Nyhetsbrev oktober 2019

metodistkirken

Nyhetsbrev fra Hammerfest Metodistkirke

OKTOBER

Metodistkirken i Hammerfest Oktober 2019

Lukas 17.5-6

Apostlene sa til Herren: «Gi

oss større tro!

Herren svarte: «Om dere

hadde tro som et sennepsfrø,

kunne dere si til dette morbærtreet:

‘Rykk deg opp og

slå rot i havet!’ Og det skulle

adlyde dere.

Det viktige er ikke å ha en stor tro,

men å ha tro på en stor Gud.

Jeg håper du ser forskjellen!

Vi kan bli så opptatt av vår egen

tro, og kanskje også forsøke å produsere

tro. Men det er ikke størrelsen

på hvor tro som er avgjørende—men

hva vi tror på!

Man kan tenke seg at man ser

gjennom et lite nøkkelhull, vi ser

ikke nødvendigvis så mye, men vi

ser nok til å vite hva som er bak

døren.

Troen vår trenger ikke å være

stor, så lenge vi tror på et stor

Gud—da er alt mulig!

Gi meg tro på en stor Gud!

Å tro det er å legge

Å tro det er å legge

seg ned ved korsets fot

Og begge hender strekke

den Herre Krist i mot.

Å tro det er å slippe

Sin egen herlighet.

Og fly til nådens klippe,

Til Jesu kjærlighet.

Å tro det er å tage

Sin Frelser fast i hånd

Og vandre alle dage

Veiledet av hans Ånd.

(Tekst. Ingmar Olsson)

KONTAKTINFORMASJON:

Besøksadresse:

Storgata 33

Postadresse:

Metodistkirken i Hammerfest

Postboks 181

9615 Hammerfest

WWW.HAMMERFESTMETODISTKIRKE.NO

WWW.FB.COM/HAMMERFESTMETODISTKIRKE

Pastor: Per Bradley

Mobil: 40224772

E-post: per.bradley@metodistkirken.no


Metodistkirken i Hammerfest Oktober 2019

Hver siste tirsdag i måneden inviterer vi bil Bibelhjelp!

Det blir en samling

med Bibelundervisning

hvor vi dykker

dypere ned i et tema

eller bok i Bibleen.

Vi ønsker å gi deg:

Bible by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

• Hjelp til å lese og hjelp til å forstå

Bønn og lovsang

tirsdag 8.okt kl 19

Neste samling blir tirsdag 29.oktober hvor vi sammen

går igjennom Paulus brev til Filemon.

Dere vil få nyttig bakgrunnsinfo som gjør det lettere

å forstå det dere leser, og det blir en innføring i

induktiv metode som er et verktøy for å lese bibelen

som helhet og anvende den i eget liv.

Undervisere:

Vegard Loke Rønning er utdannet cand.teol fra

MF, ordinert prest i Dnk og jobber som sogneprest

i Kvalsund.

Per Bradley har en Master i teologi fra MF, ordinert

prest i Metodistkirken og jobber som pastor i

Metodistkirken i Hammerfest.

Medlemskap

Ønsker du å vite mer om medlemskap i menigheten—eller

bare ønsker å vite mer om hva

Metodistkirken står for?

Ta kontakt med pastor Per Bradley.

Menighetens oppdrag: ”Vi vil leve ut Guds

kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et

inkluderende fellesskap.”


Metodistkirken i Hammerfest Oktober 2019

Okt.

Nov.

6 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd

8 TIRS

19.00 Bønn og lovsang

9 ONS

17.00 Middag i kirken

9-13 ONS-SØN

19.00 Fellesmøter med Geir Standal (møtene vil være

i byens ulike menigheter med gudstjeneste søndag kl

11 i Metodistkirken)

19 SØN

Nordlyskatedralen, Alta:

Roy Godwin — «Velsignelsens vei»

20 SØN

11.00 Gudstjeneste med Jenny og Jon Petter Feidal

fra Frontiers—tema: Misjon blant muslimer

22 TIRS

Menighetsråd med menighetsutvikler Jon Løvland

24 TORS

19.30 Menighetskonferanse—budsjettbehandling

med tilsynsprest Ingull Grefslie

3 SØN

11.00 Gudstjeneste med nattverd—allehelgensdag

6 ONS

12.00 Bønn for Hammerfest (Arctic kirken)

10 SØN

11.00 Gudstjeneste med Nils Anders Bueng og Richard

Wasike

12 TIRS

19.00 Bønn og lovsang

17 SØN

11.00 Gudstjeneste

20 ONS

17.00 Middag i kirken

24 SØN

11.00 Gudstjeneste

26 TIRS

20.00 Bibelhjelp!

27 ONS

11.00 Formiddagstreff

27 SØN

11.00 Gudstjeneste

29 TIRS

20.00 Bibelhjelp!

30 ONS

11.00 Formiddagstreff

Faste bønnemøter:

Onsdag: 06.00-08.00

Felles bønnemøte hver første onsdag i måneden

kl 12 (i ulike kirker).

Bønn og lovsang 2. tirsdag i måneden

Vi har også en bønnering hvor bønneemner blir sendt ut

til de som ønsker å være med og be hjemme. Kontaktperson:

Agnes Zachariassen 48035765


Metodistkirken i Hammerfest Oktober 2019

Onsdag kl 19

Filadelfia

Torsdag kl 19

Fredag kl 19 Hammerfest kirke

Lørdag kl 19 Arctic kirken

Søndag kl 11

Metodistkirken

Pastor på reise

Hovedstyremøte 29.-30.nov

Kragerø Metodistkirke 1.des

Middag i kirken

Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!

Ta med en venn og

bli med i måltidsfellesskapet

3.hver uke

(se kalender).

Tjenesteliste

Kirkekaffe

6.10 Astrid og Agnes

13.10 Stina

20.10 Daniel S

27.10 -

3.11 Hanne

10.11 Astrid og Agnes

17.11 Hedvig og Lillian

24.11 Lisa

Lyd/projektor

6.10 Ayenew

13.10 Christian

20.10 Ayenew

27.10 Christian

3.11 Ayenew

10.11 Christian

17.11 Ayenew

24.11 Christian

Nattverdsmedhjelpere

6.10 Hedvig

3.11 -

8.12 Hedvig

More magazines by this user
Similar magazines