Hektneråsen prospekt_191031_LowRes

invisonybygg

BYGG A, B, C & D


Innhold

s 4

s 8 s 11

s 18 s 36

s 118

s 4

s 20

s 36

s 76

s 106

s 120

Det gode liv.

Nabolaget.

Leilighetene.

Plantegninger bygg C - Gunder.

Plantegninger bygg A - Bolette.

Forbehold og kontaktinformsjon.

Hektneråsen - en plass med mange sjeldne kvaliteter.

Se hva du har rundt deg.

Velkommen inn!

Finn leiligheten som passer for deg.

Finn leiligheten som passer for deg.

Vi snakker gjerne med deg.

s 10

s 22

s 48

s 88

s 112

En fin framtid.

Full fart i Fus.

Etasjeplaner bygg D - Toline.

Etasjeplaner bygg B - Torer.

Uteområdene.

Bo i en kommune full av framtidsplaner.

Liz Hjelle Jenssens tanker om nærmiljøet.

Full oversikt.

Full oversikt.

En viktig del av boligen.

s 14

s 26

s 54

s 95

s 114

Til og fra.

En vaskeekte ildsjel.

Plantegninger bygg D - Toline.

Plantegninger bygg B - Torer.

Leveransebeskrivelse.

Det skal være enkelt og kjapt å komme seg rundt.

Tore Sjølie deler sin opplevelse av aktivitetstilbudet.

Finn leiligheten som passer for deg.

Finn leiligheten som passer for deg.

Sett deg inn i detaljene.

s 16

s 30

s 72

s 102

s 1118

Et fornuftig valg basert på følelser.

En skaper av sterke identiteter.

Etasjeplaner bygg C - Gunder.

Etasjeplaner bygg A - Bolette.

Fordeler ved å kjøpe nytt.

Irene og Erik gleder seg til å flytte inn.

Arkitekt Petter Bogen er opptatt av helhet.

Full oversikt.

Full oversikt.

Det er mye å tjene på å kjøpe en helt ny bolig.


“Velkommen til Hektneråsen. Et sted med

litt mer av alt som gjør livet bedre.”

Hva er nøkkelen til et godt liv? Noen

hevder den gjemmer seg i den lille,

ekstra roen som lar deg kjenne

etter hvor bra du faktisk har det.

Og denne venter på Hektneråsen.

Skapt av marka, skogen og åsryggen,

de velpleide jordbruksområdene

og utsikten over Øyeren, aldri noen

gang den samme. Dagene her blir

litt lettere; både for barn og eldre.

Det blir litt flere vakre ting å hvile

øynene på, uansett alder. Du får

litt flere muligheter å velge mellom

når du skal bestemme hvordan du

ønsker å ha det rundt deg. Utenfor

blir hagen rundt bygningene større

og mer frodige enn det som er vanlig,

med blomster, busker og benker som

skaper litt ekstra harmoni. Du får en

litt større og mer spennende kontrast

enn vanlig; urbane, bynære bygg med

marka som nærmeste nabo. Dette

danner grunnlaget for et liv med

fin balanse. Det du kanskje likevel vil

sette størst pris på, er miljøet.

Et miljø de som allerede bor her

dyrker og pleier, og som du vanligvis

bare finner på små steder. Som får

deg til å føle deg litt mer velkommen

enn de fleste andre steder.

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

2 / HEKTNERÅSEN 3 / HEKTNERÅSEN


Det

gode liv

HANS CHRISTIAN OG DAVID HEKTNER

Rælingen betyr avkrok, et navn som kanskje ikke vekker

de aller sprekeste assosiasjonene. Likevel mener Hans

Christian og David Hektner at ordet også kan beskrive

en plass med mange sjeldne kvaliteter. “Det er lite

gjennomtrekk i en avkrok,” sier de, “du kan leve livet i

et tempo du setter selv. Vi ligger ikke langt unna verken

Lillestrøm eller Oslo, men det er noe med beliggenheten,

nærheten både til Øyeren med Nord-Europas største

våtmarksområde og til marka. Det er lett å finne roen her

ute.” Og de bør vite hva de snakker om; familien har

bodd i det samme huset i 150 år.

4 / HEKTNERÅSEN 5 / HEKTNERÅSEN


“Vi tror mennesket er skapt for å ha det bra”

2.

HANS CHRISTIAN OG DAVID HEKTNER

“Det gode liv. Det er drømmen

vi ønsker å sette ut i live med

Hektneråsen.” Hans Christian Hektner

ser tankefullt ut av vinduene. “Vi

tror mennesket er skapt for å ha det

bra,” fortsetter han, “og bo på et sted

hvor alle deler av mennesket trives

og hvor familierelasjoner – det mest

verdifulle vi har – kan dyrkes i fire

generasjoner. Alt for mange mangler,

og savner, kontakt med foreldre og

besteforeldre. Vi har et dypt ønske

om at Hektneråsen skal bli et sted

hvor alle, fra de yngste til de eldste,

kan bo sammen og trives. Hvor

naboer kan bli godt kjent og gode

venner, og den gamle grendekulturen,

med all den omsorgen den har i seg,

kan dyrkes.”

Dette er sjelden kost fra en

eiendomsutvikler, hvor krav og mål

om profitt og avkastning ofte er

skrevet i selskapets DNA.

Hans Christian fortsetter: “Rundt

1990 ble nabogården lagt ut for salg,

og en dame i den lokale Filadelfiamenigheten

kontaktet foreldrene

mine og mente de måtte kjøpe

gården til Menigheten. Selv om de

på ingen måte hadde økonomi til

dette, tok de forespørselen på alvor

og gikk til banken. Banken sa ja. Slik

fikk de en ekstra gård til på hånden,

og ble investorer uten at verken de

eller jeg var klar over det. Da jeg

selv skulle overta gården etter far

i 1999, oppdaget jeg nemlig til min

store overraskelse at det som i dag

heter Hektneråsen – som fulgte med

gården foreldrene mine kjøpte – var

satt av som fremtidig boligområde

fra 2015 i kommuneplanen. Far

mente vi burde sette i gang utvikling

av området, men jeg sa nei. Jeg

hadde verken tid eller ønske om å bli

eiendomsutvikler. Men årene gikk, ting

forandret seg og for cirka 10 år siden

ble området omregulert til boliger.

Siden har det vært full gass fremover.”

Sønnen David har hittil overlatt

praten til far, men når fremtiden

kommer på bordet hopper han inn.

Han er, i likhet med tre jevnaldrende

i Rælingen, selv i ferd med å overta

gårdsdriften. Han har ett og annet å

komme med om planer og fremtid.

“Rælingen er et suverent sted å vokse

opp,” forteller han, “Jeg har prøvd det

selv. Kommunen satser mye på barn

og ungdom, både når det gjelder

skole og fritidstilbud.

Jeg opplever at kommunen er

genuint opptatt av å skape gode,

trygge forhold for barn. Tettheten av

barnefamilier er høy sammenlignet

med andre deler av landet, og

kommunen er flinke til å dyrke en

kultur som inneholder mye av både

raushet og omsorg.”

Det piper i en telefon, David venter

besøk av veterinær. Han har 26 kyr

i fjøset, det er alltid en som trenger

omsorg. Det er på tide å sette strek.

“Politikerne i kommunestyret

vårt er jordnære folk, og i denne

sammenheng er dette utelukkende

positivt,” avslutter Hans Christian.

“Kapitalismen har enda ikke nådd

inn. De stiller strenge krav til hvordan

Hektneråsen skal bli, med større,

finere og bedre uteområder enn det

som er vanlig, og bedre plass mellom

husene. Dette passer oss som hånd

i hanske. At folk som bor der får det

bra, betyr mer enn noe annet.”

1.

3.

1. Hans Christian og David Hektner Far

og sønn står i hagen foran hovedbygget på

Hektner Gård der familien har bodd i hele syv

generasjoner. 2. Å ri på hest er bare én av de

mange tingene du kan prøve på Barnas Dag.

Familien Hektner var en av initiativtakerne til

det populære familie-arrangementet som først

ble satt i gang for 12 år siden. I dag deltar over

3000 mennesker i en mengde gratis aktiviteter,

bespisning og storsamling. 3. Utsikten over

Øyeren er spektakulær. Det stadig skiftende

bakteppet tar nye former for hvert nytt

væromslag og hver ny årstid.

6 / HEKTNERÅSEN 7 / HEKTNERÅSEN


“Noen hevder at nøkkelen til det gode liv

gjemmer seg i den lille, ekstra roen som lar

deg kjenne etter hvor bra du faktisk har det.”

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

8 / HEKTNERÅSEN 9 / HEKTNERÅSEN


En fin

framtid

Rælingen har svært mye fint for seg,

og det vet alle som har vært der.

Ikke veldig langt fra Oslo, rett i

nærheten av Lillestrøm, men likevel

med kvaliteter ingen av byene kan

matche. Her har det vært landbruk

i årtusener og er det fremdeles – å

bo i nærheten av åker, eng og dyr

som beiter gjør noe bra med deg.

Dette gjelder både store og små.

Øyeren ligger som et alltid skiftende

landskapsmaleri, her ligger Nord-

Europas største våtmarksreservat.

Og bak åsen lokker skogene i

Østmarka, med stier og tråkk på

kryss og tvers, lett tilgjengelig

sommer som vinter. Ski, sykkel,

rideturer, orientering, eller rett og

slett en rusletur på jakt etter bær,

sopp og fine opplevelser. Fem store

utfluktsparkeringsplasser gjør det lett

å ta turer på sparket.

Rælingen har blitt et stadig mer

populært sted å bo.

Befolkningsveksten har økt jevnt og

trutt, og det er nesten like mange

innbyggere på 9 år som på 45.

Rælingen kommune jobber aktivt

for å gjøre området til et bra sted

å bo og vokse opp. Dette kommer

tydelig frem, både når det gjelder

barnehager, skoler og fritidstilbud. I

Rælingen er det et vell av aktiviteter

å ta seg til, både av kulturell og

sportslig karakter. Marikollen

idrettspark har supre tilbud året

rundt, og kulturskolen tilbyr alt fra

musikk til teater. Om sommeren gir

Øyeren gode muligheter for båt- og

badeliv, og ved Myrdammen kan du

bade, grille og fiske ørret – på samme

dag. Kommunens oppriktige ønske

om å lage et godt bomiljø speiles i

lokalsamfunnet; Rælingen er kjent

som et veldig inkluderende sted. Her

er du ikke innflytter lenge før du blir

en ekte Ræling.

Å bo på et sted i vekst gir mange

spennende fordeler. I Fjerdingby

sentrum er det planlagt et stort

utviklingsprosjekt, med planer

som inkluderer kontorer, skole,

matbutikk, lokaler til detaljhandel

og et “Familiens Hus” med bibliotek,

helsestasjon og kulturbygg. Rælingen

er veldig godt forberedt på å gi

innbyggerne sine en fin fremtid – og

det er plass til flere.

FAKTA OM RÆLINGEN

• Stor befolkningsvekst både i kommunen og i regionen.

• Ingen eiendomsskatt.

• Full barnehagedekning - mange nye barnehager.

• God skoledekning - flere nye skoler.

• Lave kommunale avgifter.

• Beste kommune i landet innen vann, avløp og renovasjon.

• Prioritert tettsted i regional plan for transport.

• Kåret til landets mest robuste kommune.

• Stor vekst i antall aktivitetstilbud.

10 / HEKTNERÅSEN

11 / HEKTNERÅSEN


2.

3.

4. 5.

1. Myrdammen er til tross for navnet er et stort

vann hvor alle kan finne seg en privat krok, selv

om mange legger turen hit på en solskinnsdag.

Vannet har flotte bade- og fiskemuligheter og

parkeringsplassen ligger like ved. Du kan vade

ut i vannet eller hoppe fra stupebrett eller en

bergknaus der det er dypere. Det finnes også

en rullestolrampe. 2. Utviklingsprosjektet som

er planlagt i Fjerdingby sentrum inkluderer

planer om blant annet kontorer, skole,

matbutikk, lokaler til detaljhandel og et

“Familiens Hus” med bibliotek, helsestasjon

og kulturbygg. 3. Øyeren gode muligheter for

båt- og badeliv. 4. Marikollen idrettsanlegg

er kjent både for sine mange tilbud til den

som vil drive fysisk aktivitet og for sitt gode

miljø. 5. Marikollen kultursal, også kjent

som “Rælingens storstue”, arrangerer blant

annet konserter, teaterforestillinger og foredrag.

Her er det eget amfi med 243 sitteplasser og en

kafe. Salen blir også brukt som øvingslokale for

mange av kommunens foreninger.

1.

12 / HEKTNERÅSEN

13 / HEKTNERÅSEN


!

LILLESTRØM

STRØMMEN

OSLO

SKÅRER

FETSUND

Hektneråsen Lillestrøm Oslo

1:288,900

0 2.3 mi

Hektneråsen Lillestrøm OSL Gardermoen

Med bil

10 min 10 min

0 3.7 km

Bil/buss + flytog

10 min 12 min

Til og fra

HERE, Esri

Bil

36 min

Til tross for at den nye boligen

din får en landlig beliggenhet, vil

du fremdeles kunne jobbe i byen.

Svært mange av innbyggerne

jobber utenfor kommunen, noe

kommunikasjonsmulighetene selvsagt

bærer preg av. Du bruker mellom 5

og 10 minutter til Lillestrøm med bil.

Bussholdeplassen er like i nærheten,

og bussen går hyppig - hvert tiende

minutt i rushtiden. Den tar deg til

Lillestrøm stasjon på 15 minutter.

Derfra er du på Oslo S på 10 minutter

– du bruker med andre ord kortere tid

til Oslo sentrum enn mange som bor i

Oslo. Og skal du til enda større byer,

er Gardermoen 12 minutter unna

med flytoget.

14 / HEKTNERÅSEN 15 / HEKTNERÅSEN


Et fornuftig valg

basert på følelser

IRENE OG ERIK

Et bytte av bolig kan motiveres av et utall ulike grunner og ta tid som

måles i år. For Irene og Erik var prosessen det engelskmenn kaller

«Short and Sweet» – mye var gjort med en iPad, en runde på Finn.no

og en sofakrok. Her forteller de hvorfor valget falt på Hektneråsen, og

alt de gleder seg til å oppleve når de har flyttet inn.

“Vi er i samme posisjon som svært

mange i samme aldersgruppe“,

sier Erik og Irene. På utsiden av

visningssenteret til Hektneråsen er

en hustrig november i ferd med

å feste grepet på Rælingen, uten

å ha noen effekt på varmen de

har i stemmen når de snakker om

stedet de snart skal flytte til. De

har nettopp vært oppe i det nye

hjemmet sitt tatt noen mål, et nytt

kapittel i livet

fortjener nye

møbler.

“Vi bor i en stor

enebolig og har

tvillinger på 24

som har flyttet

hjemmefra, og

bruker bare en liten del av huset.

Det føles ganske bortkastet. Vi

ønsket oss noe mer lettvint uten

vedlikehold og snømåking. Vi har

hatt mange fine år på Gjerdrum, rett

i nærheten av skog og mark. Men

det var på tide med noe nytt. En

kveld jeg satt og pædda litt i sofaen

– Erik smiler – kom Hektneråsen

opp og det var kjærlighet ved

første blikk for oss begge to. Flott

utsikt, stor terrasse, to etasjer, god

avstand mellom byggene og fine

fellesområder. Markedsføringen

var informativ og ryddig, det hele

virket svært bra. Vi dro på visning,

falt pladask og reserverte leiligheten

dagen etter at vi hadde vært her. På

nettsiden skilter de med litt mer av

alt som gjør livet bedre, og vi følte

virkelig at det stemte”.

“I utgangspunktet var ikke

Rælingen et sted vi viet ekstra

oppmerksomhet”, fortsetter Irene.

“Underveis havnet alt fra Fetsund

til Drammen under lupen. Men da

Hektneråsen dukket opp var det

mange brikker som falt på plass.

Jeg jobber i Oslo, og måtte finne et

sted i nærheten av togstasjonen.

Samtidig er nærhet til naturen viktig

for oss, her får vi det på alle kanter.

På ett av besøkene våre hit traff vi

en som bor i området, han tipset

oss om Myrdammen. Der har vi

vært noen ganger allerede, det er et

helt fabelaktig sted. Sånn sett har vi

begynt å bruke det nye nærområdet

vårt allerede før vi har flyttet inn, og

ser frem til å bli kjent med flere av

perlene som ligger her. Nærheten

til Lillestrøm var også et stort pluss,

vi er godt kjent med Lillestrøm

fra før av og har brukt byen mye.

Restauranter, kulturhus og Kino, her

finner vi alt vi trenger”.

“Her flytter alle inn samtidig,

og alle vil være interessert i å

bli kjent. Det blir en fin start.”

Å flytte fra enebolig til et

leilighetsbygg på syv etasjer er en

stor forandring; du går fra naboer

du kan vinke til over et gjerde til

naboer du deler heisen med. Uten at

dette skaper noe annet enn positive

forventninger for Irene og Erik.

“Her flytter alle inn samtidig, og

alle vil være interessert i å bli kjent.

Det blir en fin start. At vi sikkert får

naboer som er yngre enn oss er bare

hyggelig. I dag bor det en syvåring

rett ved siden av, vi er på godfot med

han begge to”.

En prosess med såpass store verdier

i omløp trenger gode støttespillere

for å lande trygt, og Erik og Irene

opplever at de har vært i de beste

hender. “Vi har nok vært litt

over gjennomsnittet interessert i

byggeprosessen, og har rukket å

bli ganske godt kjent med Espen

hos utbyggeren Attivo. Han har

vært helt super. Cathrine hos

Eiendomsmegler 1 har også vært

med på å gjøre dette til en veldig

positiv opplevelse, vi valgte henne

da vi skulle selge. Det sier det aller

meste. Vi gleder oss virkelig til å

flytte inn her og til kunne kalle

Hektneråsen hjemme. Et sted hvor

alt er fint og splitter nytt, og med

løsninger som er så praktiske og

gjennomtenkte at vi kan bo her til

vi har blitt veldig, veldig mye mer

voksne enn vi er nå.”

16 / HEKTNERÅSEN 17 / HEKTNERÅSEN


BOLETTE

BYGG A

TORER

BYGG B

GUNDER

BYGG C

TOLINE

BYGG D

Bygningene på Hektneråsen er kalt opp etter personer som

har hatt tilknytning til området opp gjennom historien.

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

18 / HEKTNERÅSEN 19 / HEKTNERÅSEN


Tienveien

Garderveien

Nerdrumveien

120

NABOLAGSPROFIL

RÆLINGEN VGS

Fet

MARIKOLLEN UNGDOMSSKOLE

SVELLE

MARIKOLLEN IDRETTSPARK

Offentlig transport

Glomma

Barnehager

Øyaveien

Engerhagan

Linje 350

Lillestrøm stasjon

4 min

0.3 km

9 min

Hektneråsen FUS barnehage

1 min

100 barn, 4 avdelinger 0.1 km

Espira Tristilbakken barnehage (0-6)

3 min

Buss, flytog, tog

6.8 km

6 avdelinger 0.2 km

SMESTAD SKOLE

Lillestrøm stasjon

Totalt 10 ulike linjer

9 min

6.8 km

Smestadtoppen barnehage

8 min

82 barn, 5 avdelinger 0.6 km

Oslo S

29 min

ESPIRA BHG

Totalt 23 ulike linjer

25.7 km

FUS BHG

Oslo Gardermoen

36 min

Sport

Lørenskog

TRESTILEN

JOKER

Solstua Ballplass

Ballspill

9 min

0.7 km

HEKTNERHØGÅSEN

HEKTNER GÅRD

Dagligvare

Joker Hektnersletta

10 min

Smestad lekeplass

Ballspill

9 min

0.7 km

HULDREHEIMEN

RIDESKOLE

Søndagsåpent

0.9 km

Fresh Fitness Lillestrøm

9 min

Rælingen

SETERTJERNSTUA

RAMSTADSJØEN

Rælingen

Kiwi Rælingen

Skoler

5 min

SATS Lillestrøm

9 min

Smestad skole (1-7 kl.)

8 min

300 elever 0.7 km

ØYEREN

Marikollen ungdomsskole (8-10 kl.)

291 elever, 11 klasser 3.4 km

5 min

MYRDAMMEN

Rælingen videregående skole

5 min

579 elever 3.8 km

i

120

Strømmen videregående skole

11 min

515 elever, 45 klasser 8.3 km

20 / HEKTNERÅSEN

21 / HEKTNERÅSEN


Full fart

i FUS

LIZ HJELLE JENSSEN

Liz Hjelle Jenssen har jobbet i Hektneråsen Fus barnehage

i ni år men har ikke god tid av den grunn. Barnehagen har

større uteområder enn det som er vanlig, og barna piler

stadig vekk i alle retninger. Hun klarer likevel å sette av

noen minutter for å gi et førstehåndsinntrykk av hvordan

livet arter seg for barn i Rælingen.

22 / HEKTNERÅSEN 23 / HEKTNERÅSEN


“Det gode barnemiljøet fører til

et godt voksenmiljø”

LIZ HJELLE JENSSEN

2.

Liz kom til Rælingen i 2002, hun og

mannen har to gutter på 10 og 15

og hun har fulgt barnas aktiviteter

fra dag én. Dette, kombinert med

jobben i barnehage, gir henne en

sjeldent god oversikt over alt som

rører på seg av ungdomstilbud i

kommunen. “Tilbudene til barn og

ungdom i Rælingen er veldig, veldig

gode,” sier hun. “Det er sjeldent

mange barnefamilier i området, og

både kommunen og organisasjoner

har virkelig satset stort. Jeg tror

nesten ikke det er mulig å ikke

finne noe; speideren, Røde Kors,

fotball, innebandy, klatring,

kulturuker, flaggermus-vandring,

buldring, skating, sang, dans, lese

på biblioteket, teater og sikkert flere

ting jeg ikke kommer på i farten.

