18.02.2021 Views

Unikum februar 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SEX, HÅP & KJÆRLIGHET

Studentavisen for Agder GRATIS | Februar 2021

UNIKUM DIGGER «HOLD UT!» // DET FARLIGE KJÆRLIGHETSSPILLET // HUDKONTAKT, NÆRHET OG ONANI I PANDEMI


STUDENTENES

TRENINGSSENTER

Studentpris

fra kr. 299,-


LEDER

TA REGI

En klok venn sa en gang til meg:

«Håp kan bety å sitte stille i båten

etter at man burde ha forlatt den».

Les den setningen en gang til. Hva

betyr det?

Over halvparten av norske studenter

sliter med følelsen av isolasjon,

savn og ensomhet, ifølge en

ny undersøkelse fra Tekna. Jeg kan

godt strekke en hånd i været her,

for som den nevrotikeren jeg er, tåler

jeg ikke veggene i hybelen over

lang tid jeg heller.

De færreste kan si at psykiske helseplager

har kommet som et sjokk,

og vi skal ikke undergrave mental

sårbarhet i en tid som denne. Men

hvis håpet om bedre tider gjør at

vi blir sittende stille og tiltaksløse

i båten, foreslår jeg at vi finner på

noe nytt.

FHI har ved flere anledninger

konstatert at vi må forholde oss til

«den nye normalen» i noen år fremover.

Hvor vil du være om noen

år? Som voksne individer har vi et

sentralt ansvar for eget velvære.

Ikke minst har vi det fulle ansvar

for egne valg. Psykisk helse er én

ting. Regien i eget liv er en annen.

Still deg selv spørsmålet; er du

aktør eller offer i eget liv? Griper

du dagen, eller griper dagen deg?

Ønsket om bedre tider kan ikke

undergrave at livet går videre og

at vi må forsøke å skape en hverdag

vi trives med. Jeg er oppriktig

redd for at vi pådrar oss en helt ny

type livsstilssykdom, om vi ikke tar

kontroll over det vi kan ta kontroll

over.

Yuval Noah Harari sa bare dager

etter pandemiens faktum, at dette

er en test på vårt borgerskap. Samfunnssystemet

har giret ned og vi

er satt i en kollektiv husarrest. Hva

gjør vi studenter i husarrest? Reflekterer

over ekstensielle spørsmål

og leter etter motivasjon, eller ser

vi på Netflix i vente på at regjeringen

skal gi grønt lys til fysiske

forelesninger og sosiale sammenkomster?

Det fører jo ingen vei.

Ikke minst er den nye normalen en

gyllen mulighet til å endre kurs!

Så ta regi i eget liv. Begynn å ro.

INNHOLD

04 Tapt, og gjenfunnet kjærlighet. En rask leksjon i gresk.

06 Unikum digger: «Hold Ut!»

08 Bedre kontroll over smittesporing

09 UiA knuser internett med videostunt

10 Hudkontakt, nærhet og onani under pandemi

12 Det farlige kjærlighetsspillet

14 Anatomien av en ambivalent kjærlighetssang

15 Nærkontakt

16 HIV-Sløtten

18 Unikum søker debattredaktør

20 Poduniverset: Seksualitet og erotikk

22 Når overgriperen er en klassekamerat

24 Måtte avlyse jubileumsfeiringen

26 Super enkel kjærlighetsterte

28 Hva faen skal jeg gjøre nå

31 10 romantiske filmer du bør se i 2021

34 Sørlandsstudentenes kulturnytt

35 Tidligere UiA-student aktuell i teaterklassiker

36 Agders rektorer om: kaffe-date

38 Samefolkets dag i Kristiansand

39 The garden of lust

Vida Emilie Werner

redaktor@unikumnett.no

947 90 973

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S

ORG.NR.: 984 544 677

TELEFON: 911 45 962

EPOST: red@unikumnett.no

NETTSIDE: unikumnett.no

TWITTER: twitter.com/unikumnett

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett

Publisert februar 2021

Utgave nummer 2

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.

Redaksjon:

ANSVARLIG REDAKTØR :

Vida Emilie Werner

REDAKTØRER:

Ansvarlig redaktør Vida Emilie Werner

Nettredaktør Vilde Hagen Svanberg

Kulturredaktør Adrian McAllister

Nyhetsredaktør Marthe Holm

Fotoredaktør Robin Moudnib

GRAFISK ANSVARLIG:

Caroline Hansen

FORSIDE:

Caroline Hansen

JOURNALISTER/SKRIBENTER:

Martin Ellingsen, Sunniva Whittaker, Beathe Due,

Anita Paulsen, Adrian McAllister, Tobias Klausen,

Ingrid Krossbakken, Anders H. Gerhardsen,

Marthe Holm, Julie Pettersen, Karen Eikrem, Trym

Staurheim, Mattias Johannessen, Vida Emilie

Werner, Caroline Hansen, Vilde Hagen Svanberg

FOTOGRAFER:

Ingrid Krossbakken, Anders H. Gerhardsen, Karen Eikrem,

Lady Klukk, Jon Petter Thorsen, Noroff, Lars Jørpeland,

Sigve Mathisen

ILLUSTRATØRER:

Grafisk ansvarlig Caroline Hansen

DESKEN:

Helene Solberg, Vilde Hagen Svanberg, Erik André Høivaag

Ingebrigtsen, Bjørn-Martin Flindrum, Caroline Hansen,

Vida Emilie Werner, Marthe Holm

KORREKTUR:

Bjørn-Martin Flindrum, Erik André Høivaag Ingebrigtsen,

Helene Solberg, Vilde Hagen Svanberg, Vida Emilie Werner

DAGLIG LEDER:

Andreas Guthe

TRYKKING:

Bjorvand & Co

OPPLAG:

500

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 3


MENINGER

TAPT, OG GJENFU

TAPT, OG GJENFUN

Martin Ellingsen

Skribent

Vi beveger oss nå ut av en mørk vinter

og forhåpentligvis snart ut av en pandemi-situasjon

som for mange er tyngre

rent psykisk enn den var for ett år

siden. På veien fyller vi lysere dager

med nytt håp, fastelavnsboller og Valentinesfeiring.

Nettopp Valentinsdagen har en spennende

historie som skiller seg sterkt fra

hvordan dagen har blitt markert i moderne

tider. Det var opprinnelig, og er

enda, en feiring i den Romersk-katolske

kirken for kristne martyrer på 200-tallet

som forkynte åpent tross ganske ekstrem

forfølgelse. I det moderne Norge

har den derimot utviklet seg til å i hovedsak

være en feiring av romantikk,

sex og unødvendig reklame.

Både kjærlighet og sex er vakkert, intimt

og livgivende, og burde både anerkjennes

og beskyttes. Men i vår moderne

verden har det vært trist å se

hvordan disse begrepene i vår kultur

har en tendens til å formelig bli voldtatt,

forenklet, og knust ned til sine

grunnleggende bestanddeler for å bli

pakket om til en kommersiell salgsvare.

Den finner så sin vei inn til alt fra

TikTok-trender blant barn, så og si alle

hjørner av populærkulturen, og kanskje

mest ødeleggende etter min mening;

inn i den enorme influenser-, kroppsog

selvbilde-bransjen. Det verserer rett

å slett mye kommersialisert og piratkopiert

kjærlighet ute på markedet, og

for den saks skyld, også mye misforstått

seksualitet.

Jeg er redd for at det er dette vi ser resultatet

av når stadig flere unge sliter

med ensomhet, til tross for at datingappene

og møtearenaene er flere enn

noen gang (i normale tider), og jeg

mistenker at det er én av veldig mange

grunner til at psykiske problemer er i

stadig økning i samfunnet. Om ikke vi

forstår hva kjærlighet er og hvordan

den uttrykkes, har vi mistet noe av det

sterkeste som binder mennesker sammen,

i gode og vonde tider.

DE FIRE FORMENE FOR KJÆRLIGHET

I Det Nye Testamentet i Bibelen finnes

det fire ord som hver oversettes til ordet

“kjærlighet” på norsk; disse er storge,

fileo, eros & agape. De fire ordene

oversettes alle likt, rett og slett fordi

vi mangler gode synonymer på norsk

for hver av dem. Til tross for dette har

de alle svært forskjellige betydninger.

Disse nyansene forsvinner lett, og vi

har på mange måter et fattigere kjærlighetsspråk

på moderne norsk, enn på

2000 år gammelt gresk. Jeg har lyst til å

dykke litt ned i ordene for å forstå bedre

hvordan både klassiske grekere, og

de første kristne snakket om kjærlighet.

La meg begynne med storge. Storge betegner

ganske enkelt den type kjærlighet

som en mor kan ha mot sine barn,

eller som man kan ha til et kjæledyr.

Hvis du kjenner kjærlighet til noen

eller noe som du elsker, ikke fordi du

får noe direkte fra det tilbake, men på

grunn av hva tingen er, så snakker vi

om storge. Du trenger ikke at babyen

som ligger i armene dine gjør noe tilbake

til deg for å være glad i den. Du er

glad i den, rett og slett fordi den er der,

og er seg selv. Det finnes noen norske

ord som tidvis kan minne om storge,

eller som i det minste berører noen av

de samme tingene; omsorg, velvilje og

affeksjon.

Fileo på sin side, er en vennskapelig

type kjærlighet, og er i motsetning til

storge, en kjærlighet som aldri kommer

alene. Fileo er gjensidig, og må deles.

Det kan simpelthen beskrives som

vennekjærlighet, eller mer tradisjonelt,

som broderkjærlighet. Det er kjærlighet

som kommer av å dele unike øyeblikk,

å endelig finne noen andre som

deler samme lidenskap som deg selv,

og å kunne dele morsomme opplevelser

sammen. Fileo er kjærligheten som

kommer av å dele gleder og sorger, og i

motsetning til storge – som er rettet mot

noe som ikke kan elske fullt ut tilbake –

kan fileo beskrives som to kjærligheter

som sammen peker i en retning, mot

noe de deler. Norske ord som bærer

noen likhetstrekk med fileo er vennskap,

kameratskap og hjertevenn.

Eros er den lidenskapelige kjærligheten,

den som lettest assosieres med

romantikk, lidenskap og seksualitet.

Der storge er preget av usymmetrisk

kjærlighet, og fileo er preget av et felles

fokus på noe utenfor en selv, er eros

en type kjærlighet som rettes sterkt og

kraftig innover. I eros, på sitt beste,

forsvinner omverden, og to personer

finner hverandre i lidenskap og dype

felles følelser. Resultatet kan bli en opplevelse

som krever oppmerksomhet,

spenning og intensitet på en helt annen

måte enn de andre kjærlighetsformene.

Legg merke til at eros verken er det

samme som sex, eller intimitet, men

heller en type kjærlighet som lett leder

til sex og intimitet. Sex, som gitarspill,

kan fås helt uten lidenskap og kjærlighet.

Men både musikken og sexen, blir

langt bedre og får en helt annen verdi

når lidenskapen og kjærligheten for

det som skapes får fullt utløp. Allerede

har jeg nevnt flere ord som er brukbare

varianter av eros på Norsk; lidenskap,

intensitet og romantikk.

De tre formene for kjærlighet vi har

sett på til nå; forklart forenklet som om-

4


NNET NET KJÆRLIGHET.

EN RASK LEKSJON I GRESK.

sorg, vennskap og romantikk, kan gjerne

finne sted samtidig i relasjonen mellom

to personer. Alle gode parforhold

utspiller seg som en dans innom hver

av disse i løpet av forskjellige perioder

av forholdet, og i forskjellige situasjoner.

Samtidig er det viktig å se at hver

av disse kun er aspekter av kjærlighet.

Ingen av de er fullkommen i seg selv, og

alle kan lett bli misbrukt, misforstått eller

utvikle seg på usunt vis om ikke de

er forankret i noe dypere enn følelsene

alene.

Det er dette som leder oss til agape,

en type kjærlighet som omfavner og

støtter opp de andre, og som de på sitt

beste strekker seg mot. I det Nye Testamentet

bruker Paulus et lite dikt for å

definere agape. Det er noen verselinjer

som siden har fått stor plass i kristen

tro og tanke, og som til syvende og sist

har blitt brukt som en beskrivelse på

selve Guds karakter og natur:

“Kjærligheten er tålmodig,

og den er vennlig.

Kjærligheten er ikke misunnelig.

Kjærligheten skryter ikke,

og den fokuserer ikke på seg selv.

[...]

Kjærligheten tåler alt, den tror

på andre, håper i det lengste,

og den er tålmodig til

å holde ut gjennom alt!”

