28.12.2018 Views

Patetra #4 - 2018

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UTGAVE 4 - <strong>2018</strong> | 35. ÅRGANG<br />

Godt Nytt År<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)


innhold<br />

PATETRA | 4/<strong>2018</strong><br />

LARS<br />

AKTIVITET<br />

RMS NYTT<br />

18<br />

Spinalseminar<br />

Rekordmange deltakere på<br />

LARS Øst/Oslo Spinalseminar<br />

26<br />

Tandemhopp<br />

LARS Hordaland med tandemhopp<br />

på Voss<br />

36<br />

20-årsjubileum<br />

Spinalenheten på Haukeland<br />

universitetssykehus er 20 år<br />

4<br />

Lederen har ordet<br />

14<br />

«Assistanse i hverdagen» -<br />

BPA seminar i Stavanger<br />

20<br />

Endelig Studio 99!<br />

Offisiel åpning av Studio 99<br />

22<br />

Benskjørhet & RMS<br />

Temakveld i LARS Øst/Oslo<br />

48<br />

«Spør Yvonne» - ny spalte!<br />

8<br />

Camp Spinal H2O <strong>2018</strong><br />

30<br />

Norsk ryggmargsskaderegister<br />

med et blikk<br />

32<br />

Samarbeidsmøte mellom<br />

spinalenhetene i Norge<br />

38<br />

Minneord om Lise Bjerke<br />

40<br />

Funksjonsforbedrende kirurgi<br />

44<br />

Dobbel tricepsoperasjon<br />

46<br />

Takk, Leif Hove<br />

Forsidebilde: «winter wonder land» Foto: Pixabay


Lederen<br />

har ordet...<br />

«Nå kommer vinter'n, nå kommer den kalde fine tida»… Med utdrag fra en<br />

sang av Jokke og Valentinerne ser jeg ut på et rimfrosset og hvitt<br />

tåkelandskap. Det er -13, men ingen snø som hinter om at julen nærmer seg.<br />

Er det forresten den kalde fine tiden? Ikke alle synes det. Jeg for min del<br />

gleder meg til at snøen legger seg. Da kan jeg få prøvd piggekjelken og igjen<br />

få oppleve gleden ved å se Hedmarksvidda kledd i vinterdrakt, med de<br />

mange blålilla fargene kalde januardager gir.<br />

Før januar kommer julehøytiden. Det er nok for de fleste av oss noe vi gleder<br />

oss til. Mye god mat og rolige dager sammen med familie og venner. For<br />

mange vil det være tid til å reflektere over året som har gått og også<br />

planlegge året som kommer. Vi i LARS hovedstyret har allerede begynt å<br />

planlegge 2019. Det meste er allerede klart. Dere har mye å glede dere til. Vi<br />

stiller med to LARS AKTIV helger, samt fagdager innen både BPA, HELSE og<br />

HJELPEMIDLER. Vi vet også at en del lokallag har gode planer for neste år og<br />

at aktivitetsnivået i organisasjonen sett under ett, er strålende. Om dere<br />

aldri har vært med på et arrangement oppfordres dere på det sterkeste til å<br />

delta. Det er artig, lærerikt og ikke minst veldig sosialt.<br />

I regi av hovedstyret har vi også laget et prosjekt som heter «Opp av<br />

godstolen». Her er målsetningen å ha lokale makkere som kan hjelpe til med<br />

å veilede eller tilrettelegge for at flere kan delta i aktivitet. Med aktivitet<br />

mener vi alt fra en tur med bussen, kafébesøk, til å komme seg ut på ski og<br />

trene. Vi trenger alle en støttespiller fra tid til annen.<br />

Med dette vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og<br />

et godt nytt år!<br />

ANDERS NUPEN HANSEN<br />

LEDER<br />

MEDLEMSBLADET TIL LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE<br />

REDAKTØR<br />

Tori Lunde<br />

Mob: 922 20 667<br />

E-post: tori.lunde@lars.no<br />

REDAKSJONSMEDARBEIDERE<br />

Elisabet Berge<br />

Mob: 916 68 323<br />

E-post: elisabet.berge@lars.no<br />

Anne Beate Melheim<br />

Mob: 995 88 685<br />

E-post: anne.melheim@lars.no<br />

LAYOUT<br />

Kenneth Jørgensen<br />

Mob: 905 35 789<br />

E-post: kenneth.jorgensen@lars.no<br />

REDAKSJONENS ADRESSE<br />

Landsforeningen for<br />

Ryggmargsskadde<br />

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo<br />

E-post: patetra@lars.no<br />

TRYKK<br />

Gunnarshaug Trykkeri AS<br />

4095 Stavanger<br />

www.gunnarshaug.no<br />

ABONNEMENT<br />

LARS/Norges Handikapforbund<br />

Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43<br />

(kontakt Ellen Trondsen)<br />

abonnement@lars.no<br />

Deadline for stoff til redaksjonen<br />

Nr 1 | 1. mars*<br />

Nr 2 | 1. juni*<br />

Nr 3 | 1. september*<br />

Nr 4 | 15. november*<br />

*utgis/publiseres i slutten av de respektive<br />

månedene. Nr 4 utkommer før julen 2019.<br />

www.lars.no<br />

ISSN 0800-6881 (print)<br />

ISSN 1890-9027 (digital)<br />

Kontaktinformasjon til LARS styremedlemmer<br />

og lokallagsledere finner du på www.lars.no<br />

Når du har lest ferdig bladet, legg det<br />

til i samlingen din eller foreta en riktig<br />

resirkulering av bladet<br />

4<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

5


ANNONSERING I PATETRA <strong>2018</strong><br />

<strong>Patetra</strong> trykkes i A4-format, med sideantall 48+4<br />

(52) på ubestrøket (matt) papir 4 ganger årlig.<br />

ANNONSEPRISER FOR <strong>2018</strong><br />

Størrelse<br />

Pris<br />

2 helsider 20.000,-<br />

1 helside 12.000,-<br />

1/2 side 7.000,-<br />

Innstikk * 30.000,-<br />

* maks sideantall 20<br />

Prisene er eks. mva. og prisene forutsetter at<br />

materiell leveres ferdig og klart for trykking.<br />

Har dere spesielle ønsker vedrørende<br />

annonsering?<br />

I samarbeid med trykkeriet kan vi oppfylle de fleste<br />

ønsker dere måtte ha. Det være seg alt fra innstikk<br />

(heftet), løse vedlegg (vi pakker da hvert blad i<br />

plast) med mere.<br />

<strong>Patetra</strong> blir også lagt ut elektronisk (og kan lastes<br />

ned i PDF-format) på LARS sine hjemmesider<br />

www.lars.no<br />

Dette medfører at vi når ut til langt flere lesere enn<br />

kun til våre medlemmer og andre interesserte.<br />

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for<br />

ytterligere spørsmål; patetra@lars.no<br />

For alle generelle henvendelser til LARS,<br />

bruk: kontakt@lars.no<br />

6<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

BILDER ER LÅNT FRA CAMP SPINAL<br />

VELKOMMEN TIL KURS I<br />

LARS Øst/Oslo har fått med instruktør Ingrid Frøyen fra Keum Gang Taekwondoklubb til å<br />

gjennomføre kurs i selvforsvar fra rullestol. Kurset holdes over 6 torsdager med avslutning 4. april.<br />

Oppstart: Torsdag 28. februar 2019 kl. 18.00 – 19.30<br />

Sted: Studio 99, Aker helsearena, Trondheimsvn. 235, 0586 Oslo<br />

Kursavgift: Gratis | Vi har fått tilskudd fra ExtraStiftelsen<br />

Det er kun plass til 10 deltagere, så meld deg på snarest mulig og senest 1. februar!<br />

Det er fint om dere som har mulighet tar med egen ledsager som kan være sparringspartner.<br />

Kontaktperson: marianne.hjelmen@lars.no eller mobil 92 65 26 73<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

