s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

energinorge.no

s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

Bruk av resultater fra etterkontroller ifm. en evaluering

• DLE ønsker å bevege seg mot en kontinuerlig kvalitetskontroll av

tilsynskontrollene som gjennomføres.

• Dette krever et omforent system for registrering av resultater fra

etterkontroller

• Et slik system må innfri de krav som stilles i regelverket for offentlig

anskaffelser

• Resultatene kan i slike tilfeller benyttes som et av flere kriterier ved

evaluering av leverandørenes tilbud.

• Et slikt ordning vil også i større grad ha en forebyggende effekt mht.

kvaliteten på kontrolltjenesten.

• Estimert kontrollvolum 2 - 5 % av tilsynsplanen dvs. 600 – 1500

etterkontroller pr. år.

• Estimert ressursbehov 1-2 årsverk

s.21

More magazines by this user
Similar magazines