14.05.2021 Views

Holger-Danske-maj2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 12. Maj 2021


DFU Redaktionsudvalget:

Thomas K. Christensen

Filip Porebski

Julie Westergaard

Laura Guldager

Mads Sahl Torjusen

Mathias R. Hansen

Mathilde L. Hammer

Sandie Frydenlund

LEDEREN

Velkommen til den sidste udgave af Holger Danske i denne omgang!

Vi vil først og fremmest gerne sige tusind tak for den store

opbakning nyhedsbladet stadig har hos jer medlemmer. Det er

dejligt at se at nyhedsbladet gang på gang bliver taget fantastisk i

mod. Det skaber glæde hos hele redaktionen!

I denne sidste udgave af nyhedsbladet er vi stadig hårdt ramt af

corona. Det er ærgerligt at dette foreningsår hvis kun kan beskrives

med et ord. Corona. MEN, det har ikke holdt hverken jer eller os

tilbage, hvilket er dejligt at se. Man har i de seneste udgaver kunne

se hvordan i kæmper videre til trods for de mange restriktioner som

stadig plager os. Heldigvis er der lys for enden af tunnelen, og man

kan snart se sig ud af de mange restriktioner så vi igen kan mødes i

vores fantastiske forening.

Årsmødet er også lige rundt om hjørnet, og dermed også enden for

dette foreningsår. Endnu engang vil jeg gerne på vegne af

redaktionen sige tusind tak for alle jeres input, læserbreve og meget

mere. Det har været skønt at bringe jer Holger Danske i denne

omgang.

Lige til sidst vil jeg gerne slå et slag for at i, selvfølgelig, får læst hele

bladet igennem, men også at i får svaret på det spørgeskema i finder

under meddeler til sidst i bladet.

På vegne af nyheds- og redaktionsudvalget – God læselyst

Thomas Kastrup Christensen

Formand for redaktionsudvalget

Holger Danske, nr. 12. Maj. 21

Side 2 af 21


Mathilde Hammer

Retfærdig og (u)realistisk!

Medlem af DFU Fyn

Alle kneb gælder på vejen til regeringsmagten, i hvert

fald for Socialdemokratiet.

Den 8. april 2021 lagde Morten Messerschmidt et

opslag på sin Facebookside omhandlende det

udlændingeudspil som Socialdemokratiet fremsatte i

2018. ”Retfærdig og realistisk” hed det.

Messerschmidt fremhæver i opslaget, at der

tilsyneladende er forskel på Socialdemokratiet og

regeringens politik. Forskellen ligger i, at regeringen

ikke fører den stramme udlændingepolitik som de

lovede ved Folketingsvalget i juni 2019. De gode

løfter, de lovede i valgkampen, er ikke blevet en

realitet. Derfor vil Messerschmidt fremsætte 12

beslutningsforslag med udlændingestramninger fra

Socialdemokratiets udspil i folketingssalen.

I dag vil ”Retfærdig og urealistisk” være en bedre

betegnelse for regeringens såkaldte

udlændingeudspil. I to år har regeringen haft

mulighed for at realisere de løfter, som de gav

danskerne i valgkampen, men intet er sket. For to år

siden medførte den politik som vælgerne kender

Dansk Foleparti for, at Socialdemokratiet endte med

valgsejren. Men er det så urealistisk, at der ikke kan

forekomme ændringer i regeringens udlængepolitik?

Side 3 af 18


To er gået hvor intet er sket og de har to år endnu, inden

Mette Frederiksen senest skal udskrive valg til

Folketinget.

Mon ikke, at den gode Messerschmidt får gjort

folketingssalen opmærksom på den tydelige forskel

mellem regeringen og Socialdemokratiet. En forskel som

forhåbentlig fører til en gennemførelse af stramningerne

fra Socialdemokratiets udlændingeudspil i 2018. Lad os

håbe.

Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

Lokalforening i fokus:

DFU Trekanten

I denne udgave retter vi blikket mod Jylland –

Nærmere bestemt: DFU Trekanten og

lokalforeningens formand Laura Guldager.

Hvordan går det i DFU Trekanten

Det går meget stille og roligt. Vi holdt fast i de

fysiske arrangementer så længe, som det var

muligt og forsvarligt i efteråret, men måtte til

sidst gå over til digitale arrangementer. Ligesom

alle andre har vi jo været lukket ned i de sidste

mange måneder. Vi er dog nu begyndt at starte

lige så stille op igen, nu hvor restriktionerne

bliver lempet mere og mere.

Hvordan går det i bestyrelsen?

Vi afholdte vores (online) generalforsamling

tilbage i januar måned. Her fik vi valgt en ny,

stærk bestyrelse. Vi har det godt sammen og er

gode til at hygge os sammen. Det er utroligt

vigtigt for mig, at det ikke kun er slid og slæb,

men at der også er tid til at vi i bestyrelsen

hygger os sammen.

Vi kommer generelt bare godt ud af det med

hinanden i vores nye bestyrelse. Vi kender

hinanden lidt på kryds og tværs i bestyrelsen,

hvilket giver en stærk bestyrelse der er god til at

samarbejde. Det er en fornøjelse at være

formand for sådan bestyrelse.

virtuelt besøg af drengene bag SEABORG

Technologies, som vil gøre os alle lidt klogere på

atomkraft. For er atomkraft i virkeligheden så

farlig igen med nutidens teknologi?

Generelt vil vi i år, med vores oplægsholdere,

forsøge at skabe lidt intern debat i DFU – på den

gode måde naturligvis. Vi starter ud med

atomkraft og senere på året kommer vi, bl.a. ind

på abort. Begge disse emner har gang på gang

skabt store og spændende debatter på vores

årsmøder og generelt i debatten til vores

arrangementer – derfor ser vi i DFU Trekanten

frem til, at kunne støtte op om disse gode

debatter, samt sætte nye debatter og tanker i

gang.

Der skal naturligvis stadig også være plads til de

velkendte og altid hyggelige sociale

arrangementer. Derfor planlægger vi ligeledes at

holde en genåbningsfest i løbet af sommeren,

ligesom vores traditionsrige bowlingarrangement

selvfølgelig også vender tilbage i sensommeren.

Sidst men ikke mindst, så er vi ved at stable en

fredagsbar på benene sammen med de øvrige

ungdomspartier i vores lokalområde. Vi ser

meget frem til at styrke det tværpolitiske

samarbejde med de andre ungdomspartier.

Hvordan lyder jeres “genåbningsplan”?

Faktisk er vi allerede i gang med vores

”genåbningsplan”. I fredags var vi en tur på

Koldinghus i anledning af, at Hendes Majestæt

Dronning Magrethe var på besøg. Det var en

forløsning, endelig at kunne mødes igen – og at

det så passede med at Dronningen lige kom

forbi, det er jo bare perfekt timing. Af

kommende planer har vi nogle virkelig

spændende oplæg i støbeskeen. Vi får, bl.a.

Side 4 af 18


DFU PÅ FACEBOOK


Laura Guldager

Dronning Magrethe

Formand for DFU Trekanten

D. 16. april er som alle andre år en dag hvor flaget

hejses, Hendes Majestæt Dronning Margrethe skal

nemlig fejres. I år var ingen undtagelse. DFU’erne

lod sig ikke stoppe af Corona, men tog i stedet

alternative midler i brug.

Traditionsrig fejring af Hendes Majestæt

Dronningen

En af de lokalforeninger som samlede flokken og

fejrede Hendes Majestæt Dronningen var Århus/

Østjylland. De samlede tropperne og mødtes for at

opretholde deres faste tradition om at fejre

Dronningen med et besøg på Marselisborg. Vejret

var skønt, derfor var det bare på med jakken og

afsted. Marselisborg have blev fyldt medgodt

humør og skøn fødselsdagssang. Da Hendes

Majestæt Dronningen ikke selv var at finde på

Marselisborg, blev der optaget fødselsdagsvideo til

Majestæten, og bestyrelsen fik både en fejring og

en hyggelig dag ud af turen til Marselisborg.

