11.10.2018 Views

Kverneland_Planlegg Rogaland 2019

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET<br />

• Lønnsom pløying med <strong>Kverneland</strong><br />

• Turbo kultivator – Rimelig løsning tilpasset<br />

arealet<br />

• Raker seg til godt grovfôr - <strong>Kverneland</strong> 9472C<br />

• Slik betaler raking seg<br />

• … og mye mer<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no


PLANLEGG <strong>2019</strong> MED KVERNELAND<br />

OG FELLESKJØPET<br />

Velkommen til <strong>Kverneland</strong> og vår produktkampanje<br />

for <strong>2019</strong>. For en sommer!!<br />

Dersom en ikke er bonde så kan en ikke klage, men<br />

dessverre for oss som driver med landbruk har det<br />

vært store problemer med fôr og gressbeite til dyrene<br />

etter en så lang tørkeperiode i mange deler av<br />

landet. Ett år med for mye vann, ett annet år med for<br />

lite vann, hvordan skal jeg planlegge?<br />

Dette er et stort spørsmål, men vi håper du vil finne<br />

maskiner som kan hjelpe deg med å fortsette å produsere<br />

i <strong>Planlegg</strong> <strong>2019</strong>. En ting er helt sikkert, vi må<br />

prøve å maksimere høstingen uansett hvilke forhold<br />

vi får. Her kommer presisjonslandbruk til sin rett. Det<br />

gir deg muligheten til å få hjelp av smarte maskiner<br />

og minimere kostnadene samtidig som du sparer<br />

miljøet ved ikke å overlappe, spre mer gjødsel enn<br />

nødvendig ved bruk av GPS, og seksjonsavstengning<br />

på en rekke maskiner som <strong>Kverneland</strong> produserer.<br />

Vi utvikler og produserer maskiner med den globale<br />

utfordringen at verdens befolkning øker, samtidig<br />

som de som dyrker og gir oss mat på bordet blir<br />

færre. Disse produktene kan også brukes lokalt, og<br />

jeg tror <strong>Kverneland</strong> har et større produktutvalg som<br />

passer for Norge nå, enn vi hadde før.<br />

Det er dere som leser <strong>Planlegg</strong> <strong>2019</strong> som er våre<br />

kunder, og jeg håper dere finner redskaper som<br />

passer inn i deres planer for fremtidig drift av gården.<br />

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere god lesing,<br />

og håper at vi møtes på Agroteknikk i Lillestrøm<br />

8.-11.nov. 2018 hvor vi er å finne hos Felleskjøpet.<br />

Mats Tykesson<br />

Adm. direktør<br />

<strong>Kverneland</strong> Group Norge AS<br />

Mats Tykesson, Adm. direktør<br />

Leasing av driftsmidler fra Felleskjøpet<br />

Leasing som finansieringsform har hatt en meget stor<br />

vekst de siste årene, og i samarbeid med SG Finans eller Sparebank1<br />

SR-Bank tilbyr Felleskjøpet et fleksibelt finansprodukt med<br />

mange fordeler. Alle drifts-, anleggs-, og<br />

transportmidler som skilles ut som egen enhet og avskrives, kan<br />

leasingfinansieres.<br />

Leasing av driftsmidler frigjør driftskapital og gir bedriften større<br />

handlefrihet.<br />

For mer informasjon om finansiering se:<br />

www.sgfinans.no eller www.sr-bank.no/bedrift<br />

2<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


Foto: Felleskjøpet Agri<br />

Innholdsfortegnelse<br />

Lønnsom pløying 4-5<br />

Ploger 6-8<br />

Gras- og halmsnittere 9<br />

Turbo kultivator 10<br />

Rotorharver, jordfreser, kultivator 11<br />

Såmaskiner 12-13<br />

Presisjonslandbruk 14-15<br />

Spredere 16<br />

Isobus 17<br />

Sprøyter 18-19<br />

Raker seg til godt grovfôr 20-21<br />

Slik betaler raking seg 22<br />

Rivere 23<br />

Vendere 24<br />

Slåmaskiner 25-27<br />

Lesse- og transportvogner 28<br />

Rundballepakkere 29<br />

Ballesnittere 30-31<br />

Reservedeler & service 32-35<br />

Førsesongsalg<br />

Senk investeringskostnadene ved å planlegge langsiktig.<br />

<strong>Planlegg</strong>ing med noen måneders horisont er både fornuftig<br />

og ikke minst økonomisk smart. Selv om maskinen ikke skal<br />

brukes før til neste års sesong, kan det være gunstig å spesifisere<br />

og kontraktsfeste nå i høst. Felleskjøpet gjennomfører<br />

nå førsesongsalg på hele <strong>Kverneland</strong>s omfattende redskapssortiment.<br />

Tidlig kontraktsfesting skal være en vinn-vinn situasjon for<br />

alle parter. Derfor skal du som kunde, også ha din del av kaka.<br />

Kontraktsfesting i oktober, november og deler av desember<br />

betyr penger spart. Da handler det ofte om titusener i reduserte<br />

kostnader. I tillegg til redusert pris, er du sikret levering<br />

til ønsket tid og du får i tillegg en skreddersydd maskin til<br />

nettopp ditt behov.<br />

I denne <strong>Planlegg</strong> <strong>2019</strong> vil du finne eksempler på produkter du<br />

kan spare store beløp på å handle nå i høst. Førsesongtilbudene<br />

er mange og gode og gjelder fram til 15.12.18!<br />

Ta kontakt med Felleskjøpets lokale salgskonsulent for et<br />

godt maskintilbud!<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 3


LØNNSOM PLØYING<br />

LØNNSOM PLØYING<br />

MED KVERNELAND<br />

Bakgrunnen for all jordarbeiding er å løse opp jorden, kontrollere ugras og<br />

plantesjukdommer i tillegg begrave planterester og husdyrgjødsel. Vi vet<br />

at jord og avlinger er livet ditt. De er avhengige av deg, som du er avhengig<br />

av dem. Det som er best for jorden og avlingene, er også det beste<br />

for deg. Alle våre anstrengelser og løsninger i <strong>Kverneland</strong> er dedikert til<br />

denne troen. Det gjelder ikke minst vår stolthet i <strong>Kverneland</strong> - plogen.<br />

