26.09.2018 Views

Byavisa Sandefjord nr 168

Byavisa Sandefjord nr 168 for uke 39 - 2018

Byavisa Sandefjord nr 168 for uke 39 - 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cosmos IT

skreddersyr

løsningene

SIDE 8-9

SANDEFJORD Onsdag 26. september 2018 Uke 39 – nr. 168 Årgang 5

Stokke

u-skole i

ny drakt

SIDE 2-3

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80.

God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter,

konferanser, julebord mm.

www.holms.as

Dagens fra

99,-

Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Begge har

Dubai-cruise

med Byavisa

SIDE 16

Gransbrødre

byr opp LOGO til

oktoberfest

SIDE 6

PEC Elektro

Sandefjord

Tlf. 33 42 62 50 - www.pec.no

Adamsrød Ferdigplen AS AS

3153 Tolvsrød 3153 Tolvsrød

Adamsrødveien 102, 3153 Tolvsrød

Tlf. 33 33 00 43

Tlf.: 33 Tlf.: 33 00 3343

00 43

klubba

i sikte

Mens sittende ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) ønsker å fortsette

som ordfører i neste valgperiode, ønsker Hilde Hoff Håkonsen (Ap) å

overta ordførerklubba. Hilde kom inn som et friskt pust som lærer og

småbarnsmor i politikken i Andebu kommune i 2011. Nå vil hun altså bli

Sandefjord kommunes neste ordfører.

SIDE 4 og 26-27

Grønt på dagen!

Kvalitet og service

Besøk oss på vår hjemmeside

www.ferdiggress.no

AUTORISERT FORHANDLER AV

MODERNE VERKSTED

STOR BRUKTBILAVDELING

I TØNSBERG

FOR VESTFOLD

SUBARU SANDEFJORD

Kongens gate 5, 3210 Sandefjord. Tlf 90 90 60 50. www.subarusandefjord.no


2 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Stokke ungdomsskole e

Stokke ungdomsskole har endelig

tatt i bruk det etterlengtede tilbygg

på 4.100 kvadratmeter. Nytt lyddempende

musikkrom, nytt rom for

kunst og håndverk, nytt bibliotek,

kantine, 10 store kontorer til 60

medarbeidere og ungdomsskolen

har det fineste utearealet av alle

skolene i Sandefjord kommune.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Rektor Marita Thuve sier at hver

eneste kvadratmeter i det nye og

det gamle bygget brukes til læring

og til god utvikling av skolens

elever. I det gamle bygget er det

klasserom for elever i 8. og 9.

klasse, grupperom for elever med

spesielle behov og naturfagavdeling.

Ω Vi har et samlet personale

med bred kompetanse, og vi

fortsetter å utvikle god elever. Vi

gjør elevene mer bevisste på selve

læreprosessen, og det bidrar til

god læring. Vi har jobbet hardt de

siste fem-seks årene, og grunnskolepoengene

ved Stokke ungdomsskole

har aldri vært høyere.

Kompetente medarbeidere

Ω Det er stort å få bedre plass for

alle oss som jobber på Stokke ungdomsskole.

For her jobbes det!

Alle her på skolen jobber! Elevene

jobber med eget læringsarbeid,

og ansatte jobber med undervisning

og tilrettelegging, slik at

hver enkelt av elevene lærer mest

mulig. Stokke ungdomsskole er

en skole for alle, og med mer plass

ligger alt til rette for læring. Vi

bruker hver kvadratmeter i begge

bygg for å øke læringen. Takket

være kompetente medarbeidere

og flotte elever, har vi klart å skape

et sentrum for læring. Vi har i flere

år jobbet med underveisvurdering;

at lærer skal gi tydelige tilbakemeldinger

til hver enkelt elev i

forhold til mål. Tilbakemeldingen

skal være kort, konkret og inneholde

framovermeldinger, slik

at det gir læring til forbedring.

Elevene lærer å jobbe med tilbakemeldingene

de får, og på den

måten øke læringen. Vi ser at dette

arbeidet gir resultater, og vi skal bli

enda bedre! Med så mange dyktige

medarbeidere, og læringsvillige

elever, har vi all grunn til å lykkes!

På skoleporten.no finner du 10.

trinns eksamensresultater, standpunkt

og samlet grunnskolepoeng

for de siste årene, og vi ser en jevn

og svært god utvikling for Stokke

ungdomsskole gjennom de siste

årene, sier den engasjerte rektoren.

Vårt hovedmål er å gjøre den

enkelte elev i stand til å mestre

livet sitt; ta gode valg for framtiden,

samt bidra godt i samfunnet.

For å stå best mulig rustet til det,

trenger eleven å videreutvikle egen

kompetanse, -kunnskaper, ferdigheter,

holdninger mm, slik at de

står best mulig rustet til å forme

sin egen vei.

Fra trangt til god plass

Skolens elever har fått en ny hverdag

med kantine, nye klasserom

og et uteareal bestående av sandvolleybane,

to bordtennisbord,

linepark og Parkour – et klatrestativ.

Ω I tillegg til det flotte nybygget,

har vi fått et fantastisk uteområde.

Jeg vil påstå at vi har

det flotteste uteområdet av alle

skolene i Sandefjord. I godt og

tett samarbeid med Stokke IL, er

det blitt svært gode sambruksarealer.

De nye uteområdene inviterer

til fysisk aktivitet, -både for

de som ønsker litt aktivitet eller

mye aktivitet. Og vi har mange

fysisk aktive ungdommer her på

skolen. Stokke ungdomsskoles

elever har gjennom flere år oppnådd

gode resultater i Vestfold på

Tinestafetten og Mangekampen.

Disse resultatene står ikke på

skoleporten.no, men vi vet at

fysisk aktivitet bidrar til bedre

læring, sier Thuve.

Skoleelevene ved nestleder

Evelyn Aa. Folkvord og leder

i elevrådet Peder Bergsholm

Kværnhellen i 10. klasse,

Ludvik Aske Mikkelsen og

Ingeborg Myrsve Øgnes i 9.

klasse og Celina Torp Dahl og

FORNØYD REKTOR: Rektor Marita Thuve har all grunn til å smile etter at det

etterlengtede tilbygget med flotte utearealer er tatt ved skolestart.

Aurora Meland Andersen i

8. klasse er strålende fornøyd

med det nye tilbygget. Evelyn

og Peder begynte på ungdomskolen

da arbeidet så vidt var

kommet i gang.

Ω Det var litt trangt rundt

skolens områder, men jeg synes

det gikk fint hele veien. Vi har

fått helt nye og veldig fine klasserom,

sier Peder. Jeg synes det

har blitt mange fine løsninger

i det nye tilbygget og ute på

skoleplassen. Vi har fått en mye

bedre skoledag, sier Evelyn.

Stor overgang

Ludvik og Ingeborg har fått

merke den store overgangen

fra det gamle til det nye, selv

om mesteparten av 9. klassenes

undervisning fortsatt er i det

gamle bygget.

Ω Det er blitt mye mer sosialt

på skolen siden kantina er blitt

et populært samlingssted for

skolens elever. Vi føler at vi

ikke er så stengte inne lenger,

sier Ludvig.

Ω Vi har kunst og håndverk i

det nye bygget, men neste år får

vi undervisningen i nybygget.

Jeg synes det er blitt utrolig fint

med fin uteplass med mange

aktiviteter, og at vi kan samles i

kantina, sier Ingeborg.

Dekket bord

Celina og Aurora har likt seg fra

første dag på Stokke ungdomsskole,

og noe av det første de la merke

til var at gangene ikke var så trange

som de var vant fra tidligere.

Ω Når det ikke er så trangt i gangene

blir det ikke så mye støy og vi

har en behagelig ringeklokke når

timene begynner, sier Aurora.

Ω Vi har mange fine uteaktiviteter

som vi bruker i gymtimene.

Det er en fin skulptur vi kan sitte

på, og vi har en kantine hvor vi

kan møtes. Dette er en fin ungdomsskole

å gå på, sier Celina.

Gjennomført prosjekt

Tilbygget ved Stokke ungdomsskole

har vært etterlengt siden

det gamle skolebygget er fra

1963. Det første spadetaket ble

tatt i juni 2016, og etter to år er

tilbygget på plass til glede for

oss. Prislappen på bygget har

vært 140 millioner, og pengene

kom fra tidligere Stokke kommune.

Nybygget er tegnet av

Spir Arkitekter og Asplan Viak i

Tønsberg har stått for prosjektledelsen.

Rektor Marita Thuve

har vært med på planlegging og

fulgt utviklingen av nybygget på

nært hold.

Ω En stor takk til politikerne

som torde å satse. Det var et stort

løft for tidligere Stokke kommune

med knappe 12.000 innbyggere.

Årelange drøftinger ble til virkelighet,

og resultatet er vi svært

godt fornøyd med, sier rektoren.

espen@byavisa.sandefjord.no

MODERNE MUSIKKROM: Ved Stokke ungdomssko

Mikkelsen og rektor Marita Thuve.


26. SEPTEMBER 2018

ndelig i ny drakt


BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 3

Disse resultatene står ikke på

skoleporten.no, men vi vet at

fysisk aktivitet bidrar til bedre læring.


Marita Thuve

le har de fått et het nytt og moderne musikkrom. Foran venstre: Peder Bergsholm Kværnhellen og Evelyn Aa. Folkvord. Bak fra venstre: Ingeborg Myrsve Øgnes, Aurora Meland Andersen, Celina Torp Dahl, Ludvig Aske

KJØKKENFORNYING

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer

hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

Fra gammelt til nytt kjøkken på en dag!

Logg deg inn på vår hjemmeside www.smartinn.no og få inspirasjon til

hvordan ditt nye kjøkken kan bli

GRATIS BEFARING OG

KOSTNADSOVERSLAG!

Ring 9904 5151 for avtale

eller send en epost til

hedvig@smartinn.no

TA KONTAKT MED OSS

DERSOM DU ER LEI AV:

4 Umoderne eller slitte dører

4 Hakk og riper i benkeplate

4 Utslitte hengsler

4 Dårlige skuffer

4 Stygg kjøkkenvask

4 For lite plass

4 Upraktiske løsninger

www.smartinn.no

Kampanjetilbud!

GRATIS benkeplater ved hel fornying


4

er i gang, og ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og ordførerkandidat Hilde Hoff Håkonsen (Ap) ønsker

begge ordførerklubba. Dette er to hyggelig mennesker som vil det beste for kommunen, og de nedlegger

et stort arbeid for å gjøre Sandefjord til den beste byen å bo i. De har ulike syn på hvordan dette skal gjøres.

I denne utgaven av Byavisa får våre lesere et lite innblikk i deres bakgrunnen.

LEDERValgkampen

Neste utgave av

Byavisa Sandefjord:

10. OKTOBER

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Bjørn Ole vil beholde ordførerklubba

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H)

ønsker gjerne å fortsette som

ordfører etter neste valgperiode

2015-2019. Da har han sittet 28

år i bystyret/kommunestyret, 18

år i formannskapet og 16 år som

ordfører.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Den samfunnsengasjerte ordføreren

har i tillegg sittet 12 år i

kultur- og fritidsutvalget, hvorav

åtte år som leder, og han satt

i en fireårsperiode som medlem

av helse- og sosialutvalget.

Formannskapet har i år 25

møter og det er ni kommunestyremøter.

På spørsmål på

hvor mange politiske møter

han deltatt på vet han ikke det

nøyaktige svaret, men et raskt

regnestykke viser at han i årenes

løp av har vært på rundt

600 møter i formannskapet og

bystyre/kommunestyret. I tillegg

kommer møtene i tidligere

KF-utvalget og andre utallige

møter.

Mange grupperinger

Ordføreren er vanligvis på jobb

fra morgen til kveld. Han mottar

mange invitasjoner og prøver

etter beste evne å takke ja

så langt det er mulig.

Ω Jeg møter mange hyggelige

mennesker, og jeg prioriterer

og står på for å møte flest mulig

av kommunens innbyggere. Jeg

har ingen andre enn meg selv

å tenke på, og da prioritere jeg

mye tid på jobben som ordfører,

sier Gleditsch.

Han er samfunnsengasjert og

bidrar med mange meninger

som folk både er for og imot.

Ω Jeg er åpen person som

bruker facebook og jeg er tilgjengelig

for ansatte, politikere

og innbyggere hele døgnet jeg

er våken. Jeg stortrives som

ordfører og vil gjerne fortsette,

sier han.

VIL GJERNE FORTSETTE: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch har etter denne valgperioden 2015-2019 sittet 28 år i bystyrestyret/kommunestyret og han ønsker å fortsette

videre i politikken, fordi han «brenner for Sandefjord».

Administrasjon og ansatte

Ordføreren arbeider tett på

administrasjonen som han

mener forvalter kommunens

ressurser på en utmerket måte.

Ω Vi skal levere gode tjenester

til kommunens innbyggere, og

i Sandefjord kommune er det

utrolig mange dedikerte ansatte

som gjør en utrolig god jobb.

De går på jobb hver dag og

gjør en utrolig god innsats, sier

Gleditsch.

Han har selv gått i bresjen for

at kommunen skal sette tæring

etter næring.

Ω Vi er nødt til å ha en sunn og

god økonomi, og i Sandefjord

har vi god økonomi uten for

store låneopptak, sier han.

Mange høydepunkter

Siden han kom inn i bystyret i

oktober 1990 har han overlevd

mange høydepunkter i sin politiske

karriere.

Ω Jeg satt som for leder i

KF-utvalget i 1997 da ideen fra

Sandefjord kommune om «Den

Kulturelle Skolesekken» som i

dag er både nasjonal og internasjonalt

forankret. Vi kjøpte

prakteiendommen Midtåsen i

2006 som i dag er åpen for

allmennheten. Torp har alltid

vært den viktigste motoren for

næringsutvikling, og vi kjøpte

sammen med tidligere Stokke

kommune ca. 2300 mål på østsiden

av Torp av forsvaret til

fremtidige næringsarealer. Vi

har fått til en frivillig avtale

med grunneier Kjell Christian

Ulrichsen om økt tilrettelegging

og bruk av Yxney for allmennheten.

Opprenskningen

av Sandefjordsfjorden er gjennomført

og gir nye bruksmuligheter,

og kommunesammenslåingen

1. januar 2017 er noen

av de største høydepunktene

i de årene jeg har vært med i

politikken, sier Gleditsch.

Glad i naturen

Selv om det blir lange arbeidsdager,

så blir det tid innimellom

til å ha fri og avkobling.

Ordføreren har alltid vært et

friluftsmenneske som er opptatt

av naturens mange muligheter.

Snart setter han kursen

for fjellet i noen dager sammen

med gode jaktkamerater, der

skal han være med på elgjakta

som startet 25. september. Han

har med seg sin gode følgesvenn

hunden «Jotun».

Ω «Jotun»er i sitt ess på

elgjakta. Dette er en fin

avkobling og en lang tradisjon

i familien og et fint avbrekk

fra det politiske arbeidet, sier

Gleditsch med et stort smil.

I tillegg blir det småviltjakt

i helgene sammen med gode

venner i Andebu.

Han kobler av sammen med

gode venner, og han er ofte å

se på kulturarrangementer og

idrettsarrangementer.

Ω Jeg skulle gjerne fått tid til

å prioritere mer trening, men

jeg får ikke tid til alt. Jeg har

en god livskvalitet, sier ordføreren.

espen@byavisa.sandefjord.no

Byavisa Sandefjord

en del av Content Media

Telefon: 33 46 20 00

Besøksadresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord

Kontortid: Mandag-fredag 8-16

Hjemmeside: www.byavisasandefjord.no

Distribusjon: Easy2You AS

Opplag: 21.800 | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør:

Geir A. Arneberg, tlf: 32 80 53 57

Daglig leder:

Bjørn Larsen, tlf: 32 80 53 70

Salgssjef:

Safina Sadiq, tlf. 915 43 374

Markedsavdelingen:

Mediekonsulent:

Tine Moen, tlf 902 58 140

Annonser:

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

Redaksjonen:

Journalist:

Espen Ringdal Andersen,

tlf. 976 79 270

Tips:

E-post: red@byavisa.sandefjord.no


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 5

kan GI BEDRE konsentrasjon,

hukommelse OG HUMØR

Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

Nytt hefte

får du i din nærmeste

KIWI-butikk!

BROKKOLI

Gartner, pr. stk

12 90 BLÅBÆR I SHAKER

29 90

175 g pr. kg 170,86

36 90

LAKSEFILET

4x125 g Lerøy, pr. kg 178,00

79 00

89 00

14 90

KRYDDERURTER

9 cm potte, assortert, pr. stk

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger. Frukt- og grøntprisene gjelder uke 39

KJØTTDEIG

400 g First Price, pr. kg 92,25

FÅRIKÅLKJØTT AV LAM

Ca 1,8 kg fersk, First Price, pr. kg


6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

3/10 Porec - Kroatia

Forleng høsten med et godt opphold i Porec i Kroatia.

