12.09.2018 Views

Byavisa Sandefjord nr 167

Byavisa Sandefjord nr 167 for uke 37 - 2018

Byavisa Sandefjord nr 167 for uke 37 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nye lærlinger

er på plass

i Sandefjord

SIDE 4

SANDEFJORD Onsdag 12. september 2018 Uke 37 – nr. 167 Årgang 5

Tverrpolitisk

enighet om

næringsplan

SIDE 8-9

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Dagens fra

99,-

Selskaper

og julebord

på agenda

SIDE 10

Serverer

jazzperler

på Tre Lykter

SIDE 21

Har fått

drømmejobben

Bli med

på verdens

vakreste

eventyr

SIDE 16

Kristin Flåtten er ny kommunalsjef

for kultur, friluftsliv, by – og stedsutvikling,

og hun gleder seg stort til å ta fatt på de mange

spennende arbeidsoppgavene som venter.

Hun har kommet litt igang, og har nok arbeidsoppgaver

å sette seg inn i. SIDE 22-23


Nytt verktøy skal hjelpe foreldre

Medietilsynet og Mobbeombudet lanserer et nytt samtaleverktøy

med tema digital dømmekraft. – Norske barn har mobiltelefon

fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene

å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier

direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Eksplosiv vekst på det norske markedet for Schmidt Nordic

Schmidt Nordic, som er den nordiske grenen av den franske i Norden ligger. – Vi ser store muligheter for fremtiden,

møbelprodusenten Schmidt Groupe, har mer enn tredoblet særlig på det norske markedet, der konseptet vårt er helt

bruttoresultatet sitt i løpet av de siste to årene. Den positive

unikt og vi som de eneste tilbyr skreddersydde løsninger

utviklingen har skjedd som følge av veksten på det innen både kjøkken, bad, garderobe, møbler og interiør,

norske markedet, der ni av Schmidt Nordics tretten butikker sier direktør i Schmidt Nordic, Jacob Skjødt.

2 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Skal bli helsefagarbeid

Rebecka Christensen og Elisabet

Sara Cavara er lærlinger ved

lindrende enhet ved Sandefjord

Medisinske Senter (SMS) og målet

er å bli helsefagarbeidere. De vet

at jobbmulighetene er gode innen

helsesektoren.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Sandefjord kommune satser stort

med lærlinger innen helse, sosial

og omsorg og denne høsten er det

32 lærlinger innen helsefag og

målet for dem alle å ta fagbrev.

Det kan være en god start for å gå

videre innen helseseksjonen hvor

det trenger mange hender i årene

framover.

Fra Parkensenteret til SMS

Rebecka Christensen (19) er

andre års lærling. For å ta fagbrev

som helsefagarbeider må

lærlingene være innom to ulike

arbeidssteder før de kan gå opp

til fagprøven. Dette for å prøve

seg på ulike arbeidsoppgaver. Det

første året var Rebecka lærling ved

Parkensenteret før hun 13. august

begynte det andre året ved SMS.

Ω Det var utrolig lærerikt å

være lærling på Parkensenteret,

og jeg hadde mange utrolig hyggelige

kolleger og veileder som

fulgte meg opp. Som lærling må

man gå turnus, og jeg arbeidet

på dagtid, kveldstid og i helgene

på Parkensenteret. Jeg likte

med godt på Parkensenteret, sier

Rebecka med et smil. Hun begynte

13. august på SMS, og de første

ukene hadde hun mye å sette seg

inn i.

Dette er et fint og nytt sted,

men veldig ulikt Parkensenteret.

Folk bor fast på Parkensenteret,

men på lindrende enhet er det

helt annerledes. Mye er digitalt

med SMS, så mobiltelefonen er

nyttig i det daglige arbeidet. Det

går samme turnusordningen som

tidligere med dagtid, kveldstid og

helger. Vi har dyktige veiledere på

avdelingen, så dette er en spennende

jobb, sier Rebecka. Hun

har alltid vært opptatt av omsorg

å hjelpe andre mennesker. Det

gjorde at hun valgte å arbeide i

helsesektoren.

Adamsrød Ferdigplen AS AS

3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød

Adamsrødveien 102, 3153 Tolvsrød

Tlf. 33 33 00 43

Tlf.: 33 Tlf.: 33 00 3343

00 43

LÆREVILLIGE LÆRLINGER: Linn

Hansen (midten) er spesialhjelpepleier

innen kreftomsorg og faglig veileder.

Hun roser lærlingene Elisabet Sara

Carava (t.v.) og Rebecka Christensen

for at de flinke og lærevillige.

Hjelpe mennesker

Elisabet Sara Cavara (20) er første

års lærling, og hun har tidligere

arbeidet på sykehjem i Reykjavik

på Island. Hun flyttet til Sandefjord

for et år siden, men det var ikke

nok arbeidspraksis fra hjemlandet

for å kunne begynne på det andre

året som lærling. Hun er spent og

forventningsfull og klar for å gjøre

en god innsats som lærling. Jeg

liker å hjelpe mennesker, og etter

kort tid har jeg funnet med til rette

ved lindrende enhet. Jeg ser virkelig

fram til å arbeide på SMS, sier

Elisabet Sara.

– Dyktige lærlinger

Linn Hansen er spesialsykepleier

og veileder for lærlinger ved avdelingen.

Selv har to års videreutdanning

innen kreftomsorg. Det

gir henne kompetanse til å være

veileder og det trives hun utrolig

godt med.

Ω Vi skal veilede lærlingene til

å ta fagbrev. Det er viktig å være

faglig oppdatert til enhver tid,

og vi følger lærlingene opp med

en komptetansebok og intern

plan for opplæring. En veileder

følger opp en lærling. Rebecka

og Elisabet Sara er lærevillige

og det er utrolig gøy og spennende

å jobbe med lærlinger.

Helsefagarbeidere er et yrke vi

trenger i framtida og dette er

våre framtidige kolleger. Da må

vi passe godt på dem, sier Linn

Hansen med et smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

BLODTRYKKSMÅLER: Lærlingene ved lindrende enhet ved Sandefjord Medisinske Senter tar blodprøve av pasienter. Lærling Rebecka C

Grønt på dagen!

Kvalitet og service

Besøk oss på vår hjemmeside

www.ferdiggress.no


MENY tilbakekaller Vegan Aioli 250 g MENY

Det er påvist listeria i én enkelt holdbarhet av Vegan Aioli MENY. Produkt merket med

holdbarhetsdato 19. oktober 2018 kalles derfor tilbake. Produkt: Vegan Aioli 250 g MENY,

levert av Matbørsen for MENY. Holdbarhetsdato: 19. oktober 2018. Forbrukere bes kaste

produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon. Produktet er allerede

fjernet fra butikk. Tilbakekallingen gjelder altså kun én enkelt holdbarhet: 19. oktober 2018.

ere

Fladby ny konserndirektør i Orkla ASA

Jeanette Hauan Fladby (50) er utnevnt til ny konserndirektør i Orkla med ansvar for forretningsområdet

Orkla Confectionery & Snacks. Hauan Fladby tiltrer stillingen fra 1. oktober i år.

Hun vil rapportere til Orklas konsernsjef og blir en del av Orklas konsernledelse. Hun overtar

stillingen som leder for Orkla Confectionery & Snacks etter Ann-Beth Freuchen, som tidligere

kommunisert blir ansvarlig for Orkla Foods (Norden og Baltikum).

12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 3

GOD MAT: Lærlingene Joakim K. Johansen (t.v.) og Frank-Åge Eng stortrives med å lage god mat på Soletunet. De får god

oppfølging av veileder Ole-Morten Torpengen.

Stortrives på kjøkkenet

hristensen (t.v.) sjekker blodtrykket til lærlingkollega Elisabet Sara Cavara.

Lærlingene Frank-Åge Eng og Joakim

K. Johansen skal utdanne seg til institusjonskokker,

og de stortrives på kjøkkenet

på Soletunet i tidligere Stokke kommune.

De andre i gang med andre året som

lærlinger og målet er fagbrev.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

De to lærlingene deltar i det

daglige arbeid med på å lage

mat til rundt 100 til 120 personer.

Det være seg frokost, lunsj,

middag og kveldsmat. De går

på jobb hver dag med stor motivasjon

og setter pris på utfordringer.

På kjøkkenet har de

nok noe å gjøre fra arbeidsdagens

start til slutt. Lærlingene

sier at miljøet blant de ansatte

er meget godt, men det hender

at de «sleiver» litt i munnen til

hverandre.

Næringsrik kost

De er opptatt av å servere god

og næringsrik kost til beboere

og besøkende. Det settes opp

menyer for hele uka, og lærlingene

bytter annenhver uke å

lage middag for å få variasjon

i arbeidet. De går grundig til

verks, og ønsker å gi beboere

og besøkende så godt mat som

mulig. Det lages to supper daglig

på kjøkkenet som kjøkkenpersonalet

får mye skryt for.

Ω De mest populære suppene

er soppsuppe, søtsur bønnesuppe

og tomatsuppe. De

er hjemmelagede og smaker

veldig godt, sier Joakim K.

Johansen.

Mester på gulrotkake

Joakim K. Johansen har alltid

likt å lage, og han da var det

naturlig at han hadde lyst til

å bli kokk. Han valgte institusjonskokk

og det har han ikke

angret et sekund på. Han liker

å lage desserter og er i sitt ess

når han baker.

Ω Jeg synes det er utrolig gøy

å bake og favorittkaka er gulrotkake.

Det er utrolig god og

den spiser jeg ganske ofte, sier

han med et smil.

Han håper å gå kom opp til

fagbrev etter at det andre året

som lærling når han er ferdig

neste sommer.

Tilfeldig yrkesvalg

For Frank-Åge Eng er institusjonskokk

et litt tilfeldig

yrkesvalg, men han har funnet

seg godt til rette på kjøkkenet.

Ω Jeg er opptatt av mat og

liker godt mat, og jeg synes

det er ålreit å kunne lage god

mat som andre setter pris på.

Jeg er opptatt av å lære mer og

målet er på å ta fagbrev som

institusjonskokk, sier Frank-

Åge Eng, og legger til at det er

et godt miljø og gode kolleger

på Soletunet.

– Flinke lærlinger

Ole-Morten Torpengen er

kjøkkenansvarlig og faglig veileder

for de to lærlingene. Han

var selv lærling på Soletunet i

2014 og tok fagbrev i 2015. Det

endte med fast jobb som han

stortrives i.

Han roser de to lærlingene for

god arbeidsmoral og at de alltid

kommer på jobb og er lærevillige.

Ω Lærlingene har teori de må

gjennomføre i løpet av læretiden.

En dag i løpet av en 14 dagers

periode får de oppgaver som må

besvares. Jeg går over besvarelsene

og gir mine kommentarer

før de sendes til OKOS (opplæringskontoret

for offentlig

sektor). Besvarelsen sendes elektronisk.

Joakim og Frank-Åge

gjør inn for både teorien og det

praktiske arbeidet, sier veileder

Ole-Morten Torpengen.

espen@byavisa.sandefjord.no

Bjørn Bjerkan mottok Marit Ribes minnepris

Bjørn Bjerkan er den aller første som tildeles Marit Ribes Minnepris. Det

skjedde under forskningsfesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse på

Litteraturhuset i Oslo sist torsdag. – Jeg er ydmyk, glad og overrasket, sa

Bjerkan fra scenen etter å ha mottatt prisen på 25.000 kroner. – Jeg kjente

aldri Marit, traff henne aldri, men har hørt veldig mye godt om henne.

Vi andre som har kommet etter har lært veldig mye av henne.

TA GREP FØR NYE HETEPERIODER!

HØSTPRISER!

-30%

13.08. - 23.09.

På en mengde inn- og utvendig

solskjerming og garasjeporter.

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

– ElEktrikErtjEnEstEr

tlf. 33 46 68 00

www.pettersen.no


4

LEDERSandefjord kommune har totalt 72 lærlinger og det viser at kommunen er en populær og attraktiv arbeidsplass.

Politikerne har gitt klare signaler på at det skal ansettes enda flere lærlinger i kommunen i årene framover. Målet er to

lærlinger per 1.000 innbygger, totalt rundt 120 lærlinger i kommunal sektor. Det er et ambisiøst og overkommelig mål.

Hovedvekten av lærlingene arbeider innen helse, sosial og omsorg. Også innen oppvekst og kunnskap er det ansatt lærlinger.

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Neste utgave av

Byavisa Sandefjord:

26. SEPTEMBER

LÆRLINGER: HR-rådgiver Siv Breitve og organisasjon og HR-sjef Magne Eckhoff er opptatt av at lærlinger skal trives godt i Sandefjord kommune.

Nye lærlinger på plass

Sandefjord kommune har tatt

inn 36 nye lærlinger i år og har til

sammen 72 lærlinger. De nye lærlingene

var samlet på Sandefjord

Medisinske Senter nylig og fikk

en orientering av HR-sjef Magne

Eckhoff om Sandefjord kommune

som arbeidsplass.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Eckhoff sa at Sandefjord er

Vestfolds største arbeidsplass

med 5.500 ansatte og med gode

systemer og rutiner. Han er selv

stolt av å jobbe i Sandefjord kommune.

Fakta

Kommunen har 72 lærlinger

I helse, sosial og omsorg er det 35 lærlinger, 32 helsefagarbeider lærlinger

og tre institusjonskokkfag lærlinger, innenfor Oppvekst og kunnskap

er det 24 lærlinger. Innenfor IT har kommunen i år syv lærlinger. De

resterende er plassert ut i den tre andre kommunalområdene: Kultur,

Fritid, By- og Stedsutvikling, Miljø og Plan og Næring og Eiendom.

Ω Arbeidsoppgavene er å gi

innbyggerne i kommunen gode

tjenester. Kommunen følger

mennesker fra krybbe til død. Fra

de kommer til verden, til de går

i barnehage, begynner på skole,

ungdomsskole og videre i livet.

Helse, sosial og omsorg er den

desidert største sektoren med

2.600 ansatte som forvalter i

underkant av to milliarder kroner,

sier Eckhoff. Av kommunens

72 lærlinger arbeider 35 av dem i

helsesektoren.

Store muligheter

HR-sjefen sa at kommunen

arbeider hele tiden med å

være en god arbeidsplass med

gode kolleger og godt arbeidsmiljø.

Ω Vi har et felles ansvar for

å skape en god arbeidsplass,

sa Eckhoff, og oppfordret lærlingene

å bruke veileder til

å svare på spørsmål som de

måtte ha på hjertet. Eckhoff

opplyste at det er mange spesielle

stillinger i kommunen

og store muligheter for arbeid

for mange yrkesgrupper.

Ordnete forhold

Han påpekte det er stor overgang

fra å gå fra skolebenken

til å bli lærling.

Ω Det medfører forpliktelser

å være lærling som å komme

seg på jobb til avtalt og ikke

gå før arbeidstidens slutt. Vær

tålmodig, så går dette bra,

sa Eckhoff til lærlingene og

deres veiledere. Han avsluttet

med å si at kommunen har

veldig ordnede arbeidsforhold

og at felles mål er at lærlingene

får fagbrev.

Lærlingene blir fulgt opp

HR-rådgiver Siv Breitve følger

opp lærlingene og har

kontakt med deres veiledere.

Hun er ofte i kontakt med

Opplæringskontoret OKOS, og

er behjelpelig med å svare på

spørsmål som måtte komme.

Politikerne i Sandefjord har

gått ut at det skal tas inn flere

og flere lærlinger i kommunen i

årene framover. Målet er to lærlinger

per tusen innbygger, og på

sikt blir det rundt 120 lærlinger.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Easy2You AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Mediekonsulent:

Tine Moen, tlf 902 58 140

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 5

«G0’middag

på 1,2,3»!

49 00

8 SERVERINGSKLARE MIDDAGSRETTER:

Pasta Carbonara, Lasagne, Tex Mex Pølsegryte,

Lys lapskaus og 4 populære supper.

2 store og 2 små porsjoner.

NYHET!

69 00 85 90

FÅRIKÅLKJØTT AV LAM

Ca 1,8 kg fersk, First Price, pr. kg

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

FÅRIKÅLKJØTT AV LAM

Ca 1 kg frossen, First Price, pr. kg

129

00

99 00

LAMMELÅR I SKIVER

Ca 2,1 kg fersk, Folkets, pr. kg

FÅRIKÅLKJØTT AV LAM

Ca 1 kg fersk, Folkets, pr. kg

KIWI M55 uke 37.indd 1 05.09.2018 12:41


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Stafett for å feire livet

Førstkommende lørdag kl. 12.00 går

startskuddet for «Stafett for livet» i

24 timer i Badeparken. 680 deltakere

fra over 40 lag er påmeldt, men

det er ikke for sent å være med på

et døgn for kreftsaken.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Løypa vil gå i sin helhet inne

i Badeparken og deltakerne

bestemmer selv tempoet. Det

handler ikke om å komme først i

mål, men å gi støtte til en som har

kreft eller minnes en som er gått

bort, og ikke minst feire livet. Det

som kreves er at minst en av deltagerne

på laget må hele tida gå.

