28.10.2019 Views

Sammen om smart teknologi

Teknologi har gått fra å være noe som noen få var opptatt av, til noe som berører oss alle. Vi er glade for den store satsingen på teknologi i regionen, og inviterer deg inn til å bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli inspirert! Velkommen til Hamarregionen!

Teknologi har gått fra å være noe som noen få var opptatt av, til noe som berører oss alle. Vi er glade for den store satsingen på teknologi i regionen, og inviterer deg inn til å bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli inspirert! Velkommen til Hamarregionen!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NÆRINGSLIVSMAGASIN • UTGAVE 2/2019<br />

SAMMEN OM<br />

SMART TEKNOLOGI<br />

Eidsiva + Hafslund:<br />

Hamar blir hovedsete<br />

for ny kraftgigant<br />

VR-TEKNOLOGI • NYTT STORFYLKE • I BRESJEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS • EN REKKE UTMERKELSER 1


Hurra! Nå kan du se alle<br />

bankkontoene dine hos oss!<br />

15:46<br />

Daglig bruk<br />

Brukskontoer<br />

Oversikt<br />

Brukskonto SpareBank 1<br />

2610 12 12379<br />

Konto fra annen bank<br />

Kredittkort<br />

Oversikt<br />

Søk <strong>om</strong> Mastercard<br />

Overføre<br />

Legg til konto eller kort<br />

Betale<br />

6 400,00 kr<br />

1 500,00 kr<br />

1 800,00 kr<br />

950,00 kr<br />

1000,00 kr<br />

790,00 kr<br />

670,00 kr<br />

Forfall<br />

6 400,00 kr<br />

6 710,00 kr<br />

<strong>Sammen</strong> lager vi<br />

Norges beste mobilbank<br />

Mer<br />

LEDER<br />

<br />

Hurra! Nå kan du se alle<br />

bankkontoene dine hos oss!<br />

TEKNOLOGI ER IKKE SVARET, MEN<br />

EN DEL AV LØSNINGEN - HVIS VI VET<br />

SPØRSMÅLET.<br />

Teknologi har gått fra å være noe s<strong>om</strong> noen få var opptatt av, til noe<br />

s<strong>om</strong> berører oss alle.<br />

Vi kan like det eller ikke, men <strong>teknologi</strong> påvirker vår hverdag i stor<br />

grad. Evnen til å ta i bruk <strong>teknologi</strong> er ofte avgjørende for bunnlinja.<br />

Vår evne til å tilegne oss ny k<strong>om</strong>petanse er en muskel s<strong>om</strong> vi ser<br />

behov for å trene oftere enn før. Hvordan motiverer vi det brede lag<br />

til å se gevinst av alt vi må lære? I dag er ofte ikke svaret å ta et kurs,<br />

men å implementere læring og deling i det daglige virke. Det skjer<br />

best i trygge <strong>om</strong>givelser, der vi har tillit, opplever mestring og har<br />

gode sparringspartnere. Vi ser at gode sparringspartnere ofte er på<br />

tvers av organisasjoner og fag<strong>om</strong>råder. Derfor brenner Hamarregionen<br />

ikke bare for <strong>smart</strong> <strong>teknologi</strong>, men for hvordan vi får til et <strong>smart</strong><br />

samarbeid. Smart samarbeid s<strong>om</strong> sammen løser utfordringer på en<br />

bedre måte. Å ta i bruk VR/AR og spillifisering er av de kraftigste<br />

verktøyene vi har for å «booste» læring. Dette gjelder både i skolen,<br />

i offentlig sektor og i privat næringsliv. Å lære ved bruk av VR føles<br />

så virkelig s<strong>om</strong> <strong>om</strong> du har vært i situasjonen selv.<br />

En nylig undersøkelse i regi av Høgskolen i Innlandet viste at 50%<br />

får stor motivasjon ved å tilegne seg læring med VR og AR. For<br />

å tette k<strong>om</strong>petansegap s<strong>om</strong> mange står ovenfor, og for å unngå<br />

«dropouts» i skolen, får vi bevis på at <strong>teknologi</strong> kan gjøre en forskjell.<br />

Selvsagt i god k<strong>om</strong>binasjon med andre verktøy og flinke folk.<br />

Teknologi er aldri svaret alene, men ofte en del av løsningen.<br />

I dag må vi samarbeide på tvers for å løse de samfunnsutfordringene<br />

vi står ovenfor, spesielt på klima, digitalisering og <strong>teknologi</strong>ske<br />

skifter. Vi må jobbe mer globalt og bidra til at Norge og Europa i<br />

større grad skaper de løsningene s<strong>om</strong> etterspørres i fremtiden. Det<br />

er et tankekors at ingen av de mest verdifulle selskapene i verden<br />

har sitt opphav i Europa. Store verdier innen for eksempel handel<br />

og markedsføring går til internasjonale selskaper s<strong>om</strong> ikke har samfunnsansvar<br />

s<strong>om</strong> bærende rolle. Vi trenger derfor samarbeid s<strong>om</strong><br />

evner å løse utfordringer, samt bedrifter s<strong>om</strong> kan lykkes globalt.<br />

At PARK gründer- og næringshus kan bidra til nye samarbeid og<br />

at utfordringer løses, oppleves s<strong>om</strong> givende. Vi er glade for den<br />

store satsingen på <strong>teknologi</strong> i regionen, og inviterer deg inn til å<br />

bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli<br />

inspirert!<br />

14<br />

VR-TEKNOLOGI<br />

Innlandet har blitt Norges<br />

sentrum for innovasjon<br />

innen VR- og AR-<strong>teknologi</strong>,<br />

INNHOLD<br />

6<br />

EIDSIVA + HAFSLUND<br />

Etablerer kraftgigant<br />

i Hamar<br />

17<br />

NYTT STORFYLKE<br />

<strong>Sammen</strong>slåing av Hedmark<br />

og Oppland<br />

ETABLERER KRAFTGIGANT I HAMAR<br />

HAMAR ER EN HELT UNIK BY<br />

BRUKER MINST ANTIBIOTIKA I VERDEN<br />

LANSERER VIRTUELT TURISTKONTOR<br />

KRAFTSENTER FOR VR-TEKNOLOGI<br />

KLART FOR NYTT STORFYLKE<br />

I BRESJEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS<br />

DIGITALE LØSNINGER BEDRER PASIENT-<br />

TILBUDET<br />

REISELIVET I NYTT DRIV<br />

LITT FRA HAMARREGIONEN<br />

EN REKKE UTMERKELSER TIL SAREPTA<br />

TID FOR Å TA EN ”KREATON”<br />

OG ØVE KREATIVITETEN?<br />

SIDE 6<br />

SIDE 8<br />

SIDE 10<br />

SIDE 12<br />

SIDE 14<br />

SIDE 17<br />

SIDE 24<br />

SIDE 26<br />

SIDE 30<br />

SIDE 32<br />

SIDE 33<br />

SIDE 34<br />

sb1ostlandet.no/kundeutbytte<br />

Velk<strong>om</strong>men til Hamarregionen!<br />

Eli A. Bryni<br />

Direktør i Hamarregionen utvikling og reiseliv<br />

FORSIDE: Eidsiva + Hafslund: Etablerer kraftgigant i Hamar<br />

UTGIVER: Hamarregionen utvikling og reiseliv PROSJEKTLEDER: Ove Andheim<br />

REDAKSJONELT: Tanja Hauge Reine DESIGN: Polinor Fagpresse AS<br />

FORSIDEFOTO: Frederik Garshol TRYKKANSVARLIG: Polinor AS<br />

ANNONSER: Ove Andheim • tlf. 905 90 706 • ove@polinor.no<br />

2 3


ANNONSE<br />

ANNONSE<br />

Se kontoer fra flere<br />

banker i mobil-<br />

banken din<br />

Nå kan du bruke mobilbanken din til å hente inn<br />

og betale fra kontoer du har i flere banker. Slik får<br />

du full oversikt på ett sted!<br />

Tidligere i år åpnet vi opp for at du s<strong>om</strong> er kunde hos oss kan<br />

se kontoinformasjonen din fra enkelte andre banker i mobilbanken<br />

vår. Med EU-direktivet PSD2 når vi en ny milepæl.<br />

Alle kontoer på ett sted<br />

– Nå kan du velge mobilbanken vår, og deretter legge til<br />

kontoer fra andre banker du er kunde i. Det er også nytt at du<br />

kan betale med kontoer fra flere banker. Dermed får du full<br />

oversikt på ett sted, sier Christian Fjestad, leder for innovasjon<br />

i SpareBank 1 Østlandet.<br />

Foreløpig er ikke alle banker klare til å dele kontoinformasjon,<br />

men flere vil k<strong>om</strong>me til i løpet av 2019. Etter hvert vil<br />

også andre godkjente selskaper kunne tilby slike betalingstjenester.<br />

Bedre tjenester for brukerne<br />

På sikt vil det bety at du ikke lenger trenger å forholde deg til<br />

en rekke nett-, mobilbanker eller andre betalingsløsninger. I<br />

stedet kan du samle alt i appen vår.<br />

– At kundene heretter kan bruke mobilbanken sin på tvers<br />

av bankene, er veldig spennende. Vi ønsker åpningen velk<strong>om</strong>men.<br />

Den vil føre til økt konkurranse og bedre betalingstjenester<br />

for brukerne, mener Fjestad.<br />

– Fortell oss hva du synes<br />

30. september i 1996 lanserte SpareBank 1 Østlandet den<br />

aller første nettbanken i Europa. Ti år etter bestemte banken<br />

seg for å lage mobilbank i en versjon Norge ennå ikke hadde<br />

sett maken til.<br />

– Tips, råd og innspill fra brukerne har vært helt avgjørende<br />

for at vi i dag er like stolte av mobilbanken vår s<strong>om</strong> da den<br />

ble lansert. 13 år etter er fortsatt ambisjonen lage Norges<br />

beste mobilbank sammen med brukerne.<br />

<strong>Sammen</strong> lager vi Norges beste mobilbank!<br />

Tidligere i år gikk SpareBank 1 ut og spurte hele Norge <strong>om</strong><br />

hjelp til å lage Norges beste mobilbank.<br />

– Gå inn på nettsidene våre og fortell oss hva du mener.<br />

Vi ønsker oss både generelle innspill og spesifikke tilbakemeldinger<br />

på de nye funksjonene, sier Christian Fjestad.<br />

Du må ha samtykke<br />

For at banken eller en annen godkjent betalingsformidler<br />

skal kunne dele kontoinformasjonen din, må du først ha gitt<br />

samtykke. Det er viktig å sette seg grundig inn i hvem du gir<br />

fullmakt til, og hva du gir betalingsformidleren eller banken<br />

fullmakt til å gjøre på dine vegne.<br />

At kundene kan bruke mobilbanken sin på tvers av bankene er veldig spennende. Det vil føre til økt konkurranse og bedre betalingstjenester for brukerne, sier<br />

Christian Fjestad, leder for innovasjon i SpareBank 1 Østlandet. I bakgrunnen jobber Tor Ingelstad (til venstre) og Inge Hagemann<br />

Slik gjør du<br />

Om du vil teste mobilbanken vår, må du enten ha tilgang til<br />

en konto hos oss, eller bli invitert av andre til å dele deres<br />

konto. For å legge til konto fra en annen bank, følger du<br />

disse tre stegene:<br />

1. Logg inn i mobilbanken.<br />

2. Velg ”Legg til konto<br />

fra annen bank”.<br />

3. Deretter velger du<br />

bank, og hvilken<br />

konto du vil se.<br />

Flere mobilbank-tips<br />

Mobilbanken bidrar til å gjøre hverdagsøkon<strong>om</strong>ien din enklere.<br />

Sjekk også disse funksjonene<br />

• Del konto med hvem du vil, enten de er kunde eller ikke<br />

• Ta bilde av papirfakturaen og send rett i mobilbanken<br />

(Betalingsinformasjon fylles ut aut<strong>om</strong>atisk slik at du slipper<br />

å legge inn KID)<br />

• Last opp faktura fra epost og send rett i mobilbanken<br />

(Betalingsinformasjon fylles ut aut<strong>om</strong>atisk slik at du slipper<br />

å legge inn KID)<br />

• Få pushvarsel hver gang du får en ny eFaktura<br />

• Godkjenn betalinger med fingeravtrykk eller ansiktet<br />

(K<strong>om</strong>mer snart!)<br />

EU-DIREKTIV<br />

14. september trådte EU-direktivet PSD2 i kraft i Norge.<br />

Det er årsaken til at du nå kan samle alle kontoer<br />

på ett sted. Hensikten med direktivet er blant annet<br />

å legge til rette for økt konkurranse og utvikling av<br />

nye og bedre betalingsløsninger.<br />

HVA MED PERSONVERNET?<br />

Alle selskaper s<strong>om</strong> får tilgang til betalingskontoer<br />

skal sørge for at din personlige sikkerhetsinformasjon<br />

ikke er tilgjengelig for andre. Selskaper s<strong>om</strong><br />

tilbyr denne typen tjenester er i likhet med bankene<br />

underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og<br />

Forbrukertilsynet.<br />

Fra i høst kan du legge til<br />

kontoer fra andre banker<br />

i mobilbanken din.


