Newfoundlandshundbladet 032019 ferdig resultat

toril.henriette.aamodt

årets tredje utgivelse av Norsk Newfoundlandshundklubb sitt medlemsblad. Andre blad som publiseres på nett.

NEWFOUNDLANDSHUND-

BLADET

1

3/2019


2


Norsk Newfoundlandshundklubb

www.newf.no

Bankgiro: 9365.15.77592

Epost: norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com

RÅD OG ANDRE TILLITSVALGTE:

Leder: Anica Johannessen

Styremedlem: Heidi Drude Lillebø Knardal

Styremedlem: Grete Bru

Styremedlem: Nina Sagen

Styremedlem: Knut Olav Øverby

Ved henvendelse til Styret benytt

e-post: styret@newf.no

Ved henvendelse til klubben benytt

e-post:

norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com

Valgkomiteen

valgkomite@newf.no

Karin Stave

Frode Johannessen

Tove Strand

Silje Soot (vara)

Henriette Aamodt (vara)

Medlemsarkivar

medlemsarkivar@newf.no

Hanne Aamodt

Mestvinnerlister

mestvinner@newf.no

Lill Ann Sylstad

Sunnhetsutvalget

sunnhetsutvalget@newf.no

Karin Stave

Gunn Hansen

Revisorer

Mai Risløkken

Inger-Anne Tangberg (Vara)

Webansvarlig

Robert Selsaas

webmaster@newf.no

Redaktør

Henriette Aamodt

red@newf.no

Avdelinger og kontaktledd

Buskerud

Finnmark

Hedmark og Oppland

Hordaland

Nordland

Nordmøre og Romsdal

Oslo og Akershus

Rogaland

Sunnmøre

Sørlandet

Telemark

Troms

Trøndelag

Vestfold

Østfold / Follo

Hanne L. Flaget

Ingen kontaktledd pr. d.d

Ingen kontaktledd pr. d.d

Raymond Sæbjørnsen

Ingen kontaktledd pr. d.d

Eivind Schrøder

Trenger nytt kontaktledd

Ingfrid Hansen

Heidi Knardal

Knut Olav Øverby

Hanne Augustin

Marian Meyer Jørgensen

Kristine Grefstad

Siw Utsigt

Lill Ann Sylstad

3

3

buskerud@newf.no

finnmark@newf.no

hedopp@newf.no

hordaland@newf.no

norland@newf.no

nordmore@newf.no

oslo-akershus@newf.no

rogaland@newf.no

sunnmore@newf.no

sorlandet@newf.no

telemark@newf.no

troms@newf.no

trondelag@newf.no

vestfold@newf.no

ostfold-follo@newf.no


PRISLISTE 2019

Alle arrangement i klubbregi skal prises til følgende satser.

Påmelding

Manuell

påmelding

Utsatt WEB

påmelding

Utstilling

Voksne 375 400 450

Valper 200 225 275

Lydighet 375 400 450

Utstilling + Lydighet 620 660 710

Vannprøver 375 450

Utstilling + vannprøver 620 710

Lydighet + vannprøver 620 710

Triathlon 820

Andre priser PRIS pr. år

Medlemsbladet

Logoannonse med oppføring

på valpelisten

Annonse i medlemsbladet 1/1

side

Annonse i medlemsbladet 1/2

side

Annonse i medlemsbladet 1/4

side

Oppsett av annonse (ikke

komersielle)

300 300

500 1500

350 950

150 500

75

Annet

oppføring på valpelisten uten

logoannonse

100

CH / HP Reserve Cert rosetter 60

Lydigehetsrosetter 60

BIR/BIM rosetter 60

Triathlon rosetter 60

Kjøp av medlemsbladet for

medl.(+porto)

Ekstra abonoment på

medlemsbladet

55

450

4


Newfoundlandsbladet er er medlemsblad

for Norsk Newfoundlandshundklubb.

Bladet kommer ut ut fire ganger i i året. året.

Opplaget er ca 400.

Redaktør: Toril Henriette

Aassveen Aamodt

Medlemskontingenten er kr.

Medlemskontingenten er kr.

310,- + NKKs grunnkontingent

310,- NKKs grunnkontingent

for hovedmedlemmer og kr.

for hovedmedlemmer og kr.

100,- for familiemedlemmer.

100,- for familiemedlemmer.