7<br />

LARS ØST/OSLO <strong>2018</strong>


Camp Spinal<br />

Fakta om<br />

Web: sunnaasstiftelsen.no<br />

Vipps: 501508<br />

Fakta: 9 av 10 kroner går til formålet<br />

Neste arrangement: Camp Spinal | Vinter<br />

18. mars – 22. mars 2019<br />

8 patetra | 4/<strong>2018</strong>


AKTIVITET<br />

H<br />

2<br />

O | Barcelona <strong>2018</strong><br />

Tekst: Frøydis Olsen Foto: Kari Kjelskau<br />

Camp Spinal H2O Barcelona er et samarbeid mellom<br />

Sunnaasstiftelsen og Institutt Guttmann.<br />

Her reiser man uten egne assistenter og hvor det er med<br />

helsepersonell fra Haukeland sykehus og Sunnaas<br />

sykehus. Camp Spinal handler om å tørre og satse for å<br />

lykkes. Om å utfordre seg selv og bli sjef i eget liv.<br />

Planlegge og kjenne sine begrensninger. Få kjenne på<br />

følelsen av å være borte fra trygge omgivelser, pakke,<br />

reise, bo sammen med andre, prøve aktiviteter man ikke<br />

trodde man kunne, dele, oppleve og kjenne på<br />

mestringens gode følelse.<br />

For å mestre et aktivt liv i rullestol er det essensielt at man<br />

er god på å forflytte seg. Man kan kanskje ikke være så<br />

spontan som før og derfor er struktur og planlegging også<br />

en del av treningen. På Camp Spinal lærer du alt dette og<br />

mere til.<br />

Under årets CS H2O var det mange av deltagerne som ikke<br />

hadde vært på stranden eller i vannet siden de skadet seg.<br />

Og den gleden som vises når man for første gang, kanskje<br />

på 20 år, får kjenne vannet omslutte kroppen og la seg<br />

drive med av bølgene var ubeskrivelig. Dette kommer jeg<br />

nærmere tilbake til.<br />

Her kommer historien fra årets Camp Spinal H2O i Barcelona.<br />

Vi er 20 deltagere, 11 ledere i rullestol og 17 gående ledere<br />

fordelt på Norge, Sverige, Latvia og Barcelona. Grytidlig<br />

onsdag morgen den 29. august møttes en stor gjeng på<br />

Gardermoen for avreise til Barcelona. Noen er kjente fra<br />

før, noen er helt nye. Alle er litt trøtte, de fleste har vært<br />

oppe siden kl. 04.00. Vi hilser på hverandre og alle er litt<br />

spente. Noen var med i fjor, disse er nå ledere i år.<br />

Her er det viktig med struktur da innsjekking,<br />

sikkerhetskontroll og ombordstigning gjerne tar litt ekstra<br />

med tid. Dette er starten på læringen vi skal bli så gode på<br />

i løpet av kommende uke. En liten gjeng måtte ta et annet<br />

fly, via Stockholm, siden det ikke var plass til alle<br />

rullestolene på ett fly. Disse fikk dessverre en meget lang<br />

dag da flyet i Stockholm ble ganske mye forsinket. Selv<br />

om alt gikk bra ved avreise var logistikken mye bedre på<br />

vei hjem. Noe som bare viser hvor langt alle var kommet i<br />

løpet av uka vi var borte.<br />

Barcelona møtte oss med den gode varmen vi forbinder<br />

med Syden og på flyplassen sto det 5 biler klare for å<br />

frakte oss til hotellet. Også her var både vi og sjåførene<br />

mye mer samstemte og effektive når vi dro hjem igjen,<br />

selv om jeg syns alt gikk veldig bra når vi kom. Igjen viser<br />

det bare hvor mye vi har vokst på en uke. Vi hadde de<br />

samme 5 bilene og sjåførene gjennom hele uka.<br />

Ankomstdagen var det innsjekking, bli kjent-/infomøte,<br />

omvisning i nærområdet og middag på en lokal italiensk<br />

restaurant.<br />

Dag 2 var det avreise fra hotellet kl. 08.15. Vi skulle til Club<br />

Nataciò Atlètic. Og for å komme dit skulle vi ta t-banen.<br />

Rulle ett stykke, heis ned til t-banen og inn i vognene. Her<br />

ble jeg mektig imponert over utformingen for<br />

rullestolbrukere. Det var bygd opp en liten rampe slik at<br />

man kunne rulle rett inn i vognen. Og ingen gående gikk i<br />

veien. Her kunne det stå vakter for å passe på at gående<br />

ikke var i veien. Ja, noe sånt hadde det vært fint og fått til i<br />

Norge også!<br />

Vi er fordelt i 2 grupper gjennom hele uka. Før lunch skulle<br />

gruppe A prøve Paddle Surf, mens gruppe B hadde<br />

beachdag. Og her kom den første av mange nye<br />

opplevelser. Og det er rart med alt som er den første<br />

opplevelsen. Den sitter igjen i hodet og kroppen.<br />

Lykkerusen. Mestringsfølelsen.<br />

Som nevnt tidligere var det flere som ikke hadde vært i<br />

vannet siden de var skadet. Her hadde Institutt Guttmann<br />

v/Alex ordnet med matter som vi kunne rulle ned til<br />

vannet på og egen rullestol til å trille ut den siste biten.<br />

Men de aller fleste enten hoppet på rumpa eller ble båret<br />

ut i vannet. Og der og da – når Middelhavet omsluttet<br />

kroppen for første gang på de som ikke hadde opplevd<br />

dette på mange år, kom tårene, både for den ferske<br />

vannbader, for ledere og oss andre som både fikk se og<br />

oppleve dette øyeblikket. Dette er stort!<br />

Etter dette var ingen ny utfordring for stor. Det håper jeg<br />

dere alle vil klare å forstå når denne historien er slutt.<br />

Paddle Surf er et brett med sete du sitter på hvor du<br />

padler med en åre. Gruppe A koste seg ute på vannet i<br />

strålende solskinn og ingen bølger. Etter lunch bar det ut i<br />

bassenget hvor vi testet dykkerutstyr og trente på<br />

dykketeknikker.<br />

forts. neste side<br />

patetra | 4/<strong>2018</strong> 9


I tillegg lekte vi oss med ballspill og fortsatte treningen<br />

med å klare seg selv i vannet. Øve, øve, øve. Avsluttet<br />

dagen med å rulle tilbake til hotellet langs<br />

strandpromenaden. Nydelig tur. Og alle valgte å rulle den<br />

litt lengre turen hjem fremfor å ta t-banen. Uansett<br />

armfunksjon var alle med. Middag på hotellet kl. 20, og det<br />

tror jeg var den eneste dagen på hele uka hvor vi faktisk<br />

rakk middagen kl. 20. Stort sett var vi veldig forsinket da<br />

alle aktivitetene tok lengre tid enn planlagt, men ingen<br />

klaget og alle var i godt i humør tross veldig lange dager.<br />

Og det forteller ganske mye om hvilken innsats som ligger<br />

bak hver og en – med dager opptil 12–14 timer.<br />

Dag 3 våknet vi til litt gråvær, lå litt regn i lufta. Med avreise<br />

kl. 07.30 var det klart for den store dykkedagen. Denne<br />

aktiviteten lå det stor spenning bak. Alle gledet seg, og<br />

noen grugledet seg. Etter en lang kjøretur var vi endelig<br />

fremme i Torredembarra. Her skulle gruppe A starte med<br />

dykking og gruppe B med Paddle Surf og etter lunch skulle<br />

gruppe B dykke mens gruppe A hadde beachdagen sin.<br />

Imidlertid hadde vi ikke helt værgudene med oss. Det<br />

blåste kraftig og det lå både torden, lyn og regn i lufta.<br />

Våre katalanske venner ville avlyse hele dagen, men<br />

Marianne, vår sjef for Sunnaasstiftelsen, sto på sitt og sa<br />

at aktivitetene ville vi gjennomføre. Dårlig vær ingen<br />

hindring. Våre katalanske venner er nok ikke vant med å<br />

gjøre så mye når værgudene var slik de var, og<br />

tilbakemeldingene etter dagen var at de hadde lært<br />

utrolig mye av oss som ikke ga opp tross dårlig vær.<br />

Gruppe B dro ut på Paddle Surf i store bølger. Dette hadde<br />

vært en prøvelse pga. bølgene og noen havnet i vannet.<br />

Gruppa A måtte vente et par timer, men så var det klart for<br />

dykking. Dessverre kunne vi ikke gå utenfor moloen pga.<br />

bølgene (vi hadde ikke klart å komme ut og inn av båten),<br />

så dykkingen foregikk på innsiden av moloen. Ingen sure<br />

miner for den del. Vi dykket på rundt 4–5 meter og fikk se<br />

masse fisk. Mestringen gikk i å gjennomføre dykkingen,<br />

være lenge under vann og få til roen. Og dette klarte vi alle<br />

sammen. Over vann åpnet himmelen seg og et skybrudd<br />

uten like var over oss. Ingen hadde tørt tøy tilslutt, sekker<br />

og klesskift ble like vått som om vi hadde hatt det på oss<br />

under vann.<br />

Gruppe A ble ferdig noen timer på overtid og gruppe B var<br />

klare, selv om de først hadde hatt en økt i bølger med<br />

Paddle Surf. Gruppe A sin beachtid ble naturlig nok ikke<br />

noe av pga. været og etter en lunch som ble rundt<br />

middagstid i Norge dro vi tilbake til hotellet, kalde, våte<br />

men utrolig fornøyde. Gruppe B kom tilbake til hotellet<br />

rundt middagstid, alle våte men utrolig fornøyde. En dag<br />

som sto i mestringens tegn!<br />

Dag 4 var vi landkrabber. Startet dagen med et besøk på<br />

Guttmann-instituttet. Dette er som Sunnaas sykehus i<br />

Barcelona. Et flott anlegg! Her trente vi på rullestolteknikk.<br />

Mestre høye fortauskanter, rulle på bakhjula ned bakker<br />

og forsere trapper baklengs i rullestolen. Alle øvde og øvde<br />

og ferdighetene økte utover formiddagen. Etter en<br />

omvisning inne på instituttet avsluttet vi med en<br />

konkurranse i Fläskball. Her var det kun to regler. Ikke lov å<br />

ta ballen med to hender, og den andre regelen er at det<br />

ikke er noen regel. Med andre ord en fartsfylt nærkontakt<br />

10 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


sport/lek hvor lagene skal score med en stor terapiball,<br />

størrelse med en stor medisinball. Gud så gøy vi hadde det.<br />

Svetten silte. Her kunne du risikere å bli fratatt ett hjul eller<br />

falt du ut kunne de ta fra deg stolen.<br />

Dette skjedde vel og merke kun mellom de som kjente<br />

hverandre godt, men vi andre sto ikke i veien for å stikke<br />

kjepper i hjulene for hverandre. Etter lunch var det<br />

omvisning i Old Town. Alle mann stilte i oransje Camp<br />

Spinal t-skjorter.<br />

Vi skapte stor oppmerksomhet der vi kom rullende rundt i<br />

gamlebyen og spesielt utenfor katedralen hvor det var litt<br />

gateunderholdning. 47 oransjekledde synes! Der tok vi<br />

gruppebilde, og flere rullet ned trappetrinn for plassering<br />

til bildet. Hjemturen spredde vi oss, men alle måtte finne<br />

veien hjem på egenhånd, via t-banen (var alltid med<br />

gående i alle grupper).<br />

Den gruppen jeg var med havnet ved en t-banestasjon<br />

som IKKE var tilrettelagt. Her var det 3 etasjer ned med<br />

bare trapper. Og det var mange trappetrinn. Det finnes et<br />

oppdatert kart over hvilke stasjoner som er tilrettelagt,<br />

men dette hadde vi ikke tilgjengelig da vi sto der. Vi hadde<br />

med oss to gående i gruppa, og etter litt om og men ble vi<br />

enige om at denne utfordringen tar vi. To av oss tok bena<br />

fatt, de drevne heiv seg ned trappene, to måtte ha helt<br />

hjelp da de mangler håndfunksjon, men resten tok sats og<br />

«satte utfor». Vi hadde jo øvd på trapper på formiddagen…<br />

Første etasjen fikk alle de «ferske» en liten støtte bak av<br />

de gående, kanskje med hjerte i halsen, men innen vi kom i<br />

b u n n a v d e t r e e t a s j e n e v a r a l l e d r e v n e<br />

trapperullestolbrukere.<br />

Det var utrolig å se hvordan alle vokste på oppgaven og<br />

fikk så stor selvtillit. Mestring! Dette er den beste<br />

treningen av alt. Rett og slett ta de utfordringene som<br />

dukker opp i hverdagen, og mestre dem.<br />

Dag 5 er dagen hvor vi først skal ut og seile og prøve<br />

dobbelkajakk, før vi skal ta taubane opp til Castle Montjuic.<br />

Solen skinner og vi drar av gårde til Badalona. Med seiling<br />

er vi 8 stk. pr. båt. Gøy å være utpå bøljan den blå med å<br />

bidra til å dra seil og styre. Eller bare sitte og nyte.<br />

Dobbelkajakk er også en mestringsøvelse for mange, da<br />

det er utfordrende ikke å ha magemuskler og hender som<br />

fungerer helt. Men alle prøvde seg og alle fikk det til. Etter<br />

lunch var det taubane og besøk på toppen, Castle<br />

Montjuic, med en flott utsikt over byen. På turen tilbake<br />

skulle vi alle rulle/gå 1 taubanestopp ned, noe som kunne<br />

være utfordrende for flere da det var bratt til tider. Men her<br />

overrasket flere, noen tok t.o.m. og rullet helt ned. Igjen<br />

mestring!<br />

Wakeboard sitter du på et brett med et sit-ski sete og blir<br />

dratt opp av en vaier. Litt som å stå på vannski. Dette er<br />

ikke enkelt og de fleste av oss svelget mye vann uten at vi<br />

klarte å komme opp i kjørende posisjon. Men igjen var det<br />

flere som klarte oppgaven og de koste seg på brettet.<br />

Blokart er seiling på land. Her sitter du i en liten doning på<br />

tre hjul med seil og farer over bakken med vind i seilene. En<br />

artig opplevelse. Du får ganske bra fart over sletta og må<br />

ha kontroll på vinden og seilet. Litt ukonsentrert her kan du<br />

forts. neste side<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

11


fort havne på to hjul, og det kan bli litt for actionfylt, men<br />

heldigvis hadde man god kontroll og alle koste seg ute på<br />

banen.<br />

Dag 6 og nest siste dag. Denne dagen skal vi tilbringe på<br />

Port Olìmpic. Alle kjenner det i kroppen etter mange lange<br />

dager, men med mange nye og spennende aktiviteter er vi<br />

klare på morgenen. Solen skinner fra morgenen av og vi<br />

skal prøve Jet-ski, Chickenboat, Wakeboard og Blokart. Og<br />

WOW, for en formiddag! Vannskuter var en opplevelse for<br />

seg selv. Utrolig kult. Dette var fart og spenning på høyt<br />

nivå. Adrenalinkick. Noen kjørte med 2 eller 3 på<br />

vannskuteren, slik at alle fikk prøvd seg. Alle fikk fart på<br />

skuteren og fikk kjenne på vinden i ansiktet og hoppene på<br />

bølgene.<br />

Chickenboat er en hurtiggående båt hvor vi sitter på rekke<br />

og rad. Her var det lagt inn en liten overraskelse. Med<br />

bråstopp på båten kom flodbølgen og skylte over oss. De<br />

fleste med øyne og munn åpne, ble hylene høye. Artig tur<br />

med fart på et blinkende blått hav.<br />

Etter lunch var det Wakeboard og Blokart. Solen var blitt<br />

borte, men vi gledet oss til de to siste aktivitetene.<br />

Wakeboard sitter du på et brett med et sit-ski sete og blir<br />

dratt opp av en vaier. Litt som å stå på vannski. Dette er<br />

ikke enkelt og de fleste av oss svelget mye vann uten at vi<br />

klarte å komme opp i kjørende posisjon. Men igjen var det<br />

flere som klarte oppgaven og de koste seg på brettet.<br />

Blokart er seiling på land. Her sitter du i en liten doning på<br />

