NY KURS OG SIKKERHET PDF

jorndidriksen

KURS

&

SIKKERHET

www:stillcon.no


Snakk med oss om:

Årskontroll

Vi er svært fleksible ved godkjenning av fallsikringsutstyr, slik at

dette blir gjort når det passer brukeren best.

Kontakt oss for Serviceavtale på ditt fallsikringsutstyr.

Leie av utstyr

Hos oss kan man velge om man vil eie eller leie utstyr.

Snakk med oss om løsninger som passer dere.

VIKTIG Å HUSKE PÅ

✓ Bruk kun utstyr som er godkjent ihht. EN-norm og CE-merket

✓ Alle som bruker utstyr må ha gjennomført et grunnleggende fallsikringskurs

✓ Arbeidsgiver har ansvaret for godkjent utstyr, opplæring og vedlikehold

✓ Arbeidstaker er pliktig til å bruke personlig fallsikringsutstyr han har fått utgitt av bedriften

✓ Gjennomfør alltid visuell kontroll av utstyret før bruk og les bruksanvisning

✓ Utstyr som ikke er kontrollert, utsatt for fall eller som er skadet, skal ikke brukes

✓ Alt fallsikringsutstyr skal minst kontrolleres hver 12 mnd. («årskontroll»)

✓ Kontroll av fallsikringsutstyr skal gjøres av kompetent person

✓ Alle stillasbyggere skal bruke fallsikringsutstyr

✓ Bruk antitraume-fotløkke, så er du sikret mot hengetraume ved fall (husk og tren på å bruke dem)

© Alle rettigheter Stillcon as


ATS-444

Stillcon AS er en opplæringsbedrift som tilbyr

Dokumentert og Sertifisert sikkerhetsopplæring,

i tillegg til salg og service av sikkerhetsutstyr.

Stillcon AS holder kurs på Norsk, Engelsk, Polsk og Litauisk.

Sertifisert opplæring:

✓ HMS modul I 1.1

Truck t.o.m. 10 tonn:

✓ Truck Kl. T1

✓ Truck Kl. T2

✓ Truck Kl. T3

✓ Truck Kl. T4

✓ Truck Kl. T5

✓ Teleskoptruck Kl. C1 - C2

Kran:

✓ G11 Løfteredskap

✓ G4 Bro- og traverskran

✓ G8 Lastebilkran

Masse forflyttings maskiner:

✓ M2 Gravemaskin

✓ M4 Hjullaster

✓ M6 Dumper

© Alle rettigheter Stillcon as


ATS-444

Stillcon AS er en opplæringsbedrift som tilbyr

Dokumentert og Sertifisert sikkerhetsopplæring,

i tillegg til salg og service av sikkerhetsutstyr.

Stillcon AS holder kurs på Norsk, Engelsk, Polsk og Litauisk.

Dokumentert opplæring:

✓ Fallsikrings kurs

✓ § 17 Stillaskurs alle klasser teori & praksis

✓ Personløfter kurs kl. A – B - C

✓ Varme arbeider kurs med slokkeøvelse

✓ Stropp & Signalgiver

✓ HMS = Økonomi

✓ HMS Arbeidsmiljøutdanningen Grunnkurs

✓ Sikkerhet på arbeidsplassen (språk Nor, Eng, Pol og LT)

© Alle rettigheter Stillcon as


”Skulle bare.... ”

- Fallsikring er summen av alle tiltak som

gjøres for å sikre en person (-er) eller

gjenstand (-er) fra å falle ned.

Arbeidsgivers plikter;

§-7 Godkjent og CE merket utstyr

§-8 Risikovurdering

§-9 Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

§-10 Informasjon og opplæring

Arbeidstakers plikter;

Ikke utføre arbeid eller bruke arbeidsutstyr

som man ikke har fått nødvendig opplæring på.

Tid

(sekunder)

Distanse

(Meter)

0,5 1,2

1 5

1,5 11

Følge Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

samt regler på arbeidsplassen.

Bruke påbudt verneutstyr.

Delta aktivt i HMS og følge påbud fra

Arbeidstilsynet.

2 20

2,5 31

3 44

4 78

60 km/t

Når 100kg faller 1 meter for så

å stoppe brått, tilsvarer dette en belastning på

ca. 1 tonn.