Foto: Marius Mellum.<br />

Konsernsjef i Eidsiva Energi AS Øystein Andresen og konsernsjef i Hafslund E-CO Finn Bjørn Ruyter<br />

Eidsiva + Hafslund:<br />

ETABLERER KRAFTGIGANT<br />

I HAMAR<br />

Når Eidsiva og Hafslund E-CO slår seg sammen danner selskapene<br />

en kraftgigant, og hovedkontoret for både konsern og Norges<br />

største nettselskap skal ligge på Hamar.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

”<br />

Vi er opptatt av at<br />

alle de ansatte får<br />

eierskap til felleskapet<br />

og selskapsverdiene<br />

våre.<br />

Øystein Andresen<br />

– Jeg gleder meg. Det er veldig artig,<br />

og fremfor alt tror jeg det er veldig riktig,<br />

sier Øistein Andresen, konsernsjef i<br />

Eidsiva Energi AS.<br />

19. juni i år godkjente Oslo bystyre<br />

avtalen <strong>om</strong> sammenslåing av Eidsiva-konsernet<br />

og Hafslund E-CO. Avtalen<br />

innebærer at Eidsiva Vannkraft blir<br />

en del av Hafslund E-CO-konsernet,<br />

mens Hafslund Nett overdras til Eidsiva<br />

Energi.<br />

– 30. september gjenn<strong>om</strong>føres transaksjonen.<br />

Da skifter aksjer hender og<br />

vi overtas hundre prosent av Hafslund<br />

Nett, og fra 1. januar 2020 skal vi ha på<br />

plass en ny organisasjon og samle alle<br />

ansatte i ett selskap, forteller Andresen.<br />

TO BEDRIFTSKULTURER<br />

For tiden er Øistein Andresen travelt<br />

opptatt med å reise rundt til ansatte<br />

på Eidsivas mange oppmøtesteder i<br />

Innlandet, og informere <strong>om</strong> hvordan<br />

sammenslåingen vil påvirke deres<br />

arbeidshverdag.<br />

– Det er spennende å reise rundt,<br />

og nyttig å få reaksjoner fra de ansatte<br />

uten at de blir filtrert gjenn<strong>om</strong> ledere,<br />

sier Andresen, s<strong>om</strong> ikke er redd for å<br />

slå sammen to ulike bedriftskulturer.<br />

– Begge selskap har verdier s<strong>om</strong> er<br />

sammenfallende allerede. Vi er opptatt<br />

av at alle de ansatte får eierskap til felleskapet<br />

og selskapsverdiene våre. Da<br />

må vi møtes, snakke sammen og skape<br />

tillit på tvers av avdelinger, og våre to<br />

opprinnelige arbeidsgivere. For oss blir<br />

det viktig å involvere de ansatte og gi<br />

god informasjon så folk forstår hvorfor<br />

vi gjør s<strong>om</strong> vi gjør, sier konsernsjefen.<br />

Ifølge Andresen er stemningen god<br />

og forventningsfull internt, og interessen<br />

og nysgjerrigheten øker i takt med<br />

at sammenslåingen nærmer seg.<br />

– Mange spør hva s<strong>om</strong> skjer med<br />

akkurat dem, og vi har en god dialog<br />

med både de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene.<br />

NYTT NAVN<br />

Det nye selskapet får en netto vekst på<br />

<strong>om</strong>lag to hundre personer når ansatte<br />

fra Eidsiva Energi og Hafslund Nett<br />

samles, men hva navnet på selskapet<br />

blir er foreløpig ikke klart.<br />

– Vi hadde jo helst ønsket å kalle det<br />

noe med Eidsiva, men fra 2021 er det<br />

ikke lov for nettselskap å ha samme<br />

navn s<strong>om</strong> andre selskap i samme konsern,<br />

så da må vi finne et nytt navn for<br />

nettselskapet vårt. Prosessen er i gang<br />

og jeg regner med at organisasjonsnavnet<br />

lanseres rundt årsskiftet, sier<br />

Andresen.<br />

HOVEDKONTOR I HAMAR<br />

Hovedkontoret til det nye nettselskapet<br />

vil ligge i Hamar, men organisasjonen vil<br />

fortsatt ha en desentralisert struktur, så<br />

konsernsjefen regner ikke med å måtte<br />

flytte mange ansatte.<br />

– Ledelsen i nettselskapet, samt<br />

Eidsiva-konsernet, blir sittende i Hamar,<br />

og med dette sikrer vi arbeidsplasser i<br />

Innlandet, sier Andresen. Han ser frem<br />

til å slå sammen selskapene og få et<br />

større og sterkere fagmiljø.<br />

– Målet er å utnytte k<strong>om</strong>petansen i<br />

den nye organisasjonen til å finne de<br />

beste løsningene. Dette er kanskje den<br />

største drivkraften for det vi gjør nå.<br />

K<strong>om</strong>petansen fra et stort fagmiljø vil<br />

gjøre oss godt rustet til fremtiden, til å<br />

utvikle nye forretningsideer og takle regulatoriske<br />

og <strong>teknologi</strong>ske endringer.<br />

Vi må følge med i timen, og helst ligge<br />

litt foran, sier Øistein Andresen, og<br />

understreker at kjernevirks<strong>om</strong>heten i<br />

selskapet k<strong>om</strong>mer først, også under og<br />

etter sammenslåingen.<br />

– Det vi blir målt på er <strong>om</strong> det er lys<br />

i lampa og varme i regulatoren. Det er<br />

tross alt samfunnskritisk infrastruktur vi<br />

driver med. Kunden skal ikke merke noe<br />

negativt fra denne prosessen, bortsett<br />

fra at de over tid forhåpentligvis får<br />

lavere nettleie.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

EIDSIVA/HAFSLUND<br />

With Eidsiva and Hafslund E-CO<br />

due to join forces to form a<br />

power giant, the headquarters of<br />

both the concern and Norway’s<br />

largest power utility c<strong>om</strong>pany<br />

will be located at Hamar. One<br />

of the driving forces behind the<br />

merger is the pooling of vast<br />

specialist expertise to ensure<br />

that the c<strong>om</strong>pany is well equipped<br />

to develop new business<br />

ideas and handle regulatory and<br />

technological changes.<br />

6 7


– HAMAR ER EN<br />

HELT UNIK BY<br />

Britiske Sophie Mobbs overrasket både seg selv og<br />

andre da hun flyttet fra London til Hamar for å undervise<br />

i spillanimasjon. Nå drømmer hun <strong>om</strong> norsk<br />

statsborgerskap.<br />

Sophie Mobbs<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

”<br />

Jeg hadde absolutt<br />

ikke sett for meg at jeg<br />

skulle havne i Norge<br />

sier britiske Sophie Mobbs. Hun har<br />

jobbet s<strong>om</strong> kunstner og spillanimatør<br />

for blant annet Sony, Rebellion and<br />

Silicon Dreams, og undervist i 3D- og<br />

spillanimasjon på flere britiske universiteter,<br />

men Brexit gjorde at hun begynte<br />

å se seg <strong>om</strong> etter en jobb utenfor<br />

Storbritannia.<br />

– Jeg begynte å lære meg tysk, for<br />

jeg trodde jeg skulle flytte til Tyskland<br />

og begynne å jobbe der. Norge var<br />

aldri på radaren min, forteller Sophie.<br />

I dag foreleser hun i spillanimasjon på<br />

Høgskolen i Innlandet, og har nettopp<br />

kjøpt seg hus på Hamar. På kontorveggen<br />

hennes på Høgskolen i Innlandet<br />

henger to gullplater og en i platina, for<br />

tre Formel 1-spill hun jobbet med mens<br />

hun bodde i Storbritannia.<br />

LÆRER SEG NORSK<br />

– Grunnen til at jeg endte opp her var<br />

en konferanse jeg var på i Nederland<br />

for cirka to år siden, s<strong>om</strong> handlet <strong>om</strong><br />

hvordan vi kan bruke dataspill i behandlingen<br />

av ulike pasientgrupper. Der<br />

møtte jeg en fra NTNU s<strong>om</strong> anbefalte<br />

meg å dra på Nordisk VR Forum på<br />

Hamar, og da jeg k<strong>om</strong> hjem fra konferansen<br />

var jeg veldig imponert og så<br />

plutselig for meg hvordan jeg kunne<br />

jobbe og etablere meg der, forteller<br />

Sophie.<br />

Hun begynte umiddelbart å lære seg<br />

norsk, og i juli 2018 flyttet hun til Hamar<br />

og fikk en undervisnings- og forskningsstilling<br />

på Høgskolen i Innlandet.<br />

– Her har vi PARK, med små spillkollektiv,<br />

universitetet og sykehuset. Det<br />

er mye k<strong>om</strong>petanse og talent samlet<br />

på ett sted, sammen med veldig mange<br />

hyggelige mennesker, s<strong>om</strong> gjør Hamar<br />

helt unik.<br />

VIL SETTE HAMAR PÅ KARTET<br />

Sophie Mobbs har lagt merke til at<br />

Norge er lite synlig på <strong>teknologi</strong>konferanser<br />

i Europa, og hun tror janteloven<br />

har noe av skylden. Derfor har hun s<strong>om</strong><br />

mål å bidra til å pr<strong>om</strong>otere Innlandet<br />

internasjonalt, og få frem det unike<br />

samarbeidet mell<strong>om</strong> spillmiljøet, Høgskolen<br />

og sykehuset i regionen.<br />

– Jeg har jo ikke vokst opp med Janteloven,<br />

slik s<strong>om</strong> mange nordmenn har,<br />

så jeg kan skryte uhemmet på vegne av<br />

Norge på disse konferansene, for vi må<br />

jo få frem alt det spennende s<strong>om</strong> skjer<br />

her. På døren inn til kontoret hennes på<br />

Høgskolen henger en oversikt over alle<br />

timene med norskkurs Sophie har tatt<br />

så langt, sammen med et dipl<strong>om</strong> fra et<br />

skikurs hun gjenn<strong>om</strong>førte da hun var<br />

femten. Med glimt i øyet samler hun på<br />

bevis for at hun er verdig et statsborgerskap<br />

når den tid k<strong>om</strong>mer. Planen er<br />

å fylle døren med dokumentasjon etter<br />

hvert s<strong>om</strong> hun føler seg mer og mer<br />

norsk.<br />

– Jeg har kjøpt meg hus og plantet<br />

eple- og pl<strong>om</strong>metrær, så jeg skal ingen<br />

steder på en stund. Folk advarte meg<br />

da jeg reiste fra England, og sa jeg<br />

k<strong>om</strong> til å bli deppa på grunn av været,<br />

men jeg får jo mer sol her enn jeg fikk i<br />

London. Jeg har venner i Bergen, s<strong>om</strong><br />

er en vakker by, men også veldig grå<br />

og våt. Her i Hamar er det jo sol hele<br />

tiden. Det er kaldt, men det er sol og<br />

lyst, og helt perfekt.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

SOPHIE MOBBS<br />

British Sophie Mobbs surprised<br />

herself and others when she<br />

moved fr<strong>om</strong> London to Hamar<br />

to teach game animation. Now<br />

she is working to put Hamar on<br />

the map, and wishes to further<br />

develop the unique collaboration<br />

between the region’s gaming<br />

c<strong>om</strong>munity, Inland Norway University<br />