tre hjul med seil og farer over bakken med vind i seilene. En<br />

artig opplevelse. Du får ganske bra fart over sletta og må<br />

ha kontroll på vinden og seilet. Litt ukonsentrert her kan du<br />

fort havne på to hjul, og det kan bli litt for actionfylt, men<br />

heldigvis hadde man god kontroll og alle koste seg ute på<br />

banen.<br />

Avslutningsmiddagen var treningstøy byttet ut med fintøy<br />

og vi koste oss på en nydelig fiskerestaurant ved stranden,<br />

sponset av samarbeidspartner Hurtigruta Carglass. Her<br />

var det mange små forretter, hovedrett og dessert som<br />

varte til langt over midnatt. Gode, mette, litt slitne, men<br />

superfornøyde etter en innholdsrik mestringsuke la vi oss<br />

for siste gang i flotte Barcelona.<br />

Jeg kan bare gjenta det jeg startet med å skrive:<br />

Camp Spinal handler om å tørre å satse for å lykkes. Om å<br />

utfordre seg selv og bli sjef i eget liv. Planlegge og kjenne<br />

sine begrensninger. Få kjenne på følelsen av å være borte<br />

fra trygge omgivelser, pakke, reise, bo sammen med<br />

andre, prøve aktiviteter man ikke trodde man kunne, dele,<br />

oppleve og kjenne på mestringens gode følelse.<br />

For å mestre et aktivt liv i rullestol er det essensielt at man<br />

er god på å forflytte seg. Man kan kanskje ikke være så<br />

spontan som før og derfor er struktur og planlegging også<br />

en del av treningen.<br />

We did it!<br />

Tusen, tusen takk for et meget vellykket arrangement,<br />

Sunnaasstiftelsen! Vi har lært, vi har mestret og vi har blitt<br />

så mye flinkere. Vi er stolte på hverandres vegne. Vi er<br />

glade og fornøyde, og vil gjerne prøve mer. Nå vet vi at vi<br />

kan!<br />

12 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

1313


ASSISTANSE I<br />

HVERDAGEN<br />

BPA seminar<br />

i Stavanger.<br />

Tekst & foto: Tori Lunde<br />

LARS<br />

26. november møtte vi opp på Scandic Stavanger Forus for<br />

å lære mer om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).<br />

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i NHF, startet dagen<br />

med å fortelle hvordan NHF tolker og ser på BPAordningen,<br />

og la stor vekt på intensjonen.<br />

• BPA skal bidra til likeverd, likestilling og<br />

samfunnsdeltakelse og gi brukerne mulighet til<br />

yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig<br />

liv.<br />

• Kjernen i BPA er brukerstyringen, og kjernen i<br />

brukerstyringen er arbeidslederrollen.<br />

• «…det er ikke funksjon, men frihet som mangler»<br />

– Per Fugelli<br />

De største utfordringene i forhold til tolking av BPAordningen<br />

i kommunene mente hun var:<br />

Menneskesyn: Funksjonshemmede blir sett på som<br />

tjenestemottakere og ikke borgere med rettigheter.<br />

Tjenestesyn: Overstyring av BPA-prinsippene: hvem, hva,<br />

hvor, når og hvordan.<br />

Rettighetssyn: Ikke nok timer – tvinges til å velge mellom<br />

for eksempel rett til utdanning eller rett til en aktiv fritid.<br />

Det er store forskjeller på hvordan kommunene tolker<br />

lovverket og mange innvilges BPA med mange<br />

restriksjoner. Dette kan være hvor hjelpen skal gis, som<br />

f.eks. ikke utenfor kommunen. Når på døgnet og bare nok<br />

timer til basisbehov slik at det kun funger som pleie og<br />

omsorg. «Vi holdes i live, men får ikke leve».<br />

Bent Høye kunne ikke stille på seminaret, men<br />

statssekretær Maria Jahrmann Bjerke stilte som en veldig<br />

god erstatter. Hun også snakket om intensjonen til BPA og<br />

makt i eget liv, og så store utfordringer i hvor forskjellig<br />

kommunene tolket regelverket. Kommunene fikk i 2015<br />

300 millioner og i 2016 205 millioner ekstra for å innvilge<br />

BPA i samsvar med lovverket. Det har vært sendt ut<br />

rundskriv til kommunene, men det ser ikke ut som dette<br />

14 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


har god nok effekt. Det var gjort noen undersøkelser om<br />

hvordan BPA fungerte og 2 av tilbakemeldingene var at<br />

BPA er bra når det fungerer, men det er for lite informasjon<br />

om at dette er en lovfestet ordning. Så Bjerke sendte en<br />

utfordring tilbake til oss til workshopen om å komme med<br />

innspill til hvordan vi kan få ut informasjon og få<br />

kommunene til å tolke lovverket etter intensjonen.<br />

noe frustrasjon fikk vi ned på papiret. Så håper vi det kan<br />

hjelpe til at ordningen og intensjonen blir bedre kjent i alle<br />

kommuner. Slik at lovverket blir fulgt, og at det ikke har<br />

noe å si hvor du bor for hvilken mulighet man har til å ta<br />

ansvar for eget liv og egen velferd. Som det står i<br />

rundskrivet fra 2015 «Rettighetsfesting av brukerstyrt<br />

personlig assistanse (BPA)».<br />

Hvis man skal klage på vedtak, fortalte hun om muligheten<br />

for å få hjelp av pasient- og brukerombudet hos<br />

fylkesmannen. Og også hun snakket om at BPA ikke er<br />

«Helse og Omsorg».<br />

Fra fylkesmannen i Rogaland stilte ass. direktør fra Helse-,<br />

sosial- og barnevernsavdelingen, Marit Bergeland. I følge<br />

dem er tjenester som kan organiseres i BPA-ordningen:<br />

praktisk bistand, opplæring, støttekontakt og avlastning<br />

for foreldre med hjemmeboende barn.<br />

Hun fortalte om hvordan klagesaker ble behandlet hos<br />

dem, og at behandlingstiden pr. i dag var innen 3 måneder.<br />

Ca. halvparten av klagene fikk medhold og kommunene<br />

må da vurdere en gang til og gjøre om vedtaket. Det blir<br />

ofte lagt vekt på nødvendig helsehjelp, og at dette må<br />

kommunene begrunne.<br />

Så skulle vi få høre hvordan kommunene tolker og<br />

håndterer ordningen. Én kommune som har valgt å sette<br />

vekk ordningen til private firma og én kommune som<br />

organiserer BPA selv. Sandnes kommune ble representert<br />

av Ine Hareland Lunde fra koordinerende enhet. Hun<br />

fortalte om veldig gode erfaringer med samarbeide med<br />

private firma. Og la vekt på at kommunen har ansvar for å<br />

sikre at bruker får forsvarlige tjenester og har ansvar for å<br />

sikre at leverandørene ivaretar sine forpliktelser i henhold<br />

til avtalen. De får rapporter hvert halvår og har møte med<br />

de private leverandørene hvert år. Brukerne får selv velge<br />

leverandør blant de som har avtale med kommunen, og<br />

ansetter selv assistenter i samarbeid med leverandørene.<br />

Og de ser at BPA-ordningen gir økt fleksibilitet for<br />

brukerne. Stavanger kommune kom ikke, så vi fikk ikke<br />

høre hvordan det er å organisere BPA kommunalt.<br />

Til sist fikk vi høre fra Einar Holand fra RO (Ressurssenter<br />

for omstilling i kommunene). Han belyste mye av de<br />

samme problemstillingene som de andre hadde vært<br />

innom. Og la vekt på at rammene som blir gitt fra<br />

kommunen ved innvilgning av BPA (som ikke lov å reise<br />

utenlands osv.) ikke samsvarer med signaler gitt fra<br />

leverandører, brukerorganisasjoner og politikere. Han tok<br />

også opp det med at det ikke skal være vanskelig å få BPA<br />

under 25 timer i uken, hvis det er den mest<br />

hensiktsmessige ordningen.<br />

Etter lunsj satte vi oss sammen i grupper for å diskutere<br />

rundt utfordringen vi fikk av Maria Jahrmann Bjerke og<br />

tanker etter dagens bra innlegg. Mange gode tanker og<br />

Takk for en informativ og interessant dag.<br />

Rett til brukerstyrt personlig assistanse<br />

og avlastningstiltak (BPA)<br />

Dersom du er under 67 år og har behov ut over 2 år<br />

for personlig assistanse i form av praktisk bistand,<br />

opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få<br />

tjenesten organisert som brukerstyrt personlig<br />

assistanse. Forutsetningen er at behovet er stort,<br />

og med det menes et tjenestebehov på minst 32<br />

timer per uke. Har du tjenestebehov på minst 25<br />

timer per uke har du også rett til å få tjenester<br />

organisert som brukerstyrt personlig assistanse,<br />

med mindre kommunen kan dokumentere at slik<br />

organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for<br />

kommunen. Du har ikke rett til tjenesten dersom<br />

den krever flere enn én tjenesteyter til stede eller<br />

nattjenester, unntatt når du har kontinuerlig behov<br />

for tjenesten.<br />

Retten omfatter også avlastningstiltak, med<br />

unntak av helsetjenester, for personer med<br />

foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år<br />

med nedsatt funksjonsevne.<br />

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at<br />

tjenestemottakeren er arbeidsleder for egne faste<br />

assistenter, og bestemmer innenfor det tildelte<br />

timetallet hvilke oppgaver assistentene skal utføre<br />

og når det skal skje. Den kommunale<br />

omsorgstjenesten tar stilling til om du har rett til<br />

brukerstyrt personlig assistanse eller<br />

avlastningstiltak. Ordningen er ny som rettighet fra<br />

2015.<br />

Brukerstyrt personlig assistanse omfatter også<br />

brukere som ikke kan ivareta brukerstyringen selv.<br />

Dette innebærer blant annet at personer med<br />

utviklingshemning og familier med barn med<br />

nedsatt funksjonsevne kan få brukerstyrt personlig<br />

assistanse. Brukerstyringen ivaretas da av andre<br />

personer på vegne av eller i samarbeid med<br />

brukeren.<br />

Kilde: Helsetilsynet.no<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

15


16 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

17


SPINALSEMINAR<br />

MED JULEBORD<br />

Rekordmange deltakere på<br />

LARS Øst/Oslo Spinalseminar.<br />

Tekst: Elisabet Berge Foto: Jørn Vikan & Elisabet Berge<br />

LARS<br />

Rekordmange hadde meldt seg på til årets Spinalseminar<br />

med julebord i regi av LARS Øst/Oslo. Hele 80 deltakere<br />

pluss foredragsholdere og samarbeidspartnere var på<br />

Scandic hotell i Asker helgen 24.–25. november.<br />

Våre samarbeidspartnere var først på programmet, etter<br />

velkomst og praktiske opplysninger ved Thomas Ulven.<br />

Fra Coloplast stilte Ingunn Åmot, Anne Kathrine Lindholm<br />

og Bjørn Tollerud. Førstnevnte holdt et informativt innlegg<br />

om utfordringene når det i enkelte<br />

tilfeller oppstår brokk etter at man har<br />

fått anlagt en stomi. Forebyggende<br />

tiltak kan være treningsøvelser, bruk av<br />

støttebelte og å unngå tunge løft. Det<br />

har også kommet en kurvet og<br />

stjerneformet stomiplate og pose som<br />

egner seg ved brokk og kurvede<br />

områder, SenSura Mio Convex Flip.<br />

B o o t s v a r r e p r e s e n t e r t v e d<br />

Malin Amundsen og Silje Olsen.<br />

De presenterte Boots og forklarte hva<br />

de kan tilby av varer og tjenester over<br />

hele landet. I tillegg til sykepleieprodukter<br />

stilte de med et fristende<br />

utvalg av varer fra den delen av<br />

sortimentet som egner seg som<br />

julegaver, som hudpleieprodukter og godteri, noe mange<br />

benyttet anledningen til å kjøpe.<br />

Hovedtema på Spinalseminaret var «Basal og klinisk<br />

forskning på ryggmargsskade» ved seksjonsoverlege og<br />

nevrokirurg Mark Züchner fra nevrokirurgisk avdeling ved<br />

Oslo universitetssykehus. Han besøkte oss også i fjor, og<br />

da holdt han foredrag om syringomyeli. I år ville han<br />

fortelle om forskningen de holder på med i teamet<br />

bestående av 9 personer som han jobber i. Først forklarte<br />

han det helt grunnleggende om nervesystemet og<br />

ryggmargen, før han kom inn på situasjonen etter en<br />

ryggmargsskade og behandlingsstrategier.<br />

I tillegg til spinal dekompresjon som utføres nå, må det<br />

utvikles strategier for å hindre arrdannelse, få ned hevelse<br />

og unngå betennelse i skadeområdet. Det er et utstrakt<br />

internasjonalt samarbeid innen forskning på<br />

Bilde: Mark Züchner<br />

ryggmargsskader, og i flere land har det vært gjort forsøk<br />

på å styrke og stimulere det nettverket som er igjen etter<br />

skaden ved å implantere elektroder. Mark Züchner snakket<br />

også om ulike forsøk på å stimulere aksonvekst og<br />

dannelse av nye forbindelser i skadeområdet. Vi ser fram<br />

til å høre mer om dette ved en senere anledning.<br />

Etter en bedre lunsj fikk vi en presentasjon av Studio 99, en<br />

treningslab i regi av Sunnaas sykehus ved Aker helsearena<br />

i Oslo. Britt-Marie Rak fortalte om<br />

d a g t i l b u d e t d e r d e t b l . a . e r<br />

styrketrening, kondisjonstrening,<br />

f u n k s j o n s t r e n i n g , y o g a o g<br />

gangtrening i Lokomat. Til dette må<br />

man ha henvisning fra lege. Marianne<br />

Graham Hjelmen fortalte deretter om<br />

kveldstilbudet på tirsdager og<br />

torsdager som LARS selv har ansvar<br />

for, og til dette trenger man ingen<br />

henvisning. Så langt er det 50<br />

deltakere på kveldene, og i tillegg til<br />

individuell trening og gruppetrening<br />

er det sosialt samvær rundt<br />

kaffemaskinen. Det har også vært<br />

arrangert medlemskveld i lokalene.<br />

Dignum er et multiverktøy som gjør<br />

det mulig for brukeren å gå på toalettet, pleie intimsonen,<br />

inspisere hud eller annet der de ikke kommer til på egen<br />

hånd. Tord Are Meisterplass fikk idéen til Dignum etter at<br />

han ble lam fra brystet og ned i 2015. Dignum gir brukeren<br />

økt selvstendighet og verdighet. Produktet er godkjent av<br />

NAV. Carl Christian Sole Semb og Klaus Klausen Espedal<br />

var også med under demonstrasjonen av Dignum.<br />

På www.dignum.no er det filmer og tips om<br />

søknadsprosessen.<br />

Etter standbesøk og loddtrekning var det vinsmaking for<br />

de som hadde meldt seg på til det. Som i fjor, var det Frank<br />

Røstgård som loset oss gjennom tre viner, ispedd mange<br />

historier underveis. Etter litt hviletid var det tid for julebord<br />

og det var nok ikke mange som gikk sultne i seng den<br />

kvelden.<br />

Det var trivelig å treffe så mange LARSere samlet!<br />

18<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Bilde: Fullsatt sal<br />

