10.10.2019 Views

Førsesong_2019

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Førsesong</strong>sal<br />

Kampanjeperioden gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong><br />

Alle prisar ekskl. mva., fråkt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>.<br />

Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Langsiktig planlegging lønar seg<br />

Under førsesongsalet kan du som kunde nå gjera gode kjøp av maskinar<br />

du ynskjer levert før neste sesong startar.<br />

Grunnen til dei gode prisane under førsesongsalet er at når<br />

me bestiller maskinane frå våre leverandørar tidleg, har dei<br />

moglegheit til å planleggje produksjonen slik at den blir mest<br />

mogleg effektiv. Leverandørane gjev oss då reduserte prisar<br />

på produkt bestilt under førsesongsalet, noko som vi igjen<br />

førar tilbake til deg som kunde - i form av endå lågare prisar!<br />

Bladet du nå les, viser eit utval av produkta vi har førse<br />

songsal på. Om produktet du er interessert i, ikkje<br />

er med i dette bladet, fortvil ikkje, ta kontakt med ein<br />

av våre seljarar så finn dykk rett pris på rett produkt.<br />

Namn og telefonnummer til seljarane finn du på siste<br />

side.<br />

Väderstad NZM såbedsharv<br />

3 punktmontert harv med store hjul og unikt drag.<br />

• Arbeidsbreidde 5 meter<br />

• Draget gjer at harva er veldig stabil under arbeid<br />

• Hydraulisk sloddeplank<br />

Kampanjepris frå 93 900,-<br />

NZM 500<br />

Väderstad NZA såbedsharv<br />

Profesjonell slepeharver med solid ramme og ekstra<br />

stor vridningsstabilitet.<br />

• Arbeidsbreidder på 5 - 10 meter<br />

• HD hydraulisk sloddeplanke med stabilisatorstag<br />

• Hydraulisk djubdejustering med minne<br />

Kampanjepris frå 184 500,-<br />

NZA 500ST<br />

LEASING<br />

1 290,- pr. mnd.<br />

NZM500<br />

2<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Väderstad Carrier<br />

• 3-punkt maskin, nokre modellar kan utstyrast<br />

med slepedrag<br />

• Slepemodell kan påmonterast Crossboard sloddeplanke<br />

• Kan leverast med Ø45 / Ø47 skåler eller nyheten Crosscutter<br />

• Fleire ulike etterpakkarar å velje mellom<br />

Kampanjepris frå 121 300,-<br />

3 meter Cagerunner<br />

Väderstad Carrier XL<br />

Solid og effektiv slept skålharv med transporthjul.<br />

• Arbeidsbreidder frå 4,25 m<br />

• Transportbreidde 2,85 m<br />

• Ø51 eller Ø61 cm koniske skåler<br />

• Fleire ulike etterpakkarar å velje mellom<br />

Kampanjepris frå 399 000,-<br />

Carrier XL 4,25 meter Dobbel SoilRunner<br />

Väderstad Rapid såmaskin<br />

Kombisåmaskin med fantastisk presisjon.<br />

• Stort utval av forredskap<br />

• Kan utstyrast med Biodrill grasfrøsåmaskin<br />

• Väderstad E-kontroll<br />

• Trådlaus kommunikasjon gjev enkel betening<br />

Besøk oss<br />

på stand<br />

B-200 på<br />

Agrovisjon<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

3


Väderstad Rollex og Rexius<br />

Solide og driftssikre tromlar der valet av ringtype avgjer arbeidsoppgåvene.<br />

• Arbeidsbreidder frå 4,5 til 12,3 meter<br />

• For vanleg tromling; Cambridge eller Cambridge HD<br />

(Rexius) ringar<br />

• Kan leverast med BioDrill såmaskin<br />

• For jordarbeiding; Crosskill-ringar i kombinasjon<br />

med Crossboard sloddeplank<br />

Kampanjepris frå 87 200,-<br />

Rollex 450 Cambridge<br />

LEASING<br />

1014,- pr. mnd.<br />

3 METER<br />

Einböck Pneumaticstar Grasfrøsåmaskin<br />

Luftdreven såeinhet påmontert ei langfingerharv.<br />

Du får ein perfekt og effektiv maskin til fornying og vedlikehald av eng, beiter og til såing i pløyd mark.<br />

