12.03.2020 Views

Barnemisjonen nr 4-2017

Barnemisjonen Bladet nr 4-2017

Barnemisjonen Bladet nr 4-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WITH THE LORD FOR THE CHILDREN

U K R A I N A

Barnemisjonen feirer 25 år S.4

B A N G L A D E S H

Skolen er i gang, men krisen er ikke over S.5

K E N Y A

Jul i Lokichoggio- Loki, barn forteller S.7

NR 4 2017

- årgang 29


L E D E r

BARNEMISJONEN

barnemisjonen.no/shop

Har du hjerte for

Tsjernobylbarna?

Foto: Erik Meijerink/Flickr CC

Nå har vi

internettbutikk

der du kan kjøpe gaver.

Samtidig hjelper du

mennesker i en

vanskelig livssituasjon.

Pengene går til det formålet

du velger. Kjøper

du ei ku, så får en fattig

familie ei ku. Klikk på

bilde og les mer om det

enkelte produkt.

UTGIVER

Postadresse:

Skandinavisk

Barnemisjon

Boks 245,

4576 LYNGDAL

Besøksadresse:

Dueveien 5

4580 Lyngdal

Tlf 990 93 360

post@barnemisjonen.no

www.barnemisjonen.no

Konto: 5082 06 05842

ANSVARLIG REDAKTØR

Harry Haraldsen

harry@barnemisjonen.no

Tlf. 907 31 345

LAYOUT/TRYKK

Snartrykk AS, Farsund

www.snartrykk.no

Kjære faddere og livreddere!

Jeg er på vei til Ukraina for å feire Barne -

misjonens 25 års jubileum i landet. Jeg har et

spesielt forhold til Ukraina som jeg har besøkt

svært mange ganger. Det begynte for 27 år siden,

da jeg fikk en telefon fra en kvinne som spurte

om jeg hadde hjerte for Tsjernobylbarna i

Ukraina. Før jeg rakk å svare sa hun: «…for Gud

har sagt at du skal hjelpe meg!» Jeg ble så overrumplet

og fasinert av kvinnens overbevisning at

jeg inviterte henne til et møte på kontoret mitt

et par dager senere. Etter møte vårt booket jeg

flybillett til Ukraina. Jeg forstod ikke da hvordan

denne reisen skulle forandre livet mitt og Barne -

misjonen som organisasjon.

Alt gikk så fort. Da jeg satt på flyet til Kiev, begynte

jeg å tvile på om det var Gud som ville at

jeg skulle reise eller om det var min eventyrlyst

som 25 åring. Det var spennende å reise til

denne tidligere Sovjetrepublikken. Etter å ha

grublet en stund, tok jeg fram bibelen og tenkte:

«Gud, om det er du som vil at jeg skal reise, så gi

meg et bibelord som styrker dette.» Jeg åpnet

bibelen og mine øyne falt på Predikeren 11.1

«Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du

finne det igjen.» Jeg kikte ut gjennom vinduet og

så at vi passerte over Østersjøen. Jeg tenkte at

Gud var med meg, og at han ville jeg skulle sende

hjelp over vannet.

Nå, 27 år senere, fyller Barnemisjonen 25 år i

Ukraina. De første to årene arbeidet vi gjennom

andre organisasjoner. Arbeidet vokste så fort at

vi ble nødt til å registrere Barnemisjonen som

egen organisasjon. I dag samarbeider vi med vel

200 forskjellige organisasjoner, og hvert år

berøres hundretusener av hjelpearbeidet.

Personlig har jeg ofte fått være med å forkynne

evangeliet og sett mennesker søke Gud til frelse.

Årlig kommer titusener til tro gjennom arbeidet.

Vi driver arbeid for voksne og ungdommer i

fengsel. Det har hele tiden vært preget av vårt

slagord: «With the Lord for the children,» eller

som det heter på norsk: «Med Jesus for barna».

Nå er det snart jul, og Barnemisjonens største

julesatsing skjer i Ukraina, der vi når ut til

titusener nødlidende mennesker. Vi deler ut

matpakker og julegaver til barn og familier som

trenger hjelp. De får også høre julens budskap

om en frelser som er oss født! Vi samarbeider

med Pinseunionen, Baptistunionen, Frikirke -

unionen og sosiale myndigheter som alle innbyr

til fester med juleprogram. Barnemisjonen stiller

med matpakker, julegaver og alt som er nød -

vendig for å kunne feire en verdig jul.

Min beskjed til dem som hjelper oss, er at de skal

formidle følgende budskap til de menneskene de

møter: «Gud har sett dine tårer og han har hørt

dine bønner. Som et bevis på at han elsker deg,

har han sendt meg!» Når menneskene får høre

dette budskapet og oppleve Guds kjærlighet i

praksis, rører det ved deres hjerter.