Online fejring af Hendes Majestæt Dronningen

Ikke kun Århus/Østjylland har fejret Dronning

Margrethe. Esbjerg og Omegn afholdte i anledning

af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag et

stort online-arrangement. Der blev afholdt ikke

bare ét oplæg men to. Et oplæg omhandlede

Kongehuset helt overordnet, hvor det andet oplæg

omhandlede, hvad det vil sige at blive inviteret til

spisning hos Monarken. Arrangementet blev

rundet af med et sjovt indslag i form af en Kahoot

om Majestæten.

Sidst men ikke mindst, har dronningen prydet

DFU’ernes sociale medier. Flaget blev hejst, og

Side 6 af 18


25 ÅR MED DFU!


25 ÅR MED DFU!


25 ÅR MED DFU!


Julie Westergaard

Formand for DFU

Vestsjælland

Tak for denne gang!

Lige rundt om hjørnet venter et årsmøde og

derved en ny hovedbestyrelse. Det betyder også,

at vi i Nyheds- og Redaktionsudvalget skal takke

af for denne gang.

Efter seneste årsmøde blev Thomas Kastrup

konstitueret som ny formand for Nyheds- og

Redaktionsudvalget. Et skift i formand har ført til

nogle helt nye tiltag i medlemsbladet.

”Jeg har som formand for Nyheds- og

redaktionsudvalget prøvet at være mere

interaktiv med vores medlemmer. Vi startede

”sæsonen” ud med at have det største Nyhedsog

redaktionsudvalg nogensinde! Det viser

tydeligt den store interesse som vi som udvalg

har mærket hele året igennem. Som formand

synes jeg naturligvis, at det er helt fantastisk!”

Ud over den nye formand er der naturligvis også

blevet valgt et nyt udvalg efter det første digitale

årsmøde i DFU’s historie. Et nyt udvalg betyder

også nye og friske idéer. Et af de helt store

ændringer der er sket, er det nye grafiske design.

”Vi har haft travlt fra dag et. Vi startede med at

få lavet et helt nyt design som var bedre at se på

og som passede titlen som medlemsblad meget

bedre. Det ser brandgodt ud nu!”

fordi der er mange gode idéer der skal

implementeres i ét blad. Thomas fortæller her

lidt mere om det store arbejde der lægger bag

udgivelsen af vores medlemsblade og ikke

mindst hvad det vil sige at være medlem af

Nyheds- og Redaktionsudvalget:

”Vi havde en del projekter som blandt andet

skulle inddrage lokalforeningerne mere. Som et

fast element er der nu fokus på en ny

lokalforening i hvert blad, så vi kan give et større

indblik i hvad det vil sige at være medlem af

vores forening – også ude lokalt. Vores nyeste

projekt er, at man som medlem kan få

muligheden for at udgive sine læserbreve i

bladet. Det er blevet taget virkelig godt imod! Så

det tegner godt!”

Vi har det sidste år udgivet 3 medlemsblade og vi

vil i udvalget gerne sige tusind tak for den

positive modtagelse vi har fået! Thomas siger om

året der er gået:

”Alt i alt vil jeg sige at dette år med nyhedsbladet

har været en succes og jeg håber mange har haft

fornøjelsen af at læse det. Og succesen for

nyhedsbladet skyldes naturligvis hele udvalget

som har gjort et fantastiske stykke arbejde!”

Det er ingen hemmelighed at der lægges en

masse arbejde bag et medlemsblad – ikke mindst

Side 10 af 18


TAK FOR

DENNE GANG


LÆSERBREVE

Amalie Engelhart

Dall

Det frie valg skaber mistrivsel

Medlem DFU København

Det frie valg klinger for de fleste godt i første

omgang. Frihed kædes oftest sammen med luft

og det at kunne trække vejret. For nogen har det

dog den modsatte effekt, og friheden kvæler

dem derfor langsomt.

