02.10.2019 Views

Eventyrreisen - YOGA i skolen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Eventyrreisen</strong><br />

I SKOLEN


Forord<br />

<strong>Eventyrreisen</strong>, Yoga i <strong>skolen</strong> er en bok med hovedmålgruppe barn 5-10 år. Den kan brukes som veiledningsbok for<br />

voksne, eller barna kan ved hjelp av bilder og tekst bruke den selv.<br />

Boka er knyttet opp mot kunnskapsmålene for 1-4. trinn, slik at øvelsene kan integreres i <strong>skolen</strong>. Den er også<br />

et godt bidrag til fagfornyelsen av læreplanen, hvor folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer.<br />

Definisjonen er som følger:<br />

«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i <strong>skolen</strong> skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og<br />

fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt<br />

selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte,<br />

har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som<br />

har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og<br />

personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk<br />

helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og<br />

betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å<br />

kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet».<br />

Etter mange år i <strong>skolen</strong> vet jeg at tid og ressurser kan være noen av de største utfordringene en møter som lærer.<br />

Innføring av nye temaer kan derfor føles som en ekstra belastning. Derfor har jeg lagt vekt på at denne boka skal<br />

være enkel å bruke for alle. Den er delt opp i ulike kategorier knyttet mot aktiviteter og målsetninger. Jeg har<br />

brukt mange bilder og illustrasjoner som hjelp for å få innsikt i aktivitetene. På den måten trenger du ikke å ha<br />

forkunnskaper innen pust, meditasjon og yoga for å ta verktøyene i bruk.<br />

Jeg vet også ut fra erfaring at det finnes mange misoppfatninger av hva yoga er. Jeg har møtt en del mennesker som<br />

sier at deres barn ikke kan delta på barneyoga på grunn av religion eller livssyn. Jeg ønsker med denne boka å løse<br />

opp i disse misoppfatningene og vise at barneyoga-verktøy ikke står i veien for noens tro, og kan praktiseres av alle.<br />

Metodene i boka er fine å bruke for alle som jobber med barn, i tillegg til foreldre og ikke minst barna selv. Mange<br />

pusteteknikker og yogaøvelser er like for barn i alle aldre, og også for voksne. Det vil si at selv om hovedmålgruppa<br />

er 5-10 år, kan øvelsene fint gjøres av både yngre og eldre barn.<br />

<strong>Eventyrreisen</strong>, Yoga i <strong>skolen</strong> er skrevet i et enkelt språk, slik at forklaringene lettere kan forstås av barna selv,<br />

samtidig som det kan være en veiledning til lærere om hvordan de kan videreformidle til de små. I innledningen til<br />

hva yoga er, hvem som kan gjøre yoga og hvorfor, har jeg en introduksjon til de voksne og en til barna. Her igjen<br />

er barneforklaringen fin å bruke for lærere, når de skal introdusere.<br />

Så la oss komme i gang! Hjertelig velkommen inn i yogaens eventyrverden.<br />

5


innhold<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE ................................................. 8<br />

Hva ................................................................................ 8<br />

Hvorfor ........................................................................ 10<br />

Hvor ............................................................................. 12<br />

Hvem og hvordan ......................................................... 14<br />

VEILEDNING TIL BARN ..................................................... 16<br />

Hva er barneyoga ......................................................... 16<br />

Hvorfor gjøre yoga ....................................................... 16<br />

Hvem kan gjøre yoga .................................................... 16<br />

Hvor og hvordan kan du gjøre yoga ............................. 17<br />

PUST OG PUSTETEKNIKKER ............................................. 16<br />

Ballongpust .................................................................. 20<br />

Naturpust ..................................................................... 22<br />

Oksygen ....................................................................... 24<br />

Pusten fra havet ............................................................ 25<br />

Harepust ....................................................................... 26<br />

Bjørnepust .................................................................... 27<br />

Slangepust .................................................................... 28<br />

Lydpust ........................................................................ 29<br />

Løvepust ....................................................................... 30<br />

Elefantpust ................................................................... 31<br />

Flyvende fugl pust ........................................................ 32<br />

