13.04.2019 Views

Patetra #1 - 2019

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UTGAVE 1 - <strong>2019</strong> | 36. ÅRGANG<br />

MEDLEMSBLADET TIL LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE<br />

mira racks<br />

Historien bak ideen, forretningsmodellen og navnet<br />

«Spør Yvonne?» | Xbox Adaptive Controller | På sykkel i Piemonte | Hundesledekjøring m.m<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)


innhold<br />

PATETRA | 1/<strong>2019</strong><br />

LARS<br />

AKTIVITET<br />

RMS NYTT<br />

34<br />

LARS Rogaland<br />

Årsmøte, konferanse og julebord<br />

på Scandic Stavanger Forus<br />

18<br />

LARS Aktiv Vinter<br />

En aktiv innen- og utendørshelg i<br />

Ålesund<br />

8<br />

Mira Racks<br />

Historien bak ideen,<br />

forretningsmodellen og navnet<br />

4<br />

Lederen har ordet<br />

42<br />

Bilkjøring på Dovrefjell<br />

46<br />

«Spør Yvonne» - ny spalte!<br />

48<br />

Tanker etter idemyldringsmøte<br />

i LARS Hordaland<br />

20<br />

LYN paraidrett ski voksne<br />

26<br />

I Erling Stordahls ånd -<br />

Ridderdagene på Storedal<br />

30<br />

Hundesledekjøring<br />

38<br />

Dans på hjul<br />

12<br />

WORK - endelig blir vi<br />

involvert i forskning<br />

16<br />

Xbox Adaptive Controller<br />

23<br />

På sykkel i Piemonte<br />

36<br />

Prosjekt: Thona’s Homestay<br />

50<br />

En salig miks...på nest, nest<br />

siste side<br />

Forsidebilde: Geir Inge Sivertsen Foto: Mira Racks


Lederen<br />

har ordet...<br />

<strong>2019</strong> begynte med en flott vinter. Mye snø og kalde vinterdager åpnet året.<br />

Noen av oss er glade i vinteren ennå, selv om den gjør fremkommeligheten<br />

litt mer utfordrende. Det har vi dessverre sett mange eksempler på gjennom<br />

vinteren. Handikap-parkeringer som er overlesset med snø. Det er rart at det<br />

skal være så vanskelig å forstå at vi er en gruppe mennesker som er helt<br />

avhengig av enkel fremkommelighet.<br />

Gjennom vinteren ser vi at mange har vært aktive. Langrennspigging, sitski<br />

og hundesledekjøring har vært aktiviteter våre medlemmer har deltatt på.<br />

Vinteren gir også gode muligheter til å bedrive innendørs hallaktiviteter. Det<br />

er mange lag og klubber som er dyktige til å integrere bevegelseshemmede i<br />

treningene sine.<br />

Kampen for at BPA skal fungere etter intensjonen jobbes det med i veldig<br />

mange lag, og på alle kanter av landet. Gledelig var det å se at Kristiansand,<br />

hvor mange har kjempet en lang kamp, nå ser ut til å åpne for at brukerne<br />

også skal kunne velge private BPA-firma. Det viser bare at det hjelper å<br />

kjempe!<br />

Nå når våren kommer har vi mye å se frem til. Vi skal blant annet ha<br />

«Helsefagdag» og «Assistanse i hverdagen» i Trondheim i mars. Helsefagdag<br />

er nytt fra hovedstyret. Vi ser at mange kan ha god nytte av å øke<br />

kunnskapsnivået på de områdene hvor mange av oss får utfordringer. Kurset<br />

er ikke bare for brukere, men også for fagpersonell. Vi har troen på at dette<br />

vil bli et lærerikt seminar, hvor våre samarbeidspartnere<br />

bidrar med foredragsholdere.<br />

Med dette vil jeg ønske alle en god vår!<br />

ANDERS NUPEN HANSEN<br />

LEDER<br />

MEDLEMSBLADET TIL LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE<br />

REDAKTØR<br />

Tori Lunde<br />

Mob: 922 20 667<br />

E-post: tori.lunde@lars.no<br />

REDAKSJONSMEDARBEIDERE<br />

Elisabet Berge<br />

Mob: 916 68 323<br />

E-post: elisabet.berge@lars.no<br />

Anne Beate Melheim<br />

Mob: 995 88 685<br />

E-post: anne.melheim@lars.no<br />

LAYOUT<br />

Kenneth Jørgensen<br />

Mob: 905 35 789<br />

E-post: kenneth.jorgensen@lars.no<br />

REDAKSJONENS ADRESSE<br />

Landsforeningen for<br />

Ryggmargsskadde<br />

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo<br />

E-post: patetra@lars.no<br />

TRYKK<br />

Gunnarshaug Trykkeri AS<br />

4095 Stavanger<br />

www.gunnarshaug.no<br />

ABONNEMENT<br />

LARS/Norges Handikapforbund<br />

Tlf. 24 10 24 00 – 24 10 24 43<br />

(kontakt Ellen Trondsen)<br />

abonnement@lars.no<br />

Deadline for stoff til redaksjonen<br />

Nr 1 | 1. mars*<br />

Nr 2 | 1. juni*<br />

Nr 3 | 1. september*<br />

Nr 4 | 15. november*<br />

*utgis/publiseres i slutten av de respektive<br />

månedene. Nr 4 utkommer før julen <strong>2019</strong>.<br />

www.lars.no<br />

ISSN 0800-6881 (print)<br />

ISSN 1890-9027 (digital)<br />

Kontaktinformasjon til LARS styremedlemmer<br />

og lokallagsledere finner du på www.lars.no<br />

Når du har lest ferdig bladet, legg det<br />

til i samlingen din eller foreta en riktig<br />

resirkulering av bladet<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

5


ANNONSERING I PATETRA <strong>2019</strong><br />

<strong>Patetra</strong> trykkes i A4-format, med sideantall 48+4<br />

(52) på ubestrøket (matt) papir 4 ganger årlig.<br />

ANNONSEPRISER FOR <strong>2019</strong><br />

Størrelse<br />

Pris<br />

2 helsider 20.000,-<br />

1 helside 12.000,-<br />

1/2 side 7.000,-<br />

Innstikk * 30.000,-<br />

* maks sideantall 20<br />

Prisene er eks. mva. og prisene forutsetter at<br />

materiell leveres ferdig og klart for trykking.<br />

Har dere spesielle ønsker vedrørende<br />

annonsering?<br />

I samarbeid med trykkeriet kan vi oppfylle de fleste<br />

ønsker dere måtte ha. Det være seg alt fra innstikk<br />

(heftet), løse vedlegg (vi pakker da hvert blad i<br />

plast) med mere.<br />

<strong>Patetra</strong> blir også lagt ut elektronisk (og kan lastes<br />

ned i PDF-format) på LARS sine hjemmesider<br />

www.lars.no<br />

Dette medfører at vi når ut til langt flere lesere enn<br />

kun til våre medlemmer og andre interesserte.<br />

Vennligst ta kontakt med redaksjonen for<br />

ytterligere spørsmål; patetra@lars.no<br />

For alle generelle henvendelser til LARS,<br />

bruk: kontakt@lars.no<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

TEMA<br />

ÅRSMØTE & LEDERKONFERANSE<br />

4.<br />

M A I<br />

TRONDHEIM <strong>2019</strong><br />

LARS avholder årsmøte for <strong>2019</strong> i Trondheim den 4. mai. I forlengelsen av årsmøtet vil ledere i<br />

lokallagene inviteres til lederkonferanse.<br />

Årsmøtet er LARS sin høyeste myndighet. Årsmøtet består av LARS hovedstyre og delegater fra alle<br />

lokallagene.<br />

Saker som medlemmer og lokallag ønsker behandlet i årsmøtet må være LARS hovedstyre i hende<br />

senest 3. mars. Du kan sende dette på mail til kontakt@lars.no.<br />

Mer om bestemmelsene rundt årsmøtet kan du lese i vedtektene våre på lars.no under "Om oss".<br />

KONTAKT LARS<br />

Landsforeningen for Ryggmargsskadde<br />

Boks 9217 Grønland, 0134 Oslo | Telefon: 24 10 24 00 / 24 10 24 43 | kontakt@lars.no<br />

www.lars.no<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

| http://bit.ly/FB-LARS<br />

7


mira<br />

Tekst: Tori Lunde Foto: Geir<br />

En historie om hvordan et problem eller utfordring til én person, kan<br />

om Mira Racks. Hvordan det startet med en utfordring Geir Inge Sivertsen stod<br />

I hvilken situasjon var det utfordringen oppstod?<br />

– Vi hadde bygget oss hytte på fjellet. Etter hvert fikk vi behov for å lagre skiutstyret på en ryddig måte. Når jeg satt i rullestol var<br />

dette utstyr som ofte ble stående i veien for meg. Jeg søkte på nettet for å se om jeg kunne finne noe som løste vårt behov.<br />

Etter hvert bygde jeg et stort stativ som jeg måtte bruke talje for å henge opp. Det var stort, tungt og stygt. Men det rommet en hel<br />

haug med ski.<br />

Senere fant jeg noen stålprofiler i skrotkassen på jobben hos bror min, og lagde et par stativ til han. Han fikk besøk på hytta og fikk<br />

kommentarer på at de aldri hadde sett noen stativ som hadde plass til så mange ski. Så lagde jeg et nytt til en annen kamerat. Da sa<br />

folk at dette burde jeg sette i produksjon.<br />

Hva er tanken bak Mira Racks i forhold til andre skistativ som er på markedet?<br />

– Det skal romme mye skiutstyr på svært liten plass, det skal være kraftig og solid og det skal være pent å se på.<br />

Når begynte du å leke med tanken på at dette kunne være noe også for andre?<br />

Dette spant på seg når jeg fikk kommentarene til stativene til bror min og en kamerat. Og når folk sa jeg burde sette dette i<br />

produksjon. Jeg søkte om gründerstøtte hos advokatfirmaet Kluge og fikk en pris for ideen. De hjalp meg litt med oppstarten av<br />

firmaet. Så utviklet det seg gradvis videre til å bli noe som kunne produseres hos en lokal vernet bedrift.<br />

Har du forslag til hvordan andre kan starte eller henvende seg hvis de har en ide de tenker kan være nyttig også for andre?<br />

– Det finnes flere plasser å søke støtte til oppstart, som for eksempel Innovasjon Norge, men det kan være vanskelig å vinne frem og<br />

8<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


acks<br />

Inge Sivertsen<br />

bli et godt salgsobjekt med arbeid til en vernet bedrift. Dette viser historien<br />

ovenfor på grunn av sin ryggmargsskade skal dere få lese om her.<br />

få gehør for idéen. Dette kan tære mye på entusiasmen og drukne en del av initiativet. Tror det viktigste er å holde på initiativet.<br />

