17.04.2021 Views

Gud ble menneske - andakter over Johannes evangeliet

For 2000 år siden ble Gud menneske. Og slik ga han oss for all ettertid et levende bilde av hvem Gud er. Gud ble menneske tar forfatteren oss med på en reise gjennom Johannes­ evangeliet, fra begynnelse til slutt. Andaktene åpner opp bibelteksten, og vi får vandre gjennom et helt evangelium i passe små porsjoner hver dag. Fokuset i andaktene ligger på gudsrelasjon og disippelskap, med bibelfor­klaringer og oppmuntring til personlig trosliv hele veien, og boken har et lett språk som er varmt og inkluderende. Synes du det er vanskelig å komme i gang med bibellesning, er denne boken spesielt for deg. Agnar Mostad (født 1979) er gift og har tre barn. Han er utdannet lærer, og har de siste årene jobbet som journalist. Han har bred erfaring fra kristent ar­beid, inkludert forkynnelse for både voksne og barn, og brenner etter å formidle Guds ord på en forståelig og relevant måte. Gud ble menneske er hans første bok. Kjøp boken her www.venturaforlag.no

For 2000 år siden ble Gud menneske. Og slik ga han oss for all ettertid et levende bilde av hvem Gud er.
Gud ble menneske tar forfatteren oss med på en reise gjennom Johannes­ evangeliet, fra begynnelse til slutt. Andaktene åpner opp bibelteksten, og vi får vandre gjennom et helt evangelium i passe små porsjoner hver dag. Fokuset i andaktene ligger på gudsrelasjon og disippelskap, med bibelfor­klaringer og oppmuntring til personlig trosliv hele veien, og boken har et lett språk som er varmt og inkluderende. Synes du det er vanskelig å komme i gang med bibellesning, er denne boken spesielt for deg.

Agnar Mostad (født 1979) er gift og har tre barn. Han er utdannet lærer, og har de siste årene jobbet som journalist. Han har bred erfaring fra kristent ar­beid, inkludert forkynnelse for både voksne og barn, og brenner etter å formidle Guds ord på en forståelig og relevant måte. Gud ble menneske er hans første bok.
Kjøp boken her www.venturaforlag.no

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Til mine barn<br />

– 2 –


– 3 –


<strong>Gud</strong> <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong><br />

Copyright © Ventura forlag AS 2021<br />

Sats og omslag: Kristian Kapelrud<br />

Forsidefoto: Merlas, iStock<br />

Skrift: Adobe Garamond Pro 12/15 pt.<br />

Trykk og innbinding: InDevelop, Latvia<br />

1. opplag april 2021<br />

ISBN 978-82-8365-119-5<br />

Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet<br />

fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.<br />

Ventura forlag AS<br />

2312 Ottestad<br />

post@venturaforlag.no<br />

www.venturaforlag.no<br />

– 4 –


Forord<br />

<strong>Gud</strong> <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong>. Tenk at den evige, udødelige <strong>Gud</strong>, universets<br />

skaper, valgte å ta på seg <strong>menneske</strong>kropp og komme<br />

til jorda for å bli som en av oss! «Ordet <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong> og tok<br />

bolig iblant oss», skriver <strong>Johannes</strong>. Skal vi forstå hvem <strong>Gud</strong> er, må vi<br />

derfor se på Jesus. «Den som har sett meg, har sett Far», slo Jesus fast.<br />

I denne andaktsboken er hele <strong>Johannes</strong><strong>evangeliet</strong> gjengitt, vers<br />

for vers. <strong>Johannes</strong> var en av Jesu tolv disipler, og i <strong>evangeliet</strong> sitt<br />

omtaler han seg selv som «disippelen som Jesus hadde kjær». Det er<br />

neppe fordi <strong>Johannes</strong> var mer elsket av Jesus enn de andre disiplene.<br />

Trolig er det snarere et uttrykk for hans personlige erfaring av Jesu<br />

store kjærlighet.<br />

<strong>Johannes</strong> var øyenvitne til både Jesu død på korset, den tomme<br />

graven og den oppstandne Jesus. Og han skriver med et klart mål:<br />

Han vil føre <strong>menneske</strong>r til tro på Jesus som Messias og <strong>Gud</strong>s Sønn,<br />

slik at de «ved troen skal ha liv i hans navn».<br />

Jeg håper at også denne boken vil lede til tro på Jesus og at du skal<br />

få erfare det livet som finnes i etterfølgelsen av han. Om du iblant<br />

synes det er vanskelig å lese Bibelen, håper jeg andaktene kan bidra<br />

til å åpne opp bibelteksten, slik at Ordet som <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong> kan bli<br />

levende for deg gjennom sitt ord og du kan bli bedre kjent med han.<br />

Det er nemlig sant som Jesus sa: «Dette er det evige liv, at de kjenner<br />

deg, den eneste sanne <strong>Gud</strong>, og ham du har sendt, Jesus Kristus.»<br />

– 5 –


<strong>Johannes</strong> evangelium<br />

kapittel 1<br />

– 7 –


Dag 1<br />

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos <strong>Gud</strong>,<br />

og Ordet var <strong>Gud</strong>. Han var i begynnelsen hos <strong>Gud</strong>.<br />

Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.<br />

Joh 1,1–3<br />

Det er en interessant måte <strong>Johannes</strong> begynner sitt evangelium<br />

på. «I begynnelsen var Ordet.» Han kunne skrevet<br />

at i begynnelsen var <strong>Gud</strong>, eller at i begynnelsen var Jesus.<br />

Men han skriver at Ordet var i begynnelsen. Vi hører her ekkoet fra<br />

Bibelens aller første vers: «I begynnelsen skapte <strong>Gud</strong> himmelen og<br />

jorden.» <strong>Gud</strong> skapte verden ved sitt ord. Versene forteller oss at Jesus<br />

er Ordet og at Jesus er <strong>Gud</strong>. Skal vi ta imot Jesus, må vi ta imot <strong>Gud</strong>s<br />

ord. Skal vi holde fast på Jesus, må vi holde fast på <strong>Gud</strong>s ord. <strong>Gud</strong> er<br />

så tett identifisert med sitt ord at han er sitt ord. Det er kraft i <strong>Gud</strong>s<br />

ord. Men det er også kraft i våre ord. «Tungen har makt <strong>over</strong> død og<br />

liv» sier Ord. 18,21. Med våre ord kan vi bryte ned eller bygge opp.<br />

«Den som taler, skal se til at han taler som <strong>Gud</strong>s ord», skriver Peter<br />

i 1 Pet 4,11. Hvilke ord vil du tale i dag?<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at du sendte din Sønn, Jesus, han som du skapte<br />

verden ved, han som er ett med deg. Takk for at ditt ord er<br />

sannhet og liv. Hjelp meg til å tale i samsvar med ditt ord.<br />

Hjelp meg til å forløse liv gjennom det jeg sier.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 8 –