of Applied Sciences, and<br />

the hospital.<br />

8<br />

9


Foto: NCE Heidner Biocluster<br />

BRUKER MINST<br />

ANTIBIOTIKA I<br />

VERDEN<br />

Antibiotikaresistens er en av de største<br />

folkehelseutfordringene verden<br />

står overfor, og medlemmene i NCE<br />

Heidner Biocluster jobber målrettet<br />

for å begrense antibiotikabruken i<br />

norsk landbruk.<br />

Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

– Norge bruker minst antibiotika i<br />

matproduksjonen i Europa, sier Kristiane<br />

Haug Berg. Hun er klyngeleder<br />

for NCE Heidner Biocluster, s<strong>om</strong> er<br />

Norges ledende næringsklynge innen<br />

grønn bioøkon<strong>om</strong>i og bærekraftig<br />

matproduksjon, og et viktig miljø innen<br />

utviklingen av løsninger på problemer<br />

knyttet til antibiotikaresistens.<br />

TRYGGEST I EUROPA<br />

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig<br />

for effektivt å kunne behandle<br />

livstruende infeksjonssykd<strong>om</strong>mer, men<br />

overforbruk har ført til at flere og flere<br />

bakterier nå er resistente mot antibiotika.<br />

Antibiotikaresistente bakterier kan<br />

utvikle seg over alt der det finnes bakterier,<br />

og kan leve videre og formere<br />

seg selv <strong>om</strong> de utsettes for antibiotika.<br />

– Resistensutviklingen kan i praksis<br />

føre til lengre sykd<strong>om</strong>svarighet,<br />

manglende behandlingsmuligheter og<br />

økt dødelighet. Antibiotika gis til både<br />

mennesker, husdyr og oppdrettsfisk,<br />

så dyre- og folkehelse henger tett<br />

sammen, sier Haug Berg.<br />

I flere land gis antibiotika til friske dyr<br />

for å forebygge sykd<strong>om</strong>, og i enkelte<br />

land gis også antibiotika s<strong>om</strong> vekstfremmere<br />

for at dyrene skal vokse fortere,<br />

noe s<strong>om</strong> fører til svært høy bruk av antibiotika<br />

i landbruket på verdensbasis.<br />

Dette er metoder s<strong>om</strong> ikke er lovlige i<br />

Norge.<br />

”<br />

Norge bruker minst<br />

antibiotika i matproduksjonen<br />

i Europa<br />

DETTE ER NCE HEIDNER BIOCLUSTER<br />

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn<br />

bioøkon<strong>om</strong>i og bærekraftig matproduksjon. Hovedmålet er økt verdiskaping<br />

og internasjonal konkurransekraft for medlemsvirks<strong>om</strong>hetene. Hovedfokus<strong>om</strong>råder<br />

er innovasjon, bærekraft, nye muliggjørende <strong>teknologi</strong>er og internasjonalisering.<br />

Medlemsbedriftene jobber med forskning og innovasjon innen blant annet<br />

avl og planteforedling, bio<strong>teknologi</strong>, fôrutvikling og utnyttelse av restressurser.<br />

Klyngens 54 medlemmer står for en samlet <strong>om</strong>setning på 66 milliarder<br />

kroner og har cirka 15 000 ansatte. NCE Heidner Biocluster finansieres<br />

gjenn<strong>om</strong> det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».<br />

Klyngen er anerkjent s<strong>om</strong> et Norwegian Centre of Expertise (fra 1.1.2019).<br />

FRISKE DYR<br />

– Et svært viktig forebyggende tiltak<br />

mot antibiotikaresistens er å holde<br />

husdyrproduksjonen fri for sykd<strong>om</strong>mer.<br />

Eksempelvis gjenn<strong>om</strong> avl for friske dyr,<br />

sier Haug Berg, og viser til at vi i Norge<br />

har avlet frem friske dyr s<strong>om</strong> sjelden blir<br />

syke. Dette betyr at norske dyr trenger<br />

mindre medisin.<br />

– Vi er best i Europa på å gi dyrene<br />

lite antibiotika, og dette bidrar til at<br />

norsk mat er trygg. I Norge har vi verdens<br />

strengeste regler for medisinering.<br />

Vi har også nulltoleranse for antibiotikarester<br />

i melk. Norsk matproduksjon<br />

er med andre ord i førersetet, og det er<br />

mye takket være arbeidet s<strong>om</strong> gjøres av<br />

medlemmene i NCE Heidner Biocluster.<br />

Forskningen s<strong>om</strong> utføres her gjør at vi<br />

trygt kan spise norsk mat, sier Kristiane<br />

Haug Berg, og legger til at vi i Norge<br />

også har en restriktiv bruk av antibiotika<br />

i veterinærmedisin, og gode holdninger<br />

blant de s<strong>om</strong> jobber med dyr.<br />

– Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene,<br />

gode smitterutiner, god hygiene<br />

på slakterier og god kjøkkenhygiene<br />

hjemme på kjøkkenet er alle viktige<br />

punkter for å unngå at problemet med<br />

antibiotikaresistens øker, sier klyngelederen.<br />

ARRANGERER ONE HEALTH<br />

Under konferanseuken Biotown arrangerer<br />

NCE Heidner Biocluster i år One<br />

Health i Hamar 13. november. Målet<br />

med arrangementet er å sette fokus<br />

på at menneske- og dyrehelse er nært<br />

knyttet sammen.<br />

– Selv <strong>om</strong> Norge regnes s<strong>om</strong> et<br />

foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens,<br />

ser vi en økning i resistensutviklingen<br />

også her. I kampen mot<br />

antibiotikaresistens er det derfor viktig<br />

at vi ser folkehelse og dyrehelse under<br />

ett. Under Biotown One Health setter vi<br />

fokus på viktigheten av å ha et helhetsperspektiv<br />

og å samarbeide på tvers av<br />

sektorer, slik s<strong>om</strong> vi gjør i NCE Heidner<br />

Biocluster.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

ANTIBIOTIC RESISTANCE<br />

Antibiotic resistance is one of<br />

the biggest public health challenges<br />

facing the world today,<br />

and the members of NCE Heidner<br />

Biocluster are c<strong>om</strong>mitted<br />

to limit the use of antibiotics in<br />

Norwegian agriculture. Despite<br />

Norway being the European<br />

country with the lowest rate of<br />

antibiotic use in food production,<br />

resistance is on the rise<br />

also here. On 13 November, the<br />

cluster will hold the conference<br />

“One Health” with the aim to<br />

highlight the close links between<br />

human and animal health.<br />

10 11


ANNONSE<br />

LANSERER VIRTUELT<br />

TURISTKONTOR<br />

Med 360-graders VR-filmer fra spennende reisemål vil Hamarregionen<br />

lokke flere besøkende til regionen. – Dette er et kjempespennende<br />

prosjekt for regionens reiseliv, sier daglig leder for turistkontoret<br />

Ingunn Hagen.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

– Vi har et ledende nasjonalt VR-miljø<br />

i regionen vår, og da er det naturlig at<br />

reiselivet kobler seg på. Dette blir turistkontor<br />

2.0, sier Ingunn Hagen, daglig<br />

leder for Hamarregionen turistkontor.<br />

Hamarregionen utvikling og reiseliv<br />

lanserer i høst VR-applikasjonen Turistkontor<br />

i VR, og med seg på laget har<br />

de blant annet D<strong>om</strong>kirkeodden, Ankerskogen,<br />

Budor og Norsk Skogmuseum.<br />

<strong>Sammen</strong> med tolv andre reiselivsaktører<br />

har de vist frem og fortalt historier<br />

s<strong>om</strong> del av den digitale løsningen.<br />

– Vi gjør dette for å løfte frem de<br />

mange perlene vi har i denne regionen<br />

12<br />

på en ny og attraktiv måte, forteller<br />

Hagen.<br />

SMAKEBITER FRA REGIONEN<br />

VR-filmene er laget i samarbeid med<br />

VR-selskapet Making View i Hamar, og<br />

kan ses både med og uten VR-briller.<br />

– De er små smakebiter fra regionen<br />

vår, s<strong>om</strong> skal friste folk til å k<strong>om</strong>me på<br />

besøk, og kanskje også gjøre at flere av<br />

oss s<strong>om</strong> bor i Hamarregionen får øynene<br />

opp for alt det s<strong>om</strong> finnes i <strong>om</strong>rådet<br />

vårt. Vi har egne VR-briller liggende på<br />

turistkontoret, slik at alle kan k<strong>om</strong>me<br />

inn<strong>om</strong> og ta en titt, sier Ingunn Hagen.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

TOURIST INFORMATION<br />

CENTRE IN VR<br />

Hamar region Tourist Office is<br />

launching 360-degree VR films<br />

fr<strong>om</strong> several exciting destinations.<br />

The aim is to attract more<br />

visitors to the region, and to<br />

pr<strong>om</strong>ote the many gems in the<br />

area.<br />

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI<br />

Alt henger sammen. Eidsiva er stolt sponsor av rundt 200 lag og foreninger innen<br />

idrett og kultur i hele Innlandet, og satsing på barn og unge er viktigst.<br />

Les mer <strong>om</strong> vår satsing på idrett og kultur på eidsiva.no/sponsing<br />

Følg oss på Facebook: facebook.c<strong>om</strong>/Eidsiva


Foto: Innit<br />

KRAFTSENTER FOR<br />

VR-TEKNOLOGI<br />

visualisere byutviklingsprosjekter, og<br />

så diskuterer vi i etterkant, sier Håvard<br />

Røste, og legger til at denne formen<br />

for idéutveksling krever en høy grad av<br />

tillitt blant deltakerne, etters<strong>om</strong> de ofte<br />

er konkurrenter i samme marked.<br />

– Det krever at man kjenner hverandre<br />

godt, og det jobber vi mye med<br />

å oppnå. Jo bedre vi kjenner hverandre,<br />

jo bedre samarbeid får vi til.<br />

MATEMATIKKUNDERVISNING I VR<br />

Et av VRINN-klyngens mest kjente<br />

samarbeidsprosjekter er VR Education,<br />

s<strong>om</strong> de to siste årene har blitt testet på<br />

mer enn to tusen elever, i atten ulike<br />

k<strong>om</strong>muner. Prosjektet tar i bruk VR i<br />

matematikkundervisningen, og er et<br />

vellykket eksempel på hva klyngen kan<br />

få til sammen.<br />

– Flere aktører er involvert, blant<br />

annet <strong>teknologi</strong>selskapet Innit, VR-bedriften<br />

Making View og Høgskolen<br />

i Innlandet. Det har blitt et nasjonalt<br />

pilotprosjekt s<strong>om</strong> har fått helt fantastiske<br />

tilbakemeldinger, både fra testskolene<br />

og fra forskerne, s<strong>om</strong> viser at det<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