Forsidefoto:

Baksidefoto:

Rune Brattestad

Henriette Aamodt

Manusfrist Manusfrist for for neste neste blad: blad:

5.november

Neste blad skal være i papirutgave, og skal

leveres i posten i starten av desember

derfor er det veldig viktig at alt av stoff er

inne til 5. November, så vi får det i trykken

i tide. Stoff som ikke er inne innen dette

blir ikke med i denne utgaven.

Stoff og annonser leveres i A4

Stoff

format

og

til

annonser

redaktørens

leveres

adresse,

i A4

format som følger: til redaktørens red@newf.com adresse,

som Alt stoff følger: skal red@nnknewf.com

emne “stoff Alt til stoff skal merkes

medlemsbladet”. emne “stoff til

merkes med

medlemsbladet”.

ANNONSER: Leveres i PDF

ANNONSER: eller Word Leveres i PDF

eller BILDER: Word skal sendes separat

BILDER: som vedlegg skal til sendes e-post, separat og skal

som merkes vedlegg med navn til e-post, på objektet. og skal

merkes Min. størrelse med navn på bilder på objektet. er 300

Min. piksler. størrelse Ta gjerne på kontakt bilder er med 300

piksler. redaktøren Ta gjerne før du kontakt sender stoff med

redaktøren til medlemsbladet. før du sender til: stoff

til red@newf.com

medlemsbladet. til:

red@nnk-newf.com

Innholdet i medlemsbladet

Innholdet står respektive i medlemsbladet forfattere/

står

annonsører

de respektive

for og er

forfattere/

ikke

annonsører

nødvendigvis

for

sammenfallende

og er ikke

med redaksjonens eller

nødvendigvis sammenfallende

klubbens syn. Vi tar forbehold

med redaksjonens eller

for skrive- eller trykkfeil.

klubbens syn. Vi tar forbehold

for skrive- eller trykkfeil.

5

5


Lederen har ordet

Da er det tid for et

nytt medlemsblad, og

jeg vil benytte

anledningen til å takke

Henriette Aamodt for

det flotte

medlemsbladet hun satt

sammen forrige gang.

Tror nok at denne

utgaven vil bli like

bra!

Sommeren er over, og vi har hatt

perioder med masse sol og varme.

Håper du har hatt muligheten til å

slappe av og nyte sommeren, og har

fått ladet opp batteriene.

Styret valgte å ta «sommerferie» i

juli. Ingen styremøter var planlagt,

men vi tok tak i de tingene som

dukket opp, så helt ferie var det ikke.

Nå er vi i full gang igjen, og i

skrivende stund er vi akkurat ferdige

med vannprøver, lydighetsprøver og

utstilling på Elverum.

Det viste seg at det er var åpnet for

Berner Sennenhund og Leonberger på

eksteriørutstillingen vår, så

dette var for meg, nytt av året. Ble

ekstra spennende, da vi selvfølgelig

måtte kåre en Best In Show hund.

Jeg vil benytte anledningen til å takke

styret og medhjelpere for en stor

6

arbeidsinnsats, deltagere som har

bidratt med hjelp og gavepremier,

våre sponsorer Royal Canin og

Sires on Ice, dommere og

prøveledere, ringpersonal, skrivere,

figuranter og roere. Vil også rette en

stor takk til alle deltagere som var

med på å gjøre denne helgen til en

trivelig og hyggelig helg. Noen

ganger går ikke alt som planlagt, men

håper dere som var der, føler at

helgen var koselig, til tross for

problemer som vi dessverre ikke

hadde noen kontroll på

(dataproblemer).

Når du leser dette bladet, er høsten

kommet og skog og fjell er farget

med høstens nydelige farger. Dette

håper jeg du legger merke til når du

går tur med din firbente venn. Vet

om flere som har høsten som sin

yndlingsårstid, noe jeg kan være

delvis enig i. I hvert fall hvis vi

slipper regn og sur vind. Her i huset

er føneren et flittig brukt

hjelpemiddel, når hundene etter en tur

er fulle av løv, kvister og søle.

Som flere av dere sikkert vet, er jeg

også aktivt med i arbeidsutvalget i

Avdeling Buskerud. Avdelingen skal

nå avholde kurs i pelsstell og

utstillingstrening, noe jeg gleder meg

til å være med på. Vil oppfordre


avdelinger og kontaktledd til å sette i

gang med aktiviteter som dere liker.

