28.10.2019 Views

Sammen om smart teknologi

Teknologi har gått fra å være noe som noen få var opptatt av, til noe som berører oss alle. Vi er glade for den store satsingen på teknologi i regionen, og inviterer deg inn til å bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli inspirert! Velkommen til Hamarregionen!

Teknologi har gått fra å være noe som noen få var opptatt av, til noe som berører oss alle. Vi er glade for den store satsingen på teknologi i regionen, og inviterer deg inn til å bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli inspirert! Velkommen til Hamarregionen!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NÆRINGSLIVSMAGASIN • UTGAVE 2/2019

SAMMEN OM

SMART TEKNOLOGI

Eidsiva + Hafslund:

Hamar blir hovedsete

for ny kraftgigant

VR-TEKNOLOGI • NYTT STORFYLKE • I BRESJEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS • EN REKKE UTMERKELSER 1


Hurra! Nå kan du se alle

bankkontoene dine hos oss!

15:46

Daglig bruk

Brukskontoer

Oversikt

Brukskonto SpareBank 1

2610 12 12379

Konto fra annen bank

Kredittkort

Oversikt

Søk om Mastercard

Overføre

Legg til konto eller kort

Betale

6 400,00 kr

1 500,00 kr

1 800,00 kr

950,00 kr

1000,00 kr

790,00 kr

670,00 kr

Forfall

6 400,00 kr

6 710,00 kr

Sammen lager vi

Norges beste mobilbank

Mer

LEDER


Hurra! Nå kan du se alle

bankkontoene dine hos oss!

TEKNOLOGI ER IKKE SVARET, MEN

EN DEL AV LØSNINGEN - HVIS VI VET

SPØRSMÅLET.

Teknologi har gått fra å være noe som noen få var opptatt av, til noe

som berører oss alle.

Vi kan like det eller ikke, men teknologi påvirker vår hverdag i stor

grad. Evnen til å ta i bruk teknologi er ofte avgjørende for bunnlinja.

Vår evne til å tilegne oss ny kompetanse er en muskel som vi ser

behov for å trene oftere enn før. Hvordan motiverer vi det brede lag

til å se gevinst av alt vi må lære? I dag er ofte ikke svaret å ta et kurs,

men å implementere læring og deling i det daglige virke. Det skjer

best i trygge omgivelser, der vi har tillit, opplever mestring og har

gode sparringspartnere. Vi ser at gode sparringspartnere ofte er på

tvers av organisasjoner og fagområder. Derfor brenner Hamarregionen

ikke bare for smart teknologi, men for hvordan vi får til et smart

samarbeid. Smart samarbeid som sammen løser utfordringer på en

bedre måte. Å ta i bruk VR/AR og spillifisering er av de kraftigste

verktøyene vi har for å «booste» læring. Dette gjelder både i skolen,

i offentlig sektor og i privat næringsliv. Å lære ved bruk av VR føles

så virkelig som om du har vært i situasjonen selv.

En nylig undersøkelse i regi av Høgskolen i Innlandet viste at 50%

får stor motivasjon ved å tilegne seg læring med VR og AR. For

å tette kompetansegap som mange står ovenfor, og for å unngå

«dropouts» i skolen, får vi bevis på at teknologi kan gjøre en forskjell.

Selvsagt i god kombinasjon med andre verktøy og flinke folk.

Teknologi er aldri svaret alene, men ofte en del av løsningen.

I dag må vi samarbeide på tvers for å løse de samfunnsutfordringene

vi står ovenfor, spesielt på klima, digitalisering og teknologiske

skifter. Vi må jobbe mer globalt og bidra til at Norge og Europa i

større grad skaper de løsningene som etterspørres i fremtiden. Det

er et tankekors at ingen av de mest verdifulle selskapene i verden

har sitt opphav i Europa. Store verdier innen for eksempel handel

og markedsføring går til internasjonale selskaper som ikke har samfunnsansvar

som bærende rolle. Vi trenger derfor samarbeid som

evner å løse utfordringer, samt bedrifter som kan lykkes globalt.

At PARK gründer- og næringshus kan bidra til nye samarbeid og

at utfordringer løses, oppleves som givende. Vi er glade for den

store satsingen på teknologi i regionen, og inviterer deg inn til å

bidra, være med i klynger, samarbeid og møteplasser - eller bare bli

inspirert!

14

VR-TEKNOLOGI

Innlandet har blitt Norges

sentrum for innovasjon

innen VR- og AR-teknologi,

INNHOLD

6

EIDSIVA + HAFSLUND

Etablerer kraftgigant

i Hamar

17

NYTT STORFYLKE

Sammenslåing av Hedmark

og Oppland

ETABLERER KRAFTGIGANT I HAMAR

HAMAR ER EN HELT UNIK BY

BRUKER MINST ANTIBIOTIKA I VERDEN

LANSERER VIRTUELT TURISTKONTOR

KRAFTSENTER FOR VR-TEKNOLOGI

KLART FOR NYTT STORFYLKE

I BRESJEN FOR KUNSTIG INTELLIGENS

DIGITALE LØSNINGER BEDRER PASIENT-

TILBUDET

REISELIVET I NYTT DRIV

LITT FRA HAMARREGIONEN

EN REKKE UTMERKELSER TIL SAREPTA

TID FOR Å TA EN ”KREATON”

OG ØVE KREATIVITETEN?

SIDE 6

SIDE 8

SIDE 10

SIDE 12

SIDE 14

SIDE 17

SIDE 24

SIDE 26

SIDE 30

SIDE 32

SIDE 33

SIDE 34

sb1ostlandet.no/kundeutbytte

Velkommen til Hamarregionen!

Eli A. Bryni

Direktør i Hamarregionen utvikling og reiseliv

FORSIDE: Eidsiva + Hafslund: Etablerer kraftgigant i Hamar

UTGIVER: Hamarregionen utvikling og reiseliv PROSJEKTLEDER: Ove Andheim

REDAKSJONELT: Tanja Hauge Reine DESIGN: Polinor Fagpresse AS

FORSIDEFOTO: Frederik Garshol TRYKKANSVARLIG: Polinor AS

ANNONSER: Ove Andheim • tlf. 905 90 706 • ove@polinor.no

2 3


ANNONSE

ANNONSE

Se kontoer fra flere

banker i mobil-

banken din

Nå kan du bruke mobilbanken din til å hente inn

og betale fra kontoer du har i flere banker. Slik får

du full oversikt på ett sted!

Tidligere i år åpnet vi opp for at du som er kunde hos oss kan

se kontoinformasjonen din fra enkelte andre banker i mobilbanken

vår. Med EU-direktivet PSD2 når vi en ny milepæl.

Alle kontoer på ett sted

– Nå kan du velge mobilbanken vår, og deretter legge til

kontoer fra andre banker du er kunde i. Det er også nytt at du

kan betale med kontoer fra flere banker. Dermed får du full

oversikt på ett sted, sier Christian Fjestad, leder for innovasjon

i SpareBank 1 Østlandet.

Foreløpig er ikke alle banker klare til å dele kontoinformasjon,

men flere vil komme til i løpet av 2019. Etter hvert vil

også andre godkjente selskaper kunne tilby slike betalingstjenester.

Bedre tjenester for brukerne

På sikt vil det bety at du ikke lenger trenger å forholde deg til

en rekke nett-, mobilbanker eller andre betalingsløsninger. I

stedet kan du samle alt i appen vår.

– At kundene heretter kan bruke mobilbanken sin på tvers

av bankene, er veldig spennende. Vi ønsker åpningen velkommen.

Den vil føre til økt konkurranse og bedre betalingstjenester

for brukerne, mener Fjestad.

– Fortell oss hva du synes

30. september i 1996 lanserte SpareBank 1 Østlandet den

aller første nettbanken i Europa. Ti år etter bestemte banken

seg for å lage mobilbank i en versjon Norge ennå ikke hadde

sett maken til.

– Tips, råd og innspill fra brukerne har vært helt avgjørende

for at vi i dag er like stolte av mobilbanken vår som da den

ble lansert. 13 år etter er fortsatt ambisjonen lage Norges

beste mobilbank sammen med brukerne.

Sammen lager vi Norges beste mobilbank!

Tidligere i år gikk SpareBank 1 ut og spurte hele Norge om

hjelp til å lage Norges beste mobilbank.

– Gå inn på nettsidene våre og fortell oss hva du mener.

Vi ønsker oss både generelle innspill og spesifikke tilbakemeldinger

på de nye funksjonene, sier Christian Fjestad.

Du må ha samtykke

For at banken eller en annen godkjent betalingsformidler

skal kunne dele kontoinformasjonen din, må du først ha gitt

samtykke. Det er viktig å sette seg grundig inn i hvem du gir

fullmakt til, og hva du gir betalingsformidleren eller banken

fullmakt til å gjøre på dine vegne.

