04.01.2021 Views

Vintersalg 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VINTERSALG

På balkonginnglassing ved

bestilling innen januar


Gjør et kupp nå:

Få balkonginnglassing til

kampanjepris!

Hvorfor ikke utnytte plassen du har til rådighet, til tross for vær og

vind?

Hva med å nyte utsikten, følelsen av å være ute – men likevel være

skjermet for regn, vind og kulde? Med Farstad balkonginnglassing

kan du åpne og lukke når du ønsker.

En innglasset balkong har en rekke fordeler: ca 30% reduksjon av

oppvarmingskostnader, vind- regn- og støyskjerming, samt en klar

verdiøkning av leiligheten din.


Vi er godkjent leverandører av innglassing til borettslag/sameier, så vi kan

få satt i gang raskere enn du aner. Vær tidlig ute – tilbudet er levert flere

borettslag/sameier og varer så lenge lageret rekker.

Ta kontakt med oss i dag for gratis befaring/oppmåling,

og få balkonginnglassing til kampanjepris!

Kontakt oss på e-post og/eller ta med denne brosjyren til vår butikk/

utstilling på forus for å sikre deg rabatten.


Kontakt oss i dag og få et uforpliktende tilbud, og finn

ut hvor mye du kan spare på din balkonginnglassing.

Farstad Profilsystemer

Tlf: 51 85 09 00

Epost: post@rufa-trading.no

Gamle Forusvei 8, 4041 Stavanger

Hjemmeside:

www.farstadprofilsystemer.no

Facebook:

www.facebook.com/rufatrading

Instagram:

www.Instagram.com/farstadprofilsystemer

I tillegg gir vi alle beboere i borettslaget/sameiet opp til 50% rabatt på

garderobeløsninger!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!