VOKSE OPP I VERDENS RIKESTE LAND. PENGER SOM INNGANGSBILLETT

sakdesign
  • No tags were found...

Katalog for utstillingen "VOKSE OPP I VERDENS RIKESTE LAND. PENGER SOM INNGANGSBILLETT" på Norsk Barnemuseum.
"Hvordan er det å vokse opp i en lavinntektsfamilie i dagens Norge? I denne utstillingen møter du ungdommer i krevende livssituasjoner. I en helt spesiell installasjon, som er blitt hjertet i utstillingen, forteller ungdommene om sine tanker, følelser, utfordringer og drømmer."
Similar magazines