Views
5 years ago

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Byen

Byen bytter byggeskikk Christiania 1624-1814

 • Page 4 and 5: Lars Roede Byen bytter byggeskikk _
 • Page 6 and 7: Lars Roede A city changes its build
 • Page 8 and 9: kollegiet av doktorgradskandidater
 • Page 10 and 11: 3.2.3 Tollbodgaten 14: Det siste bi
 • Page 12 and 13: yggemåter, og boskikkene som både
 • Page 14 and 15: 1.2.1 Teorier om kultur Det finnes
 • Page 16 and 17: Både Binfords og Johanssons katego
 • Page 18 and 19: Saussure, som ble grunnleggende bå
 • Page 20 and 21: people doing simple things, the nor
 • Page 22 and 23: opprinnelig i fire etasjer, men sna
 • Page 24 and 25: For å oppnå det grunnleggende må
 • Page 26 and 27: Endelig kan en viss ”serendipity
 • Page 28 and 29: Slike antagelser må bli stående s
 • Page 30 and 31: tilgjengelig av bygningshistorikere
 • Page 32 and 33: illigere medlemskapet i byens brann
 • Page 34 and 35: Eiendomstransaksjoner og pantsettel
 • Page 36 and 37: største fordelen ved denne kilden
 • Page 38 and 39: Statsadministrasjonens kilder til C
 • Page 40 and 41: og andre kilder. Mange rivninger i
 • Page 42 and 43: ygningsforskningen fikk blikk for t
 • Page 44 and 45: sammenhengsanalyse av denne art vil
 • Page 46 and 47: 1.7 Forskningsstatus I dette kapitl
 • Page 48 and 49: være kommet inn i repertoaret nett
 • Page 50 and 51: 1600-tallet”. Hans publikasjon
 • Page 52 and 53:

  faste formann og ble rekruttert bla

 • Page 54 and 55:

  Fig. 2.3 Forslag til rekonstruksjon

 • Page 56 and 57:

  Borgerstanden - en samfunnsfaktor m

 • Page 58 and 59:

  ehov, men hadde også mer tilfeldig

 • Page 60 and 61:

  Fig. 2.7 Isaac van Geelkercks persp

 • Page 62 and 63:

  til sjøen eller til Akershus var b

 • Page 64 and 65:

  2.1.4 Befolkning, styring og nærin

 • Page 66 and 67:

  tatt. Den lille administrasjonen be

 • Page 68 and 69:

  Nesten all vareproduksjon var hånd

 • Page 70 and 71:

  Etter at utstikkingen var ferdig og

 • Page 72 and 73:

  Bolverk bygge…” - men på de be

 • Page 74 and 75:

  1996:16). Men en dessverre bare til

 • Page 76 and 77:

  er det påviselige ytre faktorer so

 • Page 78 and 79:

  Nåværende navn Navn i mellomperio

 • Page 80 and 81:

  Havnefunksjonen var viktig for en k

 • Page 82 and 83:

  av 8.10.1681 nedlagt forbud mot rep

 • Page 84 and 85:

  1694 Brannen 26. juli 1694 utslette

 • Page 86 and 87:

  dels uthult av offentlig unnfallenh

 • Page 88 and 89:

  Blant de få offentlige bygningene

 • Page 90 and 91:

  Del 3 Åtte Christiania-gårder 3.1

 • Page 92 and 93:

  nedenfor. Det har vært ansett som

 • Page 94 and 95:

  Datering Byggemåte Form Sosialt ni

 • Page 96 and 97:

  Tomten ligger godt utenfor havnefro

 • Page 98 and 99:

  Stadskonduktør Grosch’s oppmåli

 • Page 100 and 101:

  hatt hver sin kraftige drager i hus

 • Page 102 and 103:

  Om vi skal oppsummere bygningens hi

 • Page 104 and 105:

  Ved neste taksering i 1837 var megl

 • Page 106 and 107:

  Om vi betrakter Fred. Olsens gate 1

 • Page 108 and 109:

  løpet av undersøkelsen har det ko

 • Page 110 and 111:

