08.02.2021 Views

Kunst i Grenland vinter/vår 2020

Program for visningsstedene Spriten Kunsthall, Telemark kunstsenter, Skiens kunstforening, Kunsthall Grenland og Galleri Hi10 i Skien og Porsgrunn vinter/vår 2020.

Program for visningsstedene Spriten Kunsthall, Telemark kunstsenter, Skiens kunstforening, Kunsthall Grenland og Galleri Hi10 i Skien og Porsgrunn vinter/vår 2020.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


NYTT ÅR!

NYTT TIÅR!

NY KUNSTSESONG.

OG NY REGION!

Kunstinstitusjonene i Grenland står samlet og

vi gleder oss til å tre inn i det nye kunståret

med en ny regional overbygning. Vi ser frem

til å ta imot Vestfold - publikum, kunstnere,

visningssteder og samarbeidspartnere - og

vise frem det beste Grenland har innen visuell

kunst.

Nok en gang har fem sentrale visningssteder

i Grenland gått sammen om å presentere

et felles program som vi er meget stolte av.

Programmet er rikholdig og presenterer

kunstnere med lokal, regional, nasjonal og

internasjonal forankring. Vi ser frem til å

ta imot publikum til utstillinger, konserter,

forestillinger, foredrag og formidlinger.

Vi håper dere har lyst til å være med oss på

denne reisen inn i kunstens mangslungne

verden. Våre dører er åpne.KUNSTHALL

GRENLAND

Stiftelsen Kunsthall Grenland

formidler samtidskunst og kunsthåndverk

gjennom utstillinger,

produksjonsopphold, seminarer og

publikasjoner. Kunsthallen er en åpen og

publikumsvennlig arena med lav terskel, der

ulike grupper får tilrettelagt formidling. Kunsthallen

er opptatt av å presentere relevante kunstnere for

vår region, unge uetablerte kunstnere men også eldre

kunstnerskap som har utmerket seg over tid. Siden 2015

har Kunsthall Grenland hatt en nøkkelfunksjon regionalt og

nasjonalt i satsingen på porselen som sentralt materiale innen

et større keramisk felt. Kunsthallens etablering av eget verksted

for kunstnere som ønsker å utforske porselensmaterialets

muligheter, er en viktig markør for kunsthallens identitet.

Siden 1957 har Porsgrunn Kunstforening (som ligger

til grunn for etableringen av Kunsthall Grenland)

vært en viktig faktor for kunstlivet i Porsgrunn

og Grenland. Kunsthall Grenland er i dag

både en stiftelse og en medlemsforening,

med medlemskap i både Norske

kunstforeninger og Kunsthaller i

Norge.

Kunsthall Grenland,

Storgata 164, 3915 Porsgrunn

www.kunsthallgrenland.no

Kunsthall Grenland er finansiert

av Norsk Kulturråd, Telemark

fylkeskommune, Porsgrunn kommune17.01 – 09.02

JAN WALAKER

Punk & Porcelain

Kunsthall Grenland åpner den 17.01 2020 et utstillingsprosjekt med Jan

Walaker. Kunsthallen har utfordret Walaker til å arbeide en periode på

porselensverkstedet 1400 grader. Der har han fått fritt spillerom til å utvikle

porselensbaserte arbeider innenfor de rammer som verkstedet setter og

samarbeidet med fagstab på Porsgrunds Porselensfabrikk gir. Utstillingen

har fått tittelen Punk & Porcelain. Walaker vil under arbeidsperioden på

verkstedet ha fokus på to ulike konsepter: Arbeid og kaos.

I serien Blueline baserer Walaker seg på den klassiske kobolt dekoren,

håndmalt av en liten stab av porselensmalere som fortsatt er i drift på

fabrikken.

Serien KINTSUGI har røtter i japansk porselenstradisjon, der det uperfekte

og deformerte fremheves og poengteres gjennom brekkasje og ny

sammenstilling. Kintsugi er nært beslektet med Wabi-sabi. Sentrale

tanker er at ingenting varer, ingenting er ferdig og ingenting er perfekt.

Installasjonen Bootleg er gjort med høytalerelementet som utgangspunkt.

Som en del av utstillingen blir det laget en fem spors vinyl plate med

Walakers band NO NO NOW.

Jan Walaker har tidligere arbeidet inn mot platebransjen, laget LP

covere og annet promo materiell. Han har stått bak fotografibaserte

utgivelser som HOT ROD og KYKYLYKY, I en årrekke har han jobbet både

som kunstner og kurator for ulike utstillinger, slik som Nasjonalmuseets

vandreutstilling om japansk popkultur i 2006.