Sivilagronom i <strong>Kverneland</strong> Group, Truls Olve T. Hansen<br />

Ulike jordbrukere har ulike forutsetninger<br />

på sin gård, kunnskap og erfaringer<br />

utgjør ofte forskjellen. Der tilpassede<br />

kombinasjoner av redskaper og operasjoner<br />

til rett tid er viktig for et optimalt såbed.<br />

Målet vil hele tiden være å få til de<br />

optimale jordforholdene for plantevekst,<br />

med minimum innsats av energi, tid og<br />

kapital. Valg av løsninger for jordarbeidingsmetoder<br />

styres av flere faktorer, slik<br />

som jordart- og tilstand, klima, regelverk,<br />

vekstskifte, hva bonden foretrekker og<br />

effektivitet<br />

Drivstofforbruk l/daa<br />

Arbeidsdybde, hastighet og drivstofforbruk<br />

2,0<br />

1,8<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0,0<br />

1,70<br />

1,42<br />

1,12<br />

1,82<br />

1,38<br />

1,02<br />

0<br />

1,35<br />

5 km/t 8 km/t 11 km/t<br />

30,0 cm<br />

22,5 cm<br />

15,0 cm<br />

1,02<br />

Pløying blir fremstilt av mange som gammeldags,<br />

i tillegg kostbart. Vårt syn på<br />

pløying i dagens jordarbeidingssystemer<br />

er et helt annet. Sterke argumenter inn<br />

i denne diskusjonen er at plogen gir et<br />

rent såbed, med å begrave planterester<br />

og annet organisk materiale fullstendig.<br />

Pløying gir også en reduksjon av ugras<br />

og andre uønskede vekster, dette fører til<br />

et lavere behov for herbicider. Forskning<br />

på pløying sammenlignet med pløyefrijordarbeiding<br />

(Stenrød et al., 2007)<br />

viser at det er et økt behov for bruk av<br />

glyfosat og frøugrasmidler, for å opprettholde<br />

avlingsnivået sammenliknet med<br />

med pløying.<br />

Å pløye gir en lavere sjanse for sopp<br />

sykdommer siden den nye avlingen er<br />

mindre eksponert for å bli smittet fra<br />

planterester, dette gir et lavere behov for<br />

fungicider. Aksfusariose er en kornsjukdom<br />

som kan angripe alle kornarter.<br />

Figur 1 Hvordan arbeidsdybde og hastighet påvirker drivstoffforbruket<br />

(Bauschulte, 2014)<br />

Sjukdommen forårsakes av sopparter<br />

innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter<br />

kan produsere en rekke forskjellige<br />

mykotoksiner (soppgifter). (Hofgaard et<br />

al., 2011) skriver at tiltak for å redusere<br />

utviklingen av slike soppgifter i kornet er<br />

å reduser mengde planterester i åkeren.<br />

Der pløying er effektivt og viktig ved<br />

ensidig korndyrking. Der også noe jordarbeiding<br />

om høsten er antakelig bedre<br />

enn jordarbeiding kun om våren.<br />

Pløying gir en raskere opptørking, som<br />

gir en raskere økning i jordtemperatur,<br />

spesielt om våren noe som er viktig i<br />

Norge med en kort vekstsesong. Økt<br />

mineralisering, der en løsere jord gir en<br />

større mobilitet av næringsstoffer. Et rent<br />

såbed tillater også en enklere såmaskin.<br />

Hvordan kan en påvirke effektiviteten<br />

ved pløying? Både drivstofforbruk og<br />

slitasje kan reduseres under pløying ved<br />

valg av optimal pløye dybde og bredde,<br />

plogkropp, framdriftshastighet. Alt<br />

dette samtidig som et optimalt såbed<br />

blir dannet. Dette påvirker av lokasjon,<br />

vekstskifte, klima og kan variere år for år.<br />

En viktig faktor for drivstoff forbruket ved<br />

pløying er pløyedyben. Forsøk i Tyskland<br />

på universitetet i Køln av (Bauschulte,<br />

2014) vist i figur 1, har vist at å redusere<br />

pløyedybden fra 30 cm til 22,5 cm har<br />

redusert drivstoff forbruket fra 1,82 l/<br />

daa til 1,38 l/daa. Pløyehastigheten var<br />

da 8 km/t. Denne prosentvise reduksjon<br />

i drivstofforbruk ut gjør 24 %. Avlingsnivået<br />

ble målt i for begge innstillinger<br />

og det ble ikke funnet noen signifikante<br />

forskjeller i avlingsnivå.<br />

4<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


2,0<br />

Arbeidsdybde og<br />

1,8<br />

drivstofforbruk<br />

1,6<br />

Drivstofforbruk l/daa<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

1,30<br />

1,20<br />

1,29<br />

0,0<br />

40 cm 45 50<br />

16" 18" 20"<br />

Arbeidsbredde per plogkropp<br />

Figur 2 Forsøk som viser drivstofforbruket for<br />

arbeidsbredden per plogkropp i cm / (tomme)<br />

(Hagemann, 2012)<br />

En annen viktig faktor effektiviteten<br />

ved pløying, er pløyebredden. Forsøk<br />

gjennomført i Tyskland på universitetet i<br />

Hoenheim av (Hagemann, 2012), viser at<br />

dette avhenger av jordtype og eventuell<br />

bearbeiding før pløying gir ikke smalere<br />

pløying et lavere drivstofforbruk per<br />

plogkropp. Ved pløying på 40 cm / (16’’)<br />

var det et drivstofforbruk på 1,3 l/daa,<br />

pløying på 45 cm / (18’’) ga et drivstofforbruk<br />

på 12,2 l/daa og pløying på 50 cm<br />

/ (20’’) ga et forbruk å 12,9 l/daa. Her ble<br />

alle forsøkene kjørt med 50 cm / (18’’)<br />

brede skjær. Faktorer som påvirker trekkraftbehovet<br />

i forhold til pløyebredden er<br />

hvor mye veltefjølen pakker fåren, hvor<br />

stor tomfår det er å legge jorden i og<br />

avskjæringskrefter på kroppen. En del av<br />

konklusjonen fra universitetet i Køln var<br />

at det beste resultatet her ble oppnådd<br />

ved 45 cm (18’’) pløyebredde.<br />

Viktige aspekter for det rette jordarbeiding systemet<br />

• Luftveksling<br />

• Temperatur i jord<br />

• Vann i jord<br />

• Oppsmuldring<br />

• Ugraskontroll<br />

• Plantenæring<br />

• Plantehelse<br />

For karbondioksid og oksygen skifte<br />

For spiring og utvikling<br />

For infiltrasjon, lagring og drenering<br />

Fjerne skorper og såler<br />

Redusere konkuranse<br />

Mineralisering og frigjøring av næringsstoffer<br />

Mindre behov for fungicider<br />

BAUSCHULTE, M. 2014. Power requirement and quality of work depending on working<br />

depth and speed work on the plow. Bachlore, University of Applied Sciences Cologne.<br />

HAGEMANN, S. S. 2012. Weiterführende Untersuchung zum Einfluss der Pflugtiefe auf technische<br />

und pflanzenbauliche Parameter. Bachlore, University of Hoheim.<br />

HOFGAARD, I. S., BRODAL, G., ELEN, O., STRAND, E. & SVEEN, O. 2011. Hvordan redusere<br />

risiko for mykotoksiner i korn? Bioforsk TEMA.<br />

STENRØD, M., LUDVIGSEN, G. H., RIISE, G., LUNDEKVAM, H., ALMVIK, M., TØRRESEN, K. S.,<br />

ØYGARDEN, L. & OG MILJØ, B. J. 2007. Redusert jordarbeiding og glyfosat. En sammenstilling<br />

av norske og internasjonale forsknings-og overvåkingsresultater, samt en småskala<br />

feltstudie av avrenning av glyfosat ved ulik jordarbeiding. Bioforsk Rapport, 2, 87.<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 5


KVERNELAND PLOGER<br />

KVERNELANDS PLOGER<br />

FOR EN FREMRAGENDE YTELSE<br />

<strong>Kverneland</strong> 150S<br />

3 skjærs med vendesylinder, dybdehjul,<br />

landsidekniver, forploger, kropp<br />

28.<br />

107.500,-<br />

<strong>Kverneland</strong> ES<br />

Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul.<br />

minnesyl. skumfjøler, landsidekniver,<br />

kropp 28, mm.<br />

182.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> EO<br />

Kraftig plog for onland kjøring. Enkel<br />

å betjene. For traktorer opptil 300<br />

Hk. Trinnløs arbeidsbredde<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> PB<br />

Variomat®. 5 skjær, hydraulisk sideregulering,dybdehjul,landsidekniver<br />

og forploger.<br />

<strong>Kverneland</strong> PG<br />

Variomat® plog som gjør at du kan<br />

endre arbeidsbredden under fart.<br />

Senter montert hjul som gjør at du<br />

kan pløye nærmere kanten. Leveres<br />

fra 6 til 9 skjær.<br />

<strong>Kverneland</strong> AB<br />

Teigplog. 3 skjær, kropp 28, dybdehjul<br />

og hydr. sylinder for regulering<br />

av 1 får og fårbredde.<br />

56.000,-<br />

KVERNELAND PLOGKROPPER<br />

Plogkropp nr. 28<br />

Laget for bedre tilpassing til<br />

traktorer med brede dekk.<br />

Beregnet for alle dybder fra<br />

15 til 30 cm og for alle bredder<br />

fra 30 til 50 cm.<br />

Plogkropp nr. 8<br />

Gir meget effektiv og god<br />

pløying i alle jordtyper.<br />

Arbeider godt på alle dybder<br />

fra 15 til 30 cm og med alle<br />

bredder fra 30 til 50 cm.<br />

Plogkropp nr. 30<br />

Laget som et alternativ for<br />

jordtyper der en har problemer<br />

med klebing. Arbeidsdybde<br />

fra 20 til 30 cm i alle<br />

arbeidsbredder fra 30 til 50<br />

cm<br />

Plogkropp 34<br />

For klebrig jord uten for mye<br />

stein. Kan sammenlignes<br />

med kropp 28, men for perfekt<br />

resultat i klebrig jord er<br />

det blitt lagt på 5 cm ekstra<br />

på høyden.<br />

6<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> EG<br />

EG plogen, blir stadig mer populær i Norge.<br />

EG er tilgjengelig fra 3 til 5 skjær med 100 x 200 mm hovedramme<br />

og 200 vendehode.<br />

Og er også tilgjengelig fra 4 til 6 skjærs med 120 x 300 mm<br />

hovedramme og 300 vendehode.<br />

Kampanje EG 4<br />

Variomat®. 4 skjær, hydr. sideregul. minnesyl. skumfjøler, landsidekniver,<br />

kropp 28, mm.<br />

195.000,-<br />

Fordeler:<br />

• Variomat systemet gjør det mulig og endre pløyebredden<br />

under pløying, og med EG plog følger også 1 fåren med ved<br />

justering.<br />

• Det unike minne sekvens systemet gjør at plogen går automatisk<br />

tilbake til pløyebredden etter vending.<br />

• Plogen er utbyggbar.<br />

• Mulighet for Packomat.<br />

• Auto-Reset systemet har minimalt vedlikehold.<br />

Originale reservedeler kjøper<br />

du hos ditt lokale Felleskjøp.<br />

Modell Kroppavstand, cm Vendehode Type Arbeidsbredde, cm Høyde under ås,cm Skjær<br />

Vendeploger<br />

150S 85/100 150 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4<br />

150S Variomat 150 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4<br />

ES 85/100 200 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4-5<br />

EG 85/100 200 Aut. utløser 30-50 70/75 3-4-5<br />

EG 85/100 300 Aut. utløser 30-50 70/75 4-5-6<br />

EO 85-100 300 Aut. utløser 30-50 70/75 5-6-7<br />

2500 i-Plough® 85/100 280 Aut. utløser 30-60 80 4-5-6<br />

Semi vendeploger<br />

PB 100 Aut. utløser 30-50 70/75 5-6-7-8<br />

PG 100 Aut. utløser 30-50 70/75 6-7-8<br />

Teigploger<br />

AB 85/100 Aut. utløser 30-50 70/75 2-3-4<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 7


KVERNELAND I-PLOUGH<br />

<strong>Kverneland</strong> 2500 i-Plough®<br />

Plogen som har tatt medaljer i både inn og utland.<br />

• Enkel: ISOBUS-skjermen viser deg tydelig hvordan du justerer plogen til fingerspissene.<br />

• Unik: Har Innovasjoner som forbedrer jobben til bønder og entreprenører.<br />

• Pløying: Alle viktige funksjoner styres fra traktorhytta via isobus-skjermen<br />

• Transport: Sikker ved transport på vei<br />

• Markeringsfår: Enkel omstilling for å markere vendeteigen.<br />

• Kopling: Sikker og enkel innstilling av dragaksling ved på og avkopling på traktor.<br />

Enkelt å legge på<br />

extra fjørblad<br />

Sentral justering av forploger<br />

(høyre og venstre)<br />

Aero dynamisk<br />

profil på ås<br />

Leddet tårn på<br />

vendehode<br />

Transportløsning<br />

frigjør dragakslingen<br />

slik at den beveger<br />

seg (45°) under<br />

transport.<br />

Styres via<br />

ISOBUS<br />

Svivel ledd på<br />

dybde hjul<br />

8<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


GRAS- OG HALMSNITTERE<br />

GRAS- OG HALMSNITTERE<br />

FOR ALLE ARBEIDFORHOLD<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> FHP og FHP plus<br />

3-punktmontert kantklippere med parallellogram<br />

for allsidig anvendelse til pussing av veikanter,<br />

beiter, frukthager og andre typer slåtteoppgaver.<br />

FHP: 1,55, 1,85 og 2,0 meter.<br />

FHP plus: 2,0, 2,3 og 2,5 meter.<br />

Kampanje FHP 185 med dobbelt motstål<br />

82.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> FXE<br />

En allsidig beitepusser med helt ny ramme og<br />

rotordesign.<br />

Designet for høy ytelse og lave driftskostnader.<br />

Fast eller hydraulisk ramme med 54 cm side forskyvning<br />

(som tilvalg).<br />

Kampanje FXE 280<br />

Fra 58.000,-<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> FHS og FML<br />

