Tigergården - Ensjø Torg

invisonybygg

Glassgangen

side 46

Himmeltårnet

side 41

Prosjektet 02

BREEAM-NOR 26

Takhagene 29

Leilighetene 39

60 Fellesområdene

71 Visjonen

72 Arkitekten og Landskapsarkitekten

Kobberpassasjen

side 56

Plantegninger

Himmeltårnet 75

Glassgangen 87

Kobberpassasjen 109

132 Kontakt


Tigergården blir et variert og spennende sted å bo. Her vil alle finne en

løsning som passer sitt eget ønske og behov, uansett alder og

livssituasjon. Slikt skaper et variert, inspirerende og morsomt naboskap.

Tigergården er delt opp i tre ulike boligkonsepter, med hver sine kvaliteter og

forskjeller. Tigergården blir BREEAM-sertifisert, som er Europas ledende

miljøsertifisering av bygninger.

Himmeltårnet

Takhage

Blomstereng

Kobbepassasjen

Takhage

Takhage

Takhage

Blomstereng

Felleslokale og sykkelverksted

Zen-hage

Glassgangen

2

3

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

4

5


t/vinter 2019

ter 2019/20

t/vinter 2020 Trinn 2 ferdigstilles høst/vinter 2019

Trinn 3 ferdigstilles vinter 2019/20

skiftet 2020/21

Trinn 4 ferdigstilles høst/vinter 2020

ferdigstillelse 2022

Trinn 5 ferdigstilles årsskiftet 2020/21


SENTRUM

JORDAL SENTRUM


Tigergården - estimert ferdigstillelse 2022

Trinn 7 kommer senere

JORDAL

JERNBANE (GJØVIKBANEN)

KAMPEN

GATETUN

JERNBANE (GJØVIKBANEN)

KAMPEN

TRINN 4

HUS N

TRINN 5

HUS O

TRINN 4

HUS N

GATETUN

TRINN 5

HUS O

GATETUN

GATETUN

GANGBRO TIL KAMPEN

TRINN 4

HUS M

TOPP15

TRINN 4

HUS M

LEVAHN.

MEK

TOPP15

TRINN 7

LEVAHN.

MEK

TRINN 7

TRINN 6

TIGERGÅRDEN

TRINN 6

TIGERGÅRDEN

ROLF HOFMOS GATE

ROLF HOFMOS GATE

TRINN 3

HUS J

BARNEHAGE

TRINN 3

HUS I

TRINN 3

HUS J

BARNEHAGE

INNG.

ENSJØ T

TRINN 3

HUS I

ENSJØ TORG

GANGBRO TIL KAMPEN

T-BANE

INNG.

ENSJØ T

ENSJØ TORG

T-BANE

INNG.

ENSJØ T

TRINN 2

HØYHUSET

INNG.

ENSJØ T

TRINN 2

HØYHUSET

ENSJØVEIEN

ENSJØVEIEN

ENSJØVEIEN

ENSJØVEIENE6 OG VÅLERENGATUNELLEN

E6 OG VÅLERENGATUNELLEN *Eksisterende bygg er eller kan bli omregulert.

*Eksisterende bygg er eller kan bli omregulert.

TIL TØYEN & MUNCHMUSEET

TIL TØYEN & MUNCHMUSEET

GLADENGVEIEN

GLADENGVEIEN

6

7


Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

8

9


3

3

SANKT HANSHAUGEN

GRÜNERLØKKA

TØYEN

Hausmanns gate

Tøyenhagen

Akersgata

Jens Bjelkes gate

Hagegata

Tøyen

2

Kampen park

Ensjøveien

Tøyengata

4

Jernbanetorget

Oslo S

3

Grønland

KAMPEN

Kjølbergata

KAMPEN

Jordal Amfi

Rolf Hofmos gate

Åkebergveien

stning

Skippergata

Tollbukaia

Operahuset

Nylandsveien

Kjølbergata

Trelastgata

Schweigaards gate

Botsparken

Strømsveien

VÅLERENGA

Rolf

GAMLE OSLO

Jordal

Tigeren ville løpt på 2 minutter

Amfi

og 46 sekunder fra

Jernbanetorget til Ensjø Torg … men tigeren er

dessverre ikke så utholdende til å løpe.

Dyvekes vei

Lodalen

Åkebergveien

Operatunellen

Konows gate

Mosseveien

avnveien

en

Valhallveien


TIGERGÅRDEN

ALLE SLAGS TILBUD PÅ ALLE KANTER.

Når du flytter til Tigergården er det

strengt tatt ikke noe poeng i å ramse

opp tilbudene du har rundt deg; til det

hadde listen blitt for lang. Barnehager,

skoler, dagligvare, apotek, treningssenter

– alle avstander regnes til fots og

i minutter. Og T-banestasjonen ligger

praktisk talt i kjelleren, tiden du bruker til

stasjonen kan måles i sekunder. Derfra

er du på Jernbanetorget på 5 minutter

og Majorstua på 9 minutter. Det går 4

ulike linjer – ventetid på neste vogn blir

så godt som ikkeeksisterende.

Det som kan være verdt å nevne, er

allsidigheten du blir omgitt av. Via en

undergang kan du spasere over til

Kampen, en av Oslos mest tradisjonsrike

og godt bevarte bydeler. Vil du røre litt

på deg, er Ola Narr en kjapp løpetur

unna.

Glad i å svømme? Tøyenbadet er åpent

fra 07 til 19. Og selv om du bor midt

i byen, omgitt av alt byen kan by på, vil

Ensjøs geniale beliggenhet komme deg

til gode. Turen til Frognerseteren og

Nordmarka tar i overkant av 40 minutter,

porten til Østmarka når du på et drøyt

kvarter.

Oslo er i konstant endring, byens ansikt

får stadig nye former. Og takene på

Tigergården blir et fantastisk sted å

observere det fra.

ENSJØ TORG

12

13


TIGERGÅRDEN

DET ER FORUNT Å BO UNIKT.

ENSJØ TORG

Se for deg et sted hvor du går inn gjennom en dør

og havner et helt annet sted når du går ut. Hvor

du er omgitt av alle tilbudene byen gir deg, men

fremdeles får mulighet til å lese en bok i skyggen

av en busk, alene. Hvor dagene både kan være

travle, spennende, urbane og fabelaktig avslappende.

Hvor små naturopplevelser er like kort unna

som butikken på hjørnet, og lyden av vind gjennom

løvet er tydeligere enn summingen fra trafikken

langt, langt under deg. Hvor du kan bo med god

samvittighet for miljøet.

Et sted du kan la humla suse.

Bokstavelig talt.

14

15


DET ER FORUNT Å BO UNIKT

TIGERGÅRDEN

Velkommen til Tigergården.

En moderne og spennende bolig

med hage under himmelen.

ENSJØ TORG

16

17


18

19

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


DET ER FORUNT Å BO UNIKT

TIGERGÅRDEN

Å bo i Tigergården vil bli noe helt for seg

selv. Fasadene er i en moderne kombinasjon

av kobberfargede plater med bølgestruktur

og glass. Dette blir et signaturbygg, her

vil ingen – uansett alder – ha noe problem

med å forklare hvor de bor. Bygget vil ha

stor variasjon i høyden, fra 2 etasjer til 13.

Tigergården blir spennende å se på, og

ikke minst, spennende å se fra – etter hvert

som du kommer oppover i etasjene vil

utsikten bli mer og mer spektakulær, på

toppen av det høyeste bygget får du en helt

unik utsikt over Oslo, fjorden og øyene.

Dette har vi døpt Himmeltårnet. Og alle vil

skjønne hvorfor.

ENSJØ TORG

ENSJØ TORG

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

20

21


Glassgangen er bredere enn en tradisjonell

gang; og vil bli en naturlig del av leiligheten

når temperaturen tillater det. Det vil også

være luftemuligheter der.

22

23

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

24

25


PÅ NATURENS PREMISSER

Vårt fokus som utbygger er å skape gode bomiljøer hvor mennesker trives.

Vi ønsker å spille på lag med miljøet og derfor har vi i Skanska Eiendomsutvikling tatt i bruk

en sertifisering av alle våre boligprosjekter som har navnet BREEAM og er Europas ledende

miljøsertifisering for bygninger. Kjennetegnet på BREEAM er tydelige krav og mål som ivaretar

både dine og våre ønsker om sunne, effektive og bærekraftige bomiljøer.

Tigergården blir selvfølgelig BREEAM sertifisert og vår ambisjon er å oppnå Very Good

sertifisering. Det at vi sammen kan ta ansvar for å heve kvaliteten ved å bygge sunne,

velfungerende og energieffektive boliger er vi umåtelig stolte av. Nedenfor kan du lese litt

om hvilke tiltak vi gjør for å få både deg og omgivelsene til å smile.

DET SOM ER VIKTIG FOR DEG,

ER VIKTIG FOR OSS

Du er vår viktigste medspiller for bedre bomiljøer.

Der vi avslutter tar du over. Det er viktig

for oss å ivareta miljøet så bra som overhodet

mulig gjennom hele prosessen, slik at du er

trygg på at dine og naturens behov er ivaretatt

på riktig måte. Å ta miljøet på alvor, er å ta

hverandre på alvor.

GRØNT ER MER ENN EN FARGE

Vi har et ønske om at vårt dedikerte fokus på

miljøvennlige løsninger skal sette preg på det

vi gjør. Fra vi starter planleggingen av hvert

prosjekt står miljøledelse i fokus. Det settes mål

for materialer, økologi, transport, energi og

forurensing slik at det har de rette verdiene, vi

berører eksisterende natur og miljø så lite som

mulig og velger miljøvennlig der det er mulig -

hver eneste gang.

UTE – INNE – HJEMME

Til syvende og sist er det du som skal bo her.

Og din trygghet skal alltid være at vi har gjort

de riktige valgene; løsninger som gjør

hverdagen din bedre, enklere og grønnere.

Transportløsninger som er enkle og tilgjengelige,

uteområder du har lyst å bruke fordi de er laget

riktig. Innemiljø som ivaretar deg og dine uansett

livsfase – til enda lavere kostnad. Løsninger som

virker, og varer. På den måten er vi sammen om

miljøet.

Når du kjøper ditt neste hjem fra oss, velger

du bærekraftige løsninger som fremtiden vil

applaudere.

AREALBRUK OG ØKOLOGI

Arealbruk og økologi

Det som en gang var et

gammelt bilverksted blir nå

forvandlet til grønne, frodige og

trivelige takhager, «bakgård» og

uterom - til glede for alle. Her skal vakker og

fremtidsrettet arkitektur gå hånd i hånd med

et bredt biologisk mangfold bestående av

stedegne planter.

Oppholdsarealene på tak trekkes inn fra fasaden.

I den ytre sonen anlegges plantefelt som

blomstereng med innslag av urter og gress.

Sonen blir en florlett og blomsterrik avslutning

av takhagene og har som funksjon å tiltrekke

seg humler, bier og sommerfugler. På tak vil

også bærbusker, småblomstrende trær og

dyrkingskassene gi spiselige hager og ha stor

verdi for pollinerende insekter.

På uteområdet nord på tomten anlegges det

gressplen med eng i ytre sone. I trærne henges

det opp fugle- og flaggermus-kasser som kan

gi trygge boområder for flere.

VANN

Vann er viktig for alle, derfor

ønsker Skanska å spare en

god del av hva som er vanlig i

standard boligprosjekter. Hver

leilighet får egen vannmåler, slik at

du kan følge med på eget forbruk. Regnvann

kan vi få både for mye og for lite av og det er

dermed viktig å håndtere vannet vi får på mest

mulig forsvarlig måte. Ved kraftig nedbør samles

regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få

stå. Her vokser planter som tåler både tørke og

fukt. Så i tillegg til å være en viktig oppsamler

og forsinker av regnvannet så har det både

estetisk og aktiviserende verdi. Vann er også et

naturlig lekeelement som aldri går av moten.

Regnbedet med vegetasjonen rundt danner

også et eget habitat, viktig for å sikre og styrke

biologisk mangfold.

ENERGI

Vi planlegger godt. Miljøbevisste

og kloke hoder sørger

for at din bolig ligger i et

energieffektivt bygg - for hvis

vi sparer på energien, så sparer vi

miljøet, og du sparer penger.

TRANSPORT

Hele 365 sykkelparkeringer,

hvorav 37 er for varesykler,

ladeplasser til el-sykler samt

enkel håndtering av sykkel med

eget sykkelverksted i bygget skal gjøre det uanstrengt

for deg å spare miljøet. I tillegg vil alle

parkeringsplasser ha mulighet forl å bestille

ladepunkt for el-bil som tilvalg. Tilgjengelig og

trygt, enten du velger 2 eller 4 hjul.

AVFALL

Vi stiller alltid strenge krav

til avfallshåndtering på

byggeplassen - byggeavfall

håndteres og returneres

som seg hør og bør. I tillegg

overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi

gjennom hele byggeperioden. Når vi er ferdige

gir vi stafettpinnen videre til deg som beboer.

Da har vi allerede lagt til rette for hele 6 ulike

kildesorteringsbeholdere - slik at din hverdag

skal bli enklere - også i fremtiden.

LEDELSE

Hvordan Skanska leder

byggeprosjektet påvirker

omgivelsene våre, så det å vise

hensyn når vi bygger prioriteres.

Våre byggemetoder er miljøvennlige

og vi liker å holde det ryddig rundt oss,

både for å skape bedre trivsel for de på byggeplassen

og for de som bor i nærheten. CO2

utslipp fra byggeplassen registreres gjennom

energi og dieselforbruk, slik at bevisstheten og

forståelsen av klimagassutslipp øker. På denne

måten kan vi enklere redusere klimagassutslipp

på våre fremtidige prosjekter. Før du flytter inn

sørger vi selvfølgelig for at bygget fungerer

optimalt.

MATERIALER

Vi spiller på lag med regnskogen

- derfor har vi nulltoleranse

for bruk av tropisk tømmer i våre

bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun

benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer.

Du kan være trygg på at Skanska alltid benytter

sertifisert trevirke.

FORURENSNING

Omgivelsene og miljøet vi lever

i er viktig. Det er også viktig for

Skanska at du kan bo i et trygt,

grønt og levende nabolag. Et av

målene for prosjektet har vært

å søke gode økologiske grep som

gir økt økologisk verdi til området. Grep som

gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener

miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er

så avhengige av. Alle uteområder på bakkenivå

og tak opparbeides som grønne lunger for

opphold og opplevelse. Trær er viktige brikker

i et bymiljø. Eksisterende trær på tomten

ivaretas og bidrar som viktige støvbindere,

støydempere og har positiv effekt på lokalklima.

Planter, busker og trær bidrar alle positivt

på luften og det lokale klimaet.

HELSE OG INNEKLIMA

Det skal føles godt å trekke pusten

- både inne og ute. Bruken

av bærekraftige materialer uten

giftige stoffer sikrer deg et bedre

inneklima og et sunnere hjem.

Utemiljøet til Tigergården blir preget av frodige

og gode takhager som skal gi trivsel og være

tilgjengelig for alle beboere, et minisamfunn i

samfunnet. I tillegg blir det både «bakgård» og

uterom på bakkeplan med varierte tilbud for

store og små.

Tigergården har som mål å bli sertifisert

BREEAM - NOR ved ferdigstillelse i 2022.

26

27


TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

EN HAGE ULIK NOEN ANNEN.

ENSJØ TORG

Arkitekturen, utformingen og beliggenheten til

Tigergården gjør den særegen i seg selv. Men

det er først når du kommer opp på taket, at du

ser de virkelig sjeldne og verdifulle kvalitetene.

Dette er langt, langt mer enn en takterrasse;

dette blir en grønn, naturlig forlengelse av

leiligheten din, et sted som vil berike bylivet på

uendelig mange måter.

ENSJØ TORG

28

29


Det er først når du kommer opp

på taket, at du ser de virkelig

sjeldne og verdifulle kvalitetene.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

30

31


EN HAGE ULIK NOEN ANNEN

TIGERGÅRDEN

ENSJØ TORG

ENSJØ TORG

32

33

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


EN HAGE ULIK NOEN ANNEN

ENSJØ TORG

Tegnet, formet og skapt for trivsel

Tigergården skal bli et mangfoldig,

spennende og variert «minisamfunn» for

mennesker i alle aldre, og dette reflekteres

i takhagen. Dette blir et sosialt

samlingspunkt med bord, benker, grill,

utekjøkken og et lite drivhus i glass med

kjøkkenbenk og langbord. Bursdag eller

sommerfest? Drivhuset i takhagen ligger

og venter. Samtidig er det lagt opp til gode

muligheter for alenetid, også når det er

andre mennesker på taket. Små soner hvor

du nyter suset av vinden i bladene, steder

du kan henge opp hengekøyen din og ta

en liten pust i bakken. Rundt kanten av

taket blir det et to meter bredt plantefelt,

bak et trygt gjerde. Dette blir opparbeidet

som blomstereng med innslag av urter og

gress, og et fint tilholdssted for insekter.

Slik blir Tigergården med på å støtte det

økologiske mangfoldet byen trenger.

Mange får sin egen plantekasse, her kan

du høste av markens grøde mens barna

dine trygt løper rundt og leker.

ULIKE SONER FOR ULIKE STEMNINGER

Takhagen blir allsidig; her skal alle kunne

nyte ulike aspekter av det grønne. Hvert

bygg vil få sin egen unike signatur. Det

blir soner for sosialt liv og soner for ro; ett

av byggene får en Zen-hage med gress,

treplatting og helleganger. Fra toppen av

Himmeltårnet kan du nyte en spektakulær

utsikt over Oslo, enten i hengekøye,

solstol eller rundt et av bordene. Og alle

kan være overalt; uansett hvilket bygg

de bor i. For dette er en av grunntankene

bak Tigergården, mennesker i ulike aldre

som gir hverandre verdifull og spennende

impulser og inspirasjon – når de ønsker å

få det.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

34

35


Takhagen blir allsidig, hvert bygg vil

få sin egen unike signatur. Det blir

soner for sosialt liv og soner for ro.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

36

37


TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

VELDIG BRA Å BO.

FOR ALLE.

ENSJØ TORG

Allsidigheten du møter på taket, vil bli tatt igjen

i leilighetene. Fra småbarnsforeldre til voksne

mennesker med barn som har forlatt redet; her skal

alle finne seg en bolig de hører hjemme i. Leilighetene

varierer fra 39 til 124 kvadratmeter, og kommer i to

litt forskjellige stiler.

ENSJØ TORG

Visste du at tigeren er en skikkelig badenymfe!

Tigeren har faktisk svømmehud mellom tærne

og kan svømme opp til seks kilometer.

38

39


TIGERGÅRDEN

HIMMELTÅRNET

Dette blir en signaturbolig. Du har sannsynligvis

aldri bodd slik tidligere, og vil

sannsynligvis aldri gjøre det igjen hvis du

skulle finne på å flytte.

Leilighetene i første etasje får utgang til

egen markterrasse, adskilt fra fellesområdene.

Ellers blir det solrike balkonger i

etasjene oppover, og store vindusflater

som tar maks vare på sollyset som både vil

strømme inn i leilighetene og samtidig gi

utsikt over den levende byen på utsiden.

Leilighetene får malte vegger, hvor veggen

bak kjøkkeninteriøret og hele hovedsoverommet

blir malt i Linblå, en perfekt dempet

blåtone med hint av grønt. Ellers blir

veggene hvitmalte.

Gulvene blir hvitpigmentert 1-stavsparkett;

brede eikestaver som skaper en

følelse av klassisk eksklusivitet. Alle

leilighetene får vannbåren varme i gulvene;

bortsett fra på soverom, boder og

tekniske rom. Vegghengte panelovner og

radiatorer er en saga blott.

Badet blir svært stilrent og eksklusivt,

skuffer i lys eik, speil med sidelys, spotter

med dimmer i tak, vegghengt toalett og

vannbåren varme. Flisene blir i mørke toner

og dusjen får glassdører i herdet glass.

Noen av leilighetene får badekar som en

tilvalgsløsning.

Kjøkkenet blir levert fra HTH eller

tilsvarende kvalitet, og kommer i en

glatt og grå finish med sort underlimt

vask, armatur i krom og glassplate bak

komfyren. Noen av hjørneleilighetene

får vindu som går kant i kant i hjørnet,

med en søyle. Synlige detaljer av byggets

bærende konstruksjon er et klassisk grep

brukt i moderne europeisk og amerikansk

arkitektur og gir en internasjonal følelse –

midt i Oslo.

ENSJØ TORG

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

40

41


42

43

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Du får store vindusflater som tar maks

vare på sollyset som både vil strømme inn i

leilighetene og samtidig gi utsikt over den

levende byen på utsiden.

44

45

Illustrasjoner. Avvik kan forekomme.


TIGERGÅRDEN

GLASSGANGEN

ENSJØ TORG

Glassgangen gjør boliger perfekte for den

aktive og lekne byfamilien.

På utsiden av leiligheten får du benk, bord

og egen plantekasse. Her vil alt som vokser

trives godt; dagslyset vil strømme inn fra

solen går opp til den går ned. Du får egen

sportsbod på utsiden, og krok til å låse

sykkelen din fast i. Inngangsdøren får eget

glassfelt over, lys er viktig å ta vare på!

Gulvet i entreen blir i grønn linoleum,

sterkt nok til å ta i mot tusenvis av utesko

og gummistøvler. Resten av leiligheten får

hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett med

vannbåren varme; brede eikestaver som

skaper en følelse av klassisk eksklusivitet.

Alle leilighetene får vannbåren varme i

gulvene; bortsett fra på soverom, boder

og tekniske rom. Vegghengte panelovner

og radiatorer er en saga blott.

Første etasje har en takhøyde på imponerende

3,25 meter, hva dette betyr for

romfølelsen kjennes på kroppen.

Leilighetene i første etasje får utgang til

egen uteplass, adskilt fra fellesområdene.

Ellers blir det solrike balkonger i etasjene

oppover, og store vindusflater som

tar maks vare på sollyset som både vil

strømme inn i leilighetene og samtidig gi

utsikt over den levende byen på utsiden.

Kjøkkenet blir i en glatt grå finish fra HTH

eller tilsvarende kvalitet, med glassplate

på veggen bak komfyren og sort underlimt

vask med krom armatur. Veggen bak

kjøkken-innredningen blir malt i fargen

Treassure, en dempet grønntone, samme

farge går igjen i hovedsoverommet. Ellers

blir veggene hvitmalte.

Badet får lekkert interiør med skuffer i lys

eik, speil med sidelys og spotter i taket

med dimmer. Det blir vegghengt toalett og

vannbåren varme i gulvet. Badet er flislagt,

hvor gulvet og veggen bak vasken leveres

i antrasittgrå og resten av veggene i matt

hvit. I taket er det en mørkegrå farge, som

gir et ekslusivt preg. Noen av leilighetene

får badekar som tilvalgsløsning.

46

47

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Mange av Leilighetene i Tigergården vil ha ankomst via

en lang, bred glassgang som går langs etasjene.

Det er langt bredere enn en tradisjonell gang; og vil bli

en naturlig del av leiligheten når temperaturen tillater

det, en sosial arena mellom dere og naboene.

Det vil også være luftemuligheter i glassgangen.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme. 48

49


50

51

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

52

53


54

55

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


TIGERGÅRDEN

KOBBERPASSASJEN.

ENSJØ TORG

Denne delen av Tigergården har fått

navnet sitt etter passasjen som leder inn i

gårdsrommet, en spennende miks av tekstur

og fargetoner du vil sette pris på hver

gang du går inn og ut av hjemmet ditt.

Gulvet i entreen blir i grønn linoleum,

sterkt nok til å ta i mot tusenvis av utesko

og gummistøvler. Resten av leiligheten får

hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett med

vannbåren varme; brede eikestaver som

skaper en følelse av klassisk eksklusivitet.

Alle leilighetene får vannbåren varme i

gulvene; bortsett fra på soverom, boder

og tekniske rom. Vegghengte panelovner

og radiatorer er en saga blott.

Første etasje har en takhøyde på imponerende

3,25 meter, hva dette betyr for

romfølelsen kjennes på kroppen.

Leilighetene i første etasje får utgang til

egen uteplass, adskilt fra fellesområdene.

Ellers blir det solrike balkonger i etasjene

oppover, og store vindusflater som

tar maks vare på sollyset som både vil

strømme inn i leilighetene og samtidig gi

utsikt over den levende byen på utsiden.

Kjøkkenet blir i en glatt grå finish HTH

eller tilsvarende kvalitet, med glassplate

på veggen bak komfyren og sort underlimt

vask med krom armatur. Veggen bak

kjøkken-innredningen blir i en dempet

grønntone, samme farge går igjen i

hovedsoverommet. Ellers blir veggene

hvitmalte.