• Luftar, sår og nedmolder i same operasjon<br />

• Nøyaktig fordeling av såfrø uavhengig av terrenget<br />

• Arbeidsbreidder frå 3 til 12 m<br />

Kampanjepris frå 73 800,-<br />

3 meter<br />

4<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING<br />

4 962,- pr. mnd.<br />

4 METER<br />

Kivi-Pekka Steinhentar<br />

Pel-tuote Oy er ny leverandør dette året, og er ein finsk<br />

produsent som lagar maskinar til ekstreme forhold.<br />

Kivi-Pekka er solide steinhenterar med lang levetid.<br />

Maskinen vert levert med arbeidsbreiddene 4, 5, 6 eller 7 m.<br />

Med store sold og brei innmating har maskinane stor kapasitet.<br />

Maskinane kan plukka stein opp mot 50 cm med ekstrautstyret<br />

Flex Drum.<br />

Maskinane er drivne mekanisk via traktorens kraftuttak.<br />

Dei har eit lågt kraftbehov, frå 70 hk (4 meter).<br />

Kivi-Pekka - steinhentaren for både bonden og entreprenøren!<br />

Kampanjepris frå 357 000,-<br />

4 meter<br />

Besøk oss<br />

på stand<br />

B-200 på<br />

Agrovisjon<br />

5


Duun elektrisk stangpumpe<br />

Nytt av året er den elektrisk drivne stangpumpa.<br />

Pumpa bygger på SP200 mekanisk driven stangpumpe.<br />

Dette er ein effektiv og driftssikker modell<br />

som har vore mange år på marknaden.<br />

Pumpa blir levert med godkjent<br />

styreskap med frekvensomformar.<br />

Motoren er 18,5 kW<br />

Kampanjepris frå 105 000,-<br />

(grunnmodell utan fester)<br />

NYHET<br />

Duun SP200 gjødselpumpe<br />

Duun SP200 gjødselpumpe er berekna for små og<br />

mellomstore gjødsellager med djupne opptil 4,2 meter.<br />

• Kan leverast som kombipumpe eller stangpumpe<br />

• Energieffektiv – skånsom mot traktoren<br />

• Effektbehov 45 hk/35 kW pto<br />

• Lastekapasitet 5000 l/min<br />

• Rørekapasitet 9000 l/min<br />

• Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og<br />

lågt trykk med mindre skumdanning<br />

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid<br />

Kampanjepris frå 63 400,-<br />

(SP200 stangpumpe)<br />

Duun SP400 gjødselpumpe<br />

Duun SP400 gjødselpumpe er ei kraftig høgkvalitets<br />

gjødselpumpe for deg med behov for høg kapasitet.<br />

• Kan leverast i modellane kombipumpe eller stangpumpe<br />

• 3 ulike utstyrsnivå, manuell, hydraulisk- eller fjernbetjent<br />

• Energieffektiv – skånsom mot traktoren<br />

• Effektbehov 85 hk<br />

• Lastekapasitet 10000 l/min (Ø6’’ 7000l/min)<br />

• Rørekapasitet 20000 l/min (Ø6’’ 16000l/min)<br />

• Stor diameter på lasterøyr gjev stor mengde og<br />

lågt trykk med mindre skumdanning<br />

• Galvanisert stål kombinert med plast gjev lang levetid<br />

Kampanjepris frå 72 200,-<br />

(SP400 stangpumpe)<br />

6<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Duun Propellomrørar PO50/70<br />