At kundene kan bruke mobilbanken sin på tvers av bankene er veldig spennende. Det vil føre til økt konkurranse og bedre betalingstjenester for brukerne, sier

Christian Fjestad, leder for innovasjon i SpareBank 1 Østlandet. I bakgrunnen jobber Tor Ingelstad (til venstre) og Inge Hagemann

Slik gjør du

Om du vil teste mobilbanken vår, må du enten ha tilgang til

en konto hos oss, eller bli invitert av andre til å dele deres

konto. For å legge til konto fra en annen bank, følger du

disse tre stegene:

1. Logg inn i mobilbanken.

2. Velg ”Legg til konto

fra annen bank”.

3. Deretter velger du

bank, og hvilken

konto du vil se.

Flere mobilbank-tips

Mobilbanken bidrar til å gjøre hverdagsøkonomien din enklere.

Sjekk også disse funksjonene

• Del konto med hvem du vil, enten de er kunde eller ikke

• Ta bilde av papirfakturaen og send rett i mobilbanken

(Betalingsinformasjon fylles ut automatisk slik at du slipper

å legge inn KID)

• Last opp faktura fra epost og send rett i mobilbanken

(Betalingsinformasjon fylles ut automatisk slik at du slipper

å legge inn KID)

• Få pushvarsel hver gang du får en ny eFaktura

• Godkjenn betalinger med fingeravtrykk eller ansiktet

(Kommer snart!)

EU-DIREKTIV

14. september trådte EU-direktivet PSD2 i kraft i Norge.

Det er årsaken til at du nå kan samle alle kontoer

på ett sted. Hensikten med direktivet er blant annet

å legge til rette for økt konkurranse og utvikling av

nye og bedre betalingsløsninger.

HVA MED PERSONVERNET?

Alle selskaper som får tilgang til betalingskontoer

skal sørge for at din personlige sikkerhetsinformasjon

ikke er tilgjengelig for andre. Selskaper som

tilbyr denne typen tjenester er i likhet med bankene

underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og

Forbrukertilsynet.

Fra i høst kan du legge til

kontoer fra andre banker

i mobilbanken din.


Foto: Marius Mellum.

Konsernsjef i Eidsiva Energi AS Øystein Andresen og konsernsjef i Hafslund E-CO Finn Bjørn Ruyter

Eidsiva + Hafslund:

ETABLERER KRAFTGIGANT

I HAMAR

Når Eidsiva og Hafslund E-CO slår seg sammen danner selskapene

en kraftgigant, og hovedkontoret for både konsern og Norges

største nettselskap skal ligge på Hamar.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine


Vi er opptatt av at

alle de ansatte får

eierskap til felleskapet

og selskapsverdiene

våre.

Øystein Andresen

– Jeg gleder meg. Det er veldig artig,

og fremfor alt tror jeg det er veldig riktig,

sier Øistein Andresen, konsernsjef i

Eidsiva Energi AS.

19. juni i år godkjente Oslo bystyre

avtalen om sammenslåing av Eidsiva-konsernet

og Hafslund E-CO. Avtalen

innebærer at Eidsiva Vannkraft blir

en del av Hafslund E-CO-konsernet,

mens Hafslund Nett overdras til Eidsiva

Energi.

– 30. september gjennomføres transaksjonen.

Da skifter aksjer hender og

vi overtas hundre prosent av Hafslund

Nett, og fra 1. januar 2020 skal vi ha på

plass en ny organisasjon og samle alle

ansatte i ett selskap, forteller Andresen.

TO BEDRIFTSKULTURER

For tiden er Øistein Andresen travelt

opptatt med å reise rundt til ansatte

på Eidsivas mange oppmøtesteder i

Innlandet, og informere om hvordan

sammenslåingen vil påvirke deres

arbeidshverdag.

– Det er spennende å reise rundt,

og nyttig å få reaksjoner fra de ansatte

uten at de blir filtrert gjennom ledere,

sier Andresen, som ikke er redd for å

slå sammen to ulike bedriftskulturer.

– Begge selskap har verdier som er

sammenfallende allerede. Vi er opptatt

av at alle de ansatte får eierskap til felleskapet

og selskapsverdiene våre. Da

må vi møtes, snakke sammen og skape

tillit på tvers av avdelinger, og våre to

opprinnelige arbeidsgivere. For oss blir

det viktig å involvere de ansatte og gi

god informasjon så folk forstår hvorfor

vi gjør som vi gjør, sier konsernsjefen.

Ifølge Andresen er stemningen god

og forventningsfull internt, og interessen

og nysgjerrigheten øker i takt med

at sammenslåingen nærmer seg.

– Mange spør hva som skjer med

akkurat dem, og vi har en god dialog

med både de ansatte og arbeidstakerorganisasjonene.

NYTT NAVN

Det nye selskapet får en netto vekst på

omlag to hundre personer når ansatte

fra Eidsiva Energi og Hafslund Nett

samles, men hva navnet på selskapet

blir er foreløpig ikke klart.

– Vi hadde jo helst ønsket å kalle det

noe med Eidsiva, men fra 2021 er det

ikke lov for nettselskap å ha samme

navn som andre selskap i samme konsern,

så da må vi finne et nytt navn for

nettselskapet vårt. Prosessen er i gang

og jeg regner med at organisasjonsnavnet

lanseres rundt årsskiftet, sier

Andresen.

HOVEDKONTOR I HAMAR

Hovedkontoret til det nye nettselskapet

vil ligge i Hamar, men organisasjonen vil

fortsatt ha en desentralisert struktur, så

konsernsjefen regner ikke med å måtte

flytte mange ansatte.

– Ledelsen i nettselskapet, samt

Eidsiva-konsernet, blir sittende i Hamar,

og med dette sikrer vi arbeidsplasser i

Innlandet, sier Andresen. Han ser frem

til å slå sammen selskapene og få et

større og sterkere fagmiljø.

– Målet er å utnytte kompetansen i

den nye organisasjonen til å finne de

beste løsningene. Dette er kanskje den

største drivkraften for det vi gjør nå.

Kompetansen fra et stort fagmiljø vil

gjøre oss godt rustet til fremtiden, til å

utvikle nye forretningsideer og takle regulatoriske

og teknologiske endringer.

Vi må følge med i timen, og helst ligge

litt foran, sier Øistein Andresen, og

understreker at kjernevirksomheten i

selskapet kommer først, også under og

etter sammenslåingen.

– Det vi blir målt på er om det er lys

i lampa og varme i regulatoren. Det er

tross alt samfunnskritisk infrastruktur vi

driver med. Kunden skal ikke merke noe

negativt fra denne prosessen, bortsett

fra at de over tid forhåpentligvis får

lavere nettleie.

ENGLISH SUMMARY

EIDSIVA/HAFSLUND

With Eidsiva and Hafslund E-CO

due to join forces to form a

power giant, the headquarters of

both the concern and Norway’s

largest power utility company

will be located at Hamar. One

of the driving forces behind the

merger is the pooling of vast

specialist expertise to ensure

that the company is well equipped

to develop new business

ideas and handle regulatory and

technological changes.

6 7


– HAMAR ER EN

HELT UNIK BY

Britiske Sophie Mobbs overrasket både seg selv og

andre da hun flyttet fra London til Hamar for å undervise

i spillanimasjon. Nå drømmer hun om norsk

statsborgerskap.

Sophie Mobbs

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine


Jeg hadde absolutt

ikke sett for meg at jeg

skulle havne i Norge

sier britiske Sophie Mobbs. Hun har

jobbet som kunstner og spillanimatør

for blant annet Sony, Rebellion and

Silicon Dreams, og undervist i 3D- og

spillanimasjon på flere britiske universiteter,

men Brexit gjorde at hun begynte

å se seg om etter en jobb utenfor

Storbritannia.

– Jeg begynte å lære meg tysk, for

jeg trodde jeg skulle flytte til Tyskland

og begynne å jobbe der. Norge var

aldri på radaren min, forteller Sophie.

I dag foreleser hun i spillanimasjon på

Høgskolen i Innlandet, og har nettopp

kjøpt seg hus på Hamar. På kontorveggen

hennes på Høgskolen i Innlandet

henger to gullplater og en i platina, for

tre Formel 1-spill hun jobbet med mens

hun bodde i Storbritannia.

LÆRER SEG NORSK

– Grunnen til at jeg endte opp her var

en konferanse jeg var på i Nederland

for cirka to år siden, som handlet om

hvordan vi kan bruke dataspill i behandlingen

av ulike pasientgrupper. Der

møtte jeg en fra NTNU som anbefalte

meg å dra på Nordisk VR Forum på

Hamar, og da jeg kom hjem fra konferansen

var jeg veldig imponert og så

plutselig for meg hvordan jeg kunne

jobbe og etablere meg der, forteller

Sophie.

Hun begynte umiddelbart å lære seg

norsk, og i juli 2018 flyttet hun til Hamar

og fikk en undervisnings- og forskningsstilling

på Høgskolen i Innlandet.

– Her har vi PARK, med små spillkollektiv,

universitetet og sykehuset. Det

er mye kompetanse og talent samlet

på ett sted, sammen med veldig mange

hyggelige mennesker, som gjør Hamar

helt unik.