Antall mennesker som trenger hjelp har økt på

grunn av arbeidsløshet og krig i Øst-Ukraina. I år

vil vi satse større enn noen gang for å nå ut med

julens glade budskap og innby til fest i de ulike

kirkene. Det blir sang, musikk, mat og presanger.

For å kunne gjøre dette behøver vi en ekstra

julegave fra deg! Du kan bruke vedlagt giro / innbetalingsblankett,

eller Vipps til 17883.

Takk for alt du betyr for Barnemisjonen! Til slutt

vil jeg gjerne ønske deg en riktig velsignet Jul og

et Godt Nytt År!

Bo Wallenberg,

GENERALSEKRETÆR

2

www.barnemisjonen.no


u k r A i N A

Jul i Ukraina

Julen er en tid der håp og drømmer

fødes i våre hjerter. Familien samles

for å feire at Jesus ble født, for å

takke Gud for året som er gått og be

om velsignelse for året som kommer.

For Barnemisjonen sitt personale i Ukraina

er julen den mest intensive tiden på året.

Sammen med våre partnere arrangerer vi

julefester, besøker barn og voksne på sykehus,

internat, barnehjem, fengsler og

rehabiliteringssentre. Alle får høre julebudskapet:

«En frelser er født».

ubeskrivelig glede

Takket være hjelp fra dere faddere og

givere kan vi lage julefeiringen spesiell og

minneverdig for tusentalls ukrainske

familier. Jeg finner nesten ikke ord som beskriver

gleden hos barnehjemsbarna, de

syke barna og de hjemløse når de får

julegaven. Det blir en sterk atmosfære av

glede, kjærlighet og lykke. Dere skulle se

deres glitrende øyne og store takknemlighet.

Er det til meg? Er det sant at

jeg får dette? Elsker Gud

meg virkelig så mye?

«

»

www.barnemisjonen.no

Håpet begynte å spire

At julen begynner i våre hjerter fikk jeg en

påminnelse om sist sommer da en kvinne

kom til meg. Hun hadde vanskeligheter i sin

familie i tillegg til eget alkoholproblem. Vi

snakket om Gud, hans kjærlighet og hans

planer for våre liv. Jeg sa til henne at Gud

er sterkere enn alle våre problemer. Vi må

bare åpne vårt hjerte for Han, og la Jesus

bli født inn i våre hjerter.

Mens vi pratet, så jeg håpet begynne å

spire i øyne hennes. «Kan jeg også be?

Kommer Gud til å lytte på meg?» Jeg svarte

at Gud alltid har tid til å lytte på oss. Vi ba

sammen og under bønnen gjorde Gud et

mirakel i kvinnens liv. Han fylte øynene

hennes med kjærlighet og fred. Jeg spurte

kvinnen hva hun opplevde og hun svarte:

«Jeg kjenner julen! Det er jul i mitt hjerte,

for Jesus er født!» Det hun opplevde er så

sant. Julen fødes i våre hjerter i samme

øyeblikk som vi slipper Jesus inn.

Kjære faddere og givere! Vi ser fram mot

en lys og lykkelig jul, der Jesus får fødes inn

i menneskenes hjerter. Vi planlegger og forbereder

alle julemøtene vi skal ha fra

slutten av november til ut i februar. Vi

pakker julepresanger og matpakker, og ber

om Guds velsignelse over Barnemisjonens

arbeid.

Vi takker dere kjære faddere og givere, og

vi ber om Guds velsignelse for dere og

deres familier.

God Jul og Godt Nytt År!

Varme hilsener fra Ukraina

Lyudmila Lonyuk

3


WITH THE LORD

FOR THE CHILDREN

25 år i Ukraina

i slutten av oktober markerte Barne -

misjonen i ukraina sitt 25 års jubileum.

Gjennom disse årene har nærmere 5 millioner mennesker fått

hjelp, klær, sko, mat, medisin, sengetøy, hjelpemidler, møbler,

leker og mye mer.

• Mer enn 8 000 tonn humanitær hjelp er delt ut i 12

ukrainske regioner. Misjonen har ca. 200 partnerorganisasjoner

og 300 frivilligarbeidere.

• 12 barn har fått operasjon i utlandet. Alle har det godt nå.

• Flere tusen barn har fått hjelp til medisinsk behandling i

Ukraina.

• Mye hjelp er gitt til sykehus; medisiner, mat, møbler,

medisinsk utstyr, senger og sengetøy. Til enkelte sykehus,

som barnesykehuset i Volyn, kommer 90 % av sengetøy og

madrasser fra misjonen.