Badet får lekkert interiør med skuffer i lys

eik, speil med sidelys og spotter i taket

med dimmer. Det blir vegghengt toalett og

vannbåren varme i gulvet. Badet er flislagt,

hvor gulvet og veggen bak vasken leveres

i antrasittgrå og resten av veggene i matt

hvit. I taket er det en mørkegrå farge, som

gir et ekslusivt preg. Noen av leilighetene

får badekar som tilvalgsløsning.

56

57

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Gulvet i entreen blir i grønn linoleum,

sterkt nok til å ta i mot tusenvis av utesko og

gummistøvler. Resten av leiligheten får

hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett.

58

59

Illustrasjoner. Avvik kan forekomme.


TIGERGÅRDEN

EN GRØNN BAKGÅRD

ENSJØ TORG

Byggene i Tigergården vil forme en speilvendt L, og

dette gir flotte muligheter for en allsidig og spennende

bakgård. Bakgården blir terrassert med sittetrinn

mellom nivåene, som gir rom for at mange kan være

her samtidig. Den nederste delen blir bredere enn de

andre, og gir plass til lek og moro. Leilighetene på

bakkeplan får en hekk som skiller fellesområde. Her

blir det også gress, trær og busker. I syd vil uteområdene

grense til det offentlige gatetunet og bygges

med møblering, regnbed og gatetrær. For uteområdene

i vest blir skråningen over T-banen bevart, det

flatere utearealet opparbeides som eng/gressplen

med innplanting av trær.

Her blir det en kombinert lekog

treningsstasjon både små og

store kan ha glede av.

60

61


62

63

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


FELLESLOKALE

Av og til hender det at mennesker trenger mer plass enn de

har til rådighet i sin egen bolig. Dette har vi tatt hensyn til i

Tigergården – her bygger vi et eget felleslokale i første etasje,

tilgjengelig for alle beboerne. Dette blir med eget kjøkken og

WC, perfekt for alt fra barnebursdager til yogatimer.

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

64

65


JA TIL ET AKTIVT BYLIV!

Mennesker med mange jern i ilden

trenger bra med bodplass; og det får dere

i Tigergården. De fleste leilighetene som

ligger i tilknytning til glassgangen får

bod rett ved siden av inngangsdøren, de

andre får bod i enten kjeller, første eller

andre etasje. Sykkelen er et naturlig og

smart fremkomstmiddel for bymennesker,

og dette har vi også tatt hensyn til. Det

blir et eget sykkelverksted i 1. etasje,

dette kan også brukes som smørebod for

ski-entusiastene om vinteren. Det blir godt

med plass til sykkelparkering, med 365

sykkelparkeringsplasser hvor 37 av de er

for varesykkel. Det blir også ladeplasser

for el-sykkel. For folk som ønsker egen

bilplass blir det mulig å kjøpe parkeringsplass

i garasjekjelleren like ved.

66

67

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


68

69

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


TIGERGÅRDEN

ARKITEKTEN OG LANDSKAPSARKITEKTEN

VISJONEN

ENSJØ TORG

Med Tigergården ønsket vi ikke bare å utforme et vakkert

bygg, men et naboskap. Arkitektur er rammer for livet og vår

utfoldelse. Å legge til rette for at folk møtes, trives og blir

boende, er det viktigste arkitekturen gjør. Bokvalitet handler

om lys, luft og gode planløsninger, men også fleksibilitet til

å bli flere, kunne være for seg selv eller muligheten til å være

mange samlet. Å bo i en kompakt leilighet midt i byen, men

samtidig ha tilgang til lokaler for å ha 40-årslag med førti

gjester er en bokvalitet. Vi ønsker at folk skal ha mulighet til

å ha litt plasskrevende hobbyer selv om man bor i blokk, at

man kan få både og. Det å grave i jorda på taket eller mekke

på sykkelen i verkstedet gir kanskje akkurat den lille ekstra

friheten man trenger.

Leilighetene med sine sitteplasser i glassgangen håper vi vil

fungere som «trammen» på et rekkehus gjør; et sted for morgenkaffe,

potetskrelling, lek. Glassgangene er et arkitektonisk

grep som skal være en kvalitet utenifra også, det gir liv til

fasaden å se mennesker og farger oppover i etasjene.

Formen på bygget følger landskapets skålform, og trapper seg

opp fra sør til nord. Dette gir romslige og solfylte takterrasser.

Kampenpassasjen binder bygget til nærområdet, og bygget

danner en rygg for gårdsrommet som åpner seg mot sørvest

og gatetun.

På alle takflatene anlegges takhager for opphold, lek og

aktiviteter, med mulighet for dyrking av grønnsaker og blomster

i parseller. I takhagene varieres størrelsen på oppholdssonene

for ulike bruksbehov. Noe areal er også under tak.

Sonedelingen gjør at takhagene kan brukes av flere samtidig.

Takhagene er trukket inn fra fasadene med en blomstereng

langs kantene. Dette gir en florlett og blomsterrik innramming

som tiltrekker seg humler, bier og sommerfugler.

Tigergården skal være et frodig sted. Frodig med planter og

vekster, men også i fargevalg og materialitet. Fasadene er

kledd i korrugerte, kobberfarga plater som spiller på fargen på

de gamle murgårdene på Kampen og på det industrielle som

en gang preget Ensjø. I glassgangene gir trefinér varme og

fargene på bodene identitet.

Gode boliger i den stadig tettere byen må ha gode uteområder.

Det er utfordrende å løse dette i de tetteste områdene,

der uterommene lett blir trange og mørke. I Tigergården er

det lagt stor vekt på at felles utearealer skal ha ulikt innhold

for beboerne. Dette vil gi et tillegg til de private uteplassene

på balkonger eller terrasser. I fellesarealene er det rom for

samvær, dyrking og lek. På bakkeplan vil det bli en stor og

solfylt terrassert forhage i direkte forlengelse av kommunens

gatetun mot Gjøvikbanen, og på utearealene i nord vil eksisterende

vegetasjon bevares.

Bokvalitet i den tette, bærekraftige byen handler i stor grad

nettopp om kvaliteten på og samspillet mellom de halvprivate

fellesområdene. I Tigergården vil disse områdene by på overraskende

opplevelser og et rikt vegetasjonsbilde som et viktig

bidrag til visjonen om Oslo som den grønne og bærekraftige

storbyen.

Vi ønsker at folk skal ha mulighet til å ha litt

plasskrevende hobbyer selv om man bor i blokk,

at man kan få både og. Det å grave i jorda på taket eller

mekke på sykkelen i verkstedet.

70

Illustrasjon. Avvik kan forekomme. 71


ARKITEKTEN OG LANDSKAPSARKITEKTEN

ENSJØ TORG

CODE ARKITEKTUR

Code er et arkitektkontor med et vidt spekter av prosjekter i alle

skalaer, fra eneboliger til større leilighetsbygg, landskapsprosjekter og

byplanlegging, offentlig og privat.

Code arkitektur har blant annet vunnet Oslo bys arkitekturpris for

Ullevål tårn og besitter i dag solid kompetanse og gjennomføringsevne

innen planlegging, prosjektutvikling, byggprosjektering og

detaljering.

Kontoret ble etablert i 1997 og har base i Oslo, og med nærmere tretti

ansatte har vi et tverrfaglig og internasjonalt team. Utgangspunktet

for firmaets prosjektarbeid er å forene innovative ideer med pragmatiske

løsninger.

IN’BY LANDSKAPSARKITEKTUR

IN’BY er et tverrfaglig, frittstående konsulentfirma med kompetanse

innenfor byplanlegging, landskapsarkitektur, prosjektledelse og

stedsutvikling. Gjennom 30 år har IN’BY deltatt i ulike planleggingsog

rådgivningsprosjekter i Oslo, med hovedvekt på Oslo sentrum og

Groruddalen. Utenom hovedstadsområdet har kontoret hatt viktige

rådgivningsoppdrag for statlige fagmyndigheter innenfor trafikk, miljø

og stedsutvikling, og for by- og tettstedskommuner i hele Norge.

Vi består av ti medarbeidere: syv landskapsarkitekter/planleggere, en

sivilarkitekt/planlegger, en grafisk designer og en økonomikonsulent.

IN’BY har de siste ti årene hatt et økende engasjement i byggeprosjekter

for landskap, med hovedvekt på boliger, barnehager og skoler,

men også i større byromsprosjekter, i Oslo og Bergen, på Gjøvik og i

Nord-Norge.

72

73


LEILIGHETENE

TIGERGÅRDEN

Himmeltårnet

Takhagen

Ro i høyden

HIMMELT RNET

Leilighetene

74

75


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

2-ROMS

2roms

OPPGANG:

A

OPPGANG:

A

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

2-ROMS

2C

TYPE:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

BRA:

OPPGANG:

OPPGANG:

2C 2-ROMS

m 2 BRA:

Oppgang A

2-ROMS 44,4

Oppgang

OPPGANG: A

A

A

OPPGANG:

BRA:

TYPE:

44,5 A m

BRA 44,4 kvm

TYPE:

BRA

2 44,5 kvm

ANTALL ROM:

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift ANTALL ROM:

m 2 ANTALL

A

ROM:

44,4P-rom

43,5 2Ckvm

2E

Ikke P-rom tilgjengelig ANTALL ROM: boenhet

3-ROMS

3-ROMS

entré 2-ROMS 43,5 iht. teknisk kvmforskrift

4,1 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. BRA:

2-ROMS

Etasje: teknisk 3, forskrift 4, 5, 6 og 7

BRA:

Etasje:

TYPE:

8

TYPE:

TYPE:

m 2 TYPE:

44,4

44,5 m tek.rom 2E

entré

0,8 m²

3A.1

2 4,1 m² 3A.1

2E

BRA:

BRA:

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

44,5 m 2 entré

BRA:

tek.rom BRA:

44,5 m

0,8 m²

sportsbod

2 4,1 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift sportsbod

Leilighetsnr.

m 67,6

2

entré

Leilighetsnr.

67,6

m 2 1,7 m²

1,7 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

tek.rom

4,1 m²

0,9 m²

A0304

A0804

tek.rom

0,8 m²

entré

Luftebalkong 4,6 kvm

entré

Balkong 6,4 kvm

4,1 m²

4,1 m²

entré

4,1 m² tek.rom

OPPGANG:

0,9 m²

soverom entré

tek.rom

soverom entré

tek.rom

A0404 OPPGANG:

6,7 m² 8,6 m²

6,7 m² 8,6 m²

0,9 m²

A

0,9 m²

bad

Balkong ANTALL

A 6,3 ROM: kvm

3,5 m²

ANTALL ROM:

2-ROMS

bad

A0504 2-ROMS

TYPE:

3,5 m²

TYPE:

Balkong 2C 7,7 kvm

bad

2C

3,5 m²

BRA:

bad

3,5 m²

BRA:

N

bad

m 2 bad

44,4

3,5 m²

3,5 m²

A0604

44,4 m 2 bad

kjøkken / stue N N bad

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

Balkong 6,3 kvm

5,1 m²

22,7 m² N 5,1 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

N

entré

4,1 m²

bad

entré

kjøkken / stue

3,5 m²

4,1 m²

A0704

tek.rom

22,7 m²

kjøkken / stue

0,8 m²

tek.rom

22,7 m²

kjøkken / stue

Balkong 7,7 kvm

0,8 m²

soverom

22,7 m²

N

N

kjøkken / stue

10,2 m²

22,7 m²

kjøkken / stue

tek.rom / bod

tek.rom / bod soverom

13.

22,7 m²

3,3 m²

3,3 m²

10,2 m²

soverom

soverom 12.

11.

balkong

10,2 m²

10,2 m²

13.

10.

type 2C.3

9.

12.

8.

7,7 m 2

soverom

11.

N

N

10.

7.

13.

6.

kjøkken / stue

10,2 m²

9.

balkong

12.

8.

5.

6,4 m²

11.

bad

balkong

22,7 m²

7.

4.

balkong

10.

3,5 m²

soverom

6.

3.

type 2C.3

6,4 m²

9.

bad

2.

8.

7,7 m 2

5.

10,2 m²

3,5 m²

4.

kjøkken / stue

kjøkken / stue

7.

1.

3.

6.

27,0 m²

2.

27,0 m²

5.

13.

13.

1.

4.

12.

12.

3.

11.

balkong

soverom

balkong

11.

2.

10.

10.

1.

N

type 2C.3

10,2 m²

6,4 m²

9.

9.

8.

7,7 m 2

8.

N7.

7.

kjøkken / stue

6.

6.

22,7 m²

5.

5.

kjøkken / stue

4.

4.

22,7 m²

3.

13.

3.

13.

2.

12.

2.

omriss luftebalkong 2C.12.

1.

11.

1.

11.

soverom

soverom

10.

10.

9.

soverom

9.

omriss balkong 2C.2

13,4 m²

balkong

13,4 m²

8.

10,2 m²

8.

6,4 m²

N

7.

soverom

7.

0 1 2 3 4 5 m

6.

10,2 m²

6.

omriss luftebalkong 2C.1

N

5.

5.

0 1 2 3 4 5 m

4.

balkong

4.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3.

type 2C.3

3.

2E A0804 Plan 08 44,5 m² 43,5 m² balkong 6,4 m²

omriss balkong 2C.2

2.

balkong

2.

7,7 m 2

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

type 2C.3

1.

1.

2E A0804 Plan 08 Ensjø 44,5 torg m² oppgang 43,5 m² A balkong 6,4 m² DEFINISJONER:

7,7 m 2

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

omriss luftebalkong 2C.1

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, veggers søyler og innside. innredningsenheter.

vil sjakten 44,5 m 2 CLA

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

omriss balkong 2C.2

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 44,5 m

terrasse

terrasse

2 CLA

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM * NS3940: (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

2012 Areal- og volumberegninger av

2E

RHB

2C.1 A0304 Plan 03 44,4 m² 43,5 m² luftebalkong 15,9 4,6 m²

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:


N15,9 m²

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 2E

RHB

2C.2 A0404 Plan 04 44,4 m² 43,5 m² balkong 6,3 m²

0 1 2 3 4 5 m

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo

14.03.2019 1

00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

2C.3 A0504 Plan 05 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

N

ype Leilighet Etasje BRA omriss P-romluftebalkong Uteplass 2C.1

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

Areal

tlf 40 00 64 00

0 1 2 14.03.20193 1 4 5 m

2C.2 A0604 Plan 06 44,4 m² 43,5 m² balkong 6,3 m²

C.1 A0304 Plan 03 44,4 m² omriss 43,5 omriss luftebalkong m²

2C.1 2C.2 luftebalkong 4,6 m²

2C.3 A0704 Plan 07 44,4 m² 43,5 m² balkong N 7,7 m²

C.2 A0404 Plan 04 44,4 m² omriss 43,5 balkong m² 2C.2 balkong 6,3 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

C.3 A0504 Plan 05 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

2E A0804 Plan 08 44,5 m² 43,5 m² balkong 6,4 m²

C.2 A0604 Plan 06 44,4 m² 43,5 m² balkong 6,3 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

C.3 A0704 Plan 07 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

2C.1 A0304 Plan 03 44,4 m² 43,5 m² luftebalkong 4,6 m²

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

N

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. N

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Det brukes

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

BRA:

Tegner:

Ensjø

2C.2 Type Leilighet torg

A0404 Etasje oppgang

Plan BRA A

04 44,4 m² 43,5 m² balkong P-rom Uteplass Areal DEFINISJONER:

6,3 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

2C.1 A0304 Plan 03 44,4 m² 43,5 m² luftebalkong 4,6 Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

P-rom er måleverdige rom som benyttes N til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 44,4 m 2

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

2C.3 A0504 Plan 05 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

TIGERGÅRDEN

CLA

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

2C.2 A0404 Plan 04 44,4 m² 43,5 m² balkong 6,3 0 1 2 3 4 langt opphold. 5 m I samsvar med opparbeidet praksis skal

bli S-ROM (ikke P-ROM).

BRA:

Tegner:

2C.1 bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

Leilighetstype:

Kontroll:

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

TIGERGÅRDEN

2C.3 A0304 2C.2 A0504 Plan A0604 Plan 03 05 44,4 44,4 m² Plan m² 43,506 m² luftebalkong 44,4 m² 4,6 43,5 m² m² balkong Type6,3 Leilighet m² Etasje BRA P-rom

43,5 m² balkong 7,7 m²

N Uteplass Areal

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 44,5 m 2 CLA

2C.2 2C.2 A0404 A0604 Plan Plan 04 06 44,4 44,4 m²

m² 43,5 m² balkong 6,3 m²

0 1 2 3 4 uavhengig 5 m av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Definisjoner og beregninger er basert på:

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

2C.3 A0704 Plan 07 43,5 m² 44,4 balkong m² 43,5 6,3 m² balkong sjakter, søyler 2E og innredningsenheter.

7,7 m² A0804 Plan 08 44,5 m² 43,5 m² balkong 6,4 m²

sjakter, etc.)

2C.3 A0504 Plan 05 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

2C

RHB

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

2C.3 A0704 Plan 07 44,4 m² 43,5 m² balkong 7,7 m²

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 44,4 m 2

bygninger.

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

2C.2 A0604 Plan 06 44,4 m² 43,5 m² balkong 6,3 m²

CLA

N

N

Definisjoner og beregninger er basert på:

Dato:

Rev.:

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

2C.3 A0704 Plan 07 Ensjø 44,4 m² torg oppgang 43,5 Ensjø m² A torg balkong oppgang 7,7 m² A DEFINISJONER: DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

2E

RHB

vil man ikke få BRA ved å summere arealene P-rom er rom måleverdige for rom som benyttes til kort eller Postboks Antall rom: 1175, P-rom Sentrum, Målestokk: er måleverdige 0 0157 rom Oslo som 1benyttes til kort 2eller

3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 m

veileder basert på NS 3940.

bygninger.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

14.03.2019 2 3 1 4 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt Bruksareal opphold. I samsvar (BRA) med for opparbeidet en bruksenhet praksis skal er det arealet av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter Definisjoner går gjennom leiligheten, og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

2-ROMS tlf 40

langt

00

opphold.

1 : 100 64 (A4) 00I samsvar med opparbeidet praksis skal

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Dato:

Rev.:

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene * betjener. til NS3940: kort eller Det brukes 2012 Areal- Antall rom: og volumberegninger Målestokk: det

Bruksareal av ikke trekkes for sjakter som går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som ligger innenfor

sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. 2C

RHB 2-ROMS

omsluttende vegger. I

1 : 100 (A4)

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS

BRA

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I kategori samsvar medregnes på sjakter opparbeidet areal som rommet praksis av vegger, sjaktene skal rør og ledninger,

Postboks 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

ligger

BRA:

Tegner:

Type Leilighet Etasje BRA P-rom det ikke Uteplass bygninger.

mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke Areal P-ROM). 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

Lakkegata TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN TIGERGÅRDEN

76

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

77

14.03.2019 1

sjakter, søyler og innredningsenheter.

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

53, 0187 Oslo

sjakter, 44,4 m 2 samme CLA kategori på sjakter som rommet

sjakter,

sjaktene

søyler

ligger

og innredningsenheter.

BRA:

Tegner: samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner: tlf 40 00 64 00

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme Dato:

Rev.:

bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

3A.1 A0104 Plan vil man 01 ikke få BRA ved 67,6 å summere m² arealene rom 63,7 for mot. m² Går sjakten mot terrasse bod blir det S-ROM * Bruk (ikke P-ROM). av 15,9 arealbetegnelser m² ved omsetning mot. av bolig. Går sjakten En mot bod

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og P-ROM basert veileder vil på: sjakten basert på NS 44,43940.

m 2 CLA Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 44,4 m

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom, veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM * NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

14.03.2019 1

2

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende CLADer sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 44,5 m 2 CLA

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

tlf 40 00 64 00

2C

bli RHB S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger. vil man ikke få BRA ved å summere arealene Leilighetstype: rom for Kontroll:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter,

Ensjø

etc.)

torg oppgang Definisjoner A rom. og beregninger For å få er BRA, basert på: må man legge til arealer DEFINISJONER:

Ensjø Leilighetstype: torg oppgang Kontroll: A

DEFINISJONER:

* NS3940:

Dato: av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

Rev.:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 2C

RHB Definisjoner og beregninger er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder sjakter, basert etc.) på NS 3940.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

14.03.2019 Bruksareal (BRA)

* NS3940: 1 for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet av

av

etc.)

2C

RHB * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) 2E for en bruksenhet er det RHB arealet av

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

2roms

2-ROMS

2E


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

2-ROMS

2D

60,7

2roms

Oppgang

BRA

A

P-romA

OPPGANG: TYPE:

OPPGANG:

m 2 m 2

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

Etasje: 2-ROMS

BRA: 8

2-ROMS

TYPE:

OPPGANG:

TYPE:

2D

2D

BRA:

BRA:

Leilighetsnr.

60,7

60,7

A0803

A

ANTALL ROM:

A

2-ROMS

60,7 kvm

2D

59,9 kvm

60,7

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3E

65,8

entré

8,6 m²

entré

8,6 m²

entré

8,6 m²

ANTALL ROM:

TYPE:

entré

8,6 m²

BRA:

OPPGANG:

A

3-ROMS

m 2 m 2

m 2 m 2

3A.1

67,6

m 2

sportsbod

1,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3roms

3-ROMS

3E

Oppgang

BRA

65,8

OPPGANG:

OPPGANG:

P-rom A

A

A

ANTALL ROM:

Etasje: 3

ANTALL ROM:

3-ROMS

3-ROMS

TYPE:

TYPE:

3E

3E

BRA:

Leilighetsnr.

BRA:

65,8

65,8

A0305

65,8 kvm

m 2 m 2

62,9 kvm

sportsbod

1,7 m²

terrasse

20,0 m²

Balkong 6,7 kvm

m 2 m 2

m 2 m 2

bad

tek.rom/bod 4,6 m²

3,4 m² bad

4,6 m²

bad

4,6 m²

soverom

6,7 m²

entré

8,6 m²

bad

4,6 m²

terrasse

20,0 m²

Markterrasse 20 kvm

soverom

6,7 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

entré

8,6 m²

terrasse

20,0 m²

terrasse

20,0 m²

soverom

6,7 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

Type Leilighet Etasje BRA

2D A0803 Plan 08 60,7 m²

N

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

2.

1.

2D A0803 Plan 08 60,7 m² 59,9 m² balkong 6,7 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

2D A0803 Plan 08 Ensjø 60,7 torg m² oppgang 59,9 m² A balkong 6,7 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

P-rom

59,9 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

Type Leilighet Etasje BRA

2D A0803 Plan 08 60,7 m²

Uteplass Areal

balkong 6,7 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo Type Leilighet Etasje BRA

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo3A.1 tlf 40 00 64 00

A0104 Plan 01 67,6 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

N

P-rom

59,9 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

soverom

10,4 m²

soverom

10,4 m²

balkong

6,7 m²

balkong

6,7 m²

13.

12.

11.

10.

tek.rom/bod

3,4 m²

tek.rom/bod

3,4 m²

DEFINISJONER:

kjøkken / stue

30,0 m²

kjøkken / stue

N 30,0 m²

soverom

10,4 m²

balkong

6,7 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

kjøkken / stue

30,0 m²

DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som Søyle

bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

60,7

CLA

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 60,7

CLA

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

2D

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 2D

RHB

bygninger. veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

0 1 2 3 4 5 m

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

bad

5,1 m²

N

kjøkken / stue

27,0 m²

N

terrasse

15,9 m²

TIGERGÅRDEN

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

2-ROMS

(A4)

BRA

Type

medregnes

Areal Leilighet

areal av vegger, rør

Etasje

og ledninger,

BRAdet ikke trekkes P-rom for sjakter som Uteplass går gjennom leiligheten, Areal

1 : 100

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter,

3E

søyler og innredningsenheter.

A0305 Plan 03 65,8 m² samme kategori 62,9 på m² sjakter som terrasse rommet sjaktene ligger 20,0 m² BRA:

Tegner:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 60,7

CLA

N

veggers innside. (Der tegninger opplyser

DEFINISJONER:

Ensjø

arealer pr rom,

torg oppgang bli S-ROM (ikke P-ROM). A

DEFINISJONER:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

P-rom er måleverdige 0 rom som 1Leilighetstype:

benyttes til kort 2eller

Kontroll: 3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet Definisjoner er det og beregninger arealet av er basert på:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

sjakter, etc.)

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor * NS3940: omsluttende 2012 Areal- vegger. og volumberegninger I

det ikke trekkes av for sjakter som 2D går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som ligger RHB innenfor

2-ROMS

omsluttende vegger. I

1 : det 100 ikke (A4) trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, bygninger. rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

P-romTIGERGÅRDEN

sjakter, Uteplass 78

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

søyler og innredningsenheter. Areal

Type Lakkegata 53, 0187 Oslo

samme kategori på sjakter som Dato: rommet

Leilighet sjakter,

sjaktene

søyler

ligger

og Etasje innredningsenheter.