VIL SETTE HAMAR PÅ KARTET

Sophie Mobbs har lagt merke til at

Norge er lite synlig på teknologikonferanser

i Europa, og hun tror janteloven

har noe av skylden. Derfor har hun som

mål å bidra til å promotere Innlandet

internasjonalt, og få frem det unike

samarbeidet mellom spillmiljøet, Høgskolen

og sykehuset i regionen.

– Jeg har jo ikke vokst opp med Janteloven,

slik som mange nordmenn har,

så jeg kan skryte uhemmet på vegne av

Norge på disse konferansene, for vi må

jo få frem alt det spennende som skjer

her. På døren inn til kontoret hennes på

Høgskolen henger en oversikt over alle

timene med norskkurs Sophie har tatt

så langt, sammen med et diplom fra et

skikurs hun gjennomførte da hun var

femten. Med glimt i øyet samler hun på

bevis for at hun er verdig et statsborgerskap

når den tid kommer. Planen er

å fylle døren med dokumentasjon etter

hvert som hun føler seg mer og mer

norsk.

– Jeg har kjøpt meg hus og plantet

eple- og plommetrær, så jeg skal ingen

steder på en stund. Folk advarte meg

da jeg reiste fra England, og sa jeg

kom til å bli deppa på grunn av været,

men jeg får jo mer sol her enn jeg fikk i

London. Jeg har venner i Bergen, som

er en vakker by, men også veldig grå

og våt. Her i Hamar er det jo sol hele

tiden. Det er kaldt, men det er sol og

lyst, og helt perfekt.

ENGLISH SUMMARY

SOPHIE MOBBS

British Sophie Mobbs surprised

herself and others when she

moved from London to Hamar

to teach game animation. Now

she is working to put Hamar on

the map, and wishes to further

develop the unique collaboration

between the region’s gaming

community, Inland Norway University

of Applied Sciences, and

the hospital.

8

9


Foto: NCE Heidner Biocluster

BRUKER MINST

ANTIBIOTIKA I

VERDEN

Antibiotikaresistens er en av de største

folkehelseutfordringene verden

står overfor, og medlemmene i NCE

Heidner Biocluster jobber målrettet

for å begrense antibiotikabruken i

norsk landbruk.

Tekst: Tanja Hauge Reine

– Norge bruker minst antibiotika i

matproduksjonen i Europa, sier Kristiane

Haug Berg. Hun er klyngeleder

for NCE Heidner Biocluster, som er

Norges ledende næringsklynge innen

grønn bioøkonomi og bærekraftig

matproduksjon, og et viktig miljø innen

utviklingen av løsninger på problemer

knyttet til antibiotikaresistens.

TRYGGEST I EUROPA

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig

for effektivt å kunne behandle

livstruende infeksjonssykdommer, men

overforbruk har ført til at flere og flere

bakterier nå er resistente mot antibiotika.

Antibiotikaresistente bakterier kan

utvikle seg over alt der det finnes bakterier,

og kan leve videre og formere

seg selv om de utsettes for antibiotika.

– Resistensutviklingen kan i praksis

føre til lengre sykdomsvarighet,

manglende behandlingsmuligheter og

økt dødelighet. Antibiotika gis til både

mennesker, husdyr og oppdrettsfisk,

så dyre- og folkehelse henger tett

sammen, sier Haug Berg.

I flere land gis antibiotika til friske dyr

for å forebygge sykdom, og i enkelte

land gis også antibiotika som vekstfremmere

for at dyrene skal vokse fortere,

noe som fører til svært høy bruk av antibiotika

i landbruket på verdensbasis.

Dette er metoder som ikke er lovlige i

Norge.


Norge bruker minst

antibiotika i matproduksjonen

i Europa

DETTE ER NCE HEIDNER BIOCLUSTER

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn

bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Hovedmålet er økt verdiskaping

og internasjonal konkurransekraft for medlemsvirksomhetene. Hovedfokusområder

er innovasjon, bærekraft, nye muliggjørende teknologier og internasjonalisering.

Medlemsbedriftene jobber med forskning og innovasjon innen blant annet

avl og planteforedling, bioteknologi, fôrutvikling og utnyttelse av restressurser.

Klyngens 54 medlemmer står for en samlet omsetning på 66 milliarder

kroner og har cirka 15 000 ansatte. NCE Heidner Biocluster finansieres

gjennom det nasjonale klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».

Klyngen er anerkjent som et Norwegian Centre of Expertise (fra 1.1.2019).

FRISKE DYR

– Et svært viktig forebyggende tiltak

mot antibiotikaresistens er å holde

husdyrproduksjonen fri for sykdommer.

Eksempelvis gjennom avl for friske dyr,

sier Haug Berg, og viser til at vi i Norge

har avlet frem friske dyr som sjelden blir

syke. Dette betyr at norske dyr trenger

mindre medisin.

– Vi er best i Europa på å gi dyrene

lite antibiotika, og dette bidrar til at

norsk mat er trygg. I Norge har vi verdens

strengeste regler for medisinering.

Vi har også nulltoleranse for antibiotikarester

i melk. Norsk matproduksjon

er med andre ord i førersetet, og det er

mye takket være arbeidet som gjøres av

medlemmene i NCE Heidner Biocluster.

Forskningen som utføres her gjør at vi

trygt kan spise norsk mat, sier Kristiane

Haug Berg, og legger til at vi i Norge

også har en restriktiv bruk av antibiotika

i veterinærmedisin, og gode holdninger

blant de som jobber med dyr.

– Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene,

gode smitterutiner, god hygiene

på slakterier og god kjøkkenhygiene

hjemme på kjøkkenet er alle viktige

punkter for å unngå at problemet med

antibiotikaresistens øker, sier klyngelederen.

ARRANGERER ONE HEALTH

Under konferanseuken Biotown arrangerer

NCE Heidner Biocluster i år One

Health i Hamar 13. november. Målet

med arrangementet er å sette fokus

på at menneske- og dyrehelse er nært

knyttet sammen.

– Selv om Norge regnes som et

foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens,

ser vi en økning i resistensutviklingen

også her. I kampen mot

antibiotikaresistens er det derfor viktig

at vi ser folkehelse og dyrehelse under

ett. Under Biotown One Health setter vi

fokus på viktigheten av å ha et helhetsperspektiv

og å samarbeide på tvers av

sektorer, slik som vi gjør i NCE Heidner

Biocluster.

ENGLISH SUMMARY

ANTIBIOTIC RESISTANCE

Antibiotic resistance is one of

the biggest public health challenges

facing the world today,

and the members of NCE Heidner

Biocluster are committed

to limit the use of antibiotics in

Norwegian agriculture. Despite

Norway being the European

country with the lowest rate of

antibiotic use in food production,

resistance is on the rise

also here. On 13 November, the

cluster will hold the conference

“One Health” with the aim to

highlight the close links between

human and animal health.

10 11


ANNONSE

LANSERER VIRTUELT

TURISTKONTOR

Med 360-graders VR-filmer fra spennende reisemål vil Hamarregionen

lokke flere besøkende til regionen. – Dette er et kjempespennende

prosjekt for regionens reiseliv, sier daglig leder for turistkontoret

Ingunn Hagen.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine

– Vi har et ledende nasjonalt VR-miljø

i regionen vår, og da er det naturlig at

reiselivet kobler seg på. Dette blir turistkontor

2.0, sier Ingunn Hagen, daglig

leder for Hamarregionen turistkontor.

Hamarregionen utvikling og reiseliv

lanserer i høst VR-applikasjonen Turistkontor

i VR, og med seg på laget har

de blant annet Domkirkeodden, Ankerskogen,

Budor og Norsk Skogmuseum.

Sammen med tolv andre reiselivsaktører

har de vist frem og fortalt historier

som del av den digitale løsningen.

– Vi gjør dette for å løfte frem de

mange perlene vi har i denne regionen

12

på en ny og attraktiv måte, forteller

Hagen.

SMAKEBITER FRA REGIONEN

VR-filmene er laget i samarbeid med

VR-selskapet Making View i Hamar, og

kan ses både med og uten VR-briller.

– De er små smakebiter fra regionen

vår, som skal friste folk til å komme på

besøk, og kanskje også gjøre at flere av

oss som bor i Hamarregionen får øynene

opp for alt det som finnes i området

vårt. Vi har egne VR-briller liggende på

turistkontoret, slik at alle kan komme

innom og ta en titt, sier Ingunn Hagen.

ENGLISH SUMMARY

TOURIST INFORMATION

CENTRE IN VR

Hamar region Tourist Office is

launching 360-degree VR films

from several exciting destinations.

The aim is to attract more

visitors to the region, and to

promote the many gems in the

area.

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI

Alt henger sammen. Eidsiva er stolt sponsor av rundt 200 lag og foreninger innen

idrett og kultur i hele Innlandet, og satsing på barn og unge er viktigst.

Les mer om vår satsing på idrett og kultur på eidsiva.no/sponsing

Følg oss på Facebook: facebook.com/Eidsiva


Foto: Innit

KRAFTSENTER FOR

VR-TEKNOLOGI

visualisere byutviklingsprosjekter, og

så diskuterer vi i etterkant, sier Håvard

Røste, og legger til at denne formen

for idéutveksling krever en høy grad av

tillitt blant deltakerne, ettersom de ofte

er konkurrenter i samme marked.