Bandet DEPRESS vil spille på åpningskvelden!

Det blir også lanseringen av en utgivelse av et magasin med Walaker

som redaktør, der tema er det obskure møte mellom pønk og porselen.28.03 – 10.05

4+4

Musklene strammer seg når jeg heller fra muggen – i hånden, i armen, i magen. Jeg kjenner

på kroppen min når ryggen, lårene og rompa legger seg inntil stolryggen og på stolsetet.

Fire materialbaserte kunstnere med tilknytning Grenland har invitert ytterligere 4 unge

kunstnere til i fellesskap lage en utstilling i kunsthallen der temaene som bl.a. utforskes er kropp,

klima og materialitet.

EYVIND SOLLI ANDREASSEN

Eyvind Solli Andreassens keramiske objekter orienteres rundt ulike skulpturelle former, volum og

størrelse. Arbeidene er laget i tradisjonelle teknikker, og tar ofte utgangspunkt i den keramiske

beholderen, men mer som abstraksjon versjoner i en forlengelser av den keramiske historien.

IDA OLESDATTER BARLAND

Ida Olesdatter Barland bruker leira for å belyse ulike aspekter ved verden hun observerer.

Gjennom bruksobjekter (objekter brukt av/omringet av mennesker) lager Barland installasjoner

og skulpturer/objekter i keramikk. Objektene er blottet for funksjon eller har endret sin funksjon

for å formidle en historie, en observasjon, en tanke, et spørsmål rundt det og være menneske i

verden – alene og sammen.

Foto: Ida Olesdatter Barland22.05 – 02.08

RINA EIDE LØVAASEN

There Will Be Inevitable Loss

HELENE DUCKERT

Helene Duckert lager objekter og installasjoner som referer til kropp og identitet,

konsum og globalisering. Hennes installasjoner byr på et visuelt arkiv av etterlatenskaper

og kassert materiale hentet fra byens søppelcontainere, og utgjør en kommentar til

samtidens kulturelle opp- og nedturer.

STINE HARTVIGSEN

Gjennom skulptur og tegning arbeider Hartvigsen med personifisering og karakterer,

ofte med inspirasjon fra dyreverden, mytologi, nordøst-Asia og fantasi. Hennes arbeid

er som oftest figurativt og bærer preg av en fragmentert fortelling, noe ufortalt.

THOMAS IVERSEN

I sin praksis jobber Thomas med spørsmål om eierskap, verdi og produksjon. Han er

opptatt av hvordan objekter – ofte hverdagsobjekter vi gjerne tar forgitt - forandrer

verdi og beveger seg fra en hand til den neste i samfunnet.

SISSE LEE

Sisse Lee arbeider i kryssingsfeltet mellom samtidskunst og kunsthåndverk. Arbeidene

hennes i utstillingssammenheng er hovedsakelig installatorisk, men basert på

sammenstilling av eller serier med keramiske objekter. Hun har gjennom flere år fordypet

seg i kunsthåndverkets og keramikkens historie og kunstbegrep, og har en gjennom en

research basert tilnærming brukt dette i et forsøk på å videreutvikle et enkelt formspråk.

ANDREA SCHOLZE

Temaer som angår det mer eksistensielle og evolusjonære er gjennomgående i Andrea

Scholzes arbeider. Skulpturer i keramikk har lenge vært hoveddelen i hennes praksis, men

hun utforsker også i økende grad andre materialer og uttrykk, der elementer av biologi og

menneskelige sinnsstemninger settes opp mot dyrenes verden.

AHMED UMAR

Ahmed Umar er opprinnelig fra Sudan, og er en Oslo-basert tverrfaglig kunstner.

Gjennom keramikk, smykker, performance, tekstiler og fotografering utforsker han

skjæringspunktet mellom kulturelle tradisjoner og sin egen personlige historie. I et forsøk

på å løse motsetningene i det å skulle leve i et fremmed og sekularisert land, mobiliserer

Umar de kunstneriske metodene for å undersøke det komplekse forholdet mellom identitet,

autoritet, seksualitet, depresjon og kunst.

Rina Eide Løvaasen arbeider på

tvers av medier, med oljemaleriet

som et utgangspunkt. For

kunstneren må maleriet overskride

sin egen sjanger for å nå sitt

potensial, for å bidra til ny innsikt.

