s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

energinorge.no

s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

Fremgangsmåte ved kjøp av kontrolltjenester 2

• Utkast til kontrakt (NS 8402 kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag)

s.14

– Beskrivelse av leveransen med ref. ulike dokumenter

– Rettigheter til å bruke materiell utarbeidet av tjenesteyter

– Tidsfrister for gjennomføring av kontrollvolum

– Dagmulkt eller erstatning (ved forsinkelse i: leveransen, kundebehandling,

rapportering, fakturering eller ved manglende tilgjengelighet på

sentralbord)

– Honorar (kontraktbeløp og timepriser)

– Leverandørens sikkerhetsstillelse (Bankgaranti 5 % av årlig kontraktsbeløp) -

Forsikring

– Leverandørens og nettselskapets forpliktelser

– Kvalitet og kontakt med nettkunden, Internkontroll – HMS

– Nøytralitet og taushetsplikt, Mislighold og heving

– Rapportering, Ansvar/overdragelse, Opsjon

– Særlige bestemmelser (Avvik fra NS 8402) (Etikk og samfunnsansvar, krav til

nøytralitet og taushetsplikt og krav til miljøsikkerhet)

More magazines by this user
Similar magazines