å bruke VR i undervisningen kan ha<br />

en kjempeeffekt, særlig for gutter, sier<br />

Røste.<br />

SAMARBEID PÅ TVERS<br />

– Vi har en felles interesse av å skape<br />

et k<strong>om</strong>petansemiljø innenfor VR- og<br />

AR-<strong>teknologi</strong>, for vi vet at dette er<br />

<strong>teknologi</strong> s<strong>om</strong> blir avgjørende fremover,<br />

sier Pål Stueflotten. Han er styreleder i<br />

VRINN, og salgs- og markedssjef i Innit,<br />

en av medlemsbedriftene i VRINN s<strong>om</strong><br />

har vært med å utvikle VR Education.<br />

– Vi er i startgropa for hvordan vi<br />

sammen kan skape nye løsninger.<br />

Innlandet har blitt kalt Norges kraftsentrum<br />

for VR og spillifisering, og vi<br />

har bare så vidt begynt. Medlemmene<br />

i VRINN samarbeider godt, og jobber<br />

for å lage gode konsepter s<strong>om</strong> også<br />

kan være konkurransedyktige internasjonalt,<br />

sier Stueflotten.<br />

Han opplever at flere nå er åpne<br />

for samarbeid på tvers av bransjer og<br />

mell<strong>om</strong> konkurrenter, ikke bare når<br />

det gjelder VR og AR, men også rundt<br />

<strong>teknologi</strong> og digitalisering generelt.<br />

– Det synes jeg er veldig positivt. På<br />

den måten kan vi synliggjøre k<strong>om</strong>petansen<br />

s<strong>om</strong> finnes i regionen. VR og AR<br />

har jo mest verdi når det k<strong>om</strong>bineres<br />

med annen <strong>teknologi</strong>, sier Stueflotten.<br />

INTERNASJONAL SATSNING<br />

– Et av våre store felles mål er å få til<br />

internasjonale prosjekter. Vi må raskt<br />

koble oss på resten av Europa og<br />

verden, og legge til rette for å lage skalerbare<br />

løsninger, sier Håvard Røste.<br />

Kampen står <strong>om</strong> løsninger på plattformnivå,<br />

og her er det foreløpig USA<br />

og Kina s<strong>om</strong> styrer showet.<br />

– Europa henger etter når det gjelder<br />

å lage plattformer for å produsere næringsinnhold<br />

ved bruk av VR og spill<strong>teknologi</strong>,<br />

og det skal vi være med på å<br />

fremprovosere. Vi må hjelpe hverandre<br />

for å få frem de mest tilgjengelige og<br />

k<strong>om</strong>mersielt levedyktige løsningene,<br />

og der spiller VRINN-klyngen en viktig<br />

rolle.<br />

Innlandet har blitt Norges sentrum for innovasjon<br />

innen VR- og AR-<strong>teknologi</strong>, og gjenn<strong>om</strong> næringsklyngen<br />

VRINN håper medlemsbedriftene å utvikle<br />

prosjekter s<strong>om</strong> kan konkurrere på internasjonalt<br />

nivå.<br />

Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

– Dette innovasjonssamarbeidet er<br />

unikt her til lands, sier Håvard Røste,<br />

prosjektleder i Hamarregionen utvikling<br />

og reiseliv, og klyngeleder i næringsklyngen<br />

VRINN. Blant klyngemedlemmene<br />

er det representanter fra både<br />

private og offentlige bedrifter, akademia,<br />

gründere og investorer.<br />

– Alle de fem aktørene trengs i et<br />

velfungerende innovasjonssystem, og<br />

det har vi i VRINN. Klyngen fungerer<br />

veldig godt, og vi har tette bånd og<br />

korte k<strong>om</strong>mandolinjer mell<strong>om</strong> de ulike<br />

aktørene. Det gjør at vi raskt kan rigge<br />

nye innovasjonsprosjekter og jobbe<br />

oss frem mot fremtidens løsninger, sier<br />

Røste.<br />

Klyngens hovedsatsnings<strong>om</strong>råde<br />

er nye læringsløsninger ved bruk av<br />

VR, AR og spill<strong>teknologi</strong>, og målet er<br />

å være en arena for idéutveksling og<br />

innovasjon, og sammen både fremme<br />

utviklingen av VR-<strong>teknologi</strong> i Norge og<br />

internasjonalt.<br />

IDÉUTVEKSLING<br />

VRINN-klyngen har kvartalsvise møter,<br />

der medlemmene får holde åtte minutters<br />

innlegg for hverandre med en idé<br />

eller en utfordring, etterfulgt av tjue<br />

minutter med innspill og spørsmål fra<br />

de andre klyngemedlemmene.<br />

– Det er en veldig kjapp og fin måte<br />

å teste ut nye ideer på. K<strong>om</strong>munen kan<br />

for eksempel holde et kort innlegg <strong>om</strong><br />

at de trenger ideer til hvordan de kan<br />

VRINN<br />

Inland Norway has bec<strong>om</strong>e a centre for innovation<br />

in the fields of VR and AR technology, and through<br />

the business cluster VRINN the member c<strong>om</strong>panies<br />

hope to develop projects that can c<strong>om</strong>pete on an<br />

international level. Among the cluster members are<br />

representatives fr<strong>om</strong> private and public c<strong>om</strong>panies,<br />

academia, start-ups and investment entities, and the<br />

aim is to create an arena through which to exchange<br />

ideas and drive innovation. One of the VRINN<br />

cluster’s most renowned collaboration projects is<br />

VR Education where VR is utilised in the teaching<br />

of mathematics – a successful example of what can<br />

be achieved when working together.<br />

Foto: Frederik Garshol<br />

Foto: Frederik Garshol<br />

14 15


ANNONSE<br />

Professor Harald Ulrik Sverdrup og instituttleder<br />

Marit Berg Strandvik ved Høgskolen Innlandet (INN)<br />

har stor tro på at ny tenkning og <strong>teknologi</strong> utviklet av<br />

den nye generasjonen s<strong>om</strong> nå vokser opp, kan løse<br />

morgendagens utfordringer.<br />

KLART FOR NYTT<br />

STORFYLKE<br />

– Vi har samarbeidet godt, og funnet konstruktive<br />

løsninger på krevende utfordringer. Det er nok noe<br />

av årsaken til at vi har lykkes godt så langt her i<br />

Innlandet, sier prosjektleder for Innlandet<br />

fylkesk<strong>om</strong>mune Tron Bamrud.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

Spillk<strong>om</strong>petanse<br />

kan gjøre den virkelige<br />

verden bedre<br />

− Den gamle kunnskapen s<strong>om</strong> har skapt dagens problemer,<br />

må løses med ny tekning og <strong>teknologi</strong> utviklet av den nye<br />

generasjonen s<strong>om</strong> vokser opp, sier professor Harald Ulrik Sverdrup<br />