Rev.:

BRA P-rom Uteplass Areal

BRA:

Tegner: samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

63,7 m² terrasse 15,9 Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Nettoareal (NTA) er begrenset veileder av de m²

mot. Går sjakten mot bod

basert omsluttende på NS 3940.

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot bod blir det

15,9

S-ROM


(ikke P-ROM).

Der sjakten ligger mellom S-ROM

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

14.03.2019 og P-ROM

Nettoareal

vil sjakten

(NTA) er begrenset

1 60,7 av de omsluttende CLADer sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 65,8

CLA

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

tlf 40 00 64 00

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger, DEFINISJONER:

rom. For å få BRA, Ensjø må man legge Leilighetstype: torg til arealer oppgang av vegger, Kontroll: A

DEFINISJONER:

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet av

av

etc.)

2D

RHB * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) 3E for en bruksenhet er det RHB arealet av

Uteplass

balkong 6,7 m²

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Ensjø torg oppgang A

soverom

10,4 m²

balkong

6,7 m²

N

N

tek.rom/bod

3,4 m²

kjøkken / stue

30,0 m²

0 1 2 3 4 5 m

kjøkken / stue

26,3 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

N

soverom

13,4 m²

soverom

6,7 m²

tek.rom

1,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

bad

4,7 m²

soverom

13,7 m²

entré

8,7 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

N

N

bad

5,1 m²

kjøkken / stue

27,0 m²

Søyle

Søyle

Søyle

soverom

6,7 m²

soverom

6,7 m²

soverom

13,7 m²

soverom

13,7 m²

kjøkken / stue

26,3 m²

DEFINISJONER:

tek.rom

1,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3E A0305 Plan 03 65,8 m² 62,9 m² terrasse 20,0 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3E A0305 Plan 03 Ensjø 65,8 torg m² oppgang 62,9 m² A terrasse 20,0 m² DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

TIGERGÅRDEN

terrasse

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

15,9 m²

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten 65,8

CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 65,8

CLA

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

3E

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 3E

RHB

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder 0 basert på NS 3940. 1 2 14.03.2019 3 14 5 m

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

tlf 40 00 64 00

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3E A0305 Plan 03 65,8 m² 62,9 m² terrasse 20,0 m²

N

Ensjø torg oppgang A

tek.rom / bod

3,3 m²

soverom

13,4 m²

kjøkken / stue

26,3 m²

kjøkken / stue

26,3 m²

Antall rom:

N

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

sjakter, etc.)

Målestokk:

tek.rom

1,2 m²

tek.rom

1,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

79

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

entré

8,7 m²

entré

8,7 m²

N

N

bad

4,7 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Definisjoner og beregninger er basert på:

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

bygninger.

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

soverom

13,7 m²

entré

8,7 m²

Antall rom:

3-ROMS

BRA:

65,8

Leilighetstype:

3E

N

Tegner:

CLA

Kontroll:

RHB

Dato:

Rev.:

14.03.2019 1

Målestokk:

1 : 100 (A4)


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

kjøkken / stue

33,5 m²

N

kjøkken / stue

33,5 m²

4

roms

OPPGANG: OPPGANG:

A

A

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3roms

OPPGANG: OPPGANG:

A

A

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

ANTALL ROM: ANTALL ROM:

Oppgang

BRA

TYPE:

P-rom

4-ROMS A4-ROMS

4G

TYPE:

87,5 kvm

4G

84,4 kvm

Etasje: BRA: BRA: 4, 5, 6, 7 og 8

87,5 87,5

Leilighetsnr.

A0405

Balkong 7,6 kvm

A0505

Balkong 4,5 + 13,1 kvm

OPPGANG:

OPPGANG:

A0605A

ANTALL

A

ROM:

Balkong 7,6 kvm

ANTALL ROM:

4-ROMS

4-ROMS

TYPE:

A0705

TYPE:

4G

Balkong 4G4,5 + 13,1 kvm

BRA:

BRA:

87,5 m 2

A0805 87,5 m 2

Balkong N 7,6 kvm N

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

N

A

3-ROMS

3A.1

67,6

3.

2.

1.

Søyle

omriss vegg i plan 4 til og med plan 8

omriss balkong 4G.2

soverom soverom

6,8 m² 6,8 m²

tek.rom

1,5 m²

soverom

9,3 m²

soverom kjøkken / kjøkken stue / stue

Omriss vegg plan 4 til 8

9,3 m² 33,5 m² 33,5 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

tek.rom

1,5

bad


5,1 m²

N

A

3-ROMS

3A.1

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4G.1 A0405 Plan 04 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m² soverom BRA: soverom

9,3 m² 9,3 m²

4G.2 A0505 Plan 05 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

m4G.1 67,6

2 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

m 2

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong bad 17,6 m² bad

2,8 m² 2,8 m²

4G.1 A0805 Plan 08 87,5 m² 84,4 m²

soverom soverom balkong 7,6 m²

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 m² 13,584,8 m² m² 13,5 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A1003 Plan 10 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

entré entré

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m² soverom entré

9,7 m² 9,7 m²

4G.2 A1303 Plan 13 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m² 6,7 m² 8,6 m²

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

soverom

13,5 m²

soverom

13,5 m²

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

bad

2,8 m²

bad

2,8 m²

entré

9,7 m²

entré

9,7 m²

Omriss vegg plan 4 til 8

Omriss vegg plan 9 til 13

Omriss vegg plan 9 til 13

balkong

type 4G.1

7,6 m²

sportsbod

1,7 m²

Omriss vegg plan 4 til 8

Omriss vegg plan 4 til 8

Omriss vegg plan 9 til 13

Omriss vegg plan 9 til 13

0 1 2 3 4 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

veggers innside. (Der

bad

tegninger opplyser badarealer pr rom,

vil man ikke få BRA ved å summere

4,7 m² 4,7

arealene


rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

sjakter, etc.)

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Definisjoner og beregninger er basert på:

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

bygninger.

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

tek.rom / bod

3,3 m²

Antall rom:

Leilighetstype:

4G

Dato:

N

4-ROMS

BRA:

87,5 m 2

ANTALL ANTALL ROM: ROM:

Oppgang

BRA

P-rom

TYPE: TYPE:

Etasje: BRA: BRA: 9, 10, 11, 12 og 13

soverom

6,7 m²

A1003

OPPGANG:

Balkong 7,6 kvm

Målestokk: OPPGANG:

A

1 : 100 (A4)

A

ANTALL ROM:

Tegner:

A1103

ANTALL ROM:

CLA

Kontroll: TYPE:

RHB TYPE:

4G

Rev.:

A1203 4G

BRA: bad

14.03.2019 1 5,1 m²

BRA:

Balkong 7,6 kvm

A4-ROMS

4G 4G

Leilighetsnr.

87,5 87,5

entré

8,6 m²

4-ROMS

Balkong 4-ROMS 4,5 + 13,1 kvm

87,5

87,5 m 2

A1303

87,8 kvm

84,8 kvm

A0903

Balkong 4,5 + 13,1 kvm

Balkong N4,5 + N13,1 kvm

sportsbod

1,7 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

3.

2.

1.

Søyle

omriss vegg i plan 4 til og med plan 8

omriss balkong 4G.2

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4G.1 A0405 Plan 04 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0505 Plan 05 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong bad 17,6 bad m²

2,8 m² 2,8 m²

4G.1 A0805 Plan 08 87,5 m²

soverom soverom 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 13,5 m² m² 13,5 84,8 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A1003 Plan 10 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1303 Plan 13 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

Ensjø torg oppgang A

soverom

13,5 m²

soverom

13,5 m²

TIGERGÅRDEN

soverom soverom

6,8 m² 6,8 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

bad

2,8 m²

bad

2,8 m²

soverom

9,3 m²

soverom

Omriss vegg plan 4 til 8

9,3 m²

Omriss vegg plan 4 til 8

kjøkken kjøkken

Omriss vegg

/ stue/ stue

plan 9 til 13

Omriss

33,5 m² 33,5 vegg plan m² 9 til 13

entré

9,7 m²

entré

9,7 m²

tek.rom tek.rom

1,5 m² 1,5 m²

soverom soverom

9,3 m² 9,3 m²

entré entré

9,7 m² 9,7 m²

DEFINISJONER:

balkong

type 4G.1

7,6 m²

Omriss vegg plan 4 til 8

Omriss vegg plan 4 til 8

Omriss vegg plan 9 til 13

Omriss vegg plan 9 til 13

0 1 2 3

P-rom er måleverdige rom

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakte

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

uavhengig av hva disse s

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakte

mot. Går sjakten mot bod

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

veggers innside.

bad(Der tegninger bad

Der sjakten ligger mellom

opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved

4,7 m² 4,7

å summere


arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Definisjoner og beregning

sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og

bygninger.

* Bruk av arealbetegnelse

veileder basert på NS 39

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

N

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

m 2 m 2

m 2 m 2

soverom

6,8 m²

soverom

6,8 m²

kjøkken / stue

33,5 m²

kjøkken / stue

33,5 m²

tek.rom

1,5 m²

tek.rom

1,5 m²

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

balkong balkong

type 4G.1type 4G.1

7,6 m² 7,6 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

kjøkken / stue

27,0 m²

soverom

13,4 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

N

1.

kjøkken / stue

27,0 m²

N

soverom

13,4 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

m 2 m 2

soverom

6,8 m²

soverom

6,8 m²

kjøkken / stue

33,5 m²

kjøkken / stue

33,5 m²

tek.rom

1,5 m²

tek.rom

1,5 m²

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

balkong balkong

type 4G.1 type 4G.1

7,6 m² 7,6 m²

6.

6.

5.

5.

4.

4.

3.

3.

Søyle

Søyle

Type Leilighet Type Leilighet Etasje Etasje BRA P-rom

BRA P-rom Uteplass Uteplass Areal Areal balkong

type 4G.1

4G.1 A0405 4G.1 Plan A0405 87,5 Plan m² 04 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong balkong

7,6 m² 7,6 m² 7,6 m²

type 4G.1

4G.2 A0505 4G.2 Plan A0505 87,5 Plan m² 05 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.1 A0605 4G.1 Plan A0605 87,5 Plan m² 06 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong 7,6 m² 7,6 m²

4G.2 A0705 4G.2 Plan A0705Søyle

87,5 Plan m² 07 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.1 A0805 4G.1 Plan A0805 Søyle

omriss 87,5 Plan vegg m² i 08 plan 4 til 87,5

84,4 og med m²

m² plan 8 84,4 balkong m² balkong 7,6 m² 7,6 m²

4G.2 A0903 4G.2 Plan A0903 omriss 87,8 Plan m² 09 87,8

84,8


m² 84,8 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

omriss vegg balkong i plan 4 4G.2 til og med plan 8

4G.1 A1003 4G.1 Plan A1003 87,8 Plan m² 10 87,8

84,8


m² 84,8 balkong m² balkong 7,6 m² 7,6 m²

omriss balkong 4G.2

4G.2 A1103 4G.2 Plan A1103 87,8 Plan m² 11 87,8

84,8


m² 84,8 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4G.1 4G.1 A1203 4G.1 A0405 A1203 Plan 04 87,5 87,8 Plan m² m² 12 84,4 m² 87,8

84,8 balkong m²

m² 84,8 balkong 7,6 m²

balkong 7,6 m² 7,6 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4G.2

4G.2 4G.1 A1303 A0405 4G.2 A0505

Plan Plan A1303 Plan 05 87,5

04 87,5 m² 87,8 Plan m²

13 84,4 m² 87,8 balkong

84,8


m² 84,8 17,6

balkong m²

84,4 m² balkong 7,6 m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.1 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0505 Plan 05 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4

Ensjø torg Ensjø m² balkong

oppgang torg oppgang 7,6 m²

4G.1 A0805 Plan 08 87,5 m²

A A

84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A0805 Plan 08 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.1 A1003 Plan 10 87,8 m²

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 m²

balkong 17,6 m²

4G.1 A1003 Plan

TIGERGÅRDEN

10 87,8 m² TIGERGÅRDEN

84,8 84,8 m² m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m²

84,8 84,8 m² m² balkong 17,6 m²

balkong Type 7,6 Leilighet m² Etasje BRA

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

4G.2 A1303 Plan 13 87,8 m² 84,8 m² 3A.1 balkong A0104 17,6 m² Plan 01 67,6 m²

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A1303 Plan 13 Ensjø 87,8 m² torg oppgang 84,8 m² A balkong 17,6 m²

2.

1.

omriss vegg omriss i plan 4 vegg til og i plan med 4 plan til og 8 med plan 8

omriss balkong omriss 4G.2 balkong 4G.2

terrasse

15,9 m²

Ensjø torg oppgang A

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

DEFINISJONER: DEFINISJONER:

N

2.

1.

N

N

0 1 2 3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 m

Antall rom:

Målestokk:

4-ROMS 4-ROMS1 : 100 (A4) 1 : 100 (A4)

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

BRA:

Tegner:

BRA:

Tegner:

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

87,5 87,5 CLA CLA

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet P-rom av er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

0 1 2 bruksenheten 3 som 4ligger innenfor 5 m omsluttende langt vegger. opphold. I I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

P-rom 80

N

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

0 1 2 sjakter, 3 Uteplass søyler 4 og innredningsenheter.

5 m Areal uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

63,7 m² terrasse 15,9 m²

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer Der sjakten pr rom, ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

DEFINISJONER:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene bli rom S-ROM for (ikke P-ROM).

Ensjø torg oppgang vil man ikke få A BRA ved å summere arealene rom for

P-rom rom. er måleverdige For å få rom BRA, som må benyttes man til kort legge eller til arealer Antall av vegger, rom: DEFINISJONER:

Målestokk:

Ensjø Leilighetstype: torg oppgang Kontroll: A

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det rom. arealet For av å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Definisjoner og beregninger er basert på: Leilighetstype:

Kontroll:

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I sjakter, etc.)

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.) det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA)

* NS3940: 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

det arealet av

av

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

N

4G

RHB

Antall rom:

Søyle

Søyle

omriss vegg omriss i plan vegg 4 til i plan og med 4 til plan og med 8 plan 8

terrasse omriss balkong omriss balkong 4G.2 4G.2

balkong

15,9 m²

type 4G.1

balkong 7,6 m²

type 4G.1

Type Leilighet Type Leilighet Etasje Etasje BRA BRA

P-rom P-rom Uteplass UteplassAreal

Areal 7,6 m²

4G.1 4G.1 A0405 A0405 Plan 04 Plan 87,5 04 m² 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong7,6 m² 7,6 m²

4G.2 4G.2 A0505 A0505 Plan Søyle 05 Plan 87,5 05 m² 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.1 4G.1 A0605 A0605 Plan Søyleomriss 06 Plan vegg 87,5 i 06 plan m² 4 til 87,5 og med 84,4

m² plan m² 8 84,4 balkong m² balkong7,6 m² 7,6 m²

4G.2 4G.2 A0705 A0705 Plan 07 Plan 87,5 07 m² 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

omriss omriss vegg balkong i plan 4 4G.2 til og med plan 8

4G.1 4G.1 A0805 A0805 Plan 08 Plan 87,5 08 m² 87,5

84,4


m² 84,4 balkong m² balkong7,6 m² 7,6 m²

omriss balkong 4G.2

4G.2 4G.2 A0903 A0903 Plan 09 Plan 87,8 09 m² 87,8

84,8


m² 84,8 balkong m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4G.1 4G.1 4G.1 A1003 A0405 A1003 Plan Plan 04 10 87,5 Plan m² 87,8 10 84,4 m² 87,8 balkong 84,8


m² 84,8 7,6 balkong m²

balkong7,6 m² 7,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

0 1 2 3 4 5 m

4G.2

4G.2 4G.2 A0505

A1103 A1103 Plan 05 87,5

Plan 11 Plan m²

87,8 11 84,4 m²

m² 87,8 balkong

84,8


m² 84,8 17,6

balkong m²

4G.1 A0405 Plan 04 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m² balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.1 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.2 A0505

4G.1 4G.1 Plan

A1203 A1203 05 87,5 m²

Plan 12 Plan 84,4

87,8 12 m²

87,8 balkong

84,8

m² 17,6

m² 84,8 m²

balkong balkong7,6 m² 7,6 m²

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A0605 Plan 06 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

4G.1 4G.2 A0805

A1303 A1303 Plan 08 87,5

Plan 13 Plan m²

87,8 13 84,4 m²

87,8 balkong

84,8


m² 84,8 7,6 m²

balkong balkong 17,6 m² 17,6 m²

4G.2 A0705 Plan 07 87,5 m² 84,4 m² balkong 17,6 m²

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

4G.1 A0805 Plan 08 87,5 m² 84,4 m² balkong 7,6 m²

N

N

4G.1 A1003 Plan 10 87,8 m²

Ensjø Ensjø

84,8 m²

torg oppgang torg

balkong

oppgang

7,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

4G.2 A0903 Plan 09 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 A m² A

DEFINISJONER:

DEFINISJONER:

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

N

4G.1 0 A1003 1Plan 10 87,8 2 m² 84,8 m² 3 balkong 4 7,6 m² 5 m

0 1 2 3 4 5 m

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m² 84,8 m² balkong 7,6 m²

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet P-rom av er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

4G.2 A1103 Plan 11 87,8 m² 84,8 m² balkong 17,6 m²

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

4G.2 A1303 Plan 13 87,8 m²

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. langt opphold. I I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 4-ROMS

4G.1 A1203 Plan 12 87,8 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

84,8 84,8 m² m² balkong 17,6 m²

balkong 7,6 m²

81

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

4G.2 A1303 Plan 13 sjakter, søyler og innredningsenheter.

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Ensjø 87,8 m² torg oppgang 84,8 m² A balkong 17,6 m² DEFINISJONER: sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: mot. Målestokk: Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt Nettoareal opphold. I samsvar (NTA) med er opparbeidet begrenset praksis av skal de omsluttende mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. Nettoareal I (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr Der rom, sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 87,5 87,5

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, veggers P-rom innside. er måleverdige (Der rom tegninger som benyttes opplyser til kort eller arealer pr Antall rom, rom:

Målestokk:

TIGERGÅRDEN

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

bli S-ROM (ikke P-ROM).

sjakter, søyler og innredningsenheter.

langt opphold. vil I man samsvar ikke med få opparbeidet BRA ved praksis å summere skal arealene rom bli for S-ROM (ikke P-ROM).

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

DEFINISJONER:

vil man det ikke ikke samme

trekkes få BRA kategori ved på sjakter å summere som rommet arealene sjaktene ligger rom for BRA:

Tegner:

rom. for For sjakter å få som BRA, går gjennom må man leiligheten, legge til arealer 4-ROMS av vegger, 1 : 100 (A4)

Leilighetstype:

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger,

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

de omsluttende

TIGERGÅRDEN

rom. uavhengig For å få av BRA, hva disse må sjaktene man betjener. legge til Det arealer brukes av vegger,

Definisjoner og beregninger er basert på:

Leilighetstype:

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 87,5

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller veggers innside. Antall (Der tegninger rom: opplyser arealer pr rom, samme Målestokk: kategori sjakter, på sjakter etc.) som rommet sjaktene ligger

BRA: Definisjoner Tegner: og

CLA

beregninger er basert på:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

sjakter, etc.) bli S-ROM (ikke P-ROM).

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

4G

N

N

Målestokk:

Målestokk:

1 : 100 (A4) 1 : 100 (A4)

Tegner:

Tegner:

CLA CLA

Kontroll:

Kontroll:

RHB


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ller

is skal

gheten,

rukes

ligger

-ROM).

jakten

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

4roms

OPPGANG:

BRA 104,4 kvm

OPPGANG:

A

P-rom ANTALL

A

ROM: 100,5 kvm

ANTALL ROM:

Etasje: 4-ROMS 9

4-ROMS

TYPE:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

3-ROMS

m 2 4J

3A.1 soverom entré

4J

6,6 m² 5,0 m²

BRA:

soverom entré

6,6 m² 5,0 m²

BRA:

soverom

BRA:

104,4 m 2 6,7 m²

m

67,6

2 m 2

soverom

6,7 m²

soverom

6,7 m²

kjøkken

kjøkken

17,2 m² 17,2 m²

soverom

kjøkken

17,2 m²

6,7 m²

takterrasse

21,2 m²

takterrasse

21,2 m²

bad

bad

2,8 m²

4,7 m²

bad

bad

2,8 m²

4,7 m²

bad

bad

2,8 m²

4,7 m²

soverom

bad

tek.rom / bod

12,7 m²

5,1 m²

3,1 m²

soverom

N

tek.rom / bod

12,7 m²

N

3,1 m²

soverom

tek.rom / bod

12,7 m²

3,1 m²

N

stue

37,9 m²

stue

37,9 m²

13.

13.

12.

12.

balkong

11.

11.

6,6 m²

10.

10.

balkong

9.

9.

6,6 m² stue

8.

8.

7.

37,9 m²

7.

6.

N

6.

5.

5.

4.

0 1 2 3 4 5 m

N

4.

3.

3.

2.

0 1 2 3 4 5 m

2.

P-rom Uteplass Areal

1.

1.

100,5 m² uteplass 27,8 m²

P-rom Uteplass Areal

Ensjø torg oppgang 100,5 m² A uteplass 27,8 m² DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten 104,4m 2 CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom

veggers og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 104,4m 2 CLA

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

4J

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 4J

RHB

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

Lakkegata

14.03.2019 1

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 balkong 1

tlf 40 00 64 00

6,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

P-rom Uteplass Areal

100,5 m² uteplass 27,8 m²

DEFINISJONER:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

1 : 100 (A4)

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass 82 uavhengig Areal av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Tegner:

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

CLA

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse mot. 15,9 Går sjakten m² mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 104,4m 2

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

Kontroll:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og Bruksareal volumberegninger (BRA) for av en bruksenhet er det arealet av

TYPE:

BRA:

Leilighetsnr. 104,4

takterrasse

21,2 m²

N

Antall rom:

A

4-ROMS

BRA:

104,4m 2

Leilighetstype:

4J

4-ROMS Oppgang

4J

104,4

A0901

Type Leilighet Etasje BRA

4J A0901 Plan 09 104,4 m²

Type Leilighet Etasje BRA

4J A0901 Plan 09 104,4 m²

N

Type Leilighet Etasje BRA

4J A0901 Plan 09 104,4 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

RHB

A

Takterrasse 21,2 kvm

Balkong 6,6 kvm

soverom

6,6 m²

entré

5,0 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

N

A

3-ROMS

3A.1

67,6

takterrasse

21,2 m²

kjøkken / stue

27,0 m²

N

m 2

entré

8,6 m²

terrasse

15,9 m²

sportsbod

1,7 m²

soverom

13,4 m²

0 1 2 Målestokk: 3 4 5 m

1 : 100 (A4)

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

Tegner:

3A.1 A0104 Plan 01

CLA

67,6 m² 63,7 m²

Ensjø Kontroll: torg oppgang A

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

tek.rom / bod

3,3 m²

Uteplass Areal

terrasse 15,9 m²

Antall rom:

N

Målestokk:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

4roms

A

4-ROMS

Oppgang

4I

OPPGANG:

OPPGANG:

BRA A TYPE:

BRA: ANTALL

A

ROM:

ANTALL ROM:

P-rom 4-ROMS 103,4 kvm

105,0

OPPGANG:

ANTALL ROM:

A

4-ROMS

105,0 kvm

4I

sportsbod

0,9 m²

sportsbod

0,9 m²

soverom

entré soverom

m

4-ROMS

2 13,5 m²

5,7 m² 7,5 m²

sportsbod

Etasje: TYPE: BRA: 8

0,9 m²

sportsbod soverom

entré soverom

TYPE:

0,9 m²

4I 105,0 m

4I

2 13,5 m²

5,7 m² 7,5 m²

BRA:

soverom

entré soverom

BRA:

105,0 m 2 13,5 m²

5,7 m² 7,5 m²

soverom

entré soverom

105,0 m 13,5 m²

5,7 m² 7,5 m²

Leilighetsnr.

2 sportsbod

1,7 m²

A0802

Balkong 6,4 kvm

soverom entré

tv−stue

6,7 m² 8,6 m²

tv−stue

9,0 m²

9,0 m²

tv−stue

9,0 m²

tv−stue

9,0 m²

gang

2,3 m²

gang

gang

2,3 m²

bad 2,3 m²

2,8 m²

bad

bad

2,8 m²

bad

gang

tek.rom 2,8 m² 4,7 m² 2,3 m²

1,0 m²

bad

tek.rom

4,7 m²

1,0 m²

bad

N bad

tek.rom bad

4,7 m²

5,1 m²

1,0 m² 2,8 m²

N

bad

tek.rom

N

4,7 m²

1,0 m²

kjøkken / stue

39,7 m²

kjøkken / stue

N

39,7 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

kjøkken / stue

39,7 m²

kjøkken / stue

soverom

39,7 m²

13.

