Patetra #2 - 2018

LARS.publikasjoner

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

UTGAVE 2 - 2018 | 35. ÅRGANG

I dette nummeret kan du lese om:

Vår Camp | Galdhøpiggen | Bytte bolig |

Gruvevandring | Seilfly | NM i rugby | Medtek

+ en hel del annet interessant lesestoff

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)


innhold

PATETRA | 2/2018

LARS

AKTIVITET

RMS NYTT

34

Østlandssamlingen

i regi av LARS Øst/Oslo ble en

suksess.

18

Galdhøpiggen opp 2018

Tilbake på 2469 m.o.h. med pulk

og piggekjelke.

30

Implantat i ryggmargen

Svensk studie med implantat i

ryggmargen.

4

Lederen har ordet

6

Årsmøte i Stavanger

22

Pasient og medlemskveld

på Sunnaas

51

LARS info

8

LARS Vår Camp 2018

10

Wings for Life 2018

24

NM rullestolrugby

32

Funkisidrett Vest-Norge

46

Seilflydag i Rogaland

13

Medtek Norge

16

Gruvevandring

26

Prosjekt tuk-tuk

36

Bolig og reisetips

40

Bytte bolig i ferien?

44

Nytt fra Sunnaasstiftelsen

Forsidebilde: Christine Fossaa Utne Foto: Lene Normann Olsen


Lederen

har ordet...

Etter en gnistrende vinter med masse snø og passelig med kuldegrader, har

våren vert eksepsjonelt bra, med finvær og temperaturer som hører

sommeren til. Det har vært en mai vi ikke har sett maken til i det meste av

landet. Det er godt vi ikke kan bruke opp godværet.

Senvinter og vårmåneder føles å ha vært litt rolig organisasjonsmessig, men

aktivitet har det vært. LARS Vår Camp ble arrangert i Stavanger, med

årsmøte, presentasjoner fra våre samarbeidspartnere, treff på Fureneset

aktivitetssenter, Wings for Life World Run og Lokallagsledermøte. LARS

Øst/Oslo arrangerte Østlandssamlingen siste helgen i mai, med god

deltakelse og mange gode innlegg. Jeg håper også at så mange som mulig

vil delta på arrangementene som lokallagene har utover sommeren og

høsten. Dette er en flott arena for å treffes både sosialt, men også faglig.

Under årsmøtet 2018, fikk vi valgt inn tre nye medlemmer og to takket av

etter mange år i styret. Vi jobber hardt for å bli et bedre LARS organisatorisk

og vi har fokus på å hente ut det beste av styret, men også det beste fra

ressurspersoner i organisasjonen. På trappene er en ny og forbedret utgave

av hjemmesiden.

Vi ønsker å jobbe tettere med spinalenhetene og forskningsmiljøet.

I løpet av sommeren og høsten skal vi i gang med tre prosjekter i regi av

Helsedirektoratet, «BPA-Skolen», «Ut av ensomheten» og «Du er fortsatt

deg». Dette er alle prosjekter som vil komme til nytte for medlemmene våre.

Vi vil i disse prosjektene samarbeide lokalt for å nå flest mulig medlemmer.

Med dette vil jeg ønske alle en riktig god sommer og

nyte den som best dere kan.

ANDERS NUPEN HANSEN

LEDER

MEDLEMSBLADET TIL LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE

REDAKTØR

Tori Lunde

Mob: 922 20 667

E-post: tori.lunde@lars.no

REDAKSJONSMEDARBEIDERE

Elisabet Berge

Mob: 916 68 323

E-post: elisabet.berge@lars.no

Anne Beate Melheim

Mob: 995 88 685

E-post: anne.melheim@lars.no

LAYOUT

Kenneth Jørgensen

Mob: 905 35 789

E-post: kenneth.jorgensen@lars.no

REDAKSJONENS ADRESSE

Landsforeningen for

Ryggmargsskadde

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo

E-post: patetra@lars.no

TRYKK

Gunnarshaug Trykkeri AS

Auglendsdalen 81, Postboks 3011,

4095 Stavanger

ABONNEMENT

LARS/Norges Handikapforbund

Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43

(kontakt Ellen Trondsen)

abonnement@lars.no

Deadline for stoff til redaksjonen

Nr 1 | 1. mars*

Nr 2 | 1. juni*

Nr 3 | 1. september*

Nr 4 | 1. desember*

* utgis/publiseres i slutten av de

respektive månedene.

www.lars.no

KONTAKT LARS

Telefon | 24 10 24 00

E-post | kontakt@lars.no

ISSN 1890-9027

Når du har lest ferdig bladet, legg det

til i samlingen din eller foreta en riktig

resirkulering av bladet

4

pa tetra | 2/2018


pa tetra | 1/2018

5


ANNONSERING I PATETRA 2018

Patetra trykkes i A4-format og utkommer med

variabelt sideantall (styres av innkommende

mengde saker til redaksjonen) 4 ganger årlig.

ANNONSEPRISER FOR 2018

Størrelse

Pris

2 helsider 20.000,-

1 helside 12.000,-

1/2 side 7.000,-

Innstikk * 30.000,-

* maks sideantall 20

Prisene er eks. mva. og prisene forutsetter at

materiell leveres ferdig og klart for trykking.

Har dere spesielle ønsker vedrørende

annonsering?

I samarbeid med

trykkeriet kan vi oppfylle

de fleste ønsker dere

måtte ha. Det være seg

alt fra innstikk (heftet),

løse vedlegg (vi pakker

da hvert blad i plast)

med mere.

Patetra blir også lagt

ut elektronisk (og kan

lastes ned i PDF-format) på LARS sine

hjemmesider www.lars.no

Dette medfører at vi når ut til langt flere lesere enn

kun til våre medlemmer og andre interesserte.

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for

ytterligere spørsmål; patetra@lars.no

Kontaktinformasjon til

styremedlemmer og

lokallagsledere finner du på

www.lars.no

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

6

pa tetra | 2/2018


EN TETTPAKKET

OG AKTIV HELG

LARS Årsmøte i Stavanger

4–6 mai.

Tekst: Frøydis Olsen, Anne Beate Melheim og Tori Lunde

LARS

Endelig er våren i anmarsj etter en lang og tung vinter for

de aller fleste av oss, og hva passer da bedre enn å ta inn

over seg våren med et LARS-arrangement i Stavanger.

Været var meldt strålende med varmegrader over de

magiske 20 og sol hele helgen…for de som bor på

Østlandet. Ikke helt den samme værmeldingen for

stavangerområdet, men russen og LARS-medlemmer lar

seg ikke skremme av litt ruskevær.

Hvorfor nevner jeg russen? Jo, akkurat denne helgen var

det et stort russetreff i Kongeparken syd for Stavanger,

noe som gjorde at de fleste flyavganger var fullbooket og

hotellene likeså. Så det var nok noen som ikke fikk fly, men

ellers merket vi ikke stort til russen. På hotellet var det ikke

noe bråk fra russen, de var heller rolige, så de eneste du så

og merket var alle LARS-medlemmene som var på

vårcamp.

LARS ÅRSMØTE

Uansett, vårcampen startet med LARS årsmøte fredag

kl. 14. Før møtet startet møtte direktøren på Scandic

Stavanger Airport hotell opp og ville ønske oss velkomne

med beskjed om at alt skulle være tilrettelagt for oss

gjennom helgen og hun sto til disposisjon 24/7. Det å bli

møtt på denne måten av hotellet blir man bare glad av.

Så ble årsmøtet igangsatt ved leder av hovedstyret,

Anders Nupen Hansen. 29 stemmeberettigede fordelt på

runde bord fulgte godt med på sakene. Anders fulgte

sakslisten for årsmøtet med godkjenning av innkalling og

godkjenning av saksliste frem til valg av møteleder. Arne

Olav Hope fra NHF sentralstyre ble foreslått og godkjent

som møteleder. Årsmelding for 2017 ble gjennomgått av

Arne Olav og årsregnskapet ble gjennomgått av

økonomiansvarlig, Christine Fossaa Utne. Årsmøtet

fortsatte med forslag til rammebudsjett for 2018 og

rammeplan for prioriterte innsatsområder i

årsmøteperioden. Ingen store bemerkninger fra salen på

noen av punktene og nytt styre ble klappet inn.

Den nye styresammensetningen ble:

Leder: Anders Nupen Hansen

Nestleder: Kenneth Jørgensen

Økonomiansvarlig: Christine Fossaa Utne

Styremedlem/sekretær: Frøydis Olsen

Styremedlem: Lill Tove Witnæs Holmen

Styremedlem: Luis Francisco Gran

Varamedlem: Ingrid Njerve

Varamedlem: Joachim Norvik

Og det kan nevnes at www.lars.no vil bli oppgradert og

endret i løpet av sommeren/høsten da vi har fått inn en

guru på akkurat denne teknologien i styret, Kenneth

Jørgensen (som har layout'n til Patetra).

RAMMEPLAN

4 Markedsføring av landsforeningen.

4 Arbeide for å forebygge ryggmargsskader.

4 Arbeide for å sikre best mulig behandling og

rehabilitering av ryggmargsskader.

4 Arbeide for medisinsk forskning på ryggmargsskader.

4 Arbeide for informasjonsmateriale om og til

ryggmargsskadde.

4 Arbeide for godt likemannsarbeid til ryggmargsskadde

og pårørende, inkludert arbeide for at flere skal få

mulighet til å delta på konferanser og seminarer i regi av

landsforeningen.

4 Arbeide for at universell utforming og tilgjengelighet blir

fremskyndet.

