BIOENERGI FRA SKOGEN

gronnvarme.no

BIOENERGI FRA SKOGEN

Resultater frå awirkningsprognose sammenlignet med avvirket kvantum

for salg 1996-1999 (Hobbelstad, 2002).

Region

Avvirknings-

1

prognose

Lavlandet på Østlandet Avvirkningsstatistikk

Avvirknings-

2

prognose

Agder-fylkene samt de ”andre”

Avvirkningskommunene

i region 1.

statistikk

Avvirknings-

3

prognose

Vestlandsfylkene

Avvirkningsstatistikk

Avvirknings-

4

prognose

Trøndelagsfylkene + Nordland Avvirkningsstatistikk

Troms

AvvirkningsprognoseAvvirkningsstatistikk

Sum

AvvirkningsprognoseAvvirkningsstatistikk

”Hjemmeforbruk” ikke med avvirkningsstatistikken.

Gran

Mill.

m3

I følge Hobbelstad (2004) kan det avvirkes 14-15 mill m3 stammevirke.

Furu

Mill.

m3

Lauv

Mill.

m3

Sum

Mill.

m3

4,51 2,01 0,61 7,13

4,34 0,99 0,19 5,52

0,98 1,19 0,36 2,53

0,73 0,51 0,09 1,33

0,29 0,51 0,15 0,95

0,14 0,10 0,05 0,29

1,24 0,38 0,38 2,00

0,87 0,06 0,08 1,01

0,00 0,03 0,34 0,37

0,00 0,01 0,07 0,08

7,02 4,12 1,84 12,98

6,08 1,67 0,48 8,23

More magazines by this user
Similar magazines