10.05.2021 Views

Når brann ikke kan slukkes med vann

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALCOA:<br />

Alcoa står for Aluminium Company of<br />

America, er ameri<strong>kan</strong>seid fremdeles<br />

og startet i 1884. Alcoa etablerte seg<br />

i Norge i 1962 gjennom et samarbeid<br />

<strong>med</strong> Elkem ASA. Sammen drev de et<br />

smelteverk i Lista og et i Mosjøen. I dag<br />

er disse to anleggene 100 prosent Alcoa-eid<br />

og drives på <strong>vann</strong>kraft. I tillegg<br />

til smelteverket, driver Alcoa også en<br />

anodefabrikk i Mosjøen. Anodefabr<strong>ikke</strong>n<br />

leverer til smelteverket i Mosjøen,<br />

samt Alcoa Fjardaal på Island.<br />

UHPS<br />

ANLEGG:<br />

Ultra-Høytrykks-System. På engelsk<br />

heter det Ultra High Pressure System<br />

er et høytrykks slukkeanlegg. UHPS<br />

finnes i en rekke utførelser, <strong>med</strong> to<br />

ytelser og fire alternative driftskilder:<br />

bensinmotor, dieselmotor, hydraulikk<br />

eller direkte på kraftuttak.<br />

Gjennom støpeteknologi og ren elektrolysemetall,<br />

forsyner Alcoa Norge<br />

europeiske valseverk, pressverk og<br />

støperier <strong>med</strong> produkter i aluminium.<br />

CAFS<br />

Brann på kjørebroen. Det ble brukt<br />

156 kilo pulver, seks liter skum, to<br />

CO-apparater og <strong>vann</strong>slange for å<br />

hindre re-antenning ble brukt for å<br />

slukke <strong>brann</strong>en. Brannen utviklet<br />

seg kraftig og fikk der<strong>med</strong> høy<br />

kjernetemperatur. Foto: Alcoa.<br />

Trykkluftsskum.<br />

Compressed Air Foam System.<br />

I disse rørene krabber røykdykkerne fra<br />

nabovirksomheten Endyne og det kommunale<br />

<strong>brann</strong>vesenet gjennom. Alcoa og Endyne har et<br />

samordnet industrivern. Foto: Alcoa.<br />

blusset opp igjen.<br />

— Det var først da vi brukte <strong>vann</strong><br />

at <strong>brann</strong>en slukket. Generelt skal<br />

man være veldig forsiktig <strong>med</strong> <strong>vann</strong><br />

i en elektrolysehall, <strong>med</strong> tanke på<br />

risikomomentene <strong>med</strong> store mengder<br />

strøm og flytende metall, men i dette<br />

tilfelle brant det på en kjørebro, og<br />

fagleder industrivern vurderte bruk<br />

av <strong>vann</strong> som trygt, sier Risbakken.<br />

TRUCKBRANN PÅ<br />

ELEKTROLYSECELLEN<br />

Brann nummer to var også i en truck.<br />

Med ett tok det fyr i motorrommet<br />

under setet på en truck som arbeidet<br />

på en åpen elektrolysecelle i en av elektrolysecellehallene.<br />

En elektrolysecelle<br />

er nærmest som et stort nedfelt<br />

badekar <strong>med</strong> flytende aluminium.<br />

I trucken som tok fyr, satt en operatør.<br />

Han rømte ut av trucken, og tok<br />

<strong>med</strong> seg pulverapparatet. Apparatet<br />

i trucken er på to kilo pulver. Han<br />

tømte apparatet på flammene. Brannutviklingen<br />

ble redusert, men så slo<br />

flammene opp igjen. Flere kollegaer<br />

løp for å hente <strong>brann</strong>slukningsapparat<br />

<strong>med</strong> pulver og varslet industrivernet.<br />

— Hovedandelen av industrivernet<br />

jobber allerede i elektrolysen. Så fire<br />

av fem som var i innsats kom fra<br />

industrivernet. På industrivernets<br />

<strong>brann</strong>stasjon ble bil og beredskapstilhengeren<br />

hentet. Der har vi pulver-,<br />

skum- og CO2- apparater, forklarer<br />

Risbakken.<br />

84 kilo pulver brukte industrivernet<br />

på trucken som brant. Trucken og<br />

området rundt ble helt hvitt. Det er<br />

for risikofylt å bruke <strong>vann</strong> i nærhet<br />

til elektrolysecellen grunnet store<br />

mengder strøm og flytende metall<br />

— Hadde vi brukt <strong>vann</strong>, kunne vi<br />

forårsaket lysbuer. Spruter vi feil <strong>med</strong><br />

<strong>vann</strong>slangen og får <strong>vann</strong> ned under<br />