Dag 2<br />

Det som <strong>ble</strong> til i ham, var liv, og livet var <strong>menneske</strong>nes lys.<br />

Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke <strong>over</strong>vunnet det.<br />

Joh 1,4–5<br />

Lyset er sterkere enn mørket. Når vi ser på situasjonen rundt i<br />

verden i dag, kan det se ut som om det er mer mørke enn lys<br />

og mer ondskap enn godhet. Men uansett hvor mørkt det er,<br />

vil et lys som tennes fordrive mørket, uansett hvor lite lyset er. Det<br />

gode er sterkere enn det onde. Hat kan generere mye ondskap, men<br />

kjærlighet kan smelte hat. Det er derfor Paulus ber oss om å <strong>over</strong>vinne<br />

det onde med det gode (Rom 12,21). Uten Jesus ligger verden i mørke<br />

og er uten håp, og uten han er også du uten håp. Men da Jesus kom,<br />

var det som om lyset <strong>ble</strong> tent. Et lys som driver mørket vekk. Et lys<br />

som <strong>over</strong>vinner ondskapen, ja, til og med døden selv. Uansett hvor<br />

mørke omstendighetene er, er Jesus lyset. Han lar seg ikke <strong>over</strong>vinne.<br />

Når du utbrer <strong>Gud</strong>s rike, sprer du dette lyset i verden. Du kommer<br />

med håp, og du beseirer ondskap. Tenn et lys i din verden i dag.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du er lyset i mitt liv som skinner klarere enn<br />

alle mørke omstendigheter. Kom med ditt liv inn i min hverdag<br />

og alle situasjoner jeg står i. La meg være et lys som peker på deg<br />

og kommer med håp til en verden i mørke. I Jesu navn. Amen.<br />

– 9 –


Dag 3<br />

Et <strong>menneske</strong> sto fram, utsendt av <strong>Gud</strong>. Navnet hans var<br />

<strong>Johannes</strong>. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset,<br />

så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset,<br />

men han skulle vitne om lyset.<br />

Joh 1,6–8<br />

Døperen <strong>Johannes</strong> var en interessant personlighet. Han var elsket<br />

og hatet. Men han klarte likevel å få oppmerksomheten<br />

til både de som likte han og de som ikke gjorde det. Selv om<br />

han var en outsider, var han populær på sin tid. Da er det så fint at<br />

dagens vers presiserer «Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne<br />

om lyset.» Døperen selv var veldig bevisst på dette. Han var ydmyk i<br />

møte med Jesus. Han sa ting som «Midt iblant dere står en dere ikke<br />

kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å<br />

løse sandalremmen for» (Joh 1,26–27), og «Han skal vokse, jeg skal<br />

avta» (Joh 3,30). Også i våre dager kan noen oppleve popularitet ved<br />

å ha en framtredende kristen tjeneste. Men det handler aldri om meg<br />

og deg. Vi er bare kalt til å vitne om lyset. Noe større enn å peke på<br />

Jesus kan vi egentlig ikke gjøre. Døperen hadde perspektivene i orden.<br />

Derfor kunne Jesus si: «Blant dem som er født av kvinner, er ingen<br />

større enn <strong>Johannes</strong>. Men den minste i <strong>Gud</strong>s rike er større enn han»<br />

(Luk 7,28). I <strong>Gud</strong>s rike handler det kun om å gjøre Jesus stor. Vi er<br />

ikke selv lyset, men vi skal vitne om lyset.<br />

Du er stor, Jesus. Jeg ønsker å peke på deg i alt jeg gjør. La<br />

<strong>menneske</strong>r se deg gjennom det jeg sier og gjør i dag. I ditt<br />

navn. Amen.<br />

– 10 –


Dag 4<br />

Det sanne lys, som lyser for hvert <strong>menneske</strong>,<br />

kom nå til verden.<br />

Joh 1,9<br />

Jesus er verdens lys. I profetien om Fredsfyrsten i Jesaja 9,2 står<br />

det: «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem<br />

som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram.» Hvis verden lå<br />

i mørke etter syndefallet, i synd, skam, sykdom, krig og ondskap, så<br />

<strong>ble</strong> lyset skrudd på da Jesus kom. Det sanne lys, som lyser for hvert<br />

<strong>menneske</strong>, kom nå til verden. Jesus, som lyser for hvert <strong>menneske</strong>,<br />

vil også lyse for deg. Uansett hvilket mørke som måtte befinne seg i<br />

ditt liv av synd, skam, sorg eller sykdom, så er Jesus den som kommer<br />

med et levende håp i alle situasjoner. Han kommer med lys i mørket.<br />

David skriver: «Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys for min sti»<br />

(Sal 119,105). Ordet fra <strong>Gud</strong> som kom til verden er denne lykten og<br />

dette lyset. Han vil vise deg vei. Følger du Jesus, vil han lede deg ut i<br />

frihet og inn i et rikt og godt liv sammen med han. Det sanne lyset,<br />

verdens lys, lyser også for deg.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du sendte det sanne lyset som driver mørket<br />

på flukt og gjør natten til dag. Hjelp meg til å følge Jesus der<br />

han går som et lys på min sti. Takk for at du fører meg ut av<br />

mørket. I Jesu navn. Amen.<br />

– 11 –


Dag 5<br />

Han var i verden, verden er blitt til ved ham, verden kjente<br />

ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot<br />

ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli<br />

<strong>Gud</strong>s barn, de som tror på hans navn.<br />

Joh 1,10–12<br />

Jesu komme til jorda er et stort paradoks. Han som først sto<br />

utenfor alt det skapte, <strong>ble</strong> et <strong>menneske</strong> og kom til den jorda han<br />

hadde skapt. Men det var aldri noen god velkomst for Jesus. Han<br />

fikk ikke plass i herberget. Kongen ville ta livet av han da han var<br />

et lite barn. De religiøse lederne prøvde å fange han i ord i stedet for<br />

å lytte til han. Og prestene, som var satt som mellommenn mellom<br />

han selv (<strong>Gud</strong>) og <strong>menneske</strong>r, ville rydde han av veien. Det gjorde de<br />

også. Han kom til sitt eget, <strong>menneske</strong>ne han hadde skapt, tilmed hans<br />