Kompakte choppere for grønne områder. FML - FHS<br />

tilgjengelig fra 1,20 til 2,50 m. En hydraulisk forskyvning<br />

er tilgjengelig på FHS-modellen.<br />

Kampanje FHS 200 med hydraulisk<br />

sideforskyvning<br />

48.000,-<br />

Kampanje FML 150<br />

27.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> FRD og FRO<br />

Allsidig maskin som passer for front og bak montering.<br />

Glidende rør er integrert i holderdel så alle krefter<br />

og stress er konsentrert rundt 3 punkts koblingen.<br />

FRD er alltid levert standard med hydraulisk 52 cm<br />

side forskyvning.<br />

Kampanje FRD 320<br />

90.500,-<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 9


KVERNELANDS «NORSKE» TURBO KULTIVATOR<br />

– RIMELIG LØSNING TILPASSET AREALET<br />

– Jeg valgte en kultivator tilpasset traktoren og arealet som<br />

jeg syntes falt rimelig ut, forklarer Sten Rune Vammeli. Han<br />

har foreløpig begrenset erfaring med <strong>Kverneland</strong>s nye Turbo<br />

kultivator, men er så langt godt fornøyd med jobben den gjør.<br />

Etter å ha gitt seg med melkeproduksjon, har Sten Rune<br />

Vammeli i Eidsberg i Østfold vel 500 dekar korn. Arealet består<br />

vesentlig av leirjord, men alt er ikke like «stivt» og jordarbeidingen<br />

kan varieres etter forholdene. Vammeli investerte derfor i<br />

3-meter-versjonen av <strong>Kverneland</strong>s Turbo kultivator. Turbo leveres<br />

nå i to 3-punktsmonterte løfteversjoner på 3 og 3,5 meter<br />

som er godt tilpasset norske forhold. Kultivatoren finnes også<br />

som større sammenleggbare løftemodeller og slepemodeller fra<br />

4 til 8 meter.<br />

Vammeli har den minste modellen, Turbo 3000. Den har 15 tinder<br />

på fire aksler og en rammehøyde på vel 70 cm. Med 19 cm<br />

arbeidsavstand mellom tindene er arbeidsbredden 2,82 meter,<br />

mens pakketrommelen bak er 3,0 meter, som også er transportbredden.<br />

– Resultatene ble imidlertid minst like bra der jeg brukte kultivatoren<br />

som der jeg pløyde, sier han, og forteller at det var<br />

bygg og havre på arealene.<br />

– I vår kjørte jeg kultivatoren på 15-16 cm under relativt gode<br />

forhold. Til høstkornet vil jeg stille den grunnere, rundt 10 cm.<br />

Inntil jeg får mer erfaring vil jeg prøve meg litt fram, avhengig<br />

av jordart og forhold, sier Vammeli.<br />

Turbo kultivatoren gir full gjennomskjæring og er konstruert for<br />

å blande jord og planterester på en effektiv måte.<br />

– Min erfaring er at den gjør best jobb ved forholdsvis stor hastighet,<br />

minst 12 km/t, sier Vammeli.<br />

Han kjører kultivatoren med en John Deere 6150R med 150 hk.<br />

– Jeg kunne kanskje brukt en mindre traktor på flate arealer<br />

og der det er løs jord, men på stivere jord og i bakker kommer<br />

kreftene godt med for å holde nødvendig hastighet, sier han.<br />

– Selv om modellen jeg har ikke er så bred, er det utrolig hva<br />

du får gjort med den. Det går mye kjappere enn å pløye. Jeg<br />

driver slett ikke pløyefritt, men liker godt kultivatoren som et<br />

alternativ til pløying når det ligger til rette for det, sier Vammeli.<br />

Vammeli brukte kultivatoren første gang på ca. 150 dekar i<br />

våronna 2018. Han kjørte den i åkerstubb som hadde ligget<br />

vinteren over. Selv om han syntes kultivatoren laget en jevn<br />

overflate, kjørte han i tillegg én gang med såbedsharv før såing.<br />

På den fineste jorda tror han kanskje det kan holde med å<br />

bare bruke kultivatoren. Vammeli er forsiktig med å gi bastante<br />

vurderinger etter en sesong med ekstrem tørke og vanskelige<br />

vekstforhold.<br />

10<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


ROTORHARVER • JORDFRESER • KULTIVATOR<br />

<strong>Kverneland</strong> NG-S<br />

NG-S er en robust og solid rotorharv konstruert for alle<br />

typer arbeid og alle jordforhold, selv jord med stein.<br />

Konstruert for bruk på traktorer med opptil 250 hk.<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> NG-M 251<br />

Med pakkervalse. Quick-Fit tinder.<br />

97.000,-<br />

Kampanje<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> jordfres GS 121/235<br />

Arbeidsbredde 2.35 m.<br />

74.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> Turbo 3500<br />

3,0 m 15 tinder med utjamnertinder og<br />

rørpakkevalse.<br />

Be om pris<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CLC EVO<br />

11 tinds med bladfjærer, steinutløser, vingskjær,<br />

rørpakkevalse, skålutjamner.<br />

Be om pris<br />

<strong>Kverneland</strong> CLG II<br />

• Tinde holderne er skrudd på rammen, og gjør det<br />

dermed lett å forandre tinde avstanden eller redusere<br />

antall tinder.<br />

• Herdet ramme, med lite sveising gir lang levetid.<br />

• Lite vedlikehold<br />

• Lett å justere fjær trykk<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 11


SÅMASKINER<br />

KVERNELANDS U-DRILL<br />

EKSAKT PLASSERING I HØY HASTIGHET<br />

NY!<br />

NYHET!<br />

Be om tilbud!<br />

Fabrikkurs til alle som bestiller U-drill før 31.12.2018<br />

Maskinen kan kjøres i hastighet på opptil 10 -18 km / t, samtidig<br />

som du opprettholder perfekt plassering av frøet.<br />

U-Drillen settes raskt opp for drift: Alle viktige innstillinger<br />

kan styres fra displayet i traktoren<br />

U-Drill er tilgjengelig enten som standard såmaskin (U-Drill)<br />

eller som kombi såmaskin med gjødsel, U-drill pluss.<br />

De kommer i arbeidsbredder på 3,0, 4,0 og 6,0 m.<br />

Avhengig av arbeidsbredden er beholderens kapasitet enten 3<br />

000 l (3,0 m og 4,0m) eller 4,350l (6,0m U-Drill) og 4,200l (6,0m<br />

U-Drill Plus).<br />

Beholderen på U-Drill Plus er delt i lengderetningen og frø /<br />

gjødsel fordelingen er 40/60.<br />

Og måleanordninger er derfor plassert på hver side.<br />

12<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


ELDOS - den nye måleenheten<br />

• Den nye måleenheten er elektrisk drevet via e - com og er fullt ISOBUS<br />

-kompatibel.<br />

• GEOCONTROL av GPS -signalet er mulig så du unngår dobbelt såing.<br />

• Spesielle sensorer sikrer full funksjonalitet alt fra traktorens hytte .<br />

• Fire standard rotorer leveres for fine og store frø eller gjødsel.<br />

• En femte motor kan tilbys som et tilvalg for mais og solsikker.<br />

• Vis operatøren har valgt feil rotor så vil det komme en advarsel for<br />

systemet gjenkjenner hvilken rotor som er valgt.<br />

• Utvekslingen av rotorene endres raskt og enkelt gjøres uten bruk av<br />

verktøy .<br />

• Alt fra 2 til 400kg / ha er mulig.<br />

• Måleanordningen er alltid lett tilgjengelig.<br />

Kalibrering<br />

• Veldig enkel kalibrering på med veiledning.<br />

• En fjernkontroll lar føreren betjene kalibreringsprosessen på måleenheten<br />

.<br />

• Ingen utstyr må tilpasses Sjåføren legger bare de ønskede verdiene inn<br />

i terminalen , trykker på en knapp for å starte på måleenheten og det<br />

er det .<br />

• Kalibreringen gjøres automatisk .<br />

• En kalibrerings klaff med en integrert port hindrer enhver frø fra å<br />

slippe inn i slangen .<br />

<strong>Kverneland</strong> DL-drill<br />

Komplett maskin 4.0-6.0m. med skållabber,<br />

sentral labb-trykksjustering m.m.<br />

<strong>Kverneland</strong> ts-drill<br />

Enkel justering/kalibrering med ELDOS.<br />

Godt utprøvde TS Drill sålabber laget<br />

av høy kvalitets stål og påmontert<br />

<strong>Kverneland</strong>s automatiske overbelastnings<br />

system.<br />

<strong>Kverneland</strong> e-drill<br />

3,0m med CX labber, presshjul og etterharv,<br />

eks rotorharv.<br />

Model Arbeidsbredde, m Antall rader Beholder L(std/forhøyning)<br />

e-drill compact / maxi 3 / 3.50 / 4 24 / 32 1.100 / 1.600 • 1.400 / 2.000<br />

ts-drill 4 / 6.0 32 / 48 1300 / 1700<br />

DL 3 / 4 / 4.50 20 / 36 750 / 1.000<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 13


PRESISJONSLANDBRUK<br />

MED KVERNELAND<br />

Med GEOSPREAD-systemet; IsoMatch GEOCONTROL og GEOS-<br />

PREAD og ISOBUS tilbyr <strong>Kverneland</strong> avanserte, men brukervennlige<br />

verktøy for presisjonsjordbruk.<br />

GEOSPREAD SYSTEM<br />

Ved bruk av IsoMatch GEOCONTROL sammen med GEOSPREAD<br />

kan du stille inn CL GEOSPREAD gjødselspreder og TL GEOSPREAD<br />

mineralgjødselspredere mer nøyaktig. Arbeidsbredden vil automatisk<br />

justeres, slik at den får riktig overlapp ut fra signalene<br />

den får fra GPS-systemet. Når en kjører i skarpe vinkler eller<br />

hjørner, vil GEOSPREAD minke mengden og arbeidsbredden steg<br />

for steg. GEOSPREAD benytter seksjonskontroll-funksjonen på<br />

IsoMatch Tellus programvare gjennom IsoMatch Tellus-terminalen.<br />

Arbeidsbredden til sprederen er inndelt i seksjoner på<br />

minimum 2 meter. Max 24 seksjoner på TL GEOSPREAD og 14<br />

seksjoner på CL GEOSPREAD. Ikke bare arbeidsbredden justeres,<br />

men også mengden (kg/min) justeres automatisk, for å få så<br />

riktig mengde og fordeling som mulig. Denne kombinasjonen,<br />

med arbeidsbredde og mengde, gjør GEOSPREAD systemet<br />

svært nøyaktig, med minimum påvirkning av variasjonene i<br />

spredebildet.<br />

Fordeler:<br />

• Rask og nøyaktig spredning siden motorene er direkte koblet<br />

sammen med utslippspunktet. Ingen koblinger.<br />

• Stabil omdreining på spredeskivene i kombinasjon med<br />

utslippspunktet ved å bevare rett spredebilde.<br />

• Enkel betjening, ikke nødvendig å gå ut av traktoren for å<br />

justere arbeidsbredden<br />

• 100 % ISOBUS kompatibel gjør den svært enkel å betjene.<br />

• Automatisk start/stopp mulig med GPS ute på jordet<br />

14<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


ISOMATCH GEOCONTROL<br />

IsoMatch GEOCONTROL er et ekstra program innenfor IsoMatch<br />

Tellus, som hjelper deg å kontrollere alle ISOBUS kompatible<br />

<strong>Kverneland</strong> Group maskiner, som sprøyter, kunstgjødselspredere,<br />