© Alle rettigheter Stillcon as


Sikre og skadefrie dager på jobb

• Riktige utstyr til riktig arbeid

• Opplæring/kurs før man tar utstyret i bruk

• Kontroll av fallsikringsutstyret

Vi vet hvor viktig det er å skape trygghet på

arbeidsplassen. Vi leverer det du trenger av

fallsikringsutstyr og tilbehør, som er med på å

skape gode og skadefrie dager på jobb. Alle våre

produkter leveres med CE-merking og

dokumentasjon.

§13-2 Tidspunkt for sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal utføres:
Hver 12. Måned.

Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret

er plassert i, er påkrevd med hyppigere

kontroll.

Når arbeidsutstyret har vært utsatt for fall.

For å lettere gjøre rutine- arbeidet

har vi for våre kunder uformet eget

skjema.

Se ”Daglig kontroll av

fallsikringsutstyr”.

FØR årskontroll;

Førbrukskontroll/daglig kontroll

Arbeidsgiver er pliktig til å innarbeide rutiner sånn

at arbeidstaker kan utføre daglig kontroll av

fallsikringsutstyret på en forsvarlig måte.

All kontroll skal dokumenteres skriftlig.

© Alle rettigheter Stillcon as


KONTROLL FØR BRUK

SELE

FALLDEMPER & LINESYSTEMER

✓ Påse at samtlige deler er fri for skader

og slitasje. Metalldeler skal være frie for

korrosjon/rust, sprekkdannelser/brudd.

✓ Kontroller at alle låse funksjoner

fungerer. Alle sømmer, bånd og liner

skal være hele og ikke ha brennmerker,

eller vise tegn på kjemisk påvirkning

(misfarging).

✓ Påse at falldemperen ikke viser tegn på

forlengelse (har begynt å rakne).

✓ Kontroller at alle produktets

originaldeler er på plass.

✓ Påse at samtlige deler er fri for skader og

slitasje.

✓ Produsents ID er tydelig

✓ Metalldeler skal være frie for korrosjon/rust,

sprekkdannelser/brudd.

✓ Kontroller at alle låsefunksjoner fungerer.

✓ Alle sømmer og bånd skal være hele og ikke ha

brennmerker, eller vise tegn til kjemisk

påvirkning (misfarging).

✓ Kontroller at alle produktets originaldeler er på

plass.

✓ Om selen har blitt belastet som ved et fall skal

den tas ut av bruk og kontrolleres.

OBS...

Om falldemperen har blitt belastet ved

fall, SKAL den tas UT av tjeneste og

kontrolleres av ”kompetent person”

oppnevnt av produsent.

FALLBLOKK

Trekk båndet/wiren helt ut og kontroller at

det er fritt for skader. Wiren/båndet føres

sakte og kontrollert tilbake inn i blokken.

Rykk i båndet/wiren og påse at blokken låser

umiddelbart med et klikk.

Påse at hus og festebøyler er fri for skader og

at svivel roterer fritt. Kroker, låser, wire og

andre metalldeler skal være frie for

korrosjon/rust og sprekkdannelser/brudd.

Kontroller at alle originaldeler er på̊ plass.

Om blokkens indikator viser tegn på̊

belastning skal fallsikrings-blokken IKKE

benyttes, men tas ut av tjeneste og

kontrolleres av ”kompetentperson”

© Alle rettigheter Stillcon as


DAGLIG KONTROLL AV

FALLSIKRINGSUTSTYR

UTFØRES AV BRUKER FØR DET TAES I BRUK

Dato:

Type utstyr:

Serie nr:

Type utstyr Søm Stropper D-ring/Krok Wire/tau

Fallsikringssele:

Falldemper:

Horisontal-line:

Tau / Line:

Fallblokk:

Hengetraume sele:

Type utstyr Dato kommentar

Er fallsikringsutstyret tørt og rent før det tas

i bruk?

Ved eventuelle mangler / skader merkes

utstyret og tas ut av bruk.

Påse at utstyret er rengjort og i orden før

det henges tilbake etter bruk.

ANMERKNINGER

© Alle rettigheter Stillcon as.