Duun Propellomrørar er ein høgeffektiv gjødselmiksar<br />

som vert levert i 5 eller 7 meter lengde.<br />

Optimale propellblad gjev stor rekkevidde og kapasitet.<br />

I kombinasjon med propelltårn kan gjødselmiksaren hevast<br />

over høge hindringar. For ekstra fleksibilitet kan gjødselmiksaren<br />

utstyrast med mellomstykket PA20.<br />

Kampanjepris frå 23 990,-<br />

(PO50 ekskl. pto-aksel)<br />

Duun veggmontert<br />

Propellomrørar VPO20<br />

Propellomrørar for fastmontering i vegg.<br />

Kan monterast med opptil 22,5˚ vinkel i forhold<br />

til vegg. Brukar same propell som PO50/70.<br />

Kampanjepris frå 29 250,-<br />

(VPO20 ekskl. pto-aksel)<br />

HMR Voss Slangespreiaranlegg<br />

Slangespreiaranlegg er med si låge vekt eit godt alternativ for deg som er opptatt av å minimera køyreskadar på jorda.<br />

Eit HMV slangespreiaranlegg består av ei Doda sentrifugalpumpe, slange i ynskja lengde og ein spreiar.<br />

Spreiaren kan vera ein fanespreiar eller ein HMV stripespreiar som plasserer gjødsla nede på bakken.<br />

I tillegg innbefattar eit slangeanlegg ein eller fleire slangetromlar for transport og lagring av slangen.<br />

Ta kontakt for eit godt tilbod!<br />

7


Fliegl Gjødselvogner<br />

Fliegl tilbyr eit stort utval av gjødselvogner i alle utstyrsnivå.<br />

• Vakuumvogner frå 3-30 m 3<br />

• Stålvogner med høgtrykkspumpe frå 5-25 m<br />

• Glassfibervogner med høgtrykkspumpe frå 6-18,5 m 3<br />

• Fastgjødselvogner frå 6-19 m 3<br />

Besøk oss<br />

på stand<br />

B-200 på<br />

Agrovisjon<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

8<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


Underhaug Avlessarvogn<br />

Avlessarvogna frå Underhaug er ein klassikar i norsk landbruk. Frå seint 70 tall og utover i 80 og 90 tallet<br />

blei det på Underhaugsfabrikken på Nærbø produsert over 12 000 vogner.<br />

Fleire avlessarvogner er i dagleg drift den dag i dag, og<br />

vognene ber preg av slitasje etter mange års bruk.<br />

Det er derfor blitt ein etterspurnad etter nye vogner. Underhaug<br />

har tatt opp igjen produksjonen av denne gode vogna, både med<br />

3,0 og 3,7 meter planlengde. Nytt er at dei blanke sidene er varmgalvaniserte,<br />

og dei lakkerte delane på kassen er pulverlakkerte.<br />

Det er også moglegheiter for breiare dekk enn tidlegare.<br />

OBS! Bestillingsfristen for desse vognene er 4. desember <strong>2019</strong>.<br />