Dette er en et gratis familiearrangement,

men alle oppfordres

til å gi penger til kreftsaken. Hver

eneste krone som kommer inn

går uavkortet til kreftforeningens

forskning og deres arbeid.

Ω Meld dere på til «Stafett for

livet». Det bør være minst 15

til 20 personer på hvert lag og

være med på å støtte denne gode

saken. Stafetten symboliserer at

en kreftsykdom aldri tar pause,

men er til stede hele døgnet og at

det alltid bør være noen på banen

for den som er syk, sier stafettleder

Steinar Reppesgård.

Han har engasjert seg sterkt

for kreftsaken, og den siste tida

har han levd og åndet for dette

arrangement som betyr så mye

for ham.

Musikk og aktiviteter for barna

Arrangørene har ikke glemt

barna som får en opplevelsesrik

dag med lekeapparater og

hoppeslott. Det blir utlodning

av underholdning fra Hjertnes

Amfi. En av artistene som kommer

er Anita Hegerland, som er

oppvokst i Sandefjord.

Reppesgård opplyser at mange

frivillige har meldt seg til tjeneste,

men han vil gjerne ha enda flere

frivillige. Lønna til de frivillige er

at de får en opplevelse de sent vil

glemme til inntekt for en god sak.

Fightere er æresgjester

Det blir satt tre store telt på 18 x 9

meter, og i tillegg har mange lag

som skal delta i stafetten leid telt.

Folk kan ta med seg telt, men det

må avtales på forhånd.

I et av teltene blir det gjort

ekstra stas på æresgjestene som

er fightere. Over 70 av dem vil

være til stede under arrangementet.

Fightere er de som selv har

kreft eller har hatt kreft.

Ω Ved oppstart av stafetten

får de som er direkte rammet

av kreft oppleve støtte og varme

fra sitt lokalsamfunn. Det kan gi

håp til andre kreftpasienter og

deres pårørende om at kreft kan

Fakta

«Stafett for livet»

«Stafett for livet» i Badeparken,

15. og 16. september. Start

kl. 12.00. Gratis arrangement

og gratis drikke, men alle

oppfordres til å gi penger –

enten kontanter eller vipps

til 500495. Pengene går

uavkortet til kreftforeningens

forskningsarbeid. Tobakk- og

alkoholfritt. Trenger gjerne

flere frivillige.

bekjempes, sier Reppesgård.

Sandefjord Musikkorps står for

de musikalske innslagene når stafetten

starter.

Lysseremoni

Det blir tre kvarters pause fra

kl. 21.00. Da starter lysseremonien

med solosang, klassiske

toner og Vincent Hagerup, som

jobber med kreftomsorg. Han

vil ha samtale med fightere som

forteller om hvordan det er å

leve med kreft. Hagerup har i

en årrekke arbeidet innenfor

dette feltet.

Ω Det blir en fin markering

som viser at en står sammen i

sorg og smerte, og også for håp

og nytt mot, sier Reppesgård.

Hagerup og Reppesgård ser

fram til dette arrangementet

som en viktig sak som berører

så mange mennesker.

espen@byavisa.sandefjord.no

STOR DELTAKELSE: I Badeparken blir det storinnrykk til helgens «Stafett for

livet» – et døgn for kreftsaken. Vincent Hagerup (t.v.) står for lysseremonien

mens Steinar Reppesgård er stafettleder. Begge er meget engasjert i kreftsaken.

Alle typer

tannbehandling

til Vestfolds

beste priser

Sjekk ut: www.hvakostertannlegen.no

Ring tlf. 33 31 10 10 for å bestille time

Kilengaten 18 A, 3117 Tønsberg

www.tannfeen-norge.no

VesTfolds besTe priser


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 7

MESSE

Messepriser

ut uken

Spar

3.000,-

på hele Rais Viva

L- serien

Spar

3.000,-

på alle

Rais peisinnsatser

i 500- og 700-

serien

Spar

3.000,-

på alle ovner

i Contura 500

Style-serien

fra 14.900,-

CONTURA 510

fra 17.900,-

CONTURA 556

kun 19.985,-

VIVA 120 L SVART

Spar

3.000,-

kun 17.995,-

HWAM 3120 C

AUTOPILOT

Spar

3.000,-

på hele

Merethe-serien

Spar

2.000,-

kun 8.990,-

TERMATECH

TT20 BAZIC

TOPP-

MODELL

kun 29.990,-

TOSHIBA

DAISEIKAI 8-35

ferdig montert

kun 14.900,- ferdig montert

TOSHIBA MIRAI 13

kun 18.900,- ferdig montert

TOSHIBA SHORAI 25

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord | Tlf. 33 42 00 20

www.arne-andresen.no

Se mer på www.arne-andresen.no

Illustrasjonsfoto.

Forbehold om trykkfeil.


NÆRING

VALUTAKURSER

9,73 8,41 10,79 92,34 130,47

2,25 6,37 6,03 7,54 862,87

8

6

OSLO BØRS

Sist uke

-1,25%

Siste året

+20,12%

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Tverrpolitisk enighet o

nyetablerte

FJORDEN ELEKTRO AS

Org.nummer: 921 342 047

Forretningsadresse: c/o Svein

Tore Hedberg Mosserødveien 34

3226 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Installasjonsvirksomhet,

handel, investeringer i andre selskap.

Kapital: NOK 100.000,00

Daglig leder: Svein Tore Hedberg

MINH SALES SOLUTION AS

Org.nummer: 921 344 171

Forretningsadresse:

Solbakkeveien 19C, 3238

SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Videreformidling av salgstjenester

innenfor varehandel og

leveransetjenester rettet mot private

og bedrifter. Salgstjenestene

er rettet mot innland og utlandet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Hue Minh Nguyen

MONTØR BJØNNESS

HOLDING AS

Org.nummer: 921 342 446

Forretningsadresse: Arne

Garborgs vei 153, 3160 STOKKE

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Eie aksjer i underliggende

selskaper og forvalte avkastningen

til det beste for aksjonærene. Det

vil etter behov kunne ytes tjenester

til underliggende selskaper i

konsernet.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Per Øyvind Bjønness

YACOUBS BAR OG

RESTAURANT AS

Org.nummer: 921 351 372

Forretningsadresse: Dronningens

gate 11, 3211 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Drift av restaurant.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Robenson L. Yacoub

KULDE OG VARMESENTRAL AS

Org.nummer: 921 297 017

Forretningsadresse: Øverliveien 1

3159 MELSOMVIK

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Fremstilling/salg av kuldeanlegg

og varmepumper samt

andre produkter som naturlig faller

sammen med dette.

Kapital: NOK 60.000,00

Daglig leder: Jarl Borgar Råheim

LASH BY SKJERSTAD

Org.nummer: 920 670 369

Forretningsadresse: Stockfleths

gate 7, 3210 SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Skjønnhetssalong som

utfører negl og vippedesign.

Innehaver: Lisbeth Maria Skjerstad

Det er sjeldent at politikere har vært

så enighet som med utarbeidelsen

av «Strategisk næringsplan 2019-

2031». Politikere fra alle parter er

positive og administrasjonen har

innhentet ekspertise samt arbeidet

tett med næringslivet for å legge

fram en strategisk næringsplan

som ikke havner i en skuff, men skal

peke ut målene og hovedretningen

for den nye kommunen.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Det har vært mange sentrale

politikere og fra administrasjonen

som har tatt del i

næringsplanen. En av dem er

Anders Sperre (H) som er leder

for hovedutvalg for næringsutvikling

og eiendomsforvaltning.

Han roser administrasjonen for

en kjempejobb og stor vilje fra

politikerne til denne næringsplanen

som videre skal følges

opp med en handlingsplan.

Ω Dette er en viktig strategisk

næringsplan som både administrasjonen

og vi politikere

har vært utålmodige for å få

på plass. Administrasjonen har

hentet inn ressurspersoner og

det lokale næringslivet har deltatt

aktivt med innspill. Det

er gjort to analyserapporter av

Rambøll og Telemarkforsking.

Næringsplanen har vært til

politisk behandling i hovedutvalg

for næringsutvikling og

eiendomsforvaltning og i formannskapet.

Den ble enstemmig

vedtatt, og den skal videre

til kommunestyret, jeg blir

overrasket hvis det kommer

store endringer av innholdet,

sier Sperre.

– Alle skal ha æren

Fire politikere i hovedutvalg for

næringsutvikling og eiendomsforvaltning

har brukt sommerferien

til å forbedre næringsplanen

ytterligere. Sperre har

vært sammen med partikollega

Bjørn Hoelseth, Karin Virik (V)

og Bjørn Orerød (Ap) i flere

konstruktive møter i sommerferien

hvor alle politikerne var

fast bestemt på i fellesskap å

kunne legge frem en plan som

alle kan stå bak.

Ω Dette var tverrpolitisk

arbeid og ingen enkelt partier

som skal ha æren for denne

næringsplanen. Samspillet

mellom administrasjonen,

næringslivet og politikerne har

fungert utmerket. Det skal alle

ha æren av, og jeg er stolt på

vegne av utvalget på arbeidet

som er lagt til grunn i den

første utgaven av en strategisk

næringsplan sier Sperre.

En annet viktig punkt som

tydelig kommer fram i planen

er at Sandefjord skal ha rask,

effektiv og forutsigbar saksbehandling

overfor næringslivet.

Fem strategimål

I «Strategisk næringsplan

2019-2031» er visjonen at

Sandefjord kommune skal

bli blant de beste i landet på

næringsutvikling. Sandefjord

kommune har som mål, at

antall arbeidsplasser i prosent,

skal øke sterkere enn befolkningsveksten.

Sandefjord kommune vil i

sin første strategiske næringsplan

fokusere på fem strategimål.

«Være en smart, digital

og levende by», «Bli regionens

mest offensive tilrettelegger

for næringslivet», «score

høyere enn sammenlignbare

kommune på bostedsattraktivitet»,

«bidra til at næringslivet

har tilgang til spesialisert

og relevant kompetanse» og

«skape regionens mest attraktive

arealer for næring».

I næringsplanen står det at

Sandefjord har mange, svært

attraktive næringsområder tilgjengelig

for alle typer næringer.

Som eksempel nevnes

Torp, Sundland, Fokserød og

Borgeskogen.

Anders Sperre mener at planens

hovedmål og resultatmål

er innen rekkevidde i årene

framover.

Ω I dag ligger Sandefjord

på 63.plass på NHOs kommune-NM

2018. Sandefjord

kommune skal ha en best

samlet utvikling blant sammenliknbare

kommuner innen

2025. Det skal vi klare, sier

han.

Eksisterende bedrifter

Sperre sier at Sandefjord kommune

har mange gode bedrifter

som skaper verdier. Han

framhever at en stor del av dem

er handelsrelatert.

Ω Jeg tror den største veksten

skjer i eksisterende bedrifter,

fordi det er vanskelig for

mange å etablere nye bedrifter.

I eksisterende bedrifter er stor

kompetanse og mye kunnskap

som gjør at de har mulighet til

å satse videre, sier Sperre med

stort engasjement.

Bosette seg i kommunen

Sperre er opptatt av å tiltrekke

og beholde flere til unge mennesker

i alderen 20 til 40 år.

I næringsplanen står at

Sandefjord kommune skal

legge til rette for at det skal

være enkelt og attraktivt å

bosette seg i kommunen. Det

skal være bomuligheter og legges

til rette, for at unge i alderen

20 til 40 år, ønsker å bosette

seg i kommunen.

Ω Alt henger sammen med

alt. Vi trenger variert botilbud,

gode skoler, arbeidsplasser, et

levende og urbant sentrum,

kulturtilbud og ikke minst

grundere som er villig til å

satse, sier Sperre.

espen@byavisa.sandefjord.no

ROSER: Leder for hovedutvalg for næringsutvikling

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


Nordisk råds miljøpris 2018

Floke - Plast i hvalen og WWF Verdens Naturfond er nominert til Nordisk råds miljøpris

2018. Plast i havet, bærekraftig drikkevann, maritimt søppel og næringsgjenvinning

fra avløpsvann er noen av områdene de 10 nominerte til Nordisk rådet miljøpris 2018

dreier seg om. Årets tema for miljøprisen er initiativer som beskytter livet i havet.

Vinneren offentliggjøres 30. oktober 2018 i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Oslo.

m næringsplan

Gratis jaktkort

Landets største tilbydere av jakt, Statskog og fjellstyrene i Norge, setter i gang en sjarmoffensiv mot ferske jegere og gir

bort gratis jaktkort til førstegangsjegere.Tilbudet om et gratis jaktkort går til de som har tatt jegerprøven i år og kommer

etter initiativ fra Norges Jeger- og Fiskerforbund. – Håpet er at flest mulig skal få en enkel inngang til å prøve småviltjakt,

og få gode opplevelser denne høsten. En høst som ser svært lovende ut for blant annet rypejegere, særlig i Sør-Norge

sier informasjonssjef i NJFF Espen Farstad. Tilbudet er å finne på jakt- og fiskeportalen www.inatur.no.

12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 9

Egypt tilbake på

rutekartet fra Torp

Egypt er tilbake på Torps rutekart.

Amisol reiser setter igjen opp direkterute

til Sharm el Sheikh i Egypt fra

og med 21. desember i år, og vil fly

charterturer gjennom hele vinteren til

og med 26. april 2019.

Ω Dette er gledelige nyheter for

alle reisende i Torp-regionen.

Egypt er en meget spennende

destinasjon både for de som vil

ha sol og varme, for de historieinteresserte

og dykkerinteresserte.

For oss er det gledelig å

ha variasjon i reisetilbudet også

på vinteren så dette var svært

gode nyheter for oss på Torp,

sier markeds- og kommunikasjonssjef

Tine Kleive-Mathisen.

Sharm el Sheikh har i gjennomsnitt

3 soltimer mer per

dag enn Kanariøyene i vinterhalvåret,

men har myer mer en

sol og bading å by på. Amisol

tilbyr spennende utflukter til

pyramidene i Kairo, til Luxor og

Aswan, Moses fjellet og nasjonalparken

Ras Mohamed. I

området rund Sharm el Sheikh

kan du bli med på ørkentur og

beduinbesøk, ri på kameler og

kjøre firehjulinger i sanden.

Ω Etter noen års fravær fra

Torp, er gleden stor over å få

være tilbake igjen. Vi har merket

stor pågang fra vår gjester

i regionen og det er hyggelig

å endelig kunne innfri deres

ønsker, sier Gunder Moe, daglig

leder i Amisol.

Flyene vil gå fra Torp fredager

klokken 18.30, og

med hjemreise fra Sharm el

Sheikh fredager klokken 11.30.

red@byavisa.sandefjord.no

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

og eiendomsforvaltning, Anders Sperre, roser politikere og administrasjonen for utarbeidelsen av «Strategisk næringsplan 2019-2031».

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

KontorloKaler til leie

Byavisa Sandefjord har kontorlokaler til fremleie fra 1. mai i år. To kontorer på til sammen

ca 10 kvm leies ut hver for seg eller samlet. Til lokalene er det tilgang til kjøkken og toalett.

Kontoradressen er Søndre Kullerød 4a.

Gode parkeringsmuligheter.

Kontaktinfo: Bjørn Larsen, daglig leder

Tlf: 411 00 999

E-post: bjorn.larsen@contentmedia.no


10 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Satser på selskaper og julebord

Daglig leder ved Granholmen

Camping, Kurt Nilsen, ønsker å utvide

tilbudet med selskaper, bursdager

og julebord på Holmen Café.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Caféen har eget kjøkken

og muligheter til å lage mat

eller bestille mat hvis gjestene

ønsker det. Lokaliteten er

pent innredet og har plass til

omkring 35 gjester. Utvendig

er det stor plass, og hvis ønskelig

settes det opp et telt.

Ω Det er åpent for alle, så det

er bare å ta kontakt så finner vi

fram til en løsning. Vi ønsker

å fornye oss, og da satser vi på

selskaper, bursdager og julebord

utenom sommersesongen,

sier Nilsen med et smil.

Mange muligheter

Kurt Nilsen ser løsninger og

ingen hindringer. Skulle noen

bestille julebord på Holmen

Café, og værgudene skulle

begynne å krangle, så tar han

fram traktoren og rydder veien.

Ω Vi finner alltid løsninger,

og vi skal gjøre vårt for å til å

tilrettelegge for hyggelige selskap

og julebord. Vi hadde et

par selskaper i fjor, men vi tror

at interessen for en hyggelig

kveld på Holmen Café er til

stede. Det er stille her, god

atmosfære og vi har alle rettigheter,

sier Nilsen smilende.

