Bibliotekene i Akershus 2014

FylkesbiblioteketAkershus

Rapport: Besøk til folkebibliotekene i Akershus 2014

fylkesbiblioteket. Som biblioteklåner skal du kunne låne media på

alle bibliotek og levere tilbake der det passer best.

Til sammen skal bibliotekene betjene 575 757 innbyggere (SSB

2014) i fylket.

Dette nettverket er med på å sikre innbyggerne i fylket et godt og

allsidig bibliotektilbud. Allikevel kan bibliotektilbudet oppleves vidt

forskjellig fra kommune til kommune, og flere faktorer har en

avgjørende betydning for det reelle tilbudet innenfor hver kommune.

Slike faktorer kan være åpningstider, bemanning, plassering av

biblioteklokaler og bibliotekets budsjett.

Noen tall fra bibliotekstatistikken 2013 i Akershus (høyest-lavest) kan

illustrere de store forskjellene som eksisterer mellom bibliotekene.

Kjøp av media varierte fra kr. 29,48 pr. innbygger til kr. 12,69 pr.

innbygger. Landsgjennomsnittet var kr. 26,58.

Antall besøk i året varierte fra 9,1 pr. innbygger til 1,1 pr. innbygger.

Landsgjennomsnittet var 4,1 besøk pr. innbygger.

Folkebibliotekene i Akershus hadde til sammen 1966 arrangementer

i 2013. Antall arrangementer i bibliotekene varierte fra 2 til 301 (i

2013). Landsgjennomsnittet lå på 20,7 arrangementer pr. år i 2013.

Antall årsverk i bibliotekene varierte fra 49 til 1.

Antall åpningstimer i bibliotekene (filialer inkludert) varierte fra 217

timer til 10 timer pr. uke.

Metode

Besøkene fant sted i perioden desember 2014 til februar 2015.

Bibliotekene var informert på forhånd og valgte selv hvor mange

ansatte som var med i samtalene. For å sikre et best mulig

sammenligningsgrunnlag ble det utarbeidet et sett spørsmål vi

brukte under besøket i form av et intervju. Spørsmålssettet ble sendt

ut i forkant av besøkene. Det ble også oppfordret til å ta opp andre

4

More magazines by this user