20.05.2021 Views

Lokalforståelse reddet virksomheten

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lokal forståelse<br />

<strong>reddet</strong> <strong>virksomheten</strong><br />

Lokal forståelse <strong>reddet</strong> bakeriet i Drammen.<br />

Ansatte brettet opp ermene og hjalp til. Det samme<br />

gjorde nødetatene og et lensmannskontor som forstod<br />

hvor viktig bakeriet var for lokalmiljøet.<br />

– Det begynte å brenne klokken 17<br />

på ettermiddagen. Vi satt og spiste<br />

middag da vi så masse svarte røyk<br />

kom fra bakeriet, sier bakermester<br />

Ben Klausen en av to brødre som<br />

eier bakeriet Bakermester Klausen<br />

i Drammen. Han bor like ved arbeidsplassen<br />

sin. Han fortet seg bort til<br />

bakeriet der ansatte holdt på med<br />

rengjøring etter arbeidsdagen. De<br />

hadde ikke sett noen ting.<br />

– Vi begynte å lete etter hvor det<br />

brant. Jeg løp opp i annen etasje og<br />

der så jeg at det brant fra ventilasjonstaket.<br />

Da var det bare å ringe<br />

brannvesenet. Derfra gikk det slag<br />

i slag. Et par av oss begynte å spyle<br />

betongveggene for å kjøle dem ned<br />

Tekst Elizabeth Kvie Lundevall, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

Bilde Ben Klausen Foto Tor Christian Ødegaard<br />

så ikke bygningen gikk ned. Vi spylte<br />

opp under takvinduene for å hindre<br />

at brannen ikke kom ned i bakeriet,<br />

sier Klausen.<br />

Et par andre gikk ut for å ta imot det<br />

lokale brannvesenet som ikke var<br />

langt unna og kom raskt til. Da det<br />

lokale brannvesenet kom, trykket de<br />

på den store knappen og kalte inn<br />

ressurser fra Nedre Eiker, Drammen,<br />

Kongsberg og Svelvik.<br />

– Det lokale brannvesenet skjønte det<br />

var viktig, sier Klausen.<br />

ALLE TIL PUMPENE<br />

Flammene spredte seg mellom takplatene<br />

og elementene. Brannvesenet<br />

skar med motorsag for å finne ut hvor<br />

brannen var. Det brant i 12 timer.<br />

Ansatte ankom bakeriet. De bar ut<br />

utstyr i biler og fikk fraktet det i sikkerhet<br />

mens brannvesenet jobbet på.<br />

– Vi bar ut mye mens det brant,<br />

minnes Klausen.<br />

Samme kvelden planla de nattens<br />

produksjon.<br />

– Vi gikk bort i busskuret på den<br />

andre siden av veien. Vi er vant med<br />

å snu oss i bransjen. Vi har deadline<br />

syv dager i uken. Første dagen brukte<br />

vi mobiltelefonene til å organisere<br />

driften. Dag to hadde vi datama-<br />

Brannen i bakeriet Bakermester Klausen. Det begynte å brenne i ventilasjonsrommet på taket. Brannvesen fra Nedre Eiker, Drammen, Kongsberg og Svelvik<br />

var i innsats. Det brant i 12 timer. De ansatte bar ut utstyr fra bygget mens brannvesenet slukket brannen. Ben Klausen satt i busskuret på andre siden av<br />

veien og planla nattens produksjon. Kontorpersonalet rigget seg til i en stue hos en av de ansatte. Alle til pumpene! Foto: Vegard M. Aas<br />