På denne måten har vi et tilbud til

medlemmer rundt om i landet,

samtidig som det er utrolig hyggelig å

møtes på andre arenaer enn vi til

vanlig møtes. Føler du at dere trenger

hjelp til å finne ut av hvordan

dere kan tilrettelegge for en aktivitet,

er det mulig å ta kontakt med

aktivitetsutvalget, som kan veilede

dere i hvordan dere går fram.

Styret har mange baller i lufta

samtidig, men en av oppgavene vi nå

arbeider med, er Dogs4All. Vi skal ha

stand, samt at vi skal være med på

raseparaden. Heldigvis har vi

medlemmer som er villige til å bidra

til å få dette i havn, men vi trenger

flere!

Har du mulighet til å bidra, ta kontakt

med oss på

e-post:

norsknewfoundlandshundklubb@gmail.com

- Anica

Fungerende leder

NNK

Vil benytte

anledningen til å

ønske dere alle sammen

en riktig fin høst, og

håper å se deg på et

arrangement eller

treff i løpet av

høsten.

7


Noen ord fra Redaktøren

God høst alle sammen!

Jeg vil starte med å

takke alle som sendte inn

stoff til forrige

medlemsblad, og også

dette. Det er dere som

lager bladet, jeg setter

det bare sammen. Jeg vil

også rette en spesiell

takk til Rune Brattestad

som alltid er først ute

med stoff og bilder til

bladet og som bidrar

ekstra for å få det

fyldig :) Tusen takk!

Så vil jeg komme med et ønske til

neste blad, som blir i papirutgave, jeg

ønsker at vi kan fylle bladet så fullt

som mulig! Jeg har allerede vært ute

og tinget meg litt stoff, men vi vil

høre fra deg! Dette er så innmari

viktig, for uten alle medlemmene

våre er vi ingen klubb, og det er

nettopp i medlemsbladet at man kan

få vise seg litt ekstra fram. Her

trenger du ingen resultater for å

komme inn( men de er hjertelig

velkommen de også!), det eneste jeg

etterspør er bilder i høyest mulig

oppløsning, slik at bildene blir bra :)

Forrige blad var utrolig morsomt å

lage, og jeg støtte på noen

utfordringer her og der, men

ingenting ikke flere hoder kan løse, så

vil gjerne også takke Tor Ole

Grønnvoll for hjelp med å få bladet i

et bladformat, eller flipdokument som

det så fint heter også når det åpnes på

hjemmesiden vår.

Denne sommeren har jeg tilbragt med

venner og familie, i vårt lange land.

Først noen uker hjemme med kusine

og lillesøster, så en snartur på Lesja

med familie, og hunder. Turen gikk

videre til festival på vakre Bessaker i

Trøndelag. Deretter tilbake på Lesja

med familie og hunder igjen.

Tidlig høst har vi fått vært tilskuer på

vannprøven i Elverum, og ellers

(nesten) ukentlige vanntreninger med

gode venner og hunder.

Men med oppstart i ny jobb, har det

vært mye å henge fingrene i, og

dagene flyr så altfor fort forbi. Så nå

sitter jeg her, endelig med litt tid for

meg selv og setter sammen bladet.

Høsten har gjort sin innmarsj og jeg

håper den er snill med oss. At vi kan

få fine tørre turer i skog og mark, selv

om jeg må innrømme jeg er skeptisk

til å gå så fryktelig mye ute med

Tussi om dagen da vi enda ikke vet

hva som er årsaken til denne

fryktelige hundesykdommen. Jeg

håper virkelig de finner ut av dette

snart, også sender jeg varme tanker til

de som har vært så uheldige å miste

hundene sine til dette fryktelige

marerittet.

8


Så må jeg bare beklage for det sene

bladet, Men hverdagen har vært

hektisk og livet flyr avsted mens

dagene smeltes sammen. Også har

Jeg måtte jobbe litt ekstra for å få inn

stoff til dette bladet.

Så håper jeg å se

mange av dere i

tiden framover, på

utstillinger og

sosiale

arrangementer! Nå

skal jeg trekke meg

tilbake og

begynnepå neste

utgave av

Newfoundlandshundbladet.

Jeg ønsker dere

alle en

fortreffelig høst

med masse kos ved

bål og peis, på tur

og hjemme!