ved Høgskolen Innlandet (INN).<br />

Den nye professoren er ansatt s<strong>om</strong><br />

ledd i en ekstra satsing for å bygge opp<br />

spillstudiet ved INN, og rette dette inn<br />

mot industri, næringsliv og offentlig<br />

forvaltning.<br />

− Når en industribedrift skal lansere<br />

nye ideer kan man med stor fordel<br />

benytte spill<strong>teknologi</strong> for å lykkes,<br />

forteller Sverdrup. Han har vært<br />

professor i over 30 år, og har særlig<br />

jobbet med industrielt ingeniørskap.<br />

Han har blant annet vært professor ved<br />

Islands universitet i Reykjavik, og her i<br />

Norge ble han utnevnt til «Entrepreneur<br />

of the year» i 2012. Han er også<br />

tilknyttet K.A. Rasmussen AS i Hamar.<br />

Nå er han ansatt på INN for å styrke<br />

forskning og utdanning i samarbeid med<br />

instituttleder Marit Berg Strandvik.<br />

Fra første idé til ferdig faktura<br />

Duoen Sverdrup og Strandvik har satt<br />

seg fore at man ved å jobbe på tvers av<br />

faggrensene vil oppnå mye mer enn når<br />

man isolerer et fag fra et annet.<br />

− Hvordan går vi fra en oppfinnelse<br />

til ferdig produkt, spør professor<br />

Sverdrup og svarer i samme vending.<br />

Da må vi jobbe på tvers av faggrensene<br />

og tenke ut av boksen. Utdannelsen vi<br />

gir går fra utøvende kunst til «hard-core<br />

engineering». Vi jobber på tvers av<br />

tradisjonelle tenkemåter. Det er ekstremt<br />

slagkraftig for å løse k<strong>om</strong>pliserte<br />

problemer, forteller han. Vi vil også at<br />

våre studenter skal få en kunnskap <strong>om</strong><br />

hvordan man starter sitt eget selskap en<br />

gang i fremtiden. Vårt motto for det er<br />

«fra første idé til ferdig faktura!»<br />

Fra spill til virkelighet<br />

Ved INN er man sikre på at spill<strong>teknologi</strong><br />

kan løse k<strong>om</strong>pliserte<br />

dagligdagse utfordringer, og at deres<br />

spillutdannelse kan spille en viktig rolle i<br />

dette arbeidet.<br />

− Utdannelsen kan brukes til så mye<br />

mer enn til spill for underholdning,<br />

forteller Marit Strandvik før professoren<br />

legger til at det i samfunnet vi lever i er<br />

mange situasjoner s<strong>om</strong> kan minne <strong>om</strong><br />

dataspill.<br />

− Det er for eksempel en k<strong>om</strong>plisert<br />

prosess å finne ut av hvilke veier et<br />

produkt tar fra det skapes til det er ute<br />

i butikken. Hva skjer når politikerne<br />

endrer lover og regler? Hva påvirker<br />

prosessene underveis, og hvordan skal<br />

man lykkes for å nå sluttbrukerne? For<br />

å lage et dataspill må du kunne simulere<br />

veldig k<strong>om</strong>pliserte saker, og det er her<br />

vi ser koblingen mell<strong>om</strong> systemtenkning<br />

k<strong>om</strong>binert med spill<strong>teknologi</strong> og den<br />

virkelige verden. Vi kan ved hjelp<br />

av samme <strong>teknologi</strong> simulere ulike<br />

scenarier, og gjøre systemanalyser for å<br />

avdekke svakheter. På den måten kan vi<br />

hjelpe en bedrift eller en k<strong>om</strong>mune til å<br />

lykkes, sier Professor Harald Sverdrup,<br />

og legger til at norsk industri og offentlig<br />

forvaltning har stor mangel på folk s<strong>om</strong><br />

kan gjøre dette.<br />

Faktaboks<br />

»»<br />

Spillskolen er et institutt med 270<br />

studenter og 20 ansatte og er<br />

lokalisert på Hamar. Instituttet har<br />

et tverrfaglig fokus der 3D artister<br />

og programmerere jobber tett<br />

sammen i produksjonsteam. I nært<br />

samarbeid med industri og det<br />

offentlige tilbyr instituttet ledende<br />

k<strong>om</strong>petanse innen spillutvikling,<br />

ny <strong>teknologi</strong> og simulering med<br />

tilhørende fasiliteter på PARK s<strong>om</strong><br />

VR- og AR-lab og Motion Capture<br />

studio<br />

17


Trond Bamrud, prosjektleder<br />

for Innlandet fylkesk<strong>om</strong>mune<br />

Foto: Leila Øvreseth<br />

– Foreløpig vil jeg si at denne prosessen<br />

har gått lettere enn forventet, sier<br />

Tron Bamrud. Han er prosjektleder<br />

for sammenslåingen av Hedmark og<br />

Oppland, og fra 1. januar 2020 er han<br />

fylkesrådmann i nye Innlandet fylkesk<strong>om</strong>mune.<br />

Begge fylker fattet opprinnelig<br />

vedtak <strong>om</strong> at de ikke ønsket å<br />

slås sammen, men da beslutningen <strong>om</strong><br />

sammenslåingen allikevel ble fattet, har<br />

politikerne i Hedmark og Oppland fulgt<br />

lojalt opp og gjort sitt beste for at den<br />

nye fylkesk<strong>om</strong>munen skal lykkes.<br />

HOVEDKONTOR I HAMAR<br />

Etableringen av nye Innlandet Fylkesk<strong>om</strong>mune<br />

får konsekvenser for mange<br />

ansatte, og det nye fylket får <strong>om</strong>lag<br />

4000 medarbeidere.<br />

– Fylkesmannen får hovedsete på<br />

Lillehammer, og det vil også bli arbeidssted<br />

for medarbeidere s<strong>om</strong> forvalter<br />

kollektivtrafikk og kultur, mens hovedkontoret<br />

for Innlandet Fylkesk<strong>om</strong>mune<br />

blir på Hamar, sier Tron Bamrud.<br />

– Det er s<strong>om</strong> et sjakkspill. Vi flytter<br />

mennesker og tenker på hvordan vi skal<br />

ende opp best mulig, ved å gjøre gode<br />

disponeringer underveis, til minst mulig<br />

ugunst for medarbeiderne og til minst<br />

mulig kost. Mange synes nok dette er<br />

en krevende <strong>om</strong>stilling, men totalt sett<br />

er inntrykket mitt at det i hovedsak er<br />

høy grad av ro. Politikerne har synliggjort<br />

en stor raushet, ved å si at ingen<br />

skal miste jobben s<strong>om</strong> følge av dette,<br />

og i tillegg blir det k<strong>om</strong>pensasjoner for<br />

de ansatte s<strong>om</strong> nå får økt pendlingsvei i<br />

en femårsperiode.<br />

Bamrud tror det er flere grunner til<br />

at sammenslåingen av Hedmark og<br />

Oppland har gått rolig for seg sammenlignet<br />

med flere andre fylkessammenslåinger,<br />

og viser til både politikere og<br />

administrasjon i begge fylker.<br />

– Politisk er det preget av at det er<br />

meget k<strong>om</strong>petente politikere s<strong>om</strong> tar<br />

ansvar når Stortinget har tatt en beslutning.<br />

I tillegg har vi administrativt sett<br />

klart å håndtere dette på en noenlunde<br />

ryddig måte. Medarbeidere har fått informasjon<br />

og følt seg involvert, det har<br />

vært åpne prosesser og vi har hatt flere<br />

allmøter. Jeg er veldig imponert over<br />

alle de flinke folkene s<strong>om</strong> involverer seg<br />

i dette, og s<strong>om</strong> bidrar og stiller både<br />

positive og kritiske spørsmål.<br />

ØKT ANSVAR TIL<br />

FYLKESKOMMUNEN<br />

Fylkessammenslåingen innebærer også<br />

at ansvar overføres fra staten og til de<br />

nye fylkesk<strong>om</strong>munene på en del felter.<br />

Blant annet skal mer enn 180 ansatte<br />

overføres fra Statens Vegvesen til Innlandet<br />

Fylkesk<strong>om</strong>mune.<br />

– Det er fylkesk<strong>om</strong>munen s<strong>om</strong> eier<br />

fylkesveiene, men frem til 2020 har<br />

det vært Statens Vegvesen s<strong>om</strong> har<br />

stått for det praktiske arbeidet med å<br />

forvalte dem. Fra 2020 overføres disse<br />

medarbeiderne til fylkesk<strong>om</strong>munene.<br />

Innlandet er Norges nest største veieier,<br />

etter Staten, så det er opp mot 7000<br />

kil<strong>om</strong>eter med vei s<strong>om</strong> vi nå vil få ansvaret<br />

for å forvalte, sier Bamrud.<br />

GIGANTFYLKE<br />

Den nye fylkesk<strong>om</strong>munen blir ikke<br />

lansert med brask og bram, målet er<br />

heller å få til en sømløs overgang i løpet<br />

av 2020.<br />

– Jeg håper at vi, ved å bli et mye<br />

større fylke, kan få en tydeligere<br />

politikk, og at vi kan bli litt mer synlige<br />

nasjonalt, slik at vi får vist frem hvilke<br />

fantastiske muligheter s<strong>om</strong> ligger i<br />

denne regionen. Størrelsesmessig blir<br />

det en gigant, med mer en 20 prosent<br />

større areal enn Danmark, sier Tron<br />

Bamrud. Han tror sammenslåingen vil få<br />

flere positive synergier for næringslivet<br />

og k<strong>om</strong>petansemiljøet i regionen, og at<br />

det kan bli lettere å samarbeide innad i<br />

det nye fylket.<br />

– Det s<strong>om</strong> slår meg når jeg reiser<br />

rundt er at det er så utrolig mye<br />

spennende s<strong>om</strong> skjer her i Innlandet,<br />

selv i de mindre k<strong>om</strong>munene. Jeg tror<br />

potensialet i hele regionen er veldig<br />

stort. I tillegg er vi jo inne i et grønt<br />

skifte, og med det ressursgrunnlaget<br />

vi har i Innlandet har vi et veldig godt<br />

utgangspunkt for fremtiden. Visjonen<br />

vår er «eventyrlige muligheter», og den<br />

tror jeg vi skal klare å innfri.<br />

”<br />

Det er s<strong>om</strong> et sjakkspill. Vi<br />

flytter mennesker og<br />

tenker på hvordan vi skal<br />

ende opp best mulig<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

INNLANDET<br />

FYLKESKOMMUNE<br />

Fr<strong>om</strong> 1 January 2020, the counties<br />

of Hedmark and Oppland<br />

will merge to bec<strong>om</strong>e Innlandet<br />

Fylkesk<strong>om</strong>mune. Both counties<br />

were originally opposed to<br />

the merger, but although the<br />

decision went against them<br />

the politicians in Hedmark and<br />

Oppland have done their utmost<br />

to ensure that the new county<br />

council will succeed.<br />

FOLKETALL OG BOSETNING<br />

I INNLANDET<br />

• Innlandet får drøyt 370 000<br />

innbyggere.<br />

• 46 k<strong>om</strong>muner.<br />

• En tredjedel av innbyggerne<br />

er bosatt i de fire største<br />

byene Hamar (31 156), Gjøvik<br />

(30 456), Lillehammer<br />

(28 014) og Elverum (21 160).<br />

• Innlandet blir Norges største<br />

hyttefylke med <strong>om</strong> lag<br />

90 000 fritidsboliger.<br />

Kilde: innlandetfylke.no<br />

18 19


ANNONSE<br />

ANNONSE<br />

NORGES GRØNNE<br />

KONFERANSEUKE<br />

5 ÅR<br />

2015-2019<br />

UTVIKLET I NORGE FOR ET<br />

GLOBALT MARKED<br />

BIOTOWN<br />

HEALTH<br />

Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin.<br />

Skjødesløs bruk av antibiotika har svekket vårt aller sterkeste medisinske våpen. Resistente bakterier<br />

tar ikke hensyn til landegrenser og spres mell<strong>om</strong> mennesker og dyr i økende tempo.<br />

Norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. I kampen mot antibiotikaresistens er det<br />

viktig at vi ser folke- og dyrehelse under ett. Kan landbruk og helsesektor forene krefter?<br />

Kan Norge s<strong>om</strong> foregangsland finne løsningen?<br />

Velk<strong>om</strong>men til Biotown One Health!<br />

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende<br />

næringsklynge innen grønn bioøkon<strong>om</strong>i og<br />

bærekraftig matproduksjon.<br />

Våre hovedmål er å styrke medlemmenes<br />

konkurransekraft i et internasjonalt marked og være<br />

et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet<br />

til matproduksjon.<br />

Dette oppnår klyngen gjenn<strong>om</strong> ver diskapende<br />

samarbeid innen internasjonal k<strong>om</strong> mersialisering,<br />

bærekraft, innovasjon og ny muliggjørende<br />

<strong>teknologi</strong>.<br />

<strong>Sammen</strong> skal vi sikre langsiktig grønn internasjonal<br />

konkurransekraft i norsk landbruksbasert<br />

bioøkon<strong>om</strong>i.<br />

ONSDAG 13. NOVEMBER 2019<br />

HAMAR KULTURHUS<br />

LES MER OM NORGES GRØNNE KONFERANSEUKE OG ARRANGEMENTENE HER: WWW.BIOTOWN.NO<br />

www.heidner.no


ANNONSE<br />

ANNONSE<br />

<br />

Med hjerte<br />

for <strong>teknologi</strong><br />

<br />

<br />

Hamar er norgesledende innen<br />

VR, spill og utviklings<strong>teknologi</strong>.<br />

<br />

Med en langsiktig satsning på å tilrettelegge for nye<br />

tech-selskaper, ser vi nå fantastiske resultater nasjonalt<br />

og internasjonalt!<br />

Catharina Bøhler, studiosjef i Hamar-selskapet<br />

Sarepta Studio, sto for en av årets største bragder<br />

s<strong>om</strong> første norske med hedersprisen i spillbransjens<br />

Hall of Fame for kvinner! <br />


de skal løse utfordringer s<strong>om</strong> dukker opp,<br />

fordi <strong>teknologi</strong>en stadig er i endring.<br />

– For en nettbutikk lagde vi for eksempel<br />

en anbefalingsløsning s<strong>om</strong> gjorde at de<br />

s<strong>om</strong> søkte opp et produkt også fikk tilbud<br />

<strong>om</strong> andre produkter. De hadde allerede en<br />

løsning for dette, men den fungerte dårlig.<br />

Vi lagde en ny, s<strong>om</strong> ga bedre tilpassede<br />

anbefalinger, og så langt virker resultatene<br />

veldig lovende. Det kan være vanskelig for<br />

en leder å se at det nettopp er der problemet<br />

ligger, sier Slettene.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

I BRESJEN FOR KUNSTIG<br />

INTELLIGENS<br />

– Folk forbinder ofte kunstig intelligens med selvkjørende biler<br />

og snakkende roboter, men det brukes til så utrolig mye mer s<strong>om</strong><br />

vi ikke tenker over i hverdagen, sier Henrik Slettene i Inmeta.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