En skikkelig fin konsekvens av

så mange barneaktiviteter er at

foreldrene også blir aktive, de knytter

relasjoner på kryss og tvers på

samme måte som barna dere gjør

det, slik at det gode barnemiljøet

også fører til et godt voksenmiljø.

Det er mange innflyttere hit, men de

blir inkludert på no-time. Foreldrene

lager sine egne aktiviteter, husmorbootcamp

har blitt et begrep, det

samme har pappa-camp. Det er en

sjelden kvalitet å få være en del av

et slikt miljø, jeg er stolt over å bo i

Rælingen.”

På utsiden av bygget hører vi klare

tegn på at barn trives. Liz smiler.

“Vi har mye fokus på lek og læring

her hos oss, det er liten grunn

til å sette barna på skolebenken

for tidlig. Skal vi fortelle dem om

vulkaner, leser vi ikke fra en bok.

Vi lager heller en mini-vulkan

med bakepulver i sandkassen. Vi

har bygget bålhytte og gapahuk,

planken fikk vi fra containerne til

byggeprosjekter i området. Slike

fellesprosjekter skaper fint samhold.”

På spørsmål om hvem hun tror vi

flytte til det nye boligprosjektet på

den andre siden av veien, har Liz

svarene rede.

“Jeg tror det kommer mennesker

som er glade i naturen, men ikke like

glad i hagearbeid. Folk som liker å

få snøen ferdigmåkt, men liker å gå

på ski. Det er en utfarts-parkering

rett oppe i gata her. Det kan komme

alt fra nyetablerte til besteforeldre,

det er det som er spennende med

leilighetsprosjekter. Alle er velkomne,

det skal en hel landsby til for å

oppdra et barn, og vi har god plass

til flere i landsbyen vår.”

På utsiden har barna begynt å rope

navnet hennes, et tydelig signal på

at praten er over. Vi klarer å smyge

inn et siste spørsmål: Hva med

mennesker som flytter hit som

verken har barn eller barnebarn og

heller ikke er særlig opptatt av skog

og mark?

“De kan bare ta bussen til Lillestrøm

når de vil finne på noe,” svarer Liz

kontant. “Den går ofte og tar bare

10 minutter. Der er det alt mellom

himmel og jord. Ønsker du mer enn

det, er du i Oslo på 10 minutter.

Eller London på noen timer, for den

saks skyld.”

1.

3.

1. Hektneråsen FUS Barnehage er naboen

rett over veien for boligene i Hektneråsen.

Hyggeligere naboer skal man lete lenge etter.

Som Hektneråsen har barnehagen en helt

fantastisk beliggenhet med nærhet til marka.

Leken og lekens betydning for barnas hverdag

og læring er satsningsområde; det er i leken

barna lærer mest og best. 2. Nærområdet

skårer veldig høyt på “opplevd trygghet” i

en spørreundersøkelse utført blant beboere -

spesielt godt å vite hvis man har barn i familien.

3. Espira Barnehage Avdelingene i denne

barnehagen har fått navn etter fugler man kan

finne på Årnestangen, et populært turmål som

ligger i Nord-Europas største innlandsdelta, og

som er et yndet sted for fuglekikkere.

24 / HEKTNERÅSEN 25 / HEKTNERÅSEN


En

vaskeekte

ildsjel

Tore Sjølie kom til Rælingen fra Kongsvinger i 1970 og ble

værende. 49 år og mange hundretalls fotballkamper senere

forteller han villig vekk om hva han var med på å starte,

hva det har ført til og hvorfor det er riktig å kalle Marikollen

idrettspark hans andre hjem.

TORE SJØLIE

26 / HEKTNERÅSEN 27 / HEKTNERÅSEN


“fotballen er en sentral inkluderingsarena som

gjør det lett for innflyttere å bli en del

av miljøet”

TORE SJØLIE

1. 2.

Det blåser i en fløyte, Tore Sjølie

kommer et par minutter for sent og

unnskylder seg. “Jeg er speaker på

hjemmekampene til A-laget,” forteller

han. “Vi gikk på en smell, tapte 4-2.”

Hans pragmatiske holdning vitner

om langt tid i fotballens tjeneste.

“Jeg kom hit i 1970 og fikk jobb i

Akershus Arbeiderblad. Jeg har fulgt

utviklingen av lokalsamfunnet tett.”

Han smiler.

“Da datteren min var 9 år gammel

registrerte jeg at jentefotballen

sto svakt både i Rælingen og

på Romerike. Hun ville spille

mer, men sporten ble drevet på

guttas premisser. Så da startet vi

Jentefestivalen, en turneringshelg

hvor bare jenter får spille fotball

men gutta fikk komme på diskoen

om kvelden. Mange var skeptiske,

men vi kjørte på. Jentefestivalen

er blitt en turnering som har

en lang og sterk tradisjon, med

mer enn 150 frivillige voksne

engasjert i arrangementet.

Det har blitt stort langt utover

kommunegrensen, mange av de

norske landslagsjentene har vært

her og spilt. Fotballklubben har

2200 medlemmer, mer enn 13% av

innbyggerne i kommunen.

Om sommeren kan det være 70–80

lag i sving, treningstider på matta

kan sitte langt inne.

Vi er likevel helt tydelige på at vi

er en breddeklubb,” fortsetter han.

“Vi skal lage skikkelige mennesker,

ikke proff-spillere. Dugnadsånden

er viktig, fotballen er en sentral

inkluderingsarena som gjør det

lett for innflyttere å bli en del av

miljøet. Marikollen er viktig for

andre idretter også; Hoppbakken

er borte nå, men den hadde stor

betydning nasjonalt, både på plast

og snø. Alpinbakken blir stadig

utviklet, vi produserer egen snø og

er i ferd med å lage en ny nedfart.

Til tross for at vi satser stort på

bredde, klarer miljøet å ta seg av

store talenter også. Verdens kanskje

beste alpinist, Henrik Kristoffersen,

kjørte noen av sine aller første porter

i anlegget her. Bestefaren hans var

en av ildsjelene bak. Vi har fostret

sommeratleter i verdensklasse også,

sandvolleyballspilleren Christian

Sørum er herfra. Håndballen står

også sterkt, flere landslagsspillere

startet karrieren sin her.

Marikollhallen og Sandbekkhallen er

arena for håndball og innebandy,

der flere lag har hevdet seg i norgestoppen.

Og vi er i ferd med å bygge

en virkelig flott rulleskibane sammen

med en ny aktivitetspark. Anlegget

her,” Tore sveiper armene 360 grader,

“er et viktig knutepunkt for idrett i

Rælingen, med fasiliteter og aktivitet

– på alle nivåer og alderstrinn – som

få andre steder kan vise til. Og bak

ligger oss ligger skogene.”

Som på signal bryter solen gjennom

skydekket.

“Vi er en skogskommune,” fortsetter

Tore. “Av 71 kvadratkilometer

kommune er 41 av dem skog, og alle

er velkommen til å bruke den. Vi

har hele seks utfartsparkeringer, en

av de største er her på Marikollen.

Frivillighetsånden rekker inn i

skogen også, kommunen legger

vekt på at innbyggerne skal komme

seg ut, stier og løyper blir ryddet. Vi

har lysløyper og et par stuer som

serverer mat i helgene. I tillegg har vi

selvsagt Myrdammen, som til tross

for sitt litt traurige navn er et svært

yndet badested for alle i Rælingen

og kommunene rundt. Vi har en

svært aktiv jeger og fiskeforening.

De setter ut ørret i vannene innover,

blant annet i Myrdammen. Dette gjør

stedet ekstremt allsidig; du kan grille,

bade, sole deg og fiske ørret uten å

bevege deg mer enn noen få meter.”

Det er noe som surrer i lommen

til Tore, det er tross alt lørdag og

familien vil ha familietid. Vi klemmer

til et siste spørsmål; har Tore brukt

marka også, eller er Marikollen

yttergrensen for hans private

univers? Svaret kommer kontant:

“Jeg har gått mye ski med ungene

mine, på kryss og tvers. Det har vært

et superfint tilbud å ha. Men om

våren, sommeren og høsten er det

bare Marikollen som gjelder.”

4.

3.

1. Tore fotografert ved Myrdammen, et av

mange fine turmål i Rælingen.

2. Mer enn 13% av innbyggerne i kommunen

er tilknyttet fotballmiljøet rundt Marikollen

Idrettspark. Marikollhallen og Sandbekkhallen

er også arena for håndball og innebandy, og

det bygges både ny rulleskibane og en ny

aktivitetspark. Anlegget er et viktig knutepunkt

i Rælingen, med fasiliteter og aktiviteter på alle

nivåer og alderstrinn. 3. Det finnes et stort antall

muligheter for å holde på med forskjellige

idrettsformer i og rundt Marikollen Idrettspark.

4. Den kjente alpinisten Henrik Kristoffersen

kjørte noen av sine aller første porter i

Marikollen. Alpinbakken er i stadig utvikling.

28 / HEKTNERÅSEN 29 / HEKTNERÅSEN


En skaper

av sterke

identiteter

ARKITEKT PETTER BOGEN

Petter Bogen startet sitt eget arkitektkontor som 28-åring

og gav seg nesten umiddelbart i kast med store bygninger.

Her forteller han om tankene, planene og ideene rundt

Hektneråsen og hvordan det blir å se en baby han har

pleiet i åtte år vokse seg mange titalls meter høy.

30 / HEKTNERÅSEN 31 / HEKTNERÅSEN


“Å få muligheten til å komme med et tilbud til

folk som ønsker å tenke litt annerledes var en

spennende tanke”

ARKITEKT PETTER BOGEN

Arkitektkontoret til Petter Bogen

ser akkurat ut som du tror et

arkitektkontor skal se ut, selv om

du aldri har sett et. Luftig, lyst,

tegninger og modeller absolutt

overalt og et knippe mennesker

i dyp konsentrasjon over blokker

og datamaskiner. Sjefen selv skal

snart på reisefot men har klemt inn

noen minutter for å prate litt om

Hektneråsen, et prosjekt han har et

nært forhold til.

Hektneråsen har fulgt meg og de

andre på kontoret i årevis. Dette er

noe av det som gjør større prosjekter

ekstra morsomt å jobbe med, du får

komme med innspill til kommuneplaner

og reguleringsplaner. Dette

setter prosjektet i en spennende

kontekst, jobben vi gjør er med på å

prege samfunnet,” forteller han.

“Å få muligheten til å tegne

leilighetsbygg i Rælingen var en svært

spennende utfordring. Stedet har et

fabelaktig potensiale, nær Øyeren,

nær marka og nær Lillestrøm. Det

har vært stor utbygging her allerede,

men dette har i all hovedsak dreid

seg om eneboliger og rekkehus.

Å få muligheten til å komme med et

tilbud til folk som ønsker å tenke litt

annerledes var en spennende tanke.

Leiligheter vil fylle ut et tomrom i

tilbudet, det vil gjøre området mer

komplett.

Når jeg vurderer et nytt prosjekt, er

det alltid noen tanker som dukker

opp med en gang. I dette tilfellet var

det sammenhengen mellom ferdsel

og den spesielle terrengformen.

Smedstadhøgda ligger som en bolle,

i mangel av et bedre ord, i bakkant

av tomten. Dette gjør oss i stand

til å legge noen ganske kraftige

leilighetsbygg i underkant av toppen,

uten å ta utsikten til bebyggelsen

som allerede ligger der. Vi utviklet

en overordnet komposisjon hvor

bygningskroppene legger seg i

landskapet, hvor leilighetene kommer

opp i høyden, får mye lys og tilgang

til den fabelaktige utsikten, både

fra balkongene og den store felles

takterrassen. Ekstra god avstand

mellom byggene gir følelsen av rom

og veldig fine hjørneleligheter. Vi er

opptatt av at byggene skal ha en

identitet knyttet til kvalitetene stedet

allerede har.”

Petter tar en tenkepause.

“Og felles identitet er et nøkkelord.

Vårt mål er å bygge et sted som

samler flere typer mennesker, alt fra

nybakte foreldre til voksne og eldre.

Ulike typer leiligheter vil skape en

spennende allsidighet, samtidig som

områdene utomhus gir grunnlag

for et godt fellesskap mellom alle

som bor der. Uteområdene skal

opparbeides med omsorg, både for

nærmiljø og bomiljø. Det er uvanlig

å få tillatelse til å bygge så høye

bolighus i Rælingen, men siden

uteområdene blir ekstra romslige

og av en så høy kvalitet gikk

søknaden gjennom.”

Klokken spiser tid; Petter må videre.

Ideer skal festes til form. “Jeg lufter

ofte hunden min i Pilestredet

park,” sier han avslutningsvis.

“Og dette begrepet er knyttet tett

opp til hvordan jeg tenker på

Hektneråsen.Høye bolighus som

ligger i parklignende omgivelser,

hvor grøntområdene og kvalitetene

i leilighetene i fellesskap lager

en sjeldent fin og helhetlig

boligopplevelse.”

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Hektneråsen har et fabelaktig potensiale, nær

Øyeren, nær marka og nær Lillestrøm.

Ulike typer leiligheter vil skape en spennende

allsidighet, samtidig som områdene rundt

byggene gir grunnlag for et godt fellesskap.

32 / HEKTNERÅSEN 33 / HEKTNERÅSEN


Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Velkommen

inn!

34 / HEKTNERÅSEN 35 / HEKTNERÅSEN


36 / HEKTNERÅSEN 37 / HEKTNERÅSEN

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.


Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Leilighetene

Innvendig blir det like fint som ute. Minst.

38 / HEKTNERÅSEN 39 / HEKTNERÅSEN


Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Her skal alle finne en bolig som

passer. De om lag 130 leilighetene

vil variere mellom 40 og 135 kvm

fordelt på 2-, 3-, og 4/5-roms. Mange

av leilighetene blir hjørneleiligheter,

her blir det svært godt utsyn. De aller

største leilighetene vil ligge i 6. og 7.

etasje, disse blir på mellom 85 og 135

kvm. Alle leilighetene får egen balkong

eller terrasse, og på taket blir det en

felles takterrasse. Her kan alle nyte

den storståtte utsikten over Øyeren,

landbruksområdene og skogen rundt,

hele året. Dette blir et fint sted for å

utvikle og pleie gode naboskap.

Innvendig blir det god standard.

Store vindusflater gir spennende

og variert utsikt, og tar samtidig

maksimalt utbytte av dagslyset.

Leilighetene kommer med 1-stavs

eikeparkett i alle rom unntatt badet,

og det blir vannbåren gulvvarme

i gang, stue og kjøkken. Kjøkkenet

leveres med moderne innredning fra

HTH, her kan du velge mellom tre

ulike pakker.

Den gode standarden tas igjen på

badet, her blir det store, matte,

liggende fliser i 60x30 cm på

veggene, mørkegrå fliser på 30x30

cm på gulvet og mosaikkfliser på

5x5 cm i dusjnisjen. Innredningen

blir med servant og skuffer, og speil

innfelt i flis over servanten. I det

delikate badet får du din helt private

velværesone etter en aktiv dag.

I tillegg til leilighetens standard,

lages det gode tilvalgspakker til

rabatterte priser.

Omgivelsene i Hektneråsen legger

opp til et allsidig og morsomt liv, og

alle leilighetene leveres med egen

sportsbod. Her kan ski, sykler og utstyr

stå tørt og trygt lagret når det ikke

brukes. Noen av leilighetene kommer

også med innvendig bod. Det blir godt

med parkeringsplasser i kjeller og man

kan kjøpe 1-2 plasser pr. leilighet, med

mulighet for å lade el-bil. Det blir

også god plass til å parkere sykler.

40 / HEKTNERÅSEN 41 / HEKTNERÅSEN


42 / HEKTNERÅSEN 43 / HEKTNERÅSEN

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.


BYGG D

Bygningene på Hektneråsen er kalt opp etter personer

som har hatt tilknytning til området opp gjennom

historien. I 1829 kjøpte Toline og mannen hennes,

Torkild, skjøtet på Enger, som var en del av Nordre

Hektner, for den dette betalte de 200 spesidaler. Toline

er en variant av det middelalderske guttenavnet Tollef,

som er satt sammen av navnet på den nordiske guden

Tor og leiv, som betyr etterkommer eller arving og som

ble mye brukt fra 1600- til 1800-tallet.

44 / HEKTNERÅSEN 45 / HEKTNERÅSEN


GUNDER

BYGG C

TOLINE

BYGG D

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

46 / HEKTNERÅSEN 47 / HEKTNERÅSEN


BYGG D

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

U. ETG

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Tiltakshaver

Attivo Eiendomsutvikling III

Prosjekt

Hektneråsen Boligpark

Tegning:

U. etasje - Anvisningsplan

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Målestokk:

1:100 (A3)

Dato:

Foreløpig-03.01.22

DU04

A

B

Vent.aggr.

A

B

Vent.aggr.

V ent . a gg r .

DU03

DU02

DU01

N

3 4

2ROMS ROMS ROMS

48 / HEKTNERÅSEN 49 / HEKTNERÅSEN


1. ETG

2.-5. ETG

Tiltakshaver

Attivo Eiendomsutvikling III

Prosjekt

Hektneråsen Boligpark

Tegning:

2. etasje - Anvisningsplan

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Målestokk:

1:100 (A3)

Dato:

Foreløpig-03.01.22

D104

V ent . a gg r .

V M /

TT

D105

V M /

TT

D106

A

B

D204-D504

V M /

TT

D205-D505

A

B

Vent.aggr.

A

B

A

B

Vent.aggr.

V ent . a gg r .

Vent.aggr.

V ent . a gg r .

VM/

TT

VM/

TT

V ent . a gg r .

VM/

TT

VM/

TT

V ent . a gg r .

D103

D203-D503

D202-D502

D201-D501

D102

D101

N

N

3 4

2ROMS ROMS ROMS

3 4

2ROMS ROMS ROMS

50 / HEKTNERÅSEN 51 / HEKTNERÅSEN


6. ETG

7. ETG

Tiltakshaver

Attivo Eiendomsutvikling III

Prosjekt

Hektneråsen Boligpark

Tegning:

6. etasje - Anvisningsplan

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Målestokk:

1:100 (A3)

Dato:

Foreløpig-03.01.22


Tiltakshaver


Attivo Eiendomsutvikling III

Prosjekt


Hektneråsen Boligpark

Tegning:


7. etasje - Anvisningsplan


Prosjekterende:


Petter Bogen Arkitektkontor AS

Målestokk:

1:100 (A3)

Dato:


Foreløpig-03.01.22

D602

D603

A

B
D602D702A

B
VM/

TT

VM/

TTVM/

TTVent.aggr.VM/

TT
A

B

A

B
Vent.aggr.

VM/

TT

V ent . a gg r .VM/

TT

V ent . a gg r .D601
D701N

N

2 3 4 5 2

3

4

5

ROMS

ROMS

ROMS

ROMS

ROMS

ROMS

ROMS

ROMS

52 / HEKTNERÅSEN 53 / HEKTNERÅSEN


Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

VM/

TT

Bad

D-602.4

Trapp

Entré

6,1 m 2

Bad

Terrasse 73,5 m 2

Bod

3 m 2

5,6 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

4 ROM

81 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A

B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m 2

Vent.a gr.

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

14,4 m 2

Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

VM/

TT

D-602.4

Trapp

4,4 m 2 D603

5,6 m 2

4 ROM

81 m 2

Stue/Kjøkken

50,4 m 2 Bad

Bad

Bad

5,1 m 2 Bod

3 m 2

Entré

Entré

6,1 m 2

Terrasse 73,5 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m2

Vent.a gr.

(Soverom)

6,6 m 2

Bad

4,7 m2

4,9 m 2

9,9 m 2

14,4 m 2

Balkong

13,8 m2

Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

Stue/Kjøkken

VM/

TT

Bad

D-602.4

Trapp

Entré

6,1 m 2

Bad

Terrasse 73,5 m 2

Soverom

Bod

3 m 2

6,6 m 2 Soverom

5,6 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

4 ROM

81 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m 2

Vent.a gr.

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

4,7 m 2

14,4 m 2

Allrom

VM/

TT

8,3 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

71 m 2 D702

Bad

Bad

Bod

3 m 2

Vent.a gr.

Entré

5,7 m 2

5,6 m 2

VM/

TT

5 m 2

A B

13,5 m 2 Entré

Korridor

D-709

Gang

4,9 m2

Korridor

Stue/Kjøkken

4 ROM

81 m2

D701

5 ROM

132 m 2

VM/

TT

Trapp A B

13,3 m 2

B-707

Heis

4,5 m 2

Bod

Bad Gard. Entré Gard.

2,2 m2 5 m 2 1,7 m2 1,8 m2

6,6 m 2

Vent.a gr.

Gang

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

13,9 m 2

4,7 m 2

6 m 2

14,4 m 2

Allrom

VM/

TT

8,3 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

71 m 2 D702

Bad

Bad

Bod

3 m 2

Vent.a gr.

Balkong

28,9 m 2

Entré

5,7 m 2

5,6 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

5 m 2

A B

13,5 m 2 Entré

Korridor

D-709

Gang

4,9 m2

Korridor

4 ROM

81 m2

D701

5 ROM

132 m 2

VM/

TT

Trapp A B

13,3 m 2

B-707

Heis

4,5 m 2

Bod

Bad Gard. Entré Gard.

2,2 m2 5 m 2 1,7 m2 1,8 m2

Vent.a gr.

Gang

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

13,9 m 2

4,7 m 2

6 m 2

14,4 m 2

Balkong

7,1 m2

Balkong

14,2 m 2

Stue/Kjøkken

ang

,6 m 2

VM/

TT

5ROMS

D603

4 81 m 2

Terrasse 73,5 m 2

D-608

Trapp A B

orridor

4,0 m 2 Bod

Bad Gard.

2,2 m 2

1,7 m 2

Leil. nr.