Signatur:


Rapport Uønsket Hendelse, RUH

Eksempel på Rapport Uønsket Hendelse, RUH

Prosjekt / avdeling

Dato / klokkeslett

Beskrivelse av hendelse

Involvert firma

Årsak

Strakstiltak iverksatt

Forslag til varige tiltak

Meldingen leveres nærmeste

leder

Dato

Innmeldt av

© Alle rettigheter Stillcon as


Sikker Jobb Analyse

Eksempel på̊ Sikker Jobb Analyse (SJA)

Nr: 11

SIKKER JOBB ANALYSE

Aktivitet (tittel)

Dato

Deltagere

Ansvarlig for aktiviteten /

arbeidsoperasjonen (navn)

Beskrivelsen av aktiviteten /

arbeidet (navn)

Mulig risiko / faremomenter

Tiltak

Sikkerhetsutstyr /

beredskapstiltak

Kontrollspørsmål

Signaturer;

Er SJA gjennomgått med alle

som er involvert i arbeids

operasjonen ?

Er arbeidsoperasjonen omfattet

av standard instrukser eller

manualer ?

Er evnt. standard instrukser eller

manualer kjent for /

gjennomgått med aktuelle

personer ?

Sign:

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallsikringssele P10 Female

En god ergonomisk sele for henne.

Med innfestningspunkt på rygg, gode tilpassings-muligheter.

Art.nr: 3003

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Primærbånd

Maks. brukervekt

D-ringer

Hurtiglås

Materiale i komponenter

Farge

Polstring

Støttebelte

Justering lår

Polyester

Galvanisert stål /

Aluminium

45 mm

120 kg

Stål

Ja

Galvanisert stål,

Aluminium

Polyester

Orange/Svart

Myk polstring i front

Nei

Beskrivelse

Fallsikringsselen er konstruert for henne.

Selen er konstruert for å kunne brukes gjennom en hel

arbeidsdag uten hindringer. Selen har også plass til Henge

Traume på selen.

Innfestingspunkt i galvanisert D-ring på ryggen.

Innfestingspunkt, lavt, for posisjonering, med forankringsløkker.

Løkker på selen for karabiner og tilbehør, verktøysvesker.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 361.

Standard EN 361

CE-kategori CE 0082

Str

Vekt

M - XL

1050g

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallsikringssele P32 PRO

Bruksområde: ATEX Godkjent

En god ergonomisk sele for de fleste fallsikrings-oppgaver.

Hurtiglåser, polstring rundt lår og skulder,

innfestningspunkt på bryst og rygg, gode tilpassings-muligheter.

Art.nr: 3005

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Primærbånd

Maks. brukervekt

D-ringer

Hurtiglås

Materiale i komponenter

Farge

Polstring

Justering bryst og lår

Polyester

Galvanisert stål /

Aluminium

45 mm

140 kg

Aluminium

Ja

Galvanisert stål,

Aluminium

Polyester

Orange/Svart

Ja

Beskrivelse

Fallsikringsselen er konstruert for den krav-store

brukeren..

Kan åpnes helt for enkel montering og demontering.

Selens design gir svært god komfort.

Selen er konstruert for å kunne brukes gjennom en hel

arbeidsdag uten hindringer. Utstyrt med verktøyholdere

på støttebeltet, og plass for verktøylommer.

Selen har også plass til Henge Traume.

Støttebelte

Nei

Spesiell bruksområde

ATEX Godkjent

Standard EN 361

CE-kategori CE 0082

Str

M - XL

Vekt

1650g

Innfestingspunkt i forankringsløkker på brystet.

Innfestingspunkt i aluminium D-ring på ryggen.

Innfestingspunkt, lavt, for posisjonering, med forankringsløkker.

Ergonomisk sele med aluminium D-ringer, for støttefunksjon.

Lår og skulderpolstring for behagelig komfort.

Løkker på beltet for karabiner og tilbehør.

Hurtigspenner på lårstropper.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 361.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallsikringssele P35

En god ergonomisk sele for de fleste fallsikrings-oppgaver.

Justerings muligheter bryst og lår.

Innfestningspunkt på bryst og rygg, gode tilpassings-muligheter.

