18.05.2021 Views

En dag uten tall

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ASTRID FJENDBO OG STEFAN LÆGAARD<br />

LEK &TELL!<br />

EN DAG<br />

UTEN TALL


«Men hvis dere spiser to kaker hver, hvor mange kaker spiser dere da til sammen?» Olav og<br />

Olavs far er på vei hjem fra burs<strong>dag</strong> hos Ida. Ida, som går i 1 b sammen med Olav, har hatt<br />

burs<strong>dag</strong> med hele klassen. «Eller hvis Idas far har kjøpt 30 epler, og dere spiser ett hver, hvor<br />

mange har han igjen da?» Olavs far holder på.<br />

«Se på den blokka, Olav. Hvis den blir to etasjer høyere, hvor høy er den da?» fortsetter<br />

Olavs far og peker på en blokk som bygges litt bortenfor.<br />

Olavs far elsker <strong>tall</strong>. Han holder også på<br />

med noe med <strong>tall</strong> på jobben. Olav ser for<br />

seg at han løser regnestykker på datamaskinen<br />

hele <strong>dag</strong>en. Kanskje teller han<br />

også en haug med ting. Eller måler dem.<br />

«Åhh,» avbryter Olav sin far. «Kan vi<br />

ikke bare ta alle <strong>tall</strong>ene, tråkke på dem og<br />

hive dem i søpla?» Olav er ikke så glad i<br />

<strong>tall</strong> som sin far.<br />

Da Olav ligger i senga om kvelden,<br />

tenker han på hvor mye enklere alt ville<br />

vært hvis det ikke fantes <strong>tall</strong>.<br />

Begynnelsen av historien


Midt i begynnelsen av historien<br />

«Olav, Olav, Olav!» Olavs far kommer stormende inn på<br />

rommet til Olav. «Du må våkne. Du kommer for sent på<br />

skolen. Vi har forsovet oss», sier han andpusten da han setter<br />

seg på sengekanten til Olav. Han dytter litt til Olav og den<br />

tykke dyna som Olav gjemmer seg under. Langsomt setter<br />

Olav seg opp og gnir seg i øynene.<br />

«Hvor mye er klokka?» spør Olav.<br />

«Den er litt skrått nedover til venstre og rett opp. Vi må<br />

skynde oss», svarer far.<br />

«Hva?» spør Olav, men far holder allerede på med å helle<br />

i cornflakes til ham ute i kjøkkenet. «Få på deg tøyet. Vi må<br />

snart gå.»<br />

Olav hopper i tøyet og får øye på vekkerklokka si. Den<br />

viser røde, blinkende prikker og ikke 07:01 som den pleier.<br />

Olav har en merkelig følelse av at denne <strong>dag</strong>en kommer til å<br />

bli en annerledes <strong>dag</strong>.


På veien til skolen får Olav øye på Alfred. Alfred går også i 1 b. Alfred hopper av gårde og ser<br />

veldig glad ut.<br />

«Jeg har burs<strong>dag</strong> i <strong>dag</strong>», forteller Alfred da de møtes. Alfred er på nippet til å hoppe rett<br />

på Olav, så glad er han.<br />

«Wow, kult, gratulerer», utbryter Olav. «Det visste jeg ikke», fortsetter Olav og undrer seg<br />

over at Alfred ikke fortalte det i går.<br />

«Nei», ler Alfred, «jeg visste det ikke jeg heller! Men i <strong>dag</strong> morges begynte skoene mine å<br />

klemme. Jeg har alltid burs<strong>dag</strong> når skoene mine begynner å klemme!»<br />

«Hmm ... men hvor mange år blir du da?» spør Olav og skjønner fremdeles ikke helt det<br />

med skoene.<br />

«Hva mener du?» spør Alfred. «Jeg er yngre enn storebroren min, men jeg er eldre enn<br />

lillesøsteren min», forklarer Alfred.<br />

«Å, ja ...» svarer Olav tenksomt.<br />

Det er altså noe annerledes med denne <strong>dag</strong>en, tenker han for seg selv. «Men har du fått<br />

noen fine gaver, da?» spør Olav.<br />

«Jepp», svarer Alfred.<br />

o<br />

Slutten pa begynnelsen av historien


Olav er ikke så glad i å regne. Faktisk skulle han ønske at<br />

det ikke fantes noen <strong>tall</strong> i hele verden. Da ville alt vært mye<br />

enklere.<br />

<strong>En</strong> <strong>dag</strong> går Olavs ønske i oppfyllelse, men det blir ikke helt slik han<br />

hadde forestilt seg. For hvordan kan man egentlig vite når man har<br />

burs<strong>dag</strong>, eller finne riktig størrelse på fotballskoene <strong>uten</strong> <strong>tall</strong>? Hvordan<br />

skal man kunne betale i butikken, og hva med lommepenger? Det blir<br />

en veldig merkelig <strong>dag</strong>.<br />

<strong>En</strong> <strong>dag</strong> <strong>uten</strong> <strong>tall</strong> er en illustrert høytlesingsbok for<br />

3-8-åringer om den matematikken vi bruker hver <strong>dag</strong>,<br />

helt <strong>uten</strong> å legge merke til det.<br />

9 788283 601107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!