– Det krever at man kjenner hverandre

godt, og det jobber vi mye med

å oppnå. Jo bedre vi kjenner hverandre,

jo bedre samarbeid får vi til.

MATEMATIKKUNDERVISNING I VR

Et av VRINN-klyngens mest kjente

samarbeidsprosjekter er VR Education,

som de to siste årene har blitt testet på

mer enn to tusen elever, i atten ulike

kommuner. Prosjektet tar i bruk VR i

matematikkundervisningen, og er et

vellykket eksempel på hva klyngen kan

få til sammen.

– Flere aktører er involvert, blant

annet teknologiselskapet Innit, VR-bedriften

Making View og Høgskolen

i Innlandet. Det har blitt et nasjonalt

pilotprosjekt som har fått helt fantastiske

tilbakemeldinger, både fra testskolene

og fra forskerne, som viser at det

ENGLISH SUMMARY

å bruke VR i undervisningen kan ha

en kjempeeffekt, særlig for gutter, sier

Røste.

SAMARBEID PÅ TVERS

– Vi har en felles interesse av å skape

et kompetansemiljø innenfor VR- og

AR-teknologi, for vi vet at dette er

teknologi som blir avgjørende fremover,

sier Pål Stueflotten. Han er styreleder i

VRINN, og salgs- og markedssjef i Innit,

en av medlemsbedriftene i VRINN som

har vært med å utvikle VR Education.

– Vi er i startgropa for hvordan vi

sammen kan skape nye løsninger.

Innlandet har blitt kalt Norges kraftsentrum

for VR og spillifisering, og vi

har bare så vidt begynt. Medlemmene

i VRINN samarbeider godt, og jobber

for å lage gode konsepter som også

kan være konkurransedyktige internasjonalt,

sier Stueflotten.

Han opplever at flere nå er åpne

for samarbeid på tvers av bransjer og

mellom konkurrenter, ikke bare når

det gjelder VR og AR, men også rundt

teknologi og digitalisering generelt.

– Det synes jeg er veldig positivt. På

den måten kan vi synliggjøre kompetansen

som finnes i regionen. VR og AR

har jo mest verdi når det kombineres

med annen teknologi, sier Stueflotten.

INTERNASJONAL SATSNING

– Et av våre store felles mål er å få til

internasjonale prosjekter. Vi må raskt

koble oss på resten av Europa og

verden, og legge til rette for å lage skalerbare

løsninger, sier Håvard Røste.

Kampen står om løsninger på plattformnivå,

og her er det foreløpig USA

og Kina som styrer showet.

– Europa henger etter når det gjelder

å lage plattformer for å produsere næringsinnhold

ved bruk av VR og spillteknologi,

og det skal vi være med på å

fremprovosere. Vi må hjelpe hverandre

for å få frem de mest tilgjengelige og

kommersielt levedyktige løsningene,

og der spiller VRINN-klyngen en viktig

rolle.

Innlandet har blitt Norges sentrum for innovasjon

innen VR- og AR-teknologi, og gjennom næringsklyngen

VRINN håper medlemsbedriftene å utvikle

prosjekter som kan konkurrere på internasjonalt

nivå.

Tekst: Tanja Hauge Reine

– Dette innovasjonssamarbeidet er

unikt her til lands, sier Håvard Røste,

prosjektleder i Hamarregionen utvikling

og reiseliv, og klyngeleder i næringsklyngen

VRINN. Blant klyngemedlemmene

er det representanter fra både

private og offentlige bedrifter, akademia,

gründere og investorer.

– Alle de fem aktørene trengs i et

velfungerende innovasjonssystem, og

det har vi i VRINN. Klyngen fungerer

veldig godt, og vi har tette bånd og

korte kommandolinjer mellom de ulike

aktørene. Det gjør at vi raskt kan rigge

nye innovasjonsprosjekter og jobbe

oss frem mot fremtidens løsninger, sier

Røste.

Klyngens hovedsatsningsområde

er nye læringsløsninger ved bruk av

VR, AR og spillteknologi, og målet er

å være en arena for idéutveksling og

innovasjon, og sammen både fremme

utviklingen av VR-teknologi i Norge og

internasjonalt.

IDÉUTVEKSLING

VRINN-klyngen har kvartalsvise møter,

der medlemmene får holde åtte minutters

innlegg for hverandre med en idé

eller en utfordring, etterfulgt av tjue

minutter med innspill og spørsmål fra

de andre klyngemedlemmene.

– Det er en veldig kjapp og fin måte

å teste ut nye ideer på. Kommunen kan

for eksempel holde et kort innlegg om

at de trenger ideer til hvordan de kan

VRINN

Inland Norway has become a centre for innovation

in the fields of VR and AR technology, and through

the business cluster VRINN the member companies

hope to develop projects that can compete on an

international level. Among the cluster members are

representatives from private and public companies,

academia, start-ups and investment entities, and the

aim is to create an arena through which to exchange

ideas and drive innovation. One of the VRINN

cluster’s most renowned collaboration projects is

VR Education where VR is utilised in the teaching

of mathematics – a successful example of what can

be achieved when working together.

Foto: Frederik Garshol

Foto: Frederik Garshol

14 15


ANNONSE

Professor Harald Ulrik Sverdrup og instituttleder

Marit Berg Strandvik ved Høgskolen Innlandet (INN)

har stor tro på at ny tenkning og teknologi utviklet av

den nye generasjonen som nå vokser opp, kan løse

morgendagens utfordringer.

KLART FOR NYTT

STORFYLKE

– Vi har samarbeidet godt, og funnet konstruktive

løsninger på krevende utfordringer. Det er nok noe

av årsaken til at vi har lykkes godt så langt her i

Innlandet, sier prosjektleder for Innlandet

fylkeskommune Tron Bamrud.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine

Spillkompetanse

kan gjøre den virkelige

verden bedre

− Den gamle kunnskapen som har skapt dagens problemer,

må løses med ny tekning og teknologi utviklet av den nye

generasjonen som vokser opp, sier professor Harald Ulrik Sverdrup

ved Høgskolen Innlandet (INN).

Den nye professoren er ansatt som

ledd i en ekstra satsing for å bygge opp

spillstudiet ved INN, og rette dette inn

mot industri, næringsliv og offentlig

forvaltning.

− Når en industribedrift skal lansere

nye ideer kan man med stor fordel

benytte spillteknologi for å lykkes,

forteller Sverdrup. Han har vært

professor i over 30 år, og har særlig

jobbet med industrielt ingeniørskap.

Han har blant annet vært professor ved

Islands universitet i Reykjavik, og her i

Norge ble han utnevnt til «Entrepreneur

of the year» i 2012. Han er også

tilknyttet K.A. Rasmussen AS i Hamar.

Nå er han ansatt på INN for å styrke

forskning og utdanning i samarbeid med

instituttleder Marit Berg Strandvik.

Fra første idé til ferdig faktura

Duoen Sverdrup og Strandvik har satt

seg fore at man ved å jobbe på tvers av

faggrensene vil oppnå mye mer enn når

man isolerer et fag fra et annet.

− Hvordan går vi fra en oppfinnelse

til ferdig produkt, spør professor

Sverdrup og svarer i samme vending.

Da må vi jobbe på tvers av faggrensene

og tenke ut av boksen. Utdannelsen vi

gir går fra utøvende kunst til «hard-core

engineering». Vi jobber på tvers av

tradisjonelle tenkemåter. Det er ekstremt

slagkraftig for å løse kompliserte

problemer, forteller han. Vi vil også at

våre studenter skal få en kunnskap om

hvordan man starter sitt eget selskap en

gang i fremtiden. Vårt motto for det er

«fra første idé til ferdig faktura!»

Fra spill til virkelighet

Ved INN er man sikre på at spillteknologi

kan løse kompliserte

dagligdagse utfordringer, og at deres

spillutdannelse kan spille en viktig rolle i

dette arbeidet.

− Utdannelsen kan brukes til så mye

mer enn til spill for underholdning,

forteller Marit Strandvik før professoren

legger til at det i samfunnet vi lever i er

mange situasjoner som kan minne om

dataspill.

− Det er for eksempel en komplisert

prosess å finne ut av hvilke veier et

produkt tar fra det skapes til det er ute

i butikken. Hva skjer når politikerne

endrer lover og regler? Hva påvirker

prosessene underveis, og hvordan skal

man lykkes for å nå sluttbrukerne? For

å lage et dataspill må du kunne simulere

veldig kompliserte saker, og det er her

vi ser koblingen mellom systemtenkning

kombinert med spillteknologi og den

virkelige verden. Vi kan ved hjelp

av samme teknologi simulere ulike

scenarier, og gjøre systemanalyser for å

avdekke svakheter. På den måten kan vi

hjelpe en bedrift eller en kommune til å

lykkes, sier Professor Harald Sverdrup,

og legger til at norsk industri og offentlig

forvaltning har stor mangel på folk som

kan gjøre dette.

