Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

© Roede, Lars 2001

ISSN

ISBN

CON-TEXT

THESIS 2

Avhandling for doktorgraden innlevert til Arkitekthøgskolen i Oslo 1. april 2001.

2. opplag trykt i november 2001.

UTGIVER:

Arkitekthøgskolen i Oslo

BILDE OMSLAG:

Dops gate 7 i Bergfjerdingen, bakgården. Foto: LR.

TRYKK:

GCS as

More magazines by this user
Similar magazines