Kan man klare å finansiere oppstarten på annet vis, så er det nok å foretrekke. Man sparer tid og krefter og kommer raskere i gang.<br />

Det er bedre muligheter for å starte opp slik bedrifter i dag enn det var i 2011. Så her er det blitt mye enklere.<br />

Er det vanskelig å få designbeskyttelse/patent?<br />

– Det er ikke så vanskelig å få designbeskyttelse. Man søker om dette og det er en viss behandlingstid. Dersom oppfinnelsen ikke er<br />

nyskapende nok i forhold til teknikk eller løsning så får man ikke patentbeskyttelse. Da kan man søke om designbeskyttelse og får et<br />

vern i forhold til kopiering. Problemet er at man må vokte dette selv.<br />

Hvordan kom du i kontakt med den vernede bedriften, Sandnes Pro-Service as, som produserer skistativene?<br />

– Jeg kjente litt til bedriften og han som var sjef på denne avdelingen fra før. Så når jeg undersøkte for aktuelle produksjonssteder så<br />

kom dette opp som et alternativ. Denne produksjonen er dermed også med på å trygge lokale vernede arbeidsplasser.<br />

Hvor lang tid tok det fra idéene begynte å komme til Mira Racks var klar for salg?<br />

– Det tok ca. 14 måneder.<br />

Hvordan oppstod navnet Mira Racks?<br />

– Vi hadde en irsk setter med navnet Mira. Det syntes vi var et fint navn og brukte dette. Etter noen år døde hunden av alder, og vi fikk<br />

oss ny irsk setter igjen. Den måtte jo også få navnet Mira. Når en ser på søkemotoren google, søkes det like mye på navnet mira-racks<br />

som på ordet skistativ. Da har merkenavnet festet seg i markedet.<br />

forts. neste side<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

9


10<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

11


ENDELIG BLIR VI INVOLVERT I FORSKNING!!!<br />

– Dette sier Anders Nupen Hansen om forskningsprosjektet «Å leve med ryggmargsskad(d)e».<br />

Monica Engelsjord, Steinar Mikalsen og Anders Nupen Hansen har vært involvert i planlegging av Norges<br />

første prosjekt som inkluderer både personer med en ryggmargsskade og pårørende!<br />

Medforskere<br />

Alle tre har erfart at en skade i ryggmargen medfører store<br />

omveltninger i livet til både pasienter og de nærmeste<br />

pårørende, med mange nye utfordringer og<br />

omsorgsoppgaver. Monica, Steinar og Anders er nå<br />

engasjerte medforskere i prosjektet hvor de bruker sin<br />

egen erfaringskunnskap.<br />

Prosjektet har som mål å frambringe ny kunnskap om<br />

arbeidsdeltakelse, mestring og livskvalitet blant personer<br />

med en ryggmargskade og deres pårørende.<br />

– I prosjektet ønsker vi å sikre høy grad av relevans og<br />

nytteverdi for personer med en ryggmargsskade og deres<br />

pårørende, forteller prosjektleder overlege Annette<br />

Halvorsen.<br />

– Derfor er vi opptatt av å involvere brukerrepresentanter<br />

for pasienter og pårørende i absolutt alle faser i<br />

prosjektet, helt fra planlegging til framtidige<br />

publikasjoner.<br />

Mange blir invitert etter påske<br />

Alle personer som har tidligere samtykket til registrering i<br />

Norsk ryggmargsskaderegister vil få tilsendt en invitasjon<br />

gjennom Helsenorge eller Digipost hvis man er registrert<br />

med e-post. Papirskjema vil bli sendt ut til alle andre. I<br />

invitasjonen får man ytterligere informasjon om studien<br />

og en enkel beskrivelse om hvordan man kan delta.<br />

Selve spørreskjemaet inneholder spørsmål om dagliglivet,<br />

funksjon, arbeid, livskvalitet, mestring og psykisk helse.<br />

Det brukes etablerte sikre løsninger for både<br />

datainnsamling, kobling og lagring av data.<br />

Pårørende får også delta<br />

De som blir invitert, får også spørsmål om å spørre sin<br />

nærmeste pårørende om å delta. Etter at vi har fått<br />

informasjon fra deltakende pasienter om aktuelle<br />

pårørende, vil pårørende bli kontaktet på samme måte. Vi<br />

trenger personnummeret fra pårørende til å sende ut<br />

invitasjonen, også her gjennom en etablert og trygg<br />

løsning.<br />

Både Monica, Steinar og Anders har erfaring med at<br />

skaden påvirker de pårørende.<br />

– Alle spør hvordan det går med deg, men hva med meg?,<br />

er noe som mange pårørende lurer på.<br />

– Vi håper derfor at flest mulig vil delta i prosjektet,<br />

samstemmer Monica, Steinar og Anders.<br />

SCICA WORK<br />

Navnet på prosjektet er SCICA WORK (Se faktaboks). Dette<br />

prosjektet er av og for personer med en ryggmargsskade<br />

og deres pårørende. Vi ønsker å bringe fram ny kunnskap<br />

som kan forbedre omsorgen for både pasienter og<br />

pårørende.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


Forklaring logo:<br />

SCICA er forkortelse for Spinal Cord Injury and<br />

Caregivers (ryggmargsskade og omsorgspersoner).<br />

WORK betyr arbeid og er et viktig fokusområde i<br />

prosjektet.<br />

Logoen har lånt designelementer (O’en) fra Norsk<br />

ryggmargsskaderegister sin logo.<br />

Blåfargen er lik fargen som er brukt i logoen til<br />

Extrastiftelsen. Dette prosjektet er støttet av<br />

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.<br />

Har du spørsmål om prosjektet?<br />

Deltakelse i prosjektet er frivillig. Prosjektet har godkjenning av etisk komite og skal ivareta informasjonssikkerhet og<br />

personvern.<br />

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder, overlege og doktorgradsstipendiat Annette Halvorsen på telefon<br />

480 07 667 eller e-post annette.halvorsen@stolav.no, eller veileder, professor Aslak Steinsbekk på e-post<br />

aslak.steinsbekk@ntnu.no.<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

13


pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


Påmelding: 30. april <strong>2019</strong><br />

Målgruppe: Personer med ervervet ryggmargsskade | Aldersgrense: 12 år og oppover | Sted: Olympiatoppen |<br />

Kostnad: Oppholdet er gratis | Reise: Transport til/fra Olympiatoppen dekkes av Pasientreiser<br />

15.-21. JUNI <strong>2019</strong><br />

LES MER / PÅMELDING | WWW.SUNNAASSTIFTELSEN.NO/CAMP-SPINAL<br />

Påmelding: 31. mai <strong>2019</strong><br />

Målgruppe: Personer med ervervet ryggmargsskade | Aldersgrense: 18 år og oppover | Sted: Barcelona,<br />

Spania | Kostnad: 3500,- | Reise: Transport til/fra Gardermoen flyplass må du dekke selv<br />

31. AUG-6. SEPT <strong>2019</strong><br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

LES MER / PÅMELDING | WWW.SUNNAASSTIFTELSEN.NO/CAMP-SPINAL<br />

15


XBOX ADAPTIVE<br />

RMS NYTT<br />

CONTROLLER<br />

Kontroller for nedsatt<br />

håndfunksjon.<br />

Tekst: Birgitte Bjørkman (RYK! Magasin) / Oversatt av Tori Lunde Foto: Microsoft<br />

Nå er det gode nyheter for spillere med nedsatt håndfunksjon. I høst lanserte Microsoft, Xbox<br />

Adaptive Controller som er en samlekontroll (forent hub) for enheter, som gjør gaming mer<br />

tilgjengelig. Det har lenge vært en etterspørsel. Nå har Microsoft endelig lansert en kontroll som gjør<br />

konsoll og dataspill tilgjengelig for spillere med nedsatt håndfunksjon. Xbox Adaptive Controller er<br />

utviklet for folk som ikke kan bruke de mer konvensjonelle kontrollene på markedet - eller<br />

eksisterende løsninger som enten er for tunge eller altfor dyre.<br />

Inkluderende design<br />

Xbox Adaptive Controller er utviklet i samarbeid med<br />

personer med nedsatt funksjon i hendene. De har blant<br />

annet testet kontrollen med en rekke av Xbox-spill med<br />

tilkobling av spesifikke hjelpemidler via de mange<br />

inngangene på kontrollen. Det har vært lagt vekt på at<br />

kontrollen benytter felles standarder for ekstrautstyr, slik<br />

at det ikke trengs å investeres i nytt utstyr.<br />

Den inkluderende designen passer for gamere som ikke<br />

kan nå alle knapper og triggere, eller ikke kan holde en<br />

kontroll i hendene over lengre tid. Kontrollen utmerker seg<br />

blant annet ved å være stor og ha programmerbare, ekstra<br />

store knapper. Og muligheten til å koble opptil 19<br />

egendefinerte knapper eller retningsstyrte, eksterne<br />

enheter, slik at alle spillerne kan tilpasse et<br />

konfigurasjonsnivå som best passer deres funksjon og<br />

deres spill. Kontrollen gjør at du kan konfigurere knappens<br />

posisjon til hvor som helst en spiller trenger, samt copilotfunksjoner<br />

som tillater to kontroller å spille som en.<br />

Miksepult og profil<br />

Kontrollen understøtter både Xbox One og Windows 10<br />

med kjente funksjoner som Xbox Wireless, Bluetooth, USBtilkobling,<br />

co-pilot og en 3,5 mm jackstik. Det fungerer litt<br />

som en miksepult, og du kan programmere hele overflaten<br />

for forskjellige knapper. Du kan også koble den til andre<br />

eksterne enheter som brytere, knapper, festeanordninger<br />

og styrespaker for å skape en tilpasset kontrolleropplevelse<br />

som er helt din egen. Du kan også opprette<br />

flere kontrollprofiler og bytte mellom dem med den<br />

innebygde profilknappen. Knapper-, thumbstick- og<br />

utløserinnganger styres med hjelpeenheter (selges<br />

separat) som kobles til via 3,5 mm jackstik og USB-porter.<br />

Fantastisk<br />

RYK! magasin har snakket med Thomas Borghus som<br />

kjøpte kontrollen, og han er veldig begeistret over<br />

mulighetene som Xbox Adaptive Controller gir ham.<br />

- Det er først og fremst fantastisk at jeg kan bruke andre<br />

knapper og joysticks sammen med den når jeg spiller. Det<br />

faktum at du kan koble de mest egnede moduler som du<br />

foretrekker å bruke for dine spill, er et stort pluss, sier<br />

Thomas, som har western spillet Red Dead Redemption og<br />

action spillet GTA-5 som sine favorittspill.<br />

Thomas har tidligere måtte kjøpe importert utstyr fra<br />

utlandet. Men det var både dyrt og vanskelig å tilpasse og<br />

av samme grunn heller ikke blitt oppdatert.<br />

- Min nye kontroller kan fungere i lang tid framover, og den<br />

gir mange muligheter. At den kan fungere på en PC er også<br />

en bonus.<br />

Thomas etterlyser en bedre programvareløsning, der du<br />

kan innstille flere funksjoner for knappene og tilkoblede<br />

enheter.<br />

- Det krever mye tilpasning for å kunne fungere i oppsettet,<br />

for eksempel tilkobling til joystick med hakestyring. Men<br />

det er i småtingsavdelingen.<br />

- Det er mange gode funksjoner for gamere med nedsatt<br />

håndfunksjon, sier Thomas, som er spesielt begeistret for<br />

at den gir muligheter for tilkobling av hake- og hodetstyring<br />

via joysticken og co-pilot funksjonen.<br />

- Xbox Adaptive Controller er en velkommen, utstrakt hånd<br />

til oss med utfordringer, konkluderer Thomas.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