Kampanjepris frå 172 800,-<br />

Underhaug Grasfrøsåmaskin<br />

Underhaugs grasfrøsåmaskin er ein enkel såmaskin<br />

veleigna for reparasjon av eng, beiter og grasplen.<br />

• Leverast i 2,5 og 3 meter arbeidsbreidde<br />

Kampanjepris frå 28 700,-<br />

UM6025<br />

9


Vicon Lessevogn<br />

FKRA kan endeleg tilby 4 små og lette lessevogner<br />

- med lastekapasitet frå 28 m 3 til 39 m 3 !<br />

• Alle er utstyrt med pickup m/innmaterarmar<br />

• Alpex 280 er ein lågbygd modell som kan leverast med opptil 16 knivar<br />

• Feedex 300, 360 og 390 kan leverast med opptil 33 knivar<br />

Ta kontakt så sett me opp ei vogn saman med deg!<br />

10<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


LEASING<br />

Frå 3 036,-<br />

pr. mnd.<br />

ASW110<br />

Fliegl ASW Avskyvervogn<br />

Heilgalvanisert vogn med brems på alle hjul som standard.<br />

Når vogna skal tømmast vert framveggen pressa bakover ved<br />

hjelp av hydraulikk. Dermed vert vogna tømt utan at tyngdepunktet<br />

vert lyfta oppover, slik det er tilfelle når ein tømmer<br />

ein vanleg tilhengar. Faren for velting under tømming er<br />

dermed minska betrakteleg.<br />

Under påfylling av masse som inneheld mykje luft, f.eks snitta<br />

gras, kan massen komprimerast ved hjelp av å køyra fram veggen<br />

bakover. Vognene har galvanisert heilramme og med dei unike<br />

sideplatene som gjer vognene til dei lettaste på marknaden.<br />

Blir levert med hydr. fjørande drag og akselfjøring.<br />

Størrelsar frå 20 – 60 m 3 .<br />

Kampanjepris frå 221 000,-<br />

ASW110<br />

PLANLEGG 2020 NÅ!<br />

I år har vi saman med Kverneland laga eit eige<br />

førsesongmagasin som inneheld Kverneland sine produkt.<br />

Her kan du lese reportasjar frå kundar,<br />

ekspertartikkel om pløying, samt omtaler<br />

av ein stor mengde maskinar frå Kverneland.<br />

PLANLEGG 2020<br />

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET<br />

• God agronomi med Kverneland<br />

• Jevn åker med GEOSPREAD<br />

• iXtrack T3 - Laget for stor nøyaktighet<br />

• Slik betaler raking seg<br />

• … og mye mer<br />

PLANLEGG 2020<br />

AKTUELT FRA KVERNELAND OG FELLESKJØPET<br />

• God agronomi med Kverneland<br />

• Jevn åker med GEOSPREAD<br />

• iXtrack T3 - Laget for stor nøyaktighet<br />

• Slik betaler raking seg<br />

• … og mye mer<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no<br />

WHEN FARMING MEANS BUSINESS<br />

kverneland.no<br />

11


LEASING<br />

Frå 6 032,-<br />

pr. mnd.<br />

HØG KAPASITET - SOLID KONSTRUKSJON<br />

John Deere F441R<br />

Knallharde ballar<br />

• 18 rullar<br />

• Rullar med 12 ribber<br />

• Forsterka rullar og lager<br />

• Taklar tørr halm<br />

Marknadens beste innmating<br />

• Rustfrie pickupspiler<br />

• Integrert innmatarsnegler og rotor<br />

• Senkbar knivbru i full pickup breidde<br />

• Innmatar i Hardox<br />

Servicevenleg<br />

• Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang<br />

• Servicelys under deksler og nettbinding<br />

• Sentralsmøring for feitt og olje<br />

• Store deksel som svingast opp<br />

• Svært kraftige kjeder<br />

• 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede<br />

Enkel i bruk<br />

• IsoBus klar<br />

• Moglegheit for kamera<br />

Kampanjepris frå 439 000,-<br />

John Deere F441R, 25 kniver<br />

12<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


KAPASITET FRÅ A-Å<br />

John Deere C441R<br />

Marknadens beste innmating<br />