Bilde: Vin-sjonglering på høyt nivå!<br />

Bilde: Dignum-gjengen<br />

Bilde: Dignum in action!<br />

Bilde: Boots standen<br />

Bilde: Britt-Marie og Marianne<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

19


ENDELIG<br />

STUDIO 99!<br />

Offisiell åpning av<br />

Studio 99 - 12. november.<br />

Tekst & foto: Marianne Graham Hjelmen<br />

LARS<br />

LARS Øst/Oslo er så heldige å ha fått være med på denne<br />

lange, morsomme og lærerike prosessen frem til ferdig<br />

treningslab. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi<br />

har med Sunnaas sykehus HF som har vært lydhøre for<br />

mange av våre innspill. Her har Sunnaas sykehus<br />

poliklinisk treningsbehandling på dagtid med tverrfaglig<br />

t e a m o g d e t e r t r e n i n g s s t u d i o i r e g i a v<br />

brukerorganisasjonene på kvelden.<br />

Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie<br />

da han sto for den offisielle åpningen av Studio 99 på Aker<br />

helsearena. Sammen med en rekke spreke gjester ble den<br />

tilrettelagte treningslabben innviet med en skikkelig<br />

funcobic-økt, taler og omvisning.<br />

Studio 99 er et innovativt treningstilbud for oss med<br />

nedsatt funksjonsevne grunnet skader eller sykdommer i<br />

sentralnervesystemet. Det er viktig med en felles arena<br />

hvor vi kan møtes og trene på like vilkår.<br />

LARS disponerer Studio 99 kostnadsfritt to kvelder i uka,<br />

tirsdag og torsdag fra kl. 16.30 – 19.00. Merk nye<br />

åpningstider. Begge kveldene er det åpent for<br />

egentrening, spinning, boksing osv. Tirsdag er det i tillegg<br />

sittende aerobic – Funcobic med instruktør.<br />

Dette er en veldig populær time med mellom 20–30 til<br />

stede hver gang. Det er fortsatt noen ledige plasser, så ta<br />

gjerne en tur innom for å se om det kan være noe for deg!<br />

LARS-medlemskap er ingen forutsetning for å trene i<br />

Studio 99, men vi oppfordrer alle som trener til å melde seg<br />

inn selv om funksjonsnedsettelsen kan ha en annen årsak<br />

enn ryggmargsskade. Vi har mange felles utfordringer på<br />

tvers av type funksjonsnedsettelse. Vårt mål er å få med<br />

så mange som mulig.<br />

Dette tilbudet er helt basert på frivillighet. Vi har etablert<br />

en gruppe bestående av 14 deltagere, Team 99, som<br />

rullerer som vakter. Vaktene er behjelpelige med å vise<br />

hvordan de forskjellige treningsapparatene virker.<br />

Trening er bra for alt, både fysisk og mentalt. Etter trening<br />

er det mange som tar en kopp kaffe og slår av en prat. En<br />

god prat er aldri feil og mange erfaringsutvekslinger blir<br />

delt her.<br />

LARS Øst/Oslo har også testet ut å ha medlems-<br />

/temakveld i Studio 99. Det fungerte fint og er noe det<br />

kommer til å bli mere av på nyåret.<br />

20 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Kontaktinformasjon<br />

Dag: Treningsbehandling på dagtid der henvisning er påkrevet, kontakt daglig leder<br />

Britt Marie Rak på mail: brirak@sunnaas.no eller på mobil 907 49 295.<br />

Kveld: Egentrening og funcobic. Møt opp eller ta kontakt med Marianne Hjelmen på<br />

mail: marianne.hjelmen@lars.no eller på mobil 926 52 673.<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

21


BENSKJØRHET<br />

& RMS<br />

Temakveld i LARS Øst/Oslo<br />

LARS<br />

om benskjørhet. Tekst: Thomas Ulven Foto: Joakim Taaje<br />

Er du lammet etter en ryggmargsskade er du med all<br />

sannsynlighet også benskjør. Og de aller fleste av oss har<br />

opplevd og vil oppleve brudd i bena, hoften, ribben, og<br />

ryggvirvel etter fall, brå bevegelser eller annen belastning.<br />

LARS Øst / Oslo avholdt den 7. november derfor temakveld<br />

på Studio 99 for å informere om tilstanden, dagens rutiner<br />

ved Sunnaas sykehus, preventive tiltak og risikofaktorer.<br />

Videre ønsket vi å få høre om forebyggende<br />

medikamentell behandling av kalsium-tapet i knokler.<br />

Innledende foredragsholder var overlege Thomas Glott ved<br />

Sunnaas sykehus. Deretter fulgte overlege/professor Erik<br />

Fink Eriksen ved Aker sykehus (avdeling for endokrinologi,<br />

overvekt og forebyggende medisin). Han presenterte ulike<br />

former for medikamentell behandling for å forebygge<br />

brudd med fokus på RMS.<br />

De litt over 20 fremmøtte fikk god anledning til å stille<br />

spørsmål og utveksle erfaringer underveis. Mot slutten<br />

gikk møtet over i en interessant og munter toveis-dialog<br />

mellom deltagerne, Erik og Thomas.<br />

Generelt om benskjørhet og RMS<br />

Ved benskjørhet er knokkelstyrken din nedsatt pga. tap av<br />

kalsium, og det fører til en økt risiko for benbrudd i<br />

situasjoner hvor det normalt ikke ville skje, f.eks. et lite fall<br />

eller slag – et såkalt lavenergibrudd. Ryggmargsskadde er<br />

ekstra utsatt for benskjørhet, eller osteoporose, siden<br />

lammelsen gjør at kroppens bærende knokler ikke får den<br />

naturlige belastningen eller aktiviteten.<br />

Kalsium-tapet i knokkelstrukturen er særlig dramatisk<br />

umiddelbart etter en skade. Her spiller både sterkt nedsatt<br />

aktivitet i sengeleie og rullestol, og en brått opphørt<br />

aktivitet i knoklenes nervestruktur nedenfor skadestedet<br />

inn. Paradoksalt nok ser det ut til at para'er er mer utsatt –<br />

muligens fordi tetra'er ikke er like fysisk aktive?<br />

22 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Samtidig har Norge verdensrekord i andelen av<br />

befolkningen med benskjørhet. Det er ikke rart det kan bli<br />

noen benbrudd på oss.<br />

Status på Sunnaas<br />

På Sunnaas inngår "benhelse" i RMS-programmet ved<br />

primærrehabilitering, og det er særlig fokus på at<br />

pasientene raskest mulig aktiviseres og kommer seg ut av<br />

sengen. Det legges også vekt på informasjon om<br />

grunnleggende tiltak, som tilstrekkelig og riktig ernæring<br />

(vitamin D), forsiktighet ved medisiner som påvirker<br />

benstrukturen, og å unngå røyking og alkohol.<br />

Men det er ikke etablert standardiserte rutiner for<br />

oppfølging etter utskriving og ved senere oppfølging.<br />

Programmet er imidlertid under revisjon, så det er mulig<br />

dette blir styrket. La oss håpe det og følge med!<br />

holde i 2-4 år. Dette følges opp med årlig kontroll og<br />

måling av benstrukturen. Etter et visst fall i nivåene, kan<br />

det gis en ny injeksjon med tilsvarende langvarig virkning.<br />

For ryggmargsskadde vil det ha størst effekt om kalsiumtapet<br />

etter en skade bremses før det virkelig blir vesentlig<br />

redusert. Bisfosfonater vil i langt lavere grad<br />

gjenoppbygge allerede tapt knokkelstruktur. Fra miljøet<br />

som ikke er enige med Erik om rutinemessig bruk av<br />

bisfosfonater allerede i primærrehabilitering, er det først<br />

og fremst advart mot risiko for bivirkninger ved lang tids<br />

bruk, og det etterlyses mer forskning. Det reises imidlertid<br />

mindre spørsmål ved effekten.<br />

Det er heller ingen rutine for å forskrive medikamenter for<br />

bremsing av det stadige bentapet eller forebygging av<br />

brudd. Men til de som måtte ha dårlig samvittighet for ikke<br />

å bruke timevis på ståtrening i løpet av uken, kunne<br />

Thomas i hvert fall berolige med at slik ståtrening ikke har<br />

effekt etter flere år med lammelser.<br />

Forebyggende behandling med bisfosfonater<br />

Erik bekreftet mye av Thomas' gjennomgang, og gikk så<br />

over til å presentere ulike former for medikamentell<br />

forebyggende behandling. Her anbefalte han bruk av<br />

bisfosfonater så tidlig som mulig etter en skade for å<br />

bevare mest mulig av opprinnelig knokkelstruktur. Han<br />

understreket at dette er et kontroversielt standpunkt, ikke<br />

alle leger innenfor RMS-miljøet er enige. Han var også<br />

åpen på at han har vært delaktig i utviklingen av<br />

bisfosfonater for denne bruken.<br />

I benvevet foregår en konstant nedbrytning og<br />

oppbygging av vev livet gjennom. Celletypen osteoklaster<br />

bryter ned benvevet, mens celletypen osteoblaster bygger<br />

opp benvevet. Denne prosessen kalles remodellering. Hos<br />

barn er oppbyggingen og nydannelsen større enn<br />

nedbrytningen, og resultatet blir økt benmasse. Ved 20-30<br />

års alderen er benmassen på topp, for deretter å holde<br />

seg stabil i 10-20 år. Fra 40-årsalderen avtar den i den<br />

vanlige befolkning med 0,5-1% årlig.<br />

Bisfosfonatene binder seg fast til overflaten på benvevet<br />

og hemmer aktiviteten av osteoklastene. Dermed<br />

motvirkes den normale nedbrytningen av benvevet, og<br />

den oppbyggende funksjonen til osteoblastene kan<br />

fortsette. Bisfosfonater er i dag førstevalgsbehandlingen<br />

av etablert benskjørhet hos både kvinner og menn.<br />

Det finnes flere medikamenter i gruppen, fra svært dyre til<br />

ganske så rimelige. De virker på forskjellig måte og med<br />

ulike effekter. Erik Fink Eriksen benytter først og fremst<br />

Aclasta, som er et reseptbelagt, men rimelig bisfosfonat.<br />

Pasientene injiseres med 5 mg som i utgangspunktet vil<br />

Vi skal ikke her gå i nærmere detalj om denne<br />

behandlingen, men vil anbefale at du, om du er interessert,<br />

tar dette opp med din fastlege slik at du kan få en<br />

henvisning til utredning ved en avdeling som utfører slik<br />

behandling.<br />

Vi i styret vil også nevne at vi ser at LARS kan spille en rolle<br />

for å støtte opp under mer forskning om temaet. Det er<br />

neppe tvil om at Sunnaas ikke vil gjøre store endringer for<br />

å innføre bruk av bisfosfonater før videre forskning<br />

bekrefter effektene – og at bivirkninger for RMS-gruppen<br />

er neglisjerbare eller mindre vesentlige.<br />

Nye lokaler i Studio 99<br />

Styret, spesielt ved leder Marianne Graham Hjelmen, har<br />

som kjent vært delaktig i å etablere Studio 99 på Aker<br />

sykehus. Selv om senteret primært er ment som et<br />

treningsstudio for blant andre ryggmargsskadde, lar det<br />

seg også benytte til temakvelder. Vi opplevde lokalet som<br />

godt egnet og tar sikte på å ha liknende møter der<br />

fremover.<br />

Vi kunne etter at møtet var hevet også avslutte med en<br />

pizza-bit i lokalets forsal. Det ble naturlig nok en del<br />

"sprøtt knokkel-snakk", men som alltid i en patetra-gjeng<br />

med hyggelige gjensyn ble det en prat om gode minner,<br />

erfaringer, teknisk utstyr og annen sladder.<br />

Kilder:<br />

• Presentasjoner med tillatelse fra Thomas Glott og Erik Fink Eriksen<br />

• nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/bisfosfonater/<br />

• felleskatalogen.no/medisin/sykdom/benskjorhet<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

23


24 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

25


Tekst: Marius Loftheim Foto: Marius Loftheim | Espen Wigemyr | Voss Fallskjermklubb<br />

