Nr. 1 - Vaksdal kyrkjelege fellesråd - Den norske kyrkja

vaksdal.kyrkja.no

Nr. 1 - Vaksdal kyrkjelege fellesråd - Den norske kyrkja

2 Kyrkjebladet for Vaksdal

DEN NORSKE KYRKJA

I VAKSDAL

Kyrkjekontoret for Vaksdal

Pb 113, Fabrikkvegen 3

5721 Dalekvam

Tlf. 56 59 39 20

Faks 56 59 39 29

E-post: kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Ekspedisjonstid:

Tysdag og torsdag kl. 09.30-15.00

onsdag kl. 11.00-15.00

Kyrkjeverje Svein Tøsse

Tlf. kontor 56 59 39 21

Mobiltlf. 95 97 99 05

E-post: kyrkjeverja@vaksdal.kyrkja.no

Sokneprest Edvard Bø

Prest i Vaksdal og Stamnes sokn

Tlf. kontor 56 59 70 88

Mobiltlf. 90 84 06 24

E-post: edvarboe@online.no

Postboks 23, 5725 Vaksdal

Sokneprest Frode Kvamsøe

Prest i Dale, Eksingedalen, Bergsdalen

og Nesheim sokn

Tlf. kontor 56 59 39 20

Mobiltlf 90 19 65 14

E-post: frode.kvamsoe@vaksdal.kyrkja.no

Tlf. privat 56 59 73 15

E-post: fkv@broadpark.no

Kantorane Olav Arne Steinkopf og

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

Tlf. kontor: 56 59 39 20

Tlf. privat: 56 59 56 25

E-post: steinkopf@online.no

Organist i Eksingedalen

Asbjørn Nese

Tlf. privat: 56 59 59 26

Mobiltlf. 95 22 84 47

Samtale med presten

Prestane står til disposisjon for samtale.

Avtal helst på førehand.

Prestane har teieplikt.

Bilete på framsida: Magne Solhaug

A propos påska:

- Korset er en

«reality check»

- Korset er en “reality check” for all vår

tale om Gud og om livet, sa Olav Fykse

Tveit i sin innsettelsespreken som

generalsekretær i Kirkenes verdensråd

den 23. februar. - Dette høres ikke veldig

diplomatisk ut. Det høres ikke ut

som en invitasjon til dialog. Det høres

heller ikke særlig økumenisk ut, sa

Fykse Tveit. Han pekte på at den konteksten

Paulus refererer til, - splittelsene

i kirken i Korint, er ikke uten

relevanse for kirken i dag.

- For å se at kirken er én, må vi gå til Frå altertavla i Eidsland kapell.

det grunnleggende: Ikke noe annet

enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det betyr ikke at vi ikke har annet å

diskutere. Tvert imot, sa Olav Fykse Tveit. Han pekte på at Paulus tar for

seg en rekke tema i sitt brev til korinterne, men understrekte hvilket perspektiv

apostelen hadde for sin veiledning:

- Når korset er utgangspunktet vårt, kan ikke vår tale om Gud være luftige

ord. Gjennom korset har Gud bundet seg til vår virkelighet, til alle

aspekter ved vår virkelighet, sa Fykse Tveit. Han understrekte at det unike

ved Kristi kors er at det er inkluderende: - Når Kristus strekker ut sine

armer på korset, strekkes de ut til hele verden og omfavner alle (frå

www.kyrkja.no)

Olav Fykse Tveit budde fire år på Dale då han var

barn, medan faren Einar var prest her.

1. januar byrja han som Generalsekretær i Kirkenes

verdensråd, og han held til i organisasjonen sitt

sekretariat i Geneve.

KYRKJEBLAD FOR VAKSDAL

Utgjevar: Sokneråda i Vaksdal

Bladpengar: kr. 180,-

Annonsepris: kr. 3,- pr. sp. Avgiftsfritt.

Bankgiro: 3500.07.05800

Bladstyrar: Kyrkjeverja i Vaksdal

Grafisk utforming: Wenche Horvei

Kasserar: Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd, boks 113, 5721 Dalekvam

Eksp. og trykk: Øystese Trykkeri A/S, Nedre Vik, 5610 Øystese.

Tlf. 56 55 36 50.

Retur til: Kyrkjekontoret for Vaksdal, Pb. 113, 5721 Dalekvam.

Stoff til neste nr. må vera kome inn til 1. mai 2010.

More magazines by this user
Similar magazines