24.11.2020 Views

Eventyret om Reven og Lapskausgryta

Tidlig søndag morgen våknet reveungene og begynte å pipe. -Jeg er så sulten! pep den ene, og den andre, og den tredje, fjerde og femte. Revemora sa til ungene sine at de måtte ligge stille og fint i hiet. Så skulle hun gå ut for å finne søndagsmiddag til dem. Hun visste nemlig om en hønsegård i nærheten... Eventyret om Reven og Lapskausgryta har sitt opphav fra Håland i Mandal. Historien har underholdt mange barn gjennom årene og er nå i bokform for første gang. 978-82-692176-0-5

Tidlig søndag morgen våknet reveungene og begynte å pipe. -Jeg er så sulten! pep den ene, og den andre, og den tredje, fjerde og femte. Revemora sa til ungene sine at de måtte ligge stille og fint i hiet. Så skulle hun gå ut for å finne søndagsmiddag til dem. Hun visste nemlig om en hønsegård i nærheten...

Eventyret om Reven og Lapskausgryta har sitt opphav fra Håland i Mandal. Historien har underholdt mange barn gjennom årene og er nå i bokform for første gang.

978-82-692176-0-5

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Eventyret om

Reven og Lapskausgryta

Skrevet av Karen R. Storaker - Illustrert av Stian K. ThomassenFor min Kone Renathe og mine barn

Anna Lovise og Jørgen. Aldri stopp å drømme.

Stian Kolnes Thomassen

I takknemlighet minnes jeg de mange gode

kveldsstundene da jeg fortalte eventyr for min

sønn Aslak

Karen Regnfrid Storaker


Eventyret om Reven og Lapskausgryta

© 2020 Karen R. Storaker & Stian K. Thomassen

© All rights reserved

1. opplag

Tittel: Eventyret om Reven og Lapskausgryta

Grafisk formgiving: Stian K. Thomassen

Redaktør: Aslak Storaker

Ansvarlig utgiver: Stian K. Thomassen 978-82-692176

e-post: stian_thomassen@yahoo.no instagram: @rodrevart

Trykk: Lasertrykk, 170g Silk-papir

ISBN: 978-82-692176-0-5


Eventyret om

Reven og Lapskausgryta

Skrevet av Karen R. Storaker - Illustrert av Stian K. Thomassen


Det var en gang i gamle dager.

På Håland bodde en liten gutt og mammaen

hans i et hus med veranda.

I et hi i Hålandsskogen bodde en revemor

med fem små unger.
En lørdagskveld hadde mammaen til gutten laget ei

stor gryte med lapskaus.

Den skulle de ha til søndagsmiddag, for Bestemor

skulle komme. De satte gryta ut på verandaen for at

den skulle holde seg kald.


Tidlig søndag morgen våknet reveungene og begynte å pipe.

–Jeg er så sulten! pep den ene, og den andre, og den tredje,

fjerde og femte.

Revemora sa til ungene sine at de måtte ligge stille og fint i

hiet. Så skulle hun gå ut for å finne søndagsmiddag til dem.

Hun visste nemlig om en hønsegård i nærheten.

Åh, det skulle bli god mat for ungene med ei høne!Reven løp gjennom skogen. Framme ved hønsegården

la den seg på lur bak en busk. Så snek den seg gjennom

gresset, og gravde et hull under gjerdet.

Den skulle akkurat til å krype inn gjennom hullet og

fange ei høne.

Men da kom to barn gående nedover veien mot

hønsegården. De skulle hente egg for Bestemor.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!