MECHANICAL ENGINEERING / AI<br />

Artificial intelligence is more than self-driving<br />

cars and talking robots. The IT consultancy<br />

c<strong>om</strong>pany Inmeta has one of the largest and<br />

most dedicated AI teams in Norway, and its AI<br />

and Mechanical Engineering Manager, Henrik<br />

Slettene, believes the potential for artificial<br />

intelligence is vast.<br />

Fredrik Skarderud regionleder for Innlandet i IT-konsulentselskapet<br />

Inmeta<br />

– Maskinlæring og kunstig intelligens<br />

dreier seg <strong>om</strong> å bruke data for å gjøre<br />

ting bedre, sier Fredrik Skarderud. Han<br />

er regionleder for Innlandet i IT-konsulentselskapet<br />

Inmeta, s<strong>om</strong> har kontorer<br />

i Oslo og Trondheim, og i gründer- og<br />

næringshuset PARK i Hamar. Selskapet<br />

startet allerede i 2015 et initiativ for<br />

maskinlæring og kunstig intelligens, og<br />

siden da har Inmeta vokst til <strong>om</strong>lag 25<br />

konsulenter innen data engineering,<br />

data science og AI-rådgiving.<br />

STORE DATAMENGDER<br />

– Maskiner har helt andre muligheter<br />

enn oss mennesker til å tolke store<br />

mengder informasjon. Både bilder,<br />

tekst, sensordata og andre datatyper<br />

kan brukes for å trene maskiner til å ta<br />

24<br />

bedre beslutninger, skape gode kundeopplevelser,<br />

overta manuelle oppgaver<br />

eller forutsi hendelser, forteller Skarderud.<br />

Han tror norske virks<strong>om</strong>heter vil<br />

endres og bli mer og mer datadrevne<br />

i fremtiden, og at utfordringen ikke vil<br />

være å finne <strong>om</strong>råder å bruke maskinlæring<br />

innenfor, men å endre organisasjonene<br />

i samme takt.<br />

STØRST PÅ AI<br />

Inmeta har mange store og kjente navn<br />

på kundelisten, og har levert løsninger<br />

for blant annet Tine, Miljødirektoratet,<br />

Folkehelseinstituttet og Vy. De fleste<br />

ansatte s<strong>om</strong> jobber med kunstig intelligens<br />

i selskapet har høy k<strong>om</strong>petanse,<br />

ofte på doktorgradsnivå, og har lang<br />

fartstid innenfor akademia og konsulentvirks<strong>om</strong>het.<br />

– Vi er nok et av de største og mest<br />

dedikerte miljøene for kunstig intelligens<br />

i Norge, sier Henrik Slettene,<br />

leder for AI og maskinlæring i Inmeta.<br />

– Fagfeltet utvikler seg fort, og vi<br />

setter av mye tid til å orientere oss og<br />

finne ut hva s<strong>om</strong> er de nyeste og beste<br />

løsningene for hvert enkelt prosjekt. Av<br />

natur er nok vi s<strong>om</strong> jobber her nysgjerrige<br />

mennesker, s<strong>om</strong> bruker mye tid<br />

til å snakke med folk og følge med på<br />

ny <strong>teknologi</strong>. Bare denne uka skal jeg<br />

i to møter med ulike forskningsmiljøer<br />

innenfor AI, sier Slettene.<br />

Potensialet for bruk av kunstig intelligens<br />

er stort, men det kan være vanskelig<br />

for bedriftsledere å vite hvordan<br />

IKEA Handelspark Nord<br />

fortsetter næringsutviklingen i<br />

Hamarregionen<br />

Allerede etablert eller under etablering:<br />

IKEA, Møbelringen, KVIK Kjøkken, Schmidt Kjøkken, Møller Bil,<br />

Bilia, Bertel O Steen, Volmax, NAF, Wûrth, Hurtigruta Carglass,<br />

Tools, GK, Burger King og MAX Hamburger.<br />

I Nydal - langs E6, rett nord for Hamar<br />

ligger IKEA Handelspark. I et <strong>om</strong>råde med<br />

høy aktivitet og et stort potensial for videre<br />

næringsutvikling. Arealet er på 120 000 kvm.<br />

Området er regulert for plasskrevende<br />

varehandel, profesjonsrettet handel,<br />

engroshandel, lager og kontor<br />

Arealet ligger inntil E6 med god adk<strong>om</strong>st via ny<br />

rundkjøring. På motsatt side av E6 ligger IKEA.<br />

IKEA handelspark har en langsiktig målsetting <strong>om</strong><br />

en utbygging av næringsbygg for plasskrevende<br />

varehandel på 90 000 kvm<br />

KONTAKT OLRUDGRUPPEN AS:<br />

Øystein Holtet, Mobil: 901 35 935.<br />

E-mail: oystein@olrud.no<br />

Olrudgruppen


Trening på Sanderud i Stange har fått stor oppmerks<strong>om</strong>het<br />

DIGITALE LØSNINGER<br />

BEDRER PASIENT-<br />

TILBUDET<br />

– Spesielt innen tjenesteinnovasjon er Sykehuset Innlandet langt<br />

fremme når det gjelder å anvende ny <strong>teknologi</strong> og digitale løsninger,<br />

og dette k<strong>om</strong>mer pasientene våre til gode, sier Roar Halvorsen,<br />

IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

– Vi jobber i økende grad med å utnytte<br />

<strong>teknologi</strong> til å bedre samhandlingen<br />

mell<strong>om</strong> de ulike aktørene i helsevesenet,<br />

men også i pasientbehandling og<br />

k<strong>om</strong>munikasjon internt på Sykehuset<br />

Innlandet, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef<br />

ved Sykehuset Innlandet.<br />

I en region der mange bor spredt<br />

ønsker sykehuset å bringe flere helsetjenester<br />

ut til<br />

folket, da slipper<br />

innbyggerne å dra<br />

til sykehuset, men<br />

heller får hjelp av<br />

moderne <strong>teknologi</strong><br />

til å få et tilbud<br />

hjemme eller i nærheten av hjemmet.<br />

– Våre ansatte skal ikke erstattes av<br />

roboter, men <strong>teknologi</strong>en skal tilgjengeliggjøre<br />

og bedre helsetjenestene,<br />

og støtte opp <strong>om</strong> de tilbudene s<strong>om</strong><br />

allerede finnes, sier Halvorsen.<br />

VR OG KUNSTIG INTELLIGENS<br />

Sykehuset Innlandet bruker allerede<br />

VR-<strong>teknologi</strong> i både behandling av pasienter<br />

og opplæring av studenter og<br />

helsepersonell, og Roar Halvorsen tror<br />

mulighetene er mange for nye bruks<strong>om</strong>råder<br />

for denne typen <strong>teknologi</strong><br />

fremover. Utfordringen er å kontinuerlig<br />

vurdere ny <strong>teknologi</strong> opp mot behov<br />

og riktig anvendelse.<br />

– I dag bruker vi for eksempel VR<br />

innen simulering av akutte og krevende<br />

situasjoner, der helsepersonell og<br />

studenter øver på individuelle ferdigheter<br />

og samhandling. Vi bruker også<br />

VR i terapeutisk behandling innenfor<br />

alderspsykiatri, og utforsker stadig nye<br />

<strong>om</strong>råder innenfor pasientbehandling<br />

der vi kan ta i bruk VR-<strong>teknologi</strong>, blant<br />

annet innen opplæring av ansatte i<br />

ECT-behandling, sier IKT-sjefen.<br />

Han forteller at Sykehuset Innlandet<br />

også er i startgropa når det gjelder<br />

å teste ut kunstig intelligens, i første<br />

<strong>om</strong>gang for beslutningsstøtte for sykehusets<br />

klinikere.<br />

”<br />

Våre ansatte skal ikke erstattes<br />

av roboter, men <strong>teknologi</strong>en skal<br />

tilgjengeliggjøre og bedre<br />

helsetjenestene.<br />

– Kunstig intelligens kan samle store<br />

datamengder og trekke ut informasjon<br />

s<strong>om</strong> kan gi beslutningstøtte til sykepleiere<br />

og leger, og hjelpe dem til å kunne<br />

gi en raskere og bedre diagnose, og<br />

dermed bedre behandling, sier Halvorsen.<br />

Han ser for seg at bruken av <strong>teknologi</strong><br />

vil gjøre et kvantesprang innenfor<br />

helsesektoren de neste årene.<br />

– Helse Sør-Øst, s<strong>om</strong> vi eies av, har en<br />

utviklingsplan s<strong>om</strong> vi adopterer, og den<br />

er meget <strong>teknologi</strong>befengt. En utfordring<br />

er at vi i dag har mange gammeldagse<br />

systemer internt, så målet er å<br />

forbedre de løsningene vi har i dag,<br />

parallelt med å innføre ny <strong>teknologi</strong>.<br />

SAMARBEID PÅ TVERS<br />

Sykehuset Innlandet samarbeider godt<br />

med både næringsliv og akademia i<br />

regionen. De er blant annet med i helseklyngen<br />

HelseINN, s<strong>om</strong> jobber med<br />

å utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester,<br />

samt næringsklyngen VRINN,<br />

s<strong>om</strong> utvikler fremtidens læringsløsninger<br />

ved bruk av «<strong>om</strong>sluttende <strong>teknologi</strong>er»,<br />

s<strong>om</strong> VR, AR og spillifisering.<br />

– Her i Innlandet, og kanskje spesielt<br />

i Hamar, skjer det mye spennende, og<br />

vi drar stor nytte av å samarbeide med<br />

flere ulike aktører. Det synes jeg for eksempel<br />

HelseINN er et godt eksempel<br />

på, sammen med innovasjonsprosjektene-<br />

og forskningsprosjektene vi har<br />

med NTNU, der vi blant annet diskuterer<br />

og avklarer <strong>om</strong>rådet informasjonssikkerhet<br />

og personvern. Vi ivaretar<br />

mye sensitiv informasjon for pasientene,<br />

og da er det ekstremt viktig at vi sikrer<br />

at den informasjonen s<strong>om</strong> ligger i våre<br />

systemer ikke k<strong>om</strong>mer på avveie, sier<br />

Halvorsen.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

INNLANDET HOSPITAL TRUST<br />

Innlandet Hospital Trust is highly<br />

advanced in terms of new technology<br />

and digital solutions,<br />

particularly in the field of service<br />

innovation. This new technology<br />

benefits the patients and strengthens<br />

interaction between the various<br />

parties in the health service. The<br />

hospital has already introduced VR<br />

technology in patient treatments as<br />

well as in the training of students<br />

and health personnel, and is about<br />

to start testing artificial intelligence<br />

as a decision support system for its<br />

clinicians.<br />

26 27


ANNONSE<br />

ANNONSE<br />

Våre næringsarealer langs E6 er<br />

svært attraktive med kort vei til<br />

Gardermoen og resten av verden.<br />

Plasseringen er også sentral<br />

i Innlandet med lett tilgang til så<br />

vel Østerdalen og Elverum samt<br />

Mjøsregionen.<br />

AVSTANDER<br />

Gardermoen 45 min<br />

Oslo<br />

65 min<br />

Hamar<br />

10 min<br />

Elverum<br />

25 min<br />

Kongsvinger 65 min<br />

Spørsmål <strong>om</strong> næringst<strong>om</strong>ter eller<br />

etablering i Stange?<br />

Næringssjef Erik Habberstad<br />

erik.habberstad@stange.k<strong>om</strong>mune.no<br />

Mob 41518697<br />

Smart <strong>teknologi</strong><br />

i planprosesser<br />

Arealplanleggingen er i endring. Kartlegging, systematisering<br />

og analyser av data skjer i stadig større<br />

grad ved hjelp av <strong>teknologi</strong>. Asplan Viak utvikler og<br />

benytter metoder basert på GIS til planarbeid og<br />

medvirkningsprosesser.<br />

Innspill til planprogrammet for E6 Moelv-Storhove bearbeides her i<br />

medvirkningsportalen av landskapsarkitekt Tea Marie Mangset.<br />

I planleggingen benyttes GIS-modellene<br />

til å samle all informasjon s<strong>om</strong> kan<br />

kartfestes. Dette gir en oversiktlig arbeidsprosess<br />

med geografisk presisjon<br />

for faktorer s<strong>om</strong> kan påvirke planen.<br />

Dette kan være avgjørende både for<br />

gode løsninger og effektiv planprosess.<br />

I planprosessen kan de GIS-baserte<br />

medvirkningsportalene være prosjektenes<br />

ansikt utad, og innspill kan<br />

enkelt formidles til prosjektet gjenn<strong>om</strong><br />

portalen. Innspillene behandles i<br />

ulike trinn før planen oppdateres for<br />

politisk behandling. Portalene gjør<br />

også behandling av innspill til en mer<br />

rasjonell og oversiktlig arbeidsprosess<br />

for forslagstiller av en plan.<br />

Asplan Viak utvikler og drifter medvirkningsportaler<br />

for blant annet Nye<br />

Veier. Denne <strong>teknologi</strong>en er benyttet i<br />

planleggingen av ny firefelts E6 gjenn<strong>om</strong><br />

Innlandet.<br />

Ånestad – attraktivt nærings<strong>om</strong>råde langs ny Rv3,<br />

raskeste vei mell<strong>om</strong> Oslo og Trondheim.<br />

Ånestad nærings<strong>om</strong>råde i Løten ligger sentralt inntil Rv3 hvor ny firefelts veg står klar november 2020.<br />