På det lille bildet: Thomas Borghus<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

17


LARS<br />

AKTIVITET<br />

VINTER<br />

S O M M E R | & | V I N T E R<br />

En aktiv innen- og utendørs<br />

helg i Ålesund.<br />

Tekst: Christine Fossaa Utne Foto: CFU & Renate Lindstad<br />

Årlig holder LARS – Landsforening for Ryggmargsskadde<br />

samlinger med hensyn på det sosiale og aktiviteter rundt<br />

om i landet. Dette for at ryggmargsskadde skal ha<br />

hyggelige møtepunkter og i tillegg få mulighet til å<br />

prøve/få kjennskap til ulike aktiviteter. På hvert<br />

arrangement er det ulike aktiviteter man kan velge<br />

mellom, ut ifra hvor høy aktivitetsgrad man ønsker og<br />

hvilke interesser man har.<br />

Årsaken til at arrangementene holdes ulike steder og<br />

rundt omkring i landet er fordi LARS ønsker å inkludere<br />

ryggmargsskadde i hele landet.<br />

I år ble «LARS – Aktiv Vinter» holdt i Ålesund.<br />

Arrangementet startet med foredrag av samarbeidspartnerne<br />

Coloplast, Boots, Aberia og Dignum.<br />

Samarbeidspartnerne la frem de produkter og tjenester<br />

de leverer, og evt. nyheter. Etter foredragene ble holdt ble<br />

deltakerne delt opp i ulike grupper. Foredragsholderne<br />

hadde ulike stander, som hver gruppe gikk innom. Da<br />

kunne man ha en diskusjon og stille spørsmål til de ulike<br />

produkter og tjenester de leverer. Det var veldig positiv<br />

tilbakemelding på dette, da man kunne få hjelp til evt.<br />

utfordringer man har eller prøve noe nytt. Deltakerne<br />

kunne også få kontaktinfo til en person som hadde mye<br />

erfaring og kunnskap innen dette feltet, som de kunne<br />

kontakte når de kom hjem.<br />

Etter foredragene så bar turen opp til det fineste<br />

utsiktspunktet i Ålesund – på vestpynten av byfjellet Aksla<br />

som ligger 130 m.o.h. Fra denne toppen ser man hele byen,<br />

i tillegg til havet og de vakre fjellene bak. Her ligger den<br />

fine restauranten Fjellstua. Vi koste oss her med god mat<br />

og vin til sent på kveld.<br />

Lørdagen startet med et inspirerende selvforsvarskurs for<br />

personer i rullestol. Alle deltakerne fikk selv prøve de ulike<br />

forsvarsmekanismene, noe som var svært lærerikt. Alle<br />

gikk ut av kurset med mye høyere selvtillit og sikkerhet på<br />

at man kan forsvare seg selv, selv om man sitter i rullestol.<br />

– Nå synes jeg selvforsvar er en morsom sport, uttalte<br />

Frøydis Olsen. For nå har jeg sett at man faktisk kan<br />

forsvare seg selv om man sitter i rullestol!<br />

Så dette økte interessen for sporten selvforsvar og flere<br />

ønsket prøve det igjen.<br />

Etter møtet dro deltakerne enten på skipigging eller til<br />

Atlanterhavsparken i Ålesund sentrum. Deltakerne fikk<br />

selv velge hvilken type aktivitet de ønsket.<br />

Skipiggerne hadde opprinnelig planlagt et område som var<br />

noe flatere enn der de endte, men det viste seg å være et<br />

barneskirenn som tok hele plassen der de skulle. Så de<br />

vendte da kursen til Ørskogfjellet. Det var utrolig vakkert<br />

og fint oppe i høyden, og det viste seg å bli svært god<br />

trening ved at det kun var nedoverbakke på veien de tok.<br />

Etter å ha kjørt nedover noen km, fant de ut at nå måtte de<br />

begynne oppoverturen for å rekke tilbake til middag.<br />

– Jeg er kjempefornøyd med turen, og pigging vil jeg<br />

absolutt fortsette med – kom det fra Kristian Bencic fra<br />

Oslo.<br />

Alle trodde Kristian hadde pigget mange turer, og de ble<br />

svært overrasket over at dette kun var den andre turen i<br />

livet hans. Han var like rask som resten av gjengen og det<br />

var null klaging selv om det kun ble bakketrening. Så han<br />

planla allerede en piggetur førstkommende uke med<br />

paralaget til LYN IL.<br />

På kvelden var det god mat og hyggelig samling med<br />

deltakerne. Flere samtaler bestod av deling av info med<br />

hensyn på ulike erfaringer innen aktiviteter i naturen. De<br />

ble kjent med de muligheter Vestlandet har å by på.<br />

– Man får sett så mye av den vakre naturen og kommer så<br />

langt når man padler kajakk her i fjorden, fortalte Even<br />

Børge Gundersen og kona Anne-Mette Gundersen.<br />

Kajakk er et ideelt fremkomstmiddel for ryggmargsskadde<br />

og gir god balansetrening. Så dette fikk flere lyst til å<br />

prøve, og LARS ønsker å arrangere kurs for dette.<br />

På søndagen ble det holdt et spennende foredrag av Timik<br />

som bygde på robotstyrte skinner som kan festes på bena.<br />

De viste de ulike modellene de har og hvilke funksjoner de<br />

har. Sunnaas har en type robotstyrte skinner, som aktivt<br />

blir brukt av nyskadde. Det er spennende og lærerikt å<br />

følge med på utviklingen av disse produktene, så det var et<br />

lærerikt foredrag.<br />

Takk for denne flotte helgen alle sammen, ser frem til LARS<br />

Aktiv Vinter om ett år.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

19


LYN PARAIDRETT<br />

SKI VOKSNE<br />

LYN har ukentlig trening for<br />

parautøvere på Sognsvann. Tekst & foto: Christine Fossaa Utne<br />

AKTIVITET<br />

Langrenn er nasjonalsporten til Norge, likevel er det svært<br />

få foreninger som tilbyr akkurat langrennstrening for<br />

funksjonshemmede. Flere som blir ryggmargsskadde<br />

ønsker å fortsette med de interessene de hadde før de<br />

skadet seg, men for de som har hatt langrenn har dette<br />

vært en utfordring.<br />

Heldigvis opprettet LYN i 2013 to paraidrettslag innen ski –<br />

ett for voksen og ett for barn. Det er fast trening ukentlig<br />

for begge lagene, og de har flere faste medlemmer.<br />

Nå oppfordrer de flere til å prøve denne vintersporten.<br />

Hver mandag kl. 19.00 – 20.00 vinterstid (18.00 – 19.00<br />

sommertid) holdes trening for Paralaget Ski Voksne på<br />

Sognsvann. Treningene utføres enten på skogsveien rundt<br />

vannet eller på friidrettsbanen til LYN som ligger inntil<br />

Sognsvann eller i «snøparken». På paraidrettslaget er det<br />

ulike funksjonsnedsettelser, derfor er noen gående og<br />

noen er «sittende». De ryggmargsskadde som er<br />

«sittende» benytter piggkjelke, mens de andre går på ski.<br />

– Nå er vi 10 medlemmer, i alderen 16 – 40 år. Jevnlig er det<br />

nye som vil være med å prøve ut en trening som deretter<br />

melder seg på, sier Tor Eirik Thürmer Ombustvedt som er<br />

lagleder for paraidrettslag for voksne på Ski.<br />

Tor Eirik Thürmer Ombustvedt deler denne rollen med<br />

Simen Åmodt Amundsen, for laget er så heldige og har 2<br />

trenere. Eirik har studert og Simen studerer på NIH –<br />

Norges Idrettshøgskole, og har derfor mye kunnskap og<br />

erfaring i forhold til ski.<br />

Det er ulikt hvordan treningene er lagt opp. På noen<br />

treninger er det felles distanser og øvelser som skal<br />

gjennomføres. På andre treninger kan man velge den<br />

treningsformen man selv synes er mest utfordrende og<br />

som man dermed trenger mer trening i – som f.eks. pigging<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


forts. forrige side<br />

opp bratte bakker, skifte skispor, hurtighet ++<br />

– Jeg synes det er veldig bra det er så variert trening, så<br />

man blir bedre på flere punkter sier Ida Kørner. Den<br />

treningsformen jeg liker best er når man får trent på<br />

hurtighet ut ifra pigging over lengre distanser.<br />

Ida Kørner er en 23 år gammel jente fra Danmark, som<br />

flyttet til Norge da hun begynte på folkehøyskole i<br />

Lillehammer. Der fikk hun prøve langrenn for første gang,<br />

og det falt godt i smak så det har hun fortsatt med. Derfor<br />

er hun er veldig glad og fornøyd med at dette laget har<br />

blitt opprettet.<br />

«Snøparken» til LYN er lagt opp med noen bratte bakker,<br />

litt slakere bakker og en lang åkerlapp. Så man får variert<br />

trening. Man kan få god hjelp av trenerne med å komme<br />

opp og ned bakkene om det er ønskelig.<br />

Friidrettsbanen og løypene som er kjørt opp ved LYN sin<br />

treningsbane, kan medlemmene også bruke utenfor<br />

trening.<br />

– Jeg er veldig glad for den treningen jeg får med dette<br />

laget, og man merker god progresjon gjennom sesongen.<br />

Årsaken til det er nok fordi det er ulike treningsformer vi<br />

har på treningene og at vi får lagt vekt på de metodene vi<br />

selv føler vi trenger å trene på, sier Maren Elise Wam Næss<br />

som er 17 år. Hun er yngste personen på laget, men er en<br />

tøff jente som hiver seg utfor de bratteste bakkene.<br />

Årlig blir det arrangert klubbmesterskap for hele LYN Ski.<br />

5. februar var årets løp og 900 løpere stilte til start. På vårt<br />

lag var det patrioten Espen Stabell som vant. Han har vært<br />

med på laget fra dag én, og han stiller til hver eneste<br />

trening.<br />

Det er skitrening hele året selv om det kun er snø<br />

vinterstid. Når det ikke er snø blir treningene fortsatt<br />

utført ute, men på rulleski. Her velger de ryggmargsskadde<br />

rullestolbrukerne om de vil ta i bruk rulleski eller Free<br />

Wheel, med staver. Da blir treningen enten utført i skogen,<br />

på friidrettsbanen eller på asfalt opp bakker. LYN IL har<br />

nylig søkt om å få rulleskibane ved friidrettsbanene, og da<br />

vil det bli enda enklere å trene rulleski da det er helt flatt<br />

underlag. Denne banen vil være fin å bruke når det ikke er<br />

vinter.<br />

Har du lyst til å prøve?<br />

Hvis du tror paraidrett Ski voksne kan være noe for deg, kontakt LYN Ski på email: post@lynski.no eller<br />

ring Tor Eirik Ombustvedt på tlf. 905 67 157.<br />

Om du er yngre og vil prøve paraidrett Ski barn kontakter du LYN Ski på email: post@lynski.no eller<br />