Mandag 1. oktober stilte 4 medlemmer fra Lars Hordaland opp på<br />

klubbhuset til Voss Fallskjermklubb. Været var sol med litt<br />

skyer og beskjedne 10 grader. Hoppene var egentlig<br />

planlagt gjennomført lørdag 29. september<br />

men ble da avlyst på grunn av været, mye<br />

regn og vind.<br />

På grunn av avlysningen og flytting av dag ble antall deltagere redusert fra 6<br />

til 3, noe som skyldes hverdag med jobb og andre plikter.<br />

Ved start fra Bergen kl. 10.15 var vi bekymret for været og på vei mot Voss økte<br />

bekymringene. Vi fikk grå skyer ved Trengereid og videre på vei mot Voss. Men<br />

ved passering Evanger og Bulken lettet skydekket og solen kom frem.<br />

Ved ankomst ved klubbhuset til Voss Fallskjermklubb sjekket vi inn i<br />

resepsjonen og det ble gjort klart for en orientering med tandeminstruktøren<br />

om hvordan tandemhoppet ville bli gjennomført. Det var litt om hvordan<br />

forholde seg i flyet på vei opp, hvordan man forlater flyet og hvordan man<br />

forholder seg i fritt fall, hengende i skjerm og under landing. Så var det på med<br />

seletøy og overtrekksdrakt. Den var kun for å beskytte klærne og ikke alle tok<br />

den på. Så var man klar til hopp.<br />

Klubbhuset var greit<br />

hovedinngangen og e<br />

der man har utsi<br />

fallskjermhopperne s<br />

Det ble noe venting før og innim<br />

godt humør. Samtidig som man så på<br />

på plenen mellom klubbhuset og rulleb<br />

var bestilt på Voss.<br />

Flyturen opp til hopphøyden tok ca. 15–2<br />

ca. 4000 meter over bakken. På vei til<br />

både nervene og adrenalinet øke før m<br />

oss et fritt fall på 40–45 sekunder i c<br />

Deretter hang vi i fallskjermen sammen<br />

Skjermturen tok ca. 6–7 minutter, og<br />

skjermen, for de som hadde nok funks<br />

fantastisk utsikt og stillhet før man gikk<br />

Man kom sakte inn for landing og land<br />

skled litt bortover marken. Det var litt<br />

med trykk og hud ved landing da trykkså<br />

noe problem.<br />

26<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


AKTIVITET<br />

Foto: (1) Take-off | (2) På vei ut av flyet | (3) Inn for landing | (4) Deltakerne | (5) Intervju med Fabelaktiv | (6) Rullestoltilgjengelig klubbhus<br />

tilgjengelig med rampe inn ved<br />

n rampe ut på terrassen på baksiden,<br />

kt til flystripen og takeoff og<br />

om lander.<br />

ellom hoppene, men det ble tatt med<br />

de andre hoppere som tok av og landet<br />

anen ble det inntatt varm pizza som<br />

0 minutter og vi hoppet fra 12.000 fot –<br />

flydøren og ut på kanten kjente man<br />

an lå vektløs i luften. Hopphøyden gav<br />

a. 200 km⁄t før skjermen ble løst ut.<br />

med tandeminstruktøren på vei ned.<br />

man fikk mulighet til å prøve å styre<br />

jon i armene til å gjøre det. Det var en<br />

inn for landing.<br />

et halvt oppå tandeminstruktøren og<br />

bekymring for hvordan det skulle gå<br />

r ikke er noe ønskelig, men det var ikke<br />

Deltagerne var nærmest ekstatiske etter hoppene og tilbakemeldingene var<br />

utelukkende positive, selv om det nok var første og siste gang for et par, mens<br />

en var klar på at dette skulle gjentas. Alle sa at opplevelsen hadde vært helt<br />

unik og medlemmene fikk en opplevelse de aldri kommer til å glemme.<br />

Lars Hordaland søkte om midler til å gjennomføre dette prosjektet hos<br />

ExtraExpress og ExtraStiftelsen og var heldig og fikk tildelt kr 30.000,-. Som en<br />

ser på noen av bildene, var det med et filmteam som filmet deltagerne<br />

gjennom dagen og ved landing. Filmteamet fikk ikke være med opp i flyet, men<br />

fallskjermklubben hadde en egen kameramann som filmet fra man gikk inn i<br />

flyet og gjennom fritt fall-svevet. Alle deltagerne fikk med seg video av hoppet<br />

sitt og bevis på gjennomført tandemhopp.<br />

All filmingen vil bli klippet sammen og vist på Norsk tippings Extra-trekning<br />

på TV.<br />

Reporteren fra Fabelaktiv, som filmet for Extrastiftelsen, ble så inspirert at<br />

hun tok seg et tandemhopp selv, før de satte seg i bilen med retning Flesland<br />

og fly hjem til Oslo.<br />

Vi andre reiste vel fornøyd hjem i solnedgangen.<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

27


Neeeeeei,<br />

vil ikkeeeee!<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

TEMA<br />

BLI EN LARS TILLITSVALGT<br />

4.<br />

M A I<br />

( Å R S M Ø T E T )<br />

HEI - BLI MED<br />

Brenner du for noe vi bør jobbe med i LARS, har du eller noen du vet om lyst til å gjøre en innsats?<br />

Vi er mange som bruker mye av vår fritid i LARS, men vi trenger flere til å være med å dra lasset. Vi er åpne<br />

for nye ideer om hva som kan og bør gjøres i organisasjonen vår.<br />

Vi vil oppfordre både aktive og inaktive medlemmer til å bli med i styret. Å være med i LARS-styret, enten<br />

sentralt eller i et lokallag, gir en unik mulighet til å lære mye. Det må selvfølgelig påregnes en del jobb og<br />

noe reising kan det også bli, men det avtales etter hvert som forskjellige arrangement skal holdes.<br />

Det er ikke årsmøte og valg før til våren 2019, men vi vil gjerne at du tar kontakt med valgkomiteen så snart<br />

som mulig ved interesse.<br />

Geir Inge Sivertsen | 917 77 639 | geir.sivertsen@lars.no<br />

Mariann Løvik | 993 20 013 | mariann.lovik@lars.no<br />

Marianne Graham Hjelmen | 926 52 673 | marianne.hjelmen@lars.no<br />

KONTAKT LARS<br />

Landsforeningen for Ryggmargsskadde<br />

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo | 24 10 24 00 / 24 10 24 43 | kontakt@lars.no<br />

www.lars.no 28 | http://bit.ly/FB-LARS<br />

28 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

29


Norsk ryggmargsskaderegister med et blikk!<br />

Årsrapport 2017<br />

Tre spesialavdelinger for rehabilitering og oppfølging av pasienter med ryggmargsskade<br />

Sunnaas sykehus<br />

Haukeland sykehus<br />

St. Olavs Hospital<br />

Alle tre rapporterer til NorSCIR, dekningsgrad er 94%<br />

N = 119 i 2017<br />

Fakta Utfall Pasientrapporterte Kvalitetsforbedring<br />

resultater<br />

76 % av pasientene er menn.<br />

67 % av pasientene har en<br />

traumatisk ryggmargsskade.<br />

Ved utreise:<br />

Er andel pasienter med<br />

komplett ryggmargsskade<br />

14 %.<br />

Ved utreise rapporterer<br />

pasienter følgende:<br />

Mange pasienter (91 %) er<br />

tilfreds med egen funksjon<br />

på område mobilitet.<br />

Kvalitetsforbedringsprosjektet<br />

«Nevrologisk<br />

klassifikasjon av<br />

ryggmargsskade», har ført<br />

til utarbeidelse av en felles<br />

prosedyre.<br />

Gjennomsnittsalder for<br />

personer med traumatisk<br />

ryggmargsskade er 47 år.<br />

Er fordeling mellom<br />

tetraplegi / paraplegi<br />

44 / 56 %.<br />

1 av 4 pasienter er ikke<br />

tilfreds med egen funksjon<br />

med hensyn til<br />

toalettsituasjonen.<br />

92 % av de spurte oppgir at<br />

prosjektet har ført til en<br />

kvalitetsforbedring i egen<br />

avdeling<br />

Gjennomsnittsalder for<br />

personer med ikke traumatisk<br />

ryggmargsskade er 53 år.<br />

Gjennomsnittlig<br />

oppholdslengde ved en<br />

ryggmargsskadeavdeling er<br />

76 dager.<br />

Hyppigste skadeårsak til<br />

traumatisk skade er fall.<br />

Benytter 37 % av<br />

pasientene intermitterende<br />

kateterisering til<br />

blæretømming.<br />

Er 18 % av pasientene<br />

plaget med urinlekkasje.<br />

Er 30 % av pasientene<br />

plaget med<br />

avføringslekkasje.<br />

1 av 5 pasienter er ikke<br />

tilfreds med egen funksjon i<br />

av- og påklednings<br />

situasjonen.<br />

107 av 119 pasienter har fylt<br />

ut livskvalitetsskjema.<br />

Skår 0-10.<br />

Gjennomsnittlig:<br />

generell livskvalitet 6.5<br />

fysisk livskvalitet 5.5<br />

psykisk livskvalitet 6.9<br />

73 % av de spurte svarer at<br />

prosjektet har ført til endret<br />

klinisk praksis/rutiner/<br />

dokumentasjon i egen<br />

avdeling<br />

30 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

TEMA<br />

ÅRSMØTE & LEDERKONFERANSE<br />

4.<br />

M A I<br />

BERGEN 2019<br />

LARS avholder årsmøte for 2019 i Bergen den 4. mai. I forlengelsen av årsmøtet vil ledere i lokallagene<br />

inviteres til lederkonferanse.<br />

Årsmøtet er LARS sin høyeste myndighet. Årsmøtet består av LARS hovedstyre og delegater fra alle<br />

lokallagene.<br />

Saker som medlemmer og lokallag ønsker behandlet i årsmøtet må være LARS hovedstyre i hende<br />

senest 3. mars. Du kan sende dette på mail til kontakt@lars.no.<br />

Mer om bestemmelsene rundt årsmøtet kan du lese i vedtektene våre på lars.no under "Om oss".<br />

KONTAKT LARS<br />

Landsforeningen for Ryggmargsskadde<br />

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo | Telefon: 24 10 24 00 / 24 10 24 43 | kontakt@lars.no<br />

