intelligente - Camping Navigator

campingnavigator.dk

intelligente - Camping Navigator

8

Sådan bruges guiden

Sådan finder du rundt i guiden

I denne guide finder du en oversigt over alle

campingpladser, som er med i ordningen Best

Deal Camping Card. Vi anbefaler, at du læser

oplysningerne i dette kapitel grundigt igennem,

før du begynder at bruge guiden og dit Best

Deal Camping Card. Guiden er opbygget, så det

er nemt at sammenligne campingpladserne og

deres acceptperioder. Vi har lagt stor vægt på

brugervenlighed og overskuelighed. Hvis du

åbner den ekstra flap på guidens bagside, kan du

se en oversigt med forklaringer af de symboler,

som bliver brugt i campingpladsoplysningerne.

Bag i guiden finder du desuden en årskalender

med ugenumre. Den er praktisk at have, så du

kan sammenligne med campingpladsernes

kalendere, hvor deres åbningsperioder og

acceptperioder for Best Deal Camping Card er

anført.

Sådan finder du en campingplads

Den hurtigste måde at finde en campingplads på

er at begynde med at se på landkortene, som

findes i guidens første sektion.

Campingpladsernes placering er angivet med

campingpladsnumre på kortene. Øverst på hvert

kort er angivet, på hvilke sider de pågældende

campingpladser er beskrevet med

kontaktoplysninger, faciliteter, Best Deal-priser og

acceptperioder for den enkelte campingplads.

De fleste landkort er opdelt i delområder, som

hver er repræsenteret på kortet med et stort,

hvidt bogstav. Campingpladserne på kortet er

derefter anført én ad gangen med et tal.

Campingpladserne er oplistet med denne

bogstav-tal-kombination i guidens sektion med

campingpladsoplysninger. For eksempel: En

campingplads i Tyskland, som ligger i delområde

B og er anført på kortet med nummer 62, kan

findes i sektionen med campingpladsoplysninger

under nummer DE-B-062, under overskriften

‘Tyskland’. I guidens sektion med

campingpladsoplysninger henvises til det

landkort, hvor campingpladserne i det

pågældende land kan ses.

Hvis du søger en campingplads i nærheden af en

bestemt by, kan du bruge registret over bynavne

bagest i guiden. Under bynavnene er der henvist

til campingpladsnummeret.

Oplysninger om campingpladserne

For hver enkelt campingplads er angivet de

vigtigste oplysninger samt et billede af

campingpladsen eller dens omgivelser.

Oplysningerne er opdelt i forskellige sektioner,

som er beskrevet på de følgende sider.

Similar magazines