Sabina Hockick på tlf. 989 60 597 eller Monica Thoreid på tlf. 911 82 678<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

21


pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


PÅ SYKKEL I<br />

PIEMONTE<br />

Eller med andre ord, området<br />

RMS NYTT<br />

syklistene kaller ‘vaffel-land’. Tekst:<br />

Pål Meland Foto: Astrid Svenkerud & Harald Olsen Bergodal<br />

Italia<br />

7. september 2018: Utstyrt med en LIPO SMART TETRA fra<br />

produsenten Stricker, la vi sammen med noen vennepar ut<br />

på en 7 dagers sykkeltur i Piemonte. Med erfaring fra flatsykling<br />

i Bærum, Danmark (Skagen), og noen turer opp og<br />

ned i Holmenkollen, kunne det være spennende å se<br />

hvordan Strickeren ville takle en tur i det småkuperte<br />

ravine-landskapet som er typisk for Piemonte.<br />

Sykkelfronten veier 30 kg inkludert loddene på drivhjulet,<br />

og med min egen vekt på drøye 80 kg og stolens vekt på 10<br />

kg , veier hele ekvipasjen 120 kg. Et viktig tall når vi vurderer<br />

ytelsen på batteri og motor i dette terrenget. Vi hadde<br />

med 2 batterier på denne turen.<br />

«I vaffel-land»<br />

Syklistene kaller ravine-landskap som i Piemonte og<br />

Toscana for «vaffel-land». Det er fordi topografien kan<br />

sammenlignes ved en vaffel der du prøver å holde deg<br />

langs ryggene på toppen, men der du til slutt må ned i en<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

vaffel-bunn for å komme videre. Ruten vår var planlagt av<br />

reiseselskapet Bergodal, som hadde lagt opp en rute med<br />

etapper som var tilpasset Strickerens forventede ytelse.<br />

Byen Alba, der vi starter, ligger på ca. 160 moh. og turens<br />

høyeste punkt er på ca. 700 moh. Det vil si max. 500 m<br />

høydeforskjell mellom «vaffel-bunn» og «vaffel-egg». De<br />

fleste bakkene er mindre enn dette, men kan likevel bli<br />

trøblete siden noen av bakkene er ganske bratte. Foruten<br />

å være et spennende kulinarisk senter, er byen Alba et<br />

naturlig sted å starte sykkelturen, også dersom man vil bo<br />

her under hele oppholdet. Herfra kan man ta turer i alle fire<br />

himmelretninger, bl.a. til Barolo, Asti, Barbera og<br />

Cortemilia, eller Santo Stefano Belbo.<br />

Drivhjulet<br />

Siden all kraften går gjennom drivhjulet er det nødvendig<br />

med riktig lufttrykk og nok vekt på drivhjulet.<br />

På flate partier og i slake bakker går sykkelen greit uten<br />

Italia<br />

forts. neste side<br />

23


PIEMO<br />

Bildet: Nede i «vaffel-hullet». Selv med to hjelperyttere kan det bli<br />

litt tøft når bakkene har opp mot 16 prosent stigning<br />

Bildet: Dette lasset med grønne, søte muscatel-druer er på vei<br />

til pressing i nærheten av Santo Stefano Belbo.<br />

Bildet: Utsikt over uendelige rekker<br />

vekter på drivhjulet. Blir det mer enn 3-4% stigning eller våt asfalt, fliser eller<br />

brostein, må vektene settes på. Jeg hadde satt på 2x5 kilo, noe som viste seg å<br />

være i underkant på denne turen.<br />

For mye luft i dekket reduserer dekkets gripeevne, mens for lavt trykk reduserer<br />

farten, gjør bremsingen ujevn fordi dekket gir etter, og øker dermed faren for<br />

punktering. Jeg måtte etter hvert økte trykket til rundt 30 PSI for å kunne<br />

bremse stabilt. Det viste seg dessuten at bremseskiven hadde en liten skjevhet,<br />

noe som gjorde nedbremsingen fra høy fart i overkant spennende, særlig i møte<br />

med noen tonn druer i en sving midt på veien.<br />

STRICKER tøyer strikken<br />

Den korteste dagsetappen på 23 km fra hasselnøtt-hovedstaden Cortemilia, til<br />

en gård like ved Albaretto della Torre, byr på to lange bakker slik det fremgår av<br />

profilen under. Begge bakkene ligger delvis sydvendt, og med over 30 grader C,<br />

ble dette en prøvelse både for mann og maskin:<br />

Det første fulladede batteriet går tomt etter ca. 12 km og 350 m stigning. Vi<br />

setter inn nytt batteri og fortsetter opp neste bakke. Sykkelen begynner å<br />

spinne på den glovarme asfalten – hjelperytterne kommer til for å dytte, og<br />

drivhjulet på fronten får nytt tak. Idet det gjenstår 52% på batteriet kommer det<br />

en hakkende lyd fra maskinen. Jeg tror at dette er giret, og prøver å justere, men<br />

det er nytteløst. Motoren drar ikke lengre, og vi har mistanke om varmgang, selv<br />

om den røde lampen ikke lyser. Etter en pause fortsetter vi.<br />

Ny varmgang – ny pause.<br />

Etter tre pauser er vi på toppen og kan rå<br />

det venter lunsj og kald drikke. Det river li<br />

inn til lunsj, men motoren ser ikke ut til å<br />

Selv med et minimum av trykk i forhjulet<br />

å spinne ved 10-12% stigning dersom ik<br />

dette at det trengs en dytt for å komm<br />

versjonen er det dobbelt sett med<br />

begrensning, selv i bakker opp mot 16%, v<br />

asfalten.<br />

Av de 5 dagene med sykling, var det bare<br />

Dette var den varmeste dagen, og sam<br />

stigningene. Tilsynelatende har motoren<br />

tar skade.<br />

Vin og hasselnøtter<br />

Piemonte er et eldorado for sykling, sam<br />

Italias mest ettertraktede viner, der Baro<br />

så spennende er ulike versjoner av mu<br />

produseres på gårder som har potensiale<br />

24<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


av vinranker i Piemonte-distriktet.<br />

Bildet: Produksjon av spumante i Cortemilia – klassisk metode med<br />

manuell dreining og økende skråstilling av hver enkelt flaske.<br />

Bildet: To hardtarbeidene karer i vakre omgivelser.<br />

NTE<br />

kjøre ned til gården Corte de Langhe der<br />

tt i nesen av svidd mekanikk når vi triller<br />

ha tatt skade av hardkjøret.<br />

og 2x5 kg på drivhjulet, kan det begynne<br />

ke asfalten er helt tørr. I praksis betyr<br />

e opp de verste kneikene. På TETRAgir.<br />

Girutvekslingen er derfor ingen<br />

el og merke så lenge drivhjulet får grep i<br />

denne ene dagen at motoren gikk varm.<br />

tidig den dagen med de lengste bratte<br />

et vern som gjør at den stopper og ikke<br />

tidig som regionen kan by på noen av<br />

lo og Barbaresco er de mest kjente. Vel<br />

skatel og spumante (sprudlevin) som<br />

for disse vinene.<br />

I noen områder er hasselnøtter mer lønnsomt enn vin, og vi sykler forbi<br />

skråninger der vinstokkene er rykket opp med roten og erstattet med små<br />

hasselnøttbusker som på sikt skal gi bonden mer penger i kassa.<br />

Hasselnøttene gir seg til kjenne i de lokale godbitene, som biff tartar der 1/3<br />

består av hasselnøtter, suppe med revet hasselnøtt, nøttepostei, nøttesalat,<br />

nøtteis osv.<br />

Hvor kan man bo?<br />

Erfaringsmessig kan heiser og dører være trange, og vi hadde oppgitt mål på<br />

rullestolen på forhånd til bostedene med tvilsomme tilpasninger. Det er mulig å<br />

få tilpassede overnattinger på hotell og vingårder. Et eksempel er vingården Il<br />

Volo i Santo Stefano Belbo, agriturismoilvolo.com, som har både heis og noen<br />

tilpassede rom, noe vi foreløpig ikke har opplevd på norske bondegårder. Alba<br />

har et godt tilrettelagt, men kanskje ikke så trivelig forretningshotell: I castelli,<br />

hotel-icastelli.com. Vi har bodd her tidligere, men valgte nå å bo inne i<br />

gamlebyen, med de utfordringene dette medfører av små trapper og avsatser,<br />

trange heiser og baderom – men hyggelige omgivelser og mange hjelpsomme<br />

hender.<br />

Alba og omegn har mer enn 150 bosteder. Er man tidlig ute, skal det godt gjøres å<br />

ikke finne passende overnatting i dette fascinerende hjørnet av Italia.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