Agape kan beskrives som “ubetinget

kjærlighet”, og verken trenger eller krever

den noe tilbake. Arketypen av den

er synlig i den kristne forestillingen av

Jesus, som villig går til korset som uskyldig

dømt for å ta på seg byrden av

alle menneskers synd. I dagliglivet er

den synlig i alle små og store offer, alle

bevisste valg om å elske og hver gang

man gjør noe ubetinget godt for andre.

Ikke drevet av følelser eller begjær,

men av et genuint og dypt ønske om å

gjøre andre godt. Agape er ganske enkelt

det å søke andres beste, uten forventning

om at en selv skal tjene på det.

Med denne kjærligheten i bunn blir alle

de andre formene både sterkere, sunnere,

og mer frigjørende.

VEIEN VIDERE FOR KJÆRLIGHETEN

Det er kanskje for mye å forvente at vi

alle skal lære å elske på gudommelig

vis her og nå, men jeg håper at det kan

være en inspirasjon for noen denne

måneden å se på kjærlighet som noe

mer enn bare følelser. I virkeligheten

er det snakk om en rekke relasjoner

som virker sammen, og må ledes av et

underliggende ønske om å handle til

andres beste.

Jeg håper virkelig at vi kan få en kultur

i Norge, en kjærlighetsrevolusjon, der

vår jakt etter kjærlighet og intimitet kan

lede oss vekk fra et usunt kommersielt

fokus og en distansering fra våre egne

kropper og relasjoner, og heller bringe

oss inn i en dyp og ektefølt verdsettelse

og anerkjennelse av hverandre som

mennesker. Jeg tror det er mange som

har lært den siste tiden at genuin kjærlighet

er det eneste som gjør livet mulig

å holde ut i lengden. Om en slik anerkjennelse

kan bli en del av vår kultur, så

har det kanskje kommet noe godt ut av

denne siste tiden, tross alt.

1 Utdrag fra 1. Korinterbrev 13:4-7, Guds Ord - HverdagsBibelen

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 5


AK TUELT

Unikum digger «Hold Ut!»

GRATIS FROKOST,

DIGITAL TORSDAGSQUIZ

& HJEMMETRENING

Foto: Karen Eikrem

Karen Eikrem

Journalist

Vi venter på vaksinen. Vi venter på å kunne dra på

stand-up-show på Østsia og Bluebox, og vi venter

på å få klemme hverandre igjen. Mens vi venter

prøver Unikum ulike arrangementer i «Hold ut»

kampanjen til Studentsamskipnaden i Agder (SiA),

som også du kan dra nytte av i det som føles som

verdens lengste ventetid.

GRATIS MANDAGSFROKOST!

NÅR: 08:00 – 09:00 I KANTINA (KRIS-

TIANSAND/GRIMSTAD)

Gratis frokost hver mandag ut semesteret, sa du?

JA!

Kl. 08:05 møtte jeg opp i det, som siden årsskiftet,

har vært er en relativt tom kantine. Denne mandagen

(1. februar) ble jeg møtt av smilende SiAansatte

og langbord dekket med ferske rundstykker,

friskt og grønt pålegg, samt en varmdisk med

bønner, eggerøre og bacon. Kantinen ble gradvis

fylt opp av trøtte, men glade studenter, som alle

fikk kost seg med det som var rene hotellfrokosten.

Ønsker du å utnytte deg av dette digge tilbudet? Alt

du trenger å gjøre er å melde deg på arrangementet

(gratis!) her:

https://www.facebook.com/

events/249717776524309/.

OBS! Meld deg på tidlig da arrangementet er populært

og det er begrenset med plasser.

6


ONLINE TORSDAGSQUIZ!

NÅR: FRA KL. 20:00 (ZOOM)

Savnet etter å delta på arrangementer er høyt.

TorsdagsQuiz på Østsia er et av de arrangementene

og samlingspunktene som falt vekk etter de nye

restriksjonene som kom etter jul. MEN – de har nå

benyttet anledningen til å kjøre TorsdagsQuizen digitalt

på Zoom. Selv om det ikke er mulig å møtes

rundt en pils på Østsia, har ikke konkurranseinstinktet

minsket av den grunn. For i den digitale

utgaven av TorsdagsQuizen er det nemlig ikke lagbasert,

men alle mot alle. Kategoriene legges som

vanlig ut i forveien, og alt du trenger å gjøre er hente

frem kunnskapen din når det gjelder som mest.

Her finner du mer info om den digitale TorsdagsQuizen:

https://www.facebook.com/

events/715057426043807/

HJEMMETRENING MED SPICHEREN!

NÅR: ALLTID TILGJENGELIG

Etter lange dager med mye zoom-forelesninger er

det digg å kunne bevege seg litt og koble av. Selv

om Spicheren treningssenter holder dørene åpne

er det et begrenset antall treningsglade mennesker

som kan oppholde seg på senteret samtidig. Både

gruppetimene og egentreningene er populære og

blir fullbooket på sekundet. Heldigvis for oss har

Spicheren lagt ut en del treningsvideoer der våre

kjære gruppeinstruktører veileder oss gjennom en

kort og overkommelig økt. Du kan utføre økten i

din egen stue og utstyr trengs heller ikke, kun din

egen kropp. Jeg prøvde meg på en 30 minutters

Tabata økt og kjente pulsen steg og svetten renne

gradvis. Å bli sliten av å bruke grytekluter, hvem

skulle trodd? Innmari digg var det etterpå da!

Ikke gi opp motet selv om du ikke fikk plass på

gruppetimen eller egentreningen, hiv deg rundt og

ta en økt hjemme! Det er godt for kropp og sinn –

og det er helt gratis! Her finner du videoene til de

ulike treningsøktene:

https://vimeo.com/studentsamskipnaden?fbclid=IwAR3iSrV2GkkPsQD1TRwz51FoqwnGDGnVDbyi0CXNv6pYv_JXJ8xZZ-rXc0c

I tillegg til de øktene jeg har prøvd er det flere godsaker

på menyen, og de finner du her: https://www.

facebook.com/siagder/events/?ref=page_internal

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 7


AKTUELT

Bedre kontroll

over smittesporing

- Vi ble overrasket over hvor lite forskjell det er

Marthe Holm

Nyhetsredaktør

I slutten av januar fikk UiA på plass QR-koder

som standard i de fleste rom ved campus

Kristiansand og Grimstad. Dette skal

sørge for bedre kontroll på smittesporing

Auditorier og klasserom har individuelle QRkoder

for hver sitteplass, mens det ellers er

koder for hvert enkelt rom. Dette er tiltak etablert

for å kunne spore lettere om noen skulle

testes positiv for covid-19. «Målet med dette

er også at færre skal bli satt i karantene om

det oppstår smittesituasjon», opplyser de via

nettsiden. De sier også at informasjonen de får

inn ikke blir brukt på ulovlig vis, men kun blir

brukt under behov av kommunehelsetjeneste.

Dataene blir også slettet etter tre uker.

Måten dette skal brukes på er visstnok ganske

enkelt. Man laster ned appen Noa hvis man

ikke allerede har den, logger inn via microsoft

og velger sjekk inn med kamera eller via kode.

MER FYSISK TILSTEDEVÆRELSE

Fysisk undervisning blir prioritert der det kan

være opptil 60 studenter i et klasserom. Dette

kom etter Regjeringens anbefaling 18.januar,

noe som førte til at strategisk kriseledelse ved

UiA oppdaterte retningslinjene sine. UiA vil at

alle studenter skal få minst en dags fysisk tilstedeværelse

per uke.

STUDENTNYTT

8

STUDENTNYTT

- Canvas blir stadig oppdatert, så anbefalingen

er at alle følger med der.

Foto: Marthe Holm


Sunniva Whittaker

// Skjermdump UiA

UiA knuser

internett med

videostunt

Marthe Holm

Nyhetsredaktør

Hollywoodstjernen Will Ferrell «broke the

internet» med en reklamevideo litt utenom

det vanlige for Superbowl. Med en humoristisk

vinkling drar videoen frem Norge

som en rival i salg av el-biler.

Flere norske aktører har reagert med en responsvideoer,

blant annet Sunniva Whittaker

som er rektor ved UiA. Stuntet «Sorry not sorry»

legitimeres i det at Norge er ledende i flere

miljøspørsmål. Videoen har i etterkant av publisering

engasjert til stor debatt om mammaperm,

skatt og velferdsstaten skriver UiA i en

artikkel. I skrivende stund har videoen i underkant

av 700.000 visninger på youtube.

Whittaker forklarer til Unikum hvorfor de

valgte å lage en respons på reklamefilmen.

- For oss er det viktig å skape litt synlighet for

universitetet, både nasjonalt og internasjonalt.

Når da den videoen til Will Ferrell kom var det

litt enkelt å hekte seg på, og få bra hjelp fra

den, forteller Whittaker.

Hun sier videre at de har fått god respons fra

studenter, ikke minst internasjonale studenter.

De har dessverre ikke fått reaksjon fra Ferrell.

- Det gikk jo over all forventing. Det her med

foreldrepermisjon og gratis utdanning er liksom

det som har festet seg, og det er der de

store diskusjonene har blitt sparket i gang.

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 9

STUDENTNYTT

STUDENTNYTT


LESERINNLEGG

HUDKONTAKT,

NÆRHET OG

ONANI

UNDER PANDEMI

10

Foto: Freestock


LESERINNLEGG

Som sexologisk rådgiver er jeg opptatt

av å formidle at seksualitet er mer enn

samleie og orgasme. Den kan romme

så mye, også den energien som driver

oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme

og nærhet. Jeg snakket nylig med

en student som nå er i sitt 3. semester

med digital undervisning på sin 9

km2 hybel. De andre i kollektivet, som

også var studentens kohort, dro hjem

til sine familier i andre byer i julen, og

har ikke kommet tilbake. «Korona har

gjort singellivet så kjedelig. Jeg savner

å gå på fors, på byen og på nach. Jeg

savner å drikke og danse. Jeg savner

spenningen med å sjekke og kanskje

bli med noen hjem. Jeg savner til og

med den utrolige kleine stemningen

som kan oppstå neste morgen. Men

mest av alt savner jeg noen å kile på

ryggen, og at noen kiler meg på ryggen!

Jeg skjønner at det ikke er noen

menneskerett, men det er lov å savne

det!»

«Det er ikke uten

grunn at det å få

seg en klemmevenn

oppfordres til»

For denne studenten var seksualitet

knyttet til spenning, nærhet og hudkontakt.

One-night-stands er ikke for

alle, og det er selvfølgelig mulig å ha

sex uten hudkontakt og å ha hudkontakt

uten å ha sex. Men, om behovet

er individuelt, er likevel nærhet og

hudkontakt helt grunnleggende for

oss som mennesker. En klem som varer

litt, eller å bli strøket over huden

på en måte som oppleves godt, kan

gjøre at vi blir rolige. Hormonet oxytocin

frigis og kan ha en positiv effekt

på både immunforsvar, hjerterytme

og søvn. Det er ikke uten grunn at det

å få seg en klemmevenn, om man er

singel oppfordres til av både av helsepersonell,

politikere, sosiologer og

sexologer.

VI ER MER ENN HORMONER

En fersk undersøkelse (Studiebarometeret

2020) bekrefter at mange norske

studenter er ensomme og savner det

sosiale miljøet. Det er ikke overraskende.

Mange har på en åpen, fin, klok

og sårbar måte fortalt om dette. Flere

har også fortalt om hvordan det er å

Anita Paulsen // Foto: Privat

være singel, både frivillig og ufrivillig,

og lengte etter nærhet og sex. Noen av

dem har valgt å date til tross for at det

kan gi en økt smitterisiko. Og for noen

er ikke en klem nok. Oxytocin skilles

også ut når vi har deilig, samtykkende

sex og når vi oppnår orgasme. Er man

sammen med noen, kan det gi en opplevelse

av tilhørighet. Vi er dessuten

mer enn hormoner! Vi er, i varierende

grad, sosiale vesener som både trenger

og søker andre.

«Til deg, som av ulike

årsaker ikke har noen å

klemme akkurat nå. Du

trenger ikke legge all

seksualitet og sensualitet

på hylla.»

Så til deg som er singel eller er isolert

fra å treffe kjæresten din, har du en

venn du kan klemme? Be i så fall vedkommende

om litt skuldermassasje.

Også kan du gi skuldermassasje tilbake.

Det å gi noe til andre er også fint

for oss mennesker.

TA VARE PÅ SENSUALITETEN

Og til deg, som av ulike årsaker ikke

har noen å klemme akkurat nå. Du

trenger ikke legge all seksualitet og

sensualitet på hylla. Gjør noe godt for

deg selv. Det trenger ikke være ensbetydende

med onani. Selv om det

det absolutt er å anbefale. Onaniens

positive bieffekter er veldokumenterte.