Utstillingen i kunsthallen omfatter i

tillegg ulike mixed- media objekter,

videoinstallasjon og performative

produksjoner/ dans.

Løvaasens praksis forsøker

å utforske menneskets

oppfattelsesevne og hvordan

minnene våre endrer seg, på

bakgrunn av klimaendringer

og miljøutfordringer. De ulike

prosjektenes baserer seg på bruk

av symboler. Hvert element i motiv

og materiale bærer med seg en helt konkret referanse. Symbolene henviser til ulike

tidsepoker og geografiske områder, fra geologiske prosesser millioner av år tilbake,

til futurisme og dystopi, fra ritualer knyttet til døden, til romfart og astronomi.

I et av verkene med tittelen The Energy Between Realms, blir vi presentert for objekter som minner

om Kanopiske krukker. I det gamle Egypt ble Kanopiske krukker brukt til å oppbevare innvoller fra

mumifiserte kropper, med tanke på gjenbruk i et etterliv. Kunstneren har laget krukkene av kalkstein

«Søvitt» fra gruvene i Fensfeltet på Ulefoss, hvor det strategiske metallet Niob ble utvunnet en

periode på 1950-60 tallet. Niob ble videreforedlet på Herøya av Norsk Hydro, før utskiping til USA,

Medvirkende: Dansere; Thomas Voll (NO), Emilie Klitgaard Jungersen (DK),

Corrado Di Lorenzo (IT), Lucia Fernández-Santoro (AR/FR) og Chollada Phinitduang (TH/NO).

Kostyme/design; MLi by Svensson (SE). Lyddesign; Mathias Schlegel (SE).

Utstillingens prosjekter er delfinansiert fra følgende: 1- årig stipend BVF.

AIR2 residens ved IFÖ Center Bromölla (SE), REX Research and Experiment

Program ved The Glass Factory, Boda (SE)JOHN SKOGNES

09.02 - 22.03 2020

PROSJEKTROMMET

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

UTSTILLINGER

17.01 - 09.02

LOCO MOSQUITO

Silketrykk

21.02 - 08.03

HENNING DAHLE/EINAR

OTTESTAD

Installasjon

28.03 - 08.04

LINN OBRESTAD

Videokunst

Uten navn 1 1 08.11.2019 09:56

VEDFYRT

Fra mandag 3. februar vil keramiker Ole Morten Rokvam og hans

«fyrelag», bygge en vedfyrt ovn på utsiden av Porselensmuseet.

Ovnen fylles og brennes i flere dager før den åpnes søndag 9.

Februar. Publikum inviteres med - Mer annonsering kommer.

22.05 - 07.06

HILDE DØLHEIM

Maleri/tegning

Mer informasjon:

prosjektrommet.noSKIENS

KUNSTFORENING

Skiens kunstforening (SKF) er den eldste kunstinstitusjonen i

vår region, etablert i 1910 og har siden da vært en viktig

aktør i kunstlivet i Skien. SKF er en medlemsbasert

frivillig organisasjon, støttet av Skien kommune.

Våre utstillinger viser kunst fra lokal, nasjonal og

den internasjonale kunstscenen. Formidling

av kunst, spesielt for barn og unge ser SKF

på som en av sine viktigste oppgaver.

I 2019 og 2020 har SKF fokus på

skulptur hvor målsettingen er å

gjenspeile det mangfoldet

av uttrykk, teknikker og

materialer skulptur

kan bestå av. Skiens

kunstforening

holder til

i Ibsenhusets

foaje.

Skiens kunstforening,

Lundegata 6, 3724 Skien

www.skienskunstforening.no11.01 – 29.02

ELLEN GRIEG

Transformasjoner

Ellen Grieg jobber med et abstrakt formspråk i tekstile materialer. Mønstre, farver, strukturer

og materialitet er gjennomgående bærebjelker i hennes arbeider. Tidligere arbeidet hun med

vevede tekstiler, nå arbeider hun mest med bearbeiding av trosser og tynnere tau i Polyamid/

Nylon og det er verk i dette materialet Grieg viser i Skiens kunstforening. Verkene er gjerne

formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger

trådene henger. Prosjektet kaller hun for Transformasjoner.

Utstillingen er støttet av regionale prosjektmidler for visuell kunst.