metallspeilet <strong>med</strong> flytende aluminium<br />

som befinner seg i gulvhøyde<br />

og holder 980 grader, hadde det<br />

eksplodert, sier Risbakken.<br />

Industrivernet sprutet tre liter skum<br />

over motoren og det var nok til å<br />

stoppe reantenningen. Temperaturen<br />

sank.<br />

Bygningen er designet for å tåle<br />

varme. Den er laget av betong, på<br />

alle <strong>kan</strong>ter. Platekledningen skal tåle<br />

varme, men selv aluminiumsplater<br />

brenner om det blir varmt nok,<br />

opplyser Risbakken.<br />

SPØR ANDRE<br />

Gjennom evalueringen lærte industrivernet<br />

på Alcoa at det er bedre<br />

å bruke skum for å slukke <strong>brann</strong>er<br />

i elektrolysen, og da særlig <strong>med</strong> et<br />

såkalt CAFS-anlegg, som inneholder<br />

trykkluftskum. CAFS står for de<br />

engelske ordene Compressed Air<br />

Foam System.<br />

— Skummet er klebrig. Det klistrer<br />

seg fast der det sprøytes. Retter vi<br />

spruten mot tak og vegger, blir det<br />

sittende fast. Vi må ha kontroll på<br />

slukkemiddelet, slik at man <strong>ikke</strong><br />

genererer nye farlige forhold, sier<br />

Risbakken.<br />

Han presenterte de to truck<strong>brann</strong>ene<br />

for verksledelsen. Han fikk undersøke<br />

om det var bedre løsninger enn de<br />

tradisjonelle slukkemetodene, pulver<br />

og <strong>vann</strong>. Industrivernlederen hos<br />

en nærliggende bedrift har et<br />

Ultra-Høytrykks-System (UHPS)-<br />

skumanlegg, og Risbakken oppsøkte<br />

ham for å lære om anlegget og se om<br />

det kunne være noe for industrivernet<br />

på Alcoa.<br />

— Bedriften som har UHPS-anlegg<br />

håndterer mange ulike typer risiko<br />

<strong>med</strong> kjemikalier og har derfor skumløsning.<br />

De har et kostbart anlegg<br />

som er dimensjonert for å takle<br />

hendelser som <strong>ikke</strong> vi har hos oss. Vi<br />

har <strong>ikke</strong> bruk for det samme utstyret.<br />

Men vi trenger å kunne skumlegge<br />

et kjøretøy på en kontrollert måte,<br />

forklarer Risbakken.<br />

Han fikk prøve UHPS-anlegget og<br />

ble fort overbevist om at et trykkluftsbasert<br />

skumanlegg var noe industrivernet<br />

på Alcoa trengte. Nå har han<br />

kjøpt inn et CAFS-anlegg som inneholder<br />

50 liter skum. Anlegget står<br />

klart på en tilhenger der industrivernet<br />

har samlet slukkeutstyret så<br />

det er klart til å kjøres inn der det<br />

trengs. En 300 bar trykkluftsflaske<br />

er «motoren» som trengs for å drive<br />

anlegget, og flasken står også på<br />

hengeren.<br />

— Det handler om å alltid søke etter<br />

de beste løsningene etter at noe har<br />

skjedd. Det skjer mye nytt, og det<br />

gjelder å holde seg informert. Vi gikk<br />

gjennom hva som skjedde hos oss og<br />

valgte å søke utad til andre virksomheter<br />

for å se om de har bedre løsninger<br />

og verktøy enn det vi bruker,<br />

sier Risbakken.<br />

SAMARBEID GIR GEVINST<br />

Industrivernet har allerede øvd<br />

<strong>med</strong> CAFS-anlegget. Det gjorde de<br />

sammen <strong>med</strong> industrivernet i nabovirksomheten<br />

Aludyne som ligger<br />

ved siden av. Alcoa leverer flytende<br />

aluminium til nabovirksomheten.<br />

— I henhold til industrivernforskriften<br />

plikter vi til å kommunisere<br />

hvilke farer som <strong>kan</strong> påvirke nabovirksomheten<br />

og samordne industrivernet.<br />

Aludyne har et forsterket<br />

industrivern <strong>med</strong> røykdykkere. De<br />

hjelper oss dersom vi trenger det, og<br />

industrivernet i Alcoa er klare for å<br />

hjelpe industrivernet på Aludyne, sier<br />

6 7<br />

S<strong>ikke</strong>rhet 03/2020 S<strong>ikke</strong>rhet 03/2020


§ 11. SAMORDNING AV INDUSTRIVERN:<br />

Dersom konsekvensene av en uønsket hendelse <strong>kan</strong> påvirke annen virksomhet som er pliktig til å etablere industrivern<br />