Et konkret eksempel på mistrivsel, som følge af

det frie valg, ses i vores udskoling på

folkeskoleniveau. Her står helt unge mennesker

overfor et hav af uddannelsesretninger, hvilket

kan virke overvældende for en endnu ikke

færdigudviklet menneskehjerne.

Det er i dag svært, når valget om det unge

menneskes fremtid skal stå, og det er underlagt

presset fra den vestlige verdens frihedsidealer. Et

valg som ovenikøbet er et eget ansvar, når

uddannelsesvejledningen svigter de elever, der

på papiret fremstår ressourcestærke. For hvad er

det frie og korrekte valg, når man står med det

alene i en lidt for ung alder? Og hvad skal man

bruge friheden til, hvis den ikke er vejen til at

skabe det hele menneske, men i stedet

resulterer i en indre angst og uro?

Friheden er ikke altid vejen til lykke. Lykken kan

også være at få et kærligt skub i den rigtige

retning, hvor ens kompetencer kan få deres

retmæssige berettigelse, fremfor at stå alene

med verden for sine fødder, men ende med at

falde ud over kanten på systemet i processen.

Derfor skal vi slå et slag for den personlige

uddannelsesvejledning til alle elever på tværs af

fagligt og personligt niveau.

Mads Engelund

Medlem DFU Esbjerg/

Omegn

De skal ikke integreres, de skal ud!

Selvfølgelig skal flygtninge der er her på

midlertidigt ophold sendes hjem igen, når deres

land vurderes sikkert. Danmark hverken kan eller

skal være bistandskontor, for alverdens

flygtninge der ikke gider tilbage til deres eget

hjemland og bygge det op igen.

Sidste år rejste 100.000 flygtninge tilbage til

Syrien, hvilket er et levende bevis på at der er

steder i landet, der er så fredelige at man sagtens

kan bo der.

viser hvilke store problemer vi har med disse

fremmede i Danmark.

En lempelig udlændigepolitik og et stort antal af

familiesammenføringer, har så store

konsekvenser for vort land økonomisk, kulturelt

og når det kommer til kriminalitet. Derfor skal vi

sætte foden ned og stramme lovgivningen mens

vi stadig er herre i eget hus.

70% af de syriske kvinder i Danmark er på

overførselsindkomst og syriske mænd, er den

tredjemest kriminelle gruppe her i landet. Det

Side 12 af 18


LÆSERBREVE

Laura Guldager

Formand DFU Trekanten

Svigter vi de udsatte børn i

Kolding Kommune? JA!

Kolding er pr. dags dato en af de kommuner i

landet, som bruger allerfærrest midler på hele

anbringelses- og forebyggelsesområdet. Det er

ALT for dårligt. Hvis vi kigger på både

anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet

ligger Kolding Kommunes udgifter markant

lavere end både landsgennemsnittet og vores

sammenligningskommuner Fredericia og Vejle.

Dette kom til udtryk i en kortlægning udarbejdet

af Kolding Kommune i April 2021. De tal der er at

finde i denne kortlægning er ganske enkelt

skræmmende.

I Kolding Kommune har der de seneste år været

en stigning i antallet af underretninger, men

alligevel bliver der brugt færre og færre penge på

området. Det vises ingen steder i kortlægningen,

at Kolding Kommune kan leve op til det

serviceniveau der forventes, og det er meget

bekymrende. For med det lave og stadigt

faldende udgiftsniveau på området, er det så

godt som umuligt at sikre en ordentlig kvalitet.

Børn og især sårbare børn er ikke noget vi skal

vende det blinde øje til. Det er vores ansvar at

tage vare på de børn, som ikke kan finde

opbakningen hjemmefra, og det gør vi ikke ved

konsekvent at nedprioritere området.