12.

7,9 m²

soverom

11.

10.

kjøkken / stue

7,9 m²

9.

27,0 Søyle m²

8.

13.

7.

Søyle

12.

6.

11.

5.

10.

4.

9.

3.

8.

2.

7.

balkong

1.

6.

6,4 m²

5.

balkong

4.

6,4 m²

3.

2.

soverom

1.

soverom

7,9 m²

13,4 m²

N

0 1 2 3 4 soverom

5 m

Søyle

N

0 1 2 3 4 5 m

7,9 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4I A0802 Plan 08 105,0 m² 103,4 m² balkong 6,4 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4I A0802 Plan 08 Ensjø 105,0 torg m² oppgang 103,4 m² Søyle A balkong 6,4 m² DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

uavhengig

sjakter, Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes vil sjakten 105,0m 2 CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori balkong

S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

terrasse

veggers Definisjoner ligger 6,4 mellom og beregninger

m² S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 105,0m 2 CLA

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

4I

RHB

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

15,9 m²

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 4I

RHB

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940. balkong

Lakkegata

14.03.2019 1

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

6,4 m²

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

tlf 40 00 64 00

N

0 1 2 3 4 5 m

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4I A0802 Plan 08 105,0 m² 103,4 m² balkong 6,4 m²

0 1 2 3 4 5 m

TypeEnsjø Leilighet torg Etasje oppgang BRA A P-rom Uteplass DEFINISJONER:

Areal

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

4I A0802 Plan 08 105,0 m² 103,4 m² balkong Bruksareal 6,4 m² (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA

TIGERGÅRDEN

Nmedregnes areal av vegger, rør og ledninger,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Ensjø torg oppgang A

sjakter, søyler og innredningsenheter. DEFINISJONER: samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

0 1 2 3 4 5 m

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 105,0m 2

Antall rom:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet det arealet av

CLA

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende bli S-ROM (ikke vegger. P-ROM). I

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

rom. For å få BRA, må man legge 83 til arealer av vegger,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Leilighetstype:

Det brukes

Kontroll:

sjakter, søyler og innredningsenheter. Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

* NS3940: 2012 Areal- og mot. volumberegninger Går sjakten mot av bod blir det S-ROM 4I (ikke P-ROM). RHB

Nettoareal (NTA) er begrenset av de bygninger. omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 105,0m 2

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Lakkegata 53, 0187 Oslo

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Dato:

Rev.:

vil man ikke få BRA ved å summere * arealene Bruk av arealbetegnelser rom for ved omsetning av bolig. En

DEFINISJONER: Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

rom. For å få BRA, må man legge til veileder arealer basert av vegger, på NS 3940.

Leilighetstype:

Definisjoner og beregninger er basert på: 14.03.2019 1

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk: sjakter, etc.)

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av tlf 40 00 64 00

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

4I

Målestokk:

1 : 100 (A4)

Tegner:

CLA

Kontroll:

RHB


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

verom

0 m²

lkong

e 4K.1

3 m²

5 m

rt eller

ksis skal

leiligheten,

et brukes

ene ligger

e P-ROM).

vil sjakten

av

4roms

Oppgang

OPPGANG:

A

A

TYPE:

OPPGANG:

A

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

4-ROMS

4K

OPPGANG:

A

OPPGANG:

ANTALL ROM:

4-ROMS A

13.

ANTALL ROM:

12.

N

BRA:

11.

13.

10.

ANTALL ROM: m 2 12.

BRA 107,2 kvm

9.

107,2

TYPE:

ANTALL ROM:

BRA: 123,7 kvm ANTALL ROM:

utleie

11.

4-ROMS

OPPGANG:

8.

25,7 m²

10.

TYPE:

7.

9.

6.

P-rom 98,7 kvm

A

5.

m

3-ROMS

3-ROMS

4.

ANTALL ROM:

4K

2 8.

P-rom 123,7 117,6 4L kvm 5-ROMS + utleie

TYPE:

7.

entré

6.

3.

5.

2.

Etasje: 9, 10, 11, 12 og 13

BRA:

3,9 m²

4.

TYPE:

4K

Etasje: 10, 11, 12 og 13

3.

1.

TYPE:

TYPE:

2.

4-ROMS

N

BRA:

m

3A.1

3A.1

2

1.

TYPE:

N

123,7 4L

BRA:

entré

entré

4K

107,2 m 2 3,9 m²

tek.rom

7,5 m²

BRA:

1,5 m²

107,2 m 2

BRA:

BRA:

N

BRA:

Leilighetsnr.

sportsbod

sportsbod

67,6 m 67,6

2

107,2

Leilighetsnr. 123,7 m

m 2 1,7 m²

1,7 m²

2

entré

soverom

m 2 tek.rom

tek.rom / bod

OPPGANG:

4,5 m²

entré 7,3 m²

5,4 m²

3,9 1,5 m²

OPPGANG:

bad

A0902

4,6 m²

A1001 A

ANTALL

A

ROM:

utleie entré

soverom

Balkong 7,8 + 7,3 kvm

Balkong 6,4 kvm

25,7 m² 4,5 m²

ANTALL ROM:

utleie

tek.rom

7,3 m²

5-ROMS + utleie

25,7 m² bod

1,5 m²

soverom entré

soverom

5-ROMS + utleie

entré

bod

entré

TYPE:

1,4 m²

entré

1,6 m²

6,7 m² 7,5 m² 8,6 m²

7,5 m² A1101

TYPE: 6,7 m² 8,6 m²

A1002

4L

gang entré

soverom

entré

soverom

4L

7,6 m² 4,5 m²

7,3 m²

7,5 m²

Balkong 6,6 kvm

bod

10,9 m²

Balkong 13,2 kvm

BRA:

bad

1,4 m²

3,5 m²

tek.rom / bod

BRA:

123,7 m 2

5,4 m²

entré

gang

kjøkken / stue

tek.rom / bod

123,7 m 2 3,9 m²

soverom

A1201

42,1 m²

bad

entré

7,6 m²

A1102

5,4 m²

10,9 m²

tek.rom / bod

4,6 m²

3,9 m²

gang

bod

5,4 m²

3,5 m²

Balkong 6,4 kvm

bad

tek.rom bad

Balkong 7,8 + 7,3 kvm

1,4 m²

1,5 m² 4,7 m²

4,6 m²

tek.rom

bad

1,5 m²

gang

entré

soverom

soverom

4,6 m²

A1301

bod

4,5 m²

7,3 m²

7,6 m²

10,9 m²

bad

1,6 m²

bad

entré

soverom bad

A1202

4,5 m²

7,3 m²

5,1 m²

Balkong 5,1 6,6 m² kvm

4,7 m²

Balkong 13,2 kvm

bad

soverom

N

bod

soverom

soverom 3,5 m²

8,0 m²

14,5 m²

8,6 m²

bod

1,4 m²

bod

kjøkken / stue

1,6 m²

1,4 m²

gang

bad

bod

soverom

42,1 m²

7,6 m²

A1302

10,9 m²

4,7 m²

gang

1,6 m²

soverom

gang

N

7,6 m²

10,9 m²

3,5 m²

Balkong 7,8 + 7,3 kvm

balkong

balkong

type 4K.1

type 4K.1

tek.rom / bod

tek.rom / bod

7,8 m²

7,3 m²

bad

kjøkken / stue

3,5 m² 3,3 m²

3,3 m²

bad

41,1 m²

bad

4,7 m²

bad

3,5 m²

kjøkken / stue

N

4,7 m²

N

N

42,1 m²

kjøkken / stue

kjøkken / stue

41,1 m²

42,1 m²

gang soverom

13.

N

soverom

soverom

omriss balkong 4K.2

3,5 8,0 m²

12.

gang

14,5 m²

8,6 m²

11.

N

10.

3,5 m²

kjøkken / stue

9.

kjøkken / stue

8.

kjøkken / stue

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

27,0 m²

27,0 m²

7.

4K.1 A0902 Plan 09 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

kjøkken / stue

41,1 m²

6.

13.

balkong

N

balkong

5.

12.

4K.2 A1002 Plan 10 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

41,1 m²

type 0 4K.1 1 2 3 4 5 m

type 4K.1

4.

11.

kjøkken / stue

4K.1 A1102 Plan 11 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

7,8 m²

7,3 m²

3.

10.

41,1 m²

4K.2 A1202 Plan 12 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

2.

9.

8.

4K.1 A1302 Plan 13 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

1.

7.

6.

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

5.

13.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

soverom

4.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

12.

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

13.

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

13.

3.

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

11.

7,3 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

12.

12.

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

2.

10.

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

soverom

11.

11.

1.

9.

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

soverom

soverom

10.

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom 10. S-ROM og P-ROM vil sjakten 107,2m 2 CLA soverom

soverom

8.

8,0 m²

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

9.

omriss balkong 4K.2

bli S-ROM (ikke P-ROM). 9. soverom

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

13,4 m²

7.

14,5 m²

8,6 m²

13,4 m²

8.

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

8.

soverom

soverom Leilighetstype:

Kontroll:

6.

Definisjoner og beregninger er basert på:

7.

sjakter, etc.)

8,0 m²

soverom

* NS3940: 2012 Areal-7.

og volumberegninger av

5.

4K

RHB

6.

14,5 m²

8,6 m²

bygninger.

6.

4.

7,3 m²

5.

Lakkegata 53, 0187 Oslo

5.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Dato:

Rev.:

soverom

3.

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

4.

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 4. 3940.

2.

7,3 m²

4K.1 A0902 Plan 09 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

14.03.2019 1

3.

tlf 40 00 64 00

3.

N

soverom

1.

2.

4K.2 A1002 Plan 10 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 2. m²

0 1 2 3 4 5 m

7,3 m²

1.

4K.1 A1102 Plan 11 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 1. m²

balkong

omriss balkong 4L.2 balkong

balkong

4K.2 A1202 Plan 12 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

type 4K.1

type 4K.1

type 4L.1

soverom

balkong

4K.1 A1302 Plan 13 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m² balkong

7,8 m²

7,3 m²

6,4 m²

7,3 m²

type 4K.1

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER: type 4K.1

omriss balkong 4L.2

balkong

7,8 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal 7,3 (BRA) for en m² bruksenhet er det arealet av

type 4L.1

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

omriss balkong 4L.2 omriss balkong 4L.2

balkong

balkong

6,4 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

sjakter, søyler

terrasse

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

og innredningsenheter.

terrasse

type 4L.1

type 4L.1

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) 15,9 er begrenset m² av de omsluttende

m 15,9 m²

6,4 m²

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 107,2 2 CLA

6,4 m²

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

4K

RHB

bygninger.

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

omriss balkong 4L.2

balkong

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

tlf 40 00 64 00

Ntype 4L.1

Type Leilighet Type LeilighetEtasje BRA P-rom P-rom Uteplass Uteplass Areal Areal

N

omriss balkong 4K.2

4L.1 A1001 Plan 10 m² 117,6 m² balkong 6,4 m²

0 1 2 3 4 5 m

N

6,4 m²

4L.1 TypeA1001 Leilighet Plan Etasje 10 BRA123,7 P-rom m² 117,6 Uteplass m² Areal balkong 6,4 m²

0 1 2 3 4 5 m

4L.2 A1101 Plan 11 123,7 m² 117,6 m² balkong 6,6 m²

4L.1 A1001 10 123,7 m² 117,6 m² balkong 6,4 m²

0 1 2 3 4 5 m

omriss balkong 4K.2

4L.2 A1101 4L.1 A1201Plan Plan 112 123,7 m² m² 117,6 117,6 m² balkong m² balkong 6,4 m² 6,6 m²

4L.2 A1101 Plan 11 123,7 m² 117,6 m² balkong 6,6 m²

4L.1 4L.2 A1301 Plan 13 m² 117,6 m² balkong 6,6 m²

4L.1A1201 Plan 12 12123,7123,7 m² 117,6 m² m² 117,6 balkong m² 6,4 balkong m²

6,4 m²

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4L.2 4L.2A1301 Plan 13 13 Ensjø 123,7 123,7 torg m² oppgang 117,6 m² m² 117,6 A balkong m² 6,6 balkong m² DEFINISJONER:

6,6 m²

4L.1 A1001 Plan 10 123,7 m² 117,6 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal

balkong

(BRA) for en bruksenhet

6,4

er det


arealet av

0 1 2 3 4 5 m

4K.1 A0902 Plan 09 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 5-ROMS+utleie 1 : 100 (A4)

4L.2 BRA medregnes Nareal av vegger, rør og ledninger,

4K.2 A1002 Plan 10 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

TIGERGÅRDEN

A1101 Ensjø torg Plan oppgang 11 123,7 m² A 117,6 m² balkong 6,6 uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet DEFINISJONER:

m² P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

av

langt opphold. 0 1 2 3 4 5 m

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal ligger

BRA:

Tegner:

4K.1 A0902 Plan 09 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 5-ROMS+utleie (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger,

P-rom er måleverdige 1 : 100

de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 123,7m 4K.1 A1102 Plan 11 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, 2 rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

N

4L.1 A1201 Plan 12 123,7 m² 117,6 m² balkong 6,4 CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter. Bruksareal


(BRA) for en bruksenhet er det arealet av

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA: langt opphold. I samsvar Tegner: med opparbeidet praksis skal

4K.2 A1002 Plan 10 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

4L.2 A1301 Plan

vil man ikke få BRA ved å summere arealene bruksenheten rom for mot. som Går sjakten ligger mot innenfor bod blir det omsluttende S-ROM (ikke P-ROM). vegger. I

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende

det

til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype: ikke (A4)

Kontroll:

4K.2 A1202 Plan 12 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

BRA medregnes areal

veggers Definisjoner ligger av mellom vegger, og beregninger S-ROM rør og er og P-ROM basert ledninger, vil på: sjakten 123,7m sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

N

N

2 trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

Type 13 Leilighet 123,7 m² Etasje 117,6 m² BRA balkong P-rom6,6 m² Uteplass Areal

5-ROMS+utleie 1 : 100 N

CLA

4K.1 A1102 Plan 11 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

TIGERGÅRDEN

bli S-ROM (ikke P-ROM).

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

4L

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

BRA:

Tegner:

4K.1 A1302 Plan 13 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

4L.1 A1001 Plan 10 123,7 m² 117,6 m² balkong 6,4 m²

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

Definisjoner og beregninger er basert på:

0 1 2 3 4 5 m

Dato:

Rev.:

Antall rom:

4K.2

Målestokk:

A1202 Plan 12 107,2 m² 98,7 m² balkong 13,2 m²

Lakkegata 53, Ensjø 0187 Oslotorg oppgang A sjakter, etc.)

DEFINISJONER: mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) * NS3940: * er Bruk 2012 begrenset av Areal- arealbetegnelser og av volumberegninger de ved omsluttende

omsetning av av bolig. En 4L

RHB

0 1 2 3 4 5 m

0 1 Postboks 21175, Sentrum, 4L.23 0157 A1101 Oslo

bygninger.

m

4 Plan 115 m 123,7 m² 117,6 m²

2

veileder basert på NS 3940.

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 123,7

CLA

veggers innside.

balkong

(Der tegninger

6,6

opplyser


arealer pr rom,

Lakkegata

14.03.2019 P-rom 1 er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

4-ROMS 4K.1 1 : 100 A1302 (A4) Plan 13 107,2 m² 98,7 m² balkong 15,1 m²

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er Dato: det bli arealet S-ROM av (ikke P-ROM).

Rev.:

vil man ikke få * Bruk BRA av arealbetegnelser ved å summere ved omsetning arealene av bolig. rom En for

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Postboks 1175, Sentrum, 4L.1 0157 OsloA1201 Plan 12 123,7 m² 117,6 m² balkong veileder basert bruksenheten på NS 3940. 6,4 som m² ligger innenfor omsluttende vegger. I

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger, 14.03.2019 1 det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, Leilighetstype: 5-ROMS+utleie

Kontroll: 1 : 100 (A4)

P-rom tlf 40 er måleverdige 00 64 00 rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk: BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, Definisjoner og beregninger er basert på:

BRA:

Tegner:

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

sjakter, etc.)

langt opphold. TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Ensjø torg oppgang A

84 DEFINISJONER:

I samsvar

4L.2

med

A1301

opparbeidet praksis

Plan

skal

13 123,7 m² 117,6 m² balkong 85

sjakter, søyler 6,6 og m² innredningsenheter. * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

107,2m 2

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene 4Lligger

BRA: RHB

Tegner:

CLA

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

bygninger.

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

P-rom er måleverdige

3A.1rom som

A0104

benyttes til kort

Plan

eller

01 67,6

Antall rom:

m² 63,7 m²

Målestokk:

terrasse 15,9 m² BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil Dato: sjakten 123,7Rev.:

m 2 CLA

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

Ensjø torg

BRA:

oppgang A

Tegner: veggers innside. (Der tegninger opplyser DEFINISJONER:

arealer * Bruk av pr arealbetegnelser rom,

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

bli S-ROM

ved

(ikke

omsetning

P-ROM).

av bolig. En

Leilighetstype:

Kontroll:

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

Postboks mot. Går 1175, sjakten mot Sentrum, bod blir det 0157 S-ROM (ikke Oslo P-ROM).

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

Nettoareal DEFINISJONER:

(NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 107,2m 4K

RHB

2

vil man ikke få BRA ved å summere arealene veileder rom for basert på NS 3940.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

CLA rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

14.03.2019 Leilighetstype: 1

Antall rom:

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Kontroll:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom, tlf 40 00 64 00

Definisjoner og beregninger er basert langt på: opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

bli S-ROM P-rom (ikke P-ROM). er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk: sjakter, etc.)

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

Bruksareal (BRA)

mot.

for en

Går

bruksenhet

sjakten mot

er det

bod

arealet

blir det

av

S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke Bruksareal få BRA ved (BRA) å summere for en bruksenhet arealene rom er det for arealet av

BRA medregnes areal av vegger, * NS3940: rør og 2012 ledninger, Areal- og volumberegninger det ikke trekkes av for sjakter som går gjennom leiligheten,

4L

RHB5-ROMS+utleie

5

Aroms

OPPGANG:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

5-ROMS A + utleie

4L

Oppgang

ANTALL ROM:

OPPGANG:

5-ROMS A+ utleie

A

utleie

25,7 m²

utleie

25,7 m²


LEILIGHETENE

Takhagene

Livet i høyden

GLASSG NGEN

TIGERGÅRDEN

Glassgangen

Leilighetene

86

87


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

2A

roms

OPPGANG:

ANTALL ROM: OPPGANG:

TYPE:

2-ROMS A

A

2B

Oppgang

BRA

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

OPPGANG:

A

2-ROMS

46,3 kvm

A

OPPGANG:

2-ROMS

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

2-ROMS

2B

OPPGANG:

A

BRA: TYPE:

TYPE:

BRA:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

46,3 m2B

46,8

2 m2-ROMS

P-rom 45,5 kvm

2A

3-ROMS

3-ROMS

2

BRA:

P-rom2-ROMS

46 kvm

TYPE:

BRA:

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

46,3 m 2 Ikke tilgjengelig TYPE:

Etasje: 3, 4, 5, 6 og 7

BRA:

Etasje: boenhet 2A iht. 2teknisk forskrift

TYPE:

TYPE:

46,3 m 46,8

2A

2 m

3A.1

2 BRA:

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

3A.1

BRA:

46,8 m 2

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

46,8 m

entré

2

BRA:

BRA:

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

entré

3,8 m²

sportsbod

sportsbod

4,4 m²

Leilighetsnr.

Leilighetsnr.

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

67,6 m 67,6

2

m 2 1,7 m²

entré

1,7 m²

3,8 m²

entré

entré

4,4 m²

tek.rom 3,8 m²

entré

A0203

entré

tek.rom

A0303

0,5 m²

4,4 m²

4,4 m²

0,5 m²

Markterrasse 5,1 kvm

tek.rom

tek.rom

Balkong 5,7 kvm

OPPGANG:

0,5 m²

0,5 m²

tek.rom

OPPGANG:

soverom entré

soverom entré

A

tek.rom

0,5 m²

tek.rom

0,5 6,7 m² m² 8,6 m²

6,7 m² 8,6 m²

A0403

ANTALL

A

0,5 m²

ROM:

bad

bad

ANTALL ROM:

bad

Balkong 2-ROMS 6,6 kvm

4,6 m²

4,6 m²

4,6 m²

bad

2-ROMS

4,6 m²

TYPE:

bad

A0503 TYPE:

4,6 m²

2B

bad

bad

Balkong 2B

BRA: 5,7 kvm

4,6 m²

4,6 m²

BRA:

46,3 m 2

46,3 m 2 N

kjøkken / stue

A0603

25,1 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

bad

N bad

kjøkken / stue

25,1 m²

Ikke tilgjengelig boenhet iht. teknisk forskrift

Balkong 6,6 kvm

5,1 m²

5,1 m²

N

kjøkken / stue

N

kjøkken / stue

entré

25,4 m²

25,1 m²

3,8 m²

entré

A0703

3,8 m²

N

kjøkken / stue

25,4 m²

soverom

Balkong 5,7 kvm

8,7 m²

tek.rom

N

N

kjøkken / stue

kjøkken / stue

soverom

0,5 m²

tek.rom

25,4 m²

25,1 m²

8,7 m²

0,5 m²

tek.rom / bod

tek.rom / bod

3,3 m²

3,3 m²

terrasse

5,1 m²

terrasse

bad

soverom

5,1 m²

soverom

4,6 m²

N

bad

8,7 m² N

8,7 m²

4,6 m²

13.

13.

12.

soverom

12.

11.

11.

8,7 m²

10.

10.

9.

kjøkken soverom

/ stue

9.

13.

soverom

8.

8.

kjøkken / stue

12.

8,7 m²

7.

7.

27,0 m²

8,7 m²

11.

6.

27,0 m²

terrasse

6.

10.

13.

13.

5.

balkong

5.

9.

5,1 m²

12.

12.

4.

4.

type 8.

11.

11.

2B.1

3.

3.

N

kjøkken / stue

7.

10.

10.

2.

2.

25,4 m²

5,7

6.


9.

9.

1.

N

kjøkken / stue

balkong

1.

5.

8.

8.

25,4 m²

4.

7.

7.

type 2B.1

3.

6.

6.

balkong

terrasse

2.

5,7 m²

5.

5.

4.

4.

1.

type 2B.1

5,1 m²

3.

13.

3.

13.

2.

12.

2.

5,7 m²

12.

1.

11.

1.

11.

soverom

soverom

N

10.

10.

soverom

9.

9.

8,7 m²

13,4 m²

13,4 m²

0 1 2 3 4 5 m N

8.

8.

soverom

7.

7.

8,7 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteareal Areal

6.

6.

5.

5.

2A A0203 Plan 02 46,8 m² 46,0 m² terrasse 5,1 m²

4.

4.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteareal Areal

3.

3.

2A A0203 Plan 02 Ensjø 46,8 torg m² oppgang 46,0 m² A terrasse 5,1 m² DEFINISJONER:

2.

2.

omriss balkong 2B.2

balkong

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

1.

type 2B.1

1.