25


I ERLING<br />

STORDAHLS ÅND<br />

Ridderdagene<br />

på Storedal.<br />

Tekst & foto: Jan Arne Dammen<br />

AKTIVITET<br />

Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling<br />

Stordahls filosofi om økt livskvalitet gjennom friluftsliv,<br />

kultur og natur. Dette er blitt en populær aktivitetshelg for<br />

barn, unge og familier som i år arrangeres fra 23. til<br />

25. august.<br />

– Erling Stordahl bar på mange drømmer, en av dem var å<br />

få til en sommeraktivitet på Storedal Kultursenter som<br />

han grunnla i 1970. Erling var en ildsjel og foregangsmann<br />

gjennom sitt mangeårige arbeid for funksjonshemmede.<br />

Han grunnla Beitostølen Helsesportsenter, og ikke minst<br />

Ridderrennet. Han sto også bak Ridderrittet, som<br />

opprinnelig var et sykkelritt for synshemmede, forteller<br />

prosjektleder Diane S. Hanisch som i 23 år var<br />

generalsekretær for Ridderrennet.<br />

På åpningsdagen blir det høytidelig markering ved Erlings<br />

grav der Norske Gardeveteraners Drillkontingent deltar.<br />

I tillegg til Erling Stordahls Minneritt er det et vell av<br />

aktiviteter, som f.eks. laserskyting, terapiridning,<br />

malerkurs for barn, grilling og hundeshow. Deltagere kan<br />

velge om de vil overnatte i teltleiren, noe som er veldig<br />

populært.<br />

– Vårt mål er at deltagerne skal få oppleve glede, mestring<br />

og begeistring gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.<br />

Gjennom hele helgen har vi mange aktiviteter med Erling<br />

Stordahls Minneritt på lørdag som dagens høydepunkt.<br />

På søndag er aktivitetene knyttet til sjøen med seiling og<br />

kanopadling som høydepunkt, i tillegg kommer<br />

hundeløpet «Dog Run» som er et sosialt løp med hund,<br />

sier Diane.<br />

Søndagens aktiviteter foregår ved Vispen sjøsenter i<br />

Skjærviken der Skjærviken lokalsamfunnsutvalg<br />

tilrettelegger og stiller med kanoer og følgebåter.<br />

Seilbåtene er av typen Sonar og er de samme som ble<br />

brukt i Paralympics i Sydney i 2000 hvor Kongelig Norsk<br />

Seilforening (KNS) stiller opp med dyktige instruktører.<br />

– Alle aktivitetene under Ridderdagene på Storedal er<br />

tilrettelagt for synshemmede og rullestolbrukere, sier<br />

Diane S. Hanisch som ønsker alle hjertelig velkommen til<br />

sommerens kuleste helg i august.<br />

Arrangementet er tuftet på 100 % frivillighet.<br />

Påmelding og mer informasjon: www.ridderdagene.no<br />

Bildet: Gardeveteranene i stram «Giv akt» ved åpningen av Ridderdagene - Diane S. Hanisch holder tale.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

27<br />

27


28 pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

29


Hundesledekjøring på Gåsbu lørdag 23. februar.<br />

Tekst: Frøydis Olsen<br />

Foto: Per Sverre Simonsen<br />

AKTIVITET<br />

H a m a r<br />

t r e k k h u n d k l u b b<br />

(HTK) er en aktiv<br />

klubb for alle som<br />

har interesse av<br />

trekkhunder. Meget<br />

g o d t m i l j ø m e d<br />

hundekjørere på alle<br />

plan – og hunder i de<br />

f l e s t e v a r i a n t e r .<br />

Klubben har stor bredde<br />

og et høyt nivå på sine<br />

konkurransekjørere i<br />

grenene sprint, mellom –<br />

og langdistanse.<br />

Hundeløypene i Vangsåsen<br />

er opparbeidet, festet, kjøres<br />

opp og vedlikeholdes gjennom<br />

hele sesongen av HTK. Alle er velkomne!<br />

Hamar trekkhundklubb ved Svein Erik Teslo ønsket å<br />

tilby alle med en funksjonsnedsettelse til å komme og<br />

prøve hundesledekjøring, og kanskje bli bitt av basillen til<br />

denne fantastiske sporten.<br />

Det at nettopp Svein Erik ønsket å tilby denne sporten til oss med en<br />

funksjonsnedsettelse har sin bakgrunn i sitt lange bekjentskap med en<br />

tøff dame med navn Taina, som vi skal høre mer om litt senere.<br />

Svein Erik kontaktet LARS Innlandet v/Anders og en dato ble bestemt.<br />

Lørdag 23.februar ble det arrangert en åpen dag med hundesledekjøring på Gåsbu (ved Hamar). Vi var 9<br />

deltagere som fant frem i tåkehavet på Gåsbu hvor Hamar Trekkhundklubb holder til. Her ble vi møtt<br />

velkommen av bl.a. Svein Erik og mange flere frivillige fra klubben. Dagen startet med et foredrag av Taina<br />

før vi alle skulle ut og prøve oss i løypene.<br />

Tainas bakgrunn<br />

Taina var en meget god hundekjører i sin tid, men en dag ble hun (som oss) rammet av en ulykke og havnet i<br />

rullestol. Da ble livet satt på vent og ingenting betydde noe lenger. Ikke hunder, ikke seg selv, ikke sosialt – ingenting,<br />

kun mørke. Etter noen tøffe år i sin egen verden ble hun «sparket» i gang av gode venner. Hun begynte på den lange veien<br />

med å komme seg ut av mørket og inn i livet igjen. Tok til seg en hund og kjente igjen gleden med å ha en hund ved sin side.<br />

Flyttet fra storbyen (Stockholm) og ut på landet. Her tok hun til seg flere hunder og begynte sakte, men sikkert med<br />

hundesledekjøring igjen. I dag har hun 16 hunder og kjører mange løp alene.<br />

30<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


Hun har konstruert en egen slede til bruk for hundekjøring, med bremser. Hun bruker piggstaver til å<br />

hjelpe hundene i bakkene.<br />

Det er rett og slett imponerende hva hun har fått til.<br />

Nå reiser hun rundt og holder foredrag om sitt liv, og viser frem sleden.<br />

Kanskje flere klubber vil få sleder slik at vi i rullestol kan begynne med<br />

hundesledekjøring.<br />

Hamar trekkhundklubb har slede!<br />

Flott foredrag som gjorde inntrykk på oss alle.<br />

Etter foredraget var det endelig tid for å prøve hundene. Vi<br />

skulle kjøre 4-spann, 2 hundespann sto klare<br />

utenfor med hver sin slede tilpasset oss i<br />

rullestol. Hjelper sto bak på sleden.<br />

Utstyrt med piggstaver bar det ut i<br />

løypene og få testet livet som<br />

hundesledekjører.<br />

Var ikke så lange løypa vi fikk prøve oss i,<br />

men gøy var det. Alle som en fikk prøve seg,<br />

også de på 2 ben som var med.<br />

Alle skulle vi ønsket at sola skinte, at vi<br />

hadde hvert vårt hundespann og dro på<br />

piknik langt inne i de dype skoger.<br />

Tusen takk for en strålende fin dag!<br />

Ønsker du å få vite mer om Hamar trekkhundklubb,<br />

kanskje prøvekjøre og bli en<br />

hundesledekjører?<br />

Kontakt leder av klubben, Kjetil Hillestad,<br />

på tlf 908 79 803.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

31


32 pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


S O M M E R | & | V I N T E R<br />

LARS<br />

AKTIV SOMMER<br />

ELVERUM<br />

16.–18.<br />

AUGUST <strong>2019</strong><br />

<strong>#1</strong><br />

#2<br />

#3<br />

HELGENS<br />

PROGRAM | AKTIVITETER<br />

Helgen vil være delt inn i # 3 deler.<br />

Fredag: Presentasjoner fra våre<br />

samarbeidspartnere.<br />

Lørdag: - Minimesse med leverandører av sykler.<br />

- Hjelp til å skrive søknad om aktivitetshjelpemidler<br />

(råd og tips).<br />

- Sykkeltur på Elverum.<br />

Søndag: Racingdag på Vålerbanen.<br />

Destinasjon er Scandic Elgstua på Elverum.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

KONTAKT<br />

kontakt@lars.no<br />

PÅMELDINGSFRIST<br />

1. august <strong>2019</strong><br />

PÅMELDING<br />

www.deltager.no/aktiv-sommer-<strong>2019</strong><br />

33


LARS<br />

ROGALAND<br />

Årsmøte, konferanse<br />

og julebord.<br />

LARS<br />

Tekst: Else M. Ripnes Foto: Per Langeland & Elisabet Berge<br />

Lørdag 15. desember inviterte LARS Rogaland til årsmøte,<br />

konferanse med lunsj og julebord på Scandic Stavanger<br />

Forus.<br />

På årsmøtet var det 18 stemmeberettigede og to<br />

observatører. Siw Jorun Nesheim ble valgt til møteleder og<br />

loset oss greit gjennom hele møtet.<br />

Alle styremedlemmene sitter videre med Geir Inge<br />

Sivertsen som leder. Elisabet Berge ble valgt inn som<br />

2. vara.<br />

Etter lunsj var det konferanse. Vi var så heldige å få med<br />

Dag Terje Klarp Solvang som er generalsekretær i<br />

Den norske Turistforening. Han fortalte entusiastisk om<br />

Turistforeningens mål om tilrettelegging for alle der det er<br />

mulig. Han fikk også lære litt om hvordan vi har det da vår<br />

samarbeidspartner fra Coloplast hadde sitt innlegg om<br />

utstyr vi kan ha med oss på tur.<br />

Helen Adamson fra Stavanger Turistforening fortalte om<br />

tilrettelagte områder på Haugalandet og om muligheter<br />

for organiserte turer for funksjonshemmede. Også hun<br />

snakket om at Turistforeningens holdninger har endret<br />

seg. Nå prøver de å se mulighetene ute i naturen.<br />

Ingrid Njerve, som er styremedlem i LARS hovedstyre og<br />

prosjektleder i «opp av godstolen» hadde innlegg om<br />

prosjektet. Dette handler om å sette fokus på<br />

hverdagsaktivitet som å tørre å ta buss, gå på kino,<br />

svømmehall, fysisk aktivitet o.l. Viktige ting å sette<br />

fokus på.<br />

Per Åge Øglænd er en erfaren cruisemann. Og<br />

rullestolbruker. Han har vært på utallige turer, og fortalte<br />

og viste bilder fra noen av disse turene. Om båtene, og ikke<br />

minst mulighetene på land. Alltid like kjekt å høre på.<br />

Boots Samarit Homecare var også tilstede med sine<br />

produkter.<br />

Også i år var det loddsalg med fine gevinster. Inntektene<br />

går til LARS Kambodsja.<br />

Om kvelden var det julebord med mye god mat og show.<br />

Pål Mangor Kvammen var konferansier. Mye «lott og løye».<br />

Etter maten var det loddtrekning. Nina Langeland styrte<br />

trekningen med fast hånd og godt humør. Mange flotte<br />

gevinster fikk nye eiere. Vi fikk inn kr 6250,-.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

35


PROSJEKT<br />

thona’s HOMESTAY<br />

Tekst: Kenneth Jørgensen Foto: Thona Kazuki<br />

Uteområdet begynner å ta seg opp, selv om det fortsatt gjenstår en del før eiendommen<br />

blir som ønsket. Betongdekket gjør det også lett fremkommelig for rullere under regntiden<br />

Uteområdet er en god kombinasjon av grønn frodig vegetasjon, planter, frukttrær og<br />

gangveier for rullere av betong, samt små sittegrupper under trær i ly av sol og regn.<br />

Mange av de eldgamle templene i området er utrolig nok i ganske god forfatning, tross<br />

årenes løp og til dels rasering under Røde Khmer. Bildet er av Banteay Chhmar Temple.<br />

Eiendommen er perfekt lokalisert ifht turister som kommer for å besøke de mange<br />