Faktaboks

»»

Spillskolen er et institutt med 270

studenter og 20 ansatte og er

lokalisert på Hamar. Instituttet har

et tverrfaglig fokus der 3D artister

og programmerere jobber tett

sammen i produksjonsteam. I nært

samarbeid med industri og det

offentlige tilbyr instituttet ledende

kompetanse innen spillutvikling,

ny teknologi og simulering med

tilhørende fasiliteter på PARK som

VR- og AR-lab og Motion Capture

studio

17


Trond Bamrud, prosjektleder

for Innlandet fylkeskommune

Foto: Leila Øvreseth

– Foreløpig vil jeg si at denne prosessen

har gått lettere enn forventet, sier

Tron Bamrud. Han er prosjektleder

for sammenslåingen av Hedmark og

Oppland, og fra 1. januar 2020 er han

fylkesrådmann i nye Innlandet fylkeskommune.

Begge fylker fattet opprinnelig

vedtak om at de ikke ønsket å

slås sammen, men da beslutningen om

sammenslåingen allikevel ble fattet, har

politikerne i Hedmark og Oppland fulgt

lojalt opp og gjort sitt beste for at den

nye fylkeskommunen skal lykkes.

HOVEDKONTOR I HAMAR

Etableringen av nye Innlandet Fylkeskommune

får konsekvenser for mange

ansatte, og det nye fylket får omlag

4000 medarbeidere.

– Fylkesmannen får hovedsete på

Lillehammer, og det vil også bli arbeidssted

for medarbeidere som forvalter

kollektivtrafikk og kultur, mens hovedkontoret

for Innlandet Fylkeskommune

blir på Hamar, sier Tron Bamrud.

– Det er som et sjakkspill. Vi flytter

mennesker og tenker på hvordan vi skal

ende opp best mulig, ved å gjøre gode

disponeringer underveis, til minst mulig

ugunst for medarbeiderne og til minst

mulig kost. Mange synes nok dette er

en krevende omstilling, men totalt sett

er inntrykket mitt at det i hovedsak er

høy grad av ro. Politikerne har synliggjort

en stor raushet, ved å si at ingen

skal miste jobben som følge av dette,

og i tillegg blir det kompensasjoner for

de ansatte som nå får økt pendlingsvei i

en femårsperiode.

Bamrud tror det er flere grunner til

at sammenslåingen av Hedmark og

Oppland har gått rolig for seg sammenlignet

med flere andre fylkessammenslåinger,

og viser til både politikere og

administrasjon i begge fylker.

– Politisk er det preget av at det er

meget kompetente politikere som tar

ansvar når Stortinget har tatt en beslutning.

I tillegg har vi administrativt sett

klart å håndtere dette på en noenlunde

ryddig måte. Medarbeidere har fått informasjon

og følt seg involvert, det har

vært åpne prosesser og vi har hatt flere

allmøter. Jeg er veldig imponert over

alle de flinke folkene som involverer seg

i dette, og som bidrar og stiller både

positive og kritiske spørsmål.

ØKT ANSVAR TIL

FYLKESKOMMUNEN

Fylkessammenslåingen innebærer også

at ansvar overføres fra staten og til de

nye fylkeskommunene på en del felter.

Blant annet skal mer enn 180 ansatte

overføres fra Statens Vegvesen til Innlandet

Fylkeskommune.

– Det er fylkeskommunen som eier

fylkesveiene, men frem til 2020 har

det vært Statens Vegvesen som har

stått for det praktiske arbeidet med å

forvalte dem. Fra 2020 overføres disse

medarbeiderne til fylkeskommunene.

Innlandet er Norges nest største veieier,

etter Staten, så det er opp mot 7000

kilometer med vei som vi nå vil få ansvaret

for å forvalte, sier Bamrud.

GIGANTFYLKE

Den nye fylkeskommunen blir ikke

lansert med brask og bram, målet er

heller å få til en sømløs overgang i løpet

av 2020.

– Jeg håper at vi, ved å bli et mye

større fylke, kan få en tydeligere

politikk, og at vi kan bli litt mer synlige

nasjonalt, slik at vi får vist frem hvilke

fantastiske muligheter som ligger i

denne regionen. Størrelsesmessig blir

det en gigant, med mer en 20 prosent

større areal enn Danmark, sier Tron

Bamrud. Han tror sammenslåingen vil få

flere positive synergier for næringslivet

og kompetansemiljøet i regionen, og at

det kan bli lettere å samarbeide innad i

det nye fylket.

– Det som slår meg når jeg reiser

rundt er at det er så utrolig mye

spennende som skjer her i Innlandet,

selv i de mindre kommunene. Jeg tror

potensialet i hele regionen er veldig

stort. I tillegg er vi jo inne i et grønt

skifte, og med det ressursgrunnlaget

vi har i Innlandet har vi et veldig godt

utgangspunkt for fremtiden. Visjonen

vår er «eventyrlige muligheter», og den

tror jeg vi skal klare å innfri.


Det er som et sjakkspill. Vi

flytter mennesker og

tenker på hvordan vi skal

ende opp best mulig

ENGLISH SUMMARY

INNLANDET

FYLKESKOMMUNE

From 1 January 2020, the counties

of Hedmark and Oppland

will merge to become Innlandet

Fylkeskommune. Both counties

were originally opposed to

the merger, but although the

decision went against them

the politicians in Hedmark and

Oppland have done their utmost

to ensure that the new county

council will succeed.

FOLKETALL OG BOSETNING

I INNLANDET

• Innlandet får drøyt 370 000

innbyggere.

• 46 kommuner.

• En tredjedel av innbyggerne

er bosatt i de fire største

byene Hamar (31 156), Gjøvik

(30 456), Lillehammer

(28 014) og Elverum (21 160).

• Innlandet blir Norges største

hyttefylke med om lag

90 000 fritidsboliger.

Kilde: innlandetfylke.no

18 19


ANNONSE

ANNONSE

NORGES GRØNNE

KONFERANSEUKE

5 ÅR

2015-2019

UTVIKLET I NORGE FOR ET

GLOBALT MARKED

BIOTOWN

HEALTH

Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene i moderne medisin.

Skjødesløs bruk av antibiotika har svekket vårt aller sterkeste medisinske våpen. Resistente bakterier

tar ikke hensyn til landegrenser og spres mellom mennesker og dyr i økende tempo.

Norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. I kampen mot antibiotikaresistens er det

viktig at vi ser folke- og dyrehelse under ett. Kan landbruk og helsesektor forene krefter?

Kan Norge som foregangsland finne løsningen?

Velkommen til Biotown One Health!

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende

næringsklynge innen grønn bioøkonomi og

bærekraftig matproduksjon.

Våre hovedmål er å styrke medlemmenes

konkurransekraft i et internasjonalt marked og være

et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet

til matproduksjon.

Dette oppnår klyngen gjennom ver diskapende

samarbeid innen internasjonal kom mersialisering,

bærekraft, innovasjon og ny muliggjørende

teknologi.

Sammen skal vi sikre langsiktig grønn internasjonal

konkurransekraft i norsk landbruksbasert

bioøkonomi.

ONSDAG 13. NOVEMBER 2019

HAMAR KULTURHUS

LES MER OM NORGES GRØNNE KONFERANSEUKE OG ARRANGEMENTENE HER: WWW.BIOTOWN.NO

www.heidner.no


ANNONSE

ANNONSE


Med hjerte

for teknologiHamar er norgesledende innen

VR, spill og utviklingsteknologi.


Med en langsiktig satsning på å tilrettelegge for nye

tech-selskaper, ser vi nå fantastiske resultater nasjonalt

og internasjonalt!

Catharina Bøhler, studiosjef i Hamar-selskapet

Sarepta Studio, sto for en av årets største bragder

som første norske med hedersprisen i spillbransjens

Hall of Fame for kvinner!


de skal løse utfordringer som dukker opp,

fordi teknologien stadig er i endring.

– For en nettbutikk lagde vi for eksempel

en anbefalingsløsning som gjorde at de

som søkte opp et produkt også fikk tilbud

om andre produkter. De hadde allerede en

løsning for dette, men den fungerte dårlig.

Vi lagde en ny, som ga bedre tilpassede

anbefalinger, og så langt virker resultatene

veldig lovende. Det kan være vanskelig for

en leder å se at det nettopp er der problemet

ligger, sier Slettene.

ENGLISH SUMMARY

I BRESJEN FOR KUNSTIG

INTELLIGENS

– Folk forbinder ofte kunstig intelligens med selvkjørende biler

og snakkende roboter, men det brukes til så utrolig mye mer som

vi ikke tenker over i hverdagen, sier Henrik Slettene i Inmeta.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine

MECHANICAL ENGINEERING / AI

Artificial intelligence is more than self-driving

cars and talking robots. The IT consultancy

company Inmeta has one of the largest and

most dedicated AI teams in Norway, and its AI

and Mechanical Engineering Manager, Henrik

Slettene, believes the potential for artificial

intelligence is vast.