• Rustfrie pickupspiler<br />

• Integrert innmatarsnegler og rotor<br />

• Senkbar knivbru i full pickup-breidde<br />

• Innmatar i Hardox<br />

Knallharde ballar<br />

• 18 rullar<br />

• Rullar med 12 ribbar<br />

• Forsterka rullar og lager<br />

• Taklar tørr halm<br />

Suverene eigenskapar i bratt terreng<br />

• Sikker omlasting av ball i terreng<br />

• Val mellom boggi eller singelaksel<br />

• 620/45R22,5 eller 750/45R22,5<br />

Inkludert<br />

4240<br />

isobusskjerm<br />

Servicevenleg<br />

• Hydraulisk nedfellbare filmhaldarar<br />

• Raskt og enkelt bytte av film<br />

• Marknadens enklaste nettbinding med svært god tilgang<br />

• Servicelys under deksel, nettbinding og for pakkar<br />

• Elektronisk styrt sentralsmøring<br />

• Store deksel som svingast opp<br />

• Svært kraftige kjeder<br />

• 24000 nm bruddstyrke på hovudkjede<br />

Høg kapasitet<br />

• Svært kort syklustid pga. pakkebordprinsipp<br />

• Pakkerarm med 40 omdr/min.<br />

• Halv fart automatikk<br />

Enkel i bruk<br />

• IsoBus klar<br />

• 4240 isobusskjerm følger med<br />

• Moglegheit for kamera<br />

Kontakt oss for eit godt tilbod!<br />

13


MED FÔRKVALITET I FOKUS<br />

John Deere 8000-serien<br />

John Deere sin 8000 serie snittarar består av 6 modellar frå<br />

380 hk til 617 hk.<br />

Alle modellane kan verta skreddarsydd til akkurat ditt bruk.<br />

Det kan leveras utstyr som er tilpassa alle slags grøder og<br />

behov. Om du ynskjer marknadens mest eksakte fôranalyseverktøy<br />

eller store dekkdimensjonar med avansert firehjulstrekk<br />

har desse maskinane dette utstyret.<br />

Pickup:<br />

3m Heavy Duty Pickup med variabel hastigheit på<br />

pickuptindar og innmatarsnegle for perfekt materialflyt i<br />

alle forhold.<br />

Innmatevalsar:<br />

4 stk matevalsar med trippel sikring. Metalldetektor og<br />

dobbel steindetektor. Steindetektoren føler både på<br />

bevegelse og lyd.<br />

Snitterhovud:<br />

I snitterhovudet og saman med innmatinga er det her<br />

snittekvalitet og fôrkvaliteten skapast. Takka vera det<br />

unike snittehovudet og slipesystemet oppnås det ei svært<br />

einsarta og god snitting, utan at materialet «skadast».<br />

Materialstraum:<br />

John Deere sitt DuraLine slitebelegg er i ein særklasse som<br />

dei er aleine om. Det gir ein ekstremt god sliteevne som nå<br />

John Deere garanterer for i 3000 timar eller 5 år.<br />

AVLINGSANALYSE<br />

Snittaren kan utstyrast med Harvestlab 3000.<br />

Denne registrerer avlingsmengden og analyserer<br />

graset når det snittast.<br />

Med hjelp av nærinfraraude<br />

stråler vert det<br />

tatt 4000 målingar i<br />

sekundet. Ut av dette<br />

kan ein lesa tørrstoff<br />

og m.a. innhald<br />

av råprotein,<br />

sukker og fiber.<br />

AFC er eit automatisk fyllesystem som forenklar sjåførjobben<br />

og aukar effektiviteten. Dette består av 2 stk infraraude<br />

sensorar som les hengaren og kan fylle hengaren slik du ynskjer.<br />

Komfort:<br />

• Premium førarhus med svært god komfort<br />

• Enkel tilgang til alle servicepunkt<br />

John Deere 8000-serie snittarar<br />

• Svært god snittekvalitet<br />

• Unike løysingar for innmating<br />

• Svært god flyteevne takka store dekkdimensjonar<br />

• Lågt drivstoff-forbruk<br />

BESØK OSS PÅ<br />

AGROVISJON.<br />

HER KAN DU SNAKKA<br />

MED BRUKARAR AV<br />

HARVESTLAB.<br />

14<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