Båt Oslo-Kiel t/r. 1 overnatting i Leipzig, og St Johann

på nedturen. 6 netter på hotell Dimond i Porec. 1 natt i

Kufstein og Braunschweig på hjemturen. 12 frokoster,

4 lunsjer og 12 middager. 13 dg kr 16 900,-

25/10 Freimarkt i Bremen

Bli med til Tysklands eldste folkefest. Freimarkt arrangeres

i år for 983 gang. Båt Oslo-Kiel t/r og 3 netter

på Swissotel i Bremen Sentrum. På lørdagen er det

stort opptog i sentrum og god stemning i det Bayerske

festteltet. 4 frokoster, 3 middager. 5 dg kr 7 490,-

6/11 Gekås—Ullared

Ellevill shopping på Ullared. 2 netter på hotellet i Ullared,

2 frokoste og 1 middag på hotellet. Båt Sandefjord-Strømstad

inmkl bufeet med drikke t/r

3 dager kr 3 390,-

21/11 Julemarked på Oset Høyfjelsshotell

Tradisjonen fortsetter. Bli med til Oset og nyt et deilig

førjulsopphold med god julestemning og Osets fantastiske

julebord. 2 netter på Oset, 2 frokoster, 2 lusjer, 1 x

3 retters middag og 1 julebord. I kjelleren på hotellet

har man Julemarked med mye rart og velge i

3 dager kr 3 390,-

2/12 Hamburg - en sjarmerende storby.

Hamburg er en sjarmerende storby med et kompakt sentrum.

Det er gåavstand til de aller fleste severdighetene.

Båt Oslo-Kiel t/r. 3 netter på Hyperium Hotell i Hamburg,

5 frokoster, 3 middager og 2 julebord. Besøk på

Miniatur Wonderland, Bysightseeing, båttur i Havna.

9/12 Julemarked i Quedlingburg

Quedlingburg ligger i Øst-Harzen og står på

UNESCO`s vedensarvliste. Her er mange hundre bevaringsverdige

bindingsverkshus. Vi bor på hotell Zum

Bären rett ved byens torg. Julemakredet er rett utenfor

døren. Hotellet har skakkegulv og en god atmosfære-

Båt Oslo - Kiel t/r, 5 frokoster, 3 middager og 2 julebord

6 dager kr 8 490,-

TRADISJON: Brødrene Edvard (foran), Håkon og Morten arranger for niende gang den tradisjonsrike Oktoberfesten 12. og

13. oktober i Kurbadhagen. De lover garantert god stemning.

Oktoberfest med

gemütlichkeit

PROGRAM 2018

3/10 Porec - Kroatia 13 dg kr 16 900.-

17/10 Nye opplevelser i Frankfurt 8 dg kr 13 800,-

25/10 Freimarkt, Tysklands Eldsted folkefest kr 7 490,-

5/11 Ullared, Gekås Shoppingsenter 3 dg kr 3 390,-

21/11 Oset Høyfjellshotell, Julemarked 3 dg kr 3 390,-

25/11 Bremen Julemarked 6 dg kr 8 790,-

2/12 Hamburg Julemarked 6 dg kr 8 950,-

9/12 Quedlingburg, Julemarked 6 dg kr 8 490,-

16/12 Tallinn Julemarked 5 dg kr 5 990,-

23/12 Juleopphold på Straand Hotell 5 dg kr 6 350,-

29/12 Nyttårstur Straand Hotell 4 dg kr 5 350,-

28/1 Gjensynstreff til Kiel 3 dg kr 2 390,-

9/2-19 Benalmadena Spania med fly 29 dg kr 19 900,-

10/2-19 Den store Europareisen 30 dg kr 25 900,-

11/4 Påsketur til Minsk 12 dg

– «Ein prosit, ein prosit der gemütlichkeit»

er starten på den populære

tyske sangen som setter i gang

god stemning hos gjestene. God

stemning blir det garantert når

Oktoberfestivalen arrangeres i

Kurbadhagen 12. og 13. oktober.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Brødrene Morten, Håkon og

Edvard skuffer ikke sitt kjære

publikum, og for niende gang

arrangeres det to uforglemmelig

festkvelder med tradisjonsrik

mat av beste kvalitet levert

av lokale leverandører og godt

drikke til maten.

Ω Folk forventer at vi

arrangerer den tradisjonsrike

Oktoberfesten, og det skal

vi fortsette med, sier Morten

Gran med et smil.

De to festkveldene foregår i

teltet fram til midnatt, og festen

fortsetter inne på Kurbadhagen

musikk- og cocktailbar.

Hansi aus Bayern er på plass

Som alltid er Hansi aus Bayern

på plass i teltet for å skape god

tysk stemning.

Ω Han heter egentlig Hans

Fakta

Oktoberfesten

Oktoberfesten 12. og

13. oktober i Kurbadhagen.

Fredag 12. oktober åpnes

dørene kl. 18.00.

Lørdag 13. oktober åpnes

dørene kl. 17.00.

Drexler og vi har hentet han

fra Bayern. Han er helt rå på

jodling å spille trombone. Dette

er tysk populærmusikk på sitt

beste, sier Edvard Gran smilende.

Ω Han begynner alltid med

å si «Meinen damen und herren»,

sier Morten Gran.

Edvard Gran sier at menyen

består av store svineknoker,

bratwürst, sauerkraut (hodekål),

sennep og verdens beste

hjemmelagede potetstappe.

Ω Det er nok av mat til gjestene

som det alltid er, sier Edvard

Gran.

Sandefjord Brass Symposium

er som vanlig på plass og framfører

tradisjonsrike musikalske

toner av høyeste kvalitet.

Ω Brassen har lovet at de

kommer til og «showe» mer

i år enn tidligere, sier Edvard

Gran.

DJ Howard spiller

Programleder, musikkprodusent

og en av landets mest

populære DJ`er er Howard

og han spiller kjente låter

hovedsakelig fra 1980-tallet.

DJ Howard som heter

Håvard Sylte har blitt fast

inventar på Oktoberfesten.

Ω Det er bunn gass med DJ

Howard. Vi skal som alltid

også ha konkurranser med

flotte premier, sier Edvard

Gran.

Hele folket i arbeidet

Oktoberfesten som går over

to dager krever mange folk

i arbeid. Vakthold, servering,

folk i barene og rydding

gjør at over 40 personer er i

arbeid de to kveldene.

Ω Vi setter folk i arbeid,

fordi dette skal være en hyggelig

fest av høy kvalitet. Det

kommer mange mennesker

og vi skal ta godt vare på

dem. Vi sørger for at de hygger

seg med god mat og god

drikke. Dette er ekte tysk tradisjon.

Vi gleder oss stort til

Oktoberfesten, sier Morten

Gran.

Brødrene stiller som alltid

i hederlosen og i godt humør.

espen@byavisa.sandefjord.no


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 7

SPAR

3 000,-

RAIS VIVA L 120,

NÅ FRA

21 620,-

sterkkommunikasjon.no Forbehold om feil

SOM AVBILDET I HVIT MED

STÅLDØR, NÅ 24 620,-

www.sterkkommunikasjon.no Med forbehold om evt. trykkfeil.

HOLD VARMEN I VINTER!

gjør høstens peiskupp nå!

SPAR

3 000,-

HWAM 3120 MED

AUTOPILOT, NÅ FRA

17 995,-

knallpris!

TERMATECH TT20 BAZIC, NÅ FRA

8 990,-

CONTURA I5

PEISINNSATS, NÅ FRA

12 900,-

CONTURA 510G STYLE

HVIT, NÅ FRA

16 900,-

AVBILDET MODELL MED

DØR FORAN VEDROM,

NÅ FRA 18 350,-

SPAR

1 500,-

SPAR

2 000,-

SPAR

3 000,-

TERMATECH

TT20RS MED

KLEBERSTEIN,

NÅ FRA

15 490,-

SE ALLE TILBUDENE PÅ

VARMEFAG.NO

GJELDER TIL 8. OKTOBER

Arne Andresen As

Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 - www.arne-andresen.no


NÆRING

VALUTAKURSER

9,51 8,13 10,72 91,83 127,49

2,21 6,29 5,90 7,24 841,07

8

6

AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

nyetablerte

ADAM OG EVA HÅRSTUE AS

Org.nummer: 921 418 027

Forretningsadresse: Kongens

gate 19, 3211 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Frisørtjenester og alt hva

her naturlig hører innunder.

Kapital: NOK 30.000,00

Daglig leder: Rami Bader Alahmad

DLD BYGG OG

METALLGJENVINNING

SEBASTIAN BONESCU

Org.nummer: 921 412 819

Forretningsadresse: Hallenstvedtveien

2, 3158 ANDEBU

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Kjøp og salg av jernskrap

klasse 1, kompleks jern og diverse

metaller. Kjøp og salg av brukte

biler. Bygg og renovering av hus.

Flytt og transport.

Innehaver: Sebastian Bonescu

OSLO BØRS

Sist uke

Siste året

+1,88% +19,49%

– Vi skreddersyr løs

Cosmos IT er en totalleverandør av

IT-tjenester med fokus på skytjenester

og hosting levert fra eget datasenter

på Skolmar 38 i Sandefjord.

Med deres gode kompetanse og

fagkunnskap fokuseres det på kundespesifikk

service i kombinasjon

med god systemstøtte.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

PARRY CONSULTING AS

Org.nummer: 921 423 950

Forretningsadresse: Bekkestien

17H, 3218 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Konsulentvirksomhet,

utleie av arbeidskraft, hovedsakelig

innen helse- og omsorgssektoren.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Martin T. Parry

R SØREIDE

Org.nummer: 921 385 064

Forretningsadresse: Svibelveien 4

3228 SANDEFJORD

Organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Formål: Salg av diverse varer

innen husholdning og hage, elektronikk,

bil og MC-utstyr, skjønnhet

og velvære, baby og barneutstyr i

nettbutikk.

Innehaver: Rune Weiseth Søreide

STRAND VINDU AS

Org.nummer: 921 418 698

Forretningsadresse: Stadionveien

5, 3214 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Oppføring av bygninger,

rehabilitering av vinduer og

fasader.

Kapital: NOK 200.000,00

Daglig leder: Tore Strand

TSPH HOLDING AS

Org.nummer: 821 423 082

Forretningsadresse: Sandkollveien

24, 3229 SANDEFJORD

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Formål: Eie og investere i aksjer og

andeler i andre virksomheter, fast

eiendom og å foreta finansielle

investeringer, samt hva herved står

i forbindelse.

Kapital: NOK 30.000,00

Styrets leder: Thorvald Skudem

Bedriften overtok lokalene til tidligere

Dekorima AS som flyttet

til Nordre Fokserød. Lokalene til

Cosmos It er helt nyoppussede,

lyse og trivelige, og de ansatte har

fine kontorer og topp moderne

verktøy (utstyr) som er nødvendig

for å kunne levere tjenester av

høyeste kvalitet. Det er gjort betydelige

investeringer i oppgradering

av lokalene og i elektroniske

og fysiske sikkerhetstiltak.

Bakgrunnen for å etablere

Cosmos IT var å bygge opp et

selskap med kompetente medarbeidere

som tilbyr et bredt spekter

innen IT-drift og outsourcing

lokalt i Vestfold.

Humørfylt

Tonen blant de ansatte er god

og humørfylt.

Ω Vi er tidligere arbeidskamerater

med høy kompetanse.

Vi er fleksible, ærlige og har

mye humor, sier driftsansvarlig

Svenn-Erik Edlund med et

stort smil.

Ω Takhøyden er stor og vi

utfyller hverandre på en god

måte, forteller teknisk ansvarlig

Jørgen Ottesen.

Ω Vi satser offensivt og ser lyst

på framtiden, sier daglig leder

Torbjørn Skarvang Engstrøm.

Tilpasset bedriftens behov

Bedriftens styrke er å lage

helhetlige, skreddersydde løsninger

som passer den enkelte

bedrift.

FINE KONTORER: Kontorene til Cosmic IT er helt nyoppussede. De er lyse og

trivelige.

Ω Det passer ikke for alle å

kjøpe standardiserte tjenester

og produkter basert på strømlinjeformede

miljøer. Våre konsulenter

setter kunden i fokus,

og lager kundetilpassede løsninger

som dekker bedriftens

behov, forteller de ansatte på

Skolmar.

Ω Vi hjelper til med bestilling

og installering av IT-teknisk

utstyr for alle våre kunder både

ved fysisk tilstedeværelse og

via fjernstyring. Kundene skal

være trygge på at de til enhver

tid har de beste IT-løsningene,

og gjennom en kostnadseffektiv

organisasjon leverer vi disse

til riktig pris. Vi ser på alle

kundeforhold som viktige, små

eller store, og vil være proaktive

med å komme med forslag

til forbedringer og endringer

til nye produkter og løsninger

som er til fordel for kunden,

sier Engstrøm.

Styreformann Thomas Beck

har stor tro på selskapet som

investor, og sier det er lagt en

langsiktig strategi for bedriften.

Dette er fremtidsrettet

virksomhet som vi gjerne vil

ta del i, sier han. Vi har stor

tro på Cosmos IT sitt konsept

og fremtid. Sammen med flere

solide investorer vil han bidra

til å bygge opp Cosmos IT i

årene fremover.

Fakta

Cosmos

Cosmos IT AS, Skolmar 38, etablert

våren 2017, og ansatte

sin første medarbeider i juni

2017.

Eierstruktur: De ansatte,

Marked Holding AS, BOG

Invest AS og Beck Holding AS.

Styrets leder er Thomas Beck.

Ansatte: Daglig leder: Torbjørn

Skarvang Engstrøm, teknisk:

Jørgen Ottesen, drift: Svenn-

Erik Edlund, marked: David

Shahabi og salg: Tore Blaschek.

Tjenester

Cosmos IT kan tilbys følgende

tjenester: IT-tjenester –

med arbeidsplassen (bedriften)

i fokus kan Cosmos IT

ta hele IT-driften fra PC via

trådløse nett, svitsjer, routere

og brannmurer til servere

med datalagring. Skytjenester

– med optimal driftssikkerhet.

Serverpark – vi eier vår

egen serverpark med siste

teknologi. Serverdrift – skalerbare,

kostnadseffektive og

skreddersydde serverløsninger.

IT-support – vi har driftspersonale

som er tilgjengelig

for support hele døgnet året

rundt. Kort responstid og høy

servicegrad.

espen@byavisa.sandefjord.no

OPTIMISME: Cosmoc IT på Skolmar satser stort og

og daglig leder Torbjørn Skarvang Engstrøm. Bak fra

KontorloKaler til leie

Byavisa Sandefjord har kontorlokaler til fremleie fra 1. mai i år. To kontorer på til sammen

ca 10 kvm leies ut hver for seg eller samlet. Til lokalene er det tilgang til kjøkken og toalett.

Kontoradressen er Søndre Kullerød 4a.

Gode parkeringsmuligheter.

Kontaktinfo: Bjørn Larsen, daglig leder

Tlf: 411 00 999

E-post: bjorn.larsen@contentmedia.no


Over halvparten vil bruke elbilen som reservelager

Elbilen kan bli kjekk å ha ved et strømbrudd den dagen den kan levere lagret strøm til huset. Godt over

halvparten av norske elbilister er klare. Dette kommer fram i Norsk elbilforening siste medlemsundersøkelse,

Elbilisten 2018. Svarene baserer seg på en 1-10 skala, som varierer fra «veldig uenig» til «veldig

enig» på spørsmålet «Jeg vil bruke elbilen som reservelager hvis det blir strømbrudd». Over halvparten

(51 prosent) var enig eller veldig enig i at dette er en god løsning. Gjennomsnittet endte på 6,1 av 10.

ninger

Flere enn før dopes ned på ferie

Ferske tall fra Tryg Forsikring viser at de verste landene er Kroatia, Albania og Bulgaria, men

også i land som Spania og Italia blir dette mer vanlig. – I de fleste tilfellene har de norske

turistene vært på et utested og hatt det hyggelig. Så har noen puttet noe i drinken deres, slik

at de fikk black-out og ble helt satt ut. Når de våknet og kom til seg selv en stund etter, var

de gjerne frastjålet alt av verdisaker, sier Roy Vetaas, reiseekspert i Tryg Forsikring.

26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt 9

Markering av Eldredagen

FNs internasjonale Eldredag 1. oktober

blir markert flere steder i Sandefjord.

Det starter i tidligere Stokke

kommune på Soletunet og

Engveiensenteret med underholdning

ved Frode Øyen og

det blir sosial sammenkomst

med bløtkake, kaffe og gratis

blomsterutlodning. Mottoet for

arrangementene er «Leve hele

livet». Kl. 11.00 på Soletunet og

kl. 12.00 på Engveiensenteret.

På Andebu sykehjem står Elling

Hem for underholdningen og

der serveres middag, kaffe og

kake. Arrangementet starter kl.

14.00. På Forsmannsenteret

kommer det representanter fra

Eldrerådet, og motto for samtalene

er «Hva er viktig for meg».

Servering av kaffe og bløtkake.

Arrangementet begynner kl.

12.00. På Kamfjordhjemmet

blir det konsert ved Leif Inge

Thormodsæter i regi av Den

Kulturelle Vandringstaven.

Det serveres kaffe og bløtkake.

Konserten begynner på 17.00.

