BLOODGROUP - Forsiden - Foreningen Norden

www2.norden.no

BLOODGROUP - Forsiden - Foreningen Norden

TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR

Detalj fra spisestuen. Håndmalte tapeter fra Karsten Lien. Dørene har dessuten forskjellig utforming på for- og bakside, slik at de passer til det interiøret rommet har.

ingeniør Olav Selvaags entrepenørfirma eiendommen

og leide den ut til “et kollektiv av stu-

denter med venner/venninner og barn – noe

som ikke var helt fordelaktig for bygningens

indre, som fikk en ganske hard medfart” (Gerhard

Arnesen; Abbediengen hovedgård og

Foreningen Norden). Det sies også at en av

kollektivets leieboere i løpet av den tiden var

tidligere kulturminister Ellen Horn.

NORDENS HUS

I løpet av siste halvdel av 70-tallet bygget

Selvaag en serie terrassehus nederst på

eiendommen, men da Selvaag planla å la

kommunen kjøpe Abbediengen gård og

gjøre hovedbygningen om til eldresenter, tok

Foreningen Norden kontakt med kommunen

og la inn foreningens ønske om å få kjøpe

hovedbygningen på Abbediengen.

I den sammenheng må man nevne den

daværende direktøren for Freia, Harald

Throne-Holst, tidligere leder i Foreningen

Norden samt for Foreningene Nordens Forbund,

som både foreslo og formidlet kjøpet av

Abbdiengen hovedgård.

Foreningen hadde allerede i 1968 sendt ut et

opprop som fortalte om foreningens virksom-

het siden starten i 1919, og hvor det ble oppfordret

til å støtte Foreningen Norden gjennom

å tegne andeler i andelslaget ”Nordens hus”.

Behovet var stort siden foreningen satt på

oppsigelse på kontoret til Den Norske Amerika-

linje på Jernbanetorget.

Av tidligere adresser i byen der Foreningen

Norden hadde etablert seg kan nevnes

Colbjørnsens gate 2, der foreningen holdt til

fra midten av 1920-tallet til 1969. På Arbiens

gate 1 slo foreningen seg – av alle steder – ned i

Henrik Ibsens gamle leilighet.

DUGNAD

Partene kom til enighet, og den 12. februar

1978 ble eiendommen overtatt av Foreningen

Norden for en kjøpesum på 1.000.000 kroner.

Restaureringen kom på 700.000 kroner. Men

flyttingen måtte skje umiddelbart, langt før

renoveringsarbeidet var klart: ”Foreningens

personale gjorde en fantastisk innsats både

med selve flyttingen og med vask og rengjøring

av hovedbygnigen. Selv på fritid stilte de ansatte

opp til dugnad, og ikke nok med det: flere

ektefeller gikk også opp i arbeidet med liv og

lyst”, minnes Gerhard Arnesen i sitt lille skriv,

og tillegger: ”Skrivebord og stoler ble flyttet

omkring i huset ettersom håndverkerne avanserte,

og i en periode var ‘Nordens’ kontorsjef

plassert i badet i 2. etasje”.

Andelslaget ble oppløst i 1989 og Foreningen

Norden ble eneeier av Abbediengen

hovedgård.

Kilder:

Morten Ole Mørch: “Arnstein Arneberg.

Mennesket og arkitekten, byggverkene

og byggherrene” (Bastion forlag)

Foreningen Nordens arkiv:

Dokumentasjon i tekst og bilder

Gerhard Arnesen: “Abbediengen

hovedgård og Foreningen Norden


Google/Wikipedia

Bildene er utlånt fra Bastion forlag:

www.bastion.no

www.norden.no 04/2009 7

More magazines by this user
Similar magazines