Unikum August 2018

unikumnett

Unikum august 2018

Studentavisen for Agder GRATIS | August 2018

ALT OM

STUDIESTART

PÅ SIDE 20 OG VIDERE

BRANNSIKKERHET I STUDENTBOLIGER | STUDENTAPPER

| STUDIESTARTKALENDER | UTELIVSGUIDE | VM


LEDER

SKAL NÆRINGSLIVET BESTEMME HVA VI KAN BLI?

FrP ønsker i disse dager å legge

føringer for hvilke utdanninger

universitetene skal tilby og ikke,

og det truer universitetenes

selvstendighet og studievalget

ditt.

Et av de største veivalgene du har

i ditt liv er yrkesvalget. Det er med

på å forme hverdagen din i mange

tiår og blir på mange måter en del

av deg. Men er egentlig valget ditt?

I mars kom FrP med et forslag om

å endre på dagens støtteordning til

utdanningsinstitusjoner. Fremfor

å gi universitetene penger for hver

student som fullfører en utdanning,

ønsker partiet å gi penger for

hver student som får seg jobb.

En slik endring vil føre til at universitetene

retter seg etter behovet

i næringslivet fremfor studentenes

behov. Hvis universitetene får

pengene sine ved å få studentene

raskt i jobb vil det være lite attraktivt

for landets mange utdanningsinstitusjoner

å tilby utdanninger

som ikke er yrkesrettede.

Det vil med stor sannsynlighet

ramme humanistiske fag hvor

veien til jobb i de fleste tilfeller er

litt mer kronglete enn for yrkesrettede

utdanninger.

Det er gode intensjoner som ligger

bak ønsket til FrP, men prioriteringen

blir feil. Å få folk raskt ut i jobb

er viktig, men å la humanistiske fag

og andre viktige fag lide er uheldig

og truer kunnskapsmangfoldet.

Hvis næringslivet gis muligheten

til å styre utdanningene gjennom

denne støtteordningen, vil universitetene

miste sin evne til å styre

hva som er viktig utdanning. Det

truer funksjonen universitetene

har som en samfunnsaktør og gjør

dem istedenfor kun til en leverandør

for næringslivet.

I en debatt på UiO om hvordan universiteter

som kunnskapssamfunn

skal utvikles, påpekte forfatter og

professor Alf Rehn nødvendigheten

av et selvstendig universitet.

– Hva vet vi om hva som er relevant

kunnskap og kompetanse

om ti år? Universitetet må passe

på at det ikke påvirkes for mye av

næringslivets definisjoner av hva

som er viktige kompetanser i dag.

Universitetene er en av ganske

få institusjoner i samfunnet vårt

som sikrer langsiktighet (sitat fra

studenttorget.no).

Denne langsiktigheten bæres videre

av oss studenter, og om 30 år er

det vi som sitter i de eldres talerstol

og definerer.

I disse dager hvor rekordmange

søkere har kvalifisert seg og fått

tilbud om studieplass i hovedopptaket

til Samordna opptak, er det

viktigere enn noen gang at vi selv

velger hva vi vil bli og hva vi står

for. Og at vi ikke lar oss styre av

andres behov. Valget er ditt.

INNHOLD

4 Jeg skulle bare steke en pizza men jeg sovnet visst?

8 Hun skal representere UiA-studentene

9 Nyttige studentapper

11 Kommentar: Fadderperiodens A- og B-lag

12 Festivalsommer på Sørlandet

14 Innovativ masteroppgave ga UiA-studenter jobb

17 Studentprest: Håpet – vår gamle fremtid!

18 Kulturkalender

19 Rekordmange faddere på UiA

20 Studiestartkalender

22 Utelivsguide

24 Club 21

27 Unikum anmelder: VM 2018 i fotball

33 Kommentar: Føydal frivillighet på Østsia

34 Profane Burial

36 Unikum digger: Skeive Sørlandsdager

37 Åpner den skeive arenen på UIA

39 Oppskrift: Asiatisk Biffsalat

Andreas B. Guthe

redaktor@unikumnett.no

454 40 191

Redaksjon:

FOTOGRAFER:

Didrik Rud,

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S

ORG.NR.: 984 544 677

TELEFON: 911 45 962

EPOST: red@unikumnett.no

NETTSIDE: unikumnett.no

TWITTER: twitter.com/unikumnett

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett

Publisert august 2018

Utgave nummer 6

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.

ANSVARLIG REDAKTØR :

Andreas Guthe

REDAKTØRER:

Mia Wright, Kamilla Josefine Rudberg, Zhilwan

Manbari

GRAFISK ANSVARLIG:

Jama Philip Korn

FORSIDE:

Monta Birkmane

JOURNALISTER/SKRIBENTER:

Mats Sauro Høimyr, Phally Long Prum, Bastian Wiik,

Aida Mahmody, Mia Wright, Didrik Rud, Michael

Selbekk, Zhilwan Manbari, Saif Khan

ILLUSTRATØRER:

Camilla Rennesund, Thea Gvalia, Asbjørn Oddane

Gundersen, Odd Magne Vatne

DESKEN:

Sofie Søndergaard Klit, Phally Long Prum

KORREKTUR:

Odd Magne Vatne, Oskar Gårdsrud Paulsrud, Zhilwan

Manbari

DAGLIG LEDER:

Saif Khan

TRYKKING:

Bjorvand & Co

OPPLAG:

1200

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 3


SIDEN 2016 HAR BRANNVESENET VÆRT PÅ 73 UTRYKNINGER I SIA SINE STUDENTBOLIGER.

– DET ER SOM REGEL TYPISKE STUDENTBOLIGER VI MOTAR BEKYMRINGSMELDINGER OM NÅR

DET KOMMER TIL BRANNSIKKERHET, SIER BRANNVESENET.

Jeg skulle bare steke en pizza

men jeg sovnet visst?

4

TEKST: PHALLY LONG PRUM OG

MATS SAURO HØIMYR

ILLUSTRASJON: RUTH HEBERLING

FOTO: MATS S. HØIMYR OG HEMING BENTSEN

Hver sommer flokker det mange hundre nye,

ivrige studenter til Agder. Mange av dem er

på jakt etter et ledig rom, og noen studenter

som alt bor i byen ønsker å bytte bolig.

Studentene kan enten velge mellom å leie privat

eller via Studentsamskipnaden. Det er flere

faktorer som påvirker valg av bolig, blant annet

leiepris, kvadratmeter, standard, beliggenhet

og nærhet til universitet og sentrum. Midt

i flyttekaoset og kampene om de beste boligene

kan det være fort å overse viktige kriterier

som sikkerhet. Da journalistene i Unikum skulle

finne en ny leilighet i juli, oppdaget vi forskjeller

i både standard og kunnskap om brannsikkerhet

blant boligutleiere i Agder.

BRANNFARLIG HOS PRIVATE UTLEIERE

Vi undersøkte 10 tilfeldige boliger som var

utleid av private aktører. Vi kom frem til at 2

av 10 oppfylte alle brannsikkerhetskravene,

og huseier uttrykte en bevissthet på mulige

brannfarer og sikkerhetsregler. Dette var boliger

som reklamerte seg selv som “perfekt

for studenter” på sidene Finn.no og Hybel.no.

Mens 3 til 4 av boligene hadde kritiske mangler

som ville gjort de ulovlige å leie ut dersom

brannvesenet skulle foretatt en inspeksjon.

De resterende hadde noen få mangler, men

var i god nok stand og anses som å ha et tolerabelt

brannsikkerhetsnivå.

Men mange av boligene manglet ordentlig

rømningsvei, og andre hadde mindre pålitelig

brannutstyr som brannteppe og branntau, noe

som ikke oppfyller brannkravene lenger.

De nye forskriftene som skulle bidra til et mer

konkurransedyktig og åpent leiemarked har

medført en annen mulighet. Huseiere kan

konvertere deler av sin egen bolig til utleieenhet

uten å søke godkjenning, såfremt den nye

boenheten er knyttet til hovedboligen. Dette

har ført til mange uregistrerte leiligheter ikke

oppfyller kravene som er påbudt for å leie ut.

Dette innebærer hovedsakelig at huseier må

sørge for at alt står til riktig standard. Planog

bygningsetaten i Kristiansand forteller at

de stadig får inn varsler på studentboliger fra

bekymrede personer, som oftest studentenes

foreldre som frykter at boligen ikke er trygg.

HØY PRIORITERING

Unikum har også rettet søkelyset mot Studentsamskipnaden

i Agder (SIA). Vi ble med på visning,

og foretok den samme undersøkelsen av

SiA-boligene. Bare i fjor ble det utløst tre branner

i SiA-boligene i Grimstad og Kristiansand.

To av dem var relatert til kjøkkenet, mens den

siste var forårsaket av lading av bærbar pc på

kvelden. Siden 2016 har brannvesenet vært på

73 utrykninger i SiAs studentboliger. Årlig bruker

SIA store summer på å oppgradere brannvarslingsanlegget

i studentboligene. I 2018 ble

det investert omtrent to millioner kroner på

komfyrvakt i alle SiA-boligene.

– Vi har veldig fokus på brannsikkerhet og

bruker mye ressurser på det. Studentene merker

økt fokus etter at komfyrvakt ble installert

på kjøkkenet, forteller leder ved SiA bolig,

Heming Bentsen.

Siden nyåret har det blitt installert komfyrvakt

på kjøkkenet i alle SiA-boligene. Dette innebærer

at man må trykke hvert 15. minutt for

å bruke komfyren, om ikke vil strømmen til

ovnen kuttes og ovnen slås av. Videre forteller

Bentsen at komfyrvakten Timer er et produkt

som ble utviklet i omtrent 2 år, i samarbeid

med firmaet CTM lyng.

– Vi er kjempe fornøyde med hvordan produktet

ble og har vært i snakk med SiA som vi utviklet

det sammen med om å forsøke å overbevise

andre studentskipnader og andre aktører

som eldrehjem å ta det i bruk, sier CTM lyngs

Stein Jystad som ledet samarbeidsprosjektet.

Alle SiA-boligene skal per dags dato ha en form

for komfyrvakt med en tidsfunksjon på kjøkkenet.

De nye studentboligene har også et avstillingspanel

som skal forhindre falsk brannalarm

som restarter systemet ved et tastetrykk.

Samtidig skal studentboligene være godt utstyrt

med brannvarslingsapparat, brannslukkingsapparat

og rømningsveier i bygningen.

– Det skal være en brannslange under vasken

eller i fellesgangen. Det er forskjellig fra plass

til plass, opplyser boligkonsulent i SiA-bolig,

Stine Jørgensen.

I tillegg iverksetter SiA andre brannsikkerhetstiltak

som brannøvelser hver høst, samt sjekking

av brannalarmer én gang i året på alle

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 5


studentboligene. Ifølge Boligreglementet til

SiA-bolig er leietaker pliktig til å gjøre seg kjent

med plassering av brannslanger, rømningsveier

og instruks ved branntavlen. Iblant forekommer

det falske brannalarmer i studentboligene,

særlig i 02-tiden etter en fuktig kveld på

byen hvor de fleste studentene har en intensjon

om å lage litt kveldsmat før sengen. Det tar

ikke lang tid før man har glemt den gode gamle

pizzaklassikeren Grandiosa i ovnen. Leietaker

får advarsler for uforsiktighet, men kan også

risikere få bot opptil 1500 kroner.

– Brannskader har et omfattende skadeomfang,

og det blir brukt store beløp på å pusse

opp etter en brann. Men SiA har gode rutiner

på brannsikkerhet, og dersom noe skulle gå

virkelig galt, blir leietakerne godt ivaretatt,

forklarer Bentsen.

Han spår en betraktelig nedgang av falske

brannalarmer etter innføring av komfyrvakt.

Boligkonsulent, Stine Jørgensen og

leder i SiA-bolig, Heming Bentsen

MISTANKE OM BRANNFARE

Det er fire grupper som Brannetaten merker

er mest utsatt for potensiell brann i egen bolig;

narkomane, innvandrere, eldre og de med psykiske

lidelser.