Men som alt annet er det ikke for

alle. Hva da med å utforske de andre

erogene sonene? Ta en varm dusj og

smør deg inn med bodylotion. Bruk

god tid og vær til stede i egen kropp.

Lukk øynene og stryk deg over huden.

Kjenn hvordan det er å berøre

nakke og hals og bryst. Hvordan kjennes

det å berøre innsiden av lårene?

Hva med knehasene? Du kan også ta

vare på sensualiteten gjennom andre

sanser; sett på sensuell musikk. Se en

sexy serie eller les erotisk litteratur.

Eller, selv om studentbudsjettet er

stramt, er det kanskje nettopp nå du

skal unne deg en massasje av en massasjeterapeut?

Du kan også gjøre som

studenten jeg snakket med. Ta deg en

tur i kantina, hold 2-meteren og øv

deg på å flørte. Gi komplimenter og

smil. Kjenn på hvordan du blir varm

i kroppen når noen møter blikket ditt

og smiler tilbake. Å bli god på kunsten

å flørte kan være fint også når vi alle

er vaksinerte.

ANITA PAULSEN

SYKEPLEIER, SEXOLOGISK RÅDGIVER, PHD KANDIDAT OG UNIVERSITETSLEKTOR PÅ SEXOLOGI

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 11


NOVELLE

DET FARLIGE

KJÆRLIGHETSSP

Julie Pettersen

Skribent

Han var mer enn en Tinder-date,

samtidig som han var for lite til å kalles min.

For fraværende til og betegnes som en venn,

men heller ikke betydningsløs nok til å kalle en

fremmed. Hadde det vært opp til Facebook, ville

vi falt under kategorien «det er komplisert» på

et visst tidspunkt.

«Ta på meg»,

kommanderte jeg bedrøvet.

Han hadde så vidt rukket å sette seg ned i

den nyoppredde senga, før jeg smøyg meg

inntil ham som ei katte i løpetida. Det kilte i

hele kroppen idet ansiktet hans nærmet seg.

En kald hånd la seg på kinnet, og jeg kjente

svetten i mine egne. I halvmørket skimtet jeg

munnvikene hans gli opp.

Fanken.

Det lure smilet hans fikk meg alltid til å miste

kontrollen. Det gjorde meg mo i knærne. I fyr

og flamme. Jeg vet ikke om det var den sterke

lukten fra duftlysene, eller lyden av den hese

pusten hans som lokket meg inn i lidenskapens

berusende tåketilstand. Uansett hva det

måtte være, var det for fristende til å holde seg

unna.

Han visste nøyaktig hva han gjorde,

og han visste at han var flink.

Det var nettopp det som gjorde at lysten min

aldri lot seg temme. I begjærets makt, lot jeg

meg selv fråtse i smaken hans. Han var en sult

jeg ikke klarte å mette. En tørst jeg ikke ville

slukke. Den sterkeste nikotin jeg ikke kunne

være foruten. Når det er sagt, var det på tide

å komme i gang. Jeg var utålmodig, og tiden

knapp. Selv på en torsdag måtte det jo være lov

å unne seg den gode smaken av lørdag.

… Vi var definisjonen på en ikke-triviell

løsning.

To likheter som gav falsk ekvivalens. Et klassisk

eksempel på et moderne eventyr, hvor

protagonistene kun er i stand til å tilby hverandre

kroppslig kontakt. Tiet om både fortid

og fremtid. Alt vi kunne gjøre var å fortsette

og balansere på den hårfine linjen om å ikke

kreve mer, og ikke kreve mindre …

«Som du vil»,

hvisket en leken stavangerdialekt i det fjerne.

Fingrene våre flettet seg sammen, og jeg kunne

høre meg selv gispe av begjær. Hjertet banket

så hardt at jeg kjente elektriske strømninger

bevege seg gjennom hele kroppen. For å ikke

la meg selv svinne hen, rettet jeg oppmerksomheten

mot det skinnende stålkjedet som danset

rundt nakken hans. Forsiktig grep jeg tak i det,

og dro han mot meg.

Det var noe med han som var så unormalt.

Spesielt, eller sært, rettere sagt. Han var en

slags magnetisk, mystisk og uredd egenart.

Noe helt utenom det vanlige. Med andre ord;

«avhengighetsskapende» i mitt vokabular. Når

sant skal sies, tok jeg meg selv i å romantisere

han. Diktet han opp til å være mer enn det

han var. Slikket meg om munnen etter sukker,

men fikk bare salt. Det kan hende årsaken til

betattheten kun lå i det faktum at han var ung,

med for mye testosteron i kroppen. Hvem vet?

All uvissheten gjorde meg tung i hodet – og

selv for meg var ikke det en hverdagskost å

innrømme.

12

Foto: Adobe Stock


PILLET

«Kyss meg da»

«Igjen?»

«Igjen …»

Et sted langt inne i underbevisstheten hørte

jeg lyden av klokken hans tikke som en tidsinnstilt

bombe. Det hemmelige håpet om å

finne en pauseknapp ble knust i det sekundet

jeg forstod at vi kun var hverandres øyeblikk.

Til tross for hvor farlig det var, var det på tide

å innse realiteten om at alle gode ting tar slutt.

… Jeg liker å tenke tilbake på oss som hverandres

pusterom.

Inne i en leilighet på 20 kvadratmeter var vi

eksperter på å skjerme oss fra omverden

og late som at vi var noe vi ikke var. En slags

fantasi som var for søt til å føles ekte.

Samtidig som vi ble forfulgt av en bitter ettersmak,

som varslet om at vi kun var noen få

skritt unna fra å trå feil og skade foten.

- Kanskje var det nettopp det, som gjorde det

hele så spennende …

Til slutt må sjakkbrikkene falle, slik de alltid

gjør.

Og en må finne seg i tanken om at det man

hadde var mer enn nok.

Dermed bestemmer man seg for å spille Yatzy

i stedet.

«Klar for en ny runde?» mumler en stemme på

østlandsk.

«Fy søren, så lei jeg er …» sukker jeg idet jeg

kaster terningene.

Og med det sagt, er det nye kjærlighetsspillet

i gang.

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 13


KÅSERI

ANATOMIEN AV EN

AMBIVALENT

KJÆRLIGHETSSANG

Adrian McAllister

Kulturredaktør

Etter min mening er det beste som kom ut av det lange året

2020 Valkyrien Allstars’ nyeste album ‘’slutte og bynne’’.

Med årets beste album kom også kanskje årets beste kjærlighetssang

(etter min mening). ‘Tis the season, så her kommer

en instrumentalist sitt forsøk på å dekonstruere Tuva Syvertsens

såre poesi.

Valentinstiden for oss single kan være en tid for irritasjon,

introspeksjon, spenning, tenning og andre ting som rimer. I

«dritings i en bil» føler jeg Syvertsen

fanger de mere vage følelsene rundt

en spirende romanse. Usikkerheten

som oppstår når hele verden beveger

seg i sirkler. Og dette brilliant nok

gjennom en historie om å finne det

dritings i en bil.

«ville ha det litt på avstand

fått kommet litt på vei og jeg

ville ha det på en armlengdes

nå vil jeg bare deg»

Låta åpner med denne teksten sunget

i lett folkestil og enkelt gitarkomp.

Harmonikken er enkel og melodien

leveres med et svevende preg.

Jeg vet ikke om det er Tinder-generasjonen,

seksuell frigjøring, eller en

kollektiv distansering fra våre følelser.

I hvert fall gjelder det nok for en

del av oss at vi prøver å holde mange

sosiale forhold på et overfladisk plan.

Da setter det en mer ut av balanse når noen treffer oss litt

dypere enn vi kanskje ønsker. Plutselig lever man med paradokset

om at det er både godt og ubehagelig å være rundt

noen.

«det var noe med de øya

og dem satte du i meg og jeg

lengter hjem til Øya når det er

hardt å være med deg»

Videre kommer en annerkjennelse om at det er noe der. De

kontrasterende følelsene er likevel et element. Dette fjernere

forholdet til hva man føler konseptualiseres vakkert med

setningen: «situasjonen utarta fra der du starta å være så

fin». Den underbygges også ganske subtilt med at vokalen

blir doblet, noe som gir effekten av en intern dialog. Vi hviler

litt på siste stavelse, og så blir det

STILLE! Det er nesten et glemt virkemiddel i mere komprimerte

pop-produksjoner. (Disser ikke

pop altså, bare påpeker noen ulemper

ved estetikken). Så kommer refrenget,

støttet av lysere, mer svevende akkorder:

«første gang jeg så deg

var vi dritings i en bil

og nå er stemninga så

mye mer komplisert

og jeg vil bli og dra og vet ikke helt»

Det er ikke mye nytt tekstmessig, heller

en bekreftelse på at det ikke alltid

er lett å vite hva en vil. I siste vers mediterer

vi mer på den ønskede avstanden

og ubehageligheten ved å åpne

seg. Her dobles også vokalen som i

slutten av forrige vers. Vi merker og

at det ligger nok litt anger knyttet til

tidligere opplevelser. Jeg liker spesielt

linja: «alt jeg tar i har det med å bli til

tid som jeg har lånt». Her får vi også

det eneste tonale utsvinget i låta som

øker spenningen mot slutten.

Etter en liten instrumental oppbygging repeteres refrenget

med et større bakteppe av strykeinstrument, koring og trommer.

En endring fra «dritings i en bil» til «vi to i en bil» kan

kanskje hinte om en bestemmelse. Jeg liker likevel at det holdes

åpent. Ved å holde ting åpent gis det rom for lytteren til

å legge sin egen opplevelse i handlingen.

Happy Valentines I guess…

14


DIKT

NÆR-

KON-

TAKT

Trym Staurheim

Forfatter

Kontakt front

Kontakt høyre

Du, du er ikke i min

kohort

Berør meg

Hør meg

Jeg du og vår kropp.

Vi var nær kontakt

Nær nærkontakt

Innafor meteren

Utenfor sonen

Nær å gi opp

Men metern

Stoppet oss opp

Når en albue er mer

Naturlig

Enn en klem

Når et kyss

Er det du har drømt

Om siden du kom hjem.

Men vi er nærmere

Enn nærmest

Vi har zoomet inn

Men våg ikke

Vær nær

Du får mer nærkontakt

I en stikkontakt

Hilsen vår

Sosialkontrakt.

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 15

Illustrasjon: Adobe stock // Good Studio


LESERINNLEGG AV ANONYM INNSENDER

LESERINNLEGG

HIV – SLØTTEN:

ET UHELDIG TILFELLE

ELLER EN HORE PÅ AVSPORET?

Vi har alle hørt om kjønnssykdommer, enten om

det er fra en skremselspropaganda fra foreldrene

våre, en venn/venninne som har opplevd helvete

eller fra legen du bestemte deg for å besøke etter

skrittet ditt klødde litt for mye. En veldig typisk

assosiasjon som treffer mange når de hører ordet

«kjønnssykdom» er «hore» (jeg har dessverre vært

skyldig i dette selv). Og hvorfor skulle ikke assosiasjonen

være slik? De som får kjønnssykdommer

er enten ubrukelige i valget av partner eller verre

i bruken av kondom, eller rett og slett døve som

ikke hørte på helsesøster mens hun tredde et vissent

kondom over en overmoden banan som hun

fant i en skuff på kontoret. Men er det kun horer

og tøyter som får det?

Jeg hadde jo selvsagt hørt om kjønnssykdommer

før det uunngåelige skjedde. Om Hitler hadde

vært gjenfødt som en kvinne med et brennende

hat ovenfor menn, hadde det vært min mor,

og hennes propagandaplattform var utrolig nok

hverken menn eller jøder, men at jeg måtte lære

meg å bruke kondom. Du aner ikke hvor redd jeg

var for å fortelle henne om hemmeligheten min.

Jeg var en av dem som debuterte sent på sexscenen.

Jeg var en av de romantiske fjolsene, låst

som Rapunzel inne i mitt sex-frie tårn, ikke av

en ond heks (jeg ville nok ikke kalt min mor det

enda), men av min egen frie vilje om at jeg skulle

vente til jeg kunne swipe meg til min Prince Charming

som kunne ta meg med og vise meg verden.

Ikke før jeg var 20 år kom jeg i mitt første forhold

og hadde sex for første gang med personen jeg

trodde jeg skulle elske livet ut. Alas, etter ett år

begynte følelsene mine å trekke meg i andre retninger.

Ja, jeg hadde sett en ny del av verden jeg

aldri hadde opplevd, men etter så mange år i tårnet

mitt, ville jeg se mer, oppleve mer! Jeg avsluttet

forholdet og trodde jeg var ferdig.

Så feil kan man ta.