1000 år gamle tempelene i området. Huset til Thona sees i enden av vollgraven her.<br />

Velkommen til Thona's Homestay Inn & Restaurant i<br />

Banteay Chhmar kommune, nord-vest i Kambodsja!<br />

Vel, han er ikke helt klar til å motta gjester ennå – men<br />

forhåpentligvis i løpet av det kommende halvåret i alle<br />

fall. Dette kommer til å bli en meget eksotisk og one-of-akind<br />

destinasjon! Det er meg bekjent ikke noe tilsvarende<br />

i Kambodsja. Ikke bare er stedet eksotisk i seg selv, men i<br />

og med at overnattingstedet også er (blir) 100 %<br />

tilrettelagt for rullestolbrukere, er det helt unikt.<br />

For de som ikke er så kjent med «homestay-konseptet»,<br />

så betyr det i korte trekk at man tilbyr overnatting i sitt<br />

eget hjem (med adskilt rom/anneks), samtidig som man<br />

selv bor og lever der på samme tid. Dette er en veldig<br />

populær måte å reise på for mennesker som ønsker å<br />

komme tett på hvordan folk i utviklingsland (primært)<br />

lever, og for å få dypere kjennskap til f.eks. tradisjonell<br />

matlaging, kultur og arbeid/virke hos lokalbefolkningen.<br />

Dette er også en løsning mange kambodsjanere benytter<br />

seg av på reise gjennom landet, for det er langt rimeligere<br />

enn å overnatte på hotell etc.<br />

Mange av dere RMS'ere her til lands har hatt gleden av å<br />

ha møtt Thona, og noen av dere ble også gode venner<br />

med han under tiden hans her i Norge. Så snart vil dere få<br />

en gylden mulighet til å reise østover for å besøke han i<br />

hans eget domene langt der ute på den kambodsjanske<br />

landsbygda. Det vil i så fall bli en opplevelse dere sent vil<br />

glemme, og noe jeg sterkt vil oppfordre dere til å gjøre<br />

hvis dere ønsker en ferie utenom det vanlige. Og ikke<br />

minst for å se igjen Thona, møte hans familie og lære litt<br />

om hvordan det er å leve med en ryggmargsskade i<br />

Kambodsja. Jeg kan garantere at han og hans familie vil<br />

varte dere opp, og med stolthet legge til rette for et<br />

uforglemmelig opphold.<br />

Vel, dette her er bare ment som en kort introduksjon av<br />

prosjektet – en mer utfyllende artikkel vil komme på et<br />

senere tidspunkt når alt er klappet og klart for å motta<br />

gjester.<br />

Min rolle opp i dette er å komme med ideer til prosjektet<br />

og veilede Thona i forbindelse med drift (blant annet<br />

36<br />

patetra | 1/<strong>2019</strong>


RMS NYTT<br />

inn & restaurant<br />

Erik, Sophie og Cersei (samt Nina og jeg) på besøk i 2018 for å se hvordan langt<br />

hus- og homestay-prosjektet har kommet. To av rommene her er avsatt til gjester.<br />

Dette er kjøkken og restaurant bygget - som det gjenstår en hel del før man kan åpne<br />

for lokale og langveisfarende gjester, bl.a vinduer, murpuss og aircondition.<br />

Prosjektorlerretet har kommet opp! Vi donerte prosjektoren våres til Thona slik at<br />

det kan kjøres karaoke, fotball og boksing-kvelder på storskjerm for gjester/kunder.<br />

Jeg har donert tuk-tuk’n min til Thona. Den må ombygges til bensinmotor og planen<br />

er å bruke den som mobil kaffe- og lunsjbod for å servere besøkende til tempelruinene.<br />

regnskap, dokumentasjon o.l.) og markedsføring. Samt<br />

hjelpe med å finne økonomiske midler slik at dette<br />

prosjektet lar seg ferdigstille slik at Thona først og fremst<br />

får seg en inntekt, deretter at han da kan bli til den<br />

ressursen jeg, med flere, ønsker han skal bli for<br />

kambodsjanske RMS'ere i framtiden. Jeg og andre har<br />

ideer på tiltak og prosjekter der vi ønsker at Thona skal<br />

ta/ha en lederrolle for å få brukt den kunnskapen og<br />

erfaringen han fikk med seg fra det halvannet året han<br />

tilbragte i Norge. Både som ansatt på Sunnaas sykehus<br />

og erfaringer han tok med seg fra blant annet Camp<br />

Spinal, samt det venner og bekjente dro han med på av all<br />

verdens aktiviteter, opplevelser og galskap.<br />

Dette er også noe jeg kommer til å skrive mer om i senere<br />

utgaver av <strong>Patetra</strong>, så jeg stopper med dette for nå...<br />

Som nevnt, så hjelper jeg Thona med å finne løsninger for<br />

finansiering slik at prosjektet han og familien startet på<br />

når Thona var i Norge kan igangsettes innen kort tid.<br />

Thona sendte nemlig mesteparten av godtgjørelsen han<br />

fikk i utvekslingsprosjektet hjem til foreldrene slik at de<br />

fikk bygget et hus til han (hvor to av rommene er satt av<br />

til «homestay-gjester»), et toalett-bygg og et kjøkken /<br />

en restaurant under tiden han var i Norge. Derfor er litt av<br />

hensikten med denne artikkelen også for å se om det er<br />

noen individer, firmaer eller LARS lokallag som kunne<br />

tenke seg å bidra slik at Thona i alle fall kan få ferdigstilt<br />

deler av prosjektet slik at det kan åpnes for lokale kunder<br />

innen kort tid - og for internasjonale gjester når full<br />

finansiering er oppnådd og prosjektet ferdigstilt.<br />

Interesserte som ønsker å bidra litt til Thona’s fremtid<br />

kan kontakte meg, så skal jeg sørge for at midlene<br />

kommer Thona i hende. Vi snakker ikke de store summene<br />

folkens – så alle monner drar, små eller litt større.<br />

Til slutt en gla'sak: Jeg fikk nylig igjen overført midler<br />

øremerket tiltak i Kambodsja fra LARS Rogaland – noe jeg<br />

synes er helt utrolig gledelig.<br />

Igjen, tusen takk på vegne av kambodsjanske RMS'ere.<br />

patetra | 1/<strong>2019</strong><br />

37


DANS PÅ<br />

HJUL<br />

Stor danseglede som gir en<br />

mestring og frihetsfølelse.<br />

AKTIVITET<br />

Tekst & foto: Linda Hansen (skribent for Assister meg)<br />

Jeg har lyst til å dele en av mine største interesser med<br />

dere, nemlig min danseglede!<br />

Hver mandag danser jeg trillende i klubben "Fristil", en<br />

danseklubb for rullestolbrukere. Sammen med min faste<br />

assistent danser vi pardans i mange forskjellige stiler.<br />

Vi danser vals, wienervals, slowfox, quickstep, tango og<br />

noe latin. Klubben har både medlemmer som danser solo,<br />

rullestoldans med stående partner og pardans med to<br />

rullestolbrukere.<br />

Dansegleden har jeg hatt hele livet, og i tiden før jeg<br />

havnet i rullestol danset jeg både swing og lindyhopp.<br />

Mange ting forandret seg for meg da jeg ble feiloperert og<br />

havnet i rullestol, men gleden av dans og bevegelse var<br />

fremdeles tilstede. Etter gode tips tok jeg derfor kontakt<br />

med danseklubben Fristil høsten 2016.<br />

Personlig var det en stor terskel for meg å møte opp på<br />

dansetrening i rullestol. Jeg var redd for at jeg ikke<br />

fungerte godt nok fysisk, samt at jeg skulle bli misforstått<br />

på bakgrunn av mine svake og noe utydelige stemme.<br />

Heldigvis tok jeg mot til meg og møtte opp på trening<br />

sammen min gode og lojale assistent, Jassi. Ikke et<br />

sekund har jeg angret på dette valget. Jeg ble møtt av en<br />

gjeng med åpne armer, smittende humor og et godt<br />

treningsfellesskap.<br />

Dansen gir meg mye, både fysisk og sosialt. Gjennom<br />

dansen får jeg trent på å ha god holdning, noe som er<br />

viktig for meg både i dansen og i livet mitt ellers. Jeg<br />

gleder meg hver gang jeg skal på dansetrening, for da føler<br />

jeg at jeg lever og at jeg gjør noe meningsfylt og morsomt<br />

med livet mitt. Det holder meg veldig sosial, samtidig som<br />

jeg møter flere flotte mennesker i samme situasjon. Å<br />

danse gir meg en frihetsfølelse og det igjen gir meg en<br />

glede over at jeg mestrer det å danse igjen.<br />

En av våre flotte trenere Tor Erik har drevet med<br />

rullestoldans i 30 år. Hans far introduserte Bodil (Tor Erik<br />

sin søster) som sitter i rullestol til idretten, slik at hun<br />

kunne få oppleve dans og danseglede. Etterhvert begynte<br />

Tor Erik også med Rullestoldans. Når jeg spør han hvorfor<br />

han er vår trener svarer han at det er givende å se<br />

utviklingen til danserne, både i dans, men også det sosiale<br />

samholdet. Han ønsker at rullestoldans får mer<br />

oppmerksomhet både i Norge, og internasjonalt.<br />

Nå danser Tor Erik sammen med Gina og de har oppnådd<br />

en rekke gode prestasjoner både i VM og EM.<br />

Han råder alle som er interesserte i å starte med<br />

rullestoldans til å ta kontakt med danseforbundet som kan<br />

hjelpe til med å finne lokale klubber som har eller ønsker å<br />

opprette tilbud. Han presiserer at desto flere deltakere<br />

idretten får, desto bedre blir tilbudet og mangfoldet.<br />

Selv stiller han seg også villig til å arrangere dansekurs,<br />

uavhengig av nivå og utgangspunkt.<br />

I dag er dansing en naturlig del av min hverdag. Jeg gleder<br />

meg til trening og trives i fellesskapet danseklubben gir<br />

meg. Med hjelp fra våre dyktige trenere har jeg utviklet<br />

meg, og utvikler meg fremdeles stadig til å bli en bedre<br />

rullestoldanser. I 2018 fikk jeg muligheten til å delta i NM<br />

sammen med 2 andre dansere fra danseklubben. Jeg og<br />

min assistent stilte i stilarten vals.<br />

Jeg opplever at det er altfor få som vet om danseklubben<br />

Fristil og tror det er mange der ute som meg, som kunne ha<br />

stor glede av å få ta del i dette tilbudet. Dersom du er glad i<br />

å danse og bor i nærheten av Oslo, håper jeg du tar turen<br />

innom en trening for å se om dette kunne være noe for<br />

deg. Vi har også flere dansere som mangler en stående<br />

dansepartner så ta gjerne kontakt om dette er noe du<br />

kunne tenke deg.<br />

Ta kontakt med Fristil danseklubb på Facebook ved<br />

spørsmål. Vi trener fast i Vulkanhallen, Maridalsveien 17,<br />

h v e r m a n d a g f r a 1 8 : 3 0 - 1 9 : 3 0 . E - p o s t :<br />

rullestoldanseklubben.fristil@outlook.com<br />

Håper vi sees :-)<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

39


Invitasjon l mo vasjonsdag med Birgit Skarstein<br />

For arbeidsledere<br />

Assister meg AS samarbeider med langrennspigger og roer, Birgit Skarstein. Vi inviterer<br />

deg l en dag for å høre henne snakke om mo vasjon, mestring og lpasningsdyk ghet.<br />

