September 2019

metodistkirken

SEPTEMBER

Metodistkirken i Hammerfest September 2019

Lukas 14.1-6

En gang var Jesus innbudt til å spise

hos en fariseer som var medlem av

Rådet. Det var sabbat, og alle holdt

øye med ham. Det var en mann der,

rett foran ham, som led av vann i

kroppen, og Jesus spurte de

lovkyndige og fariseerne: «Er det

tillatt å helbrede på sabbaten eller

ikke?» Men de tidde. Da rørte han

ved mannen, helbredet ham og lot

ham gå. Og han sa til dem: «Om en

av dere har en sønn eller en okse som

faller i brønnen, vil han ikke da straks

trekke dem opp, selv om det er

sabbat?» De kunne ikke svare på

dette.

To ganger i Lukasevangeliet

helbreder Jesus på Sabbaten.

Den første gangen protesterer en

synagogeforstander, den andre gangen

tør de ikke lenger si hva de mener.

Jesus peker begge gangene at selv på

Sabbaten—uansett hvilke lover og

tradisjoner som gjelder, så vil de

strekke seg ekstra for å ta vare på det

som er sitt, om det så er familie eller

eiendom.

Men Jesu kjærlighet til deg strekker

seg så mye lenger! Hans omsorg for

mennesker kjenner ingen grenser.

Du er uendelig elsket av Gud!

Du vet vel om at du er verdifull,

Du vet vel om at du er verdifull,

at du er viktig her og nå

At du er elsket for din egen skyld,

for ingen andre er som du

Det fins så mange som vil si til deg

at du bør være sånn og sånn, men

Gud, vår Fader tar imot deg uansett,

det kan du stole på

Du passer inn i selve skapelsen,

det finns en oppgave for deg, men

du er fri til å gjøre hva du vil med

den: si ja eller nei

(Tekst. Ingmar Olsson)

KONTAKTINFORMASJON:

Besøksadresse:

Storgata 33

Postadresse:

Metodistkirken i Hammerfest

Postboks 181

9615 Hammerfest

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO

WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE

Pastor: Per Bradley

Mobil: 40224772

E-post: per.bradley@metodistkirken.no

Kontonummer: 4910.20.30108


Metodistkirken i Hammerfest September 2019

Dette blir høsten nyhet!

Hver siste tirsdag i måneden inviterer vi bil Bibelhjelp!

Det blir en samling med Bibelundervisning

hvor vi dykker dypere ned i et tema eller bok i

Bibleen.

Vi ønsker å gi deg:

• Hjelp til å lese

• Hjelp til å forstå

Undervisere:

Vegard Loke Rønning er utdannet

cand.teol fra MF, ordinert prest i

Dnk og jobber som sogneprest i

Kvalsund.

Bible by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Per Bradley har en Master i teologi fra

MF, ordinert prest i Metodistkirken og

jobber som pastor i Metodistkirken i

Hammerfest.

Dette blir et prøveprosjekt med tre samlinger før jul

som vi håper vil gi mersmak.

Brev fra kabinettet etter årskonferansen

Biskop Christian Alsted har skrevet et hyrdebrev.

Brevet henger på kirkens oppslagstavle

eller kan leses på Metodistkirkens

hjemmeside.

Medlemskap

Ønsker du å vite mer om medlemskap i menigheten—eller

bare ønsker å vite mer om hva

Metodistkirken står for?

Ta kontakt med pastor Per Bradley.

Fa s t g i v e r tj e n e s t e

Menigheten er avhengig av gaver, og er takknemlig for alle som støtter opp om menigheten på ulike måter.

Om du ønsker å støtte menigheten økonomisk gjennom fast med avtalegiro (som også gir automatisk

skattefradrag) - ta kontakt med pastor for skjema som du enten sender inn til Metodistkirkens hovedkontor

eller direkte til din bank.


Metodistkirken i Hammerfest September 2019

Sept.

Okt.

1 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd

4 ONS

12.00 Bønn for Hammerfest (i Betania)

8 SØN

11.00 Gudstjeneste—vitnemøte

10 TIRS

19.00 Bønn og lovsang

15 SØN

11.00 Gudstjeneste

17 TIRS

19.30 Menighetsråd

18 ONS

17.00 Middag i kirken

22 SØN

11.00 Gudstjeneste

24 TIRS

20.00 Bibelhjelp!

25 ONS

11.00 Formiddagstreff

29 SØN

11.00 Gudstjeneste

2 ONS

12.00 Bønn for Hammerfest (Filadelfia)

6 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd

8 TIRS

19.00 Bønn og lovsang

9 SØN

17.00 Middag i kirken

9-13 ONS-SØN

19.00 Fellesmøter med Geir Standal (møtene vil være

i byens ulike menigheter med gudstjeneste søndag kl

11 i Metodistkirken)

20 SØN

11.00 Gudstjeneste

22 TIRS

Menighetsråd med menighetsutvikler Jon Løvland

24 TORS

19.30 Menighetskonferanse—budsjettbehandling

med tilsynsprest Ingull Grefslie

27 SØN

11.00 Gudstjeneste

30 ONS

11.00 Formiddagstreff

17.00 Middag i kirken

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds

kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et

inkluderende fellesskap.”

Faste bønnemøter:

Onsdag: 06.00-08.00

Felles bønnemøte hver første onsdag i måneden

kl 12 (i ulike kirker).

Bønn og lovsang 2. tirsdag i måneden

Vi har også en bønnering hvor bønneemner blir sendt ut

til de som ønsker å være med og be hjemme. Kontaktperson:

Agnes Zachariassen 48035765


Metodistkirken i Hammerfest September 2019

Pastor på reise

Hovedstyremøte 6.-8.sept

Nordnorsk inspirasjonshelg

27.-29.sept

Middag i kirken

Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!

Ta med en venn og

bli med i måltidsfellesskapet

3.hver uke

(se kalender).

Metodistkirka på Finnsnes ønsker velkommen til

nordnorsk inspirasjonshelg 27. - 29. september,

med innvielse av ny kirke!

Tema for helgen blir ”Mi kjerka!” og det håper vi

dere skal oppleve at det er mens vi er sammen. Biskop

Christian er med oss.

Vi kan love en innholdsrik helg sammen med barn

og unge. Samtidig vil vi at folk skal få kjenne at det

er avslappende og hyggelig, så det blir god tid til å

bare være sammen.

Bønn og lovsang

tirsdag 10.sept kl 19

Høydepunktet blir søndagens gudstjeneste. Da skal

vi innvie den nye kirka vår på Finnsnes!

[Mer info: Brosjyre i kirka—påmeldingsfrist 8.sept]

Tjenesteliste

Kirkekaffe

1.9 Stina

8.9 Daniel S

15.9 Lisa

22.9 Hanne

29.9 Astrid og Agnes

6.10 Hedvig og Lillian

13.10 Stina

20.10 Daniel S

27.10 Lisa

3.11 Hanne

10.11 Astrid og Agnes

17.11 Hedvig og Lillian

Lyd/projektor

1.9 Ayenew

8.9 Ayenew

15.9 Christian

22.9 Ayenew

29.9 Christian

6.10 Ayenew

13.10 Christian

20.10 Ayenew

27.10 Christian

3.11 Ayenew

10.11 Christian

17.11 Ayenew

Nattverdsmedhjelpere

6.10 Hedvig

More magazines by this user
Similar magazines