eget folk, og hans egne tok ikke imot ham. Men så kommer den nydelige<br />

vendingen i disse versene: «Men alle som tok imot han, dem ga<br />

han rett til å bli <strong>Gud</strong>s barn, de som tror på hans navn.» Det var også<br />

noen som tok imot han, noen som trodde han. Og disse fikk retten<br />

til å bli hans barn. Denne retten får du også, og det er den største<br />

rettigheten du noen gang vil få.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du ikke er en fjern <strong>Gud</strong>, men du kom til dine<br />

egne. Jeg vil ta imot deg. Takk at du gir meg retten til å være<br />

ditt barn. I Jesu navn. Amen.<br />

– 12 –


Dag 6<br />

De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av <strong>menneske</strong>rs vilje<br />

og ikke av manns vilje, men av <strong>Gud</strong>.<br />

Joh 1,13<br />

Vi <strong>ble</strong> alle født inn i denne verden som barn, født av en mor<br />

og med en far som står bak det hele. Vi bærer med oss en<br />

genetisk arv og vi er blitt del av en familie. Dette legger<br />

grunnlaget for vår identitet. Men gjennom Jesus blir vi <strong>Gud</strong>s barn.<br />

Det innebærer at han har født oss på ny. «Den som ikke blir født av<br />

vann og Ånd, kan ikke komme inn i <strong>Gud</strong>s rike» sier Jesus i Joh 3,5.<br />

Paulus forteller at «den som er i Kristus, er en ny skapning» (2 Kor<br />

5,7). Du har fått en ny identitet! Du er først og fremst <strong>Gud</strong>s barn!<br />

Den som er født av <strong>Gud</strong> har fått en ny arv og tilhører en ny familie.<br />

Vi har fått del i en himmelsk arv hvor <strong>Gud</strong> vil gi oss alt mulig godt.<br />

«Alt mitt er ditt», sier han (Luk 15,31). Vi har også fått en ny «genetisk<br />

arv». Gjennom Den hellige ånd som <strong>Gud</strong> har gitt oss, kan vi nå<br />

gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde (Joh 14,12). Og vi er<br />

blitt en del av en ny familie, <strong>Gud</strong>s familie, med brødre og søstre <strong>over</strong><br />

hele verden. Tenk å være født av <strong>Gud</strong>!<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at du har født meg. Takk for ny identitet. Takk<br />

for en himmelsk arv, et liv i Ånden og en familie av troende.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 13 –


Dag 7<br />

Og Ordet <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong> og tok bolig iblant oss,<br />

vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn<br />

har fra sin Far, full av nåde og sannhet.<br />

Joh 1,14<br />

Tenk at den opphøyde <strong>Gud</strong> som bodde i himmelen, Ordet som<br />

var <strong>Gud</strong>, kom ned til jorda og tok bolig iblant oss! Og gjennom<br />

Jesu person stråler <strong>Gud</strong>s herlighet fram. Jesus viser oss<br />

et uforfalsket bilde av hvem <strong>Gud</strong> er. Han er full av nåde og sannhet.<br />

Kombinasjonen her er viktig. Nåde uten sannhet vil nemlig si å se<br />

gjennom fingrene med synden; å tenke at det ikke er så farlig. Dette<br />

vil bryte med <strong>Gud</strong>s hellighet. Sammen med nåden må det også være<br />

en sannhet om at <strong>Gud</strong>s vilje for oss er hellighet og at synden skiller<br />

oss fra <strong>Gud</strong>. Men sannhet uten nåde bli kaldt og kynisk. Da står vi<br />

bare igjen som syndere som aldri vil nå opp til <strong>Gud</strong>s standard. Men<br />

Jesus kom med nåde og sannhet. Sannheten er at <strong>Gud</strong>s standard er<br />

høyere enn vi kan nå opp til, og at vi er håpløst fortapte i vår synd.<br />

Men nåden er at <strong>Gud</strong> selv, gjennom Jesus, oppfylte denne standarden<br />

på våre vegne, tok vår straff og lar oss stå framfor <strong>Gud</strong> som om<br />

synd aldri er begått! Sannheten stiller diagnosen vår. Men nåden er<br />

medisinen som leger oss. Så godt at Jesus er full av nåde og sannhet.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du ikke bare viste meg hvordan jeg skulle<br />

leve. Du levde dette livet for meg. Takk for nåde og sannhet.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 14 –


Dag 8<br />

<strong>Johannes</strong> vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa:<br />

Han som kommer etter meg, er kommet før meg,<br />

for han var til før meg.» Av hans fylde har vi alle fått,<br />

nåde <strong>over</strong> nåde. For loven <strong>ble</strong> gitt ved Moses,<br />

nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.<br />

Joh 1,15–17<br />

Ved siden av Abraham og David var nok Moses den som hadde<br />

den høyeste stjernen blant jødene. Han var den som kom<br />

med loven. Loven viste at jødene var et hellig og utvalgt folk<br />

som hadde en spesiell posisjon blant alle verdens folkeslag. Jødene var<br />

stolte <strong>over</strong> <strong>Gud</strong>s utvelgelse og <strong>over</strong> loven. Men Moseloven hadde ikke<br />

makt til å frelse dem eller å gjøre dem verdige til <strong>Gud</strong>s kjærlighet.<br />

Loven hadde bare makten til å framheve deres synd og fordømme<br />

dem. Paulus skriver: «For ikke noe <strong>menneske</strong> blir rettferdig for <strong>Gud</strong><br />

på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden<br />

å kjenne» (Rom 3,20). Men når Jesus kom, var ikke det med en lov.<br />

Jesus kom med nåde; <strong>Gud</strong>s nåde som ikke gir oss det vi fortjener, men<br />

det Jesus fortjener. «Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for,<br />

det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham», forkynte<br />

Paulus i Antiokia (Apg 13,38–39). Jesus kom også med sannheten.<br />

Sannheten er at hvert <strong>menneske</strong> står skyldig for <strong>Gud</strong>. Sannheten er<br />

at Jesus er den eneste som har levd et liv uten synd og som er verdig<br />

<strong>Gud</strong>s ære og kjærlighet. Sannheten er at ved tro på Jesus får vi del<br />

i <strong>Gud</strong>s rettferdighet og får retten til å bli <strong>Gud</strong>s barn. Av hans fylde<br />

har vi fått. Det er nåde <strong>over</strong> nåde.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at loven ikke var alt vi fikk. Takk for at Jesus kom<br />

med nåden og sannheten. I Jesu navn. Amen.<br />

– 15 –


Dag 9<br />

Ingen har noen gang sett <strong>Gud</strong>, men den enbårne, som er <strong>Gud</strong>,<br />

og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.<br />

Joh 1,18<br />

I<br />

den gamle pakt var <strong>Gud</strong> en opphøyet og fjern <strong>Gud</strong>. Den eneste<br />

som kunne komme helt inn i <strong>Gud</strong>s nærvær var ypperstepresten.<br />