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

balkong

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

5,7 m²

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold.

type 2B.1

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes

5,7 m²

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

omriss balkong 2B.2

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, m 2

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

vil sjakten 46,8

CLA

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 46,8 m 2 CLA

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM * NS3940: (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

2012 Areal- og volumberegninger av

omriss balkong 2B.2

2A

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

terrasse

Lakkegata terrasse 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 2A

RHB

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

15,9 m²

Lakkegata 15,9 m²

tlf 53, 400187 64 Oslo

14.03.2019 1

00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

tlf 40 00 64 00

Type Leilighet Etasje omriss BRA balkong 2B.2 P-rom Uteplass Areal

2B.1 A0303 Plan 03 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

N

N

omriss balkong 2B.2

2B.2 A0403 Plan 04 46,3 m² 45,5 m² balkong 6,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 Type 2 Leilighet 3 Etasje 4 BRA 5 m P-rom Uteplass Areal

2B.1 A0503 Plan 05 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

2B.1 A0303 Plan 03 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

N

2B.2 A0603 Type Plan Leilighet 06 46,3 Etasje m² 45,5 BRAm²

P-rom balkong Uteplass 6,6 m² Areal

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteareal Areal

2B.2 A0403 Plan 04 46,3 m² 45,5 m² balkong 6,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

2B.1 A0703 2B.1 Plan A0303 07 46,3 Plan m² 03 46,3 45,5 m² m² 45,5 balkong m² balkong 5,7 m² 5,7 m²

N

2A A0203 N Plan 02 46,8 m² 46,0 m² terrasse 5,1 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

2B.1 A0503 Plan 05 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

2B.1 2B.2 A0303 A0403 Plan 03 46,3 Plan m² 0445,5 m² 46,3 m² balkong 45,5 5,7 m² m² balkong 6,6 m²

0 N

Type Leilighet EtasjeEnsjø BRA torg P-rom oppgang UteplassA

Areal

2B.2 1A0603 2Plan 06 3 46,3 m² 4 45,5 m² 5 m balkong 0 6,6 1 m² 2 3 4 5 m

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

2B.2 A0403 Plan 04 46,3 m² 45,5 m² balkong 6,6 m²

0 1 2 3 4 5 m

2B.1 A0303 2B.1 Plan A0503 03 46,3 m² Plan 45,5 05m²

46,3 balkong m² 5,745,5 m² m² balkong 5,7 m²

2B.1 N

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

2B.1 A0503 Plan 05 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

P-rom

A0703

er måleverdige

Plan

rom

07som benyttes

46,3

til


kort eller

45,5 m²

Antall rom:

balkong

Målestokk:

5,7 m²

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

2B.2 A0403 2B.2 Plan A0603 04 46,3 m² Plan 45,5 06m²

46,3 balkong m² 6,6 Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

45,5 m² m² balkong 0 Type16,6 m² Leilighet 2 3 Etasje4 BRA 5 m P-rom

2B.2 A0603 Plan 06 46,3 m² 45,5 m² balkong 6,6 m²

langt opphold. Uteareal I samsvar med opparbeidet Arealpraksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

2-ROMS 1 : 100 (A4)

2B.1 A0503 Plan 05 46,3 m² 45,5 m² balkong 5,7 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

2B.1 2B.1 A0703 A0703 Plan 46,3 Plan m² 0745,5 m² 46,3 m² balkong 45,5 5,7 m² m² balkong 2A 5,7 BRA m² medregnes A0203 areal Plan av vegger, 02 rør og 46,8 ledninger, m² 46,0

TIGERGÅRDEN

uavhengig m² av terrasse Ensjø torg

hva disse sjaktene betjener. 5,1 m² oppgang A

DEFINISJONER:

Det brukes

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

2B.2 A0603 Plan 06 46,3 m² 45,5 m² balkong 6,6 m²

sjakter, søyler og innredningsenheter.

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

2B.1 A0703 Plan 07 Ensjø 46,3 m² torg oppgang 45,5 m² A balkong 5,7 m² DEFINISJONER:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Ner det arealet av

N

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 46,3 m 2

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Ensjø torg oppgang A

CLA

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 46,8 m 2 CLA

P-rom DEFINISJONER:

er Ensjø måleverdige rom som torg benyttes til oppgang kort eller

Antall A rom:

Målestokk:

DEFINISJONER:

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER: veggers innside. langt (Der opphold. tegninger I samsvar opplyser med opparbeidet arealer praksis skal rom,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, bli 2-ROMS S-ROM (ikke P-ROM). P-rom 1 : 100 er måleverdige (A4)

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

0 rom som 1benyttes til kort 2eller

3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 m

0 1 2 3 4 5 m

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige Bruksareal av hva rom disse som (BRA) benyttes sjaktene for betjener. til en kort bruksenhet eller Det brukes er Antall det arealet rom: av TIGERGÅRDEN

Målestokk:

sjakter,

P-rom

søyler

er måleverdige

og innredningsenheter.

rom som benyttes til kort eller uavhengig Antall av rom: hva disse sjaktene betjener. Målestokk: Det brukes

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Bruksareal Leilighetstype:

Kontroll:

sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

langt opphold.

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet rommet praksis sjaktene skal

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

bruksenheten som ligger innenfor ligger omsluttende BRA:

Tegner:

Definisjoner og beregninger er basert på:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 2-ROMS Definisjoner vegger. I og beregninger 1 : 100 (A4) er basert på:

2-ROMS

(A4)

sjakter, etc.)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger,

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som ligger innenfor omsluttende vegger. I

1 : 100

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

de omsluttende sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der BRA av sjakten hva medregnes disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. areal og Det av P-ROM brukes vegger, vil sjakten rør og ledninger, * 46,3 NS3940: m 2012 Areal- og volumberegninger av

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal bygninger.

Type Leilighet2B

Etasje BRA RHB

2A

RHB

sjakter, 2 CLA

Nettoareal

det ikke trekkes

(NTA) er

for

begrenset

sjakter som

av

går

de omsluttende

gjennom leiligheten, 2-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

TIGERGÅRDEN (Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM sjakter, på (ikke sjakter søyler P-ROM). som og rommet innredningsenheter.

sjaktene ligger

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 46,3 m

BRA:

Tegner:

P-rom Uteplass Areal

2 CLA

TIGERGÅRDEN

88

veggers

uavhengig

innside.

av hva

(Der

disse

tegninger

sjaktene

opplyser

betjener.

arealer

Det brukes

pr rom,

89

bygninger.

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

samme kategori på sjakter som rommet

sjakter,

sjaktene

søyler

ligger

og innredningsenheter.

BRA:

Tegner:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og P-ROM basert vil på: sjakten 46,3 m Dato:

Rev.:

Lakkegata 53, 01873A.1 Oslo A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

2 CLA

vil

samme

man ikke

kategori

få BRA


ved

sjakter

å summere

som rommet

arealene

sjaktene

rom for

ligger

BRA:

Tegner:

3A.1 A0104 Dato: Plan 01 67,6 Rev.: m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM * NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

Nettoareal (NTA) begrenset av de omsluttende * 2B Bruk av arealbetegnelser Der RHB sjakten ved ligger omsetning mellom av S-ROM bolig. En og P-ROM vil sjakten 46,3 m

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

2

rom.

mot.

For

Går

å

sjakten

få BRA,

mot


bod

man

blir

legge

det

til

S-ROM

arealer

(ikke

av vegger,

P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Leilighetstype:

Kontroll:

CLA

Definisjoner og beregninger

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Postboks

er basert på:

1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

Definisjoner veggers og beregninger innside. er basert (Der på: tegninger opplyser arealer veileder pr basert rom,

sjakter,

Der sjakten

etc.)

ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 46,8 m 2 CLA

på NS 3940.

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

14.03.2019 1

14.03.2019 1

* NS3940:

Dato:

bli Rev.: S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

2B

RHB

* Bruk vil 2012 av man Areal- arealbetegnelser ikke og volumberegninger få BRA ved omsetning ved av å summere av bolig. En arealene 2B rom for RHB

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

bygninger.

tlf 40 00 64 00

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

tlf 40 00 64 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder rom. basert For på å NS få 3940. BRA, må man legge til arealer Leilighetstype:

Kontroll:

Lakkegata

14.03.2019 av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

1

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.: Definisjoner og beregninger er basert på:

* Bruk av arealbetegnelser sjakter, etc.)

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Definisjoner og beregninger er basert på:

Dato:

Rev.:

ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

veileder basert på NS 3940.

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet av

av

etc.)

2B

RHB * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Bruksareal (BRA) 2A for en bruksenhet er det RHB arealet av

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

2roms

2-ROMS

2A

OPPGANG:

Oppgang

OPPGANG:

A

BRA

A

A

46,8 kvm


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

roms

OPPGANG:

A

3-ROMS ANTALL ROM:

Oppgang A3-ROMS

BRA

3C TYPE: 56,5 kvm

P-rom 52,9 3Ckvm

56,5

BRA:

56,5

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2

soverom

6,5 m²

entré

7,5 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

m 2 m 2

Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Leilighetsnr.

A0211

OPPGANG:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS 3-ROMS

3F

TYPE:

BRA:

62,3

A

3C

56,5

soverom

6,5 m²

entré

7,5 m²

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

m 2 m 2

m 2 m 2

3A.1

67,6

Luftebalkong 3 kvm

soverom entré

A0311

6,7 m² 8,6 m²

Balkong 5,7 kvm

sportsbod

soverom

m 2 1,7 m² entré

6,6 m² 3,0 m²

soverom

6,5 m²

entré

7,5 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

Oppgang

OPPGANG:

BRA

OPPGANG:

62,3 kvm

A

3F

P-rom ANTALL

A

ROM: 60,7 kvm

ANTALL ROM:

Etasje:

3-ROMS

3-ROMS

7

62,3

TYPE:

TYPE:

3F

3F

BRA:

BRA:

62,3

Leilighetsnr. 62,3

m 2 m 2

A0706

A

m 2 m 2

Takterrasse 21,5 kvm

Balkong 6,8 kvm

soverom entré

6,7 m² 8,6 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

sportsbod

1,7 m²

soverom

6,6 m²

soverom

6,6 m²

soverom

6,6 m²

entré

3,0 m²

entré

3,0 m²

entré

3,0 m²

3 3roms

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A0411

Balkong 6,7 kvm

OPPGANG:

A0511 OPPGANG:

A

Balkong A 5,7 kvm

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

3-ROMS

N

A0611 3-ROMS

TYPE:

TYPE:

Balkong 3C 6,7 kvm N

3C

BRA:

BRA:

56,5 m

A0707

2

56,5 m 2

Balkong 5,7 kvm

A0807

Balkong

13.

6,7 kvm

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

N

soverom

6,5 m²

soverom

6,5 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

bad

2.

4,2 m²

1. bad

4,2 m²

N

entré

7,5 m²

entré

7,5 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

bad

4,2 m²

tek.rom

1,5 m²

N

soverom

9,5 m²

balkong

type 3c.3

6,7 m 2

bad

4,2 m²

tek.rom

1,5 m²

kjøkken / stue

23,0 m²

soverom

9,5 m²

balkong

kjøkken / stue

23,0 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

bad

5,1 m²

N

tek.rom

0,6 m²

kjøkken / stue

27,0 m²

bad

4,2 m²

soverom

9,5 m²

gang

2,6 m²

balkong

6,8 m²

tek.rom / bod

kjøkken 3,3 m² / stue

31,1 m²

soverom

9,5 m²

3.

3.

tek.rom

0 1 2 3 4 5 m

2.

2.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

omriss fransk balkong 3C.1

1,5 m²

balkong

1.

tek.rom

type 3c.3

1.

3F A0706 Plan 07 62,3 m² 60,7 m² uteplass 28,3 m²

N

1,5 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

6,7 m 3F A0706 Plan 07Ensjø 62,3 torg m² oppgang 60,7 m² A uteplass 28,3 m² DEFINISJONER:

N omriss balkong 3C.2

2

type 3c.3

6,7 m 2

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

omriss fransk balkong 3C.1

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

omriss fransk balkong 3C.1

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

omriss balkong 3C.2

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

terrasse

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

omriss balkong 3C.2

terrasse

sjakter, vil sjakten

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

62,3

CLA

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

kjøkken / stue

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal Leilighetstype:

Kontroll:

15,9 m²

15,9 m²

rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 62,3

CLA

23,0 m²

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM * NS3940: (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

2012 Areal- og volumberegninger av

kjøkken / stue

3F

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

23,0 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 3F

RHB

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

veileder basert på NS 3940.

Lakkegata

14.03.2019 1

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

3C.1 A0211 Plan 02 56,5 m² 52,9 m² luftebalkong 3,0 m²

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

tlf 40 00 64 00

3C.2 A0311

Type

Plan 03

Leilighet

56,5 m²

Etasje

52,9 m²

BRA

balkong

P-rom

5,7 m²

Uteplass Areal

3C.3 A0411 Plan 04 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

soverom Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal N

3C.1 A0211 Plan 02 56,5 m² 52,9 m² luftebalkong 9,5 3,0 m²

3C.2 A0511 Plan 05 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m² soverom 3C.1 A0211 Plan 02 56,5 m² 52,9 m² luftebalkong 3,0 m²

3C.2 A0311 Plan 03 56,5 m² 52,9 m² balkong 9,5 5,7 m² m² 0 1 2 3 4 5 m

3C.3 A0611 Plan 06 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

3C.2 A0311 Plan 03 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

3C.3 A0411 Plan 04 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

N

N

3C.2 A0707 Plan 07 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

3C.3 A0411 Plan 04 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

N

3C.2 A0511 Plan 05 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

3C.3 A0807 Plan 08 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

3C.2 A0511 Plan 05 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

0 1 2 3 4 5 m

3C.3 A0611 Plan 06 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

balkong 3C.3 A0611 Plan 06 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

3C.2

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Ensjø

A0707

torg oppgang

Plan 07 56,5

A

m² 52,9 m² balkong Type

DEFINISJONER:

5,7 Leilighet m² Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

type 3c.3

balkong 3C.2 A0707 Plan 07 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

3C.3 A0807 Plan 08 56,5 m² 52,9 m² balkong 3F 6,7 m 2 m² A0706 Plan 07 62,3 m²

3F A0706 Plan 07 62,3 m² 60,7 m² uteplass 28,3 m²

type 3c.3

P-rom 60,7 er måleverdige m² rom uteplass som benyttes til 28,3 kort eller m²

Antall rom:

Målestokk:

omriss fransk balkong 3C.1

Bruksareal (BRA) for 3C.3 en bruksenhet A0807 er det arealet Plan av 08

6,7 m N

N

2

langt

56,5

opphold.


I samsvar

52,9

med


opparbeidet

balkong

praksis skal

6,7 m²

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

omriss omriss fransk balkong balkong 3C.2 3C.1

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Ensjø torg uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter. Ensjø

oppgang

samme

torg

kategori

oppgang

A

på sjakter som rommet

A

DEFINISJONER:

sjaktene

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

0 ligger 1 BRA:

DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort 2eller

3 Tegner: Antall rom: 4 Målestokk: 5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

omriss balkong 3C.2

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet mot. er Går det sjakten arealet mot av bod blir det S-ROM (ikke P-ROM). Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

langt opphold. I samsvar P-rom med er måleverdige opparbeidet rom praksis som skal benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

bruksenheten som ligger innenfor Der omsluttende sjakten ligger vegger. mellom I S-ROM og P-ROM vil sjakten 56,5

CLA

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som Bruksareal ligger innenfor (BRA)

3-ROMS

omsluttende for bruksenhet vegger. I er det arealet av

1 : det 100 ikke (A4) trekkes for langt sjakter opphold. som går I samsvar gjennom med leiligheten, opparbeidet praksis 3-ROMS skal

(A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, bli rør S-ROM og ledninger, (ikke P-ROM).

BRA medregnes areal bruksenheten av vegger, som rør og ligger ledninger, innenfor omsluttende vegger. I

1 : 100

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

TIGERGÅRDEN

Type Leilighet Etasje BRA vil man ikke få BRA P-rom ved å summere TIGERGÅRDEN

90

sjakter, Uteplass

arealene søyler og rom innredningsenheter.

for

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

uavhengig av hva disse det ikke sjaktene trekkes betjener. for sjakter Det som brukes går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

Areal

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

samme kategori på sjakter som rommet

sjakter,

Leilighetstype:

sjaktene

søyler

ligger

og innredningsenheter.

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

91

Kontroll: BRA:

Tegner: samme kategori på uavhengig sjakter som av rommet hva disse sjaktene sjaktene ligger betjener. Det brukes

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, søyler og innredningsenheter.

BRA:

Tegner:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 sjakter, m² etc.) 63,7 m² Nettoareal terrasse (NTA) er begrenset 15,9 av * de NS3940:


mot. Går sjakten mot bod

omsluttende 2012 Areal- og volumberegninger av

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot samme bod blir kategori det

15,9

S-ROM på sjakter


(ikke som P-ROM). rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM

Nettoareal

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3C vil sjakten

(NTA) er begrenset

RHB 56,5 av de omsluttende CLADer sjakten ligger mellom mot. Går S-ROM sjakten og mot P-ROM bod blir vil sjakten det S-ROM (ikke P-ROM). 62,3

CLA

veggers innside. (Der tegninger opplyser bygninger. arealer pr rom,

veggers innside. (Der Nettoareal tegninger (NTA) opplyser begrenset arealer pr av rom, de omsluttende

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM). Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 56,5

CLA

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

3C.1 A0211 Plan 02 56,5 m² 52,9 m² luftebalkong 3,0 m²

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

vil man ikke få BRA veggers ved å summere innside. (Der arealene tegninger rom for opplyser arealer pr rom,

Type Leilighet Etasje Lakkegata BRA53, 0187 P-rom OsloUteplass

Areal

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Dato: Ensjø Rev.:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Leilighetstype: torg oppgang Kontroll: A

DEFINISJONER:

Definisjoner og beregninger er basert på:

3C.2 A0311 Plan 03 56,5 m² 52,9 m² balkong 5,7 m²

rom. For å få BRA, må man legge * til Bruk arealer av arealbetegnelser av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

ved Definisjoner omsetning og av beregninger bolig. En

rom. For å få BRA, vil må man man ikke legge få BRA til arealer ved å av summere vegger, arealene rom for

er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

3C.1 A0211 Postboks Plan 021175, 56,5 m² Sentrum, 52,9 m² 0157 luftebalkong Oslo 3,0 m²

sjakter, etc.)

veileder basert på NS

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

3C.3 A0411 Plan 04 56,5 m² 52,9 m² balkong 6,7 m²

N3940.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet 14.03.2019 av

av

etc.) rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

sjakter, etc.) 13C

RHB * NS3940: 2012 Areal- Definisjoner og volumberegninger og av er basert på:

Bruksareal (BRA) 3F for en bruksenhet er det RHB arealet av

bygninger.

bad

4,2 m²

tek.rom

1,5 m²

soverom

13,4 m²

kjøkken / stue

23,0 m²

takterrasse

21,5 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

N

bad

N5,1 m²

kjøkken / stue

27,0 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

soverom

13,4 m²

tek.rom gang

0,6 m² 2,6 m²

tek.rom gang

0,6 m² 2,6 m² tek.rom gang

0,6 m² 2,6 m²

bad

4,2 m²

bad

4,2 m²

bad

4,2 m²

soverom

9,5 m²

soverom

9,5 m²

balkong

6,8 m²

balkong

6,8 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

soverom

9,5 m²

balkong

6,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

takterrasse

21,5 m²

takterrasse

21,5 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

N

N

takterrasse

21,5 m²

Antall rom:

3-ROMS

BRA:

62,3

Leilighetstype:

3F

N

Målestokk:

1 : 100 (A4)

Tegner:

CLA

Kontroll:

RHB


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

OPPGANG:

3 3roms

3

OPPGANG:

roms A

ANTALL ROM: ANTALL ROM:

OPPGANG:

3-ROMS

OPPGANG:

TYPE:

A

OPPGANG:

A

3-ROMS

Oppgang A A

ANTALL

A

ROM:

BRA TYPE: 63,0 kvm

ANTALL ROM:

3-ROMS

P-rom3-ROMS

61,5 3B.1 kvm

OPPGANG:

A

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

3-ROMS

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

BRA:

sportsbod

3B.1

3B

1,3 m²

P-rom

TYPE:

3-ROMS

3-ROMS

63,0 m 61,5 kvm

2 BRA:

BRA: TYPE:

Etasje: 3B.1 BRA: 1

BRA:

sportsbod Etasje: 2, 3, 4, 5 og 6

63,0 m 2

3B.1

TYPE:

TYPE:

1,3 m²

BRA:

63,0 m 63,0

2 m 63,0

2 m

3A.1

2 BRA:

soverom entré

63,0 m 3A.1

2

sportsbod

63,0

sportsbod

6,6 m² 3,0 m²

m 2 sportsbod

1,3 m²

1,3 m²

1,3 m²

BRA:

sportsbod

BRA:

1,3 m²

sportsbod soverom entré

Leilighetsnr.

sportsbod

m 67,6

2

m 2 1,7 6,6 m² m² 3,0 m²

Leilighetsnr.

67,6

1,7 m²

soverom entré

6,6 m² 3,0 m²

soverom entré

A0107

soverom entré soverom entré

6,6 m² 3,0 m²

A0210

6,6 m² 3,06,6 m² m² 3,0 m²

Markterrasse 16,3 kvm

Luftebalkong 2,6 kvm

OPPGANG:

soverom entré

OPPGANG:

soverom A

entré

6,7 m² 8,6 m²

A0310 6,7 m² 8,6 m²

ANTALL

A

ROM:

tek.rom gang

Balkong ANTALL ROM: 6,8 kvm

3-ROMS

0,6 m² 2,6 m²

tek.rom gang

3-ROMS

0,6 m² 2,6 m²

TYPE:

tek.rom gang

0,6 m² 2,6 m²

tek.rom gang

A0410 TYPE:

0,6 m² 2,6 m²

3B

bad

bad

4,2 m²

Balkong 3B

BRA: 5,7 kvm

4,2 m² sportsbod

bad

1,3 m²

4,2 m²

BRA:

tek.rom gangtek.rom

gang

63,0 m 2 sportsbod

1,3 m²

N

0,6 m² 2,6 m² 0,6 m² 2,6 m²

bad

63,0 m 2

N

4,2 m²

A0510

bad

bad

soverom entré

5,1 m²

Balkong 5,1 6,8 m² kvm

6,6 m² 3,0 m²

kjøkken / stue

soverom entré

31,8 m²

6,6 m² 3,0 m²

bad

bad

kjøkken / stue

31,84,2 m² m²

4,2 m²

N

A0610

N

kjøkken / stue

N

N

N

Balkong 5,7 kvm

31,8 m²

tek.rom / bod

tek.rom / bod

sportsbod

3,3 m² kjøkken / stue

3,3 m²

5,0 m²

sportsbod

soverom

31,8 m²

tek.rom gang

5,0 m²

9,5 m²

0,6 m² 2,6 m²

soverom

kjøkken / stue kjøkken / stue

tek.rom gang

9,5 m²

0,6 m² 2,6 m²

N

31,8 m²

31,8 m² N

bad

4,2 m²

13.

bad

12.

4,2 m²

Søyle

11.

terrasse

13.

16,3 m²

kjøkken / stue

kjøkken / stue

soverom

10.

12.

Søyle

9.

terrasse

27,0 m²

27,0 m²

9,511.


8.

16,3 m²

10.

13.

7.

13.

13.

9.

12.

6.

12.

12.

8.

11.

5.

11.

11.

N

7.

10.

soverom

10.

10.

4.

6.

9.

9.

9.

3.

9,5 m²

N

5.

8.

8.

8.

2.

kjøkken / stue

4.

7.

7.

7.

sportsbod

1.

sportsbod

31,8 3. m²

6.

6.

6.

kjøkken / stue

2.

5.

5.

5. 5,0 m²

5,0 m²

31,8 m²

1.

4.

4.

4.

soverom soverom

3.

3.

13.

3.

13.

9,5 m²

2.

9,5 m²

balkong

2.

12.

2.

12.

11.

N

1.

1.

1.

11.

soverom

soverom

type 3B.3

10.

10.

0 1 2 3 4 5 m

9.

N

9.

13,4 m²

13,4 m²

6,8 m 2

8.

8.

7.

0 1 2 3 4 5 m

7.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

balkong

Søyle

6.

6.

3B.1 A0107 Plan 01 63,0 m² 61,5 m² terrasse 16,3 m²

soverom

5.

5.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

type 3B.3

9,5 m²

4.

4.

3B.1 A0107 Plan 01 Ensjø 63,0 torg m² oppgang 61,5 m² A terrasse 16,3 m²

3.

DEFINISJONER:

3.

6,8 m 2

Søyle

omriss luftebalkong 3B.2

soverom

2.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

9,5 m²

2.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

1.

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

1.

Søyle

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

Søyle

uavhengig måleverdige av hva rom disse som Søyle

omriss luftebalkong 3B.2

benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

terrasse terrasse

omriss balkong 3B.4

langt opphold.

