Views
5 months ago

Byavisa Moss nr 363

Byavisa Moss nr 363 for uke 23 - 2018

selger mengder av

selger mengder av sydenreiser til både nye og spennende destinasjoner, og til de gamle og trofaste traverne. Grunnen må være at folk vil sydover for å avkjøle seg en smule. Mai har vært en helt fantastisk måned, og juni har startet like fint. Når asfalten smelter på Rådhusbrua, LEDERTuroperatørene Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Moss arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg ja da vet vi at det er sommer. Snart er det Moss som blir invadert av solhungrige turister… (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. 4 AKTUELT | BYAVISA MOSS 6. JUNI 2018 Giftelysten mindre i Moss Det var 242 personer som giftet seg i Moss kommune i fjor. Det betyr at giftelysten er mindre enn det som er gjengs i Norge. YNGVE JOHNSEN tekst Det er ferske tall utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser hvor mange ektepar som ble inngått i de forskjellige kommunene i fjor. Totalt var det 44.234 personer som giftet seg i Norge i 2017. Av disse var det 242 som ble smidd i Hymens lenker i Moss kommune. Rangering blant k o m m u n e n e Vi har på egen hånd laget en kuriøs variant av ekteskapsstatistikken, da vi har regnet antall inngåtte ekteskap per tusen innbyggere. Således har vi kommet frem til «kjærlighetstoppen» i Norge og Østfold. Blant de 412 kommunene med tre eller flere giftermål kommer Moss inn på 192. plass på denne oversikten. Aller øverst finner vi landets minste kommune, Utsira i Rogaland, der det var hele 29 nygifte per tusen innbyggere. En må anta at mange småkommuner i Norge får en del «bryllupsturister» med på denne listen. Antall per tusen I hele Norge var det et snitt på 8,4 personer som giftet seg, per tusen. Andelen i Moss er på 7,4, og således noe mindre enn det som var vanlig. I Østfold er det Rømskog kommune som havner klart øverst på listen, med 17,6 gifte per tusen innbyggere. Det gir tredjeplass i Norge. På bunn i Østfold er Marker kommune, med 4,5 per tusen. I Norge var det en liten nedgang på 400 vielser i fjor, og tallet har gått litt ned hvert år de siste ti årene, bortsett fra i 2012. – Økningen i snittalderen for førstegangsgifte fortsetter, forteller SSB på sine nettsider. INNGÅTTE EKTESKAP: Det var 242 personer som giftet seg i Moss kommune i fjor. Dette utgjør en andel som er litt mindre enn gjennomsnittet i Norge. ILLUSTRASJONSFOTO – Gjennomsnittsalderen for førstegongsgifte var 34,9 år for menn og 32,3 år for kvinner i fjor, forteller byrået. Utviklingen i Moss I Moss var det en stor nedgang siste året, da 54 færre giftet seg i fjor, enn året før. Etter en titt på ekteskapsstatistikken gjennom de siste femti år, så finner vi at rekorden i Moss stammer fra 1971, da det var 450 personer som giftet seg i kommunen. Bunnen ble nådd i 1993, da 196 giftet seg. I det første året med ny ekteskapslov i 2009 blei det inngått 283 likekjønnet ekteskap i Norge, mens tallet var 333 i fjor, viser SSBtabellene. – Omlag 64 prosent av ekteskapene mellom personer av samme kjønn i fjor ble inngått mellom to kvinner, opplyser tallbyrået. Det er ingen lokale tall tilgjengelig for likekjønnet ekteskap. red@byavisamoss.no FAKTA Giftelyst i Østfold Antall personer som giftet seg i kommunen, målt per tusen innbyggere. 2017. Kommune Antall Per tusen Rømskog 12 17,6 Spydeberg 68 11,6 Våler 62 11,3 Skiptvet 38 9,9 Sarpsborg 520 9,4 Askim 140 8,9 Fredrikstad 710 8,8 Trøgstad 46 8,6 Rygge 138 8,6 Aremark 12 8,6 Ti «fakta» om kjærligheten Hobøl 48 8,5 Halden 242 7,8 Eidsberg 88 7,7 Moss 242 7,4 Råde 50 6,7 Hvaler 26 5,7 Rakkestad 46 5,6 Marker 16 4,5 Norge 44.234 8,4 KILDE: SSB Det finnes mange tips og råd om hvordan kjærlighet oppstår, og hvordan man bevarer den. Her er ti «fakta» som den amerikanske forfatteren Laura Schaefer samlet sammen i en bok om kjærlighet. Menn som kysser sin kone hver morgen, lever fem år lengre enn menn som ikke gjør det. Det er større sannsynlighet for at feministiske kvinner er i et romantisk forhold, enn andre kvinner. Kjærlighet kan føre til et like stort press på kroppen, som sterk frykt. Man finner de samme psykologiske tegnene; pupiller som utvides, svette håndflater og økt hjerterytme. Personligheten til to personer i et forhold blir mer og mer lik med tiden. Når man kysser lener hele 65 prosent seg til høyre, mens bare 35 prosent lener seg til venstre. 43 prosent av kvinnene synes ikke partneren skal skrive «elsker» på et kort, med mindre de er klare for å binde seg. Ifølge en matematisk teori skal man gå ut med minst tolv mennesker, før man velger seg en partner man vil slå seg til ro med, da det øker sjansen for at dere to faktisk er en match. Når vi blir dumpet av kjæresten elsker vi faktisk vedkommende enda litt mer i en periode. Det skyldes at den delen av hjernen som var aktiv mens vi var forelsket, vil fortsette å være aktivt en liten stund til. I en av fem forhold som har vart over en lengre periode, innrømmer en eller begge partene at de var involvert med en annen, når de traff den de nå er sammen med. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse, men det å være i et romantisk forhold gjør begge kjønn mer fornøyde med livet. Jo sterkere forholdet er, jo gladere eller mer fornøyde er også partene. KILDE: NETTAVISEN/HAPPENMAG.COM Byavisa Moss en del av Content Media Telefon: 69 20 70 90 Besøks- og postadresse: Skoggata 2, 1530 Moss Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisamoss.no Distribusjon: Norpost Distribusjon AS Opplag: 22.600 | Trykk: Hamar Media Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 53 Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 53 Redaktør: Arne Kr. L. Stellander, tlf. 930 58 130 Markedsavdelingen: Salgssjef: Ingrid Thunshelle, tlf. 930 33 449 Mediekonsulent: Kjell H. Jokstad, tlf. 913 87 945 Annonser: Telefon: 69 20 70 90 Epost: anno@byavisamoss.no Tips: Telefon: 69 20 70 90 Epost: red@byavisamoss.no

6. JUNI 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT 5

Byavisa Moss nr 356
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 147