10.05.2021 Views

Når brann ikke kan slukkes med vann

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALCOA:

Alcoa står for Aluminium Company of

America, er amerikanseid fremdeles

og startet i 1884. Alcoa etablerte seg

i Norge i 1962 gjennom et samarbeid

med Elkem ASA. Sammen drev de et

smelteverk i Lista og et i Mosjøen. I dag

er disse to anleggene 100 prosent Alcoa-eid

og drives på vannkraft. I tillegg

til smelteverket, driver Alcoa også en

anodefabrikk i Mosjøen. Anodefabrikken

leverer til smelteverket i Mosjøen,

samt Alcoa Fjardaal på Island.

UHPS

ANLEGG:

Ultra-Høytrykks-System. På engelsk

heter det Ultra High Pressure System

er et høytrykks slukkeanlegg. UHPS

finnes i en rekke utførelser, med to

ytelser og fire alternative driftskilder:

bensinmotor, dieselmotor, hydraulikk

eller direkte på kraftuttak.

Gjennom støpeteknologi og ren elektrolysemetall,

forsyner Alcoa Norge

europeiske valseverk, pressverk og

støperier med produkter i aluminium.

CAFS

Brann på kjørebroen. Det ble brukt

156 kilo pulver, seks liter skum, to

CO-apparater og vannslange for å

hindre re-antenning ble brukt for å

slukke brannen. Brannen utviklet

seg kraftig og fikk dermed høy

kjernetemperatur. Foto: Alcoa.

Trykkluftsskum.

Compressed Air Foam System.

I disse rørene krabber røykdykkerne fra

nabovirksomheten Endyne og det kommunale

brannvesenet gjennom. Alcoa og Endyne har et

samordnet industrivern. Foto: Alcoa.

blusset opp igjen.

— Det var først da vi brukte vann

at brannen slukket. Generelt skal

man være veldig forsiktig med vann

i en elektrolysehall, med tanke på

risikomomentene med store mengder

strøm og flytende metall, men i dette

tilfelle brant det på en kjørebro, og

fagleder industrivern vurderte bruk

av vann som trygt, sier Risbakken.

TRUCKBRANN PÅ

ELEKTROLYSECELLEN

Brann nummer to var også i en truck.

Med ett tok det fyr i motorrommet

under setet på en truck som arbeidet

på en åpen elektrolysecelle i en av elektrolysecellehallene.

En elektrolysecelle

er nærmest som et stort nedfelt

badekar med flytende aluminium.

I trucken som tok fyr, satt en operatør.

Han rømte ut av trucken, og tok

med seg pulverapparatet. Apparatet

i trucken er på to kilo pulver. Han

tømte apparatet på flammene. Brannutviklingen

ble redusert, men så slo

flammene opp igjen. Flere kollegaer

løp for å hente brannslukningsapparat

med pulver og varslet industrivernet.

— Hovedandelen av industrivernet

jobber allerede i elektrolysen. Så fire

av fem som var i innsats kom fra

industrivernet. På industrivernets

brannstasjon ble bil og beredskapstilhengeren

hentet. Der har vi pulver-,

skum- og CO2- apparater, forklarer

Risbakken.

84 kilo pulver brukte industrivernet

på trucken som brant. Trucken og

området rundt ble helt hvitt. Det er

for risikofylt å bruke vann i nærhet

til elektrolysecellen grunnet store

mengder strøm og flytende metall

— Hadde vi brukt vann, kunne vi

forårsaket lysbuer. Spruter vi feil med

vannslangen og får vann ned under

metallspeilet med flytende aluminium

som befinner seg i gulvhøyde

og holder 980 grader, hadde det

eksplodert, sier Risbakken.

Industrivernet sprutet tre liter skum

over motoren og det var nok til å

stoppe reantenningen. Temperaturen

sank.

Bygningen er designet for å tåle

varme. Den er laget av betong, på

alle kanter. Platekledningen skal tåle

varme, men selv aluminiumsplater

brenner om det blir varmt nok,

opplyser Risbakken.

SPØR ANDRE

Gjennom evalueringen lærte industrivernet

på Alcoa at det er bedre

å bruke skum for å slukke branner

i elektrolysen, og da særlig med et

såkalt CAFS-anlegg, som inneholder

trykkluftskum. CAFS står for de

engelske ordene Compressed Air

Foam System.

— Skummet er klebrig. Det klistrer

seg fast der det sprøytes. Retter vi

spruten mot tak og vegger, blir det

sittende fast. Vi må ha kontroll på

slukkemiddelet, slik at man ikke

genererer nye farlige forhold, sier

Risbakken.