07.03 – 11.04

NINA GJESTLAND

Den sveitsiskfødte kunstneren Nina Gjestland var i hovedsak utdannet maler og jobbet i det

abstrakte formspråket. Etter flere år som utøvende maler på Rjukan og i Porsgrunn flyttet hun til

Kristiansand hvor hun ble elev av tekstilkunstneren Else Marie Jacobsen. Gjestland tok med seg

sin inspirasjon fra maleriet inn i tekstilkunsten og det var som tekstilkunstner Gjestland etterhvert

fikk et navn. I utstillingenen i Skiens kunstforening er det først og fremst tegningen og maleriet

som markeres, med kartonger som aldri før har vært vist i Telemark. Kartongene er også

grunnlag for Gjestlands senere vevnader. Noen av disse vevnadene er også med på utstillingen,

som er kuratert av Grethe Hald.25.04 – 25.05

06.06 – 08.08

SIV BUGGE

VATNE

Mykt, varmt og

åndelig

JADWIGA B.

PODOWSKA

The History of Anthropocentric

Perception - Et rarietetskabinett

Jadwiga B. Podowskas kunstneriske arbeid utforsker forbindelser

mellom naturfenomener og kulturfenomener. Prosjektene springer ut

fra spørsmål knyttet til det organiske livet og menneskets plass i det hele.

Naturvitenskapen er et viktig område hun henter inspirasjon fra. Hennes

interesser danner en rizomatisk struktur, som vil si at temaene hun arbeider

med springer fra ulike felt, møter hverandre i installasjoner og fører til nye

koblinger og ny innsikt. Podowska stiller spørsmål ved etablerte hierkier og

rangeringer av «livsformer». Hvorfor er noe mer verdt enn noe annet? Dette

gjenspeiles i hennes installasjon «The History of Anthropocentric Perception -

Et rarietetskabinett», hvor objekter, tekster, fotografier og video er i dialog. For

Podowska handler det om transcendens av spørsmål og refleksjoner over livet og

omverdenen.

En vaklende oppfatning av oss selv

og omverdenen er utgangspunktet for

Siv Bugge Vatne sine arbeider. I Skiens

kunstforening viser hun skulpturer laget

av småstein fra gata, isolasjon fra hus og

avkapp av trær. Materialene er bearbeidet

med klassiske huggeteknikker, støp og mer

eksperimentelle teknikker. Hun tenker på arbeidet

med utstillingen som et forsøk på å finne en

manglende dimensjon, på samme måte som enkelte

frustrerte forskere i partikkelsfysikken fant opp

dimensjoner og krøllet de sammen for å få «teorien om

alt» til å gå opp. Dimensjonen som hun prøver å finne

(opp?) beskriver hun som mykt, varmt og åndelig.

Utstillingen er støttet av Norske kunstforeninger

og regionale prosjektmidler for visuell kunst.ARRANGEMENTER

LØRDAGSBARN -

TAU, TRÅ, TRANSFORMASJON

24.01 kl. 14.00 - Ibsenhusets foaje

Skiens kunstforening inviterer til omvisning og workshop i utstillingen «Transformasjoner» av

tekstilkunstner Ellen Grieg. I utstillingen vil barna få en omvisning i Griegs fargesterke og lekne

tauinstallasjoner. Vi samtaler om de forskjellige «tauskulpturene» , ser de glade ut eller lei seg?

Kan form og farge gi uttrykk av en følelse? Hvilken farge er glad, trist eller f.eks sinna?

Etter omvisning vil barna få mulighet til å leke seg med forskjellige tråder og garn og

skape minitekstilskulpturer.

Gratis adgang /// Passer for barn fra 4 år

LØRDAGSBARN -

ET RARIETETSKABINETT

02.05 kl 14.00, Ibsenhusets foaje

Skiens kunstforening inviterer lørdagsbarna til omvisning og workshop i utstillingen «The

history of antorpocentric perception - Et rarietetskabinett» av kunstneren Jadwiga Podowska.

Til denne utstillingen har Jadwiga bygget opp en utstilling som kan minne om de naturhistoriske

museene eller de gamle rarietetskabinettene. I omvisningen går vi inn i kunstnerens

underfundige verden og prater om det vi ser. Etter omvisning vil lørdagsbarna få utfolde seg

kreativt, studere og tegne insekter som vi legger i et digitalt mikroskop som vises i stort format

via en projektor.