På ett år hadde jeg kun vært på date med to personer,

som ikke var annet enn utrolig kortvarige

opplevelser. Om ikke annet oppdaget jeg veldig

mange ting ved meg selv. For det første, jeg taklet

ikke one-night-stands, for det andre, selvtilliten

min var utrolig skjør når jeg ikke var i forhold, og

for det tredje så virket det som at jeg var en håpløs

romantiker «at heart».

En siste ting jeg oppdaget i løpet av det året, var

gjennom en telefonsamtale jeg fikk en uke før jeg

skulle levere siste eksamen for å fullføre bachelorgraden

min.

«Hei, jeg ringer fra … Sykehus. En av mine pasienter

har fått påvist HIV, og jeg ringer deg for å si ifra

om at du bør teste deg for dette så fort så mulig.»

Jeg må dessverre ty til klinsjen om at ord kan

nok ikke beskrive hvordan det føltes å høre det.

Det var nærmest som en surrealistisk drøm til å

starte med, som om dette var en kosmisk vits. Jeg

fornektet det, det kunne jo ikke være mulig! Jeg,

HIV!? Jeg hadde kun hatt sex med tre mennesker,

og blant dem var det kun én jeg hadde gjort noe

seriøst med. Jeg ville jo kun finne noen jeg var

glad i. Jeg tok testen, og fortalte ingen om det bortsett

fra en venn som støttet meg. Men etter fornektelsen

gikk over, kom klumpen i magen. Tenk om

jeg hadde det.

Dagen før siste eksamen før bacheloren min, ble

jeg ringt inn til sykehuset. Jeg satt inne på kontoret

mens kvinnen ovenfor meg prøvde å skjule

knusende nyheter bak et sympatisk smil.

«De første testene er dessverre positive…»

Alt etter det husker jeg ingenting av, bare glimt.

Klumpen i magen vokste seg så stor at jeg nesten

ikke fikk puste. Jeg tror hun prøvde å forsikre meg

om at alt skulle gå bra, men jeg kan ikke huske

nøyaktigheter. En av tingene jeg tror hun spurte

var «skal du noe viktig etterpå?», hvor jeg da svarte

veldig tomt «jeg har siste eksamen nå». Om hun

kunne tatt tilbake alt det hun hadde sagt der og

da, tror jeg hun hadde gjort det, og heller sagt det

16


en annen gang. Det neste jeg husker, er at jeg gråt

i bilen hele veien hjem. Takk og pris for at politiet

ikke kjørte ved siden av, det måtte jo ha sett helt

hinsides ut. Jeg fortsatte å gråte da jeg kom hjem.

Jeg skulle aldri forlatt tårnet mitt.

Livet mitt var ødelagt. Jeg kom til å dø alene. Ingen

ville ha en HIV-hore. Jeg hatet eksen min for

å ha gitt meg denne dødsdommen, men jeg hatet

meg selv mest for å ha stolt på noen.

Resten av dagen er et sort hull i min hukommelse,

men et lite glimt i alt mørket, var da min bror ringte

meg for å høre når han skulle bytte dekk på bilen

min. Jeg hadde ingen planer om å fortelle han

det, men mens vi snakket bare falt det ut av meg.

Jeg hadde aldri trodd at min bror kunne få meg til

å føle meg bedre ved å spørre om han skulle ta en

av pistolene fra våpenskapet sitt og lage litt helvete

for eksen min.

Det å vite at selv med HIV ville fortsatt broren min

være glad i meg og håpe for mitt beste, ga meg

mot til å se lys i enden av tunnelen. Jeg ringte moren

min etterpå, og ga samme beskjed, hvor den

forventede responsen kom: «HVORFOR BRUKTE

DU IKKE KONDOM!?». Da leksen var over, kom

trøsten og forståelsen.

Dagen etter stod vi alle og gjorde hagearbeid hos

broren min og joket om HIV-en min. Jeg var ikke

en slut i deres øyne, jeg var ikke motbydelig, jeg

var bare sykt uheldig.

Tro det eller ei, men jeg hadde faktisk spurt eksen

min om han hadde noe, hvor han forsikret meg

om at det hadde han ikke. Da jeg konfronterte han,

fant jeg ut av at det hadde nok sjokkert han like

mye som meg, men han måtte ikke bare leve med

sykdommen; han måtte også leve med skyldfølelsen

ved å ha smittet meg. Da jeg innså det, ga jeg

slipp på forakten. Dette var ingens skyld, vi hadde

begge bare vært uheldige, så hva var vitsen med å

få han til å føle seg verre?

For dere som ikke vet det, HIV er overhodet ikke

dødelig lenger. Jeg tar en altfor stor pille en gang

om dagen, og det er alt. Jeg har gått på medisinen

så lenge nå at jeg kan ha så mye absurd og skitten

sex jeg bare vil med 0% sjans for å smitte andre.

Og fra nå av kan det jo bare gå oppover! Klamydia?

Pfft, ingenting, jeg har HIV. Gonore? Barnemat,

jeg har HIV!

Men det er fortsatt en hemmelighet jeg bærer med

meg hver dag. Hver gang jeg skal fortelle en fremtidig

partner, for jeg føler jeg må selv om jeg ikke

trenger, så kommer klumpen i halsen. Jeg trodde

jeg var ferdig med å skjule meg selv, men Gud

hadde visst andre planer for meg, den sjuke faen.

Men jeg er ikke noen slut. Jeg ligger ikke rundt og

har ubeskyttet sex hele tiden. Jeg satset bare på

kjærligheten og tapte stort. Tro meg, med flaksen

min kjøper jeg aldri Lotto. Men jeg angrer aldri på

at jeg forlot tårnet mitt. Og jeg ser for meg at det

finnes mange flere enn meg som er uheldige.

En liten ting bør ikke definere hvem du er.

LESERINNLEGG AV ANONYM INNSENDER

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 17Mastergrad fra universitetet i agder

Fordyp deg i det

du er interessert i

3 grunner til å velge en masterutdanning

1 2 3

Gir deg et faglig

fundament når du

skal søke jobb

Et mer kunnskapsintensivt

arbeidsliv

stiller høyere krav

Gir deg flere

valgmuligheter

Oppdag dine mastermuligheter

på uia.no/master

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 19


KULTUR

PODUNIVERSET:

Illustrasjon: Adobe stock // everything bagel

Vilde Hagen Svanberg

Nettredaktør

Jeg elsker å høre på podcast og bruker flere timer på dette hver dag. I dusjen, når jeg sminker meg, pusser

tenner, er ute og går, tar bussen, lager mat, you name it. Derfor tenkte jeg å anbefale mine favoritter til

dere hver måned og håper flere kan oppdage morsomme, spennende og interessante podder sammen

med meg!

Temaet for februar er kjærlighet, sex og erotikk, og her er det mange podder å kose seg med.

G-PUNKTET

G-Punktet er en podcast om seksualitet, samliv og tabuemner

med programleder og sexolog Iselin Guttormsen.

Hun er også kjent fra både Bloggerne og 71 grader

nord. I hver episode har Iselin en kjent gjest som hun

diskuterer sex og samliv med. Hun er åpen om absolutt

alle temaer, og har heller ikke problemer med å dele

eksempler fra eget (sex)liv. Gjestene er interessante i

varierende grad, men også de deler raust av seg selv,

nesten til det punktet hvor man av og til kan lure på

om de helt forstår hva de har takket ja til å bli med på.

Jeg synes episodene blir bedre og bedre jo lenger ut i

podcasten du kommer. Det diskuteres alt fra overgrep,

seksualitet og handicap, rollespill, Tinder, får man bæsj

på tissen av analsex, fødsel, drag, kjønnsskifte og mye,

mye mer. Blant annet får Iselin også gjestene til å lese

små utdrag fra erotiske noveller. Her er det en befriende

åpenhet om absolutt alle temaer uten å dømme!

MY DAD WROTE A PORNO

Er humor mer din greie, er dette podden for deg. Det er

ikke for ingenting at denne engelske podcasten har blitt

verdenskjent, for den er hysterisk. Jamie Mortons far

har nemlig skrevet flere erotiske bøker i serien «Belinda

Blinked» helt på egenhånd! Istedenfor å være flau,

leser Jamie bøkene høyt for sine to venner James Cooper

og Alice Levine. I hver episode går de gjennom et

nytt kapittel av bøkene, og underveis lærer Jamie mer

om faren sin enn han trenger å vite. Bøkene er akkurat

så dårlig skrevet som man forventer, men likevel overrasker

de i hvert eneste kapittel. Vennene har både god

kjemi og god humor, og de stiller de rette spørsmålene

underveis. Her er det lattergaranti! Tankene som slår

meg mest mens jeg lytter er «Er DET sexy?» og «HVOR-

FOR?», men så må du liksom bare høre én episode til

for å høre hvor denne crazy historien er på vei.

20


SEKSUALITET

& EROTIKK

ALLA VÅRA LIGG

Dette er en av Sverige største podcaster med god grunn!

Hvis ikke svensk er en hindring for deg, bør du sjekke

ut denne. Podcasten handler om Stockholmsjentene

Anna Dahlbäck og Amanda Collden som diskuterer erfaringer,

kjærlighetsliv, å eie sine valg og tanker rundt

deres egne og andres ligg. Av og til har de også besøk

av tidligere ligg. Denne podden kan minne om Iselin

Guttormsens G-Punktet på mange måter, men jeg opplever

likevel denne som hakket mer seriøs. Kanskje

fordi jeg ikke drar kjensel på gjestene på samme måte

som i en norsk podcast, men Alle våra ligg oppleves

som overraskende profesjonell og rett på sak uten mye

skravling utenfor episodens temaer, noe som er et problem

i mange podcaster synes jeg. Her holder vi oss til

episodens temaer med godt gjennomtenkte spørsmål,

og du får faktisk svar på mye generelt du måtte lure på

om seksualitet og samliv. Jeg liker også godt at ca. annenhver

episode er en times lang vanlig episode der de

ofte har gjester, og annenhver er ca. 10 minutter der de

kun svarer raskt, men utfyllende på et lytterspørsmål.

Du får svar på akkurat det du lurer på, intet mer, intet

mindre. Og ingen spørsmål er for dumme.

FANGASM

En litt mindre kjent podcast i en liknende sjanger er

Fangasm. Denne podcasten tar for seg forskjellige erotiske

fanfictions basert på kjente «fandoms» som Harry

Potter, The Office, Game of Thrones og Star Wars. Jeg

begynte å høre på denne fordi jeg rett og slett syntes

konseptet hørtes litt teit ut, og jeg har aldri vært noen

stor fan av fanfictions. Jeg ville høre hvorfor så mange

sverger til nettopp det, men med en humoristisk og

erotisk tvist. Og jeg angrer ikke! Vertene Allie LeFevere,

Lyndsay Rush og Danny Chapman er så morsomme

at jeg av og til må tørke noen lattertårer. Podcasten er

verdt å lytte til bare pga. av deres dårlige ordspill og

gode stemning. Den er også verdt å lytte til hvis du liker

én eller flere av de ovennevnte «fandommene», men

ikke nødvendigvis har vært enig i hvem som har endt

opp med hvem. Lurer du på hva som ville skjedd om

Luke Skywalker endte opp med Han Solo, om Jim endte

opp med Dwight, eller om Hermine endte opp med

… Slur? Finnes det en prevensjonstrylleformel? Og hva

ville skjedd om Jaime Lannister og Brienne of Tarth

jobbet på et Titanic-museum?

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 21


PORTRETTINTERVJU

AK TUELT

NÅR

OVERGRIPEREN

ER EN KLASSEKAMERAT

Stine møter overgriperen sin i klasserommet

hver dag. Mangler norsk høyere utdanning et

tilstrekkelig vern?

Vida Emilie Werner

Ansvarlig redaktør

Anonym // Foto: Privat

Om morgenen bruker Stine tid på å roe seg ned.

Hun minner seg selv på at det er en mulighet for

at han ikke er på skolen i dag. Likevel må Stine

forberede seg mentalt. For hvis hun hører stemmen

hans uforberedt, stivner hun i frykt.

Overgrepet skjedde for et år siden, men Stine

blir minnet på den kvelden hver gang hun møter

han i klasserommet.

FØRSTE MØTET MED STUDIETIDEN

Med fadderuka overstått var Stine klar for å

innta studiene. Hun hadde nettopp blitt kjent

med sin nye klasse og gledet seg til studietiden

i Agder. Den aktuelle kvelden skulle hun samles

med de nye vennene hun hadde fått for å feire

første eksamen overstått. Isteden endte Stines

kveld skjelvende og blødende i en taxi. En venninne

som fulgte Stine hjem, opplevde henne

som hysterisk.

