Unikum september 2019

unikumnett

Studentnytt

TEKST: VEGARD MØLLER OG MARTHE HOLM

FOTO: VEGARD MØLLER, MARTHE

HOLM, TOMMY KAUSLAND & STA

STUDENTSAMSKIPNADEN

ANSETTER FOLKEHELSEKOOR-

DINATOR FOR FØRSTE GANG

STUDENTSAMSKIPNADEN

ARRANGERER MILJØUKE

Studentsamkipnaden skal i uke 39 (23.-

27. september) arrangere ei miljøuke på

Campus i Kristiansand. I følge informasjon

sendt til Unikum forteller de at de vil markere

miljøengasjement og sette fokus på

viktige miljøtema som bør engasjere oss

alle.

SiA Kultur har i forkant av dette semesteret opprettet

en ny stilling. Andreas Dahlslett Ratvik har de

ansatt som sin nye folkehelsekoordinator. Tiltaket

er ment å forbedre studentenes hverdag.

- Min jobb er å møte ulike aktører på campus for å

igangsette forebyggende tiltak for mindre ensomhet

og psykiske problemer for studenter.

1 av 3 studenter kjenner seg utenfor, ensom eller

isolert. Mange av disse kunne trengt en studentforening

å delta i.

- Vi skal redusere den totale miljøbelastningen

gjennom konkrete tiltak innenfor

innkjøp, avfallsmengder, energiforbruk og

transport.

- Da jeg begynte å studere tenkte jeg bare på karakterer

og undervurderte viktigheten av aktiviteter

ved siden. Mange skjønner ikke viktigheten av det

før det har gått en stund.

Studentene er invitert med, og det vil være

en rekke arrangementer for og med studentene.

I følge ShoT-underøkelsen om studenters helse er

andelen med svakt sosialt nettverk er høyere blant

menn enn kvinner.

- Vi håper miljøuka vil engasjere og involvere!

- For mange gutter er det ikke legitimt å snakke om

at du sliter med ensomhet eller andre psykiske plager.

For å redusere ensomhet trengs det folk som

jobber konkret med å legge til rette for at det blir

enklere å f.eks starte studentforeninger.

More magazines by this user
Similar magazines