– Disse har ofte en mye mer feilaktig eller

svekket risikoforståelse enn gjennomsnittet,

som følge av en annen kultur, utdannelse eller

virkelighetsforståelse. Men det er selvfølgelig

ikke bare disse gruppene som det kan gjelde.

Vi må jo jobbe opp imot befolkningen generelt

også, sier branninspektør Espen Hovde ved

Kristiansand Brannvesens forebyggende avdeling.

Ettermelet fra en brann i en

SiA bolig ifjor høst.

Avdelingen har et tilbud der privatpersoner

kan sende inn en bekymringsmelding dersom

man mistenker at eget hjem, eller andre bygg

ikke oppfyller brannsikkerhetskravene. Det

er også mulig å gi tips anonymt, noe som vil

føre til en inspeksjon av bygget. Dersom det

skulle forekomme mangler vil brannvesenet i

samråd med huseier og kommunens plan- og

bygningsetat samarbeide for å få stedet brannsikkert.

– Vi kommer på befaring der vi mottar melding,

og det er som regel steder som er typiske

studentbolig-hus, forteller Hovde.

Det har vært tilfeller der brannvesenet har

bedømt standen så dårlig at de måtte stenge

boligen, og kaste ut alle beboerne i boenheten.

I slike tilfeller har kommunen en avtale med

byens hoteller som skal tilby midlertidig bosted

til beboerne, helt til de har fattet en beslutning

om hva som skal skje med den brannfarlige

bygningen.

– Vi stenger boligen og gir bruksnekt hvis det

er fare for liv og helse. Spesielt ser vi på om

det ikke er tilfredsstillende varslingsutstyr eller

tilfredsstillende rømningsveier. Om disse

ikke er på stell så må vi gripe inn, forklarer

Hovde.

En ofte oversett detalj som brannvesenet råder

leietakerne til å se opp for, er hvordan årstid

kan påvirke og utgjøre en fare dersom det

skulle begynne å brenne. Dette gjelder spesielt

kjeller og sokkelleiligheter med vinduer under

bakken, hvor store snømengder i vintermånedene

ofte fører til blokkerte rømningsveier.

BEGGE PARTER ER ANSVARLIG

Enten man er leietaker eller huseier, så har

begge ansvar for å opprettholde og forebygge

brannsikkerheten i boligen. Leietaker er

ansvarlig for at boligen ikke brenner ned til

grunne. Det skal også være mulig for leietaker

å bruke rømningsveier, i tillegg skal alle beboerne

i boenheten være klar over hvordan man

kan bekjempe eller flykte fra en mulig brann.

Huseier derimot er ansvarlig for alt annet som

kan gå galt. Det innebærer at huseier er ansvarlig

for at det finnes funksjonelle brannvarslings-

og brannslukkingsapparat i boligen.

Det er også huseier sitt ansvar å sørge for godkjent

rømningsvei og at det ikke er andre tekniske

problemer med bygget som kan utgjøre

en potensiell brannfare.

– Som regel når vi finner feil så er det ting som

er blitt gjort under ombygging som ikke er

søkt om tillatelse til. Det vi prøver å gjøre da

er få de inn på det riktige sporet og få de til å

søke innenfor boliglovene, så slipper vi å løpe

etter dem med lovboka.

Dersom brannvesenet skulle komme på befaring

hos deg, er du pliktig til å slippe dem inn

i boligen. Da vil både leietaker og huseier bli

intervjuet for å passe på at dere har opprettholdt

deres ansvarsområder. Brannvesenet vil

deretter gjøre en gjennomgang av bygningen

for å få bekreftet det som har blitt sagt i intervjuene

og fange opp de problemene som ikke

var nevnt i intervjufasen.

– Vi skal ha fri tilgang til enhver bygning for å

kunne forsikre oss om at den er i god stand, i

verste fall kan vi få bistand fra politiet der det

måtte være nødvendig. Det er ikke anledning

for å stoppe oss dersom vi har fått en varsling

og mistenker at bygget kan være en fare,

påpeker Hovde.

Dersom du mistenker at ditt hjem eller en

venns bolig i realiteten er en brannfelle kan

du kontakte brannvesenet på Kbr@kbr.no eller

via telefonnummeret; 47814000.

5 TING DU BØR VÆRE OBS PÅ!

Vi har samlet de viktigste tingene du bør være

oppmerksom på når det kommer til valg av

brannsikker bolig. Spør huseier direkte mens

du er på visning, sånn at du (og dine foreldre)

kan sove trygt om natten.

1. Røykvarsler: se etter en hvit rund duppeditt

i taket, og sjekk om den faktisk funker! Ideelt

skal den henge på det høyeste punktet i taket,

minst en halv meter fra veggen. Det skal være

en røykvarsler for hvert rom som er seriekoblet

for å varsle hele bygget, hvis det skulle

brenne.

2. Finnes det mulige rømningsveier fra boenheten?

Det skal være frie og åpne rømningsveier.

En rømningsvei er kun godkjent dersom

døren kan svinge utover, og alle vinduer er

store nok til at en one night stand klarer å klatre

gjennom og hoppe ned til brannvesen uten

store skader.

3. Sørg for at et brannslukningsapparat befinner

seg et lett tilgjengelig sted i boligen. Les deg

gjerne opp på hvordan man bruker utstyret,

pass på at det er vedlikeholdt, og sjekk holdbarhetsdatoen

til brannslukningsapparatet!

4. Funker det elektriske? Sjekk sikringer, spør

huseier om sist en elektriker sjekket anlegget.

I tillegg burde du se opp for gamle veggstøpsel

og lys- og strømbrytere i boligen. Dersom noen

av disse har svimerker, betyr det nok at de har

begynt å smelte eller avgi gnister når disse blir

anvendt. Rødt flagg! Rødt flagg!

5. Bonus tips! For guds skyld ikke vær dum nok

til å starte en brann på egenhånd. Om du enten

skulle være skjødesløs når du lager mat eller

tar en sigg i sengen.

6 JEG SKULLE BARE STEKE EN PIZZA MEN JEG SOVNET VISST?

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 7


TEKST | MATS SAURO HØIMYR

Trenger du flere grunner til å stirre ned i mobilskjermen i

studietiden din? Frykt ikke, vi har samlet sammen en rekke

nyttige apper som gjør din studiehverdag enklere.

UNIBY AGDER: Dette er en app som holder deg oppdatert på hva

som skjer på UIA. Appen har kart over campus, nyheter, oversikt

over arrangement og studentrabatter. Spesielt god å ha dersom

du vil vite hva som skjer i studiestart og fadderukene.

STUDENTBEVIS: Dette er studentbeviset ditt.

På flere steder må du enten ha denne eller en

papirlapp som viser du er student for det året.

Det nye STA-styret. Fra venstre Olea Norset, Benedicte Nordlie, Andreas Gravdahl, Pernille Rist-Christensen, Emilie Hesselberg

Hun skal representere UiA-studentene

BENEDICTE NORDLIE ER VALGT TIL NY LEDER AV

STUDENTORGANISASJONEN I AGDER (STA).

TEKST OG FOTO: MATIAS SMØRVIK

Før sommerferien ble det avholdt valgforsamling for flere verv

til råd, styrer og utvalg ved Universitetet i Agder. Mest spenning

var det som alltid knyttet til hvem som skulle utgjøre STA-styret

i studieåret som kommer.

SKREKKBLANDET FRYD

Nordlie stilte uten motkandidater, og hadde valgkomiteens innstilling

i ryggen da hun gikk opp på talerstolen for å be Studentparlamentet

om tillit. Den tilliten fikk hun. Dermed er det

meget synlige ledervervet hennes. Hun kommer fra vervet som

fagpolitisk ansvarlig i STA.

– Jeg går inn med skrekkblandet fryd. Det avtroppende styret

har vært synlig, hatt gode gjennomslag og vært på hugget for

studentene. Det blir vår oppgave å ta dette arbeidet videre og

se hva vi kan tilføre organisasjonen. Akkurat nå er jeg veldig

overveldet, samtidig som jeg ser frem til studiestart, sier Nordlie

til Unikum etter valgseieren.

– ET FRISKT PUST I ORGANISASJONEN

I det nye styret er det kun Nordlie som har sittet, de resterende

fire er ferske. Denne mangelen på erfaring fra STA-styret tror

ikke Nordli kommer til å ha særlig betydning.

– Jeg tviler ikke et sekund på om det kommer til å gå greit. Alle

de valgte har hatt ulike verv innen Studentparlamentet, Fadderstyret

og linjeforeninger. De er kjent med UiA og strukturen

her. Jeg tror det er en fordel med flere nye ansikter, rett og slett.

STA får nye impulser og en frisk pust, noe som gjør at organisasjonen

unngår å stå på stedet hvil, sier hun og legger til:

– De virker som en herlig gjeng med stort mangfold. Vi er fire

kvinner og en mann, det blir spennende. Overlappingen fra

gammelt til nytt styre blir en heftig uke, så må vi begynne å se

på hvordan vi skal løse studiestarten.

Heller ikke i nestledervervet og vervet som fagpolitisk ansvarlig

var mer enn én kandidat som stilte. Pernille Rist-Christensen

ble nestleder og Andreas Gravdahl fagpolitisk ansvarlig.

De to resterende styrevervene bar preg av større konkurranse.

Olea Magadelene Norset ble ikke innstilt av valgkomiteen, men

klarte likevel å vinne nok av studentparlamentets stemmer til å

kapre vervet. Samtidig var det fire kandidater som ønsket å bli

STAs kommunikasjonsansvarlige. Emilie Hesselberg endte opp

med å vinne det nyopprettede styrevervet.

Nyttige studentapper

DU BURDE HA PÅ MOBILEN DIN

FÆDRELANDSVENNEN: Når du skal bo og studere på Sørlandet

er det viktig å vite hva som skjer i landsdelen. Om du holder

til på Campus Grimstad anbefales Agderposten også.

CANVAS STUDENT: Fra og med i år vil ingen emner

bruke Fronter. Canvas appen er en mye lettere måte å holde

styr på informasjonen du får i emnene dine.

TOOGOODTOGO: Denne appen holder oversikt over når butikker

er i ferd med å kaste ut mat som nærmer seg utløpsdato og lar deg

kjøpe den maten for en billig penge så lenge du møter opp til de

tidene appen sier. Flere restauranter har begynt å ta appen i bruk

så om du er heldig kan du ende opp med å få en gourmet middag.

MATTILBUD: I likhet med appen TooGoodToGo kan du også på mattilbud

appen få tak i mat for en billig penge. Appen samler alle tilbud

på ett sted fra landets matbutikker og er gull verdt for å spare penger.

KUNDEKLUBBEN: Gir deg kuponger, rabatter og spesielle

tilbud fra Sørlandssenteret.

BYLIV: Gir deg kuponger, rabatter og spesielle

tilbud fra butikker i kvadraturen.

AKADEMIKA: Gir deg kuponger, rabatter og spesielle tilbud fra Sørbok.

VIPPS: De aller fleste har hørt om vipps nå. Som student

kan denne være ekstra god å ha.

AKT OG AKT BILLETT: Den ene viser deg busstider rundt omkring

i Agder, den andre lar deg kjøpe billett til bussene.

Det er også mye billigere å kjøpe billett i appen enn på bussen,

men om du vet du kommer til å reise mye med buss blir

det nok i lengden billigere å investere i et månedskort.

EASYPARK: For dem som har bil er dette en utrolig nyttig

ting. Nesten hver eneste parkeringsplass i Kristiansand

er koblet opp til en Easypark automat. Dermed er det

bare å parkere og gjøre noen få tastetrykk på telefonen.

Du kan også endre på parkeringslengden underveis.

TISE: En gjennbruksapp med alt fra merkeklær til sykler. Her

kan du finne alt du trenger til en mye rimeligere pris.

8

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 9


Nyskapende verktøy for

Fadderperiodens A- og B-lag

læring. Og for livet.

10 % studentrabatt på alle Mac hos Pippin.

Vi er sabla gode på Mac.