4 Arbeide for at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir

et tilfredsstillende tilbud til de som ønsker og har behov

for det.

4 Arbeide for økt valgfrihet på sortimentet av tekniske og

medisintekniske hjelpemidler.

4 Arbeide for at alle som ønsker det får et reelt tilbud om

arbeid.

pa tetra | 2/2018

7


EN TETTPAKKET

AKTIVITET

OG AKTIV HELG

LARS Vår Camp i Stavanger

4–6 mai. Tekst: Frøydis Olsen, Anne Beate Melheim og Tori Lunde

LARS Vårcamp

Etter endt årsmøte startet vårcampen med middag. Alt var

perfekt fra hotellets side. Fra plassering inntil bordene for

alle rullestolene til førsteklasses mat.

Tror det er første gang jeg har opplevd at ALLE stolene var

fjernet fra bordene. Faktisk litt kult og mye mindre

stressende for alle. De som trengte stol hentet sine stoler,

og det var mye mer ryddig enn at mange stoler skulle

fjernes.

En 3-retters som falt i smak hos de aller fleste. En

avslappet og god atmosfære rundt alle bord.

Gode og mette var det tid for info fra Medtek og

samarbeidspartnerne.

h

h

h

h

h

h

h

h

Medtek Norge, bransjeorganisasjon for helse- og

velferdsteknologi www.medteknorge.no v/Anne N.

Stenmark (fra Hollister Norge) se eget innlegg senere i

bladet.

Boots Homecare v/Ken Hauge (Elin, Ingibjørg, Camilla)

Coloplast Norge v/Kirsti Sparby, Marianne Nyhus

Invacare v/Rune Sandmark

Wellspect v/Tone Engelstad, Irene Austevold

Dansac og Hollister Norge v/ Anne N. Stenmark

Aleris BPA v/Iren Matheussen

Optimal assistanse v/Heidi Josephson

Lørdag og aktivitetsdag på Fureneset

aktivitetssenter.

Lørdagen startet med små intime samlinger på hotellet

med Wellspect og Boots.

Dette er en veldig fin måte å presentere seg selv og

produktene på, da gruppene blir små og det blir lettere å

stille spørsmål.

Wellspect hadde «Champagnefrokost» med jentene/

damene og «Happy hour» for gutta.

Boots hadde en formiddagsøkt med fokusgruppe for å få

tilbakemeldinger om hva som fungerer og hva som kan

forbedres. Positive «stunt» fra samarbeidspartnerne.

Deretter la vi ut på tur til Fureneset aktivitetssenter som

LARS Rogaland hadde lånt. Et utrolig idyllisk sted. LARS

Rogaland har her søkt midler fra ExtraStiftelsen og fått

asfaltert og gjort stedet godt tilrettelagt for

rullestolbrukere.

Geir Inge fra LARS Rogaland ønsket velkommen og hadde

et innlegg om bakgrunnen for stedet og hvordan det var

kommet i stand.

Det var planlagt båttur, kajakk- og kanopadling, grilling og

leverandørstand med diverse aktivitetsutstyr fra Invacare

og Hjelpemiddel- spesialisten.

Det ble dessverre en del «dødtid» da de planlagte

vannaktivitetene ikke ble gjennomført pga. litt

værutfordringer og «hjelpere» som avlyste i 12. time, men

en sosial og fin dag ble det.

Grilling foregikk inne i aktivitetshuset hvor det var en stor

åpen grill. Her ble det laget asiatisk mat som falt i smak

hos de aller fleste.

h

h

Dignum v/Klaus

Kambodsja v/Arne Olav Hope

Veldig gode innlegg fra samtlige, selv om vi var litt slitne så

sent på kvelden.

8

pa tetra | 2/2018


Bilde: Hjelpemiddelspesialisten

Bilde: Smart innendørs grillløsning

Bilde: Geir Inge ønsker velkommen

Bilde: Fureneset Aktivitetssenter

Fureneset Aktivitetssenter for funksjonshemmede er et senter tilpasset

brukernes behov og ønske om å delta i friluftsaktiviteter. Senteret ligger

ved Lutsivannet i Sandnes kommune, og er kommet i stand gjennom et

fruktbart samarbeid mellom Lionsklubbene i Sandnes og Gjesdal og

brukerorganisasjonene i Sandnes. Å tilby adgang til båt, fiske og friluftsliv

på linje med funksjonsfriske.

Bilde: Godt besøkt Invacare stand

Bilde: Christine pa tetra | tester 1/2018ut en el-sykkelfront fra Hjelpemiddelspesialisten

9


EN TETTPAKKET

AKTIVITET

OG AKTIV HELG

Wings for Life i Stavanger

4–6 mai 2018. Tekst: Frøydis Olsen, Anne Beate Melheim og Tori Lunde

Søndag var det duket for Wings for Life, og endelig skinte

solen fra skyfri himmel og varmen var tilbake.

Wings for Life World Run er et løpsarrangement som har

funnet sted hvert år siden 2014 på den første helgen i mai

for å samle penger til non-profit stiftelsen Wings for Life.

Deltageravgiften går i sin helhet til stiftelsen. Det som gjør

Wings for Life World Run spesielt er at deltagere ikke må

springe en gitt distanse. En halv time etter starten kjører

en bil gjennom løypen. Innhentede deltagere er eliminert

til kun en, vinneren, forblir.

I år var det gjort en liten endring her i Norge, istedenfor en

bil som innhenter deg måtte du selv laste ned en app som

ga deg beskjed om når du var innhentet og løpet var over

for din del. I tillegg var det i Norge delt opp på 6 steder

istedenfor kun 1 som tidligere år, noe som endret litt på

stemningen. I fjor var det ca. 1800 deltakere som løp fra

Stavanger sentrum og på asfalt utover Ryfylke, nå var det

kun ca. 170 deltakere i Stavanger og løpet gikk rundt

Mosvatnet som er kun 3 km langt og uten asfaltdekke.

Her rullet og løp vi runde på runde, og den som rullet lengst

av deltakerne fra Vårcampen var Luis Gran med 12,24 km.

Han ble imidlertid slått av rullende LARS Rogalandmedlem

Morten Sørheim som klarte hele 13,26 km. Av

jentene var det Christine Fossa Utne som toppet listen

med 9,88 km, tett fulgt av Guro Frønsdal med 9,37 km.

En kjempeimponerende innsats av alle som deltok av de

rullende, og Dagmar som gikk en hel runde på krykker,

hurra hurra hurra.

Snipp snapp snute og årets vårcamp var over for denne

gang.

Tusen takk for helgen alle sammen. Ser frem til å møte

dere igjen.

God sommer og god ferie!

En glad og forventningsfull gjeng dro av gårde til

Mosvatnet, rett utenfor Stavanger sentrum.

Et idyllisk område som brukes som et turområde for folk

flest. Det var mange ute og gikk rundt vannet denne dagen

og som møtte på mange Wings for Life deltagere.

10

pa tetra | 2/2018


pa tetra | 1/2018

11


LARS AKTIVITETSCAMPER

SOMMER|HØST|VINTER|VÅR

10–12 AUGUST 2018

PÅMELDINGSFRIST:

15. juli

SOMMER

CAMP 2018

KRISTIANSAND

AKTIVITET 1|TOPPTUR

AKTIVITET 2|LAKSEFISKE

AKTIVITET 3|HAVFISKE

LARS Sommer Camp aktivitetene blir avholdt på ulike steder i

Kristiansandsområdet, men «base camp» blir på Scandic

Bystranda. På grunn av dette må deltakerne selv kjøre bil til

Kristiansand, eller sørge for å samkjøre med noen slik at man

kommer seg ut til de ulike aktivitetene. På fredag arrangeres

et BPA-seminar før selve campen starter. For de som ønsker å

ha med familie og barn, vil det også bli lagt opp til en tur til

Dyreparken på lørdag for de som ønsker det.

For at aktiviteter, samt tur til Dyreparken skal bli arrangert

avhenger det av at det blir nok påmeldinger til de ulike

aktivitetene og at været tillater det. Hvis (for) dårlig vær eller

andre hendelser iverksettes plan-B (nærmere info om denne

blir opplyst hvis plan-B må iverksettes). Det blir lagt opp til å

kunne delta på maks 2 aktiviteter per deltaker - noe som må

velges ved påmelding. Ytterligere informasjon om

programmet, tidspunkt og lignende får dere ved påmelding.

BPA-WORKSHOP | Fredag kl 12.00–15.00

DYREPARKEN | Barn 400,-

KONTAKTPERSON | LUIS GRAN

luis.gran@lars.no | 949 89 846

EGENANDEL | 750,-

Må betales v/påmelding

design | friformdesign.no

STED | SCANDIC BYSTRANDA

Østre Strandgate 74 - 4608 Kristiansand S

PÅMELDING | medlemsadmin.net/web/lars-events

12 pa tetra | 1/2018

www.lars.no


MEDTEK NORGE

Hvem er og hva gjør

Medtek Norge?

RMS NYTT

Tekst: Anne Beate Melheim

Under vårcampen i Stavanger i mai hadde Anne N.

Stenmark et innlegg om Medtek Norge, hvordan de jobber

og viktigheten av å samarbeide med pasientorganisasjonene.

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for leverandører

av medisinsk teknologi i Norge. Leverandørene produserer,

selger og distribuerer medisinsk utstyr, forbruksmateriell,

hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser og

velferdsteknologi. Bedriftene tilbyr produkter og tjenester

til helseforetak, NAV, kommuner, Helfo og det private

helsemarkedet i Norge.