Art.nr: 3006

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Primærbånd

Maks. brukervekt

D-ringer

Hurtiglås

Justering bryst og lår

Polyester

Galvanisert stål

45 mm

140 kg

Galvanisert stål

Nei

Galvanisert stål,

Materiale i komponenter Polyester

Farge

Orange/Svart

Polstring

Nei

Støttebelte

Nei

Sittefunksjon

Nei

Standard EN 361

CE-kategori CE 0082

Str

M - XL

Beskrivelse

Fallsikringsselen er konstruert for enklere bruk

Kan åpnes helt for enkel montering og demontering.

Innfestingspunkt i D-ring på bryst.

Innfestingspunkt i galvanisert D-ring på ryggen.

Innfestingspunkt, lavt, for posisjonering, med forankringsløkker.

Løkker på beltet for karabiner og tilbehør, verktøysvesker.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 361.

Vekt

1150 g

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallsikringssele P50 HV+

En sele med vannavvisende vest og refleks,

for de fleste fallsikrings-oppgaver.

Innfestningspunkt på bryst og rygg, gode tilpassingsmuligheter.

Art.nr: 3007

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Primærbånd

Maks. brukervekt

D-ringer

Hurtiglås

Materiale i komponenter

Farge

Polstring

Justering bryst og lår

Polyester

Galvanisert stål

45 mm

140 kg

Galvanisert stål

Nei

Galvanisert stål,

Polyester

Gul

Nei

Beskrivelse

Fallsikringsselen er konstruert for den krav-store

brukeren..

Kan åpnes helt for enkel montering og demontering.

Selens design gir svært god komfort når du arbeider, for

eksempel i mast og stolpearbeid.

Selen er konstruert for å kunne brukes gjennom en hel

arbeidsdag uten hindringer. Utstyrt med verktøyholdere

på støttebeltet, og plass for verktøylommer.

Selen har også plass til Henge Traume.

Støttebelte

Ja

Spesiell bruksområde

Refleks

Standard EN 361, EN 358

CE-kategori CE 0082

Str

M - XL

Vekt

1460g

Innfestingspunkt i forankringsløkker på brystet.

Innfestingspunkt i galvanisert D-ring på ryggen.

Innfestingspunkt, lavt, for posisjonering, med forankringsløkker.

Ergonomisk støttebelte med galvaniserte D-ringer, for

støttefunksjon.

Ryggpolstring / støttebelte.

Løkker på beltet for karabiner og tilbehør, verktøysvesker.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 361, EN 358.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallsikringssele P62 EC PRO

En god ergonomisk sele for de fleste fallsikrings-oppgaver.

Hurtiglåser og innfestningspunkt på bryst og rygg,

gode tilpassings-muligheter.

Art.nr: 3008

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Primærbånd

Maks. brukervekt

D-ringer

Hurtiglås

Materiale i komponenter

Farge

Polstring

Justering bryst og lår

Polyester

Galvanisert stål /

Aluminium

45 mm

140 kg

Aluminium

Ja

Galvanisert stål,

Aluminium

Polyester

Orange/Svart

Ja

Beskrivelse

Fallsikringsselen er konstruert for den krav-store

brukeren..

Kan åpnes helt for enkel montering og demontering.

Selens design gir svært god komfort når du arbeider, for

eksempel i mast og stolpearbeid.

Selen er konstruert for å kunne brukes gjennom en hel

arbeidsdag uten hindringer. Utstyrt med verktøyholdere

på støttebeltet, og plass for verktøylommer.

Selen har også plass til redningsutstyr av typen Henge

Straume på den bakre delen av selen.

Støttebelte

Ja

Standard EN 361, EN 358

CE-kategori CE 0082

Str

M - XL

Vekt

2370g

Innfestingspunkt i D-ring på bryst.

Innfestingspunkt i galvanisert D-ring på ryggen.

Innfestingspunkt, lavt, for posisjonering, med forankringsløkker.

Ergonomisk støttebelte med galvaniserte D-ringer, for

støttefunksjon.

Ryggpolstring / støttebelte.

Lårpolstring for behagelig komfort.

Ringer på beltet for karabiner og tilbehør, verktøysvesker.