Området er regulert for handel og plasskrevende industri. Konkurransedyktige priser.<br />

Spørsmål <strong>om</strong> næringst<strong>om</strong>ter eller etablering i Løten?<br />

Kontakt næringsansvarlig Berte S. Helgestad på<br />

telefon 99 512 512, berte@hamarregionen.net<br />

Fakta <strong>om</strong> Asplan Viak<br />

»»<br />

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivende<br />

selskaper innen planlegging, arkitektur og ingeniørfag<br />

med mer enn 1000 ansatte fordelt på over 30<br />

kontorsteder.<br />

»»<br />

Kontoret på Hamar har 17 medarbeidere innen k<strong>om</strong>petanse<strong>om</strong>rådene<br />

by- og arealplanlegging, analyse<br />

og utredning, landskapsarkitektur og samferdsel.<br />

»»<br />

Blant Hamarkontorets aktuelle prosjekter er fortettingsanalyse<br />

for Hamar by, bydelsutvikling på Espern,<br />

arealplanlegging for hytte<strong>om</strong>råder blant annet i<br />

Synnfjell og planarbeid knyttet til E6 i Innlandet.<br />

Kontakt kontorleder: Ola S. Brandvold, 902 76 470,<br />

olas.brandvold@asplanviak.no<br />

To typer kartlegginger s<strong>om</strong> kan sammenstilles i GIS-modellen:<br />

Biolog Oddmund Wold registrerer naturmiljø i felt og<br />

landskapsarkitekt Th<strong>om</strong>as B. Hansen kartlegger terrengendringer<br />

med drone.<br />

asplanviak.no


ANNONSE<br />

Foto: Frederik Garshol<br />

REISELIVET I HAMAR-<br />

REGIONEN I NYTT<br />

DRIV<br />

Med direktørerfaring fra store reiselivsaktører, og med bakgrunn<br />

fra idretten, er Kari Uglem godt rustet for oppgaven<br />

s<strong>om</strong> ny reiselivssjef.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine<br />

– Hamarregion har så mye spennende<br />

å by på, det er skjulte perler overalt,<br />

sier Kari Uglem. Hun k<strong>om</strong>mer rett fra<br />

stillingen s<strong>om</strong> generalsekretær i Norges<br />

Triatlonforbund, og ser frem til å ta fatt<br />

på pr<strong>om</strong>oteringen av Hamarregionen.<br />

– Jeg skal være med å videreutvikle<br />

Hamarregionen s<strong>om</strong> turistdestinasjon,<br />

sammen med aktørene i <strong>om</strong>rådet. Det<br />

er en veldig spennende oppgave, sier<br />

Uglem.<br />

– Det er et fantastisk <strong>om</strong>råde, både<br />

for idrettsarrangementer, konserter<br />

og kulturopplevelser, og så er det jo<br />

Norges matfat, så jeg har et veldig godt<br />

utgangspunkt s<strong>om</strong> reiselivssjef.<br />

SNAKKER MED FOLK<br />

Foreløpig bruker Kari Uglem mye tid på<br />

å bli kjent med næringsliv, offentlige aktører<br />

og innbyggere, før hun skal legge<br />

planer og vyer for Hamarregionen s<strong>om</strong><br />

turistdestinasjon.<br />

– Jeg besøker bedrifter, snakker med<br />

folk og blir kjent med k<strong>om</strong>munene og<br />

menneskene her. Jeg tror vi får de<br />

beste løsningene ved å jobbe sammen,<br />

bli enige <strong>om</strong> felles mål og hvordan vi<br />

kan nå de målene, sier Uglem, s<strong>om</strong><br />

mener Hamarregionen er et uoppdaget<br />

<strong>om</strong>råde når det gjelder reiseliv.<br />

– Jeg vil gjerne bli kjent med alt og<br />

alle her. Området har så mye spennende<br />

å by på s<strong>om</strong> jeg tror mange av de<br />

s<strong>om</strong> bor her heller ikke er klar over, sier<br />

Uglem.<br />

ENGLISH SUMMARY<br />

NEW TOURISM MANAGER<br />

Former cross-country skier and<br />

track & field athlete, Kari Uglem,<br />

has been appointed as new<br />

tourism manager for the Hamar<br />

region, and she is looking forward<br />

to uncover the area’s many<br />

hidden gems. Before introducing<br />

her plans and visions for the<br />

Hamar region as a tourist destination,<br />

she is dedicating much<br />

of her time getting to know the<br />

business c<strong>om</strong>munity, the public<br />

sector, and the local population.<br />

<strong>Sammen</strong> er<br />

vi sterke<br />

Hamarregionen Næringsforum (HRN) er medlemsorganisasjonen<br />

for bedrifter lokalisert hovedsakelig i Hamarregionen.<br />

Alle s<strong>om</strong> er ansatt i medlemsbedriftene har<br />

tilgang til faglig påfyll og inspirasjon gjenn<strong>om</strong> å delta<br />

på seminarer og temalunsjer.<br />

–Næringslivet i regionen består i hovedsak<br />

av mange små og mell<strong>om</strong>store bedrifter<br />

s<strong>om</strong> drar nytte av å møtes for å<br />

utveksle erfaringer, forteller styreleder i<br />

HRN, Arild Halvorsen. Det er slett ikke<br />

alle s<strong>om</strong> har en egen HR-avdeling eller<br />

markedsavdeling, men gjenn<strong>om</strong> nettverket<br />

vårt kan man møte andre i samme<br />

situasjon og få mye ut av både faglige<br />

diskusjoner og sosiale nettverk, legger<br />

han til.<br />

HRN jobber også for medlemmenes<br />

interesser gjenn<strong>om</strong> å være talerør for<br />

temaer s<strong>om</strong> sentrumsutvikling, tilrettelegging<br />

av næringsarealer, satsning på<br />

høyere utdanning og infrastruktur for<br />

vei og bane, og berømmer at store lok<strong>om</strong>otiv<br />

s<strong>om</strong> også aktivt deltar i næringsutviklingen<br />

gjenn<strong>om</strong> k<strong>om</strong>petansedeling<br />

og støtte.<br />

–Det er ingen tvil <strong>om</strong> at ders<strong>om</strong> næringslivet<br />

i en region s<strong>om</strong> vår skal klare<br />

å jobbe aktivt inn mot det offentlige<br />

virkemiddelapparatet, og løfte opp saker<br />

s<strong>om</strong> er viktige for næringsutviklinga i vår<br />

region, så er det viktig at vi samles bak<br />

noen saker og mål – både små, mell<strong>om</strong>store<br />

og store aktører, mener Halvorsen.<br />

–Næringslivsaktørene i en region s<strong>om</strong><br />

vår har mange felles ønsker. Gjenn<strong>om</strong><br />

HRN kan vi stå samlet, og gi innspill til<br />

både politiske og administrative ledere<br />

gjenn<strong>om</strong> et tett samarbeid og løpende<br />

dialog, og det er ganske unikt sier han.<br />

<strong>Sammen</strong> vil vi synliggjøre næringslivet<br />

også for nasjonale aktører.<br />

HRN gir de 220 medlemmene en vifte<br />

av tilbud gjenn<strong>om</strong> året, og k<strong>om</strong>pletterer<br />

det s<strong>om</strong> allerede finnes av kurs og seminarer<br />

i regionen. Det kan være lunsjmøter<br />

der man utfordrer hverandre gjenn<strong>om</strong><br />

temaer s<strong>om</strong> «Verdien av å handle lokalt»<br />

eller konkret tematikk s<strong>om</strong> «Hvordan<br />

forholde seg til GDPR» eller hurtigkurs i<br />

vide<strong>om</strong>arkedsføring.<br />

Vil du også bli medlem? Vi skaper mer<br />

sammen!<br />

Ta kontakt: www.vierhrn.no<br />

30


… LITT FRA HAMARREGIONEN<br />

OG GRÜNDER- OG NÆRINGS-<br />

HUSET PARK<br />

I denne utgaven viser vi noen eksempler på hvordan<br />

samarbeid skaper nye løsninger. Vi ser at <strong>teknologi</strong><br />

muliggjør at nye bedriftskonsepter yngler.<br />

TEKST: HAMARREGIONEN UTVIKLING OG REISELIV<br />

EN REKKE UTMERKELSER<br />

TIL SAREPTA<br />

Det begynner å bli trangt i premieskapet til Sarepta Studio<br />

og Catharina Bøhler – og nå banker hele verden på døren<br />

til spillbedriften!<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Hamarregionen utvikling og reiseliv<br />