Hvordan jobber Medtek Norge til hjelp for oss brukere av

hjelpemidler?

Vedrørende hjelpemidler har Medtek møter med ledelsen i

NAV hjelpemidler og holder seminarer og dialogmøter med

leverandører og NAV hjelpemidler. De gir innspill og deltar

på høringer og dokumenterer bransjens standpunkt om

hjelpemiddelformidlingen. De påvirker også politisk for å

sikre en nasjonal og helhetlig ordning for hjelpemidler

gjennom folketrygden.

Medtek jobber også for å sikre blåreseptordningen og har

r e g e l m e s s i g e d i a l o g m ø t e r m e d H e l f o o g

Helsedirektoratet. De har seminar og dialogmøte med

leverandører og jobber politisk for å legge til rette for

innovasjon i ordningen for medisinsk forbruksmateriell og

næringsmidler på blå resept.

Medtek Norge ser viktigheten og nytteverdien av å ha et

tett og godt samarbeid med pasientorganisasjonene. Et

godt samarbeid sikrer at leverandørene får kunnskap om

brukernes behov og erfaringer, slik at de medisinske

produktene treffer behovene. For å sikre at dette blir

ivaretatt har Medtek Norge laget retningslinjer for dialog

og samarbeid med pasientorganisasjonene som

leverandørene må følge. Formålet med retningslinjene er

å b i d r a t i l a t d i a l o g o g s a m a r b e i d m e d

pasientorganisasjonene skjer på en troverdig og

tillitvekkende måte. Leverandørenes dialog og samarbeid

med pasientorganisasjonene skal være av faglig og

interessepolitisk karakter. Og et godt og faglig samarbeid

skal sikre medisinske produkter som gir verdi for den

enkelte bruker, og løsninger som er bærekraftige for

samfunnet. Retningslinjene i sin helhet kan leses på

Medtek Norge sine hjemmesider.

Leder av LARS, Anders Nupen Hansen, takket for et godt

foredrag og la vekt på at LARS ønsker å fortsette det tette

s a m a r b e i d e t m e d l e v e r a n d ø r e n e s o m e r

samarbeidspartnere, og være delaktige i å påvirke

utvikling av produkter.

Informasjon er hentet fra foredraget holdt i Stavanger

og Medtek Norge sine hjemmesider.

pa tetra | 2/2018

13


14 pa tetra | 1/2018


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)

pa tetra | 1/2018

15


GRUVEVANDRING

RMS NYTT

= GRUVERULLING

Malmgruvene ved

Blaafarveværket.

Tekst: Thomas Ulven Foto: Minna-Liisa Laaksonen

En av fjorårets soldager i juli startet grått, så vi tok turen

opp til Blaafarveværket, primært for å oppleve

gruvevandring med guide. Det var annonsert full

tilgjengelighet med rullestol under hele vandringen.

Personlig hadde jeg ikke vært i en gruve siden en Røros-tur

som 12-åring på to føtter. Og folk i min nærhet vet at jeg

liker stein og historie, så turen var lenge 'på blokken'.

Bilveien over Hokksund og Modum og inn i Kittelsens

skoger gikk greit, men ved ankomst til koboltgruvene fra

1700-tallet, ble reisefølget Minna-Liisa og jeg usikre. Vi

valgte å kjøre helt opp til en kafé og butikk for å høre hvor

den guidete turen startet. Det var i og for seg korrekt

startsted, men den delen av guidingen som var utendørs

før gruveinngangen gikk ned en fjellside, så det var

utelukket med rullestol.

Etter å ha betalt, måtte vi to derfor ta grusveien ned og

rundt igjen, og selv da var det bratt, humpete og dårlig

feste. Jeg bruker elektrisk stol, men med manuell stol er

det nok anbefalt å heller parkere rett foran

gruveinngangen på anleggets nedre plan. Der er det tillatt

for bil med HC-skilter. Vi møtte der etter hvert resten av

følget, og alle fikk utdelt hjelmer og en haug med

ponchoer. Selv tetraplegikeren må pakke seg godt inn når

det skal vandres en times tid i 4 grader C. Dermed tråkket

vi i lang rekke en kvart kilometer inn i svarte fjellet. Stollen

var planfri og svakt opplyst, mens en guide på en lett

forståelig måte satte oss inn i gruvens opphav,

anleggsstart og tidlige historie.

Vel inne i gruven opplevde vi til fulle hvordan

utsprengningen hadde fulgt malmårenes vendinger. Det

var sjakter opp og ned og på skrå, noen steder åpnet det

seg store haller med opptil 25 meter til taket over oss, alt i

trolsk belysning. Og andre steder så vi ned i 40 meter

mørke dyp. Her fortalte guiden levende om ulike teknikker

og metoder som ble brukt opp gjennom årene. Vi ble

introdusert for en smal glassbro over en 20 meter dyp

sjakt. Det var flere i gruppen som sto over, men finnen og

jeg stoler på ingeniørene og våget oss utpå broen. En

trygg opplevelse, men vi måtte innrømme overfor

hverandre at det kilte et øyeblikk i maven. Det kunne jo

være at noen av de som var utpå, var ekstra tunge, slik at vi

oversteg broens maks på 8 tonn…

Inne i gruven var det flere utstillingsrom med ulike detaljer

om fremstillingsprosessen fra malm til 'det blå gull' –

koboltpulveret som ble fremstilt på verket litt nede i dalen

for eksport og produksjon av glass og porselen. Det var her

og der også små utstillingsluker i veggene med redskap og

andre remedier til bruk i gruvearbeidet. Det sto klart frem

at livet i gruvene må ha vært hardt. Vår guide beskrev noe

av dette livet, hvordan voksne karer og yngre gutter har

'gnagd' seg inn i planeten, under dårlig belysning i

røykfylte ganger, hvordan de har bygd svære ildsettinger

oppunder veggene, fyrt opp og kastet vann på, så harde

berget sprakk, og så hvordan de mens svetten haglet

kunne banke og hamre løs et tynt lag fjell før neste

ildsetting.

Vi fikk høre at gruven var en foregangsbedrift for

gruvefamilienes velferd, med boliger, helsevesen og

tvungen skolegang for arbeiderbarna. Og andelen ulykker

var visstnok langt lavere enn i sammenlignbare anlegg.

Hvor langt denne velferden strakk seg vet ikke vi, men det

var nå godt å høre at vår vandring var gjort mulig uten at

det hadde krevd mange menneskeliv. Vandringen ut igjen

gikk for oss tilbake samme vei. Og med all respekt til

inkaene og deres ponchoer, må vi si at det var livgivende å

komme ut i julisolens gode gode varmegrader. Vi er nå best

tilpasset den slags, og mens velværet spredte seg kjørte vi

ned til Blaafarværket. Rømmegrøt, lefseklining og saft gir

krefter – faktisk såpass at vi etterpå orket halvannen time

kunst også.

Men turen huskes for koboltgruven og dens historie. Vi

takker for oss; til arbeidskarer og ingeniører gjennom

tidene, og til vår guide og dagens ansvarlige som har

tilrettelagt omvisningen på en utmerket måte. Vi

anbefaler alle Patetra-lesere å ta en tur.

Og helt nytt i 2018, er at gruveturen nå er blitt en rundtur.

For å få det til har de laget en hengebro som er 32 meter

lang og svever 10-talls meter over sjaktbunnen.

Hengebroen inngår nå i en utvidet løype tilrettelagt for

rullestol og barnevogn, så vi anbefaler en tur til Modum.

Jeg har ikke prøvd hengebroen, men på bilder ser den solid

ut – så får vi håpe de har klart å bevare litt av den svaiende

følelse som hører hengebroer til.

Så ta en tur og prøv selv…

16

pa tetra | 2/2018


patetra | 1/2018

17


GALDHØPIGGEN

OPP 2018

Tilbake på 2469 m.o.h.

med pulk og piggekjelke.

AKTIVITET

Tekst: Christine Fossaa Utne Foto: Lene Normann Olsen

Hvorfor Galdhøpiggen?

Christine har alltid vært glad i naturen og med å gå i fjellet.

Så det er flere fjellturer hun har gått, men akkurat

Galdhøpiggen hadde hun gått 3 ganger, siste gangen var

kun 2 uker før hun var i en trafikkulykke der hun ble

ryggmargsskadd og lam. Ryggmargsskaden hadde ikke

noe innvirkning på aktivitetene og turlysten hennes. Derfor

fikk venninnen hennes Lene, og resten av vennegjengen

tidlig for seg at opp Galdhøpiggen – ja den turen skulle de

gå igjen!!

Planlegging og aktivitetshjelpemidler

Et lite år før turen begynte planleggingen. Det ble satt

dato og de fikk samlet en stor tropp som gjerne ville være

med på dette. Det var lurt å legge turen tidlig i sesongen

slik at man kunne gå på snø og da slippe å gå for mye i

steinur, så derfor ble turen lagt til siste helgen i mai. Det

ble booket guider og overnatting på Raubergstulen hotell,

da det var mye positiv omtale om dem samt at de hadde

tidligere erfaring med å komme opp til toppen av

G a l d h ø p i g g e n m e d p e r s o n e r s o m h a d d e

funksjonsnedsettelser slik at de ikke kunne gå.