www.lars.no<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

| http://bit.ly/FB-LARS<br />

31


SAMARBEIDS-<br />

MØTE<br />

Samarbeidsmøte mellom<br />

spinalenhetene i Norge.<br />

Tekst & foto: Anne-Beate Melheim<br />

RMS NYTT<br />

Hvert år møtes de tre Spinalenhetene og LARS til et<br />

samarbeidsmøte, og i år var det Spinalenheten ved<br />

Haukeland i Bergen sin tur til å arrangere. At det var<br />

Bergen sin tur å ønske velkommen i år var spesielt kjekt da<br />

de også feiret 20-årsjubileum (se egen artikkel om dette i<br />

denne utgaven av <strong>Patetra</strong>).<br />

Torsdag 20. september landet trøndere og østlendinger på<br />

Flesland i flott regndryss. Som alltid startet også årets<br />

samarbeidsmøte med innlegg fra hver enkelt avdeling<br />

hvor dagens status og hva som er nytt fra året ble<br />

presentert. Neste på programmet var tema livslang<br />

oppfølging, noe det var satt av god tid til å diskutere. Alle<br />

tre Spinalenhetene tilbyr livslang oppfølging, men har litt<br />

ulike prosedyrer for blant annet innkalling og lengde på<br />

opphold. Diskusjonen rundt dette gikk ut på erfaringene<br />

hver enkelt har og om avdelingene burde bli likere i sine<br />

rutiner. Viktigheten av den livslange oppfølgingen for å<br />

avdekke ryggmargsskaderelaterte utfordringer/<br />

komplikasjoner som helsepersonell i kommunene kan<br />

unngå å oppdage ble påpekt flere ganger.<br />

Prosedyren for innkalling kan på noen måter være<br />

vanskelig å få helt likt da den også må følge prosedyrer<br />

satt på det sykehuset avdelingen ligger. Likevel vil det<br />

viktigste være at tilbudet er til stede ved behov, noe som<br />

det er ved alle tre avdelingene. Innholdet ved selve<br />

vurderingsoppholdet er mye likt ved Spinalenhetene,<br />

likevel er det noen forskjeller. Derfor kom det ønske om å<br />

lage en arbeidsgruppe med fagpersoner fra hver enkelt<br />

avdeling for å utarbeide noen standard rutiner for å sikre<br />

et tilfredsstillende tilbud til alle personer med en<br />

ryggmargsskade i Norge. LARS, som var representert ved<br />

Anders Nupen Hansen og Ingrid Njerve, var veldig enige i<br />

dette og vil også være en del av denne arbeidsgruppen.<br />

Overlege ved St. Olavs og leder av NORSCIR Annette<br />

Halvorsen hadde så et innlegg om NORSCIR/NordicSCIR.<br />

Spinalenhetene har samlet data til det norske<br />

ryggmargsskaderegisteret siden 2011, som betyr at en nå<br />

begynner å få samlet nok data til å bruke i forskning,<br />

statistikk osv. Dette er et svært viktig og nyttig arbeid for å<br />

kunne forebygge skader og forbedre behandling av<br />

ryggmargsskader.<br />

Etter lunsj presenterte Ingebjørg Irgens PhD-prosjektet<br />

om telemedisinsk trykksåroppfølging. Alle studiepasienter<br />

er nå inkludert, og man holder på med siste innspurt på<br />

den kliniske delen av prosjektet.<br />

Resten av torsdagen var satt av til 20-årsjubileet og<br />

kvelden ble avsluttet med jubileumsmiddag ved Kalfaret<br />

Brygghus.<br />

Fredagen møttes vi igjen kl. 08.30 og dagen startet med<br />

innlegg av overlege ved lungeavdelingen på Haukeland,<br />

Ove Fondenes. Han gikk gjennom ulike prosedyrer og hva<br />

en bør være bevisst på etter en pasient blir innlagt med en<br />

ryggmargsskade. Han påpekte også at uansett skadenivå<br />

bør en person med en ryggmargsskade bli utredet av<br />

lungelege med kunnskap om ryggmargsskader. Dette<br />

gjelder også de som har en eldre skade, les mer om<br />

lungefunksjon i den siste ABCen, ABC Lungefunksjon, på<br />

www.lars.no.<br />

Vi gikk så videre til presentasjon av mastergraden til<br />

fysioterapeut Unni Moen ved Haukeland, «test av<br />

rullestolferdigheter (WST-Q, norsk versjon). Dette vil det<br />

komme en artikkel om i et senere nummer av <strong>Patetra</strong>.<br />

De neste to timene var satt av til særfaglige grupper, der<br />

hver enkelt faggruppe satte seg sammen og hadde fokus<br />

på sine spesialiserte områder. Etter lunsj ble det en kort<br />

gjennomgang fra hver faggruppe om hva som ble diskutert<br />

og evt. videre avtalt samarbeid.<br />

Neste på programmet var tema Funksjonsforbedrende<br />

kirurgi, inkludert nye metoder for nervetransferering ved<br />

kirurg Rakel Gudmundsdottir. For mer informasjon, se egen<br />

artikkel av Leiv Hove og artikkel om Roy Wathne som selv<br />

har gjennomgått funksjonsforbedrende kirurgi.<br />

32 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Elise Angeltveit, som er utdannet musikkterapeut,<br />

presenterte så sin mastergrad «Erfaringer med<br />

Musikkterapi i en Spinalenhet». Masteroppgaven ble til ved<br />

erfaringer hun gjorde på Spinalenheten i Bergen, og Elise<br />

fortalte om effekten musikkterapien hadde på pasienter<br />

som var innlagt der. Studien viser god effekt og Sunnaas<br />

kommenterte også gode erfaringer ved bruk av<br />

musikkterapeut i barneenheten.<br />

St. Olavs viste så frem det nye informasjonsmateriellet om<br />

seksualfunksjon etter en ryggmargsskade, utarbeidet ved<br />

Spinalenheten. Det har blitt to gode hefter, et for menn og<br />

et for kvinner. Heftene kan du finne på nettsiden til<br />

Spinalenheten ved St. Olavs, www.stolav.no.<br />

Sunnaas fikk siste innlegg for dagen og presenterte<br />

avdeling for ryggmargsskade for barn/unge og<br />

oppfølgingen barn får på Sunnaas.<br />

Samarbeidsmøtet ble avsluttet med en kort<br />

oppsummering og mange gode intensjoner om videre<br />

samarbeid.<br />

Spinalenheten ved Haukeland ønsker også å takke<br />

sponsorene av samarbeidsmøte. Takk til Coloplast, Boots<br />

Apotek, Wellspect, Mølnlycke, Permobil, Hjelpemiddel<br />

eksperten, Bardum og Quintet for flotte stands og god<br />

informasjon.<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

33


KUN<br />

100,-<br />

PR. MND<br />

TRENINGSSAMARBEID MED IMPULSE GRANÅSEN<br />

I januar 2017 etablerte vi samarbeid med Impulse Granåsen om et treningstilbud til våre<br />

medlemmer. Mange treningsapparater der er spesielt godt tilrettelagt for bruk fra rullestol.<br />

Vi forsøker jevnlig å ha en sosial samling etter treningen.<br />

Tilbudet omfatter gratis adgang for ledsager. Det gis også adgang til alle de andre 10 treningssentrene<br />

Impulse har i Trøndelag. Prisen er kr 299,- per måned. Vi refunderer kr 199,- slik at<br />

egenandelen blir kr 100,- per måned.<br />

Vi gir det samme tilbudet til våre medlemmer som driver aktiv trening uansett hvor i Trøndelag de<br />

bor. Vi oppfordrer flest mulig til å benytte seg av tilbudet. Trening/aktivitet er bra både for fysisk og<br />

psykisk helse!<br />

Styret i LARS TRØNDELAG<br />

Tommy Borg (leder) | Hartvik Bakås | Odd Asmussen | Vibeke Sæther | Frank J Karlstad |<br />

Sander Sæther<br />

34 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

35


20-ÅRSJUBILEUM<br />

PÅ HAUKELAND<br />

Spinalenheten på Haukeland<br />

universitetssykehus er 20 år.<br />

Tekst: Tori Lunde Foto: Tori Lunde<br />

RMS NYTT<br />

Som dere leste om i forrige nummer av <strong>Patetra</strong>,<br />

åpnet Spinalenheten på Haukeland i mai 1998.<br />

Vi ønsket derfor å markere dette ordentlig, og da<br />

må vi jo markere det med våre venner.<br />

Markeringen ble derfor lagt til samarbeidsmøtet<br />

så vi fikk feiret med Trondheim, Sunnaas, LARS og<br />

våre samarbeidspartnere her i Bergen.<br />

Og selvfølgelig de som tok alle kampene for å få en<br />

Spinalenhet i Bergen, og de som var med å starte<br />

opp og la det gode grunnlaget for den avdelingen<br />

vi har i dag.<br />

Vi startet med en markering på konferanse<br />

senteret på Haukeland, her fikk vi historien om<br />

Spinalenheten med 5 fine foredrag. Jan Kåre Stura<br />

(LARS) om hvordan Spinalenheten ble til, Marit<br />

Grønning (overlege) om oppstarten, Leiv Hove<br />

(overlege, tetrakirurgi) om historien til<br />

tetrakirurgien, August Bakke (overlege, urolog) om<br />

hvordan praksis og håndtering av utfordringer<br />

innen urologi har endret seg, og Tiina Rekand<br />

(Overlege, Spinalenheten) viste hvordan vi har det i<br />

dag. Til slutt så vi på bilder fra 20 år og spiste kake.<br />

Mange tok turen til «Storstuen» for å feire med oss,<br />

det setter vi utrolig stor pris på.<br />

Kvelden avsluttet vi med festmiddag på Kalfaret<br />

Brygghus (gamle Hansa bryggeri). Vi storkoste oss<br />

med en treretters middag og mange fine taler.<br />

Tanker jeg sitter igjen med etter denne dagen er<br />

for en herlig gjeng vi er. Hvor gode vi er sammen,<br />

hvordan vi kan se hverandres styrker og bygge på<br />

det. Takk alle sammen for en fin feiring, så håper vi<br />

andre også så det denne dagen, slik at vi kan får<br />

ressurser til å utvikle oss videre sammen.<br />

36 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

37


Minneord Lise<br />

Bjerke 1951–<strong>2018</strong><br />

Lise Bjerke er død.<br />

Helt siden før LARS ble stiftet har ryggmargsskadde hatt en viktig støttespiller i Lise Bjerke. Ikke bare lokalt på Vestlandet,<br />

men også sentralt. Lise har jobbet tett med ryggmargsskadde fra hun begynte som sykepleier ved Nevrologisk avdeling på<br />

Haukeland sykehus i 1982 til hun gikk av med pensjon i 2016. Fra slutten av 1980-årene arbeidet hun som<br />

avdelingssykepleier både på Nevrologisk avd. og på spinalenheten på Haukeland universitetssykehus.<br />

Lise var svært sentral og meget engasjert i arbeidet med å få etablert spinalenheten på Haukeland universitetssykehus.<br />

Hun var med i flere utvalg som arbeidet med å få på plass spinalenheten. Dette var en langvarig prosess, men Lise var aktivt<br />

med og var alltid konstruktiv i dette arbeidet. Det var Lise som kom med forslaget om at spinalenheten kunne få plass<br />

akkurat der den er i dag.<br />

To fagpersoner som nå har gått bort.<br />

Avdelingssykepleier Lise Bjerke og ledende fysioterapeut Olav Gjelsvik på LARS-konferanse på Hotel Ullensvang.<br />

Lise Bjerke har alltid vært opptatt av trykkforebygging og sårbehandling. Hun har holdt utallige foredrag om viktigheten av<br />

trykkavlastning, både for helsepersonell og ryggmargsskadde.<br />

Hun har også i mange år vært ekspertrådgiver på trykkavlastning ved sentrale innkjøp hos NAV.<br />

Lise har også alltid vært en pådriver for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendig å kunne ha et aktivt liv.<br />

Lise Bjerke døde 29. november, 67 år gammel etter kort tids sykdom.<br />

Takk for den store innsatsen du har gjort for både for oss ryggmargsskadde og for mange andre som har nytt godt av alt du<br />

