16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Četvrtak 29.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

18.00-18.30 časova „MUZIČKA VRTEŠKA“ – talent šou/popni se na scenu, pokaži svima svoj

dar i osvoji nagradu

18.30-19.30 časova „VEDŽIMLS“ – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.00 časova „SLATKA MALA IZVRNUTA TORTO“ – igra razbibriga performans za celu

porodicu

ZOC „ADŽIJA”, Vojvođanskih brigada 15, prizemlje

Vreme: 10-11 časova; Uzrast: 6-14 godina

LJUBAV SE CRTA – Osnovni programa za crtanje koji poseduje svaki računar je Paint. Isprobajte

svoje umetničke sposobnosti i nacrtajte ljubav.

Obavezna prijava na telefone: 021/6621 061 ili 063/1500 3483

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 18:00-19:00 deca uzrasta od 7-9 godina

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

Petak 30.7.2021.

MUZEJ GRADA NOVOG SADA – ZBIRKA STRANE UMETNOSTI, Dunavska 29

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-12 godina

UPOZNAJ SVOJ GRAD I SAZNAJ KOLIKO ZNAŠ!- Hajde da zajedno proverimo koliko dobro poznaješ

svoj grad, Novi Sad! Kroz niz starih i novih fotografi ja, proveravaćemo koliko dobro poznajemo

delove grada, zgrade institucija, mostove, muzeje, galerije, parkove, bulevare... Uporedićemo

naš grad, nekad i sad.

Obavezna prijava na telefon: 062/8919 405

ZOC „ADŽIJA”, Vojvođanskih brigada 15, prizemlje

Vreme: 10-11 časova; Uzrast: 6-14 godina

SLOBODNI SA GREŠKOM – Napravi pomoću papira svoju origami figuricu. Možda možeš da napraviš

cvet kviling tehnikom. Izbor je tvoj. Ne mora da bude savršeno, bitno da je napravljeno sa ljubavlju.

Obavezna prijava na telefone: 021/6621 061 ili 063/1500 3483

KAPUERA AKADEMIJA NOVI SAD, Futoška 16, prvi sprat

Vreme: 17.30-18.30 časova za uzrast od 4-6 godina

18:00-19:00 deca uzrasta od 7-9 godina

19.30-20.30 časova za uzrast od 10 godina pa naviše

TRENING – Kapuera je borilačka veština – moćan akrobatski ples.

Obavezna prijava na telefon: 069/2111 986

Subota 31.7.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

11.00-11.30 časova „ŠKOLA ZA KLOVNOVE” – Predstava pozorištanca Lane iz Kikinde

11.30-12.30 časova „OVO SE ZOVE LJUBAV NA ČETIRI ŠAPE” – kreativna radionica Muzeja Vojvodine

12.30-13.00 časova „BUBA SARA, BUBA DARA, BUBA MARA...” – igra razbibriga performans

za celu porodicu

ARENA CINEPLEX, Bulevar Mihajla Pupina 3

Vreme: 11 časova

Projekcija fi lma: JAKARI I VELIČANSTVENO PERO

Rezervacija na broj telefona: 021/447 690

Ulaznica 250 din

Ponedeljak 2.8.2021.

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

VOJVOĐANSKA KUĆA – saznajmo kako se živelo i kako se živi u vojvođanskom selu, kako ono

izgleda. Kreativni deo radionice – dočaraćemo kako mi doživljavamo vojvođansko selo – SALAŠ

slikarskom tehnikom i napravićemo vojvođanski suvenir (kućica magnet za frižider).

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SLIKARSKI ATELJE –MESTO U KOJEM NASTAJU ČUDESNI SVETOVI 1 /- Frida Kalo

Odškrinućemo virtuelna vrata nekih davnih slikarskih ateljea, a među njima i zaviriti u biografi ju

Fride Kalo. Dočaraćemo mesta u kojima nisu stanovale samo slike, već i slikarske tanane umetničke

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!