På Nygård bo- og behandlingssenter

kommer populære Kjell

Elvis for å synge kjente og kjære

låter Elvis Presley. Servering av

kaffe og bløtkake. Konserten

starter kl. 17.00. Alle arrangementene

er gratis. Det blir festaften

for seniorer på Scandic Park

Sandefjord i regi av Den Kulturelle

Vandringsstaven. Start kl. 18.00

og billetter selges på Hjertnes.

red@byavisa.sandefjord.no

NÆRINGSEIENDOM til leie

Sjekk mulighetene på www.sondre-eiendom.no – Vi eier og leier i dag ut

101.000 kvadratmeter næringslokaler fordelt på 26 bygg i søndre Vestfold.

de ansatte og ledelsen har stor tro på framtiden. Kunnskap og kompetanse er deres styrke. Foran fra venstre: Styreleder Thomas Beck

venstre: Tore Blaschek, Jørgen Ottesen, David Shahabi og Svenn-Erik Edlund.

oss på

Tlf. 469 72 500

www.sondre-eiendom.no

Behov for å samle dine lån?

Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett

lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele

refinansieringen for deg.

Lån fra 10 000–300 000 kr på resursbank.no

Du kan også ringe oss på 23 96 34 34.

Kostnadseksempel: Eff.rente 16,75 %, 65 000 kr, o/5 år, Kostnad: 29 052 kr, Totalt: 94 052 kr. Beregningen er gjort 30-09-2017.


10TEMA HJEM OG BOLIG

| BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Åtte gode grunner til å

Gardiner gjør mye for interiøret.

Men de har også mange egenskaper

utover at de er fine å se på. Her

følger åtte gode grunner til å utstyre

boligen din med gardiner.

MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

tekst

STIL: Det finnes gardiner for alle og enhver, som kan bidra til å understreke stilen

du ønsker å skape.

Foto: Borge

1. Demper støy

Alle typer tekstiler bidrar til å

dempe støy i boligen, og gardiner

er intet unntak. Det demper romklang

og sørger for at det er stillere

rundt oss. Lange, fôrede gardiner

er effektive lyddempere. Det finnes

også egne tekniske akustikktekstiler

for deg som ønsker lettere

og tynnere gardiner, som er vevd

med lydabsorberende fiber, slik at

de fanger opp lyd.

2. Beskytter mot sola

Særlig på soverommet er gardiner

et «must» for å holde sola

ute. Alle gardiner vil skjerme litt

DOBBEL GLEDE: Med liftgardin bak og lange dekorgardiner foran, får du dobbelt

opp med gode egenskaper og estetikk og funksjon i ett.

Foto: Tapethuset

for sola, men best effekt får du

ved å bruke spesialtekstiler eller

mørkleggende fôr. Tekstiler med

høy lystetthet skjermer mest, og

mørkleggende tekstiler i dimouteller

blackout-kvaliteter demper

sollyset effektivt. Et vanlig tekstil

kan fôres for å oppnå samme

effekten. Bruk da gjerne en enkel

dimout eller blackout som fôr.

Litt lengde på gardinene gjør at

du ikke får store lysgliper.

3. Stopper gjenskinnet

Hvem har vel ikke irritert seg over

sollyset som flommer inn gjennom

vinduet i stua og gir gjenskinn på

TV-skjermen? Det er et unødvendig

irritasjonsmoment i hverdagen.

Med gardiner du kan trekke

for, kan du stoppe refleksjonen –

og dermed også irritasjonen.

4. Stenger kulda ute

Gardiner luner i trekkfulle vin-

KJØKKENFORNYELSE

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater

og vask. Passer alle typer kjøkken,

uansett alder

GRATIS

BENKEPLATE

ELLER VASK

ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP

Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154

GRATIS befaring og kostnadsoverslag


Ta vare på deg selv og andre – bruk refleks

Helt fra september og frem til slutten av mars er det mørkt store deler av døgnet.

Skumring, dis og tåke gjør også sikten svært dårlig. Uten refleks kan ikke bilister

se deg før cirka 25 meter unna. Det er ekstremt kort avstand i fart! Når du bruker

refleks derimot, er du synlig på hele 140 meters avstand, og hvis bilisten har på

fjernlyset er du synlig på 400 meters avstand.

26. SEPTEMBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | tema11

henge opp gardiner

bolig. Lange, fôrede velurgardiner

gir et helt annet uttrykk enn

korte, lette liftgardiner.

HELHET: Gardiner demper støy, stenger sol og kulde ute, luner og skaper helhet

– blant annet. Mange gode egenskaper i tillegg til at det ser flott ut. Foto: Intag

duer, og holder kulda borte – et

stort pluss i et land der gradestokken

viser minusgrader

store deler av året.

5. Gir et lunere uttrykk

Det er ikke bare fysisk at gardiner

varmer. Også estetisk

kan gardiner og andre tekstiler

bidra til å gjøre interiøret varmere

og lunere. Norske moderne

interiør har lenge vært preget

av harde, kalde overflater,

og da kan gardiner tilføre en

nødvendig mykhet og lunhet.

6. Understreker en stil

I tillegg til å mykne opp interiøret,

kan gardiner også være

med på å understreke din stil.

Det finnes tekstiler i en lang

rekke kvaliteter, farger og mønstre,

så det bør være enkelt å

finne noe som passer deg og din

7. Skjermer for innsyn

Vi nordmenn er ganske private

av oss. Samtidig blir det

tidlig mørkt store deler av året

i dette landet, og med mange

store vindusflater og lys inne,

blir vi sittende på utstilling i

vår egen stue. Ved å henge opp

gardiner, kan du skjerme deg

for naboens nysgjerrige blikk

utenfra.

8. Skaper helhet

De rette gardinene kan være

elementet som binder resten

av interiøret sammen og skaper

en fin helhet. Ta opp farger

fra det øvrige interiøret,

som tapetet og putene, for å

binde alt sammen. Men pass

på at det ikke blir for riktig –

da kan det fort bli litt kjedelig.

red@byavis.sandefjord.no

ASTRI DYBING ER

UTE MED NY BARNEBOK

Fransk

Gourmet

bokEN oM

INgEborg

og PEgasus

Er uTE TIlsalgs

kr. 279,-

Vi lager gjerne

koselige

julegaver for ditt

firma!

I denne boka blir vi kjent med Ingeborg og hesten Pegasus. Er han en fantasi-hest?

Eller finnes han på ordentlig? og den krøllete damen Eva, som pappa tydeligvis liker så godt, er hun rar

eller grei? Hva med sønnen Daniel? Er det mulig å like han, mon tro? Det viktigste spørsmålet Ingeborg

har, handler likevel om en hund. kommer hun noen gang til å få seg en ny? «Ingeborg og Pegasus»

er en høytlesingsbok for mennesker som liker dyr, mennesker som er skeptisk ovenfor nye mennesker,

mennesker som forelsker seg og mennesker med fantasi og savn. Passer for barn fra 6 år og opp.

Forfatteren: astrid Dybing er født: 1940, kommer fra oslo, men har bodd

i sandefjord i 19 år. En mini - låtskriver og spiller piano etter gehør.


12 TEMA | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Slik blir du k

VASK: Gammel tobakksrøyk er det få som setter pris på. Den kan fjernes ved hjelp av grundig vask og et nytt strøk maling.


Foto: Jordan

Det finnes maling som effektivt fjerner

røyklukt fra huset ditt. – Å få det luktfritt

er enklere enn mange tror, sier Christine

Hagen Pettersen.

ROBERT WALMANN/IFI.NO tekst

Lukten av gammel tobakksrøyk

er ikke bare skjemmende og plagsomt.

Den kan også forårsake

verditap på boligen din. Meglere

hos DNB Eiendom sier at mange

snur i døra på visning når boligen

stinker av røyk. De mener det er

vanskelig å holde på visningsbesøket

når det lukter røyk.

Gode råd

Kjerringråd mot vond lukt inne

er mange. Alt fra å sette ut

skåler med eddik og epleskiver

– til rundvask med salmiakk.

Men egentlig trenger du bare

maling. Isolerende maling.

Maling som isolerer

− Denne malingen er konstruert

slik at den blant annet kapsler inn

lukt. Jeg tror mange vil ha nytte

av den for å bli kvitt røyklukt, sier

Christine Hagen Pettersen hos

malingsprodusenten Beckers.

Mot vann og brann

Hun snakker om en hvit, helmatt

grunning- og dekkmaling

som er utstyrt med spesielle

isolerende egenskaper. Til bruk

innendørs. «Isolermaling»

stopper også gjennomslag av

brann-, sot- og vannskader. Den

klarer også noen typer sprittusjer,

sier hun, og legger til at

overflatene må være vasket og

tørre før malingen påføres.

Fjerner misfarging

Også Nordsjö vet at flekker fra

brann- og vannskader kan være

vanskelig å skjule. Spesielt gjennomslag

fra nikotin er plagsomt

på vegger og i tak. Derfor har

de utviklet «Original Sperrehvit

Isolerende». Det er en grunning

og toppstrøksmaling ment til

isolering av tak og vegger som

er misfarget. Teknisk sjef hos

Nordsjö, Per Myhre, forteller at

malingen skal brukes på slette,

rene flater.− Malingen kan også

brukes som selvstendig toppstrøk.

Men du kan også male over den

med ønsket farge, sier han.

Maling og vask

Er det lukt som er problemet,

mener Myhre at vask og

maling vil fungere.− Dersom

du vasker grundig og maler

flatene på nytt med tradisjonell

interiørmaling, vil gam-

Benytt sjansen - få flere kvalitetsglass

for pengene!

Alle

glassene

kommer

i 2 pk.

Flekkavvisende,

tåler støt og

enkel å vaske

- perfekt til

kjøkkenet!

GLASS FRA

LUIGI BORMIOLI,

HOLMEGAARD

OG ROSENDAHL

- vi spanderer den billigste

FOR

32

Glass fra Luigi Bormioli, Holmegaard, Rosendahl

Vi spanderer den rimeligste

674,-

GRYTE ALL STEEL 10 LITER

I 18/10 rustfritt stål med 3-lags induksjonsbunn som fordeler

varmen optimalt. Til alle koketopper. Før 1499,-

299,-

LADY WONDERWALL 3 LITER

Varig Vakre Vegger. En vakker sikematt maling med ulike

robuste egenskaper.

- Ekstrem slitesterk

- Flekkavvisende

- Langvarig flott resultat

55%

Stor gryte!

Hverdagsimponer med fårikål!

49 50

KRYDDERBOKS STÅL 6,5 CM

Benytt gjerne vår kundeparkering i bakgården

Jernia Gleditsch

Tlf: 33 44 83 20

Dronningensgt. 3 - 3211 Sandefjord

Åpningstider:

man-fre 9-17

torsdag 9-18

lørdag 9-16


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | tema13

vitt røyklukt

NY DUFT: Isolasjonsmaling gir nytt håp til nye boligkjøpere som har overtatt hus

med lukt i veggene.

Foto: Robert Walmann/ifi.no

mel røyklukt forsvinne etter

hvert, sier han.

Ikke glem interiøret

Per Lund Nielsen er rådgiver for

malingsprodusenten Butinox.

Han mener røyklukt også fester

seg i interiøret i et rom.

− Skal man redusere røyklukten

er det i tillegg til å male,

nødvendig å rense gardiner, sofaer,

puter og tepper slik at disse

gjenstandene heller ikke avgir

røyklukt, sier han.

Vask som virker

For å bli kvitt gjennomslag av

nikotin i tak og vegger, anbefaler

han å bruke Butinox Interiør

Sperrende Maling.

− Husk at før malingen påføres

må det vaskes. Jeg ville vasket

overflatene med Butinox

Interiørvask eller Tyrilin

Panelrens. Det vil også bidra til

redusert røyklukt, sier han.

Egen nikotinrens

Roger Fridheim hos Flügger

mener lukt fjernes effektivt

med sot- og nikotinvask.

− Jeg tipser gjerne om vår

«Fluren 49 Sot- og Nikotinrens».

Men vær nøye med å sjekke blandingsforholdet

før bruk. Maler

du over flatene etter vask, vil

lukten forsvinne, sier han.

red@byavisa.sandefjord.no VOND LUKT: Få av oss ønsker lukten av gammel tobakksrøyk velkommen inne. Heldigvis kan man bli kvitt den. Foto: iStock

Trenger du

å fornye

gulveT diTT?

vi utfører rehablitering av bad,

nybygg, service

og alt innen rørarbeid

Vestfold Gulvsliping

utfører sliping og

totalbehandling av

alle typer tregulv.

Vi er også behjelpelig

med valg av

behandling hvis du

skulle være usikker.

ta kontakt og få et tilbud

Mange års

erfaring

i bransjen

Husk at befaring er gratis!

Du kan besøke oss på: www.vestfoldgulvsliperi.no/

og www.facebook.com/vestfoldgulvsliperi/

E-post: vestfold.gulvsliperi@gmail.com

eller ring oss på tlf. 98 61 15 98 for en hyggelig prat.

Kilen Rør AS

Tlf. 45 29 66 61,Vesterøyveien 2, 3235 Sandefjord

post@kilenror.no


14 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Ny tur

9. november

Ønsker du å bli med på en

BEHANDLINGSREISE

til øyesykehuset i Kina?

Reisen varer i 15 dager, og pasienter med ulike øyelidelser får

en fullstendig utredning av kinesiske øyeleger med påfølgende

daglig behandling. Dette er en intensiv behandling med akupunktur

i kombinasjon med tradisjonell kinesisk medisin og vestlig

medisin, såkalt integrert medisin. Det blir gode muligheter til å

oppleve Beijing og Kina; en stor kulturell opplevelse i seg selv. Erik

Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund reiser sammen med sine

norske pasienter.

Behandlingen på Eye

Hospital foregår hver

ukedag, og våre

pasienter får egne

behandlingsrom på

sykehuset.

På kveldstid har vi lagt

inn noen aktiviteter

som tur til Den Kinesiske

Mur, Sommerpalasset

og shopping på det

berømte Silkemarkedet.

Erik og Ole Jørgen vil

være tilgjengelige og

kan både ringes og

treffes mange ganger i

løpet av reisen.

VI ORDNER

• Fly

• Transport til og fra flyplassen

• Hotellopphold 15 døgn på femstjernes hotell

• 15-dagers reisepass på T-bane i Beijing

• To felles middager (alt inkludert)

• To utflukter

• Visum

• Behandlingen, som består av undersøkelser, analyser, laboratorium og

fullverdig behandling med tett oppfølging av sykehuset øyeleger og

professorer.

• Tett kontakt med reiselederne.

Pasientene kan gjerne ha med ledsager som deler hotellrom.

Eye Hospital of China Academy of Chinese Medical Sciences ble åpnet i 1994. Sykehuset ligger

i Beijing og er underlagt det statlige ‘administrasjon av tradisjonell kinesisk medisin’ i Kina. Sykehuset

er et førsteklasses sykehus i verdensmålestokk med mange funksjoner som klinisk praksis,

forskning og undervisning.

St. Olav Eye Clinic er samarbeidspartner i Skandinavia.

Velkommen til

Eye Hospital China Academy of Chinese Medicine i Beijing!

For mer informasjon

se nettsidene www.stolaveye.no/pasientreiser/

Eller ring Erik: 481 02 893/Ole Jørgen: 957 71 478

St. Olavsgate 4, 3126 Tønsberg I Sørkedalsveien 10a, 0369 Oslo

FLERE AKTIVITETER: Martin Nilsen (t.v.) stiller scenen til disposisjon til de som har lyst til å prøve

seg, mens Hans-Inge Westbye er ansvarlig for brettspillkveldene.

– Scenen er din

Martin Nilsen på The Note er

godt kjent i musikkmiljøet,

men han vil gjerne komme

i kontakt med musikkinteressert

ungdom eller voksne

som ønsker å synge eller

spille på en scene.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN

tekst og foto

Han er sikker på at det

finnes mange talenter

som ikke har fått prøve

seg på en scene, og

Martin stiller scenen til

disposisjon til de som lyst

til å prøve seg.

Ω Ta kontakt med meg,

så tar vi en prat og en finner

en dag du kan gå på

scenen, sier Martin med

henvisning til de som sitter

hjemme og har lyst til

å opptre på en scene.

Satser videre

Martin Nilsen satser

for fullt med konserter

på The Note café- og

musikkbar. Han har igjen

satt sammen et variert

og spennende program

for enhver smak. Flere

lokale band entrer scenen

i ukene framover.

12. oktober kommer

Phillips Pirater til The

Note og dagen etter blir

det storbandmusikk med

Opus One Big Band fra

Andebu.

Sandefjord Storband er

60 år, og det ble markert

med en fullsatt Hjertnes

med mange kjente gjesteartister.

Storbandet drar i

gang en skikkelig konsert

på The Note 20. oktober.

Ω Jeg får mange henvendelser

om band som

ønsker å spille på The

Note. Det blir flere konserter

med lokale band

som jeg vet folk liker, sier

Martin Nilsen.

Brettspill og folkequiz

Det har startet flere

aktiviteter på The Note

i høst. På programmet

står brettspill og folkequiz

på onsdagskveldene.

Brettspillkveldene er det

Hans-Inge Westbye som

står for.

Ω Idéen bak brettspillaften

er å skape en sosial

arena for oss som er over

20 år som liker brettspill.

Man får hjernetrim og

samtidig har vi det sosialt

og hyggelig mens vi spiller.

Vi har både enkle og

avanserte spill så det er

ingen problem for hvem

som helst å være med om

du er 20 år eller 50 år. Vi

spiller mellom kl. 18.00

og 23.00 på onsdager,

Fakta

The Note

Disse spiller på The

Note:

28. og 29. september:

Friendship – dansemusikk

fra 1980-tallet til

dags dato.