Hennes brede samfunnsengasjement både på og utenfor idre sarenaen er smi ende.<br />

Birgit har si et i rullestol de siste 10 årene e er en operasjon som gikk galt da hun skulle<br />

opereres i e erkant av en svømmeulykke i 2009. Til tross for at hverdagen og livet slik<br />

hun kjente ble snudd opp ned, har hun kommet styrket ut av situasjonen. Hun inspirerer<br />

daglig mennesker hun møter med et smi ende smil, posi vitet og engasjement.<br />

I en hek sk hverdag får Birgit hjelp av assistenter l trening, husvask og handling av mat.<br />

Hun er selv arbeidsleder og har sin BPA-ordning hos Assister meg. Det er spennende å<br />

høre henne snakke om sin kamp for å få BPA innvilget, samt hennes argumentasjon om at<br />

hun trenger hjelp l å hjelpe seg selv. Birgit skildrer hvordan BPA gir henne muligheten l<br />

å leve det livet hun ønsker å leve. Hun er engasjert i funksjonshemmedes re gheter og<br />

plass i samfunnet, og snakker om BPA som en integrert del av de e. Birgit har få ldelt<br />

en rekke priser for si brennende samfunnsengasjement, blant annet årets<br />

idre skvinne, Trønder prisen, og nå nylig Livsvernprisen for <strong>2019</strong>. I dag si er Birgit i<br />

byrådet i Oslo kommune, er en del av stø eapparatet i S elsen VI, sam dig som hun er<br />

toppidre sutøver innenfor både sommer- og vinteridre . Vi håper du har lyst l å ta<br />

turen hit for å høre henne snakke om mo vasjon og sine opplevelser.<br />

Oslo: Olaf Helsets vei 5, 26. april klokken 12.00–14.00.<br />

Påmelding innen 10. april l lars@assistermeg.no – Begrenset antall plasser<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


- Vi våger å satse på dine drømmer -<br />

Assister meg AS har levert helse- og<br />

omsorgstjenester i Norge siden 2006. Vi er<br />

ledende på kompetanse innen Brukerstyrt<br />

Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets<br />

største privat kommersielle BPA-selskap.<br />

Vi har stor tro på kra en i ak vitet og hvordan økt ak vitet i hverdagen forsterker troen på en<br />

selv og gir økt livsglede. Alle skal ha lik mulighet l å mestre egen hverdag, uanse u ordring.<br />

Gjennom samarbeid med Norges Skiforbund og Norges Bandyforbund jobber vi kon nuerlig<br />

for å skape gode arenaer i breddeidre en.<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

Spør oss gjerne om BPA!<br />

Telefon: 400 02 203 | Man–fre 08.00 – 16.00 | E-post: post@assistermeg.no<br />

41


BILKJØRING PÅ DOVR<br />

- en tur som ble planlagt i «full fart».<br />

1<br />

Utsikt gjennom bilvinduet | Foto Bjørn Ragnar<br />

2<br />

På grunn av lite snø, rettere sagt ikke snø, ble det<br />

ingenting av hundekjøring i Rondane på LARS<br />

Innlandet sitt julebord. Så etter en bedre frokost<br />

på hotellet fant jeg ut at noen av oss kunne jo ta<br />

en liten biltur på Dovrefjell før lunsj. Jeg hadde<br />

vært der noen ganger og utnevnte meg selv som<br />

guide siden én aldri hadde værtder og de to andre<br />

bare hadde tatt toget over et par ganger. Etter litt<br />

jobbing med å få en rullestol inn i bagasjerommet<br />

var vi og «Tyttebæret» klar for eventyr.<br />

1<br />

Moskusstatue | Foto Dagmar Buen<br />

Været var nydelig og mens vi kjørte mot Hjerkinn<br />

prøvde jeg å peke ut og fortelle om de<br />

severdighetene som vi passerte. Fokstumyrene,<br />

pilgrimsleden, Furuhaugli osv. Vel fremme på<br />

Hjerkinn måtte jeg vise frem den nydelige<br />

stasjonsbygningen som sto ferdig i 1921 og<br />

fremdeles er i bruk. På vei ut av stasjonsområdet<br />

var det et skilt som viste til viewpoint SNØHETTA.<br />

Der hadde jeg aldri vært så da måtte vi jo prøve.<br />

Kanskje vi kunne se moskus? Veien var isete, men<br />

vi kom oss opp til en stor parkeringsplass uten et<br />

eneste gruskorn. Der var det stopp og for å komme<br />

videre måtte en gå ca. 1 – 1 1/2 km. Hm? Det ville<br />

ikke bli aktuelt for noen av oss på denne tiden av<br />

året, men vi fikk se moskusstatuen som viser vei<br />

videre.<br />

4<br />

42<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


EFJELL<br />

2<br />

LARS<br />

3<br />

3<br />

1<br />

4<br />

Utsikt over Dombås | Foto Kari Bråthen<br />

Stolrygg Dovregubbens Hall | Foto Dagmar Buen<br />

Det gikk bra nedover også og da ble det en liten<br />

avstikker på Folldalsveien til Eysteinkyrkja. Den er<br />

bygget for pilgrimer og annet «ferdafolk».<br />

Dessverre var kirken stengt, men når den er åpen<br />

er den vel verdt et besøk. Her snudde vi og<br />

begynte på veien tilbake til Dombås. Ved<br />

Dovregubbens Hall ble det imidlertid kaffestopp.<br />

Før vi gikk inn prøvde et par av oss å ta en liten tur<br />

ned til en nydelig steinbru, Andfinsbru, men det<br />

var for glatt. Det var ikke noen rampe for å komme<br />

inn, men vi fikk god hjelp av vertskapet så vi kom<br />

både inn og ut med rullestol. Vel inne ble det bl.a.<br />

nydelige rømmevafler og kaffe. Kafeen hadde<br />

også nok å feste blikket på, bl.a. noen nydelige<br />

treskjærte stolrygger, alle med ulike dyrefigurer.<br />

Rype, rev, bjørn, hest osv.<br />

Tilbake i bilen fant vi ut at vi måtte begynne å<br />

tenke på å komme oss tilbake for lunsjtid nærmet<br />

seg. Jeg hadde imidlertid tenkt å få vist frem<br />

Fokstugu, en tidligere skysstasjon. Vi hadde<br />

passert den på veien nordover, men da lå den på<br />

andre siden av veien. Nå sto det derimot både<br />

redningsbil, politi og veihjelp ved innkjørselen så vi<br />

fant ut at det passet ikke å stoppe akkurat denne<br />

gangen. Kanskje en annen gang?<br />

I stedet ble det stopp ved utsiktspunktet i<br />

bakkene ned mot Dombås hvor vi fikk oversikt over<br />

tettstedet med veier både vestover og sørover.<br />

Vel tilbake på hotellet var vi alle skjønt enige om at<br />

«det hadde vært en fin og lærerik tur».<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

43


Invitasjon l ryggmargskonferanse i<br />

Ullensvang 30. august – 1. september 2018<br />

LARS Hordaland inviterer l ryggmargskonferanse på Hotel Ullensvang<br />

Fredag 30. august l søndag 1. september 2018<br />

De e blir en helg hvor det er muligheter l å få<br />

med seg god faglig informasjon, samt<br />

sosialt samvær. Helgen er basert på<br />

fellessamlinger med informasjon og foredrag.<br />

I llegg l foredragene vil LARS sine<br />

samarbeidspartnere ha stands og<br />

demonstrasjoner av nye produkter.<br />

Vi starter med middag fredag kl 19.00 og<br />

avslu er med lunsj søndag kl 13.00.<br />

Program for konferansen:<br />

Kommer<br />

Pris for konferansen med full pensjon fra fredag l søndag<br />

Enkeltrom er Kr 3000,- (medlemmer + familie)<br />

Dobbeltrom er Kr 2300,- pr person (medlemmer + familie)<br />

Enkeltrom er Kr 3585,- (ikke medlemmer)<br />

Dobbeltrom er Kr 2855,- pr person (ikke medlemmer)<br />

* Tillegg for deluxe rom.<br />

Påmeldingsfrist er 11. august.<br />

For påmelding og/ eller mer informasjon ta kontakt med:<br />

Marius Lo heim<br />

E-postadresse: lo heim@gmail.com<br />

Tlf: 91196259<br />

Samarbeidspartnere:<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

45


SPØR?<br />

YVONNE<br />

I denne [nye] faste spalten vil sexolog Yvonne<br />

Dolonen prøve å gi deg svarene du måtte ha i<br />

forbindelse med Ryggmargsskade, Mellommenneskelig<br />

relasjon & Sex [ RMS ].<br />

Har du spørsmål du ikke finner/får svar på, send<br />

disse til Yvonne på sexologen@lars.no<br />

Svaret du får, vil også kunne komme mange andre til<br />

nytte - for du er med stor sannsynlighet ikke alene om<br />

å gå rundt å gruble på spørsmål om dette blandt LARS’<br />

medlemsmasse.<br />

Sender du inn spørsmål og ønsker å være anonym skal du selvsagt få lov<br />

til det, men velg da i så fall en fiktiv underskrift vi kan bruke i stedet for.<br />