Høsthilsen fra

Henriette, Tussi og Cava

Redaktør med «assistenter»

9


Avdelingsnytt Buskerud

Leder: Hanne Løvstad Flaget

AU-medlem: Mai Risløkken (kasserer)

AU-medlem: Anica Johannessen (sekretær)

AU-medlem: Hilde-Merethe Rusthen

Vara: Lars Ola Rusthen

Valgkomité: Tore Flaget

Valgkomité: Frode Johannessen

e-post: nnkavd.buskerud@gmail.com

Planlagte aktiviteter høsten 2019:

- Pelsstellkurs 7.9.2019 (Kursleder: Roar Glendrange)

- Utstillingstrening 8.9.2019 (Kursleder Wenche Glendrange)

Disse to aktivitetene ønsker vi å få til samme helg.

- Sosial tur 21.9.2019. Tranby / Slemmestad. Info på vår fb-side.

- Juletur med kløv og vogner i f.eks. Drammen Sentrum. Kommer tilbake til dato og sted.

Alle våre aktiviteter er åpne for medlemmer fra andre avdelinger / områder.

Arbeidsutvalget tar gjerne imot ønsker og forslag om aktiviteter som dere har lyst til å

være med på.

10


Avd. Buskerud arrangerte tur i

Drammen sentrum for 2 og firbente i

forbindelse med hundens dag 26. mai

2019.

6 newfoundlandshunder tok turen,

samt noen andre raser. Vi hadde også

med oss noen fra Vestfold, noe som vi

satte stor pris på.

Turen gikk langs strandpromenaden

og forbi utestedene ved elva.

Underveis møtte vi på mange

mennesker som var interessert i å høre

om våre store, firbente bamser. Og vi

pratet villig vekk.

11


Norsk Kennel klubb sponset oss med

litt forskjellige som vi delte ut til barn

og voksne, noe som også gjorde at vi

fikk masse oppmerksomhet og mange

å prate med.

Vi beveget oss opp til Bragernes torg,

et torg med yrende folkeliv en lørdag.

Her vekket vi stor nysgjerrighet blant

alle aldersgrupper og vi fikk snakket

om hva vi brenner for, nemlig

newfoundlandshunden.

12


Som nevnt tidligere, så var det ikke

bare newfoundlandshunder som var

med på turen.

En slik gjeng med hunder vekker

alltid oppsikt, og vi hadde en trivelig

stopp i hjertet av Bragernes.

13


Etter en lengre stopp på Bragernes

torg, fortsatte vi turen i retning

Ypsilon-brua.

14


Vi gikk over brua til Strømsø og

Union Brygge. Her finnes det masse

restauranter, kafeer og butikker, og vi

ble igjen lagt godt merke til.

15


Det var godt det var dammer og

fontener underveis, slik at hundene

fikk muligheten til å slukke tørsten!

16


Det var en utrolig hyggelig dag, og

vi gjorde oss bemerket i bybildet.


Fotograf Hilde-Merethe

Rusthen

og Siw Helen Utsigt.

17


VERV

Leder

Kasserer

AU-Medlem

AU-Medlem

AU-Medlem

AU-Medlem

Avdelingsnytt Trøndelag

Styret i NNK avd. Trøndelag

NAVN

Kristine Grefstad

Sigleif Thingstad

Kristine Kaasa Moe

Rita Irene Pedersen

Linda Iversen

Olly Ler

MAILADRESSE

kristinegrefstad@hotmail.com

sigleif@ntebb.no

K.k.moe@online.no

ritairene@ntebb.no

lind-ive@online.no

TELEFONNR.

41600556

95072188

90728875

91788655

95276754

97062401

Da er sommeren på hell,

og vi er klar for høst og

masse aktivitet her i

trøndelagsavdelingen.

Treff for høsten 2019

blir på følgende

datoer:

Søndag 15. september

klokka 13. På plassen vår i skogen.

Lørdag 5. oktober klokka

14.

På plassen vår i skogen.

Lørdag 2. november.

På plassen vår i skogen.

Søndag 24. november:

ÅRSMØTE i Flå I.L. hytta. Treff fra

klokka 13, og årsmøte fra klokka 15.

I tillegg skal vi ha et introkurs i

rallylydighet. Det blir den 19. Og 20.

Oktober. Sett av datoen, det kommer mer

info på Facebook-sida vår. Det er et morsomt

kurs som passer for alle, enten man har lyst

til å prøve seg i konkurranse eller man bare

ønsker en morsom måte å aktivisere hunden

på.