Det var flere telefonsamtaler med guide og husvert Amund

Mundhjeld fra Raubergstulen med svært gode tips og råd

til fjellturen. Det ble drøftet hvilke hjelpemidler som skulle

benyttes og Amund fulgte nøye med hver eneste dag siste

uken på hvor mye snø det var på veien opp til

Galdhøpiggen. Vinteren 2017/2018 var det mye snø og en

lang vinter, men snøen har aldri smeltet så raskt som

denne våren når solen og varmen endelig kom. Derfor

kunne ikke snødekket sammenliknes med tidligere år og

føret måtte derfor følges nøye med på. Ut ifra hvor mye

snø som det fortsatt lå, så var Amund klar på at lav

piggekjelke og pulk var aller beste alternativet. Om det

hadde smeltet mere snø hadde en Jolette fra Sitski

Norway vært et godt hjelpemiddel, da det hadde vært

store områder man måtte gå med steinrøys. De hadde

derfor lånt en Jolette som lå klar i tilfelle ut ifra hvordan

føret ville bli. De hadde også blitt rådet til å bruke Bi-ski

Unique om hele følget skulle gå på ski, da den er godt

tilpasset bratt og ujevnt underlag. Ut ifra snømengde

kunne de velge mellom å benytte ski eller å gå på beina,

men da det er hyggeligst at alle gjør det samme gikk

avgjørelsen på å gå på bena. Det er en fordel å gå på snø

selv om man går på bena, for da blir det flatt underlag

fremfor piggsten man må balansere på. Derfor vil man

spare mye tid når det fortsatt er en del snø.

Piggekjelke hadde Christine selv, men pulk det måtte de få

tak i. Det var viktig pulken hadde ryggstøtte og var stor nok

til en voksen person, så det måtte undersøkes en del

steder før de fikk tak i helt korrekt pulk. Beitostølen

Helsesportsenter hadde en ideell pulk, og fagleder for

hjelpemidler, Viljar Åsan, sa at den kunne de gladelig få

låne. Det var bare fint om produktene de hadde kunne

hjelpe for å få kommet ut i naturen og få en fin tur.

Raubergstulen Hotell og Galdhøpiggen opp

Fredag kveld kom hele følget opp til Raubergstulen og

etter en god middag gikk deretter Amund gjennom

sikkerhetsrutiner for turen.

Lørdag morgen var det herlig frokost kl. 7 på alle

deltakerne, og kl. 8 stod alle klare til utenfor

R a u b e r g s t u l e n h o t e l l m e d t u r k l æ r o g

aktivitetshjelpemidler. Her stod guidene Åsmund og Rune,

og de delte ut sikkerhetsseler til hver person og de la

sammen med turdeltakerne opp en plan for hvordan turen

skulle gjennomføres. Det var strålende vær, med helt klar

blå himmel, så flere utførte turen i shorts og t-skjorte. Det

hadde vært ekstremt fint vær siste uken med varmerekord

flere steder i landet, så noe snø hadde smeltet – derfor

gikk kjøreturen opp til Sommerskisenteret hvor mange

kommer et lite hakk innenfor Juvasshytta og da kan starte

direkte på snø med piggekjelken.

18 pa tetra | 2/2018


Med så positive og sporty folk gikk turen opp til toppen

veldig raskt og fint. Turen startet med å benytte

piggekjelke opp mot Styggbreen og over breen. Deretter

ble hun dratt i pulk i de svært bratte partiene på slutten

mot piggen, samt et par korte områder måtte hun sitte på

ryggen til vennene sine over steinrøysen grunnet smeltet

snø.

Det var en helt fantastisk følelse når de kom opp, og

tårene trillet på flere da de ble mottatt med klapping og

gratulasjoner av andre turgåere som var på toppen av

Norge. Det var mange turgåere på Galdhøpiggen den

dagen, da det bl.a. ble holdt et vakkert bryllup på toppen

noen minutter etter de kom opp. Brudeparet spankulerte

vakkert fra hytta på piggen opp til øverste toppen, i vakker

brudekjole og militærdress for deretter å gi sitt JA.

Man kunne se milevis i alle retninger og følte virkelig man

var på toppen av Norge. Det ble en times kos der med

champagne, matpakke og sjokolader før de bega seg på

t u r e n n e d o v e r . D a b l e d e t f ø r s t b e n y t t e t

rappeleringsteknikk for å fire ned pulken, for deretter å

skifte mellom å sitte på ryggen til deltakerne, benytte

piggekjelke og igjen bruke pulk. Det var et svært bratt

område rett nedenfor toppen med full steinrøys hvor de

imponerende nok klart balansere nedover med Christine

på ryggen. Her fikk de også veldig god hjelp av guidene.

Turen ned gikk veldig fint og raskt, og etter bare 2 t og 20

min stod de nede ved Sommerskisenteret igjen med et

stort smil om munnen på dem alle. Dette var minner for

livet og alt hadde gått så fint og flott, med så positive og

glade mennesker samt et strålende vær. Så det ble raskt

avklart at dette måtte være starten på faste årlige

fjellturer sammen! Det var takket være den gode

planleggingen og bistanden fra Amund og fjellførerne

Åsmund og Rune, at dette ble en så flott og vellykket tur og

de vil takke dem så mye for dette.

pa tetra | 2/2018

19


20 pa tetra | 1/2018


pa tetra | 1/2018

21


PASIENT- OG

MEDLEMSKVELD

Med LARS Øst/Oslo på

Sunnaas sykehus.

Tekst: Elisabet Berge Foto: Elisabet Berge

LARS

Lars Øst/Oslo inviterte til pasient- og medlemskveld på

Sunnaas sykehus HF tirsdag 24. april. Møtet var åpent for

alle, og pasienter og pårørende var til stede sammen med

LARS-medlemmer og mange fra treningsgjengen fra Aker.

Dette ble arrangert i samarbeid med brukerkonsulentene

Yvonne Dolonen og Gunhild Bottolfsen.

Leder i LARS Øst/Oslo, Marianne Graham Hjelmen, ønsket

velkommen og ga orientering om hva Landsforeningen for

ryggmargsskadde er, gjør og kan tilby medlemmene. De

fleste som er medlemmer i LARS har en eller annen form

for ryggmargsskade, men vi har også medlemmer med

andre skader eller sykdommer.

Anne Lannem fortalte om planene for Studio 99

Treningslab som skal komme på Aker Helsearena i Oslo.

Det blir offisiell åpning i august.

For å vise litt av aktivitetene, ble en kortversjon av

Funkobic-treningen vi har på tirsdagskveldene på Aker

denne gangen flyttet til Sunnaas. Dette er sittende

trening til musikk og er en veldig populær treningsform

med fulle lokaler hver uke.

Som hovedtema fikk vi besøk av Håptimisten ved Marie

Hav Lundkvist. Hun er forfatter, foredragsholder og

grunnleggeren av Håptimiststiftelsen. Hun fortalte om sin

egen opplevelse med å få livet totalt endret i 2010 –

gjennom en genetisk nerve- og muskelsykdom som ga

hele kroppen et sjokk. Muskler og vitale funksjoner sluttet

å fungere og livet ble snudd opp ned. Med humor og alvor

delte hun sin livsreise med oss, samt løsninger i et liv med

mange utfordringer.

Les mer på www.haptimiststiftelsen.com. Her kan det

søkes om tilskudd til bl.a. aktivitetshjelpemidler som ikke

NAV gir tilskudd til.

Marie Hav Lundkvist er også en viktig samarbeidspartner

for arrangementet Mountain Rally Rullestol. Dersom du

ønsker å prøve en rullestol eller et terrengkjøretøy i

fantastiske omgivelser, bør du ta turen til Haglebu

Fjellstue i Eggedal når årets rullestolrally går av stabelen

onsdag 27. juni. Dette arrangementet er gratis takket være

sponsorer, og det kreves ingen påmelding.

Følg med på arrangementet på Facebook:

https://www.facebook.com/events/179950685984724/

Kvelden ble avsluttet med pizza og hyggelig prat rundt

bordene.

22

pa tetra | 2/2018


pa tetra | 1/2018

23


AKTIVITET

Tekst: Gunnhild Bottolfsen

I august arrangeres det første offisielle Norges mesterskapet i rullestolrugby. Stedet er Randaberghallen i Stavanger og

tidspunktet er 14.-16. august 2018.

NM i rullestolrugby er en del av en nyvinning. «NM-UKA» som er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og NRK. Planen

er å samle norske mesterskap som en vanligvis ikke ser på TV, slik at idrettene blir mer synlige og dermed også kan

rekruttere flere utøvere. NRK skal sende mye av det som skjer i NM-UKA, inkludert finalen i rullestolrugby.

Lagene som skal delta på NM i rullestolrugby er:

Det vil også bli spilt en oppvisningskamp i Stavanger sentrum i løpet av NM.

Rullestolrugby er en av de hurtigst voksende lagidrettene for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser.

Rullestolrugby ble startet på syttitallet av ryggmargsskadde med nedsatt håndfunksjon, fordi de bare ble sittende på

benken når de spilte basket. Selv om tetraplegikere startet rullestolrugby spilles idretten i dag av flere diagnosegrupper,

også funksjonsfriske. Paraplegikere, amputerte, CP, MS og dysmeli er noen eksempler. For å spille i Norge trenger du ikke ha

nedsatt funksjon i armene. Men for å spille internasjonalt på landslaget må du ha nedsatt funksjon i armene.

Til nå finnes det trening/lag i Stavanger, Bergen, Skien, Horten, Trondheim, Fredrikstad og Oslo. Tromsø har også planer om

å starte treninger. Ønsker du å prøve rullestolrugby, ta kontakt med rekrutteringsansvarlig Gunhild Bottolfsen på

gunhild63@gmail.com Du vil få låne rullestolrugbystol og annet nødvendig utstyr du trenger for å spille. For mer

informasjon, se www.rugby.no og Rullestolrugby sin side på Facebook.