har bidratt med.<br />

Skrevet av Jan Kåre Stura<br />

38 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

39


FUNKSJONS-<br />

FORBEDRENDE KIRURGI<br />

20 år med funksjonsforbedrende<br />

kirurgi ved tetraplegi.<br />

RMS NYTT<br />

Tekst & foto: Leif M. Hove - Ortopedisk avd. Haukeland Uni.sykehus<br />

[Professor og seksjonsoverlege]<br />

Verdens eldste kirurgiske dokument, The Edwin Smith<br />

Surgical Papyrus, som dateres tilbake til ca. 1500 f.Kr,<br />

omtaler en pasient med tetraplegi som eksempel nr. 31<br />

(Fig 1): «En pasient som har brukket nakken og blitt lam i<br />

armer og ben, skal ikke behandles». Det var budskapet. Slik<br />

var det også i flere tusen år frem til de første avdelingene<br />

for ryggmargsskadde ble etablert i begynnelsen av forrige<br />

århundre.<br />

Orthotic Devices<br />

Fig 2: Ekstern skinne for stabilisering av håndledd og fingre<br />

Fig. 1: The Edwin Smith Surgical Papyrus<br />

Da man på 1920 tallet hadde erfart at disse pasientene<br />

kunne overleve sin alvorlige skade, oppsto diskusjoner om<br />

man kunne forbedre funksjonen til pasienten. Det var<br />

særlig arm- og håndfunksjon man fokuserte på.<br />

Man konstruerte noen eksterne metallskinner med<br />

bevegelige ledd som samtidig kunne låses i tjenlige<br />

posisjoner, for å holde forskjellige gjenstander (Fig 2).<br />

Dette viste seg å være til stor hjelp for mange pasienter,<br />

særlig i USA hvor disse skinnene var allment tilgjengelig.<br />

Parallelt med dette hadde innovative kirurger begynte<br />

med seneforflytninger hos pasienter med perifere<br />

nerveskader i overekstremitetene. Den amerikanske<br />

kirurgen Sterling Bunnell (1882-1957) var en av pionerne på<br />

dette området. Under den andre verdenskrig fikk Bunnell<br />

henvist et stort antall ryggmargsskadde amerikanske<br />

soldater med spørsmål om man kunne gjøre noe for å<br />

bedre håndfunksjonen hos disse pasientene. Han utførte<br />

så de første seneforflyttingene på pasienter med<br />

ryggmargsskader og viste at man kunne gjenskape<br />

håndfunksjon hos noen av disse.<br />

Mange trodde nå at man kunne etablere et fast operativt<br />

tilbud for funksjonsforbedrende kirurgi til denne<br />

pasientgruppen. Men så kom polio-epidemien som utover<br />

på 1950-tallet la beslag på enorme resurser innen<br />

rehabilitering og ortopedisk kirurgi.<br />

Den skotske kirurgen Douglas Lamb lanserte en alternativ<br />

metode som han kalte «the natural tenodesis grip». Han<br />

tapet pasientens fingre i maksimal bøyd posisjon i mange<br />

uker. Dette førte til en viss tilstivning av fingerleddene men<br />

40 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


ga samtidig et slags grep mellom tommel og øvrige fingre<br />

når man bøyde håndleddet oppover. På den måten kunne<br />

pasienten holde enkelte gjenstander. Dette ble de neste<br />

tiårene standard behandling hos pasienter med<br />

tetraplegi.<br />

På 1970-tallet var professor Erik Moberg (1905-1993) blitt<br />

pensjonist etter travle år som sjef på ortopedisk avdeling i<br />

Gøteborg. Han hadde besøkt Sterling Bunell kort etter<br />

andre verdenskrig, og hadde hørt om hans operasjons<br />

metoder for funksjonsforbedrende kirurgi på over<br />

ekstremiteten. I løpet av de neste årene forbedret han og<br />

utviklet nye metoder for å gjenskape gripefunksjon i<br />

hånden. Han publiserte sine erfaringer i internasjonale<br />

tidsskrift og besøkte en rekke land for å lære kolleger å<br />

operere disse pasientene.<br />

På 1990-tallet ble det etablert en «utenlands-milliard»<br />

hvor regjeringen betalte for behandling i utlandet hvis det<br />

ikke var tilgjengelig behandling i Norge. Enkelte<br />

ryggmargsskadde fikk derfor gjort slike operasjoner i<br />

Gøteborg.<br />

Da Spinalenheten på Haukeland Universitetssykehuset<br />

åpnet i 1998, arrangerte man et åpningsseminar med<br />

inviterte forelesere fra hele landet. Seksjonsoverlege<br />

Harald Russwurm (1936-2016) fra Trondheim var invitert for<br />

å snakke om funksjonsforberedende kirurgi på<br />

overekstremiteten. Han hadde vært en periode i Gøteborg<br />

hos Erik Moberg og hadde også invitert Moberg til å gjøre<br />

noen operasjoner ved St. Olavs Hospital i Trondheim.<br />

Etter foredraget ble han spurt av leder for Nevrologisk<br />

avdeling, professor Johan Årli om det var noen kirurger i<br />

Bergen som kunne ta opp denne virksomheten. «Professor<br />

Leiv Hove kunne være en aktuell person» svarte<br />

Russwurm. Dagen etter ble jeg kontaktet av professor Årli<br />

med en formell forespørsel om jeg kunne påta meg å<br />

starte opp denne type kirurgi i Bergen.<br />

Det etterfølgende året ble brukt til kompetanseoppbygging<br />

med studiereiser til en rekke internasjonale<br />

sentre for å lære denne høyspesialiserte kirurgien. Lengst<br />

tid var jeg i Gøteborg hvor Mobergs etterfølger, overlege<br />

Arvid Ejeskär, var leder for den operative virksomheten på<br />

tetraplegikere ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset.<br />

Fig 3: Professor Erik Moberg<br />

Han var også i Norge hvor han opererte en håndfull<br />

pasienter i Trondheim og Oslo. I Bergen ble det også<br />

operert et par pasienter av egne leger. På den tiden hadde<br />

man ikke egne avdelinger for ryggmargsskadde.<br />

Den nødvendige og langvarige opptreningen etter kirurgi<br />

ble derfor ikke alltid gjennomført, slik at resultatene for<br />

pasientene ikke ble tilfredsstillende. I vårt naboland ble<br />

det imidlertid etablert ryggmargskade-enheter som i nært<br />

samarbeid med kirurgene hadde stor suksess med denne<br />

behandlingen.<br />

På Haukeland Universitetssykehus ble det fra Nevrologisk<br />

avdeling gjort en rekke henvendelser til kirurgene om å ta<br />

opp denne formen for kirurgi. Særlig spesialfysioterapeut<br />

Olav Gjelsvik var en pådriver for å få etablert en slik<br />

virksomhet. Trange budsjetter på sykehuset førte til at<br />

ingen av de opererende avdelingene etterkom ønsket fra<br />

nevrologene.<br />

Fig 4: Overlege Arvid Ejeskär, Gøteborg<br />

Vel tilbake på Haukeland begynte arbeidet med å få<br />

organisert en slik ny virksomhet. Det viste seg at det ikke<br />

var personell-ressurser til å etablere en fast ny<br />

virksomhet. Det var ingen penger til å sende fysio- og<br />

ergoterapeuter eller operasjons- og anestesisykepleiere<br />

på kurs. Heller ikke å engasjere unge leger til å assistere<br />

ved operasjonene.<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

41


Jeg fikk imidlertid grønt lys fra ledelsen ved Ortopedisk<br />

avdeling til å operere på «ledige» operasjonsstuer, dvs. når<br />

noen av de andre kirurgene var på kurs, eller under<br />

høstferie- og vinterferieperioder. Jeg fikk også midler til å<br />

invitere overlege Ejeskär som gjesteoperatør og assistent<br />

ved de første operasjonene. «Han ville komme hvis han<br />

kunne få gå på ski når han var i Norge», svarte han.<br />

Så var utfordringen å finne en pasient som var villig til å<br />

prøve en ny type behandling og som var villig til å komme<br />

på kort varsel når vi fikk en ledig operasjonsstue.<br />

Først etter årtusenskiftet fant vi en pasient som våget å<br />

være den første til å bli operert.<br />

Det vi kunne tilby pasienten var rekonstruksjon av<br />

tricepsfunksjonen på overarmen slik at pasienten kunne<br />

strekke i albueleddet. I tillegg evne til å stabilisere<br />

albueleddet som er viktig for den senere rekonstruksjonen<br />

av håndgrepet. Dette blir utført om lag 6 måneder etter<br />

albueoperasjonen. Operasjonen for gripefunksjon består i<br />

seneforflyttinger for å gjenskape nøkkelgrepet mellom<br />

tommel og pekefinger, og håndgrepet mellom de fire<br />

fingrene og håndflaten.<br />

gjort første operasjon i Gøteborg som ledd i<br />

«utenlandsmilliarden». Denne var nå avsluttet.<br />

Det ble nå nødvendig å styrke staben på Haukeland<br />

Universitetssykehus. Jeg spurte overlege Eivind<br />

Strandenes fra Plastikkirurgisk avdeling om han ville være<br />

med i teamet rundt disse pasientene. Han var villig, og vi<br />

fikk i stand et meget hyggelig samarbeid. Vi fikk også fast<br />

operasjonsdag ved at Ryggseksjonen på Ortopedisk<br />

avdeling ga fra seg en operasjonsdag pr. måned til disse<br />

pasientene. Vi reiste til Sunnaas og undersøkte pasienter<br />

der, både ny-skadde og pasienter som vi allerede hadde<br />

operert. Vi bidro også med faglige foredrag på internmøtene<br />

på Sunnaas. Etter hvert kom det flere pasienter<br />

fra Sunnaas enn fra Bergensregionen.<br />

Da den nordiske spinalskadekongressen (NoSCoS) ble<br />

arrangert i Bergen i 2005 fikk vi en egen seksjon hvor de<br />

forskjellige faggruppene i «Tetra-teamet» fortalte om sine<br />

erfaringer etter 5 år med funksjonsforbedrende kirurgi.<br />

I 2009 lyste Helsedirektoratet ut en ny runde med<br />

«Nasjonale tjenester» (tidligere kalt «Landsfunksjoner»).<br />

Vi laget en søknad som ble sendt tjenestevei gjennom<br />

systemet. Etter lange høringsrunder fikk vi brev om at vi<br />

hadde fått tildelt Landsfunksjon for denne virksomheten.<br />

Direktoratet hadde gitt oss det velklingende navnet<br />

«Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende<br />

kirurgi på overekstremiteten ved tetraplegi». I tildelingen<br />

var det presisert at virksomheten skulle drives i nært<br />

samarbeid med de regionale spinalenhetene Sunnaas, St.<br />

Olav og Haukeland. Vi fortok den høytidelige åpning av<br />

virksomheten ved å arrangere at fagseminar med<br />

deltakere fra de regionale spinalenhetene (Fig 6).<br />

Fig 5: Vår første pasient som fikk rekonstruert albuefunksjon og<br />

gripefunksjon høyre side. Venstre arm på bildet er ikke operert.<br />

De neste årene hadde virksomheten et visst dugnadspreg.<br />

Vi hadde ingen faste operasjonsstuer eller annet fast<br />

personale. Fysio- og ergoterapeutene på Spinalenheten<br />

gjorde imidlertid en fantastisk jobb slik at pasientene fikk<br />

et meget tilfredsstillende sluttresultat etter<br />

behandlingen.<br />

I 2003 ble vi kontaktet fra Sunnaas Sykehus med spørsmål<br />

om vi kunne operere pasienter også fra deres helseregion.<br />

De første vi opererte derfra var pasienter som hadde fått<br />

Fig 6: Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnstad foretok den høytidelige<br />

åpningen av den nye nasjonale tjenesten på Haukeland.<br />

42 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


Ved tildelingen av nasjonalt ansvar for denne<br />

behandlingen ble virksomheten organisert i fastere<br />

former. Vi fikk faste operasjonsstuer og fikk ansatt faste<br />

fysio- og ergoterapeuter og fagansvarlig sykepleier. Vi fikk<br />

også to leger til i staben: overlege Rakel Gudmundsdottir<br />

og lege i spesialisering Truls Hanestad.<br />

intakt muskel (mindre viktig muskel) til en muskel med<br />

tapt funksjon, ble håndgrepet bedre og mer funksjonelt.<br />

Vi tok også initiativ til å etablere en nordisk ekspertgruppe<br />

for kirurger, fysio- og ergoterapeuter som var knyttet til<br />

den operative virksomheten (Nordic Tetra Hand Group,<br />

NORTH). Vi arrangerte møter i de fem nordiske byene hvor<br />

disse nasjonale tjenestene var lokalisert (Gøteborg,<br />

Bergen, Reykjavik, København og Helsinki). Vi arrangerte<br />

kurs for nordiske fysio- og ergoterapeuter og betalte for<br />

europeiske kurs og hospitantopphold ved internasjonale<br />

sentre.<br />

Vi laget en nettside som viser hvilket tilbud vi kan gi<br />

pasientene (www.tetrahand.no). Det er link til nettsiden<br />

på pasientforeningens hjemmeside. Siden blir fortløpende<br />

oppgradert. (Den tilsvarende svenske nettsiden finnes på<br />

www.tetrahand.com).<br />

Det skjedde også en utvikling av det faglige tilbudet vi<br />

kunne gi til pasientene. Det kom bedre suturmaterialer og<br />

nye suturteknikker som tillot tidlig mobilisering etter<br />

senekirurgi. Vi fikk nye typer implantater, såkalte<br />

vinkelstabile plater, når vi skulle stive av ledd. Disse tålte<br />

også tidlig mobilisering. Andre forbedringer og<br />

modifikasjoner gjorde at vi kunne gjøre hele<br />

rekonstruksjonen av et håndgrep i én operasjon. Dette<br />

førte riktignok til at operasjonene tok lenger tid, men man<br />

sparte en sykehusinnleggelse for pasienten.<br />

Fig 7: Fotocollage sendt oss fra en av våre pasienter 8 måneder etter<br />

rekonstruksjon av håndgrep.<br />

Som konklusjon tyve år etter at oppdraget ble gitt, kan vi si<br />

at etter en forsiktig start, har dette blitt en<br />

suksesshistorie. De kirurgiske teknikkene har vist seg sikre<br />

og effektive til å gi pasienten kontroll over albuefunksjon<br />

og et tjenlig håndgrep. Det er få komplikasjoner til denne<br />

virksomheten som imidlertid krever et nært samarbeid<br />

mellom en rekke personellgrupper.<br />

Professor Hove (leder 1998-<strong>2018</strong>) ble i sommer pensjonist.<br />

Ny leder av «tetra-kirurgien» i Norge er overlege Rakel<br />

Gudmundsdottir.<br />

Det siste kvantespranget av forbedringer kom da<br />

nerveflytting ble introdusert. Ved å flytte en nerve fra en<br />

Tetra-teamet på Haukeland.<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

43


DOBBEL<br />

RMS NYTT<br />

TRICEPSOPERASJON<br />

Funksjonsforbedrende kirurgi har<br />

gitt Roy Wathne en ny hverdag. Tekst/intervjuet av: Anne Beate Melheim Foto: Roy Wathne<br />