Ingen forkunnskaper trengs, men en fordel

om hunden kan ”sitt” og ”ligg”.

Før vi tok sommerferie arrangerte

avdelingen utstillinga vår på Ler for 18. året

på rad. Dommer i år var Monika Åkesson.

Det ble en ganske kald og våt dag, men

veldig trivelig til tross for været takket være

både dommer og utstillere.

Følg med på facebook-sida vår ”NNK avd.

Trøndelag”. Og ikke nøl med å ta kontakt

hvis det er noe du lurer på!

Håper å se både nye og gamle

nuffevenner på treff i høst.

18


Avdelingsnytt Trøndelag


Utstillinga på Ler: BIR Ebenaki´s

Cadillac Dream

og BIM Skipper´s Allright.

Dommer: Monika Åkesson.

Treff i skogen 12. mai.

Lizzy, Bella og Jada.

Utstillinga på Ler: Beste tispeklasse

Treff i skogen 12. mai.

Lizzy, Bella og Jada.

Med vennlig hilsen

19

Kristine Grefstad

Leder avdeling Trøndelag.


Fra leserne:

Stafettpinnen

Hei til dere nuffe eiere.

Jeg har tidligere skrevet

"stafettpinnen", men noen få

ord kan vi få med.

Jeg har alltid hatt hund,

Labrador, berner sennen,

landseer , pyreneerhund, og så

kom newfoundlandshund.

I skrivende stund har vi 4 nuffer, Winnie,

Beauty, Baluba og Kikki.

Selv startet hundeinteressen siden jeg klarte å

gå, og begynte tidlig i tenårene å delta på kurs

med hund. Etterhvert deltok jeg i utallige kurs

om hund, og gikk ett årig hundetrenerskole.

Jeg holdt mange apellmerke kurs, og

ringtreningskurs.

Etter mange år med bare hannhunder bestemte

vi oss for å prøve å ha tispe i hus, og vår første

tispe ble Bergtoppen's Evita. Hun ga oss to kull

valper 5 første gang og 11 andre gang . Evita

var en stor og stødig tispe og som de andre

nuffene våre, med ett herlig gemytt som er slik

rasestandarden tilsier desse bamsene. Fra andre

kullet hennes beholdt vi Baloo og Beauty, to

herlige hunder.

Jeg startet med newfoundlandshund i 1990,

den første nuffen kom fra en oppdretter i Oslo ,

den fikk navnet Gayo. Han gjorde interessen

stor til å skaffe flere og slik kom Bergtoppen's

Casper inn i våre liv, og etter det har det blitt

mange av denne flotte rasen.

Siden vi bodde på Sunnmøre på denne tiden,

var vi mere på fjellet enn på utstilling, men på

utstilling var vi, Beauty ble Nuch like etter

fylte 2 år, Baloo ble aldri champion, men hadde

mange cert og gode plasseringer der han

deltok.

20


Rett før vi flyttet til Østlandet i 2005 kom

Bergtoppen's I am Nicky inn i våre liv, og i

2006 fødte hun 11 valper. Her beholdt vi

Lidabamsen's Casper, en nydelig hund på alle

måter.

Vi hadde også to tisper fra Italia Huldra og

Kathe, Kathe ble boende hos familiemedlem,

mens Huldra mistet vi midt i livet.

I 2015 kom Schimo's Blowin in the Wind til

oss, en valp som ga meg nok å henge fingrene

i, men nydelig skjønn. Og skjønnheten har hun

beholdt, nå er hun snart 4 år, stor , snill og en

fantastisk personlighet.

2018 kom King of Helluland Over the Edge

hjem til oss, en vilter og aktiv valp, men ett

utrolig herlig gemytt og en koselig frøken.

I 2009 kom King of Helluland Vanilla inn i

våre liv, og makan til hund kan ikke beskrives.

Dette var en flott utstillingshund, som vi reiste

veldig mye på utstilling med, både her i Norge,

Sverge, Finnland, Danmark, Riga og Vilnius.

Og resultatene lot ikke vente på seg, hun ble

champion i alle landene foruten Danmark. Men

det er utstillingsresultatene, hun som de andre

var en familiehund, og det er her de skal

fungere i hverdagen. Hun var den mest livlige,

gode snille og morsomme jenta en kan tenke

seg. Så var ikke tvil om at desse linjene måtte

vi ha flere av. Så i 2012 kom King of helluland

Quick to Win, en like herlig tispe med like

herlig gemytt. Dog hater hun utstilling, så vi

fant fort ut at hun skulle få slippe det. Winnie

ble mor til ett kull, og her beholdt vi vår

"andre" Beuty .