Selskapsmenyen bestemmes

av gjestene, men på julebordene

serveres det tradisjonsrik

julemat. I sommer var det et

SMILE: Kurt Nilsen har all grunn til

å smile om kapp med sola med det

nydelige sommerværet og stort besøk

med campingplassen.

par barnebursdager, og da ble

det servert pizza, brus og is.

30.000 is

Kurt Nilsen har verdens beste

jobb, men innrømmer at han

har blitt lange arbeidsdager i

sommer.

Ω Sommeren kom brått på

og det skapte stor aktivitet på

campingplassen og på stranda.

Salget av is gikk rett til værs.

Vi solgte 30.000 is i sommer,

17.000 kuler og 13.000 småis.

Vi hadde godt salg av pizza,

mineralvann og øl, sier han.

Det var stort besøk på stranda

i sommer, og Nilsen vil berømme

gjestene som god oppførsel

og at de fulgte anvisninger.

27.000 liggedøgn

Campingsesongen er fra 1. mai

og ut august. Det nydelige sommerværet

ga godt besøk og i

perioder sto det skilt ved hovedveien

med «Full». Kurt Nilsen

UTVIDER: Daglig leder Kurt Nilsen ved Granholmen Camping ønsker å utvide sesongen med Holmen Café til selskaper,

bursdager og julebord.

registrer hvert besøk på campingplassen,

og han opplyser at

Granholmen Camping hadde

litt i underkant av 27.000 liggedøgn.

«All time high» i sommer

var under Sandarcupen

Ankelblodtrykk

Har DU noen av disse symtomene?

Kan redde liv

hvor det var stappfullt.

Ω Jeg har regnet tre personer

per enhet og antall døgn i bobil,

telt, og campingvogn. Det gir

et besøk på rundt 25.000

mennesker og i tillegg kommer

strandgjestene, turgåere

og båtfolk som kommer inn

Granholmen Camping. Jeg tror

at nærmere 30.000 mennesker

har vært innom i sommer. Det

har vært godt besøk på Vøra,

Langeby og Asnes. Det viser

hvor populære campingplasser

vi har, sier han.

Nilsen er ikke så fornøyd med

politikerne, som han mener

gjør for lite for campingplassene.

Ω Jeg tror ikke politikerne

bryr seg så mye om campingplassene.

Våre gjester legger

igjen mye penger i Sandefjord.

• Smerter

• Uro/kribling

• Stive muskler

• Hudproblemer

• Kramper

• Tunge ben

• Nummenhet

• Kalde føtter

• Åreknuter

• Hovne ben

• Sår på bena

• Høyt blodtrykk

Vår elektromedisinske behandlingsmetode bedrer blodsirkulasjonen

og reduserer eller fjerner plager- og gir deg en bedre hverdag

Måling av blodtrykk i bena

og en behandling

(veiledende pris kr. 1200,-)

Tilbud gjelder ved bestilling før 18/9 - 2018

Gratis prøvetime

Nipponor Helse

RING FOR TIME: Tlf. 450 43 704 - Jernbaneallèen 30, 2. etg., 3210 Sandefjord

Fra andre land

Nilsen sier at årets sommersesong

var godt besøkt av gjester

fra Tyskland, Nederland,

Østerrike, Belgia, Italia,

Frankrike, Polen, Latvia,

Russland og USA.

Ω De kom i bobil, på sykkel og

til og med til fots og overnattet

i telt. Flere av dem oppga at de

hadde sjekket på Trip Advisor

og der lå det gode skussmål

på Granholmen Camping, sier

Kurt Nilsen.

Han kan se tilbake på en

eventyrlig sesong med godt

besøk, godt salg og mange hyggelige

mennesker i alle aldre

som hygget seg. Hva som venter

neste år vet ingen, men det som

er sikkert er at Kurt Nilsen er

på plass. Granholmen Camping

og familien styrer livet hans.

espen@byavisa.sandefjord.no


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt11

Høst

Nyheter

Hage paviljong

Fra 36990,- 8500,-

SNITTPRIS: Gjennomsnittsprisen for eiendommer med bolig i Sandefjord er en god del lavere enn det norske snittet.

Illustrasjonsfoto

17 prosent lavere

enn landssnittet

Lagertelt

Fra 2290,-

(Flere størrelser)

En gjennomsnittlig eiendom med

bolig koster 643.000 kroner mindre i

Sandefjord enn snittet i Norge. I dag

kan vi presentere «vinnerne» og

«taperne» i Vestfold i første halvår.

YNGVE JOHNSEN tekst og foto

Det er Statistisk sentralbyrå

(SSB) som presenterer ferske

tall for eiendommer med bolig

i fritt salg det siste halve året.

I disse tabellene er boliger i

borettslag ikke medregnet.

Snittpris i Sandefjord

Det ble solgt 413 boligeiendommer

i Sandefjord kommune

i løpet av årets første seks

måneder. Gjennomsnittsprisen

for disse var på 3.080.000 kroner.

Dette er 643.000 kroner,

eller 17 prosent, mindre enn

snittprisen i Norge, som ligger

på 3.723.000 kroner.

Det opplyses fra SSB at tallene

er å regne som en indeks, og

at det alltid vil være variasjoner

fra år til år fordi standard på de

omsatte objektene vil variere.

Dess flere omsetninger, dess

mer reell blir snittprisen.

I Vestfold var snittprisen på

3,35 millioner kroner for de

Fakta

Snittpriser i Vestfold – eiendom med bolig

Kommune Antall salg Snittpris (tusen kr)

Færder 167 4085

Tønsberg 527 3665

Horten 116 3298

Larvik 311 3276

Holmestrand 107 3271

Sande 81 3205

Sandefjord 413 3080

Re 152 2722

Svelvik 43 2601

Norge 37350 3723

totalt 1.917 boligeiendommene

som gikk under hammeren.

Det betyr at snittprisen i

Sandefjord er nesten ni prosent

lavere enn i Vestfold.

Tolv ganger så mye

Det er naturligvis enorme forskjeller

i Kommune-Norge.

Helt på topp finner vi Bærum

kommune, der de 925 boligeiendommene

hadde en snittpris

på hele 6,8 millioner kroner.

I motsatt ende finner vi

Torsken i Troms, der de ti

omsetningene kun hadde en

snittpris på 561.000 kroner.

Det er 46 kommuner som

ikke har nok omsetninger til å

komme med i statistikkvarmen.

Sandefjord er på 75. plass blant

de 383 kommunene med tall.

Mest i Vestfold

Vi har også tatt en titt på hvilke

kommuner som er «vinnere»

og «tapere» i Vestfold.

Det er bare Færder kommune

som har større snitt enn

det norske, med en snittpris

på nær 4,1 millioner kroner

for de 167 omsetningene der.

Deretter kommer Tønsberg

med 3,67 millioner kroner,

og Horten med 3,3 millioner

kroner.

I motsatt ende av fylkestabellen

finner vi Svelvik

kommune, der de 43 salgene

medførte en snittpris på 2,6

millioner kroner. Sandefjord

er tredje sist i Vestfold.

red@byavisa.sandefjord.no

Hage paviljong

Fra 8500,-


12TEMA BIL OG MOTOR

| BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Klondike-tilstander rundt Hyund

Nye Hyundai Kona Electric er bilen

som overrasker på Finn.no for tiden.

Så mange ønsker seg denne bilen,

at ventelista for de som bestiller nå

er opp mot to år. Og hva gjør de som

allerede har fått den? Jo, de selger

den…

ARNE KR. L. STELLANDER tekst og foto

Selvfølgelig er det ikke alle som

velger å selge sin nyinnkjøpte bil,

men en del kjøpere ser sitt snitt

til å gjøre seg noen kroner på den

populære Hyundaien.

To år er lenge å vente på ny

bil. Det kan minne litt om tilstandene

fra Sovjetunionen, eller

også i Norge en gang i fortiden.

Det unike med «hysteriet»

rundt Hyundai Kona Electric, er

at mange av de som allerede har

fått utlevert bilen, har kastet seg

rundt og solgt den – med fortjeneste.

Det er altså de som var svært

tidlig ute med bestillingen som

allerede fått bilene sine utlevert.

Og de er ikke mange. På kort tid

ble 20.000 biler satt på reservasjonsliste,

og 7.400 personer

undertegnet raskt kjøpekontrakt.

Også da Tesla Model S ble

levert ut til de første norske kundene,

så vi at flere biler raskt ble

lagt ut for salg igjen, og at disse

ble omsatt med fortjeneste. De

eksemplarene av Hyundai Kona

Electric som nå ligger ute for

salgs, koster oppimot 100.000

kroner mer enn det du betaler

hos forhandler. Og de mest utålmodige

er tydelig villige til å bla

opp for å slippe unna ventetiden.

Flere på Finn

Startprisen på en Kona Electric

er 325.000 kroner – en pris

som inkluderer godt med utstyr.

Utover det inkluderte, er det kun

skinnseter, soltak og metallic lakk

som står på ekstrautstyrslista. Da

snakker vi om en pris på rundt

350.000 kroner. Bilene som

i skrivende stund ligger ute på

Finn.no, er priset til fra 410.000

til 435.000 kroner.

Hyundai har markert seg sterkt

de siste årene, også på en litt

uventet måte. For bare et par år

siden hadde Hyundai nemlig de

nest eldste bilkundene i Norge –

nå har de de nest yngste. Mye av

skylden for skiftet har Hyundais

første elektriske bil, Ioniq, men

nå begynner også Kona å høste

yngre kunder.

Kona Electric har fått god omtale

for sitt tøffe SUV-design, og for

å ha klassens beste rekkevidde.

Særlig er det rekkevidden som

gjør bilen så attraktiv. Det offisielle

tallet er 482 km, målt etter den

nye WLTP-metoden som skal gi

et mer realistisk bilde av rekkevidde

enn tidligere målemetoder.

God omtale

Bilmagasinet Brooms ekspert,

Benny Christensen, tror vi vil få

flere eksempel på elbiler som selges

med fortjeneste, nettopp på

grunn av ventelister.

– Siden etterspørselen etter

elbil er så ekstrem i Norge, vil vi

nok det, ja. Særlig på biler som

«treffer godt». Norge er jo et lite

land, derfor blir vi vanligvis ikke

tilgodesett med så store volumer

av biler. Vi så det samme med

Opel Ampera-e og Tesla Model

S. Det blir spennende å se hvordan

markedet reagerer når de

første utgavene av Jaguar I-Pace,

Audi e-tron og Mercedes EQC

dukker opp, uttaler han i Broom.

Broom har testet Kona Electric,

og gitt bilen et godt skussmål. De

skriver blant annet at; «Vi skjønner

godt at nordmenn står i kø

for denne bilen», «Her får du virkelig

mye bil for pengene». Det

eneste ankepunktet Broom kan

komme opp med, er leveringstiden.

Men selv her stiller de seg

positive.

– Dette er en bil det kan være

verdt å vente på. Den har rett og

slett elektriske egenskaper konkurrentene

sliter med å matche

akkurat nå, skriver de.

red@byavisa.sandefjord.no

GODE BURGERE FÅR DERE PÅ

CIRCLE K HAUKERØD

CIRCLE K HAUKERØD

Moveien 113

3221 Sandefjord

Tlf. 33455424


Ta vare på deg selv og andre – bruk refleks

Helt fra september og frem til slutten av mars er det mørkt store deler av døgnet. Skumring,

dis og tåke gjør også sikten svært dårlig. Uten refleks kan ikke bilister se deg før cirka 25 meter

unna. Det er ekstremt kort avstand i fart! Når du bruker refleks derimot, er du synlig på hele 140

meters avstand, og hvis bilisten har på fjernlyset er du synlig på 400 meters avstand.

12. SEPTEMBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | tema13

ai Kona Electric

Ny bruktbil

selges med fortjeneste

BUSS-FLY-CRUISE

shoppingcruise

til Frederikshavn & Aalborg

11.-13.NOVEMBER Kr. 995,-

nyttårscruise

til København

30.DESEMBER-1.JAN Kr. 3990,-

EKSTRATUR! -Vakre

Gardasjøen

14.-18.OKT. Kr. 5990,-

rundreise i usas

musikalske sørstater

New Orleans

Memphis-Nashville

Graceland

25.MAR-5.APR Kr. 23390,-

Vårtur til vakre

BUDAPEST

22.-27.MARS Kr. 7190,-

MALTA

-Livsnyternes øy!

3.-11. MARS Kr. 8990,-

Drømmecruise i

KARIBIA

7.-20.NOVEMBER Kr. 16890,-

favoritten ALBIR

Costa Blanca

24.OKT.-2.NOV. Kr. 9790,-

Julemarked i

dresden

27.NOV.-1.DES. Kr. 6690,-

2.-5.DESEMBER. Kr. 4490,-

Portugal & vakre

algarvekysten

24.-31.OKTOBER Kr. 8790,-

Mandelblomstring i Julemarked i

ALBIR flensburg-lubeck

8.-18.FEBRUAR Kr. 9690,- 2.-5.DESEMBER. Kr. 4990,-

Julemarked i cruise i karibia med

bremen-hamburg

29.NOV-3.DES. Kr. 5690,-

sør-spania - almunacar

langtidsferie

28.JAN-18.FEB Kr. 14990,-

nyttårsfeiring

i GDANSK

30.DESEMBER-2.JAN Kr. 4690,-

møt våren på

COSTA DEL SOL

23.FEB-2.MARS Kr. 7995,-

Julemarked i

krakow

CUBA-KEY WEST

8.-19.MARS Kr. 15990,-

Albir-Costa Blanca

langtidsferie

1.FEB.-1.MARS Kr. 19990,-

cruise i middelhavet

MALTA

SICILIA-NAPOLI

SAVONA-MARSEILLE

25.OKTOBER-2.NOV Kr. 9890,-

Spennende

sicilia

27.MARS-4.APRIL Kr. 9990,-

Blomstringstur

HOLLAND

9.-15.APRIL Kr. 9390,-

spennende rundtur til

Venezia og

Slovenias Riviera

2.-12.OKTOBER Kr. 12990,-

Cruise fra Venezia med

kroatia og hellas

18.-26.OKTOBER Kr. 10990,-

Julemarkedstur

gardasjøen

9.-12.DESEMBER. Kr. 4790,-

Mangfoldenes

tenerife

27.NOV-11.DES. Kr. 13990,-

Julemarkescruise

københavn

9.-11.DESEMBER Kr. 1990,-

natursjønne madeira

langtidsferie

11.FEB-5.MARS Kr. 16990,-

Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO - 37 15 70 31

Bussreiser

Bussturer:

• Opatija i Kroatia

avreise 26.sept – 11 dager kr. 10 990,-

• Shopping i Ullared

15.okt 3 dager kr. 3390,-

• Playa de Albir

24.okt - 22 dager kr. 18 990,-

• Julemarked på Mårbacka

2.nov – 2 dager kr. 1990,-

• Smålandsjul på Huseby

16.nov – 3 dager kr. 2990,-

• Spa tur til Estland

13.nov – 9 dager kr. 7790,-

• Julemarked på Tjoløholm slott

17.nov – 2 dager kr. 1890,-

• Julemarked på Bærums Verk

dagstur 24.nov kr. 1090,-

• Julemarked i Tallinn

25.nov – 4 dager kr. 3990,-

• Julemarked i Rüdesheim

28.nov – 6 dager kr. 6490,-

• Julemarked i Stockholm

30.nov – 4 dager kr. 4990,-

• Julemarked i Maastricht

1.des – 6 dager kr. 7990,-

• Julemarked i Tartu og Tallinn

2.des 5 dager kr. 4990,-

• Julemarked i Gdansk

9.des – 4 dager kr. 3990,-

• Julemarked i Berlin

4 des – 5 dager kr. 5690,-

• Juletur til Savalen med Julemarked

på Røros 7.des – 4 dager kr. 5990,-

• Julemarked i Quedlinburg

9 des – 5 dager kr. 5990,-

• Julemarked i London

9.des 7 dager kr. 8990,-

• Julemarked i Helsingfors

11 des – 3 dager kr. 2490,-

• Julefeiring på Røros

23.des – 4 dager kr. 5990,-

• Nyttårsfeiring på Røros

30.des – 3 dager kr. 4390,-

• Torremolinos Langtidsferie

14 februar 2019 31 dager kr. 26 990,-

• Ski – VM i Seefeld avreise 24.feb 2019

– 10 dager fra kr. 10 990,-

• VM i skiskyting avreise 13.mars 2019

– 5 dager fra kr. 7590,-

• Påsketur til historiske Dresden

avreise 13.april 7 dager kr. 9490,-

FLY- og Cruise turer:

• Julemarked i Budapest

– 10.des – 4 dager kr. 5990,-

• Julefeiring ombord på Hurtigruta

– 22.des – 5 dager kr.14 990,-

• Cruise i Caribbean med RCCL Oasis

of the Seas – 18.januar – 11 dager

KUN kr. 19 990,-

• Cruise i Caribbien – avreise 18.januar

– 10 dager med Equinox kr. 21 990,-

• Cruise i Japan – avreise 26.februar

2019 – 15 dager kr. 31 990,- intro pris

• Torremolinos

9.mars – 10 dager kr. 12 990,-

• Torremolinos

10.mars 22 dager kr. 17990,-

• New York

25.april – 6 dager kr.16 990,-

Kontakt oss gjerne

for katalog da vi har

mange flere turer på

vårt reiseprogram!