Han kunne gå bak forhenget i templet inn til Det aller helligste<br />

én gang i året for å gjøre soning for folkets synder. <strong>Gud</strong>s folk hadde<br />

ikke et klart og fullstendig bilde av hvem <strong>Gud</strong> var. De hadde nok<br />

forstått at han var en hellig og allmektig <strong>Gud</strong>. Men dette er jo ikke<br />

hele bildet. <strong>Gud</strong> selv kom til jorden som Jesus og viste et fullstendig<br />

bilde av hvem han er. Jesus «har vist oss hvem han er». Hvis du lurer<br />

på hvordan <strong>Gud</strong> er. Se på Jesus! I den gamle pakt får vi bare en delvis<br />

åpenbaring av <strong>Gud</strong>. Det kan derfor være krevende å forstå <strong>Gud</strong> utfra<br />

tekster i Det gamle testamentet. Noe av grunnen er at <strong>Gud</strong>s fokus der<br />

er å åpenbare sin hellighet. Men ved Jesu komme åpenbarer han for<br />

fullt sin grensesprengende nåde. Jesus viser oss et klart bilde av <strong>Gud</strong>.<br />

Er du i tvil om hvordan den treenige <strong>Gud</strong>, himmelens og jordens<br />

skaper er? Se på Jesus!<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at du kom ned til jorden som et <strong>menneske</strong> og viste<br />

et klart bilde av hvem du er. Takk for at du åpenbarte for oss,<br />

ikke bare din store hellighet, men også din kjærlighet og nåde.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 16 –


Dag 10<br />

Dette er vitneutsagnet fra <strong>Johannes</strong> da jødene sendte noen<br />

prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»<br />

Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente:<br />

«Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de.<br />

«Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du<br />

profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et<br />

svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?»<br />

Han sa: «Jeg er en røst som roper i ødemarken:<br />

Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.»<br />

Joh 1,19–23<br />

<strong>Johannes</strong> hadde sitt kall klart for seg. Om han ønsket å peke på<br />

seg selv, var dette en gylden mulighet til å gjøre nettopp det.<br />

Men han nøyer seg med å omtale seg selv som en røst – en røst<br />

som skulle rette oppmerksomheten mot Jesus. Ofte velger vi å bruke<br />

stemmen vår til å framheve oss selv. Men det største vi kan gjøre med<br />

stemmen vår er nettopp å rette oppmerksomheten mot Jesus. Tenk<br />

om det du sier, gir <strong>menneske</strong>r et godt inntrykk av Jesus? Vi er skapt<br />

til å tilbe, og vi er i vårt rette element når vi tar fokuset bort fra oss<br />

selv og retter det mot <strong>Gud</strong> i tilbedelse. Bibelen taler ellers mye om<br />

hvordan vi bruker stemmen vår. «La ikke et eneste råttent ord komme<br />

<strong>over</strong> leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det<br />

trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på» (Ef 4,29).<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for stemmen du har gitt meg. Hjelp meg til å bruke<br />

den til å ære deg, rette min og andres oppmerksomheten mot<br />

deg og bygge opp der det trengs.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 17 –


Dag 11<br />

Noen av de utsendte var fariseere. De spurte ham:<br />

«Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia<br />

eller profeten?» <strong>Johannes</strong> svarte: «Jeg døper med vann.<br />

Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som<br />

kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse<br />

sandalremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden<br />

av Jordan, der <strong>Johannes</strong> var og døpte.<br />

Joh 1,24–28<br />

Fariseerne var et religiøst parti med skriftlærde som satte <strong>over</strong>holdelse<br />

av loven svært høyt. De var egenrettferdige og hadde<br />

en ganske så kritisk tilnærming til de fleste andre. Også <strong>Johannes</strong><br />

<strong>ble</strong> konfrontert med deres kritikk. Hvem var han til å døpe?<br />

Men <strong>Johannes</strong> hadde et kall <strong>over</strong> sitt liv fra han var et barn i sin mors<br />

mage. Han skulle forberede veien for Jesus. Det var han <strong>Johannes</strong><br />

var ambassadør for.<br />

Vi verdsetter å bli likt av andre. Vi ønsker at andre skal gi oss tommel<br />

opp og snakke vel om oss. Men slik vil det ikke alltid være. Da<br />

må vi huske at det er ikke <strong>menneske</strong>rs anerkjennelse vi lever for. Og<br />

det er ikke hva andre sier om oss som forteller om vi er på rett spor<br />

eller ikke. Selv Jesus måtte tåle kritikk fra fariseerne. Paulus skriver<br />

i Galaterne 1,10: «Prøver jeg nå å bli anerkjent av <strong>menneske</strong>r – eller<br />

av <strong>Gud</strong>? Vil jeg bare være <strong>menneske</strong>r til lags? Var det fremdeles<br />

<strong>menneske</strong>r jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.» Lev<br />

livet ditt for <strong>Gud</strong>! Søk bare hans anerkjennelse! Det er det eneste som<br />

egentlig betyr noe.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at det kun er dine tanker om meg som har betydning.<br />

Takk for at du har fredstanker. Du vil gi meg framtid og<br />

håp. I Jesu navn. Amen<br />

– 18 –


Dag 12<br />

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg,<br />

og han sier: «Se, <strong>Gud</strong>s lam, som bærer bort verdens synd!<br />

Joh 1,29<br />

Offerlammet hadde lange tradisjoner i den gamle pakt. Den<br />

første påsken i Egypt måtte hver jødisk familie slakte et lam<br />

og stryke blodet på dørkarmen for å redde livet til den eldste<br />

sønnen i huset. Hver påske fortsatte jødene å slakte dette påskelammet<br />

til minne om denne hendelsen. Moseloven hadde også mange<br />

andre ritualer og renselsesskikker hvor ofring av lam inngikk som<br />

oppgjør for synd. Men uansett hvor mye som <strong>ble</strong> ofret, viser Bibelen<br />

oss at blodet fra disse dyrene i virkeligheten ikke kunne ta bort vår<br />

synd. De var bare et forbilde. Så peker <strong>Johannes</strong> ut Jesus som «<strong>Gud</strong>s<br />

lam». Og han «bærer bort verdens synd!» Jesus er det eneste offeret<br />

<strong>Gud</strong> aksepterer. Han er lammet uten feil som døde for dine og mine<br />

synder. Og han tar dem bort fra oss. «Så langt som øst er fra vest,<br />

tar han syndene våre bort fra oss» (Sal 103,12). Derfor kan vi nå stå<br />

framfor <strong>Gud</strong> som om synd aldri var begått!<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du, gjennom Jesus, <strong>ble</strong> det lammet som<br />

kunne sone vår synd og fjerne alle våre synder for alltid. Takk<br />

at jeg er skyldfri, ren og rettferdig. I Jesu navn. Amen.<br />

– 19 –


Dag 13<br />

Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er<br />

kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke,<br />

men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og<br />

døper med vann.» Og <strong>Johannes</strong> vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale<br />

ned fra himmelen som en due, og den <strong>ble</strong> værende <strong>over</strong> ham.<br />

Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med<br />

vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned <strong>over</strong> og bli hos,<br />

han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det,<br />

og jeg har vitnet: Han er <strong>Gud</strong>s Sønn.»<br />

Joh 1,30–34<br />

<strong>Johannes</strong> kjente ikke Jesus i begynnelsen, i alle fall ikke som<br />

Messias, selv om de var slektninger og det er naturlig å tenke at<br />

de hadde kontakt opp gjennom oppveksten. En ting er å kjenne<br />

Jesus kun som <strong>menneske</strong>, men det er noe annet å få han åpenbart<br />

som <strong>Gud</strong>s sønn og verdens frelser. Vi ser dette flere ganger i evangeliene.<br />

De som vokste opp sammen med Jesus tenkte på han som Josef<br />

og Marias sønn. De kjente søsknene hans og trodde de visste alt om<br />

han. Men de kjente han ikke. Den hellige ånds viktigste oppgave er<br />

å peke på Jesus. Det var det han gjorde da duen dalte ned <strong>over</strong> han.<br />

Skal vi kjenne Jesus, må Den hellige ånd åpenbare han for oss. Det<br />

er ikke nok at du har hørt om han på søndagsskolen eller lest om han<br />

i en bok. Du trenger å møte han personlig. Da kan du også si: «Jeg<br />

har sett det, og jeg har vitnet: Han er <strong>Gud</strong>s Sønn.»<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at jeg kan bli kjent med deg. Jeg ber, Hellige<br />

Ånd, om at du skal åpenbare Jesus for meg. Vis meg helt og<br />

fullt hvem han er. I Jesu navn. Amen.<br />

– 20 –


Dag 14<br />

Dagen etter sto <strong>Johannes</strong> der igjen sammen med to av disiplene<br />

sine. Da Jesus kom gående, så <strong>Johannes</strong> på ham og sa:<br />

«Se, <strong>Gud</strong>s lam!» De to disiplene hørte hva han sa<br />

og fulgte etter Jesus.<br />

Joh 1,35–37<br />

<strong>Johannes</strong> hadde disipler. En disippel sto i en tett lærer-elev-relasjon<br />

til sin mester. Å bli disippel av en rabbi (mester) i Israel, var<br />

ikke bare enkelt. Først måtte man kunne Det gamle testamente<br />

utenat. Men det var ikke nok. Rabbien ville også teste vedkommende<br />

ut med spørsmål for å se hvordan han tolket Skriften. Besto han<br />

prøven, kunne han bli tatt opp som disippel. Nå var målet å bli mest<br />

mulig lik sin mester. Dette var trolig målet også for <strong>Johannes</strong> sine<br />

disipler. Men <strong>Johannes</strong> var ikke lyset, har vi sett. Han skulle vitne<br />

om lyset. Det er det han gjør her når han peker ut <strong>Gud</strong>s lam for<br />

disiplene sine. Det handlet aldri om <strong>Johannes</strong>. Det handlet om <strong>Gud</strong>s<br />

lam. Disiplene begynte nå å følge en ny Mester. Nå var det han de<br />

skulle ligne. Livet med Jesus er et liv i etterfølgelse der vi har som<br />

mål å bli lik Jesus. Mange kristne forholder seg til Jesus som om han<br />

er en hjelper som de håper vil være med å velsigne livet. Men Jesus<br />

er ingen lykkeamulett. Han er Mesteren. Du er disippelen. Se hvor<br />

han leder deg, og følg han!<br />

<strong>Gud</strong>, takk for at du sendte Jesus. Takk for at du tar imot oss.<br />

Hjelp oss til å følge Jesus. Hjelp oss til å bli mer lik han. I Jesu<br />

navn. Amen.<br />

– 21 –


Dag 15<br />

Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa:<br />

«Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?»<br />

Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham<br />

og så hvor han bodde, og de <strong>ble</strong> hos ham den dagen.<br />

Det var omkring den tiende time.<br />

Joh 1,38–39<br />

Disiplene til døperen <strong>Johannes</strong> ville gjerne se hvor Jesus bodde.<br />

Jesus svarer enkelt: «Kom og se!» De fikk se huset hans i<br />

Kapernaum. Men det var ikke bare der Jesus bodde. Han<br />

var på farten. Matteus forteller at en skriftlærd kom til han og sa:<br />

«Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går.» Da svarte Jesus: «Revene<br />

har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke<br />

noe han kan hvile hodet på.» (Matt 8,19–20). Derfor er det naturlig<br />

at Jesus svarer «Kom og se!» Han kan ikke garantere for et komfortabelt<br />

liv. Livet i etterfølgelse av Jesus vil koste deg mye. Det vil føre<br />

til at du må oppgi noe. Men det er også et annet aspekt ved «Kom<br />

og se!» Kom og se hvilke under han vil gjøre! Kom og se hvor mange<br />

nedbøyde han vil reise opp, hvor mange fanger han vil sette fri, hvor<br />

mange syke han vil gjøre friske og hvor mange fortapte han vil frelse.<br />

Kom og se hva han vil bruke deg til når du følger han. Kom og se!<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at Jesus er verd å følge selv om prisen er høy.<br />

Hjelp meg til å alltid følge Jesus uavhengig av personlig kostnad.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 22 –