7000 NYE STUDENTER SKAL FÅ DEN

SAMME KANONGODE INNLEDNING

PÅ STUDIELIVET. EN NÆRSTÅENDE

VIRKELIGHET ELLER UTOPI?

hjemsted og en obligatorisk funfact. Kun to

stykker skulle studere det samme som meg.

Halvparten av menneskene i ringen så jeg aldri

igjen. Dette var visst som normalt forfall å

medregne. Skal man se strengt på det, vil en

gruppe på ti fadderbarn trolig bli mer sammensveiset

og håndgripelig enn om antallet

skulle være doblet. Dermed var ikke bortfallet

noen krise. Hvordan studiestarten var for de ti

resterende kan man kun spekulere i. Kanskje

droppet de ut, kanskje skriver de masteroppgave.

TEKST: MATIAS SMØRVIK

FOTO: KRISTIAN TYSE NYGÅRD

Det skapte forargelse blant universitetets mest

toneeangviende linjeforeninger da UiA og Fadderstyret

i Kristiansand i fjor forsøkte å sette

en stopper for dem som ville arrangere fadderperioder

på egen hånd. I en årrekke har

studenter innenfor eksempelvis juss, økonomi,

lektorutdanning og reiseliv hatt formidabel

suksess med å sette sitt eget stempel på studiestarten.

For mens brorparten av universitets 7000 nye

studenter inngår i universitetets felles fadderordning,

har man ved et knippe utdanninger

kjørt sitt eget løp. Fordelene har vært mange.

Rekrutteringen av faddere fanger sterkere, når

de selv får sette sin finger på verket. Mulighet

for sponsorer og samarbeid med næringsliv

for å en mest mulig relevant og unik studiestart.

Ikke minst har fadderperioden vært en

viktig brikke for å bygge samhold og vennskap

i studiemiljøet. Et samhold studentene drar

stor nytte av videre i utdanningsløpet. Faglig,

så vel som sosialt.

På motsatt ende av skalaen har du de tidvis

neglisjerte utdanningene. UiA har en større

andel årsstudium, hvor det logisk nok ikke finnes

en „2. klasse“ som står klare til å legge ned

et fadderarbeid for sine etterfølgere. På resten

av campus har rekrutteringen vært ujevn, litt

avhengig av hva man studerer. Det har gjort at

normen er på ti fadderbarn, per fadder.

Det er denne uheldige skvisen Fadderstyret i

Kristiansand har stått i. Skal man rokke ved de

mest suksessfulle sidene av fadderperioden,

for kanskje å bøte på de områdene hvor fadderbarn

i mindre grad blir sett? I fjor kulminerte

konflikten i at tre linjeforeninger inngikk

særavtaler med Fadderstyret. Linjeforeningene

skulle fortsatt ha ansvar for „deres“ fadderbarn,

samtidig som de ble pålagt å ta hånd om

fadderbarn fra andre studieretninger.

I år er det slutt på særavtalene, og alle skal

inn under samme ordning. Uansett historie,

størrelse eller hederlige ønsker.

Vi studenter har nok kun godt av å blande oss

litt. Det skader lite å bli kjent med studenter

på tvers av utdanninger. Samtidig tror jeg man

er avhengig av å danne identitet og samhold

blant egen fagutdanning, dersom man skal lykkes

i å øke engasjement generelt. De menneskene

man møter i faddergruppa, bør i størst

mulig grad også være de man møter i forelesningssalen.

Samarbeid triumferer maktovertakelser. La

linjeforeningene beholde deres identitet, deres

faddergensere, deres særegne arrangementer

og lage deres egne fadderlister. Samtidig bør

man forvente at de linjeforeningene som står

sterkest, også tar ansvar ved å påta seg fadderbarn

fra andre studieretninger, deltar i den

samme fadderopplæringen og at de står for

åpne arrangementer, og ikke kun lukkede.

KOMMENTAR

Du finner oss i Kvadraturen og på Sørlandssenteret.

student.pippin.no | shop.pippin.no

10

Jeg husker selv fra min spede begynnelse på

UiA da vi sto 20 mennesker i sirkel rundt to

faddere. På rundgang sa vi vårt navn, alder,

Vi skal være glad for og støtte opp om initiativet

linjeforeningene har vist i å lage knallgode

fadderperioder.

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 11

TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved. Gyldig studentbevis må fremvises. For vilkår, se student.pippin.no.


FESTIVAL

SOMMER

PÅ SØRLANDET

PALMESUS

TEKST OG FOTO: MIA WRIGHT

Palmesus har blitt en av de store festivalene

i Norge. Billettene for 10 årsjubileet

ble revet vekk allerede dager etter fjorårets

morsomheter.

ÅRETS OVERRASKELSE

I år skulle det som alltid komme en overraskelse

på slutten av lørdagens show.

Medieprofilen Mads Hansen var i forkant

av festivalen i full gang med å lure

Palmesus-gjestene på Instagram-story.

Der la han ut hint om at overraskelsen

var han, med hans store sommer-hit

«Sommerkroppen». Det var derimot

ikke ham som kom ut mens 35000

mennesker ropte klokken tolv natt til

søndag, men Postgirobygget. Dette var

en utrolig godt mottatt overraskelse og

gjorde Palmesus 2018 til stedet å være

for mange.

GOD FEST

Det sies jo at man ikke har mer moro

enn man lager selv, og med årets pool

stage og flott vær var det lett å finne på

noe gøy inne på det litt ekstra eksklusive

strandområdet. Området var fylt opp

med barer, steder å spise og toaletter.

Man må selvfølgelig regne med litt kø,

men det er noe man må regne med på

slike steder.

Er du glad i å møte nye mennesker, eller

bare er glad i en god fest, er det ingen

tvil om at Palmesus er stedet å være.

Om det er verdt billettpengene, og det

litt dyre oppholdet i Kristiansand er nok

noe enhver må ta en avgjørelse på.

SKRAL

TEKST: AIDA MAHMODI

FOTO: DIDRIK RUD

Skral arrangeres hvert år på sandstrendene

rundt Groos i Grimstad. Det er ikke

akkurrat Norges største festival, men det

er vel kanskje en del av sjarmen?

Etter en helg på Palmesus hvor det var

fylt opp med mye ”dunk-dunk”-musikk

på scenen, så jeg virkelig fram til å sjekke

ut hva Skral hadde å tilby. Slagordene

til Skral er ”Norges koseligste festival” og

”Kos på Groos”, så jeg var spent på om de

levde opp til det.

MUSIKKEN

Festivalen hadde booket flere kjente artister,

men også flere artister som ikke

gjør at det ringer en bjelle hos alle. Det

skapte likevel god stemning for de fleste!

Mange oppdaget nye navn som de kunne

legge til i spillelista på Spotify. Kjartan

Lauritzen, Cezinando, Arif og Unge Ferrari

var blant de store norske artistene på

scenen og de leverte virkelig gode show,

og publikum sang med.

INGEN ALDERSGRENSE

Skral er en festival som er åpen for alle

aldre. Om man er over 18 år, får man et

drikkebånd som tillater deg å kjøpe alkohol.

Først var jeg litt skeptisk til hvordan

det skulle fungere med mange fulle folk

rundt forbi, og barn på samme område.

Det var ikke annet enn koselig å se barna

kose seg på konsertene!


– Deretter må vi utvikle de videre, litt som en

uslipt diamant.

KJETIL LOHNE BAKKE OG ROMAN

SLOBODCHIKOV ØNSKET Å GJØRE

VEIBYGGING MER KLIMAVENNLIG

I SIN MASTEROPPGAVE.

NÅ KAN DE VÆRE MED PÅ Å

ENDRE HVORDAN DET BYGGES

VEI I NORGE, OG HAR BEGGE

JOBB I NÆRINGSLIVET.

Sammen med erfarne kollegaer, samarbeider

de to ferske ingeniørene med å videreutvikle

programvaren som skal redusere klimautslipp.

– Vi har vanligvis en senior og to eller tre juniorer

som jobber sammen i lag. På den måten

kan erfarne og nyutdannede ingeniører lære

av hverandre, sier Østerhus.

Tidligere Masterstudenter fra UiA, Roman Slobodchikov og Kjetil Lohne Bakke.

Innovativ masteroppgave

ga UiA-studenter jobb

14

TEKST OG FOTO: ANDREAS GUTHE

– Målet vårt var å utvikle et produkt som

faktisk kan tas i bruk i etterkant. Det måtte

være noe som ikke havnet i en skuff, påpeker

nyutdannet ingeniør Kjetil Lohne Bakke i

Sweco.

Sammen med kollega og tidligere medstudent,

Roman Slobodchikov, har Bakke jobbet med

en masteroppgave som legger til rette for en

mer klimavennlig fremtid. Deres masteroppgave

er nemlig en programvare som har evnen

til å påvise hvor klimavennlig en vei er i dens

oppbygning. Denne kunnskapen kan redusere

CO2-utslipp og kostnader ved bygging av vei.

En mer klimavennlig veibygningsprosess er

noe politikerne har uttrykt et behov for i den

Nasjonale transportplanen for 2018-2029. Dette

er et behov Bakke og Slobodchikov ønsket å

dekke.

– Nasjonal transportplan krever en reduksjon

på 40 prosent i utslipp ved utbygging av infrastruktur

innen 2030, dette er noe vi har jobbet

opp mot, og som er en motiverende faktor for

arbeidet vårt, sier Slobodchikov.

SAMARBEID MELLOM UIA OG NÆRINGSLIVET

Masteroppgaven til de to ingeniørene er en del

av et større samarbeidsprosjekt mellom UiA og

Nye Veier AS. Et samarbeid som har resultert

i 16 gjennomførte bachelor- og masterprosjekter

med til sammen 41 studenter, i tillegg til 6

PhD-stillinger.

Kari Sollien er leder for akademikerne. Hun

ser lovende på samarbeidet mellom UiA og

Nye Veier AS.

– Et samarbeid mellom akademia og næringslivet

er en vinn-vinn-situasjon for begge

parter. Det å kunne bruke utdanningen sin til

å lage et verktøy som forhåpentligvis kutter

CO2-utslipp er en åpenbar gevinst for både

studentene og samfunnet.

FAST ANSATT

Både Kjetil Lohne Bakke og Roman Slobodchikov

fikk fast ansettelse i Sweco, som er Nye

Veier sin underleverandør. Nå er de i full gang

med å videreutvikle programvaren fra deres

masterprosjekt.

– Vi trenger de kloke hodene for å si det enkelt,

og da må vi sikre oss de når de er nyutdannet,

sier regionleder Øystein Østerhus i Sweco.

Regionleder Øystein Østerhus i Sweco

KAN SETTE STANDARD FOR NORSK VEIBYGGING

Visedekan Rein Terje Thorstensen ved Fakultet

for teknologi og realfag på UiA, er prosjektleder

for samarbeidprosjektet mellom

UiA og Nye Veier AS, også kalt MEERC (More

Efficient and Environmental friendly Road

Constructions).

Han tror programvaren utviklet av de to masterstudentene

kan være med på å sette en

standard i norsk veibygging.

– Klima står i fokus i fremtidens veibygging,

og for å beregne utslipp og kostnader fremover

er det viktig at de ulike aktørene tar i bruk

samme modell for å beregne dette, sier han.

– Hvis Statens vegvesen tar i bruk én modell,

og Nye Veier en annen, vil man mest sannsynlig

ikke oppnå det samme resultatet. Modellen

som nå er under utvikling kan bli en felles

standard for de ulike aktørene, avslutter

Thorstensen.

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 15


LA DET FREMMEDE BLI KJENT!

OPPDAG VERDEN MENS DU STUDERER

DRA PÅ

UTVEKSLING

LOS ANGELES

MOSKVA

REYKJAVIK

PARIS

HÅPET –

VÅR

GAMLE

FREMTID!

Når du velger UiA, velger du et stort nettverk

av samarbeidspartnere over hele verden.

200

universiteter

40

land

Søknadsfrist 15. september

uia.no/utveksling

/studentutveksling

#uiagderut

SYDNEY

HELSINKI

LONDON

BERLIN

SINGAPORE

BEIJING

HONOLULU

AALBORG

DUBAI

TEKST: HANS JØRGEN WENNESLAND,

STUDENTPREST PÅ UIA

Det er mye som rakner nå. Det virker

som om historien er satt på «replay».