Eller sjekk ut vår

hjemmeside; www.

kjetilsbussreiser.no

Påmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no


BILLIG OG ENKELT

14 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Ferieklare biler

Alle priser i denne annonsen

er oppgitt med alle omkost -

ninger inkludert, også

omregistreringsavgift.

Bilene leveres med full tank

med drivstoff og full gassbeholder!

Rett og slett

ferieklare biler!

KUN

35.000,-

KONTANT

Trygg handel

Stamsaas Fritid AS er Norges

største bobilsenter. Med

både serviceverksted og

delelager i eget hus står

vi rustet til å ivare deg som

kunde på beste måte. Hos oss

gjør du en trygg og god

bobilhandel.

Vi har plukket ut et utvalg flotte, ferieklare bobiler som vi selger til nettopriser

Velg blant disse til kun 4.700,- pr. mnd. eller 399.000,- kontant:

Finansieringstilbudet er basert på kr 35.000,- kontant,

4,9% nom. rente, nedbetaling over 8 år.

Total kredittkjøpspris kr. 486.200,-. Eff.rente 5,79%.

TA FORBEHOLD: Hvis det ikke er adskilt sykkelfelt langs veien, er det lurt å legge seg litt bak og på utsiden av barnet. Da skjermer du barnet mot biler som kommer bakfra.

FOTO: NAF

Slik sykler du trygt med barna til skolen

2008 Sunlight

2007 Hobby Siesta

2008 Rimor Sailor

2001 Rapido 962M

2007 Adria

Det er viktig for barn å lære seg

barn som mulig å gå eller sykle av egne handlinger. God tra-

Velg blant god atferd i disse trafikken så til tidlig kun som 5.900,- pr. mnd. eller 499.000,- kontant:

Velg blant disse til kun 7.250,- pr. mnd. eller 599.000,- kontant:

2007 LMC/Münster

HØSTFEST!SPAR OPPTIL 150.000,-

Finansieringstilbudet er basert på kr 35.000,- kontant,

4,9% nom. rente, nedbetaling over 8 år.

Total kredittkjøpspris kr. 731.000,-. Eff. rente 5,51%.

Begrenset antall! Vær raskt ut

VED KJØP AV NY BOBIL! for å gjøre årets beste handel!

NY NY CARTHAGO CARTHAGO E-LINE E-LINE 51 YACHTING

51 YACHTING NY EURA NY MOBIL EURA PROFILA MOBIL PROFILA T 720 QB

T 720 QB

Eksempel

Eksempel

Vi treffes i Vogtsvei 40 i Sarpsborg!

ingstilbudene tas det forbehold om at våre finansieringspartnere innvilger finansieringen.

effes i Vogtsvei 40 i Sarpsborg!

Fri levering til alle store

byer sør for Trondheim

2009 Challenger Eden

For finansieringstilbudene tas det forbehold om at våre finansieringspartnere innvilger finansieringen.

PRISKUTT

Fri levering til alle store

byer sør for Trondheim

Eksempel

Eksempel

2008 Dethleffs

KR 120.000,- PRISKUTT

KR 150.000,-

PRISKUTT

NAF. NAF anbefaler så mange

KR 120.000,- PRISKUTT

KR 150.000,-

Første 15 personer som kommer med utklipp av

annonsen får en overraskelse!

forståelse for konsekvensene

mulig. Skoleveien er tryggest uten

til skolen. På den måten kan fikkopplæring og god sykkelerfaring

gjør dessuten at barna er

alle bidra til en tryggere skolevei

biler, men slik er det sjelden.

ved at færre blir kjørt til bedre forberedt i trafikken den

skolen. Men det er ikke alle dagen de skal ta førerkortet,

Ω Har du mulighet til å sykle skoleveier som har egne gang- sier Sødal.

sammen barnet ditt, er du med og sykkelfelt. Skal barna sykle,

på å skape gode holdninger, er det tryggest for dem å sykle Her er tre enkle tips til hvordan

forståelse og god trafikkultur sammen med en voksen.

du sykler med barnet til

tidlig, sier Nils Sødal, senior Ω Ved å starte tidlig er det skolen:

kommunikasjonsrådgiver i lettere å skape god atferd, og 1. Hvis det ikke er adskilt syk-

video her.

2008 Bürstner Solano

2007 Fendt

2008 LMC/Münster

2007 Bürstner Solano

KNALLPRISER

PÅ BRUKTE

BRUKTE

2010 Bürstner NexxoBOBILER 2010 Miller

I

Oklahoma

BOBILER

I DISSE DAGER!

www.stamsaasfritid.no

Dette bør du

ikke gå glipp av!

www.stamsaasfritid.no

Dette bør du

ikke gå glipp av!

kelfelt langs veien, er det lurt

å legge seg litt bak og på utsiden

av barnet. Da skjermer du

barnet mot biler som kommer

bakfra. Se video her.

2. Når du nærmer deg farlige

eller uoversiktlige kryss, er

det best å sykle foran barnet

inn mot krysset og kontrollere

at det ikke kommer biler før

dere sykler inn i krysset. Se

KNALLPRISER PÅ

DISSE DAGER!

Finansieringstilbudet er basert på kr 35.000,- kontant,

4,9% nom. rente, nedbetaling over 8 år.

Total kredittkjøpspris kr. 601.400,-. Eff.rente 5,62%.

2005 Rapido 946F

3. Syklende har vikeplikt for

biler i gangfelt. Derfor anbefaler

vi at du stopper helt opp

og går med barnet over gangfeltet.

Senk farten når du nærmer

deg gangfeltet, stopp helt

opp, forsikre deg om at bilene

stopper og kryss gangfeltet

gående.

Første 15 personer som

kommer med utklipp av

annonsen får en overraskelse!

Dette bør

du ikke gå

glipp av!

Bobilglede fra

Telefon 69 13 89 40

Vogtsvei 40 på Tunejordet Telefon 69 13 89 40

www.stamsaasfritid.no

msaasFritid_208x278_03072013.indd 1 03.07.13 15:08

Vogtsvei 40 på Tunejordet Telefon 69 13 89 40

Telefon 69 13 89 40

red@byavisa.sandefjord.no

www.stamsaasfritid.no


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | tema15

Tid for miljøvennlig

ANTIRUSTBEHANDLING!

Lanolinoljen Fluid Film!

Dagens biler ruster mer enn noen gang! Det har aldri vært

viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse. Vi tilbyr gode

behandlinger til fornuftige priser. Og husk – Nye biler

ruster også.

Nøytraliserer

saltet

Norges beste

garantier

Stadig mer

populært

Raskt

Nytt konsept

Hvordan

FLUID-FILM

Gel Bn

Laget for å kunne sprøytes rett på rustne overflater. Meget effektiv for å stanse videre

rustutvikling på allerede rustne biler uten å fjerne rusten først. 0gså meget god preventiv

virkning.

Les mer på våre hjemmesider.

Kundene ser hvordan dette virker, og vi opplever en kraftig økende pågang.

Nå mer enn 10.000 biler behandlet årlig ved våre verksteder langs Oslofjorden. Kraftig

økende. Stadig nye verksteder over hele landet. Merkeforhandlere og andre bilselgere velger

i stadig større grad Fluid Film!

Slapp av med en kaffe, lesestoff og trådløst nettverk mens vi behandler bilen din.

Kjør videre etter ca 1,5 timer.

At vi kan utføre en standardbehandling på 1,5 t og en plussbehandling på tre timer skyldes

at produktet virker på en annen måte enn produkter de fleste andre i bransjen benytter, og

prosedyrene er også helt forskjellige.

Bilen tørkes og rengjøres. Vi bruker kraftige varmluftstørker. Deksler demonteres og hulrom

som kanaler, rammer og dører behandles innvendig, produktet sprøytes bak plast innerskjermer,

inne i hjulhusa og under hele bilen. Værforhold (snø, slaps, regn, salt) forsinker

jobben lite og resultatet blir like bra sommer som vinter.

Husk, det finnes mange typer lanolinoljer, men bare en Fluid-Film.

Helt unik i virkemåten og valgt av de aller, aller fleste.

Valgt av stadig flere nybilforhandlere.

Mange gode referanser

Standardbehandling fra kr 2.900,- inkl. mva.

Plussbehandling fra 4.700,- ink. mva.

Se mer om priser på våre hjemmesider.

Vestfold Antirust

Hortensveien 273, 3157 Barkåker - tlf. 33 33 25 99

info@vestfoldantirust.no - www.vestfoldantirust.no - www.fluid-film.no


16 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Fakta

Sånn melder du deg på:

• Du finner all info om verdens største

Route 66 firma på:

www.route66usa.info.

• Kontakt oss på: arve@route66usa.

info og merk mailen

«VM Route66usa.info».

• Ring oss på +47 9066 7074 eller

+47 9703 0066 eller

+1 312 905 3103.

• De 66 første som melder seg på får

DEN STORE NORSKE ROUTE 66 BOKA

gratis (verdi 66 dollar), skrevet og

utgitt av www.route66usa.info.

• Få med mange venner og få inntil

66 % avslag på DIN reise.

Kontakt oss for detaljer.

• Kom på gratis infomøte på Rock

House på Jeløy i Moss,

tirsdag 25. september, klokka 20.00.

SKY CITY: På endeløse landeveier, tronende på en Harley-Davidson, opplever kvinner og menn sin barndomsdrøm. Her er et reisefølge på vei mot indianerlandsbyen Sky City. FOTO www.route66usa.info

Bli med på verdens

ROUTE 66

vakreste

USA

eventyr!

Skal du på bare en reise i løpet av

livet, er det ROUTE 66 USA du skal

unne deg. Se det ekte Amerika

med ROUTE 66 INTERNATIONAL og

Byavisa. Med to tomme hender og

en stor drøm skapte Arve Stallvik

verdens største Route 66 firma.

US ROUTE 66 er en verdensberømt

reise, der du i bil eller

på motorsykkel krysser stort sett

hele Amerika, fra Chicago til

Hollywood/Los Angeles. Dette er

verdens desidert mest populære

kjøretur, og folk fra hele verden

strømmer til USA for å unne seg

denne reisen. Her får du oppleve

det ekte Amerika på en over

4.000 km lang reise, gjennom

åtte stater og tre tidssoner.

Ble verdens største

ROUTE 66 USA er eventyrreisen

folk fra hele jordkloden vil unne

seg før de dør, men visste du at

grunnleggeren av verdens største

Route 66 USA-arrangør, er

nordmann?

– Route 66 USA er for de fleste

menn på denne jordkloden, selve

guttedrømmen. Jeg ville lage den

optimale turen, verdens vakreste

eventyrreise, sier Arve Stallvik.

Hans kongstanke om å lage

verdens største og beste opplevelsesreise

gjennom hele USA,

har ført til at 15.000 personer

fra Europa og Asia har realisert

drømmen. 15 år etter at de første

turene ble arrangert, kjører

nå over 1.000 personer hver

sommer denne 20 dagers turen

med Harley-Davidson, kabriolet,

stor amerikansk bil eller buss.

Det arrangeres omtrent 30 turer

hvert år på ROUTE 66 USA.

– ROUTE 66 USA er den desidert

mest populære turen vår.

Jeg har reist verden rundt som

journalist for norske aviser og

TV-kanaler i 20 år, og etter å ha

tenkt over hvilken tur som var

den aller beste og mest opplevelsesrike,

var det helt klart ROUTE

66 USA som raget høyest. Jeg

mener at dersom du har tid og

mulighet til bare én ferietur i

løpet av livet, er det denne turen

du skal unne deg. Den har alt, sier

Arve Stallvik.

«Mr. Route 66»

– Hvorfor er dette verdens mest

populære Road Trip/bil- og

MC-tur?

– Fordi dette er turen som har

alt: Du får oppleve de rikeste og

også de fattigste stedene i USA,

de ekte amerikanerne og du får

se hvordan de egentlig lever. Du

får se alt det beste av Hollywood,

Las Vegas, Grand Canyon, Texas,

Chicago, cowboy-rancher og

indianerreservat. Du får utendørs

svømmebasseng på hvert hotell i

20 dager, varme, sol og blå himmel

hele turen, og landskap som

likner en tegneserie. Det er som

å kjøre gjennom et levende 4.000

km langt museum, og det er

nesten ikke trafikk på de gamle,

fine Historic US Route 66–veiene.

Det er ingen reise som kan

sammenliknes med verdens mest

berømte kjøretur – som vi kaller

verdens vakreste eventyr. For det

er det det er, sier Stallvik, som i

USA bare kalles «Mr. Route 66»

ettersom fødenavnet blir for vanskelig

for amerikanerne.

Guttedrømmen blir virkelig

– Hvordan startet det hele?

– Jeg startet med å ta med meg

20 kompiser på en ren ferietur.

Året etter var vi 40. Så eksploderte

det til 200 og deretter 800

per år. I 2008 var vi nesten 1.400

deltakere, fordelt på 35 turer. Da

var vi, med god margin til alle

andre, klodens desidert største

arrangør, sier den norske gründeren.

Og siden har Route66usa.

info vært størst. Nå har de nesten

like mange deltakere fra Europa

og Asia som nordmenn.

– Vi har to norske guider for

alle norske grupper og har egne

grupper for kinesere, tyskere, brasilianere

etc. Vi nordmenn har

VERDENS STØRSTE: Den norske

journalisten, forfatteren og eventyreren

Arve Stallvik er grunnlegger og eier

av www.route66usa.info - som har blitt

verdens største Route 66 arrangør.

lest Donald Duck og Sølvpilen,

og løpt rundt og lekt cowboy og

indianer da vi var små. Og vi har

lest Morgan Kane, og sett filmen

«Easy Rider». På turen får du

oppleve alt dette i virkeligheten!

66 ganger på Route 66

– Men er det ikke slik at noen

vil kjøre Route 66 USA på egen

hånd?

– Det er jo noen som har en

fantasi om å reise til USA, kjøpe

en gammel bil og finne fram selv,

og så selge bilen på motsatt side

av landet. Men dette vil stort sett

ikke fungere i praksis, dersom du

ikke har åtte-ni uker til rådighet.

For det første vil du kaste bort

masse tid og penger på tilrettelegging,

og for det andre vil du rote

deg bort hele tiden. Vi brukte tre

år på å finne den originale veien.

Vi har gått opp løypa meter for

meter med GPS, gamle kart og

funnet alle de små spøkelsesbyene

og de mest sjarmerende stedene

fra Chicago til Vestkysten. Du

får en helt annen og mye bedre

opplevelse av våre guidede turer.

Vår mest erfarne guide, Helge

Njå, har kjørt over 75 turer som

guide for oss på Route 66 USA.

HISTORISK: www.route66usa.info har gått opp løypa med GPS og gamle kart,

for å finne den originale og historiske US Route 66.

FOTO www.route66usa.info

Unike opplevelser

– Hva er det Route66usa.info har,

som ikke andre arrangører har?

– I all beskjedenhet har vi mye

lengre erfaring. Vi har hatt suksess

med konseptet i mange år.

Vi har guider som har kjørt turen

40 til over 70 ganger hver. Vi har

splitter nye motorsykler rett fra

Harley-fabrikken. Vi har seks

egne 15-seters følgebiler som tar

bagasjen, ekstrasykkel i lukket tilhenger,

og filmteam som lager en

profesjonell dokumentarfilm fra

hver eneste tur. Vi har cowboyranch

og indianerreservat. Ingen

andre arrangører har noe av dette.

Hvert tredje år er det noen som

prøver å kopiere oss, men alle gir

stort sett opp etter et par år når de

skjønner hvor mye hardt arbeid

det er. Men det er opplevelsesprogrammet

vi har hver dag, med

tre-fire store opplevelser daglig,

som er selve opplevelsen. Alle kan

finne et flysete, et hotellrom og et

kjøretøy. Men man kan ikke sammenlikne

en Lada og en Ferrari.

Vi har brukt 15 år og utallige turer

på å komme fram til det kvalitetsproduktet

vi har.

100 ganger jorda rundt

– Vi er særdeles stolt av vår

ROUTE 66 USA-reise, og store

bedrifter velger oss som arrangør.