Gratis adgang /// Passer for barn fra 4 år

Andre arrangementer:

Følg oss på facebook, instagram og

hjemmeside for flere arrangementer

www.skienskunstforening.noSPRITEN

KUNSTHALL

Spriten

kunsthall ble etablert

i 2012 som en del av Skien kommunes

satsing Kunstnerbyen Skien. Spriten

kunsthall er en produserende kunsthall som har

fokus på å legge til rette for at kunstnere skal få jobbe

frem nye prosjekter. Stedsspesifikke installasjoner og visning

av kunstprosjekter i prosess preger utstillingsprogrammet

i kombinasjon med kuraterte utstillinger. Spriten Kunsthall legger

til rette for unge, uetablerte kunstnere - gjerne med en regional

tilknytning - og jobber for å løfte frem nye kunstnerskap.

Foto: Dag Jenssen

I tillegg til den luftige hallen huser Spriten også 13 atelieer som leies ut til

profesjonelle kunstnere som en viktig del av Kunstnerbyen Skien. Målet

er å gjøre arbeidshverdagen til regionens profesjonelle kunstnere lettere

og mer forutsigbar. Subsidiering av atelieer og verksteder er sånn sett et

direkte tilskudd til kunstnerøkonomien.

Konsertserien Nylyd er en viktig del av programmeringen på huset.

Ved å legge til rette for at komponister og utøvende musikere får

en ny arena å teste ut materiale overfor et lydhørt publikum

er også et bidrag inn i arbeidet med å trygge kunstneres

arbeidshverdag. Det samme gjelder arbeidet med

mikroforlaget Spriten Forlag. Forlaget skal være

et arbeidsrom for skrivende kunstnere og

bidra til å utforske det trykte

mediet.

Spriten Kunsthall,

Tømmerkaia 19, 3732 Skien

www.spriten.no

Spriten Kunsthall driftes av Skien

kommune og programmeringen er

støttet av Norsk kulturråd.Lørdag 08.02

SUPERNOVA

Discord

I DISCORD undersøker performancegruppen Supernova hvordan

disharmoni og dissonans kan fungere som byggesteiner i et fellesskap,

og hvordan slike gnisninger kan produsere taktile spenninger. Prosjektet

utvikles som en stedsspesifikk performance i tårnrommet i Spriten

kunsthall hvor akustikken vil utgjøre en auditiv medspiller i prosjektet.

DISCORD er dramatisk og praktisk, avslørt og tilslørt. Det er en

pågående bevegelseskonsert der de tre danserne, presser seg

inn under overflata på hverandre og seg selv. Det luskes og

laskes, strykes og klaskes. Det er sørgeklang og jubelsang,

død og oppstandelse, gift og forbannelse.

Supernova er en kunstnerisk konstellasjon bestående av Rikke

Baewert, Loan Ha og Ida Gudbrandsen. Alle er utøvende dansere,

med erfaring fra ulike konstellasjoner, sammen og hver for seg. Fra

2011 til 2015 var alle medskapende og utøvende dansere i Impure

Company ved koreograf Hooman Sharifi. I Supernova undersøker

de hva det vil si å skape verk ut fra disse erfaringene og vår

kompetanse som utøvende dansere. Materialitet, detaljert arbeid

med kroppen og teatrikalitet er aspekter gruppen er opptatt av,

og som leder an i arbeidet.

Idé, dans, koreografi: SUPERNOVA - Rikke Baewert,

Loan Thanh Ha og Ida Gudbrandsen

Komposisjon, stemmearbeid: Hanna Gjermundrød

Lysdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Lyd: Terje Wessel Øverland

Kostymedesign: Tanja Andreeva

Ytre øye: Saila Hyttinen

Produksjonsassistent: Ingeborg Husbyn Aarsand

Produksjon: SUPERNOVA

Støttet av Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere.

Foto: Tale HendnesTorsdag 02.04

ISDALSKVINNEN

- jakten på et narrativ

av og med M. H. Hallum

Isdalssaken er en av Norges mest omtalte kriminalmysterier. Dramatiker, M. H. Hallum, har

arbeidet med etterforskningsdokumentene siden høsten 2017. Ettersom Hallum har fulgt den

etterlyste kvinnens bevegelser i kronologisk tid, framfor kronologien i politiets etterforskning,

forsvinner det kjente narrativet om den døde kvinnen ut av syne.

‘Vi kan tenke oss at vi befinner oss på et avsidesliggende hotell på Vestlandet i 1970. Det serveres

likør i små glass og fetteren til kokken står for den musikalske underholdningen.’

Produsert etter en avtale med: Teaterforlaget Songbird AS.

Støttet av Dramatikkens Hus og Norsk Kulturråd.