Mye av det vi trodde vi hadde lagt bak

oss i forbindelse med oppgjøret med

andre verdenskrig og nazistenes brune

ideologi som ble smurt ut over alt og

alle, det kommer nå tilbake. Riktignok

er det nye sjatteringer i fargene, men

like under overflaten er det brunt. Rett

og slett brunt!

Vi blir overrasket, kanskje redde og

rådville. Er det mulig at det som gikk

så galt kan våkne til liv på ny? Ja, det er

det! Noe ugress vil alltid komme tilbake

uansett hvor mye vi har luket for å

utrydde det.

I tillegg er det utfordringer som virker

nye, som for eksempel økokrisen. Plasten

som legger seg rundt både fisk, dyr

og mennesker er i ferd med å kvele jorden

og havet. Men heller ikke dette er

nytt. For en del år tilbake var det sur og

giftig røyk fra industrien som gjorde det

samme. Jeg vokste opp med røyken fra

nikkelverket. Den sved i lungene når

vinden blåste fra syd. Det var en pest

og en plage for fisken i vannet, trærne

i skogen og barn på vei hjem fra skolen.

Men hva gjør vi når ideologiene er syke

og økologien på bristepunktet? Også

her kan vi se tilbake for å finne veien til

fremtiden.

Det er mange som har stått fram og

talt imot det som skader og ødelegger.

I blant er det enkeltmennesker som har

reist seg og tatt et standpunkt. I blant er

det grupper av folk som har stått sammen.

Men ofte har det vært minoriteter

som har startet kampen, og de har kjempet

mot en sterk overmakt. Likevel har

de vågd å stå for det de mente var rett,

og noen har måttet bære store omkostninger

ved å gjøre det.

Nå er det vi eller oss som må ta opp stafettpinnen.

Nå er det vi som må løfte

fram det vi mener og tror er rett. For

jordens skyld og for våre medmenneskers

skyld. Vi kan bli kjent som dem

som ga opp og drev med strømmen som

død fisk. Eller vi kan bli husket som dem

som svømte motstrøms og tok opp kampen

mot det som ville kvele og ødelegge.

Både fysisk, psykisk og sosialt.

Når vi ser tilbake på historien er det

mye som har gått galt og mye som er

drept. Men håpet har overlevd. Nå er

det vi som bærer håpet videre. Det er

det viktigste vi gjør!

16

BANGKOK

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 17


Kristiansand

Fangene på fortet 09. august Christianholm fortress

Major Parkinson 10. august Café Generalen

Skaldyrsfestivalen 09. august – 12. august Mandal

Studiestartfestivalen 13. august – 15. august Campus Kristiansand

Jon Olav 14. august Østsia

Trafikklysfest 17. august Østsia

Last day of darkness 18. august Teateret

Punkt til prikke 20. august Nupenparken

Hvor skeiv er retten? 21. august Håndverkeren

Mangfoldsmarkering UiA 22. august Campus Kristiansand

Skeiv Sørlandspreik 24. august Barbarossa

Dex Carrington 24. august Østsia

Drag-bingo med etterfest 24. august Barbarossa

Du er FRI! 24. august Aladdin Scene

Nattcup 24. august Spicheren

Studentenes byfestival 25. august – 26. august Kristiansand

SSD Parade 26. august Kristiansand

Plastikk – Plastbåtregatta 26. august Odderøya museum

Bokbad 27. august Teateret

Skeiv aften: Intetkjønn 31. august Østsia

Tung tids tale 29. august – 03. september Kilden

Tosca 08. september – 22. september Kilden

A tribute til The Rolling Stones 07. september Håndverkeren

Rekordmange

faddere

på UiA

REKORDMANGE FADDERE

ER REKRUTTERT PÅ UIA I ÅR.

FADDERSTYRET ER FORNØYDE OG

SER FREM TIL AT FADDERUKEN

ENDELIG SPARKES I GANG.

TEKST: MIA WRIGHT | FOTO: MIA WRIGHT OG EMILIE HESSELBERG

Hvert år flokker nye studenter til universitetene og blir tatt inn i det sosiale felleskapet

som fadderbarn. Her blir de tatt vare på av faddere som igjen er underlagt fadderstyret.

Mina Talamonte er leder for fadderstyret, hun gleder seg til at fadderukene begynner

og kan se resultater av det hun og resten av fadderstyret har jobbet lenge med nå. Nemlig

ukene med mye moro og nye bekjentskaper.

– Det beste med å ha vært fadderleder så langt har vært all kunnskapen

jeg har fått og alle menneskene jeg har møtt. Jeg har lært utrolig mye om

universitetets funksjon og hvor mange som er med å bidra for at en så

stor institusjon skal fungere, sier Talamonte.

Hun understreker også hvor hyggelig og lærerikt det har vært å møte mennesker

i alle situasjoner i jobben hun har hatt som fadderleder, selv om noen perioder som

rekruteringen har vært litt ekstra krevende.

REKORDMANGE FADDERE

Som følge av mye arbeid har Fadderstyret satt rekrutteringsrekord på antall faddere i år.

Talamonte forteller at arbeidet og resultatene så langt har vært givende tross mye slit.

Fadderstyrene på både campus Kristiansand og Campus Grimstad er fornøyde.

I Kristiansand i år er det påmeldt 828 faddere. Disse skal ta imot alle de nye studentene

for å gi dem en god start på studietiden.

BLE FADDERE PÅ GRUNN AV DET SOSIALE

Emilie Fosse og Christina Bråten valgte begge å bli faddere på grunn av det sosiale.

De var faddere for ett år siden og hadde både oppturer og nedturer.

Det beste med å være fadder for dem var å bli kjent med nye folk og ha det moro.

Innholdsrike uker med både fyllehistorier og morsomme påfunn har gitt dem nye

bekjentskap.

– Jeg har tidligere hatt veldig fine opplevelser i fadderukene, sier Fosse

som selv har vært fadderbarn tre ganger.

18

Grimstad

Studiestartfestivalen 13. august – 15. august Campus Grimstad

Sesongåpning: Quiz 16. august Bluebox

Staysman & Lazz 17. august Bluebox

Stiftens Rebusløp 17. august Grimstad

Colour Festival 18. august Campus Grimstad

Sjakkturnering 19. august Bluebox

Studierådet 21. august Bluebox

Mina Talmonte

Emilie Fosse og

Christina Bråten

MYE Å PASSE PÅ SOM FADDER

Men det er ikke alltid like lett å skulle holde styr på flere nye studenter. For Bråten var

det litt ekstra vanskelig å hele tiden skulle tenke logistikk.

– Man må hele tiden passe på at man har et sted alle kan få plass til å vorse eller henge

sammen, i tilegg til at alle er med og har det gøy forteller hun.

Også Fosse forteller at det fort kan bli litt slitsomt som fadder.

– Man føler man har et ansvar og da kan det vært hardt å stille opp på de dagene man

er sliten og helst bare vil bli i sofaen.

DRIKKEPRESSET

Det har flere ganger vært snakk om at det ikke skal være et drikkepress

og at man skal ha andre muligheter om man har folk som ikke drikker

i gruppa. Faddergruppa til Fosse og Bråten hadde både vors og fester,

men også spillkvelder, filmmaraton og dager på stranden.

– Vi vil jo at alle skal ha det gøy og at det ikke skal være noe drikkepress, dette kan

være vanskelig når mesteparten vil drikke og det er en stor gjeng du har ansvaret

for, avslutter Fosse.

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 19


MANDAG 13.08. TIRSDAG 14.08. ONSDAG 15.08. TORSDAG 16.08. FREDAG 17.08. LØRDAG 18.08. SØNDAG 19.08.

kl. 10:00

kl. 11:00

kl. 12:00

kl. 13:00

kl. 14:00

kl. 15:00

kl. 16:00

kl. 17:00

kl. 18:00

kl. 19:00

kl. 20:00

kl. 21:00

kl. 22:00

kl. 23:00

kl. 00:00

kl. 01:00

kl. 02:00

Grilling og

Sommerspill

på festivalområde

Hemmlig Headliner

på festivalområde

Afterparty på Østsia

Aktivitetenes

og Linjeforeningenes

dag

Studiestartkonsert

på Østsia

Utekino

Dyreparkens dag

Torsdagsquiz

på Østsia

Rebusløp

på Stiften

Premieutdeling og

etterfest

på Østsia

Grimstad

colourfestival

S T U D I E S T A R T K A L E N D E R

KRISTIANSAND

MANDAG 20.08. TIRSDAG 21.08. ONSDAG 22.08. TORSDAG 23.08. FREDAG 24.08. LØRDAG 25.08. SØNDAG 26.08.

kl. 10:00

kl. 11:00

kl. 12:00

kl. 13:00

kl. 14:00

kl. 15:00

kl. 16:00

kl. 17:00

kl. 18:00

kl. 19:00

kl. 20:00

kl. 21:00

kl. 22:00

kl. 23:00

kl. 00:00

kl. 01:00

kl. 02:00

Punkt til prikke

Bokbyttedag

Sykkelauksjon

Pub til Pub

Torsdagsquiz

på Østsia

Nattcup

Båtres

Studentenes

byfestival

Studentenes

byfestival

Kulturdag i byen

med museum og

aktiviteter

MANDAG 13.08. TIRSDAG 14.08. ONSDAG 15.08. TORSDAG 16.08. FREDAG 17.08. LØRDAG 18.08. SØNDAG 19.08.

kl. 10:00

kl. 11:00

kl. 12:00

kl. 13:00

kl. 14:00

kl. 15:00

kl. 16:00

kl. 17:00

kl. 18:00

kl. 19:00

kl. 20:00

kl. 21:00

kl. 22:00

kl. 23:00

kl. 00:00

kl. 01:00

kl. 02:00

Stands og aktiviteter

på festivalområde

Preparty

Kickslip party

på Bluebox

Stands og aktiviteter

på festivalområde

Preparty

Postgirobygget

på Bluebox

Pubræs

Dyreparkens dag

Bluebox Quiz

på Bluebox

Staysman & Lazz

på Bluebox

Grimstad

colourfestival

Sjakkturnering

på Bluebox

S T U D I E S T A R T K A L E N D E R

GRIMSTAD

MANDAG 20.08. TIRSDAG 21.08. ONSDAG 22.08. TORSDAG 23.08. FREDAG 24.08. LØRDAG 25.08. SØNDAG 26.08.

kl. 10:00

kl. 11:00

kl. 12:00

kl. 13:00

kl. 14:00

kl. 15:00

kl. 16:00

kl. 17:00

kl. 18:00

kl. 19:00

kl. 20:00

kl. 21:00

kl. 22:00

kl. 23:00

kl. 00:00

kl. 01:00

kl. 02:00

Studentrådet

Klesbyttedag

Bluebox Quiz

på Bluebox

Endelig fredag med

bryggebandet

på Bluebox

Super Rask Fest

på Bluebox

Gratis kino


JAVEL er en koselig liten pub som ligger i Vestre Strandgate. Den har mye å by

på i det lille lokalet som ligger vegg i vegg med Dis nattklubb. De har som regel

20 års grense, men for noen ting kan du være 18 år for å blir med.

CHARLIES bar har vært et kulturmøtested for mange. Den ligger i Vestre Strandgate rett

over kinoen. Her er det ofte små intime konserter og stand-up show, men de har også

et bredt utvalg av spill du kan låne mens du sitter der. Med en liten bar-meny med mat

som kommer fra Big Horn er det et veldig fint sted å dra med venner eller kjæresten.

HÅNDVERKEREN er en restaurant og pub som ligger i en av Kristiansands mest

historiske bygg. Der finner du flere bar-spill samt bakrom som tilbyr blant annet

konserter, foredrag og show. Du finner Håndverkeren i Rådhusgata.