JOHN DEERE 5E<br />

5E serien består av modellane 5058E, 5067E og 5075E. Med henholdsvis<br />

60, 68 og 75 hestekrefter. Traktorane har ein moderne<br />

utsjånad, og inne i førarhuset sit du godt. Hydraulikkspaker,<br />

3-punktkontroll, elektrisk håndgass og elektrisk PTO-brytar er<br />

plassert samla i førarhusets høyrekonsoll.<br />

5E har elektrisk innkobling av firehjulstrekk, det betyr at dei nå<br />

går i 40 km/t. For 40 km/t leverast ein 24F/12R PowReverser<br />

girkasse med hurtiggir. Vendegiret er kløtsjfritt og plassert på<br />

rattets venstre side. 5E er kompakt og med god svingradius.<br />

Traktorane kan bestillast med eller utan førarhytte.<br />

Tekniske spesifikasjonar:<br />

• John Deere PowerTech 3 sylindra motor<br />

• 60, 68 og 75hk maks effekt<br />

• 40 km/t hastigheit<br />

• 1,8 tonn løftekraft 3-punkt og 5E<br />

JOHN DEERE 5M<br />

5M er den traktorserien John Deere sel flest traktorar av årleg i<br />

verden. Størrelse, fleksibilitet og økonomi er nokre av grunnane<br />

til dette.<br />

• 75, 90, 100 og 115 hk effekt<br />

• Lågt effekttap gjennom drivlinja<br />

• Moderne traktor med topp førarkomfort<br />

• Avdempa og støysvakt førarhus<br />

• Delramme-konsept som taklar store påkjenningar<br />

og gjev mindre vibrasjonar<br />

• Kløtsjfritt vendegir og hurtiggir<br />

• Stor hydraulikk-kapasitet<br />

JOHN DEERE 6M - LAGERSALG<br />

Me sel ut utgåande modellar i 6M.<br />

Det er derfor mogleg å gjera ein ekstra god handel<br />

på den gode allrounder traktoren.<br />

LAGERSALG!<br />

Kontakt oss<br />

for eit godt<br />

tilbod!<br />

15


JOHN DEERE 5R<br />

Smidig og sterk<br />

5R er liten og sterk med opptil 125 hk nominell effekt.<br />

Noko av det mest spanande med denne serien er ein<br />

heilautomatisk transmisjon med redusert turtall ved<br />

transporthastigheiter, og at 5125R har ei oppgitt vekt frå<br />

4300 kg med ein maks effekt på 135 hk. Traktoren har<br />

meget liten svingradius, takka vera ein akselavstand<br />

på bare 2,25 meter.<br />

Rikhaldig utstyrsutval<br />

Ved kjøp av John Deere 5R kan du blant anna velja;<br />

• Transmisjon, Command8 med EcoShift<br />

• Panorama førarhus<br />

• Premium luftsete (inkl. varme)<br />

• Avfjøra førarhus med passasjersete og bakrutepussar<br />

• Elektrisk betjent joystick med 3 dv ventilar<br />

• Utvendig betjening av PTO<br />

• IsoBus klargjort<br />

• Autotrac GPS styring<br />

JOHN DEERE FARMSIGHT<br />

Med John Deere sine «online»- løysingar for overføring av<br />

dokumentasjon og kommunikasjon med mobile einheter hos<br />

deg eller på verkstaden, tilfører du økt verdi til den daglege drifta.<br />

Tilknytta satellittar<br />

Den nye StarFire 6000 GPSmottakaren<br />

gir marknadens<br />

beste nøyaktigheit på 3 ulike nivå.<br />

Tilknytta reiskap<br />

Gir dei beste moglegheitene<br />

for reiskapsstyring og kontroll.<br />

Tilknytta John Deere Link.<br />

Gjer maskinen «online» og du<br />

har full kontroll til ei kvar tid.<br />

Tilknytta dokumentasjon<br />

Overfører dokumentasjonsdata<br />

trådlaust og utan huskelappar.<br />

Tilknytta verkstad<br />

Med John Deere Link er du og<br />

maskinen online med verkstad.<br />

16<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


NYE JOHN DEERE 6M<br />

Etter mange år med utvikling presenterer John Deere i haust den nye 6M serien,<br />

beståande av 10 modellar frå 90hk – 195hk, derav 7 modellar med 4 sylindra motor.<br />

