Legging av belegningsstein og heller - Norsk Belegningsstein

belegningsstein.info

Legging av belegningsstein og heller - Norsk Belegningsstein

Innhold

Funksjon......................................................................................4

Fugenes lastfordelingsevne ........................................................5

Overbygning................................................................................6

Husketabell ................................................................................7

Høydeforhold og vannavrenning ................................................8

Dimensjonering ..........................................................................9

Legging ....................................................................................10

Mønster ....................................................................................13

Arbeidsrekkefølge ....................................................................14

Belegningsstein/Typer ..............................................................16

Kantstein ..................................................................................17

Avslutning mot kumlokk ............................................................19

Kapping ....................................................................................20

Leggeutstyr ..............................................................................22

Bruk av belegningen ................................................................24

Plass til notater ........................................................................26

3

More magazines by this user
Similar magazines