Det er vi som lager Route

66 USA-reisene for Equinor,

Berg-Hansen, TV2, Forsvaret,

Aftenposten, Adresseavisen,

Sjømannskirken, Autofil, nesten

alle de største Harley-Davidson

klubbene i hele Norden, store trafikkskoler,

etc. Mange av dem

kjører turer år etter år. Det er

en grunn til at folk fra India,

Kina, Tyskland, Brasil, Sør-

Afrika, Dubai, etc. reiser med et

selskap som ble dannet nesten

på Nordpolen: vårt mye bedre

opplevelsesprogram.

«Mr Route 66» presiserer at

man ikke trenger å kunne et ord

engelsk for å være med på turen,

og at man aldri kjører mer enn

fem-seks timer daglig. På en 20

dagers tur er det kun 15 kjøredager.

Folk på over 70 år kjører

hvert år Harley-Davidson uten

problemer på denne turen. Det

er 100 % fokus på sikkerhet og

trygghet.

– For å tegne et bilde av hvor

populært det er for nordmenn å

kjøre Route 66 USA, pleier jeg

å forklare følgende fakta: Hvis

du legger sammen alle meter

våre deltakere ruller på to hjul,

betyr det at Storfamilien ROUTE

66 INTERNATIONAL kjører

100 ganger jorda rundt, eller

ti ganger fra Oslo til månen på

Harley, hver sommer! Vårt mål

er at du skal realisere dine drømmer.

Vi hjelper deg, avslutter

grunnlegger av ROUTE

66 INTERNATIONAL/

Route66usa.info.

red@byavisa.sandefjord.no


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt17

7-16 SEPT

21-24 SEPT

DANIEL OWEN

STED: TØNSBERG MESSEOMRÅDE

GRATIS INNGANG & KONSERTER

7-16

SEPT

THE MAIN LEVEL

CIR.CUZ

BARNEUNDERHOLDNING

VIDAR VILLA

FREDAG 7. SEPT, 16.00 - 23.00:

KL. 19.00 KONSERT MED THE MAIN LEVEL

TORSDAG 13. SEPT, 17.00 - 22.00:

KL. 19.00 KONSERT MED NUCLEAR YOUTH

LØRDAG 8. SEPT, 12.00 - 23.00:

KL. 14.00 POSTMAN PAT SHOW FRA SCENEN

KL. 15.00 POSTMAN PAT MØT OG HILS

KL. 18.45 KONSERT MED RAMONA

KL. 19.00 KONSERT MED CIR. CUZ

SØNDAG 9. SEPT, 12.00 - 22.00:

KL. 15.00 VENNEBYEN SHOW

KL. 16.00 VENNEBYEN MØT OG HILS

FREDAG 14. SEPT, 16.00 - 23.00:

KL. 19.00 KONSERT MED DANIAL OWEN

LØRDAG 15. SEPT, 12.00 - 23.00:

KL. 13.00 SAUEN SHAUN MINIDISCO & MØT OG HILS

KL. 14.00 ALVIN OG GJENGEN MØT OG HILS

KL. 15.30 DORA MINIDISCO SAMT MØT OG HILS

KL. 16.30 ALVIN OG GJENGEN MØT OG HILS

KL. 19.00 KONSERT MED VIDAR VILLA

MANDAG 10. SEPT, 17.00 - 22.00:

KL. 19.00 KONSERT MED GOLDEN HARMONI

TISDAG 11. SEPT, 17.00 - 22.00:

KUN TIVOLI

ONSDAG 12. SEPT, 17.00 - 22.00:

KL 19.00 KONSERT MED OSCAR A

SØNDAG 16. SEPT, 12.00 - 20.00:

KL. 13.00 SAUEN SHAUN MINIDISCO & MØT OG HILS

KL. 14.00 ALVIN OG GJENGEN MØT OG HILS

KL. 15.30 DORA MINIDISCO SAMT MØT OG HILS

KL. 16.30 ALVIN OG GJENGEN MØT OG HIL

WWW.MESSAFESTIVALEN.NO


2017

18 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Ludvig og Solan til månen

Internasjonalt månekappløp er i

gang og det norske bidraget ledes

av Reodor Felgen med astronautene

Solan og Ludvig om bord i

romskipet. Kan dette gå bra? Svaret

får du på førpremiéren førstkommende

fredag, lørdag og søndag.

Norgespremieren er 21. september.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

«Solan og Ludvig - en månelyst

i Flåklypa» blir av høstens

store filmer, en spektakulær

måneferd som tar Flåklypauniversetet

til nye høyder. Det

dukker opp kjente personligheter

som redaktør Frimand

Pløsen som dekker denne begivenheten

og sportsjournalist

Melvin Snerken.

Dette er den tredje og siste

Solan og Ludvig-triologien med

Flåklypa-filmer. I filmen høres

stemmene til Hege Schøyen,

Ingar Helge Gimle, John

Brungot og Bjarte Hjelmeland.

Ω Dette er en familiefilm som

jeg tror blir både godt mottatt

og sett av mange, sier kinokonsulent

Bjørn Helge Jahnsen.

3.500 har sett «Skjelvet»

Den norske storfilmen

«Skjelvet» har godt besøk i

disse dager, og hittil har filmen

blitt sett av rundt 3.500 mennesker.

Filmen blir ikke tatt av

lerretet før om tre til fire uker.

Mamma Mia! Here We Go

Again topper statistikken med

over 8.000 solgte billetter.

Kinokonsulenten tror at dette

blir den mest sette filmen i

2018.

Ω Vi kommer til å få gode

besøkstall på «Skjelvet», men

jeg tror Mamma Mia-filmen

topper statistikken når året er

omme. På landsbasis tror jeg

«Skjelvet» blir den mest sette

filmen dette året, sier Jahnsen.

Økning på åtte prosent

Kinokonsulenten ser lyst på

framtida vedrørende kinobesøket

i Hjertnes kulturhus.

Fra 1. januar til 5. september

var det solgt 61.775 kinobilletter,

mens tallene på samme

periode i fjor var 57.254. Det

gir en økning i kinobesøket på

7,9 prosent. Kinokonsulenten

sier at norske filmer er

publikumssuksesser, og at

det utover høsten og vinteren

kommer filmen om dramaet

med Joshua French

og Tjostolv Moland i filmen

«Mordene i Kongo» som har

premiere 26. oktober, Sonja

Henie (1912-1969) og Roald

Amundsen (1872-1928).

Ω Det kommer mange spennende

filmer utover høsten,

men de oppnår ikke de samme

besøkstallene som de mest

populære filmene. Vi kommer

til å få mange gode kinoår i

framtida med godt besøk og

gode filmer, sier Jahnsen med

et smil.

espen@byavisa.sandefjord.no

FAMILIEFILM:

Kinokonsulent Bjørn Helge

Jahnsen har stor tro på

godt besøkstall når filmen

«Månelyst i Flåklypa» har

førpremiere fredag, lørdag

og søndag.

BRansje guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00 - E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

skjønnhet og velvære

SLITER DU MED SKADER

ELLER SMERTER

Jeg har gode erfaringer med å lindre

følgende lidelser:

• Belastningskader

• Idrettsskader

• Ryggsmerter

• Skuldersmerter

• Knesmerter

• Hoftesmerter

Ta kontakt for å høre om jeg kan hjelpe deg!

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

data

Vi er din lokale IT-Avdeling i Sandefjord!

rørlegger

Rørleggeren i nærheten

sandefjord

rørhandel as

Museumsgata 4, Sandefjord • Tlf. 33 48 62 10

bef@comfortbrygga.no • www.comfort.no

Gratis parkerinG i bakG ården

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumper

AVIS

Kundeaviser/

bilag - flyers?

Vi kan produsere for deg

Konkurransedyktige priser, grafikere

med lang erfaring og et høyt servicenivå

Ta kontakt med Tine i dag på

455 01 015 for en uforpliktende prat

og et godt tilbud

Byavisa Sandefjord • Telefon: 33 46 20 00

Mail: anno@byavisa.sandefjord.no

BIL

SKOPPUMS

SKOPPUM IL INVITERER TIL

RÅESTE

DEN TØFFESTE UTFORDRINGEN I VESTFOLD – TØR DU DELTA?

Løypa i Sko pums råeste er på ca. 2,5 km og går i skogen rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

i neholder et kort parti med vading i n og herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

skogen. Det er løypevakter i hele løypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan velge om de vi løpe

en e ler to runder i løypa, de te kan man også velge under løpet.

A le deltagere får deltagerpremie, og det er også u tre kspremier i a le kla ser.

Raskeste deltager av hvert kjø n som fu lfører to runder blir premiert.

Deltagere over 13 år må ha lisens i Norges Fr idre tsforbund, egengangslisens

på kr. 30 kan kjøpes ved påmelding. Barn me lom 6 og 9 år kan

delta i kla sen «o p til 10 år», sammen med sine foreldre.

Start og mål er på Idre tsanle get på Sko pum. Første

start er kl. 1. 0. Det er garderober med dusj. A le deltagerne

spyles før de får tilgang til garderobene.

På løpsdagen kan de som ønsker bli med på

en gje nomgang av løypa før start.

MER INFO OM LØPET OG PÅMELDING FINNER DU PÅ VÅRE NE TSIDER: WWW.SKOPPUMSKI.NO

SØNDAG 29. OKTOBER

Smart-repair

Spar minst 30%

i forhold til tradisjonell oppretting og lakkering.

MINI-

SKOPPUM

«Du tror det ikke før du får se det!»

PÅMELDING:

RÅESTE

PRIS

125,-/225,-

+ evt. lisens

En herlig hinderløype

tilpa set barn under

10 år. Påmelding

på løpsdagen.

1 1

PRODUSERT AV: BYAVISA SANDEFJORD

© STIMERET@ONLINE.NO

Norges største helgeturnering

28.-29.

juli

2 0 17

www.salett.no • Tlf: 33 46 38 28 • e-post: kontakt@salett.no

Vi har flyttet: Dronningensgate 1, 3211 SANDEFJORD

tlf: 45 48 77 50 - Brygga 2, 3210 Sandefjord - www.bulkspesialisten.no

www.facebook.com/Bulkspesialisten/


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt19

iNViTERER:

iNfOMØTE

25.09.18*

Unik mulighet for deg...

Bli med oss på VERDENS VAKRESTE EVENTYR!

VERDENSBERØMTE ROUTE 66 i USA!

Se «hele USA» på 20 dager: HOLLYWOOD, LAS VEGAS, GRAND CANYON,

COWBOY & iNDiANER, 8 stater, 3 tidssoner, 4000 km

Kryss hele Amerika i BiL, BUSS eller på HARLEY-DAViDSON!

Skal du på bare en reise i løpet av livet, er det denne eventyr-reisen du skal unne deg!

Vi garanterer deg den flotteste reisen du noen gang har vært med på. Det er ikke

uten grunn at historiske Route 66 er verdens mest berømte kjøretur !

Turen passer for begge kjønn i alderen 10-80 år. De fleste som er med på turene er 40-70 år

14 av de 20 dagene i UsA tilbringes på landeveien. det er aldri mer enn 3-6 timer effektiv kjøring hver dag, og vi tar mange og lange

pauser underveis, med stopp hver time. Vi garanterer at du får med deg alle opplevelsene som er verdt å se på verdensberømte

route 66 UsA, selv om vi ikke har plass til å nevne alle her. små endringer av dagsprogram kan forekomme, men da til det bedre.

du får oppleve det beste av både HollYWood, lAs VeGAs, GRANd CANYoN & CHiCAGo,

Cowboy ranch og indianer-reservat

du får se det virkelige og ekte Amerika, en eventyr-reise over 4000 km, åtte stater og

tre tidssoner. du krysser Amerika på Harley-davidson eller i åpen bil.

To norske guider tar vare på deg. du trenger ikke kunne et ord engelsk for å bli med,

og deltakere på opptil 80 år klarer lett denne turen

Vi har 1000 fornøyde deltakere hver sommer, og arrangerer ca 30 turer på Route 66

hver sommer. Utendørs svømmebasseng hver dag.

medlem av ReiseGARANTiFoNdeT, 100 % trygghet og sikkerhet.

Vår norske guide Helge Njå har verdensrekorden i å kjøre Route 66 flest ganger

Pris fra KUN kr. 29.966,-

inkl fly fra Norge og hotel i 20 dager i USA

*Alle detaljer om pris, dato og turprogram på www.route66usa.info

Påmelding sendes til: arve@route66usa.info med kopi til ingrid@byavisamoss.no

*iNfOMØTE: 25.09.18

kl. 20:00 på Rockhouse,

Jeløy i Moss.

Han har kjørt over 75 turer som reiseleder på verdens mest berømte Road Trip

Han blir din guide om du er rask til å melde deg på. Turene fylles som regel opp på 2

uker!

Alt inkludert bortsett fra mat og drikke i 20 dager: Fly, hoteller, kjøretøy, bensin,

forsikringer, 2 norske guider, alt program.

All info om priser, datoer, dags-program, firmaet og Helge Njå på www.route66usa.

info

åpne i fullskjerm på din pC for best video og info.

Kontakt oss på 9066 7074 og post@route66usa.info merket leseRTUR og turkode JUNi

1A eller JUNi 2A 2019 eller 2020 hvis spørsmål. skriv opp ditt navn og mobil-tlf.

Husk å legge inn rett datoer: Velg mellom disse datoene og bruk

ALLTID din turkode i all korrenspondanse:

8. mai til 26. mai i 2019 eller 2020 - Bruk: Juni 1A Chicago-LA

26. mail til 15. juni i 2019 eller 2020 - Bruk: Juni 2A LA-Chicago


oktips

Victoria Durnak (2017)

«Senteret»

Agnes Ravatn (2017)

«Verda er ei skandale:

ei lita bok om livet på landet»

Naja Marie Aidt (2018)

Carls bok»

Bokas hovedperson har nettopp blitt mor

Etter flere år i Oslo bestemmer Agnes

Forfatteren har mistet sin 25 år gamle sønn

for første gang. Faren til barnet vil ikke ha

Ravatn seg for å flytte med mann og barn

i en ulykke. Boka er en blanding av korte

kontakt med barnet og hun har flyttet bort

til en liten vestlandsbygd. Hun skal skrive

stykker skrevet til sønnen, dagboksnotater

fra ham og Oslo til en mindre by hvor hun

bok om Einar Økland, forfatterkollegaen

og sitater fra andre forfattere som skriver Biblioteket anbefaler hver uke

ikke kjenner noen. Der tilbringer hun dagene på kjøpesenteret

som nå er nærmeste nabo. De har mange samtaler og

om sorg. Denne boka gir liksom sorgen et språk, den er bøker for barn, unge og voksne

hvor hun betrakter mennesker hun møter. Hun resultatet er denne lille boka. Vi får tips til hvordan man som et fortvilet skrik, og man glemmer den ikke med det

har ikke gitt babyen noe navn, og hjemme i leiligheten er steker det perfekte knekkebrød og vi får også vite hva

første.

Omtaler av bøker

det kaos. Fødselsdepresjon og ensomhet er stikkord, men som skjer hvis man søler tran på baderomsflisene.

av Veslemøy Grinde

det er allikevel håp.

20 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

Kulturverter er g

bjørn helges

filmhjørne

Kommende filmer

14.9

I can only imagine

Forteller den inspirerende og

ukjente historien bak MercyMe’s

hitlåt «I can only imagine» som

har blitt den mest spilte moderne

kristne sangen.

The Happytime Murderers

Et mordmysterium satt i en

verden hvor mennesker og

dukker eksisterer sammen og

hvor dukkene blir sett på som

annenrangs borgere. Melissa

McCharthy og hennes tidligere

politipartner, en dukke, skal

prøve å finne ut hvem som

dreper skuespillerne i en

gammel TV-serie.

Predator

Universets beste jegere er tilbake

på jorda, sterkere og dødeligere

enn noen sinne. En gjeng pensjonerte

toppsoldater og en professor

i evolusjonsbiologi må stå

sammen for å redde menneskeheten.

Regissøren Shane Black

er kjent som manusforfatter av

bl.a. Dødelig Våpen 2 og er i

tillegg den skuespilleren som

blir drept først i den originale

Predators fra 1987.

Searching

En hypermoderne thriller som

følger en far etter at hans 16

år gamle datter er forsvunnet.

Han bruker all tilgjengelig

moderne teknologi for å spore

hennes siste bevegelser før hun

ble borte og sporer opp hennes

hemmeligheter en etter en.

Filmen fortelles hele tiden via

skjermene på datamaskiner,

mobiltelefoner og andre teknologiske

duppeditter.

21.9

Månelyst i

Flåklypa

(førpremiere

helgen før)

Den tredje og

siste filmen

i serien tar

Flåklypa-universet

bokstavelig talt til nye høyder.

Romkappløpet er i gang og hele

Norge følger med når Reodor

Felgen har blitt finansiert av

den norske staten for å bli første

nordmann på månen. Her er det

garantert noe muffens.