ALL INN

HARVEYS er en bar med det meste. Et veldig vanlig sted å finne studenter i løpet

av helgen, men også et sted for sportsinteresserte hele uken. En nyåpnet spill avdeling

med gode gamle arkade spill, og tilbud som blant annet beer pong, dart og

shuffleboard er det mye å gjøre på den tre etasjer høye baren i Tollbodgata.

Utelivs

guide

DIS

ALL INN ligger også i Tollbodgata og er en sportsbar med mye ekstra. De har

god mat på menyen og alltid live pianomusikk i helgene. Dette er et godt

sted for både spill og dansing, men også en koselig øl ute med venner.

ØSTSIA er studentenes bar. Den ligger på campus Kristiansand og har alltid mye

å by på. Billig øl, spill, konserter, show og hyggelige mennesker. Her kan du være

mens du venter på neste forelesning, eller på kveldstid med venner. Baren er

holdt gående av frivillige så om du liker deg der kan du alltids bli med på laget.

DETTE SKJER

MANDAG

Bingo på Javel klokken 21:00.

TEKST: MIA WRIGHT

TIRSDAG

Vinkveld på Charlies bar hvor en vinflaske koster under 200 kroner. De har også studentrabatt

på øl hele uken. Annenhver tirsdag er det også Internasjonal pubkveld på Østsia.

HÅNDVERKEN

HARVEYS

SIER KONTOEN

NEI TIL Å FINNE

PÅ NOE MORO?

ONSDAG

Javel Bar har Quiz.

TORSDAG

TorsdagsQuiz på Østsia

Javel pub har karaoke for de over 18 år.

Harveys og All inn har 2 for 1 på øl og cider.

KRISTIANSAND ER EN

STUDENTBY MED FLERE GODE

AKTIVITETSTILBUD. OM DU

FREDAG

Annenhver fredag er det FIFA-turnering på Harveys. Det koster

149,- da får du i tillegg gode rabatter på mat og drikke.

Javel pub har karaoke for de over 20 år.

ØNSKER EN DARTTURNERING

MED VENNER, EN KARAOKE-

KVELD PÅ BYEN, ELLER NOE Å

DRIKKE FOR EN BILLIG PENGE

ER DETTE GUIDEN FOR DEG.

SØNDAG

Dartturnering på Javel Pub.

Bare Flaks på Charlies. Bare Flaks er en stand-up gruppe som driver med impro-teater.

Her blir det fort fult og de går på scenen klokken 21:00.

FRA SØNDAG TIL TORSDAG etter klokken 23:00 er det gratis å spille shuffleboard på

Håndverkeren. Brettspill får du låne på blant annet Håndverkeren og Charlies hver dag.

JAVEL

22

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 23


BYENS FØRSTE UTESTED MED PANORAMAUTSIKT

Club 21

PÅ TOPPEN AV CALEDONIEN

HOTEL I KRISTIANSAND ÅPNET

BYENS FØRSTE UTESTED MED

PANORAMAUTSIKT I SOMMER.

DEN NYE SKYBAREN CLUB 21 ER

ET STED FOR DE SOM ØNSKER

EN AVSLAPPET KVELD PÅ BYEN.

TEKST OG FOTO: ANDREAS GUTHE

Det nye utestedet har funnet sin plass

i 13. etasje, på toppen av Caledonien

Hotel. Her kan gjester snakke sammen

over rolig musikk, i kontrast til mange

av byens andre utesteder. Med cocktailer

lagd fra bunnen av, og en utsikt

over hele Kristiansand sentrum, ønsker

Club 21 å skille seg ut fra mengden.

Gamle vintagemøbler er også ett av grepene

for å få dette til.

– Caledonien ble åpnet på slutten av

60-tallet, så interiørmessig er 60-tallet

den røde tråden her, sier Morten Halvorsen,

salgssjef på Caledonien Hotel.

Han har i lang tid arbeidet sammen

med ingeniører og andre for å restaurere

hotellet som ligger like ved fiskebrygga

i Kristiansand.

Den 13 etasjer høye bygningen har undergått

en restaureringsprosess som

har kostet om lag 300 millioner kroner.

Store deler av denne summen gikk til

takterrassen, som skal bli et utested

med 360-graders utsikt over byen.

interiøret sitt herifra. Dette gjelder også

musikken.

– Soul, Jazz og funk er typiske musikksjangre

som spilles på Club 21. Det skal

være casual, et sted der du kan prate

over lav musikk.

Det skal også være DJ-er i helgene, legger

Halvorsen til. Men musikken vil

alltid være rolig i tråd med konseptet.

– Om du ønsker å stå på bordet og

danse, kan du gjøre det en annen plass.

ALDERSGRENSE 20 ÅR

Utestedet har en aldersgrense på 20 år

for å komme inn. De yngste må dermed

belage seg på å finne en annen plass å

gå.

– Målet er selvsagt å være et utested for

unge, men vi ønsker å lage et sted som appellerer

til voksne også, understreker

Halvorsen.

Med en drink i hånda og rolig musikk i

bakgrunnen, skal Club 21 være litt mer

sofistikert sammenlignet med mange

andre utesteder. Selv om det skal være

litt finere, er Halvorsen klar i talen på at

det ikke skal bli et snobbested.

– Det skal ikke være en «nesa i været

plass». Vi ønsker å appellere til alle

avslutter han.

INSPIRERT AV MAD MEN

Det var den amerikanske TV-serien Mad

Men som var det første ordet som dukket

opp da eiere og ansatte diskuterte

hotellets fremtidige konsept. Serien

portretterer livet i USA på 60-tallet og

hotellet har hentet mye inspirasjon til

Salgssjef Morten Halvorsen

24

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 25


-20% STUDENTRABATT

UNIKUM ANMELDER

VM 2018 I FOTBALL

HELE ÅRET*!

HUSK GYLDIG STUDENTBEVIS!

*GJELDER IKKE NEDSATTE VARER, PAKKEPRISER OG ELEKTRONIKK

GJELDER BUTIKKENE:

INTERSPORT ODDEN, GRIMSTAD

INTERSPORT SØRLANDSSENTERET

INTERSPORT SKIPPERGATA, KRISTIANSAND

EN KROATISK FAN FEIRER I HAVNEBYEN SPLIT MED

NØDBLUSS UNDER EN FOTBALLKAMP I VM.

26

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 27


TEKST: ANDREAS GUTHE,

MICHAEL SELBEKK

OG ZHILWAN MANBARI

FOTO: ANDREAS GUTHE

Fire år med venting er over, og millioner av

mennesker verden over benker seg foran TVen.

Verdensmesterskapet i fotball for menn

har utspilt seg denne sommeren til glede for

mange, og sorg for noen. Ifølge tall fra FIFA og

Kantar Media, nådde forrige VM i fotball ut til

3,2 milliarder seere, noe som tilsvarer litt under

halvparten av verdens befolkning. I år forventes

det at enda flere har sett på.

I løpet av én måned har 32 land fra seks forsk-

KROATISKE FANS I SPLITS BAKGATER JUBLER OVER

Å HA SLÅTT UT RUSSLAND PÅ STRAFFEKONK.

jellige verdensdeler konkurrert om den gjeve

førsteplassen, og i år sto det mellom Kroatia og

Frankrike. På Luzjniki stadion i Moskva ville

det enten bli Kroatias første VM-seier i historien

eller Frankrikes andre.

Det var Kroatia som tok initiativet fra start i finalekampen.

Den lille nasjonen på litt over fire

millioner innbyggere hadde ballen mest, men

til ingen nytte mot målsikre franskmenn. Etter

en omdiskutert straffe, et selvmål og totalt seks

mål, var det nemlig Frankrike som trakk det

lengste strået og sto igjen som vinnere av verdensmesterskapet

i fotball 2018.

KROATIA OVERRASKET MENS

TYSKLAND SKUFFET. VERDENS-

MESTERSKAPET I FOTBALL

2018 VAR ET MESTERSKAP

FOR DE SMÅ NASJONENE.

6 TIL KROATIA!

Mye fritid har gått til TV-titting denne sommeren.

Derfor så vi oss nødt til å gjøre noe godt ut

av det, så her er Unikums helt egne anmeldelse

av fotball-VM 2018.

(I vurderingene er det lagt vekt på forventningene

til laget satt opp mot resultat og prestasjoner.

Det vil si at lag som røk ut i gruppespillet kan få

bedre karakterer enn lag som gikk videre.)

GRUPPE A

Russland: 5

Vant åpningskampen 5-0 mot Saudi-Arabia og

kjempet seg så langt som til kvartfinale hvor de

røk mot Kroatia. Med hjemmefansen i ryggen,

spilte det russiske laget bedre enn forventet.

Saudi Arabia: 2

Ranket som det dårligste laget i VM, og det kom

også til syne på banen. I kampen mot Russland

spilte Saudi-Arabia som et lag som ikke engang

ville klart seg i OBOS-ligaen. De klarte likevel å

ta med seg en seier i gruppespillet mot et svakt

Egypt.

Egypt: 1

Det var stor spenning knyttet til lagets store

superstjerne Mohamed Salah, og om han ville

bli klar til VM. Han ble klar til den andre kampen,

men Egypt klarte likevel ikke ta et eneste

poeng i det som var ansett som den svakeste

gruppen.

Uruguay: 5

Hadde en veldig treg start i gruppespillet, men

slapp inn null mål takket være et sterkt forsvar

og kanskje VMs beste stopperpar i Godin og Gimenez,

som til daglig spiller sammen i Atlético

Madrid. Kom seg likevel helt til kvartfinale,

men der manglet de PSG-stjernen Cavani, og

ble slått ut av Frankrike.

GRUPPE B

Spania: 2

Regnet av mange som forhåndsfavoritter før

VM, men fikk treneren sin sparket kun dagen

før mesterskapet startet. Det kan ha påvirket

laget; kun en seier i gruppespillet mot Iran,

som til og med nesten glapp om det ikke hadde

vært for videodømming. Kom seg på magisk

vis til åttendedelsfinale, hvor Russland slo dem

ut på straffekonk. Ble stående med kun én seier,

spilte VMs kjedeligste fotball.

Portugal: 2

Regjerende europamestere, men det syntes

ikke i VM. Lagets stjerne, Cristiano Ronaldo,

måtte bære laget sitt videre fra gruppespillet,

et gruppespill der de spilte uavgjort mot Iran.

Røk tilslutt ut mot Uruguay i åttendedelsfinale.

Iran: 4

Overrasket stort med seier over Marokko, i tillegg

til uavgjort mot Portugal. Hadde fått uavgjort

mot Spania også om det ikke hadde vært

for videodømming. Spilte med hjerte utenfor

drakta i alle kampene sine.

Marokko: 2

Fikk en tøff gruppe, men klarte å spille uavgjort

mot Spania. Gikk som forventet.

GRUPPE C

Frankrike: 6

Som de andre forhåndsfavorittene, imponerte

Frankrike ingen med åpningskampene i gruppespillet.

Med énmålsseiere over Australia og

Peru, og 0-0 mot Danmark var det ikke mange

som trodde de hadde det som trengs for å

komme til en VM-finale. Etter hvert fikk Frankrike

ting til å stemme, og med stjerneskuddet

Mbappé og dødball-spesialisten Griezmann i

storform, slo de ut både Argentina, Uruguay

og Belgia på sin vei til finalen. Vant til slutt 4-2

mot Kroatia i en finalekamp som fort kunne

gått andre veien om det ikke hadde vært for

selvmål og kontroversielle dommeravgjørelser.

Likevel er Frankrike verdige vinnere av

VM 2018.

Danmark: 5

Vi kan være stolte over jobben Hareide har

lagt ned med Danmark. Selv om de ikke har

sprudlet på det offensive, har laget spilt en rekke

imponerende kamper. Med uavgjort til full

28

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 29


tid mot begge finalelagene, Frankrike og Kroatia,

har Danmark vist disiplin og at de absolutt

har noe å komme med. Å ta seg videre fra et

gruppespill i VM burde danske drenge absolutt

si seg fornøyde med.

Peru: 3

Hadde Cueva satt straffen sin mot Danmark

kunne VM blitt et helt annet eventyr for Peru.