6. oktober: Powder

Finger – Neil Young

Tribute Band.

12. oktober: Philips

Pirater – Philip

Andersen – gitar og

sang, Per Jørgensen –

bass og André Nilsen

– trommer.

13. oktober: Opus One

Big Band. Storband fra

Andebu.

20. oktober: Sandefjord

Storband under ledelse

av Hans Mathisen.

Brettspillkvelder:

26. september, 10.

oktober, 24. oktober,

7. november og 21.

november.

Folkequiz:

3. november, 17.

oktober, 31. oktober,

14. november og 28.

november.

sier Westbye. Den andre

onsdagen arrangeres det

folkequiz som er en enkel

quiz hvor det er mindre

konkurranse og mer sosialt.

Folkequizen begynner

kl. 19.30

-Vi har gøy sammen og

vi lærer litt samtidig, sier

Westbye med et smil.

espen@byavisa.sandefjord.no


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt15


16 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Eksotisk Dubai-cruise med Byavisa

Bli med Byavisa på eksotisk sjudagers

cruise fra Dubai i januar – i regi

av Dag Aasbø Travel. Cruiset foregår

med det majestetiske skipet MSC

«Splendida» – hvor det meste er

inkludert.

TRYGGVE CLAUSSEN tekst

For 9.900 kroner samt drikkepakke

til 1.680 kroner kan du

bli med Byavisa til De Arabiske

Emirater.

Leserturen går av stabelen

18. til 26. januar. Det blir

satt opp buss fra Sandefjord

via Drammen som frakter hele

reisefølget til Gardermoen for

avgang med nattfly klokken

23.00. Ved ankomst Dubai på

morgenen etter blir det først en

sightseeingtur får å se denne

fascinerende, småcrazy storbyen

med et kjapt besøk på Burj

Khalifa – verdens høyeste bygning

på 828 meter. Deretter tar

følget en Abra-båt over Dubai

Creek til gamle historiske Dubai

og gull krydder soukene. Turen

avsluttes ved cruisehavnen, hvor

reisefølget går ombord på MSC

Splendida.

– Den første dagen kan nok

oppleves litt kaotisk, før man har

funnet seg til rette på cruiseskipet,

forteller Dag Aasbø-guide

Liz Geiwald Gauperaa, som skal

være reiseleder for leserturen.

Et klasseskip

Luksusskipet MSC «Splendida»

med plass til 3.900 passasjer,

hvorav et mannskap på 1.500,

blir reisefølgets «hjem» de neste

sju døgnene. Skipet er 333,3 m

langt, og består av 18 dekk – hvorav

13 for passasjerer.

Det første som skjer om bord

på skipet blir obligatorisk livbåtsøvelse,

registrering av betalingskort

Ω samt å finne veien til

restaurantene. Byavisa anbefaler

våre reisende å kjøpe drikkepakke

til 1.680 kroner via Dag Aasbø

Travel før avreise, da dette er

rimeligere. Under sjøferden i den

arabiske verden, kan man selv

velge hvilke utflukter man vi delta

på. Reiseleder Gauperaa anbefaler

spesielt en fire timers utflukt

i Muscat og i Abu Dhabi med

besøk i den storslåtte, vakre Sjeik

Zayed grand Mosque. Moskeen

kan ta imot hele 40.000 besøkende

og skilter blant annet med

et håndflettet teppe på 5.000

kvadratmeter. Her må man

imidlertid dekkes til som kvinne

med lange armer og lange bukser,

kjole eller skjørt. Hvitt eller

gjennomsiktig er forbudt, og man

må bruke skjerf på hode for å

dekke til håret. Til opplysning er

det kun i Moskeen det er såpass

strengt for turistene.

Kronologisk reise

Første dagen ankommer man

Abu Dhabi i de forente Arabiske

Emiratene. Presidenten har

sitt sete her. Det samme har

mange oljeselskaper, ambassader

samt regjeringen. Dette

er de sju emiratenes hovedstad

og administrative senter. Abu

Dhabi har 1,8 millioner innbyggere

fra 160 nasjonaliteter,

og er den mektigste og rikeste

av de sju emiratstatene. Abu

Dhabi betyr Gazellens far. 170

km sørvest for Abu Dhabi ligger

paradis øya Sir Bani Yas

Island. Da sjeik Zayed valgte

denne øya som tilfluktssted

1977, forbød han all jakt og

utviklet et viltreservat her. Så

her kan man melde seg på tur

rundt i reservatet i jeepbusser

se ville dyr og sjeikens sommerpalass.

Ellers er det mulig

å spise lunsj eller nyte bad,

strand og sol.

– En dag til sjøs er deilig og

avslappende, fordi da kan man

nyte livet ombord, forklarer

Gauperaa.

Båten seiler videre til Omans

hovedstad. Der blir det et

møte med eksotiske Muskat –

hovedstaden i Oman, og en av

Midtøstens eldste byer.

– Byen er ren og pen, og er

omkranset med fjell og vann.

Dessuten har den et flott operahus,

forteller Gauperaa.

Mutthra Souk er en opplevelse

i seg selv. Her kan man

blant annet få en fantastisk

ferskpresset mangojuice ved

mange av de morsomme og

eksotiske basarene.

Neste dag legger man

til i Khasab i Oman på den

lille halvøya Musandam ved

Hormuzstredet omgitt av de

forente Arabiske Emirater.

Det går som regel shuttlebusser

fra skipet in til Khasab og

tilbake til skipet.

– Det er fantastisk å stå ute

på dekk ved soloppgang eller

solnedgang og nyte synet. Og

selvsagt kan man få deilige

behandlinger i spa eller en

drink i jacuzzien, oppfordrer

den erfarne reiselederen.

For øvrig anbefaler hun spaserturer

på dekk for å holde

formen, drinker i baren, internasjonale

show av høy klasse

hver kveld.

Den siste dagen som vi ligger

til kai i Dubai anbefaler hun

også et besøk i Dubai Mall som

er en severdighet i seg selv.

– Hvis de reisende har spesielle

ønsker er det bare å si

fra så prøver vi å få det til hvis

det er mulig. Jeg håper på et

flott cruise med mange eksotiske

og spennende opplevelser

sammen, sier Liz Geiwald

Gauperaa.

red@byavisa.sandefjord.no


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt17

FRAMNÆS MARITIME AS

SANDEFJORD

HUSK Å BESTILLE VINTEROPPLAG

Vi tilbyr ute- og inneopplag og kan gjøre alt klart til en ny båtsesong.

www.framnes-maritime.no

Tlf: 33 42 84 00, gunnar@framnes-maritime.no

www.hurradesign.no


18 ANNONSER | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

VÅRTILBUD!

Alle busker og vintergrønt

klatreplanter, roser, trær, hekk osv

1/2 PRIS

÷30%

17. mai bukett

Med forbehold om trykkfeil

og prisendringer

4 lyng

KUN 100 00

Stauder

11 cm i potte

hele sortimentet

Hagehortensia

2 stk

alle

utekrukker

÷30%

298,-

3 sekker av 50 liter

kvalItetsjorD

1 stk

KUN 169 00

TILBUDENE GJELDER T.O.M. 16/5

bark 50l

49,- 6

39 KUN 00 19 KUN 00

i rødt, hvitt og blått

gjør et kupp

rester av årets

blomster og

grønnsakfrø

KUN 5 00 PK.

12-17

2 grena

orkIDe

98 KUN 00

hagefIgurer

et parti

grønne

inneplanter

Kampanje

hagemøbler

1/2-pris

*Kun hos Planteland Ringdal

Spanske

margeritter

÷20%

198,- 19 50

Petuja

Sorgbinder

Gratis utkjøring

til nærkirkene.

90

ved kjøp

av 10 stk

knallpris

fast lavpris

kugjøDsel

kompost 50l

KUN 69 00

(max 8 stk. pr. husstand)

Nanset

Blomsterverksted

brInge blomster

for Deg

ring oss på

tlf. 33 19 24 00

Gamle kongevei 45 • Telefon 33 11 44 56

500m Hedrum nord Ravei for for 51, Holms 3270 Larvik kafeteria • Telefon · Telefon · Telefon 33 19 332433 19 0024 19 00 24 00 10 Åpent: pk.

Gamle Man-Fre kongevei 09-19 Lør 45 9-17 • Søn 33 12-17 11 44 56

500 m nord for Holms kafeteria. www.plantelandringdal.com

Åpningstider Man-fre 10 09 -19• • Lør Lør 109 -17• • Søn Søn 12-17 11-17 · www.plantelandringdal.no

nansetblomsterverksted.no

Man – fre 09-18 • lør 09-17 • søn 12-17

Åpningstider: Man-Fre 10-18 - Lør 10-17 - Søn 12-17

www.plantelandringdal.com

nansetblomsterverksted.no

Stk

FAST LAVPRIS!

Kvalitetsjord

3x50 l

frukttrær

ALLTID

SØNDAGS-

ÅPENT

15,-

*T.o.m. 15/5

Kun

169,-

STORT UTVALG AV FRØ

OG STIKLINGER


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aNNONSER19

TRENDY FRISØRSALONG I SANDEFJORD

Farge fra kr. 500,-

295,-

Klipp dame/herre kun kr.

Kun fagutlærte frisører med lang erfaring

Nygårdsveien 84 (ved Komplett Arena), 3221 Sandefjord • Tlf: 465 32 720

LIK OSS PÅ

http://www.facebook.com/haircutsvestfold

ÅPNINGSTIDER MAN-FRE 8-18 LØR 9-15


20 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Vennskap og aktivitete

25 barn deltar på GØIFs

Fotballfritidsordning (FFO), og vennskap,

lekser, næringsrikt kosthold

og mange forskjellige aktiviteter

står i fokus. Alle blir sett, ingen blir

glemt.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Aktivitetene foregår på barnas

premisser hvor lek spiller en

viktig rolle. FFO er et samarbeid

med Telenor Xtra og

barna får mye utstyr som er

inkludert i prisen. Tilbudet er

åpent fra mandag til torsdag,

og foreldrene gjør avtale med

leder Chris-Michael Olsen hvilke

dager som passer best for

poden i huset.

Ω Tilbudet ble startet opp for

litt over et år siden og i dag har

vi 25 barn på FFO. Vi er tre

assistenter og jeg som sørger for

at barna gjør lekser, spise sunn

mat og gjør mange forskjellige

aktiviteter. Kosthold er vi

veldig bevisste på, og vi servere

ikke sjokoladepålegg eller

annet pålegg med mye sukker.

Vi har barna fra Gokstad,

Helgerød og Ormestad skole

og vi henter dem på skolen. De

fleste barna går i 2. klasse, men

tilbudet er for klassetrinnene

1. til 4. klasse. Vi tar imot barn

kontinuerlig som ønsker å være

med på FFO, sier leder Chris-

Michael Olsen.

Gutta i lengdegropa

Aktivitetene er mange, og etter

lekser og bespisning er det

ut for å holde seg i aktivitet.

Gabriel Lundblad Johansson,

Noa Johansen og Anton

Valstad stortrives på FFO og

de skal fortsette videre. Ludvig

Dahlstrøm Sørhagen var på

FFO for første gang i forrige

uke og han fant seg fort til rette

blant de mange barna.

De fire gutta viste sine ferdigheter

i lengde og med stor innsats

hoppet de langt. De viktigste

for dem var ikke å hoppe

lengst, men å ha det sosialt og

hyggelig sammen.

Ω Jeg er kjempefornøyd med

FFO. Vi får så god mat og frukt

og vi spiller fotball og gjør mye

annet som er gøy, sier Gabriel,

som er på FFO tre dager i uka.

Som fotballinteressert gutt

holder han med Manchester

United og Lukaku er favorittspilleren.

Ω Vi er gode kamerater som

har det utrolig fint på FFO. Jeg

liker maten veldig godt, sier

Noa, som er på FFO to dager i

uka, og har samme favorittlag

og favorittspiller som Gabriel.

Ω Vi har mange fine aktiviteter

på FFO, og jeg liker meg

LØPENDE PÅMELDING: Chris-

Michael Olsen er leder for GØIFs

Fotballfritidsordning (FFO), og han

opplyser at det er kontinuerlig påmelding

til dette tilbudet.

Fakta

GØIFs fotballfritidsordning

GØIFs fotballfritidsordning er i

samarbeid med Telenor Xtra.

Et tilbud for jenter og gutter

i 1. til 4. klasse. Åpent fra kl.

12.00 til kl. 16.30 fra mandag

til torsdag i skoleruta. Dette får

du som FFOs på GØIF: Telenor

Xtra bag, Telenor Xtra treningssett

(drakt, shorts, strømper,

treningsbukse og jakke),

transport med Vestfold Taxi fra

Gokstad skole, måltid og frukt,

fri lek, leksehjelp, fotballøkt og

andre aktiviteter.

veldig godt, sier Anton, som

er på plass tre ganger i uka på

FFO.

Ω Det er første gang jeg på

FFO, og jeg noen kamerater

fra før. Jeg vil fortsette på FFO,

sier Ludvig.

Alltid noe å finne på

Ω Idrettsanlegget på GØIF har

blitt veldig bra de siste årene.

Vi har egen løpebane, basket,

lengdegrop, natursti og vi bygger

hytte i skogen. Hvis det er

dårlig vær, så ser vi på kino

inne og har leker og andre aktiviteter.

På vinterstid er ute og

vi har egen akebakke. Vi finner

på noe hele tida, sier Olsen

smilende.

Stortrives i jobben

Lederen for FFO stortrives i

jobben sammen med barna og

de ansatte. Han har funnet seg

godt til rette i drettslaget.

Ω Jobben er lærerik, givende

og jeg møter så mange hyggelig

barn. Vi har mange dyktige

frivillige i GØIF som gjør en

stor innsats. GØIF er et veldrevet

idrettslag med oppgradert

anlegg og dyktige folk i viktige

posisjoner, sier Olsen med et

stort smil.

Han sier at FFO-tilbudet satser

for fullt videre og skal levere

et godt tilbud til enhver tid.

espen@byavisa.sandefjord.no

GODE VENNER: Vennskap står sentralt i arbeidet på GØIFs Fotballfritidsordning. Foran fra venstre: Oliver Johannesen, Anton Valstad, No

venstre: Gabriel Lundblad Johansson, Ludvig Dahlstrøm Sørhagen, Ella Liverød, Martin Leander Thoresen, Gabriel Larsen, Leandro Anders

Chris-Michael Olsen og Nikolai Klausen-Engan.

LENGDEHOPP: I GØIFs anlegg er det lengdegrop og disse gutta hopper langt. Fra venstre: Gabriel Lundblad Johansson,

Noa Johansen, Anton Valstad og Ludvig Dahlstrøm Sørhagen.


på FFO

26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt21

alle foto: ESPEN RINGDAL ANDERSEN

ElEktrikErtjEnEstEr

tlf. 33 46 68 00

Vi trenger lopper

til høstens loppemarked 20.-21. oktober

Direktelevering på loppelageret

OBS: IKKE

MØBLER

på Komplett Arena Port C

(innkj. fra Ringveien) tirsdager og torsdager kl 18–20.

Ring 45 00 96 92 mellom kl 18–20 på

mandag/onsdag for å avtale henting av lopper.

www.pettersen.no

Mer informasjon på:

www.haukerodskolekorps.no

TRAdIsjonsRIK KjøTTfoRRETnIng

fersk lam

i butikken

– surret lammestek med

rosmarin og hvitløk.

a Johansen, Milian Eugene Thoresen, Jonathan Berentsen og Jesper Holm. Andre rad fra

en, Sigurd Holmen og Andor Klausen-Engan Horntvedt. Bak fra venstre: Frithjof Johan Bøe,

nystekte medisterkaker,

kjøttkaker og flere slag

nyrøkte pølser.

DAGENS LENGSTE: Noa Johansen sto på dagens lengste hopp da Byavisa

besøkte FFO.

Åpningstider

kl. 9-17

Eneste

slakteren i

Vestfold!

Tlf. 33 18 11 45 - Kongegata 18, LARVIK -

nå er det på

tide å tenke på å

bestille julematen til

årets julebord og

juleselskaper.

Velkommen inn.

Eneste

kjøttforretning

i Vesfold med deilig

egenproduserte

varer.

- www.slakterabrahamsen.no


2017

22 AKTUELT | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Først Jørgen, så CC Cow

Jørgen Dahl Moe fra Andebu entrer

foajéscenen før CC Cowboys går på

scenen i Hjertnes fredag 19. oktober.

Det blir en kveld med musikalske

perler med en dyktig låtskriver

og sanger og et av landets mest

populære band.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

22-åringen fikk sitt gjennombrudd

i Melodi Grand Prix jr.

i 2009 da han gikk til topps

med låten «Din egen vei» som

han hadde skrevet selv. Sangen

handlet om kjærlighetssorg og

mange husker nok strofen «men

du valgte å dra…din egen ve».