M. H. Hallum har skrevet en rekke sceniske verk som

har vært framført nasjonalt og internasjonalt. Hallum

var nominert til Den nasjonale Ibsenprisen 2014 for

Rekonstruksjoner og vant den med Solveigs 2. Sang

i 2018. Solveigs 2. Sang var også nominert til Prix

Europa 2017. Hallum mottok Skien kommunes

kunstnerstipend 2014 og var husdramatiker

ved Dramatikkens hus 16/17. Hun tar for tiden

en master i filosofi i Ibsenstudier. Hennes

dramatisering av Jonas av Jens Bjørneboe har

premiere på Kilden Teater januar 2020.

Torsdag 16. januar kl 20.00

AZKADENYA

Sidsel Endresen – vokal

Vilde Sandve Alnæs – fiolin

Inga Margrete Aas – kontrabass

Torsdag 13. februar kl 20.00

KLYKKEN/NORDBAKKEN/BJERCK

Anne Gravir Klykken – vokal

Helge Nordbakken – trommer

Snorre Bjerck – perkusjon

Torsdag 26. mars kl 20.00

MØSTER & KNEDAL ANDERSEN

Kjetil Møster – saksofon

Dag Erik Knedal Andersen – trommer

Torsdag 21. mai kl 20.00

BEAM SPLITTER ++

Audrey Chen – stemme, elektronikk

Henrik Munkeby Nørstebø – trombone, elektronikk

Eivind Lønning – trompet, elektronikk

Espen Reinertsen – saksofon, elektronikk

29.-30. mai

NYLYD ER EN DEL AV

EN NY MUSIKKWEEKEND

I GRENLAND.

FØLG MED!

Nylyd er en

konsertserie

for ny musikk

kuratert av

Spriten Kunsthall

og André Kassen.

Alle konsertene

arrangeres på

Spriten Kunsthall. Alle

konsertene starter kl 20.00

og det koster en hundrings

å komme inn - halvparten

hvis du studerer.

Billetter selges

i døra.

Konsertserie for ny musikk

Produsert av Spriten Kunsthall

Kuratert av Kassen / Lønnerød

v202024.04 – 20.06

INQUIRIES OF THE

SOCIAL COMMONS

er en utstilling som gjennom ulike uttrykksformer og samarbeidsplattformer

fokuserer på menneskeverd og menneskerettigheter. I arbeidene legger

kunstnerne spesielt vekt på tematikker knyttet til migrasjon, demografi,

ekskludering/inkludering og historisk og kulturell kompleksitet. Utstillingen

reflekterer disse sosiale og politiske forholdene. Noen av arbeidene har en

personlig tilnærming, andre tar utgangspunkt i mer allmenne fenomener og

hendelser i samtiden.

Følgende kunstnere inngår i utstillingen:

Katharina Barbosa Blad, Yamille Calderon & Edward Cunniffe, Shwan Dler

Qaradaki, Hjørdis Kurås, Andrea Lange, Beate Petersen, Lars Sandås, Ulla

Schildt, Kjetil Skøien, Johanna Zwaig, Marit Ødegaard & Hadi Zandiyeh

“At

a time when

the walls grow, the

xenophobia increases

and capital trumps people

and nature, the artist whose

work is presented here

refuse to be silenced

or dehumanized.”

Illustrasjon forrige side: Lars SandåsTELEMARK

KUNSTSENTER

Telemark Kunstsenter er en selvstendig,

kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon

for samtidens visuelle kunst, som ble

dannet i 1986. Gjennom sitt medlemskap i det

nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KIN)

inngår Telemark Kunstsenter i en solid landsdekkende

infrastruktur sammen med 14 andre kunstnerstyrte

formidlings- og faginstitusjoner for den visuelle kunsten.

Kunstsentrene i Norge arbeider ut ifra samme målsetning; ikkekommersiell

visning og formidling av samtidens kunstuttrykk, samt

å sikre ytringsfriheten i samfunnet. Dette for å styrke mangfoldet,

ytringsfriheten, og utviklingen av den kunstfaglige kompetanse, og å sikre

garanterte rom for eksperimentering/visning/formidling basert på kunstens

premisser.

Telemark Kunstsenter drives i fellesskap av organisasjonene Billedkunstnerne

i Telemark (BIT) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK-Sør Norge).

Telemark Kunstsenter sitt samfunnsoppdrag er å øke forståelsen

for-, kunnskapen om og anvendelsen av samtidens billedkunst

og kunsthåndverk. I tillegg utfører Kunstsentrene oppgaver på

vegene av det offentlige knyttet til kunstfeltet.