I stedet endte det med tap mot både danskene

og Frankrike. Det er likevel snakk om én-målstap,

og en god 2-0-seier over Australia var en

etterlengtet opptur for Peruvianerne. Likevel,

det holder ikke i VM.

Australia: 2

Gruppas dårligste prestasjon poengmessig,

med kun uavgjort mot Danmark å vise til. Det

var likevel en utrolig jevn gruppe, og uavgjort

mot Frankrike helt til selvmålet i 80. minutt er

sterkt.

GRUPPE D

Kroatia: 6

Et godt lag, men ingen favoritt i forkant av

VM. Vant gruppen sin suverent med målrike

seiere over både Argentina, Nigeria og Island.

Slo ut våre danske naboer i åttendedelsfinale,

hvor den kroatiske målvakten Danijel Subasic

reddet 3 straffer på heroisk vis på straffekonk.

Også i kvartfinalen mot Russland ble det straffekonk

hvor kroatene igjen trakk det lengste

strået og sendte vertsnasjonen ut av turneringen.

Men den kroatiske seiersrekken stoppet

ikke der: i semifinalen mot England, vant den

lille nasjonen på litt over 4 millioner etter å ha

tatt ledelsen på overtid, og sendte sønderknuste

engelskmenn hjem. Finaleplassen var sikret,

men det var også siste stopp for det kroatiske

laget som endte på en 2. plass i mesterskapet,

kun slått av Frankrike.

Argentina: 3

Startet VM med uavgjort mot Island etterfulgt

av et 0-3 tap mot Kroatia. Ekspertene må nok

ha gnidd seg i huet, likevel klarte Messi & co å

komme seg til åttendedelsfinale, hvor de spilte

sin beste kamp i VM, men tapte knepent 3-4

mot Frankrike.

Nigeria: 3

Ingen store forventninger til det nigerianske

laget i forkant av VM. Ledet av tidligere

Lyn-spiller og kaptein John Obi Mikel, klarte

Nigerianerne å sikre seg en seier i gruppespillet

mot Island før de røk ut.

FOTBALLFEBER PÅ GRAVANE I KRISTIANSAND.

Island: 3

Etter å ha kommet seg helt til kvartfinale i EM

to år tidligere, sikret Island seg en plass i VM.

Den lille øynasjonen på litt over 330,000 innbyggere

er dermed den minste nasjonen som

noen gang har spilt i VM. En kontrast til gruppemotstanderne

Argentina, Frankrike og Nigeria,

med henholdsvis 44 millioner, 67 millioner

og 186 millioner innbyggere. Uavgjort mot Argentina

i gruppespillet sendte en klar beskjed

om at den lille nasjonen ikke var tilstede for

moro skyld. Likevel ble islendingene for svake

mot Kroatia og Nigeria, og røk ut i gruppespillet

i kontrast til EM to år tidligere.

GRUPPE E

Brasil: 4

En av forhåndsfavorittene i VM med stjerner

som Neymar, Coutinho, Marcelo og Thiago Silva.

Vant gruppen sin og kom seg helt til kvartfinale

hvor Belgia kontret brasilianerne i senk.

Spilte underholdene fotball, men var ikke

dødelige nok på målsjansene sine i motsetning

til Belgia.

Sveits: 3

Kom seg videre fra gruppespillet, men røk mot

Sverige i åttendedelsfinale. Leverte litt som

forventet, men ikke noe mer enn det.

Serbia: 2

En seier og to tap holdt ikke for Serbia. Lagets

store håp, Aleksandar Mitrović, viste likevel

gode takter i samtlige kamper, men angrepsspilleren

klarte ikke å ta laget sitt videre.

Costa Rica: 2

Tidligere Start-spiller Christian Bolaños ønsket

nok å repetere suksessen fra VM i 2014, hvor

Costa Rica kom seg til kvartfinale. Slik ble det

derimot ikke, og Costa Rica endte som det dårligste

laget i sin gruppe.

GRUPPE F

Sverige: 5

Ikke engang søta bror hadde forventet at Sverige

skulle stikke av med gruppeseieren i en

gruppe bestående av Tyskland, Sør-Korea og

Mexico. Men det gjorde de altså og klatret deretter

hele veien til kvartfinale. Der ble engelskmennene

for sterke, og alle skandinaviske

lag var offisielt ute av mesterskapet.

Mexico: 3

Meksikanske fans var så glade at de forårsaket

et jordskjelv i Mexico by da laget deres tok

ledelsen mot regjerende verdensmester Tyskland

i gruppespillet. Men tross en god start

med to seiere på rad endte Mexico som gruppetoer

etter et forrykende 0-3 tap mot Sverige,

og ble for svake mot Brasil i åttendedelsfinale.

Sør-Korea: 3

Den eneste seieren i gruppespillet kom mot

Tyskland i en kamp hvor Tysklands målvakt

Manuel Neuer trolig var lei av å stå i mål. Han

var nemlig godt over på motstanderens banehalvdel

da han mistet ballen og Sør-Korea satt

inn 2-0 og vant.

Tyskland: 1

Regjerende verdensmestere i fotball i forkant

av VM, men i dette mesterskapet ville ingenting

stemme for det tyske laget. Startet friskt

med et 0-1 tap mot Mexico etterfulgt av en

knepen seier over Sverige som ble feiret som

om de hadde vunnet et mesterskap. Avsluttet

slik de startet, med et tap, denne gangen mot

Sør-Korea. Tyskland er VMs største overraskelse,

i negativ forstand. Laget lider trolig av

et generasjonsskifte hvor VMs mestscorende

spiller Miroslav Klose i tillegg til Philipp Lahm

og Bastian Schweinsteiger alle har lagt landslagsskoene

sine på hylla. Å erstatte dem har

tydeligvis ikke fungert enda.

GRUPPE G

Belgia: 6

Trolig VMs beste angrepstrio i Lukaku, Hazard

og De Bruyne. De satt hverandre opp til nydelige

mål gjennom hele VM og kontret motstanderne

sine i senk, noe som skapte underholdene

kamper. Vant gruppen sin suverent og kom

helt til semifinale hvor Frankrikes Samuel

Umtiti stanget inn et mål på corner, noe som

også skulle bli kampens eneste mål. Dermed

var Belgia sendt til bronsefinale mot England.

Her fortsatte belgerne den underholdende

kontringsfotballen og vant bronsefinalen 2-0.

30

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 31


KOMMENTAR

Føydal frivillighet på Østsia

INNBYGGERE I REYKJAVIK UTFØRER DET

ISLANDSKE VIKINGKLAPPET UNDER EN

KVALIFISERINGSKAMP MOT NIGERIA.

TEKST: BASTIAN WIIK | FOTO: ANDREAS GUTHE

UiA gir mange muligheter til å bruke hodet sitt andre steder enn i bøker og diskusjoner

om Marx, matvaner og massemedia. Du kan bli en del av en snobbet sport,

synge i et kor med forkjærlighet for høner, okser eller zebraer, skrive dusjtankene

dine i studentavisen og du kan være med og drive studentkulturens høyborger Østsia

i Kristiansand (der undertegnede har jobbet) og Bluebox i Grimstad. Disse studenthusene

arranger de populære konsertene, torsdagsquizen og tilbyr biljard, belgisk øl og

brettspill. Alt drevet av frivillige ildsjeler som kanskje burde fått mer innflytelse og

representasjon for deres egen innsats.

Rundt 100 frivillige på Østsia ledes av en ledergruppe som består av personer som har

sendt inn jobbsøknader til å styre de ulike arbeidsgruppene og vervene etter vedtekter

i en stillingsannonse. Arbeidsgruppene styres av en person med «sjef» i tittelen.

Barsjef, teknisk sjef og PR-sjef. I motsetning til de fleste andre bedrifter, organisasjoner

og lag finnes det ikke en valgt «ansattes representant». Det finnes derimot en

ledelsesoppnevnt «Personalsjef» med denne beskrivelsen av stillingens oppgaver:

England: 5

Engelskmennene har kun vunnet VM én gang,

og det er helt tilbake til 1966. Derfor var det

knyttet stor spenning til laget når de kom seg

helt til semifinale, hvor de skulle møte Kroatia.

Med seks mål endte Harry Kane som VMs

toppscorer, men mot Kroatia ville det ikke

stemme for superspissen fra Tottenham. Kampen

endte nemlig 2-1 i favør Kroatia og etter

enda et tap mot Belgia i bronsefinalen, måtte

sønderknuste engelskmenn ta til takke med

den kjedelige fjerdeplassen.

Tunisia: 3

Landet scoret mot både England og Belgia i

gruppespillet, men den eneste seieren kom likevel

kun mot Panama. Den Tunisiske spissen

Wahbi Khazri viste at Tunisia var et farlig lag

med to mål og to målgivende, men det var likevel

ikke nok til å komme seg videre.

Panama: 1

VM-klare Panama tapte knepent 1-0 mot Norge

to uker før VM. Det var kanskje en varsko

på det som skulle komme. Landet tapte nemlig

alle kampene sine i gruppespillet. Den verste

kampen var nok deres andre VM-kamp hvor

stillingen endte 6-1 fordel England.

GRUPPE H

Colombia: 4

Colombia har alltid vært et land å regne med

når det kommer til VM. Med stjerner som Radamel

Falcao og James Rodríguez var laget

spådd et bra gruppespill. Colombianerne innfridde

til forventningene, og tok seg videre til

åttendedelsfinale, men her var marginene på

Englands side, som vant på straffekonk.

Japan: 4

Japans vei til åttendedelsfinale var ingen enkel

vei. Etter å ha endt opp med like mange poeng

og lik målforskjell som Senegal etter gruppespillet,

måtte en omdiskutert regel tre i kraft for

å velge hvem som ble gruppetoer. Laget med

færrest gule kort gikk videre og det var Japan.

Dermed var alle Afrikanske lag ute av turneringen,

til fordel for Asias eneste gjenværende lag.

I den påfølgende åttendedelsfinalen mot Belgia,

slo japanerne til med en 2-0 ledelse, men Belgia

snudde kampen og tok ledelsen sekunder før 18

20

slutt, og knuste den japanske VM-drømmen. 24 22

13

Senegal: 3

28 30 32 34 36

Åpnet sterkt med seier mot Polen i gruppespillet,

etterfulgt av uavgjort mot Japan 21-75 og tap mot

48

Colombia. Det holdt akkurat ikke for senegaleserne

som ble sendt hjem til fordel for Japan.

50

Polen: 1

51

Havnet i en jevn gruppe, men var regnet som

favoritter til å vinne gruppen sin sammen med

Colombia. Det ville ikke Senegal ha noe Statsbygg av, og

slo polakkene 2-1 i åpningskampen. Et 3-0 tap

mot Colombia satt en strek for det hele og Polen

var ute av VM på skuffende vis.

Til sentrum

Gimle studentby

Kaserneveien

Bom

15

16

14

10 8

12

11

46

47

P

P

H

Plenen

4

K

G

Østsia er Kristiansandstudentenes

kulturhus på campus,ypperlig plassert

i universitetsbyggets kjeller. På Østsia

kan du hygge deg medvenner og medstudenter

både på dag- og kveldstid.

ÅPNINGSTIDER:

MANDAG 11.00-22.00

TIRSDAG 11.00-22.00

ONSDAG 11.00-22.00

TORSDAG 11.00-01.00

FREDAG 11.00-22.00

LØRDAG

STENGT

SØNDAG STENGT

HVORDAN FINNE ØSTSIA:

Østsia ligger i B-bygget. Man kan komme

dit gjenom Vrimlehallen eller utefra.

I

Skolemuseum

P

E

F

D

J

A

C

Hovedinngang

15

32

B

17

19

26

24

Spesifikke arbeidsoppgaver er blant annet ansvar for bestilling og administrasjon av

hettegensere og interne arrangementer som internfester, internturer og allmøter. I tilegg

kommer løpende administrasjon av de ansatte med oppdatering av Facebook-grupper,

ansattkort, t-skjorter, oversikt over fullførte skift, skrive kontrakter. Rekruttering

av nye ansatte er også en viktig oppgave.