Fredrik Skarderud regionleder for Innlandet i IT-konsulentselskapet

Inmeta

– Maskinlæring og kunstig intelligens

dreier seg om å bruke data for å gjøre

ting bedre, sier Fredrik Skarderud. Han

er regionleder for Innlandet i IT-konsulentselskapet

Inmeta, som har kontorer

i Oslo og Trondheim, og i gründer- og

næringshuset PARK i Hamar. Selskapet

startet allerede i 2015 et initiativ for

maskinlæring og kunstig intelligens, og

siden da har Inmeta vokst til omlag 25

konsulenter innen data engineering,

data science og AI-rådgiving.

STORE DATAMENGDER

– Maskiner har helt andre muligheter

enn oss mennesker til å tolke store

mengder informasjon. Både bilder,

tekst, sensordata og andre datatyper

kan brukes for å trene maskiner til å ta

24

bedre beslutninger, skape gode kundeopplevelser,

overta manuelle oppgaver

eller forutsi hendelser, forteller Skarderud.

Han tror norske virksomheter vil

endres og bli mer og mer datadrevne

i fremtiden, og at utfordringen ikke vil

være å finne områder å bruke maskinlæring

innenfor, men å endre organisasjonene

i samme takt.

STØRST PÅ AI

Inmeta har mange store og kjente navn

på kundelisten, og har levert løsninger

for blant annet Tine, Miljødirektoratet,

Folkehelseinstituttet og Vy. De fleste

ansatte som jobber med kunstig intelligens

i selskapet har høy kompetanse,

ofte på doktorgradsnivå, og har lang

fartstid innenfor akademia og konsulentvirksomhet.

– Vi er nok et av de største og mest

dedikerte miljøene for kunstig intelligens

i Norge, sier Henrik Slettene,

leder for AI og maskinlæring i Inmeta.

– Fagfeltet utvikler seg fort, og vi

setter av mye tid til å orientere oss og

finne ut hva som er de nyeste og beste

løsningene for hvert enkelt prosjekt. Av

natur er nok vi som jobber her nysgjerrige

mennesker, som bruker mye tid

til å snakke med folk og følge med på

ny teknologi. Bare denne uka skal jeg

i to møter med ulike forskningsmiljøer

innenfor AI, sier Slettene.

Potensialet for bruk av kunstig intelligens

er stort, men det kan være vanskelig

for bedriftsledere å vite hvordan

IKEA Handelspark Nord

fortsetter næringsutviklingen i

Hamarregionen

Allerede etablert eller under etablering:

IKEA, Møbelringen, KVIK Kjøkken, Schmidt Kjøkken, Møller Bil,

Bilia, Bertel O Steen, Volmax, NAF, Wûrth, Hurtigruta Carglass,

Tools, GK, Burger King og MAX Hamburger.

I Nydal - langs E6, rett nord for Hamar

ligger IKEA Handelspark. I et område med

høy aktivitet og et stort potensial for videre

næringsutvikling. Arealet er på 120 000 kvm.

Området er regulert for plasskrevende

varehandel, profesjonsrettet handel,

engroshandel, lager og kontor

Arealet ligger inntil E6 med god adkomst via ny

rundkjøring. På motsatt side av E6 ligger IKEA.

IKEA handelspark har en langsiktig målsetting om

en utbygging av næringsbygg for plasskrevende

varehandel på 90 000 kvm

KONTAKT OLRUDGRUPPEN AS:

Øystein Holtet, Mobil: 901 35 935.

E-mail: oystein@olrud.no

Olrudgruppen


Trening på Sanderud i Stange har fått stor oppmerksomhet

DIGITALE LØSNINGER

BEDRER PASIENT-

TILBUDET

– Spesielt innen tjenesteinnovasjon er Sykehuset Innlandet langt

fremme når det gjelder å anvende ny teknologi og digitale løsninger,

og dette kommer pasientene våre til gode, sier Roar Halvorsen,

IKT-sjef ved Sykehuset Innlandet.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine

– Vi jobber i økende grad med å utnytte

teknologi til å bedre samhandlingen

mellom de ulike aktørene i helsevesenet,

men også i pasientbehandling og

kommunikasjon internt på Sykehuset

Innlandet, sier Roar Halvorsen, IKT-sjef

ved Sykehuset Innlandet.

I en region der mange bor spredt

ønsker sykehuset å bringe flere helsetjenester

ut til

folket, da slipper

innbyggerne å dra

til sykehuset, men

heller får hjelp av

moderne teknologi

til å få et tilbud

hjemme eller i nærheten av hjemmet.

– Våre ansatte skal ikke erstattes av

roboter, men teknologien skal tilgjengeliggjøre

og bedre helsetjenestene,

og støtte opp om de tilbudene som

allerede finnes, sier Halvorsen.

VR OG KUNSTIG INTELLIGENS

Sykehuset Innlandet bruker allerede

VR-teknologi i både behandling av pasienter

og opplæring av studenter og

helsepersonell, og Roar Halvorsen tror

mulighetene er mange for nye bruksområder

for denne typen teknologi

fremover. Utfordringen er å kontinuerlig

vurdere ny teknologi opp mot behov

og riktig anvendelse.

– I dag bruker vi for eksempel VR

innen simulering av akutte og krevende

situasjoner, der helsepersonell og

studenter øver på individuelle ferdigheter

og samhandling. Vi bruker også

VR i terapeutisk behandling innenfor

alderspsykiatri, og utforsker stadig nye

områder innenfor pasientbehandling

der vi kan ta i bruk VR-teknologi, blant

annet innen opplæring av ansatte i

ECT-behandling, sier IKT-sjefen.

Han forteller at Sykehuset Innlandet

også er i startgropa når det gjelder

å teste ut kunstig intelligens, i første

omgang for beslutningsstøtte for sykehusets

klinikere.


Våre ansatte skal ikke erstattes

av roboter, men teknologien skal

tilgjengeliggjøre og bedre

helsetjenestene.

– Kunstig intelligens kan samle store

datamengder og trekke ut informasjon

som kan gi beslutningstøtte til sykepleiere

og leger, og hjelpe dem til å kunne

gi en raskere og bedre diagnose, og

dermed bedre behandling, sier Halvorsen.

Han ser for seg at bruken av teknologi

vil gjøre et kvantesprang innenfor

helsesektoren de neste årene.

– Helse Sør-Øst, som vi eies av, har en

utviklingsplan som vi adopterer, og den

er meget teknologibefengt. En utfordring

er at vi i dag har mange gammeldagse

systemer internt, så målet er å

forbedre de løsningene vi har i dag,

parallelt med å innføre ny teknologi.

SAMARBEID PÅ TVERS

Sykehuset Innlandet samarbeider godt

med både næringsliv og akademia i

regionen. De er blant annet med i helseklyngen

HelseINN, som jobber med

å utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester,

samt næringsklyngen VRINN,

som utvikler fremtidens læringsløsninger

ved bruk av «omsluttende teknologier»,

som VR, AR og spillifisering.

– Her i Innlandet, og kanskje spesielt

i Hamar, skjer det mye spennende, og

vi drar stor nytte av å samarbeide med

flere ulike aktører. Det synes jeg for eksempel

HelseINN er et godt eksempel

på, sammen med innovasjonsprosjektene-

og forskningsprosjektene vi har

med NTNU, der vi blant annet diskuterer

og avklarer området informasjonssikkerhet

og personvern. Vi ivaretar

mye sensitiv informasjon for pasientene,

og da er det ekstremt viktig at vi sikrer

at den informasjonen som ligger i våre

systemer ikke kommer på avveie, sier

Halvorsen.

ENGLISH SUMMARY

INNLANDET HOSPITAL TRUST

Innlandet Hospital Trust is highly

advanced in terms of new technology

and digital solutions,

particularly in the field of service

innovation. This new technology

benefits the patients and strengthens

interaction between the various

parties in the health service. The

hospital has already introduced VR

technology in patient treatments as

well as in the training of students

and health personnel, and is about

to start testing artificial intelligence

as a decision support system for its

clinicians.

26 27


ANNONSE

ANNONSE

Våre næringsarealer langs E6 er

svært attraktive med kort vei til

Gardermoen og resten av verden.

Plasseringen er også sentral

i Innlandet med lett tilgang til så

vel Østerdalen og Elverum samt

Mjøsregionen.

AVSTANDER

Gardermoen 45 min

Oslo

65 min

Hamar

10 min

Elverum

25 min

Kongsvinger 65 min

Spørsmål om næringstomter eller

etablering i Stange?

Næringssjef Erik Habberstad

erik.habberstad@stange.kommune.no

Mob 41518697

Smart teknologi

i planprosesser

Arealplanleggingen er i endring. Kartlegging, systematisering

og analyser av data skjer i stadig større

grad ved hjelp av teknologi. Asplan Viak utvikler og

benytter metoder basert på GIS til planarbeid og

medvirkningsprosesser.

Innspill til planprogrammet for E6 Moelv-Storhove bearbeides her i

medvirkningsportalen av landskapsarkitekt Tea Marie Mangset.