Dag 16<br />

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det<br />

<strong>Johannes</strong> sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først<br />

sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias<br />

betyr «Den salvede». Så førte han Simon til Jesus.<br />

Joh 1,40–42<br />

I<br />

hundrevis av år hadde jødefolket lengtet etter Messias, en frelser<br />

som skulle komme. På Jesu tid, da landet var under okkupasjon<br />

av romerne, var lengselen etter Messias ekstra stor. Tenk hvilken<br />

glede det var for Andreas å kunne fortelle sin bror «Vi har funnet<br />

Messias!» Dette var gode nyheter! Vi som har tatt imot Jesus i dag<br />

har også gode nyheter som vi skal dele med våre nærmeste. Det er<br />

flott å tenke på at det var Andreas som førte Peter til Jesus. Andreas<br />

hører vi nemlig lite om i Apostlenes gjerninger. Peter, derimot, har<br />

en veldig sentral rolle. Han taler på pinsedagen så 3000 blir frelst.<br />

Peter gav <strong>evangeliet</strong> til Kornelius sitt hus, slik at også de som ikke var<br />

jøder fikk del i <strong>evangeliet</strong>. Og Peter har skrevet to av brevene i Bibelen.<br />

Men det var Andreas som ledet sin bror Peter til Jesus. Kanskje<br />

var dette indirekte den største frukten i Andreas sitt liv? Når vi leder<br />

<strong>menneske</strong>r til Jesus, har vi ingen anelse om hva <strong>Gud</strong> kommer til å<br />

bruke dem til. Kanskje vil de vi leder til Jesus bære mye mer frukt<br />

for han enn vi selv noen gang vil gjøre. Hvem vil du dele de gode<br />

nyhetene med i dag?<br />

<strong>Gud</strong>, gi oss frimodighet i dag til å dele troen på deg med våre<br />

nærmeste. I Jesus navn. Amen.<br />

– 23 –


Dag 17<br />

Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av <strong>Johannes</strong>.<br />

Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.<br />

Joh 1,42<br />

Et navn er ikke bare et navn. Det er en del av din identitet. Og<br />

navn har vanligvis en betydning. I Bibelen ser vi ofte en klar<br />

sammenheng mellom en persons navn og for eksempel omstendighetene<br />

rundt fødselen til vedkommende. Peter het opprinnelig<br />

Simon, men Jesus ga han navnet Peter, som betyr «Klippe». En klippe<br />

forbinder vi med noe fast og stabilt. Men Peter var ikke stabil. Han<br />

var den som tenkte før han snakket, som Jesus måtte irettesette gang<br />

på gang og som fornektet Jesus foran en tjenestejente etter å ha lovet<br />

dyrt og hellig at han var villig til å gå i døden for Jesus. Men siste<br />

kapittel var ikke skrevet. På pinsedagen ser vi en ny Peter. Han var<br />

der da kirken <strong>ble</strong> født. Og Peter <strong>ble</strong> en klippe i denne første kirken.<br />

Jeg tror Jesus ønsket å skape en ny identitet i Peter. Jesus talte det<br />

han ville se, ikke det han så der og da. Dine ord skaper det de sier.<br />

Tal ut <strong>over</strong> ditt liv det du ønsker å se, ikke bare det du faktisk ser. Da<br />

engelen fra <strong>Gud</strong> kom og kalte Gideon til dommer, startet han med<br />

ordene: «Herren er med deg, du djerve kriger» (Dom 6,12). Faktum<br />

var at Gideon var en feiging. Men <strong>Gud</strong> talte ut det han så i tro. Og<br />

Gideon endte opp som en djerv kriger. Siste ord er ikke talt <strong>over</strong> ditt<br />

liv. Hvilke ord vil du tale i dag for å skape en identitet som er på linje<br />

med <strong>Gud</strong>s gode tanker for deg?<br />

<strong>Gud</strong>, takk at du arbeider i meg og gjør meg mer lik deg. Hjelp<br />

meg til å tale ord <strong>over</strong> mitt liv som bygger min identitet i deg.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 24 –


Dag 18<br />

Dagen etter ville Jesus dra til Galilea.<br />

Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!»<br />

Joh 1,43<br />

Det var litt av en utfordring Filip fikk. Å følge en rabbi innebar<br />

å legge ned sitt eget for å bli mest mulig lik rabbien. Å følge<br />

Jesus var betingelsesløst. Det krevde alt. Men det var også<br />

et utrolig privilegium å få dette kallet av Jesus. Mennene Jesus kalte<br />

hadde ikke lykkes i å bli tatt opp hos noen annen rabbi. Men Jesus<br />

velger ikke fra toppen av listen. «Det som i verdens øyne er dårskap,<br />

det utvalgte <strong>Gud</strong> for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens<br />

øyne er svakt, det utvalgte <strong>Gud</strong> for å gjøre det sterke til skamme» (1<br />

Kor 1,27). Selv om livet i etterfølgelse av Jesus skulle koste Filip alt,<br />

så vant han også alt. Han fikk være blant dem som gikk ut i Jerusalems<br />

gater og forkynte <strong>evangeliet</strong> slik at 3000 <strong>menneske</strong>r <strong>ble</strong> frelst.<br />

Han fikk være en av Jesu aller første representanter som var med på<br />

å grunnlegge Jesu verdensvide kirke. Han var en av de 12 apostlene<br />

som la grunnvollen som er bli kalt «apostlenes og profetenes grunnvoll».<br />

Men til slutt skulle det koste Filip livet, ifølge kirkehistorien. Å<br />

følge Jesus er litt av en utfordring. Men det er først og fremst et stort<br />

privilegium. Ved å gi avkall på alt, vinner du også alt.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, at du sier til oss «Følg meg!» Takk for at du vil ha<br />

meg med på en spennende reise. Jeg vil følge deg. I Jesu navn.<br />

Amen.<br />

– 25 –


Dag 19<br />

Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip<br />

traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har<br />

skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om:<br />

Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt<br />

fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»<br />

Joh 1,44–46<br />

Natanael hadde liten tro på at Jesus kunne være han de hadde<br />

ventet på. «Kom og se!» svarte Filip. Jesu godhet må oppleves<br />

og erfares. Mange er redd for å gi livet sitt til Jesus<br />

fordi de er redd de ikke vil klare å leve slik de bør. Men det er først<br />

når man <strong>over</strong>gir seg til Jesus at man får oppleve hans godhet fullt ut<br />

og blir fylt med Den hellige ånd, som gir oss kraften vi trenger for<br />

å følge Jesus. Mange er redd for alt de må oppgi for å leve et liv i etterfølgelse.<br />

Men det er først når man velger å leve i tro og avhengighet<br />

til Jesus at man for alvor får oppleve hans trofasthet og forsørgelse.<br />

Har Jesus noe godt for deg? Kom og se! Ikke la frykt for det ukjente<br />

eller lysten til komfort holde deg tilbake fra å følge Jesus. Jesus sier at<br />