Hurtigspenner på lårstropper.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 361, EN 358.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Dobbel line m/falldemper

ABM / 2 LE 111 elastisk PRO 2m.

Art.nr: 3101

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter AZ 002 og AZ 022

Beskrivelse

Hovedmateriale

Konstruksjon

Lineegenskap

Polyester

Elastisk webbing, 100%

polyester

Diameter 28mm

Dobbel elastisk line med falldemper.

Lengde line utstrakt: 170cm

Lengde falldemper: 30cm

Total lengde 200cm.

Falldemper ved utstrakt tilstand: 175cm

Maks. brukervekt

140 kg

Kroker

Stål og Aluminium

Standard EN 355

Leveres med tilkoplingskroker.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 355

CE-kategori CE 0082

Farge

Orange/Svart

© Alle rettigheter Stillcon as


Enkel line m/falldemper

AW 170 / LE 111 elastisk PRO 2m.

Art.nr: 3102

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

DATABLAD

DATABLAD

Beskrivelse

Koblingspunkter AZ 002 og AZ 022

Hovedmateriale

Konstruksjon

Polyester

Elastisk webbing, 100%

polyester

Enkel elastisk line med falldemper.

Lengde line utstrakt: 170cm

Lengde falldemper: 30cm

Total lengde 200cm.

Falldemper ved utstrakt tilstand: 175cm

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Diameter 28mm

140 kg

Stål og Aluminium

Leveres med tilkoplingskroker.

Polyesterbånd, 45 mm.

Samsvarer med EN 355

Standard EN 355

CE-kategori CE 0082

Farge

Orange/Svart

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Enkel line m/falldemper

ABM / LB 121 Ø:12mm 2m.

Art.nr: 3103

Pk/stk: 1

Eske: 5 stk

Koblingspunkter AZ 002 og AZ 022

Hovedmateriale

Polyester

Konstruksjon

100% polyester

Lineegenskap

Diameter 12mm

Maks. brukervekt

140 kg

Kroker

Stål og Aluminium

Standard EN 355

CE-kategori CE 0082

Beskrivelse

Enkel line med falldemper.

Lengde line utstrakt: 170cm

Lengde falldemper: 30cm

Total lengde 200cm.

Falldemper ved utstrakt tilstand: 175cm

Leveres med tilkoplingskroker.

Polyesterline, 12mm.

Samsvarer med EN 355

Farge

Hvit

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Traume stropp

Art.nr: 4004

Pk/stk: 1

Eske: 15 stk

Koblingspunkter 1

Hovedmateriale

Polyester / Metall

Maks. belastning

1 person

Beskrivelse

Traume Stropp kan redde deg fra henge traume.

Festes til selen og felles ned ved et eventuelt fall.

Farge

Sort

Lengdejustering:

Lengde

Passer alle ben lengder.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk Rolex 1 225cm

AH 210 225cm.

Art.nr: 3701

Pk/stk: 1

Eske: 4 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

Materiale i komponenter

Fallinndikator

2 punkter

Polyester

Bånd 45 mm

140 kg

Stål

Max 6KN

Stål,

Plast,

Polyester

Grønn / Rød i krok

Beskrivelse

Rimelig og enkel ”mini-blokk”, med polyester bånd.

Vedlikeholdsfri.

For vertikal bruk.

Farge

Dimensjon

Vekt

Ant tilkoblinger

Svart

96 X 98 X 320mm

1180g

1 pers

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk WR 100-06 Fiber line 6m

Art.nr: 3702

Pk/stk: 1

Eske: 4 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

Materiale i komponenter

Fallindikator

2 punkter

Polyester

Bånd 17 mm

120 kg

Stål

Max 6KN

Stål,

Kompositt,

Polyester

Grønn / Rød i krok

Beskrivelse

Hendig og enkel blokk med polyester bånd.

Vedlikeholdsfri.

For vertikal bruk.

Farge

Vekt

Ant tilkoblinger

Svart

1800g

1 pers

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk WR 200-06 Fiber line 6m

Art.nr: 3703

Pk/stk: 1

Eske: 4 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

2 punkter

Polyester-kevlar bånd

Bånd 20 mm

120 kg

Stål

Max 6KN

Materiale i komponenter

Fallindikator

Farge

Vekt

Ant tilkoblinger

Stål,

Kompositt,

Polyester

Grønn / Rød i krok

Svart

4700g

1 pers

Beskrivelse

Fallsikringsblokk med polyester-kevlar bånd.