Å forhandle på veiene av de «ansatte» er ikke nevnt. HMS og verneombudsrolle er ikke

nevnt. Personalsjefens rolle minner mer om rollen de danske stattholderene hadde

på 1600-tallet: oppnevnt av adelige til å hold orden på undersåtterene, før regnskap

over avlingene og rekrutter nye embedsmenn og entreprenører. Kristian Qvart og

hans stattholdere hadde riktignok ikke gøyale internfester og danmarksturer for alle

husmenn. For det er mange gode fordeler med å være frivillig, både det sosiale og

nettverksbyggingen er unikt givende.

Når konflikter, uønsket adferd og andre problemer oppstår er det fint å ha noen å

gå til som kan snakke med de høyere opp. Gjerne en som er valgt av de frivillige selv

fordi vedkommende kan tale for seg, ikke bare «administrere de ansatte» og holde

oversikt over antall skift. Sjefen din kan være god på facebook, excel og rekruttering

men mangle evnen til å se og tale din og andres sak fullstendig. Det er lett for at en

sjef blir nettopp en som sjefer og ikke en lytter, det gjelder nok på mange arbeidsplasser.

Derfor har de fleste to uavhengige personer til å hjelpe, lytte og videreformidle:

Et valgt verneombud kan bekjempe mobbing, drikkepress og seksuell trakassering

blant de frivillige. Av folket, for folket. (Jeg opplevde ikke noe av dette som frivillig

men å være «føre var» er jo hovedtankegangen i HMS )

22

Ansattes representant kan si ifra til eier (SiA kultur) om stemningen og forventningene

20 til de frivillige. En ledelsesoppnevnt sjef vil derimot kunne ha vegringer mot å

innrømme at vedkommende ikke klarer å kontrollere aspekter ved sin gruppe. Ingen

embetsmann vil komme til kongen med luen i hendene når bøndene marsjerer med

Pfakler og høygafler.

10

De frivillige på Østsia bør ha representasjon, ombud og medbestemmelse på lik linje

med andre større arbeidsplasser. Jeg kan likevel på det varmeste anbefale miljøet på

studentbarene og de mange ildsjelene som gjorde det til en god opplevelse for meg.

Så får vi håpe på fredelige reformer og en god studieopplevelse for kulturens voktere.

Til buss og sentrum

32

Bakstehuset

13

P

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 33

1


«FOR MEG TILFREDSSTILLER SCENEN EN LENGSEL FOR

NOEN ANNET. Å KUNNE KOMME ET STED MENTALT, EN

SLAGS FLUKT FRA HVA DU DRIVER MED TIL VANLIG. »

Profane Burial

KUNSTEN OM Å FORMIDLE KATARSIS GJENNOM MØRK MUSIKK

TEKST: ERIKA ERDÖS | FOTO: ERIKA ERDÖS. PRESSE FOTO

Dere vet sikkert at det er mange talentfulle studenter her på UiA. Hva dere kanskje ikke

vet, er at en av de er tidligere Trail of Tears vokalist, Ronny Thorsen. Siden han har blitt

med på et nytt prosjekt som heter Profane Burial, tok vi i Unikum en prat med han for å

finne mer om bandet, fremtidige planer, livet på universitetet, musikk, filosofi og for å

initiere dere i kunsten å oppleve og forstå symphonic extreme metal.

Bandet som ble stiftet i 2013 av Kjetil Ytterhus og Andre Aaslie, ønsket å fusjonere svart

metal med kompleks bruk av instrumenter. 24 mars 2018 debuterte de med albumet

The Rosewater Park Legend som ble slippet hos franske Apathia Records 23.

Ronny Thorsen ble med som vokalist i Profane Burial i 2016 etter han hadde vært aktiv

i 16 år i Trail of Tears, et tilbakelagt prosjekt. Han tok engelsk årsstudium på UiA og skal

nå til høsten fortsette med reiselivsledelse. Han sier dette er hans første skritt i sitt nye

liv etter 20 år med jobbing. Ronny gikk nemlig rett fra videregående og inn i en turnebuss.

NÅR BEGYNTE DU Å SYNGE RONNY THORSEN?

– I 1996, etter en god del år med dyp interesse i metalmusikk, bestemte noen venner og

meg at vi skulle prøve å starte opp et band. Først het bandet Natt, men navnet endret seg

til Trail of Tears etter hvert. Det var tilfeldig at jeg ble vokalist. Det var ingen andre som

kunne gjøre eller ville det, og miljøet var ganske lite. Vi vokste opp i Vennesla og det var

ikke sånn at vi kunne velge musiker fra øverste hylle.

KAN DU FORKLARE HVILKEN TYPE MUSIKK PROFANE BURIAL FORMIDLER?

– Profane Burial er en svart metal band basert på tung orkestrering. Hva jeg synes er

fint med svart metal er at det finnes ingen fasit på hva svart metal kan være. For meg

handler det mer om en spesiell type mentalitet enn en musikkstil.

HVOR HENTER DERE INSPIRASJON FRA?

– Tekstene våre handler mye om gammel heksekunst, overtro og menneskets mørke

side. Jeg har ikke vært en del av skriveprosessen siden jeg kom i bandet i 2016, men jeg

kan nevne at debutalbumet har en veldig interessant struktur og må oppleves fra start

til slutt. Det er en historie som er bygd opp med hver sang.

HVORDAN OPPLEVER DU METALMILJØET HER I NORGE?

– Metalmiljøet her i Norge har blitt mye mer tolerant og åpent. Tidligere var de slik at de

som drev med metal kunne være veldig elitistiske og lukket. Nå har vi blitt mer globale i

tankegangen, noe jeg synes er veldig bra. Når det kommer til fan miljøet, har størrelsen

på landet mye å si. Jeg har spilt for 50 personer i Oslo og for 50000 i Mexico.

ANDRÉ AASLIE

Bass, Keyboards, Orkestrasjoner (2013-nå)

(Abyssic, Gromth, Images at Twilight)

KJETIL YTTERHUS

Keyboards, Programming,

Orkestrasjoner (2013-nå)

BJØRN DUGSTAD RØNNOW

Trommer (2016-nå) Maahlas, Viper Solfa, ex-Sevenfield,

ex-Trail of Tears, Sphere, ex-Inbreed

JOSTEIN THOMASSEN

Gitarer (2016-nå) Viper Solfa, Source

of Tide, ex-Fracture, Spider, ex-Mortiis

(live), ex-Byzantium, ex-Engrave (Nor).

RONNY THORSEN

Vokal (2016-nå) Viper Solfa, ex-Trail of

Tears, ex-Natt, ex-Blood Red Throne.

Jeg anbefaler virkelig The Rosewater

Park Legend fordi musikken Profane

Burial lager er kompleks, levende og

formidler en helt spesiell atmosfære.

Filosofen Nietzsche sa at man må være

forsiktig når man ser inni avgrunnen

fordi avgrunnen kan se tilbake. Inntrykket

mitt etter å ha hørt på albumet er

at guttene har tørt å se inni avgrunnen,

og har blitt sterkere etter opplevelsen.

Mørket må oppleves, prosesseres og

renses. Og musikken her gjør akkurat

det. De renser rom etter rom i hodet

ditt, med dynamikken i sangene, med

rytmer, komplekse orkestreringer,

historier fra andre tider, historier om

meg, om deg, om oss alle. De spiller

på Southern Discomfort 7. og 8. september

her i Kristiansand. Vi sees der

Metal Heads og andre nysgjerrige!

HVILKEN TYPE MUSIKK HØRER DU PÅ?

– Jeg vil heller høre på 10 bra pop bands enn på et dårlig metal band. Det må være noe

som appellerer til meg. Jeg er kanskje litt for opptatt til å høre på vokalister. En god vokalist

er en person som kan formidle en følelse, som for eksempel Leonard Cohen. Han

er ikke en vokalist, men mer en formidler og i tillegg en av våre tids beste tekstforfattere.

Han er et godt eksempel på en fantastisk artist. A-Ha, det norske bandet, er et solid prosjekt

med bra vokalist og låtskriving.

KAN DU NEVNE NOEN BRA OPPLEVELSER FRA TURNEER?

– Jeg har reist i 20 år så det blir mange minneverdige opplevelser. Den følelsen man har

når du går av scenen og føler at det ble en perfekt konsert gjør alt verdt det. Å sitte 20

timer i en buss og slikt kan være veldig slitsom. Jeg har sett mye av verden, siden vi har

spilt i ca. 40 land på 4 kontinenter.

HVA PRØVER PROFANE BURIAL Å FORMIDLE TIL PUBLIKUM?

– Vi er cinematiske i at vi er pent kledd, har en lysmann, og setter hele showet sammen

som en total opplevelse. For mange andre har det blitt en trend å strippe ned alt, spesielt

når det kommer til den estetiske delen, og være mer som et punkband, ikke noe show. Jeg

synes det er kjedelig. Da kan jeg bare sitte hjemme og høre musikken.

HAR DU ET RÅD TIL STUDENTER SOM HAR LYST Å BEGYNNE Å SYNGE?

– Jeg kunne ingenting når jeg begynte, men man må bare øve og lære hele tiden. Du må

forstå grunnleggende begreper og bygge deg opp litt og litt. Finn ut hva du vil, sett deg et

mål. Skal du starte band for å ha det gøy eller for å prøve å ta over verden? I Trail of Tears

ønsket vi å bli store, og det skjedde siden vi ga ut 7 album. Men man må være realistiske

og innse at musikken er mer som en hobby i dag. Det er ikke mange som kan leve bare av

musikken dessverre. I Profane Burial spiller vi fordi vi synes det er gøy og ikke med tanke

på karriere. Det er umulig å leve av musikk fordi det er noe som ingen, eller alt for få vil

betale for. Så lenge du er realist nok og kan akseptere det, nyte følelsen av å skape noe

som du lykkes med, blir alt bra.

HVA BETYR DET FOR DEG Å VÆRE PÅ EN SCENE FORAN PUBLIKUM?

– For meg tilfredsstiller scenen en lengsel for noen annet. Å kunne komme et sted mentalt,

en slags flukt fra hva du driver med til vanlig. Å kunne kanalisere ut en energi og

følelser som kan ikke frigjøres i det daglige liv. Å tømme seg av negativitet, men på en

positiv måte i et positivt miljø. Målet er å formidle mening til andre også. Når folk sier

at konserten hjalp de å føle seg bedre, da får vi et stort kompliment. Mange ser på metal

som noe negativt, mørkt og pessimistisk. Det kan være det hvis man tolker opplevelsen

på en overfladisk måte. Men dypt nede handler det om katarsis, om renselse, om kunst

og performance. Å spille live er kulminasjonen av hele den kreative prosessen med å lage

musikk, fordi man deler resultatet av mange timers arbeid med andre og blir sett og satt

pris på.

HAR DU NOEN RÅD TIL STUDENTENE HER PÅ UIA?

– Hvis du ikke kan finne veien, skap den selv! Prøv noe nytt, ikke bli stående i den gamle

bobla og gro fast. Hvis du føler veien tar slutt, finn ressursene inni deg og fortsett å bygge

selv. Og fortsett til du føler at du er hjemme i tilværelsen din!

34

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 35


UNIKUM DIGGER

SKEIVE STUDENTER UIA

Skeive

PÅ SLUTTEN AV SOMMEREN HAR

DET BLITT EN TRADISJON Å FEIRE

MANGFOLD OG LIKEVERD I REGI

AV SKEIVE SØRLANDSDAGER.

Sørlandsdager

TEKST: MIA WRIGHT FOTO MATIAS SMØRVIK

En tradisjon som begynte på midten av 90-tallet,

men dessverre ikke ble helt fast før i 2009.

Nå er det straks duket for en ny feiring i Kristiansands

gater.

Skeive Sørlandsdager er i regi av Fri Sør og består

av en komité av medlemmer fra FRI Sør

og Skeiv ungdom sør, som samarbeider med

aktørene på de forskjellige arrangementene.

Det største arrangementet er paraden som avslutter

uken med en masse små og store arrangementer

rundt i byen.