24

pa tetra | 2/2018


Kjapt om rullestol rugby

Rullestolrugby spilles med 4 spillere på banen på hvert lag.

Det spilles på en basketballbane med en ball som ligner en volleyball.

Målet er å score mål ved at en spiller krysser motstanderens mållinje

mens ballen er under kontroll. Ballen sentres, kastes, slås, dribles og

trilles i alle retninger. For motstanderen er det om å gjøre å forhindre

at det scores ved å hindre motspiller i å komme frem ved å blokkere

med rullestolen. Det spilles i spesielt utviklede rugby-rullestoler.

pa tetra | 1/2018

25


PROSJEKT

TUK-TUK

Kambodsjas tredje rullestoltilgjengelige

tuk-tuk.

Tekst & Foto: Khmer Ken aka Kenneth Jørgensen

RMS NYTT

Vel. Hvor skal jeg begynne, tro? Det er et hav å ta av fra min

tid i FK Norway/Sunnaas sykehus sitt prosjekt i

Battambang, Kambodsja. Livet som ryggmargsskadd i i

Norge og Kambodsja er som dag og natt, to helt

forskjellige verdener. Utfordringene og komplikasjonene er

dog de samme - men tilgangen på ressurser og utstyr er

lysår unna det vi har her i Norge. Derfor er også

gjennomsnittlig levetid ca 2 år for nærmere 80% av dem

som får en ryggmargsskade i Kambodsja (tall fra WHO

viser nær 80% i utviklingsland). Tenkt det dere om 8 av 10

her i Norge døde innen det hadde gått to år - en ganske

skremmende tanke. Sant? Men det er realiteten for våre

kambodsjanske «medsøstre og brødre».

Vel. Det var egentlig ikke det jeg skulle skrive om her, men

det var for å si noe kort om hvor stor avstanden er til livet

her i Norge som RMSer og hvilke enorme utfordringer de

står ovenfor i Kambodsja.

Da blir dette tiltaket her, prosjektet med å få SCIACs

(Spinal Cord Injury Association of Cambodia) tuk-tuk mer

brukervennlig ved å få bygget og påmontert en rampe

bare å anse som en dråpe i havet. Men håpet er at denne

«dråpen» etterhvert skal bli en liten pytt eller dam av tuktuk’er

som er rullestolvennlige rundt forbi i Kambodsja. Når

ombygningen sto ferdig, ble denne «SCIAC tuk-tuk’en» den

3'dje i hele Kambodsja med en påmontert rampe - denne

er dog den eneste som tar 2-3 rullestoler + 3 gangere.

Tenkt det. Nesten 16 millioner innbyggere og kun tre

rullestolvennlige tuk-tuk taxier. Sprøtt!

Prosessen med å få på plass denne rampen gikk i mange

runder og det var en hel del personer inne i bildet før jeg

kom ned til Kambodsja. Det var både australiennere og

engelskmenn inne i bildet og med ideer som strakk seg fra

en enkel rampe til el.motorisert heis osv. Med andre ord,

mange kokker og mye søl. Så jeg satt meg ned å laget en

tegning, basert på undersøkelser jeg hadde gjort i

nærommrådet (byen Battambang) om hva som fantes av

materialer, deler og kompetanse på mekanisk produksjon.

Det fordi jeg ville at en slik løsning må kunne produseres

lokalt og med det som finnes av deler tilgjengelig å kjøpe i

butikker der nede - og ikke minst til en pris som er

noenlunde overkommelig for de aller fleste tuk-tuk eiere.

Ved hjelp av vår tolk og «alt-mulig-kvinne», Nary, så fant

jeg et verksted som kunne produsere og montere rampen

til en god pris på 200$, som er ca 1600,-. Når jeg sier en god

pris, betyr det en god pris for de aller fleste her i Norge. For

å sette den prisen i perspektiv så tjener en arbeider på en

tekstilfabrikk ca 172$ i måneden. Det sies at jeg var noe

skeptisk til at dette verkstedet både hadde kunnskap og

kapasitet til å få dette til å bli et vellykket prosjekt - men

det skulle vise seg at den skepsisen var helt ubegrunnet

for de gutta leverte til det fulle. Så det ble derfor til at jeg

brukte dem til de andre små prosjektene jeg etterhvert

skulle dra i gang også - som dere skal få lese om i

kommende nummer av Patetra.

Denne tuk-tuk ble en gang i tiden (ikke såååå lang tid,

altså) innkjøpt for midler samlet inn og gitt av lokale

krefter innen LARS for å bl.a. gjøre det lettere for SCIAC å

drive med sitt outreach arbeide i Battambang-område

hvor det bor en hel del ryggmargsskadde. De samme

kreftene står bak den finansielle biten i dette prosjektet

også, samt de andre småprosjektene dere får mer info om

etterhvert. Så jeg er veldig glad for at LARS Rogaland og

personer i dette lokallaget fortsatt synes Kambodsja er

viktig å yte opperksomhet og støtte med midler.

Jeg kunne skrevet mye om ryggmargsskadde i Kambodsja

etter å ha levd tett på dette i 14 måneder. Men, kanskje det

vil komme mer i Patetra (og/eller på lars.no) hvis jeg finner

tid en dag. Et par små artikler til vil i alle fall komme utover

høsten. Hvis det er medlemmer i LARS, lokallag eller andre

lesere av Patetra som ønsker mer info om Kambodsja og

ryggmargskaddes liv og hverdag - ta kontakt for en prat i

så fall.

God sommer fra Khmer Ken :-)

26

pa tetra | 2/2018


På bildet f.v: Nary (tolk og «alt-mulig-kvinne»), Ann, Jason (en tetra fra England) og Khmer Ken.

Bildet: Rampen helt foldet ut er 2,5 m lang. Stigningen er ikke verre enn at para’er klarer rulle opp selv og tetra’er med litt dyttehjelp.

Bildet: Bilstøtdempere er ikke helt optimalt, men det funker sånn passe bra. Bildet: Skulle nesten tro rampen var en originalløsning fra fabrikk :-)

pa tetra | 1/2018

27


Invitasjon l ryggmargskonferanse i Ullensvang

31. august – 2. september 2018

LARS Hordaland inviterer l ryggmargskonferanse på Hotel Ullensvang Fredag 31. august

l søndag 2. september 2018

De e blir en helg hvor det er muligheter l å få med seg god faglig informasjon, samt sosialt

samvær. Helgen er basert på fellessamlinger med informasjon og foredrag.

I llegg l foredragene vil LARS sine samarbeidspartnere ha stands og demonstrasjoner av

nye produkter.

Vi starter med middag fredag kl 19.00 og avslu er med lunsj søndag kl 13.00.

Program for konferansen:

h Rehabiliterings lbud ved ryggmargsskade v/overlege Pe er Sanaker

h Spas sitet og smerter ved ryggmargsskade v/overlege Pe er Sanaker

h «Re fra levra, rundt grauten eller bak ryggen?» v/Merete Wiik Silden

h Det jobbes for å få gode foredrag om bilsøknader m.m.

Pris for konferansen med full pensjon fra fredag l søndag

Dobbeltrom er Kr 2315,- pr person (medlemmer)

Dobbeltrom er Kr 2815,- pr person (ikke medlemmer)

Enkeltrom er Kr 3055,- pr person (medlemmer)

Enkeltrom er Kr 3555,- pr person (ikke medlemmer)

* Tillegg for deluxe rom.

Påmeldingsfrist er 11. august.

For påmelding og/ eller mer informasjon ta kontakt med:

Marius Lo heim

E-postadresse: lo heim@gmail.com

Tlf: 55 31 22 64

28 pa tetra | 1/2018


pa tetra | 1/2018

29


KALSIUMSULFAT

IMPLANTAT

Svensk studie med implantat

i ryggmargen.

RMS NYTT

Tekst: Charlotte Sjøberg (ryggmärgsskada.se) Oversatt av: Tori Lunde

Forskere som jobber ved Karolinska Institutet har sammen

med biotech-foretaket BioArctic Neuroscience startet et

EU-finansiert forskningsprosjekt, som bygger på at man

e r s t a t t e r e n b i t a v r y g g m a r g e n m e d e t

kalsiumsulfatimplantat som gjennomhulles med 12

kanaler hvor man plasserer perifere nerver (se forklaring i

teksten under).

Akkurat nå pågår denne studien som rekrutterer

forsøkspersoner med en komplett ryggmargsskade i

brystregionen. Implantatet som er laget av kalsiumsulfat

brytes ned av kroppen etter et par uker. Det kan

sammenliknes med en 5-8 mm tykk og 15-20 mm lang

vinkork som har kanaler som tilsvarer den strukturen som

representerer ryggmargens nervebaner – slik som de går

inni ryggmargen.

Under et kirurgisk inngrep tas den skadede delen av

ryggmargen bort og erstattes av implantatet. I kanalene

plasseres nerver som tas fra underbenet på

forsøkspersonen. Disse nervene kalles perifere nerver og

skiller seg fa nerver som hører til det sentrale

nervesystemet på flere måter.

Til forskjell fra nerver i det sentrale nervesystemet kan

perifere nerver «regenereres». Det betyr at perifere nerver

kan vokse ut i det tidligere skadede området som mistet

motorikk eller følelse. De perifere nervene vokser ut i det

«skjelettet» som utgår av den tidligere fungerende nerven.