Telemark Kunstsenter er åpent for – og ønsker alle

velkommen til å utforske våre utstillinger og til å

delta på våre programpunkter. TKS ønsker å

bidra til å skape verdifulle møter mellom

publikum, kunsten, og kunstnerne

Foto: Dag Jenssen

Telemark kunstsenter,

Liegata 8, 3717 Skien

www.telemarkkunstsenter.no01.02 – 22.03

SYKLUS

Utstilling om menstruasjonskunst i Skandinavia fra 1983 og frem til i dag med: Wencke

Mühleisen (NO), Monica Englund (SE), Andrea Lind-Valdan Stense (DK), Ane Barstad

Solvang (NO), Maria Pasenau (NO) og Marin Håskjold (NO).

Siden 1960-tallet har kvinnelige kunstnere benyttet seg av menstruelle referanser i sine

arbeider, men til tross for at man blant disse finner internasjonalt anerkjente kunstnere,

som Judy Chicago, Carolee Schneemann og Zanele Muholi, har de menstruelle

kunstverkene fått særdeles liten kunsthistorisk oppmerksomhet. En skulle kanskje tro at

det stilte seg annerledes i «det frigjorte og likestilte» Norden, men det er ikke tilfellet.

Målet med prosjektet SYKLUS er å utfordre usynliggjøringen av denne kunsten gjennom

å presentere et utvalg skandinaviske menstruasjonskunstverk, både av veletablerte og

nyetablerte kunstnere i en utstillingskontekst der publikum selv kan danne seg meninger

angående utviklingen og mangfoldet innen skandinavisk menstruasjonskunst.

Utstillingen vil inkludere kunstnere fra ulike generasjoner, som på forskjellige

måter behandler menstruasjon i sine arbeider. På denne måten løfter SYKLUS

menstruasjonskunsten frem som en kunsthistorisk tendens. Målet er at den skal åpne

opp for samtaler rundt menstruasjon i seg selv, dens rolle i samfunnet og stigmaene

som ofte knyttes til den. Dette betyr imidlertid ikke at utstillingen kun åpner for samtaler

om menstruasjon, i flere tiår har kunstnere benyttet menstruasjonen som et virkemiddel

– ikke kun for å tematisere menstruasjonen i seg selv,

men for å belyse kvinners utfordringer på generelt

grunnlag. I utvidet forstand handler ikke SYKLUS

om menstruasjonen alene, men om hva det vil

si å være kvinne i Skandinavia.

SYKLUS rommer ulike typer kunstneriske

uttrykk som installasjon, performance,

fotografi, video, akvareller, pasteller,

keramikk og tegneserier. Utstillingen skal

vise bredden innen menstruasjonskunsten

både når det gjelder sjanger, teknikk

og tema. Noen verk konkret inneholder

eller bruker menstruasjonsblod som en

del av det kunstneriske uttrykket. Andre

åpner andre verk opp for nye innfallsvinkler

til menstruasjonen som biologisk væske,

som symbol og den sosiokulturelle betydning

uten bruk av menstruasjonsblod i seg selv.

Foto: Maria Pasenau

Foto: Ane Barstad Solvang18.04 – 31.05

ØYSTEIN SELMER

Separatutstilling

Øystein Selmer representerer en av Telemark Fylkes mest erfarne billedkunstnere.

Selmer viser en utstilling med et retrospektivt tilbakeblikk. Der man kan få en innsikt

i kunstnerskapets utvikling, med verk, ideer, kunstneriske og visuelle kontraster og

likheter, som bygger på arbeider fra 1970-tallet og fram til i dag. Det blir allikevel en

noe begrenset retrospektiv utstilling, da de eldre arbeidene vil vise til det konseptet

Selmer skaper utfra i dag, med nyere malerier.

18.04 – 31.05

ANN BEATE

TEMPELHAUG OG

EIRIK GJEDREM

12.06 – 16.08

STIPEND-

UTSTILLINGEN 2020

Stipendutstillingen er Telemark Kunstsenters årlige fest og feiring av det

profesjonelle kunstmiljøet i Telemark. Stipendutstillingen har etter hvert

utviklet seg til å bli en fast tradisjon, og rundt femti kunstnere deltar hvert

år med nyproduserte verk.