Bad

5 m 2 Gang

D601

Soverom

Gard.

B-607

Heis

BRA

132 kvm

4,9 m

Korridor

Etasje 8,5 m 2 6.

4,5 m 2

P-rom

126 kvm

A B

Balkong

7,1 + 13,8 + 73,5 kvm

Bad

B-609

4,7 m 2

Entré

13,3 m 2

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

Balkong

7,1 m 2 Balkong

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 6 etg. Kontraktstegning

Leilighet D601

Arealer:

BRA: 132m 2

P-ROM: 90,1m 2

S-ROM: 2,2m 2

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

2 6,6 m2

12,7 m 2 Stue/Kjøkken

4,2 m2 Soverom

13,9 m 2

14,0 Gang

m2

8,5 m 2 Gard.

5 m 2 Gang

Stue

STED/ DATO: ...............................

5,7 m 2 Gang

26,4 m 2 Soverom

13,3 m 2 Gard.

7,1 m 2 Balkong

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Systemhiml.

60x60 T-profil

VM/

TT

5ROMS

D702

A

4 81 m 2

A

Leil. nr.

D-708

Gang

m 2

Målestokk: 1:100 (A4)

Gang

14,0 m 2 D-709

5,6 m 2

TrappB

13,3 m 2

0

meter

1 2 3 4 5

Bad

Bad

B-707

4,2 m 5 m 2

Heis

Bod

4,5 m 2

Entré

5,7 m 2

B

Korridor

Bad

3 m 2 Korridor

Bod

Bad Gard.

Gard.

2,2 m 2 5 m 2 1,7 m 2

8,5

(Soverom)

Vent.aggr.

Stue/Kjøkken

D701

Balkong

7,1 m 2

Soverom

BRA

132 kvm

4 m 2 1,8 m 2

13,9 m 2

P-rom

126 kvm

Balkong

7,1 + 14,2 + 28,9 kvm

4,7 m 2

Etasje

4,9 m 2

7.

Entré

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 7 etg. Kontraktstegning

Leilighet D701

Soverom

13,3 m2

Soverom

7,0 m 2 Gang

8,1 m 2 Soverom

Arealer:

BRA: 132m 2

P-ROM: 90,1m 2

S-ROM: 2,2m 2

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

2 6,6 m2

12,7 m 2 Stue/Kjøkken

26,4 m 2

Gang

D-708

Bad

4,2 m2 Soverom

5 m2 Bad

6,1 m 2 14,0 m2 8,5 m 2 4 m 2 (Soverom)

Stue

Stue/Kjøkken

40,3 m 2 Soverom

6,6 m 2

STED/ DATO: ...............................

26,4 m 2 Soverom

26,4 m 2 Stue

13,9 m 2 Stue

ILIGHET D601

LEILIGHET D701

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

14,4 m

40,3 m 2 14,4 m

40,6 m 2

2

2

Tiltakshaver:

Tiltakshaver:

BALKONG

Attivo Eiendomsutvikling III

BALKONG

Attivo Eiendomsutvikling III

7,1m 2

(Soverom)

Totalenterprenør:

7,1m 2

(Soverom)

Totalenterprenør:

6,6 m 2

Strukta

Soverom

6,6 m 2

Strukta

6,6 m 2

6,6 m 2

Prosjekterende:

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Tegning:

e

SOVEROM

SOVEROM

6 etg. Kontraktstegning

7 etg. Kontraktstegning

13,9m

13,9m 2

2

Platehiml.bad

Målestokk: 1:100 (A4)

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Systemhiml.

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

60x60 T-profil--

0 1 2 3 4 5

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

meter

Målestokk: 1:100 (A4) D601

Målestokk: 1:100 (A4) D701

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 6 etg. Kontraktstegning

BAD

BAD

4,7m 4,7m

Leilighet D601

2

2

GANG

GANG

4,9m 2 4,9m 2

Stue/Kjøkken

26,4 m 2

Gang

D-608

D603

5,6 m 2 Trapp A B

4 ROM

81 m 2

13,3 m 2 ENTRÉ

BOD

GARD.

ENTRÉ

5,7m 2 BOD

GARD.

2,2m 2 BAD

1.8m 2

5,7m 2

2,2m 2 BAD

1.8m 2

Bad

Terrasse 73,5 m 2

5,0m 2 (SOVEROM)

B-607

5,0m 2 (SOVEROM)

5 m 2 6,0m 2

Heis

Soverom

6,0m 2

4,5 m 2

13,9 m 2

TERRASSE

GANG

73,5m 2 9,9m 2

GANG

9,9m 2 Soverom

STUE

STUE/KJØKKEN

6,6 m2 12,7 m 2 14,4m 2

4,4 m Stue/Kjøkken

STUE

2

26,4 m 2

Gang

D603

13,3 m 2

50,4 m 2

40,6m 2

Bad

A B

STUE/KJØKKEN

4,2 14,4m m2 Soverom

2

5,1 m 2 13,9 m 2

Entré

5,7 m 2 Bad

(SOVEROM)

40,6m 14,0 Gang

2 m2

4,9 m 2

8,5 m

Bad

2 6,6m 2

Gard.

Gard.

5 m

Korridor

(SOVEROM)

2

B-609

Gang

4,7 m 2

Gang

14,0 m 2 Stue

BALKONG

4,9 m 6,6m 2

Korridor

2 Soverom

28,9m 2

8,5 m 2 SOVEROM

6,6m 2

Arealer:

SOVEROM

BRA: 132m 2

6,6m 2

P-ROM: 90,1m 2

S-ROM: 2,2m 2

Bod

Bad Gard. Entré Gard.

2,2 m Himling og innkassing av tekniske

Hektneråsen Boligpark

2

5 m 2 1,7 m 2 4 m 2 1,8 m

Hektneråsen Boligpark

2

STED/ DATO: ...............................

føringer under tak:

(Soverom)

Bygg D | 6 etg. Kontraktstegning

6 m Bygg D | 7 etg. Kontraktstegning

2

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

Fast himling - gips Platehiml.bad

Leilighet D601

Leilighet D701

Innkassing - gips

Systemhiml.

SIGNATUR KJØPER 2: ............................... BALKONG

60x60 T-profil

D601

Gang

Stue/Kjøkken

13,8m 2

5 ROM

Skjørt - gips

9,9 m 2

26,4 m 2 REVISJONSDATO: ...............................

BALKONG

132 m 2

Målestokk: 1:100 (A4)

Gang

D-708

14,2m 2

D702

Stue/Kjøkken

Stue

5,6 m 2

Trapp A B

14,4 m 4 ROM

40,6 m 2

2

81 m 2

13,3 m 2

0 1 2 3 4 5

meter

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Bad

(Soverom) Bad

Totalenterprenør:

Soverom

B-707

4,2 m 2 6,6 m 2

5 m 2

Strukta

6,6 m 2

Heis

Soverom

Prosjekterende:

Bod

4,5 m 2

13,9 m 2

3 m Petter Bogen Arkitektkontor AS

Himling og innkassing av tekniske

Hektne

2

Entré

føringer under tak:

Bygg D | 7

5,7 m

Hektneråsen Boligpark

2

Fast himling - gips Platehiml.bad

RÆLINGEN KOMMUNE

Soverom

Soverom

L

Soverom

Soverom

Soverom Soverom

6,6 m 6,6 m

Soverom

2 6,6 m2 13,3 Soverom

2 6,6 m2 m2

12,7 m 12,7 m 2 Stue/Kjøkken

26,4 m

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

2

4,4 m Stue/Kjøkken

Gang

D-708

Innkassing - gips

Systemhiml.

2

26,4 m 2 2

Gang

D603

Stue/Kjøkken

13,3 m 2

50,4 m

Soverom

7,0 m Bad

Soverom

Tegning:

2

Bad

ske

A B

60x60 T-profil

2

4,2 m2 Soverom

4,2 m2

5,1 m 2 13,9 m 2 5 m2

Entré

5,7 m

Gang

8,1 m

6,1 m

Stue/Kjøkken

2 Bad

8,5 m

Skjørt - gips

2 14,0 m

6 etg. Kontraktstegning

2

Bad

14,0 Gang

4,7 m 2

m2 2

4,9 m 2

8,5 m

Korridor

Bad

2 26,4 m 2 4 m

ad

2 Gard.

Gard.

5 m 2 2 (Soverom)

14,0 m 2 D-709

Gang

4,7 m 2

Stue

,7 Målestokk: 1:100 (A4)

40,3 m

Platehiml.bad

m 2

Gang

Stue

Gang

D-708

Målestokk: 1:100 (A4)

D702

2

4,9 m 5,6 m 2

Trapp A B

Korridor

2

Soverom

Soverom

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Systemhiml.

4 ROM

8,5 m 2 Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln-

81 m 2

13,3 m

60x60 T-profil

2

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

meter

Målestokk: 1:100 (A4)

meter

Arealer:

D601

Arealer:

BRA: 132m 2

BRA: 132m Bad

2

Bad

B-707

P-ROM: 90,1m 2

4,2 m P-ROM: 90,1 m2

2 5 m 2

Heis

Soverom

S-ROM: 2,2m 2

54 / HEKTNERÅSEN S-ROM: 2,2m Bod

2

55 / HEKTNERÅSEN

4,5 m 2

13,9 m 2

Bod

Bad Gard. Entré Gard.

3 m 2

2

2

2

VM/

TT

Balkong

7,1 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

VM/

TT

5 m 2 Gang

9,9 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

Balkong

Balkong

13,8 m 2

7,1 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Vent.aggr.

6 m 2

13,8 m 2

VM/

TT

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Balkong

Balkong

13,8 m 2

7,1 m 2

Balkong

16,4 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

7,1 m 2

Balkong

28,9 m 2

Balkong

7,1 m 2

D701

5 ROM

132 m 2

VM/

TT

Balkong

28,9 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

Balkong

7,1 m2

Balkong

14,2 m 2

Vent.aggr.

Gang

9,9 m 2

6 m 2

Balkong

14,2 m 2

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Balkong

7,1 m 2


D204

4 ROM

Stue/Kjøkken

D203

4 ROM

101 m 2

Soverom

Soverom-3 Soverom-2

6,6 m 2 6,8 m2

Bod

Soverom

6,6 m2

Gang

Entré

4,5 m 2

Entré

Bod

2,2 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bad

5,1 3 m 2 Bad

m2 Bad

4,2 m2

4,9 m2

Gang

Soverom

14,5 m2

4,4 m 2

Soverom-1

17 m 2

VM/

TT

Garderobe

12,7 m 2

Bad

4,3 m 2

VM/

T

Gang

3 m 2

Soverom

Soverom

Vent.aggr.

Bod

2,5 m 2

6,1 m 2

25,2 m 2

33,7 m 2

Entré

24,5 m 2

2 ROM

51 m2

VM/

TT

12,7 m 2

D-208

Trapp A B

11,9 m 2

B-207

Heis

4,5 m 2

A

B

Bad Bad

4,7 m 2

Gang

3 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

4 m 2

D202

D201

3 ROM

4 ROM

74 m 2 100 m 2

22,7 m 2

22,2 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

D204

4 ROM

Stue/Kjøkken

D203

4 ROM

101 m 2

Soverom

Soverom-3 Soverom-2

6,6 m 2 6,8 m2

Bod

Soverom

6,6 m2

Gang

Entré

4,5 m 2

Entré

Bod

2,2 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Soverom

14,5 m2

4,4 m 2

Balkong

14,5 m 2

Bad

5,1 3 m 2 Bad

m2 Bad

4,2 m2

4,9 m2

Gang

Soverom-1

17 m 2

VM/

TT

Garderobe

12,7 m 2

Bad

4,3 m 2

VM/

TT

Gang

3 m 2

Soverom

Vent.aggr.

Bod

2,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Soverom

6,1 m 2

25,2 m 2

33,7 m 2

Entré

24,5 m 2

2 ROM

51 m2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

D-208

Trapp A B

11,9 m 2

B-207

Heis

4,5 m 2

A B

Bad Bad

4,7 m 2

Gang

3 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

4 m 2

D202

D201

3 ROM

4 ROM

74 m 2 100 m2

22,7 m 2

22,2 m 2

7,9 m 2

Balkong

7,2 m2

Balkong

13,8 m 2

D204

4 ROM

Stue/Kjøkken

D203

4 ROM

101 m 2

Soverom

Soverom-3 Soverom-2

6,6 m 2 6,8 m2

Bod

Soverom

6,6 m2

Gang

Entré

4,5 m 2

Entré

Bod

2,2 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bad

5,1 3 m 2 Bad

m2 Bad

4,2 m2

4,9 m2

Gang

Soverom

14,5 m2

4,4 m 2

Soverom-1

17 m 2

VM/

TT

Garderobe

12,7 m 2

Bad

4,3 m 2

VM/

T

Gang

3 m 2

Soverom

Soverom

Vent.aggr.

Bod

2,5 m 2

6,1 m 2

25,2 m 2

33,7 m 2

Entré

24,5 m 2

2 ROM

51 m2

VM/

TT

12,7 m 2

D-208

Trapp A B

11,9 m 2

B-207

Heis

4,5 m 2

A

B

Bad Bad

4,7 m 2

Gang

3 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

4 m 2

D202

D201

3 ROM

4 ROM

74 m 2 100 m 2

22,7 m 2

22,2 m 2

7,9 m 2

7,2 m2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

22,7 m 2

7,9 m 2

Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

VM/

TT

D-602.4

Trapp

4,4 m 2 D603

5,6 m 2

4 ROM

81 m 2

Stue/Kjøkken

50,4 m 2 Bad

Bad

Bad

5,1 m 2 Bod

3 m 2

Entré

Entré

6,1 m 2

Terrasse 73,5 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m2

Vent.a gr.

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

Bad

4,7 m2

4,9 m 2

14,4 m 2

Balkong

13,8 m2

Allrom

VM/

TT

8,3 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

71 m 2

Entré

6,1 m 2

Vent.a gr.

D204

4 ROM

118 m 2

T D204, D304, D404

5ROMS

Gang

Leil. nr. D204, D304,

D404, D504

BRA

Balkong

14,5 m 2

118 kvm

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 2 etg. Kontraktstegning

Leilighet D204

(Soverom-4) Soverom-3 Soverom-2 Soverom-1

6,6 m P-rom

115 kvm

2 6,6 m 2 6,8 m 2

17 m 2

(Soverom-4)

6,6 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

53,8 m 2 D205

13,1 m 2

6,1 m 2

118 m 2 Bad

Bad

4,7 m

Stue/Kjøkken

Balkong

14,5 + 20,8 kvm

2 3,8 m 2 Kjøkken

Korridor

3 m 2

53,8 m 2 Entré

Entré

5,1 m 2 5,9 m

Bod

2 Soverom

41,6 m 2

Soverom

4 m2 Stue/Kjøkken

5,6 m2 Stue

13,1 m 2

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

6,1 m Etasje 2., 3., 4., 5.

2 Arealer:

BRA: 118 m 2

P-ROM: 103,7m 2

S-ROM: m

Entré Bod Bad

Garderobe Bad

Bad

2,2 2

4,5 m 2 2,2 m 2 4,4 m 2

6,1 m

4,7 m 2

4,3 m 2

2

STED/ DATO: ...............................

Bod

Vent.aggr.

VM/

TT

Balkong

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Korridor

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

6 etasje

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Systemhiml.

60x60 T-profil

1 2 3 4 5

D-602.4

Trapp

4,4 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

Stue/Kjøkken

50,4 m 2 Bad

4,2 m 2

LEILIGHET D602LEILIGHET D602

70 m 2

4ROMS

Bad

5,1 m 2 Entré

6,1 m 2

VM/

TT

7 etasje

Leil. nr.

Terrasse 73,5 m 2

BRA

P-rom

Terrasse

D602

140 kvm

VM/

TT

140 kvm

92,6 kvm

Etasje 6. + 7.

Entré

6,1 m 2

Soverom

Soverom

13,3 m 2 8,3 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

71 m 2

Soverom

7,0 m 2 Bad

Allrom

Gang

8,1 m 2 13,5 m 2

4,2 m 2

5 m 2 Bad

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 6- 7 etg. Kontraktstegning

Leilighet D602

6 etasje

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

2 6,6 m2

12,7 m 2 Stue/Kjøkken

4,2 m2 Soverom

13,9 m 2

14,0 Gang

m2

8,5 m 2 Gard.

5 m 2 Stue

Gang

5,7 m 2 Gang

26,4 m 2 Soverom

13,3 m 2 Gard.

Arealer:

BRA: 140m 2

P-ROM: 127,3m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

7,1 m 2 Balkong

Soverom

13,3 m2 Soverom

Soverom

7,0 m 2 Bad

Gang

8,1 m 2 13,5 m 2

7 etasje

Soverom

12,7 m 2

Bad

4,2 m 2

5 m 2

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

d

m 2

VM/

TT

Balkong

20,8 m 2

Balkong

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Soverom Målestokk: 1:100 (A4)

13,1 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 2 etg. Kontraktstegning

Leilighet D204

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

0

meter

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 118 m 2

P-ROM: 103,7m 2

Bad S-ROM: 2,2m 2

6,1 m 2

Balkong

14,5 m 2

(Soverom-4)

6,6 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

53,8 m

Systemhiml.

2 D205

13,1 m 2

6,1 m 2

118 m 2 Bad

Bad

4,7 m

60x60 T-profil

2

3,8 m 2 Kjøkken

Korridor

3 m 2 Entré

Entré

5,1 m 2 5,9 m Soverom

Bod

2

41,6 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

5,6 m2 Stue

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

7,2 m2

Balkong

13,8 m 2

Bod

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Vent.aggr.

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

Balkong

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

SIGNATUR KJØPER 2: ............................... Leilighet D101

REVISJONSDATO: ...............................

Korridor

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

RÆLINGEN KOMMUNE

SOVEROM

SOVEROM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

8,3m 2

8,3m 2

Tegning:

Tegning:

2 etg. Kontraktstegning

6- 7 etg. Kontraktstegning

BALKONG

STUE/KJØKKEN STUE/KJØKKEN

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

14,5m Hektneråsen Boligpark

2

SOVEROM

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln-

50,4m 2

50,4m 2

Tegn.: Sign.: Kontroll: SOVEROM Filnavn

Bygg

13,3m

Bygg D | 2 etg. Kontraktstegning

2 D_ARK - Hektneråsen.pln-

13,3m 2

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4) D204

Målestokk: 1:100 (A4) D602

GANG

GANG

Leilighet D204

13,5m 2

13,5m 2

SOVEROM

SOVEROM

7,0m 2 7,0m 2

BAD

BAD

BAD

BAD

(SOVEROM) SOVEROM SOVEROM

5,1m 2 5,1m 2 5,0m 2

5,0m 2

6,6m 2 6,6m 2 6,8m 2 SOVEROM

17,0m 2

(Soverom-4) Soverom-3 Soverom-2 Soverom-1

BALKONG

6,6 m GANG

20,8m 2 STUE/KJØKKEN

2 6,6 m 2 6,8 m2

17 m2

ENTRÉ

ENTRÉ

ENTRÉ

E

6,1m 2

53,8 m 2 (Soverom-4)

6,6 m 6,1m 2 6,1m 2

2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

ALLROM

ALLROM

6,1m 2

6

53,8 m 2 D205

13,1 m 2

6,1 m 2

118 m 2 Bad

Bad

4,7 m

TERRASSE

3,8 m

TERRASSE

8,1m 2 8,1m 2

Stue/Kjøkken

2 2 Kjøkken

Korridor

3 m

92,6m 92,6m 2

53,8 m 2 2 2 Entré

Entré

5,1 m 2 5,9 m Soverom

Bod

2

41,6 m

BAD

2

ENTRÉ BOD

Soverom

4 m2 Stue/Kjøkken

5,6 m2 Stue

4,4m 2

GARD. BAD

13,1 m

Gang

2

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

4,5m 2 2,2m 2

4,7m 2 4,3m 2

D204

6,1 m 2 4 ROM

118 m 2

Arealer:

BRA: 118 m 2

P-ROM: 103,7m 2

S-ROM: m

Entré Bod Bad

Garderobe Bad

Bad

2,2

2

4,5 m 2 2,2 m 2 4,4 m 2

6,1 m

4,7 m 2

4,3 m 2

2

STED/ DATO: ...............................

Balkong

7,2 m 2

6 etasje

Terrasse 92,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

2,4 m 2 Kjøkken Prosjekterende:

22,7 m 2

Petter Bogen Arkitektkontor AS

A B

Himling og innkassing av tekniske

Hektneråsen Boligpark føringer under tak:

RÆLINGEN KOMMUNE

Fast himling - gips Platehiml.bad

6,2 m

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

Tegning:

Innkassing - gips

Systemhiml.

2

D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m

60x60 T-profil

7 etasje

2

Bad

4 m

2 etg. Kontraktstegning

2 Kjøkken

Bod

Korridor

Skjørt - gips

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m

Målestokk: 1:100 (A4)

2 D101

Soverom

Soverom

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

6,6 m2 6,6 m 2

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Entré-

Gang

5,8 m 2

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.: 0 1 2 3 4 5

Soverom

4 m 2 Målestokk: 1:100 (A4)

meter

7,9 m 2

D204

Arealer:

Bad Bad

BRA: 100m 2

4,7 m 2 4 m 2 P-ROM: 93,6m 2

56 / HEKTNERÅSEN S-ROM: 0m 2

57 / HEKTNERÅSEN

VM/

TT

A

B

B-107

Heis

4,5 m 2 D-108

Trapp

Vent.aggr.

Balkong

7,2 m2

Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

Bad

4,2 m 2

Soverom

8,3 m 2

02

OM-DUPLEX

Bad

4,2 m 2

Bad

5 m 2

e 73,5 m 2

m 2

VM/

TT

Entré

6,1 m 2

Hektne

Bygg D | 6-

L


DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

A

B

D-U007

Heis

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

Balkong

15,3 m 2

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Balkong

13,5 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A B

D-U007

Heis

A B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Bod

Barnevogn, ol.