etter denne forskriften, skal virksomhetenes industrivern samordnes. Samordningen skal avtales skriftlig og beskrives<br />

i virksomhetens beredskapsplan. Kilde: Forskrift om industrivern<br />

Se nso.no for mer informasjon<br />

Trykkluftskum er et nytt verktøy Alcoa har gått til innkjøp av for å slukke<br />

<strong>brann</strong>. Industrivernet <strong>kan</strong> raskt kjøre hengeren <strong>med</strong> CAFS-anlegget dit de<br />

må gjøre innsats. Foto: Alcoa.<br />

To bunner av elektrolyseceller satt mot hverandre. Røykdykkerne fra<br />

nabovirksomheten Aludyne og det kommunale <strong>brann</strong>vesenet øver i den<br />

og leier denne av Alcoa som står på industriområdet deres. Foto: Alcoa.<br />

Risbakken. Det samordnede industrivernet<br />

øver sammen også i covid-19<br />

tider.<br />

— Det er <strong>ikke</strong> så lett å ha utrykningsøvelser<br />

i pandemitid, for det er <strong>ikke</strong><br />

lett å ha kontroll på hva den ene og<br />

den andre gjør når vi skal holde en<br />

meters avstand. Men vi har funnet<br />

ut at vi <strong>kan</strong> trene på å bli bedre på å<br />

bruke utstyret vi har, sier Risbakken.<br />

Han forteller at industrivernet oppnådde<br />

en kastelengde på ti meter <strong>med</strong><br />

trykkluftskummet rettet mot en vegg.<br />

Det pumper ut 50 liter skum på 2,5<br />

minutter, til sammenligning tømmer<br />

man et seks kg pulverapparat på ca<br />

17 sekunder.<br />

— Innsatstiden til et CAFS-anlegg er<br />

tilnærmet lik null. Det er bare å åpne<br />

trykkluftsflasken og dra ut slangen<br />

så er man klar til innsats. Det er lite<br />

avrenning <strong>med</strong> trykkluftskummet.<br />

Det betyr at vi i større grad <strong>kan</strong> bruke<br />

det på en s<strong>ikke</strong>r måte i elektrolysehallene,<br />

sier Risbakken.<br />

Han legger til at han valgte et lite<br />

CAFS-anlegg <strong>med</strong> lav vekt, slik at det<br />

lett <strong>kan</strong> transporteres omkring på<br />

bedriften.<br />

— Brenner det i en truck, <strong>kan</strong> vi<br />

Det ligger læring i å fortelle<br />

hvordan industrivernet håndterte<br />

<strong>brann</strong>en, hva de gjorde<br />

og evalueringen i etter<strong>kan</strong>t.<br />

<strong>ikke</strong> slenge over et <strong>brann</strong>teppe. Vi<br />

rekker <strong>ikke</strong> så høyt opp. Vi har <strong>ikke</strong><br />

røykdykkere, så det er <strong>ikke</strong> noe vi <strong>kan</strong><br />

gjøre. Vi <strong>kan</strong> <strong>ikke</strong> gå nærme en truck<br />

som brenner, sier Risbakken.<br />

Røykdykkerne hos Aludyne trener i<br />

Alcoas overtenningscontainer. Det<br />

er to bunner av to elektrolyseceller<br />

satt mot hverandre. Den har flere<br />

innganger og en overgang i den<br />

bunkerligendende gjenstanden. Det<br />

kommunale <strong>brann</strong>vesenet trener også<br />

i den. Nabovirksomhetene holder<br />

felles industrivernøvelser.<br />

VAR GODT SKODD<br />

— Det er viktig å øve realistisk. Industrivernet<br />

trente i fjor på at to trucker<br />

kolliderte. Dette <strong>kan</strong> skje hos oss, det<br />

har vi <strong>med</strong> i risikoanalysen vår, sier<br />

Risbakken.<br />

Han hadde arrangert at den ene<br />

trucken hadde tippet på siden,<br />

en person kom i klem, og trucken<br />

begynte å gå. Føreren var sjokkskadet<br />

og ute av stand til å hjelpe til. Industrivernet<br />

måtte finne ut hvordan de<br />

skulle angripe situasjonen. De måtte<br />

øve på to ting samtidig; slukke en<br />

<strong>brann</strong> og utøve førstehjelp.<br />

