20.05.2021 Views

Lokalforståelse reddet virksomheten

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lokal forståelse

reddet virksomheten

Lokal forståelse reddet bakeriet i Drammen.

Ansatte brettet opp ermene og hjalp til. Det samme

gjorde nødetatene og et lensmannskontor som forstod

hvor viktig bakeriet var for lokalmiljøet.

– Det begynte å brenne klokken 17

på ettermiddagen. Vi satt og spiste

middag da vi så masse svarte røyk

kom fra bakeriet, sier bakermester

Ben Klausen en av to brødre som

eier bakeriet Bakermester Klausen

i Drammen. Han bor like ved arbeidsplassen

sin. Han fortet seg bort til

bakeriet der ansatte holdt på med

rengjøring etter arbeidsdagen. De

hadde ikke sett noen ting.

– Vi begynte å lete etter hvor det

brant. Jeg løp opp i annen etasje og

der så jeg at det brant fra ventilasjonstaket.

Da var det bare å ringe

brannvesenet. Derfra gikk det slag

i slag. Et par av oss begynte å spyle

betongveggene for å kjøle dem ned

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Bilde Ben Klausen Foto Tor Christian Ødegaard

så ikke bygningen gikk ned. Vi spylte

opp under takvinduene for å hindre

at brannen ikke kom ned i bakeriet,

sier Klausen.

Et par andre gikk ut for å ta imot det

lokale brannvesenet som ikke var

langt unna og kom raskt til. Da det

lokale brannvesenet kom, trykket de

på den store knappen og kalte inn

ressurser fra Nedre Eiker, Drammen,

Kongsberg og Svelvik.

– Det lokale brannvesenet skjønte det

var viktig, sier Klausen.

ALLE TIL PUMPENE

Flammene spredte seg mellom takplatene

og elementene. Brannvesenet

skar med motorsag for å finne ut hvor

brannen var. Det brant i 12 timer.

Ansatte ankom bakeriet. De bar ut

utstyr i biler og fikk fraktet det i sikkerhet

mens brannvesenet jobbet på.

– Vi bar ut mye mens det brant,

minnes Klausen.

Samme kvelden planla de nattens

produksjon.

– Vi gikk bort i busskuret på den

andre siden av veien. Vi er vant med

å snu oss i bransjen. Vi har deadline

syv dager i uken. Første dagen brukte

vi mobiltelefonene til å organisere

driften. Dag to hadde vi datama-

Brannen i bakeriet Bakermester Klausen. Det begynte å brenne i ventilasjonsrommet på taket. Brannvesen fra Nedre Eiker, Drammen, Kongsberg og Svelvik

var i innsats. Det brant i 12 timer. De ansatte bar ut utstyr fra bygget mens brannvesenet slukket brannen. Ben Klausen satt i busskuret på andre siden av

veien og planla nattens produksjon. Kontorpersonalet rigget seg til i en stue hos en av de ansatte. Alle til pumpene! Foto: Vegard M. Aas

skinene og alt oppe og gå, forteller

Klausen.

NETTVERK VIKTIG

Bakeriene i kjeden ringte og tilbød

oss hjelp. De hadde sett nyhetssak på

tv om brannen. Brannen kom fort på

TV, sier Klausen.

Den gang var bakeriet del av Din

Baker.

– Vi hadde et godt nettverk mellom

oss bakeriene som tilhørte kjeden.

Det var i alles interesse å levere til

Norgesgruppen. Vi fikk hjelp til å

bake av bakeriene i kjeden og de

kjørte brødene til oss fra Gjessheim,

Oslo og Tønsberg. De lastet av

brødene i det gamle bakeriet vi hadde

på Gulskogen og vi lastet på våre

biler. Vi skapte trafikkaos med lastebilene

den gang. Sjåførene fikk levert

ut brødene. Vi leverte det vi skulle,

nesten, det var litt mindre sortiment

og brødene ble litt forsinket. Klokken

10 var det i butikkene. Men brød det

fikk alle butikkene som avtalt, forteller

Klausen.