3,8 m 116

2

5,0 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

120

5,0 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

A

B

D-U007

Heis

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.aggr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

22,7 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Soverom

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Soverom

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

VM/

T

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Entré

Entré

Entré

5,1 m 2 Bod

5,8 m 2

3 m2 Bad

Bod

Bad

4,2 m Bad

2

4,9 m 2

4,7 m 2

Soverom

14,5 m2

Entré

23 m 2

D106

2 ROM

Soverom

2 ROM

51 m 2 51 m2

12,8 m 2

Soverom

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A B

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

A B

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

66 m 2

D103

4 ROM

101 m 2

12,6 m 2

Soverom

6,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU03

A

B

Balkong

7,2 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D101

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

4ROMS

Leil. nr. DU03, D103,

Stue/Kjøkken

41,6 m 2 Bad

Entré Bod

5,1 m P-rom

5,1 m 2 3 m 2 Bad

4,2 m 2 94 kvm

Bod

3,1 m 2 D203, D303,

D403, D503

BRA

101 kvm

LEILIGHET DU03,D103

DU03

Balkong

20,6 kvm

4 ROM

101 m 2

Gang

5,6 m 2

Etasje U, 1., 2., 3., 4., 5.

Soverom Soverom

Soverom

6,6 m 2

6,6 m 2

14,5 m 2

BALKONG

Balkong

20,6 m 2

Vent.aggr.

Arealer:

BRA: 101m 2

P-ROM: 89,3m 2

S-ROM: 6,1m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

D-U008

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,5 m 2

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2 5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

U.etg. Kontraktstegning

BAD

41,6 m 2 Tegn.: Sign.:

BOD

Kontroll:

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln-

Dato: Foreløpig-03.01.22

3,1m 2

Målestokk: 1:100 (A4)

Tegn. nr:

DU03

Korr.:

4,2 m 2

Bod

3,1 m 2 BAD

ENTRÉ

5,1m 2

BOD

3,0m 2

41,6m 2 5,1m 2

4,2m 2

STUE/KJØKKEN

GANG

Bad

Entré

5,6m

Bod

Stue/Kjøkken

5,1 2

m 2 3 m 2 Bad

DU03

4 ROM

101 m 2

4,4 m2 Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Vent.aggr.

5,1 m 2 Soverom

SOVEROM SOVEROM Gang

6,6m 2 5,6 6,6m m 2 2

SOVEROM

14,5m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU03

1 2 3 4 5

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Systemhiml.

60x60 T-profil

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

Arealer:

BRA: 101m 2

P-ROM: 89,3m 2

S-ROM: 6,1m 2

D-U008

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,5 m 2

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Balkong

15,3 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,5 m 2

4ROMS

B-107

Heis

4,5 m 2 D-108

Trapp

2,4 m 2

A B

LEILIGHET D101, D401

Entré

5,8 m 2

VM/

TT

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Leil. nr.

BRA

Kjøkken

22,7 m 2

P-rom

Balkong

Gang

Soverom

4 m 2 7,9 m 2

4 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m 2

D101

4 ROM

100 m 2

D101, D201, D301

D401, D501

100 kvm

97 kvm

7,2 + 13,8 kvm

Etasje 1., 2., 3., 4., 5.

Balkong

13,8 m 2

Arealer:

BRA: 100m 2

P-ROM: 93,6m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tegn.:


BALKONG

7,2m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

1 etg. Kontraktstegning

4,7 m 2

12,7m 2 Entré 22,2m 2 Gang

5,8 m

SOVEROM

Soverom

4 m 2 7,9 m 2

KJØKKEN

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4) 22,7m 2 D101

A B

B-107

Heis

4,5 m 2 D-108

ENTRÉ

GANG

Trapp

BOD

5,8m 2 1,8m 2 4,0m

2,4 m 2

SOVEROM

BAD BAD

7,9m

4,7m 2 4,0m 2 Kjøkken

2

3,0m 2 22,7 m 2

A B

GANG

STUE

SOVEROM

4 m 2

6,6m

Bad

2

Bad

VM/

TT

7,2 m2

Balkong

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

5,9 m2 Soverom

4 m 2

Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

Sign.:


Vent.aggr.

6,6 m2 Gang

6,6 m 2 Korridor

Kontroll:

-

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Balkong

7,2 m 2

Arealer:

BRA:

P-ROM:

S-ROM:

Hektne

Bygg D | 1

L

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

28,5 m 2 Soverom

B

3

Stue/Kjøkken

41,6 m 2

1

93

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU03

Soverom

6,6 m 2

Soverom

6,6 m 2

A

B

14,5 m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

SIGNATUR KJØPER 2: ............................... Leilighet D101

Balkong

7,2 m 2

REVISJONSDATO: ...............................

Hektneråsen Boligpark

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m 2

BALKONG

13,8m 2

D101

4 ROM

100 m 2

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØPE

SIGNATUR KJØPE

REVISJONSDATO

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

D-U008

Systemhiml.

4,5 m

60x60 T-profil

2

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 101m 2

P-ROM: 89,3m 2

S-ROM: 6,1m 2

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Balkong

15,3 m 2

Balkong

13,5 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

2,4 m 2 Kjøkken Prosjekterende:

22,7 m 2

Petter Bogen Arkitektkontor AS

A B

Himling og innkassing av tekniske

Hektneråsen Boligpark føringer under tak:

RÆLINGEN KOMMUNE

Fast himling - gips Platehiml.bad

6,2 m

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

Tegning:

Innkassing - gips

Systemhiml.

2

D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

60x60 T-profil

4 m

U.etg. Kontraktstegning

2 Kjøkken

Bod

Korridor

Skjørt - gips

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m

Målestokk: 1:100 (A4)

2 D101

Soverom

Soverom

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

6,6 m2 6,6 m 2

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Entré-

Gang

5,8 m 2

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

0 1 2 3 4 5

Soverom

4 m 2 Målestokk: 1:100 (A4)

meter

7,9 m 2

DU03

Arealer:

Bad Bad

BRA: 100m 2

4,7 m 2 4 m 2 P-ROM: 93,6m 2

58 / HEKTNERÅSEN S-ROM: 0m 2

59 / HEKTNERÅSEN

VM/

TT

B-107

Heis

4,5 m 2 D-108

Trapp

Vent.aggr.

Balkong

7,2 m2

Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

Balkong

14,0 m 2

Soverom

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

Balkong

13,8 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsu

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Ark

Hektneråse

RÆLINGEN KOM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 4

Tegning:

1 etg. Kontr

Tegn.:


Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.2

Målestokk: 1:100 (A4)


DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

Gang

12,8 m 2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

A

B

D-U007

Heis

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

Balkong

15,3 m 2

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Balkong

13,5 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A B

D-U007

Heis

A B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Bod

Barnevogn, ol.

3,8 m 116

2

5,0 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

120

5,0 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

A

B

D-U007

Heis

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

Stue/Kjøkken

VM/

TT

Bad

D-602.4

Trapp

Entré

6,1 m 2

Bad

Terrasse 73,5 m 2

Bod

3 m 2

5,6 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

4 ROM

81 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A

B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m 2

Vent.a gr.

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

14,4 m 2

Terrasse 92,6 m 2

D602

5 ROM-DUPLEX

70 m 2

VM/

TT

D-602.4

Trapp

4,4 m 2 D603

5,6 m 2

4 ROM

81 m 2

Stue/Kjøkken

50,4 m 2 Bad

Bad

Bad

5,1 m 2 Bod

3 m 2

Entré

Entré

6,1 m 2

Terrasse 73,5 m 2

Balkong

16,4 m 2

VM/

TT

Korridor

5 m 2

Stue/Kjøkken

40,6 m 2

D601

5 ROM

132 m 2

Bod

2,2 m 2

VM/

TT

Bad

D-608

Trapp A B

B-607

Heis

4,5 m 2

A B

B-609

Korridor

6,6 m 2

1,7 m 2

Entré

4 m 2 1,8 m 2

(Soverom)

6 m2

Vent.a gr.

9,9 m 2

(Soverom)

6,6 m 2

Bad

4,7 m2

4,9 m 2

14,4 m 2

Balkong

13,8 m2

Terrasse 92,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU04

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 6 etg. Kontraktstegning

Leilighet D603

4ROMS

LEILIGHET DU04 Sov

6,6 m 2

DU04

4 ROM

89 m 2

Bod

Sov

6,6 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

6 m 2

Leil. nr.

BRA

P-rom

12,8 m 2

Sov

Balkong

Etasje

Entré

4,4 m 2

Bad

Bod

5,1 m 2 2,2 m 2

Vent.aggr.

Bad

4,4 m 2

DU04

89 kvm

86 kvm

20,8 kvm

U

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

Arealer:

BRA: 89m 2

P-ROM: 74,3m 2

S-ROM: 2,2m 2

D-U008

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,5 m 2

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2 5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Balkong

16,4 m 2

4ROMS

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

2

12,7 m 2 LEILIGHET D603

5,6 m 2

Leil. nr.

BRA

P-rom

D603, D702

81 kvm

77 kvm

Balkong

16,4 kvm

Stue/Kjøkken

26,4 m 2

Entré

5,7 m 2 SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

Gang

D603

Etasje

4 ROM

6., 7.

Bod

3 m 2 STED/ DATO: ...............................

Arealer:

81 m 2 BRA: 81m 2

Bad

4,2 m

P-ROM: 72,8m 2

S-ROM: 3m 2

6,1 m 2 14,0 m 2

5 m 2

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

Entré

Korridor

REVISJONSDATO: ...............................

VM/

TT

7,1 m 2 Balkong

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

U.etg. Kontraktstegning

Tegn.:


Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

DU04

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

SOVEROM

12,8m 2

SOVEROM SOVEROM

6,6m 2 6,6m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Systemhiml.

60x60 T-profil

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU04

1 2 3 4 5

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

6 etg. Kontraktstegning

Tegn.:

BALKONG

Sign.:

16,4m 2Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

SOVEROM

12,7m 2 SOVEROM SOVEROM

Balkong

16,4 m 2

Kontroll:

-

Tegn. nr:

D603

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

Hektne

Bygg D | 6

L

BALKONG

STUE/KJØKKEN

34,4m 2

20,8m 2 BAD

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

20,8 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU04

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

D-U008

Systemhiml.

4,5 m

60x60 T-profil

2

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 89m 2

P-ROM: 74,3m 2

S-ROM: 2,2m 2

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Balkong

15,3 m 2

Balkong

13,5 m 2

Sov

6,6 m 2

Stue/Kjøkken

Sov BOD BAD

5,1m 2 ENTRÉ 12,8 m

34,4 m 2 2,2m 2 4,4m 2

4,4 m 2 2,2 m 2 4,4 m 2

4,4m 2

Gang

DU04

4 ROM

6 m 2

89 m 2

Bad

5,1 m 2 Entré Bod Bad

Bod

Sov

6,6 m 2

Vent.aggr.

Balkong

16,4 m 2

Soverom

Soverom

6,6 m 2 Soverom

6,6 m 2 Stue/Kjøkken

VM/

TT

26,4 m 2

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

GANG

2 6,6 m 2 STUE/KJØKKEN

Bod

12,7 m 2

Bod

5,6m 2

Stue/Kjøkken

Sov

34,4 m 2 3,0 m 26,4m 2

2

D-U008

Gang

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,4 m2 4,5 m 2

3,1 m 2 2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

Stue/Kjøkken

2

119

Gang

5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

BAD

Bod Bod

BAD

26,4 m 2

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m

4,2m 2

2 Gang 5,0m 2

m2

BOD ENTRÉ

D603

5,6 m 2

3,0m 2 5,7m 2 4 ROM

81 m 2

Arealer:

Arealer:

BRA: 89m 2

BRA:

P-ROM: 74,3m 2

P-ROM: 72

S-ROM: 2,2m 2

Bad

Bad

S-ROM:

4,2 m 2 5 m 2

Bod

STED/ DATO: ...............................

3 m STED/ DATO:

2

Entré

SIGNATUR KJØPER 1: ............................... Hektneråsen Boligpark

5,7 m 2 SIGNATUR KJØP

Bygg D | 6 etg. Kontraktstegning

SIGNATUR KJØPER 2: ............................... Leilighet D603

SIGNATUR KJØP

REVISJONSDATO: ...............................

Entré

REVISJONSDATO

Korridor

6,1 m 2 14,0 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

U.etg. Kontraktstegning

Balkong

15,3 m 2

Balkong

13,5 m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

16,4 m 2

Soverom Soverom

6,6 m

Soverom

2 6,6 m2

12,7 m 2 Stue/Kjøkken

Systemhiml.

60x60 T-profil

4,4 m 2 26,4 m 2

Gang

D603

13,3 m 2

50,4 m 2 Bad

4,2 m2 Soverom

5,1 m 2 13,9 m 2

Entré

5,7 m 2 Bad

14,0 Gang

4,7 m 2

m2

4,9 m 2

8,5 m 2 Gard.

Gard.

5 m 2 Stue

Gang

Soverom

2 Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Gang

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

D603

5,6 m 2-

4 ROM

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

0 1

81 m 2 Målestokk: 1:100 (A4)

meter

DU04

Arealer:

2 3 4 5

BRA: 81m 2

Bad

60 / HEKTNERÅSEN4,2 m

P-ROM: 72,8m Bad

2

S-ROM: 3m 2

5 m 2

61 / HEKTNERÅSEN

Bod

Balkong

Balkong

13,8 m 2

7,1 m 2

VM/

TT

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsu

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Ark

Hektneråse

RÆLINGEN KOM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 4

Tegning:

6 etg. Kontr

Tegn.:


Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.2

Målestokk: 1:100 (A4)


Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Soverom

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Soverom

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Soverom

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

VM/

TT

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Entré

Entré

Entré

5,1 m 2 Bod

5,8 m 2

3 m2 Bad

Bod

Bad

4,2 m Bad

2

4,9 m 2

4,7 m 2

Soverom

14,5 m2

Entré

23 m 2

D106

2 ROM

Soverom

2 ROM

51 m 2 51 m2

12,8 m 2

Soverom

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A B

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

A B

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Soverom

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

Gang

12,8 m 2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

B

D-U007

Heis

A

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

Balkong

15,3 m 2

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Balkong

13,5 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A B

D-U007

Heis

A B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Bod

Barnevogn, ol.

3,8 m 116

2

5,0 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2

DU04

4 ROM

89 m 2

Stue/Kjøkken

41,6 m 2

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D102

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU01

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

VM/

TT

3ROMS

Entré

5,9 m 2

Bad

4,9 m 2 Gang

0

meter

TT

LEILIGHET D102

Soverom

12,8 m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

Korridor

25,2 m 2

BRA

Bod P-rom

2,5 m 2 Balkong Stue/Kjøkken

33,7 m 2

3 m 2 D102

3 ROM

74 m 2

Soverom

6,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D102

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

7,2 m2 Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 74m 2

P-ROM: 66,9m 2

S-ROM: 2,5m 2

Balkong

14,5 m 2

Vent.aggr.

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

5,6 m Systemhiml.

2

D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 2 66 m 2 Bad

60x60 T-profil

4 m 2 Kjøkken

Bod

Korridor

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Leil. nr. D102, D202,

D302, D402,

D502

VM/

Balkong

14,0 m 2

74 kvm

71 kvm

VM/

TT

14,0 kvm

Etasje 1., 2., 3., 4., 5.

Balkong

13,8 m 2

Arealer:

BRA: 74m 2

P-ROM: 66,9m 2

S-ROM: 2,5m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

1 etg. Kontraktstegning

Tegn.:


5,9m 2,5

ENTRÉ BOD

2 2,5m 2

GANG

3,0m 2

Bad

m 2

SOVEROM

6,6m 2

Soverom

12,8 m 2

Entré

5,9 m 2

Soverom

6,6 m 2 Korridor

25,2 m 2

STUE/KJØKKEN

33,7m 2

Bod

m 2

BALKONG

BAD

4,9m

12,8m

4,9

SOVEROM

Stue/Kjøkken

33,7 m

Gang

3 m 2 D102

3 ROM

74 m 2

14,0m 2

TT

Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

Korridor

7,2 m2

Balkong

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

5,9 m2 Soverom

4 m 2

Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

Vent.aggr.

6,6 m2 Gang

6,6 m 2 Korridor

Kontroll:

-

Tegn. nr:

D102

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

Vent.aggr.

VM/

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D102

1 2 3 4 5

Balkong

7,2 m2 Balkong

20,6 m 2

Balkong

20,8 m2

Systemhiml.

60x60 T-profil

Arealer:

BRA: 74m 2

P-ROM: 66,9m 2

S-ROM: 2,5m 2

Balkong

14,5 m 2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

6,6 m2

Gang

6,2 m 2 Soverom

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

SIGNATUR KJØPER 2: ............................... Leilighet DU01

REVISJONSDATO: ...............................

Balkong

16,1 m 2

6,6 m 2 Korridor

Balkong

14,0 m 2

3ROMS

LEILIGHET DU01 Bod

2 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m 2

3 ROM

Korridor

26,3 m 2 DU01

Balkong

13,8 m 2

71 m 2

Balkong

13,5 m 2 Vent.aggr.

Entré

5,5 m 2

Gang

3 m 2

Soverom

6,6 m 2

Leil. nr.

BRA

P-rom

Balkong

Etasje

Bad

5 m 2

Soverom

12,7 m 2

Korridor

Hektneråsen Boligpark

26,3 m 2 DU01

3 ROM

71 m 2

DU01

71 kvm

68 kvm

13,5 kvm

U

Arealer:

BRA: 71m 2

P-ROM: 64,5m 2

S-ROM: 2m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

U.etg. Kontraktstegning

Tegn.:


Sign.:


Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

D-U008

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,5 m 2

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2 5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

ENTRÉ

5,5m 2

Kontroll:

-

Tegn. nr:

DU01

BOD

BAD

2,0m 2

5,0m 2

STUE/KJØKKEN

31,7m 2

GANG

3m 2

Entré

5,5 m 2

Bod

2 m 2

SOVEROM

6,6m 2

SOVEROM

12,7m 2

Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2

31,7 m 2

BALKONG

13,5m 2 Soverom

6,6 m 2

26,3 m 2 m 2 6 m 2

m 2 2 Bod

m 2

m 2 m 2

m 2 m 2 3 m 2

m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Entré

Petter Bogen Arkitektkontor AS

5,5 m 2

Himling og innkassing av tekniske

Bod

Hektneråsen Boligpark føringer under tak:

2 m 2

Bad

31,7 m 2 SØ


-

5 m 2

RÆLINGEN KOMMUNE

Fast himling - gips Platehiml.bad

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Bod

Bod

Stue/Kjøkken

Sov

34,4 3,0 m

D-U008

Gang

Tegning:

Innkassing - gips

Systemhiml.

89

Bod

2,5 m

60x60 T-profil

1 etg. Kontraktstegning

4,5

3,1 m

2,6 m

Bod

Korridor

3,1

Skjørt - gips

Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Målestokk: 1:100 (A4)

Filnavn

Bod

Bod

3,4 m

Entré

59,4 m

5,5

Entré

Bod

41,6 5,1 m2 4,8 m2 Bod

119

Gang

5,0 m

5,6

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 6,6 5,0 m m2

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

DU01

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

0 1 2 3 4 5

3 ROM

Målestokk: 1:100 (A4)

meter

D102

71 m 2

Arealer:

BRA: 71m 2

P-ROM: 64,5m 2

62 / HEKTNERÅSEN S-ROM: 2m 2

63 / HEKTNERÅSEN

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Balkong

15,3 m 2

Balkong

13,5 m 2

Balkong

13,5 m 2 Vent.aggr.

4,4 m2 Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

Bad

5 m 2

Soverom

12,7 m 2

Arealer:

BRA:

P-ROM:

S-ROM:

Tegn.:


Hektne

Bygg D | U

L

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØP

SIGNATUR KJØP

REVISJONSDATO

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsu

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Ark

Hektneråse

RÆLINGEN KOM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 4

Tegning:

U.etg. Kont

Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.2

Målestokk: 1:100 (A4)

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

64


Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

22,7 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Soverom

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

VM/

T

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Entré

Entré

Entré

5,1 m 2 Bod

5,8 m 2

3 m2 Bad

Bod

Bad

4,2 m Bad

2

4,9 m 2

4,7 m 2

Soverom

14,5 m2

Entré

23 m 2

12,8 m 2

Soverom

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

D106

2 ROM

Soverom

2 ROM

51 m 2 51 m2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

A B

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

12,7 m 2

A B

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Gang

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

22,7 m 2

7,9 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Bad

5,1 m2

Soverom

Gang

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

12,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

22,7 m 2

7,9 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Soverom

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

TT

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Soverom

Vent.a gr.

Soverom

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

VM/

T

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Entré

Entré

Entré

5,1 m 2 Bod

5,8 m 2

3 m2 Bad

Bod

Bad

4,2 m Bad

2

4,9 m 2

4,7 m 2

Soverom

14,5 m2

Entré

23 m 2

D106

2 ROM

Soverom

2 ROM

51 m 2 51 m2

12,8 m 2

Soverom

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A B

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

A B

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

66 m 2

Stue/Kjøkken

41,6 m 2

D103

4 ROM

101 m 2

12,6 m 2

Soverom

6,6 m 2

3ROMS

LEILIGHET D104

D104

4 ROM

66 m 2

Soverom

6,2 m 2

Soverom

12,6 m 2

Stue/Kjøkken

28,5 m 2

Gang

5,6 m 2

Vent.aggr.

Leil. nr.

BRA

P-rom

Bad

Entré

5 m 2 4,6 m 2

Balkong

Etasje 1.