Vi skal tage vores ansvar alvorligt, og vi skal tage

det alvorligt før det er for sent. Der skal gøres

mere for de udsatte børn, udsatte familier og

plejefamilier i kommunen. Ikke når først det

brænder på, men NU!

Sandie Mortensen

Medlem DFU Fyns

bestyrelse

Vi kæmper også en kvindekamp!

Hos mange af os på vores fløj er kvindekamp et

udskældt ord. Det er et ord vi associerer med

rødstrømper, lilla ble og udskamning af mænd.

Men rent faktisk behøver man ikke være så

bange for ordet. Vi – i DFU – kæmper nemlig en

reel kvindekamp, og har gjort det i flere år.

Når flere på venstrefløjen kalder sig selv for

feminister, mens de skriger på juridisk kønsskifte

til børn, barnebrude og pride i en coronatid

kæmper vi nemlig den kamp de burde kæmpe.

Kvindesagsforkæmpere kalder de sig; hyklere er

et mere passende ord. For den reelle slagmark er

slet ikke på Amager Fælled, eller hvor det nu er

segmentet befinder sig i disse dage; den reelle

slagmark er ude på gaden. Vi opnår nemlig aldrig

en reel ligestilling i samfundet, så længe

sexarbejderne ignoreres.

DFU har i flere år kæmpet for sexarbejdernes ret

til a-kasse og dagpenge. For os er dette ikke kun

en sag om ligestilling, om arbejdsmarkedspolitik,

og om økonomi, men en reel kvindekamp der

betyder så meget mere end spørgsmål om

pronominer og hvad de ellers finder på.

Hvis venstrefløjens kvinder virkelig gik ind for

kvindesagen, burde Mette Frederiksens flertal for

længst have sikret sexarbejderne de rettigheder

de fortjener! Hvis de virkelig bekymrer sig om

andre kvinder og vil arbejde for sagen, så start

dog med at støtte op om de medsøstre der har

brug for hjælpen. De kæmper for at bestemme

over deres egen krop, og ønsker kun lige

rettigheder med alle andre danskere. De

fortjener respekt, anerkendelse og en del af det

sikkerhedsnet vi bryster os af i Danmark. Og

Side 13 af 18


LÆSERBREVE

under man dem ikke det, men kalder sig feminist,

bør man måske se sig i spejlet og tænke grundigt

over hvilken kamp man reelt kæmper, for det kan

aldrig være en kvindekamp.

Daniel Aage Holm

Når Brugsforeningen ’tryg’ ruller parolen

Bag Fællesskabets Hus er der gjort klar til

etablering af en legeplads. Grunden er klar,

planen er klar - og i 2018 var der tilsidesat

500.000 kr. - men hvad så nu?

Brugsforeningen ’tryg’ udrullede en konkurrence,

hvor deres medlemmer kunne stemme om, hvad

deres ”gave ” til Rys 150-års fødselsdag skulle gå

til. Her blev vinderen en legeplads på Siimtoften.

En legeplads der har fået meget opmærksomhed,

først og fremmest fordi det er en kommunal

grund, hvor man ikke lige havde fået en

tilladelse. Dernæst fordi man fandt ud af, at det

var en ”giftgrund”. Det sidste jeg har hørt er, at

folk synes, den kommer for tæt på vejen og

ødelægger havnemiljøet. Jeg synes personligt,

idéen med gaven er god. Især fordi jeg normalt,

mest af alt, kender ’tryg’ for at sætte sig selv

først, og oftest giver gaver for at fremme sig selv

eller holde konkurrenterne på afstand. Men i

denne situation tror jeg faktisk på, at intentionen

er god.

