25.03.2020 Views

Pan Jewelry – vårkatalog 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

56974<br />

øredobber i gull<br />

3 699,-<br />

56998<br />

anheng i gull med<br />

ferskvannsperle<br />

799,-<br />

56997<br />

anheng i gull med<br />

ferskvannsperle<br />

2 899,-<br />

SSR reklamebyrå | 0497 | Produktfoto: Dannevig foto | Modellfoto: Marcel Lelienhof | Hår og makeup: Mette Johrde | Styling: Marte Dahlgren | Modellfoto (Alexander og Prins & Prinsesse): Liv-Unni Tveitane<br />

56951<br />

øredobber i gull<br />

med zirkonia<br />

2 999,-<br />

56947<br />

øredobber i gull<br />

med zirkonia<br />

2 249,-<br />

56964<br />

øredobber i gull<br />

med ferskvannsperle<br />

1 899,- 56963<br />

øredobber i gull<br />

med ferskvannsperle<br />

2 799,-<br />

56987<br />

ring i gull<br />

0,15 ct WP<br />

6 049,-<br />

56985<br />

ring i gull<br />

0,10 ct WP<br />

7 749,-<br />

Alle priser er veiledende. Tilbudene er gyldige til og med 31.05.20. Alle smykkene er forstørret i forhold til reell størrelse.<br />

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og at enkelte varer kan være utsolgt. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!