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

16,3 m²

uavhengig

sjakter, Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes vil sjakten 63,0 m

16,3 2 CLAm²

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som omriss rommet sjaktene luftebalkong ligger

BRA: 3B.2

Tegner:

omriss balkong 3B.4

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 63,0 m 2 CLA

balkong

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

3B.1

RHB

type 3B.3

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er omriss basert på: balkong 3B.4

balkong

Lakkegata 53, 0187 Oslo

6,8 m sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 3B.1

RHB

terrasse

terrasse

2

type 3B.3

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

Lakkegata

14.03.2019 1

tlf 53, 400187 64 Oslo

Søyle

6,8 m

00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

15,9 m²

15,9 m²

2

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

Søyle

tlf 40 00 64 00

omriss luftebalkong 3B.2

omriss omriss luftebalkong 3B.2 3B.4

Type Leilighet Etasje omriss BRAbalkong 3B.4P-rom

Uteplass Areal

3B.2 A0210 Plan 02 63,0 m² 61,5 m² luftebalkong 2,6 m²

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3B.3 A0310 Plan 03 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

0 3B.2 1 A0210 2 Plan 302 63,04 m² 61,5 5 m m² luftebalkong 2,6 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3B.4 A0410 Plan 04 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

3B.3 A0310 Plan 03 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

3B.2 A0210 Plan 02 63,0 m² 61,5 m² luftebalkong 2,6 m²

N

N

3B.3 A0510 N Plan 05 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3B.4 A0410 Plan 04 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

3B.3 A0310 0 Plan 103 63,02m²

0 61,5 31 m² 4balkong 2 5 3m

6,8 m²

3B.4 A0610

4 5 m

3B.2 Plan A021006 Plan 63,0 02 63,0 m² m² 61,5 m² m² luftebalkong balkong2,6 m² 5,7 m²

N

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3B.3 A0510 Plan 05 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

3B.3 A0310 Plan 03 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

3B.4 A0410 Plan 04 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

3B.2 A0210 Plan 02 63,0 m² 61,5 m² luftebalkong 2,6 m²

3B.4 A0610 Plan 06 N 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

3B.4 A0410 Ensjø Plan 04 torg 63,0 oppgang m² 61,5 m² A balkong 5,7 m²

DEFINISJONER:

3B.3 A0310 Plan 03 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje Type Leilighet BRA Etasje P-rom BRA Uteplass P-rom Areal Uteplass 3B.3 Areal A0510 Plan 05 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

3B.3 A0510 Plan 05 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

3B.4 A0410 Plan 04 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

3B.1 A0107 Plan 3B.1 01 63,0 A0107 m² Plan 61,5 01m²

63,0 terrasse m² 61,516,3 m² m²

3B.4 A0610 Plan 06 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

terrasse 3B.416,3 A0610 m² Plan 06 63,0 m² 61,5 m² balkong 5,7 m²

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

3B.3 A0510 Plan 05 63,0 m² 61,5 m² balkong 6,8 m²

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

3B.4 A0610 Plan 06

N

Ensjø 63,0 m² torg oppgang A

DEFINISJONER: N

Ensjø torg oppgang Ensjø A torg oppgang A DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

DEFINISJONER:

61,5 m²

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

balkong 5,7 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

BRA:

Tegner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

mot. Går sjakten

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

P-rom er måleverdige rom som benyttes P-rom til er kort måleverdige eller 0 rom som 1Antall benyttes rom: til kort 2eller

Målestokk:

(A4)

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

3 Antall rom: 4 Målestokk:

3-ROMS

mot bod blir det

1 :

S-ROM

100

(ikke P-ROM).

5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m BRA medregnes areal av Nettoareal vegger, rør og ledninger, (NTA) er begrenset av de omsluttende

P-rom er

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet

langt opphold.

er det

I samsvar

arealet av

med opparbeidet langt opphold. praksis I samsvar skal

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Der sjakten Antall

TIGERGÅRDEN

rom: ligger mellom Målestokk: S-ROM og P-ROM vil sjakten 63,0 m 2 CLA sjakter, søyler og innredningsenheter.

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

med opparbeidet praksis skal

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

veggers innside. (Der langt tegninger opphold. samme I kategori samsvar opplyser på med sjakter opparbeidet arealer som rommet pr praksis rom, sjaktene skal ligger

BRA:

Tegner:

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende bruksenheten vegger. som ligger I

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

innenfor det ikke omsluttende trekkes for vegger. sjakter som I

det ikke

går det gjennom ikke trekkes leiligheten, for sjakter som 3-ROMS

går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som ligger 1 innenfor : 100 3-ROMS

omsluttende (A4) vegger. I

bli S-ROM

1 : 100 (A4)

mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS (ikke P-ROM). 1 : 100 (A4)

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

BRA medregnes areal av vegger, rør BRA og medregnes ledninger, areal av vegger,

TIGERGÅRDEN

uavhengig

rør og

av

ledninger,

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 63,0 m

hva disse sjaktene betjener. Det brukes

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

1 : 100 (A4)

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

sjakter, 2 CLA

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger rom. opplyser For å få arealer BRA, pr rom, må Leilighetstype:

Kontroll:

samme man

bli kategori legge

S-ROM på (ikke sjakter til arealer

P-ROM). som rommet av vegger, sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Type Leilighet Etasje sjakter, BRA søyler og innredningsenheter. P-romTIGERGÅRDEN

sjakter, Uteplass 92

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

søyler og innredningsenheter. samme Areal kategori på sjakter som rommet samme sjaktene kategori ligger på sjakter

Type

som BRA: rommet

Leilighet

sjaktene ligger

Etasje Tegner: BRA P-rom Uteplass Areal

93

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Definisjoner og beregninger er basert på:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

BRA:

Tegner: samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av sjakter, de legge omsluttende etc.)

til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten * NS3940: 63,0 2012 m 2 Areal- og CLA volumberegninger av

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

3A.1 A0104 Plan 01 Nettoareal 67,6 m² (NTA) er begrenset 63,7 m² av de Nettoareal omsluttende terrasse (NTA) er begrenset 15,9 m²

mot. Går sjakten mot bod

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke

m 2

veggers P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 m²

Der av sjakten de omsluttende ligger mellom S-ROM og Der P-ROM sjakten vil ligger sjakten mellom S-ROM 63,0 og P-ROM vil sjakten CLA63,0

m 2

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

3B

RHB

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

bygninger. 3B

RHB

CLADer sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 63,0 m 2 CLA

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

sjakter, etc.)

veggers innside. (Der tegninger opplyser veggers arealer innside. pr (Der rom, tegninger

bli S-ROM

opplyser

(ikke

arealer

P-ROM).

pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Lakkegata Definisjoner og beregninger er basert på:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Lakkegata 53, 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

Dato:

Rev.:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

* NS3940:

Dato:

Rev.:

vil man ikke få BRA ved å summere vil arealene man ikke rom få BRA for ved å summere arealene rom for

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

av bolig. * En Bruk 3Bav arealbetegnelser RHB ved omsetning av bolig. En

Ensjø rom. torg For å få oppgang BRA, må man legge A til rom. arealer For å av få vegger, BRA, må man DEFINISJONER: Leilighetstype: Ensjø Kontroll: Leilighetstype: torg oppgang Kontroll:

Postboks 1175, Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

A

DEFINISJONER: Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Definisjoner

legge til arealer

og beregninger

av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

veileder basert 14.03.2019 på NS 3940. 1

er basert Definisjoner på:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

og beregninger er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo

Dato: Lakkegata Rev.: 53, 0187 Oslo 14.03.2019 1

sjakter, etc.)

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet 3B.1 av

av

etc.)

RHB3B.1

RHB * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Postboks tlf 1175, 40 Sentrum, 00 64 0157 00 Oslo

veileder basert på NS 3940.

Bruksareal (BRA) 3B for en bruksenhet er det RHB arealet av

14.03.2019 Postboks 1175, 1 Sentrum, 0157 Oslo

ANTALL ROM:

TYPE:

3-ROMS

3B

Oppgang

BRA

A

63,0 kvm

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

3-ROMS

3B

tek.rom

0,6 m²

sove

6,6

bad

4,2 m

soverom

9,5 m²

0 1

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende veg

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer p

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av ve


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

OPPGANG:

3 OPPGANG:

roms

A roms

ANTALL ROM: ANTALL ROM:

OPPGANG:

3-ROMS

OPPGANG:

TYPE:

BRA:

A

Oppgang A A

ANTALL

A

ROM:

BRA TYPE: 67,6 kvm

ANTALL ROM:

3-ROMS

P-rom3-ROMS

63,7 3A.1 kvm

TYPE:

TYPE:

Etasje: 3A.1 BRA: 1

3A.1

BRA:

67,6

BRA:

67,6

67,6

Leilighetsnr.

3A.1

67,6

OPPGANG:

A

3-ROMS

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2

soverom

6,7 m²

soverom

6,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

entré

8,6 soverom m²

entré

8,6 m² 6,7 m²

sportsbod

1,7 m²

sportsbod

1,7 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

entré soverom

8,66,7 m² m²

sportsbod

1,7 m²

OPPGANG:

sportsbod TYPE:

1,7 m²

m 2 m 2

A0104

Markterrasse 15,9 kvm

A

3-ROMS

3A

67,6

entré

8,6 m²

ANTALL ROM:

BRA:

A

3-ROMS

m 2 m 2

m 2 m 2

3A.1

67,6

sportsbod

m 2 1,7 m²

soverom

6,7 m²

entré

8,6 m²

sportsbod

1,7 m²

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

3-ROMS

Oppgang

3A

BRA

P-rom

67,6

A

67,6 kvm

63,7 kvm

m 2 m 2

Etasje: 2, 3, 4, 5 og 6

Leilighetsnr.

A0207

Luftebalkong 3,4 kvm

sportsbod

1,7 m²

soverom

6,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

entré

8,6 m²

A

3-ROMS

3A

sportsbod

1,7 m²

67,6

m 2

sov

6,

3

soverom entré

soverom entré

6,7 m² 8,6 m²

A0307 OPPGANG:

6,7 Am²

8,6 m²

bad

5,1 m²

Balkong ANTALL

A 8,2 ROM: kvm

bad

5,1 m²

ANTALL ROM:

3-ROMS

bad

A0407 3-ROMS

TYPE:

5,1 m²

bad

bad

TYPE:

5,1 m²

5,1 m²

tek.rom / bod

Balkong 3A 7,5 kvm

bad

3,3 m²

3A

tek.rom / bod

5,1 m²

BRA:

3,3 m²

BRA:

m sportsbod

N

A0507

67,6

2 1,7 m²

67,6 m

N

bad

bad

2 sportsbod

1,7 m²

5,1 m²

Balkong 5,1 8,2 m² kvm

kjøkken / stue

tek.rom / bod

27,0 m²

kjøkken / stue

tek.rom / bod tek.rom / bod

soverom entré

2,4 m²

27,0 m²

3,3 m²

3,3 m²

N

6,7 m² 8,6 m²

A0607

soverom entré

6,7 m² 8,6 m²

tek.rom / bod

2,4 m²

Balkong 7,5 kvm

N

N

N

soverom

N

13,4 m²

tek.rom / bod

tek.rom / bod

soverom

13,4 m²

3,3 m²

3,3 m²

kjøkken / stue

kjøkken / stue kjøkken / stue

27,0 m²

27,0 m²

27,0 m²

N

N

bad

kjøkken / stue

5,1 m²

27,0 m²

bad

5,1 m²

terrasse

13.

12.

15,9 m²

terrasse

11.

kjøkken / stue

10.

15,9 m²

kjøkken / stue

9.

27,0 m²

27,0 m²

8.

13.

13.

13.

7.

soverom

12.

12.

12.

6.

tek.rom 13. / bod

11.

11.

soverom soverom

2,4 m²

13,3 m²

11.

5.

12.

10.

10.

10.

4.

N

tek.rom 11. / bod

9.

9.

9.

13,4 m²

13,4 m²

3.

2,410.


8.

8.

8.

2.

9.

N

7.

7.

7.

soverom

8.

1.

6.

6.

6.

7.

13,3 m²

5.

5.

5.

6.

4.

4.

4.

luftebalkong

5.

3.

3.

13.

3.

13.

4.

2.

2.

12.

2.

kjøkken / stue3,4 m²

12.

3.

1.

11.

N

11.

27,0 m²

2.

1.

1.

soverom

soverom

10.

10.

kjøkken / stue

1.

9.

0 1 2 3 4 5 m N

9.

13,4 m²

13,4 m²

27,0 m²

8.

8.

luftebalkong

balkong

7.

0 1 2 3 4 5 m

7.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3,4 m²

type 3a.4

6.

6.

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 5.

15,9 m²

5.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

8,2 m 2

4.

4.

3A.1 A0104 Plan 01Ensjø 67,6 torg m² oppgang 63,7 m² A terrasse 3. 15,9 m² DEFINISJONER:

3.

terrasse terrasse

balkong

omriss luftebalkong 3A.2

2.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

2.

soverom

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis 15,9 skal m²

1.

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

15,9 m²

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

1.

type 3a.4

13,3 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

soverom

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold.

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal ligger

BRA:

Tegner:

8,2 m

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM). 3-ROMS

(A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

2

omriss balkong 3A.3

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

1 : 100

13,3 m²

uavhengig

sjakter, Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes vil sjakten 67,6

CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som omriss rommet sjaktene luftebalkong ligger

BRA: 3A.2

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 67,6

CLA

luftebalkong

omriss luftebalkong 3A.2

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

3A.1

RHB

3,4 m²

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger. omriss balkong 3A.3 Leilighetstype:

Kontroll:

luftebalkong

Definisjoner og beregninger er basert på:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 3A.1

RHB

terrasse

terrasse

3,4 m²

omriss balkong 3A.3

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

balkong

Lakkegata

14.03.2019 1

tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Dato:

Rev.:

15,9 m²

15,9 m²

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

type 3a.4

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

balkong

14.03.2019 1

8,2 m 2

tlf 40 00 64 00

type 3a.4

omriss luftebalkong 3A.2

8,2 m 2

omriss omriss luftebalkong 3A.2 3A.3

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

omriss balkong 3A.3

3A.2 A0207 Plan 02 67,6 m² 63,7 m² luftebalkong 3,4 m²

N

3A.3 A0307 Plan 03 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3A.4 A0407 Plan 04 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

N

N

3A.3 A0507N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3A.2 A0207 Plan 02 67,6 m² 63,7 m² luftebalkong 3,4 m²

Plan 05 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

3A.2 A0207 Plan 02 67,6 m² 63,7 m² luftebalkong 3,4 m²

3A.3 A0307 0 Plan 103 67,62m²

0 63,7 31 m² 4balkong 2 5 3m

8,2 m² 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m 3A.4 A0607Type Plan Leilighet 06 Etasje 67,6 m² BRA 63,7 P-rom²

Uteplass balkongAreal

7,5 m²

3A.2 A0207 Plan 02 67,6 m² 63,7 m² luftebalkong 3,4 m²

3A.3 A0307 Plan N 03 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

3A.4 A0407 Plan 04 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

3A.3 A0307 Plan 03 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

3A.2 A0207 Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

Ensjø Plan 02 torg 67,6 m² oppgang 63,7 m² A luftebalkong 3,4 m²

DEFINISJONER: 3A.4 A0407 NPlan 04 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass 3A.3 Areal A0507 Plan 05 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

3A.4 A0407 Plan 04 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

3A.3 A0307 Plan 03 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

Antall rom:

Målestokk:

3A.1 A0104 Plan 3A.1 01 67,6 A0104 m² Plan 63,701 m² 67,6 terrasse m² 63,715,9 m² m²

3A.3 A0507 Plan 05 67,6 m² 63,7 m² balkong 8,2 m²

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av 3A.3 P-rom A0507 er måleverdige Plan rom som 05 benyttes 67,6 til kort m² eller 63,7 m² balkong 8,2 m²

terrasse 3A.415,9 A0607 m² Plan 06 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

3A.4 A0407 Plan 04 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

3A.4 A0607 Plan 06 67,6 m² 63,7 m² balkong 7,5 m²

3A.3 A0507 Plan 05 67,6 m²

N

N

Ensjø torg oppgang Ensjø A torg oppgang A DEFINISJONER: DEFINISJONER:

63,7 m²

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

balkong 8,2 m²

3A.4 det A0607 ikke trekkes for Plan sjakter 06 som går gjennom 67,6 m² leiligheten, 63,7 m² 3-ROMS balkong 17,5 : 100 m² (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

3A.4 A0607 TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Plan 06 Ensjø 67,6 m² torg oppgang 63,7 m² A balkong 7,5 m² DEFINISJONER: sjakter, søyler og innredningsenheter.

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes P-rom til er kort måleverdige eller 0 rom som 1Antall benyttes rom: til kort 2eller

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 m

0 1 2 3 4 5 m Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Ensjø torg oppgang A

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet

langt opphold.

er det

I samsvar

arealet av

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER: Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

med opparbeidet langt opphold. praksis I samsvar skal

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Der sjakten

med opparbeidet praksis skal

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS ligger mellom S-ROM 1 og : 100 P-ROM (A4) vil sjakten 67,6

CLA

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende bruksenheten vegger. som ligger I

BRA medregnes areal av veggers vegger, rør innside. og ledninger, (Der

innenfor det ikke omsluttende trekkes for vegger. sjakter som I

P-rom tegninger er

går det gjennom ikke trekkes leiligheten, for sjakter som 3-ROMS

går gjennom leiligheten, 1 : 100 3-ROMS (A4) 1 : 100 (A4)

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige opplyser

av hva rom disse som arealer benyttes pr

sjaktene betjener. til rom,

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : 100 (A4)

langt opphold.

BRA medregnes areal av vegger, rør BRA og medregnes ledninger,

vil man ikke få BRA ved å summere samme I kategori samsvar arealene på med sjakter opparbeidet rom som rommet for praksis sjaktene skal ligger

areal av vegger,

TIGERGÅRDEN

uavhengig

rør og

av

ledninger,

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

BRA:

Tegner:

hva disse sjaktene betjener. Det brukes

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes

Type Leilighet Etasje sjakter, BRA søyler og innredningsenheter. P-rom sjakter, Uteplass søyler og innredningsenheter. samme Areal kategori på sjakter som rommet samme sjaktene kategori ligger på sjakter

Type

som BRA: rommet

Leilighet

sjaktene ligger

Etasje Tegner: BRA P-rom Uteplass Areal

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger,

Leilighetstype:

Kontroll:

TIGERGÅRDEN

94

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

rom. For de å omsluttende få BRA, må man legge til

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 67,6 m

BRA:

Tegner:

TIGERGÅRDEN

95 arealer av vegger,

sjakter, søyler og innredningsenheter.

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, 2 CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

Definisjoner og beregninger er basert på:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

(Der tegninger sjakter, opplyser etc.) arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

3A.1 A0104 Plan 01 Nettoareal 67,6 m² (NTA) er begrenset 63,7 m² av de Nettoareal omsluttende terrasse (NTA) er begrenset 15,9 m²

mot. Går sjakten mot bod

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: 2012 Areal- TIGERGÅRDEN

og volumberegninger av

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot bod blir det

15,9

S-ROM


(ikke P-ROM).

3A

RHB

Nettoareal

Der av sjakten de omsluttende

rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

ligger mellom S-ROM og Der P-ROM sjakten vil ligger sjakten mellom S-ROM 67,6 og P-ROM

Nettoareal

vil sjakten

(NTA) er begrenset CLA

Der sjakten

67,6 av de omsluttende CLA

Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten bygninger. 67,6 m 2 CLA

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 67,6

CLA

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser veggers arealer innside. pr (Der rom,

bli S-ROM tegninger

bli S-ROM

opplyser

(ikke

arealer

P-ROM).

pr rom,

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM).

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

2012 Areal- og volumberegninger av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Lakkegata 53, 0187 Oslo

3A

RHB

bygninger.

vil man ikke få BRA ved å summere vil arealene man ikke rom få BRA for

Leilighetstype:

Kontroll:

Dato:

Rev.:

ved å summere arealene rom for

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Definisjoner og beregninger er basert på: * Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Ensjø rom. torg For å få oppgang BRA, må man legge A til rom. arealer For å av få vegger, BRA, må man DEFINISJONER: Leilighetstype: Ensjø Kontroll: Leilighetstype: torg oppgang Kontroll:

Dato:

Rev.:

A

DEFINISJONER:

Definisjoner

legge til arealer

og beregninger

av vegger,

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

Leilighetstype: Postboks Kontroll: 1175, Sentrum, 0157 Oslo

* NS3940: * Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En

er basert Definisjoner på:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

veileder 3Abasert på NS 3940. RHB

og beregninger er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

sjakter, etc.)

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bygninger. veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet 3A.1 av

av

etc.)

14.03.2019 1

RHB3A.1

RHB * NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) 3A for en bruksenhet er det RHB arealet Lakkegata av

tlf 40 tlf 00 53, 4064 0187 00 64 00 Oslo 00

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

OPPGANG:

lufteba

3,4 m

balkon

type 3a

8,2 m

DEFINISJONER:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er

bruksenheten som ligger innenfor oms

BRA medregnes areal av vegger, rør o

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Nettoareal (NTA) er begrenset av de o

veggers innside. (Der tegninger opplys

vil man ikke få BRA ved å summere ar

rom. For å få BRA, må man legge til ar

0


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

roms

OPPGANG:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

OPPGANG:

OPPGANG:

Oppgang A A

ANTALL

A

TYPE: ROM:

BRA TYPE:

ANTALL ROM:

3-ROMS

71,1 kvm

3-ROMS 3D.1

P-rom TYPE: 67,7 3D.1 kvm

TYPE: BRA: 3D.1

Etasje: BRA:

3D.1 2

BRA:

71,1

BRA:

71,1 71,1

71,1

N

N

A

3-ROMS 3-ROMS

Leilighetsnr.

N

N

A

A0202

Markterrasse 4,5 kvm

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2

soverom

11,7 m²

soverom

11,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

tek.rom

0,9 m² tek.rom

tek.rom 0,6 m²

0,9 m² tek.rom

0,6 m²

entré

9,2 m²

entré

9,2 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

N

A

3-ROMS

3D

71,7

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

sportsbod

0,9 m²

sportsbod

0,9 m²

soverom

7,6 m²

soverom

7,6 soverom m²

entré

11,7 m²

soverom 9,2 m²

11,7 m²

tek.rom

0,9 m²

tek.rom

0,90,6 m² m²

tek.rom

0,6 m²

bad

4,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

3-ROMS

3A.1

sportsbod

0,9 m²

sportsbod

0,9 m²

BRA:

soverom

entré

7,6 m²

soverom

9,2 m² 7,6 m²

soverom

6,7 m²

bad

5,1 badm²

4,7 m²

67,6

m 2

entré

8,6 m²

sportsbod

1,7 m²

soverom

12,0 m²

tek.rom

0,9 m²

tek.rom

0,6 m²

entré

9,2 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

bad

4,7 m²

soverom

7,6 m²

sportsbod

0,9 m²

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

3-ROMS

Oppgang A

TYPE:

BRA 71,7 kvm

3D

P-rom 68,2 kvm

BRA:

Etasje: 3, 4, 5, 6 og 7

71,7

Leilighetsnr.

A0302

Balkong 8,2 kvm

OPPGANG:

A

OPPGANG:

soverom

A0402 6,7 m²

ANTALL

A

ROM:

Balkong 5,7 kvm

ANTALL ROM:

3-ROMS

3-ROMS

TYPE:

A0502 TYPE:

3D

Balkong 3D

BRA:

8,2 kvm

BRA:

71,7

A0602 71,7

bad

Balkong 5,1 5,7 m² kvm

A0702

Balkong N 8,2 kvm

entré

8,6 m²

sportsbod

1,7 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

soverom

12,0 m²

soverom

12,0 m²

entré

9,2 m²

entré

9,2 m²

soverom

12,0 m²

sportsbod

0,9 m²

sportsbod

0,9 m²

tek.rom

0,9 m²

tek.rom

0,6 m²

soverom

7,6 m²

soverom

7,6 m²

entré

9,2 m²

bad

4,7 m²

soverom

7,6 m²

sportsbod

0,9 m²

3 3roms

13.

12.

13.

Søyle

Søyle

N

terrasse

4,5 m²

terrasse

4,5 m²

13.

kjøkken / stue

31,1 m²

kjøkken / stue

31,1 m²

N

kjøkken / stue

27,0 m²

kjøkken / stue

31,4 m²

13.

12.

kjøkken / stue

27,0 m²

tek.rom

0,9 m²

tek.rom

tek.rom 0,6 m²

0,9 m²

tek.rom

0,6 m²

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

kjøkken / stue

31,4 m²

11.

10.

9.

8.

7.

12.

11.

10.

9.

8.

12.

11.

10.

9.

8.

11.

10.

9.

8.

7.

N

N

6.

7.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

3D.1 A0202 Plan 02 71,1 m² 67,7 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

3D.1 A0202 Plan 02Ensjø 71,1 torg m² oppgang 67,7 m² A

Ensjø torg oppgang A

2.

TIGERGÅRDEN

Søyle

1.

Søyle

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Uteplass

7.

Uteplass

6.

Areal

5.

terrasse 4,5 m²

4.

Areal

terrasse 4,5 m²

3.

m 2 m 2

m 2 m 2

m 2 m 2

m 2 m 2

DEFINISJONER:

6.

5.

4.

3.

2.

1.

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

Det brukes

langt opphold. samme I kategori samsvar på med

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

sjakter Søyle

opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal ligger

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten,

BRA medregnes (ikke P-ROM).

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: * Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En

bygninger. veileder basert på NS 3940.

m 2 m 2

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

BRA:

3-ROMS

71,1

BRA:

N

N

terrasse

Antall rom:

4,5 m²

terrasse

4,5 m²

omriss balkong 3D.3

3-ROMS

Antall rom:

71,1 Leilighetstype:

3D.1

Leilighetstype:

Målestokk:

Tegner:

1 : 100 (A4)

CLA

Tegner:

CLA Kontroll:

RHB

Kontroll:

Dato:

Rev.:

3D.1

RHB

14.03.2019 1

Dato:

Rev.:

14.03.2019 1

1 : 100 (A4)

Målestokk:

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

terrasse

15,9 m²

soverom

13,4 m²

balkong

type 3D.2

8,2 m²

5.

