16.06.2021 Views

Knjizica Novosadsko decije leto 11

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

Preogram kreativno/edukativnih i sportsko/rekreativnih aktivnosti tokom Novosadskog Big dečijeg leta 11 od 24.juna do 28. avgusta 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

duše, koje su stvarale remek dela. Zatim kreiramo ‘’Play slikarski atelje’’ u kojem kroz naše slike

pričamo svoje životne priče.

Obavezna prijava na telefon: 063 580 377

ADRENALIN PARK „ZEMLJA ČUDA“, Ćirila i Metodija 94

Vreme: 9-12 časova; Uzrast: 4-14 godina

ADRENALIN DAN – Odlična prilika za male avanturiste. Za decu visine do 140 cm, predviđeno je

šest nižih prepreka na visini od 1 metra, a za sve koji su viši od 140 cm, deset prepreka na visini

od tri metra. Svim uzrastima je dostupna veštačka stena.

Obavezna prijava na telefon: 021/504 307

Participacija: 300 din

Utorak 3.8.2021.

TRŽNI CENTAR BIG, Sentandrejski put 11

18.00-18.30 časova „LOPTICA SKOČICA” – Predstava Pozorišta iz ranca

18.30-19.30 časova „U ČASOVNIKU IZA OGLEDALA” – kreativna radionica DKCNS

19.30-20.30 časova „JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA...” – igra razbibriga performans za celu porodicu

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-14 godina

U SRCE SAM TE ZAKLJUČALA NE MOŽEŠ IZAĆI... - Pre Fejsbuka i društvenih mreža postojale su

lepe sveske, albumi i spomenari u kojima su se upisivale najlepše poruke. Kroz šetnju muzejskom

postavkom potražićemo i razgledati stare albume u kojima su sačuvani najvažniji i najlepši trenuci

s porodicom. U praktičnom delu radionice kreiraćemo svoje spomenare.

Obavezne prijave na telefon:021/525 059

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 11-12.30 časova; Uzrast: 5-12 godina

HENRI ROUSSEAU (CARINIK RUSO) - PUTOVANJE KROZ PRAŠUMU – krativni deo radionice:

kombinovanom tehinkom prikazaćemo prašumu iz svoje mašte

Prijave na broj telefona: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SLIKARSKI ATELJE –MESTO U KOJEM NASTAJU ČUDESNI SVETOVI 2 / Nadežda Petrović -.

Nastavljamo putovanja kroz ateljee slikarki koje su verovale u svoje snove. Ovaj put inspiracija nam

je slikarka Nadežda Petrović. Putujemo kroz njenu biografiju do našeg ’’Play slikarskog ateljea’’

i tragamo za odgovorima šta je to što nas inspiriše...

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Sreda 4.8.2021.

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-14 godina

KAKO SU SE ZABAVLJALE I OBLAČILE DEVOJKE U 19. VEKU – Devojke su oduvek želele da

budu lepe. U okviru ove radionice deca će saznati kako su se oblačile, gde su odlazile i kako su

se zabavljale devojke u 19. veku. U kreativnom delu radionice kreiraćemo kostime i balske haljine.

Potrebno je da deca ponesu krpice od tkanina.

Obavezna prijava na telefon: 021/525 059

PRIJATELJI DECE NOVOG SADA, Dimitrija Avramovića 6

Vreme: 11-12.30 časova, Uzrast: 5-12 godina

PLASTIKA – BLAGO ILI SMEĆE 21. VEKA – Da li je plastika loša ili dobra za nas? Često postavljano

pitanje koje ćemo razraditi na ovoj radionici. U kreativnom delu ćemo praviti slike od plastičnih kesa.

Obavezna prijava na telefon: 063/7287 919

PLAY CENTAR, Balzakova 11/1,

Vreme: 18-19.30 časova; Uzrast: 6-12 godina

SLIKARSKI ATELJE –MESTO U KOJEM NASTAJU ČUDESNI SVETOVI 3 / Milena Pavlović Barili

-Istražujemo biografiju i slikarski atelje Milene Pavlović Barili. Otkrivamo njen profesionalni put i

ponovo se okupljamo u našem ’’Play slikarskom ateljeu’’ u kojem puštamo mašti na volju.

Obavezna prijava na telefon: 063/580 377

Četvrtak 5.8.2021.

MUZEJ VOJVODINE, Dunavska 35-37

Vreme: 10-12 časova; Uzrast: 7-14 godina

A ŽIVOT TEČE... – Život stanovnika Vojvodine u prvoj polovini 20 veka nije bio nimalo lak. Kako je

izgledao život u mirnodopskim i ratnim uslovima u tom periodu? Kako je izgledao život umetnika

koji su stvarali u burnim vremenima: u miru, ratu, u slobodi i okupaciji. Nakon obilaska stalne

postavke deca će slikati nadahnuti pričom.

Obavezna prijava na telefon: 021/525 059

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!