«den som prøver å sikre sitt liv, skal miste det. Men den som mister<br />

det, skal vinne det» (Luk 17,33).<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at du ikke svikter. Takk at når vi gir opp noe<br />

for din skyld, så gir du oss noe som er så utrolig mye mer verdifullt.<br />

I Jesu navn. Amen.<br />

– 26 –


Dag 20<br />

Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann<br />

israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte<br />

Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du<br />

satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er <strong>Gud</strong>s Sønn,<br />

du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under<br />

fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa<br />

han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen<br />

åpnet og <strong>Gud</strong>s engler gå opp og gå ned <strong>over</strong> Menneskesønnen.»<br />

Joh 1,47–51<br />

Natanael var i starten ganske skeptisk til Jesus. Men Jesus følte<br />

seg ikke avvist. Han så at Natanael var «hel ved». Selv om<br />

han var utstyrt med en naturlig skepsis, var han åpen for<br />

Jesus. Natanael lot seg snart <strong>over</strong>bevise om at Jesus er <strong>Gud</strong>s sønn. I<br />

lignelsen som såmannen forteller Jesus på en billedlig måte om <strong>Gud</strong>s<br />

ord som blir sådd i ulike <strong>menneske</strong>hjerter. Noen tar straks imot ordet<br />

med glede. Men ordet har ingen rot fordi det er sådd på steingrunn,<br />

og visner derfor ved første motgang. Slik var det ikke med Natanael.<br />

Han trengte noe tid for å bli <strong>over</strong>bevist. Men han var «god jord». Vi<br />

har lov til å bruke hodet i møte med troen. Det er lov å stille spørsmål.<br />

Vi må bare ikke la hodet stå i veien for det Jesus vil gjøre i oss<br />

og gjennom oss. Når Jesus blir åpenbart, kan den største skeptiker<br />

bli den mest hengivne etterfølger.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for at vi kan komme til deg med hele oss, både vår<br />

skepsis og vår begeistring. Takk for at du er rik nok for alle som<br />

påkaller deg. I Jesu navn. Amen.<br />

– 27 –


<strong>Johannes</strong> evangelium<br />

kapittel 2<br />

– 29 –


Dag 21<br />

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea.<br />

Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.<br />

Joh 2,1–2<br />

Vi står foran Jesus første under i Galilea. Det skjedde i et bryllup,<br />

som skulle vise seg å skulle bli svært uvanlig. Egentlig<br />

skulle det bli et mislykket bryllup, fordi de gikk tom for<br />

drikke før festen var <strong>over</strong>. Men så skjedde det motsatte. Jesus gjorde<br />

vann til vin, og vertskapet fikk skryt for å servere den beste vinen til<br />

slutt. Men hva er det som utgjør den store forskjellen i denne fortellingen?<br />

«Også Jesus og disiplene hans var innbudt.» Der ligger den<br />

store forskjellen. Når Jesus er med på fest, blir festen annerledes.<br />

Når Jesus er med i hverdagen, blir hverdagen annerledes. Når Jesus<br />

inviteres med på jobben, blir arbeidet annerledes. Og når Jesus inviteres<br />

inn i hjemmet blir familielivet annerledes. Jesus som hadde<br />

omsorg for om det var nok drikke i bryllupet, har også omsorg for de<br />

trivielle tingene i din hverdag. Hadde ikke Jesus vært med på festen<br />

i Galilea, hadde det ikke skjedd noe mirakel. Men Jesu spesialitet er<br />

å snu situasjoner fra mørke til lys. Inviter Jesus med i alle områder av<br />

livet ditt. Han vil forvandle umulige situasjoner til seier, ikke fordi<br />

han må, men fordi han elsker deg.<br />

Jesus, jeg inviterer deg med i hele mitt liv. Vær sentrum for meg<br />

i hverdag og i fest. I ditt, gode navn. Amen.<br />

– 30 –


Dag 22<br />

Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»<br />

«Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke<br />

kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til<br />

dere, skal dere gjøre.»<br />

Joh 2,3–5<br />

Dette presenteres av <strong>Johannes</strong> som det første tegnet Jesus gjorde.<br />

Det betyr ikke at han ikke allerede hadde gjort flere under.<br />

Vi hører her at han var der sammen med disiplene sine.<br />

Og dagen da han kalte Peter til disippel, startet jo med en mirakuløs<br />

fiskefangst. Hans mor var rask til å henvende seg til Jesus da de var<br />

tomme for vin. Hun hadde nok også sett noe av det han var i stand<br />

til. Og da det virker som Jesus forsøker å avvise henne, sier hun til<br />

tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Hun hadde full tillit<br />

til Jesus i denne situasjonen med et udekket behov. På samme måte<br />

må vi sette vår lit til Jesus. Og hva startet mirakelet med? At de gjorde<br />

som han sa! Som vi skal se, ga ikke det Jesus sa mening i situasjonen.<br />

Men tjenernes lydighet resulterte i et mirakel. Det er ikke alltid vi<br />

trenger å se Jesu logikk. Lydighet går hele veien. Dette må være vår<br />

holdning som Jesu etterfølgere; det han sier til oss, det gjør vi.<br />

<strong>Gud</strong>, hjelp oss til å alltid være lydig mot ditt ord og din vilje<br />

for oss, også når vi ikke helt forstår. I Jesu navn. Amen.<br />

– 31 –


Dag 23<br />

Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes<br />

renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll<br />

karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.<br />

«Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.<br />

Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin.<br />

Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som<br />

hadde øst opp vannet, visste det.<br />

Joh 2,6–9<br />

Det er fascinerende å lese om tjenernes lydighet. De seks vannkarene<br />

rommet rundt 100 liter hver. Jesus ba dem om å fylle<br />

karene med vann. Det var litt av en jobb. Sannsynligvis<br />

måtte de til brønnen og øse opp mellom 500 og 700 liter vann! Likevel<br />

leser vi at «de fylte dem til randen». Det er noe helhjertet <strong>over</strong><br />

lydigheten deres. «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er<br />

Herren og ikke <strong>menneske</strong>r dere tjener», sier Paulus i Kol 3,23. Det er<br />

det vi ser i praksis her. Kjøkemesteren var heldig som kunne servere<br />

gjestene vin igjen, men han ante ikke hva som hadde skjedd. Tjenerne<br />

var de heldigste. De hadde jobbet og slitt og visste nøyaktig hvordan<br />

mirakelet hadde skjedd og hva Jesus hadde fått bruke dem til. Når<br />

du vandrer i lydighet til Jesus, vil du få være vitne til miraklene han<br />

vil gjøre både i ditt liv og gjennom deg til andre. Når han ber deg<br />

fylle karene, så fyll dem til randen!<br />

<strong>Gud</strong>, takk for at du bruker meg. Hjelp meg til å være lydig og<br />