For vertikal bruk.

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk CR 300-20 line 20m

Art.nr: 3704

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

Materiale i komponenter

Fallindikator

2 punkter

Stål wire

Ø : 4mm

140 kg

Stål

Max 6KN

Stål

Kompositt

Grønn / Rød i krok

Beskrivelse

Fallsikringsblokk med galvanisert stål line.

Anhuk punkt i topp.

For vertikal bruk.

Farge

Vekt

Ant tilkoblinger

Svart

11250g

1 pers

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk CR 210 10m

ATEX-godkjent

Art.nr: 3705

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

Materiale i komponenter

Fallindikator

Farge

Vekt

Ant tilkoblinger

2 punkter

Stål wire

Ø : 4mm

140 kg

Stål

Max 6KN

Stål

Kompositt

Grønn / Rød i krok

Sort

5500g

1 pers

Beskrivelse

Fallblokk med galvanisert stål wire.

Svivel sjakkel i bunn.,

For vertikal bruk.

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Fallblokk CR 030 3m

Art.nr: 3706

Pk/stk: 1

Eske: 4 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

2 punkter

Stål wire

Ø : 4mm

140 kg

Stål

Max 6KN

Materiale i komponenter

Fallindikator

Farge

Vekt

Ant tilkoblinger

Stål

Kompositt

Grønn / Rød i krok

Grå

1950g

1 pers

Beskrivelse

Fallsikringsblokk med galvanisert stål line.

Svivel sjakkel i topp.

For vertikal bruk.

EN 360

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Redningsblokk CRW 300 25m

ATEX-godkjent

Art.nr: 3707

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

2 punkter

Stål wire

Lineegenskap

Maks. brukervekt

Kroker

Energidemper

Ø : 4,7mm

140 kg

Stål

Max 6KN

Stål

Materiale i komponenter

Fallindikator

Kompositt

Grønn / Rød i krok

Farge

Grå

Vekt

15000g

Ant tilkoblinger

1 pers

EN

360, 1496 kl B

CE-kategori 0082

Beskrivelse

Redningsblokk med galvanisert stål line og vinsj.

Manuell 2-veis vinsj for bruk i redningsoperasjoner.

Svivel sjakkel i bunn.,

For vertikal bruk.

Passer også til bruk sammen med Tripod.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Rednings / Evakuerings system

AR 010, 30m

CE merket EN 361

Art.nr: 4001

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Konstruksjon

Lineegenskap

Maks. brukervekt

1 + 2 pukter

Polyester

100% polyester

Diameter 11mm

2 personer

Beskrivelse

Rednings- og nedfiringssystem 30m, for opptil 2

personer.

Integrert lettvekt vinsj-system.

Leveres i aktuelle lengder.

Kroker

Stål og Aluminium

Standard

EN 341 Klasse C

CE-kategori CE 0082

Innhold:

Redningsline, 3 hurtigkroker, tilkoblingsstropp, kniv og

transportbag.

Farge

Sort

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Horisontal-line AE 320 20m

Regulerbar horisontal-line.

Art.nr: 4301

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Koblingspunkter 2

Beskrivelse

Hovedmateriale

Justering / tilpasning

Line bredde

Maks. brukervekt

Materiale i komponenter

Farge

Standard

Polyester

Galvanisert stål

35 mm

Inntil 3 personer

Galvanisert stål,

Polyester

Orange/blå

EN 795 Type B

Midlertidig horisontal-line som er justerbar med inntil

20m lengde.

Godkjent for inntil 3 personer.

CE-kategori CE 0082

Lengde

20m

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Tripod TM-9 m/vinsj

Komplett for 1 person, 25m

ATEX-godkjent

Art.nr: 4002

Pk/stk: 1

Koblingspunkter

Hovedmateriale

Lineegenskap

Maks. belastning Tripod

Kroker

Materiale i komponenter

Høyde Tripod

Farge

1 punkter

Stål wire

Ø : 4 – 4,7mm

500kg

Stål

Stål

Aluminium

142cm – 229cm

Galvanisert

Beskrivelse

Tripod kan tilkobles enten vinsj eller fallblokk m/vinsj.