4.

3.

2.

1.

m 2 m 2

m 2 m 2

Søyle

omriss balkong 3D.3

terrasse

15,9 m²

Søyle

Søyle

soverom

13,4 m²

m 2 m 2

kjøkken / stue

31,4 m²

kjøkken / stue

31,4 m²

balkong

type 3D.2

balkong 8,2 m²

type 3D.2

8,2 m²

balkong

type 3D.2

8,2 m²

omriss balkong 3D.3

omriss balkong 3D.3

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

Type Leilighet Etasje BRA

3D.1 A0202 Plan 02 71,1 m² 67,7 m²

3D.1 A0202 Plan 02 71,1 m²

Ensjø torg oppgang A

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

Type Leilighet Etasje BRA

3D.2 A0302 Plan 03 71,7 m²

3D.3 A0402 Plan 04 71,7 m²

3D.2 A0502 Plan 05 71,7 m²

Uteplass Areal

P-rom Uteplass 3D.3 Areal A0602 Plan 06 71,7 m²

terrasse 4,5 m²

67,7 m² terrasse 3D.24,5 m² A0702 Plan 07 71,7 m²

Type Leilighet Etasje BRA

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m²

Ensjø torg oppgang A

P-rom

68,2 m²

Uteplass Areal

balkong 8,2 m²

N

N

Type Leilighet Etasje BRA

3D.2N

A0302 Plan 03 71,7 m²

3D.3 A0402 Plan 04 71,7 m²

Uteplass Areal

balkong 8,2 m²

balkong 5,7 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 N 3 4 5 m

0 68,21 m² balkong 2 3 5,7 m² 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

3D.2 A0302 Plan 03 71,7 m² 68,2 m² balkong 8,2 m²

3D.2 Type Leilighet

3D.3A0502 Etasje

A0402 Plan 0405 BRA

71,7 71,7 P-rom

m² m² Uteplass

68,2 m² 68,2 balkong m² Areal

5,7 balkong m² 8,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

68,2 m² balkong 8,2 m²

3D.2 A0302 Plan 03 71,7 m² 68,2 m² balkong 8,2 m²

N

3D.3 3D.2 A0502 05 71,7 m² 68,2 m² balkong 8,2 m²

3D.3 A0602 A0402 Plan Plan 04 06 71,7 m² 71,7 68,2 m² m² balkong 68,2 m² 5,7 m² balkong 5,7 m²

0 1 2 3 4 5 m

68,2 m² balkong 5,7 m²

3D.3 A0602 06 71,7 m² 68,2 m² balkong 5,7 m²

3D.2 A0702 A0502 Plan Plan 05 07 71,7 m² 71,7 68,2 m²

balkong 68,2 m² 8,2 m² balkong 8,2 m²

68,2 m² balkong 8,2 m²

3D.2 A0702 Plan 07 71,7 m² 68,2 m² balkong 8,2 m²

3D.3 A0602 Plan 06 71,7 m² 68,2 m² balkong 5,7 m²

3D.2 A0702 Plan 07

N

71,7 torg m² oppgang 68,2 m² A balkong 8,2 m²

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER: N DEFINISJONER:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

P-rom

A

er måleverdige rom som benyttes til kort eller

DEFINISJONER:

Antall rom:

Målestokk:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

langt opphold. I samsvar P-rom er med måleverdige

(A4)

0opparbeidet rom praksis som 1benyttes skal til kort 2eller

3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

2 3 4 5 m

3-ROMS 1 : 100

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom: langt opphold. Målestokk: I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som Bruksareal ligger innenfor (BRA) omsluttende for bruksenhet vegger. er I det arealet av

Bruksareal (BRA) Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

3-ROMS

for en bruksenhet er det

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

1

arealet

: 100av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

(A4) langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten langt opphold. som

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

samme I ligger

kategori samsvar innenfor

på med sjakter opparbeidet omsluttende

som rommet praksis sjaktene skal vegger. I

ligger

BRA: det ikke trekkes for Tegner: sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes bruksenheten areal av vegger, som rør ligger og ledninger, innenfor omsluttende vegger. I

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 3-ROMS 1 : 100 (A4)

uavhengig av hva det disse ikke sjaktene trekkes for betjener. sjakter Det som brukes går gjennom

bruksenheten

leiligheten,

som ligger innenfor

3-ROMS

omsluttende vegger. I

1 : det 100 ikke (A4) trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

1 :

uavhengig

sjakter, Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

TIGERGÅRDEN

100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

vil sjakten 71,7 uavhengig av hva CLA disse sjaktene betjener. Det brukes

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet ligger

BRA:

Tegner:

(Der tegninger opplyser arealer sjakter, pr rom, søyler og innredningsenheter.

samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

P-romTIGERGÅRDEN

Uteplass 96

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Areal

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

97

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

sjakter, søyler og innredningsenheter.

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

mot. Går sjakten samme mot bod kategori blir det på S-ROM sjakter (ikke som P-ROM). rommet

sjakter,

sjaktene

søyler

ligger

og innredningsenheter.

BRA:

Tegner: samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 71,7 mot. Går sjakten CLAmot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

63,7 m² terrasse 15,9 m²

Der sjakten ligger mot. mellom Går sjakten S-ROM mot og P-ROM bod

3A.1

blir vil det sjakten S-ROM

A0104

(ikke P-ROM). 71,1 Plan 01 67,6 CLA

Nettoareal (NTA) begrenset av de omsluttende

m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot bod blir det

15,9

S-ROM


(ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom, 3D

Der sjakten ligger

RHB

mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

Nettoareal (NTA) begrenset av de omsluttende

bli S-ROM (ikke Der P-ROM). sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM

Nettoareal

vil sjakten

(NTA) er begrenset 71,1 av de omsluttende CLADer sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 71,7

CLA

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype: bli S-ROM (ikke Kontroll: P-ROM).

vil man ikke få BRA veggers ved å innside. summere (Der arealene tegninger rom opplyser for arealer pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Definisjoner og beregninger basert på:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.)

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940:

Dato:

Rev.:

Leilighetstype:

Kontroll:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av

rom. For å få BRA, vil man må man ikke legge få BRA til ved arealer å summere av vegger, arealene rom for

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

av bolig. En 3D

RHB

Definisjoner

DEFINISJONER:

og beregninger er basert på:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

rom. For bygninger. å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

veileder basert på NS 3940.

sjakter, etc.)

Leilighetstype:

Kontroll:

Lakkegata

14.03.2019

Definisjoner og beregninger

1

er basert på:

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

* NS3940: 2012 Definisjoner Areal- og volumberegninger og er av basert på:

tlf 53, 400187 64 Oslo

sjakter, etc.)

00

Dato:

Rev.:

3D.1

RHB

Definisjoner og beregninger er basert på:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

sjakter, etc.)

bygninger.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Postboks 1175, Sentrum, P-rom er måleverdige 0157 Oslo rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

veileder Målestokk: basert på NS 3940.

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

sjakter,

det arealet av

av

etc.)

3D.1

RHB* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) 3Dfor en bruksenhet er det RHB arealet av

14.03.2019 bygninger. 1

P-rom

68,2 m²

68,2 m²

Antall rom:

3-ROMS

BRA:

71,7

Leilighetstype:

3D

N

Målestokk:

1 : 100 (A4)

Tegner:

CLA

Kontroll:

RHB


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

4

4

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

roms

Oppgang

OPPGANG:

4H A

BRA

OPPGANG:

TYPE:

ANTALL

A

ROM:

BRA:

ANTALL ROM:

P-rom 4-ROMS 78,9 kvm

80,1 4-ROMS

TYPE:

Etasje: BRA: 8

TYPE:

4H

4H

BRA:

BRA:

80,1

80,1

Leilighetsnr.

N

A

A

4-ROMS

A0806

N

N

OPPGANG:

ANTALL ROM:

A

Balkong 5,8 kvm

4-ROMS

80,1 kvm

4H

80,1

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2

entré

13,7 m²

entré

13,7 m²

tek.rom

0,7 m²

tek.rom

0,7 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

bad

4,2 m²

bad

4,2 m²

A

4-ROMS

4E

m 2 m 2

81,8

m 2 m 2

entré

13,7 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

soverom

11,5 m²

soverom

11,5 m²

soverom

7,6 m²

tek.rom soverom

7,6 m²

0,7 m²

bad

4,2 m²

kjøkken / stue

31,8 m²

kjøkken / stue

31,8 m²

tek.rom

0,7 m²

entré

13,7 m²

bad

4,2 m²

soverom

11,5 m²

soverom

7,6 m²

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

BRA: soverom

soverom7,2 m²

11,5 m²

soverom

6,7 soverom m²

7,6 m²

bad

5,1 m²

3-ROMS

m 2 m 2

3A.1

67,6

m 2

entré

8,6 m²

entré

sportsbod

9,5 m²

1,7 m²

tek.rom

bad 1,0 m²

4,7 m²

soverom

13,3 m²

bad

2,8 m²

bod

1,6 m²

sportsbod

2,1 m²

takterrasse

19,7 m²

OPPGANG:

A

roms

ANTALL ROM:

Oppgang A

OPPGANG:

OPPGANG: 4-ROMS

BRA A 81,8 kvm

A

79,8 kvm

4-ROMS

Etasje:

4E 4-ROMS

TYPE: 3

4E

TYPE: ANTALL ROM:

P-rom

ANTALL ROM:

TYPE: BRA:

4E

BRA:

81,8

BRA:

81,8

Leilighetsnr. 81,8

A0306

Takterrasse 19,8 kvm

Balkong 8,4 kvm

soverom entré

6,7 m² 8,6 m²

bad

N

5,1 m²

N

sportsbod

1,7 m²

m 2 m 2

bod

1,6 m²

bod

1,6 m²

soverom entré soverom entré

7,2 m²

soverom

9,5 m²

entré 7,2 m² 9,5 m²

sportsbod

7,2 m² 9,5 m²

2,1 m²

sportsbod

2,1 m²

m 2 m 2

m 2 m 2

kjøkken / stue

30,6 m²

kjøkken / stue

30,6 m²

soverom

13,3 m²

soverom

13,3 m²

soverom

13,3 m²

tek.rom

bad

2,8 m²

bad 1,0 m²

tek.rom

bad

4,7 m²

2,8 m²

bad 1,0 m²

4,7 m²

takterrasse

19,7 m²

tek.rom takterrasse bad

19,7 m² 2,8 m²

bad 1,0 m²

4,7 m²

bod

1,6 m²

sportsbod

2,1 m²

takterrasse

19,7 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

4H A0806 Plan 08 80,1 m² 78,9 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

4H A0806 Plan 08 Ensjø 80,1 m² torg oppgang 78,9 m² A

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

Type Leilighet Etasje BRA

4H A0806 Plan 08 80,1 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

P-rom

78,9 m²

Ensjø torg oppgang A

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Uteplass

5.

4.

Uteplass 3. Areal

2.

balkong 5,8 m²

Type Leilighet Etasje BRA

4H A0806 Plan 08 80,1 m²

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

1.

N

Areal

balkong 5,8 m²

Uteplass Areal

balkong 5,8 m²

P-rom

78,9 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

Type Leilighet Etasje BRA

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m²

soverom

5,3 m²

soverom

5,3 m²

13.

12.

11.

10.

DEFINISJONER:

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

Uteplass Type Areal Leilighet Etasje BRA

balkong 5,8 m²

kjøkken / stue

31,8 m² N

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

balkong

kjøkken / stue

27,0 m²

terrasse

15,9 m²

kjøkken / stue

30,6 m² tek.rom / bod

3,3 m²

soverom

13,4 m²

kjøkken / stue

27,0 m²

terrasse

15,9 m²

tek.rom / bod

3,3 m²

0 1 2 3 4 5 m

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal 4E (BRA) A0306 for en bruksenhet Plan 03 er det arealet 81,8 av m² langt 79,8 opphold. m² I samsvar uteplass med opparbeidet 28,1 praksis m² skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

N

sjakter, søyler og innredningsenheter. Ensjø DEFINISJONER: torg oppgang samme kategori A på sjakter som rommet sjaktene ligger DEFINISJONER:

BRA:

Tegner:

4E A0306 Plan 03 81,8 m² 79,8 m² uteplass 28,1 m²

mot. Går sjakten mot bod blir det

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

P-rom S-ROM er 0måleverdige (ikke P-ROM). rom 1som benyttes til 2kort eller 3 Antall rom: 4 5 mMålestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet Der sjakten er det ligger arealet mellom av S-ROM Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

langt og opphold. P-ROM vil I samsvar sjakten med opparbeidet

80,1

praksis skal

CLA

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor bli S-ROM omsluttende (ikke P-ROM). vegger. I

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

4-ROMS Ensjø (A4) torg oppgang A

DEFINISJONER:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS

det 1 : ikke 100 trekkes (A4) for sjakter som går gjennom leiligheten,

1 : 100

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

rom. For å få BRA, P-rom må man TIGERGÅRDEN

legge 98 Uteplass

til arealer av vegger,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Leilighetstype: Det brukes Kontroll:

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Areal

Type Leilighet sjakter, søyler og Etasje innredningsenheter. BRA P-rom Uteplass Areal

99

sjakter, søyler og innredningsenheter.

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Definisjoner og beregninger er basert samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

sjakter, etc.)

samme på: kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

63,7 m² terrasse 15,9 m²

mot. Går sjakten av mot

3A.1

bod blir det

A0104

S-ROM 4H (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) Plan er begrenset 01 RHB

av 67,6 de omsluttende m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot bod blir det

15,9

S-ROM


(ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

bygninger. av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 80,1

CLA Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 81,8

CLA

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

TIGERGÅRDEN

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

bli S-ROM (ikke P-ROM). Dato:

Rev.:

bli S-ROM (ikke P-ROM).

sjakter, søyler og innredningsenheter.

vil man ikke få BRA ved å summere vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

* Bruk arealene av arealbetegnelser rom for ved omsetning av bolig. En

rom. For å få BRA, må man legge DEFINISJONER:

rom. For å få BRA, Ensjø må man legge torg til arealer oppgang av vegger, A

DEFINISJONER:

Leilighetstype:

Kontroll:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

veileder til arealer basert av på vegger, NS 3940.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert Definisjoner og beregninger er basert på:

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

sjakter, etc.)

sjakter, 14.03.2019 på:

etc.) 1

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: veggers innside. Målestokk: (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en bruksenhet

2012 Arealer

det

og volumberegninger

arealet av

av

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Ensjø torg oppgang A

balkong

5,8 m²

balkong

5,8 m²

soverom

5,3 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

soverom

5,3 m²

N

N

balkong

5,8 m²

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller Det brukes Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

BRA:

Tegner:

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten, (ikke P-ROM). 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten

CLA

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

80,1

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

Leilighetstype:

Kontroll:

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten 80,1

CLA

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

4H

RHB

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940:

Dato:

Rev.:

* Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En 4H

RHB

bygninger. veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

Dato:

Rev.:

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

14.03.2019 1

DEFINISJONER:

P-rom

kjøkken / stue

31,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

Uteplass

Areal

5,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

N

balkong

8,4 m²

N

soverom

6,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

4H

RHB

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

4E

N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4E A0306 Plan 03 81,8 m² 79,8 m² uteplass 28,1 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4E A0306 Plan 03Ensjø 81,8 torg m² oppgang 79,8 m² A uteplass 28,1 m²

N

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

RHB

soverom

13,4 m²

balkong

8,4 m²

balkong

8,4 m²

DEFINISJONER:

soverom

6,8 m²

soverom

6,8 m²

kjøkken / stue

30,6 m²

balkong

8,4 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

Det brukes

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten,

BRA medregnes (ikke P-ROM).

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: * Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En

bygninger. veileder basert på NS 3940.

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

Antall rom:

BRA:

4-ROMS

81,8

BRA:

N

N

4-ROMS

Antall rom:

soverom

6,8 m²

Målestokk:

1 : 100 (A4)

Målestokk:

Tegner:

1 : 100 (A4)

CLA

Tegner:

81,8 Leilighetstype: CLA Kontroll:

4E

RHB

Leilighetstype:

Kontroll:

Dato:

Rev.:

4E

RHB

14.03.2019 1

Dato:

Rev.:

14.03.2019 1

Antall rom:

4-ROMS

BRA:

81,8

N

Målestokk:

1 : 100 (A4)

Tegner:

CLA


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

4,7 m²

wc

1,6 m²

N

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

4roms

4-ROMS

A

4B.1

Oppgang

OPPGANG:

ANTALL ROM:

A

3-ROMS

OPPGANG:

A

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

4-ROMS

OPPGANG:

A

BRA:

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4B.2 A0205 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

TYPE:

TYPE:

BRA 82,5 kvm

BRA 82,5 kvm

4B.3 A0208 OPPGANG:

Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

82,5 m 2 ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

4B.2 A0209 Plan 02 m² 80,7 m² luftebalkong 4,0 m²

sportsbod

TYPE:

4B.4 A0308 Plan 03 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

P-rom 80,7 3Fkvm

4B.1

2,3 m²

P-rom 80,7 kvm

4B.5 A0309 Plan 03

3-ROMS

3-ROMS

A82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

4B.5 A0408 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

BRA:

BRA:

4B.4 A0409 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

Etasje: 1

4BEtasje: 2, 3, 4, 5 og 6

ANTALL ROM:

4B.4 A0508 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

TYPE:

TYPE:

4B.5 A0509 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

Søyle

62,3 m 82,5

2 m

3A.1

2 sportsbod BRA:

4B.5 A0608 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

soverom entré

soverom

3A.1

4-ROMS

4B.4 A0609 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

2,3 m²

omriss luftebalkong 4B.2

7,2 m² 9,3 m²

13,0 m²

82,5 m 2 Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

omriss luftebalkong 4B.3

TYPE:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

BRA:

BRA:

sportsbod

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

BRA medregnes areal omriss av vegger, balkong rør og ledninger, 4B.5

sportsbod

sportsbod

TIGERGÅRDEN

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Leilighetsnr.

2,3 m²

OPPGANG:

67,6 m 67,6

2

soverom entré

Leilighetsnr.

m 2

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

1,7 m²

1,7 m²

4B

Type sportsbod Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

OPPGANG:

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

6,6 m² 3,0 m²

soverom entré

soverom

4B.2 A0205 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

A

2,3 m²

7,2 m² 9,3 m²

13,0 m²

4B.3 A0208 sjakter, Plan etc.) 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

BRA:

4B.2 A0209 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong bygninger. 4,0 m²

A0102

ANTALL

A

ROM:

A0205

Lakkegata 53, 0187 Oslo

4B.4 A0308 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veileder basert på NS 3940.

ANTALL ROM:

tlf 40 00 64 00

4B.5 A0309 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

soverom entré

82,5 m

Markterrasse 4-ROMS 15,5 kvm

Luftebalkong 3 kvm

2

4B.5 A0408 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

7,2 m² 9,3 m²

4-ROMS

4B.4 A0409 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

TYPE:

soverom entré

4B.4 A0508 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

TYPE:

soverom entré

soverom entré

7,2 m² 9,3 m²

4B.5 A0509 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

4B.1

soverom

4B.5 A0608 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

tek.rom

6,7 m² 8,6 m²

12,3 m²

A0208 6,7 m² 8,6 m²

4B.4 A0609 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

A0105 4B.1

BRA:

1,4 m²

soverom

Luftebalkong 3 kvm

Ensjø torg oppgang A

Markterrasse

BRA:

82,514,8 12,3 m²

m 2 kvm

sportsbod

82,5 m TIGERGÅRDEN

2 2,3 m²

sportsbod

bad

2,3 m²

A0209

4,7 m²

wc

tek.rom

A0106

tek.rom gang

soverom entré

soverom 1,6 m²

1,4 m²

0,6 m² 2,6 m²

Luftebalkong 4 kvm

7,2 m² 9,3 m²

13,0 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo

soverom entré

soverom

Markterrasse 15,3 kvm

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

7,2 m² 9,3 m²

13,0 m²

tek.rom

tlf 40 00 64 00

1,2 m²

bad

A0308

tek.rom

bad

takterrasse

bad

4,7 m²

wc

bad

1,2 m²

4,2 m²

21,5 m²

5,1 m²

1,6 m²

5,1 m²

N

Balkong 9,1 kvm

bad

wc

kjøkken / stue

4,7 m²

1,6 m²

33,2 m²

bad

wc

tek.rom

A0309

4,7 m²

1,4 m²

1,6 m²

tek.rom

1,4 m²

Balkong 6,8 kvm

N

N

bad

kjøkken / stue

4,7 m²

wc

tek.rom / bod

N

tek.rom / bod

bad

1,6 m²

33,2 m²

3,3 m²

3,3 m²

4,7 m²

wc

kjøkken / stue

A0408

1,6 m²

31,1 m²

Balkong 6,6 kvm

kjøkken / stue

13.

N

soverom N

33,2 m²

12.

N

11.

6,8 m²

kjøkken / stue

kjøkken / stue

10.

N

33,2 m²

9.

33,2 m²

A0409

kjøkken / stue

8.

7.

33,2 m²

N

kjøkken / stue

kjøkken / stue

6.

Balkong 8,9 kvm

5.

27,0 m²

27,0 m²

4.

13.

soverom

13.

13.

3.

12.

12.

12.

2.

11.

6,8 m²

11.

11.

10.

1.

10.

10.

13.

9.

A0508

9.

9.

8.

12.

8.

8.

soverom

7.

soverom

11.

7.

7.

soverom

10.

6.

9,5 6,8 m²

Balkong 9,1 kvm

6.

6.

9.

5.

soverom

6,8 m²

5.

5.

8.

4.

6,8 m²

4.

4.

7.

soverom

3.

3.

13.

3.

13.

6.

2.

2.

12.

2.

12.

6,8 m²

5.

Leilighet A0102

11.

1.

1.

1.

11.

4.

soverom

A0509

soverom

10.

10.

3.

Søyle

terrasse

9.

9.

13,4 m²

2.

13,4 m²

8.

14,8 m²

8.

1.

Balkong 6,8 kvm

7.

7.

13.

omriss terrasse til A0102

6.

6.

12.

balkong

5.

5.

11.

4.

4.

Søyle 6,8 m²

10.

omriss terrasse til A0106 3.

Leilighet A0102

3.

9.

Leilighet A0102

2.

2.

8.

Søyle

terrasse

Leilighet A0608

7.

1.

14,8 A0102 m²

1.

omriss Søyle luftebalkong 4B.2

terrasse

Søyle

6.

Søyleomriss terrasse til A0102

terrasse

5.

14,8 m²

14,8 m²

Balkong 6,6 kvm

4.

omriss omriss terrasse terrasse til A0102 til A0106

omriss luftebalkong terrasse til A0102

balkong

omriss luftebalkong 4B.2

3.

4B.3

2.

type 4B.4

omriss terrasse til A0106

8,9 m 2

1.

omriss balkong terrasse 4B.5 til A0106

omriss luftebalkong 4B.3

balkong

terrasse

A0609 terrasse

type 4B.4

15,9 m²

omriss balkong 4B.5 15,9 m²

8,9 m

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

2

Balkong 8,9 kvm

4B.2 A0205 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

Søyle

4B.3 A0208 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m² N

Type Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

N

4B.2 A0205 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

Type Leilighet 4B.2 A0209 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 4,0 m²

omriss luftebalkong 4B.2

TypeEtasje Leilighet Etasje BRA BRA P-rom

Uteplass Areal Areal

0 1 02 3 1 4 2 5 m 3 N 4 5 m

4B.3 A0208 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

4B.1 A0102 4B.1 A0102 Plan 01 82,5 m² 80,7 m²

15,5 m²

Type Leilighet Plan Etasje82,5 BRA m² 80,7 P-rom m² Uteplass terrasse Areal 15,5 m² 4B.4 A0308 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

0 1 2 3 4 5 m

A0105 Plan 01 82,5 m² 80,7 m² terrasse 14,8 m²

4B.5 A0309 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

4B.2 A0209 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 4,0 m²

omriss luftebalkong 4B.3

4B.1 A0105 4B.1 A0102

4B.1Plan A0106 01Plan 01

Plan 82,5 82,5

01 m² m²

82,5 m² 80,7 m²

80,7 m² terrasse

m² terrasse terrasse 15,5 m²

15,3 m² 14,8 m²

4B.1 A0105 Plan 01 82,5 m² 80,7 m² terrasse 14,8 m²

4B.5 A0408 Plan 04 82,5 m²

balkong 6,6 m²

4B.4 A0308 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

4B.1 A0106 80,7 m²

4B.1 A0106 Plan 01Plan 01 82,5

Ensjø 82,5 m² m² torg oppgang 80,7 80,7 m² m²

A terrasse terrasse 15,3 m² 15,3 m²

DEFINISJONER:

4B.4 A0409 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

N

4B.5 A0309 Plan N03 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

omriss balkong 4B.5

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Ensjø Ensjø torg torg oppgang A A

DEFINISJONER:

bruksenheten som ligger

DEFINISJONER:

innenfor omsluttende vegger. I

Type 4B.4 Leilighet det ikke

A0508 Plan Etasje trekkes for sjakter som

05 82,5 BRA går gjennom leiligheten,

m² 80,7 P-rom4-ROMS

m² Uteplass 1 : 100 (A4)

balkong 9,1 Areal m²

4B.5 A0408 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er

TIGERGÅRDEN

uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort 0eller

Det brukes Antall 1rom:

2Målestokk:

3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

langt opphold. Type Leilighet Etasje BRA P-rom

4B.4 A0409 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

N Uteplass Areal

samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

P-rom ligger er måleverdige BRA: rom som benyttes Tegner: til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal 4B.5 4B.1 (BRA) A0509 A0102 for en det bruksenhet ikke mot. trekkes Plan Går for sjakten er sjakter

05 01 det mot som arealet bod går blir 82,5 gjennom det av S-ROM leiligheten, m²

(ikke P-ROM).