- Jeg husker lite etter det. Siden den kvelden dusjet

jeg hver dag og bokstavelig talt skrubbet huden

av fordi jeg ville fjerne minnet av han.

For å bevare anonymiteten har vi gitt «Stine» et

fiktivt navn, men Unikum kjenner hennes identitet.

Vi snakker om kvelden det skjedde over telefon.

Pandemien hindrer oss i å møtes. Hun må

ta en pause, men forteller med modig stemme.

- Jeg husker at han sendte meg beskjeder på

snap dagene etterpå om hvordan han ikke klarte

å glemme den natta. Jeg blokkerte han overalt.

Det var tydelig at han tenkte noe helt annet hadde

skjedd.

22


PORTRETTINTERVJU

Stine anmeldte. Men til tross for en kjent

gjerningsperson, vitner og bevis, ble anmeldelsen

henlagt.

MANGLER HØYERE UTDAN-

NING TILSTREKKELIG VERN?

Fraværet på skolen økte og Stine så seg

nødt til å varsle. Hun opplevde at noen

ansatte var imøtekommende. Andre ga

henne beskjed om å bruke skolens «si ifra»-funksjon.

Der fikk hun ingen respons.

- Det føles ikke ut som om det har vært

noen ivaretakelse. Jeg fikk et hefte for

kontaktinformasjonen til SMSO (red.jour.:

Senter mot seksuelle overgrep). Det var

det, forteller Stine.

Tiden etter overgrepet er vanskelig. Hun

forteller at det gikk dager der hun glemte

å spise, ikke turte å gå ut alene, eller klarte

å gå på skolen fordi hun visste at han

var der.

Hun forteller også at en ansatt på skolen

ba henne låse seg inne, hvis hun følte seg

utrygg.

team som tilbyr samtaler og sjelesorg.

Av hensyn til anonymitet og taushetsplikt

har Unikum utelatt skolens og studiesjefens

navn.

STORE SVAKHETER I DAGENS UH-LOV

Aune-utvalget i Norsk studentorganisasjon

(NSO) utredet i fjor en ny universitetsog

høyskolelov. NSO mener det er viktig

at alle studenter har et godt og tydelig lovverk

når det kommer til læringsmiljøet.

- Vi mener dagens lov har store svakheter

når det kommer til studenters rettigheter,

sier Felipe F. Garcia, nestleder i NSO til

Unikum.

- I starten av 2020 kom en nasjonal utredning

om universitets- og høgskoleloven,

som foreslo en helhetlig endring av loven.

Vi er glade for at det her ble foreslått at

en ny lov skulle innebære en bredere definisjon

av begrepet læringsmiljø, men vi

er skuffet over at det nye lovforslaget ikke

inneholder tydeligere krav til hvordan

studentenes læringsmiljø skal se ut, sier

Garcia.

NSO legger vekt på at alle har rett på et

læringsmiljø som er fullt forsvarlig, både

når det kommer til det fysiske og psykiske

læringsmiljøet. De mener dette er et overordnet

rettsprinsipp som institusjonene

må gjøre sitt ytterste for å ivareta for den

enkelte student.

- Derfor har vi i vårt høringssvar til Aune-utvalget

blant annet spilt inn at det bør

være krav om systemer som sørger for at

studentene kan gi tilbakemelding, medvirke

og varsle. I tillegg har vi et forslag

om at det skal være krav om at arbeidet

med det psykososiale læringsmiljøet skal

legge til rette for at studentenes integritet

og verdighet blir ivaretatt. På den måten

sikrer vi at institusjonene blir ansvarliggjort,

og bevisste sitt ansvar, avslutter Garcia.

Forslag om endringer i loven skal diskuteres

av regjeringen i mars 2021.

Nå vil Stine stå frem med historien, fordi

hun håper at den kan bidra til å skape

endringer i norsk høyere utdanning. Hun

føler seg ikke ivaretatt.

- Jeg vil ta eierskap over situasjonen og ser

at jeg må gjøre det alene. Jeg er lei av å

være redd.

TAR ANSVARET PÅ ALVOR

Unikum har vært i kontakt med studiesjef

ved den aktuelle skolen. De forteller at

ansvaret de er gitt etter universitets- og

høgskoleloven tas på alvor.

- Vi ønsker at alle studenter hos oss skal

oppleve at de blir ivaretatt. Samtidig vet

vi at det er mange forhold utenfor studiestedet

som er med og påvirker studenttilværelsen,

og det å være student kan noen

ganger være utfordrende.

Studiesjefen kan videre fortelle at de har

løpende dialog med studentparlamentet,

og ulike sider ved læringsmiljøet drøftes.

- Hos oss er det mange som ønsker å være

der for våre studenter, og vi har et eget

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 23

Illustrasjon: Caroline Hansen


AK TUELT

MÅTTE AVLYSE

JUBILEUMSFEIRINGEN

Foto: Lady Klukk

Vilde Hagen Svanberg

Nettredaktør

Studinekoret Lady Klukk ved UiA er et av Norges

eldste studentkor. Det ble stiftet 6. mars

1976 og feirer i år 45 år. Det var planlagt en

storslått jubileumsfeiring, men grunnet korona

er feiringen nå avlyst.

Planen for feiringen var en langhelg med mye

moro for både aktive og tidligere medlemmer.

Mye av opplegget skulle også gjennomføres med

mannskoret Quantum; et annet studentkor på

UiA som Lady Klukk samarbeider mye med. Lady

Klukks leder, Ane Margrethe Røed Eliassen, synes

det er synd det ikke blir noe av feiringen.

- På torsdagen skulle vi ha hygge, vin og quiz for

å bli bedre kjent med tidligere medlemmer som

hadde tenkt å ta turen til Kristiansand. På fredagen

skulle vi ha konsert og temafest. Vi hadde gleda

oss masse til konserten som vi hadde lagt ned

veldig mye jobb i og hadde store ambisjoner med,

så det var synd det ikke ble noe av. Lørdagen skul-

le vi synge i Markens som vi alltid gjør, deretter

årsmøte med styrebytte før gallamiddag på Caledonien.

Allerede i sommer begynte koret å planlegge en

alternativ feiring i tilfelle koronasituasjonen ble

forverret og det ble strengere restriksjoner.

- Planen var en mindre middag kun for de aktive

medlemmene i Lady Klukk og mannskoret Quantum,

samt tidligere medlemmer av begge korene

som bor i nærheten. Å invitere alle tidligere medlemmer

slik vi pleier ville vært dumt nå, nå er de

jo spredt rundt både i Norge og i utlandet. Til vanlig

drar vi også til CB-kjelleren på Christiansands

Bryggeri, men vi visste at hvis vi fikk dra dit i det

hele tatt, kom det til å bli med et begrenset antall.

Så vi hadde planlagt alternative aktiviteter også.

Det er derimot fortsatt usikkert hvordan feiringen

blir seende ut når dagen kommer. Restriksjonene

24


er fortsatt strenge; koret har ikke møttes fysisk siden

oktober i fjor og har derfor ikke hatt muligheten

til å øve sammen. Derfor blir det heller ingen

jubileumskonsert, hverken digitalt eller fysisk.

- Det er veldig mye frem og tilbake siden ting fortsatt

er så usikkert, sukker Eliassen. Sånn som det

ser ut nå, blir det ingen middag fordi ting er så

strengt og vi er så mange i koret, så det blir vanskelig

å finne lokale. Det blir nok heller ikke noe

synging i Markens, men vi håper å få det til hvis

mulig. Vi skal ha et møte snarest for å finne ut av

hva vi gjør. Årsmøte blir det uansett, men digitalt

denne gangen.

Det har vært utfordrende å være et kor med over

30 medlemmer i en tid der man i all hovedsak skal

begrense sine nærkontakter. Da pandemien var et

faktum i mars var det stort fokus på digitalt samvær

med quiz og andre sosiale ting, men det har

vært vanskelig å holde dette engasjementet oppe

i så lang tid.

- Koret er jo driftet av studenter. Det har generelt

vært tungt og vanskelig å studere under en pandemi,

så å skulle bruke tid og energi på å dra i gang

sosiale ting har til tider vært vanskelig, innrømmer

Eliassen.

- I starten av skoleåret var det jo greit, det holdt å

sprite hender og holde god avstand på øvelse. Etter

nyttår har vi ikke fått startet opp igjen som planlagt,

men vi har et stort mål om å få til mere digitalt

for bedre samhold i koret. Vi skal også prøve å

få til mer gåturer og grilling. Og så fort snøen forsvinner

og det blir varmere håper vi å ha uteøvelser

hvis ikke man kan øve inne.

På mange måter har det vært krevende å være leder

av koret under korona. Generelt mye uforutsigbarhet

har gjort at man må kaste seg mer ut i

det og ta ting på strak arm. Eliassen synes situasjonen

har vært veldig spesiell, men også spennende

og lærerik. Hun gleder seg til ting er mer tilbake

til normalen.

- Jeg gleder meg så sykt til å se alle samla! Å se så

mye glede når vi synger sammen, og det å komme

oss ut igjen og vise oss frem.

Eliassen er heller ikke bekymret for korets fremtid

på tross av utfordringene det siste året.

- Nei, ikke akkurat nå. De medlemmene vi har nå

er såpass engasjerte, at når vi kommer i gang igjen

blir ikke dette noe problem!

Klukkemor Ane Margrethe // Foto: Lady Klukk

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 25


MAT

SUPER ENKEL

KJÆRLIGHETSTERTE

Foto: Ingrid Krossbakken

Ingrid Krossbakken

Skribent

Med berre fem ingrediensar kan du briljere med heimelaga terte på

under 45 minutt. Perfekt når du har dårleg tid og vil imponere.

INGREDIENSAR:

• Butterdeig

• Fryste bringebær

• Ferdig vaniljekrem

• Sukker

• Egg til pensling

SLIK GJER DU:

1. Ta ønska tal butterdeigplater ut av frysen og legg dei på ein bakepapirkledd

steikeplate for tining ca. 15-20 min.

2. Ta samtidig ut ønska mengde fryste bringebær* ut av frysen og ha

det i ein skål for tining, til butterdeigplatene er klare til bruk.

3. Rør ønska mengde sukker inn i dei tinte bringebæra.

4. Ta nokon ss ferdig vaniljekrem i ein frysepose/brødpose og klipp eit

hull i eit av hjørna.

5. Skjær ein ca. 1cm brei ramme i butterdeigen.

6. Sprøyt ut ein ramme med vaniljekrem innafor butterdeigramma.

7. Fyll vaniljeramma med dei rørte bringebæra.

8. Pensle butterdeigramma med saman vispa egg og strø på litt sukker.

9. Steik terta på 200 grader i ca. 20 min.

10. La kjærleiksterta kvile 5 min på benken, deretter nyt!

TIPS:

Butterdeig finn du i frysedisken hjå dei aller fleste større butikkar.

Bruk ein vaniljekrem som held forma under steiking.

*ca. 3ss bringebær per butterdeigplate.

26


FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 27


KÅSERI

04:14

HVA

FAEN

SKAL

JEG

GJØRE

28

Caroline Hansen

Skribent

Illustrasjoner: Freestock & Caroline Hansen


Misnøye? Ulykkelig? Jeg vet ikke. Det er vanskelig å

konstatere noe som helst akkurat nå. Hva er egentlig

meningen med livet? Hvilken mening er det jeg

ønsker at livet skal ha? Hvorfor lever vi egentlig?

Hvorfor er bananer seksualisert? Hvorfor klarer ikke

hodet å holde kjeft når man aller helst skulle ha sovet

fordi det er jobb dagen etter? Og hvorfor i helsikke er

det mer logisk med tre kuler is, når jeg bare vil ha to?

Så mange spørsmål, og alt for lite svar. Så da sitter jeg

her da. Skriver i Word. Mest for å få ut tankene av hodet,

slik at jeg kanskje klarer å falle i søvn etter hvert.

Jeg husker sist jeg skulle sette meg ned å skrive noe

fantastisk, likt som dette (ikke sant?!). Det var på barneskolen.

Den gang da livet bestod av null bekymringer

om meningen med livet og hvilken neglelakkfarge

som gjorde at man så brunest ut. Da handlet historien

om en ung jente, noen ville hester, en magisk skog og

et mystisk tre som fortryllet verden med de mest absurde

ting.

Fantasien til en barneskoleelev er ofte god på slike

ting. Å skape eventyrlige virkeligheter. Det er fint, synes

jeg. Når man blir eldre, forstår man liksom mer

og mer. Skatt, BSU, Eu-Kontroll og inkassovarsler blir

plutselig en noe mer overdøvende støy over de ønskede

eventyrene. Det er ikke sånn at fantasien og det

kreative nødvendigvis er forsvunnet, det bare er noe

mer begravd i en tett tornebusk av virkeligheter. Av og

til må man liksom stikke seg litt på disse tornene før

man når frem, og når man gjør det.. Det er da man finner

snevet av lykkerus fra barndommen. Det er kanskje

det som er nostalgi? Jeg liker å tro det. At man finner

en boble hvor bekymringene plutselig forsvinner litt,

fordi det er sånn det er å være barn. Man er uviten. Og

uvitenheten er veldig fin når du er ung.