Møte

I et fellesprosjekt kombinerer Ann Beate Tempelhaugs flater med

Eiriks Gjedrems former i et eller flere arbeider. Som avtrykk

av karakteristiske teksturer ute i naturen, direkte i leira, eller

via avstøpninger. Kombinasjoner av tolkninger av formasjoner i

landskapet eller fysiske former. Leireflak transformeres som overflate

på objekter og skulpturer. Disse kan være fritt modellert eller avtrykk av

former eller rommet mellom former. I tillegg vises individuelle arbeider

med egne tolkninger av problemstillinger som kommer til underveis i

prosessen.ARRANGEMENTER

22.02, kl.13.00 – 15.00

LØRDAGSBARN I KUNSTLABBEN

Vi ser på utstillingen SYKLUS og lager våre egne tegneserier i

kunstLABBEN etterpå. Tegneserieverksted for barn fra 4 år. Gratis inngang.

08.03

FEIRING AV DEN

INTERNASJONALE KVINNEDAGEN

Kom på feiring av kvinnedagen på Telemark Kunstsenter. Fra kl.13.00

blir det appell, foredrag og panelsamtaler med feministisk innhold og

perspektiver. Detaljert program sendes ut på e-post og legges ut på vår

nettside og facebooksider fortløpende.

I arrangementsrekken

kunstnermøtet

inviteres publikum til

en rekke kunstfaglige

kveldsarrangementer, som

kan inspirere, gi faglig

påfyll og være en sosial

møteplass.

18.04, kl.10.00-12.00

LØRDAGSBARN I KUNSTLABBEN

Tekstil og strikkeverksted i kunstLABBEN.

Verksted for barn fra 4 år. Gratis inngang.

23.05, kl. 18.30-20.00

KUNSTNERMØTET MED ØYSTEIN SELMER

Møte med billedkunstneren Øystein Selmer, om hans kunstnerskap og utstilling på

Telemark Kunstsenter.

07.05, kl.18.30-20.30

KUNSTNERMØTET MED KJETIL RØED

Bokbad med forfatteren av boken Kunsten og livet en bruksanvisning.

Kjetil Røed (f.1979) er utdannet i filosofi og litteraturvitenskap. Røed er redaktør i

Billedkunst og kunstanmelder i Vårt Land. boken gransker Røed elleve ulike dyder

gjennom kunstverk, med ambisjonen om å øve på verdier, med kunsten som plattform.

Et forsøk på å vise hvordan vi skal leve i tenkning rundt kunst og et arbeid med å forstå

oss selv, og finne en klarere sammenheng, retning og helhet, i våre egne liv.

Det legges opp til høytlesning fra boken, intervju med forfatteren og til slutt

spørsmål og diskusjon fra salen. Arrangementet vil vare i ca. to timer.

14.06, kl.14.00

OMVISNING I STIPENDUTSTILLINGEN 2020

Velkommen til omvisning i Stipendutstillingen med en av de profesjonelle

kunstnerne som stiller ut.

28.06, kl.14.00

OMVISNING I STIPENDUTSTILLINGEN 2020

Velkommen til omvisning i Stipendutstillingen med en av de profesjonelle

kunstnerne som stiller ut.GALLERI

HI10

11. januar

EIRIK MIKKELBORG

grafikk

14. februar

TIM RALSTON

maleri

7. mars

SIRI BORGE

installasjon

24. april

KAREN PETTERSEN

installasjon

Galleri Hi10 er et kunstnerdrevet, ikkekommersielt

visningssted for samtidskunst,

med beliggenhet midt i sentrum av Skien

(Henrik Ibsensgate 10). Driverne av Galleri

Hi10 består av profesjonelle billedkunstnere

som leier atelier ved samme adresse. Galleriet

er tilknyttet Kunstnerbyen Skien. Hi10 skal være

et sted som skaper en sosial plattform for

et innovativt miljø og intellektuell utveksling.

Galleriet ønsker å fremme yngre kunstnere

sammen med det lokale kunstmiljøet i

Grenland. Gjennom kunstnersamtaler på

åpningene er ønsket å stimulere til økt

interesse og forståelse for billedkunst.

15. mai

NICHOLE DEGENHARDT

fotografi

12. juni

ODD FREDRIK HEIBERG

maleri

For åpningstider og

oppdateringer klikk inn på

www.facebook.com/gallerihi10

Galleri Hi10,

Henrik Ibsensgate 10,

3724 SkienKunsthall Grenland // Skiens Kunstforening // Spriten Kunsthall // Telemark Kunstsenter // Galleri Hi10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!