20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Väga,

Veie, måle

mäta

og

och

ha

kontroll

kontroll

Följ din långsiktiga viktutveckling. Väg dig regelbundet, gärna varje månad och

första Følg din året langsiktige efter ryggmärgsskadan vektutvikling. Vei kanske deg regelmessig, ännu oftare. gjerne Skriv upp hver hur måned. mycket Det du

väger. første året Du ser etter åt vilket ryggmargsskaden håll det går och gjerne kan enda göra oftere. något Vit åt det. hvor Skriv mye också din rullestol upp hur veier

mycket slik at du din kan rullstol trekke väger den så fra du totalvekten vet hur mycket dersom du du ska har dra mulighet bort från for totalvikten å veie deg på på

vågen rullestolvekt. om du har möjlighet att väga dig på en rulllstolsvåg.

Hvor mye veier du?

____ kg Dagens dato ______ Vet ikke ☐

Er du tilfreds med din vekt?

Ja ☐ Nei☐

Vet ikke ☐

Dersom nei, hva er ditt realistiske vektmål?

____ kg

Ett En annen annat och og kanskje enklare enklere sätt att måte ta kontroll å ha kontroll över vikten over är vekten att mäta på, midjemåttet; er å måle ditt det

är midjemål. bukfettet Det som er fettet är det som ohälsosamma legger seg fettet rundt som magen ökar som risken er det för usunne hjärt- kärlsjukdom. fettet, og

Mät som stående øker risiko om for du hjerte- kan, annars og karsykdom. liggande. Mål Mät i mellan stående höftben om du kan, och lägsta ellers i revbenet; liggende.

oftast Ta målet är det midt i nivå mellom med hoftekammen naveln. Om din og mage det nederste är stor och ribbebeinet; putar ut ofte så mät er det där i du nivå är

som med tjockast. navlen. Det viktigste er at du måler på samme måte hver gang slik at du kan

sammenligne og følge utviklingen.

Kvinnor: Ett midjemått över 88 centimeter defi nieras som bukfetma.

• Män: Kvinner: Ett midjemått Et midjemål över over 10288 centimeter defi defineres nieras som som bukfetma. bukfedme.

• Menn: Et midjemål over 102 centimeter defineres som bukfedme.

Att Hold hålla vekten vikten stabil och og vara vær nöjd fornøyd

När Når din vekten vikt din står er still stabil är du er i du energibalans i energibalanse. och det Den är store bra, även utfordringen om du tycker for den att som du

väger lavenergiforbruker för mycket. Den er stora å ikke utmaningen gå opp i vekt. för den Holder som du är vekten lågenergiförbrukare stabil, kan du är derfor ju att

inte være hela stolt tiden og fornøyd. öka i vikt. I tillegg Håller til du at vikten, du har är tatt viktstabil, kontroll, kan har du du därför redusert känna risikoen dig stolt for

och å utvikle nöjd. livsstilssykdommer.

Förutom att du har tagit kontroll har du minskat risken att få diabetes.

Viktökning Vekt og medisiner och mediciner

Exempel Noen medisiner på mediciner kan føre som til kan vektøkning. ge viktökning For eksempel är vissa antidepressiva kan enkelte typer och antidepressiva,

preparat, smertestillende andra exempel preparat, är insulin insulin og och kortison, kortison. bidra Ställ til frågan vektøkning. till din Spør doktor

vissa smärtlindrande

om din lege det finns om det alternativa finnes alternative behandlingar behandlinger utan denna som biverkan. ikke har denne bivirkningen.

Vid behandling med Baklofen mot spasticitet, kommer din förbränning att minska

något. Dersom Du du behöver behandles då med minska Baclofen ditt energiintag for din spastisitet, för att inte så gå er det upp forventet i vikt. at din

forbrenning reduseres noe. Begrens da ditt energiinntak for å ikke gå opp i vekt.

18

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!