«Foruten om gjelden på 400.000kr da,

men den snakker vi ikke om. Det er

tross alt det beste lånet du noensinne

kan ha, sier alle.»

Det er ikke det at livet er ille. Absolutt ikke, og tvert i

imot. Jeg har fullført 13 år med GRATIS grunnskole, og

attpåtil tatt meg en bachelorgrad i et fag som hørtes

fiffig ut når jeg søkte. Helt ærlig var jeg ganske usikker

på hva jeg skulle velge av studie da jeg gikk på vgs. Jeg

visste at det skulle bli noe innenfor kommunikasjon

og det som jeg anser som de mer «kreative» veiene å

gå.. Men derfra kan man velge mange forskjellige stier.

Når jeg først valgte å søke, ble det privatskole, og jeg

trodde ikke det skulle ta tre dager før jeg fikk et ekstravagant

«VELKOMMEN SOM STUDENT» brev i postkassen.

Da var det bestemt da, tenkte jeg. Og ikke tro

jeg var misfornøyd. Jeg var faktisk ganske så fornøyd

med det, og vil jo ikke akkurat si at det var et dårlig

valg heller. Foruten om gjelden på 400.000kr da, men

den snakker vi ikke om. Det er tross alt det beste lånet

du noensinne kan ha, sier alle.

Vi er ganske bortskjemte i Norge, sett ut ifra utdanningsmulighetene

våre. Det finnes tusenvis av linjer å

gå, og det blir ikke akkurat færre med årene som går.

Alt skal enten spesialiseres eller generaliseres til tusen.

Snart kan du ta en master i hvordan oppdrett av

fisk påvirker eldreomsorgen i Norge.

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 29


Selv gikk jeg for den mer generaliserende veien. Ofte

omtaler jeg meg som en potet. Utdanningen ga meg liksom

litt av alt, derav = potet. Det er for så vidt både

positivt og negativt det altså.. Men en ting er sikkert.

Med mindre du er meget dedikert og interessert i et av

feltene du går igjennom under utdanningen, så føler

du deg ganske så hjelpeløs når utdanningen først er

ferdig og du står der med bacheloren og vitnemålet i

hånden. Hva skal jeg gjøre nå liksom? Jeg er jo ikke

klar for dette? Eller er jeg? Er det lov å ha så mye tro

på seg selv at man føler seg direkte klar når man er

ferdig utdannet?

«Den eneste gangen jeg oppnår gode

følelser er når jeg roter frem den rosa

vibratoren min»

Vi er flinke til å ikke tro på oss selv. Du skal ikke tro

du er bedre en noen andre, vet du. Hilsen janteloven.

Jeg tror egentlig man er blitt flinkere til å drite i janteloven,

spesielt de som er litt ekstroverte. De som tør å

by litt på seg selv, som satt og hoppet i setet under hver

selvrealiserings-foredrag på høyskolen, som stilte som

elevråd på ungdomskolen, og de som rakk opp hånden

først for å hente melk og juice til klassen i matpausen

på barneskolen – som de heltene de var. Selv gjorde jeg

det et par ganger, men der var mest for å få ekstra fri

fra timen. Men hva med de andre?

Jeg har datet masse på tinder. Eller, via tinder, sier

man kanskje. Om det er for å finne kjærligheten eller

om det er et sterkt bekreftelsesbehov, det er ikke like

lett å si. Det er kanskje en god blanding, men så har

man svipet så lenge at bekreftelsesbehovet faktisk veier

litt mer en ønsket om kjærligheten. Jeg tror faktisk

jeg har et så høyt ønske om å oppnå kjærligheten at

jeg har blitt følelsesløs veien. Eller.. den eneste gangen

jeg oppnår gode følelser er når jeg roter frem den rosa

vibratoren min og skaffer meg selv et par (eller tusen)

orgasmer. Det er da hvert fall én følelse.

Jeg har så lyst til å gjøre SÅ MYE. Flytte til Frankrike

for å lære meg fransk. Kjøpe meg Keyboard for å ikke

gi opp på drømmen om å være god innenfor det musikalske

feltet, slik som de andre i familien er. Kjøpe

meg en leilighet ved havet, skaffe meg en bestevenn av

en hund. Også hadde det vært kult å kunne tegnspråk.

Det er så mye, og jeg tror ikke jeg har nok ork til å skrive

opp alt her nå engang. Men hallo, HVORFOR lærer

man fortsatt nynorsk på skolen? Hvor skinnsykt hadde

det ikke vært om vi heller kunne lært tegnspråk?

Kulturarv og alt det der er viktig det, men vi har jo et

hav av flotte dialekter i Norden. Hvorfor holde liv i det

som ble diktet opp av en kar med navn Aasen i atten

pil og bue???

Nei. Nå legger jeg meg. Det er faen meg det jeg skal

gjøre nå.

30


TI

ROMANTISKE

FILMER DU

BØR SE I 2021

KULTUR

Illustrasjon: Caroline Hansen

Mattias Johannessen

Skribent

Et nytt år, og nye muligheter står foran oss i 2021. Og

hva er vel ikke bedre tidsfordriv i disse kalde tider, enn

å tilbringe kveldene hjemme under et varmt og godt

teppe, med varm drikke, og en god film? Her er ti romantiske

filmer man bør se i 2021. Filmene er listet

opp i tilfeldig rekkefølge.

TITANIC (1997)

Tidenes, trolig mest berømte skipsforlis kommer til

live i denne berømte James Cameron-filmen fra 1997.

Med sin begynnelse (etter en introduksjonsscene, som

utspiller seg i moderne tid hvor de leter etter vraket

til Titanic) satt til Titanics avreise fra Southampton i

det østlige England, følger filmen skipet og dets passasjerer

frem til skipets skjebnesvangre forlis i det nordlige

Atlanterhavet, hvor over 1.500 personer omkom.

Filmen følger den unge Rose DeWitt Bukater, fanget i

et ekteskap som kan ses på som tvangsekteskap i alt

utenom papiret det blir ført ned på. Om bord i Titanic

møter Rose den unge Jack Dawson, og filmen følger deres

ferd på Titanic frem til skipet treffer isfjellet og synker.

De to må håndtere det ulykksalige og umulige klasseskillet

som skiller dem fra hverandre, en arrogant og

hevngjerrig mann som Rose er forlovet til og en kald og

usympatisk mor som bare ønsker å gifte sin datter inn i

rikdom som skal sikre hennes egen fremtid.

THE NOTEBOOK (2004)

Alternativt kjent under det kortere tilnavnet The Note,

følger denne filmen fra 2004 to sykehjemsbeboere idet

en eldre mann, Duke, leser en romantisk fortelling fra

sin dagbok. Fortellingen følger han og hans kone gjennom

deres lange liv og deres kamp for å kunne oppfylle

sitt ønske om å gifte seg. De må hanskes med en

mor som nekter å anerkjenne hennes datters kjærlighetsforhold

på grunn av at de er fra forskjellige sosiale

klasser.

The Notebook tar seerne med seg på en reise gjennom

livet, en reise som vil minne oss alle på den sterke kraften

kjærligheten har. Men vær forberedt; avslutningen

i filmen kan få selv den tøffeste filmentusiasten til å

felle en tåre.

SLUMDOG MILLIONAIRE (2008)

Hvorvidt denne filmen kvalifiserer som en romantisk

film er åpent for debatt, men den følger en manns

ulykksalige jakt på den sanne kjærlighet, så den er vel

romantisk på den måten?

Slumdog Millionaire følger Jamal Malik i det han blir

arrestert av politiet, mistenkt for å jukse i den indiske

versjonen av «Vil du bli millionær». For å bevise sin uskyld

forteller Jamal hele sin livshistorie – om hans oppvekst

i slummen i India, om hvordan hans mor omkom

i Bombayopprørene, hvor han ble kjent med en ung

pike, Latika – og om hans vanskelige oppvekst preget

av tigging og kriminalitet, og hvor han også måtte se

Latika, som han etter hvert ble forelsket i, forsvinne ut

i det grå i ett kriminelt tiggenettverk som trener barn

til å bli gatetiggere. Jamal glemmer aldri Latika, og tilbringer

hele sin oppvekst på å lete etter henne. Tilbake

i nåtid avsløres det at Jamal meldte seg på «Vil du bli

millionær» i et siste desperat forsøk på å finne Latika,

vel vitende om at hun ser på programmet med jevne

mellomrom. Men vil han finne Latika, eller viser det

seg bare å være nok et blindspor?

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 31


GREASE (1978)

En av de store klassikerne på filmfronten, og en som

skiller seg fra andre romantiske filmer ved at den er

en musikal, som betyr at store deler av handlingen blir

formidlet gjennom sang og dans. Danny og Sandy er

et ungt par som ble forelsket i hverandre sommeren

i 1958, en typisk sommerforelskelse. Sandy kommer

opprinnelig fra Australia, og forholdet dem imellom

ser søkt ut, men Danny er fast bestemt på at dette bare

er begynnelsen på noe stort. Sandys foreldre bestemmer

seg derimot for å ikke reise tilbake til Australia, og

Sandy begynner derfor på Rydell High School. De blir

begge to like overrasket når de oppdager at de går på

samme skole. Nå er alt duket for en gjenforening mellom

to forelskede sjeler uten sidestykke – men Dannys

tendens til å oppføre seg som en typisk leder av en skolegjeng

setter kjepper i hjulene. Vil de to finne sammen

til tross for sine motsetninger?

THE STORY OF A THREE-DAY PASS (1968)

Denne filmen følger en svarthudet soldat i den amerikanske

hæren som er utstasjonert i Frankrike. Når han

får tildelt tre dagers fri fra sine militære plikter, møter

han Miriam, en ung butikkassistent. De to blir forelsket

i hverandre, og tilbringer en helg med hverandre.

Men den sterke rasismen rundt dem kan sette det gryende

forholdet deres i fare. Vil de finne sammen, vil de

klare å holde ut til tross for samfunnets motstillinger

mot forholdet deres?

SKJØNNHETEN OG UDYRET (1991 OG 2017)

For de som har barn som ønsker å bli med og se på

film. Historien om en ung prins, forbannet og fordømt

til å leve et evig liv som et forferdelig monster om han

ikke kan finne en sann kjærlighet innen det siste kronbladet

av en fortryllet rose faller, er en god gammel

Disney-klassiker som er en sikker slager for de fleste

av oss. Denne filmen kan du også se i to formater, da

den ble nyskapt i 2017 og spilt inn i live action. Så om

du har ønsket å se skuespillerinnen som spiller Hermine

Grang i de berømte Harry Potter-bøkene i en mer

romantisk stil, her har du sjansen ved å se nyskapningen

fra 2017.

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON (2000)

Det finnes mange actionfilmer der ute som har romantikk

blandet inn i seg, men romantiske filmer med action

blandet inn er derimot uvanlig. Denne filmen er

en av dem. De som er fan av filmer med kinesisk tema,

vil muligens være interessert i denne. Filmen foregår

en gang på 1700-tallet, og handler om Li Mu Bai, og Yu

Shu Lien, som lenge har hatt følelser for hverandre,

men som av troskapsbånd til andre ikke har handlet

på følelsene sine. En dag møter de på en ung tyv, som

nekter å følge de urgamle reglene, noe som utløser en

serie med heftige kampsekvenser, som virkelig får fart

på sakene. Men vil de to finne sammen med hverandre,

og bryte de de gamle reglene som skiller dem?

DEADPOOL (2016)

Nok en actionfilm, men denne grenser mot å være mer

en romantisk film enn en actionfilm, til tross for heftige

kampsekvenser, surrealistisk grov og frekk humor

og en karakter som snakker direkte til publikum. Deadpool

forteller historien om en leiemorder, viss bakgrunnshistorie

er at han en gang i tiden ble forelsket i

en dame, men da han fant ut at han var kreftsyk og ville

dø snart orket han ikke å utsette sitt livs kjærlighet

for den største smerten man kan oppleve i livet. Så han

stakk av, men ble snappet opp av en hemmelig statlig

organisasjon (det er jo en superheltfilm, hva hadde du

ventet?), som torturerte ham nesten til døde i håp om

at det skulle helbrede ham, men det eneste de egentlig

oppnådde var å vansire kroppen hans til det ugjenkjennelige

og gi ham tilnærmet udødelighet. Deadpools

største ønske er å bli gjenforent med sin livs kjærlighet,

men veien dit er full av kampscener, skrudd humor, og

en uventet gjesteopptreden fra X-men. Og snakk med

publikum, det må en vite.