Han presenterte de to truckbrannene

for verksledelsen. Han fikk undersøke

om det var bedre løsninger enn de

tradisjonelle slukkemetodene, pulver

og vann. Industrivernlederen hos

en nærliggende bedrift har et

Ultra-Høytrykks-System (UHPS)-

skumanlegg, og Risbakken oppsøkte

ham for å lære om anlegget og se om

det kunne være noe for industrivernet

på Alcoa.

— Bedriften som har UHPS-anlegg

håndterer mange ulike typer risiko

med kjemikalier og har derfor skumløsning.

De har et kostbart anlegg

som er dimensjonert for å takle

hendelser som ikke vi har hos oss. Vi

har ikke bruk for det samme utstyret.

Men vi trenger å kunne skumlegge

et kjøretøy på en kontrollert måte,

forklarer Risbakken.

Han fikk prøve UHPS-anlegget og

ble fort overbevist om at et trykkluftsbasert

skumanlegg var noe industrivernet

på Alcoa trengte. Nå har han

kjøpt inn et CAFS-anlegg som inneholder

50 liter skum. Anlegget står

klart på en tilhenger der industrivernet

har samlet slukkeutstyret så

det er klart til å kjøres inn der det

trengs. En 300 bar trykkluftsflaske

er «motoren» som trengs for å drive

anlegget, og flasken står også på

hengeren.

— Det handler om å alltid søke etter

de beste løsningene etter at noe har

skjedd. Det skjer mye nytt, og det

gjelder å holde seg informert. Vi gikk

gjennom hva som skjedde hos oss og

valgte å søke utad til andre virksomheter

for å se om de har bedre løsninger

og verktøy enn det vi bruker,

sier Risbakken.

SAMARBEID GIR GEVINST

Industrivernet har allerede øvd

med CAFS-anlegget. Det gjorde de

sammen med industrivernet i nabovirksomheten

Aludyne som ligger

ved siden av. Alcoa leverer flytende

aluminium til nabovirksomheten.

— I henhold til industrivernforskriften

plikter vi til å kommunisere

hvilke farer som kan påvirke nabovirksomheten

og samordne industrivernet.

Aludyne har et forsterket

industrivern med røykdykkere. De

hjelper oss dersom vi trenger det, og

industrivernet i Alcoa er klare for å

hjelpe industrivernet på Aludyne, sier

6 7

Sikkerhet 03/2020 Sikkerhet 03/2020


§ 11. SAMORDNING AV INDUSTRIVERN:

Dersom konsekvensene av en uønsket hendelse kan påvirke annen virksomhet som er pliktig til å etablere industrivern

etter denne forskriften, skal virksomhetenes industrivern samordnes. Samordningen skal avtales skriftlig og beskrives

i virksomhetens beredskapsplan. Kilde: Forskrift om industrivern

Se nso.no for mer informasjon

Trykkluftskum er et nytt verktøy Alcoa har gått til innkjøp av for å slukke

brann. Industrivernet kan raskt kjøre hengeren med CAFS-anlegget dit de

må gjøre innsats. Foto: Alcoa.

To bunner av elektrolyseceller satt mot hverandre. Røykdykkerne fra

nabovirksomheten Aludyne og det kommunale brannvesenet øver i den

og leier denne av Alcoa som står på industriområdet deres. Foto: Alcoa.

Risbakken. Det samordnede industrivernet

øver sammen også i covid-19

tider.

— Det er ikke så lett å ha utrykningsøvelser

i pandemitid, for det er ikke

lett å ha kontroll på hva den ene og

den andre gjør når vi skal holde en

meters avstand. Men vi har funnet

ut at vi kan trene på å bli bedre på å

bruke utstyret vi har, sier Risbakken.

Han forteller at industrivernet oppnådde

en kastelengde på ti meter med

trykkluftskummet rettet mot en vegg.

Det pumper ut 50 liter skum på 2,5

minutter, til sammenligning tømmer

man et seks kg pulverapparat på ca

17 sekunder.

— Innsatstiden til et CAFS-anlegg er

tilnærmet lik null. Det er bare å åpne

trykkluftsflasken og dra ut slangen

så er man klar til innsats. Det er lite

avrenning med trykkluftskummet.

Det betyr at vi i større grad kan bruke

det på en sikker måte i elektrolysehallene,

sier Risbakken.

Han legger til at han valgte et lite

CAFS-anlegg med lav vekt, slik at det

lett kan transporteres omkring på

bedriften.