Tok en pause

Det er ni år siden den talentfulle

låtskriveren, gitaristen og sangeren

var i søkelyset. Han skriver

i en pressemelding følgende:

Ω «Etter MPG Jr. i 2009 tok

jeg en pause. Jeg ville vokse litt,

og starte noe nytt. I dag er jeg

glad for at jeg gjorde det. Selv

POPULÆRE: CC Cowboys entrer scenen i byens storstue Hjertnes kulturhus

med kjente og kjære låter. Bandet vil spiller flere låter av deres nye album som

kom ut i vår. Fra venstre: Jørn Christensen, Magnus Grønneberg, Agne Sæther

og Per Vestaby.

FOTO: RAYMOND MOSKEN

om jeg på mange måter står i

dette alene, og det noen ganger

kan være tøft, er jeg redd for

at jeg kan lage musikk jeg selv

liker uten uavhengighet til noen

andre. Jeg tror rett og slett at

jeg har blitt mer voksen, håper

jeg, og at jeg vet litt mer hvor jeg

skal og hva jeg vil».

Han er nå tilbake på egne

premisser og egen sound dypt

forankret i rock, country, folkemusikk

og americana. Han har

fremdeles gitaren med seg, og

har sjarmen i god behold mens

han lirer fra seg catchy melodier

på strak arm.

På vei oppover

De to konsertene er i regi

av kommunens kulturseksjon.

Kulturkonsulent Jonas

PAUSE: Jørgen Dahl Moe fra Andebu blir å høre i foajeen i Hjertnes 19. oktober

med nye og spennende låter som han har skrevet selv.

Myklebust Lima har selv spilt

sammen med Jørgen Dahl Moe

og hørt hans musikk. Lima gir

de beste skussmål til Dahl Moe.

Ω Dette blir en fin konsert

med en artist som er på vei

oppover. Jørgen er utrolig dyktig,

og han kommer til å skape

god stemning i foajeen før CC

Cowboys, sier Lima.

Sandefjordskjære CC Cowboys

CC Cowboys har gjennom

28 år vært garantister for

norsk rock av ypperste kvalitet,

og fått mange utmerkelser,

og har mange hitlåter

som mange av oss kan

synge. De er blitt godt kjent

i Sandefjord med opptreden

på Fjordfesten i år, og frontfiguren

Magnus Grønneberg

hadde konsert i Bakgården

Café 23. juli med fullt hus.

CC Cowboys ble dannet i

1989, og fikk sitt gjennom-

BRansje guiden

Bestill din annonse på tlf: 33 46 20 00

E-post: anno@byavisa.sandefjord.no

skjønnhet og velvære

SLITER DU MED SKADER

ELLER SMERTER

Jeg har gode erfaringer med å lindre

følgende lidelser:

• Belastningskader

• Idrettsskader

• Ryggsmerter

• Skuldersmerter

• Knesmerter

• Hoftesmerter

Ta kontakt for å høre om jeg kan hjelpe deg!

Stockflethsgate 22, Sandefjord

tlf: 95 44 78 77

www.johansensakupunktur.com

data

Vi er din lokale IT-Avdeling i Sandefjord!

rørlegger

Rørleggeren i nærheten

sandefjord

rørhandel as

Museumsgata 4, Sandefjord • Tlf. 33 48 62 10

bef@comfortbrygga.no • www.comfort.no

Gratis parkerinG i bakG ården

RØRLEGGER

Haakon Harholt AS

91 19 19 80

www.harholt.no

harholt@online.no

Nyanlegg, gulvvarme, modernisering, varmepumper

AVIS

Kundeaviser/

bilag - flyers?

Vi kan produsere for deg

Konkurransedyktige priser, grafikere

med lang erfaring og et høyt servicenivå

Ta kontakt med Tine i dag på

455 01 015 for en uforpliktende prat

og et godt tilbud

Byavisa Sandefjord • Telefon: 33 46 20 00

Mail: anno@byavisa.sandefjord.no

BIL

SKOPPUMS

SKOPPUM IL INVITERER TIL

RÅESTE

DEN TØFFESTE UTFORDRINGEN I VESTFOLD – TØR DU DELTA?

Løypa i Sko pums råeste er på ca. 2,5 km og går i skogen rundt Sko pum Idre tspla s. Løypa er svært kupert,

i neholder et kort parti med vading i n og herlig søle, tøffe bra te ba ker og utfordrende hindre i

skogen. Det er løypevakter i hele løypa som hjelper deltagerne. A le løpere kan velge om de vi løpe

en e ler to runder i løypa, de te kan man også velge under løpet.

A le deltagere får deltagerpremie, og det er også u tre kspremier i a le kla ser.

Raskeste deltager av hvert kjø n som fu lfører to runder blir premiert.

Deltagere over 13 år må ha lisens i Norges Fr idre tsforbund, egengangslisens

på kr. 30 kan kjøpes ved påmelding. Barn me lom 6 og 9 år kan

delta i kla sen «o p til 10 år», sammen med sine foreldre.

Start og mål er på Idre tsanle get på Sko pum. Første

start er kl. 1. 0. Det er garderober med dusj. A le deltagerne

spyles før de får tilgang til garderobene.

På løpsdagen kan de som ønsker bli med på

en gje nomgang av løypa før start.

MER INFO OM LØPET OG PÅMELDING FINNER DU PÅ VÅRE NE TSIDER: WWW.SKOPPUMSKI.NO

SØNDAG 29. OKTOBER

Smart-repair

Spar minst 30%

i forhold til tradisjonell oppretting og lakkering.

MINI-

SKOPPUM

«Du tror det ikke før du får se det!»

PÅMELDING:

RÅESTE

PRIS

125,-/225,-

+ evt. lisens

En herlig hinderløype

tilpa set barn under

10 år. Påmelding

på løpsdagen.

1 1

PRODUSERT AV: BYAVISA SANDEFJORD

© STIMERET@ONLINE.NO

Norges største helgeturnering

28.-29.

juli

2 0 17

www.salett.no • Tlf: 33 46 38 28 • e-post: kontakt@salett.no

Vi har flyttet: Dronningensgate 1, 3211 SANDEFJORD

tlf: 45 48 77 50 - Brygga 2, 3210 Sandefjord - www.bulkspesialisten.no

www.facebook.com/Bulkspesialisten/


oys

26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | aktuelt23

Fakta

Hjertnes Kulturhus

Fredag 19. oktober: Jørgen

Dahl Moe med gitaren på

foajescenen kl. 18.45. CC

Cowboys i Hjertnes kulturhus

kl. 20.00.

brudd med debutalbumet

«Blødsbrødre» i 1990, og det

endte med Spellemannsprisen

samme året under kategorien

«Årets nykommer». Bandet

hadde konsert i Sandefjord

allerede i 1990. Da var det

fullt hus på Restaurant

«Saga» som lå ved Torvet.

Gitarist og låtskriver Magnus

Grønneberg og trommeslager

Agne Sæther har vært fast

inventar i alle år. Gitarist

Jørn Christensen og bassist

Per Vestaby har vært med

siden 2003. Disse fire herremennene

inntar byens

storstue Hjertnes og publikum

får høre en konsert med

mange kjente låter.

espen@byavisa.sandefjord.no

BUSS-FLY-CRUISE

shoppingcruise

til Frederikshavn & Aalborg

11.-13.NOVEMBER Kr. 995,-

nyttårscruise

til København

30.DESEMBER-1.JAN Kr. 3990,-

EKSTRATUR! -Vakre

Gardasjøen

14.-18.OKT. Kr. 5990,-

rundreise i usas

musikalske sørstater

New Orleans

Memphis-Nashville

Graceland

25.MAR-5.APR Kr. 23390,-

Vårtur til vakre

BUDAPEST

22.-27.MARS Kr. 7190,-

MALTA

-Livsnyternes øy!

3.-11. MARS Kr. 8990,-

Vårtur spennende

sicilia

27.MARS-4.APRIL Kr. 9990,-

Mandelblomstring i

favoritten ALBIR

Costa Blanca

24.OKT.-2.NOV. Kr. 9790,-

Julemarked i Blomstringstur

dresden HOLLAND

27.NOV.-1.DES. Kr. 6690,- 9.-15.APRIL Kr. 9390,-

møt våren på Påsketur Napoleons

9.-12.DESEMBER. Kr. 4490,-

Portugal & vakre

algarvekysten

24.-31.OKTOBER Kr. 8790,-

Julemarked i

ALBIR flensburg-lubeck

8.-18.FEBRUAR Kr. 9690,- 2.-5.DESEMBER. Kr. 4990,-

Julemarked i cruise i karibia med

bremen-hamburg

29.NOV-3.DES. Kr. 5690,-

sør-spania - almunacar

langtidsferie

28.JAN-18.FEB Kr. 14990,-

STORE FORVENTNINGER: Kulturkonsulent Jonas Myklebust Lima har store forventninger til konsertene som er i regi av kommunens kulturseksjon.

nyttårsfeiring

i GDANSK

30.DESEMBER-2.JAN Kr. 4690,-

COSTA DEL SOL

23.FEB-2.MARS Kr. 7995,-

Julemarked i

krakow

CUBA-KEY WEST

15.-26.MARS Kr. 15990,-

Albir-Costa Blanca

langtidsferie

1.FEB.-1.MARS Kr. 19990,-

cruise i middelhavet

MALTA

SICILIA-NAPOLI

SAVONA-MARSEILLE

25.OKTOBER-2.NOV Kr. 9890,-

spennende rundtur til

Venezia og

Slovenias Riviera

2.-12.OKTOBER Kr. 12990,-

KORSIKA

11.-23.april Kr. 15990,-

Cruise fra Venezia med

kroatia og hellas

18.-26.OKTOBER Kr. 10990,-

Julemarkedstur

gardasjøen

9.-12.DESEMBER. Kr. 4790,-

Vinterpause på

tenerife

27.NOV-11.DES. Kr. 13990,-

Julemarkescruise

københavn

9.-11.DESEMBER Kr. 1990,-

natursjønne madeira

langtidsferie

11.FEB-5.MARS Kr. 16990,-

Overnatting, transport, mat, reiseleder, opplevelser & nye reisevenner inkludert!

WWW.DAGAASBO.NO - 37 15 70 31

Oktoberfest

Gårdsbutikk I Selskapslokaler I Lagerboder til leie

19 og 20 oktober, kl 19.00

i hønsehuset på Furustad

Billetter selges på forhånd i Gårdsbutikken til Furu Egg, eller kan

bestilles hos Erik på tlf 920 10 738, eller post@furuegg.no

Meny

Svineknoke

m/sauerkraut og tilbehør

Dessert

Bar

Alle rettigheter

Dørene åpner kl 18.00, maten serveres fra kl 19.00

Drikke kjøpes i Baren, alle rettigheter.Påmelding/Bordbestilling

gjøres til Erik på 920 10 738, eller post@furuegg.no

Info om våre arrangementer se www.furuegg.no

eller følg oss på Facebook

Hjertelig velkommen

Furu www.furuegg.no

Furustad - Sandefjord

Kr 500,- pr person

Ved bestilling av 10 billetter

får du 1 ekstra billett med

på kjøpet.

Antrekk: Fritt, men ta gjerne

på eget “oktoberfest antrekk”

Aldersgrense: 20 år

Følg oss

på facebook

Husk også

I selskapslokalene til Furu Egg

Lørdag 24. november

Lutefisk/ribbeaften

Furustadlia 30 | 3232 Sandefjord | Mobil 920 10 738 | E-post: post@furuegg.no


oktips

Lars Roar Engebretsen

Vers for Paraplyer

To streker, 2017

Paraplyen uttrykker hvordan den opplever

å være en paraply, og kunne gi et tørt sted

midt i plasket, midt i det våte. Lekent og

lett, er det skrevet på rim, og med god

rytme. Dette er en stemningsfull bok full av flotte bilder,

og gode illustrasjoner. En blir glad av å lese den, og en

kan nesten kjenne været på kroppen mens en leser.

24 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

bjørn helges

28.9

Kristoffer Robin

og Ole Brum

Kristoffer Robin

har blitt voksen

og mangler

tid til å ta vare

på kone og

barn. Han har

dessuten glemt sin

lykkelige barndom helt til Ole

Brum og vennene hans kommer

på et overraskende besøk.

Johnny English strikes again

Rowan Atkinson er tilbake som

verdens dårligste agent med

rett til å trimme lattermusklene

dine.

For vi er gutta

Raus og hjertevarm film som

beskriver hvordan mannfolk

med felles lidenskap for korsang

og øl tar vare på hverandre i

hverdag og sorg.

Andrea Bocelli

– Musikkens stillhet

Michael Radford (Postmannen)

har laget denne filmen som

forteller historien om Andrea

Bocelli fra han blir født til han

blir berømt.

Battle

En norsk dansefilm med Lisa

Teige fra Skam og masse kul ny

musikk.

Night school

Kevin Hart blir tvunget til å ta

kveldsskole i voksen alder for

å ta eksamen fra videregående

skole. Det blir selvfølgelig masse

morsomme og snåle situasjoner

av sånn.

Peppermint

Jennifer Garners karakter

hevner seg på de som drepte

mannen og barnet hennes. En

kvinnelig Taken fra regissøren

av Taken.

1.10

Smallfoot

Morsom animasjonsfilm

hvor myten om

bigfoot vendes

helt om. I

Yetibyen er det

ingen som tror at mennesker

finnes.

5.10

En affære

En erotisk thriller om en

sekstenåring som har et forhold

med lærerinnen. Med Andrea

Bræin Hovig og Tarjei Sandvik

Moe fra Skam.

Nothing like a dame

Judi Dench, Eileen Atkins, Joan

Plowright og Maggie Smith

sitter sammen og snakker om

sine respektive karrierer i denne

utrolig trivelige filmen. *Fra

regissøren av Nothing Hill.

Venom

Tom Hardy er Venom, den

første skurken i Marveluniverset

til å få sin egen film.

Bjørn Helge

Byavisa

Sofia Nordin

Nå skjer det

Mangschou, 2018

Stella er snart 16 år og opplever en dyp og

inderlig forelskelse, til sin aller beste venninne

Sigrid. Dette blir ganske vanskelig

for Stella. Skal hun virkelig tørre å avsløre

denne hemmeligheten, og i tilfelle når? Så vanskelig det

noen ganger kan være å være ung! Boka er tankevekkende,

varm, vakker og full av følelser og sinnsstemninger.

Boka gir en sterk leseopplevelse.

Kunstnerisk leder Svein Rustad og Magne

Fremmerlid har satt sammen et spennende

og variert program til MiSKs kirkefestdager

2018 fra 26. oktober til 11.

november. Ett av flere høydepunkter er

konserten «Til alle tider» med artistene

Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Konserten, som opprinnelig

var laget til Olavsfestdagene i

Trondheim med tittelen «Linds

reviderte», høstet meget gode

kritikker. Prosjektet gikk ut på

at Espen Lind satte nye melodier

til gamle salmetekster.

Det har vært mange henvendelser

om mulige gjentakelser i

etterkant av framføringen, og nå

blir det altså å høre i Sandefjord

kunst- og kulturkirke lørdag 27.

oktober, i konserten som er kalt

«Til alle tider». Artistene og

prosjektet ble nylig presentert i

Dagsrevyen på NRK TV.

Rustad og Fremmerlid har

store forventninger til denne

konserten som er et nytt konsept

i MiSKs kirkefestdagers

program.

Ω Det gjør at vi blir mer synlige,

og vi når et bredere spekter

av publikum. Det har vi

gjort med stor bevissthet, sier

Fremmerlid.

«Retninger»

Årets utgave av kirkefestdagene

har festivaltemaet «Retninger»,

og kunstnerisk leder Svein

Rustad sier at vår indre og ytre

virkelighet som mennesker stadig

utfordres gjennom livet, og

vi lever i kontinuerlig endring

og utvikling. I hvilke retninger

går vi som enkeltmennesker og

som samfunn? spør Rustad med

dette utsagnet. Programmet i

kirkefestdagene går i mange

ulike retninger, og det vil ingen

ende ta.

Tospannet Rustad og

Fremmerlid er opptatt av kirkefestdagenes

innhold, og de

arbeider hele året med å kontakte

og inngå avtaler med

musikere og sangere.

Ω Vi lever og brenner for vårt

arbeid, og vi vil dele gledene

med andre, sier Rustad smilende.

Han har nærmest et luksusproblem

med å sette opp

det årlige kirkefestprogrammet.

Han får utallige henvendelser

fra musikere og sangere

som ønsker å være med

på MiSKs kirkefestdager.

Ω De vi spurte svarte et ubetinget

ja, sier Rustad.

Ω Det er viktige å kontakte

dem vi ønsker skal være med

tidlig, gjerne et år i forveien.

De har et stramt program, og

da må vi være tidlige ute, sier

Fremmerlid.

Flere arenaer

Det er ikke bare i Sandefjord

kunst- og kulturkirke at

arrangementene finner

sted, men også Draaben

Kulturbar, Hjertnes kulturhus,

Bølgen kulturhus,

Tønsberg domkirke, Våle

kirke og Olavskapellet er arenaer

for flere av arrangementene.

På Draaben Kulturbar blir

det to konserter med kveldsjazz.

Her får publikum bl.a.

møte Sandefjords egen Jo

Berger Myhre og den islandske

pianisten Ólafur Björn

Ólafsson som var nominert

til Spellemannsprisen i 2018.

Ω Vi går stadig nye veier og

tar gjerne i bruk nye arenaer

for arrangementer, sier Svein

Rustad.