Blomsterpust ................................................................ 33<br />

Nesen ........................................................................... 34<br />

Venstre/høyrepust ....................................................... 35<br />

Kjølende pust ............................................................... 36<br />

6


<strong>YOGA</strong> I MATEMATIKK ...................................................... 37<br />

Stetind .......................................................................... 38<br />

Geometriske figurer ...................................................... 46<br />

<strong>YOGA</strong> I NORSK ................................................................... 53<br />

Alfabetet ....................................................................... 54<br />

<strong>YOGA</strong> I KROPPSØVING ..................................................... 69<br />

Oppvarmingsøvelser ..................................................... 70<br />

Yogaeventyr .................................................................. 74<br />

<strong>YOGA</strong> I NATURFAG ........................................................... 99<br />

Kroppen ...................................................................... 100<br />

Musklene .................................................................... 101<br />

Meditasjon .................................................................. 103<br />

Yoga i naturen ............................................................ 106<br />

KLASSENS TIME ................................................................ 114<br />

Vi velger fred .............................................................. 115<br />

Vi velger ærlighet ........................................................ 116<br />

Vi velger å dele ........................................................... 117<br />

Vi velger å bruke energien vår på en god måte ........... 118<br />

Vi velger renhet .......................................................... 119<br />

Vi velger å være tilstede ............................................. 120<br />

Vi velger å gjøre vårt beste .......................................... 121<br />

Vi velger å ha tid alene ................................................ 122<br />

Vi velger å tro på noe større ........................................ 123<br />

SAMARBEID ....................................................................... 124<br />

Samarbeid med pust .................................................... 124<br />

Yoga to og to .............................................................. 127<br />

Vi får med flere ........................................................... 130<br />

<strong>YOGA</strong> I ENGELSK OG MUSIKK ....................................... 134<br />

All the colours of the rainbow .................................... 134<br />

Jeg er glad og jeg er god .............................................. 136<br />

Fred starter med meg .................................................. 138<br />

7


Veiledning til voksne<br />

Hva?<br />

Hva er egentlig yoga? Yoga er enkelt forklart pusteøvelser, bevegelse og meditasjon. Verktøy som<br />

også kunne vært presentert som pust, bevegelsesmønstre og tilstedeværelse eller mindfulness. Yoga gir<br />

kunnskap om deg selv. En kunnskap som hjelper deg å mestre livet i medgang og motgang.<br />

Ordet yoga betyr forening mellom sjel, kropp og sinn. Sjel er på engelsk spirit og kommer fra det greske<br />

ordet spirare, som betyr å puste. Så med andre ord, kan man si at yoga er forening mellom pust, kropp<br />

og sinn.<br />

Å være til stede i nuet har positive innvirkninger på helsen din, noe som nyere forskning støtter opp<br />

om. I årtusener har yoga delt kraftfulle øvelser, som nettopp handler om å være til stede her og nå. Det<br />

vil si at du gjennom å lære om egen pust, kropp og sinn lettere kan være til stede til enhver tid, ikke<br />

bare den tiden du tilbringer på yogamatta.<br />

Et eksempel: Du har lært deg lange, dype åndedrag og du har erfart at de roer deg ned. Denne erfaringen<br />

øker bevisstheten om pusten din slik at du kan ta det i bruk i hverdagen. Det kan være at du havner i en<br />

stresset situasjon og pusten din blir grunnere og mer anstrengt. Da vil det være enklere for deg å legge<br />

merke til at dette skjer, og du kan hente deg inn igjen med lange, dype åndedrag.<br />

En myte om yoga er at det er en religion. Yoga er en visdomstradisjon som støtter din egen sannhet.<br />

Den støtter din pust, din kropp og ditt sinn. Det betyr at du kan ha hvilket livssyn eller religion du<br />

måtte ønske uten at yogaen kommer i veien. Jeg vil videre gjennom boka fremheve nettopp dette.<br />

