Unikum september 2019

unikumnett

få hele klassen og foreleser mot ham. En annen medstudent

er delvis enig.

– «Franco» ble tidlig ekskludert fra klassens felleschat

hvor de jevnlig lagde vitser på hans bekostning. «Beatrice»

var en sterk figur, hun var sosialt dominant og

klarte å få med seg resten av klassen mot ham,

Medstudenten var ikke tilstede under noen av de

nevnte hendelsene, men var ofte i forelesningene.

Hun forstår ikke hvorfor «Franco» ble utestengt og

mener mange var verre enn han.

- Han stilte dumme spørsmål, men folk kunne spart

seg for å le av ham og verbalt angripe ham, mener

hun.

«Beatrice» rapporterte hendelsene 23. februar 2018.

Dette førte til et sjette møte med UiA, her blir «Franco»

konfrontert med klagene mot seg, men bortvist

blir han ikke.

BENEKTING AV VOLDTEKTSSCENE

6. September 2018 så Francos klasse filmen “Fant” og

diskuterte den etterpå. I “Fant” er det en scene som er

allment akseptert å være en voldtektsscene, noe klassen

og sier seg enig i.

I scenen er en mann og en kvinne er alene på en båt.

Mannen holder fast i henne og bruker makt til å dra

henne ned i kabinen. Hun trygler og skriker, men han

får henne ned med makt og får lukket luken. “Franco”

var ikke enig i at dette er en voldtektsscene siden

kvinnen frivillig blir med i båten. I virkeligheten er

hun på rømmen og gikk på første båt hun fant.

FRANCO BLIR BORTVIST

Klager fortsetter å komme inn relatert til hendelsene

nevnt ovenfor og andre hendelser vi har valgt å ikke

omtale av hensyn til de involverte.

15. september 2018 blir «Franco» bortvist fra undervisningslokalene

for studiet sitt, faglærers kontor, studentkantina

og studentpuben.

FRANCO UNNGÅR BORTVISNING DEL 2

Det er 12. mars 2018. «Beatrice» og medstudenten

«Lene» vil ikke ha noe mer med «Franco» å gjøre.

«Beatrice» har utviklet angst på grunn av «Francos»

utilregnelige tilstedeværelse og kommentarer, så de

endrer navnet på quizlaget for å unngå at han skulle

møte opp der. Han slipper likevel inn og havner i

en høylytt diskusjon med «Lene», hvor hun ytrer bestemt

at laget ikke ønsker ham tilstede. «Lene» hevder

at «Franco» insisterer på å bli med «siden de går

i samme klasse», og nekter å dra fra quizlokalet og

laget. Diskusjonen foregår frem til en mannlig medstudent

bryter inn og støtter «Lenes» budskap. «Franco»

spør ham:

- Skal vi ta det utenfor?

Både «Beatrice», «Lene» og den mannlige medstudenten

er tydelige på at dette var en invitasjon til slåsskamp.

«Franco» bekrefter hendelsesforløpet, men sier han

ville ha med mannen ut for å prate. Han ville aldri

gjort noe voldelig, spesielt siden det kunne kostet

ham jobben. Tidligere kilder har også sagt at de ikke

tror han ikke benytter vold av frykt for å miste arbeidsplassen

sin.

20. April er det nytt møte. Dette er det syvende møte

på tre og et halvt år. Han blir fortsatt ikke bortvist.

Urelaterte kilder fra to eller tre forskjellige studieretninger

ved UiA har anklaget ham for:

- Sabotering av forelesninger

- Ødelegging av gruppearbeid

- Seksuell trakassering

- Eksplisitt kjønnsdiskriminering

- Å skape uhyggelig og utrygg atmosfære for medstudenter

«Franco» selv mener dette er fordi enkeltpersoner

mislikte ham fra tidlig av i forholdet deres og brukt

all sin makt for å presse ham ut.

Han hevder selv at han fort ble urettferdig behandlet

av både sine medstudenter og forelesere. Han forklarer

at han er veldig teatralsk og direkte i måten han

kommuniserer på og kanskje det var derfor han ble

misforstått?

FIRE ÅR

Flere gjentagende kilder i denne saken har fortalt at

de er sjokkert og skuffet over at det har tatt nærmere

4 år før det ble avgjort å bortvise «Franco»». Dette er

hendelser som har blitt gjentatt i flere år, og forskjellige

kilder som ikke har tilknytning til hverandre beskriver

situasjonen nesten helt likt. Har UiA handlet

uaktsomt i behandlingen av disse sakene? Var det riktig

å bortvise ham i det hele tatt? Hvis så, hvorfor tok

universitetet først affære etter fire år?

UiA har ikke ønsket å kommentere saken, siden det er

en pågående retssak.

SEPTEMBER 2019 UNIKUM NR 7 7

More magazines by this user
Similar magazines