såmaskiner og presisjons-såmaskiner. Kombinert med<br />

en GPS-mottaker oppfyller det fremtidige behov i form av lett,<br />

smart og effektivt landbruk.<br />

• Seksjonskontroll; automatisk inn- og utkobling av redskapets<br />

seksjoner på vendeteig, grenser og allerede dekkede områder<br />

for å minimere overlapping.<br />

• Regulerbar mengdekontroll: Automatisk justering av redskapets<br />

doseringsmengde basert på forhåndsinnstilt mengde<br />

eller informasjon fra lagrede data.<br />

• Dokumentasjon: Lagrer alle operasjonelle jobbdata og feltkart<br />

for utveksling via USB til gårdens styringssystem.<br />

• Manuell veiledning: Anbefaler kjøreposisjon i feltet og på<br />

vendeteigen.<br />

• Enkel vendeteigsregistrering: Uavhengig av arbeidsbredden,<br />

selv uten annet tilbehør.<br />

• Grensesetting: Lag nye indre grenser på jordet. Manuell veiledning<br />

for alle operasjoner, også uten elektrisk eller ISOBUS<br />

redskap.<br />

Fordeler med IsoMatch GEOCONTROL<br />

• Enkel og behagelig betjening, ved å ikke ha for mange av på<br />

brytere, eller forandre mengdekontrollen. Du kan fokusere<br />

100 % på å kjøre på jordet.<br />

• Mer rasjonelt arbeid. Hindrer overlapp, som gjør at en sparer<br />

5 – 15 % kunstgjødsel. Bedre spiring gir også bedre utbytte.<br />

• Ved å bruke IsoMatch GEOCONTROL er nattarbeid svært<br />

enkelt. IsoMatch GEOCONTROL reduserer arbeidsmengden<br />

betraktelig.<br />

IM FARMING – DITT VALG<br />

<strong>Kverneland</strong>s konsept iM Farming handler om smart, effektivt<br />

og lettvint landbruk, hvor dine behov og muligheter danner<br />

grunnlaget. Konseptet iM Farming tilbyr en egnet løsning for<br />

alle strategier, enten det handler om din virksomhet, din fremtidsvisjon<br />

eller dine vekstplaner.<br />

ISOBUS OG ISOMATCH TELLUS PRO / GO<br />

ISOBUS er standard på spredere med veiesystem. Med ISOBUS<br />

er du garantert at alle data går fra traktoren til sprederen og fra<br />

sprederen til traktoren. All data fra sprederen overføres enkelt<br />

til terminalen i førerhytta.<br />

Den multifunksjonelle 7" terminalen IsoMatch Tellus GO er<br />

utviklet for å lett og enkelt kunne styre alle ISOBUS redskap.<br />

Den gir gårdbrukeren full kontroll over maskinen på akkurat<br />

den måten han eller hun ønsker. Terminalen har knapper du kan<br />

forhåndsprogrammere til de oppgaver du ønsker, i tillegg til at<br />

den har en dreiebryter.<br />

ISOMATCH TELLUS PRO<br />

Med IsoMatch Tellus Pro kan du se og betjene to forskjellige<br />

ISOBUS grensesnitt på en gang. Dette gir for eksempel direkte<br />

kontroll av to redskaper samtidig, for kontinuerlig observasjon<br />

av kamera visning uten å skifte skjerm.<br />

Oppgavedokumentasjon<br />

Maskinvarefunksjoner<br />

Skjermstørrelse 12"<br />

Dobbelskjerm<br />

Touch Skjerm<br />

Roterende Kontroll -<br />

Trykk knapper -<br />

USB Tilkoblinger 4<br />

Programvarefunksjoner<br />

Universal ISOBUS Terminal<br />

Traktor ECU<br />

Oppgavedokumentasjon<br />

Automatisk Seksjonskontroll Lisens*<br />

Automatisk Variabel Mengde Kontroll<br />

Lisens*<br />

IsoMatch GEODRIVE Lisens*<br />

Manuell Veiledning<br />

Kalkulator<br />

Integrert Digital Bruksanvisning<br />

AutoSetApp for Spredere<br />

Tilbehør/Utstyr<br />

IsoMatch Mobile (IsoMatch Farm Centre<br />

Tilkobling)<br />

IsoMatch Autodrive - E automastisk styring<br />

IsoMatch Global Pro GPS Antenne<br />

IsoMatch Grip Joystick<br />

IsoMatch InLine Manuell Veiledning<br />

IsoMatch (Multi)Eye Kamera System<br />

IsoMatch Trådløs (Wifi)<br />

* Må kjøpes separat<br />

Isomatch Tellus Pro<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 15


SPREDERE<br />

KVERNELAND SPREDERE<br />

PERFEKT SPREDERESULTAT!<br />

<strong>Kverneland</strong> CL GEOSPREAD<br />

CL GEOSPREAD kan spre opptil 30 meter på grunn av roterende<br />

om rører som går langsomt. En annen fordel er de 4 veiecellene<br />

og GEOSPREAD-funksjonaliteten. 1100 eller 1300 lit.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CL GEOSPREAD<br />

Ekskl. styreboks.<br />

105.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> TL GEOSPREAD<br />

TL GEOSPREAD har 4 veieceller, en referansesensor og GEOSPRE-<br />

AD funksjonaliteten (2 meters seksjoner).<br />

Kampanje TL GEOSPREAD<br />

Ekskl. styreboks.<br />

142.700,-<br />

<strong>Kverneland</strong> TLX GEOSPREAD<br />

TLX GEOSPREAD er den nyeste og største sprederen til<br />

<strong>Kverneland</strong> sitt GEOSPREAD segment.<br />

Den kan spre opp til 40 meter og har beholder kapasitet fra<br />

1875 til 3900 liter.<br />

<strong>Kverneland</strong> EL<br />

EL er en svært kompakt spreder som passer bak hver traktor.<br />

Med CentreFlow-systemet og 4 skovler per skive, behandles<br />

gjødselen på en skånsom måte.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> EL<br />

700 l, med manuell betjening.<br />

27.800,-<br />

<strong>Kverneland</strong> CL<br />

CL er medium i størrelse og volum, men kan spres opp til 28<br />

m og leveres med CentreFlow med 8 skovler per skive som<br />

standard.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> CL<br />

1.100 l med hydr. betjening.<br />

44.000,-<br />

Vicon Superflow PS 604-1654<br />

PS04 serien pendelspredere med tankkapasitet fra<br />

650 til 1650 liter, og maksimal spredebredde opp til<br />

18 meter<br />

Beholderkapasitet fra 600 til 1650 liter<br />

Med en beholderkapasitet på 600, 800 og 1000 liter<br />

med 604 beholderen som basis, og 750, 950, 1150,<br />

1350 og 1650 liter med basis i 754 beholderen, finn<br />

dere alltid en Vicon pendelspreder som passer ditt<br />

behov.<br />

16<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


VI ER ISOBUS<br />

KVERNELAND ISOBUS-TERMINALER<br />

IsoMatch Tellus GO<br />

Ditt første skritt i retning presisjonsbruk.<br />

Styring av redskapet har aldri vært så<br />

enkelt.<br />

IsoMatch Grip<br />

Isobus-joystick som kan kontrollere hele<br />

44 funksjoner.<br />

IsoMatch Tellus Pro<br />

Skjerm for High-end-plattformen for<br />

utvikling av presisjonsbruk. Øk effektiviteten.<br />

IsoMatch tilbehør<br />

Gjør IsoMatch universal terminal enda mer komplett.<br />

Global DGPS-antenne • InLine lysbjelke- for manuell veiledning • Eye & MultiEye, kamera,<br />

du kan koble opp til 4 kameraer • Trådløs USB-tilkobling til Tellus og Tellus Pro.<br />

IsoMatch Global Pro<br />

GPS-antenne med RTK-presisjon funksjoner.<br />

Ikke tilgjengelig som frittstående<br />

produkt, kun i kombinasjon med et<br />

IsoMatch AutoDrive-E-system.<br />

ISOBUS-funksjoner for alle IsoMatch-terminaler<br />

Med presisjonen som ligger i teknikken, IsoMatch GEOcontrol, får du maksimalt ut av maskinene og avlingene, samt kostnadsbesparelser<br />

i form av gjødsel, kjemikalier og frø.<br />

Seksjonskontroll<br />

Opptil 24 seksjoner kan slås på / av automatisk<br />

for å unngå overlapp.<br />

Variabel mengdekontroll<br />

Riktige mengde frø, gjødsel og kjemikalier<br />

på rett sted.<br />

Oppgaver og dokumentasjon<br />

Oppgaver og feltdata for arbeidet som<br />

utføres kan lagres og utveksles.<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 17


SPRØYTER<br />

iXtra<br />

IXtra front tanken legger til<br />

stabilitet til traktoren din!<br />

I kombinasjon med iXter B,<br />

gir iXter-iXtra-kombinasjonen<br />

et totalt volum på 3000 liter.<br />

Dette er bra alternativ til en<br />

selvgående sprøyte.<br />

Kampanje iXter A<br />

800 l, 12 m alu-bom.<br />

130.000,- (Begrenset antall)<br />

Kampanje iXter B<br />

1000 l, 15 m alu-bom.<br />

158.000,-<br />

Kampanje iXtra<br />

1100 l, man fronttank.<br />

30.000,-<br />

NY!<br />

iXter A<br />

Denne NON-ISOBUS-kompatible<br />

sprøyten har lave vekt og<br />

har tyngdepunktet tett inntil<br />

traktoren.<br />

iXter B<br />

IXter B er i dag <strong>Kverneland</strong><br />

sin mest avanserte 3 punkts<br />

monterte sprøyte.<br />

Med høyteknologiske funksjoner<br />

som IXclean, IsoMatch<br />

GEOcontrol og Boom Guide<br />

tilgjengelig for mer komfort<br />

for brukeren.<br />

Nyhet: iXtra Life<br />

• 100% ISOBUS-kompatibilitet.<br />

• Den flytende gjødselen blir plassert nær frøet i en å samme<br />

operasjon og vil skape en raskere start.<br />

• Raskere vekst av avlingen. Dette betyr en raskere dekning<br />

av feltet for å unngå ugressutvikling.<br />

• Spar kostnadene på gjødsel og frø uten overlapping.<br />

• Bedre bruk av næringsstoffer.<br />

18<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SPRØYTER<br />

KVERNELAND IXTRACK T3<br />

GJENNOMTENKT DESIGN<br />

NY!<br />

<strong>Kverneland</strong> iXtrack T3<br />

Kort og kompakt – og med gjennomtenkt design.<br />

”IXtrack T3 er utviklet i samarbeid med bønder<br />

og designet med fokus på kort, lavt og kompakt<br />

design i kombinasjon med høyteknologisk elektronikk<br />

og brukervennlighet ”.<br />

Ventilpanelet har blitt omformet for mer komfort.<br />

Tankutløpet er satt nærmere pumpen.<br />

iXclean Pro er neste generasjonen av den velkjente helautomatiske<br />

styringssystemet fra <strong>Kverneland</strong>. Dette betyr at alle<br />

funksjoner kan styres fra førerhuset. Veksling<br />

mellom fylling, omrøring, sprøyting, fortynning, priming, skylling<br />

og tankrengjøring er ekstremt lett: trykk bare på en<br />

knapp!<br />

IXtrack T3 har en sentral ramme som er laget<br />

ut av heavy duty stål, også kjent som Low Alloyed,<br />

som har høyere fleksibilitet og holdbarhet.<br />

Rammen er nå naglet i stedet for sveiset, noe som fører til en<br />

veldig sterk og robust konstruksjon.<br />

Sprøyten har et lavt tyngdepunkt og kompakte dimensjoner til<br />

høyere arbeidshastigheter, trygg transport og enkel parkering.<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 19