The Nun

(førpremiere helgen før)

Fra skaperne av The Conjuring

kommer det mørkeste kapittelet

i serien. Her får vi vite bakgrunnshistorien

til den demoniske

nonnen som terroriserte

publikum i «The Conjuring 2».

Dette blir skummelt.

Kulturvertene i Den Kulturelle

Vandringen (DKV) nedlegger et stort

frivillig arbeid som kommer pensjonister

og de som trenger en hjelpende hånd

til gode. Kunstforeningens utstilling fra

15. september og Den Internasjonale

Eldredagen på Scandic Park Sandefjord 1.

oktober er de største oppgavene i tiden

framover.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Tidligere ordfører Per Foshaug,

Karen Fabritius og Oddvar

Sætre er tre av 16 kulturverter

som stortrives i det frivillige

arbeid. Kulturkonsulent Hilde

Pindsle er koordinator for

DKV, og hun roser kulturvertene

for deres solide innsats.

Kulturvertene deltar på konserter

på kommunens sentre

og bofellesskapene, musikalske

hyggestunder i Sandefjord

kirke og andre arrangementer.

De selger billetter, servere

kaffe, rydder og andre praktiske

oppgaver som må gjøres.

Ω Kulturvertene er med å

utarbeide vår- og høstprogrammet.

De har stor kunnskap på

mange felt, og de står på og gjør

en fantastisk innsats. Vi skal

være stolte av den frivillige innsats,

og at vi kan tilby mange

gode kulturelle og sosiale opplevelser

på sentrene og bofellesskapene,

sier Pindsle smilende.

Frivillighet

Per Foshaug er en av veteranene

blant kulturvertene med over 10

års fartstid. Han har alltid vært

interessert i kultur og av frivillighet,

og er i tillegg til kulturvert

aktivt i Sandefjord Folkeakademi.

Han nedlegger stor arbeidsinnsats

i folkeakademiet.

Ω Det er viktig med frivillighet

og vi deltar på forskjellige

arrangementer. Det er sosialt og

vi møter mange hyggelige mennesker,

sier Foshaug med et smil.

Karen Fabritius har syv års

fartstid i DKV, og hun forteller

at hun ble «headhuntet» til


det frivillige

arbeidet av

venninnen

og kulturvert

Karin

Holsvik.

Fabritius har

ikke angret

en dag på at

hun ble med

i DKV. Møte

med hyggelige

mennesker

og godt

miljø er de

viktigste faktorene

for hennes store frivillige

innsats.

Ω Jeg synes det er en gave en

glede andre. Vi dekker alle kategorier,

sier hun smilende.

Oddvar Sætre er blant de yngste

kulturvertene og har «bare»

tre års fartstid. Han flyttet til

Sandefjord og etter at han ble

pensjonist havnet han i et vakuum.

Da ble DKV en del av redningen.

Ω Jeg spiller i tre orkester

er hjemmehørende i

Grenlandsdistriktet så jeg holder

kontakten med mine musikalske

venner. I Sandefjord og DKV får

jeg høre på konserter, og møter

hyggelige mennesker. Det trives

jeg godt med, sier Sætre.

Utstilling, opera og Eldredagen

Sandefjord Kunstforening er en

av DKVs samarbeidspartnere,

og i år som tidligere så hjelper

kulturvertene til med åpningen

15. september med utstilling

av kunstnerne Maiken Stene

som arbeider med malerier i

utvidet form og Hanne Grieg

Hermansen som arbeider med

tegning basert på fotografi. På

programmet

Vi skal være stolte

av den frivillige

innsats, og at vi kan tilby

mange gode kulturelle

og sosiale opplevelser på

sentrene og bofellesskapene.

hilde pindsle

står også

konsert av

den kjente

operasanger

Marius Roth

Christensen

m e d

Gudmund

Neset som

pianist.

Den internasjonale

Eldre-dagen

1. oktober på

Scandic Park

Sandefjord ledes av Per Foshaug.

Det blir en stor festkveld for

seniorer med kåseri og god

underholdning. Ordfører Bjørn

Ole Gleditsch hilsen pensjonistene

og det blir kåseri av Einar

Aaraas, tidligere avisredaktør

og 25 års fartstid som stortingsjournalist

for Aftenposten

og Adresseavisen. Hans kåseri

handler om «Triste skjebner -

statsministre fra Vestfold».

Underholdningen står Anders

Hatlo og Geir Otnes for. Hatlo

framfører dikt, viser, fortellinger

og anekdoter sammen med

Otnes på trekkspill. Det blir

norsk, svensk, engelsk og amerikansk

musikk og sang. dikt av

André Bjerke og Wildenway, og

FRIVILLIGHET: Kulturvertene gjør en stor frivillig in

Pindsle. Bak fra venstre kulturvertene Oddvær Sætre

kjente sanger fra The Beatles,

Evert Taube og Alf Prøysen.

Ω Vi blir seks kulturverter til

Når jeg faller

En utrolig sterk film om rusmisbrukeren

Joachim som må

ta seg sammen for å passe på

sin sønn som han ikke kjenner

da moren hans må sone flere

år i fengsel. En sterk film med

fantastiske rollepårestasjkoner.

Bjørn Helge

Byavisa


Klassiske toner på

hønseriet

Morten Gunnar Larsen har konsert på

hønseriet til Erik Moholdt Mathisen på

Furustad fredag kveld. Larsen er mest

kjent som utøver av klassisk jazzpiano

og ragtime. Han leder sitt eget Ophelia

Orchestra, medvirker i Odeon Jazz

Quartet, Union Rhythm Kings, Magnolia

Jazzband og i Ytre Suløen. Fullstendig

program på post@furuegg.no

Joachim Skage i

Hjertnes kulturhus

Joachim Skage viser standupshowet

«Rasister er også mennesker» i Hjertnes

kulturhus lørdag kveld. Showet tar for

seg rasisme, sharialover, kjærlighet,

misunnelse, karma, Marcus & Martinius

og mye mer. Rasistene føler seg oversett

i samfunnet, ser nye kulturer som

en trussel og i kommentarfeltene skriver

de med Caps lock.

Gentlemen på Kurbadhagen

Honky Tonk Gentlemen entrer scenen i Kurbadhagen

musikk- og coctailbar lørdag kveld. Dette er et prosjektband

bestående av vokalist Geir Johansen og

gitarist Torkil Myhre. De har samlet et knippe med

erfarne og talentfulle musikere som spiller blues og

soulmusikk. Bandet består av Stian Tveit – piano, Roar

Skjelbred – bass, Freddy Augdal Wike – trommer,

Per Olaf Skar – trombone, Svein Børge Haugberg –

tenorsax og vokalistene Hilde Dahl, Kelly Dickson og

Ingunn Grude.

ull verdt

12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING21

VARIERT JAZZPROGRAM: Jazzkaféen på Tre Lykter er i full gang. Cato Arveschoug har satt sammen et variert og

spennende program fram til jul.

Cato serverer jazzperler

nsats. Foran fra venstre: Kulturvert Karen Fabritius og koordinator og kulturkonsulent Hilde

og Per Foshaug.

stede på Eldredagen, og vi hjelper

de som kommer i rullestol

og rullator. Vi holder orden og vi

opptrer oss hyggelig, sier Karen

Fabritius med et smil.

Samarbeidspartnere

Den Kulturelle Vandringsstaven

i Sandefjord er et samarbeid med

Sandefjord kommune, frivillige,

Sandefjord kulturskole, kirken,

Sandefjord kunstforening, sanitetsforeninger

og Sandefjord

Folkeakademi. Det arrangeres

turer med kulturelle og sosiale

opplevelser.

Fakta

Hygge og kunst i Sandefjord

kunstforening lørdag 15. september

kl. 15.00. Utstilling

av kunstnerne: Maiken Stene

og Hans Grieg Hermansen.

Konsert med operasanger

Marius Roth Christensen

og pianist Gudmund Neset.

Kulturverter står for billett,

servering, rydder og forefallent

arbeid.

Den Internasjonale Eldredagen

i bankettsalen på Scandic

Park Sandefjord mandag 1.

oktober kl. 18.00. Ordfører

Bjørn Ole Gleditsch hilser pensjonistene

og det blir kåseri av

Einar Aaraas. Seks kulturverter

er på plass og legger forholdene

til rette for gjestene. Billetter

selges på Hjertnes billettkontor.

espen@byavisa.sandefjord.no

Primus motor i SandefjordJazz, Cato

Arveschoug, kan igjen gi det jazzinteresserte

publikum mange opplevelsesrike

jazzkonserter på Tre Lykter annenhver

lørdag.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Arveschoug er i sitt ess når

det arrangeres jazzkonserter,

og han står på for å legge

forholdene til rette både for

publikum og musikerne.

Ω Tre Lykter er det veldig

egnet sted for å arrangere

jazzkafé. Akustikken er

god og det er godt tilrettelagt

for publikum. Vi har et

godt forhold til Scandic Park

Sandefjord, og det serveres

gode smørbrød under konsertene.

Vi har vært her i to og

et halvt år og vi blir værende,

sier Arveschoug med et smil.

Luksusproblem

Jazzkaféen på Tre Lykter

har virkelig slått an både

hos publikum og musikerne.

Arveschoug får stadig henvendelser

om band som ønsker

å spille på Tre Lykter, og han

har ingen problemer med å

fylle høst- og vårprogrammet.

Han har nærmest er luksusproblem

og hvilke band som

skal spille.

Ω Det er veldig hyggelig at

så mange ønsker å spille på

Tre Lykter. Jeg må passe på

å sette opp et program med

forskjellige typer jazz, men det

går greit, sier han.

Det legges til et variert program

med lokale innslag og

utenbys. Lokalt blir det Black

& White Orchestra og Røshnes

Jazz Band entrer scenen henholdsvis

lørdag 6. oktober og

lørdag 20. oktober.

Black & White Orchestra et

velkjent swingband med røtter

i Knut Hansen Jazzband

fra 1952. Vokalist er Jeanette

Kristiansen som framfører

kjente og kjære låter.

Røshnes Jazz Band har

holdt det gående siden 1979,

og de har mange trofaste

publikummere som kommer

på konsertene.

Fra Øksfjord til Sandefjord

Et spennende innslag som

kommer til jazzkaféen er

Hallgeir Pedersen Trio som

i hovedsak turnerer i Nord-

Norge og Russland. Hallgeir

Pedersen som er frontfiguren

har høstet meget god kritikk

som en fremragende gitarist

fra Øksfjord. Cato Arveschoug

møtte Hallgeir Pedersen om

Island

spesialisten

bord på Hurtigruta. Trioen

spilte om bord, og Arveschoug

tok en prat med Pedersen, og

spurte om han hadde anledning

til å spille på Tre Lykter.

Trioen skal på turné i Sør-

Norge, og Tre Lykter blir et

av stedene hvor de skal holde

konsert.

Ω Dette tror jeg blir en fin

konsert, og vi kommer til å

høre spennende gitarspill med

groove, sier Arveschoug.

Jazzkaféen betyr mye for

Arveschoug, og han nedlegger

et stort frivillig arbeid. Det blir

jazzkafé også etter jul.

Ω Jeg er gang med vårprogrammet

med et variert program,

sier han smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

Opplev Island

Land og Saga 19. - 23. sept. 2018

Reise med norsktalende guide på Island inkl. fly, overnatting,

utflukter og måltider • Pris fra kr 13.990,-

Helgetur til Reykjavik fra kr 5.440,-

Pakkepris inkludert: Fly t/r, flyskatter, 3 netter med frokost,

transport t/r flyplassen, utflukt eller Spa • Reiseperiode okt. - des. 2018

For mer info se: www.islandspesialisten.no/temareiser

...med hjerte for Island!

www.islandspesialisten.no

E-post: reise@islandspesialisten.no

Tlf: 69 01 78 80


22 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

– En kjempespennende

jobb

Kristin Flåtten er på plass som kommunalsjef

for kultur, friluftsliv, by – og stedsutvikling,

og hun gleder seg stort til å ta

fatt på de mange spennende arbeidsoppgavene

som venter. Hun har kommet litt

gang, og har nok arbeidsoppgaver å sette

seg inn i.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Den blide kommunalsjefen

kommer fra jobben som

rektor ved Mosserød skole.

Sandefjordskolen har vært

hennes arbeidssted siden

1998. Først som lærer, så

avd. leder og rektor siden

2014. Da hun så stillingen

som kommunalsjefen utlyst,

så søkte hun og fikk det. I

over 20 år har hun begynt

arbeidet etter sommerferien

med å møte blide og glade

barn, men denne høsten er

barna byttet med blide og

arbeidsomme kolleger innen

stabsfunksjon, bibliotek,

park, idrett, kultur og kino

og frivillighetssentraler.

Ω Jeg kommer til å savne

skolebarna, men i denne jobben

kommer jeg også i kontakt

med barn og unge på en

annen måte, sier Flåtten.

Hun sitter i kommunens

ledergruppe sammen med

andre kommunalsjefer, ordfører

og rådmann. Skole,

helse og barn er flere av

ledergruppens arbeidsområder,

så det blir kontakt med

området barn og unge i sin

nye jobb.

Store sko å fylle

Flåtten har tatt over jobben

etter Siri Fristad Mathisen

som gikk av med pensjon 1.

juli i år. Fristad Mathisen

satt i sjefsstolen i 17 år,

og hun etterlater seg kommunens

kulturseksjon som

fungerer godt på alle områder.

Ω Jeg har store sko å

fylle, men jeg har utrolig

mange dyktige kolleger som

er interessert i jobben sin

og gjør en solid innsats. Vi

skal levere beste kvalitet på

oppgavene vi er satt til å

gjøre. Vi er med på å skape

gode opplevelser for barn,

ungdom og voksne. Jeg har

muligheten til å føre dette

videre og det skal jeg gjøre,

sier kommunalsjefen med et

stort smil.

Mange områder

Flåtten er leder for rundt

150 ansatte som har ansvaret

for mange områder. Hun

liker utfordringer og hun

har mulighet til å utvikle

Sandefjord kommune på en

positiv måte.

Ω Innen kultur, friluftsliv

og byutvikling skjer det mye

positivt og vi er med på å

skape aktivitet og glede. Vi

setter i gang forebyggende

arbeid innen folkehelse som

er utrolig viktig, sier hun.

En av hennes arbeidsfelt er

om nærdemokrati og det er

hun opptatt av.

Ω Hva er det folk sier og

tenker om eierskap i sitt nærmiljø.

Det er viktig å få fram,

sier hun.

I Sandefjord kommune er

det 20 nærmiljøutvalg.

Politiske karriere

Kristin Flåtten er godt kjent

i det politiske landskap i

Sandefjord kommune. Hun var

leder for kultur- og fritidsutvalget

(KF-utvalget) i periodene

2008-2011 og 2012-2015,

og medlem av formannskapet

og bystyret. Etter kommunesammenslåingen

1. januar 2017

endret navnet på utvalget seg

til kultur, friluftsliv, by – og

stedsutvikling. Hun har byttet

rolle fra å være politiker til å

bli øverste administrativ leder

for utvalget hun ledet i de to

tidligere periodene.

Ω Jeg er ute av politikken

og klar for å gjøre en god jobb

som kommunalsjef. Jeg gleder

meg hver dag til å gå på jobb.

Sandefjord er en utrolig fin

byen å bo i, og det skjer så mye

positivt i kommunen, sier hun

smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

STORT ENGASJEMENT: Kommunalsjef for kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling, Kristin Flåtten, har stort engasjement for sin nye jobb p

KJØKKENFORNYING

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer

hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

Fra gammelt til nytt kjøkken på en dag!

Logg deg inn på vår hjemmeside www.smartinn.no og få inspirasjon til

hvordan ditt nye kjøkken kan bli

GRATIS BEFARING OG

KOSTNADSOVERSLAG!

Ring 9904 5151 for avtale

eller send en epost til

hedvig@smartinn.no

TA KONTAKT MED OSS

DERSOM DU ER LEI AV:

4 Umoderne eller slitte dører

4 Hakk og riper i benkeplate

4 Utslitte hengsler

4 Dårlige skuffer

4 Stygg kjøkkenvask

4 For lite plass

4 Upraktiske løsninger

www.smartinn.no

Kampanjetilbud!

GRATIS benkeplater ved hel fornying


å rådhuset.

Tall om ting

06.38

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 19:48

1973

Eurotunnelen, 51 km lang jernbanetunnel

under Den engelske

kanal, ble vedtatt bygd

- Åpnet 6. mai 1994.

255

dagen i dag, og det er

110 dager igjen av 2018.

KIRKEGÅRDENE

Bestill gravstein, oppussing, retting og navnetilføyelser

direkte fra din lokale leverandør.

Vi leverer gravstein i alle prisklasser

og utførelser.

Ring: 33 46 31 32

minnesten@minnesten.no

Årets norske Matskatter

er kåret

Hvasser Asparges fra Vestfold

får et stipend på 500 000,- for å

utvikle Norges første hvite asparges.