— Brenner det i en truck, kan vi

Det ligger læring i å fortelle

hvordan industrivernet håndterte

brannen, hva de gjorde

og evalueringen i etterkant.

ikke slenge over et brannteppe. Vi

rekker ikke så høyt opp. Vi har ikke

røykdykkere, så det er ikke noe vi kan

gjøre. Vi kan ikke gå nærme en truck

som brenner, sier Risbakken.

Røykdykkerne hos Aludyne trener i

Alcoas overtenningscontainer. Det

er to bunner av to elektrolyseceller

satt mot hverandre. Den har flere

innganger og en overgang i den

bunkerligendende gjenstanden. Det

kommunale brannvesenet trener også

i den. Nabovirksomhetene holder

felles industrivernøvelser.

VAR GODT SKODD

— Det er viktig å øve realistisk. Industrivernet

trente i fjor på at to trucker

kolliderte. Dette kan skje hos oss, det

har vi med i risikoanalysen vår, sier

Risbakken.

Han hadde arrangert at den ene

trucken hadde tippet på siden,

en person kom i klem, og trucken

begynte å gå. Føreren var sjokkskadet

og ute av stand til å hjelpe til. Industrivernet

måtte finne ut hvordan de

skulle angripe situasjonen. De måtte

øve på to ting samtidig; slukke en

brann og utøve førstehjelp.

— Det er viktig å trene på flere

utfordringer og flere typer utstyr.

Industrivernet må regne med å ta seg

av brannskadde samtidig med at de

håndterer en brann, sier Risbakken.

Han legger til at det tar tid å arrangere

virkelighetsnære øvelser, men han

mener det er verdt det. Industrivernet

synes det er interessant å øve så

nært opp til virkeligheten for å være

forberedt til å takle det som måtte

skje med deres kollegaer. Risbakkens

mål er at industrivernet lærer seg å

takle alle uønskede hendelser som

kan inntreffe på bedriften.

DEL HISTORIENE

Risbakken er opptatt av å fortelle om

de to uønskede hendelsene. Det ligger

læring i å fortelle hvordan industrivernet

håndterte brannen, hva de

gjorde og evalueringen i etterkant.

– Vi er utelukkende ute etter å

lære for å bli bedre. Folk gjør

feil. Vi må evaluere hendelsene

og innsatsen vår slik at vi lærer

og blir bedre av det. Jeg lagde

en presentasjon av begge truckbrannene

og industrivernets

innsats for verksledelsen. Vi

gikk grundig gjennom alt, har

evaluert hendelsene og blitt

bedre enn vi var før, informerer

Risbakken.

Han understreker at ledelsen er

opptatt av at alt som skjer rapporteres

inn til dem, analyseres og at tiltak

settes inn for å forhindre at det skjer

igjen.

RISBAKKENS INDUSTRIVERNTIPS:

ØVELSE GJØR MESTER:

Øv på utstyret du skal bruke i innsats og

sett i gang med innsatsen i tidlig fasen.

IKKE LEK VERDENSMESTER:

Ha lav terskel for å varsle lokalt brannvesen.

Ikke lek verdensmester. Det er

bedre å ha brannvesenet en gang for mye

enn en gang for lite på besøk. Har du ikke

kontroll, ring brannvesenet.

EVALUER:

Lag en presentasjon av hva som skjedde.

Evaluer sammen med industrivernet og

ledelsen. Hvordan kan vi bli bedre og

forhindre at dette skjer igjen?

UNDERSØK HVA SOM ER DET

BESTE VERKTØYET:

Vær nysgjerrig og søk etter hva som er

den beste løsningen. Kanskje er ikke vann

eller pulver best, men skum? Hvordan

skal det brukes i så fall? Ta kontakt med

nabovirksomheter og besøk deres industrivern

for å se på deres løsninger.

SAMARBEID:

Kan industrivernet hos deg samarbeide

med nabo-industrivernet? Hos Alcoa og

Aludyne har de funnet ut at sammen er

de sterkere.

DEL HISTORIENE:

Fortell om hva som har skjedd, hvorfor

og hvordan dere blir bedre. Personskader

er krevende å fortelle om, materielle

skader mindre krevende å fortelle om,

men begge deler må formidles slik at alle

kan bli bedre.

Brann i elektrolysen.

84 kilo

pulver gikk

med, men tre

liter skum var

nok for å hindre

re-antenning.

Brannslukningen

startet

på et tidlig

tidspunkt og

det var relativt

lav temperatur.

Foto: Alcoa.

8 9

Sikkerhet 03/2020 Sikkerhet 03/2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!