Denne filmen er dog ikke for alle, da humoren i den er

av et kaliber som du enten elsker eller hater.

LOVE ACTUALLY (2003)

For mange en viktig hjørnestein av julefeiringen.

Denne filmen er satt sammen av ikke mindre enn ni

forskjellige par, som hver og en forteller sin historie

– som er løst knyttet til hverandre. Fra Juliet og Peter

som oppdager at bryllupsvideoen deres er ødelagt, til

John og Judy som spiller stand-ins til soveromsscenene

i en film, og som etter hvert utvikler et forhold. Med så

mange par, er dette en film som nesten garantert vil

passe for enhver smak, på en eller annen måte.

32

Illustrasjon: Freestock


BADELAND

TILBUDSGUIDEN

FYSIOTERAPI

MAT

MANNEN SOM ELSKET YNGVE (2008)

Den eneste filmen på denne listen som er

norskprodusert, og dette er den filmen som

kanskje er aller mest vågal. Filmen er satt til

Kongsgård Videregående Skole i Stavanger

i 1989, og følger Jarle Klepp, en typisk norsk

ungdom. Han har kjæreste og kule venner,

som sammen har store musikalske ambisjoner.

Men en dag forandres alt; en ny gutt begynner

på skolen, Yngve. Jarle går fullstendig i

staver for den nye gutten. «Mannen som elsket

Yngve» er en tankevekkende film om når romantiske

følelser går på tvers av de forventede

rammene i samfunnet (det er viktig å huske

at filmen foregår i 1989; aksepten for homofili

var ikke så stor som den er i dag, noe som også

går igjen i handlingen i filmen), og følger en

ung manns turbulente hverdag i det nye følelser

vekkes til live. Det følger ham fra å ha en

stor og fast vennegjeng, til å til slutt stå mer

eller mindre alene. Har du intet annet å ta deg

til, er dette absolutt en film som er severdig.

Tangen 8

4608 Kristiansand

bad@aquarama.no

Tlf: 38 60 20 20

www.aquarama.no

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.

Svømming er en god og variert

treningsform – bli medlem for kun 400,-

/mnd. Vi har mange gode

medlemsfordeler.

Hver onsdag* klokken 12.00-15.00 har

vi student spa. Unn deg selv litt luksus i

studietiden og ta turen innom våtspa.

Kun 100,- (ord. 170,-).

*Gjelder ikke ferier.

Husk gyldig studentbevis.

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Kjøita 17 – Kjøita Park

4630 Kristiansand

post@kristiansandosteopati.no

Tlf:404 71 462

kristiansandosteopati.no

Rask hjelp når du trenger det.

Erfarne terapeuter – 5 minutter fra UiA

Velkommen til oss!

KJØRESKOLE

REISE

Da må dere ha mange gode filmkvelder - og

husk popcorn.

BRILLER

Få 20% på Superpakken for bil hos

Wright Trafikkskole

avd. Kristiansand, Vennesla og Arendal!

Bruk kode sor20wri ved kjøp i vår

nettbutikk. Gjelder til 31.12 2021.

Brilleland Sandens senter

Tollbodgata 14

4611 Kristiansand

Tlf: 38072430

www.brilleland.no

Info Kristiansand: Dronningens gate 46,

38 02 56 00, kristiansand@wright.no

Info Arendal: Munkegata 2, 46 44 93 74,

arendal@wright.no

TANNLEGE

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av

komplett brille

• 15% på komplett brille

• 15% på alle solbriller

Start årsabonnement på Linser Alt

Inkludert - få brille/solbrille 1199,-

(12 mnd binding)

Info Vennesla: Hunsfos Næringspark,

38 15 51 55, vennesla@wright.no

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud

DATA

til studenter

i Agder

KULTUR

Pippin AS

Kvadraturen

Henrik Wergelandsgt. 16

4612 Kristiansand S

Sørlandssenteret

Barstølveien 29

4636 Kristiansand S

www.pippin.no

Tlf:400 27 753

privat@pippin.no

5% studentrabatt

på alle Mac!

Husk gyldig studentbevis.

Cinemateket i Kristiansand

Adresse: Kongensgate 6

Filmprogram:

www.krscinematek.no

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter

fra hele filmhistorien!

2-3 filmvisninger per uke i

vår/høst-sesongen.

Billett kr. 60,-

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud til

studenter i Agder


AK TUELT

Sørlandsstudentenes

kulturnytt

Adrian McAllister

Kulturredaktør

Kulturredaktør undersøker hva de kreative sjelene i Sørlandets studentmiljø

holder på med. Det kan hende de allerede er, eller er på vei

til å bli det neste store. Kanskje du har sett noen på forelesning?

OLE FLUGSTAD

Ole Flugstad er student ved Låtskriver og Artist på UiA.

Han slapp singelen «No One Knows» med bandet bestående

av UiA-studentene Andreas Vidhammer, Sondre Jessen

Bjerkeli, Kristoffer Hjelmaas Sivertsen og Martin Raev.

Studiene har vært en stor hjelp på veien og har inspirert

Flugstad til å utforske nye territorier.

- Låtskriverstudiet har på mange måter utvidet horisonten

min. I tillegg til å skrive låter på engelsk har jeg fått øynene

opp for det å skrive på norsk, og på dialekt. Det gjør at jeg

kommer nærmere publikum og jeg gleder meg til å etter

hvert gi ut musikk på norsk.

«No One Knows» har et bakoverlent gitardrevet preg. Klart

og smakfullt spill fra bandet og en sjelfull vokalprestasjon.

Det er en god balanse mellom en spontan jam-aktig følel-

se og mer planlagte høydepunkt. Jeg ser lett for meg dette

som et flott soundtrack-spor til sommerens hete kjærlighetsfilm.

JEJUNE

Et unikt Alt-Rock band med studenter fra Institutt for Rytmisk

Musikk har for alvor begynt å bygge fart i karrieren

(selv under pandemien). De har nå også blitt signert av

plateselskapet til Jonas Alaska, Billie Van, og Mikhael Paskalev,

nemlig Braveheart Records. Paskalev er også produsent

for bandet. EP kommer til sommeren, men allerede er

det to singler ute.

Den nyeste, «Johnny B Goode is Dead», er en crescendo

av en låt. Selv hører jeg litt tidlig Radiohead, The Smiths,

Muse og litt Bob Dylan. Spesielt den D’Angelo-aktige tromme-grooven

fanger meg. Vokalen til Terence Dougherty er

også autentisk og karismatisk.

Ole Flugstad // Foto: Sigve Mathisen

34

JEJUNE // Foto: Lars Jørpeland


AK TUELT

Ann Ingrid Fuglestveit // Foto: Anders Gerhardsen Unikum

TIDLIGERE UIA-STUDENT

AKTUELL I TEATERKLASSIKER

I stykket spiller Fuglestveit rollen som stuepike Dunjasja.

Karakteren er ifølge Fuglestveit en drømmene type med et

ønske om å være en pen dame, og som har lett for å forelske

seg mye og ofte.

Anders Gerhardsen

Journalist

Ann Ingrid Fuglestveit kommer fra en lærerfamilie og

var innstilt på at hun selv en dag kom til å arbeide som

lærer. I stedet endte hun opp som skuespiller ved Kilden

teater og konserthus der hun nå forbereder seg til

Anton Tsjekhovs klassiker; Kirsebærhagen.

På Kilden er skuespillerne i full gang med å forberede stykket

«Kirsebærhagen» av Anton Tsjekhov, som har premiere

fredag 26. februar. Blant kjente fjes som Henrik Rafaelsen

(«Frikjent», «Mer eller mindre mann»), og Ulla Marie

Broch («Linus i Svingen», «Hotel Cæsar»), dukker tidligere

student ved UiA, Ann Ingrid Fuglestveit opp.

Hun har tatt seg tid til å treffe Unikum for en prat, og kan

opplyse at Tsjekhovs stykke også var pensum under utdanningen,

men at det er lenge siden sist hun leste stykkene

hans.

- Jeg har aldri gjort et Tsjekhov-stykke før, eller lest noe

(Tsjekhov) i etterkant av studiene, forteller hun.

Fuglestveit forteller at det var mange karakterer og vanskelige

navn på russisk når hun først måtte lese seg opp igjen

på «Kirsebærhagen». Manuset var ifølge henne tungt

og tidskrevende å lese seg igjennom, men heldigvis fremsto

teksten langt enklere da leseprøven med de andre skuespillerne

startet.

- tNår man hørte det ble karakterene mye mer tydelig, det

var litt sprøtt når jeg nesten ikke klarte å lese igjennom det

to ganger, sier hun muntert.

- Hun er en drømmer som sier det hun føler. Hun er nok en

person som de andre tenker: «Åh, nå skal hun begynne å

snakke igjen ...», forklarer Fuglestveit.

SKULLE EGENTLIG JOBBE SOM FAGLÆRER

Fuglestveit forteller at hun er vokst opp i en lærerfamilie

på Byremo, og at hun lenge så for seg at hun selv også skulle

bli lærer. Hun fant ut at hun ville bli faglærer innen sang

og drama, for å kunne lære bort noe hun selv oppriktig interesserte

seg for.

- Faglærerutdanning gjorde at jeg kunne jobbe på videregående,

og nesten som regissør der. Så jeg tenkte det blir bra,

sier Fuglestveit.

Men til tross for at hun syntes det teoretiske var interessant,

merket Fuglestveit at det var den praktiske biten, og det å

stå på scenen, hun brant mest for. Ved siden av studiene tok

hun på seg oppdrag, både amatørmessige og profesjonelle.

Det tror hun er en viktig grunn til at hun nå er fast ansatt

som skuespiller ved Kilden teater og konserthus.

- Jeg var veldig aktiv ved siden av studiet. Jeg skapte hele

tiden et kontaktnettverk, som bidro til at man fikk jobber

og ble kjent med folk. Det er ikke sikkert jeg hadde fått jobben

på teateret om jeg bare satt på skolen og ikke bidro i

lokalmiljøet, sier Fuglestveit.

Denne utgaven av Unikum tar for seg tema «kjærlighet». Vil

du si det er viktig å ha kjærlighet for den jobben man gjør?

- Jeg er ufattelig glad jeg landet der jeg landet. Jeg er en sjel

som liker å ha nye utfordringer. Jeg har kjærlighet for å

møte nye mennesker og at hverdagen ikke er helt lik. Jeg

har absolutt en forkjærlighet for dette kunstfaget, og tror

ikke man kunne holdt på med det om man ikke hadde det.

Nei, jeg elsker jobben min, jeg har virkelig fått drømmejobben,

avslutter Fuglestveit.

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 35


AK TUELT

AGDERS REKTORER KOMMENTERER:

KAFFE-DATE

- HVIS DU KUNNE TATT MED DEG HVEM SOM HELST I HELE VERDEN PÅ EN KAFFE-DATE,

HVEM VILLE DU VALGT OG HVORFOR?

SUNNIVA WHITTAKER – UNI-

VERSITETET I AGDER

Den jeg ville invitere på en kaffe-date er

Aleksej Navalnyj: russisk opposisjonspolitiker.

Etter å ha bli forgiftet og så vidt overlevd

reiste han nylig tilbake til Russland

fra Tyskland hvor han fikk behandling.

Han var veldig klar over at han kunne få

en lang fengselsdom på falske premisser,

noe som da også skjedde. Jeg har stor beundring

for mennesker som er så kompromissløse

og jobber for en sak uten å

tenke på konsekvensene for seg selv.

Jeg ville gjerne fått høre mer om hans visjoner

for Russland og hva det er som driver

hans engasjement. Jeg har bodd et år

i Russland og synes det er fryktelig leit å

se hvilken retning landet går i. Jeg krysser

fingrene for at internasjonal oppmerksomhet

omkring behandlingen av Navalnyj

og andre russiske opposisjonspolitikere

vil føre til forandring.

Sunniva Whittaker // Foto: Jon Petter Thorsen

36


BEATHE DUE – NOROFF

Jeg vet hvem jeg ville invitert; Alle

studentene som går på Noroff University

College! Grunnen til det, er at jeg

ble så inspirert av Amanda Gorman.

Da hun fremførte «The Hill We Climb»,

minnet hennes unge, modige og sterke

stemme meg om at det finnes så mange

nye og viktige stemmer blant dagens

unge – over hele verden – og av dem

er vi så heldige å ha 500 stemmer!

