20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

kolhydratdelen.

Ha koll på kalorierna

”Jeg holder meg til tallerkenmodellen for lavenergiforbrukere.

Om du ändå vill ha koll på kalorierna så finns det många sätt. Kaloriinn

Da trenger jeg ikke tenke så mye, men vet allikevel at det blir rett.”

i olika Monica livsmedel 35 år, medfødt hittar ryggmargsskade. du exempelvis på Livsmedelsverkets hemsida eller

hjälp av olika appar till din mobiltelefon. Ett annat sätt är att helt enkelt

matförpackningarna.

Hur Hvor mycket mye man man kan kan spise äta er är individuelt. individuellt. Tallerkenmodellen Tallriksmodellen på på sidan forrige 14 side är till gir för deg att en

ge omtrentlig dig ungefärlig forståelse uppfattning av mengde og om porsjonsstørrelse. proportioner och Dersom portionsstorlek. du ikke er Om overvektig du

inte kan du har trygt någon øke övervikt både på att andel brottas protein med og vill karbohydrater.

du säkert öka på såväl protein som

kolhydratdelen.

Ha kontroll på kaloriene

” Jag räknade kalorier och försökte hålla mig mellan

900–1300 kalorier per dag.”

Ha Om koll du vil på ha kalorierna

kontroll over antall kalorier, så finnes det mange verktøy

for det. Kaloriinnhold i ulike matvarer finner du for eksempel på www.

Om du ändå vill ha koll på kalorierna så finns det många sätt. Kaloriinnehållet

kostholdsplanleggeren.no. Lennart, 60 år, ryggmärgsskadad sedan 44 år, lyckades gå ned 39 kilo

i olika livsmedel hittar du exempelvis på Livsmedelsverkets hemsida eller med

En annen mulighet er och å se nådde på innholdsdeklarasjonen sin målvikt efter 3 årfor hver enkelt matvare.

hjälp av olika appar till din mobiltelefon. Ett annat sätt är att helt enkelt läsa på

matförpackningarna.

Äter du vanlig ”Jeg mat regnet tre kalorier gånger og per forsøkte dag och å holde kanske meg ett litet mellanmål be

inte ”fylla på” mellom Jag räknade

extra 900-1300 kalorier

efter träning kalorier och försökte

för per musklernas dag.” hålla mig mellan

skull. Det är en segliva

900–1300 kalorier per dag.”

dessutom kontraproduktivt Lennart, 60 år, ryggmargsskadd om i 44 år, du klarte vill å gå ned gå 39 ned kilo og nådde i vikt. sin Håller du på med el

idealvekt

gäller andra

Lennart,

saker

60

etter

förstås.

år,

3

ryggmärgsskadad

år.

sedan 44 år, lyckades gå ned 39 kilo

och nådde sin målvikt efter 3 år

Spiser du vanlig mat tre ganger per dag og kanskje et lite mellommåltid så er det

Äter ikke nødvendig du vanlig mat du tre ”fyller gånger på” per ekstra dag och etter kanske trening ett for litet musklenes mellanmål skyld. behöver Det er du en

inte myte, ”fylla dessuten på” extra uhensiktsmessig efter träning dersom för musklernas du ønsker skull. å gå Det ned är i en vekt. seglivad Driver myt, du med

dessutom toppidrett kontraproduktivt eller trener veldig om mye, du må vill energiinntaket gå ned i vikt. Håller selvfølgelig du på med tilpasses. elitträning

gäller andra saker förstås.

Tips! Det är inte i första hand fett som gör dig fe

– om du inte överskrider din egen ”budget” först

det är socker och processade kolhydrater!

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!