skinene og alt oppe og gå, forteller<br />

Klausen.<br />

NETTVERK VIKTIG<br />

Bakeriene i kjeden ringte og tilbød<br />

oss hjelp. De hadde sett nyhetssak på<br />

tv om brannen. Brannen kom fort på<br />

TV, sier Klausen.<br />

Den gang var bakeriet del av Din<br />

Baker.<br />

– Vi hadde et godt nettverk mellom<br />

oss bakeriene som tilhørte kjeden.<br />

Det var i alles interesse å levere til<br />

Norgesgruppen. Vi fikk hjelp til å<br />

bake av bakeriene i kjeden og de<br />

kjørte brødene til oss fra Gjessheim,<br />

Oslo og Tønsberg. De lastet av<br />

brødene i det gamle bakeriet vi hadde<br />

på Gulskogen og vi lastet på våre<br />

biler. Vi skapte trafikkaos med lastebilene<br />

den gang. Sjåførene fikk levert<br />

ut brødene. Vi leverte det vi skulle,<br />

nesten, det var litt mindre sortiment<br />

og brødene ble litt forsinket. Klokken<br />

10 var det i butikkene. Men brød det<br />

fikk alle butikkene som avtalt, forteller<br />

Klausen.<br />

MÅ I GANG RASKT<br />

Dagen etter brannen hadde brødrene<br />

Ben og Pål Klausen møte med<br />

forsikringsselskapet. De ble fortalt at<br />

det var utrolig viktig å komme i gang<br />

raskt.<br />

– Vi fikk beskjed av forsikringsmannen<br />

at det ville ta måneder. Vi brukte<br />

ni dager til vi begynte å bake igjen,<br />

men det tok en måned før vi var i full<br />

drift igjen. Vi fikk hjelp en måned til<br />

å bake småvarene som rundstykker<br />

og wienderbrød av andre bakerier i<br />

kjeden. Blir du borte fra markedet,<br />

selv med verdens beste brød, forsvinner<br />

kundene, mener Klausen.<br />

Han vet at kommer du ikke i gang<br />

raskt så tar konkurrentene over.<br />

Klausen forteller om da et annet<br />

bakeri som brant.<br />

– De fant ut at de ville pusse opp når<br />

de først måtte bygge opp igjen bygget.<br />

1.5 år etter brannen åpnet de opp.<br />

De måtte stenge. Kunder lager seg<br />

nye handlemønstre. Allerede etter<br />

24 timer var vi i inne igjen i deler av<br />

lokalet, sier Klausen.<br />

KONTOR I STUA<br />

Kontorpersonalet samlet seg den<br />

kvelden og rigget seg til hjemme<br />

i stuen til en av de ansatte. Der<br />

begynte de med en gang å kontrollere<br />

ordrene som skulle ut til klokken<br />

8 neste morgen.<br />

– Hun åpnet opp hjemmet sitt og<br />

gjorde det om til kontor, sier Klausen.<br />

På morgenen møtte de ansatte opp<br />

for å hjelpe til med nedvaskingen av<br />

lokalene. Brannvesenene var fremdeles<br />

på plassen.<br />

De ansatte ville i gang med arbeidet.<br />

De viste en fantastisk stå på vilje, sier<br />

Klausen.<br />

30 31<br />

Sikkerhet 01/2021 Sikkerhet 01/2021


BAKER KLAUSENS TIPS:<br />

• Diskuter hva som kan skje<br />

• Gjør deg kjent med beredskapsplanen. Vær kritisk, kom med innspill<br />

• Øv! Smått og ofte enn mye og sjelden. Se på øvelser som trening for å bli god<br />

• Alle ansatte må inkluderes i beredskapsarbeidet. Også sommervikarer<br />

• Alarmer brannvesenet sporenstreks<br />

• Lag planer for å fortsette <strong>virksomheten</strong> selv om den skulle rammes<br />

• Bli kjent med lokale nødetater<br />

• Monter branndetektorer, særlig der hvor det er kronglete å komme til<br />

Brødreparet Ben og Pål Klausen driver familie<strong>virksomheten</strong> Bakermester Klausen. Faren drev bakeriet frem til han var 60 år.<br />