Dei 4 minste modellane, 6090M – 6120M er bygde på ei<br />

kortare ramme enn den 6M serien har i dag. I tillegg får dei eit<br />

skrånande panser. Saman med kort akselavstand gjer dette<br />

traktorane ekstremt smidige og oversiktelege, ein fordel for<br />

alle som driv med frontlastararbeid.<br />

Dette, i kombinasjon med IsoBus, gjer at du kan ta i bruk<br />

eksempelvis gjødselspreiarar frå Kverneland med seksjonskontroll.<br />

Nye 6M har i tillegg også moglegheiten for integrert<br />

JD Link. Dette har tidlegare vore forbehalde større og dyrare<br />

traktorar.<br />

Det er meir og meir fokus på at ein traktor skal vera godkjent<br />

for utstyret den fraktar med seg. Skal traktoren til dømes<br />

brukast med strøkasse framme og bak, krev dette at<br />

traktoren har ei tillatt totalvekt som innbefattar<br />

fulle strøkassar.<br />

Det har derfor under utviklinga vore stort<br />

fokus på at traktorane skal ha stor<br />

nyttevekt. Til dømes har 6145M ei<br />

tillatt totalvekt på heile 10450 kg<br />

og ei maksimaleffekt på 166 hk.<br />

Føraren sin komfort vert betre<br />

i nye 6M. Den kjem med nytt<br />

førarhus med mange forbetringar.<br />

Mellom anna er instrumentpanelet<br />

flytta ut på<br />

A-stolpen, som på 5R-, 7R- og<br />

8R-serien.<br />

Alle dei nye modellane kan<br />

le verast med marknadens<br />

leiande autostyringssystem,<br />

Autotrac.<br />

Nyhet!<br />

17


SELECT<br />

• AutoQuad Plus transmisjon<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• Konsoll på høgre side<br />

• 7” CommandCenter terminal<br />

• Select lyspakke<br />

• Standard radio<br />

• Mekanisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

PREMIUM<br />

• AutoPowr transmisjon<br />

(Alt. DirectDrive på 6 syl.)<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• CommandARM<br />

• 7” CommandCenter terminal<br />

• Premium lyspakke<br />

• Standard radio<br />

• iTEC vendeteigsautomatikk<br />

• Elektronisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

ULTIMAT<br />

• AutoPowr transmisjon<br />

(Alt. DirectDrive på 6 syl.)<br />

• TLS forakselfjøring<br />

• HCS førarhusfjøring<br />

• CommandARM<br />

• 10” CommandCenter terminal<br />

• Ultimate lyspakke<br />

• Premium radio<br />

• iTEC vendeteigsautomatikk<br />

• Automatisk klimaanlegg<br />

• Elektronisk betente eksterne<br />

hydraulikkventilar<br />

• 114 l/min hydraulikkpumpe<br />

-155 l/min for 6175R-6215R<br />

MARKNADSLEIAREN<br />

John Deere 6R serie<br />

Det er mange grunnar til å velgje ein 6R-traktor: moderne, integrert teknologi, eksepsjonell sikt i alle retningar, brukarvenleg<br />

betening og den nye generasjonen av Command-ARM. Spesifiser traktoren med utstyr som passar deg og ditt behov.<br />

Det er ikkje utan grunn at John Deere 6R er den mest selde<br />

traktor-serien gjennom fleire år. John Deere er også leiande<br />

på utstyr innan presisjonsjordbruk.<br />

Med Farmsight-tenester som gir deg full oversikt over<br />

drifta og fjernkommunikasjon med verkstaden får du den<br />

effektive hjelpa du treng når du har behov for det.<br />

Med 6R får du blant anna<br />

• Meget stor hydraulikk-kapasitet<br />

• CommandView førarhus - førarmiljø som i ein personbil<br />

• Hyttefjøring, HCS Plus - som bare må opplevast<br />

• GS4 CommandCenter display med touchscreen<br />

og eit utal avanserte moglegheiter<br />

• 6R kan leverast med marknadens beste integrerte<br />

autostyringssystem<br />

• 360° belysning<br />

JOHN DEERE GARANTERAR DER ANDRE LOVAR<br />

Drivstofføkonomi som garantert - eller pengane tilbake*<br />

Drivstoff utgjer opptil 50% av maskinkostnaden – John Deere arbeidar<br />

målretta med å senka forbruket for sitt breie utval av traktorar<br />

og maskinar.<br />

For eit heilt år vil me refundera differansen mellom faktisk drivstofforbruk<br />

under arbeid og transportkøyring og garantert forbruk*.<br />

Ta kontakt med Felleskjøpet for meir informasjon.<br />

*Det krevst ein signert avtale med vilkår, avtalt JDLink tilkobling, og Felleskjøpets<br />

SGA-avtale. Garantiprogrammet er kun gyldig i samsvar med dei angitte JDLink data.<br />

18<br />

Alle prisar ekskl. mva, frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>. Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.