RIVE REPORTASJE 9472 • AV HÅVARD SIMONSEN<br />

RAKER SEG TIL GODT GROVFÔR<br />

KVERNELAND 9472C<br />

Verdt å rive i ei rive? Så absolutt, mener<br />

Ole Christian Øksne. Ni års erfaring har<br />

overbevist ham om at bredspredning av<br />

graset er en sikker vei til godt grovfôr.<br />

Rask og jevn opptørking er viktig for å<br />

beholde mest mulig av næringsstoffene<br />

i graset.<br />

– Vi har drevet med fortørking i 20 år og<br />

de ni siste har vi bredspredd graset. Det<br />

gir jevn og god kvalitet, og jeg er ganske<br />

sikker på at det er grovfôret som gjør at<br />

vi leverer bra med tørrstoff i mjølka, sier<br />

Øksne. I 2017 hadde han et snitt på 4,57<br />

prosent fett og 3,54 prosent protein.<br />

Øksne driver med mjølk og kjøtt på<br />

gården Grythe i Vardal utenfor Gjøvik. I<br />

bygda er det et aktivt produsentmiljø.<br />

Hver vinter samles 8-10 bønder og deler<br />

tallene sine med hverandre og diskuterer<br />

resultatene fra forrige sesong. Øksne sier<br />

han har stor nytte av sine engasjerte og<br />

flinke kolleger. Selv tar han den lokale<br />

benchmarkingen som en bekreftelse på<br />

at han treffer bra med grovfôrdyrkinga,<br />

blant annet med de høye tørrstoffverdiene<br />

i mjølka.<br />

Kjøpte egen rive<br />

Fram til i fjor leide Øksne, som har en<br />

kvote på 150 tonn, både raking, pressing<br />

og pakking. Men endringer hos entreprenøren<br />

gjorde at han måtte finne en ny<br />

løsning.<br />

– Vi inngikk avtale med ny entreprenør<br />

om pressing og pakking, og endte med<br />

å kjøpe egen rive. For rive var jeg sikker<br />

på at vi skulle fortsette med, sier Øksne.<br />

Dermed sørger han selv for slåing, raking<br />

og sanking av baller.<br />

Øksne valgte ei <strong>Kverneland</strong> 9472C rive<br />

med hydraulisk stillbar bredde fra 6,2<br />

til 7,2 meter. Riva passer godt til den<br />

øvrige redskapsparken. Han har en<br />

<strong>Kverneland</strong> 4228 slåmaskin med krimper<br />

og bredspredingsutstyr. I riva kjører han<br />

med en John Deere 5080M. Det gir en<br />

lett ekvipasje. Traktoren holder i massevis,<br />

selv i bratt terreng, forsikrer Øksne.<br />

– Jeg er godt fornøyd med riva. Siden jeg<br />

bredsprer graset, kjører jeg kant i kant<br />

når jeg raker sammen. Avhengig av hvor<br />

mye gras det er, vil de som presser ha<br />

strenger fra 1,20 til 1,50 meter bredde,<br />

forteller Øksne.<br />

<strong>Kverneland</strong> 9472C er ei rotorrive som<br />

raker sammen til senterskår(C). Både<br />

arbeidsbredde og rotorløft styres hydraulisk.<br />

– Dette er ei rive med solid konstruksjon.<br />

Den har <strong>Kverneland</strong>s TerraLink<br />

Quattro-funksjon som gjør at den følger<br />

terrenget, samt styrende hjul på hovedramma<br />

slik at riva følger traktoren og<br />

kommer godt inn i hjørner, sier produktsjef<br />

Arne Lilleengen i Felleskjøpet. 9472C<br />

er en av fire modeller i <strong>Kverneland</strong>s serie<br />

av river med to rotorer.<br />

Dyrt å kjøre vann<br />

– Jeg ser mange fordeler med bruk av<br />

rive, men en av de viktigste er å bli kvitt<br />

vann. Når du leier pressing og har en del<br />

lang transport, er det dyrt å kjøre gras<br />

med mye vann i. Jeg forsøker å tørke<br />

graset ned til en tørrstoffprosent på 30-<br />

40. Selv med tørrstoff på 30-tallet synes<br />

jeg buntene er mer enn rå nok, blant<br />

annet med tanke på frost om vinteren.<br />

Men du må passe på, for graset kan også<br />

fort bli for tørt, sier Øksne. Med de vriene<br />

værforholdene i fjor, opplevde han store<br />

variasjoner. Fôrprøvene viste alt fra 22 til<br />

45 prosent tørrstoff (TS). Energiinnholdet<br />

lå fra 0,83 til 0,93 FEm pr. kg TS, og ble<br />

høyere jo tørrere graset var.<br />

– Dette illustrerer den andre hovedbegrunnelsen<br />

for å bredspre og rake,<br />

nemlig å få et godt og stabilt grovfôr, sier<br />

Øksne.<br />

Han dyrker stort sett bare gras på sine<br />

360 dekar og høster rundt 700 rundballer<br />

i året. Da han gikk til innkjøp av egen<br />

rive gjorde han også avtale om å rake og<br />

vende for en nabo som har en god del<br />

mer gras.<br />

– Grunnen til at jeg kjøpte rive er først og<br />

fremst å sikre mitt eget fôr. Leiekjøring<br />

er en bonus, men det var med i regnestykket,<br />

sier Øksne, som også arbeider<br />

som regnskapsfører.<br />

Ikke en jordklump<br />

Mange er opptatt av at raking kan føre<br />

med seg jord og stein inn i graset som<br />

kan skape tekniske problemer og danne<br />

sporer.<br />

– Hvis du gjør våronnarbeidet ordentlig<br />

og plukker stein er det ikke noe problem.<br />

I alle åra med breidspredning<br />

har jeg ikke hatt en eneste jordklump<br />

i rundballene mine. Jeg skjønner ikke<br />

sporeproblematikken. Oppstår det slike<br />

problemer, har en ikke gjort våronna<br />

godt nok, mener Øksne, som selv er vant<br />

til mye stein.<br />

Han kjører med den høyeste slepeskoen<br />

på åtte centimeter på slåmaskinen for at<br />

graset skal få en god stubb å ligge på. –<br />

Stubbehøyden kunne sikkert vært enda<br />

litt høyere, men dette går fint. Du må<br />

imidlertid ta deg tid til å stille inn riva så<br />

den går riktig, og du må følge med når<br />

du kjører. Det er mulig å justere riva litt<br />

med hydraulikken, sier han.<br />

20<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


LØNNSOM: Produktsjefene Arne Lilleengen<br />

(t.v.) og Jan Håvard Kingsrød<br />

i Felleskjøpet diskuterer detaljer på<br />

<strong>Kverneland</strong>-riva med Ole Christian Øksne.<br />

Lønnsomheten i bruk av rive er ingen av<br />

dem i tvil om.<br />

FLEKSIBEL OG LETT: Ole Christian Øksne valgte ei fleksibel rive som fint kan kjøres<br />

med en mindre traktor selv i bratt terreng. Det gir en lett ekvipasje med mindre skader<br />

på gras og jorder.<br />

Produktsjef med ansvar for<br />

<strong>Kverneland</strong>-porteføljen i Felleskjøpet,<br />

Arne Lilleengen, sier det er økende<br />

interesse for slåmaskiner med bredspredningutstyr,<br />

men uten krimper.<br />

Liten og allsidig<br />

Jan Håvard Kingsrød, som er produktsjef<br />

for konserveringsmidler i Felleskjøpet<br />

og selv mjølkeprodusent, kaller denne<br />

<strong>Kverneland</strong>-riva nær en «norgesmodell».<br />

– Den er ikke spesielt stor, allsidig og<br />

passer godt på mange norske bruk, sier<br />

han, og forklarer:<br />

– Fra mitt ståsted er hovedpoenget med<br />

rive å øke kvaliteten på fôret ved å korte<br />

mest mulig ned på tida graset må ha for<br />

å få ønsket tørrstoffprosent. Ved å kjøre<br />

denne riva på det smaleste, vil det være<br />

mulig å vende bare to strenger. Begge vil<br />

bli snudd rundt og lagt inn mot midten<br />

der bakken har ligget åpen og tørket opp.<br />

Resultatet vil bli et jevnere tørrstoffinnhold<br />

i alt graset, i stedet for fuktig gras i<br />

bunnen og tørt gras på toppen, som ofte<br />

blir tilfellet ved sammenraking av tre<br />

strenger eller andre løsninger, sier han.<br />

Med riva på maks bredde vil du kunne<br />

rake sammen tre strenger, avhengig av<br />

bredden på slåmaskinen.<br />

Hverken Kingsrød eller Øksne er særlig<br />

bekymret for å kjøre i bredspredd gras<br />

eller grasstrengen så lenge forholdene er<br />

noenlunde gunstige.<br />

– På tyngre jord med tørre forhold har<br />

det lite å si om du kjører i graset. På<br />

lettere jord og under så fuktige forhold<br />

at det setter traktormønster i bakken,<br />

er det ikke gunstig å kjøre i graset, sier<br />

Kingsrød.<br />

Bevisst ensileringsbruk<br />

Øksne bruker ensileringsmiddel på alt<br />

gras, selv på det aller tørreste.<br />

– Jeg synes det er en trygghet, og jeg har<br />

tro på at ensileringsmidler bidrar til god<br />

smaklighet på fôret og mjølka, sier han.<br />

Han bruker mest Ensil Pluss, men har<br />

også Ensil 1 stående i beredskap til svært<br />

rått gras og til raigraset. Ensil Ekstra har<br />

han så vidt brukt til det tørreste graset<br />

og til grønnfôr.<br />

– Jeg har ordnet meg slik at entreprenøren<br />

lett kan bytte ensileringsmiddel hvis<br />

forholdene endrer seg i løpet av dagen,<br />

sier han.<br />

Kingsrød berømmer Øksne for hans bevisste<br />

bruk av ensileringsmidler.<br />

– Slik Øksne driver har han jevnt tørrstoffinnhold<br />

i alt graset. Men ofte kan<br />

det være store variasjoner i fuktigheten i<br />

grasstrengen. Det bløte graset vil kunne<br />

bli liggende lagdelt i ballen, der det alltid<br />

oppfører seg som bløtt gras. Da er det<br />

viktig å bruke ensileringsmiddel ut fra<br />

hva som er bløtest, sier Kingsrød.<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 21