80,7 4-ROMS

m² balkong terrasse 1 : 100 (A4) 15,5 6,8 m² m²

BRA medregnes Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende

TIGERGÅRDEN

uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes langt opphold.

vil sjakten 82,5 I samsvar m 2 med opparbeidet CLA praksis skal

sjakter, 4B.2 A0205 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der bruksenheten tegninger opplyser som arealer ligger pr rom, innenfor omsluttende vegger. I

samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger det ikke BRA: trekkes for sjakter som Tegner: går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

4B.5 A0608 06 balkong 6,6 m²

4B.4 A0508 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

vil Uteplass

man ikke få BRA ved BRA 4B.1 å summere medregnes Areal arealene A0105 areal rom for av 0 1 2 3 4 5 m

mot. vegger, Plan

Går sjakten rør mot og 01

bod ledninger, 82,5 m²

blir det S-ROM (ikke P-ROM).

80,7 m² terrasse 14,8 m²

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

TIGERGÅRDEN

Der sjakten Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten uavhengig 82,5 av hva m 2 disse sjaktene CLA betjener. Det brukes

4B.3 A0208 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 3,0 m²

veggers sjakter, innside. etc.) (Der tegninger sjakter, opplyser søyler arealer og pr rom, innredningsenheter.

bli S-ROM

4B.4 A0609

* NS3940: (ikke P-ROM).

2012

06Areal- og volumberegninger av samme kategori 4B.1

på sjakter som rommet

balkong RHB

sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

3F A0706 Plan 07 62,3 m² 60,7 m²

8,9 m²

4B.5 A0509 Plan 05 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

vil man ikke uteplass få BRA ved å summere

4B.1

arealene 28,3 rom

A0106 m² for

Plan 01 82,5 m² 80,7 m² terrasse 15,3 m²

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

mot. Går Leilighetstype: sjakten mot bod blir Kontroll: det S-ROM (ikke P-ROM).

4B.2 A0209 Plan 02 82,5 m² 80,7 m² luftebalkong 4,0 m²

Lakkegata 53, 0187 Oslo

sjakter, etc.) Nettoareal (NTA) er begrenset Definisjoner av og de beregninger omsluttende er basert på:

Dato:

Rev.:

4B.5 A0608 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

* NS3940: * Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av Der sjakten av bolig. En 4B.1ligger mellom S-ROM RHB og P-ROM vil sjakten 82,5 m 2 CLA

N

N

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

veggers innside. (Der tegninger bygninger. opplyser arealer pr rom,

veileder basert på NS 3940.

bli S-ROM (ikke 4B.4 A0308 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 9,1 m²

Lakkegata

14.03.2019

P-ROM).

1

tlf 53, 400187 Ensjø 64 Oslo torg oppgang A

vil man ikke få BRA ved å summere DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

arealene rom for

00

Dato:

Rev.:

4B.4 A0609 Plan 06 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Leilighetstype:

Kontroll:

veileder basert på NS 3940.

Definisjoner 0 1 2 3 4 5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m

4B.5 A0309 Plan 03 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,8 m²

14.03.2019 og beregninger 1er basert P-rom på: er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

tlf 40 00 64 00

sjakter, etc.)

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger langt opphold. av I samsvar med opparbeidet 4B.1 praksis skal

langt

langt

opphold.

opphold. I

samsvar

samsvar

med

med

opparbeidet

opparbeidet

praksis

praksis

skal

skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

bruksenheten

bruksenheten

som

som

ligger

ligger

innenfor RHB innenfor

omsluttende

omsluttende

vegger.

vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

4B.5 A0408 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 6,6 m²

bygninger.

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 3-ROMS 1 : det 100 ikke (A4) trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA

BRA

medregnes

medregnes

areal

areal

av

av

vegger,

vegger,

rør

rør

og

og

ledninger,

ledninger,

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

Lakkegata 53, TIGERGÅRDEN

0187 Oslo

TIGERGÅRDEN

100

uavhengig av hva disse sjaktene betjener.

Uteplass Areal

Type Dato:

Det brukes

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

Leilighet sjakter,

sjakter,

søyler

søyler

og

og

Etasje innredningsenheter.

innredningsenheter.

Rev.: BRA P-romsamme kategori

Uteplass

på sjakter som

Areal

101

rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av 4B.4 A0409 Plan 04 82,5 m² 80,7 m² balkong 8,9 m²

* Bruk av arealbetegnelser ved samme omsetning kategori av bolig. på sjakter En som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m² 63,7 m² terrasse 15,9 veileder m² basert på NS 3940. mot. Går sjakten mot bod

3A.1

blir det S-ROM

A0104

(ikke P-ROM).

Plan 01 67,6 m² 63,7 m²

mot.

mot.

Går

Går

terrasse

sjakten

sjakten

mot

mot

bod

bod

blir

blir

det

det

15,9

S-ROM

S-ROM


(ikke

(ikke

P-ROM).

P-ROM).

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

14.03.2019

4-ROMS 1 : 100 (A4)

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Nettoareal

Nettoareal

(NTA)

(NTA)

er

er

begrenset

begrenset

1 av

av

de

de

omsluttende

omsluttende

sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

TIGERGÅRDEN

4B.4 A0508 Plan 05 82,5 m²

balkong 9,1 m²

80,7 m²

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

tlf 40 00 64 00

62,3 m 2 CLADer sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 82,5 m 2 CLA

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

veggers

veggers

innside.

innside.

(Der

(Der

tegninger

tegninger

opplyser

opplyser

arealer

arealer

pr

pr

rom,

rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli

bli

S-ROM

S-ROM

(ikke

(ikke

P-ROM).

P-ROM).

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme 4B.5kategori A0509 på sjakter som Plan rommet 05sjaktene 82,5 ligger m² 80,7 BRA: m² balkong Tegner: 6,8 m²

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

vil

vil

man

man

ikke

ikkeBRA

BRA

ved

ved å

summere

summere

arealene

arealene

rom

rom

for

for

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Leilighetstype:

Kontroll:

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

rom.

rom.

For

For åBRA,

BRA,man

man

legge Leilighetstype:

legge

til

til

arealer

arealer

av

av

vegger,

vegger, Kontroll:

Leilighetstype:

Kontroll:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Definisjoner

Definisjoner

og

og

beregninger

beregninger

er

er

basert

basert

på:

på:

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der 4B.5 sjakten ligger A0608 mellom S-ROM Plan og P-ROM 06 vil 82,5 sjakten m² 80,7 82,5m²

m 2 balkong CLA 6,6 m²

sjakter, etc.)

sjakter,

sjakter,

etc.)

etc.)

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller veggers Antall innside. rom: (Der tegninger opplyser Målestokk: arealer pr rom,

Bruksareal (BRA)

* NS3940:

for en

2012

bruksenhet

Areal- og

er

volumberegninger

det arealet av

av

3F

RHB

*

NS3940:

NS3940:

2012

2012

Areal-

Arealog

og

volumberegninger

volumberegninger

av

av

Bruksareal (BRA) 4B.1

for en bruksenhet er det RHB

arealet av

bli S-ROM (ikke P-ROM).

OPPGANG:

A

ANTALL ROM:

4roms

Oppgang

4-ROMS

A

Søyle

omriss luftebalkong 4B.2

omriss luftebalkong 4B.3

omriss balkong 4B.5

N

balkong

type 4B.4

8,9 m 2

kjøkken / stue

33,2 m²

0 1 2 3 4 5 m

sov

6,

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

Definisjoner og beregninger er basert på:

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

0

DEFIN

Bruksareal (B

bruksenheten

BRA medregn

sjakter, søyle

Nettoareal (N

veggers innsi

vil man ikke få

rom. For å få

sjakter, etc.)

t


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

N

kjøkken / stue

30,1 m²

4

4

omriss vegg A0801

OPPGANG:

A

roms

OPPGANG:

A

OPPGANG:

A

roms

omriss søyle A0701

N

soverom

6,8 m²

ANTALL ROM:

ANTALL ROM:

4-ROMS

OPPGANG:

Oppgang A

OPPGANG:

TYPE:

BRA:

A

BRAANTALL A TYPE:

ROM: 82,5 kvm

ANTALL ROM:

4C.1

P-rom 4-ROMS 80,5 4C.1 kvm

4-ROMS

TYPE:

Etasje: BRA:

TYPE:

4C.11

82,54C.1

BRA: 82,5

BRA:

82,5

82,5

Leilighetsnr.

A0103

Markterrasse 15,8 kvm

N

N

4-ROMS

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

A

3-ROMS

3A.1

67,6

m 2 soverom

7,2 m²

soverom

7,2 m²

bad

4,7 m²

bad

4,7 m²

ANTALL ROM:

TYPE:

BRA:

4-ROMS

4C.2

82,5

soverom

entré

9,47,2 m² m²

entré

9,4 m²

tek.rom

1,0 m²

tek.rom

1,0 m²

bad

4,7 m²

kjøkken / stue

31,0 m²

kjøkken / stue

31,0 m²

sportsbod

2,3 m²

sportsbod

2,3 m²

entré

soverom

9,4 13,7 7,2 m² m²


soverom

13,7 m²

bad

2,8 m²

bad

2,8 m²

tek.rom

1,0 m²

bad

4,7 m²

entré

soverom

9,4 m²

13,7 m²

bad

tek.rom 2,8 m²

1,0 m²

OPPGANG:

sportsbod TYPE:

2,3 m²

soverom

6,7 m²

A

ANTALL ROM:

BRA:

soverom

13,7 m²

bad

5,1 m²

3-ROMS

3A.1

67,6

bad

2,8 m²

sportsbod

2,3 m²

sportsbod

m 2 1,7 m²

soverom entré

7,2 m² 9,4 m²

entré

8,6 m²

bad

4,7 m²

tek.rom

1,0 m²

soverom

13,7 m²

bad

2,8 m²

sportsbod

2,3 m²

BRA:

OPPGANG:

ANTALL ROM:

TYPE:

A

Oppgang

BRA

P-rom

4-ROMS

4D

82,5

m 2

A

soverom

A0301 6,7 m²

Balkong 9 kvm

bad

5,1 m²

Balkong 9 kvm

82,5 kvm

78,4 kvm

Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Leilighetsnr.

A0201

Luftebalkong 3 kvm

A0401

Balkong 6,8 kvm

A0501

entré

8,6 m²

sportsbod

1,7 m²

Søyle

omriss balkong 4D.2

Type Leilighet Etasje BRA

4D.1 A0201 Plan 02 82,5 m²

4D.2 A0301 Plan 03 82,5 m²

4D.3 A0401 Plan 04 82,5 m²

4D.2 A0501 Plan 05 82,5 m²

4D.3 A0601 Plan 06 82,5 m²

4D.2 A0701 Plan 07 82,5 m²

4D.3 A0801 Plan 08 82,0 m²

soverom

7,3 m²

omriss luftebalkong 4D.1

Ensjø torg oppgang A

TYPE:

TIGERGÅRDEN

BRA:

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

entré

9,3 m²

OPPGANG:

A

P-rom Uteplass Areal

78,4 m² luftebalkong 3,0 m²

78,4 m² balkong 9,0 m²

ANTALL 78,4 m² ROM: balkong 6,8 m²

78,4 m² balkong 9,0 m²

78,4 m² balkong 6,8 m²

78,4 m² balkong 9,0 m²

77,9 m² balkong 6,8 m²

4-ROMS

4D

82,5

m 2

0 1 2 3 4 5 m

Søyle

omriss luftebalkong 4D.1

DEFINISJONER:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

omriss balkong 4D.2

Type Leilighet Etasje BRA

4D.1 A0201 Plan 02 82,5 m²

4D.2 A0301 Plan 03 82,5 m²

4D.3 A0401 Plan 04 82,5 m²

4D.2 A0501 Plan 05 82,5 m²

4D.3 A0601 Plan 06 82,5 m²

4D.2 A0701 Plan 07 82,5 m²

4D.3 A0801 Plan 08 82,0 m²

soverom

12,3 m²

Ensjø torg oppgang A

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

Balkong

omriss vegg type A0801 4d.3

6,8 m 2

omriss søyle A0701

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes

sjakter, søyler og innredningsenheter.

samme kategori på sjakter som rommet sjaktene ligger

mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

2,1 m²

bygninger.

P-rom Uteplass Areal

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

78,4 m² luftebalkong 3,0 m²

veileder basert på NS 3940.

78,4 m² balkong 9,0 m²

78,4 m² balkong 6,8 m²

78,4 m² balkong 9,0 m²

78,4 m² balkong 6,8 m²

78,4 m² balkong 9,0 m²

77,9 m² balkong 6,8 m²

sportsbod

Antall ro

4-RO

BRA:

82,5

Leilighe

4D

Dato:

14.03

DEFINIS

Bruksareal (BRA

bruksenheten so

BRA medregnes

sjakter, søyler og

Nettoareal (NTA)

veggers innside.

vil man ikke få B

rom. For å få BR

sjakter, etc.)

s

N

N

N

N

soverom

6,8 m²

soverom

6,8 m²

kjøkken / stue

31,0 m²

kjøkken / stue

31,0 m²

N

tek.rom / bod

3,3 m² kjøkken / stue

31,0 m²

A0601

Balkong 6,8 kvm

A0701

Balkong N 9 kvm

tek.rom / bod

3,3 m²

tek.rom

bad

bad 2,2 m²

3,4 m²

4,7 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Søyle

Søyle

1.

TIGERGÅRDEN

TIGERGÅRDEN

Lakkegata 53, 0187 Oslo

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

Lakkegata tlf 53, 400187 64 Oslo 00

Postboks 1175, Sentrum, 0157 Oslo

tlf 40 00 64 00

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Uteplass

5.

4.

Uteplass Forhage

3.

terrasse 15,8 m²

2.

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

Forhage

4C.1 A0103 Plan 01 82,5 m² 80,5 m²

Type Leilighet Etasje BRA P-rom

terrasse 15,8 m²

4C.1 A0103 Plan 01 Ensjø 82,5 m² torg oppgang 80,5 m² A

Søyle

Ensjø torg oppgang A Søyle

m 2 m 2

m 2 m 2

m 2 m 2

m 2 m 2

13.

12.

11.

10.

DEFINISJONER:

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

terrasse

15,8 m²

terrasse

15,8 m²

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

m 2 m 2

Søyle

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

DEFINISJONER:

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger, P-rom er uavhengig måleverdige av hva rom disse som benyttes sjaktene betjener. til kort eller

Bruksareal sjakter, (BRA) søyler for en og bruksenhet innredningsenheter. er det arealet av

Det brukes

langt opphold. samme I kategori samsvar på med sjakter opparbeidet som rommet praksis sjaktene skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I

ligger

det ikke mot. trekkes Går for sjakten sjakter mot som bod går blir gjennom det S-ROM leiligheten,

BRA medregnes (ikke P-ROM).

Nettoareal areal (NTA) av er vegger, begrenset rør og av ledninger, de omsluttende uavhengig Der av sjakten hva disse ligger sjaktene mellom S-ROM betjener. og Det P-ROM brukes

sjakter, vil sjakten

veggers søyler og innside. innredningsenheter.

(Der tegninger opplyser arealer pr rom, samme bli kategori S-ROM på (ikke sjakter P-ROM). som rommet sjaktene ligger

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for mot. Går sjakten mot bod blir det S-ROM (ikke P-ROM).

Nettoareal rom. (NTA) For å er få begrenset BRA, må man av de legge omsluttende til arealer av vegger, Der sjakten

veggers Definisjoner ligger mellom og beregninger S-ROM og er P-ROM basert vil på: sjakten

sjakter, innside. etc.) (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM

vil man ikke få BRA ved å summere arealene rom for

* NS3940: (ikke P-ROM). 2012 Areal- og volumberegninger av

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

bygninger.

Definisjoner og beregninger er basert på:

sjakter, etc.)

* NS3940: * Bruk 2012 av Areal- arealbetegnelser og volumberegninger ved omsetning av av bolig. En

bygninger. veileder basert på NS 3940.

* Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig. En

veileder basert på NS 3940.

Antall rom:

BRA:

4-ROMS

82,5

BRA:

N

N

terrasse

15,8 m²

4-ROMS

Antall rom:

82,5 Leilighetstype:

4C.1

Leilighetstype:

Målestokk:

Tegner:

1 : 100 (A4)

CLA

Tegner:

CLA Kontroll:

RHB

Kontroll:

Dato:

Rev.:

4C.1

RHB

14.03.2019 1

Dato:

Rev.:

14.03.2019 1

1 : 100 (A4)

Målestokk:

soverom

6,8 m²

terrasse

15,8 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

kjøkken / stue

27,0 m²

soverom

6,8 m²

terrasse

15,9 m²

soverom

13,4 m²

soverom

6,8 m²

luftebalkong

3,4 m²

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A0801

kjøkken / stue

Balkong 6,827,0 kvmm²

terrasse

Søyle15,9 m²

omriss luftebalkong 4D.1

soverom

13,4 m²

omriss vegg A0801

omriss søyle A0701

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

kjøkken / stue

30,1 N m²

soverom

6,8 m²

Balkong

type 4d.3

6,8 m 2

omriss vegg A0801

omriss søyle A0701

omriss balkong 4D.2

Søyle

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

Type Leilighet Etasje

Type Leilighet

BRA

Etasje

P-rom

BRA

Uteplass

P-rom

Forhage

Uteplass Type Forhage Leilighet Etasje BRA P-rom Uteplass Areal

4C.1 A0103 Plan

4C.1

01

A0103

82,5 m²

Plan

80,5

01


82,5

terrasse

m² 80,5 m²

15,8 m²

terrasse 4C.215,8 A0206 m² Plan 02 82,5 m² 80,5 m² luftebalkong 3,4 m²

Ensjø torg oppgang Ensjø A torg oppgang A

TIGERGÅRDEN TIGERGÅRDEN

Type Leilighet Etasje BRA

3A.1 A0104 Plan 01 67,6 m²

DEFINISJONER: DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

N

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

4D.2 A0501 Plan 05 82,5 m² 78,4 m² balkong 9,0 m²

0 1 Type 2 Leilighet 3 Etasje 4 BRA 5 m

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet

P-rom er måleverdige

praksis 0 skal

rom som 1benyttes til kort 2eller

3 Antall rom: 4 Målestokk: 5 mP-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom: 0 1Målestokk:

2 3 4 5 m

bruksenheten som ligger innenfor

Bruksareal

omsluttende

(BRA)

vegger.

for en

I

bruksenhet er det arealet av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

det ikke trekkes for sjakter som

langt

går gjennom

opphold.

leiligheten,

I samsvar med opparbeidet 4-ROMS praksis skal

bruksenheten som ligger innenfor omsluttende (A4)

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal 4D.3 A0601 Plan 06 82,5 m² 78,4 m² balkong 6,8 m²

vegger. I

4D.1 A0201 Plan 02 82,5 m²

BRA medregnes areal av vegger,

bruksenheten

rør og ledninger,

som ligger innenfor omsluttende vegger. I

1 : 100

det ikke trekkes for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS

(A4)

uavhengig av hva disse sjaktene

det

betjener.

ikke trekkes

Det brukes

for sjakter som går gjennom leiligheten, 4-ROMS 1 : 100 (A4)

1 : 100

sjakter, søyler og innredningsenheter.

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

BRA medregnes areal av vegger, rør og ledninger,

P-romTIGERGÅRDEN

102

uavhengig av hva disse sjaktene betjener. Det brukes 4D.2 A0701 Plan 07 82,5 m² 78,4 m² balkong 9,0 m²

Uteplass Areal samme kategori på sjakter som

uavhengig

rommet sjaktene

av hva

ligger

disse sjaktene betjener.

Type BRA:

Det brukes

Leilighet sjakter, søyler og Etasje innredningsenheter.

Tegner: BRA P-romsamme kategori

Uteplass

på sjakter som

Areal

103

4D.2 A0301 Plan 03 82,5 m²

sjakter, søyler og innredningsenheter.

mot. Går sjakten mot bod blir det

samme

S-ROM

kategori

(ikke P-ROM).

på sjakter som rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

rommet sjaktene ligger

BRA:

Tegner:

Nettoareal (NTA) er begrenset av de omsluttende

63,7 m² terrasse 15,9 m²

3A.1 A0104 Nettoareal (NTA) Plan er begrenset 01 av 67,6 de omsluttende m² 63,7 m²

mot. Går

terrasse

sjakten mot bod blir det

15,9

S-ROM


(ikke P-ROM).

4D.3 A0801 Plan 08 82,0 m² 77,9 m² balkong 6,8 m²

4D.3 A0401 Plan 04 82,5 m²

Der sjakten ligger mellom S-ROM

mot.

og

Går

P-ROM

sjakten

vil sjakten

mot bod blir det S-ROM 82,5(ikke P-ROM).

veggers innside. (Der tegninger

Nettoareal

opplyser arealer

(NTA)

pr

er

rom,

begrenset av de omsluttende

CLA

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 82,5

CLA

bli S-ROM (ikke P-ROM).

Der sjakten ligger mellom S-ROM og P-ROM vil sjakten 82,5

CLA

vil man ikke få BRA ved å summere

veggers

arealene

innside.

rom

(Der

for

tegninger opplyser arealer pr rom,

veggers innside. (Der tegninger opplyser arealer pr rom,

bli S-ROM (ikke P-ROM).

bli S-ROM (ikke P-ROM).

4D.2 A0501 Plan 05 82,5 m²

rom. For å få BRA, må man legge

vil

til

man

arealer

ikke få

av

BRA

vegger,

ved å summere arealene rom for

Leilighetstype: vil man ikke få BRA ved å Kontroll: summere arealene rom for

DEFINISJONER:

rom. For å få BRA, Ensjø må man legge torg til arealer oppgang av vegger, A

DEFINISJONER:

Ensjø torg oppgang A

DEFINISJONER:

Definisjoner og beregninger er basert på:

Leilighetstype:

Kontroll:

Leilighetstype:

Kontroll:

sjakter, etc.)

rom. For å få BRA, må man legge til arealer av vegger,

4D.3 A0601 Plan 06 82,5 m²

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger

Definisjoner og

av

beregninger er basert på:

Definisjoner og beregninger er basert på:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

sjakter, etc.)

4C.1 sjakter, etc.) P-rom er måleverdige RHB rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

P-rom er måleverdige rom som benyttes til kort eller

Antall rom:

Målestokk:

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

bygninger.

* NS3940: 2012 Areal- og volumberegninger av

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av

langt opphold. I samsvar med opparbeidet praksis skal

Ensjø torg oppgang A

N

DEFINISJONER:

N

0 1 2 3 4 5 m

4C.1

RHB

4C.2

N

Type Leilighet Etasje BRA

4D.1 A0201 Plan 02 82,5 m²

4D.2 A0301 Plan 03 82,5 m²

4D.3 A0401 Plan 04 82,5 m²

RHB

P-rom

78,4 m²

78,4 m²

78,4 m²

Uteplass Areal

luftebalkong 3,0 m²

balkong 9,0 m²

balkong 6,8 m²

N

4D.2 A0701 Plan 07 82,5 m²

omriss luftebalkong 4D.1

omriss balkong 4D.2

P-rom

78,4 m²

78,4 m²

78,4 m²

78,4 m²

78,4 m²

78,4 m²

Antall rom:

N

Uteplass Areal

luftebalkong 3,0 m²

balkong 9,0 m²

balkong 6,8 m²

balkong 9,0 m²

balkong

Målestokk:

6,8 m²

balkong 9,0 m²

0


13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.