MARKNADENS BESTE KØYRESPAK<br />

John Deere 6230R og 6250R<br />

UNIK KØYREOPPLEVELSE MED COMMANDPRO<br />

John Deere 6230R og 6250R er traktorar med mykje effekt og låg eigenvekt. 6250R har<br />

250hk nominelt og 300 hk makseffekt. Traktoren har ein hydraulikkapasitet på 160 l/min<br />

og kan utstyrast med 6 hydraulikkuttak. Den bakre 3-punkten løftar heile 10,4 tonn.<br />

Med 6230R og 6250R får du kvalitet og komfort<br />

på høgt nivå:<br />

• Heilramme-konstruksjon<br />

• Trinnlaus transmisjon<br />

• CommandArm - betening<br />

• Lågt støynivå<br />

• 280/300 hk makseffekt<br />

• 160 l/min hydraulikkapasitet<br />

CommandPro - marknadens beste køyrespak?<br />

• Fleire medier har omtalt CommandPro som marknadens<br />

beste, og brukaropplevinga er eineståande<br />

• Køyrespaken programmerer du i CommandCenteret<br />

• Ergonomisk betening på høgt nivå<br />

• Transmisjonsbetening og heile 11 programmerbare knappar<br />

19


Ta kontakt for<br />

ein god handel!<br />

Magnus Lunde Bakka<br />

Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne,<br />

Erfjord, Jelsa, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord<br />

T: 918 32 402<br />

magnus.lundebakka@fkra.no<br />

Roar Gundegjerde<br />

Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, Stord,<br />

Bømlo, Fitjar, Sveio og delar av Vindafjord<br />

T: 414 65 967<br />

roar.gundegjerde@fkra.no<br />

Ragnvald K. Bjelland<br />

Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland,<br />

Kvitsøy og Gjesdal<br />

T: 917 59 777<br />

ragnvald.bjelland@fkra.no<br />

Bjarne Aske<br />

Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger<br />

Veg, anlegg, park og industri Sør-Rogaland<br />

T: 928 39 444<br />

bjarne.aske@fkra.no<br />

Trond Maudal<br />

Klepp, Time og Bjerkreim<br />

T: 971 90 376<br />

trond.maudal@fkra.no<br />

SALGSLEIARAR<br />

Stig Nordbø<br />

Veg, anlegg, park og industri<br />

Aust- og Vest-Agder<br />

T: 468 96 060<br />

stig.nordbo@fkra.no<br />

Tommy Landås<br />

Aust-Agder samt Vennesla og Kristiansand<br />

T: 907 23 564<br />

tommy.landas@fkra.no<br />

Kyrre Skrettingland<br />

Inneseljar FK-senteret Klepp<br />

T: 909 40 250<br />

kyrre.skrettingland@fkra.no<br />

Inge Liene<br />

Inneseljar FK-senteret Kristiansand<br />

T: 951 55 527<br />

inge.liene@fkra.no<br />

Lars Håland<br />

Eigersund, Hå, Lund og Sokndal<br />

T: 900 60 062<br />

lars.haland@fkra.no<br />

Gunnar Klaussen<br />

Salgsleiar FK-senteret Haugesund<br />

Tlf: 915 79 472<br />

gunnar.m.klaussen@fkra.no<br />

Ernst Netland<br />

Vest-Agder utanom Kristiansand og Vennesla<br />

T: 908 97 722<br />

ernst.netland@fkra.no<br />

Ingvald Rygg<br />

Salgsleiar FK-senteret Klepp<br />

Tlf: 991 68 435<br />

ingvald.rygg@fkra.no<br />

*Leasingtilbod er rente per 28.09.<strong>2019</strong> og avtaleperiode på 7 år.<br />

Alle prisar ekskl. mva., frakt og klargjering. Tilboda gjeld t.o.m. 14.12.<strong>2019</strong>.<br />

Bilda kan visa utstyr som avvik frå standardmodellane. Forbehald om trykkfeil.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!