19.10.2019 Views

Patetra #3 - 2019

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

Patetra er LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde sitt medlemsblad og utkommer 4 ganger årlig.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UTGAVE 3 - <strong>2019</strong> | 36. ÅRGANG<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)


PATETRA | 3/<strong>2019</strong><br />

LARS<br />

AKTIVITET<br />

RMS NYTT


MEDLEMSBLADET TIL LANDSFORENINGEN FOR RYGGMARGSSKADDE<br />

ANDERS NUPEN HANSEN<br />

LEDER<br />

Kontaktinformasjon til LARS styremedlemmer<br />

og lokallagsledere finner du på www.lars.no<br />

Når du har lest ferdig bladet, legg det<br />

til i samlingen din eller foreta en riktig<br />

resirkulering av bladet<br />

4 pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

5


6 pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


LARS<br />

En del av LARSerene som var på Landsmøtet.<br />

pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

7


Denne helgen hadde vi fokus<br />

på sykkel og banekjøring med bil.<br />

8<br />

<strong>Patetra</strong> | 3/<strong>2019</strong>


<strong>Patetra</strong> | 3/<strong>2019</strong> 9


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

10 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

11


ARENDALSUKA<br />

Humana<br />

Klart d<br />

12<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


et går<br />

Flere i aktivitet<br />

forts. neste side<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

13


14<br />

<strong>Patetra</strong> | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

15<br />

15


AKTIVITET<br />

16<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Spesial 4-hjuls rullestoler til paragliding<br />

På plass i stolen med pilot Ole Jørgen Løvland<br />

forts. neste side<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

17


Idyll fra Setesdal Hotel ved Byglandsfjorden<br />

Utsikt<br />

Take off<br />

Mat, mat og mere mat<br />

Mat hadde vi også, ferske reker på tirsdag og grillmat på onsdag<br />

18 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Forberedelser før det skal svelges Mjøs’vatten i litersvis :-)<br />

Også sommerfuglene fikk spredd vingene denne helgen<br />

En strålende Christine - klar for en sykkeltur<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

19


Foto: pixabay.com | Layout: ffdesign.no<br />

Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

Gratis<br />

for<br />

a e<br />

20 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

PÅMELDING WWW.LARS.NO


Tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF)<br />

Hydrofilt kateter, som er klart til<br />

bruk, uten unødvendig ventetid.<br />

®<br />

Unik FeelClean teknologi gjør kateteret<br />

glatt med sterilt vann, som ikke klistrer på<br />

fingrene og som ikke etterlater flekker på<br />

klær, hender eller kropp.<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

Designet for hurtig og myk innføring av kateteret<br />

21


Tenk å møte dette badet når du kommer på sykehuset eller hjem<br />

22 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Toalettsetet kan vendes begge veier,<br />

og ryggen kan også taes av hvis nødvendig<br />

For gangere blir det plassert håndtak fra dør til dusj og toalett,<br />

gode håndtak på vasken gjør det trygt å forflytte seg rundt i hele badet<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

23


Nesten hele den fine gjengen, de som ikke var tilstede prøvde det fantastiske badeanlegget.<br />

24<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

25<br />

25


26<br />

26 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

27<br />

27


28<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


forts. neste side<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

29<br />

29


30<br />

på Trysil


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

31


AKTIVITET<br />

forts. neste side<br />

32 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


33


teksten forts. side 36<br />

34 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

35


36<br />

Kikker man nordover, kan man i klart vær se Øresundsbroen og deler av Københavns skyline.


37


38 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


forts. neste side<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

39


40 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

– Ellen F


Tekst: Advokat Olav Gunnheim MNA,<br />

Advokatfirmaet Gunnheim AS<br />

røysaa<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

41<br />

41


42 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

43


44 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


LARS<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

45


46 Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

47


Sexolog Yvonne Dolonen prøver å<br />

gi deg svarene i forbindelse med<br />

Ryggmargsskade,<br />

Mellommenneskelig relasjon & Sex<br />

[ RMS ].<br />

Har du spørsmål du ikke finner/får<br />

svar på, send disse til Yvonne på<br />

sexologen@lars.no. Svaret du får,<br />

vil også kunne komme mange<br />

andre til nytte - for du er med stor<br />

sannsynlighet ikke alene om å gå<br />

rundt å gruble på disse<br />

spørsmålene.<br />

Ønsker å være anonym får du selvsagt lov<br />

til det.<br />

48<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong>


Y<br />

Yvonne<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

49<br />

49


50


info<br />

Pa tetra | 3/<strong>2019</strong><br />

51


Mottaker:<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!