Ingelin Røssland

Stjålet venn

Cappelen Damm, 2018

Gustav har sommerferie og alt er kjedelig.

Alle vennene er på ferie, og mamma har ikke

tid. Hun bare maler og maler uten å ense

Gustav. Han finner en hund bundet fast

utenfor butikken. Hva med å gjøre den glad? Gustav deler

isen med hunden, og tar han med seg for å leke. Han vet

det er galt, men behovet for en lekevenn overstyrer. Alt

er fint, helt til mamma oppdager det. Hvem er eieren, Hva

med ærlighet, og hvordan oppføre seg mot andre?

Rundt 30 frivillige

Rustad og Fremmerlid er ikke

alene om å arrangere kirkefestdagene,

selv om de har satt

opp programmet. De opplyser

at de er helt avhengig av frivillige

som stiller opp. Rundt 30

frivillige sørger for at arrangementene

går på skinner. Flere

av de frivillige er aktive i MiSK

også i styrer og råd.

Årets festivalprogram er veldig

innholdsrikt med opplevelser

i mange kunstneriske retninger.

Åpningsforestillingen

«Bønn for drømmen» fredag

26. oktober tar utgangspunkt i

100-årsjubileet for forfatteren

Hans Børli. Her deltar den kjente

artisten Sigmund Groven på

munnspill sammen med bl.a.

cellisten Aage Kvalbein, sangere

og musikere - og Tunsberg

bispedømmes nye og avgåtte

biskoper Jan Otto Myrseth og

Per Arne Dahl.

Variert program

Søndag 28.10 står Sandefjord

kammerkor og musikere fra

Stokke

bibliotek

Omtaler av bøker

for barn og unge av

Anita Klophmann

Kirkefestdagene utvide

filmhjørne

Kommende filmer

STORE FORVENTNINGER: Ingebjørg

Bratland og Espen Lind skal framføre

«Linds reviderte», gamle salmetekster

som det er satt nye melodier til.


FOTO: FOTOGRAF AGNETE BRUN

MER SYNLIGE: Magne Fremmerlid (t.v.) og kunstne

orkesteret Barokkanerne for

en stor klassisk festkonsert

med musikk av J.S. Bach,

«Mesternes mester». Ditte


Back In Business på

Kurbadhagen

Det blir mange kjente låter i konserten

på Kurbadhagen musikk- og cocktailbar

med ”gamlegutta” i Back In Business lørdag

kveld. Repertoaret består av alt fra

rock til ballader. På scenen står Arne Rolf

Johansen – gitar og vokal, Inge Grav –

bassgitar og vokal, Petter Ulriksen – trommer

og vokal, Jørn Kragh – gitar og Ragnar

Sten Bjerkseth – keyboard og vokal.

Operacafé i

foajeen

Musikk i Sandefjord Kirke

(MiSK) inviterer til operacafé i

Hjertnesfoajeen lørdag formiddag.

Det blir musikalske innslag

ved den spanske sopranen

Otziar Martinez Galdos og barytonen

Ole Jørgen Kristiansen fra

Stokke akkompagnert av Svein

Rustad på klaver.

Moteshow og hygge

på Bare Beppe

Byjentene inviterer til moteshow og

hygge på Bare Beppe torsdag kl. 18.00.

Noa Noa Sandefjord, Janne fra Ble Ami

Frisørsammenslutning, Bianco Footwear

Sandefjord, Pia Interflora, Vita i Kongens

gate, Protid Urmaker Næss AS, Kristiansen

Optik og Bare Beppe kafé gir publikum

inspirasjon for høsten. Kveldens konferansier

er blogger Martine Lilløy Bruun.

Ettermiddag i Kurbadhagen

After Work i Hagen er tilbudet til de som har lyst til å starte

helgen rett etter jobb på fredag. Kurbadhagen åpner allerede

kl. 15.00 og det blir anledning til å få seg en matbit, kaffe

og mye annet til en grei pris. Kurbadhagen tilbyr en hyggelig

hage med myke møbler, god musikk, sol og lokale varer.

26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING25

r spekteretΩ Det gjør at vi blir mer synlige, og vi når et bredere spekter

av publikum. Det har vi gjort med stor bevissthet.

magne fremmerlid

risk leder Svein Rustad vil gjøre MiSK kirkefestdager mer synlig med et program til et bredere spekter av publikum.

Marie Bræin, en av Norges

fremste sopraner, er solist.

En helt spesiell stemningsfull

opplevelse venter publikum

når sangeren Sondre

Bratland og organisten Iver

Kleive møtes i kulturkirken

onsdag 31.10 med en konsert

kalt «Syng meg heim».

Helgen 3-4. november er viet

er en stor familieforestilling

«St Hallvard – En krans av

gull» av med tekst av Eyvind

Skeie og musikk av Odd Johan

Overøye. Her deltar mange

unge solister og korsangere fra

Sandefjord og Tønsberg under

ledelse av Charlotte Fongen

og Magne Fremmerlid.

Framførelsene skjer både i

Sandefjord kunst- og kulturkirke

og Tønsberg domkirke.

Cellisten Aage Kvalbein

kommer tilbake til festivalen

tirsdag 6.11 og spiller fra

Bachs berømte cellosuiter i et

nyskapende, kreativt programkonsept

der musikken settes

sammen med visuelle inntrykk

fra ny klesdesign. Her deltar

også elever fra klesdesignlinjen

ved Skiringssal folkehøgskole.

En egen Sandefjordskveld

ledet av Magne Fremmerlid

finner sted onsdag 7.11 med

sang av Ensemblet Terrablue

Voices og korene Bel Canto

Vestfold og Sønner av døtre.

Det blir enda mer korsang på

høyt internasjonalt nivå når

Norges mest kjente og tradisjonsrike

guttekor Sølvguttene

holder en egen konsert i kulturkirken

lørdag 10.11.

Festivalen avsluttes med en

stor opera- og musikalgalla

på Hjertnes søndag 11.11 med

hele 160 deltakere på scenen.

Oslo kammerfilharmoni - et

profesjonelt orkester fra Oslo

– og Sandefjord storband i

sin 60-års jubileumssesong

møtes under ledelse av Svein

Rustad og Hans Mathisen

sammen med sangere fra

Vestfold Operakor, Vestfold

Oratoriekor og Sandefjord

kammerkor.

I et festlig sammensatt program

av opera- og musikalperler

får publikum anledning

til å oppleve Sandefjords nye

internasjonale stjernesopran

Margrethe Fredheim, til daglig

ansatt som solist ved operaen

i Erfurt, Tyskland. Hun

gikk nylig helt til topps i den

prestisjefylte, internasjonale

operakonkurransen i Hong

Kong med selveste Kiri Te

Kanawa som juryleder. Her

fremføres også en nyskrevet

komposisjon til festivalen av

Hans Mathisen for orkester og

storband med Petter Wettre

som solist.

Kirkefestdagene har i festivalperioden

utstilling av

kunstarbeider av Frank

Brunner, tid til mediasjon i

Olavskapellet, operacaféer

på Hjernes og Bølgen kulturhus

og lunsjkonserter på

onsdag formiddager med cellisten

Frida Fredrikke Waller

Wærvågen, pianisten Ingrid

Andsnes, og unge prisvinnere

fra Midgardkonkurransen.

Det er også tre store festivalgudstjenester

med en rekke

musikalske utøvere og dans fra

Spotlight dansestudio (søndag

11.11). Først ut, søndag 28.10,

deltar et fullsatt Sandefjord

Brass Symposium sammen

med Fru Marcussen - kirkens

store orgel - i et kraftfullt musikalsk

uttrykk «Til himmels for

full musikk». I etterkant av

festivalgudstjenestene inviterer

MiSK til festivalsamtaler,

og kirkens klokkespill klinger

jevnlig i for- og etterkant av

arrangementene.

Alle byens 5.-klassinger får i

samarbeid med Den kulturelle

skolesekken oppleve forestillingen

«Høyt og lavt med

Tryllefløyten». Den innebefatter

også et spennende besøk

høyt og lavt i kirken.

espen@byavisa.sandefjord.no


26 BYFOLK | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

Hilde er opptatt av de svake

Ordførerkandidat Hilde Hoff Håkonsen

(Ap) kom inn som et friskt pust i politikken

i Andebu kommune i 2011. Uten

noe politisk erfaring, men som lærer og

småbarnsmor var hun særlig opptatt av

skolepolitikk og barns oppvekstsvilkår.

Det har blitt mange lærerike år, og hun

satser på å bli Sandefjord kommunes

neste ordfører.

ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto

Hun fikk tidlig erfare at politikken

ble dominert av menn

i hennes hjembygd, men den

samfunnsengasjerte småbarnsmoren

ville vise at det er

plass til damer i det politiske

landskap. Hun har vært gjennom

en bratt læringskurve

som har gitt henne kunnskap

og innsikt på mange områder

i politikken. De siste årene

har hun vært sentral i å bygge

den nye kommunen, og det

politiske arbeidet styrer mye

av hennes liv, men det blir tid

til både mann og barn.

Ω Det er likestilling i heimen,

ellers kunne jeg ikke

holdt på med politikk. Jeg er

en helt vanlig dame med et

stort engasjement, og har derfor

blitt folkevalgt. Det er en

balansegang mellom familie

og politisk arbeid, sier Hoff

Håkonsen med et smil.

Påvirke samfunnsutviklingen

Hoff Håkonsen synes det er

gøy og meningsfylt å drive

med politikk. Hennes drivkraft

er at hun ønsker å

påvirke samfunnsutviklingen,

og ta vare på de svakeste

i samfunnet. Det være seg

barn som voksne. Det påvirker

hennes politiske ståsted

og ønske om et sterkere fellesskap.

Ω Både ærlighet og det å

vise respekt og omtanke for

andre er verdier jeg setter

høyt, og selv om det ofte blir

heftige diskusjoner på politiske

møter, står jeg for det

jeg tror på og er meg selv.

I politikken må man skille

mellom sak og person, og det

er viktig å ha godt humør og

et glimt i øyet oppe i alt alvoret.

Vi folkevalgte kan ha en

vennskapelig tone, men være

uenige om hvordan vi skal

løse sakene vi får til behandling,

sier hun.

Ω Jeg representerer et alternativ

til de som har flertall i

Sandefjord, og vi har et annet

grunnleggende syn i mange

saker enn flertallspartiene,

sier hun.

Samfunnsøkonomisk perspektiv

Ordførerkandidaten satt

i kommunestyret i Andebu

fra 2011 til kommunesammenslåingen

1. januar 2017,

og nå er hun opposisjonsleder

i Sandefjord. I 2013

ble hun valgt inn som 2.vara

til Stortinget, og siden 2015

har hun vært styreleder i

Kommunens Sentralforbund

(KS), Vestfold, hvor hun sitter

i møter med ordførere

og rådmenn. Ved siden av

jobb, familie og politiske verv

har hun også utdannet seg

som markedsøkonom ved BI

og tatt topplederskolering.

Det har gitt henne god erfaring

og kunnskap om viktige

saker, og hennes overordnede

mål er å se helheten i politikken

i et samfunnsøkonomisk

perspektiv.

Mange møter på agendaen

Hoff Håkonsen bruker mye

tid på å bli bedre kjent med

mennesker og sette seg inn

i aktuelle saker i Sandefjord

kommune. Hun har flere

spennende saker på agendaen

hun vil jobbe for i tida framover.

På hennes program står

det mange møter. Hun er

frikjøpt i 20 prosents stilling

som opposisjonsleder i

Sandefjord kommune, er

gruppeleder og ordførerkandidat

for Arbeiderpartiet,

medlem av kommunestyret

og formannskapet, medlem av

hovedutvalg for oppvekst og

kunnskap, hun sitter i klagenemnda,

lønns- og ansettelsesutvalget

og er styreleder i

KS Vestfold.

Ω Jeg har meningsfulle dager

og trives med å være folkevalgt,

så det ønsker jeg å fortsette

med, sier hun smilende.

espen@byavisa.sandefjord.no

KIRKEGÅRDENE

Bestill gravstein, oppussing, retting og navnetilføyelser

direkte fra din lokale leverandør.

Vi leverer gravstein i alle prisklasser

og utførelser.

Ring: 33 46 31 32

minnesten@minnesten.no


Jeg representerer et alternativ til de

som har flertall i Sandefjord, og vi

har et annet grunnleggende syn i mange

saker enn flertallspartiene.

hilde hoff håkonsen

LÆRERIK PROSESS: Hilde Hoff Håkonsen er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, og hun er gruppeleder, medlem av hovedutvalg for o

Bocelli vises på formiddagskino

Filmen om «Andrea Bocelli – Musikkens stillhet» har Norgespremiere 28. september og den settes på som

dagkino for seniorer på Parketten 1 tirsdag 2. oktober kl. 12.15. Bocelli er den italienske stjernetenoren

kjent som «Den Fjerde Tenor» og «Den Blinde Tenor». Musikkens stillhet er basert på en roman av Bocelli,

hvor hovedpersonen Amos Bardi er til forveksling lik ham selv. Han blir helt blind i ung alder, men tilgjengjeld

et stort talent for sang. Av sanglæreren «Maestro», presentert av Golden Globe vinneren Antonia

Banderas, forstår Amos at for å bli en stor sanger kreves ikke bare talent, men også at han lytter innover

seg selv. Filmen er basert på

Ny garasjeport eller solskjerming?

GODE HØST-

TILBUD!

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER

SOLSKJERMING

– GARASJEPORTER

– en semi-autobiografisk roman

av Bocelli og gir et nydelig innblikk

i hvordan Bocelli vant over

utfordringene som kom hans

vei og hvordan han ble den

verdensstjernen vi kjenner han

som. Filmen er spilt inn i vakre

Toscana, hvor Andrea Bocelli er

født, oppvokst og bor der.

minnesten.no


ste i samfunnet

26. SEPTEMBER 2018 BYAVISA SANDEFJORD | byfolk27

DET SKJER

ppvekst og kunnskap, formannskapet og kommunestyret. Hennes mål er å bli byens nye ordfører.

Tall om ting

07.10

Sto sola opp i dag

Sol ned i dag: 19:05

1988

Ben Johnson, kanadisk friidrettsutøver,

ble tatt for doping og

fratatt seieren på 100 m i OL

269

dagen i dag, og det er

96 dager igjen av 2018.

navnedager

26. Einar /Endre

Einar = norrønt ein (alene) + árr (kriger).

Endre = norrønt Ein-driði (enehersker).

27. Dagmar /Dagrun

Dagmar (dansk) = Dragomir (slovakisk)

(fredkjær). Dagrun = norrønt dagr

(dag) + rún (hemmelighet).

28. Lena /Lene

Begge er kortform av Magdalena

(gresk) = kvinne fra Magdala i Galilea.

29. Mikael /Mikal /Mikkel

Mikael kommer av hebraisk «hvem

som er Gud». Mikal og Mikkel er varianter.

30. Helga /Helge /Hege

Alle tre navn kommer av det norrøne

heilagr (hellig). Hege er en moderne

form.

1. Rebekka /Remi

Rebekka = hebraisk Ribhgá, med

ukjent betydning. Remi = latin remex

(rorskar).

2. Live /Liv

Begge navnene kom-mer av det norrøne

ordet hlif, som betyr vern eller le.