Etter å ha vært gjennom et år med korona,

nedstengte campus, ensomhet, sosial

distansering, fire år med falske nyheter,

økende polariseringer mellom mennesker

og mellom synspunkter, var det så

godt å høre en ung sterk stemme og jeg

skulle gjerne hatt en kaffe-date med våre

egne unge sterke stemmer. De representerer

håp og nye muligheter. De er grunnen

til at jeg står opp og gleder meg til å

gå på jobb hver dag. Jeg ønsker å ta meg

tid til å sette meg ned for å se dem, høre

deres stemmer og tanker om fremtiden,

om hva de vil.

Det blir enorme mengder kaffe, og egner

seg muligens best online i disse dager,

men det hadde gjort godt!

Beathe Due // Foto: Noroff

HAR DU ET KRITISK SPØRSMÅL TIL REKTOR PÅ

DIN HØYSKOLE/UNIVERSITET?

KONTAKT OSS PÅ REDAKTOR@UNIKUMNETT.NO

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 37


AK TUELT

SAMEFOLKETS DAG

I KRISTIANSAND

– KONSERT MED HEIMEN

Adrian McAllister

Kulturredaktør

Å feire samefolkets dag i en av Norges sydligste kommuner

oppleves kanskje litt spesielt. Før konserten

var det i hvert fall fint å høre kommunikasjonsansvarlig

Kjetil Norderhus fortelle at denne konserten

var forhåpentligvis starten på en tradisjon. Dette var

også tydelig fra bandet sin side også at det var spesielt

å kunne få lov til å spille konsert i disse tider. Ikke

minst på denne viktige dagen og så langt sør.

Så hvem er Heimen? Bandet er en trio frontet av Kari

Heimen som både skriver låtene, synger, joiker og

spiller trommer i bandet. Ved siden av seg har vi gitarist

Terje Storvig og bassist Christoffer Nicolai Mathisen.

En skulle kanskje tro at trioformatet kan være

litt begrenset, men Heimen hadde null problem med

å skape en unik atmosfære og god variasjon. Det er

litt vanskelig å definere de stilistisk, det er en nokså

unik blanding fra flere hold. De samiske elementene

er ikke nødvendigvis klare med en gang, selv trakk

jeg linjer til art pop a la Bjork, sekstitalls progrock og

litt av Muse sine mindre harde innslag. Når joikelementene

dukket opp ble selvfølgelig uttrykket mere

eksplisitt samisk. Det var to tradisjonelle joikinnslag

fra Heimen også i løpet av konserten.

Det som var det sterkeste virkemiddelet var nok tekstene.

De spilte gjennom deres kommende album som

tar for seg historier fra Heimen selv og hennes familie

og hvordan de har blitt påvirket av fornorsking. Det er

ikke mye finurlige metaforer å finne her, vi blir fortalt

alt med en nesten ubehagelig tydelighet. Med tanke på

tematikken er dette et ganske effektivt retorisk grep.

Selv om historiene er fra en familie, er det et tydelig

preg av universalitet for mange av samisk bakgrunn.

Spesielt gripende var skildringen av Heimens bestefar

som bodde alene på internatskole med noen andre samiske

barn i syvårsalderen uten å få lov til å snakke

samisk. Likevel var det mye håp, han selv lærte seg

norsk, ble lektor og hjalp senere flere samiske barn.

Heimens egne reise fra skam og fornektelse til å bli en

stolt same var også inspirerende. En kvinne som sitter

i sameskjørt bak et trommesett og synger sin sannhet

er ikke et syn jeg ser hverdag, og det var jo et ganske

kult bilde.

Jeg gleder meg spesielt til å høre låta «Æ Stræk Mæ Ut»

igjen når de slipper albumet. I mellomtiden har de en

singel og et tidligere album ute. Enjoy!

Og gratulerer med dagen (på overskudd) alle samefolk

der ute!

Foto: Kari Heimen - Arven

Foto: Kari Heimen - Arven

38


THE GARDEN

OF LUST

SHORTSTORY

Tobias Klausen

Forfatter

Dreams are a wonderful realm…

…Where the impossible becomes possible

Where one man’s lie…

…Becomes another’s reality…

…And another’s desires

We live…

We die…

We dream on…

DATE: ???

Hermin

The marbled counter glistens in the moonlight, the

only light in the darkness that has enveloped the

mansion. Utter silence, my bare feet hardly making a

single sound as I slowly walk through the dark corridors

I know so well. All I can hear is the thumping of

my beating heart, pumping blood through my veins,

fueling my growing erection. Just the mere thought

of him stirring around in the dark looking for me gets

me hard. I know he’s here; he always is, the smell of

his perfume still lingering in the air. I try to follow

the scent, but just the excitement of being chased is

enough to get me going.

“Looking for someone?”

I thought I had been silent, but I hadn’t even noticed

his presence before he grabs my ass, his hands

touching each cheek. I don’t respond, I just let him

slide them up, underneath my t-short, following the

curves of my back, going around to my chest, and

ending their journey on my throat and neck. I feel

his hot breath tickle the skin on the side of my neck.

With one coy finger placed on my chin, he nudges my

face towards his and kisses me with his soft lips. It’s a

long, wet kiss filled with lust and passion. His hands

fall down along my sides down to my hips, where he

gently pulls me closer to his body. He’s hard too, I can

feel his boner through his boxers rubbing against

mine. He moves his mouth from mine, kissing my

neck next, while he softly grinds his dick against my

ass. In the most effortless manner, he removes my

shirt, continuing his kissing down on my revealed

shoulders. He turns me around, pulling me so close

I can feel the beat of his heart beneath his chiseled

chest. With one hand wrapped around my waist, the

other gently thugs on my hair, and measuring by the

strength he uses, I know fully well that I was his for

the taking right now.

I detach myself from his lips, returning the favor of

kissing his neck, hearing his soft moans of pleasure

as I do so. I work my way further down, taking a stop

on his nipples to give them a preview of what’s coming

further down. He moans and tugs my hair in

approval, but not for long, as he forces me down on

my knees. I don’t mind, I always look forward to the

challenge he gives me…

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 39


***

DATE: 14.3

I’m so dumb, aren’t I? Of all the guys at this fucking

high school, why Dante? God, he was even in my dream

last night. I never experienced lucid dreaming before

though. I…I kinda liked it.

***

DATE: ???

Dante

The smell of freshly brewed coffee stirs in the kitchen,

luring its way into my nostrils. For a dream, the

details were oddly authentic, like the crashing of the

waves outside the window, to the birdsong of a passing

mockingbird. But probably my favorite sight was

of that of Hermin’s well-shaped ass in his signature

red boxers. Only a thin, unbuttoned shirt covers his

slim chest, blowing in the wind like a curtain (in a

window trying to conceal a breathtaking view). His

long, golden locks escape whatever knot he had tried

tying it in, and his hand constantly brushes it aside as

to not obstruct his line of sight. I gently walk behind

him, wrapping my arms around his waist.

“Good morning, or, well, good night is probably the

right term or?” he chuckles.

I kiss him on the cheek and his grin blossoms into a

smile.

“Smells good,” I say, helping him brush aside a lock of

golden glory to reveal his glowing green eyes.

“So, what fantasy you wanna do today?” he says, turning

around, leaving whatever pan he was cooking

with unattended.

I grab his ass and lift him up on the kitchen counter,

my hands slipping underneath the tight fabric to feel

the warm inside of his thighs.

“Just being you with you right now is enough for today,”

I respond, continuing to kiss him, sometimes a

short one, other times savoring every bite of him.

And that’s how our morning or night or whatever one

would define this weird, crazy dream as, went by.

***

DATE: 1.5

Holy shit, yesterday diary, yesterday was completely

insane. I never thought…I would do something like

that. And it feels so real, so insanely real. But the few

40


times I see Dante at school I can feel my cheeks burn

red hot. Luckily, he usually avoids me when we make

eye contact, so at least it’s not too awkward.

***

DATE: ???

Hermin

“Dante, legit, tell me whether you’re there or not.”

I try to wiggle my arms again, but whatever restrain

that confines them to the side of the bed are still

tightly tied. The blindfold doesn’t exactly help. I had

woken up like this, and my first reaction was panic.

Is this perhaps a nightmare? I can feel the warm underlay

of sheets and mattresses for which my naked

body graces. I feel exposed and vulnerable.

But suddenly, I feel his fingertips touch my skin, starting

from my thigh and slowly working their way up to

my chin where they place themselves.

“Dante, what the fuck is thi-! MMPFH!”

I feel his palm covering my mouth, my pleas falling

on deaf ears. I can feel him place his entire weight

upon my chest, and I can’t help but feel my dick rise

as a result. I try to yell some more, but his hand ensures

no words leave my lips. I feel his hot breath linger

next to my ear before he speaks:

“Shhh… You’re really sexy when you squirm around

like that.”

Despite not being able to see his face, I can practically

hear his smile as his lips leave my ear, breathing softly

on my neck, his hand still covering my mouth. For

just a single moment he removes it, but before I can

yell my objections some cloth is shoved in instead, doing

a better job than his palm ever did. Whatever he

is planning on doing requires both his hands and just

the mere prospect of how he would ravish my body

sends a jolt of arousal through my body, hardening

my dick and nipples.

Almost like he’d predicted my body’s reaction, his

tongue starts playfully licking my hardened nipples.

With his free hands, he grabs my dick and start slowly

masturbating me. The fact that I cannot see any

of it, I’m just awaiting his touch, enhances the experience

to a plane of pleasure I am discovering as of

now. The gag keeps me from sounding my pleasure,

but the words that are restrained by my mouth are

spoken by my body.

And he knows it.

His mouth leaves my nipple, and just like I had done

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 41


some dreams ago, he returns the favor as I feel his wet

mouth envelop my dick. Slowly and steadily he works

his way up and down, his tongue rubbing against my

shaft with each thrust to amplify the pleasure. He

suddenly stops everything. I figure it’s to let me catch

my breath. But minutes go by and nothing happens,

I cannot feel his weight on the bed anymore. Then, I

feel the gag being removed.

“It’s your turn,” he whispers in my ear.

And once more, before I can voice anything, he shoves

his hard dick in my mouth, and I almost gag by

the shock and the velocity he thrusts it in. But I quickly

adapt to the rhythm for which he forces my head

back and forth. Sometimes he pushes my limit, and

I almost retch, but I will be his obedient, little slave.

“There, now you’ve got it nice and wet for what’s coming

next…,” he whispers.

I feel him shift in the bed, and he grips my thighs,

lifts my feet up, and I know that what I had just experienced

was nothing in comparison to what’s coming

next.

***

DATE: 15.5

Jesus Christ diary, we’ve been assigned to the same

gym class now! It’s so awkward in the shower. But

he looks just like in the dream, from every muscle to

every vein. It’s such a strange place.

***

DATE: ???

Dante

I wrap my arms as tightly as they can go around him.

Maybe…maybe I am afraid that if I let go, I will lose

him forever? As much as I enjoy our sexual endeavors,

something about just laying in the bed, cuddled

up to him is even more precious, even more human

than any sex we ever had. The more I visit this realm

and spend time with him, the more I realize how precious

this time is. In this weird and wonderful realm,

42


where I can finally just be myself. I don’t have to be

scared of my dad finding out.

“What are you thinking about?”

So lost in my own thoughts, I don’t notice he has wriggled

himself out of the spoon I thought I’d locked him

in and faced me. The locks are still in constant battle

to obscure his face, but when in bed he usually liked

it that way.

“Nothing really special, it’s just…been a shitty week,

that’s all.”

“How so?”

In his eyes there’s a resonating kindness, one that

could spark anyone to want to open up. A look of understanding

beyond any I had experienced before.

“Just found out I flunked a subject at school, so I won’t

be able to get into the college I wanted.”

He looks at me, then kisses me gently.

“It’ll be fine, won’t it?”

I kiss him back, wrapping my hands once again tightly

around him. I never want this dream to end.

DATE: 2.6

I can’t believe it.

***

In the locker room today, I accidently forgot that dream

Dante and real Dante aren’t the same, and I told

real Dante I was sorry he didn’t get into the college he

wanted. He practically slammed me into the wall and

asked me who’d told me.

Is dream Dante and real Dante the same person…?

FEBRUAR 2021 UNIKUM NR 2 43


BSU

Boligsparing

for ungdom

BSU er den desidert beste formen for boligsparing for unge mennesker! Her er de nye reglene.

• Du kan spare inntil 27 500 kroner i året.

• Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen.

• Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.

• Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp.

• Du får ikke skattefradrag dersom du helt eller delvis eier en bolig.

• Pengene du har spart opp må brukes til å kjøpe bolig eller

betale boliglån

• Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.

• Når du avslutter BSU-kontoen din, kan du ikke opprette ny

BSU-konto senere.

www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00

facebook.com/sparebankensor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!