I planleggingen benyttes GIS-modellene

til å samle all informasjon som kan

kartfestes. Dette gir en oversiktlig arbeidsprosess

med geografisk presisjon

for faktorer som kan påvirke planen.

Dette kan være avgjørende både for

gode løsninger og effektiv planprosess.

I planprosessen kan de GIS-baserte

medvirkningsportalene være prosjektenes

ansikt utad, og innspill kan

enkelt formidles til prosjektet gjennom

portalen. Innspillene behandles i

ulike trinn før planen oppdateres for

politisk behandling. Portalene gjør

også behandling av innspill til en mer

rasjonell og oversiktlig arbeidsprosess

for forslagstiller av en plan.

Asplan Viak utvikler og drifter medvirkningsportaler

for blant annet Nye

Veier. Denne teknologien er benyttet i

planleggingen av ny firefelts E6 gjennom

Innlandet.

Ånestad – attraktivt næringsområde langs ny Rv3,

raskeste vei mellom Oslo og Trondheim.

Ånestad næringsområde i Løten ligger sentralt inntil Rv3 hvor ny firefelts veg står klar november 2020.

Området er regulert for handel og plasskrevende industri. Konkurransedyktige priser.

Spørsmål om næringstomter eller etablering i Løten?

Kontakt næringsansvarlig Berte S. Helgestad på

telefon 99 512 512, berte@hamarregionen.net

Fakta om Asplan Viak

»»

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivende

selskaper innen planlegging, arkitektur og ingeniørfag

med mer enn 1000 ansatte fordelt på over 30

kontorsteder.

»»

Kontoret på Hamar har 17 medarbeidere innen kompetanseområdene

by- og arealplanlegging, analyse

og utredning, landskapsarkitektur og samferdsel.

»»

Blant Hamarkontorets aktuelle prosjekter er fortettingsanalyse

for Hamar by, bydelsutvikling på Espern,

arealplanlegging for hytteområder blant annet i

Synnfjell og planarbeid knyttet til E6 i Innlandet.

Kontakt kontorleder: Ola S. Brandvold, 902 76 470,

olas.brandvold@asplanviak.no

To typer kartlegginger som kan sammenstilles i GIS-modellen:

Biolog Oddmund Wold registrerer naturmiljø i felt og

landskapsarkitekt Thomas B. Hansen kartlegger terrengendringer

med drone.

asplanviak.no


ANNONSE

Foto: Frederik Garshol

REISELIVET I HAMAR-

REGIONEN I NYTT

DRIV

Med direktørerfaring fra store reiselivsaktører, og med bakgrunn

fra idretten, er Kari Uglem godt rustet for oppgaven

som ny reiselivssjef.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Tanja Hauge Reine

– Hamarregion har så mye spennende

å by på, det er skjulte perler overalt,

sier Kari Uglem. Hun kommer rett fra

stillingen som generalsekretær i Norges

Triatlonforbund, og ser frem til å ta fatt

på promoteringen av Hamarregionen.

– Jeg skal være med å videreutvikle

Hamarregionen som turistdestinasjon,

sammen med aktørene i området. Det

er en veldig spennende oppgave, sier

Uglem.

– Det er et fantastisk område, både

for idrettsarrangementer, konserter

og kulturopplevelser, og så er det jo

Norges matfat, så jeg har et veldig godt

utgangspunkt som reiselivssjef.

SNAKKER MED FOLK

Foreløpig bruker Kari Uglem mye tid på

å bli kjent med næringsliv, offentlige aktører

og innbyggere, før hun skal legge

planer og vyer for Hamarregionen som

turistdestinasjon.

– Jeg besøker bedrifter, snakker med

folk og blir kjent med kommunene og

menneskene her. Jeg tror vi får de

beste løsningene ved å jobbe sammen,

bli enige om felles mål og hvordan vi

kan nå de målene, sier Uglem, som

mener Hamarregionen er et uoppdaget

område når det gjelder reiseliv.

– Jeg vil gjerne bli kjent med alt og

alle her. Området har så mye spennende

å by på som jeg tror mange av de

som bor her heller ikke er klar over, sier

Uglem.

ENGLISH SUMMARY

NEW TOURISM MANAGER

Former cross-country skier and

track & field athlete, Kari Uglem,

has been appointed as new

tourism manager for the Hamar

region, and she is looking forward

to uncover the area’s many

hidden gems. Before introducing

her plans and visions for the

Hamar region as a tourist destination,

she is dedicating much

of her time getting to know the

business community, the public

sector, and the local population.

Sammen er

vi sterke

Hamarregionen Næringsforum (HRN) er medlemsorganisasjonen

for bedrifter lokalisert hovedsakelig i Hamarregionen.

Alle som er ansatt i medlemsbedriftene har

tilgang til faglig påfyll og inspirasjon gjennom å delta

på seminarer og temalunsjer.

–Næringslivet i regionen består i hovedsak

av mange små og mellomstore bedrifter

som drar nytte av å møtes for å

utveksle erfaringer, forteller styreleder i

HRN, Arild Halvorsen. Det er slett ikke

alle som har en egen HR-avdeling eller

markedsavdeling, men gjennom nettverket

vårt kan man møte andre i samme

situasjon og få mye ut av både faglige

diskusjoner og sosiale nettverk, legger

han til.

HRN jobber også for medlemmenes

interesser gjennom å være talerør for

temaer som sentrumsutvikling, tilrettelegging

av næringsarealer, satsning på

høyere utdanning og infrastruktur for

vei og bane, og berømmer at store lokomotiv

som også aktivt deltar i næringsutviklingen

gjennom kompetansedeling

og støtte.

–Det er ingen tvil om at dersom næringslivet

i en region som vår skal klare

å jobbe aktivt inn mot det offentlige

virkemiddelapparatet, og løfte opp saker

som er viktige for næringsutviklinga i vår

region, så er det viktig at vi samles bak

noen saker og mål – både små, mellomstore

og store aktører, mener Halvorsen.

–Næringslivsaktørene i en region som

vår har mange felles ønsker. Gjennom

HRN kan vi stå samlet, og gi innspill til

både politiske og administrative ledere

gjennom et tett samarbeid og løpende

dialog, og det er ganske unikt sier han.

Sammen vil vi synliggjøre næringslivet

også for nasjonale aktører.

HRN gir de 220 medlemmene en vifte

av tilbud gjennom året, og kompletterer

det som allerede finnes av kurs og seminarer

i regionen. Det kan være lunsjmøter

der man utfordrer hverandre gjennom

temaer som «Verdien av å handle lokalt»

eller konkret tematikk som «Hvordan

forholde seg til GDPR» eller hurtigkurs i

videomarkedsføring.

Vil du også bli medlem? Vi skaper mer

sammen!

Ta kontakt: www.vierhrn.no

30


… LITT FRA HAMARREGIONEN

OG GRÜNDER- OG NÆRINGS-

HUSET PARK

I denne utgaven viser vi noen eksempler på hvordan

samarbeid skaper nye løsninger. Vi ser at teknologi

muliggjør at nye bedriftskonsepter yngler.

TEKST: HAMARREGIONEN UTVIKLING OG REISELIV

EN REKKE UTMERKELSER

TIL SAREPTA

Det begynner å bli trangt i premieskapet til Sarepta Studio

og Catharina Bøhler – og nå banker hele verden på døren

til spillbedriften!

Foto: Frederik Garshol Tekst: Hamarregionen utvikling og reiseliv

Jon Erik Børresen

Collaborative Workplace AS

Ola Glærum Kleppe

Visual Security Systems

Hva jobber dere med?

Vi jobber med å utvikle et nytt system

for beredskap- og krisehåndtering,

kjent som et digitalt krisestøtteverktøy.

Vi tenker nok ganske nytt på dette

området og baserer verktøyet på

GIS-teknologi. Denne teknologien og

plattformen ønsker vi også å kombinere

med spill-teknologi, VR-teknologi og

AI-teknologi.

Hva er deres ambisjoner?

Ambisjonen vår er å øke både offentlig

og privat sektors evne til å håndtere

beredskap- og krisehåndtering. I første

omgang nasjonalt, men vi mener vi har

gode forutsetninger for å nå et internasjonalt

marked.

Hva gjør deg inspirert?

Vi ønsker jo rett og slett å gjøre verden

til et litt tryggere sted å være og det

oppleves som veldig inspirerende. Det

å skape noe eget og noe helt nytt, som

vi mener vil ha høy verdi for samfunnet

vårt oppleves som givende og inspirerende.

Per Kristian Mengshoel

Norsk Tipping

Hva jobber dere med?

I Norsk Tipping jobber vi som mange

sikkert vet med drift og utvikling av

pengespill, og innenfor det området

som jeg har ansvar for, Innovasjon og

Utvikling, jobber vi med videreutvikling

av produkter og tjenester samt utvikling

av nye verdiforslag.

Hva er deres ambisjoner?