De nerver som plasseres i implantatets kanaler kan altså

ikke vokse sammen med de sentrale nervene, men er tenkt

å fylle den styrende funksjon som det skjelettet de

perifere – her sentrale – nervene kan vokse langs med.

Innen implantatet plasseres i ryggmargen dynkes det med

en tilvekstfaktor kalt Fgf-1 (fibroblast growth factor 1).

Denne trengs for at nervetråder skal kunne vokse. Tanken

er at det i implantatet skapes et så gunstig miljø som

mulig for nerver å vokse i, slik at de skadede nervene i

ryggmargen vil finne tilbake til hverandre.

Man har testet metoden på rotter der ryggmargen ble

kuttet av, med vellykket resultat. Rottenes ryggmarg har

delvis fått tilbake sin tidligere funksjon, for eksempel delvis

gangfunksjon.

Etter operasjonen får forsøkspersonene i studien

gangtrening i en slags gangrobot kalt Lokomat; en time,

tre ganger i uken i 18 måneder. Tanken med denne

treningen er å reaktivere det program som sitter i

lillehjernen og som styrer gangmønsteret vårt.

Parallelt med de personene som har fått implantatet, får

et antall kontrollpersoner gjennomføre bare treningsdelen

av studien. Dette for å kunne avgjøre hvilke eventuelle

effekter som avhenger av implantatet og hvilke som

avhenger av treningen i Lokomaten.

Studien er tenkt å vare i flere år og totalt inkludere 27

forsøkspersoner. Den skjer i tre omganger med 9 personer

i hver gruppe; 6 personer som får implantat og 3

kontrollpersoner. Deltagerne rekrutteres fra Sverige,

Finland og eventuelt ytterligere noen flere nordiske land.

Hittil er 6-7 personer med i studien.

Kriterier for å inkluderes i studien er blant annet at

personen har vært skadet i over ett år men ikke lengre enn

4-5 år, at skaden er i brystnivå, er komplett, samt at arret

(skadeområdet) ikke er lengre enn 3 cm. Dette avhenger av

at implantatet ikke kan være for langt.

Under studiens gang gjøres kontinuerlig neurofysiologiske

og fysioterapitester for å måle eventuelle forandringer.

Den kliniske studien startet i januar 2016 og per i dag er

ingen resultater rapportert.

30

pa tetra | 2/2018


Haukeland Universitetssykehus (HUS) skal delta i studien, vi regner med oppstart i 2019.

Operasjoner og akutt oppfølging rundt dette vil skje ved Karolinska Institutet, mens

trening og testing vil skje på HUS. Vi skal holde dere (Patetra-lesere) oppdatert.

pa tetra | 1/2018

31


Funkisidrett Vest-Norge er en nylig oppstartet interesseorganisasjon som ønsker å få flere

personer med en funksjonsnedsettelse ut i aktivitet. Ved å ta kontakt kan de gi informasjon

om tilbud i nærområde eller hjelpe til å etablere et ønsket tilbud. Funkisidrett Vest-Norge

har et tett samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. De har planer om å

starte med langrenn, sykling, alpint og rullestolcurling. Den første curlingsamlingen hadde

de i mai på Iskanten i Bergen, der landslagstrener i para curling Peter Dahlman fra Norges

Curling Forbund deltok. Samlingen ble en suksess og de håper at et fast tilbud vil bli

etablert. En ny samling er planlagt til høsten.

Følg gjerne med på www.funkisidrettvest.no. Her vil kalenderen oppdateres når nye

prosjekter er i gang.

32 pa tetra | 2/2018


Er du ikke medlem enda?

Vi tar godt vare på medlemmene våre, og kan

tilby alt fra et engasjerende fellesskap,

nyttig informasjonsmateriell, støtte og

veiledning til kommersielle medlemstilbud.

Som medlem kan du delta aktivt til å påvirke

samfunnsforholdene for funksjonshemmede

eller bruke dine egne erfaringer til å hjelpe

andre.

Meld deg inn i dag!

Velg SMS-innmelding: send kodeord NHF

MEDLEM til 2160 - eller bruk denne lenken:

www.nhf.no/meld-deg-inn

33


ØSTLANDS

SAMLINGEN

Den 24. samlingen i rekken,

i regi av LARS Øst/Oslo.

Tekst: Thomas Ulven Foto: Metter Irene Mangset

LARS

LARS Øst / Oslo inviterer hvert år alle LARS-medlemmer på

Østlandet til sommersamling. Årets samling på Scandic

Fornebu Hotell den 26. mai ble med 65 deltagere (inklusive

ledsagere) og representanter fra 6 samarbeidspartnere til

stede en stor suksess.

Hovedtemaet i år var Gunhild Bottolfsens nettguider

Rullestolreiser.net og Funksjonshjemmet.no. Gunhild

holdt lærerike, inspirerende og ikke minst morsomme

foredrag om hvert av temaene. Det første inneholdt blant

annet en festlig beskrivelse av en nylig gjennomført reise

til New York og Brooklyn. Det andre foredraget ble en like

lystig "reise" inn i Gunhilds selvdesignede hjem.

Begge sider er åpent tilgjengelige og ment å være kilder

for kompetansespredning og gjensidig nytte for alle med

spesielle behov. Gunhild understreker viktigheten av at vi

samlet besitter enorm kunnskap og må dele på den.

Hver av oss har gjort egne erfaringer og utviklet metoder

for å takle hverdag og reise. Denne kompetansen kan flere

ha nytte av – så her må vi alle følge i hennes hjulspor. Hun

tar imot alle små og store tips via disse sidenes

kontaktkanaler (Se egen artikkel fra Gunhild).

Firmaene rigget til interessante og vel besøkte stands. Alle

firmaene skal ha mange takk for finansielle bidrag til

gjennomføring av samlingen, for sin tilstedeværelse og

inngående kompetanse om produkter og diagnoser – og

for flotte gevinster til lotteribordet! En spesiell takk til alle

firmarepresentantene for deres smilende og fleksible

holdning.

Et sidetema i år var "Phoenix Instinct Travel Bag" fra

Hjelpemiddeleksperten, se

www.hm-spes.no/produkter/tilbehor/phoenix-instinct.

Erik Lillebye introduserte oss for en reisekoffert med hjul

som med relativt enkle grep lar seg feste bak på

rullestolryggens tverrstag. Også Joakim Taaje hadde

anskaffet seg bagen, og kunne vise forsamlingen at bagen

lot seg tilpasse en annen stoltype enn Eriks.

Spesialdesignede doble trillehjul på hver side av bagen

sikrer at bagen følger stolens svingninger problemfritt i

360°. Bagen rommer 90 liter, og selv om den er fullpakket

vil den ikke endre stolens vippepunkt. Med bagen følger

også en mindre reiseveske som er godkjent som

håndbagasje i fly.

D e t v a r v i d e r e p l a n l a g t p r e s e n t a s j o n a v

toaletthjelpemidlet "Dignum", men Tord Are Meisterplass

måtte dessverre melde forfall. Vi nøyer oss med å vise til

omfattende beskrivelse i Patetra nr. 1/18 side 35, se også

www.dignum.no.

Avslutningsvis presenterte LARS' leder Anders Nupen de

fire store aktivitetssamlingene LARS vil gjennomføre i

2018. To er vél tilbakelagt med godt fremmøte, og

nærmest for døren står sommersamlingen i Kristiansand i

august. Følg med i Patetra!

I fjor var vi lei oss for å måtte avlyse den planlagte båtturen

pga. 20 færre varmegrader, men desto hyggeligere var det

i år å se "M/S Arnøy" legge til kai i sjøflyhavna rett

nedenfor hotellet i 16-tiden. Ildsjelen Jon Erik Bastiansen

og mannskapet ønsket velkommen om bord til to

etterfølgende grupper.

Hver av gruppene besto av 22-25 passasjerer, hvorav 12-15

deltagere med rullestol. Om bord var vi på under 5

minutter, og vi ble så vist fjordlivets gleder rundt Lysaker,

Bygdøy og Fornebulandet. Oslo-folket utfoldet seg på

strender og båter; den ene strandperlen etterfulgte etter

den andre. Og med fartsbris i håret, og forfriskninger og

saltmat til alle, ble turen et livlig høydepunkt på

samlingen.

34

pa tetra | 2/2018


En spesiell stor takk til våre samarbeidspartnere for deres bidrag til Østlandssamlingen

Dette kan du også oppleve utover sommeren. Alle Patetras

lesere oppfordres til å besøke foreningen "Sjøen for Alle"

på www.sjoen.com. Kjøp deg medlemskap for 50 kr og få

muligheten til å delta for 50 kr pr. tur på alle turene "Arnøy"

tar utover Oslofjorden i år.

Vel i land gikk mange hver til sitt, en hvil og en dusj sto på

fleres ønskeliste, mens andre vrøvlet ute på terrassen. Det

ble for flere av oss lenge mellom lunsj og middag – utelivet

gjør sulten, så da hotellet endelig bød på en smakfull treretters

middag i lyse og svale lokaler, løftet stemningen

seg ytterligere.

Og selv om alle liker en herlig dag ute i solen, med sjøliv og

høysommervarme, er nå sommerkveldene vel så gode.

Utover den lune og lyse maikvelden kunne vi kose oss med

gamle og nye venner på hotellets terrasser, og de mest

iherdige rakk å se neste dag lysne.