Etter en fallulykke i 2013 fikk Roy Wathne en nakkeskade<br />

(C4-C5 skade) som gjorde han lam fra brystet<br />

(brystvortene) og ned. Skaden ga lammelser i armene<br />

som gjorde mange ting i hverdagen til en utfordring.<br />

På et opphold på Spinalenheten ved Haukeland i Bergen<br />

på slutten av 2014 fikk han informasjon om<br />

funksjonsforbedrende kirurgi.<br />

- «Da jeg ble fortalt om hva som var mulig og at dette<br />

kunne være aktuelt for meg fikk jeg en liten wow-følelse.<br />

Samtidig var det litt skummelt å høre om hvor lang tid<br />

armen måtte være i ro etter operasjonen og regimet som<br />

fulgte.»<br />

Operasjonene som var aktuelt for Roy i første omgang var<br />

tricepsoperasjonene, og den første tok han i oktober 2016.<br />

I tiden etter operasjonen må personen ha armen i en<br />

skinne som holder armen 20 grader ut ifra kroppen i 9<br />

uker. Etter 3 uker blir den første skinnen byttet ut med en<br />

justerbar skinne der en gradvis øker muligheten for å bøye<br />

i albuleddet.<br />

- «Jeg hadde en del smerter, men det vil sikkert være<br />

individuelt. Selv om jeg visste at en måtte være i ro med<br />

armen, så er det vanskelig å være helt forberedt på<br />

hvordan det er før en er der. Det er klart det er en<br />

påkjenning, men det er absolutt verdt det. Jeg måtte<br />

tilrettelegge litt hjemme, som å flytte vaskemaskina ut fra<br />

badet for å få plass til at armen kunne være strekt ut. Det<br />

var likevel ikke noe stort problem.»<br />

Og verdt det må det ha vært, for kun et år etter den første<br />

tricepsoperasjonen tok Roy samme operasjon på den<br />

andre armen.<br />

- «Det gikk mye lettere med den andre operasjonen, da<br />

visste jeg hva jeg gikk til og var mye mer forberedt. Når jeg<br />

tok den første var jeg veldig forsiktig og redd for å gjøre<br />

44 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


noe feil, mens den andre gangen var jeg tryggere på hva<br />

a r m e n o g k r o p p e n t å l t e , n o e s o m g j o r d e<br />

rehabiliteringstiden lettere.»<br />

Triceps er en muskel på overarmens bakside og sørger for<br />

at armen kan rette seg ut. Mangel på tricepsfunksjon kan<br />

gjøre det vanskelig å strekke ut armen, løfte den mot<br />

tyngdekraft og ha kontrollerte og stabile bevegelser.<br />

- «Før operasjonen var til dømes det å trykke på en<br />

lysbryter en utfordring og jeg måtte kaste armen for å få<br />

det til. Nå gjør jeg det kontrollert.»<br />

Roy trekker frem flere ting i hverdagen som er blitt lettere,<br />

som å pusse tenner, trykke på en kontroll, bruke nettbrett,<br />

påkledning, forflytting, det å kunne bruke manuell stol og<br />

også ha større mulighet til å kunne skifte litt sittestilling i<br />

den elektriske stolen.<br />

- «Jeg mestrer mer og kan være mer delaktig, og oppdager<br />

flere og flere ting som jeg plutselig nå får til som var<br />

vanskelig før. Det å ha fått tricepsfunksjonen tilbake gjør<br />

også at jeg kan trene mer – ikke bare triceps, men også<br />

bakside av skulder fordi triceps stabiliserer.»<br />

Neste år har Roy planer om å ta operasjon på venstre<br />

hånd også, denne vil være litt annerledes. Målet vil være å<br />

få god styrke i håndleddet som sammen med noen mindre<br />

justeringer gir et forsterket tenodesegrep i både tommel<br />

og fingre. Prosedyren er 3 uker med skinne natt og dag, og<br />

deretter skinne på natt i 6 uker. Daglige øvelser, og starte<br />

trening i lettere daglige aktiviteter etter 3 uker,<br />

styrketrening etter 9 uker.<br />

- «Påkjenningen med narkoser, smerter og regimet etter<br />

operasjonene er selvsagt tøft, men det blir lettere for hver<br />

gang om en trenger å ta flere. Og den gulrota en sitter<br />

igjen med er så stor ved å klare så mye mer at en glemmer<br />

fort den tiden det tok. Når jeg sitter her i dag er jeg veldig<br />

glad for at jeg har gjort det og jeg hadde lett gjort det igjen.<br />

Nå jobber jeg 50–60% i uken, noe jeg ikke hadde klart uten<br />

operasjonene. Og ikke minst kan jeg gi de jeg er glad i en<br />

god klem».<br />

I høst hoppet Roy også i fallskjerm for første gang, noe<br />

som ga mersmak og han er klar for neste hopp så fort<br />

sesongen er i gang igjen. Dette kan du lese mer om i egen<br />

artikkel.<br />

I april i år tok Roy en ny operasjon, denne gangen en<br />

grepsforbedrende i høyre hånd. Hovedmålet for Roy var å<br />

kunne holde en kopp og bruke vanlig bestikk.<br />

- «Før brukte jeg spesialbestikk, men jeg glemte det ofte<br />

hjemme når jeg var ute og spiste og da endte det med at<br />

andre måtte hjelpe meg. Nå klarer jeg å bruke vanlig kopp<br />

og bestikk. Det høres kanskje lite ut, men det betyr veldig<br />

mye».<br />

Operasjonen Roy har tatt gjør at når han tar håndleddet<br />

ned slipper grepet og frigjør tommelen. Når han tar opp<br />

håndleddet og strammer muskelen får han et sterkt grep i<br />

både tommel og fingre.<br />

- «Før operasjonen tenkte jeg at jeg skulle kunne løfte<br />

syrekanner på 25 kg, etter operasjonen er jeg blitt litt mer<br />

realistisk.» Kanskje syretankene ikke er helt innen<br />

rekkevidde enda, men Roy poengterer at grepet er blitt<br />

veldig sterkt og han klarer å løfte ganske tungt. «Etter<br />

operasjonen har jeg slitt litt med stivt fingre, men nå<br />

bruker jeg en skinne på natta og det blir bedre og bedre.»<br />

Selge?<br />

Har du utstyr/kjøretøy, motorisert eller ei, eventuelt annet spennende på teknisk<br />

hjelpemiddel-fronten du tenker å selge* og som du tror kan være interessant for LARS<br />

medlemmer? Send oss da info m/bilde så skal vi prøve å få det ut til leserne av <strong>Patetra</strong>!<br />

*Gjelder kun LARS medlemmer og privatannonser i nevte kategorier. PS! Annonser for strikka ullsokker og håndspikka<br />

tresleiver får du sende Husflidens medlemsblekke :-)<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

45


TAKK, LEIF HOVE<br />

Leiv Hove hadde avslutningsseminar og festmiddag 16. november og har nå gått over i<br />

pensjonisttilværelsen. Han har dermed sendt stafettpinnen videre til Rakel Gudmundsdottir og<br />

hennes team på Haukeland.<br />

LARS ønsker å utrykke sin takknemlighet for alt du har gjort for oss ryggmargsskadde og da spesielt<br />

for tetraplegikerne. Hvordan du har sett oss og jobbet for at vi skal få en bedre hverdag.<br />

Du har beskrevet det så godt i ditt innlegg, hvor mye egeninnsats og fritid du har brukt for å bygge opp<br />

det tilbudet som nå finnes og er godt etablert for oss. Så nå ønsker vi deg lykke til med<br />

pensjonisttilværelsen – og nyt livet!<br />

Hilsen LARS<br />

46 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


«Innovasjon» i Kambodsja<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

47


Ny<br />

fast spalte<br />

i <strong>Patetra</strong>!<br />

SPØR YVONNE<br />

Fra første <strong>Patetra</strong> utgave neste år vil sexolog Yvonne Dolonen<br />

ha en fast spalte der hun svarer på spørsmål fra <strong>Patetra</strong>’s lesere<br />

relatert til ryggmargsskade og sex og samliv.<br />

Så har du spørsmål som du ønsker svar på kan du allerede nå<br />

sende inn dette/disse til sexologen@lars.no<br />

Sender du inn spørsmål og ønsker å være anonym skal du selvsagt få lov til det, men velg<br />

da i så fall en fiktiv underskri vi kan bruke i stedet for.<br />

48<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

49


Er du ikke medlem enda?<br />

Vi tar godt vare på medlemmene<br />

v å r e , o g k a n t i l b y a l t f r a e t<br />

engasjerende fellesskap, nyttig<br />

informasjonsmateriell, støtte og<br />

v e i l e d n i n g t i l k o m m e r s i e l l e<br />

medlemstilbud. Som medlem kan du<br />

delta aktivt til å påvirke samfunnsforholdene<br />

for funksjonshemmede<br />

eller bruke dine egne erfaringer til å<br />

hjelpe andre.<br />

Meld deg inn i dag!<br />

Gå til www.lars.no meld deg inn<br />

under «Bli med»<br />

10 smarte tips for å ta gode bilder med<br />

mobilkamera til dine artikler i <strong>Patetra</strong>!<br />

1 :: Hold "kameraet" stødig!<br />

Bruk volumknappen istedet<br />

for å trykke på skjermen, det<br />

minimerer bevegelse i bildet.<br />

2 :: Tenk på komposisjon,<br />

innramming og utsnitt!<br />

Ta bilder fra flere vinkler.<br />

3 :: Tenk på bakgrunnen!<br />

En rotete bakgrunn kan<br />

ødelegge helhetsinntrykket.<br />

4 :: Hold optikken ren!<br />

5 :: Rett opp horisonten!<br />

6 :: Fotografer folk forfra!<br />

7 :: Ta mange bilder!<br />

8 :: Ikke bruk zoom!<br />

Prøv også å unngå bruke blits<br />

i størst mulig grad.<br />

9 :: Bruk HDR-modus!<br />

10 :: Fokusér!<br />

Med et trykk kan du få mobilen<br />

til å fokusere akkurat der du vil.<br />

Informasjon til dere som sender inn artikler (tekst og bilder) til <strong>Patetra</strong> redaksjonen.<br />

Send tekst og bilder separat (ikke inkluder dem i f.eks Word-dokumenter o.l.), bruk heller henvisninger til hvor i<br />

teksten bildene ønskes plassert (kan ikke garantere de havner der) og ønsket bildetekst.<br />

Send original bilder med høy oppløsning (kun 300 dpi eller mer blir brukt i artikkelen).<br />

50<br />

Tekst sendes inn som «rå-tekst». Fine og fancy oppsett er bortkastet tid - bruk heller tiden på å ta gode bilder<br />

50 pa tetra | 4/<strong>2018</strong>


info<br />

- en mangfoldig og levende landsforening!<br />

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av<br />

ryggmargsskade til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best<br />

mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet. Arbeidet for å forebygge<br />

ryggmargsskader skal også prioriteres.<br />

KONTAKPERSONER LARS LOKALLAG<br />

LARS AGDER<br />

Jørgen Håvorstad Johansen<br />

Mob. 952 87 273<br />

E-post: jorgen.johansen@lars.no<br />

LARS FINNMARK<br />

Kjell Magne Johansen<br />

Mob. 470 13 663<br />

E-post: kjell.johansen@lars.no<br />

LARS HEDMARK|OPPLAND<br />

Anders Nupen Hansen<br />

Mob. 976 43 232<br />

E-post: anders.hansen@lars.no<br />

LARS HORDALAND<br />

Marius Loftheim<br />

Tlf. 55 31 22 64<br />

Epost: marius.loftheim@lars.no<br />

LARS NORD VEST<br />

Mariann Løvik<br />

Mob. 993 20 013<br />

E-post: mariann.lokvik@lars.no<br />

LARS OSLOFJORD VEST<br />

Leif Helge Svae<br />

Mob. 917 56 746<br />

E-post: leif.svae@lars.no<br />

LARS ROGALAND<br />

Geir Inge Sivertsen<br />

Tlf. 51 66 73 78 - Mob. 917 77 639<br />

E-post: geir.sivertsen@lars.no<br />

LARS TROMS<br />

Kontakt hovedstyret<br />

E-post: hovedstyret@lars.no<br />

LARS TRØNDELAG<br />

Tommy Borg<br />

Mob. 936 92 408<br />

E-post: tommy.borg@lars.no<br />

LARS ØST/OSLO<br />

Marianne Graham Hjelmen<br />

Mob. 926 52 673<br />

E-post: marianne.hjelmen@lars.no<br />

LARS WEB & SoMe<br />

lars.no<br />

Her finner du blant annet vår treningsbok og<br />

ABCer i PDF-format, samt tidligere utgaver av<br />

<strong>Patetra</strong> som du gratis kan laste ned.<br />

Facebook-gruppen vår kalles (på FB):<br />

LARS – Landsforeningen for<br />

Ryggmargsskadde<br />

Dette er en åpen gruppe hvor man kan legge<br />

ut info og få gode diskusjoner om temaer<br />

angående det å ha en ryggmargsskade.<br />

KONTAKT LARS<br />

Send e-post til: kontakt@lars.no<br />

E-post til Hovedstyret: hovedstyret@lars.no<br />

PATETRA REDAKSJONEN<br />

Denne gangen må vi si takk for det gamle og<br />

godt nytt år. Av forskjellige grunner fikk vi ikke<br />

bladet ut før over nyttår. VI har derfor flyttet<br />

deadline for nr 4 i 2019 til 15. november. Vi<br />

håper dette skal gi oss litt rom for uforutsette<br />

hendelser. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt<br />

år og synes spesielt den faste spalten med<br />

sexolog Yvonne blir spennende å se<br />

utviklingen av. Husk å send oss artikler og<br />

ønsker om tema vi skal skrive om, også i 2019.<br />

Godt Nytt År fra Redaksjonen<br />

pa tetra | 4/<strong>2018</strong><br />

51


Mottaker:<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!