• Hvert år hjelper misjonen til slik at barn med forskjellige

behov får komme på leir og rehabiliteringsopphold i

Dubechno og på andre kristne leirer.

• Flere enn 2 000 barn har vært på rehabiliteringsopphold i de

nordiske landene.

• Misjonen arbeider i 12 fengsler, og støtter flere rehabiliteringssenter

for langtidsfanger som har sonet ferdig.

Guds kjærlighet og evangeliets lys har forvandlet livet til millioner av

mennesker. Gud gjør mirakler i Ukraina, og vi er glade for få være

redskaper for hans rike. Det er krig i Øst Ukraina, derfor har vi bare

en liten markering av jubileet denne gangen. Vi vil gi Gud æren for

det som har skjedd gjennom disse 25 årene.

GAvEN ovEr ALLE GAvEr!

Juletid er gavetid. Gaver blir gitt og mottatt. Ikke mange avviser gaver de får, det

skulle bare mangle. Det er tid for å ta imot gaver, ikke bare de store og verdifulle.

Det er heller slik at når en merker varmen og kjærligheten som ligger bak gaven,

så skaper den ekstra glede og takknemlighet. Mange foreldre får slike ekstragleder

i julen når de åpner gavene fra barna sine, en brødfjøl, grytekluter eller en tegning

som barnet har laget.

Julens egentlige gave er gaven over alle gaver, Jesus! «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» (Jes. 9,6). Med profetisk

kraft og inspirasjon peker Jesaja på (jule)gaven som er gitt til oss mennesker av Gud selv.

Hvilken gave synes du det er størst glede å gi? For meg er gleden størst når jeg får gi en gave som mottakeren setter pris på. I

forbindelse med jula gjør Barnemisjonen en ekstra innsats. Vi ønsker at barn som lever i fattigdom, sykdom eller har det vanskelig

også skal få oppleve at det er noen som bryr seg om dem og tenker på dem. Vårt personale ute i feltet vet hva som trengs,

en matpakke til familien eller en julegave med litt godteri.

Harry Haraldsen

4 www.barnemisjonen.no


B A N G L A d E S H

Skolen er i gang igjen,

men krisen er ikke over!

Vannet på Barnemisjonens skole «Home of Peace» i

Bangladesh har sunket, men krisen er ikke over. Mange i

nærområdet har mistet både hjem og levebrød. Nå hjelper

Barnemisjonen med mat til de nødlidende.

4 000 familier, ca 24 000 mennesker, i

området med mat. Hver familie skal få

20 kg ris, 1 kg linser, 2 kg salt og 1 kg

matolje for å holde sulten borte. Barne -

misjonen støtter dette prosjektet.

Det var i august at den verste flommen

på mer enn 100 år traff Bangladesh.

Barnemisjonens skole «Home of

Peace» ligger nordvest i landet, og

bruker å klare seg bra når det er

monsunregn og flom. Slik gikk det ikke

denne gangen. Flomvannet strømmet

inn over skolens område og inn i

bygningene. Ingen barn kunne gå på

skolen og grønnsakshagen råtnet under

vann, forteller Mary Minakkhi som er

ansvarlig for skolen. Siden det har

situasjonen blitt bedre.Vannet er borte

fra bygningene og mesteparten av

skolens område. Undervisningen er i

gang igjen. Barna er glade for å få gå på

skolen og leke i skolegården.

Fortsatt er det så bløtt og leirete i

grønnsakåkeren at det ikke går an å

plante nye grønnsaker enda, sier Mary.

Pengene som Barnemisjonen har

samlet inn til Bangladesh, brukes til å

kjøpe mat til skolens elever og til å

sette i stand grønsaksåkeren. Pengene

gir hjelp til nødlidende familier i

området. Mange har fått sine hus og

hjem ødelagt. Jobben som dagarbeider

er borte. Det er ikke innhøsting fordi

flommen har ødelagt avlingene. Lokale

kristne kirker har tatt på seg å hjelpe

«Det er fantastisk å se hvordan våre

givere støtter og hjelper når kata -

strofen rammer», sier Barnemis jonens

generalsekretær Bo Wallenberg. Vi har

fått en fantastisk respons på vår innsamling.

Skolen får hjelpen de behøver,

og vi kan i tillegg hjelpe folk utenfor

skolen. Det er jeg svært glad for!

Eva Ruderstam

På grunn av at årets avlinger er ødelagt,

må man kjøpe dyr importert mat.