trofast i alt du ber meg om. I Jesu navn. Amen.<br />

– 32 –


Dag 24<br />

Da ropte han på brudgommen og sa: «Alle andre setter først<br />

fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de<br />

med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»<br />

Joh 2,9–10<br />

Jødiske bryllup var ikke noe fylleslag. Det var vanlig med tre glass<br />

vin, nærmest som en forrett, middag og dessert. Jesus hadde reddet<br />

desserten. Samtidig hadde han reddet brudgommens rykte.<br />

Brudgommen hadde nok satt fram den gode vinen først. Han hadde<br />

gjort sitt beste, slik vi ofte gjør. Men Jesu vin var bedre enn den<br />

beste vinen brudgommen hadde. Her ligger en åndelig sannhet. Det<br />

Jesus kan gjøre er så mye større enn hva vi kan få til. Gleden i fellesskapet<br />

med Jesus er så mye bedre enn verdens gleder. Ofte søker vi<br />

tilfredsstillelse på feil steder. Vi søker mat og drikke, underholdning<br />

og opplevelser. Men ingenting kan tilfredsstille oss slik Jesus kan.<br />

Vi søker glede. Jesus har den dypeste glede. Vi søke hvile. Jesus har<br />

den sanne hvile. Vi søker vennskap. Jesus har det beste vennskap. Vi<br />

søker kjærlighet. Ingen elsker slik som Jesus. Vi må søke den rette<br />

kilden – Jesus. «Hos deg er livets kilde», skriver David (Sal 36,10).<br />

Etter bryllupet var det vin igjen, kanskje for årevis. Jesus har mer enn<br />

nok for oss, ikke bare i dag, men livet gjennom.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for alt det gode du representerer. Takk at hos deg<br />

er livets kilde. I Jesus navn. Amen.<br />

– 33 –


Dag 25<br />

Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea.<br />

Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.<br />

Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren,<br />

brødrene og disiplene sine, og der <strong>ble</strong> de noen dager.<br />

Joh 2,11–12<br />

Jesus gjorde mange mirakler, men <strong>Johannes</strong> har plukket ut sju<br />

tegn som han løfter fram, tegn på at Jesus er Messias, <strong>Gud</strong>s sønn.<br />

Merk deg at han kaller det tegn, ikke bevis. Det ville være lett<br />

å skrive: «Dette var det første beviset Jesus gjorde, det var i Kana i<br />

Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på<br />

ham.» Men <strong>Gud</strong> kan ikke bevises. Vi må velge å tro. Men du kan<br />

møte på mange tegn på at den treenige <strong>Gud</strong> er til. Du opplever det<br />

i bønnesvar og i den indre stemmen som veileder deg når du søker<br />

<strong>Gud</strong>. Du ser det når syke blir helbredet ved bønn og når <strong>menneske</strong>r<br />

snakker fra <strong>Gud</strong> og rett inn i livet ditt uten at de kjenner din situasjon.<br />

Du opplever det når andre deler sin tro og sine <strong>Gud</strong>s-opplevelser.<br />

Du ser tegnene når du leser <strong>Gud</strong>s ord. Men disse tingene beviser ikke<br />

<strong>Gud</strong>. Det er tegn som åpenbarer <strong>Gud</strong>s herlighet. Så kan du velge å<br />

ta et steg inn i det ukjente og tro den usynlige.<br />

Takk, <strong>Gud</strong>, for alle tegn du viser oss. Hjelp oss til å tro, og la<br />

vår tro vokse. I Jesus navn. Amen.<br />

– 34 –


For 2000 år siden <strong>ble</strong> <strong>Gud</strong> <strong>menneske</strong>. Og slik ga han oss<br />

for all ettertid et levende bilde av hvem <strong>Gud</strong> er.<br />

<strong>Gud</strong> <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong> tar forfatteren oss med på en reise gjennom <strong>Johannes</strong><strong>evangeliet</strong>,<br />

fra begynnelse til slutt. Andaktene åpner opp bibelteksten, og<br />

I<br />

vi får vandre gjennom et helt evangelium i passe små porsjoner hver dag.<br />

Fokuset i andaktene ligger på gudsrelasjon og disippelskap, med bibelforklaringer<br />

og oppmuntring til personlig trosliv hele veien, og boken har et<br />

lett språk som er varmt og inkluderende.<br />

Synes du det er vanskelig å komme i gang med bibellesning, er denne<br />

boken spesielt for deg.<br />

Agnar Mostad (født 1979) er gift og har tre barn.<br />

Han er utdannet lærer, og har de siste årene jobbet<br />

som journalist. Han har bred erfaring fra kristent arbeid,<br />

inkludert forkynnelse for både voksne og barn,<br />

og brenner etter å formidle <strong>Gud</strong>s ord på en forståelig<br />

og relevant måte. <strong>Gud</strong> <strong>ble</strong> <strong>menneske</strong> er hans første bok.<br />

Foto: Judy Mostad<br />

«Dette er en svært spesiell andaktsbok. Ved at andaktene er en gjennomgang av Evangeliet<br />

etter <strong>Johannes</strong> vers for vers, får vi en innføring i en av Bibelens viktigste bøker, samtidig<br />

som vi får korte <strong>andakter</strong> dag for dag. Det er en genial idé! Andaktene er innholdsmessig<br />

gode ved at de gir kristen kunnskap og åndelig oppbyggelse.»<br />

<br />

– <strong>Johannes</strong> Kleppa, tidligere redaktør i Dagen<br />

«Agnar Mostad har skrevet en meget oppbyggelig og reflektert andaktsbok som dekker<br />

mange områder i det kristne livet og som jeg tror vil berøre mange. Dette er en frigjørende<br />

evangelisk framstilling der fokuset på Jesus er gjennomgående fra først til sist i kommentarene.<br />

Det er fint at forfatteren trekker inn relevante skriftvers fra andre steder i Det nye<br />

testamentet og som gjør innholdet ekstra lærerikt og spennende. Denne sterke og balanserte<br />

andaktsboken tror jeg blir å finne i mange hjem frem<strong>over</strong>!»<br />

– Asbjørn Simonnes, PhD, Dosent ved HLT, teologisk<br />

rådgiver for Oase og styremedlem i nasjonalt bønneråd.<br />

WWW.VENTURAFORLAG.NO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!