MÅ I GANG RASKT

Dagen etter brannen hadde brødrene

Ben og Pål Klausen møte med

forsikringsselskapet. De ble fortalt at

det var utrolig viktig å komme i gang

raskt.

– Vi fikk beskjed av forsikringsmannen

at det ville ta måneder. Vi brukte

ni dager til vi begynte å bake igjen,

men det tok en måned før vi var i full

drift igjen. Vi fikk hjelp en måned til

å bake småvarene som rundstykker

og wienderbrød av andre bakerier i

kjeden. Blir du borte fra markedet,

selv med verdens beste brød, forsvinner

kundene, mener Klausen.

Han vet at kommer du ikke i gang

raskt så tar konkurrentene over.

Klausen forteller om da et annet

bakeri som brant.

– De fant ut at de ville pusse opp når

de først måtte bygge opp igjen bygget.

1.5 år etter brannen åpnet de opp.

De måtte stenge. Kunder lager seg

nye handlemønstre. Allerede etter

24 timer var vi i inne igjen i deler av

lokalet, sier Klausen.

KONTOR I STUA

Kontorpersonalet samlet seg den

kvelden og rigget seg til hjemme

i stuen til en av de ansatte. Der

begynte de med en gang å kontrollere

ordrene som skulle ut til klokken

8 neste morgen.

– Hun åpnet opp hjemmet sitt og

gjorde det om til kontor, sier Klausen.

På morgenen møtte de ansatte opp

for å hjelpe til med nedvaskingen av

lokalene. Brannvesenene var fremdeles

på plassen.

De ansatte ville i gang med arbeidet.

De viste en fantastisk stå på vilje, sier

Klausen.

30 31

Sikkerhet 01/2021 Sikkerhet 01/2021


BAKER KLAUSENS TIPS:

• Diskuter hva som kan skje

• Gjør deg kjent med beredskapsplanen. Vær kritisk, kom med innspill

• Øv! Smått og ofte enn mye og sjelden. Se på øvelser som trening for å bli god

• Alle ansatte må inkluderes i beredskapsarbeidet. Også sommervikarer

• Alarmer brannvesenet sporenstreks

• Lag planer for å fortsette virksomheten selv om den skulle rammes

• Bli kjent med lokale nødetater

• Monter branndetektorer, særlig der hvor det er kronglete å komme til

Brødreparet Ben og Pål Klausen driver familievirksomheten Bakermester Klausen. Faren drev bakeriet frem til han var 60 år.

Bestefar Frithiof Klausen startet bakeriet i 1945. Foto: Glitre Energi.

Kun en gang før har bakeriet som har

vært i familiens eie i tre generasjoner

opplevd en uønsket hendelse og det

var da en bakerovn raste ut av murveggen

da faren drev bakeriet en gang

på 50- eller 60-tallet.

– Ovnen ble nok for tung for murveggen.

Ingen ble skadd og ikke har

vi noen gang hatt noen skader, sier

Klausen.

TAKKER POLITIET

Klausen takker det lokale politiet som

hadde forståelse for hvor viktig det

var å få den lokale virksomheten

fote igjen.

– Politiet lot oss sette i gang aktivitet

der det ikke pågikk etterforskning.

Politiet slapp opp mer og mer av det

avsperrede området med en gang

han så at det ikke var nødvendig.

Politiet hadde en lokal forståelse

av hva virksomheten betød for lokalsamfunnet

og lot oss bake våre brød,

mener Klausen.

Den gang hadde brødrene Klausen

nærmere 90 sysselsatte. I dag har de

mer enn 100 sysselsatte inkludert

lørdags- og søndagshjelpen.

– Politiet visste at bakeriet ansatte

mange lokale og hva bakeriet betød.

Hadde politiet sperret av området

i uker eller måneder hadde vi ikke

overlevd. Lokal forståelse er enormt

viktig hos nødetatene, understreker

Klausen.

Allerede dagen etter brannen friga

politiet to tredjedeler av lokalene.

– Vi bare vasket lokalene og så var vi i

gang igjen. Det var mulig å prate med

politiet. Det lokale politiet forstod

situasjonen og hva vi stod i, uttaler

Klausen.