  Heiliger brukte eldre forelegg da h

 • Page 112 and 113:

  esultater, ikke helt strekker til i

 • Page 114 and 115:

  Søndre Qvarteer, Hiørnet af Toldb

 • Page 116 and 117:

  Den antatt eldste delen, murhuset l

 • Page 118 and 119:

  så rik han var, 56 ikke selv foret

 • Page 120 and 121:

  3.2.1 Tollbodgaten 14, mnr. 182 Det

 • Page 122 and 123:

  Den nesten kvadratiske tomten målt

 • Page 124 and 125:

  ærer den profilerte ”overgangsfo

 • Page 126 and 127:

  Ritter (Rogne 1973:205). 81 De fikk

 • Page 128 and 129:

  Bindingsverket Som byens eneste bev

 • Page 130 and 131:

  Fig. 3.23 Planer oppmålt av Grimne

 • Page 132 and 133:

  tekstiltrekk i rom som før hadde e

 • Page 134 and 135:

  far var bokbinder og bokhandler Jø

 • Page 136 and 137:

  også kramboden som fantes i forhus

 • Page 138 and 139:

  3.2.4 Rådhusgaten 12, mnr. 197 Et

 • Page 140 and 141:

  hans eiertid økte gårdens takst m

 • Page 142 and 143:

  Hovedetasjen i dette nesten kvadrat

 • Page 144 and 145:

  Gullsmeden må altså ha fått går

 • Page 146 and 147:

  himling av pløyde bord, alt malt i

 • Page 148 and 149:

  ovenpå fra mønet til remmen i den

 • Page 150 and 151:

  ovner, lå formodentlig i annen eta

 • Page 152 and 153:

  lagerbygning i murverk for sin engr

 • Page 154 and 155:

  3.2.5 Dronningens gate 10, mnr. 206

 • Page 156 and 157:

  Bispegården og på Vaterlands bro.

 • Page 158 and 159:

  Overetasjen var i begge hus utkrage

 • Page 160 and 161:

  godt med Bergs rekonstruksjon av bi

 • Page 162 and 163:

  var to av de fem værelsene ”betr

 • Page 164 and 165:

  Fig. 3.43 Oppmåling i forbindelse

 • Page 166 and 167:

  164 Fig. 3.45 Fotografi av hovedhus

 • Page 168 and 169:

  innførte faste numre på gårdene.

 • Page 170 and 171:

  gå til auksjon i 1710. De ble da s

 • Page 172 and 173:

  av uoppvarmede rom. Antagelsen kan

 • Page 174 and 175:

  Et lidet Karnap ud paa Gaden - og a

 • Page 176 and 177:

  var liten, slik at huset fikk plass

 • Page 178 and 179:

  det murte utbygget i første etasje

 • Page 180 and 181:

  nabo. Christen Jørgensen kan ha v

 • Page 182 and 183:

  Bakgårdsbebyggelsen Branntaksten f

 • Page 184 and 185:

  separat leilighet, ettersom brannta

 • Page 186 and 187:

  husrekken er nr. 5, med en økning

 • Page 188 and 189:

  I motsetning til de fleste av tomte

 • Page 190 and 191:

  med rullebod og lokum. Situasjonen

 • Page 192 and 193:

  Planen Huset hørte til i kategorie

 • Page 194 and 195:

  Den betrukne og malte entréen må

 • Page 196 and 197:

  tverr-retning fremgår av snittet p

 • Page 198 and 199:

  Fig. 3.64 Bakgården i Øvre Vollga

 • Page 200 and 201:

  4.1.2 Lafting Den norske byggemåte

 • Page 202 and 203:

  Trehusene, som fantes i stort antal

 • Page 204 and 205:

  sin region, og at byen hadde en ann

 • Page 206 and 207:

  mange at de dannet forbilder for fo

 • Page 208 and 209:

  forsvarlig opføre bygninger af laf

 • Page 210 and 211:

  Norsk tegl får på grunn av det na

 • Page 212 and 213:

  • Materialmangel. I byen eller om

 • Page 214 and 215:

  Det kan ha vært de vanskelige grun

 • Page 216 and 217:

  klassebestemt valg. Det var noe for

 • Page 218 and 219:

  Murverket seiret som vi har sett

 • Page 220 and 221:

  I forstedene ble bindingsverket en

 • Page 222 and 223:

  indingsverk utført på samme måte

 • Page 224 and 225:

  tilhørende sperrebind. Svensk fags

 • Page 226 and 227:

  Fig. 4.19 Ringsted under gjenreisni

 • Page 228 and 229:

  frekvens enn danskene brukte; deres

 • Page 230 and 231:

  alltid ett eller flere tette fag ti

 • Page 232 and 233:

  indingsverkshus fra 1662, 56 og ved

 • Page 234 and 235:

  tilsynelatende solid mur kan ha vil

 • Page 236 and 237:

  Fig. 4.26 Til venstre et gløtt inn

 • Page 238 and 239:

  Fundamentering i norsk byggetradisj

 • Page 240 and 241:

  Fundamentering på fast grunn Vi kj

 • Page 242 and 243:

  Hvelvkjellere Alle de åtte utvalgs

 • Page 244 and 245:

  le trolig også utbredt allerede p

 • Page 246 and 247:

  Fig. 4.31 Dronningens gate 11. Part

 • Page 248 and 249:

  fargerike bybildet bekreftes av eie

 • Page 250 and 251:

  svungne gavler i nederlandsk reness

 • Page 252 and 253:

  I sin enkleste form er ankerjernet

 • Page 254 and 255:

  herskapelige Dronningens gate 11, o

 • Page 256 and 257:

  ygårder med forhus i to etasjer ha

 • Page 258 and 259:

  Fig. 4.38 Til venstre Møntmesterg

 • Page 260 and 261:

  Fig. 4.40 Typiske vinduer fra tre e

 • Page 262 and 263:

  tak. Fagene i dansk bybindingsverk

 • Page 264 and 265:

  høydeformatet blitt idealet også

 • Page 266 and 267:

  ygget inntil senere på 1600-tallet

 • Page 268 and 269:

  som kjerneelementer. Etter at Chris

 • Page 270 and 271:

  hus i flatbygdene på Østlandet, o

 • Page 272 and 273:

  med stor bæreevne og fikk derfor s

 • Page 274 and 275:

  Fig. 4.47 ”Kehlbalkendach mit lie

 • Page 276 and 277:

  Danmark er bokstavelig talt et nær

 • Page 278 and 279:

  lå godt under ”tagremmen”, og

 • Page 280 and 281:

  ut til Østlandsbygdene, hvor den g

 • Page 282 and 283:

  inntil moderne tid - gatesiden av t

 • Page 284 and 285:

  4.3 Bebyggelsen 4.3.1 Bygården Eie

 • Page 286 and 287:

  tilhørte rådmann Christen Eskilds

 • Page 288 and 289:

  Meget få skattytere med egen husho

 • Page 290 and 291:

  ildhus innerst i hver gård, var op

 • Page 292 and 293:

  Byggemåter i bakgården En systema

 • Page 294 and 295:

  Tordenskjolds gate 57 på Strømsø

 • Page 296 and 297:

  ”to-romsplanen” og mente at den

 • Page 298 and 299:

  Blant de 141 gatehusene var det 50

 • Page 300 and 301:

  av Kristian Bjerknes kalt ”den as

 • Page 302 and 303:

  Avvik og nye planformer De foregåe

 • Page 304 and 305:

  forankret i bygdenes byggeskikk. Et

 • Page 306 and 307:

  står i noe rimelig forhold til nyt

 • Page 308 and 309:

  ”rødstuen”. Det kan derfor rei

 • Page 310 and 311:

  kjøkkenet i en tilstøtende sidefl

 • Page 312 and 313:

  kjøkkenet. Veggfast inventar med t

 • Page 314 and 315:

  En tid fortsatte man å bruke en re

 • Page 316 and 317:

  trekkes av denne kilden, når den s

 • Page 318 and 319:

  Noen hadde flere titalls forskjelli

 • Page 320 and 321:

  ”Kjellerskapene” som fantes i m

 • Page 322 and 323:

  I samme hus, 1756 Bestemoren til Ch

 • Page 324 and 325:

  Hos Maren Ole Gundersens i Kirkegat

 • Page 326 and 327:

  4.4.5 Endringer i boskikkene De fø

 • Page 328 and 329:

  1700-årene: Modernisering, privati

 • Page 330 and 331:

  og respektabel. 1600-årenes ostent

 • Page 332 and 333:

  forstand brukte samme språk - de s

 • Page 334 and 335:

  ”input” (DeGraff 1999:53-56).

 • Page 336 and 337:

  åde fysisk og språklig programmer

 • Page 338 and 339:

  ”pre-literate ”, ”vernacular

 • Page 340 and 341:

  takbærende ledd heller ikke korres

 • Page 342 and 343:

  Også i ”frankisk” og ”aleman

 • Page 344 and 345:

  etning’. 11 I denne betydningen e

 • Page 346 and 347:

  en begrenset kreativ frihet. Brudd

 • Page 348 and 349:

  mange slike hus også må ha blitt

 • Page 350 and 351:

  istedenfor leirklining av bindingsv

 • Page 352 and 353:

  fullstendig frikobling mellom veggf

 • Page 354 and 355:

  Utbredelsen av alle slags menneskel

 • Page 356 and 357:

  og uvanlig tettstilte stolper med s

 • Page 358 and 359:

  utenlandske tømrere som var tilkal

 • Page 360 and 361:

  tilegnet seg lafting som ”første

 • Page 362 and 363:

  Fig. 5.13 Hus i landsbyen Muffendor

 • Page 364 and 365:

  markante skråbånd, og lange horis

 • Page 366 and 367:

  Kreoliseringshypotesen står styrke

 • Page 368 and 369:

  den borgerlige almuen endret daglig

 • Page 370 and 371:

  Bickerton, Derek. 1990. Language &

 • Page 372 and 373:

  Fox, James A. 1983. Simplified Inpu

 • Page 374 and 375:

  Krogstad, Morten, red. 1996. Kristi

 • Page 376 and 377:

  Roede, Lars. 1999. Grindbygg og bin

 • Page 378 and 379:

  Stedsregister 376 A Aker; 58f, 61;

 • Page 380 and 381:

  Rheinland-Pfalz; 340; 361 Ringerike

 • Page 382 and 383:

  Haagen Nielsen; 116 Inger Hellesdat

 • Page 384 and 385:

  382 G Gamrath; 52f; 66; 69f; 73f; 7

Opptaksrapport 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Forskningskatalog 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
"Fremtid formes". - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Vi arbeider med byen din - Dansens hus
Minneboken «En bygd i byen - Bergen kommune
Tidsskrift for Oslo Guideforening vårnummer 2009 Innhold Som en ...
Oslo, byen med det store hjertet - vår vertsby National H.O.G. Rally
Last ned tidslinjen fra St. Hallvard 1/2011 - Oslo Byes Vel
Oslo Høyres Program 201...
1/2013 - DIS-Oslo/Akershus - DIS-Norge
Oslo B - Helge Hiram Jensen
4/2011 - DIS-Oslo/Akershus - DIS-Norge
View/Open - DUO - Universitetet i Oslo
Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Den kommersielle formen - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Last ned full CV (pdf) - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Omkring 1900 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
kriterier for god norsk design - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ...
Vandringen i Oslo byen - Edu.fi
Referat - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Referat - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Grafisk designprogram for AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
AVHANDLING 1 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Nyhetsbrev høst 2009 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Les hele utlysningen her - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Metaforbasert tegning - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Referat styremøte - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Ingeniøroffiserer og sivilarkitekter i Norge rundt 1800 - Arkitektur- og ...