Men sidenhen har man øjensynligt glemt alt om

den legeplads, man ville lave i området bag det

”nye” Fællesskabets Hus. En legeplads der meget

symbolsk bringer generationer sammen. Når

familien Jensen for eksempel besøger deres

bedsteforældre og har børnene med, eller bare

når de ældre har lyst til at gå en tur i det smukke

område omkring Fællesskabets Hus. Så har de

mulighed for at se en masse glade børn, der

leger. Et sted hvor mødregruppen kan sidde og få

en kop kaffe og lade de små få glæde af sanselige

legeredskaber. Et sted hvor man kan hygge sig

med børn i alle aldre.

Det er til glæde for alle aldersgrupper i byen.

Men projektet lader til at være kommet i

glemmebogen. Jeg har i hvert fald ikke hørt om

det længe. Ikke før jeg læste Karl-Erik Jørgensens

indlæg om projektet i Midtjyllands Avis.

Side 14 af 18


MEDDELELSER

Digitalt årsmøde 2021 HUSK at få læst informationerne om deltagelsen i

det digitale årsmøde!

Spørgeskema, Ifbm. At dette er den sidste udgave af Holger Danske ser vi

gerne at i deltager i dette korte spørgeskema om nyhedsbladet. På

forhånd tak!

TAK FOR DENNE GANG På vegne af hele redaktionen vil vi gerne endnu

engang sige mange tak for denne gang! Håber det har været værd at

følge med i denne udgave af Holger Danske for dette foreningsår.

Side 15 af 18


LOKALFORENINGER

Bornholm

Anders Hansen

Tlf. 42 31 01 13

E-Mail: bornholm@dfungdom.dk

Fyn

Casper Rauff

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: fyn@dfungdom.dk

Kronjylland

Martin Guldmann

Tlf. 60 75 55 62

E-Mail: kronjylland@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Kasper Sørmer-Sørensen

Tlf. 20 83 37 14

E-Mail: kbhomegn@dfungdom.dk

Midtjylland

Marlene Sørensen

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Nordsjælland

William Skov

Tlf. 50 43 17 61

E-Mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Emely Wind Thomsen

Tlf. 27 34 56 23

E-Mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Vestsjælland

Julie Westergaard

Tlf. 51 22 50 82

E-Mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl

Tlf. 61 27 66 69

E-Mail: aarhus@dfungdom.dk

Esbjerg og omegn

Daniel E. Nielsen

Tlf. 22 34 19 42

E-Mail: esbjerg@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Daniel Hansen

Tlf. 20 16 97 88

E-Mail: vestjylland@dfungdom.dk

København

Julia Margrethe

Tlf. 40 15 18 84

E-Mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Mark Kruse THygesen

Tlf.—

E-Mail: lolland@dfungdom.dk

Nordjylland

Mads Sahl Torjusen

Tlf. 22 25 14 72

E-Mail: nordjylland@dfungdom.dk

Næstved og omegn

Philip Buan

Tlf. 22 27 19 75

E-Mail: naestved@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager Thomasen

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: trekanten@dfungdom.dk

Østsjælland

Filip Porebski

Tlf. 53 60 06 40

E-Mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Side 16 af 18


HOVEDBESTYRELSEN

Tobias Weische

Landsformand

Christian Bülow

Landsnæstformand

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: towe@dfungdom.dk

Tlf. 20 89 24 42

E-Mail: chbu@dfungdom.dk

Jeremy Pedersen

Landskasserer

Mathias S. Petersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: jebp@dfungdom.dk

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: masp@dfungdom.dk

Thomas K. Christensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Casper Rauff

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 20 75 94 31

E-Mail: thkc@dfungdom.dk

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: cara@dfungdom.dk

Mads E. Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Laura Guldager

1. Suppleant

Tlf. 30 22 35 87

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: lagu@dfungdom.dk

Side 17 af 18


HAR DU EN VEN, VENINDE, BROR, SØSTER,

NABO MV, SOM SKAL VÆRE MEDLEM AF

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR.

TIL 10029.

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG

MAIL I KOMMENTARFELTET!

Side 18 af 18DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Postboks 2297

1025 København K

mail@dfungdom.dk

60 76 77 34

CVR 26741947

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!