Jon Erik Børresen<br />

Collaborative Workplace AS<br />

Ola Glærum Kleppe<br />

Visual Security Systems<br />

Hva jobber dere med?<br />

Vi jobber med å utvikle et nytt system<br />

for beredskap- og krisehåndtering,<br />

kjent s<strong>om</strong> et digitalt krisestøtteverktøy.<br />

Vi tenker nok ganske nytt på dette<br />

<strong>om</strong>rådet og baserer verktøyet på<br />

GIS-<strong>teknologi</strong>. Denne <strong>teknologi</strong>en og<br />

plattformen ønsker vi også å k<strong>om</strong>binere<br />

med spill-<strong>teknologi</strong>, VR-<strong>teknologi</strong> og<br />

AI-<strong>teknologi</strong>.<br />

Hva er deres ambisjoner?<br />

Ambisjonen vår er å øke både offentlig<br />

og privat sektors evne til å håndtere<br />

beredskap- og krisehåndtering. I første<br />

<strong>om</strong>gang nasjonalt, men vi mener vi har<br />

gode forutsetninger for å nå et internasjonalt<br />

marked.<br />

Hva gjør deg inspirert?<br />

Vi ønsker jo rett og slett å gjøre verden<br />

til et litt tryggere sted å være og det<br />

oppleves s<strong>om</strong> veldig inspirerende. Det<br />

å skape noe eget og noe helt nytt, s<strong>om</strong><br />

vi mener vil ha høy verdi for samfunnet<br />

vårt oppleves s<strong>om</strong> givende og inspirerende.<br />

Per Kristian Mengshoel<br />

Norsk Tipping<br />

Hva jobber dere med?<br />

I Norsk Tipping jobber vi s<strong>om</strong> mange<br />

sikkert vet med drift og utvikling av<br />

pengespill, og innenfor det <strong>om</strong>rådet<br />

s<strong>om</strong> jeg har ansvar for, Innovasjon og<br />

Utvikling, jobber vi med videreutvikling<br />

av produkter og tjenester samt utvikling<br />

av nye verdiforslag.<br />

Hva er deres ambisjoner?<br />

Norsk Tipping sin visjon er å «Gi drømmen<br />

en sjanse», og samfunnsoppdraget<br />

vårt er tredelt med på ansvarlighet, attraktivitet<br />

og overskudd til gode formål<br />

s<strong>om</strong> de tre førende prinsippene. Det<br />

primære målet med norsk spillpolitikk er<br />

å forebygge problemspill.<br />

Hva gjør deg inspirert?<br />

Det er spennende å se nye muligheter i<br />

samarbeid med andre både i og utenfor<br />

vår bransje, samtidig s<strong>om</strong> det er inspirerende<br />

når kunder tar i bruk og liker det<br />

vi tilbyr.<br />

Hva jobber dere med?<br />

Vi jobber med fremtidens digitale<br />

ledertreningsplattform med bruk av<br />

VR og Motion Capture. Selskapet<br />

heter COWPlace eller Collaborative<br />

Workplace AS, og det er et samarbeidsprosjekt<br />

med Høgskolen Innlandet<br />

samt Sarepta Studios COWPlace s<strong>om</strong><br />

treningssimulator og storyboard.<br />

Handlingen COWPlace foregår på en<br />

gård hvor dyrene har klart å organisere<br />

seg og blitt en velfungerende stor bedrift.<br />

Gården har hatt enorm vekst, men<br />

de siste 2 årene har veksten flatet ut.<br />

Leah egårdens CEO er bekymret. Hun<br />

er i det siste blitt svært opptatt av, og<br />

ser, verdien av samarbeid og effekten<br />

av å samarbeide på tvers av avdelinger:<br />

Collaboration.. dvs. Collaborative Work-<br />

Place; COW.<br />

Hva er deres ambisjoner?<br />

Vår ambisjon er at dette skal bli en<br />

effektiv treningsplattform for ledere.<br />

Vi håper at dette kan effektivisere<br />

utviklingsforløp, d.v.s minimere tid borte<br />

fra jobb. Billig og lett tilgjengelig å<br />

bruke samt mye moro. Høy læringseffekt.<br />

Bak hvert valg ligger tung teori og<br />

forskning s<strong>om</strong> ledere vil få en umiddelbar<br />

feedback på. COWPLace skal<br />

oversettes til flere språk slik at den blir<br />

tilgjengelig for alle.<br />

Hva gjør deg inspirert?<br />

Jeg inspireres av å jobbe med dyktige<br />

mennesker. S<strong>om</strong> brenner for det de<br />

gjør. Å gå inn i det ukjente og utsette<br />

meg for saker der det ikke er et gitt<br />

svar gir enorm energi. Der vi sammen<br />

bygger løsninger, reflekterer, tester og<br />

utfordrer hverandre.<br />

Statsminister Erna Solberg sammen med daglig leder Catharina Bøhler, s<strong>om</strong> er blitt hedret s<strong>om</strong><br />

rollemodell<br />

De siste månedene har det haglet inn<br />

med utmerkelser og priser til bedriften<br />

og daglig leder Catharina Bøhler<br />

– den ene gjevere enn den andre. Sist<br />

i rekken var innlemmelse i «W<strong>om</strong>en in<br />

Games Hall of Fame», s<strong>om</strong> første kvinne<br />

i Norge:<br />

– Det å få en utmerkelse s<strong>om</strong> `W<strong>om</strong>en<br />

in Games Hall of Fame Award`er<br />

veldig rørende, forteller Bøhler <strong>om</strong><br />

hederen.<br />

Bøhler og Sarepta Studio er kanskje<br />

mest kjent for spillet My Child Lebensborn,<br />

s<strong>om</strong> ble utviklet sammen med<br />

Elin Festøy i Teknopilot. Spillet vant<br />

BAFTA-prisen i kategorien «Games<br />

Beyond Entertainment», og er den<br />

gjeveste utmerkelsen et spill kan få i<br />

verden i dag. Nå er spillet på full fart<br />

inn i den norske skolen, gjenn<strong>om</strong> et<br />

pilotprosjekt s<strong>om</strong> er en del av Den<br />

kulturelle skolesekken (DKS).<br />

I kjølvannet av BAFTA-prisen har<br />

det dukket opp mange forespørsler,<br />

blant annet fra anerkjente TEDx Talks. I<br />

s<strong>om</strong>mer holdt Catharina et innlegg på<br />

TEDx Mannheim, der hun snakket <strong>om</strong> å<br />

utvikle empati gjenn<strong>om</strong> spill.<br />

Bøhler er også styreleder for klyngen<br />

Hamar Game Collective, landets eneste<br />

rene klynge for spillutviklingsbedrifter.<br />

Gjenn<strong>om</strong> sitt arbeid setter hun spillmiljøet<br />

i Hamarregionen, Innlandet og<br />

Norge på kartet, både nasjonalt og<br />

internasjonalt. Hun viser at spill kan<br />

brukes for å løfte frem krevende temaer<br />

og påvirke holdninger.<br />

– Målet vårt er å lage emosjonelt<br />

gripende og atmosfæriske spill s<strong>om</strong> blir<br />

ved deg lenge etter at du har lagt fra<br />

deg spillkonsollen, sier Catharina.<br />

Mens My Child Lebensborn selger<br />

titusenvis av eksemplarer i Kina, jobber<br />

selskapet med sitt neste spill «Thalassa».<br />

Det blir en undersjøisk fortelling <strong>om</strong> et<br />

mystisk skipsforlis, og menneskets psyke.<br />

Så gjenstår det å se <strong>om</strong> premieskapet<br />

må utvides ytterligere etter dette.<br />

Få også med deg podkasten PARKpod,<br />

s<strong>om</strong> har en episode <strong>om</strong> bruk av<br />

spill og spillifisering i næringslivet, hvor<br />

du møter blant andre Sarepta Studio:<br />

http://bit.ly/PARKpodSpill.<br />

32 33


Vi er PARK-partner – fordi vi ønsker å være tett på Innlandets innovasjons- og <strong>teknologi</strong>miljø.<br />

TID FOR Å TA EN ”KREATON”<br />

OG ØVE KREATIVITETEN?<br />

Er du en av de s<strong>om</strong> har sittet i møte og følt behov for noen kreative<br />

øvelser? Rett og slett hatt behov for å trene kreativitetsmuskelen til<br />

deg selv eller noen i ditt team? Gjenn<strong>om</strong> et nytt samarbeid på tvers<br />

av landegrensene og flere spillselskaper er det utviklet et nytt spill,<br />

Kreaton, s<strong>om</strong> lanseres nå i høst.<br />

Foto: Frederik Garshol Tekst: Hamarregionen utvikling og reiseliv<br />

Interregprosjektet The hub of Entrepreneurship<br />

har gjenn<strong>om</strong> samarbeid<br />

med Falun/Borlänge-regionen og<br />

Hamarregionen utviklet og testet ut<br />

ulike verktøy for å øke kreativitet inn i<br />

forretningsutvikling, etablerere og inn<br />

mot gründere. Et svært nyttig samarbeid<br />

med mye læring fra universitet og<br />

næringsliv i kreative Manchester, sier<br />

forretningsutvikler Berte Sollerud Helgestad.<br />

S<strong>om</strong> del av videreføringen ble<br />

det ønske <strong>om</strong> at Norges ledende spillklynge,<br />

Hamar Game Collective i PARK,<br />

skulle utvikle et spil s<strong>om</strong> kunne brukes<br />

ved idemyldring, for å bli kjent og for<br />

å øke kreativiteten. <strong>Sammen</strong> hadde vi<br />

tro på mulighet for å lage en app s<strong>om</strong><br />

utvidet verktøykassa ytterligere. Ut fra<br />

den felles utviklede verktøykassa ville<br />

vi sammen utvikle et spill s<strong>om</strong> «booster<br />

kreativitet». Det ble Encircle Games,<br />

DeltaQuack AS og Reflux Interactive<br />

s<strong>om</strong> har gjort selve spillutviklingen i<br />

tett samarbeid med Hamarregionen.<br />

Spillets navn ble «Kreaton» - med inspirasjon<br />

fra tema kreativitet og det å ta et<br />

lite maraton, sier daglig leder i Encircle<br />

Games Siw A. Hødnebø Espeland. For<br />

her kan du trene enten med deg selv<br />

eller flere kollegaer i samme r<strong>om</strong> eller<br />

i en annen verdensdel. Spillet lanseres<br />

både på engelsk, norsk og svensk.<br />

En annen funksjon s<strong>om</strong> ligger i spillet<br />

er at de tradisjonelle innspillene s<strong>om</strong><br />

ofte samles via gule lapper nå kan gjøres<br />

digitalt. Her samles ideer via appen,<br />

det lages en sky s<strong>om</strong> direkte kan vises<br />

på en storskjerm og s<strong>om</strong> kan ivaretas til<br />

senere. Den første appen er gratis og<br />

hostes via Hamarregionen utvikling og<br />

reiseliv. Vi har stor tro på at kreativitet<br />

blir en avgjørende egenskap s<strong>om</strong> det<br />

blir økt behov for i bred forstand. Vi<br />

opplever økende endringstakt. Å tenke<br />

utenfor boksen, skaffe god innsikt og<br />

lykkes med samarbeid på tvers gir styrket<br />

konkurransekraft, sier Eli Bryhni. Bli<br />

med oss og test, kanskje dette kan bli<br />

neste Kahoot s<strong>om</strong> også lykkes internasjonalt.<br />

Advokatfirmaet Mageli ANS<br />

Vi har kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre 22 advokater har bakgrunn fra<br />

blant annet d<strong>om</strong>stolene, offentlig forvaltning, departementene, finansnæringen og<br />

annen forretningsadvokatvirks<strong>om</strong>het. Vi har store og små oppdrag over hele landet.<br />

Rådgivningen vår retter seg først og fremst mot energibransjen, eiend<strong>om</strong> og entreprise,<br />

industri, handel og finans samt offentlig sektor. Vi er et lite advokatfirma s<strong>om</strong><br />

fokuserer på høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.<br />

Kontakt oss:<br />

HAMAR<br />

Østregate 23<br />

LILLESTRØM<br />

Torvet 3<br />

OSLO<br />

Fr. Nansensplass 2<br />

Tlf: 47 88 20 00<br />

post@mageli.no<br />

www.mageli.no<br />

34


Ditt springbrett<br />

til tech-regionen<br />

PARK gründer- og næringshus samler bedrifter med<br />

<strong>teknologi</strong> s<strong>om</strong> base.<br />

Trenger du og din bedrift et springbrett ut i resten av verden?<br />

Bli en del av et innovativt miljø s<strong>om</strong> utvikler fremtidens <strong>smart</strong>e og<br />

bærekraftige løsninger!<br />

• Topp fasiliteter med digitalsløyd, showro<strong>om</strong> og motion capture-studio<br />

• K<strong>om</strong>petansedeling og samarbeid på tvers<br />

Få inspirasjon på www.parkhamar.no<br />

Bedriftene<br />

Noen av bedriftene i PARK<br />

Escio, Inmeta, Making View, Clutch, Tweed Design, Sarepta Studio, Paratum Consulting,<br />

Enlight, Caddiesoft, Hamar Game Collective, VRINN<br />

Partnere<br />

Våre partnere<br />

Hamar k<strong>om</strong>mune, Stange k<strong>om</strong>mune, Løten k<strong>om</strong>mune, Norsk Tipping, Utstillingsplassen<br />

Eiend<strong>om</strong>, Sparebankstiftelsen Hedmark, Innit, Boligpartner, Sparebank 1 Østlandet, EON<br />

Reality, Advokatfirmaet Mageli, Hamarregionen næringsforum, Anti, Making View, Evry,<br />

HeadIT, Escio, BDO, DNB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!