Onsdag 26. september 2018

09:00 Langåpen lesesal

- Møt en slektsforsker – Vestfoldarkivet

10:00 Seniortur til Marum

Sandefjord Turistforening

10:30 Eventyrstund for barn

- Sandefjord Bibliotek

12:00 Utstilling: Maiken Stene og Hanne Grieg

Hermansen - Sandefjord Kunstforening

17:00 Onsdager med tema på Color Viking

17:30 ØKOUKA: Fermenteringskurs - Fat og Fe

18:00 Brettspillaften - The Note - café og

musikkbar

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

19:00 Idrettsheltene – moralske forbilder eller

sirkusartister - Sandefjord bibliotek

19:00 Standup på James Clark - James Clark

20:00 Merit Hemmingson - Kurbadhagen

Musikk og Coctailbar

23:00 Lille Lørdag på James Clark

- James Clark Sandefjord

Torsdag 27. september 2018

12:00 Utstilling: Maiken Stene og Hanne Grieg

Hermansen - Sandefjord Kunstforening

18:00 Moteshow - Bare Beppe

18:00 NORSK KANON: Sigri Sandberg i

samtale med Tobias Thorleifsson

- Sandefjord bibliotek

18:00 Minitopptur til Stub-Hjertnes

Sandefjord Turistforening

18:30 ØKOUKA: Yoga & resirkulering

- Norway Power Yoga

19:00 Kunsthistorisk forum - Melsomvikveien

38, Stokke

20:30 Torsdagsquiz på James Clark

- James Clark

Fredag 28. september 2018

12:00 Utstilling: Maiken Stene og Hanne Grieg

Hermansen - Sandefjord Kunstforening

14:00 Klokkespilltoner fra kirketårnet

- Sandefjord kirke

15:00 After-Work i Hagen – Kurbadhagen

19:30 Jentesprell med Sandefjord Damekor

– Kurbadet

20:30 Fredagsquiz på James Clark

- James Clark Sandefjord

22:00 TUSH spiller hits etter hits - James Clark

Sandefjord

22:00 Friendship - The Note - café og

musikkbar

Lørdag 29. september 2018

09:00 Ferskingkurs – DNT Vestfold/Sandefjord

Turistforening

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

12:00 Utstilling: Maiken Stene og Hanne Grieg

Hermansen - Sandefjord Kunstforening

13:00 Lørdagsbokprat med Maria

- Stokke bibliotek

13:00 Operacafé - Foajescenen, Hjertnes

Kulturhus

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

14:00 Shopping & Champagne - Scandic Park

Sandefjord

14:00 Kulturminnetreff – Øvre Myra

17:00 Dansecruise med Color Viking

- Color Viking

18:00 Eliteserien: Sandefjord Fotball -

ODD - Komplett Arena

21:00 Coverlåter på rekke og rad - fra 60-tallet

til i dag - Kurbadhagen musikkbar

22:00 TUSH spiller hits etter hits - James Clark

Sandefjord

Søndag 30. september 2018

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

12:00 Dakotaen´s dag - Sesongavslutning

- Torp flyplass

12:00 Utstilling: Maiken Stene og Hanne Grieg

Hermansen - Sandefjord Kunstforening

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

18:00 Musikalsk mimrekveld - 20 år i

Sandefjord - Sandefjord kirke

Mandag 1. oktober 2018

09:00 Friluftsskole for barn 9-12 år

- Sandefjord Turistforening

09:00 SF Fotballskole uke 40 - Komplett Arena

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

18:00 Den Internasjonale Eldredagen

- Scandic Park Sandefjord

Tirsdag 2. oktober 2018

09:00 Friluftsskole for barn 9-12 år -

Sandefjord Turistforening

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

Onsdag 3. oktober 2018

09:00 Friluftsskole for barn 9-12 år

- Sandefjord Turistforening

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

10:00 Seniortur til Merkedammen

Sandefjord Turistforening

10:30 Eventyrstund for barn

- Sandefjord Bibliotek

12:00 Musikalsk hyggestund i Sandefjord kirke

- Sandefjord kirke

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

17:00 Onsdager med tema på Color Viking

- Color Viking

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

19:30 Folkequiz - The Note

Torsdag 4. oktober 2018

09:00 Friluftsskole for barn 9-12 år

- Sandefjord Turistforening

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

19:00 Karaoke NM - Finalehelg

- Haukerød Puben

Fredag 5. oktober 2018

09:00 Friluftsskole for barn 9-12 år

- Sandefjord Turistforening

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

15:00 After-Work i Hagen – Kurbadhagen

17:00 Dansecruise med Color Viking

- Color Viking

18:00 Nattgolf - Sandefjord Golfklubb

20:30 Fredagsquiz på James Clark

- James Clark Sandefjord

Lørdag 6. oktober 2018

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

17:00 Dansecruise med Color Viking

- Color Viking

Søndag 7. oktober 2018

10:00 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

13:00 Aktiviteter for barn i høstferien

– Hvalfangstmuseet

13:30 Kaptein Kid og vennene hans

- Color Line, Sandefjord

Mandag 8. oktober 2018

18:00 Verdensdagen for psykisk helse

- Vær raus! - Stokke ungdomsskole

Tirsdag 9. oktober 2018

18:00 På scenen: Peter May

- Sandefjord bibliotek

19:00 Hybrid Forum: åpent møte

- Sandefjord bibliotek

Onsdag 10. oktober 2018

10:00 Seniortur til Yxney

Sandefjord Turistforening

10:30 Eventyrstund for barn

- Sandefjord Bibliotek

13:00 Torpkonferansen 2018

- Scandic Park Sandefjord

17:00 Onsdager med tema på Color Viking

- Color Viking

18:00 Bokprat med Maria - Andebu bibliotek

18:00 Brettspillaften - The Note - café og

musikkbar

18:00 Onsdagsjam / Åpen scene

– Kurbadhagen

18:00 Verdensdagen for psykisk helse:

Vær raus! - Sandefjord bibliotek

18:00 Bildekåseri – Øvre Myra

Aktivitetskalenderen er levert av:

Kulturkalenderen er levert av Visit Vestfold.

Med forbehold om endringer. Komplett oversikt

finner du på www.visitsandefjord.com


28 UNDERHOLDNING | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018

basar

GRATIS rubrikkmarked*

EIENDOM SELGES

Byavisa tilbyr privatpersoner

å annonsere for salg av leilighet

og eiendommer, med eller uten

bilde.

For annonse under Eiendom

send SMS-melding med

kodeord BYSA EIENDOM

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

arbeid utføres

Byavisa tilbyr private

og andre å annonsere under

Arbeid Utføres.

Send SMS-melding med

kodeord BYSA ARBEID

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 200 kroner

inkl. mva.

BIL – MC – BÅT

Byavisa tilbyr private

å annonsere for salg/kjøp

av motorkjøretøy

som bil, båt og MC,

med eller uten bilde.

For annonse under BIL –BÅT –

MC send SMS-melding med

kodeord BYSA MOTOR

[din annonsetekst] til 2077.

Pris pr. melding 100 kroner

inkl. mva.

Til salgs

Takplater. Endel sorte profilerte takplater

selges, tlf. 907 50 221.

Hundegård selges. Tlf. 986 28 828.

Lykter og div. karosserideler Audi

1991-1994, samt sommer og piggdekk

med felger til samme. Tlf. 909

67 812.

Brendrup båthenger til salgs. Passer

båt mellom 13-15 Fot. Kjøpt NY i

2016. Kr 6500-. Tlf. 930 28 568.

4 V-dekk som nye. Produsert uke 17

i 2017.Sitter på alufelg til Mondeo.

205 X 55 X 16. Kr 1900. Tlf. 930 28 568.

Påhengsmotor, 4HK Tohatsu, alder

ukjent men starter og går bra selges

for kr 2500. Tralle følger med

Telefon 909 63 672.

ELGKJØTT direkte fra jaktlag. Helt,-

halvt eller kvart dyr. Om ønskelig

leveres ferdig stykket og med kvernet

karbonade. Vakuumpakket,gryteklart.

Fra kr. 95,- pr. kilo. Tlf./sms.

480 39 453.

Karcher K4 Premium Høytrykk spyler

selges kr 500. Tlf 48021021

Eldre snøfreser (simplycity) ødelagt

drivknute 500 kr. Ved komfyr 900 kr.

Liste kutter for rammer 5000 kr. 2

stk. Tandberg høytalere I teak 500 kr

. Retro barneseng til å dra ut 400 kr.

Tlf. 33 45 37 27 og 947 83 365.

sms/MMS til

2077

Gjelder kun privatpersoner

ønskes kjøpt

Kjøper Maritimt. Hvaltenner og

postkort, tlf. 924 18 506.

Veteranmoped/Motorsykkel kjøpes

Tempo Corvette, Panter, Puck

hjelm, sidevesker, deler m.m henter

tlf. 952 75 746.

Bobil ønskes kjøpt, rask avgjørelse,

tlf. 952 75 746.

Alt av Modelljernbane kjøpes, alle

merker og samlinger Stort og smått,

henter tlf. 952 75 746.

Gamle leker kjøpes, Tog, Tråbiler,

Biler, Flipperspill, Jukeboks, knippsekasse

eller annet gammelt. Tlf. 952

75 746.

Tid for å rydde garasjen: Kjøper,

Biltilhenger, Gamle mopeder, Hagemaskiner,

Sitteklipper, snøfreser,

Motorsag, Vedkløyver m.m. tlf. 952

75 746.

Gamle singleplater (45) fra 1950 og

1960 tallet med popmusikk ønskes

kjøpt. Telefon 909 21 327.

Moped/Motorsykkel ønskes kjøpt

tlf. 952 75 746.

Modelljernbane ønskes kjøpt Samler

på det meste Henter, rask avgjørelse

tlf. 952 75 746.

Biltilhenger kjøpes, snøfreser, Hagemaskiner

eller annet stående i

garasjen tlf. 952 75 746.

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077,

e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema på nettsiden

www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA

MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner.

Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde.

Vi forbeholder oss retten til å redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

arbeid utføres

Malerarbeid utføres av sprek

pensjonist. Tlf. 951 74 859.

diverse

Kan dere hjelpe med «småting»

på hytta (reparasjoner/vedlikehold)

så fås GRATIS JAKT i retur! (Småvilt/

storvilt). Trenger snekker, rørlegger,

elektriker. Jakta starter SNART, førstemann

til mølla! Send SMS til 411

45 769 etter 17.00. Annonsen står

i flere aviser, ønsker derfor info om

hvem dere er: antall, alder, bosted

+ hva dere ønsker/ser for dere! Det

gjør det lettere for meg å velge!

Jobben kan tas helg/hverdag og må

være gjort før jakta starter! Dere kan

bo på hytta og kombinere jobb med

gratis ørretfiske+bading mm. Kan du

ikke jakte i år kan du få jakte neste år!

Stedet ligger idyllisk til i vakre Telemark.

Jeg tar kontakt så snart jeg får

oversikt over svarene! VELKOMMEN!

Har også GRATIS VED selvholgst,

ta så mye du vil. Spar penger på dyr

strøm. Ring 411 45 769.

TIPS

OSS!

RING 33 46 20 00

Hva betyr ordet kanon?

Finnes det noen litterær norsk kanon? Hvilke tekster og

forfattere verdsettes blant norske lesere? På bakgrunn

av naturens og friluftslivets betydning trekkes paralleller

mellom klassikere og samtidsforfattere. Sigri Sandberg

i samtale med Tobias Thorleifsson og de vil ta for seg

disse spørsmålene i Sandefjord bibliotek torsdag kl. 18.00.

Sandberg er norsk journalist og sakprosaforfatter som har

skrevet om polar-, friluftsliv og klima. Thorleifsson er eventyrer,

foredragsholder. Han har ledet en rekke internasjonale

ekspedisjoner i polarområdene og har produsert flere

prisbelønnede TV-produksjoner.

BASAR

RUBRIKKMARKED

med bilde

Send MMS med kodeord BYSA MMS «din annonsetekst» til 2077. Maks 250 tegn

pluss bilde. *Pris per MMS 25 kroner. (Gjelder kun privatpersoner)

ANNONSEN RYKKES INN 2 GANGER

Bestill din annonse i dag!

Annonser med bilde! – Et bilde sier mer enn 1000 ord...

1 Hva heter det største tempelet på Akropolis i

Athen?

B) Marathon.

F) Panthenon.

S) Sparta.

2 Hvor mange bein har en edderkopp?

R) Seks (tre par).

L) Åtte (fire par).

I) Åtte (to par).

3 Hva heter den lille redningsskøyta det er laget

både bøker og filmer om?

E) Espen.

U) Emil.

A) Elias.

4 Hva heter de to maskotene som underholder

barna på Vings familiehoteller?

K) Lollo og Bernie.

S) Abbot og Costello.

T) Knoll og Tott.

5 Hvilket havdyr legger eggene sine på stranden,

der den graver dem ned i sanden?

R) Tigerhaien.

S) Havskilpadden.

T) Havørn.

Løsningsord: ORDEN.

Den heldige vinneren av to flax-lodd er:

Thea Madeleine Strømberg, 3227 Sandefjord

som kan vente seg et par flax-lodd i posten

VINN flax-lodd

Notér bokstavene ved de svaralternativene du mener er riktig. Kombinasjonen på

fem bokstaver vil til sammen danne løsningsordet. Dette sendes på SMS med kodeord

BYSA QUIZ (løsningsordet) til 2077, etterfulgt av navn og adresse. Pris per SMS er

5 kroner. Svaret kan også sendes til grafisk@byavisa.sandefjord.no. Skriv «quiz»

i emnefeltet. Premien sendes i posten.

ELIASKLUBBEN

Horoskop – uke 40 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no

Væren

Du er utrolig sosial av deg. Både

blant venner

og bekjente

som i den

mer personlige

delen av

kjærlighet

og romantikk.

Du er inne i en av årets

beste perioder for kjærlighet

og parforhold. Nå søker du en

kjæreste eller partner du du kan

dele dine tanker og meninger

med.

Motto: Gode relasjoner!

Tyren

Kjærlighet og parforhold er

fortsatt meget

bra. Men det

kan være at

enkelte ting

kan bli noe

uklart. For

eksempel kan

det skje at du og din elskede

går litt i forskjellige retninger.

Men dette er ikke verre enn at

om du legger det frem, vil dere

helt sikkert finne tilbake til de

gamle tonene.

Motto: Alt ordner seg!

Tvillingene

Jobben din og det du holder

på med til

daglig, ser

meget bra ut.

Ikke bare på

et økonomisk

plan, men

også at dine

arbeidsoppgaver ekspanderer.

Men når det er sagt, bør du

også være klar over at enkelte

ting kan gå noe langsommere.

Så ikke stress deg ihjel om så

skulle skje.

Motto: Rolig nå!

Krepsen

Mulig du har vært igjennom

noen uforutsette

ting i

kjærlighet og

romantikk.

Hvis så er dette

et avsluttet

kapitel. Du

er nå inne i en helt topp tid for

flørt, svermeri og den mer uforpliktende

delen av kjærlighetslivet.

Med andre ord, den single

går nå en topp spennende tid

i møte.

Motto: Gledesspreder!

Løven

Vurder nøye alle fornuftige

innspill

som gjelder

økonomi og

dine penger.

Om du ikke

er helt sikker

på hva du bør

gjøre, forhold deg til dine familiemedlemmer.

Kjærlighet og

parforhold har også fått et nytt

energitilskudd i det siste. Nå vil

du gjerne vise din elskede hva

du står for og hvem du er.

Motto: Mangfoldighet!

Jomfruen

Det skjer interessante ting

i jobb og

karriere. Det

ser ut til at

den kjempeinnsatsen

du

gjør i arbeidet

ditt ikke bare

bærer frukter økonomisk, men

også karrieremessig. At en

forfremmelse ligger og lokker

i fremtiden, er slettes ikke

umulig. Du tjener på å ha et

godt forhold til dine arbeidskollegaer.

Motto: Det skje!


26. SEPTEMBER 2018

BYAVISA SANDEFJORD | UNDERHOLDNING29

VERDIFULLE MINNER

på smalfilm, video, bilder,

lysbilder og lydbånd, bør du

få digitalisert før det er for

sent. Lang erfaring, garantert

kvalitet. Gratis henting.

Tlf. 99551900.

www.videov.no.

Hiace / Hilux / Dyna

Canter/ Tippbiler

Corolla diesel / Rav4 bensin

samt div. varebiler/lastebiler i alle

størrelser. Kjøper også personbiler

fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427

Jan Egil Karlsen

Gull- og sølvhandel

Demens i familien?

Snakk med våre fagfolk

Opplev Island

Kjøp av alt innen

gull, sølv

diamantsmykker,

arbåndsur,

lommeur, mynter

og sedler.

995 80 718

kajaeg@online.no

Chat med oss på

nasjonalforeningen.no/demens

BildeKRYSS

Vintertilbud fra kr 5.440,-

Pakkepris inkludert: Fly t/r, flyskatter, 3 netter med frokost, transport t/r

flyplassen, utflukt eller Spa • Reiseperiode okt. 2018 - april 2019

Vi skreddersyr reiser for grupper og privatpersoner

til Island og Færøyene - Ta kontakt for tilbud

Island

spesialisten

...med hjerte for Island!

www.islandspesialisten.no

E-post: reise@islandspesialisten.no

Tlf: 69 01 78 80

Ons-fre 12-17

Lørdag 11-15

1080 kvm

med varer

Alt må

ikke kjøpes

nytt...

Peder Bogensgate 4, Sandefjord | Tlf. 404 43 475

nlm.no/gjenbruk/butikker/sandefjord | Gratis parkering

Svarpremie bildekryss

Løsningsord sendes på e-post til

grafisk@byavisa.sandefjord.no med

ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i

posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A,

3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss».

Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt.

Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00.

NAVN: _________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________

Løsningsord forrige oppgave.: Ekte danseglede.

Kryssordvinner forrige uke: Isabell Vibeto, 3208 Sandefjord

Vekten

Selvtilliten er på topp. Du er

inne i en fin

tid med maksimal

individuell

frihet til

å gjøre dine

ting. Nå er det

faktisk slik at

du trenger egentlig ingen andre

for å få gjort dine ting. Penger

og økonomi smiler også til deg.

Om ikke dette er nok, gjør flørt,

romantikk og forelskelser det

samme.

Motto: Herlig!

Skorpionen

Du er fortsatt inne i en fin periode.

Samtidig

som du er

balansert og

rolig, vet du

likevel hva

du vil.

Ikke bare

det, men

hell og lykke følger deg på din

vei. Dette gjelder mange sider i

livet ditt, men akkurat nå dreier

det seg mest om økonomi og

penger. Unngå heftige diskusjoner

i hjemmet.

Motto: Vekst og ekspansjon!

Skytten

Den gode sosiale trenden bare

forsetter. I tillegg

er dette

en topp tid for

å dra på kurs

og seminar.

Å være

sammen

med folk som deler de samme

interessene som deg, gir deg

mange nye

og flotte inspirasjoner. Det er

også her at det kan oppstå

romantikk og forelskelse.

Motto: Gode ting i vente.

Steinbukken

Den fine trenden fra forrige uke

bare forsetter.

Du starter nå

på en periode

med maksimal

individualitet,

noe

en ambisiøs

steinbukk så absolutt liker. Nå

kan du realisere mange av dine

kjerneprosjekter. Du har den

planetariske energien fullt og

helt på din side.

