Unikum september 2019

unikumnett

UiA og STA – Sammen for mangfold

KOMMENTAR

Også i år ble årets Pride-parade en stor suksess. Det er ikke mange

år siden at kun et fåtall turte å feire et fargerikt og mangfoldig

samfunn. I fjor var det 7000 deltakende, og mye tyder på at tallene

bare øker. I et intervju foretatt av Fædrelandsvennen svarer mange

at de ønsker å vise sin støtte til mangfold og at alle skal få være

akkurat den de er. Noen velger også å gå for de som ikke kan.

Ved fjorårets Pride-parade ble blant annet UiA og Kristiansand

kommune kritisert for å ikke flagge til støtte for LHBTIQ+-saken.

Årsaken er at flaggloven ikke tillater å flagge med andre

flagg enn det norske eller samiske. I år opplever Studentorganisasjonen

i Agder (STA) at universitet har gått langt i å imøtekomme

studentenes krav. Selv om Prideflagget enda ikke

svaier i toppen av primærflaggstangen, er det satt opp flere

vimpler langs alléen opp mot hovedinngangen. UiA sa ja til å

sette logoen på et felles banner med STA, og universitetet har

tatt initiativ til et fargerikt gangfelt. STA roser universitetets

engasjement for en likestilt og mangfoldig studentmasse.

BILDESERIE: PRIDE

I KRISTIANSAND

Mennesker i alle mulige situasjoner samlet seg på rådhusplassen

lørdag 24. august for å gå i det som ofte

kalles for pride paraden. Regnbuefargene var godt

representert i byen, sammen med musikk og rop

fra både sidelinjen og i paraden. Mens det i fjor var

7000 tilstede er årets estimat på opp mot 11.000.

TEKST OG FOTO : HENRIETTE GROTTVIK

I Norge var homofili forbudt inntil 1972, og helt frem til 1977

var det regnet som en diagnose. I 2017 hadde 57 land lover som

straffet homofili med fengselsdommer i inntil 14 år, mens ytterligere

14 land gav mellom 14 år og livstid. Afghanistan, Sudan,

Pakistan, Saudi-Arabia, Iran, Irak, Mauritania og Yemen idømmer

dødsstraff for homofile forhold. Og fra april 2019 strammet

også Brunei inn sitt lovverk, til å kunne idømme dødsstraff.

Det er også verdt å nevne innstrammingene flere amerikanske

stater har gjort i abortspørsmålet. I juni våknet

hele verden opp til sjokknyheten om at en gravid kvinne

ble tiltalt for uaktsomt drap etter å ha blitt skutt i magen

under svangerskapet. Loven i Alabama forbyr abort under

enhver omstendighet, og ifølge etterforskingen tok

kvinnen initiativ til krangelen som fikk et tragisk utfall.

Vi er med andre ord svært heldige som bor i Norge. Vi kan

si hva vi mener, vi har rett til å melde oss inn og ut av ulike

organisasjoner. Vi har rett på utdanning, og ikke minst; vi

kan elske den vi vil. Flertallet av moderne stater ser på disse

som helt grunnleggende menneskerettigheter, men flere land

lever stadig i en svunnen tid. Selv om saudiarabiske kvinner

nå får lov til å ta lappen er det mange steder en kamp som må

kjempes. Også her hjemme har vi en vei å gå før vi når full

likestilling mellom menn og kvinner, «straighte» og homofile,

etniske og nye landsmenn, mellom troende og ateister, og

mellom mennesker med ulik grad av funksjonsvariasjon.

Studentorganisasjonen i Agder fortsetter kampen for mangfold

og likestilling. Vi vil at «UiA skal være en rollemodell for offentlige

og private aktører innen mangfoldsledelse og mangfoldig

kulturbygging» og at UiA skal «bistå regionen med forskning,

kunnskap og konkrete kurstilbud i utviklingen av et mer

mangfoldig og likestilt Agder». STA vil blant annet at UiA tilbyr

enda flere universelle og kjønnsnøytrale toaletter, og ønsker et

livssynsåpent universitet, som anerkjenner alle tros- og livssynsretninger.

På UiA skal det være rom for alle mennesker.

TEKST: STUDENTORGANISASJONEN I AGDER

20

More magazines by this user
Similar magazines