I tillegg får Dybvik fra Møre

og Romsdal 150 000,- for å gjøre

klippfisk mer tilgjengelig og Klokk

& Co fra Oslo 100 000,- for å utvikle

flere alkoholfrie øltyper. Årets

Matskattstipend er Norges største

lokalmatpris og deles ut årlig av

supermarkedkjeden MENY.

navnedager

12. Jofrid /Jorid

Begge er sammen satt av de norrøne

ordene jór (hest) + friðr (skjønnhet).

13. Stian /Stig

Stian = norrønt sti-gandr (går med

lange steg). Stig = norrønt stigr

(stige, gå).

14. Ingebjørg /Ingeborg

Begge kommer av norrønt gudenavn

Yngvar (Frøy) + bjørg (berging, hjelp).

15. Aslak /Eskil

Aslak = norrønt áss (gud) + leikr (lek).

Eskil = Åskjell = áss + ketill (hjelm).

16. Lillian /Lilly

Begge er engelsk av latin lilium (lilje),

evt. kjælenavn for bl.a. Elizabeth.

17. Hildebjørg /Hildegunn

Hildebjørg = norrønt hildr (strid) +

bjørg (hjelp). Hildegunn = hildr +

gunnr (strid).

18. Henriette /Henry

Begge er versjoner av Henrik = gammeltysk

heim (hjem) + rihi (mektig).

19. Konstanse /Connie

Konstanse = latin constantia (standhaftighet).

Connie er en kortform.

20. Tobias /Tage

Tobias = hebraisk Tobiah (Gud er

god). Tage = gammeldansk taki

(kausjonist).

12. SEPTEMBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | byfolk23

DET SKJER

Onsdag 12. september 2018

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

18:00 Mitt nabolag - Andebu bibliotek

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

18:00 Brettspillaften

– The Note café og musikkbar

18:30 Musikk og poesi

- Sandefjord bibliotek

21:00 Konsert med Sunniva Lundh

- Draaben Bar

Torsdag 13. september 2018

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

19:30 Buicken – Vi priser veiene

- Sandefjord bibliotek

20:30 Torsdagsquiz på James Clark

- James Clark

Fredag 14. september 2018

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

15:00 After-Work i Hagen

– Kurbadhagen

20:30 Fredagsquiz på James Clark

- James Clark Sandefjord

21:00 Shaun Bartlett - Kurbadhagen

22:00 Bjørn Berge Electric Band

- The Note - café og musikkbar

22:00 Vanessa Knight på James Clark

- James Clark

Lørdag 15. september 2018

11:00 Våre Kunstdager – Kurbadet

11:30 Dukketeater- Sjørøverøya

- Andebu bibliotek

12:00 Stafett for livet Sandefjord

- Badeparken

12:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

13:00 Barnas kulturprogram

- Hjertnes foajéscenen

13:00 Mitt nabolag

- Sandefjord bibliotek

14:00 Dukketeater- Sjørøverøya

- Stokke bibliotek

19:30 Joachim Skage: Rasister er også

mennesker - Hjertnes Kulturhus,

foajeescenen

21:00 Honky Tonk Gentlemen

– Kurbadhagen

22:00 Vanessa Knight på James Clark

- James Clark

22:30 LoudN Proud Mark 1

– The Note café og musikkbar

Søndag 16. september 2018

12.00 Stafett for livet Sandefjord

– Badeparken

11:00 Våre Kunstdager - Kurbadet

12:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

17:00 Hege Kåsin Rusten/Haavard

Flaaten - The Note - café og

musikkbar

Tirsdag 18. september 2018

18:00 Kvarteret: Temakveld om fotografering

Sandefjord bibliotek

19:00 Foredrag i Stokke Historielag

- Stokke Bygdetun

Onsdag 19. september 2018

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

18:00 Bokprat med Maria -

Andebu bibliotek

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

19:30 Folkequiz - The Note café

og musikkbar

Torsdag 20. september 2018

11:00 Konsert med Mandarinsaft

- Sandefjord bibliotek

11:00 Seniorsurf: Digital kunnskap for

alle - Sandefjord bibliotek

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

Fredag 21. september 2018

11:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

15:00 After-Work i Hagen

– Kurbadhagen

20:30 Fredagsquiz på James Clark

- James Clark Sandefjord

21:00 Blues ala Hem og Kinn

- Draaben Bar

22:00 Asle Beck med band

- The Note - café og musikkbar

Lørdag 22. september 2018

12:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

13:00 Barnas kulturprogram

- Hjertnes foajéscenen

16:00 Bokemoa Oktoberfest 2018

- Stokke Bygdetun

22:00 Bivirkningene - The Note

- café og musikkbar

Søndag 23. september 2018

11:00 Tematur til Gamlestua

- Tørrestad

12:00 Utstilling med Mona Christin

Selvaag - Galleri ER paintings

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

18:00 Måneskinnssonaten i Midtåsen

skulpturpaviljong - Midtåsen

skulpturpaviljong

Tirsdag 25. september 2018

19:00 På scenen: Fredrik Høyer &

Bendik Baksaas - Sandefjord bibliotek

Onsdag 26. september 2018

09:00 Langåpen lesesal - Møt en

slektsforsker – Vestfoldarkivet

12:00 Utstilling: Maiken Stene og

Hanne Grieg Hermansen

- Sandefjord Kunstforening

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

18:00 Brettspillaften

– The Note cafe & musikkbar

19:00 Idrettsheltene – moralske

forbilder eller sirkusartister

Sandefjord bibliotek

20:00 Merit Hemmingson

- Kurbadhagen Musikk og Coctailbar

Aktivitetskalenderen er levert av:

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt

finner du på www.visitsandefjord.com

minnesten.no


24 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018

basar

GRATIS rubrikkmarked*

sms/MMS til

2077

Gjelder kun privatpersoner

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

EIENDOM SELGES

Byavisa tilbyr privatpersoner

å annonsere for salg av leilighet

og eiendommer, med eller uten

bilde.

For annonse under Eiendom

send SMS-melding med

kodeord BYSA EIENDOM

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

arbeid utføres

Byavisa tilbyr private

og andre å annonsere under

Arbeid Utføres.

Send SMS-melding med

kodeord BYSA ARBEID

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

BIL – MC – BÅT

Byavisa tilbyr private

å annonsere for salg/kjøp

av motorkjøretøy

som bil, båt og MC,

med eller uten bilde.

For annonse under BIL –BÅT –

MC send SMS-melding med

kodeord BYSA MOTOR

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 100 kroner

inkl. mva.

Til salgs

Middagsservice i 6 deler i bondemønster,

samt service fra Firkløveren

fra Åsas jul i 6 deler, pluss 6 øl glass

med julemotiv. Tlf. 979 06 918.

God norsk honning fra nærmiljøet

selges. Tlf. 413 09 098.

Innbo til salgs. Sofaer, salongbord,

stoler og skaper. Spisebord med

stoler og skjenk. Veldig pent brukt.

SELGES P.G.A. FLYTTING. Tlf. 930 25

098/415 55 694.

Lysarmaturer. Endel dobble Glamox

armaturer med energisparende

5T rør selges tlf. 907 50 221. Fine til

butikk-verksted-lager eller i garasjen.

Selger 1år DBS classik elsykkel

dame pen, nyoverhalt, kurv, lykt, lås,

reg. i Falck sykkelregister. 3 vanlige

gir, håndbrems forhjul, pedalbrems

bakhjul. Kr. 11.500,-. E-post: kirstivinje@hotmail.com

4 V-dekk til Mondeo på Alu.felg.

205x55x16. Brukt en vinter. Produsert

uke 17 -2017. Kr 1.900,-. Tomegil45@hotmail.com.

Tlf. 930 28 568.

3 seter, 2 stoler og bord i edeltre til

terrasse. Lavt skap med glassdører,

tv-benk i mørkt tre. 1stålampe og 2

bordlaper selges rimelig. Sandefjord.

Tlf. 984 50 575.

Sandefjords Historie i 2 bind 1983-

84. 814 sider. Pene bøker. Kr. 250

og Sjømannsboken 1930. 655 sider.

Sjøfart-hvalfangst-marine. Kr.150.

Kontakt: jokjellb@frisurf.no

F. Halle. Fra Finland til Kaukasus.

Nordmenn på Østfronten 1941-

1945. Dreyers Forlag 1972. Uten

omslag. 273 sider. Kr. 250,-. Kontakt:

jokjellb@frisurf.no

Lang vinterjakke herre merke

Swims large 96 96 Selges kr 1800

pga dødsfall. Tlf. 480 21 021.

Trebjelker 2»X8»-48X196 mm-

4,30m lange 27stk selges sammlet

eller så mange du trenger selges, tlf

907 50 221.

Scooter/moped 2007 model Lifan

50Q kun kjørt 2000km sølv/blå metalic

selges, tlf. 907 50 221.

Takplater-endel brukte sorte korugerte

takplater ca 3m lange 1m

bredde selges, tlf. 907 50 221.

ønskes kjøpt

Gamle singleplater (45) fra 1950 og

1960 tallet med popmusikk ønskes

kjøpt. Tlf. 909 21 327.

Daycruiser med utenbordsmotor

17-22 ønskes kjøpt. Tlf. 410 41 618.

Gamle emaljeskilt ø.kj. Tlf. 410 41

618.

Tid for å rydde garasjen: Kjøper

gamle mopeder, hagemaskiner, sittegressklipper,

motorsag, vedkløyver

m.m. bilhenger m.m. Tlf. 952 75 746.

Alt av modelljernbane kjøpes, alle

merker og samlinger stort og smått,

henter. Tlf. 952 75 746.

Veteranmoped/motorsykkel kjøpes

Tempo Corvette, Panter, Puck

hjelm, sidevesker, deler m.m henter.

Tlf. 952 75 746.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tipp-biler

L200 / Sprinter / Gd

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

Gamle leker kjøpes, Modelltog,

Tråbiler, lekebiler, gamle sykler,

kombisykkel, reklameplakater m.m

eller annet gammelt. Tlf. 952 75 746.

Bilhenger ønskes kjøpt, henter. Tlf.

952 75 746.

Treårer til robåt. Lengde 1.8m.

Tlf. 930 84 672.

Bobil ønskes kjøpt, rask avgjørelse.

Tlf. 952 75 746.

TANDBERG TR 200 FM Stereo Receiver

ønskes kjøpt. Behøver ikke

være iorden. Tlf. 970 64 942.

Kjøper Gamle og plomberte våpen

- Gevær- pistoler - sverd - kniver - Bajonetter.

Tlf. 924 18 506.

ønskes leid

Parkering til bobil i nærheten av

Sandefjord /Tjølling / Jåberg ønskes.

Utendørs parkering eller garage.

Mail eller Tlf. 911 78 048.

Sandefjord - Sambo

Rom 18 m2 i 1. etg. leil. på ca. 75

m2 ved rådhuset med have, terasse,

parkering, strøm, Canal Digital tv og

internett. Kvinne/mann gjerne student.

E-mail: eihehau@online.no. Tlf.

986 07 990.

ønskes utført

Kan dere hjelpe med «småting»

på hytta (reparasjoner/vedlikehold)

så fås GRATIS JAKT i retur! (Småvilt/

storvilt). Trenger snekker, rørlegger,

elektriker. Jakta starter SNART, førstemann

til mølla! Send SMS til 411

45 769 etter 17.00. Annonsen står i

flere aviser, ønsker derfor info om

hvem dere er: antall, alder, bosted

+ hva dere ønsker/ser for dere! Det

gjør det lettere for meg å velge!

Jobben kan tas helg/hverdag og må

være gjort før jakta starter! Dere kan

bo på hytta og kombinere jobb med

gratis ørretfiske+bading mm. Kan du

ikke jakte i år kan du få jakte neste år!

Stedet ligger idyllisk til i vakre Telemark.

Jeg tar kontakt så snart jeg får

oversikt over svarene! VELKOMMEN!

Har også GRATIS VED selvholgst,

ta så mye du vil. Spar penger på dyr

strøm.

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting.

Tlf. 99551900.

www.videov.no.

arbeid utføres

Min flinke kone fra Thailand ønsker

vaskejobb i Sandefjord. Tlf. 979 06 918.

Malerarbeid utføres av sprek pensjonist.

Telefon 951 74 859.

TIPS

OSS!

RING 33 46 20 00

1 I hvilken sport er Kong Harald både verdensmester

og europamester?

K) Ludo.

O) Seiling.

R) Kappgang.

2 Hvilken farger har primærfargene?

R) Blå, gul og rød.

E) Blå, gul, rød og sort.

O) Sort og hvit.

3 Hva er diameteren til jordkloden?

N) 13 721 km.

A) 13 217 km.

D) 12 742 km .

4 Hvem regisserte Reservoir Dogs?

T) J.J. Abrams.

E) Quentin Tarantino.

L) Steven Soderbergh.

5 Hvilken populær fitness-aktivitet ble

oppfunnet av en Tysker?

O) Zumba.

N) Pilates.

E) Aerobics.

Løsningsord: VIDEO

Den heldige vinneren av to flax-lodd er:

Espen Økern, 3160 Stokke som kan

vente seg et par flax-lodd i posten

VINN flax-lodd

Notér bokstavene ved de svaralternativene du mener er riktig. Kombinasjonen

på fem bokstaver vil til sammen danne løsningsordet. Dette sendes på SMS med

kodeord BYSA QUIZ (løsningsordet) til 2077, etterfulgt av navn og adresse. Pris per

SMS er 5 kroner. Svaret kan også sendes til grafisk@byavisa.sandefjord.no. Skriv «quiz»

i emnefeltet. Premien sendes i posten.

adobe stock

Horoskop – uke 38 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

Væren

Din rådende planet, superaktive

Mars, har

nettopp

gått inn i det

eksentriske

stjernetegnet

Vannmannen.

Dette kan bli supert spennende.

Du kommer til å se mange ting i

livet ditt i et nytt perspektiv. Du

blir enda mer vågal enn det du

allerede er. Men hold temperamentet

i sjakk.

Motto: Ny takter!

Tyren

I tillegg til at romantikk og

kjærlighet

ser ut til å gå

svært så bra,

kommer du

nå også inn i

en engasjerende

periode

i jobb og karriere. Jobbsøkende

finner seg spennende arbeidsmuligheter.

At flere kommer til å kombinere

kjærlighet og karriere, skal man

ikke se bort ifra.

Motto: Gode utsikter!

Tvillingene

Nå bør du satse litt ekstra på

den økonomiske

delen

av jobben

din. Horoskopet

ditt

antyder gode

muligheter

i så måte. Hjem og familie er

fortsatt viktig. Kan også være at

penger er knyttet opp til din bolig.

Uansett, de ekstra kronene

får du bruk for, enten på huset

eller på en reise til dine kjære.

Motto: Hjemmets gleder!

Krepsen

Kommunikasjon står sterkt. Det

er også på

dette området

at ekstra penger

kommer

til deg. Om

du jobber

innenfor dette

yrket eller at det er du selv som

fremmer en eller annen super

ide, spiller jo ingen rolle så

lenge det bedrer økonomien

din. Unn deg en spennende

høstreise. Det har du råd til.

Motto: Ordets makt!

Løven

Hold øyne og ører åpne for

eventuelle nyheter

du kan

bruke med

den hensikt å

forbedre din

økonomi. I

utgangspunktet

ser den bra ut, men å ha

noen ekstra kroner på konto, er

jo heller ikke ueffent. Er det noe

nytt du tenker på å gjøre med

karrieren, ikke hold deg tilbake.

Motto: Trå til!

Jomfruen

Du er fortsatt inne i en fase

hvor du har

maksimal

individualitet.

Selvtilliten

er på topp.

Det samme

er din sjarm

og karisma. Dette kan du bruke

til å oppnå mange spennende

ting. Det gjelder så vel romantikk

og kjærlighet, som penger

og karriere. Du er nå din egen

lykkes smed.

Motto: Dine valg!


12. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING25

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Pilegrimsferd fra

Europa til Afrika

BildeKRYSS

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

«Mitt nabolag» er beretningen

om foredragsholder

Christian Stejskal

pilegrimsferd til fots fra

hans fødeby Wien, via

Jerusalem til den hellige

byen Aksum i Nord-

Etiopia. Underveis på

reisen møtte han Kairos

uoffisielle kristne søppelarbeidere,

Zabaleenerne,

i det såkalte «Garbage

City» i Kairo. Etter å ha

avsluttet pilegrimsferden

i Aksum flyttet han

inn i «søppelbyen» hvor

han bodde sammen med

Zabaleenerne samtidig

som han livnærte seg

som fiolinist ved operaen

i Kairo. I fem år fotograferte

han livet blant søppelarbeiderne,

samtidig

som han skrev noveller

fra «søppelbyen».