Verktøyene du vil møte er pust, yogaposisjoner, avspenning og meditasjon. Yogastillingene og<br />

meditasjonene er presentert på ulike måter ut fra hvor de kan brukes. Hvilke fag som passer inn ut fra<br />

kunnskapsmålene, hvilken arena og ikke minst hvilke tidsperspektiver de passer til.<br />

8<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE


Yoga er gøy og<br />

avslappende.<br />

Sitat Iselin 9 år<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE 9


Hvorfor<br />

Når jeg leser definisjonen av folkehelse og livsmestring i <strong>skolen</strong>, er det delvis som å lese en definisjon<br />

av yoga. Yoga fremmer både psykisk og fysisk helse, som igjen hjelper barn til å utvikle et positivt<br />

selvbilde og en trygg identitet.<br />

Dagens barn vokser opp i et samfunn hvor de blir overstimulert av inntrykk. Hele verden er bare<br />

tastetrykk unna. Barna er tilgjengelige og påkoblet gjennom teknologien, i tillegg til at mange har<br />

ettermiddager fulle av aktiviteter.<br />

Yoga er en motvekt til all ytre stimuli. Gjennom å bli kjent med egen pust og lære seg pusteteknikker<br />

får barna verktøy som de alltid bærer med seg. Som Maia på 6 år så fint sa det, da hun fikk spørsmålet<br />

om hvordan yoga kunne være til hjelp; Hvis du er stressa og ikke har med deg en stressball å klemme<br />

på, da kan du jo bare bruke pusten din i stedet.<br />

Vi lever også i et samfunn hvor konkurranse og prestasjon er høyt prioritert. Gjennom yoga er det<br />

hvert enkelt barn som står i fokus. Ingen konkurranse. Ingen prestasjon. Bare mestring ved å vende<br />

seg mot pust, bevegelse og tilstedeværelse. Alle blir oppmuntret til å lytte til seg selv, kjenne på sine<br />

følelser, stilne tankene og bare være.<br />

Ved å gjøre yogaøvelser blir naturlige bevegelsesmønstre holdt ved like. Prøv å følge et barn i lek, hvor<br />

de noen ganger kryper rundt, for så å klatre i trær, henge etter armene, stå på hodet, ligge i sofaen med<br />

beina oppetter veggen. Alt dette er barneyoga i sin sanne natur. Tilstedeværelse i lek og egen kropp.<br />

10<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE


We are not human<br />

doers, we are<br />

human beings.<br />

Her er et overblikk over effekter av barneyoga:<br />

• Barnas bevissthet om egen pust øker. De ulike<br />

pusteteknikkene er lette å ta med seg utenfor organiserte<br />

yogaøkter.<br />

• Lungekapasiteten øker gjennom pust og yogaøvelser, noe<br />

som igjen<br />

øker oksygenopptaket.<br />

• Fin- og grovmotorikk styrkes.<br />

• Yoga gir mer energi.<br />

• Yoga eliminerer stress.<br />

• Yoga bygger mental og fysisk styrke.<br />

• Barna utvikler kroppsbevissthet og respekt for<br />

både egne og andres kropper.<br />

• Yoga fremmer empati og tålmodighet.<br />

• Yoga øker selvtilliten og mestringsfølelsen.<br />

• Barna utvikler balanse og fleksibilitet.<br />

• Barna utvikler samhold, fokus og evnen til å lytte til seg<br />

selv og andre, - noe som igjen øker sosial kompetanse.<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE<br />

11


Hvor?<br />

Kan du puste, kan du gjøre yoga. Det vil si at yoga kan gjøres hvor som helst, det handler bare om<br />

tilrettelegging, kreativitet og tilstedeværelse. Yoga kan gjøres i klasserommet, på en stol, på yogamatta,<br />

sittende, liggende, stående, i naturen, med og uten yogautstyr. Jeg sier det igjen: Yoga kan gjøres<br />

hvor som helst. Noen steder passer det med hele yogaeventyr, andre steder noen få yogaøvelser, en<br />

pusteteknikk eller en sangmeditasjon.<br />

Gjennom boka vil jeg vise deg hvordan du som voksen kan tilrettelegge og oppmuntre barn til bevissthet<br />

om pust og til å leke med yogaøvelser på ulike arenaer. Når barna har lært litt grunnleggende yoga er<br />

min erfaring at de selv tar øvelsene i bruk, uten at det organiseres av en voksen.<br />