LOKALE HÅNDVERKERE

På morgenen etter brannen ringte

Klausen til håndverkere, blant annet

elektrikere og rørleggere, og de

ryddet plass i kalendere og prioriterte

arbeidet med å reparere bakeriet.

– Jeg trengte ikke bruke tid på å

kjøre langdryge anbudsprosesser. Vi

hadde i alle år brukt faste operatører

lokale håndverkere og vi kjente dem.

Det var også en av årsakene til at vi

kom raskt i gang igjen med bakeriet.

Skaff et lokalt nettverk og bruk lokale

håndverkere, sier Klausen.

HAR ALT

– Vi hadde ikke noe industrivern

den gang det brant. Nå har vi alt! Vi

har industrivernleder og alt er greit.

Industrivern og beredskap er viktig.

Nå har vi faste møter. Vi har fått et

system og vi tenker daglig på dette,

forklarer Klausen.

De 12 som er med i industrivernet

opplevde alle brannen. De vet hva

som skjer når det brenner og er

motivert til å være med i industrivernet.

Utfordringen ligger i å lære opp

en ny generasjon yngre ansatte til å

være med i industrivernet. De tolv i

industrivernet går tre skift med fire

personer på hvert skift. Det er folk på

jobb hele døgnet. Hans Dalberg har

vært industrivernleder siden starten

og har vært en god del på kurs.

– Vi har tatt industrivernet til oss

og prøvd å gjøre så godt vi kan. Som

industrivernpliktig er det ting vi må

gjennom. Nå tenker vi på det vi driver

med hver dag og hvordan vi kan

reagere dersom det skulle skje noe.

Vi tenker ikke på beredskap bare når

vi har tid, sier Klausen.

Han forteller at han opplevde under

brannen at det er to typer mennesker.

– En som løper fortest mulig ut

døren og de som slukker brannen.

Vi reagerer forskjellig. Det er derfor

viktig å ha et industrivern som er motiverte

til å håndtere det som skjer. Vi

lærte mye av brannen, sier Klausen.

ALLE LÆRES OPP I BRANN-

VERN

Nyansatte og vikarer blir tatt med på

en runde i virksomheten av industrivernleder

Dalberg. Han snakker

til dem om brannvern og hva de skal

gjøre dersom det brenner. Det står i

arbeidsavtalen at alle skal ha opplæring

av industrivernleder.

– Også lørdags- og sommervikarer,

som bare er innom for et par måneder.

Det er likt for alle. Alle har et

ansvar for å følge med og ta tak i ting.

Men nå kan vi tak fordi med industrivernet

vi har er vi nå utdannet til å

håndtere uønskede hendelser, sier

Klausen.

Nødutganger, brannslukkingsapparater,

brannslanger, rømningsveier,

hvordan slå alarm og førstehjelpsutstyr

er alle ting nye må gjennom.

– Vi har ikke kjøpt en brannbil. Men

det viktigste er å reagere. Raskt. Du

må finne ut hvor det brenner. Hadde

vi hatt brannvarslere oppi ventilasjonsrommet

der røyken kom fra

hadde vi kunnet gjøre noe før det ble

flammer. Nå har vi alt! Vi har et topp

moderne varslingssystem som slår ut

tidlig. Vi trenger ikke gå og lete etter

brannen. Det kan gå en motor og da

blir det gnister. Det er nesten for mye

av det gode, sier Klausen.

Han legger til at øvelser er viktige. Nå

øver hele virksomheten flere ganger

i året på å slukke brann, førstehjelp,

fall- og klemskader og å evakuere ut

de som er i kjelleren. De er trygge på

at de vil håndtere det som måtte skje.

– Pål og jeg har eid og drevet bakeriet

siden 2006. Bestefar startet det i

1945. Vi er tredje generasjon. Jeg vet

ikke om faren min var ute på bakeriet

da det brant. Det var han sikkert. Han

bor i gården her. Jeg husker han var

sjokkert over hendelsen. Det var aldri

tvil hos oss at vi skulle drive videre.

Aldri, sier Klausen.

32 33

Sikkerhet 01/2021 Sikkerhet 01/2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!