D104

66 kvm

64 kvm

20,8 kvm

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D104

7,2 m2 Balkong

Arealer:

BRA: 66m 2

P-ROM: 62,5m 2

S-ROM: 0m 2

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

5,9 m2 Soverom

4 m 2

Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m2

Gang

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

6,6 m 2 Korridor

Balkong

16,1 m 2

2ROMS

24,5 m 2

2 ROM

Soverom

VM/

TT

LEILIGHET D106, D205

13,1 m 2 Stue/Kjøkken

D106

Bad

6,1 m 2

Entré

3,8 m 2

Leil. nr. D106, D205,

D305, D405,

D505

BRA

P-rom

Balkong

51 kvm

51 kvm

16,1 kvm

51 m 2 Etasje 1., 2., 3., 4., 5.

Arealer:

51

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D106

7,2 m2 Balkong

BRA: m 2

P-ROM: 47,5m 2

S-ROM: 0m 2

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

5,9 m2 Soverom

4 m 2

Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m2

Gang

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

6,6 m 2 Korridor

Bod

REVISJONSDATO: ...............................

Korridor

25,2 m 2

REVISJONSDATO: ...............................

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

Balkong

20,8 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D104

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

1 etg. Kontraktstegning

Tegn.:


Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

VM/

TT

Kontroll:

-

Tegn. nr:

D104

Filnavn

SOVEROM

6,2m 2

5,0m 2

SOVEROM

12,6m 2 GANG

12,6 m 2

BALKONG

STUE/KJØKKEN

28,5m 2

Soverom BAD

6,2 m 2

Soverom

Stue/Kjøkken

28,5 m 2 D104

4 ROM

66 m 2

Gang

5,6 m 2

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

BOD

1,4m 2

Bad

Entré

5 m 2 4,6 m 2

Bod

5,6m 2 ENTRÉ

3,2m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Systemhiml.

60x60 T-profil

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D104

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 66m 2

P-ROM: 62,5m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Balkong

7,2 m2

Balkong

20,6 m 2

Balkong

20,8 m2

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

Balkong

14,5 m 2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

6,6 m2

Gang

6,2 m 2 Soverom

Balkong

16,1 m 2

6,6 m 2 Korridor

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D106

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Balkong

7,2 m2 Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

VM/

TT

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

13,1m 2 Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

24,5m 2

BALKONG

Tegning:

16,1m

1 etg. 2

Kontraktstegning

Tegn.: Sign.: Kontroll:-

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr:

Målestokk: 1:100 (A4) D106

SOVEROM

STUE/KJØKKEN

Fast himling - gips Platehiml.bad

Fast himling - gips Platehiml.bad

6,2 m 6,2 m

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

5,6 m

Innkassing - gips

Systemhiml.

2

D105

Stue/Kjøkken

2

Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 2 66 m

Innkassing - gips

Systemhiml.

Tegning:

2

D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m

Bad

24,5 m 2

2 2

Bad

60x60 T-profil

60x60 T-profil

4 m 4 m 2 Kjøkken

Bod

Korridor

1 etg. Kontraktstegning

2

Kjøkken

Bod

Korridor

Skjørt - gips

Skjørt - gips

Entré

Entré

D106

5,9 m2 Soverom

5,9 m2 Soverom

4 m 2 4 m 2

3 m2 Bad

3 m2 Bad

41,6 m 41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

2 ROM

2

2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m 3 m

Målestokk: 1:100 (A4)

2 D101

Målestokk: 1:100 (A4)

Soverom

2 Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m

13,1 m 2 51 m2 D101

Soverom

Soverom

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

6,6 m2 6,6 m 2 2 Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln-

0 1 2 3 4 5

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

0 1 2 3 4 5

meter

Målestokk: 1:100 (A4)

meter

Arealer:

D104

Arealer:

BRA: 66m 2

BRA: 51 m 2

P-ROM: 62,5m 2

P-ROM: 47,5m 2

S-ROM: 0m 2

64 / HEKTNERÅSEN Bad

S-ROM: 0m 2

65 / HEKTNERÅSEN

6,1 m 2

Balkong

7,2 m2

Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

Balkong

16,1 m 2

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

Soverom

28,5 m 2

D106

2 ROM

Soverom

ENTRÉ

13,1 m 2 51 m 2

3,8m 2

Stue/Kjøkken

BAD

24,5 m 2

6,1m 2

6,1 m 2 Arealer:

BRA:

P-ROM: 47

Bad

S-ROM:

Korridor

25,2 m 2

Entré

3,8 m 2

Tegn.:


Hektne

Bygg D | 1

L

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØP

SIGNATUR KJØP

REVISJONSDATO

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsu

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Ark

Hektneråse

RÆLINGEN KOM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 4

Tegning:

1 etg. Kontr

Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.2

Målestokk: 1:100 (A4)

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2


Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

Soverom

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

T

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Soverom

Vent.a gr.

Soverom

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

VM/

T

Vent.aggr.

Balkong

16,1 m 2

Entré

Entré

Entré

5,1 m 2 Bod

5,8 m 2

3 m2 Bad

Bod

Bad

4,2 m Bad

2

4,9 m 2

4,7 m 2

Soverom

14,5 m2

Entré

23 m 2

D106

2 ROM

Soverom

2 ROM

51 m 2 51 m2

12,8 m 2

Soverom

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

Balkong

14,0 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A B

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

A B

Soverom

6,6 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

Balkong

Balkong

13,8 m 2

Stue/Kjøkken

D104

4 ROM

Stue/Kjøkken

D103

4 ROM

101 m 2

Soverom

Bad

5,1 m2

Gang

Vent.aggr.

VM/

TT

Bad

Entré

Bad

5 m 2 4,6 m2

6,1 m2

3,1 m 2

5,6 m 2

Soverom

6,6 m2

Soverom

Vent.a gr.

Entré

5,1 m 2 Bod

Soverom

Soverom

14,5 m2

Bad

4,2 m 2

VM/

TT

Entré

23 m 2

4,9 m 2

D106

2 ROM

2 ROM

Soverom

51 m 2 51 m 2

12,8 m 2

Entré

Soverom

VM/

T

Vent.aggr.

Bod

25,2 m 2

33,7 m 2

24,5 m 2

B-107

6,1 m 2 Heis

4,5 m2 D-108

Entré

Trapp

2,4

3,8 m 2

m2

D102

3 ROM

74 m 2

VM/

TT

12,7 m 2

A

A

B

B

Bad Bad

4,7 m 2

Soverom

6,6 m 2

5,8 m 2

Vent.aggr.

Gang

22,7 m 2

Gang

3 m 2 Stue

22,2 m2

4 ROM

100 m 2

7,9 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

Gang

12,8 m 2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A

B

D-U007

Heis

A

B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Barnevogn, ol.

3,8 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

Bod

116

5,0 m 2

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

DU04

4 ROM

Stue/Kjøkken

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m2

Bad

Entré Bod

5,1 m2 2,2 m2

Bad

Gang

Soverom

6,6 m2

Sov

6,6 m 2

12,8 m 2

Vent.aggr.

Vent.aggr.

Bod

5,1 m 2 3 m2

14,5 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

4,2 m2

Bod

137

3,4 m 2

Bod

138

3,4 m 2

Bod

139

3,4 m 2

Bod

140

3,4 m 2

Bod

141

Bad

Soverom

Entré

2,6 m 2

Stue/Kjøkken

22,9 m2

2 ROM

42 m 2

Bod

136

3,0 m 2

Bod

135

Bod

134

3,2 m 2

Bod

133

Balkong

15,3 m 2

26,3 m 2

129

2,8 m 2

Bod

130

2,8 m 2

131

2,9 m 2

Bod

132

2,1 m2

DU01

3 ROM

71 m 2

Stue/Kjøkken

31,7 m2

128

2,7 m 2

Bod

127

2,5 m 2

Bod

126

Bod

125

2,9 m 2

Balkong

13,5 m 2

Vent.aggr.

2 m 2

D-U011

Trapp

6,9 m 2

A B

D-U007

Heis

A B

12,7 m 2

Bad

5 m 2

Trapp

9,0 m 2

Bod

Barnevogn, ol.

3,8 m 116

2

5,0 m 2

Bod

124

Bod

123

Bod

122

121

2,5 m 2

117

6,5 m 2

118

5,0 m 2

120

5,0 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2

DU04

4 ROM

89 m 2

Stue/Kjøkken

41,6 m 2

DU03

4 ROM

101 m 2

Soverom

6,6 m 2

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D105

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

Leilighet DU02

e

Platehiml.bad

Systemhiml.

60x60 T-profil

4 5

Balkong

14,5 m 2

Leil. nr.

D105

2ROMS

BRA

51 kvm

LEILIGHET D105

P-rom

51 kvm

Soverom

Stue/Kjøkken

28,5 m 2

23 m 2

Bod

Balkong

14,5 kvm

D105

41,6 m 2 Gang

2 ROM

Soverom

Soverom

13,1 m 2 51 m2 13,1 m 2

6,6 m2

Etasje 1.

Arealer:

51

VM/

TT

0

meter

VM/

TT

Balkong

Bad

Bad

6,1 m 2 6,1 m 2

Entré

3,9 m 2 Korridor

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

Hektneråsen Boligpark

Bygg D | 1 etg. Kontraktstegning

Leilighet D105

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

Balkong

7,2 m2 Balkong

Balkong

20,8 m2

20,6 m 2

1 2 3 4 5

Arealer:

BRA: 51m 2

P-ROM: 46,1m 2

S-ROM: 0m 2

Balkong

14,5 m 2

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m

5,6 m Systemhiml.

2

D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 2 66 m 2 Bad

60x60 T-profil

4 m 2 Kjøkken

Bod

Korridor

Entré

5,9 m2 Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

Balkong

16,1 m 2

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

25,2 m 2

VM/

TT

BRA: m 2

P-ROM: 46,1m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

7,2 m2

Balkong

6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

5,9 m2 Soverom

4 m 2

Bad

2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m 2 Korridor

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Balkong

14,5 m 2

VM/

TT

Balkong

25,2 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

1 etg. Kontraktstegning

Tegn.:


Balkong

7,2 m2

Balkong

20,6 m 2

Balkong

20,8 m2

Sign.:


Balkong

14,5 m 2

Balkong

16,1 m 2

Kontroll:

-

Tegn. nr:

D105

Balkong

14,0 m 2

Balkong

13,8 m 2

LEILIGHET DU02

Leil. nr.

Korridor

26,3 m 2

Entré BRA

2,6 m 2

Bad

4,8 m P-rom

2

Balkong

Stue/Kjøkken

22,9 m 2

Etasje

DU02

2 ROM

42 m 2

Soverom

9,3 m 2

2ROMS

13,1m 2 6,2 m 2 Stue/Kjøkken

Stue/Kjøkken

Soverom

12,6 m 2 D105

13,1 m 2 13,1 m 2

28,5 m 2 5,6 m 2

66 m 2 Bad

4 m 2 Kjøkken

Bod

Korridor

Entré

Soverom

4 m 2

3 m2 Bad

41,6 m 2 2,5 m 2 4 m2 Stue/Kjøkken

Gang

Gang

3 m 2 D101

Soverom

Soverom

6,6 m2 6,6 m 2

Bad

Korridor

Hektneråsen Boligpark

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

RÆLINGEN BALKONG KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46,

14,5m 2 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Fast himling - gips Platehiml.bad

23,0m 2

Tegning:

Innkassing - gips

Systemhiml.

60x60 T-profil

1 etg. Kontraktstegning

Skjørt - gips

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Målestokk: 1:100 (A4)

Hektneråsen Boligpark

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln-

Dato: Foreløpig-03.01.22 Tegn. nr: Korr.:

0 1 2Bygg 3 D | 14 etg. 5Kontraktstegning

Målestokk: 1:100 (A4) D105

meter

Leilighet D105

SOVEROM

STUE/KJØKKEN

ENTRÉ 2 ROM

Soverom

Soverom

13,1 m 2 4,0m 2 13,1 m 2

Stue/Kjøkken

BAD

23 m 2

6,1m 2

D105

Arealer:

BRA: 51 m 2

P-ROM: 46,1m 2

Bad

S-ROM: 0m 2

Entré

3,9 m 2 SIGNATUR KJØPER 1: ............................... Hektneråsen Boligpark

6,1 m 2

STED/ DATO: ...............................

Bygg D | U.etg. Kontraktstegning

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

Leilighet DU02

REVISJONSDATO: ...............................

6,1 m 2

Korridor

26,3 m 2

Entré

2,6 m 2

Bad

4,8 m 2 Stue/Kjøkken

22,9 m 2

Himling og innkassing av tekniske

føringer under tak:

Målestokk: 1:100 (A4)

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Fast himling - gips Platehiml.bad

Innkassing - gips

Skjørt - gips

D-U008

Systemhiml.

4,5 m

60x60 T-profil

2

Balkong

15,3 m 2

ENTRÉ

2,6m 2

SOVEROM

9,3m 2

BAD

4,8m 2

DU02

42 kvm

42 kvm

15,3 kvm

U

STUE/KJØKKEN

22,9m 2

DU02

Dato: Foreløpig-03.01.22

Korr.: 0 1 2 3 4 5

2 ROM

Målestokk: 1:100 (A4)

meter

42 m 2

Arealer:

BRA: 42m 2

P-ROM: 39,6m 2

66 / HEKTNERÅSEN S-ROM: 0m 2

67 / HEKTNERÅSEN

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Balkong

15,3 m 2

Balkong

13,5 m 2

BALKONG

15,3m 2

Arealer:

BRA: 42m 2

P-ROM: 39,6m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

U.etg. Kontraktstegning

Tegn.:


Sign.:


Stue/Kjøkken

34,4 m 2 Gang

Dato: Foreløpig-03.01.22

Målestokk: 1:100 (A4)

D-U008

6 m 2

89 m 2 Bod

2,5 m 2 Bod

4,5 m 2

2,6 m 2

Bod

Korridor

3,1 m 2 Bod

Bod

3,4 m

Entré

2 59,4 m 2

5,5 m 2

Entré

Bod

41,6 m 5,1 m2 4,8 2 m2 Bod

119

Gang

5,0 m 2 5,0 m 2

5,6 m 2 3 m 2

DU02

Bod Bod

Soverom

Soverom Soverom

9,3 m 2 6,6 5,0 m 2 m2

4,4 m2

Sov

3,0 m 2 Bod

3,1 m 2 Bod

Kontroll:

-

Tegn. nr:

DU02

Filnavn

Bygg D_ARK - Hektneråsen.pln

Korr.:

Korridor

26,3 m 2

Entré

2,6 m 2

22,9 m 2

DU02

2 ROM

42 m 2

Soverom

9,3 m 2

Bad

4,8 m 2 Stue/Kjøkken

Balkong

15,3 m 2

Arealer:

BRA:

P-ROM:

S-ROM:

Tegn.:


Hektne

Bygg D | U

L

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØP

SIGNATUR KJØP

REVISJONSDATO

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsu

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Ark

Hektneråse

RÆLINGEN KOM

GNR/ BNR: 96/11, 36, 4

Tegning:

U.etg. Kont

Sign.:


Dato: Foreløpig-03.01.2

Målestokk: 1:100 (A4)

Balkong

20,8 m2

Balkong

20,6 m 2

39


BYGG C

Bygningene på Hektneråsen er kalt opp etter personer

som har hatt tilknytning til området opp gjennom

historien. Gunder Markussen Ødegard var en av flere

som søkte lykken i Amerika på 1800-tallet. Han hadde

tilknytning til det som var Nordre Hektner, men i

takt med at området litt etter litt ble delt inn i stadig

flere og mindre bruk, ble fremtidsutsiktene stadig

dårligere, og selv ikke ekstrajobber som tømmerfløter

eller skogsarbeider var nok til å fø en familie. I den

økonomisk vanskelige tiden mellom 1830 og 1920 valgte

hele 800.000 nordmenn å utvandre med håp om et

bedre liv. De aller fleste dro til Amerika.

68 / HEKTNERÅSEN

69 / HEKTNERÅSEN


TORER

BYGG B

GUNDER

BYGG C

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

70 / HEKTNERÅSEN 71 / HEKTNERÅSEN


3 4

2ROMS ROMS ROMS

BYGG C

3 4

1. ETG

C101

C102

A

VM/

TT

VM/

TT

A

VM/

TT

C103

inngang

+ 200,50

1100 x2100

VM/

TT

A

90

sykler

A

A

C105

C104

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

3 4

2ROMS ROMS ROMS

72 / HEKTNERÅSEN 73 / HEKTNERÅSEN


2. - 6. ETG

7. ETG

C201-C601

A

C202-C602

C701

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

VM/

TT

C203-C603

1100x2100

C702

VM/

TT

A

A

A

A

C206-C606

C205-C605

C204-C604

Takterrasse/ MUA

Priv. terrasse - C702

122,47 m 2 64,49 m 2

Sedum

10,61 m 2

N

N

3 4

2ROMS ROMS ROMS

3 4

2ROMS ROMS ROMS

74 / HEKTNERÅSEN 75 / HEKTNERÅSEN


A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

90

sykler

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

90

sykler

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 3 etasje

Leilighet C302

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 4 etasje

Leilighet C403

210x210

Bad

4,4 m 2

LEILIGHET C102

3ROMS

C302

BRA

VM/

TT

A

Leil. nr. C302, C402,

C502, C602

BRA

P-rom

Soverom Soverom

8,3 m 2 8,3 m 2 Balkong

57 m 2

Stue/Kjøkken

210x230

Bad

VM/

4,8 m 2

Balkong

TT

18,1 m 2

Gang

7,1 m 2

26,5 m 2 Soverom

6,3 m 2

SOVEROM

57 kvm

57 kvm

18,1 kvm

Etasje 3., 4., 5., 6.

Fasade øst

Plan 3 etasje

Arealer:

BRA: 57m 2

P-ROM: 53m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C302 - 3 etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

3ROMS

A

LEILIGHET C103

Soverom

6,1 m 2

210x220

Stue/Kjøkken

Bad

4,6 m 2

VM/

TT

C403

BRA

56 m 2

Gang

3,7 m 2

A-109

Korridor

34,9 m 2

Bod i leil.

210x220

Bad

4,6 m 2

VM/

TT

A

24,4 m 2 Soverom

Leil. nr. C403, C503,

C603

BRA

P-rom

Balkong

3,4 m 2 Balkong

12,1 m 2

9,5 m 2

56 kvm

52 kvm

12,1 kvm

Etasje 4., 5., 6.

Fasade øst

Plan 4 etasje

Arealer:

BRA: 56m 2

P-ROM: 48,3m 2

S-ROM: 3,4m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C403 - 4 etasje

4 5

iske føringer under tak:

Tegn.: Sign.:Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C302

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

BALKONG

18,13m 2

0

meter

1 2 3 4 5

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 1 etasje

Leilighet C102

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C403

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

Hektneråsen

Bygg C | 1

Leilighet

VM/

TT

VM/

TT

Gang

7,1 m 2

A

8,3m 2 SOVEROM

BAD

4,8m 2

STUE/KJØKKEN

26,5 m 2

Soverom

8,3 m 2 ENTRÉ

7,4m

Soverom

2

8,3 m 2 6,3m 2

A

C102

BRA

57 m 2

Stue/Kjøkken

210x210

210x230

Bad

Bad

4,4 m 2

4,8 m 2

Terrasse

26,5 m 2 Soverom

6,3 m 2

på terreng

18,1 m 2

Fasade øst

Plan 1 etasje

Arealer:

BRA: 57m 2

P-ROM: 53m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

SOVEROM

6,1m 2

BAD

ENTRÉ

STUE/KJØKKEN

24,4 m 2

A

BOD I LEIL.

4,6m 2 Soverom 9,5m 2

6,1 m

A

210x220

Stue/Kjøkken

Bad

4,6 m 2

VM/

TT

C103

BRA

56 m 2

Gang

3,7 m 2

Korridor

Bod i leil.

210x220

Bad

4,6 m 2

VM/

TT

A

24,4 m 2 Soverom

BALKONG

12,13m 2

Terrasse

på terreng

12,1 m 2

3,4 m 2

9,5 m 2

Fasade øst

Plan 1 etasje

Arealer:

BRA: 56m 2

P-ROM: 48,3m 2

S-ROM: 3,4m 2

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØPER 1:

SIGNATUR KJØPER 2:

REVISJONSDATO:

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkont

Målestokk: 1:100 (A4)

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C102 - 1 etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

Hektneråsen Boli

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70

Tegning:

Leilighet C103 - 1

0

meter

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C102

Filnavn

Hektneråsen 0

Boligpark_Arbeidstegninger- meter

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

76 / HEKTNERÅSEN 77 / HEKTNERÅSEN

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kon

-

Teg

C1


A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

90

sykler

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

A

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 4 etasje

Leilighet C404

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 4 etasje

Leilighet C405

ng

m 2

3ROMS

3,4 m 2

VM/ A

TT

LEILIGHET C104

Gang

10 m

A

2

orridor

4,9 m 2 Bod i leil.

210x220

Soverom

9,5 m

Bad

2

4,6 m 2

rom

200x260

Bad

5,2 m 2

Stue/Kjøkken

34,3 m 2

Soverom

8,6 m 2

Soverom

13,7 m 2

C404

BRA

75 m 2

Leil. nr.

BRA

P-rom

Balkong

Balkong

13,5 m 2 15,2 m

BAD

2

C404, C504

75 kvm

75 kvm

15,1 kvm

Etasje 4., 5.

Fasade øst

Plan 4 etasje

Arealer:

BRA: 75m 2

P-ROM: 71,2m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C404 - 4 etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

3ROMS

Stue/Kjøkken

A

C405

BRA

56 m 2

LEILIGHET A C205

Leil. nr. C405, C505,

C605

BRA

200x260

Bad

Gang

6,8 m 2

22,9 m 2

Soverom

Soverom

8,2 m 2 7,6 m 2 Balkong

13,5 m 2

5,2 m

P-rom

2

Balkong

56 kvm

56 kvm

13,5 kvm

Etasje 4., 5., 6.