12<br />

VEILEDNING TIL VOKSNE


VEILEDNING TIL VOKSNE 13


Pust og pusteteknikker<br />

Pusten din er magisk.<br />

Du har den alltid med deg<br />

og den kan hjelpe deg<br />

uansett hvor du er.<br />

Du kan puste gjennom<br />

nesen og munnen.<br />

Du bruker også lungene<br />

dine når du puster<br />

18<br />

PUST OG PUSTETEKNIKKER


Ballongpust<br />

Du trenger altså pusten for å leve, men den kan også brukes til andre ting, som å blåse opp ballonger.<br />

I yoga har vi noe som vi kaller ballongpust, hvor vi bruker ballongen som finnes i din egen kropp.<br />

Har du noen gang tenkt på at magen din kan ligne på en ballong? Når vi fyller en ballong med luft blir<br />

den stor, og når vi slipper lufta ut blir den liten. Det samme kan du gjøre med magen din. La oss prøve.<br />

HVORDAN?<br />

Ligg på rygg eller sitt med ryggen rak, slik at lungene dine får god plass. Begynn med å puste rolig inn til<br />

magen blir stor som en ballong. Pust rolig ut og tøm ballongmagen din. Fortsett å puste slik en liten stund.<br />

Lukk gjerne øynene. Hvis du trenger kan du legge en hånd på magen for å kjenne hvordan ballongen fylles<br />

og tømmes.<br />

HVORFOR?<br />

Ballongpust gir klarhet og fokus, samtidig som den hjelper deg å roe ned.<br />

TIPS:<br />

• Bruk en ballong som konkretisering.<br />

Hva skjer når du fyller ballongen med luft, og hva skjer når du slipper ut lufta?<br />

Sammenlign med magen.<br />

• Ligg på magen og gjør øvelsen.<br />

Når magen hviler mot gulvet er det lettere å kjenne hva som skjer.<br />

• Dette er en kjempefin øvelse å starte med på morgenen, eller i overgang fra en aktivitet til en annen.<br />

Du finner introduksjonsvideoer til alle pusteøvelsene på www.nordstjernabarneyoga.com<br />

20<br />

PUST OG PUSTETEKNIKKER


Jeg kan lade kroppen<br />

med å puste dypt.<br />

Leonardo 9 år<br />

PUST OG PUSTETEKNIKKER<br />

21


yoga i matematikk<br />

Har du lagt merke til hvordan speilbildet ditt blir når du ser deg i speilet?<br />

Det følger deg uansett hva du gjør. Jeg har laget et speilingsdikt om Norges<br />

nasjonalfjell Stetind. Dette er en samarbeidsoppgave, hvor du skal bruke en<br />

partner som speilbilde.<br />

HVORDAN?<br />

På denne oppgaven kan det være fint om en er forteller og leser diktet for de som skal gjøre yogaøvelsene.<br />

To og to samarbeider. Finn en plass hvor dere har litt rom rundt dere. Sett dere ned i meditasjonsstilling, med<br />

kroppen og ansiktet vendt mot hverandre. Lytt til fortelleren og følg forklaringene på øvelsene. Hvis du ikke<br />

har noen som kan være forteller kan du lese selv, eller bare se på bildene og herme etter dem.<br />

HVORFOR?<br />

Kunne kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner.<br />

<strong>YOGA</strong> I MATEMATIKK 37


stetind<br />

Stetind er jeg, et stort stødig fjell<br />

Følg min stemme, jeg vil deg alt vel<br />

Sitt mot hverandre og hold hverandre i<br />

hendene. Se hverandre i øynene. Kjenn at<br />

dere puster godt ned i magen, 5-7 pust.<br />

Støtt hverandre, reis dere opp<br />

Bli slik som meg, med staselig topp<br />

Hold i hendene til hverandre og se om dere kan<br />

reise dere uten å sette hendene i gulvet.<br />

38<br />

<strong>YOGA</strong> I MATEMATIKK


yoga i kroppsøving<br />

Yogaeventyr er en morsom måte å trene kroppen sin på. Før du drar på eventyr er det fint å varme<br />

opp. Solhilsen, Yogi sier og Kroppen er eksempler på hvordan du kan bli varm. Det er også fint å<br />

starte oppvarmingen med en pusteteknikk. Du finner mange forskjellige teknikker i pustekapitlet.<br />