SLIK BETALER RAKING SEG • AV HÅVARD SIMONSEN<br />

SLIK BETALER RAKING SEG<br />

KVERNELAND RAKER<br />

Gevinsten ved å spre, vende og rake<br />

graset ligger i bedre fôr, høyere fôrkonsentrasjon<br />

og færre rundballer. Produserer<br />

du 750 rundballer i året, vil ei ny<br />

rive finansieres med sparte kostnader<br />

til plast og ensileringsmidler.<br />

– Etter at du har satt på slåmaskinen,<br />

starter «elendigheten», sier gras- og<br />

ensileringsekspert i Felleskjøpet, Jan Ove<br />

Kingsrød, og forklarer hvorfor:<br />

– Kvaliteten på graset er aldri bedre enn i<br />

det du begynner å slå. Når graset er slått,<br />

vil det prøve å leve videre. Det ånder og<br />

bruker av næringa som er i graset. Det<br />

starter med andre ord en nedbryting av<br />

næringsstoffene. Fra graset er slått til det<br />

er i silo eller rundballer, handler derfor<br />

alt om å redusere tapet, sier han.<br />

Her ligger mye av lønnsomheten i å bruke<br />

rive for å spre, vende og rake graset.<br />

– Noe av det aller viktigste for å lage<br />

godt grovfôr er å få opp tørrstoffinnholdet<br />

og å sørge for rask og effektiv<br />

fortørking. Jo kortere tid graset trenger<br />

å tørke, jo mindre blir nedbrytingen og<br />

jo mer beholder du av næringsstoffene.<br />

Hovedmotivasjonen for å bruke rive er<br />

derfor å øke kvaliteten på grovfôret ved<br />

å få opp tørrstoffprosenten så raskt som<br />

mulig. Men fortørking har selvfølgelig<br />

andre positive effekter. Det blir mindre<br />

volum å håndtere når du får ut mer vann,<br />

og dermed mindre behov for plast og<br />

ensileringsmidler. Alt dette må med i<br />

regnestykket ved investering i rive, sier<br />

Kingsrød.<br />

Tall fra Grovfôr 2020-prosjektet viser at<br />

de som har river bruker rundt ni prosent<br />

mindre tid og har fem prosent lavere<br />

høstekostnader.<br />

– Dette skyldes nok ikke bare at de har<br />

rive. Det viser antakelig et godt management<br />

i grasdyrkinga, med effektiv<br />

fortørking av graset som gir godt grovfôr<br />

og høyt fôropptak og at vending og<br />

raking ikke medfører ekstra tidsbruk, sier<br />

Kingsrød.<br />

Kingsrød mener det bør være et mål å ha<br />

en tørrstoffprosent på 35-40, og at graset<br />

er så jevnt tørt som mulig. Forsøk fra<br />

Jæren har vist ganske klare forskjeller i<br />

opptørking mellom bredspredd og strenglagt<br />

gras. På en overskyet og vindstille<br />

holdt graset 17 prosent TS da det ble slått<br />

klokka 12.00. Klokka 19.00 var det 17-20<br />

prosent TS i det strenglagte graset, mens<br />

det bredspredde var kommet opp i 25<br />

prosent TS.<br />

Årsproduksjon,<br />

antall baller<br />

Redusert antall<br />

baller<br />

Sparte ensileringskostander<br />

Sparte kostnader<br />

til plast og nett<br />

Direkte sparte<br />

kostnader<br />

En tommelfingerregel sier at når tørrstoffinnholdet<br />

øker med én prosentenhet, får<br />

en fem kilo mer tørrstoff i hver rundball.<br />

– I en normal 1. slått vil forskjellen mellom<br />

25 og 30 prosent TS utgjøre 25 kg<br />

TS, eller 300 kg gras, pr. rundball. Det blir<br />

betydelig færre rundballer å håndtere og<br />

du sparer både nett, strekkfilm og ensileringsmiddel,<br />

påpeker Kingsrød.<br />

Han illustrerer betydningen av TS-innholdet<br />

også på en annen måte. Med en<br />

tørrstoffprosent på 15 kreves det 6 500<br />

kilo fôr for å ha 1 000 kilo tørrstoff. Er<br />

tørrstoffprosenten 30, vil du trenge bare<br />

3 250 kilo fôr for å ha samme tørrstoffmengde.<br />

500 750 1000 1500 2000<br />

61 91 122 183 244<br />

5 427 8 140 10 854 16 280 21 707<br />

3 049 4 573 6 098 9 146 12 195<br />

8 476 12 713 16 951 25 427 33 902<br />

REGNESTYKKET: Ved riktig bruk av rive kan TS i graset raskt økes med fem prosent,<br />

tilsvarende 25 kg ekstra TS pr. rundball. Dette reduserer forbruk av ensileringsmidler<br />

og rundballeplast. Ved en årsproduksjon på 750 rundballer vil disse to faktorene alene<br />

betale for riva (avskrivning over 15 år). Det er forutsatt at kjøretid med rive kompenseres<br />

av færre timer på høstemaskinen. Andre fordeler er blant annet mindre transport,<br />

høyere fôropptak, mindre utfordring med frosne baller og mindre pressaft.<br />

22<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


KVERNELAND RIVERE<br />

PERFEKT JORDFØLGEEVNE<br />

Nyhet: <strong>Kverneland</strong> 9464M<br />

Ny 3-punksmontert 2 rotors Rive i CompactLine serien til <strong>Kverneland</strong>.<br />

Arbeidsbredde 6,35 m.<br />

9464M ny 2 rotors river med 6,4m arbeidsbredde<br />

Fra 111.500,-<br />

9580 C er en 2-rotors ”Heavy Duty”-entreprenørrive i Pro Line-serien.<br />

Riva har sentrumsavlegging av strengen. Strengbredde fra 1,2 til 1,9 m og<br />

arbeidsbredde (fra 7 til 8 m) kan justeres hydraulisk.<br />

9584 C er en helproff, senteravleggende rive med arbeidsbredde fra 7,6 til<br />

8,4 meter. Hydraulisk innstillbar strengbredde fra 1,4 til 2,1 meter.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 9584C<br />

7,60-8,40m.<br />

203.000,-<br />

9590 C Hydro proffrive fra <strong>Kverneland</strong>. Stor kapasitet og kompakt løsning,<br />

skreddersydd for optimal transport etter vei. Hydraulisk justering av<br />

arbeidsbredde mellom 8,0 og 9,0 meter og streng mellom 1,2 og 2,2 meter.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 9590C<br />

Hydro. 8,00-9,00m.<br />

Fra 237.900,-<br />

<strong>Kverneland</strong> en-rotors river<br />

CompactLine leveres i arbeidsbredder på 3,2 - 3,5<br />

og 4,3 meter. Dette er enkle, robuste river med<br />

lite vedlikehold og lukkede fettsmurte girbokser.<br />

ProLine er Heavy Duty-river for de røffe forholdene.<br />

Disse rivene har vedlikeholdsfrie gir i oljebad<br />

spesielt konstruert for mange driftstimer i løpet<br />

av en sesong. ProLine leveres i 4.2 m og 4,6 meter<br />

arbeidsbredde.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 9032<br />

3,20m. 9 tindearmer.<br />

Fra 37.100,-<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 23


VENDERE<br />

KVERNELAND VENDERE<br />

PRODUKTIVITET I KJERNEN<br />

<strong>Kverneland</strong> 8576<br />

Felleskjøpet tilbyr vendere i den prisgunstige CompactLine-serien<br />

eller den mer proffe ProLine-serien fra 4,6 til 11,2 meters arbeidsbredde.<br />

Mekanisk eller hydraulisk sentral innstilling av spredning<br />

fra kant.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 8576<br />

7,60m.<br />

115.000,-<br />

24<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)


SLÅMASKINER<br />

NY!<br />

KVERNELAND 3300 SERIE<br />

OPERATØRVENNLIGE FUNKSJONER<br />

Varianter å velge mellom er 3,2 eller 3,6m arbeidsbredde, med<br />

den velkjente stengelbehandleren i stål fra <strong>Kverneland</strong>.<br />

<strong>Kverneland</strong> 3332FT og 3336FT er utstyrt med den nyeste stengelbehandler<br />

teknologien fra <strong>Kverneland</strong>. I tillegg til de meget<br />

slitesterke <strong>Kverneland</strong> fritt svingende SemiSwing tindene har<br />

disse slåmaskinene også en dobbel justering av stengelbehandler,<br />

en funksjon som overføres fra de nylig innførte <strong>Kverneland</strong><br />

3300MT bak monterte slåmaskinene.<br />

Den nye stengelbehandler platen kan justeres i både for- og<br />

bakkant for tilpasse avlingens intensitet.<br />

Kampanje 3332FT<br />

3,20m.<br />

Intropris 155.000,-<br />

Ved klipping av høy og intensiv første slåtts avling kan du velge<br />

å åpne helt på for- og bakkant, slik at den massive mengden<br />

materiale kan passere uten blokkeringer.<br />

En annen produktivitetsforbedrende funksjon er de nye innebygde,<br />

skår platene. Endring fra spredning til skår legging eller<br />

justering av bredde på avlinger er gjort i løpet av sekunder.<br />

Platene ekspanderer automatisk når de skyves, og gir effektiv<br />

og nøyaktig legging, og det er ikke nødvendig å demontere<br />

dem for å oppnå full bredde på spredningen.<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 25


SLÅMASKINER<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087 M - 5095 M<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087 M - 5095 M er den perfekte maskinen<br />

for brukere som ser etter en effektiv løsning<br />

med stor arbeidsbredde og kunne nytte en forholdsvis<br />

liten traktor.<br />

Den er utviklet for å tåle stor arbeidsmengde, og<br />

med mange fine tekniske løsninger håndterer den<br />

dette. Sentermontert oppheng sammen med de runde<br />

skivene gir dette et perfekt slåtteresultat.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 5087M<br />

8.75m, 1360kg.<br />

228.000,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 53100MT<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 53100 MT Vario leverer en fremragende<br />

ytelse med sit helt nye fjæringskonsept, 10,20m arbeidsbredde<br />

og hydraulisk justering av arbeidsbredde og overlapping.<br />

<strong>Kverneland</strong> 53100 MT Vario er utstyrt med det nye<br />

<strong>Kverneland</strong> fjæringskonceptet kalt QuattroLink. Slåmaskinen er trukket<br />

av fire fjærerende armer som er montert på en fast bærearm som gjør at<br />

klipperenheten kan flyte uavhengig over feltet, justerer svært nøyaktig<br />

og umiddelbart ved eventuelle endringer i grunnkonturene.<br />

Fordeler 53100MT<br />

• Opptil 10.20m arbeidsbredde.<br />

• Nytt QuattroLink racerbil oppheng.<br />

• Fleksibelt oppheng – 700mm arbeidsområde, 400mm opp og 300mm ned.<br />

• NonStop BreakBack beskyttelse på hele arbeidsbredden.<br />

• Hydraulisk justering av overlapp mens du kjører.<br />

• Mark trykket forblir det samme, selv om overlapp endres.<br />

• Minimum 500mm bakkeklaring ved vendeteig.<br />

• Dobbel justering av stengelbehandler - både front og bakkant kan justeres.<br />