Soverom

8,6 m 2

A

Fasade syd

Plan 4 etasje

Arealer:

BRA: 56m 2

P-ROM: 50,7m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C405 - 4 etasje

4 5

niske føringer under tak:

4,6m 2 SOVEROM

Tegn.: Sign.:Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

ENTRÉ

A

10,0m 2

Korridor

34,9 m 2 Bod i leil.

210x220

Soverom

3,4 m 2

9,5 m

Bad

2

4,6 m 2 VM/ A

TT

Gang

10 m

A

2

STUE/KJØKKEN

Soverom

200x260

13,7 m

34,3 m 2

Bad

2

Gang

5,2 m 2

SOVEROM

6,8 m 2

8,6m 2

Soverom

Stue/Kjøkken

34,3 m 2

Soverom

8,6 m 2

C104

BRA

75 m 2

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C404

13,7m 2

Filnavn

BALKONG

15,1 m 2

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

Fasade øst

Plan 1 etasje

0

meter

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 1 etasje

Leilighet C104

Arealer:

BRA: 75m 2

P-ROM: 71,2m 2

S-ROM: 0m 2

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Gang

A

BAD

SOVEROM

Stue/Kjøkken

7,6m 2 22,9 m 2 ENTRÉ

5,2m 2

6,8m 2

A

STUE/KJØKKEN

A

200x260

Gang

Bad

5,2 m 2

6,8 m 2

C205

BRA

56 m 2

BALKONG

13,5 m 2

Tegn.:


Soverom

Soverom

8,2 m 2

7,6 m 2

A

Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

SOVEROM

8,2m 2

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C405

Soverom

8,6 m 2

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

Fasade syd

Hektneråsen

Bygg C | 2

Leilighet

Plan 2 etasje

Arealer:

BRA: 56m 2

P-ROM: 50,7m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØPER 1:

SIGNATUR KJØPER 2:

REVISJONSDATO:

Målestokk: 1:100 (A4)

Terrasse

Terrasse

på terreng

på terreng

13,5 m 2 15,2 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C104 - 1 etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

10,8 m 2 Balkong

13,5 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkont

Hektneråsen Boli

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70

Tegning:

Leilighet C205 - 2

0

meter

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C104

Filnavn

Hektneråsen 0

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.plnmeter

Korr.:

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

78 / HEKTNERÅSEN 79 / HEKTNERÅSEN

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kon

-

Teg

C2


A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

A

1100x2100

A

A

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

A

A

A

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 4 etasje

Leilighet C406

4 5

iske føringer under tak:

3ROMS

Soverom

Gang

10,8 m

Soverom

2

180x260

Bad

4,7 m

LEILIGHET C206

2

12,5 m 2

A

Stue/Kjøkken

30,8 m 2

6,7 m 2 Bod/

C406

BRA

71 m 2

Balkong

13,3 m 2

Målestokk: 1:100 (A4)

Vaskerom

1,8 m 2

Soverom

7,6 m 2

Leil. nr. C406, C506,

C606

BRA

P-rom

Balkong

71 kvm

69 kvm

13 kvm

Etasje 4., 5., 6.

Fasade vest

Plan 4 etasje

Arealer:

BRA: 71m 2

P-ROM: 65,5m 2

S-ROM: 1,8m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

BOD I LEIL.

Totalenterprenør:

Strukta 1,4m 2

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

BAD

Hektneråsen Boligpark

Soverom

6,7 m 2 STUE/KJØKKEN Gang

30,8 10,8 m 2 m 2

A

RÆLINGEN KOMMUNE 5,2m 2

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

SOVEROM Leilighet C406 - 4 etasje

12,5m 2

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn-

Dato: 24.02.21

Tegn. nr: Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4) C406

1,8 m 2

SOVEROM

180x260

6,7m 2 Bad

Soverom

4,7 m 2

A

GANG

11,4m 2

Bod/

Vaskerom

30,8 m 2

12,5 m 2

C206

BRA

71 m 2

Stue/Kjøkken

Soverom

7,6 m 2

BALKONG

13 m 2

Balkong

13,3 m 2

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Fasade vest

Plan 2 etasje

Hektneråsen Boligpark

Bygg C | 2 etasje

Leilighet C206

Arealer:

BRA: 71m 2

P-ROM: 65,5m 2

S-ROM: 1,8m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet C206 - 2 etasje

0

meter

1 2 3 4 5

Himling og innkassing av tekniske føringer under tak:

80 / HEKTNERÅSEN

Tegn.:


Sign.:


Dato: 24.02.21

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

-

Tegn. nr:

C206

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

KONTRAKTSTEGNINGER.pln

Korr.:

81 / HEKTNERÅSEN


BOLETTE

BYGG A

TORER

BYGG B

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

82 / HEKTNERÅSEN 83 / HEKTNERÅSEN


BYGG B

Bygningene på Hektneråsen er kalt opp etter personer

som har hatt tilknytning til området opp gjennom

historien. BYGG B – det første bygget som ble lansert –

er kalt opp etter Torer, den første av mange leilendinger

på Hektner Gård. Han og kona Mari flyttet til gården i

1556 og ble der i fire år.

84 / HEKTNERÅSEN 85 / HEKTNERÅSEN


86 / HEKTNERÅSEN 87 / HEKTNERÅSEN

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.


BYGG B

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

U. ETG

BU01

BU02

BU03

N

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

88 / HEKTNERÅSEN 89 / HEKTNERÅSEN


1. ETG

2. - 4. ETG

B101

B201 - B501

B106

B102

B207 - B407

B202 - B502

B103

B206 - B506

B203 - B503

B105

B104

B205 - B505

B204 - B504

N

N

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

90 / HEKTNERÅSEN 91 / HEKTNERÅSEN


5. ETG

6. ETG

B501

B506

B502

B603

B601

B503

B602

B505

B504

N

N

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

3 4 5

2ROMS ROMS ROMS ROMS

92 / HEKTNERÅSEN 93 / HEKTNERÅSEN


1100x2100

1100x2100

7. ETG.

N

18

B702

B602

Stue/Kjøkken

26,1 m 2 6,4 m 2 Stue

SOVEROM

13,9 m 2 Soverom

Stue/Kjøkken

26,1 m 2

Balkong

6,4 m 2 Hektneråsen Boligpark

Balkong

14,4 m 2

Bygg B | 7 etasje

Leilighet B701

Bad

Leil. nr.

B701

Stue

5ROMS

4,6 m 2

20,6 m 2

Soverom

13,9 m 2 Gang

Fasade øst

5,4 m BRA

132 kvm

2

Soverom

Gang

6,6 m 2

11,1 m 2

P-rom

129 kvm

VM/

TT

Balkong

48 kvm

Bad

5 m 2

1100x2100

Soverom

6,6 m 2

Plan 7 etasje

LEILIGHET B701

Etasje 7.

Arealer:

B701

Balkong

Innkassinger av tekniske anlegg

28,2 m 2

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

SOVEROM

Soverom

Bod

13,9 m 2 GANG

2

40,6 m

Gang

BRA: 132m 2

5,5 m 2 P-ROM: 199,9m 2

S-ROM: 2,4m 2

Bod

STED/ DATO: ...............................

2,4 m

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

84 m2

132 m2

4 ROM

5 ROM

6,6 m 2 Tiltakshaver:

Stue/Kjøkken

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Bad

Prosjekterende:

5 m 2

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Soverom

VM/

Hektneråsen Boligpark

6,6 m 2

TT

BAD

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

4,6 m Målestokk: 1:100 (A4)

Soverom

BALKONG

STUE

Gang

6 m 2 5,5 m

0 1 2 3 4 Gang 5

2

meter

SOVEROM

6,6 m 2

Innkassinger av tekniske anlegg

Balkong

14,4 m 2

Bad

2,4 m 2

4,6 m 2

20,6 m 2

BAD

5 m 2

Soverom

BOD

2,4 VM/ m 2

TT

6,6 m 2

Balkong

6,4 m 2 Gang

ENTRÉ

5,4 m 2

5,5 m 2

Soverom

Gang

6,6 m 2

Gang

5,5 m 2 STUE/KJØKKEN

11,1 m 2

Bad

5 m 2

1100x2100

40,6 m 2 6,6 m 2

40,6 m 2

Bod

84 m2

132 m2 BALKONG

4 ROM

5 ROM28,2 m 2

2ROMS

6,6 m 2

VM/

ROMS ROMS ROMS

TT

Målestokk: 1:100 (A4)

Soverom

6,6 m 2 0 1 2 Gang 3 4 Gang 5

Stue/Kjøkken

Bad

5 m 2

Soverom

meter

6 m 2 5,5 m 2

Balkong

28,2 m 2

94 / HEKTNERÅSEN

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

Soverom

Bod

95 / HEKTNERÅSEN

3 4 5

B702

B702

B701

N

Tegning:

20,6 Leilighet m 2 B701 - 7 etasje

BALKONG

14,4 m 2

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Hektneråsen Boligpark.pln

DC/PG PB

PB

Dato: 14.10.2019 Tegn. nr: Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4) B701

5,4 m 2

B701

Fasade øst

Plan 7 etasje

STED/ DATO:

Tegn.:

DC/PG

Hektneråsen

Bygg B |

Leilighe

Arealer:

BRA: 132m 2

P-ROM: 199,9m 2

S-ROM: 2,4m 2

SIGNATUR KJØPER 1:

SIGNATUR KJØPER 2:

REVISJONSDATO:

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkon

Hektneråsen Bol

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70

Tegning:

Leilighet B701 - 7

Sign.:

PB

Dato: 14.10.2019

Målestokk: 1:100 (A4)

Ko

PB

Te

B7


Bod

Bod

5,0 m2

5,9 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

8,1 m 2

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

3,4 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

1100x2100

Bod

Bod

8,0 m 2 6,5 m2

Bod

5,3 m 2 8,7 m2

Filnavn

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2

5,9 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

8,1 m 2

5,0 m 2

3,4 m 2

Bod

5,0 m 2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

Bod

Bod

5,0 m 2 5,0 m2

1100x2100

Bod

Bod

8,0 m 2 6,5 m2

Bod

5,3 m 2 8,7 m2

Balkong

15,6 m 2

Stue/Kjøkken

25,9 m2

Soverom

7,5 m2

Soverom

7,5 m2

Soverom

6,6 m2

Soverom

6,6 m2

Balkong

Balkong

13,5 m2

7,0 m 2

B506

85 m2

4 ROM

Gang

6 m2

Soverom

13,9 m2

Soverom

12,8 m2

Gang

6 m2

VM/

TT

VM/

TT

Soverom

13,6 m2

1100x2100

Bad

4,7 m2

Bad

4,5 m2

B-6

Bad

3,9 m2

Gang

5,7 m2

Bod

3,8 m2

Gang

4,3 m2

B-5

Bad

4,9 m2

Stue/Kjøkken

34,7 m2

Bod

2,8 m2

B-1

Bad

4,6 m2

Gang

5,3 m2

Bod

3,2 m2

Balkong

Balkong

19,9 m 2

VM/

TT

Gang

2,7 m2

Gang

5,5 m2

Gang

4,9 m2

Bod

2,4 m2

Soverom

6,1 m2

VM/

TT

Stue/Kjøkken

22,5 m2

Bod

2,9 m2

B-2

Bad

4,9 m2

B-3

Bad

4,6 m2

B-4

Bad

3,9 m2

B-2

Bad

4,9 m2

VM/

TT

VM/

TT

Stue/Kjøkken

43 m2

Stue/Kjøkken

25 m2

Gang

3 m2

Stue/Kjøkken

31,3 m2

Gang

6 m2

Soverom

12,8 m2

Soverom

6,6 m2

Soverom

12,8 m2

Soverom

6,6 m2

Soverom

6,6 m2

Soverom

9,3 m2

Balkong

13,6 m 2

15,1 m 2

1100x2100

4ROMS

Bad

4 m 2

Bod

Soverom

3,1 m 12,8 mBRA

2

2

Gang

Gang

5,9 m 2

4,9 m 2 Soverom

LEILIGHET BU03

6,6 m 2

Bod

Soverom

3 m 2

6,6 m 2

Bad

5 m 2

Stue/Kjøkken

43,3 m 2

BU03

101 m2

4 ROM

Leil. nr.

P-rom

Terr. på terreng.

Etasje

BU03

101 kvm

92 kvm

19,8 kvm

U

Fasade øst

Plan U etasje

Hektneråsen Boligpark

Bygg B | U etasje

Leilighet BU03

5,0 m 2 Bod

Bod

8,0 m 2

Bod

5,0 m 2

Arealer:

BRA: 101m 2

P-ROM: 89,1m 2

S-ROM: 6,1m 2

8,0 m 2 Bod

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

4ROMS

Stue/Kjøkken

Soverom

7,5 m 2

LEILIGHET B506, B603, B702

25,9 m 2

VM/

Balkong

15,6 m 2 TT

Soverom

7,5 m 2

B506

85 m2

4 ROM

Gang

6 m 2

Bad

4,7 m 2

Bad

4,5 m 2

Gang

5,7 m 2

Bod

3,8 m 2

Soverom

13,9 m 2

Leil. nr. B506, B603,

B702

BRA

P-rom

Balkong

85 kvm

80 kvm

15,6 kvm

Etasje 5., 6., 7.

Fasade vest

Plan 5 etasje

Hektneråsen Boligpark

Bygg B | 5 etasje

Leilighet B506

Arealer:

BRA: 85m 2

P-ROM: 75,7m 2

S-ROM: 3,8m 2

19,9 m2 Balkong

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

tokk: 1:100 (A4)

Terrasse på terreng

19,8 m 2

BAD

4 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet BU03 - U etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet B506 - 5 etasje

1 2 3 4 5

ssinger av tekniske anlegg

rgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

BOD

3,1 m 2

Tegn.:

Sign.:

SOVEROM

12,8 m 2

DC/PG PB

Dato: 14.10.2019

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

BU03

Hektneråsen Boligpark.pln

Korr.:

0

meter

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

BALKONG

Tegn.:

Sign.:

STUE/KJØKKEN

SØ/PG PB

Dato: 25.08.2020

Målestokk: 25,9 1:100 m 2 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

B506

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger-

Samlemøbleringsplanerkontrakt.

pln Korr.:

ENTRÉ

4,9 m 2 GANG

5,9 m 2

SOVEROM

6,6 m 2

BOD

3 m 2 BAD

SOVEROM

5 m 2 Bad

6,6 m 2

BAD

4 m 2

5 m 2

Bod

Soverom

3,1 m 2

12,8 m 2

Gang

Gang

5,9 m 2

4,9 m 2 STUE/KJØKKEN

43,3 m

Soverom

2

6,6 m 2

Fasade øst

Hektneråsen Boligpark

Bygg B | U etasje

Leilighet BU03

5,0 m 2 Bod

Bod

8,0 m 2

Bod

5,0 m 2

8,0 m 2 Bod

15,6 m 2 SOVEROM

7,5 m 2

SOVEROM

7,5 m 2 3

26,1 m 2

SOVEROM

13,9 m 2

BAD

Stue/Kjøkken

B 06

81 m 2

4 ROM

BAD

4,7 m 2

GANG

6,0 m 2 ENTRÉ

5,7 m 2

BOD

3,8 m 2

Fasade vest

Hektneråsen

Bygg B |

Leilighe

Bod

3 m 2

Bad

5 m 2

Stue/Kjøkken

43,3 m 2

TERRASSE

PÅ TERRENG

101 m2

4 ROM

BU03

Soverom

6,6 m 2

Plan U etasje

Arealer:

BRA: 101m 2

P-ROM: 89,1m 2

S-ROM: 6,1m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Balkong

15,2 m 2

Soverom

6,6 m 2

Soverom

6,6 m 2

Soverom

12,8 m 2

Gang

6 m 2

VM/

TT

Bad

5 m 2

Bod

3,2 m 2

Gang

5,5 m 2

4,5 m 2

Plan 1 etasje

Arealer:

BRA: 81m 2

P-ROM: 72,6m 2

S-ROM: 3,2m 2

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØPER 1:

SIGNATUR KJØPER 2:

REVISJONSDATO:

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling

Målestokk: 1:100 (A4)

N

Terrasse på terreng

19,8 m 2

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet BU03 - U etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkon

Hektneråsen Bol

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70

Tegning:

Leilighet B106 - 1

0

meter

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

19,8 m 2 Filnavn

Bad

4 m 2

N

Tegn.: Sign.:

DC/PG PB

Dato: 14.10.2019

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

BU03

0

meter

Hektneråsen Boligpark.pln

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

Korr.:

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

96 / HEKTNERÅSEN 97 / HEKTNERÅSEN

Tegn.:

DC/PG

Sign.:

PB

Dato: 17.10.2019

Målestokk: 1:100 (A4)

Ko

PB

Te

B1


BYGG A

Bygningene på Hektneråsen er kalt opp etter personer

som har hatt tilknytning til området opp gjennom

historien. Bolette Pedersdatter (f. 1832), bedre kjent som

Bolette Bekken, flyttet til Nordre Hektner med mannen

Anders Henriksen og barna deres i 1864. På tross av

et langt liv med fattigdom mye hardt arbeid var hun

kjent for sitt gode humør og lyse sinn og at hun sang til

stadighet. Hun og mannen fikk tilsammen fem barn, og

Bolette levde helt til 1924.

98 / HEKTNERÅSEN 99 / HEKTNERÅSEN


100 / HEKTNERÅSEN 101 / HEKTNERÅSEN

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.


3 4

2ROMS ROMS ROMS

BYGG A

3 4

1. ETG

A101

A102

VM/

TT

VM/

TT

V M /

TT

A103

1100x2100

V M /

TT

V M /

TT

78

sykler

for bygg A

VM/

TT

VM/

TT

takbjelke

A105

A104

N

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

3 4

2ROMS ROMS ROMS

102 / HEKTNERÅSEN 103 / HEKTNERÅSEN


2. - 6. ETG

7. ETG

A201 - A601

A202 - A602

A701

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

VM/

TT

V M /

TT

A203 - A603

VM/

TT

VM/

TT

1100x2100

V M /

TT

1100x2100

A702

V M /

TT

sedum

VM/

TT

VM/

TT

takbjelke

takterrasse

takterrasse

A206 - A606

A205 - A605

A204 - A604

sedum

tak over balkong

sedum

N

N

3 4

2ROMS ROMS ROMS

3 4

2ROMS ROMS ROMS

104 / HEKTNERÅSEN 105 / HEKTNERÅSEN


1100x2100

takbjelke

1100x2100

takbjelke

1100x2100

takbjelke

78

sykler

for bygg A

1100x2100

4ROMS

12,7 m 2

6 m 2

6,6 m 2

Leil. nr. A 406

BRA

P-rom

6,6 m

LEILIGHET 2

A206, A306, A406, A506, A606

Soverom

Soverom

Soverom

A 06

4

80 m 2

4 ROM

Gang

Stue/Kjøkken

28,1 m 2

VM/

TT

Gang

4 m 2

Bad

4,4 m 2

Bad

5,2 m 2

VM/

TT

Balkong

Etasje 4.

80 kvm

80 kvm

15,8 kvm

Fasade vest

Hektneråsen Boligpark

Bygg A | 4 etasje

Leilighet A406

Plan 4 etasje

Arealer:

BRA: 80m 2

P-ROM: 73,6m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

A 05

60 m 2

3 ROM

Gang

5,5 m 2

VM/

TT

VM/

TT

8,1 m 2

3ROMS

3,5 m 2

5,2 m 2

10,4 m 2

11,6 m 2

5,2 m 2

7,9 m 2

2,9 m 2

VM/

TT

Bad

Soverom

8,1 m 2

Bad

VM/

TT

Leil. nr. A 604

LEILIGHET A104, A204, A304, A404, A504

Gang

WC

Stue/Kjøkken

28,2 m 2

Bod

Soverom

Soverom

A 04

6

75 m 2

3 ROM

BRA

P-rom

Balkong

Etasje 6.

75 kvm

70 kvm

15,9 kvm

Fasade øst

Hektneråsen Boligpark

Bygg A | 6 etasje

Leilighet A604

Plan 6 etasje

Arealer:

BRA: 75m 2

P-ROM: 66,2m 2

S-ROM: 3,5m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

3 4 5

anlegg

ke vist på tegning.

Balkong

15,8 m 2

SOVEROM

6,6 m 2

SOVEROM

SOVEROM

12,7 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet A406 - 4 etasje

Tegn.: Sign.:

SØ/PG PB

Dato: 09.03.2020 4,0 m 2

Målestokk: 1:100 (A4)

ENTRÉ

GANG

6,0 m 2

VM/

TT

BAD

5,2 m 2

VM/

TT

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

A406

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger.pln

Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4)

0

meter

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

Hektneråsen Boligpark

Bygg A | 2 etasje

Leilighet A206

Balkong

13,3 m 2

BOD

3,5 m 2 Totalenterprenør:

BAD

Strukta

5,2 m 2 Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

ENTRÉ

11,6 m 2 Tegning:

Leilighet A604 - 6 etasje

SOVEROM

Balkong

15,9 m 2

WC

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

10,4 m 2

Tegn.: Sign.:

SØ/PG PB

Dato: 09.03.2020

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

A604

SOVEROM

7,9 m 2

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger.pln

Korr.:

Hektneråsen

Bygg A | 1

Leilighet

6,6 m 2 STUE/KJØKKEN

Soverom

6,6 m 2

Soverom

12,7 m 2

Gang

6 m 2

28,1 m 2

Bad

BAD5,2 m 2

4,4 m 2

Gang

4 m 2

Fasade vest

VM/

TT

VM/

TT

Bad

5,2 m 2

Gang

11,6 m 2

2,9 m 2 STUE/KJØKKEN

Bod

3,5 m 2 8,1 m 2

28,2 m 2

Soverom

10,4 m 2

Fasade øst

Soverom

6,6 m 2

5,2 m 2

7,9 m 2

Plan 2 etasje

2,9 m 2

BALKONG

4,4 m 2

5,5 m 2

15,9 m

Arealer:

2

BRA: 80m 2

P-ROM: 73,6m 2

2

S-ROM: 0m BALKONG

2

15,8 m 2 STED/ DATO: ...............................