Norsk Tipping sin visjon er å «Gi drømmen

en sjanse», og samfunnsoppdraget

vårt er tredelt med på ansvarlighet, attraktivitet

og overskudd til gode formål

som de tre førende prinsippene. Det

primære målet med norsk spillpolitikk er

å forebygge problemspill.

Hva gjør deg inspirert?

Det er spennende å se nye muligheter i

samarbeid med andre både i og utenfor

vår bransje, samtidig som det er inspirerende

når kunder tar i bruk og liker det

vi tilbyr.

Hva jobber dere med?

Vi jobber med fremtidens digitale

ledertreningsplattform med bruk av

VR og Motion Capture. Selskapet

heter COWPlace eller Collaborative

Workplace AS, og det er et samarbeidsprosjekt

med Høgskolen Innlandet

samt Sarepta Studios COWPlace som

treningssimulator og storyboard.

Handlingen COWPlace foregår på en

gård hvor dyrene har klart å organisere

seg og blitt en velfungerende stor bedrift.

Gården har hatt enorm vekst, men

de siste 2 årene har veksten flatet ut.

Leah egårdens CEO er bekymret. Hun

er i det siste blitt svært opptatt av, og

ser, verdien av samarbeid og effekten

av å samarbeide på tvers av avdelinger:

Collaboration.. dvs. Collaborative Work-

Place; COW.

Hva er deres ambisjoner?

Vår ambisjon er at dette skal bli en

effektiv treningsplattform for ledere.

Vi håper at dette kan effektivisere

utviklingsforløp, d.v.s minimere tid borte

fra jobb. Billig og lett tilgjengelig å

bruke samt mye moro. Høy læringseffekt.

Bak hvert valg ligger tung teori og

forskning som ledere vil få en umiddelbar

feedback på. COWPLace skal

oversettes til flere språk slik at den blir

tilgjengelig for alle.

Hva gjør deg inspirert?

Jeg inspireres av å jobbe med dyktige

mennesker. Som brenner for det de

gjør. Å gå inn i det ukjente og utsette

meg for saker der det ikke er et gitt

svar gir enorm energi. Der vi sammen

bygger løsninger, reflekterer, tester og

utfordrer hverandre.

Statsminister Erna Solberg sammen med daglig leder Catharina Bøhler, som er blitt hedret som

rollemodell

De siste månedene har det haglet inn

med utmerkelser og priser til bedriften

og daglig leder Catharina Bøhler

– den ene gjevere enn den andre. Sist

i rekken var innlemmelse i «Women in

Games Hall of Fame», som første kvinne

i Norge:

– Det å få en utmerkelse som `Women

in Games Hall of Fame Award`er

veldig rørende, forteller Bøhler om

hederen.

Bøhler og Sarepta Studio er kanskje

mest kjent for spillet My Child Lebensborn,

som ble utviklet sammen med

Elin Festøy i Teknopilot. Spillet vant

BAFTA-prisen i kategorien «Games

Beyond Entertainment», og er den

gjeveste utmerkelsen et spill kan få i

verden i dag. Nå er spillet på full fart

inn i den norske skolen, gjennom et

pilotprosjekt som er en del av Den

kulturelle skolesekken (DKS).

I kjølvannet av BAFTA-prisen har

det dukket opp mange forespørsler,

blant annet fra anerkjente TEDx Talks. I

sommer holdt Catharina et innlegg på

TEDx Mannheim, der hun snakket om å

utvikle empati gjennom spill.

Bøhler er også styreleder for klyngen

Hamar Game Collective, landets eneste

rene klynge for spillutviklingsbedrifter.

Gjennom sitt arbeid setter hun spillmiljøet

i Hamarregionen, Innlandet og

Norge på kartet, både nasjonalt og

internasjonalt. Hun viser at spill kan

brukes for å løfte frem krevende temaer

og påvirke holdninger.

– Målet vårt er å lage emosjonelt

gripende og atmosfæriske spill som blir

ved deg lenge etter at du har lagt fra

deg spillkonsollen, sier Catharina.

Mens My Child Lebensborn selger

titusenvis av eksemplarer i Kina, jobber

selskapet med sitt neste spill «Thalassa».

Det blir en undersjøisk fortelling om et

mystisk skipsforlis, og menneskets psyke.

Så gjenstår det å se om premieskapet

må utvides ytterligere etter dette.

Få også med deg podkasten PARKpod,

som har en episode om bruk av

spill og spillifisering i næringslivet, hvor

du møter blant andre Sarepta Studio:

http://bit.ly/PARKpodSpill.

32 33


Vi er PARK-partner – fordi vi ønsker å være tett på Innlandets innovasjons- og teknologimiljø.

TID FOR Å TA EN ”KREATON”

OG ØVE KREATIVITETEN?

Er du en av de som har sittet i møte og følt behov for noen kreative

øvelser? Rett og slett hatt behov for å trene kreativitetsmuskelen til

deg selv eller noen i ditt team? Gjennom et nytt samarbeid på tvers

av landegrensene og flere spillselskaper er det utviklet et nytt spill,

Kreaton, som lanseres nå i høst.

Foto: Frederik Garshol Tekst: Hamarregionen utvikling og reiseliv

Interregprosjektet The hub of Entrepreneurship

har gjennom samarbeid

med Falun/Borlänge-regionen og

Hamarregionen utviklet og testet ut

ulike verktøy for å øke kreativitet inn i

forretningsutvikling, etablerere og inn

mot gründere. Et svært nyttig samarbeid

med mye læring fra universitet og

næringsliv i kreative Manchester, sier

forretningsutvikler Berte Sollerud Helgestad.

Som del av videreføringen ble

det ønske om at Norges ledende spillklynge,

Hamar Game Collective i PARK,

skulle utvikle et spil som kunne brukes

ved idemyldring, for å bli kjent og for

å øke kreativiteten. Sammen hadde vi

tro på mulighet for å lage en app som

utvidet verktøykassa ytterligere. Ut fra

den felles utviklede verktøykassa ville

vi sammen utvikle et spill som «booster

kreativitet». Det ble Encircle Games,

DeltaQuack AS og Reflux Interactive

som har gjort selve spillutviklingen i

tett samarbeid med Hamarregionen.

Spillets navn ble «Kreaton» - med inspirasjon

fra tema kreativitet og det å ta et

lite maraton, sier daglig leder i Encircle

Games Siw A. Hødnebø Espeland. For

her kan du trene enten med deg selv

eller flere kollegaer i samme rom eller

i en annen verdensdel. Spillet lanseres

både på engelsk, norsk og svensk.

En annen funksjon som ligger i spillet

er at de tradisjonelle innspillene som

ofte samles via gule lapper nå kan gjøres

digitalt. Her samles ideer via appen,

det lages en sky som direkte kan vises

på en storskjerm og som kan ivaretas til

senere. Den første appen er gratis og

hostes via Hamarregionen utvikling og

reiseliv. Vi har stor tro på at kreativitet

blir en avgjørende egenskap som det

blir økt behov for i bred forstand. Vi

opplever økende endringstakt. Å tenke

utenfor boksen, skaffe god innsikt og

lykkes med samarbeid på tvers gir styrket

konkurransekraft, sier Eli Bryhni. Bli

med oss og test, kanskje dette kan bli

neste Kahoot som også lykkes internasjonalt.

Advokatfirmaet Mageli ANS

Vi har kontorer i Hamar, Lillestrøm og Oslo. Våre 22 advokater har bakgrunn fra

blant annet domstolene, offentlig forvaltning, departementene, finansnæringen og

annen forretningsadvokatvirksomhet. Vi har store og små oppdrag over hele landet.

Rådgivningen vår retter seg først og fremst mot energibransjen, eiendom og entreprise,

industri, handel og finans samt offentlig sektor. Vi er et lite advokatfirma som

fokuserer på høy faglig kvalitet og redelighet i rådgivningen til våre kunder.

Kontakt oss:

HAMAR

Østregate 23

LILLESTRØM

Torvet 3

OSLO

Fr. Nansensplass 2

Tlf: 47 88 20 00

post@mageli.no

www.mageli.no

34


Ditt springbrett

til tech-regionen

PARK gründer- og næringshus samler bedrifter med

teknologi som base.

Trenger du og din bedrift et springbrett ut i resten av verden?

Bli en del av et innovativt miljø som utvikler fremtidens smarte og

bærekraftige løsninger!

• Topp fasiliteter med digitalsløyd, showroom og motion capture-studio

• Kompetansedeling og samarbeid på tvers

Få inspirasjon på www.parkhamar.no

Bedriftene

Noen av bedriftene i PARK

Escio, Inmeta, Making View, Clutch, Tweed Design, Sarepta Studio, Paratum Consulting,

Enlight, Caddiesoft, Hamar Game Collective, VRINN

Partnere

Våre partnere

Hamar kommune, Stange kommune, Løten kommune, Norsk Tipping, Utstillingsplassen

Eiendom, Sparebankstiftelsen Hedmark, Innit, Boligpartner, Sparebank 1 Østlandet, EON

Reality, Advokatfirmaet Mageli, Hamarregionen næringsforum, Anti, Making View, Evry,

HeadIT, Escio, BDO, DNB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!