• Integrert parkeringsfot for vertikal lagring.<br />

<strong>Kverneland</strong> 5087MN<br />

Effektiv Butterfly Kombinasjon<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 5087 MN gir effektiv ytelse<br />

med sin 8,70 m arbeidsbredde, kombinert<br />

med en lav vekt på kun 1.900 kg.<br />

5087 MN er designet med enkel betjening i<br />

tankene. Maskinen er utviklet med tanke på å<br />

ha en butterfly med stengel behandler med lav<br />

vekt, for å redusere driftskostnadene.<br />

Maskinen er utstyrt med 2 x 3,15m klippeaggregater.<br />

5087 MN leveres standard med en integrert<br />

parkeringsfot for enkel og praktisk parkering,<br />

noe som krever minimum plass under vinterlagring.<br />

26<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


<strong>Kverneland</strong> 2832FS<br />

Første frontmonterte skiveslåmaskinen<br />

med skårsamler utviklet for både smale<br />

skårer og bredspredning. 3 forskjellige<br />

skårbredder (1,00, 1,15 og 1,30 m) og<br />

bredspredning opp til 2,20 m.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 2832FS<br />

3,20 M, 855kg.<br />

117.000,-<br />

<strong>Kverneland</strong> 3300-serie<br />

• Opphengt i fire opphengs armer<br />

• Tilpasser seg umiddelbart skiftende forhold, og justere seg nøyaktig til terrenget.<br />

• Marktrykk kan enkelt justeres fra førersetet.<br />

• Semiswing behandler og dobbel justering av stengel behandler både front og<br />

bakkant.<br />

• NonStop BreakBack beskyttelse over hele arbeidsbredden.<br />

• Leveres i 3,16 og 3,60 meters arbeidsbredde.<br />

<strong>Kverneland</strong> 3336 MT 3,60 leveres også som 3336 MT Vario .Vario er utstyrt med hydraulisk<br />

side forskyver integrert i bærearmen slik at du kan justere 400mm. For enkelt<br />

å kompensere for endring av felt forhold, overlapp eller hindringer.<br />

<strong>Kverneland</strong><br />

2500MH & 2800M<br />

Sentermonterte slåmaskiner Med 2,80 til<br />

4,00 m arbeid bredde. 2800M-serien har<br />

vertikal transportstilling.<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 3224MN<br />

2.40m.<br />

114.500,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 3332MT<br />

3.20m.<br />

155.000,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 3628FT<br />

2.80m.<br />

139.000,-<br />

Kampanje<br />

<strong>Kverneland</strong> 4328LT<br />

2.80m.<br />

199.000,-<br />

Type Model Arbeidsbredde,m Antall skiver<br />

Slåmaskiner uten stengelbehandler<br />

Bak Montert 2316M-2320M-2324M 1,60-2,00-2,40 4-5-6<br />

Bak Montert 2624M-2628M-2632M 2,40-2,80-3,20 6-7-8<br />

Senter Montert 2828M-2832M-2636M-2840M 2,80,3,20-3,60-4,00 7-8-9-10<br />

Senter Montert 2332MH-2536MH-2540MH 3,20-3,60-4,00 8-9-10<br />

Front Montert 2828F-2832F-2832FS 2,80-3,20 7-8<br />

Butterfly 5087M-5095M 8,78-9,50 2X8-2X9<br />

Slåmaskiner med stengelbehandler<br />

Bak Montert 3224MN-3228MN-/MR-3232MN-3132MT-3332MY/MR-3336MT/MT VARIO 2,40-2,80-3,20-3,60 6-7-8-9<br />

Front Montert 3628FT-3632FT/FR-3636FT/FR 2,80-3,20-3,60 7-8-9<br />

Butterfly 5087MN-5090MT-5090MTBX-53100MT 8,75-9,00-10,30 2X8-2X9<br />

Slepeslåmaskin med drag på<br />

venstre side<br />

Slepeslåmaskin med senter<br />

montert drag<br />

4328LT-4332LT/LR-4324LR- 4336LT/LR 2,40-2,80-3,20-3,6 7-8-9<br />

4332CT-CR-4336CT/CR-4340CT 3,20-3,60-4,00 8-9-10<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 27


LESSE- OG TRANSPORTVOGNER<br />

<strong>Kverneland</strong> lessevogner<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 10040 R med en kapasitet på 40 m3 tilbyr maksimum<br />

effekt med lavt kraftbehov og med transporthøyde på bare 3,3 m<br />

og vekt på 14 tonn, er dette en kompakt og effektiv vogn.<br />

Modell 10045 er en avansert, ISOBUS-forberedt lessevogn med volum<br />

på 45 m3 (29 m3 DIN 11741). Vogna er bygd på en meget solid helrammeløsning<br />

som bæres av en avfjæret og robust boggikonstruksjon. Det<br />

gir muligheter for store hjuldimensjoner som passer utmerket for norske<br />

forhold.<br />

<strong>Kverneland</strong> 10040R<br />

Lastekapasitet DIN 11741: 23,1 - 29,2 m³.<br />

Be om pris!<br />

Nyhet Vicon Feedex lessevogn<br />

Be om pris!<br />

ISOBUS betjening<br />

<strong>Kverneland</strong> 10040 R, 10045 R og 10055 R er full<br />

ISOBUS 11783 kompatibel. Dette betyr at det er<br />

bare å plugge direkte til en ISOBUS kompatibel<br />

traktor uten bruk av en separat terminal.<br />

De følgende funksjonene er betjent med Focus<br />

og IsoMatch betjening.<br />

• Velg mellom manuell eller automatisk avlesse-/lessefunksjon.<br />

• Lagringsfunksjon for kunder/marker.<br />

• Justere hastigheten på bunnbelte.<br />

• Arbeidslys på/av.<br />

• Pick-up opp/ned.<br />

• Draget opp/ned.<br />

• Bakluke lukket/åpen.<br />

• Kniver inn/ut.<br />

28<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


RUNDBALLEPAKKERE<br />

Duo Wrap kan bestilles på<br />

7710C og 7740C. Tvilling film<br />

dispensere gir en åpenbar fordel<br />

når det gjelder ytelse.<br />

<strong>Kverneland</strong> 7710 C<br />

3-punktmontert svingbordspakker som bygger på et proffesjonelt konsept<br />

med enkle og smarte løsninger. Pakkebordet har valser med stor avstand<br />

og dobbel kjededrift. Det har 4 belter for jevn rotasjon og riktig overlapp.<br />

Filmholderen har justerbart feste for tilpassing ved variabel ballestørrelse.<br />

Den kan blant annet utstyres med radiostyrt fjernbetjening og filmbruddsautomatikk.<br />

Det gjør den velegnet som stasjonærpakker der én sjåfør henter og<br />

stabler, samt styrer hele pakkeprosessen alene – en effektiv énmannslinje!<br />

Beregnet for rundballer opp til 1.200 kg.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 7710C<br />

Maks ballevekt 1200 kg.<br />

Fra 111.600,-<br />

<strong>Kverneland</strong> 7740 C<br />

Proff slepepakker med svingbord. Pakkeren benytter en computer-styring som<br />

har alle funksjoner en slik proffpakker skal ha. Maskinen er konstruert for tunge<br />

og tøffe oppgaver, og har derfor innebygd motvekt i rammekonstruksjonen,<br />

noe som gjør det mulig og håndtere baller opp til 1.400 kg. Pakkeren har<br />

en egen lastearm som kan plukke opp en ball, mens den andre blir pakket på<br />

pakkerbordet.<br />

Kampanje <strong>Kverneland</strong> 7740C<br />

Maks ballevekt 1400 kg. Computer styring.<br />

Fra 161.000<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 29


KVERNELAND BALLESNITTERE<br />

Nyhet <strong>Kverneland</strong> 864<br />

Med 25% økt kapasitet <strong>Kverneland</strong> 864 har økt størrelse og har et massivt volum på 4,2 m3. Den håndterer rundballer<br />

med 2,1m i diameter og den lange konstruksjonen gir bedre<br />

støtte og stabilitet for store firkantede baller.<br />

Be om pris!<br />

30<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


KVERNELAND BALLESNITTERE<br />

EN VERDEN AV MULIGHETER<br />

<strong>Kverneland</strong> 852 ballesnitter<br />

3-punktmontert, selvlastende snitter spesielt utformet for kutting<br />

og spredning av halm. Det 2 m3 store kammeret rommer<br />

én rundball. For å øke kapasiteten kan ball nummer to transporters<br />

på bakluka i nedsenket posisjon.<br />

<strong>Kverneland</strong> 852 er i standardutførelsen utstyrt med tut for sideutkast<br />

til høyre side. Tar samme ballestørrelser som modellene<br />

853 og 856.<br />

<strong>Kverneland</strong> 853<br />

<strong>Kverneland</strong> 853 er spesielt konstruert for å kutte opp og fordele<br />

halm, høy og silofôr. Den bidrar med en fleksibel og effektiv<br />

løsning for fôring og strøing når det arbeides med halm, høy og<br />

silofôr som er pakket i baller. Solid konstruksjon sikrer pålitelig<br />

ytelse over lang tid. Det 3 m³ store kammeret kan transportere<br />

to rundballer.<br />

<strong>Kverneland</strong> 853 Pro 856 Pro<br />

Kutte, sprede og fôre<br />

Den nye <strong>Kverneland</strong> 853 Pro og 856 Pro har fått en rekke oppdateringer<br />

i forhold til de veletablerte <strong>Kverneland</strong> 850 serien,<br />

for å møte de høye krav når det gjelder førerkomfort og blokkerings<br />

fri drift. Pro serien tilbyr en sterk pakke med nye funksjoner<br />

som redesignet svinghjul, ny tre-trinns dreibar utkastertut,<br />

patentert fôr styresystem og fjernstyring av bakluke og gulv<br />

kjede.<br />

<strong>Kverneland</strong> 852<br />

<strong>Kverneland</strong> 856 er en maskin med et beholdervolum på 6 m³.<br />

Stort og åpnet design gir lett lasting og nok kapasitet for de<br />

største firkantballene eller opp til 3 rundballer.<br />

Maskinen er utstyrt med ‘heavy duty’ drivverk med to utvekslinger<br />

i girkassen tilpasset strøing og fôring. Driften av bunnbeltet<br />

er også ekstra kraftig for å håndtere de store volumene.<br />

Be om pris<br />

<strong>Kverneland</strong> 853 Pro<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 31


ORIGINALE RESERVEDELER & SERVICE<br />

KUN ORIGINALE DELER HOLDER MASKINEN ORIGINAL<br />

Visste du at våre deler er produsert med samme høye standarder og strenge spesifikasjoner som<br />