— Det er viktig å trene på flere<br />

utfordringer og flere typer utstyr.<br />

Industrivernet må regne <strong>med</strong> å ta seg<br />

av <strong>brann</strong>skadde samtidig <strong>med</strong> at de<br />

håndterer en <strong>brann</strong>, sier Risbakken.<br />

Han legger til at det tar tid å arrangere<br />

virkelighetsnære øvelser, men han<br />

mener det er verdt det. Industrivernet<br />

synes det er interessant å øve så<br />

nært opp til virkeligheten for å være<br />

forberedt til å takle det som måtte<br />

skje <strong>med</strong> deres kollegaer. Risbakkens<br />

mål er at industrivernet lærer seg å<br />

takle alle uønskede hendelser som<br />

<strong>kan</strong> inntreffe på bedriften.<br />

DEL HISTORIENE<br />

Risbakken er opptatt av å fortelle om<br />

de to uønskede hendelsene. Det ligger<br />

læring i å fortelle hvordan industrivernet<br />

håndterte <strong>brann</strong>en, hva de<br />

gjorde og evalueringen i etter<strong>kan</strong>t.<br />

– Vi er utelukkende ute etter å<br />

lære for å bli bedre. Folk gjør<br />

feil. Vi må evaluere hendelsene<br />

og innsatsen vår slik at vi lærer<br />

og blir bedre av det. Jeg lagde<br />

en presentasjon av begge truck<strong>brann</strong>ene<br />

og industrivernets<br />

innsats for verksledelsen. Vi<br />

gikk grundig gjennom alt, har<br />

evaluert hendelsene og blitt<br />

bedre enn vi var før, informerer<br />

Risbakken.<br />

Han understreker at ledelsen er<br />

opptatt av at alt som skjer rapporteres<br />

inn til dem, analyseres og at tiltak<br />

settes inn for å forhindre at det skjer<br />

igjen.<br />

RISBAKKENS INDUSTRIVERNTIPS:<br />

ØVELSE GJØR MESTER:<br />

Øv på utstyret du skal bruke i innsats og<br />

sett i gang <strong>med</strong> innsatsen i tidlig fasen.<br />

IKKE LEK VERDENSMESTER:<br />

Ha lav terskel for å varsle lokalt <strong>brann</strong>vesen.<br />

Ikke lek verdensmester. Det er<br />

bedre å ha <strong>brann</strong>vesenet en gang for mye<br />

enn en gang for lite på besøk. Har du <strong>ikke</strong><br />

kontroll, ring <strong>brann</strong>vesenet.<br />

EVALUER:<br />

Lag en presentasjon av hva som skjedde.<br />

Evaluer sammen <strong>med</strong> industrivernet og<br />

ledelsen. Hvordan <strong>kan</strong> vi bli bedre og<br />

forhindre at dette skjer igjen?<br />

UNDERSØK HVA SOM ER DET<br />

BESTE VERKTØYET:<br />

Vær nysgjerrig og søk etter hva som er<br />

den beste løsningen. Kanskje er <strong>ikke</strong> <strong>vann</strong><br />

eller pulver best, men skum? Hvordan<br />

skal det brukes i så fall? Ta kontakt <strong>med</strong><br />

nabovirksomheter og besøk deres industrivern<br />

for å se på deres løsninger.<br />

SAMARBEID:<br />

Kan industrivernet hos deg samarbeide<br />

<strong>med</strong> nabo-industrivernet? Hos Alcoa og<br />

Aludyne har de funnet ut at sammen er<br />

de sterkere.<br />

DEL HISTORIENE:<br />

Fortell om hva som har skjedd, hvorfor<br />

og hvordan dere blir bedre. Personskader<br />

er krevende å fortelle om, materielle<br />

skader mindre krevende å fortelle om,<br />

men begge deler må formidles slik at alle<br />

<strong>kan</strong> bli bedre.<br />

Brann i elektrolysen.<br />

84 kilo<br />

pulver gikk<br />

<strong>med</strong>, men tre<br />

liter skum var<br />

nok for å hindre<br />

re-antenning.<br />

Brannslukningen<br />

startet<br />

på et tidlig<br />

tidspunkt og<br />

det var relativt<br />

lav temperatur.<br />

Foto: Alcoa.<br />

8 9<br />

S<strong>ikke</strong>rhet 03/2020 S<strong>ikke</strong>rhet 03/2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!