Vel-egnet f.eks til kummer etc.

Vekt Tripod

Vekt Vinsj

Løftekapasitet vinsj

17000g

5600g

140kg

EN 1496 /B

CE-kategori 0082

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Anhuker punkt AT152 for betong

Art.nr: 4801

Pk/stk: 1

Eske: 2 stk

EN 795

Type A

Vekt 33gr

Størrelse: 173x60x29mm

Materiale: Galvanisert stål

Statisk motstand: 32kN

Anhuker punkt AT021

Art.nr: 4802

Pk/stk: 1

Eske: 2 stk

EN 795

Type B

Vekt 280gr

Materiale: Rustfritt / Sink

Statisk motstand: 32kN

Anhuker punkt AT180

Art.nr: 4803

Pk/stk: 1

Eske: 2 stk

EN 795

Type A

Vekt 85gr

Størrelse: 36x44x35mm

Materiale: Rustfritt stål

Statisk motstand: 32kN

Bolter: M12

Anhuker punkt AT183

Art.nr: 4804

Pk/stk: 1

Eske: 2 stk

EN 795

Type A

Materiale: Rustfritt stål

Statisk motstand: 32kN

Bolter: M12

Anhuker punkt AT150

Art.nr: 4805

Pk/stk: 1

Eske: 2 stk

EN 795

Type A

Vekt 31gr,

Størrelse 135x64x62mm

Materiale: Aluminium

Statisk motstand: 32kN

Bolter: M12

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Verktøysikring for lettere verktøy

Elastisk line (støttebelte kommer i tillegg)

Art.nr: 4501

Pk/stk: 1

Eske: 25 stk

Verktøysikring for lettere verktøy

Roll-Up

Art.nr: 4502

Pk/stk: 1

Eske: 15 stk

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Verktøysikring for lettere verktøy

Elastisk line

Art.nr: 4503

Pk/stk: 1

Eske: 25 stk

SIKRING AV VERKTØY I HØYDEN

Potensialet for fallende gjenstander ved bruk av

verktøy i høyden er stor.

Det utgjør en betydelig risiko.

Det er retningslinjer for sikring av både ”lette” og

”tunge” gjenstander.

AVSPERRING

Ved arbeid i høyden over 2m med fare for fall av

personer eller gjenstander, skal underliggende

områder avsperres.

Ta kontakt for mere informasjon.

www.stillcon.no

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Vernehjelm m/hakestropp

CE merket EN 361

Art.nr: 4503

Pk/stk: 1

Eske: 12 stk

Beskrivelse

Farge: Hvite eller Gule (Gulgrønn)

Sikkerhetshjelm for arbeid i høyden. Laget av ABS

med høy kvalitet ultrafiolett stabilisering.

EN 12492 CE EN 397 CE

(absorpsjon /penetrasjonstest)

Materiale:ABS

Innvendig beskyttelse:

Polystyren med høy tetthet

Vekt: 320 gr

På innsiden:

Beskyttelse i polystyren med høy tetthet,

innvendig polstring. Juster- bart hodebånd med

tannhjul. Luftingshull. 4-punkts ankerinstruks

tekstil.

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Hørselvern for CADI hjelm

CE merket EN 361

Art.nr: 4504

Pk/stk: 1

Eske: 12 stk

Beskrivelse

Universalt feste

H = 29 dB, m = 23 dB, L = 17 dB, SNR = 25 Db,

hypoallergenskum, høydejustering

© Alle rettigheter Stillcon as


DATABLAD

Flatstropp

CE merket 1492

Koblingspunkter 2

Hovedmateriale

Polyester

Maks. belastning

500kg

Art.nr: 4506

Pk/stk: 1

Eske: 100 stk

Farge

hvit

Lengde

2m

Stillas skilt

Art.nr: 1493

Pk/stk: 1

Eske: 1 stk

Beskrivelse

Inneholder 100 stk grønne kort og 25 stk holdere

© Alle rettigheter Stillcon as


www:stillcon.no

post@stillcon.no

More magazines by this user
Similar magazines