<strong>Kverneland</strong>-maskiner? Originale deler vil alltid fungere og passe som de skal, og vil holde maskinen<br />

i gang med maksimal ytelse.<br />

<strong>Kverneland</strong> har vært et symbol på kvalitet siden 1879; Erfaringen vi har, kombinert med et<br />

konstant arbeid for å forbedre våre produkter, sikrer deg de beste delene som er tilgjengelige<br />

for din <strong>Kverneland</strong>-maskin. Deler og service gir maskinen et sikkerhetsnett; Kvaliteten sikrer<br />

optimal bruk av maskinen, kvaliteten på delene refererer til lav livssyklus kostnad og lengre<br />

brukstid.<br />

Vårt langsiktige forhold starter ved kjøp av din <strong>Kverneland</strong>-maskin, og vi vil kontinuerlig<br />

være din støtte og assistanse. Vi vil veilede deg på veien for å sikre at du oppnår<br />

maksimal ytelse, produktivitet og profit.<br />

Ikke gå på kompromiss med kvalitet og billige løsninger; Husk at bare originale<br />

<strong>Kverneland</strong> -deler garanterer den beste løsningen for å oppnå det som<br />

forventes av en <strong>Kverneland</strong> maskin.<br />

Enkel tilgang til informasjon<br />

Leter du etter en komplett oversikt over reservedeler til maskinen<br />

din? Kanskje du søker etter mer teknisk informasjon? Vår<br />

Online Database, Quest, gir all informasjon tilgjengelig for din<br />

maskin.<br />

Ulike dokumentasjon som Resevedels bøker, Bruksanvisninger<br />

, Programvareoppdateringer og Vanlige spørsmål, alt er der.<br />

Quest er tilgjengelig på flere forskjellige språk og kan nås hvor<br />

som helst.<br />

Alle svarene er enkle å finne - og bare noen få klikk unna!<br />

Alltid Tilgengelig<br />

Tid er penger, og vi vet viktigheten av å motta de riktige delene<br />

til rett tid! Din <strong>Kverneland</strong>-forhandler støttes av et massivt<br />

distribusjonsnett for å forsyne deg med akkurat det du trenger,<br />

når du trenger det.<br />

Vårt hoveddistributionssenter ligger i Metz, Frankrike. En strategisk<br />

plassering for distribusjon av deler til alle verdenshjørner.<br />

Med over 70.000 deler på lager og 24/7 service, er vi klare til å<br />

forsyne deg med deler - når som helst!<br />

32<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


Kampanje på slitdelssett til vendeplog<br />

Hvert sett inneholder 1stk høyre og 1stk venstre<br />

skjær samt 3stk høyre og 3stk venstre spisser<br />

inklusiv bolter.<br />

16” skjær h/v vendbar spisser h/v (med bolter)<br />

Delenr. A133559530<br />

Kampanjepris 999,-<br />

18” skjær h/v og spisser h/v (med bolter)<br />

Delenr. A133559630<br />

Kampanjepris 1.099,-<br />

Kampanje på knivsett og knivbolter til<br />

slåmaskin<br />

Kniv 126mm delenr. KT5611040001 (høyre kniver) +<br />

KT5611090001 (venstre kniver)<br />

25 kniver høyre + 25 kniver venstre:<br />

Kampanjepris: 990,-<br />

Knivbolter Delenr. KT56785000 (sett m/25 bolter)<br />

Kampanjepris: 520,-<br />

Din dele spesialist<br />

Gjennom vårt verdensomspennende forhandlernettverk finner du din lokale<br />

forhandler, som alltid er forberedt på å hjelpe deg. Din <strong>Kverneland</strong>-forhandler<br />

kjenner hver tomme av maskinen din og vil gjerne gi den kompetansen<br />

som trengs for å sikre at du opererer maksimalt.<br />

Delspesialisten har alle de delene du trenger, og vil også ha fasiliteter for<br />

å betjene maskinen din. Sørg for å besøke din <strong>Kverneland</strong>-forhandler regelmessig<br />

for å bli oppdatert på kampanjer og produktnyheter som du ikke<br />

finner andre steder.<br />

Alle priser ekskl. mva,frakt og klargjøring. Prisene er gyldig til 2018-12-15 (med forbehold om trykkfeil)<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 33


KVERNELAND PLOGKROPP 28<br />

OVERSIKT SLITEDELER<br />

STREVERFESTE<br />

KK073800R Høyre<br />

KK073801R Venstre<br />

E-SADEL (VENDEPLOG)<br />

KK073406R Høyre<br />

KK073407R Venstre<br />

SKUMSKIVE<br />

KK073300R Høyre<br />

KK073301R Venstre<br />

STREVER LANG E-SAL<br />

KK083810R<br />

STREVERFESTE<br />

KK073800R Høyre<br />

KK073801R Venstre<br />

VELTEFJØLFORLENGER<br />

KK053387R Høyre<br />

KK063388R Venstre<br />

STREVER KORT E-SAL<br />

KK063801R<br />

STREVER LANG A-SAL<br />

KK083809R<br />

STREVER KORT A-SAL<br />

KK063806R<br />

FESTE<br />

KK073254 Høyre<br />

KK073255 Venstre<br />

A-SAL (TEIGPLOG)<br />

KK073411R Høyre<br />

KK073412R Venstre<br />

SLITEDEL<br />

KK073614R<br />

FORLENGER ON-LAND<br />

A133097232<br />

FESTE SKUMSKIVE<br />

KK073310R Høyre<br />

KK073311R Venstre<br />

LANDSIDEKNIV<br />

A133229488 Høyre<br />

A133229588 Venstre<br />

A133230330 Boltsett<br />

VELTEFJØLKNIV<br />

KK083235R<br />

VELTEFJØL<br />

KK083228 14-18” Høyre<br />

KK083229 14-18” Venstre<br />

KK083279 Skruepakke<br />

LANDSIDE KORT<br />

A133397394<br />

KK013332R Bolt 2stk<br />

QUICK-FIT SKJÆR<br />

KK083018R 16” Høyre<br />

KK083019R 16” Venstre<br />

KK083020R 18” Høyre<br />

KK083021R 18” Venstre<br />

NAGEL SKJÆR<br />

KK073042 14” Høyre<br />

KK073043 14” Venstre<br />

KK073044 16” Høyre<br />

KK073045 16” Venstre<br />

NAGELSPISS<br />

KK073030R Høyre<br />

KK073031R Venstre<br />

HOLDER QUICK-FIT<br />

KK083010R Høyre<br />

KK083011R Venstre<br />

QUICK-FIT SPISS<br />

KK083090R<br />

SKJÆR FOR VENDBAR<br />

SPISS OG KNOCK-ON<br />

KK073004 16” Høyre<br />

KK073005 16” Venstre<br />

KK073006 18” Høyre<br />

KK073007 18” Venstre<br />

KK013332R Bolt 4 stk<br />

KNOCK-ON SPISS<br />

A133016232<br />

BRYSTSTYKKE<br />

KK073250R Høyre<br />

KK073251R Venstre<br />

LANDSIDE LANG<br />

A133397494<br />

KK013332R Bolt 2stk<br />

SKJÆRKNIV<br />

KK073091R Høyre<br />

KK073092R Venstre<br />

VENDBAR SPISS<br />

KK053090R Høyre<br />

KK063090R Venstre<br />

HOLDER KNOCK-ON<br />

A133016332<br />

34<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong>


EKSPERTHJELP NÅR DU TRENGER DET<br />

KONTAKT VERKSTED OG DELER<br />

Vi har lang erfaring med deler<br />

Vi hjelper deg med service og veldikehold på din<br />

traktor eller landbruksmaskiner m.m<br />

Klepp: 476 05 500<br />

Varhaug: 51 77 14 71<br />

Årdal: 51 75 42 42<br />

Haugesund: 52 70 54 70<br />

Kristiansand: 970 53 827<br />

Har du behov for å bestille deler, er det ingen som har lengere<br />

erfaring og bedre kompetanse enn de ansatte på «Deletelefonen»<br />

hos Felleskjøpet Agri.<br />

De har ekspertkompetanse innen ulike fagfelt og kan raskt<br />

hjelpe deg med små og store spørsmål om deler. Til sammen<br />

har de over 400 års kompetanse og ingen ansatt med under 20<br />

års kompetanse i Felleskjøpet.<br />

Vi er her for å hjelpe deg!<br />

Delelager Klepp: 476 05 500<br />

Åpningstider:<br />

man-fre kl. 07.30-16.00<br />

PLANLEGG <strong>2019</strong> 35


PLANLEGG <strong>2019</strong><br />

Magnus Lunde Bakka<br />

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne,<br />

Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord<br />

Tlf: 918 32 402<br />

magnus.lundebakka@fkra.no<br />

Stig Nordbø<br />

Søgne og Songdalen Veg, Anlegg, Park og Industri<br />

Aust og Vest-Agder<br />

Tlf: 468 96 060<br />

stig.nordbo@fkra.no<br />

Svein Magne Sjøen<br />

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord, Bømlo,<br />

Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord<br />

Tlf: 414 65 967<br />

sveinmagne.sjoen@fkra.no<br />

Tommy Landås<br />

Aust-Agder m/ Kristiansand og Vennesla<br />

Tlf: 907 23 564<br />

tommy.landas@fkra.no<br />

Ragnvald K. Bjelland<br />

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland,<br />

Kvitsøy og Gjesdal<br />

Tlf: 917 59 777<br />

ragnvald.bjelland@fkra.no<br />

Kyrre Skrettingland<br />

Inneselgar maskinsenteret Klepp<br />

Tlf: 909 40 250<br />

kyrre.skrettingland@fkra.no<br />

Bjarne Aske<br />

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger<br />

Tlf: 928 39 444<br />

Bjarne.aske@fkra.no<br />

Inge Liene<br />

Inneselgar maskinsenteret Kristiansand<br />

Tlf: 951 55 527<br />

Inge.liene@fkra.no<br />

Trond Maudal<br />

Klepp, Time og Bjerkreim<br />

Tlf: 971 90 376<br />

trond.maudal@fkra.no<br />

SALSLEIARAR<br />

Lars Håland<br />

Egersund, Hå, Lund og Sokndal<br />

Tlf: 900 60 062<br />

lars.haland@fkra.no<br />

Gunnar Klaussen<br />

Salsleiar maskinsenteret Haugesund<br />

Tlf: 915 79 472<br />

gunnar.m.klaussen@fkra.no<br />

Ernst Netland<br />

Vest-Agder u/Kristiansand, Vennesla,<br />

Søgne og Songdalen<br />

Tlf: 908 97 722<br />

ernst.netland@fkra.no<br />

Ingvald Rygg<br />

Salsleiar maskinsenteret Klepp<br />

Tlf: 991 68 435<br />

ingvald.rygg@fkra.no<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!