Jeg er sikker på at de fleste av oss kommer til å huske

d e n n e s t r å l e n d e d a g e n o g k v e l d e n l e n g e

– velkommen skal alle være til neste år!

pa tetra | 2/2018

35


BOLIG OG

REISE TIPS

Info om funksjonshjemmet.no

og rullestolreiser.no

Tekst: Gunhild Bottolfsen Foto: Gunhild Bottolfsen

RMS NYTT

Jeg heter Gunhild Bottolfsen og jeg står bak nettstedene

funksjonshjemmet.no og rullestolreiser.no. I tillegg har jeg

et tredje nettsted som kanskje ikke er like relevant for alle

Patetras lesere, som er en blogg om urban kunst. Den

heter intourbanart.com. Jeg holdt foredrag om

rullestolreiser og funksjonshjemmet på LARS Øst/Oslos

samling på Fornebu i mai og har blitt bedt om å skrive litt

om disse nettstedene.

funksjonshjemmet.no

I vinter startet jeg et nettsted for de som ønsker tips til

hvordan de skal tilrettelegge hjemmet sitt for rullestol.

Selv har jeg tilrettelagt en leilighet rett etter at jeg skadet

meg i 2008, også har jeg bygd et hus som jeg flyttet inn i

høsten 2015. Huset har vært på trykk i Aftenposten bolig,

Adresseavisen og Handikapnytt, så mange har allerede

lest om huset. Etter innleggene fikk jeg veldig mange

henvendelser rundt dette med tilrettelegging av bolig, så

jeg forstod at her er det et stort behov for informasjon. I

tillegg til selv å ha bygd hus jobber jeg også på Sunnaas

sykehus som brukerkonsulent. Der får jeg både mange

spørsmål om temaet, og jeg får også selv mye tips fra

erfarne brukere på eu-kontroll på Sunnaas. Jeg sitter altså

på en del erfaring som jeg ønsker å dele med andre. Derfor

valgte jeg å starte funksjonshjemmet.no. En av de tingene

jeg er veldig opptatt av er at det å tilpasse en bolig slik at

den blir funksjonell for rullestolbrukere ikke trenger å bety

at boligen ser ut som en institusjon. Det finnes mange

gode løsninger som både fungerer for sittende og

stående, og som også ser bra ut. Bloggen er delt inn i ulike

rom, så om du f.eks. lurer på noe vedrørende kjøkken så går

du inn på kjøkken under menyen. Jeg håper at denne

bloggen kan bidra både til inspirasjon og til at du får noen

gode tips til hvordan du selv kan skape et funksjonelt og

tilpasset hjem.

Jeg har også laget en oversikt over de forskjellige typer

rullestolheiser som kan monteres i klasse 2 biler

(Caravelle/Vito). Her finner du fordeler og ulemper med de

ulike heisene og oversikten er nyttig for alle som skal søke

på bil.

Jeg håper også at andre kan bidra til gode tips, sammen

h a r v i s v æ r t m y e e r f a r i n g o g s a m m e n k a n

funksjonshjemmet.no bli en svært informativ nettside.

Send tips til funksjonshjemmet@gmail.com

Funksjonshjemmet har også en egen Facebook-side der

det er mulig å dele erfaringer og komme med spørsmål.

rullestolreiser.no

Jeg står også bak nettsiden rullestolreiser.no. Nettstedet

startet jeg for flere år tilbake og i fjor hadde jeg over 16.000

besøkere i løpet av året. De siste to årene har det ikke

kommet noe nytt innhold på disse sidene fordi sidene ble

lagd i et web-verktøy program som ikke drives lengre.

Derfor har jeg nå valgt å lage sidene helt på nytt i

Wordpress slik at jeg igjen kan legge inn nye reisemål. Jeg

har startet jobben, men det tar tid å legge inn alt på nytt. I

mellomtiden finner du den gamle siden med alt innholdet

på rullestolreiser.net, mens den nye ligger på

rullestolreiser.no. Som før finner du en egen side som

beskriver hvordan flyreiser med rullestol foregår og hva du

må tenke på. Du finner også en side med generelle tips om

det å reise med rullestol, f.eks. tips om en ny og super

reisedusjstol og tips om å ta med HC-parkeringsbevis på

reise i Europa da det er gyldig i hele EU.

Videre finner du mange reiseguider skrevet av folk som

reiser med rullestol. Her kan du lese om ulike severdigheter

og hvorvidt de er tilrettelagt. Det samme gjelder

transportsystem og hotell. En nyhet er at det ved siden av

navnet på den som har skrevet reiseguiden er to ikoner.

Disse vil fortelle leseren om skribenten bruker elektrisk

eller manuell rullestol. De vil også fortelle leseren hvorvidt

skribenten har gangfunksjon eller ei. Det er viktig å vite litt

om skribentens utgangspunkt for sine betraktninger. For

eksempel kan et hotell som fungerer fint for en i en liten og

smal manuell rullestol ikke fungere like bra for en i elektrisk

rullestol.

Etterhvert vil du også finne et kart på nettsiden der du kan

navigere deg rundt i rullestolreisers mange guider.

36

pa tetra | 2/2018


Jeg kommer også til å linke opp mot andre lignende

utenlandske rullestolreiseblogger slik at det blir lettere å

finne frem i all informasjonen som ligger på nettet. Så

driver du selv en liten reiseblogg, ta kontakt med meg så

linker jeg til din blogg. Målet er å dekke størst mulig del av

verden. Rullestolreiser har også en egen side på Facebook

der man kan dele erfaring og komme med spørsmål. Jeg

får en del henvendelser fra folk som lurer på hvor man kan

leie tilrettelagte leiligheter/biler/hotell/campingplasser

osv. Jeg sitter dessverre ikke på info om steder jeg ikke har

vært selv. Men andre har kanskje et svar. Derfor er

Facebook et lurt sted å komme med reisespørsmål.

Som jeg sa på LARS-konferansen: «sammen har vi reist i

hele verden». Jeg oppfordrer alle reiseglade til å sende

meg alt fra fullstendige reiseguider til små tips. Ikke alle er

like glade i å skrive, men er du på tur og finner et fantastisk

hotell, send meg info. Stort og smått tas imot med stor

takknemlighet. Bon voyage!

pa tetra | 2/2018

37


Velkommen til Mountain Rally Rullestol 2018

27.juni 2018

Haglebu Fjellstue

PRØVEKJØR HJELPEMIDLER – DELTA PÅ RALLY – VINN PREMIER – ALT I FJELLHEIMEN

Gratis arrangement

Mountain Rally Rullestol er et gratis arrangement for deg som

er rullestolbruker eller har en funksjonsnedsettelse. Vi ønsker

å vise deg at det finnes mange muligheter til å komme seg ut

i fjellheimen, med eller uten hjul.

Denne dagen kommer det mange leverandører av hjelpemidler,

og du kan dermed få prøvekjøre et stort utvalg av produkter på

grus, asfalt eller i terrenget. Om du vil, kan du også delta gratis

på rallyet og kanskje vinne flotte premier!

Mountain Rally Rullestol åpner klokka 11:00

11:00 - Åpning m/velkomsttale & informasjon

11:15 - Innlegg fra hovedsponsor, Assister Meg

13:30 - Rallyet starter & avsluttes med premiering

16:30 - Foredrag av Himmeljegerne og underholdning

18:00 - Arrangementet avsluttes

For mer informasjon:

www.haglebu.no

tlf.: 32 71 33 50 / 913 54 005

e-post.: post@haglebu.no

Mountain Rally Rullestol – Facebook

38 pa tetra | 1/2018


patetra | 1/2018 39


BYTTE BOLIG

I FERIEN?

En smart måte for å få seg en

billig ferie. Hiv dere på dette!

group

HOUSE

SWAP

Tekst: Birgitte Bjørkman (RYK) | Oversatt: Tori Lunde

RMS NYTT

En ny Facebook-gruppe har blitt opprettet for å gjøre det

enklere og billigere for rullestolbrukere å komme på ferie. I

gruppen kan man nemlig bytte bolig.

En ferie kan være en dyr og tungvint affære. Det vet 28 år

gamle Mads Pelle Kofod fra Rønne på Bornholm. Derfor har

han tatt initiativ til å opprette en lukket gruppe på

Facebook, "Byt handicapbolig i ferien".

– Gruppen fungerer ved at folk laster opp et dokument,

som beskriver deres bolig og deres faste hjelpemidler,

som for eksempel takheis. Og samtidig beskriver deres

egne behov ved boligbytte, forklarer Mads Pelle Kofod og

fortsetter:

– Jo mer presist beskrevet, desto lettere er det for folk å

avgjøre om andres bolig passer til deres egne behov.

I Facebook-gruppen kan medlemmene dermed søke

andre med samme behov med henblikk på å bytte bolig.

Idé ble til Facebook-oppslag

Mads Pelle Kofod ble ryggmargsskadet i 2006 etter en

arbeidsulykke. Han har behov for plass til sin elektriske

rullestol og bruker heis ved forflytning. Han har derfor slitt

med å reise på ferier med tanke på "Hva om det ikke er en

skikkelig heis?".

– Jeg kan være usikker på om det er plass på hotellets

bad, og om det er plass til en medbragt gulvheis, sier Mads

Pelle, og fortsetter:

– Det har virket på meg som en barriere, som jeg har hatt

problemer med å overkomme.

Men i fjor fikk Mads Pelle Kofod lyst til å komme ut og se

noe annet enn det den solfylte øya har å tilby, og tok

initiativ til et innlegg på RYKs (LARS i Danmark) Facebookgruppe

med ideen om boligbytte. Her fikk Mads Pelle

kontaktet med en kvinne i Nykøbing Falster som var med

på ideen.