Prisene på grønnsaker, ris og fisk har

steget veldig mye i hele landet.

www.barnemisjonen.no

5


Der det er vilje,

finnes det

mulighet!

Margaret får diplom for kurs i forretningsdrift

Margaret Wambuni er et levende eksempel på at når viljen fins, er der også

mulighet. Hun er en av deltakerne i et entreprenørskapsprogram som drives

av Barnemisjonen/Devents partnerorganisasjon i Kenya, EPTF.

Margaret har 7 barn, 22 barnebarn og 2 oldebarn.

Hun solgte tidligere trekull fra huset sitt, og klarte å

få inntekt nok til at et av barnebarna fikk gå på

grunnskolen. I forbindelse med urolighetene ved

valget, ble hun jaget fra huset sitt og mistet alt, også

penger og mat.

Hun var heldig og kom i kontakt med en organisasjon

som hjelper utsatte kvinner. Margareth og 40 andre

fikk hjelp til å komme i gang igjen etter urolighetene.

De fikk også hjelp til å lære seg håndverk, som perlebroderi

og veving. Kvinnene registrerte et foretak,

men det var vanskelig å få tilstrekkelig med inntekter.

De manglet kunnskap om økonomi, forretningsplan

og markedsføring. Da fikk de hjelp av EPFT, Barnemisjonens

partner. De fikk opplæring i blant annet;

markedsføring, forretningsøkonomi og forretningsplanlegging.

Kunnskapene førte raskt til at inntektene

økte, slik at kvinnene kunne forsørge seg selv.

u k r A i N A

Nå har Margaret fått håpet tilbake, og hun satser på

å gjenoppta sin gamle virksomhet og salget av

trekull. Hun har fått en mentor i EPFT som kommer

til å hjelpe henne i foretaket. Drømmen hennes er å

kunne kjøpe et jordstykke der familien kan bo.

«Det blir ikke lett, men jeg skal gjøre alt jeg kan for

at det skal fungere», sier Margaret Wambui.

TrE BAryToNErS NyE Cd mEd

vEkkELSESSANGEr

Prisen er kr. 175,-

inkludert frakt.

Juletilbud til våre faddere

kr. 100,- +porto

«Dette var en ekte vekkelse!»

Derav navnet på

CD´en «Vekkelsessanger»

Det er mange kjente og

kjære sanger, men også

noen nye tekster til kjente melodier.

Sangene med tekst og musikk i god harmoni, berører våre

hjerter på en spesiell måte.

Tre barytoners store ønske er at kristen musikk skal bli

hørt selv i profane sammenhenger. Den kristne sangskatten

er en viktig del av Skandinavias kulturarv, og

ingenting kan påvirke så mye som vekkelsessangene.

Tre Barytoner er tilknyttet Barnemisjonens livreddende

arbeid, og alt overskudd går til Barnemisjonen.

Vi vil gjerne takke Sven og Ingrid Nilsson og Aner Engstrand

på Hymer Center, som med generøse bidrag har

muliggjort denne CD, slik at det kan redde folk både her

på jorden og for evigheten.

Helimo Keter

6 www.barnemisjonen.no


k E N y A

JUL I LOKI

– skolebarna forteller

Hvordan feirer barna jul i Lokichoggio, «Loki»?

Misjonær, Birgitta Arnlund, spør noen elever på skolen «Hannah Emuriakin.»

I Loki er det få tegn på at julen nærmer seg.

Det eneste er at søte babykjoler henges

opp i de små bodene langs hovedgata. Ei

uke før jul øker prisen på sukker. Vi pynter

med julekrybba og henger opp julestjerne

i vinduet. Det er nok!

Men nå er det barna det gjelder, og jeg

spør; Hvorfor feirer vi jul.

Alle rekker opp hendene, men Joy er raskest

til å svare.

- Vi feirer dagen Jesus ble født!

Hva gjør du vanligvis da?

Jaqueline: «Vi går i kirke med familie og

venner. Vi synger og danser, forteller historien

om Jesu fødsel og ofte spiller søndagsskolebarna

drama.»

Daniel fortsetter: «Pastoren forkynner

tilgivelse og fred, og vi oppfordres til å være

takknemlig. Noen ganger får vi te og brød

som kirken betaler». «Og barna får brus og

godteri,» legger Joy til.

«På juledag går familiene til kirken, for da

er det gudstjeneste. Vi synger, danser og

gleder oss for Jesus er født. Hvis kirken har

råd til det, kan det være mat etterpå: Ris,

bønner og kanskje en geitegryte. Da er det

fest», utbryter Jaqueline.

«En gang fikk vi noe som heter spagetti,»

sier Shadrak, og ser glad ut.