A 06

80 m 2

4 ROM

Stue/Kjøkken

28,1 m 2

Bad

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

A 05

60 m 2

3 ROM

Gang

VM/

TT

Bad

Soverom

8,1 m 2

VM/

TT

WC

Stue/Kjøkken

28,2 m 2

Soverom

A 04

1

75 m 2

3 ROM

Plan 1 etasje

Arealer:

BRA: 75m 2

P-ROM: 66,2m 2

S-ROM: 3,5m 2

STED/ DATO:

SIGNATUR KJØPER 1:

SIGNATUR KJØPER 2:

REVISJONSDATO:

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling I

Målestokk: 1:100 (A4)

Balkong

15,8 m 2

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet A206 - 2 etasje

Målestokk: 1:100 (A4)

Balkong

13,3 m 2

Balkong

15,9 m 2

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkonto

Hektneråsen Bolig

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70,

Tegning:

Leilighet A104 - 1

0

meter

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

Tegn.: Sign.:

SØ/PG PB

Dato: 09.03.2020

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

A206

0 1 2 3 4 5

meter

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger.pln

Innkassinger av tekniske anlegg

Korr.:

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

106 / HEKTNERÅSEN 107 / HEKTNERÅSEN

Tegn.:

SØ/PG

Sign.:

PB

Dato: 09.03.2020

Målestokk: 1:100 (A4)

Kont

PB

Tegn

A10


1100x2100

takbjelke

78

sykler

for bygg A

1100x2100

takbjelke

3 4 5

anlegg

ke vist på tegning.

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Hektneråsen Boligpark

Bygg A | 5 etasje

Leilighet A505

Leil. nr. A 505, A 605

LEILIGHET A105, A205, A305, A405, A505

Fasade syd

BRA

60 kvm

5,2 m

P-rom

2 60 kvm

5,5 m 2

Balkong

13,3 kvm

5

Etasje 5., 6.

Plan 5 etasje

Arealer:

BRA: 60m 2

P-ROM: 56,7m 2

S-ROM: 0m 2

STED/ DATO: ...............................

8,1 m 2

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

REVISJONSDATO: ...............................

Balkong

13,3 m 2

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

ENTRÉ

Tegning:

5,2 m

Leilighet A505 - 5 etasje

2

Tegn.: Sign.: Kontroll:

Filnavn

Hektneråsen

SØ/PG PB

PB

Boligpark_Arbeidstegninger.pln

Dato: 09.03.2020 Tegn. nr: Korr.:

Målestokk: 1:100 (A4) A505

Hektneråsen Boligpark

Bygg A | 1 etasje

Leilighet A105

STUE/KJØKKEN

31,0 m 2

3ROMS

Stue/Kjøkken

31 m 2

Soverom

6,9 m 2

A 05

60 m 2

3 ROM

Gang

VM/

TT

Bad

Soverom

VM/

TT

SOVEROM

6,9 m 2

BAD

5,5 m 2 SOVEROM

8,1 m 2

5,2 m 2

5,5 m 2

BALKONG

13,3 m 2 Balkong

13,3 m 2

Gang

VM/

TT

Bad

VM/

TT

Fasade syd

Målestokk: 1:100 (A4)

Tiltakshaver:

Attivo Eiendomsutvikling III

Totalenterprenør:

Strukta

Prosjekterende:

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Hektneråsen Boligpark

RÆLINGEN KOMMUNE

GNR/ BNR: 96/11, 36, 46, 60, 64, 70, 71, 72, 175, 267

Tegning:

Leilighet A105 - 1 etasje

Stue/Kjøkken

31 m 2

A 05

1

60 m 2

3 ROM

Plan 1 etasje

Arealer:

BRA: 60m 2

P-ROM: 56,7m 2

S-ROM: 0m 2

Soverom

8,1 m 2

STED/ DATO: ...............................

SIGNATUR KJØPER 1: ...............................

SIGNATUR KJØPER 2: ...............................

Soverom

6,9 m 2

REVISJONSDATO: ...............................

0

meter

1 2 3 4 5

Innkassinger av tekniske anlegg

i overgang tak/vegg er ikke vist på tegning.

Tegn.: Sign.:

SØ/PG PB

Dato: 09.03.2020

Målestokk: 1:100 (A4)

Kontroll:

PB

Tegn. nr:

A105

Filnavn

Hektneråsen

Boligpark_Arbeidstegninger.pln

108 / HEKTNERÅSEN 109 / HEKTNERÅSEN

Korr.:


Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

110 / HEKTNERÅSEN 111 / HEKTNERÅSEN


5.22

CM

VIS 5

CM

VIS 5

CM

VIS 5

CM

VIS 5

0.18

0.18

TIL VEI EN

0.25

209

209

:

:

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

NAVN Hp Hp Hp Hp Hp

Fa

Fa

Sh

2

Cs

Cs

Ca

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Cs

Ca

Ca

Ca

+199.80

HORISONTAL

TOPP

+199.80 HORISONTAL

TOPP

SbT

18.89

Cs

TRAFO

AVFALL

Landskapsplan

OPPSTILLINGSPLASS TRAFO

Ai

Ai

OPPSTILLINGSPLASS SØPPELBIL

Sp

KANT VIS 50 CM

2.57

Sp

AREAL FOR SNØLAGRING

Vo

Vo

Ag

Ag

Pp

Pp

Ai

Ai

Sp

OVERKJØRBAR KANTSTEIN

CM AVSTAND

OPSALVEGEN

ON HOLD!

ON HOLD!

Md

Foreløpig landskapsplan fra regulering. Denne vil bli

detaljutarbeidet ifm. endelig utforming av utomhusareal.

Sar

7 STK SYKKEL

Sar

Rrr

2

Rrh

Rrr

Ca

Rrh

Rrr

Sar

7 STK SYKKEL

Sar

Rrh

Rrr

Rrh

Ca

Ca

Rrr

Ca

Ca

Ca

Rrh

Rrh

Rrr

Rrr

Rrh

Ca

Rrh

Rrr

Rrh

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Rrr

Ca

Ca

Rrh

Sh

Sh

Sh

Sn

Sn

Sn

Sn

Sh

Sh

Rrr

Md

E MED TREFARGE

TEGNFORKLARING

ASFALT

SMÅGATESTEIN 10X10

GRUS

BETONG

SAND

VANN

NATUR

GRØFT

VANNRENNE

SLUK

Md

Md

204

Md

A

B

FORSTØTNINGSMUR

PROSJEKTGRENSE

EIENDOMSGRENSE

REKKVERK / GJERDE

KJELLER

SYKKELPARKERING

BENK

EKSISTERENDE KOTER

NYE HØYDER

NYE KOTER

ELVESTEIN T TERRASSE

KLATREPLANTER

ENG

B

B

B

200

MARKTEGL, WIENERBERGER

BUSKFELT

Md

Md

Md

A

B

C

B

VIS 5 CM

Md

BALKONG ETG.

OVER BAKKEN

VIS 5 CM

C

Ca

Ca

Ca

B

VIS 5 CM

Md Md

Vpn

Vpn

Md

T

D

SjN

Vpn

Ca

VIS 5 CM

Ca

Ca

Ca

B1et.

Md

D

Md Md

Vpn

T

Ca

Ca

D

SjN

Ca

A

MAST MED SPOTTER FOR

LEKEPLASSER

LYS I REKKVERK/HÅNDLØPER

VEGGMONTERTE

ARMATURER VED INNGANGEN

AVSKJERMET

MAST FOR GS-VEI

OPPSTILLINGSPLASS BRANNBIL

INNKJØRING TIL GARASJE

INNGANG

TERSKEL AV

NATURSTEINSBLOKK

KANTSTEIN 30X23 CM

KUM

SnB SnB

KANTSTEIN 12x25 CM

Md

B1et.

Md

D

Vpn

Ca

Ca

Ca

A

BOLETTE

BYGG A

Md

T

T

Vpn

SnB SnB

Md

RrH

1:2

Ca

SnB

Map

Map

Map

Map

Map

Map

Map

Md

T

T

RrH

Vpn

Rev. Beskrivelse Dato

Utarb. Kontr. Godkj.

F

HEKTNERÅSEN BOLIGPARK

Map

LANDSKAPSPLAN

Dronningensgate 22

0154 Oslo

Tlf. 40 62 64 22

1:2

SnB

Map

Map

Map

H

Map

Map

Map

Map

5

9

2

G

E

POT

10

7

6

3

8

1

4

SnB

Vpn

Map

e-post:

post@dronninga.com

www.dronninga.com

F

Map

H

5

9

2

G

Vpn

0

Map

Map

E

POT

10

7

Map

6

3

Map

Map

8

1

4

SnB

Map

RrR

Dato

01.07.2021

Oppdragsnr.

-

SjN

T

7.5

Mpe

Map

Map

Map

201.23

B1et.

Map

Map

Vpn

T

RrR

SjN

T

Mpe

15

Utarbeidet

HJF/VBE

Tegningsnr.

Mpe

Meters

L-100

201.23

B1et.

T

B

Vpn

SnB

Mpe

Original format

A1

Tegningens filnavn

-

Underlagets filnavn

-

Målestokk

Kontrollert

TWJ

Mpe

T uet.

B

TORER

BYGG B

SnB

Fag

1:500(A3),1:250(A1)

Vpn

I

Mpe

Godkjent

RST

Rev.

-

Mpe

T uet.

LARK

FORELØPIG 2021-06-29

RrH

Mpe

SmF

I

Mpe

L

Mpe

Mpe

Mpe

Mpe

Ca

Ca

Mpe

+199.80 HORISONTAL TOPP

M

RrH

Mpe

SmF

G

L

Mpe

Mpe

Mpe

Mpe

Ca

Ca

5.22

5

Mpe

9

2

+199.80 HORISONTAL

TOPP

E

POT

10

7

6

3

+199.80 HORISONTAL TOPP

8

1

4

M

SbT

G

18.89

Cs

Cs

Ca

5

9

2

+199.80 HORISONTAL TOPP

E

Sh

POT

10

7

6

3

8

1

4

SbT

Ca

Ca

TRAFO

18.89

Cs

Cs

f_L4

Ca

Sh

Ca

Ca

TRAFO

f_L4

NAVN Hp Hp Hp Hp Hp

Cs

Ca

OPPSTILLINGSPLASS TRAFO

Sh

Ai

Ca

Ca

Ca

Cs

Sh

Ca

Ca

Ai

Ca

Ca

Ca

Cs

AVFALL

2.57

Sh

Rrh

Rrr

Rrh

Rrr

Rrh

Rrr

OPPSTILLINGSPLASS SØPPELBIL

Sp

Ca

Rrh

Rrr

Mpm

Cs

Sh

KANT VIS 50 CM

Sp

Rrh

Rrr

C

GUNDER

BYGG C

NAVN Hp Hp Hp Hp Hp

Cs

Ca

OPPSTILLINGSPLASS TRAFO

Sh

Ai

Ca

Ca

Ca

Cs

Sh

Ca

Ca

Ai

Ca

Ca

Ca

Cs

AVFALL

Sh

Rrh

Rrr

Rrh

Rrr

Rrh

Rrr

OPPSTILLINGSPLASS SØPPELBIL

Sp

2.57

Ca

Rrh

Rrr

Mpm

Cs

Sh

KANT VIS 50 CM

Sp

Rrh

Rrr

C

Ca

Mpm

f_L3

Sh

Cs

Rrh

Ca

Rrr

Ca

Mpm

Cs

Sh

Mpm

f_L3

Sh

Rrh

Cs

Rrh

Ca

Rrr

Mpm

Cs

Sh

Rrh

Ca

Rrr

AREAL FOR SNØLAGRING

Vo

Rrr

AREAL FOR SNØLAGRING

Vo

Vo

Ca

Rrh

Mpm

Sh

Ag

Cs

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Ca

Vo

Sh

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Ag

Cs

Rrh

Mpm

Sh

Ag

Cs

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Sj

Ca

Pp

Sh

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Mpm

Ag

Cs

Md

Md

Md

Md

Pp

Pp

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Ai

Sb

Pp

Md

Md

Md

Md

Md

Md

Fa

Fa

Fa

Sb

Fa

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Ai

Ai

D

Sb

Sb

Sb

Sb

Fa

Fa

Fa

Fa

Fa

Fa

Sp

Ai

Sb

Sb

Sb

D

TOLINE

BYGG D

Sb

Sb

Sb

Fa

Fa

Fa

Sp

Fa

Fa

Sb

Sb

Sn

Sn

Sn

Sb

Sb

Fa

Fa

Fa

Sh

Sh

Sh

Sb

Sh

Sh

Sh

OVERKJØRBAR KANTSTEIN

Sn

Sn

Sn

Sn

Sn

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

Sh

OVERKJØRBAR KANTSTEIN

TIL VEI EN

0.25 CM AVSTAND

OPSALVEGEN

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

Vpn

LEKEUTSTYR BT1

A KLATREAPPARAT

B BALANSE LEK

Vpn

Vpn

5.22

TEGNFORKLARING

ASFALT

SMÅGATESTEIN 10X10

FORSTØTNINGSMUR

PROSJEKTGRENSE

MAST MED SPOTTER FOR

LEKEPLASSER

C HENGEKØYE, STATIV I TRE, MED TREFARGE

GRUS

EIENDOMSGRENSE

LYS I REKKVERK/HÅNDLØPER

D HINDERLØYPE

BETONG

REKKVERK / GJERDE

VEGGMONTERTE

E PARADIS

LEKEUTSTYR BT1

SANDTEGNFORKLARING

ARMATURER VED INNGANGEN

112 / HEKTNERÅSEN KJELLER

113 / HEKTNERÅSEN

F TRAMPOLINER,

VANN

SYKKELPARKERING

AVSKJERMET

Rev.

Beskrivelse

0

7.5

Meters

0 Dato 15

Original format

15

TIL VEI EN

0.25 CM AVSTAND

OPSALVEGEN

Utarb.

Fag

K


Leveransebeskrivelse

HEKTNERÅSEN

GENERELT

Denne beskrivelsen er utarbeidet for

å orientere om bygningenes viktigste

bestanddeler og funksjoner. Det kan

forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse

og kontraktstegninger.

I slike tilfeller vil leveransebeskrivelsen

være retningsgivende. Enkelte illustrasjoner

i tegningsmaterialet kan vise forhold som

ikke er i samsvar med leveranse. Dette

kan være møblering, kjøkkenutforming,

garderobeløsninger, fargevalg, dør og

vindusform, bygningsmessige detaljer,

for eksempel fasadedetaljer, detaljer på

fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser,

beplantning etc. Plassering av vinduer, og

dører, samt form på disse kan avvike noe

fra kontraktstegning og fasadetegninger

i den enkelte leilighet, som følge av

leverandør, behov for tilpasninger og

arkitektoniske utforminger av byggene.

Prosjektet bygges i henhold til tekniske

forskrifter av 2017 (TEK17).

Leilighetene selges etter Lov av 13.

juni 1997 nr. 43 som avtaler med

forbruker om oppføring av ny bustad.

(Bustadoppføringslova).

KONSTRUKSJON

Bygningene utføres med bærekonstruksjon

i prefabrikkert og plasstøpt

betong. Generelt er det plasstøpte

betongkonstruksjoner mot grunn, mens

alle betongvegger inne i kjeller, samt over

bakken er prefabrikkerte. Utbygger står

dog fritt til å utforme bærende vegger i

plasstøpt betong, stål eller prefabrikkert

betong etter hva han finner formålstjenlig.

Fasadeveggene utføres i bindingsverk,

isolert med mineralull. Utvendige

fasader er planlagt med en kombinasjon

av trekledning og platemateriale av

fibersement e.l.

Balkongflater leveres i ubehandlet betong.

Disse er som en utvendig konstruksjon å

anse og mindre ansamlinger av vann vil

derfor kunne oppstå på gulvflaten og i

renner etter regnvær. Det kan forekomme

drypp fra overliggende balkong, da

balkonger ikke utstyres med taknedløp.

Innvendige vegger av stålstendere som

kles med gipsplater. Det er enkelte vegger

med overflate i betong, som for eksempel

mot trappesjakter og mellom leiligheter,

samt enkelte innvendige vegger mellom for

eksempel stue og soverom.

Takkonstruksjon bygges av betong.

Utvendig tak er flatt med innvendig nedløp.

STANDARD INNVENDIG

BEHANDLING

GULV

Alle rom bortsett fra bad leveres med 12-14

mm hvit pigmentert 1-stavs eikeparkett

som standard. Lister tilpasses type parkett i

overgang mellom gulv og vegg.

VEGGER :

Innvendige vegger i leilighet leveres

hvitmalte.

TAK, HIMLINGER

Innvendig tak består generelt av sparklete

og malte betongelementer med v-fuge i

elementoverganger. Unntak er gang som

får sparklete og malte nedforete gipsplater

og bad som får hvitlakkerte stålplater for å

skjule tekniske føringer.

Takhøyde generelt blir ca. 2,5 meter.

I rom med nedforet himling blir høyden

ca. 2,2 meter.

Taket males i hvit farge.

Det leveres T-profil himling eller sparklet og

malt betongtak i bod i leilighet.

INNKASSINGER/LUKER

I tillegg til rom med nedforet himling nevnt

i punktet over, vil det mellom enkelte

rom være behov for å legge ventilasjonskanaler

og sprinklerrør. Disse legges i så

fall i overgang mellom vegg og tak, på

egnet sted, og blir kasset inn. Innkassinger

overflatebehandles som overflaten i

rommet forøvrig.

Høyden under innkassinger blir minimum

ca. 2,2 meter.

Over overskap på kjøkken er det innkassing

av ventilasjonsrør fra ventilator til aktuell

ventilasjonssjakt. Dette utføres i hvit

ferdig overflatebehandlet materiale fra

kjøkkenleverandør.

Enkelte tekniske inspeksjonsluker i nedforede

tak, innkassinger, samt vegger må påregnes.

UTSTYR

KJØKKEN

Kjøkkenleverandør er HTH eller tilsvarende.

Kjøkkentypen under er angitt som referanse

for utseende og kvalitet.

Det leveres moderne kjøkkeninnredning i 3

varianter – god, bedre og best.

STANDARD GOD (leveres i alle 2- og 3-roms

leiligheter)

Det leveres moderne kjøkkeninnredning

type KP Mono fra HTH med glatte hvite

fronter og stålhåndtak. Det leveres demping

på dører og skuffer. Laminat 30mm benkeplate

i farge Surface 597 med nedfelt sort

1-kums vask. Det er avsatt plass for hvitevarer.

STANDARD BEDRE (leveres i alle 4-roms

leiligheter)

Det leveres moderne kjøkkeninnredning

type KP Mono fra HTH med glatte hvite

fronter. Underskap med stålhåndtak

og overskap med LED-grepslist - ingen

håndtak. Det leveres demping på dører og

skuffer. Laminat 30mm benkeplate i farge

Surface 597 med nedfelt sort 1-kums vask.

Det leveres innbygningsskap for hvitevarer.

STANDARD BEST (leveres i leilighet A701,

B701, C701, C702, D601, D602 og D701) :

Det leveres moderne kjøkkeninnredning fra

HTH i modell ZA Focus med glatte fronter

i farge Leire. Underskap med grep Infinite

Antrasitt og overskap med LED-grepslist

- ingen håndtak. Det leveres demping på

dører og skuffer. Laminat 30mm benkeplate

med i farge Surface 597 med nedfelt sort

1-kums vask. Det leveres innbygningsskap

for hvitevarer.

Kjøkkeninnredningen leveres ikke med

hvitevarepakker (med unntak av A701,

B701, C701, C702, D601, D602 og D701 som

leveres med hvitevarepakke, type BEDRE),

men det vil være mulig bestille pakker med

hvitevarer. Dersom det bestilles hvitevarer

er nødvendig oppgradering av skap for

integrering inkludert i prisen. Det gjøres

oppmerksom på at det i enkelte 2-roms

leiligheter kun er plass til 45cm bred

oppvaskmaskin.

Det leveres 25 Ampers strømuttak for

induksjonstopp.

Ventilatorhette av type hvit lakkert

volumhette medfølger i alle 3- og 4-roms

leiligheter unntatt for standard Best

som leveres med ventilatorhette, type

Slim-line, med rustfri front. For 2-roms

leiligheter er ventilatorhette integrert i

ventilasjonsanlegget.

Ett benkelysarmatur monteres under

overskap, over benk for 2-roms og 3-roms

leiligheter (kjøkkentype GOD), mens for

øvrige kjøkkentype leveres LED-lys i list i

front av overskap.

Det presiseres at kjøkken og antall skap

leveres iht. egen kjøkkentegning. Enkelte

endringer i kjøkkenløsning kan komme

i forbindelse med detaljprosjekteringen,

dette gjelder spesielt plassering av

hvitevarer og sjakt.

GARDEROBE

Det leveres ikke garderobeskap/dører på

soverom eller i gang/entre. Dette gjelder

også skyvedørsgarderober der det er avsatt

plass. Avsatt plass til garderobe er angitt

på kontraktstegning med stiplet strek. Viste

skap på salgstegninger er kun ment som

illustrasjon. Sprinkling og andre tekniske

installasjoner i leiligheten tilpasses den

viste plassering.

Der det eventuelt er bod angitt med

skyvedører på tegning, leveres disse med

hvite skyvedørs-garderobedører. Skyvedører

leveres fra gulv til tak eller underkant på

skjørt. Det leveres ikke innredning.

Garderober kan bestilles som tilvalg/pakker

fra kjøkkenleverandør.