For to år siden var det bare 600 som gikk i paraden,

men i 2017 var det hele 4000 i følge Linda

W. Olsen som er leder for Skeive Sørlandsdager.

– Det viser seg at mange på Sørlandet har

vært litt avventende med å gå, men vårt fokus

i fjor var at alle bør gå. Om ikke for seg selv,

så for de som ikke tør eller kan selv. Dette så

ut til å ha noe betydning på at flere kom. Vi

håper vi ser det samme i år, og at det blir ny

rekord forteller Olsen.

En av de 4000 som gikk i paraden i fjor var rektor

ved UiA, Frank Reichert.

Dette blir en byfest hvor du kan lære mye på

de forskjellige arrangementene og noe du burde

få med deg.

Åpner den

skeive

arenen

på UIA

LEDER INGUNN TØNNEVOLD HANSEN I

SKEIV UNGDOM SØR ØNSKER Å SAMLE

SKEIVE STUDENTER PÅ SØRLANDET.

HUN HAR SAMMEN MED FIRE UIA STU-

DENTER OPPRETTET FACEBOOK-GRUPPEN

SKEIVE STUDENTER UIA.

Facebook-gruppen Skeive studenter UIA ble

opprettet etter et møte mellom Skeiv Ungdom

sør, FRI Sør og Skeive Sørlandsdager. Den skal

fungere som en møteplass for skeive studenter.

– Alle er forskjellig. Vi ønsker ikke å fremstille

gruppen som at alle skeive personer har

én og samme interesse, men heller å være et

nettverk og en delingsplattform for arrangementer,

nyheter og annen relevant informasjon,

sier Ingunn Tønnevold Hansen i Skeiv

ungdom sør.

Fremfor å være en plass der du kan få nye venner

er siden heller en plattform for å holde deg

oppdatert på hva som skjer.

– Vi har ingen ambisjoner om at alle medlemmer

i gruppa skal bli venner. Men hvis vi kan

bidra til å skape nye relasjoner hadde jo det

vært hyggelig, sier Hansen.

– VIKTIG Å VITE AT MAN IKKE ER ALENE

Et av de viktigste målene til gruppen er å skape

synlighet studentene imellom.

– Vi ønsker å være synlige for både dem som

har kommet ut, og dem som ikke har det. Spesielt

for dem som sliter litt ekstra med dette.

I slike situasjoner tenker jeg noe av det viktigste

er å vite at man ikke er alene, uavhengig

av om man ønsker å være med i en Facebook-gruppe

eller ikke, understreker Hansen.

Hun ønsker også å lage en studentforening tilknyttet

STA som en naturlig forlengelse av Facebook-gruppen.

Men det blir nok litt fremover i

tid.

Likestilling på Sørlandet har vært et hett tema

de siste årene. Selv om inkluderingen har vært

diskutabel til tider er ikke gruppen ment som en

motvekt til den manglende inkluderingen.

– Gruppa handler mer om å finne likesinnede

innad, enn å være en reaksjon på noe utad. Likevel

er det vel ingen hemmelighet at Sørlandet

kanskje ligger litt bakpå når det kommer

til likestilling generelt.

Det har lenge vært et ønske om større synlighet

for skeive på UIA. Facebook-gruppen som nå har

66 medlemmer er et steg i riktig retning, ifølge

Hansen.

– Vi håper tallet øker enda litt når semesteret

starter igjen, avslutter hun.

36

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 37


Tilbudsguiden til et billigere og bedre studentliv

AKTIVITETER

KJØRESKOLER

MOBIL

TANNLEGE

Escape Room Kristiansand AS

Festningsgata 52

4614 Kristiansand S

contact@escapekristiansand.no

Tlf: 45 81 79 81

www.escapekristiansand.no

10% studentrabatt

Et perfekt avbrekk i hverdagen

for studenter og studie-grupper

Husk gyldig studentbevis!

DANS

Kom og Dans Kristiansand

Gyldenløvesgate 54

4614 Kristiansand

komogdanskristiansand@gmail.com

Tlf: 91 36 49 72

www.komogdans.no

Studentvennligepriser på

dansekurs hos oss.

Husk gyldig studentbevis!

Skal vi danse?

Velkommen til

Kristiansand Danseklubb sine studentkurs

i Sportsdans!

Kursene vil gå over 10 kvelder.

Her vil dere får innføring i både

standard- og latindanser.

Kursavgift kr.500,- pr person

Spørsmål og påmelding til

bb@kdkdans.no,

eller telefon 918 05 913

Gode tilbud

for studenter

i

Agder 38

SalsaSi Dansekole

Velkommen til et inkluderende miljø i

Kristiansand!

Kurs i salsa, bachata, cha, reggaeton mm.

Bli med på et dansekurs til

studentvennlig pris!

www.salsasi.com

post@salsasi.com

Tlf: 95289112

DATA

FRISØR

Pippin AS

Kvadraturen

Henrik Wergelandsgt. 16

4612 Kristiansand S

Sørlandssenteret

Barstølveien 29

4636 Kristiansand S

www.pippin.no

Tlf:400 27 753

privat@pippin.no

5% studentrabatt

på alle Mac!

Husk gyldig studentbevis.

Lito Hårdesign AS

Storgaten 35

4876 Grimstad

Tlf: 37 04 39 35

www.litohardesign.no

Studentpriser:

Herreklipp kr 380

Dameklipp kr 560

Gjelder: kl. 9-16 mandag,tirsdag,onsdag

Husk gyldig studentbevis!

Gullsaks Frisørsalong

Henrik Wergelandsgt 1

4612 Kristiansand S

Tlf:95 28 91 22

www.gullsaks.no

Åpningstid 9.00 -19.00

Byens rimeligste frisør.

Studentklipp mann: kr 150,-

Studentklipp dame: kr 200,-

UFO Trafikkskole AS

Dronningensgate 95

4610 Kristiansand

ufo@ufo-trafikk.no

Tlf: 38 100 400

www.ufotrafikk.no

Ta lappen hos oss!

Sørlandets mest populære

trafikkskole.

KULTUR

Kilden Teater og Konserthus

Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand

www.kilden.com

50% studentrabatt

på forestillinger produsert av

Kilden Teater og Kilden Opera,

samt på Kristiansand Symfoniorkesters

konserter.

Husk gyldig studentbevis!

MAT OG DRIKKE

Glipp AS

Rådhusgata 11

4611 Kristiansand

bordbestilling@glipp.no

Tlf: 38 02 96 20

www.glipp.no

Hver torsdag tilbyr vi studenter

2 for 1 på et utvalg mat og drikke

Velkommen til oss!

TILBUDSGUIDEN

- FOR STUDENTEN

Altfix AS

Kongens gate 8

4610 KRISTIANSAND

post@altfix.no

Tlf: 48153348

www.altfix.no

Reparerer din mobil/data raskt

med orginale deler og garanti.

Lang erfaring - 12 mnd garanti

Godt kvalitetsarbeid

til meget god pris

MUSEUM

Sørlandets Kunstmuseum

Skippergata 24 B

- midt i hjertet av Kristiansand!

Kveldsåpent museum hver onsdag

til kl. 22, med aktuelle og

spennende arrangementer:

konserter, foredrag,

artist talks, forfattersamtaler.

Bli medlem – SKMU UNG (16-25 år)

koster 125 kroner og gir mange

fordeler, bl.a. gratis inngang for

deg og en venn.

PIZZA

Studenttilbud: Stor pizza 159,- kr

Gjelder kun ved fremvisning av gyldig

studentbevis

Bestill online på www.pizzabakeren.no

REISE

Ekspressbuss Sørlandet - Oslo

med plassgaranti

Studenter får rabatt på billett.

Ved forhåndsbestilling på nett -

få billetter fra kr 111,-

Husk gyldig studentbevis!

post@konkurrenten.no

Tel: 37 93 15 15

www.konkurrenten.no

Colosseum Kristiansand

Vestre Strandgate 42

4612 Kristiansand

Tlf: 38120666

www.colosseumklinikken.no

vestre@colosseum.no

15% Studentrabatt (gjelder ikke

spesialisttjenester og tannteknikk)

Husk studentbevis!

Solbygg Tannlegesenter AS

Avd:Sørlandsparken

Barstølveien 36A, 4636 Kristiansand

Avd:Lund

Agder allé 4, 4631 Kristiansand

post@solbyggtannlegesenter.no

Tlf: 38 70 38 38

www.solbyggtannlegesenter.no

50% studentrabatt på undersøkelser og

15% rabatt på behandlinger.

Din tannlege i Kristiansand

Dental Norge Kristiansand

Marviksveien 1

4631 Kristiansand

post@dentalnorge.no

Tlf: 38 69 99 93

www.dentalnorge.no

Undersøkelser med sjekk og rens av

tenner kr 490,- Vi har 15% studentrabatt

ved all behandling.

Mulighet for delbetaling.

Vi tilbyr akutt time på dagen.

TAXI

07000 Agder Taxi

Tlf: 07000

www.agdertaxi.no

10 % studentrabatt

på veiledende taksameterpriser

mot fremvisning av studentbevis.

Bestill taxi på nett eller i app!

Unikums podcaster

Unikums podcaster

Unikums podcaster

Unikums podcaster

Unikums podcaster

Asiatisk biffsalat

Ingredienser til to:

200 gram ytrefillet av

storfe eller svin

Salt

Pepper

Chilikrydder

2 ss steke smør

3 stangselleri

½ agurk

3-4 SS Mynteblader

3-4 SS Koriander

Grønn paprika

1 Chili uten frø

1 boks cherry tomater

Dressing:

2 ss jasminris

2 ss røkt chilipulver

2 Lime

3 ss sukker

2-3 ss fiskesaus

STUDENTAVISEN UNIKUM ER

TILBAKE ETTER SOMMERFERIEN

OG MED DET ER PODCASTENE

TILBAKE OGSÅ

Utover høsten våkner gamle og nye

podcaster til live for å snakke om alt

og ingenting. Allerede nå til høsten er 3

podcaster klare til å lage nye episoder.

De ulike podcastene kan du finne på

Unikums nettsider under spalten ”Podkast”.

NY PODCAST?

Unikums kontorer ligger på Gimlemoen

24 i Kristiansand. Her får du tilgang til

eget radiostudio med mikrofoner og PC.

Har du eller dere lyst til å starte opp

en egen podcast i Unikum kan dere ta

kontakt med podcastredaktør Zhilwan

Manbari (tlf: 950 87 410).

Krydre biffen med salt, pepper og

chilikrydder etter smak, og stek

den et par minutter på hver side.

Trekk av plata, dekk til med lokk

og la den hvile 5 minutter. Kutt så

kjøttet opp i terninger.

Kutt opp grønnsakene, bladene

og chilien. Putt deretter alt i en

bolle, tilsett kjøttbitene og bland.

Rist rå jasminris i en tørr stekepanne

og knus det i en kjøkkenmaskin.

(Dette steget kan du

droppe, men det gir dressingen

litt ekstra smak).

Bland chilipulveret, palmesukkeret

og saften fra to lime sammen

i en liten bolle. Smak til med fiskesaus.

Hell dressingen over salaten

og kjøttet. Strø tilslutt over

jasminrisen.

TEKST OG FOTO: MIA WRIGHT

STUDENTJOURNALEN

En podcast som gir deg ferske nyheter,

og byr på løs prat. De tre faste

programlederne i Studentjournalen

tar opp alt en student i Agder trenger

å vite, med regelmessige konkurranser

hvor man kan vinne spennende

premier.

Zhilwan Manbari

Oskar Gårdsrud Paulsrud

Matias Strand Ruud

SKRÅBLIKK

En podcast for deg som elsker intellektuelle

samtaler, her dreier det seg om

etikk, filosofi, og politikk.

Vegard Møller

OSS PRIVILEGERTE I MELLOM

En politisk/humoristisk podkast, som

skal være ultralokale og globale på en

og samme tid + de feteste gjestene.

Matias Smørvik

Jacob Haugmoen Handegard

Kristian Bjelbøle Bakken

AUGUST 2018 UNIKUM NR 6 39


Lykke til med studiene!

sor.no/student

40

More magazines by this user
Similar magazines