Motto: Ikke misbruk dine

muligheter!

Vannmannen

Horoskopet ditt

indikerer en super

spennende

tid du går i møte.

Undervisning

og lærdom står

i høysetet. Optimisme

og troen

på deg selv er

ikke bare stor, men gedigen. Av

og til må du kanskje klype deg

selv i armen for å forstå at alt

dette er virkelighet. Karriere og

penger følger hverandre.

Motto: Følg din intuisjon!

Fiskene

Kjærlighetslivet går bra. Nå

er du ikke

interessert i

det overfladiske,

men i den

dypere siden

av amour og

lidenskap.

Du strekker deg langt for at du

og din elskede skal ha det bra

sammen. Er du singel, satser du

mye for å finne deg en kjæreste.

Dette kan skje gjennom studier,

kurs eller reiser.

Motto: Søk sannheten.


30 meninger | BYAVISA SANDEFJORD 26. SEPTEMBER 2018


tvhele uken

26.9-2.10

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag


NYE FRONTER

PÅ DITT KJØKKEN

07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:10 Fra gammelt til nytt

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Mesternes mester

15:20 Gull på markedsplassen

16:20 Familieekspedisjonen

17:00 NRK nyheter

17:15 Sånn er jeg, og sånn er det

17:50 Cupen: Kvartfinale, Start -

Bodø/Glimt

19:00 Dagsrevyen

19:45 Cupen: Kvartfinale, Rosenborg

- Vålerenga

22:00 Folkeopplysningen

23:00 Kveldsnytt

23:15 Torp

23:45 Team Ingebrigtsen

00:25 Bedrag

07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:10 Fra gammelt til nytt

13:40 Hygge i Strömsö

14:20 Mesternes mester

15:20 Gull på markedsplassen

16:17 Munter mat i København

17:00 NRK nyheter

17:15 Sånn er jeg, og sånn er det

17:50 Cupen: Kvartfinale, Lillestrøm

- Bryne

19:00 Dagsrevyen

19:45 Solgt!

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:25 Debatten

22:10 Eit enklare liv

23:00 Kveldsnytt

23:15 Vietnam: Ulmende krise

00:10 Historisk

00:40 Bedrag

Bytt kun skuffer, dører

og Bytt benkeplater. kun skuffer, Passer dører

alle og benkeplater. kjøkken. Lager Passer

også

alle nye kjøkken. skap i Lager tillegg. også

Ring nye for skap hjembesøk! i tillegg.

Meget Ring for gode hjembesøk!

tilbud på

Meget intergrerte gode hvitevarer. tilbud på

intergrerte hvitevarer.

06:00 Morgensending

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It - Vancouver

10

ver 13

14:30 Love It or List It - Vancou-

14:30

25% 25% RABATT

Love It or List It -

RABATT

Vancouver

11

16:00 Solsidan

15:30 Solsidan

15:30 Solsidan

16:30 Home and Away

16:00 Solsidan

17:00 Home and Away

16:30 PÅ Home MALTE and Away FRONTER

17:30 Tid for hjem

17:00 Home and Away

17:30 PÅ Tid for MALTE hjem FRONTER

18:30 18:30 Nyhetene

18:45 Nyhetene

18:50 Været

Sportsnyhetene

18:45 Været

Tlf. 33 19 26

19:0090/

Dagens

18:50 Tlf. Sportsnyhetene

900 6919:30 366 Blålys 16

19:00 Dagens

20:00 Matkontrollen 5

19:30 Tlf.

900

Blålys 15 9006969 366

20:30 366 TV 2 hjelper deg 5

20:00 Idol 11

21:00 Nyhetene

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:20 Vi Været fører også kjøk 21:25 Sportsnyhetene

21:25 Vi Sportsnyhetene fører også kjøkken

ken

21:40 Torsdagsfilmen 3

21:40

Vi

Farmen

fører

2018

og

2

bad fra

også kjøkken

22:40 Ramm og Tørnquist redder

Norge 3

22:40 Torsdagsfilmen

og2

bad fra

23:40 Blue Bloods og 16 bad fra 23:40 Bull 15

00:40 Criminal Minds

00:35 Criminal Minds


07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:05 Fra gammelt til nytt

13:35 Hygge i Strömsö

14:15 Mesternes mester

15:15 Gull på markedsplassen

16:15 Munter mat i København

17:00 NRK nyheter

17:15 Sånn er jeg, og sånn er det

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:30 Norge Rundt

19:55 Beat for beat

20:55 Nytt på nytt

21:25 Lindmo

22:15 Springflo

23:00 Kveldsnytt

23:15 The Sinner

23:55 Hitlåtens Historie: Runaway

Train

00:25 På kongelig varieté

06:00 Morgensending

13:00 Dyrepasserne

13:30 Love It or List It - Vancouver

14

14:30 Love It or List It - Vancouver

15

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne

19:30 Idol 12

21:00 Nyhetene og Sporten

21:15 Været

21:25 Skavlan 3

22:25 Senkveld med Helene

og Stian

23:30 Torsdagsfilmen 3

00:30 Due Date

07:05 Det gode bondeliv

07:35 Landgang

08:35 Lindmo

09:30 Gull på markedsplassen

10:30 Ut på tur til Dovrefjell

11:25 Tore på sporet

12:05 Miss Marple: Mot nullpunktet

13:40 Eit enklare liv

14:30 På kongelig varieté

16:30 Beat for beat

17:30 En hyllest til Elton John

19:00 Lørdagsrevyen

19:45 Lotto

19:50 Stjernekamp

21:30 Side om side

21:55 Team Ingebrigtsen

22:50 Parterapi

23:00 Kveldsnytt

23:15 Nattkino: Grand piano

00:55 Beat for beat

01:55 Shakespeares hemmelighet

06:00 Morgensending

06:29 Vennebyen

06:38 Zorro the Chronicles

07:00 Hjertebarn 5

08:00 Skavlan 3

09:00 Farmen - kampen for

tilværelsen

10:00 Farmen 2018 2

11:00 Idol 11

12:00 Sykkel-VM: Landevei,

damer

17:00 Idol 12

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dyrepasserne 5

19:30 Skal vi danse 9

21:00 Nyhetene

21:15 Været

21:20 Sportsnyhetene

21:40 Skal vi danse 10

22:10 God Kveld Norge

22:45 Lethal weapon 3

26. SEPTEMBER 2018

06:35 Morgensending

14:25 Da vi styrte landet: Fortellingen

om en landsmoder

15:10 Kongsvold fjeldstue

15:25 Rockheim Hall of Fame

2018

16:45 Solgt!

17:25 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

18:00 Side om side

18:30 Newton

19:00 Søndagsrevyen

19:45 Sportsrevyen

20:05 Der ingen skulle tru at

nokon kunne bu

20:45 Elgorado: Elgtrøbbel

21:25 Vanity Fair

22:10 Det ville Thailand: Mennesker

og natur i harmoni

23:05 Kveldsnytt

23:25 1000 års tro

23:55 Side om side

00:20 Lurt av kjærlighet

06:00 TV 2 Junior

06:01 Baby Jake

06:11 Vennebyen

06:22 Zorro the Chronicles

06:45 Jakten på kjærligheten

07:30 Skal vi danse 9

09:00 Skal vi danse 10

09:30 Sykkel-VM: Landevei,

menn

16:55 Håndball: Danmark -

Norge

18:35 Nyhetene og Sporten

18:55 Været

19:00 Employable Me - Norge 5

20:00 Farmen 2018 3

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:45 Farmen 2018 4

22:15 Hjertebarn 6

23:15 Søsken

00:15 Good Doctor, The 3

01:10 Zoo 1

BYAVISA SANDEFJORD

07:05 Morgensending

12:15 Nye triks

13:05 Fra gammelt til nytt

13:35 Hygge i Strömsö

14:15 Mesternes mester

15:15 Gull på markedsplassen

16:15 All verdens kaker - med

Tobias

17:00 NRK nyheter

17:15 Sånn er jeg, og sånn er det

17:55 Mord i paradis

19:00 Dagsrevyen

19:45 Kari-Anne på Røst

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Babylon Berlin

22:05 Babylon Berlin

23:00 Kveldsnytt

23:15 Nedgravde hemmeligheter

00:00 Nedgravde hemmeligheter

00:45 Victoria

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It - Vancouver

16

14:30 Love It or List It - Vancouver

17

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 17

20:00 Jakten på kjærligheten

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Åsted Norge 6

22:40 Hvem drepte Birgitte? 9

23:45 Hawaii Five-0 18

00:40 Criminal Minds

| TV-PRoGRAM31

07:05 Morgensending

12:00 NRK nyheter

12:15 Nye triks

13:05 Fra gammelt til nytt

13:35 Hygge i Strömsö

14:15 Mesternes mester

15:15 Gull på markedsplassen

16:15 All verdens kaker - med

Tobias

17:00 NRK nyheter

17:15 Sånn er jeg, og sånn

er det

17:50 Verdens tøffeste togturer

18:35 Extra

19:00 Dagsrevyen

19:45 Helt alene

20:25 Norge nå

21:00 Dagsrevyen 21

21:20 Ein engelsk skandale

22:15 Ein engelsk skandale

23:15 Kveldsnytt

23:30 Byen i skya

00:25 Victoria

06:00 Morgensending

13:30 Love It or List It - Vancouver

18

14:30 Love It or List It - Vancouver

19

15:30 Solsidan

16:00 Solsidan

16:30 Home and Away

17:00 Home and Away

17:30 Tid for hjem

18:30 Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Dagens

19:30 Blålys 18

20:00 Employable Me - Norge 6

21:00 Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen 2018 5

22:40 Hjertebarn 6

23:40 Åsted Norge 6

00:40 Criminal Minds

NYE Tlf. 33 926 FRONTER 19 63 26 188 90/ TIL DITT KJØKKEN

Tlf. 926 63 63 188 188

Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc.

uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

www.larvik-kjokken.no

www.larvik-kjokken.no

Elveveien 54,

3262 Larvik

Med Norsk kjøkkenfornying

er du sikret høy kvalitet

til lav kostnad - kontakt oss i dag!

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no

Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06:00 Morgensending

12:00 4-stjerners middag

13:00 Sinnasnekker’n

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Brille

21:30 Special Victims Unit

22:30 Premiere: Skjult av snø

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

13:00 Sinnasnekker’n

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 71° nord

21:30 Praktisk info med Jon

Almaas

22:30 Norske rednecks

23:00 Norske rednecks

23:30 Norske rednecks

00:00 Brille

06:00 Morgensending

11:55 Alt for Norge

12:55 Sinnasnekker’n

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Brille

20:30 Praktisk info med Jon

Almaas

21:30 Det kunne vært verre

22:00 Kongsvikklinikken

22:30 Ny sesong: The Graham

Norton Show

23:35 James Bond: I skuddlinjen

06:15 Morgensending

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Two and a Half Men

16:00 Two and a Half Men

16:30 Two and a Half Men

17:00 Two and a Half Men

17:30 Danskebåten

18:00 Danskebåten

18:30 Danskebåten

19:00 Danskebåten

19:30 Neste sommer

20:00 Neste sommer

20:30 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

21:00 Thomas Giertsen: Helt

perfekt

21:30 The Lone Ranger

00:30 She’s Out of My League

06:10 Morgensending

11:30 Friends

12:00 Friends

12:30 Two and a Half Men

13:00 Two and a Half Men

13:30 Two and a Half Men

14:00 Two and a Half Men

14:30 Two and a Half Men

15:00 Two and a Half Men

15:30 Neste sommer

16:00 Neste sommer

16:30 Sinnasnekker’n

17:30 71° nord

18:30 71° nord

19:30 Alt for Norge

20:30 Sinnasnekker’n

21:30 Åndenes makt

22:30 Kongsvikklinikken

23:00 Det kunne vært verre

23:30 Praktisk info med Jon

Almaas

00:30 Brille

06:00 Morgensending

13:00 Sinnasnekker’n

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 Alt for Norge

21:30 Det kunne vært verre

22:00 Kongsvikklinikken

22:30 Praktisk info med Jon

Almaas

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:00 Morgensending

12:00 4-stjerners middag

13:00 Sinnasnekker’n

14:00 Danskebåten

14:30 The Big Bang Theory

15:00 The Big Bang Theory

15:30 Friends

16:00 Friends

16:30 Friends

17:00 Two and a Half Men

17:30 Two and a Half Men

18:00 Two and a Half Men

18:30 The Big Bang Theory

19:00 The Big Bang Theory

19:30 Danskebåten

20:00 Danskebåten

20:30 71° nord

21:30 Brille

22:30 Det kunne vært verre

23:00 Kongsvikklinikken

23:30 Brille

00:30 Special Victims Unit

06:30 Dr. Phil

07:20 Dr. Phil

08:10 NCIS

09:05 NCIS: Los Angeles

10:00 The Ellen DeGeneres Show

11:00 Real Housewives of

Beverly Hills

12:00 Sex og singelliv

12:30 Gordon Ramsay rydder

opp

13:30 Masterchef USA

14:30 Svenske Hollywoodfruer

15:30 Luksusfellen Sverige

16:30 Charterfeber

17:30 Charterfeber

18:30 Luksusfellen

19:30 Love Island

20:30 Barnelokkerne Danmark

21:30 Sex og singelliv

22:10 Luksusfellen Sverige

23:10 Svenske Hollywoodfruer

00:10 Backstrom

06:30 Dr. Phil

07:20 Dr. Phil

08:10 NCIS

09:05 NCIS: Los Angeles

10:00 The Ellen DeGeneres

Show

11:00 Real Housewives of

Beverly Hills

12:00 Sex og singelliv

12:30 Gordon Ramsay rydder

opp

13:30 Masterchef USA

14:30 Svenske Hollywoodfruer

15:30 Luksusfellen Sverige

16:30 Charterfeber

17:30 Charterfeber

18:30 Eventyrlig oppussing

19:30 Love Island

20:30 Svindeljegerne

21:30 Sex og singelliv

22:10 Luksusfellen Sverige

23:10 Svenske Hollywoodfruer

07:20 Dr. Phil

08:10 NCIS

09:05 NCIS: Los Angeles

10:00 The Ellen DeGeneres

Show

11:00 Real Housewives of

Beverly Hills

12:00 Sex og singelliv

12:30 Gordon Ramsay rydder

opp

13:30 Masterchef USA

14:30 Svenske Hollywoodfruer

15:30 Luksusfellen Sverige

16:30 Svindeljegerne

17:30 Step Up 2: The Streets

19:30 Love Island

20:35 The Bounty Hunter

22:45 Love Island

23:45 Love Island

00:30 Love Island

01:20 Luksusfellen Sverige

02:05 Svenske Hollywoodfruer

06:30 The Ellen DeGeneres

Show

07:30 The Ellen DeGeneres

Show

08:30 The Ellen DeGeneres

Show

09:30 The Ellen DeGeneres

Show

10:30 Real Housewives of

Beverly Hills

11:30 Real Housewives of

Beverly Hills

12:25 Real Housewives of

Beverly Hills

13:25 Real Housewives of

Beverly Hills

14:25 Eventyrlig oppussing

15:25 Breaking the Bank

17:30 En ekte mann

19:30 Bad Boys

22:00 Men of Honor

00:25 Love Island

06:20 The Ellen DeGeneres

Show

07:15 The Ellen DeGeneres

Show

08:15 The Ellen DeGeneres

Show

09:15 Step Up 2: The Streets

11:25 Breaking the Bank

13:30 Charterfeber

14:30 Charterfeber

15:30 Charterfeber

16:30 Charterfeber

17:30 Eventyrlig oppussing

18:30 Luksusfellen

19:30 Love Island

20:30 En ekte mann

22:35 Men of Honor

00:55 Frontera

02:40 Masterchef Danmark Grill

03:25 Nanny

06:45 Dr. Phil

07:40 Dr. Phil

08:35 NCIS

09:30 NCIS: Los Angeles

10:30 Boligkjøp i blinde

11:30 Gordon Ramsay rydder

opp

12:30 Masterchef USA

13:30 Real Housewives of

Beverly Hills

14:30 Svenske Hollywoodfruer

15:30 Luksusfellen Sverige

16:30 Charterfeber

17:30 Charterfeber

18:30 Top Chef Jr.

19:30 Love Island

20:30 NCIS

21:30 Sex og singelliv

22:10 Luksusfellen Sverige

23:10 Svenske Hollywoodfruer

00:05 Backstrom

00:50 Love Island

06:45 Dr. Phil

07:40 Dr. Phil

08:35 NCIS

09:30 NCIS: Los Angeles

10:30 Boligkjøp i blinde

11:30 Gordon Ramsay rydder

opp

12:30 Masterchef USA

13:30 Real Housewives of

Beverly Hills

14:30 Svenske Hollywoodfruer

15:30 Luksusfellen Sverige

16:30 Charterfeber

17:30 Charterfeber

18:30 Svindeljegerne

19:30 Love Island

20:30 Law & Order True Crime

21:30 Sex og singelliv

22:10 Luksusfellen Sverige

23:10 Svenske Hollywoodfruer

00:10 Backstrom

00:55 Love Island ©Mediabuddy


Opplev verden med oss

PROGRAM & PÅMELDING reisecompaniet.no/cuba-11-16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!