46 pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


Kan man få orgasme når man er lam?<br />

Ja, du kan få orgasme. Orgasme er summen av alt som<br />

hender i kroppen ved et klimaks og hvordan dette<br />

oppleves av deg. De med kvinnelig kjønnsorgan kan få<br />

klitorisorgasme eller vulvaorgasme (vulva = de ytre<br />

kjønnsorganer), vaginalorgasme (innvendig stimulering)<br />

eller en blanding av disse. De med mannlig kjønnsorgan<br />

kan få orgasme ved utløsning, orgasme uten utløsning<br />

eller orgasme med utløsning i urinblæren (retrograd<br />

utløsning). Orgasme etter en ryggmargsskade kan<br />

kjennes annerledes ut enn før ryggmargsskaden.<br />

Dette avhenger blant annet av skadens omfang og om<br />

skaden er komplett eller inkomplett.<br />

I tillegg til overnevnte orgasmer kan du oppnå orgasme<br />

ved stimulering av andre erogene soner, for eksempel<br />

anus, nederste del av endetarmen (spesielt for menn<br />

siden de har prostata), bryster, nakke, hender, ører og så<br />

videre. Det er ulikt hva vi liker. Mange med<br />

ryggmargsskade oppdager nye erogene soner, som er<br />

ekstremt sensitive. Det nye nytelsesområde ligger ofte i<br />

området rett over skadenivået, og kan by på spennende<br />

og nye opplevelser.<br />

Forskning viser at det er noen færre som oppnår orgasme<br />

e t t e r r y g g m a r g s s k a d e , k o n t r a d e u t e n e n<br />

ryggmargsskade. Det er flere årsaker, tror jeg. En av dem,<br />

er at vi ikke har vært gode nok til å veilede mennesker med<br />

ryggmargsskade. Det er vanskelig å starte utforsking av<br />

egen kropp etter skade, hvis du stadig sammenligner med<br />

tida før skade. Her er tida din beste venn, og etter hvert<br />

håper jeg du tenker annerledes. Vi er dessuten forskjellige<br />

når det gjelder hvor mye vi ønsker at dette skal prioriteres.<br />

Hvis du nå eller senere ønsker å prioritere ditt seksualliv,<br />

så hjelper det med en nysgjerrig og positiv innstilling til<br />

egen kropp.<br />

Hvordan kan man nyte sex når man ikke<br />

har følelse nedentil?<br />

Jeg synes formulering på dette spørsmålet er nydelig,<br />

fordi det inneholder ordet «nyte». Hva kan du gjøre for å<br />

nyte sex alene eller med partner(e)? Og attpåtil uten<br />

hudfølelse på kjønnsorganet! Jeg møter mange som<br />

tenker på dette rett etter skade. Det finnes dessverre ikke<br />

et riktig svar for alle. Ingen ryggmargsskade er lik og vi har<br />

ulike seksuelle erfaringer. Noen fikk ryggmargsskade som<br />

barn, og har få eller ingen seksuelle erfaringer fra før<br />

skaden. De fleste opplever det som positivt, da de slipper å<br />

sammenligne før og etter. Mange mennesker har også<br />

opplevelser som påvirker seksualiteten negativt, for<br />

eksempel vold og seksuelle overgrep, og dette kan gjøre<br />

det vanskeligere å nyte sex. Hvis vi legger til side at vi er<br />

forskjellige og tenker at vi alle starter på null, så kan jeg<br />

likevel gi noen tips.<br />

For det første er det ikke sikkert at du er 100% følelsesløs<br />

på kjønnsorganet ditt. Mange sier det er annerledes enn<br />

før skaden, men at de kan føle noe. Noen har glede av<br />

sexhjelpemidler, spesielt de med kraftig vibrasjoner.<br />

Med dette mener jeg at du ikke må bli overivrig, slik at du<br />

får sår på kjønnsorganet. Glidemiddel eller olje minsker<br />

sjansen for dette, samtidig som smøringen øker<br />

følsomheten. Det høres sikkert rart ut at jeg snakker om<br />

følsomhet, når du ikke har følelse. Det kan hjelpe å tenke<br />

at kjønnsorganet ditt fortsatt føler, selv om ikke du får<br />

beskjed til hjernen på samme måte som før.<br />

Vær oppmerksom ved bruk av vibrator hvis du har<br />

autonom dysrefleksi (for de med ryggmargsskade over<br />

Th6). Både stimulering og orgasme kan utløse autonome<br />

reaksjoner.<br />

For det andre er det mange måter å nyte sex på<br />

uavhengig om du har følelse eller ikke på kjønnsorganet.<br />

Når du nyter sex, så vet du antagelig hva du liker og hva<br />

som tenner deg. Du har antagelig også evnen til å være til<br />

stede i situasjonen, det vil si å ikke tenke på andre ting<br />

som jobb, handleliste eller at du fokuserer på prestasjon.<br />

Det handler ikke kun om orgasme og/eller utløsning.<br />

Det handler om å gi seg hen til kroppen, fantasiene og<br />

eventuelle partnere.<br />

Det er en myte at eneste måte å oppnå nytelse er samleie<br />

(mellom alle kjønn) eller onani. Vi kan med fordel utvide<br />

vårt repertoar. Vi har andre sanser. Hvilke lyder eller<br />

musikk tenner du på? Hvilke smaker liker du?<br />

Hva begjærer du med øynene? Hvilke lukter liker du?<br />

Hvilke typer berøringer foretrekker du? Hvis du finner ut<br />

hva dine sanser blir kåt av, så kan du bruke dette for å<br />

sette deg i rett stemning. Hvis du legger sammen alt dette<br />

når du har sex med deg selv eller partner(e), så blir det<br />

lettere for deg å nyte sex uten følelse på kjønnsorganet.<br />

Noen har dette ganske klart for seg, mens andre må legge<br />

ned en god del egeninnsats.<br />

La oss si at du ikke kan kjenne noe under samleie.<br />

Dette trenger ikke bety at du ikke kan nyte situasjonen.<br />

Bruk alle sansene dine. Så kan du tenke etterpå: Ville jeg<br />

vært foruten denne opplevelsen?<br />

God seksuell helse fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter,<br />

derfor ønsker jeg dere god seksuell helse.<br />

Sexhilsen fra<br />

Yvonne<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

47


48<br />

patetra | 1/<strong>2019</strong>


Tanker etter idemyldringsmøte i LARS Hordaland.<br />

patetra | 1/<strong>2019</strong><br />

49


En salig miks...på nest, nest siste side!<br />

Drivkraft.<br />

Ønsker du å lære mer om teknikker innen rullestolkjøring?<br />

Boken «Drivkraft» av Åke Norsten passer både deg som<br />

selv kjører stol og deg som ønsker å lære bort til<br />

rullestolkjørere om hvordan på best mulig måte beherske<br />

rullestolen i møte med alle fysiske utfordringer samfunnet<br />

«byr på» for rullende. Boken kan kjøpes her:<br />

https://spinalis.se/286/<br />

Walk. Ride. Rodeo.<br />

er en ny film som har fyrt opp skjermer over hele verden<br />

siden debuten på Netflix i mars <strong>2019</strong>. Filmen er basert på<br />

en sann historie om Amberly Snyder - en roderytter som<br />

ble utsatt for en bilulykke for 9 år siden hvor hun pådro seg<br />

en ryggmargsskade. Filmen er en inspirerende reise som<br />

følger hennes vei tilbake til hesteryggen og<br />

konkurranseridningen.<br />

Lyst å se filmen? Søk opp Walk. Ride. Rodeo. på Netflix.<br />

En ny lov i USA avslører at i gjennomsnitt blir 25<br />

rullestoler daglig ødelagt på innenriksflyvninger!<br />

Det å skulle fly har alltid vært kjent for å være en farlig<br />

affære for rullestoler, og nå finnes det solide data for å<br />

støtte oppunder dette. Takket være en ny lov som krever<br />

en månedlig rapport fra flyselskaper, viser det seg at de<br />

ødelegger i snitt 25 rullestoler om dagen på flyruter<br />

innenriks i USA. Fra og med <strong>2019</strong> må flyselskapene i USA nå<br />

rapportere totalt antall rullestoler de ødelegger hver<br />

måned. Les mer her (engelsk tekst): http://bit.ly/lesmer01<br />

Kan nanoteknologi koble om en skadet ryggmarg?<br />

Det skal et europeisk forskningsprosjekt prøve å<br />

finne ut av.<br />

For å forbedre livskvaliteten til mennesker med<br />

ryggmargsskader startet ByAxon, et konsortium av<br />

forskere fra hele Europa (Spania, Italia, Frankrike og<br />

Tyskland), på et prosjekt for å utvikle en ny generasjon<br />

ryggmargsbehandlinger. Det fireårige prosjektet startet i<br />

januar 2017 og sikter mot å skape implantater som<br />

gjenoppretter sensoriske funksjoner. Les mer her (engelsk<br />

tekst): http://bit.ly/lesmer02<br />

50<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong>


info<br />

- en mangfoldig og levende landsforening!<br />

Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av<br />

ryggmargsskade til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best<br />

mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet. Arbeidet for å forebygge<br />

ryggmargsskader skal også prioriteres.<br />

KONTAKTPERSONER LARS LOKALLAG<br />

LARS AGDER<br />

Jørgen Håvorstad Johansen<br />

Mob. 952 87 273<br />

E-post: jorgen.johansen@lars.no<br />

LARS FINNMARK<br />

Kjell Magne Johansen<br />

Mob. 470 13 663<br />

E-post: kjell.johansen@lars.no<br />

LARS HEDMARK|OPPLAND<br />

Anders Nupen Hansen<br />

Mob. 976 43 232<br />

E-post: anders.hansen@lars.no<br />

LARS HORDALAND<br />

Øystein Nesse<br />

Tlf. 959 31 999<br />

Epost: oystein.nesse@lars.no<br />

LARS NORD VEST<br />

Mariann Løvik<br />

Mob. 993 20 013<br />

E-post: mariann.lokvik@lars.no<br />

LARS OSLOFJORD VEST<br />

Leif Helge Svae<br />

Mob. 917 56 746<br />

E-post: leif.svae@lars.no<br />

LARS ROGALAND<br />

Geir Inge Sivertsen<br />

Tlf. 51 66 73 78 - Mob. 917 77 639<br />

E-post: geir.sivertsen@lars.no<br />

LARS TROMS<br />

Kontakt hovedstyret<br />

E-post: hovedstyret@lars.no<br />

LARS TRØNDELAG<br />

Tommy Borg<br />

Mob. 936 92 408<br />

E-post: tommy.borg@lars.no<br />

lars.no<br />

Her finner du blant annet vår treningsbok og<br />

ABCer i PDF-format, samt tidligere utgaver av<br />

<strong>Patetra</strong> som du gratis kan laste ned.<br />

Facebook-gruppen vår kalles (på FB):<br />

LARS – Landsforeningen for<br />

Ryggmargsskadde<br />

Dette er en åpen gruppe hvor man kan legge<br />

ut info og få gode diskusjoner om temaer<br />

angående det å ha en ryggmargsskade.<br />

Send e-post til: kontakt@lars.no<br />

E-post til Hovedstyret: hovedstyret@lars.no<br />

Det skjer mye spennende blant LARSere rundt<br />

om i landet, og verden. Håper dere fortsetter å<br />

dele historiene med oss. Lykke til med alle<br />

årsmøtene som venter fremover.<br />

Hilsen<br />

Redaksjonen<br />

LARS WEB & SoMe<br />

KONTAKT LARS<br />

PATETRA REDAKSJONEN<br />

LARS ØST/OSLO<br />

Marianne Graham Hjelmen<br />

Mob. 926 52 673<br />

E-post: marianne.hjelmen@lars.no<br />

pa tetra | 1/<strong>2019</strong><br />

51


Mottaker:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!