Alle oppvarmingsøvelsene og eventyrene kan også brukes i andre fag, både inne og ute.<br />

HVORFOR<br />

• Leke og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret.<br />

• Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri<br />

utfoldelse og organiserte aktiviteter.<br />

• Samhandle med andre i ulike aktiviteter.<br />

<strong>YOGA</strong> I KROPPSØVING<br />

69


Oppvarmingsøvelser<br />

Solhilsen<br />

Du finner introduksjonsvideo på www. nordstjernabarneyoga.com<br />

Stå med beina<br />

samlet og<br />

armene ned<br />

langs kroppen<br />

Pust inn og<br />

løft armene<br />

opp mot taket<br />

Pust ut, bøy deg<br />

fram og strekk<br />

hendene ned i<br />

mot gulvet.<br />

Pust inn og se fram<br />

70<br />

<strong>YOGA</strong> I KROPPSØVING


Yoga i Naturfag<br />

Kroppene våre er bygd opp på samme måte, med skjelett,<br />

muskler og alle de ulike delene vi har inne i oss. Vi er på<br />

mange måter like, men likevel ulike. Vi har ulike størrelser.<br />

Vi har ulik farge på huden og vi liker å bruke kroppene<br />

våre på ulike måter. Noen liker best turn. Noen liker<br />

fotball, mens andre har det best med å sitte stille med en<br />

bok. Vi er også forskjellige med hvordan vi liker å bruke<br />

kroppen sammen med andre. Noen liker veldig godt<br />

klemmer og kos. Noen synes det er greit med an<br />

klem av og til, mens andre ikke er glad i klemmer.<br />

Din kropp er helt unik, fantastisk og bare din.<br />

Det er derfor viktig at vi alle har respekt for hverandres<br />

kropper, både voksne og barn. Hvis noen gjør noe med<br />

kroppen din som du ikke liker, er det lov å si STOPP.<br />

Det er du som bestemmer over din kropp, ingen andre.<br />

HVORFOR?<br />

Samtale om grensesetting, forståelse og<br />

respekt for egen og andres kropp<br />

<strong>YOGA</strong> I NATURFAG<br />

99


kroppen<br />

Jeg liker yoga fordi<br />

jeg elsker å slappe av.<br />

6 åring Narvik Montessori<br />

Kjenn kroppen din<br />

Denne øvelsen ledes av en voksen.<br />

Barna legger seg i en behagelig stilling, inne eller ute. Den voksne senker stemmen sin, både i dybde og<br />

volum, og veileder barna gjennom egen kropp. Bruk tid mellom setningene, slik at barna får mulighet å<br />

kjenne etter: Du kjenner at du blir tung og slapp i kroppen din. Pusten din er rolig og avslappet. Kjenn tærne<br />

dine som slapper helt, helt av. Du slapper av i leggene dine. Lårene dine hviler. Rumpa di er tung ned mot<br />

gulvet. Ryggen din er tung og slapp. Du slapper av i magen. I brystkassen. I nakken. I skuldrene. Armene<br />

