s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

energinorge.no

s.1 Endres i topp-/bunntekst - Energi Norge

s.6

Organisering - Netteier

Nettstrategi

Per Edvard Lund

Ansvar:

Prioritere nettiltak på

overordnet nivå

Gjennomføre utredninger

(RKSU, LEU, LKSU, ROS)

Kompetansespredning/FoU

Funksjonalitet IKT app.

Operasjonalisering av

strategier

Kontakt med andre

nettselskap, fylker,

kommuner m.m

Faglig veiledning

Netteier

Even Ungersness

Drift

Haakon I. Halvorsrød

Ansvar:

Driftssentralen

Beredskap

Måling, avregning/fakt.

Laststyring

Det lokale eltilsyn (DLE)

IK/HMS system

Rettigheter for anlegg

Driftsavtaler

Nettbiblioteket

Div driftsoppg.

Roller:

DLE

IK/HMS ansvarlig

IKT Sikkerhetsleder

Nøytralitets-

Programmet

Brannvernleder

Roller:

Driftsleder

Beredskapsleder

AMS/ IKT Strategi

More magazines by this user
Similar magazines