20.04.2020 Views

Ernæringsbrosjyre

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade. Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

Kosthold, vekt og helse for deg med ryggmargsskade.
Her finner du gode tips, samt spørsmål og svar på en rekke emner om temaet.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Den første första tiden går de fleste flesta ned i vekt vikt

I akutstadiet och under de första månaderna efter en skada går de flesta ned i

I vikt. den Kroppen første tiden har etter då fullt en upp ryggmargsskade med att försöka går reparera de fleste sig, ned samtidigt i vekt. Vektnedgangen

som den har

avhenger svårt att tillgodogöra av flere faktorer, sig näring. som for Muskler, eksempel skelett om och ryggmargsskaden fettdepåer bryts er ned. komplett Hur stor eller

inkomplett, viktminskningen skadenivå, blir beror allmenntilstand på ett flertal og faktorer matlyst. såsom Det er om vanlig ryggmärgsskadan med et vekttap är på

10% komplett (5-10 eller kilo) inkomplett, den første vilken tiden skadenivå etter skade. det I denne är, i vilket perioden allmäntillstånd er det viktig personen å tilpasse

nærings- är och hur og det kaloriinntaket är med aptiten. slik at Det vektnedgangen är vanligt att gå ikke ned blir runt for 10 stor. % De eller som 5–10 har kg

gangfunksjon, i början. I detta beholder skede är mer det viktigt muskelmasse att öka og närings- vekttapet och vil kaloriintag ikke være så like att stort. inte

viktminskningen blir för stor.

Tips ved dårlig matlyst

• Tips Spis vid små dålig måltider aptit spredd utover dagen

• Berik Ät små kosten mål med mat utspridda energirike över mellommåltider dagen som nøtter, næringsdrikk, melk, yoghurt, små

• kjeks Förstärk med med ost, energirika eller suppe mellanmål med litt som ekstra nötter, fløte, näringsdryck egg, og lignende eller en soppa

• Små, med læskende extra grädde måltider kan øke matlysten, for eksempel litt oppskjært frukt før frokost

• Unngå Uppskuren godterier, frukt brus kan öka og potetgull. aptiten Det demper sultfølelsen og fører til at du får i deg færre

• næringsstoffer Undvik godis, läsk fra mat och chips. Det kapar hungern och gör att du får i dig ännu

mindre näringsämnen från mat.

Når vekten er stabil og matlysten har kommet tilbake, oppstår en ny utfordring. Nå

gjelder det å ikke gå for mye opp i vekt. Energiinntaket må tilpasses.

När vikten har stabiliserats och aptiten har kommit tillbaka kommer en ny utmaning.

Dersom Nu gäller du det i løpet att inte av de gå siste upp i årene vikt för har mycket gått opp och i vekt, för snabbt. vil du sannsynligvis Energiintaget fortsette behöver

å anpassas. øke på samme Det här måte brukar også sammanfalla i fremtiden. tidsmässigt med utskrivning från sjukhuset.

Da Det er här det är behov ett exempel for å gjøre på hur endringer det kan i se ditt ut: kosthold.

Vekt etter skade

85

80

75

70

65

Dette er et eksempel på

hvordan vektutviklingen

kan være.

60

År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o.s.v.

Tid/år

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!