dine er avslappet. Du slapper av i ansiktet. Hodet ditt hviler<br />

tungt mot underlaget. Du slapper av i hele,<br />

HODE<br />

hele kroppen din. Ligg nå en liten stund<br />

og bare hvile.<br />

HVORFOR?<br />

• Beskrive i hovedtrekk hvordan<br />

menneskekroppen er bygd opp.<br />

TIPS:<br />

• Til denne øvelsen kan du legge<br />

til eller trekke fra kroppsdeler<br />

ut fra alderen og modenheten<br />

på barna. Legge til ved å ta<br />

med ankler, knær, overarmer,<br />

underarmer og lignende.<br />

• Dette er en kjempefin øvelse<br />

å bruke slik som den er, men<br />

også som en avslutning etter<br />

yogaeventyr i kroppsøving.<br />

HÅND<br />

OVERARM<br />

UNDERARM<br />

TÆR<br />

LÅR<br />

LEGG<br />

ANKEL<br />

ØYNE<br />

ANSIKT<br />

HALS<br />

MAGE<br />

NESE<br />

MUNN<br />

HÅNDLEDD<br />

ØRER<br />

SKULDRE<br />

BRYSTKASSE<br />

FINGRE<br />

KNE<br />

VRIST<br />

ALBU<br />

100<br />

<strong>YOGA</strong> I NATURFAG


yoga i naturen<br />

Det er gøy å leke med yoga i naturen. På de neste sidene vil Dina vise deg noen øvelser du kan gjøre<br />

både inne og ute. Kanskje du kan lage et eventyr med noen av øvelsene? Eller bare leke deg med dem<br />

slik de er.<br />

LAG EI LISTE over ord fra naturen, som storm, vulkan, sol, regnbue, tre og lignende. La alle få bidra med<br />

ord. Finn et åpent sted i naturen, hvor alle har plass å bevege seg på. Velg en som skal være “naturvarsler”.<br />

Varsleren roper ut et av ordene fra lista og alle de andre prøver å være ordet, på sin egen unike måte. Nytt ord<br />

ropes ut etter hvert som naturvarsleren synes det er klart for det. Ingen rett eller feil, bare lek og ha det gøy.<br />

TIPS:<br />

Leken kan kombineres tverrfaglig med<br />

norsk, ved å jobbe med lista i forkant og<br />

ha skriveoppgaver som etterarbeid.<br />

106<br />

<strong>YOGA</strong> I NATURFAG


FLY: Stå med armene ned langs kroppen og gjør<br />

deg klar til å fly. Finn et punkt du kan se på for å<br />

hjelpe deg med å holde balansen. Pust dypt inn.<br />

Pust ut og la armene komme strakt ut mot sidene<br />

som vinger. Flytt samtidig all vekta til høyre fot og la<br />

venstre fot komme bak, mens du bøyer overkroppen<br />

forover. Pust 3-7 dype pust. Bytt fot og gjør det<br />

samme med venstre fot i bakken.<br />

BUEN: Ligg på magen og ta tak rundt anklene, dra<br />

deg opp i bue ved hjelp av hendene og føttene.<br />

Kjenn at du har strake sterke armer som prøver<br />

å dra føttene til seg, samtidig som føttene drar i<br />

motsatt retning. Ta 3-7 dype pust og hvil litt på<br />

magen.<br />

<strong>YOGA</strong> I NATURFAG<br />

107


samarbeid<br />

Det er mange måter å samarbeide på. Du kan samarbeide med en eller flere. Du kan samarbeide med<br />

noen om skolearbeid eller andre oppgaver. Du kan også samarbeide gjennom lek, noe jeg vil vise deg<br />

i dette kapitlet.<br />

Øvelsene på de neste sidene kan brukes på ulike måter og ulike steder. De kan brukes i forskjellige fag,<br />

både inne og ute. De kan brukes i friminutt, som en fri aktivitet eller ved hjelp av en friminuttsleder.<br />

De kan brukes hjemme, på ferie, sammen med noen du kjenner godt eller noen du nettopp har møtt.<br />

Ha det gøy med yogaøvelsene og hjelp hverandre. Vi kan få til mye alene, men enda mer sammen.<br />