Newfoundlandshunden er en utrolig herlig

rase, og vi kommer til å ha den mange år ennå.

Pelsstell tar selvfølgelig mye tid, men tar man

de regelmessig går det som en lek. Så mye

glede desse hundene gir kan ikke beskrives

med ord.

Vi har hele tiden vært medlem i raseklubben

vår og har selv hatt ulike verv både i klubben

og ved avdeling Østfold/Follo. Setter stor pris

på de som jobber for klubben, og bruker så

mye av sin fritid til dette arbeidet, dere gjør en

kjempejobb.

21


Avslutnigvisvis ønsker

jeg alle dere der ute en

riktig god høst, her skal

vi drive med ulike

aktiviteter med våre

herlige hunder, og håper

stort at en av våre

hunder kan gi noen

etterkommere, hva er vel

ikke skjønnere enn

nuffevalper!

Da lar jeg stafettpinnen gå videre til

Marian Meyer Jørgensen.

- Karin Stave

22


Utstillingsresultater


Ny Champion

Norsk Champion

Ohoi`s Vision Of Vegas

Sør rogaland brukshundklubb 27.05.2018

1JKK,CK,CERT,3BHK

Sør rogaland brukshundklubb 26.05.2019

1AKK,CK, CERT, 2BHK

Norsk kennel klubb Lillehammer 17.08.2019

1AKK,CK,CERT,CACIB BIR

23


Utstillingsresultater


NORDISK CH FIN UCH ES US Ohoi`s Razzle Dazzle

BIR og BIG 3

Ohoi`s Whatever Floats Your Boat

BIM

Sør Rogaland brukshundklubb 26.05.2019

24


Utstillingsresultater

BIS oppdretter

Sør Rogaland brukshundklubb

26.05.2019

25


Utstillingsresultater


Gold Cup Danmark 2019

Første utstilling

Ohoi`s Whatever Floats Your Boat

BIR

Utstilling dag 2

Ohoi`s Whatever Floats Your Boat

BIM

Karmøy hundeklubb 27-07.2019

Ohoi`s Whatever Floats Your Boat

BIR

26


Utstillingsresultater


NY CHAMPION

NORD UCH NO UCH SE UCH FI UCH

Skogbjørnens Vimse Vips

"Blue"

Født : 24.03.16

27


Utstillingsresultater


Nuch Ebenaki`s Cadillac Dream

NKK Trondheim 29.06.19

CACIB BIR

NNK Ler 30.06.19

BIR

28


Beståtte Svømme og Redningsprøve


03.07.19

Trollnuffen`s Alltid glade Alva

Bestått SoR prøve

29


Beståtte Svømme og Redningsprøve


02.07.19

Hjerteknusern Rebell

Bestått SoR prøve

30


Beståtte Svømme og Redningsprøve


03.07.19

Hjerteknusern Turbo Trollet

Bestått SoR prøve

31


Beståtte Svømme og Redningsprøve


03.07.19

Hjerteknusern Rambo Mocca

Bestått SoR prøve

32


Beståtte Svømme og Redningsprøve


31.05.19

Hjerteknusern Taco2Yoschi

Bestått SoR prøve

33


Bilder fra medlemmene

Foto: Rune Brattestad

34

34


Lydighetsprøver på Elverum


35

35


Bilder fra medlemmene

FOTO: Kjersti Furnes Soltvedt

36 36


Bilder fra medlemmene

37

37

F

O

T

O

:

A

V

D

E

L

I

N

G

S

Ø

R

L

A

N

D

E

T


Bilder fra medlemmene


Her er ett bilde av vår Grommis, Vår kjære, gode nuffe. Han

er 10 år gammel. Han har vært med på fisking, turer og

krepsing hvert år siden han var valp. Nå har dessverre

alderen satt sine spor og kroppen hans er sliten. Kommer

aldri til å få igjen en så god gutt som han!

-Lene Iversen

38

39


Bilder fra medlemmene


39

F

O

T

O

:

R

U

N

E

B

R

A

T

T

E

S

T

A

D

39


Bilder fra medlemmene

FOTO: Henriette Aamodt

40

40


41


Din annonse her?

Din annonse her?

42


43

More magazines by this user
Similar magazines