Bestefar Frithiof Klausen startet bakeriet i 1945. Foto: Glitre Energi.<br />

Kun en gang før har bakeriet som har<br />

vært i familiens eie i tre generasjoner<br />

opplevd en uønsket hendelse og det<br />

var da en bakerovn raste ut av murveggen<br />

da faren drev bakeriet en gang<br />

på 50- eller 60-tallet.<br />

– Ovnen ble nok for tung for murveggen.<br />

Ingen ble skadd og ikke har<br />

vi noen gang hatt noen skader, sier<br />

Klausen.<br />

TAKKER POLITIET<br />

Klausen takker det lokale politiet som<br />

hadde forståelse for hvor viktig det<br />

var å få den lokale <strong>virksomheten</strong> på<br />

fote igjen.<br />

– Politiet lot oss sette i gang aktivitet<br />

der det ikke pågikk etterforskning.<br />

Politiet slapp opp mer og mer av det<br />

avsperrede området med en gang<br />

han så at det ikke var nødvendig.<br />

Politiet hadde en lokal forståelse<br />

av hva <strong>virksomheten</strong> betød for lokalsamfunnet<br />

og lot oss bake våre brød,<br />

mener Klausen.<br />

Den gang hadde brødrene Klausen<br />

nærmere 90 sysselsatte. I dag har de<br />

mer enn 100 sysselsatte inkludert<br />

lørdags- og søndagshjelpen.<br />

– Politiet visste at bakeriet ansatte<br />

mange lokale og hva bakeriet betød.<br />

Hadde politiet sperret av området<br />

i uker eller måneder hadde vi ikke<br />

overlevd. Lokal forståelse er enormt<br />

viktig hos nødetatene, understreker<br />

Klausen.<br />

Allerede dagen etter brannen friga<br />

politiet to tredjedeler av lokalene.<br />

– Vi bare vasket lokalene og så var vi i<br />

gang igjen. Det var mulig å prate med<br />

politiet. Det lokale politiet forstod<br />

situasjonen og hva vi stod i, uttaler<br />

Klausen.<br />

LOKALE HÅNDVERKERE<br />

På morgenen etter brannen ringte<br />

Klausen til håndverkere, blant annet<br />

elektrikere og rørleggere, og de<br />

ryddet plass i kalendere og prioriterte<br />

arbeidet med å reparere bakeriet.<br />

– Jeg trengte ikke bruke tid på å<br />

kjøre langdryge anbudsprosesser. Vi<br />

hadde i alle år brukt faste operatører<br />

lokale håndverkere og vi kjente dem.<br />

Det var også en av årsakene til at vi<br />

kom raskt i gang igjen med bakeriet.<br />

Skaff et lokalt nettverk og bruk lokale<br />

håndverkere, sier Klausen.<br />

HAR ALT<br />

– Vi hadde ikke noe industrivern<br />

den gang det brant. Nå har vi alt! Vi<br />

har industrivernleder og alt er greit.<br />

Industrivern og beredskap er viktig.<br />

Nå har vi faste møter. Vi har fått et<br />

system og vi tenker daglig på dette,<br />

forklarer Klausen.<br />

De 12 som er med i industrivernet<br />

opplevde alle brannen. De vet hva<br />

som skjer når det brenner og er<br />

motivert til å være med i industrivernet.<br />

Utfordringen ligger i å lære opp<br />

en ny generasjon yngre ansatte til å<br />

være med i industrivernet. De tolv i<br />

industrivernet går tre skift med fire<br />

personer på hvert skift. Det er folk på<br />

jobb hele døgnet. Hans Dalberg har<br />

vært industrivernleder siden starten<br />

og har vært en god del på kurs.<br />

– Vi har tatt industrivernet til oss<br />

og prøvd å gjøre så godt vi kan. Som<br />

industrivernpliktig er det ting vi må<br />

gjennom. Nå tenker vi på det vi driver<br />

med hver dag og hvordan vi kan<br />

reagere dersom det skulle skje noe.<br />

Vi tenker ikke på beredskap bare når<br />

vi har tid, sier Klausen.<br />

Han forteller at han opplevde under<br />

brannen at det er to typer mennesker.<br />

– En som løper fortest mulig ut<br />

døren og de som slukker brannen.<br />

Vi reagerer forskjellig. Det er derfor<br />

viktig å ha et industrivern som er motiverte<br />

til å håndtere det som skjer. Vi<br />

lærte mye av brannen, sier Klausen.<br />

ALLE LÆRES OPP I BRANN-<br />

VERN<br />

Nyansatte og vikarer blir tatt med på<br />

en runde i <strong>virksomheten</strong> av industrivernleder<br />

Dalberg. Han snakker<br />

til dem om brannvern og hva de skal<br />

gjøre dersom det brenner. Det står i<br />

arbeidsavtalen at alle skal ha opplæring<br />

av industrivernleder.<br />

– Også lørdags- og sommervikarer,<br />

som bare er innom for et par måneder.<br />

Det er likt for alle. Alle har et<br />

ansvar for å følge med og ta tak i ting.<br />

Men nå kan vi tak fordi med industrivernet<br />

vi har er vi nå utdannet til å<br />

håndtere uønskede hendelser, sier<br />

Klausen.<br />

Nødutganger, brannslukkingsapparater,<br />

brannslanger, rømningsveier,<br />

hvordan slå alarm og førstehjelpsutstyr<br />

er alle ting nye må gjennom.<br />

– Vi har ikke kjøpt en brannbil. Men<br />

det viktigste er å reagere. Raskt. Du<br />

må finne ut hvor det brenner. Hadde<br />

vi hatt brannvarslere oppi ventilasjonsrommet<br />

der røyken kom fra<br />

hadde vi kunnet gjøre noe før det ble<br />

flammer. Nå har vi alt! Vi har et topp<br />

moderne varslingssystem som slår ut<br />

tidlig. Vi trenger ikke gå og lete etter<br />

brannen. Det kan gå en motor og da<br />

blir det gnister. Det er nesten for mye<br />

av det gode, sier Klausen.<br />

Han legger til at øvelser er viktige. Nå<br />

øver hele <strong>virksomheten</strong> flere ganger<br />

i året på å slukke brann, førstehjelp,<br />

fall- og klemskader og å evakuere ut<br />

de som er i kjelleren. De er trygge på<br />

at de vil håndtere det som måtte skje.<br />

– Pål og jeg har eid og drevet bakeriet<br />

siden 2006. Bestefar startet det i<br />

1945. Vi er tredje generasjon. Jeg vet<br />

ikke om faren min var ute på bakeriet<br />

da det brant. Det var han sikkert. Han<br />

bor i gården her. Jeg husker han var<br />

sjokkert over hendelsen. Det var aldri<br />

tvil hos oss at vi skulle drive videre.<br />

Aldri, sier Klausen.<br />

32 33<br />

Sikkerhet 01/2021 Sikkerhet 01/2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!