INNVENDIGE DØRER

Det leveres hvite glatte dører, med vridere

i stålutseende og med hvite karmer og

gerikter. Geriktene gjæres og får synlige

stiftehoder. Standard eiketerskel.

BAD/SANITÆR

Hovedsakelig leveres prefabrikkerte

baderomskabiner, men utbygger

forbeholder seg retten til å bruke

plassbygde bad dersom dette viser seg

hensiktsmessig.

Mørkegrå keramiske fliser på gulv 30x30 cm,

5x5cm i dusjnisje. Selger forbeholder seg

retten til å velge endelig farge og format.

Hvite matte keramiske fliser på vegg bad.

Format 30 cm x 60 cm liggende. Selger

forbeholder seg retten til å velge endelig

farge og format.

Det er ingen garanti at fuger mellom gulv

og vegg vil sammenfalle.

Veggmontert toalett. Dusjarmatur montert

på vegg. Det leveres dusjhjørne/ dusjvegger

i klart glass med profiler med forkrommet

eller matt utseende.

Ett-greps blandebatteri på alle vasker.

Servant med servantskap. Innfelt eller

utenpåliggende speil over servant, med lys

over. Det er avsatt plass for vaskemaskin

og tørketrommel med ferdig opplegg for

vann og avløpstilkobling. Det må benyttes

kondenstørketrommel. Downlightbelysning

i tak med dimmer. Alt sanitærutstyr blir

levert i hvit utførelse.

Der hvor det er hensiktsmessig

forbeholder selger seg retten til mindre

korreksjoner på badets mål i forbindelse

med å standardisere antall typer

baderomskabiner. Dette vil dog ikke gå

på bekostning av funksjonalitet eller total

størrelse på leiligheten.

Samleskap for vannrør plasseres på vegg

eller i himling og samleskap for varmerør

til gulv plasseres enten på vegg på bad

(over toalett) eller på vegg i annet rom.

Dette vil avhenge av planløsning og

detaljprosjektering.

VINDUER/VINDUSDØRER

Hvit eller grå farge på innsiden av

vinduene. Vinduer med energiglass.

Enkelte vinduer er faste og kan ikke åpnes.

Disse vinduene må pusses fra terrasse/

balkong. Enkelte andre vinduer vil ha

åpningsbare felt for vask.

Det gjøres oppmerksom på at nye,

moderne vinduer, med høy isolasjonsevne

kan dugge på utsiden i enkelte værtyper.

Alle foringer og gerikter rundt vinduer og

dører er ferdig malt fra fabrikk i hvit farge.

Alt listverk er gjæret i hjørnene og har

synlige stiftehoder.

Solskjerming tilbys som tilvalg.

HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET

Hovedinngangsdør er brann- og

lydkvalifisert iht. forskriftene. Malt utførelse

med sylinderlås og standard eiketerskel.

FOTLISTER/GERIKTER

I rom med eikeparkett leveres fotlister i eik.

Synlige skruer/stifter.

Overgang vegg/tak i hovedsak uten list.

Dersom et rom listes skal hele rommet ha

lister i tilsvarende farge som himling.

DIVERSE UTSTYR

Røyk-/brannvarslere og pulverapparat i hver

leilighet i henhold til gjeldende forskrifter.

TEKNISKE ANLEGG

VENTILASJON

Generelt

Det installeres balansert ventilasjon

med varmegjenvinning. Separat

ventilasjonsaggregat i hver leilighet.

Aggregatet plasseres enten i bod, entré

eller over koketoppen (gjelder 2-roms

leiligheter) avhengig av leilighets størrelse.

Kontrollpanel/regulator plasseres enten

på fronten av aggregatet eller på vegg

ved siden av. Avtrekk gjøres fra bad, wc,

og kjøkken med overstrømning over

terskel. Tilluft tilføres soverom og stue/

oppholdsrom. Alle dører er terskelfrie for fri

overstrømning fra sov/stue og til bad/wc/

kjøkken. Inntak gjøres i fasade og avkast

føres over tak.

Alle ventilasjonskanaler er skjult (med

unntak av eventuelle kanaler i bod) enten

over nedforet himling eller gjennom

innkassinger i overgang mellom tak og vegg.

Kjøkkenavtrekk

Avtrekkshetten over koketoppen tilkobles

ventilasjonsaggregatet. For leiligheter med

aggregatet plassert over koketoppen er

kjøkkenhetten integrert i aggregatet. Alle

kjøkkenhetter styres/reguleres med bryter i

front av hetten.

Kjøkkenhetten har lys.

Ventilatorhetten er av typen hvit

volumhette for alle kjøkken unntatt Best

som har ventilatorhette type slim-line med

rustfri front. I tillegg har 2-roms leiligheter,

som angitt over, avtrekk innebygd i

aggregatet.

Boder i fellesarealer og fellesareal

Bod- og fellesarealer unntatt kjeller

ventileres med balansert ventilasjon og

varmegjenvinning.

Kjeller ventileres med en kombinasjon av

114 / HEKTNERÅSEN 115 / HEKTNERÅSEN


egne vifter og overskuddsluft fra andre

ventilasjonsaggregater.

ELEKTRISK

Leilighetene er godt utstyrt og leveres

med elektriske punkter iht. NEK 400 som

er gjeldende norm på området. Elektrisk

anlegg ligger generelt skjult i leiligheten.

Dette gjelder dog ikke på betongvegger,

samt kjøpers egen fremføringer til lyspunkt

i tak og stikk under overskap på kjøkken og

i den innvendige boden.

For lyspunkt i tak leveres stikkontakt

i overgang mellom tak og vegg med

tilhørende bryter på vegg.

Alle rom får stikkontakter og lampepunkter

som dekker et normalt behov.

For kjøkken – se egen beskrivelse av lys

under punktet «Kjøkken».

På baderom leveres det innfelt

downlightsbelysning i tak med tilhørende

dimmer og lyslist over speil.

Det leveres dimmbar downlightsbelysning

i entré.

Det leveres ikke stikkontakt i bod i kjeller

eller på parkeringsplass. El-bil lader kan

bestilles som tilvalg.

Det leveres sikringsskap på egnet vegg i

leilighet. Endelig plassering er ikke avklart

enda, men det søkes en plassering som ikke

er til sjenanse.

OPPVARMING

Vannbåren varme fra et sentralt

nærvarme- eller varmepumpeanlegg.

Det legges vannbåren gulvvarme i gang,

stue og kjøkken. Det leveres ikke varme i

soverom, men dette kan velges som tilvalg.

Ved store vindusflater kan det oppleves en

kaldrasfølelse, med mindre man plasserer

en løs varmekilde på gulvet under vindu. I

badegulv leveres det elektriske varmekabler

med termostat.

Forbruket av varme og varmtvann blir ikke

målt per leilighet, men fordelt ut i fra en

brøk fastsatt av sameie.

Det leveres samleskap for vann og

varmerør i leilighet. Plasseres i vegg/tak på

bad eller annet sted i leiligheten.

TV/RADIO/TELEFON

Leiligheten leveres ferdig med 1 stk. TV/

data-punkt i stue tilknyttet til kabel-TV via

lokal leverandør. Tilknytning til kabel-TV er

obligatorisk.

Det leveres ikke egen telefonkontakt i

leiligheten. Det forutsettes at eventuelt

telefonabonnement må gå som et

IP-abonnement tilknyttet kabel-TV/

dataleverandør.

BRANNSIKRING/SPRINKLING

Bygningen brannsikres etter

forskriftenes krav.

Bygget fullsprinkles etter gjeldende

forskriftskrav og boligene sprinkles med

boligsprinkling (personsikring). Det vil

være synlige sprinklerhoder i vegger/

himlinger i leilighetene og i fellesarealer.

Rørføringer for sprinkling legges skjult/

innkasset bortsett fra i bod, så langt dette

lar seg gjøre.

ENERGIMERKE

Leilighetene får energikarakter C eller bedre.

TERRASSER/

BALKONGER

GENERELT

Alle leiligheter har balkong eller terrasse.

Det blir montert stikkontakt på vegg ute

på balkong/terrasse (privat side). Stikk kan

eventuelt være integrert i lampe.

Det leveres ikke lampe på balkonger og

terrasser men tilkobling forberedt for lampe

med tilhørende innvendig bryter.

Det kan bli noe nivåforskjell mellom gulv

inne og terrasser/balkonger ute. Terrasser/

balkong ligger i så fall noe lavere enn dekke

/ gulv inne. Eventuell overgang her løses

med skråkant.

Solskjerming tilbys som tilvalg.

BALKONGER

Rekkverk utformes med stendere i stål/

aluminium med glass imellom. Eventuelt

håndløper i aluminium/metall.

Det er ikke planlagt å levere avløp fra

balkonger. Det må derfor forventes noe

vannavrenning fra balkonger.

Dekke på balkonger i ubehandlet betong

eller med tremmegulv i impregnert treverk.

For dekker av betong må det påregnes noe

mindre vannansamlinger på dekke etter

regnvær.

Ved behov så vil skille mellom balkonger til

to leiligheter som ligger inntil hverandre bli

med skillevegger i tre/plater/glass e.l.

TERRASSER OG TAKTERRASSER

Rekkverk som for balkonger. Det leveres

ikke rekkverk på terrasser på bakkenivå.

Skille mellom privat område og

fellesområde vil bli etablert med

beplantning/blomsterkasser eller

lignende. Skille mellom to terrasser blir

med skillevegg i tre, stålplater eller glass.

Endelig utforming og materialvalg for

skjerming avgjøres av selger (ref. pkt. om

utomhusarealer).

På terrasser legges tremmegulv i

impregnert treverk.

FELLESAREAL

INNGANGPARTI

Fliser på gulv i hovedinngangsparti.

Alle leiligheter har egen inngangsdør fra

trappesjakt/korridor.

HEIS

Heis med stolmål BxL ca 1,1 x 2,1 meter

direkte opp fra kjeller til alle etasjer.

TRAPPER/TRAPPEROM

Vegger i trapperom males.

Trappene er prefabrikkert i betong. Det

legges flis i inntrinn og opptrinn, samt

sokkelflis/vaskekant i overgang mot vegg.

KORRIDOR

Vegger males og det legges belegg, fliser

eller teppefliser på gulv.

PARKERING

Parkering i kjeller. P-huset er bygget som

et lukket p-hus med asfalt eller betong

dekke. Vegger og tak i malt/støvbundet

betong.

Laveste frie kjørehøyde i p-hus er ca. 2,10

meter.

Det er direkte forbindelse fra parkering til

leilighetene i alle etasjer. Eventuelt usolgte

parkeringsplasser eies av selger og kan bli

leiet ut til eksterne leietakere.

Egen innkjøring til p-hus fra privat/

offentlig vei. Det planlegges for noen

gjesteparkeringsplasser i eller utenfor

garasjeanlegget.

Det vil bli avsatt plass til felles

sykkelparkering innendørs og utendørs i

tilknytning til fellesarealer.

GARASJEPLASSER

Garasjeplass medfølger ikke, men det vil

bli mulighet til å kjøpe garasjeplass ifm.

kjøp av leilighet. Parkeringsplassene i

garasjeanlegget har en lengde på 5 meter

og en bredde på 2,40 meter, unntatt de

som er mot vegg som har en bredde på

2,70 meter. Se salgsoppgave for betingelser.

Automatisk åpning av garasjeport med

portåpner eller via mobiltelefon.

UTOMHUSAREALER

Store åpne, utomhusområder er lokalisert

på bakkeplan.

Fellesareal vil bli parkmessig opparbeidet.

Endelig utomhusplan er ikke

ferdigbehandlet og er på dette tidspunkt

kun utarbeidet for illustrasjon.

Utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse

med videre utvikling av prosjektet. Selger

forbeholder seg her retten til å bestemme

endelig utforming og materialvalg.

Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er

mulig i forhold til årstid og utbygging av

området i sin helhet.

BODER

Enkelte leiligheter leveres med innvendig

bod. Dette er i så fall vist på tegning.

Innvendig boder leveres med 12-14 mm

hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett på gulv,

hvitmalte vegger og hvit T-profil himling

i tak eventuelt sparklet og malt gips eller

betong.

Alle leiligheter får privat sportsbod i

tilknytning til fellesarealer. Sportsboden er

ikke klimatisert. Sportsboder leveres med

gittervegger og dør som kan låses med

hengelås. Hengelås leveres ikke.

Overflater i felles bodrom vil være

støvbundet hvite vegger (ikke sparklet) og

gulv som er transparent støvbundet.

PORTTELEFON

Ringetablåer og audiocalling-anlegg

og automatisk lås/døråpner ved

hovedinngangspartier.

Ringeknapp utenfor hver leilighet.

VALGMULIGHETER / PAKKER

Ifm. kontraktsinngåelse tlibys det

muligheter til å bestille fast prisede pakker

i leilighetene.

Dette er pakker som gjør at du kan tilpasse

din leilighet slik du ønsker uten å måtte gå

en full runde med tilvalg.

Pakkene er gunstig priset.

Dette gjelder følgende:

• Valg av diverse parkettyper

• Valg av forskjellige kjøkkentyper

• Valg av hvitevarer

• Bestilling av el-bil plass

• Diverse valg knyttet til bad

• Bestilling av garderobepakker

• Varme i gulv på soverom

• Valg av farger

Disse pakkene er kun tilgjengelig til disse

prisene ifm. inngåelse av kontrakt og

forutsetter at det ikke gjøres andre tilvalg i

leiligheten.

VALGMULIGHETER / ENDRINGER /

TILVALG

Dette punktet omfatter endringer som går

ut over ønsker som pakkene som tilbys.

Endringer kan medføre at selger,

leverandører og arkitekter må vurdere

ønskene, og vil få en faktisk kostnad for

utredningen alene. Endringer kan kun

gjennomføres dersom de ikke berører

rammetillatelse, naboer eller fellesarealer

og ikke gir forsinkelser i prosjektet.

Det vil kun være mulig å velge fra prosjektet

sine leverandører. Selger vil i god tid før

innredningsarbeidene starter, utarbeide

en liste over valgmuligheter i prosjektet,

hvor priser og frister for beslutning vil

fremkomme. Kjøper kan ikke kreve utført

endrings- eller tilleggsarbeider som endrer

vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%,

jfr. Bustadoppføringslova §9.

VEGGER

Det vil være mulig å velge alternative farger

på vegger som tilvalg. Det begrenses til en

farge pr. rom.

GULV

Det vil være mulig å velge en annen type

parkett som tilvalg. Det vil også være

mulig å velge flis på gang/entrè som tilvalg

istedenfor parkett.

BAD

Det vil være mulig å gjøre enkelte tilvalg

som fliser, innredning, dusjhode og

blandebatterier.

KJØKKEN

Det vil være mulig å gjøre tilvalg på

kjøkken som benkeplate, fronter, håndtak

mm, men det vil være begrenset/ikke

mulighet til å flytte tekniske installasjoner.

OBS! Det vil ikke bli anledning til å velge

takhøye skap eller skuffer ved gulv på

grunn av tekniske føringsveier.

ELEKTRO

Det vil være mulig å velge ekstra elektriske

punkter og tv-kontakter som tilvalg. Ekstra

punkter kan bli trukket åpent.

FDV/DD

Ved overtagelse leveres en enkel DV/

brukerveiledning til hver enkelt leilighet.

Ytterligere dokumentasjon vil ikke kunne

påregnes. Ved forespørsler/ønske om

ytterligere dokumentasjon kan dette

bestilles av rådgiver/entreprenør mot

godtgjørelse.

Tegninger av tekniske anlegg leveres

sammen med DV til sameiet.

FORBEHOLD

Alle opplysninger er gitt med forbehold om

rett til endringer som er hensiktsmessige

og/eller nødvendige, likevel slik at den

generelle standard og utførelse ikke

forringes eller vesentlig endres. Kjøper

aksepterer uten prisjustering at selger har

rett til å foreta slike endringer, samt rett til

å foreta endringer i planløsninger, størrelser

samt antall enheter på de boligene som

ikke er solgt.

Det tas forbehold om mindre endringer av

oppgitte areal på leiligheter og balkonger /

terrasser, som følge av at endelig plassering

av sjakter / kanaler ikke er avklart pr.

d.d. Dette vil ikke medføre krav om

prisreduksjon eller prisavslag.

Det gjøres oppmerksom på at det kan

oppstå noe oppsprekking i materialer

og treverk pga. normal tørk/kryp i

materialer. Dette gjelder primært i

overgang mellom materialer, men kan

også oppstå midt på betong-/murflater.

F.eks. kan dette oppstå i overgang

mellom vegg og tak, rundt innkassinger,

lister, sammenføyninger osv. Dette

anses i utgangspunktet ikke som en

reklamasjon, men utbedres normalt ifm.

1-års befaring dersom det har oppstått.

Etter dette blir disse sprekkene ikke

utbedret.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det

er avvik mellom leveransebeskrivelsen

og tegninger i prospekt, annonse eller

på hjemmeside, er det den endelige

leveransebeskrivelsen som gjelder.

Se for øvrig salgsoppgave og kjøpekontrakt

med alle vedlegg før inngivelse av

kjøpstilbud.

Denne informasjon er gitt med forbehold

om skrivefeil.

Oslo 18.10.2019

116 / HEKTNERÅSEN 117 / HEKTNERÅSEN


Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Fordeler

ved å

kjøpe nytt

Det er en rekke åpenbare fordeler

ved å kjøpe ny bolig fremfor brukt.

Her lister vi opp noen av dem:

Tanken på vedlikehold kan legges

på hylla – og bli der i årevis.

Nye boliger blir bygget i henhold til

helt andre krav enn for bare noen

år siden. Bedre materialer, bedre

isolering, bedre ventilasjon, flere

el-uttak; alt er tilpasset kravene et

moderne liv stiller – og alt er nytt.

Det avholdes befaringer både før

overtagelse, ved overtagelse og 1 år

etter overtagelse, og skulle det dukke

opp noen feil eller mangler vil disse

bli utbedret. Null bekymringer.

Null oppussing. Null stress.

Lave, forutsigbare omkostninger.

Nye boliger selges til fast, gitt pris.

– ingen budrunder som kan

snu opp ned på økonomien din i

kampens hete. Kjøper du brukt bolig

betaler du også dokumentavgift på

2.5 prosent av kjøpesummen, ved ny

bolig, beregnes dokumentavgiften

kun av tomteverdien. Med dagens

priser sparer du mange titusenlapper.

Bekymringsfri hushold kommer

som standard.

Kjøper du ny bolig eller bolig

som er under oppfølging, får du

bustadsoppføringsloven på din

side. Som kjøper får du en lovfestet

garanti på 5 år, og dermed langt

bedre rettsvern enn hvis du kjøper

brukt. Ingen skjeletter kan ramle ut

av skapene – for alle skapene er nye.

Start med blanke ark – sammen

med den nye boligen din.

Det er noe helt spesielt med nytt.

Ingen hakk i parketten. Ingen dårlig

sparklete hull i veggene. Det er som

et helt nytt kapittel i livet, i en bok

ingen andre har skrevet i.

118 / HEKTNERÅSEN

119 / HEKTNERÅSEN


GENERELT/FORBEHOLD

ET PROSJEKT UTVIKLET AV

Bildet er av illustrativ karakter og kan vise elementer som ikke er en del av standard leveranse.

Prospektet er å betrakte som en

orientering om boligprosjektet og er ikke

bindende for den detaljerte utformingen,

material- og fargevalg i bebyggelsen og de

enkelte leiligheter.

Kjøkkentegningene i prospektet er

veiledende, endelig omfang og utforming

av leveransen for den enkelte leilighet fås

ved henvendelse til megler.

Alle opplysninger er gitt med forbehold

om rett til endringer som er

hensiktsmessige og nødvendige, men

uten at den generelle standarden blir

vesentlig forringet. 3D presentasjoner,

planer, skisser og bilder i prospekt er av

illustrativ karakter, og kan derfor vise

bygningsvolumer og inneholde innredning

og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen.

For leveringsomfang henvises det spesielt

til leveransebeskrivelse og salgsoppgave,

samt øvrige dokumenter som vedlegges

kjøpekontrakten.

Attivo AS er et selskap som spesialiserer

seg på utviklingseiendom i Oslo og

Akershus. Selskapet har sterk kompetanse

på utvikling og drift av bolig og

næringseiendom. Siden starten for

over 20 år siden har selskapet utviklet

nærmere 800 boliger og over 200 000

m² næringsarealer.

Attivo har 8 pågående prosjekter med

nærmere 1000 boliger og 10.000 m2

næring under utvikling. Selskapet skal

fremover selge ca. 200 boliger for rundt 1

mrd NOK pr år.

Attivo AS står blant annet bak Lillo Nydalen

i Fernanda Nissens gate 3, Lunden 25 og

Elias Smiths plass i Sandvika.

Hjemmeside: atttivo.no

Området rundt Hektneråsen er

under utvikling og endringer vil skje.

Interessenter oppfordres spesielt til å ta

kontakt med Plan- og bygningstjenesten

i Rælingen kommune for å sette seg inn

i de planer og prosesser som pågår for

området før kjøpetilbud inngis.

Alle dokumenter vil bli tilgjengelig hos

megler og nedlastbart på prosjektets

hjemmeside: hektneråsenbolig.no

MEGLER

Salget forstås av EiendomsMegler 1 –

Nybygg som er en spesialisert avdeling

innen salg av nye boliger. Markedsområdet

er hele Oslo&Akershus og de er en del av

Norges største eiendomsmeglerkjede.

SALGSDOKUMENTASJON

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med

komplett Salgsoppgave med alle vedlegg

for prosjektet før avtale om kjøp inngås.

Alle dokumentene er tilgjengelig hos

megler og nedlastbart på prosjektets

hjemmeside: hektneråsenbolig.no

Geir Nyland

geir.nyland@em1oav.no 901 73 888

Cathrine Gundersen

cathrine.gundersen@em1oav.no 456 13 442

120 / HEKTNERÅSEN


hektneråsenbolig.no