16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

UDRUŽENJE UMETNIKA PETROVARADINSKE TVRĐAVE

Petak 23.7.2021.

KREATIVNI KAMP U ŠKOLSKOM DVORIŠTU O.Š. Petefi Šandor,

Ulaz u dvorište iz ulice Novosadskog sajma,

Vreme: 10-13 časova ; Uzrast: 6-12 godina

BICIKLOM OKO SVETA - Ovaj čudesni dvotočkaš doneo je mnogima nezaboravne uspomene i

iskustva. Deca će se sa nama upustiti u avanturu i saznati gde sve biciklom može da se stigne.

Na poligonu ćemo pričati o pravilima vožnje bicikla po gradu i sve to praktično isprobati. Dovezite

svoje bicikle. Slede po izboru: pozorišna radionica, ples ili sport.

Obavezna prijava na imejl adresu dkcnovisad@gmail.com ili porukom na telefon 063/521 123

GALERIJA MATICE SRPSKE, Trg galerija 1

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-11 godina

KAKO SU NOVOSAĐANI PROVODILI SLOBODNO VREME - Na našem poslednjem eduaktivnokreativnom

druženju, saznaćemo kako su Novosađani provodili vreme kada nisu radili. Otkrićemo

da li su i ranije ljudi išli na Štrand da se kupaju, da li su išli u pozorište i bioskop ili su pili kafu i

jeli sladoled u baštama kafi ća. U kreativnom delu radionice, deca će prikazati šta najviše vole da

rade u slobodno vreme.

Link za prijavu deteta: https://forms.gle/kWGFM1BaQhmwaa3z9

Prijave i informacija na telefon: 021/4899 014

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – ZBIRKA STRANE UMETNOSTI, Dunavska 29

Vreme: 10-12 časova; Uzrast 4-8 godina

VREME JE ZA...KREATIVNOST- Hajde da zajedno napravimo sat! Sat koji će meriti tvoje vreme,

vreme koje će ti dati slobodu da uživaš u stvarima koje voliš. Iskoristi svoje slobodno vreme za

druženje sa drugarima, vožnju biciklom, učenje, u šetnji sa ljubimcem, u igranju... Pričaćemo o

satovima, njihovim mehanizmima, najzanimljivijim satovima u svetu i zašto je vreme uopšte bitno.

U kreativnom delu radionice pravićemo satove.

Obavezna prijava na telefon: 062/8919 405

LIKOVNI KRUG - ATELJE 22 NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(donja terasa koja gleda na Dunav) Atelje umetnice Ane-Lede Pop

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 7-12 godina

IZ ISTORIJE UMETNOSTI - POGLED NA NARODNU NOŠNJU KROZ OČI UMETNIKA – Prvi deo

radionice sastoji se od kratke prezentacije i upoznavanja srpske narodne nošnje, kao i različitih

umetničkih pravaca i umetnika kroz različite epohe. U drugom delu radionice deca će oslikavati

etno motive na pamučnom ili lanenom platnu u stilu umetnika koje smo obradili na prvom delu

radionice. Krajnji rezultat radionice će biti sašiven deo narodne nošnje sa ušivenim motivima koji

su islikavala deca. Radionicu vodi Ana Leda Pop.

Obavezna prijava na telefon: 064/9131998

Subota 24.7.2021.

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: TOM I DŽERI

Rezervacija na broj telefona: 021/447 690

Ulaznica 250 din

Ponedeljak, 26.7.2021.

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – ZBIRKA STRANE UMETNOSTI, Dunavska 29

Vreme: 10-12 časova; Uzrast 5-12 godina

KUTAK MOGA GRADA - Muzej grada Novog Sada priprema se za Evropsku prestonicu kulture

2022. godine, praveći izložbu Novi Sad od A do Š. Izložbu ćemo ovekovečiti istoimenim dečijim

katalogom. Budi i ti deo tima koji će učestvovati u kreiranju kataloga Novi Sad od A do Š. Potrudi

se da tvoj crtež bude na koricama kataloga. Pre dolaska na radionicu razmisli šta je po tebi

simbol našeg grada.

Obavezna prijava na telefon: 062/8919 405

LIKOVNI KRUG - ATELJE 15 NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

(donja terasa koja gleda na Dunav) Atelje Miškov

Vreme: 10-13 časova; Uzrast: 7-12 godina

PRAISTORIJSKE DEČIJE IGRAČKE– Upoznajemo se sa primerima dečijih igračaka iz daleke

prošlosti kroz fotografi je i kataloge, da bi kroz učenje i zabavu rekreirali kako su se to nekada

deca igrala. Potom svako dete bira fotografi ju fi gurine i modeluje je u glini uz vajarske savete.

Radionicu vodi vajarka Milena Miškov.

Obavezna prijava na telefon: 065/9232212

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!