– Vi skrev sammen og presenterte våre hjem for hverandre

og ble enige om at vi begge ville bytte.

Det var en suksessopplevelse for dem begge.

– Og så er det samtidig et billig feriealternativ, sier Mads

Pelle, og legger til at de ble enige om at de ikke ville

beregne strøm og vann.

Dokument med tekst og bilder

Når du oppretter et dokument, gir du det en tittel som er

postnummer og bynavn. Dokumentet beskriver lokalitet,

adgangsforhold, boligens permanente hjelpemidler, om

det er tillatt med kjæledyr, samt egne behov. Det

vedlegges også bilder av innredning og hjelpemidler.

Dokumentet inneholder også kontaktinformasjon. Du kan

også opprette et album linket til siden.

– Dette gjør det enkelt å søke etter en passende bolig, i en

ønsket region, sier Mads Pelle, som har lastet opp et

dokument med tekst om hvordan siden skal brukes. Du

kan også chatte med et annet medlem.

I år igjen klarte den unge bornholmeren å bytte bolig.

– I september byttet jeg med en fra Ballerup og det ble

også en god opplevelse – og billig – forteller Mads Pelle,

som benyttet seg av sitt besøk i byen for å være med

kamerater og være med som frivillig i Ungdommens

Folkemøte i Søndermarken.

Han håper flere vil bli med i Facebook-gruppen.

– Den har hjulpet meg med å komme på ferie uten å måtte

bekymre meg for de praktiske forholdene, som ellers lett

kan ødelegge en ferie. Og det tenker jeg andre også kan ha

nytte av, konkluderer Mads Pelle.

Gruppen på Facebook heter "Byt handicapbolig i ferien".

Man er velkommen til å kontakte Mads Pelle Kofod for

ytterligere informasjon og hjelp til å laste opp og lage

album.

40

pa tetra | 2/2018


pa tetra | 1/2018

41


42 pa tetra | 1/2018


pa tetra | 1/2018

43


SUNNAAS

STIFTELSEN

Ny styreleder, strategiarbeid

og honnør til brukerne.

Tekst: Marianne Dybwad Foto: Sunnaasstiftelsen

RMS NYTT

Det er med stor glede vi introduserer vår nye styreleder,

Trond Hammer, for leserne av Patetra. Trond er

politimannen og lederen i Beredskapstroppen som for 3 år

siden pådro seg en ryggmargsskade i en sykkelulykke.

Etter oppholdet på Sunnaas og deltagelse på Camp Spinal

har Trond førstegangs erfaring med Sunnaasstiftelsens

betydning for brukere med ryggmargsskade.

«Felles for oss alle er at vi ønsker det beste for mennesker

som er rammet av sykdom eller skade som snur opp ned

på livene våre, og de som står oss nær», sier Trond

Hammer. «Etter sykkelulykken ble jeg komplett lam fra

livet og ned. Det endret livet for meg, kona og barna. Og for

jobben min i Beredskapstroppen – hvor jeg fremdeles er

ansatt. Etter ulykken har jeg jobbet mye med å holde

kropp og hode i sjakk. Og jeg har tatt et viktig standpunkt:

jeg prøver ikke å få til det jeg drev med før, men jeg skaper

meg den nye normalen».

Med Trond som styreleder og et ressurssterkt styre er

stiftelsen godt i gang med strategiprosess for utviklingen

av stiftelsen videre. Vi gleder oss til å presentere den når

den er klar.

Camp Spinal-modellen

Vi vet at deltakerne blir mer aktive i

familie- og arbeidsliv etter Camp

Spinal. Derfor er det spesielt viktig og

gledelig at vi endelig har fått på plass

en doktorgradsstudie ved Norges

Idrettshøyskole hvor stipendiat Pia

Wedege, i 4 år, skal systematisk

forske på fysiske og psykiske effekter

etter Camp Spinal.

Internasjonalt høster Camp Spinal

lovord for hvordan rehabilitering, etter

opphold på sykehus, drives gjennom

e t s a m a r b e i d p å t v e r s a v

institusjoner, etater, organisasjoner

og frivillige «ildsjeler». Og nasjonalt

jobber vi for å sikre midler for videreutvikling av Camp

Spinal-konseptet – og for tettere og bedre samarbeid

mellom alle som jobber med denne brukergruppen. Og

målet er å tilby flere brukergrupper aktiv rehabilitering

etter samme modell.

Utfordringer

Dessverre opplever vi at finansieringen av Camp Spinal i

fremtiden ikke er sikret. Dette har vi oppfordret

Helseminister Bent Høie til å se nærmere på. I mellomtiden

er vi utrolig stolte over brukerne som i stor grad har

mobilisert nettverkene sine for å samle inn penger til

S u n n a a s s t i f t e l s e n . M a n g e h a r t a t t i b r u k

innsamlingsaksjoner på Facebook, hvorav flere av dem har

gått viralt. Dette har resultert i over to million kroner i

innsamlede midler – og har sikret gjennomføring av Camp

Spinal i 2018. Jeg blir så stolt og ydmyk over at dere stiller

opp og mobiliserer for dette. Tusen takk!

Når Patetra går i trykken så er det kun få uker igjen før vi

setter kursen mot Barcelona med full fligh for Camp Spinal

H2O. Vi ønsker alle en god og aktiv sensommer, og håper vi

sees snart.

Hilsen Marianne, leder Sunnaasstiftelsen

Flyer CS H2O: Vil du bli med neste år? Søk nå og still deg i køen.

44

pa tetra | 2/2018


Fakta om

Web: sunnaasstiftelsen.no

Vipps: 501508

Fakta: 9 av 10 kroner går til formålet

Neste arrangement: Camp Spinal H2O

29. august – 4. september 2018

Bildet: Trond & Marianne

pa tetra | 2/2018

45


SEILFLYDAG

I ROGALAND

En luftig arrangement med

støtte fra Extrastiftelsen.

Tekst: Else M. Ripnes Foto: Flere (se bildene)

AKTIVITET

Lørdag 2. juni arrangerte Haugaland Seilflyklubb og Lars

Rogaland, ved Guro Frønsdal, seilflydag for

ryggmargsskadde på Haugesund Lufthavn, Karmøy.

Det var nydelig vær og over 20 grader. Seilflyklubben

stilte med to fly, flere piloter og velvillige hjelpere.

Vi var en god gjeng, både fra sør- og nord-Rogaland, og

alle som hadde lyst fikk være med opp. Vi fikk ca. en halv

time hver i lufta. Innimellom var det også litt

teoriundervisningen, og vi fikk servert både pølser og

vafler.

De som ønsket det, ble båret opp i tårnet på flyplassen,

der de fikk omvisning av flygeleder.

Bent Hamnes, som er pilot og ryggmargsskadd, kom

med eget propellfly fra Sola, med to passasjerer.

Haugaland Seilflyklubb har to motorglidere. De kommer

seg opp i lufta for egen maskin. Når de oppnår ønsket

høyde slår de av motoren slik at de kan gli/seile videre.

Underveis er de på jakt etter oppadgående

luftstrømmer, slik at de kan stige høyere for å kunne

seile lenger. Fantastisk å være med på. Landingene

foregår uten motor.

Takk til seilflyklubben og Guro som fikk dette i stand.

Tiltaket ble til med støtte fra Extrastiftelsen.

Vi håper å kunne gjenta det en annen gang.

Foto: Haugaland Seilflyklubb

På bildet: Rolf Martin Andersen | Foto: Guro Frønsdal

På bildet: Arne Olav Hope og instruktør Torleif Stavland | Foto: Guro Frønsdal

På bildet: Haugesund og Karmøy fra luften | Foto: Fransisco Castro

46

pa tetra | 2/2018


På bildene: (øverst) Guro Frønsdal (nederst) Deltakere, instruktører og andre samlet i klubbhangaren | Foto: Leif Arild Fjellheim

pa tetra | 2/2018

47


48 pa tetra | 1/2018


pa tetra | 1/2018

49


50

pa tetra | 1/2018


info

- en mangfoldig og levende landsforening!

jakt for alle

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av

ryggmargsskade til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best

mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet. Arbeidet for å forebygge

ryggmargsskader skal også prioriteres.

LARS webside

lars.no

Her finner du blant annet treningsbok og

ABCer i PDF-format som du gratis kan laste

ned. Siden blir hele tiden oppdatert med hva

som skjer og har mye nyttig informasjon.

Facebook-gruppen til LARS heter

«LARS – Landsforeningen for

Ryggmargsskadde».

Dette er en åpen gruppe hvor man kan legge

ut info og få gode diskusjoner om temaer

angående det å ha en ryggmargsskade.

Du trenger ikke være medlem av LARS for å få tilgang til nettsiden og facebook-gruppen. Men ønsker du å

delta på arrangementer vil du ofte få økonomisk støtte og vil du ha dette bladet i postkassen, eller bare

støtte et godt arbeid for ryggmargsskadde. Meld deg inn i LARS på lars.no under «Bli med!»

Vi har fått et nytt tilskudd i Patetra redaksjonen!

Vi er så heldige å ha fått en forsterkning i form av

Anne Beate Melheim. Hun er sikkert kjent for mange

av dere, men for dere som ikke veit hvem hun er så

kan vi fortelle at hun bl.a har vært nestleder i LARS i

flere år og har vært en stor bidragsyter til ABC-serien

LARS har fått laget. Så dette blir en bra forsterkning

for oss i redaksjonen og som også vil komme dere

som leser Patetra til gode.

pa tetra | 2/2018

51


Mottaker:

52

More magazines by this user
Similar magazines