Yoga er veldig<br />

sosialt. Vi blir godt<br />

kjent med hverandre<br />

når vi gjør yoga.<br />

Maiken 9 år<br />

Samarbeid med pust<br />

Som du vet trenger du pusten din for å leve. Du<br />

kan se og kjenne den i kroppen din, men kan du se<br />

og kjenne andre sin pust? Prøv da vel!<br />

124<br />

SAMARBEID


Ballong i magen, to og to<br />

Ballonger kan være morsomme å leke<br />

med, og kanskje enda bedre sammen<br />

med en venn?<br />

Du er så heldig at du alltid har en ballong<br />

med deg. Nemlig ballongen inne i magen<br />

din.<br />

Gå sammen to og to. Den ene legger<br />

seg på rygg med bøyde knær,<br />

den andre legger seg forsiktig ned<br />

med bakhodet på vennens mage.<br />

Lukk gjerne øynene. Pust dypt ned i<br />

ballongen i magen, som blir stor når du<br />

puster inn og liten når du puster ut. Hva<br />

skjer med hodet som ligger på magen?<br />

Ligg slik en stund og bytt plass.<br />

Vennestøtte<br />

Venner er alltid gode å ha. Venner som du kan le<br />

sammen med når du er glad. Gråte med når du er<br />

lei deg. Venner som støtter deg når du har en dårlig<br />

dag, og venner du kan sitte og puste med.<br />

Gå sammen to og to. Sitt i lett meditasjonsstilling<br />

med ryggene mot hverandre. Kjenn at dere sitter<br />

så nært at ryggene retter seg opp og er helt inntil<br />

hverandre, bruk en pute under rumpa hvis du<br />

trenger. Lukk øynene og pust dypt ned i magen og<br />

konsentrer deg om å fylle og tømme ballongen i<br />

magen. På innpust blir ballongen stor og på utpust<br />

blir den liten. Legg merke til om du kjenner pusten til<br />

vennen din. Sitt en stund og pust sammen.<br />

SAMARBEID<br />

125


Tove Kvanmo har med <strong>Eventyrreisen</strong>, Yoga i <strong>skolen</strong> skrive ei spennande bok tilpassa barn i alderen<br />

5-10 år. Målgruppene for boka er lærarar som underviser barn i 1. til 4. klasse, barna sjølv, foreldre<br />

og andre vaksne som vil tilby yoga til barn. Eit underliggande spørsmål i boka er kvifor skal barn på<br />

småskuletrinnet få læra seg yoga? Forfattaren peiker på korleis barn i dag har mykje stress i kvardagen<br />

sin; aukande krav til prestasjon i skulen, konstant stimulering og kommersielt press via ulike media, stor<br />

aktivitet i fritida, og stundom fleire heimar å forhalda seg til. Alt dette medan barna utviklar seg og skal<br />

finna ut kven dei er.<br />

<strong>Eventyrreisen</strong>-boka viser korleis yoga tilbyr verktøy som inneber fokus på pust, rørsle-posisjonar (asanas)<br />

og meditasjon. Gjennom fokus på pusteteknikkar – alt frå ballong- til hare- og bjørnepust - kan barn<br />

bli betre kjende med seg sjølv og med kva dei føler i kroppen og tenker på. Boka vektlegg at yoga og<br />

meditasjon er verktøy som kan gi meir ro og velvære i både barnas kropp og sinn. Kvanmo understrekar<br />

at yoga kan bidra til betre livsmeistring, noko som er blitt eit sentralt mål i norsk skule. Forsking på<br />

innføring av yoga i skulen viser også at yoga kan bidra til betre mental helse, konsentrasjon, læringsevne<br />

og trivsel.<br />

Ved at yoga introduseres i småskulen – slik <strong>Eventyrreisen</strong>-boka legg opp til - vil ein kunna nå mange<br />

barn tidleg, noko som er viktig frå eit folkehelseperspektiv. Kvanmo framstiller yoga-øvingar på ein artig<br />

og leikande måte, med vekt på tilknyting til natur og dyr. Boka inneheld veiledning for både vaksne og<br />

barn og gir også forslag om korleis konkrete yoga-øvingar kan tas i bruk i ulike fag i småskulen. Dermed<br />

kan boka bli ein fruktbar ressurs for lærarar og elevar – noko dei kan samarbeida om i skulekvardagen.<br />

Kvanmos bakgrunn som lærar og hennar store engasjement for barn og yoga kjem godt til uttrykk i boka,<br />

som sterkt anbefales!<br />

Ingunn Hagen, Professor, Institutt for psykologi, NTNU

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!