Forestillingen tar publikum

med på en fargerik

og personlig reise fortalt

gjennom syv menneskeskjebner,

Stejskals egne

fotografier og arabisk

samt egenkomponerte

musikk framført på fiolin.

Foredragsholderen

er norsk fiolinist, fotograf

og historieforteller.

Arrangementet finner

sted i Sandefjord bibliotek

lørdag 15. september

kl. 13.00.

red@byavisa.sandefjord.no

Fullt trøkk på The Note

The Note café og musikkbar har en spennende og variert meny

til helgen. Det starter med Bjørn Berge Electric Band fredag

kveld. Skikkelig blues står på programmet. Lørdagsblues er

det som vanlig lørdag ettermiddag, før Loud ”N” Proud med

originalbesetningen entrer scenen lørdag kveld og framfører

kjente og kjære rockelåter. Nytt konsept starter søndag med

lokale innslag. Hege Kåsin Rusten og Haavard Flaaten står for

de musikalske tonene.

Svarpremie bildekryss

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Hurtighet i svingene

Kryssordvinner forrige uke: Britt Strømberg, 3227 Sandefjord

Vekten

Nå er du liksom en person

som står i

startgropa

til å løpe 100

meteren. Du

er litt nervøs,

men avventer

samtidig rolig

startskuddet. Smør deg enda

med litt tålmodighet, og du vil

se at du kan starte på løpet ditt

og kanskje til og med vinne det.

Kos deg over at økonomien er i

en fin fase.

Motto: Klar, ferdig - gå!

Skorpionen

Du er inne i en fin sosial tid. Gjør

det meste ut

av det. Ikke

si nei takk

når du får

invitasjoner

til hyggelige

samlinger

med

venner og bekjente. En super

tid for kurs og seminar. Å være

sammen med mennesker som

deler de samme interessene

som deg, gir deg mange spennende

opplevelser.

Motto: Vær sosial!

Skytten

Du er både dynamisk og

entusiastisk

i ordbruken.

Du snakker

godt for deg.

Bruk dette til å

fremme dine

ønskesaker i

yrke og karriere. Dette er også

en fin tid for reiser med spennende

opplevelser. Men ikke

gå over streken i å utfordre deg

selv. En tid hvor alt fra småuhell

til ulykker kan skje.

Motto: Alt med måte!

Steinbukken

Du har masse energi for tiden.

Noe av dette

bruker du på å

fremme dine

egne saker

og ting. Økonomien

er et

av disse. Her

går du en spennende tid i møte.

Reiser, og kanskje til utlandet,

virker forlokkende. Ellers er

dette en super tid for skolegang

og utdanning. Optimismen er

på topp.

Motto: Følg din magefølelse!

Vannmannen

Som nevnt i

forrige uke har

aktive Mars har

gått inn i ditt

stjernetegn. Her

blir den til midten

av November.

Dette gir deg

masse entusiasme

og energi. Men du blir også

langt mer rastløs og utålmodig.

Dette kan føre til at du gjør

dumdristige ting du ellers ikke

ville ha gjort.

Motto: Se deg om før du

hopper!

Fiskene

Kjærlighetslivet ditt forsetter

med vitalitet

og hjertevarme.

Nå liker

du å diskutere

forskjellige

saker og

ting med din

elskede. I det hele tatt, kommunikasjon

blir viktig i forholdet.

Dette gjelder også reiser. Dette

er en perfekt tid for å ta en

romantisk høstferie til varmere

strøk.

Motto: Kjærlige ord!


26 ANNONSer | BYAVISA SANDEFJORD 12. SEPTEMBER 2018


tvhele uken

12.9-18.9

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag


NYE FRONTER

PÅ DITT KJØKKEN

06:50 Morgensending

13:05 Skattejegerne

13:35 Eides språksjov

14:15 Mesternes mester

15:15 Dyreklinikken

16:15 Familieekspedisjonen

17:00 NRK nyheter

17:15 Litt av en jobb!

17:50 Det sit i veggane

19:00 Dagsrevyen

19:45 Forbrukerinspektørene:

Kan piller erstatte blåbær?

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Folkeopplysningen

22:00 Heftige hus

23:05 Kveldsnytt

23:20 Torp

23:50 Team Ingebrigtsen

00:30 Lucky man

07:05 Morgensending

11:10 Med hjartet på rette

staden

12:00

12:15 NRK Nye triks

nyheter

13:05 Skattejegerne

13:35 Eides språksjov

14:15 Mesternes mester

15:15 Dyreklinikken

16:15 Familieekspedisjonen

17:00 NRK nyheter

17:15 Litt av en jobb!

17:50 Det sit i veggane

19:00 Dagsrevyen

19:45 Solgt!

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:25 Debatten

22:15 Eit enklare liv

23:05 Kveldsnytt

23:20 Livet ved Longleat gods

00:15 Team Bachstad i Indokina

00:45 Lucky man

Bytt kun skuffer, dører

og Bytt benkeplater. kun skuffer, Passer dører

alle og benkeplater. kjøkken. Lager Passer

også

alle nye kjøkken. skap i Lager tillegg. også

Ring nye for skap hjembesøk! i tillegg.

Meget Ring for gode hjembesøk!

tilbud på

Meget intergrerte gode hvitevarer. tilbud på

intergrerte hvitevarer.

06:00 Morgensending

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It -

15:30 Solsidan

Vancouver

16:00 Solsidan

14:30

25% 25% RABATT

Love It or List It -

RABATT

16:30 Home and Away

Vancouver

17:00 Home and Away

15:30 Solsidan

17:30 Tid for hjem

16:00 Solsidan

18:30 Nyhetene

16:30 Home and Away

18:45 Været

17:00 PÅ

Home MALTE FRONTER

and Away

18:50 Sportsnyhetene

17:30 Tid for hjem

19:00 Dagens

18:30


Nyhetene

MALTE FRONTER

19:30 Blålys 8

18:45 Været Tlf. 33 19 26 20:0090/

Matkontrollen 3

18:50 Sportsnyhetene

Tlf. 900 6920:30 366 TV 2 hjelper deg 3

19:00 Dagens

21:00 Nyhetene

19:30 Blålys Tlf.

900

7 9006969 366

21:20 366 Været

20:00 Idol 7

21:25 Sportsnyhetene

21:00 Nyhetene

21:40 Torsdagsfilmen

21:20 Vi Været fører også kjøk 22:35 Camp Senkveld - Senkveld

21:25 Vi Sportsnyhetene fører også kjøkken

ken

vs Mesterne

21:40 Hvem drepte og Birgitte? bad fra 22:45 Ramm og Tørnquist

22:40 Vi Min første fører ferie og3

også bad fra kjøkken

redder Norge

23:40 Gruvearbeiderne 9

23:45 Bull 13

00:40 Blue Bloods og 14 bad fra 00:40 Criminal Minds


07:05 Morgensending

12:15 Nye triks

13:05 Skattejegerne

13:35 Eides språksjov

14:15 Mesternes mester

15:15 Dyreklinikken

16:15 Telemarkskua - den

fagraste rosa

16:30 VM hestesport:

Dressurridning

17:50 VM hestesport:

Dressurridning

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Beat for beat

20:55 Nytt på nytt

21:25 Lindmo

22:15 Bortgøymd

23:10 Kveldsnytt

23:25 Bortgøymd

00:20 Hitlåtens Historie: Show

Me Love

00:50 En norsk hyllest til Prince

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Love It or List It -

Vancouver

14:30 Love It or List It -

Vancouver

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne

19:30 Idol 8

21:00 Nyhetene og Sporten

21:20 Været

21:25 Skavlan

22:25 Senkveld med Helene

og Stian

23:30 Torsdagsfilmen

00:30 Hacksaw Ridge

06:45 Det gode bondeliv

07:15 Lindmo

08:05 Generasjoner: I nasjonens

tjeneste

08:45 Gull på Godset

09:45 Eit enklare liv

10:30 Friidrett: Oslo Maraton

17:00 VM hestesport: Feltritt:

terreng

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:50 Stjernekamp

21:30 Side om side

22:10 Team Ingebrigtsen

22:50 Parterapi

23:00 Kveldsnytt

23:15 Nattkino: Bad Words

00:40 Beat for beat

01:40 Lucky Man

02:25 Lucky Man

03:10 Lucky Man

03:55 Lucky Man

04:40 Eit enklare liv

06:00 Morgensending

09:50 MACGYVER

10:50 MACGYVER

11:55 Skavlan

13:00 Dyrepasserne

13:30 Jakten på kjærligheten

14:30 Hjertebarn 3

15:30 Idol 7

16:30 Idol 8

18:00 Dyrepasserne

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne 3

19:30 Skal vi danse 5

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 6

22:10 God Kveld Norge

22:45 Bad Moms

00:50 Senkveld med Helene

og Stian

12. SEPTEMBER 2018

06:45 Morgensending

08:25 Generasjoner: Far

forandrer seg

09:05 Stjernekamp

10:45 Team Ingebrigtsen

11:25 Miss Marple: Den sovende

morderen

13:00 VM rallycross

15:00 VM hestesport:

Dressurridning

17:50 Side om side

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:05 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

20:45 Elgorado: Skogens konge

21:25 Vanity Fair

22:10 Vanity Fair

23:00 Kveldsnytt

23:20 1000 års tro

23:50 Side om side

00:30 Stjernekamp

06:00 Morgensending

09:50 MACGYVER

10:50 MACGYVER

11:55 MACGYVER

13:00 Dyrepasserne

13:30 Love It or List It -

Vancouver

14:30 Skal vi danse 5

16:00 Skal vi danse 6

16:30 Min første ferie 3

17:30 Huskestue

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Employable Me - Norge 3

20:00 Min første ferie 4

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Hjertebarn 4

22:45 Søsken

23:45 Good Doctor, The

00:45 Delicious 3

BYAVISA SANDEFJORD

07:05 Morgensending

10:25 Det gode liv i Alaska

11:10 Med hjartet på rette

staden

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:05 Fra gammelt til nytt

13:35 Eides språksjov

14:15 Mesternes mester

15:15 Dyreklinikken

16:15 Familieekspedisjonen

17:00 NRK nyheter

17:15 Litt av en jobb!

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:45 Kroppsspråk: Mobilslave

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Mord uten grenser

22:15 Jeg mot meg

23:00 Kveldsnytt

23:15 Tause vitner

00:55 Film

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It -

Vancouver

14:30 Love It or List It -

Vancouver

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 9

20:00 Jakten på kjærligheten

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Åsted Norge 4

22:40 Hvem drepte Birgitte?

23:40 Hvem drepte Birgitte?

00:40 Hawaii Five-0 16

| TV-PRoGRAM27

07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:05 Fra gammelt til nytt

13:35 Hygge i Strömsö

14:15 Mesternes mester

15:15 Dyreklinikken

16:15 Familieekspedisjonen

17:00 NRK nyheter

17:15 Litt av en jobb!

17:50 Verdens tøffeste togturer

18:35 Extra

19:00 Dagsrevyen

19:45 Fuglane i folketrua

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Mord uten grenser

22:20 Jeg mot meg

23:05 Kveldsnytt

23:20 Det gode bondeliv

23:50 Tidsbonanza

00:30 Springflo

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Love It or List It -

Vancouver

14:30 Love It or List It -

Vancouver

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 10

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Hvem drepte Birgitte?

22:40 Hjertebarn 4

23:40 Åsted Norge 4

00:40 Criminal Minds

NYE Tlf. 33 926 FRONTER 19 63 26 188 90/ TIL DITT KJØKKEN

Tlf. 926 63 63 188 188

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

11:30 4-stjerners middag

12:30 Sinnasnekker’n

13:30 Danskebåten

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Sinnasnekker’n

21:30 Else om: selvmord

22:30 Special Victims Unit

23:30 Else om: selvmord

00:30 Brille

06:00 Morgensending

11:30 4-stjerners middag

12:30 Sinnasnekker’n

13:30 Danskebåten

14:00 The Big Bang Theory

14:30 The Big Bang Theory

15:00 Friends

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Two and a Half Men

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 The Big Bang Theory

18:30 The Big Bang Theory

19:00 Danskebåten

19:30 71° nord

20:30 71° nord

21:30 Else om: selvmord

22:30 Norske rednecks

23:00 Norske rednecks

23:30 Norske rednecks

00:00 Else om: selvmord

06:00 Morgensending

11:30 Alt For Norge

12:30 Sinnasnekker’n

13:30 Danskebåten

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 America’s Funniest Home

Videos

20:00 America’s Funniest Home

Videos

20:30 Operasjon barnevakt

22:25 The Graham Norton Show

23:35 James Bond: Aldri si aldri

06:05 Morgensending

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Two and a Half Men

16:00 Two and a Half Men

16:30 Two and a Half Men

17:00 America’s Funniest Home

Videos

17:30 America’s Funniest Home

Videos

18:00 Danskebåten

18:30 Danskebåten

19:00 Danskebåten

19:30 Neste sommer

20:00 Neste sommer

20:30 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

21:00 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

21:30 Verre enn verst - Little

Fockers

23:30 Dødelig våpen 4

06:05 Morgensending

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Neste sommer

15:00 Neste sommer

15:30 Sinnasnekker’n

16:30 71° nord

17:30 71° nord

18:30 Alt For Norge

19:30 Eliteserien: Studio

19:55 Eliteserien: Vålerenga -

Rosenborg

21:00 Eliteserien: Vålerenga -

Rosenborg

22:00 Eliteserien: Fotballrunden

22:55 Special Victims Unit

23:55 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

00:25 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

00:55 Walking Tall

06:00 Morgensending

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Alt For Norge

21:30 Premiere: Det kunne vært

verre

22:00 Premiere:

Kongsvikklinikken

22:30 Typisk deg med Petter

Schjerven

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

12:30 Sinnasnekker’n

13:30 Danskebåten

14:00 Mom

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 71° nord

21:30 Det kunne vært verre

22:00 Kongsvikklinikken

22:30 Alt For Norge

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 MasterChef spesial

06:50 Superoppusserne

07:35 The Ellen DeGeneres Show

08:30 Dr. Phil

09:20 Dr. Phil

10:10 NCIS

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 The Ellen DeGeneres Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing New

York

15:30 MasterChef spesial

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Superoppusserne

20:30 Luksusfellen Sverige

21:30 Love Island

22:30 Barnelokkerne Danmark

23:30 Sex og singelliv

06:00 Morgensending

10:10 NCIS

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 The Ellen DeGeneres

Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Superoppusserne

19:30 Superoppusserne

20:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

21:30 Love Island

22:30 2 Guns

00:40 Sex og singelliv

01:15 Luksusfellen Sverige

08:30 Morgensending

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Hemmelige beundrere

Sverige

19:30 Intolerable Cruelty

21:30 Love Island

22:30 Jeg, meg og Irene

00:45 Sleepers

06:00 Morgensending

11:05 The Ellen DeGeneres

Show

12:00 Real Housewives of

Beverly Hills

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Real Housewives of

Beverly Hills

15:00 Real Housewives of

Beverly Hills

16:00 Real Housewives of

Beverly Hills

17:00 Austenland

19:00 Indiana Jones og

krystallhodeskallens rike

21:30 Love Island

22:30 Love Island

23:30 The Choice

06:00 Morgensending

09:20 The Ellen DeGeneres

Show

10:15 The Ellen DeGeneres

Show

11:15 The Ellen DeGeneres

Show

12:10 The Ellen DeGeneres

Show

13:00 Indiana Jones og

krystallhodeskallens rike

15:30 Superoppusserne

16:30 Superoppusserne

17:30 Superoppusserne

18:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

19:30 Luksusfellen Sverige

20:30 Love Island

21:30 Love Island

22:30 The Green Hornet

00:55 Premium Rush

08:30 Morgensending

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 The Ellen DeGeneres

Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Nanny

14:30 Million Dollar Listing

New York

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Hellstrøm rydder opp -

hjemme

19:30 Charterfeber

20:30 Top Chef Jr.

21:30 Love Island

22:30 NCIS

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

08:30 Morgensending

11:05 NCIS: Los Angeles

12:00 The Ellen DeGeneres

Show

13:00 Real Housewives of

Beverly Hills

14:00 Sex og singelliv

14:30 Gordon Ramsay rydder

opp

15:30 Masterchef USA

16:30 Svenske Hollywoodfruer

17:30 Luksusfellen Sverige

18:30 Charterfeber

19:30 Charterfeber

20:30 Hemmelige beundrere

Sverige

21:30 Love Island

22:30 Law & Order True Crime:

The Menendez Murders

23:30 Sex og singelliv

00:05 Luksusfellen Sverige

©Mediabuddy


FRAMNÆS MARITIME AS

SANDEFJORD

HUSK Å BESTILLE VINTEROPPLAG

Vi tilbyr ute- og inneopplag og kan gjøre alt klart til en ny båtsesong.

www.framnes-maritime.no

Tlf: 33 42 84 00, gunnar@framnes-maritime.no

www.hurradesign.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!