Jeg spør om de får noen julegaver. Barna

svarer at hvis foreldrene har råd til det, kan

det være nye klær eller sko. De gjetter at

kanskje 100-150 av de 554 barna på skolen

får en julegave til jul.

Når jeg lurer på om de vanligvis får

julegaver, ser de på hverandre og blir stille.

«Jeg fikk gå til frisøren og flette håret mitt.

Da ble jeg veldig glad», sier Joy.

«Jeg drømmer om å få en sykkel, og jeg tror

at en dag vil pappa kjøpe en til meg,» sier

Shadrak.

«Kanskje jeg får en ny kjole, og så ønsker

jeg meg en bibel,» sier Jaqueline.

«Kanskje får jeg et par sko og bukser,» sier

Simon.

Daniel drømmer også om å få en sykkel og

en fotball.

Jeg spør om de pynter til jul hjemme.

«Vi henger opp ballonger, og de som har

råd til det henge opp glitter som de kjøper

i butikkene. Det er så vakkert,» sier

Jaqueline, og øynene skinner.

«Vi pleier å tegne tegninger av Jesu fødsel

og henge opp på veggene,» sier Joy.

Jeg lurer på om noen vet hvem julenissen

er. Det blir stille og alle tenker. Shadrak sier

at han har hørt om han, men husker ikke.

Til slutt spør jeg om de gleder seg til jul.

«Ja, det gjør vi»! sier alle med sine overbevisende

vakre smil.

Birgitta Arnlund

Fakta Loki:

Barnemisjonens skole «Hannah

Emuriakin» ligger i Lokichoggio

(forkortet Loki) i Nordvest-Kenya,

92 mil nord for Nairobi. Byen har

35.000 innbyggere og 554 barn

går på skolen.

Barnemisjonens medarbeidere,

Birgitta og Kea Arnlund, har jobbet

i Loki siden 2009 med skolen og

andre utviklingsprosjekter blant

turkanafolket.

kjøp klær til barna som julegave

Du kan gi barna i Loki en julegave

som virkelig betyr noe! I nettbutikken

til Barnemisjonen kan du

kjøpe kjole eller skjorte og shorts

til barna på skolen. Klærne koster

150 kroner, og da gir du også

skredderen som syr klærne en

inntekt. Overskuddet går til

Barnemisjonens arbeid i Loki.

www.barnemisjonen.no

7


F i L i P P i N E N E

Open Heart Childrens Village

Julefeiring på Filippinene

Snart er julen her igjen, og den er like etterlengtet

som vanlig. Spesielt for barna i barnebyen som tidligere

har vært med å feire jul. De vet at det blir fest.

I år er det to nye familier med nye barn som skal feire jul for første gang

i barnebyen. Alle familiene på området feirer jul sammen. Det blir leker,

film, julegaver og tradisjonell filippinsk julemat. Det er skolefri fra 21

desember til 1. januar.

Noen av barna får treffe sine biologiske slektninger i løpet av julefridagene,

enten ved besøk hjemme eller ved at slektninger kommer til

barnebyen.

Barna lager julehilsen til fadderne sine. De øver også inn sanger, dans

og drama med julebudskapet som de framfører på juletilstellinger. På

den måten får de et nært forhold til julens budskap.

matpakker til jul

Julen er en tid da mennesker er ekstra gavmilde. Vi lager ønskeliste som

vi legger ut på vår hjemmeside, og som vi sender til dem som spør. På

ønskelista står det penger til matkassene. De ønsker seg også klær,

sportsutstyr, lekesaker, spill og puslespill.

For 100 kroner får vi en passe stor matpakke. Pakkene deles ut til barna

i underernærings- og hjelpeprogrammene.

Gleden over å få noe lyser i barneøyne. Ofte møter vi barn der det

største og eneste ønsket er å feire jul sammen med familien, og spise

seg mette på tradisjonell filippinsk julemat. Derfor arrangerer vi noen

julefester der hele familien blir innbudt. Disse familiene er så fattige at

de ikke har råd til julemat. Festene blir derfor satt ekstra stor pris på

Kjøp årets julegave i vår

webshop!

kjøp, gi navn til og gi bort ei geit eller ei ku

For kun 230 kroner kjøper du og gir bort en geit til en fattig familie i

Afrika, Bangladesh eller Filippinene. Du gir navn til geita og får et fint

navnebevis! Perfekt som presang eller julegave!

Se vår nettside

www.barnemisjonen.no/shop

For 1.000 kroner kjøper du ei ku

til en fattig familie i Bangladesh.

Du kan gi kua et navn og få et

navn bevis. Perfekt som presang

eller julegave!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!